IKT-LØSNINGER TIL MÅL AF AKTIVITET OG BEVÆGELSE HOS HESTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT-LØSNINGER TIL MÅL AF AKTIVITET OG BEVÆGELSE HOS HESTE"

Transkript

1 IKT-LØSNINGER TIL MÅL AF AKTIVITET OG BEVÆGELSE HOS HESTE AF EVA SØNDERGAARD, AGROTECH FEBRUAR 2010

2 IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste Af Eva Søndergaard, AgroTech

3 INDHOLD 1. Indledning Mål af aktivitet Eksempler på eksisterende teknologier Udviklingsmuligheder Mål af bevægelse Halthedsdiagnostik Præstation Udviklingsmuligheder Perspektiver Forslag til projekter Mulige samarbejdspartnere Referencer IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

4 1. INDLEDNING Aktivitetsmålere anvendes i dag i kvægholdet som hjælp til registrering af brunst, unormal aktivitet m.m. Lignende målere findes ikke umiddelbart til brug i hesteholdet, men der burde være et potentiale for dem. Værdien af enkeltdyr er meget høj for heste sammenlignet med andre landbrugsdyr, og værdien af at kunne opdage f.eks. en kolik i opløbet vil være tilsvarende høj, da det vil kunne spare et dyrt dyrlægebesøg og/eller øge chancen for helbredelse. Der findes i dag alarmer til forvarsel om foling, men de er ikke ufejlbarlige, og de kræver, at hesten pålægges en del udstyr. Folinger hos heste går som regel godt, men hvis det går galt, er chancen for at redde føllet/hoppen meget større, hvis man er til stede fra folingens begyndelse. En alarm, der kan opfylde dette, og som har et lavt niveau af fejlalarmer, vil derfor være ønskelig. En aktivitetsmåler, der også registrerer dyrets position (stående/ liggende), vil formentlig kunne opfylde dette. Derudover vil aktivitetsmålere kunne bruges i alle sammenhænge, hvor en alarm om unormal højt eller lavt aktivitetsniveau har værdi. Endelig kan man forestille sig, at mange hesteejere bare gerne vil vide, hvad deres hest laver, når de ikke er der. Hvis prisen passer, vil der således være en efterspørgsel, som ikke er begrundet i en forventet besparelse på dyrlægeregninger. Hestens bevægelsesmønster er ikke bare vigtigt for dens funktion men også for dens præstationspotentiale. Uregelmæssigheder i bevægelsen (halthed) kan skyldes overbelastning eller skjulte skader i skelet, sener eller muskler. Jo tidligere en uregelmæssighed opdages, jo bedre vil prognosen for hestens helbredelse generelt være. Det kræver et særdeles trænet øje at registrere en uregelmæssighed i hestens bevægelse og ikke mindst at kunne sige, hvor den ligger. Der har derfor været arbejdet med metoder til objektivt at kunne bedømme hestens bevægelse, men det er min vurdering, at der endnu er basis for produktudvikling på dette område. I forbindelse med hestens præstation er hestens bevægelsesmønster også vigtig, og der er lavet mange videnskabelige undersøgelser, hvor hestens bevægelsesmønster i forskellige discipliner er blevet undersøgt. Metoderne, der er anvendt, er dog ikke umiddelbare anvendelige i praksis, da de kræver, dels at hesten pålægges en del udstyr, og dels at hesten kun bevæger sig inden for et meget afgrænset område. I praksis vil en objektiv vurdering af hestens bevægelser være interessant i forbindelse med dels konkurrencer og dels i vurderingen af hestens potentiale som konkurrenceog/eller avlshest. Rapporten vil indeholde en afdækning af den eksisterende teknologi på området samt forslag til udvikling af eksisterende eller nye produkter. Jeg forholder mig ikke til, hvorvidt teknologien er den optimale men udelukkende til teknologiens anvendelighed i praksis. Derudover vil projekt muligheder og mulige samarbejdspartnere for AgroTech og Landscentret blive foreslået. Tak til Thomas Krogh Hansen, Abdolrahman Rezazadeh, Esben Wolf og øvrige AT ere der har givet indspil til denne rapport. Også tak til Eric Clausen og Hans Schougaard, Landscentret Hest for deres indspil. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

5 2. MÅL AF AKTIVITET Ved mål af aktivitet tænkes på såvel det generelle aktivitetsniveau dvs. bevægelse (skridt, hovedrysten, rejse sig/lægge sig osv.) som på specifikke aktiviteter eller adfærd såsom stå, gå, ligge (brystleje/sideleje), rulninger m.fl Eksempler på eksisterende teknologier HeatimeTM Systemet ( importeres og serviceres i Danmark af Mosegården A/S, men Viking har indgået aftale om eneforhandling i Danmark. Systemet er baseret på, at en transponder i halsbånd sættes på kvien/koen. Transponderen gemmer information om dyrets bevægelse og aktivitetsmønster i pakker á 2 timer og lagrer dem op til 24 timer. Informationerne aflæses ved passage af antennen, der er placeret et sted, hvor dyrene passerer enkeltvis minimum to gange om dagen eksempelvis ved vandtrug eller ved ind- eller udgang til malkestald. Heatime opsamler data, der alene stammer fra bevægelser og giver dermed et overordnet billede af dyrets aktivitet men ikke af specifikke bevægelser (skridt, ligge osv.). Det bruges normalt til at registrere dyr i brunst, men kan også bruges til at finde dyr med lav aktivitet. Det kan være begyndende syge dyr, der ligger meget ned, dvs. de har lav aktivitet, som så kan behandles i tide. Dyr med høj/lav aktivitet registreres på en liste, men der gives ikke akut alarm. SAC ( DeLaval ( Strangko ( og Westfalia ( forhandler også aktivitetsmålere til kvæg, der virker efter samme princip som Heatime TM. Aktivitetsmålerne Alpro fra DeLaval er bl.a. blevet evalueret for brunstdetektion på Kvægbrugets ForsøgsCenter af Løvendahl og Chagunda (2010). Ice-Robotics Systemet ( anvendes foreløbig kun i videnskabelige undersøgelser, men målet er at udvikle det til brug i kvægbesætninger. Ved hjælp af et bånd på dyrets ben IceTag3D registreres dyrets bevægelses-, stå- og liggeadfærd kontinuert 16 gange i sekundet. For at aflæse data skal båndet tages af dyret. Der er så vidt vides ikke indbygget en alarmfunktion. Philipp Trénel og Flemming Skjødt fra AgroTech har været involveret i valideringen af aktivitetsmålerne sammen med forsksere fra Foulum (se bl.a. Trénel et al., 2009). Cow Detect Systemet ( anvendes i foreløbig fire kommercielle malkekvægsbesætninger og én testbesætning. Det bygger på et halsbånd med transpondere, hvor dyrets position og aktivitet registreres. ALT Pedometre Er udviklet på et universitet i Tyskland ( og anvendes foreløbig kun til videnskabelige formål. Registrerer Aktivitet, Liggetid og Temperatur, deraf ALTpedometre. Er anvendt til brunstdetektion hos kvæg (Brehme et al., 2008) og generel aktivitetsmåling hos heste (Brehme et al., 2005). IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

6 Data Logger fra MSR Electronics Registrerer liggeadfærd ved at måle accelerationen ( En undersøgelse har vist god overensstemmelse med videoobservationer på malkekøer (Helmreich et al., 2009) Folingsalarmer med gjord Til heste findes flere folingsalarmer, der bygger på en registrering af hestens liggeadfærd. Det gælder f.eks. Birth Alarm Basic ( der registrerer, når hesten ligger i sideleje, og derefter giver en alarm efter 7,6 sekunder. Dette er angiveligt baseret på videnskabelige undersøgelser af, at en ve varer mindst 7 sekunder. Da det angives, at ca. 15 % af alle hopper af og til hviler i sideleje, er der en alternativ indstillingsmulighed for disse hopper. Her registreres også, at hoppen ligger i sideleje, men alarmen udløses ikke, med mindre hun rejser sig inden for tre minutter. Igen angives det, at videnskabelige undersøgelser har vist, at veer aldrig varer mere end 2,5 minutter. Systemet kan også registrere, hvis hesten løfter sig fra sideleje uden at rejse sig, hvilket den ofte vil gøre mellem to veer. I så fald udløses alarmen. Systemet består af en sender, der monteres på hoppen med en gjord og en modtager, der placeres i huset. For nogle systemer er det muligt at modtage alarmen via mobiltelefonen. Systemet angives også at kunne bruges som kolikalarm. Et udbredt system i Danmark er Safemate ( eller Wächtomat ( hvor en sensor på halsen registrerer fugt. Når den virker ideelt, udløses alarmen 15 til 45 minutter før foling, men da ikke alle hopper sveder (nok) i forbindelse med foling, og da der kan være andre årsager til sved f.eks. varmt vejr, er der et problem med manglende alarmer og fejlalarmer. Systemerne har god rækkevidde og alarmen kan kobles til mobiltelefonen ved køb af ekstraudstyr. Folingsalarmer på grime Systemet (eks. The Studmasta Foal Alarm registrerer, om hesten ligger ned i sideleje og virker efter de samme principper som beskrevet oven for. Også dette system angives at kunne bruges til alarm for kolik. Systemet består af en lille kasse (100mm x 47mm x 19mm), der vejer ca. 140 gram og som fastgøres i grimen. Alarmen sendes via mobiltelefon som SMS eller opkald. Billedanalyser Billedanalyser er foreløbig kun brugt lidt til generel overvågning af dyrene, men som det fremgår senere, er det et område, hvor der er potentiale for udvikling. Jeg har fundet en enkelt undersøgelse, hvor billedanalyser er blevet brugt til at forudsige læmningstidspunktet for får på baggrund af deres bevægelsesmønster (Chedad et al., 2000). Derudover er det brugt til at undersøge legeadfærden hos grise (Sustr et al., 2000). Når der ses på grupper af dyr, er det ofte nødvendig med en mærkning af dyrene for at kunne se på de enkelte individer, hvilket ikke vil være så nemt under praktiske forhold. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

7 EthoVision XT og The Observer XT Et system, der er udviklet til brug i videnskabelige studier af dyrs adfærd ( Bygger på billedanalyse og opsamling af data. Har ingen alarmfunktion og er ikke møntet på brug i almindelige besætninger. Andre billedsystemer Videoovervågning af hesteboksen/-stalden bliver mere og mere udbredt. Ofte er det med et simpelt system, hvor forbindelsen går til et fjernsyn eller en computer i stuehuset. Der er ikke indbygget alarmfunktion, men man slipper for de mange gåture ud i stalden for at holde øje med en hoppe op til foling. Et mere avanceret system er Alulette Vision Foto Kamera ( hvor kameraet har forbindelse til mobiltelefonen og/eller mail, så man kan modtage billedbeskeder fra stalden. Infrarød Infrarøde fotoelektriske sensorer, der kobles til en computer, er brugt til at registrere bevægelse hos heste i en forsøgsboks af Carregaro et al. (2007). Det har ikke været muligt at finde detaljer om dette system. Equine Distress Monitor Et forskningshold ved Utah State University ( har udviklet et system, som kombinerer en retningssensor, accelerometer og trådløs teknologi koblet på en computer med henblik på at alarmere hesteejeren, når hestene er distressed. Detaljer på teknologien er ikke offentliggjort, da der er ansøgt om patent, og universitetet søger en forhandler. Rebecca Lewis fra Utah State University præsenterede resultater fra test af systemet ved Equine Science Society Meeting, som blev holdt maj 2009 i Keystone, Colorado. Den foreslåede enhed vil være på størrelse med en mobiltelefon og fastgøres til grimen. I modsætning til bestående systemer skulle dette system minimere antal falske alarmer, ved at de indsamlede data analyseres, så f.eks. et rul fulgt af et ryst karakteriseres som et sundt rul, mens et antal rulninger uden ryst karakteriseres som tegn på kolik. Andet Der er fundet en enkelt undersøgelse, som sammenligner forskellige teknologier til måling af aktivitet hos heste (Davidson og Redgate, 2000). Undersøgelsen baseres på 90 minutters observation af hestene i boks, hvor infrarød stråling, passiv infrarød, accelerometer, trykmåtter og pedometre blev valideret mod adfærdsregistreringer ud fra videooptagelser vha. The Observer (beskrevet tidligere). De aktiviteter, der blev målt, var gå, trippe, løfte ben, stå, bevæge hoved og bevæge hale. Trykmåtterne faldt ud af undersøgelsen, da de gik i stykker. Infrarød stråling havde en god sammenhæng med gå, trippe, løfte ben og bevæge hale slået sammen. Pedometrene viste god sammenhæng til aktiviteterne trippe og varigheden af gå. Accelerometrene viste sig at være sensitive overfor intensiteten af lemmernes placering. Forfatterne konkluderede, at infrarød stråling i sammenhæng med pedometre giver et brugeligt resultat, hvis man vil se på den overordnede aktivitet hos heste i boks, men at det ikke kan måle sig med direkte eller optagne adfærdsobservationer, hvis man er interesseret i specifikke aktiviteter. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

8 Aktivitet hos dyr på græs Der er fundet en undersøgelse, som har studeret føls aktivitet på fold vha. GPS. Dette system kan afgøre, om hesten bevæger sig og i hvilken gangart, men har svært ved at skelne mellem, om hesten står eller ligger. Det kan heller ikke afgøre, om hesten græsser, da hesten som regel bevæger sig samtidig (Kurvers et al., 2006). IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

9 2.2. Udviklingsmuligheder For at kunne bruge aktivitetsmålere i hesteholdet er det ikke nok, at aktiviteten registreres, der skal også være en alarmfunktion. Det medfører, at en del af de teknologier, der i dag anvendes i kvægbesætninger, ikke er umiddelbart anvendelige i hesteholdet. For de alarmer, der i dag findes til heste, ligger begrænsningen i prisen pr. enhed og i, at de som hovedregel kræver, at hesten pålægges noget udstyr. Dette er især et problem for de systemer, der involverer en gjord. Hvis alarmer skal udbredes til anden anvendelse end som folingsalarmer, er det min vurdering, at prisen pr. enhed skal ned i forhold til de systemer, der sælges i dag og som koster ca. kr moms pr. enhed. Omvendt er der mange muligheder for at udnytte aktivitetsmålere meget bedre end det sker i dag, men det kræver, at der laves nogle undersøgelse på heste. Et meget tidligt tegn på kolik, som opstår længe før hesten begynder at rulle sig, kan f.eks. være, at hesten stiller sig bagerst i boksen, og, ikke viser interesse for andre mennesker eller for hvad der ellers foregår i stalden. Et andet tegn kan være, at den ikke har ædt sit foder op.disse tegn opdages ikke nødvendigvis ved brug af accelerometre, men det vil være muligt vha. video, som beskrevet nedenfor. Videreudvikling af eksisterende teknologier Alarm på aktivitetsmålere Alarmfunktion på de registreringer der lagres i aktivitetsmålere som CowDetect, Heatime og ALTpedometre. Hvis aktivitetsmålere skal kunne bruges i hesteholdet til opdagelse af forestående foling eller et koliktilfælde, er det ikke nok, at dyrene overvåges, og at der skrives en liste ud, som det er gældende, når de bruges til brunstovervågning ved kvæg. Der skal være en alarmfunktion, så ejeren har mulighed for at gribe ind i det øjeblik adfærden ændres. 3D sokker teknologi og produkt design Ved brug af 3D accelerometer teknologi er det nødvendig, at 3D sensorerne monteres på hestens ben. Selve 3D sensoren er udviklet, og bruges som før nævnt til bevægelsesregistreringer hos køer ved med et bånd at montere en lille kasse på koens ben. Jeg har brugt pedometre til heste nogle få gange, og min erfaring er, at hestene ikke kan gå med dem i længere tid, da de piller dem af eller taber dem pga. voldsomme bevægelser (f.eks. bukkespring). Udfordringen bliver her at designe den optimale løsning i forhold til fastgørelse af sensor på hestens ben, så hesten ikke føler sig generet af teknikken, og målingerne påvirkes så lidt som muligt. 3D sensoren består af en printplade med elektronik og et batteri. Ved at integrere elektronikken i f.eks. en sok eller en bandage/gamache opnås en meget let og fleksibel løsning, der ikke generer hesten. AgroTech har kompetencer til at produktudvikle og designe en prototype og en mulig samarbejdspartner på dette område kunne være TEKO ( i Herning, der i forvejen arbejder med intelligente tekstiler. GPS systemer til heste på fold Der kan være et marked for at kunne følge sin hest, når den er på fold. Dels for at kunne overvåge dens aktivitetsniveau, dels som en garanti for at hesten rent faktisk befinder sig på folden. Derudover er der mig bekendt udviklet virtuelle hegn, som IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

10 måske på sigt vil kunne erstatte de fysiske hegn, vi kender i dag og som med fordel vil kunne sammenkobles et GPS-system. Nye teknologier Video Intelligent videoovervågning er den næste generation inden for videoovervågning. Ikke alene har man fordelene ved traditionel videoovervågning, men man har også intelligent videoovervågningens evne, dvs. at kunne behandle video fra en/flere kameraer installeret i en stald eller trailer, og derved overvåge hestens tilstand automatisk, uden at skulle holde øje med videoen. Kameraet har indbygget infrarødt lys, så det også kan benyttes om natten. Den intelligente videoovervågning kan automatisk overvåge hesten ved at se f.eks. bevægelsesdetektering, objektgenkendelse og mange sikkerhedstrusler. I visionsteknologi er skelettet (eller det topologiske skelet) af en form, hvor midtlinjer er beregnet ud fra f.eks. hestens form, som det ses på billederne herunder. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

11 Genkendelse af hestens bevægemønstre kan benyttes til at identificere henholdsvis normal og afvigende adfærd hos heste, f.eks. at registrere, at hesten ligger eller måle hestens aktivitetsniveau. Fordelen ved et sådant system vil være, at hesten ikke skal have påmonteret en måler, og at det kan kombineres med kendt teknologi inden for videokameraer, sensornetværk, video streaming og billedbehandling. Vores udfordring bliver at udnytte dette arbejde og fremskridt i teknologien til at udvikle en intelligent enhed, der opfylder de specifikke krav til overvågning af heste. Lyd Lydoptagelser rummer givetvis et enormt potentiale. Selve sensoren en mikrofon er en særdeles moden og også forholdsvis billig teknologi, hvor der er erfaringer med at opsamle lyd i alle tænkelige miljøer og situtationer, ligesom filtrering og karakterisering af lyd i sensoren (mikrofonen) er veludviklede teknologier. De opsamlede data kan således udvælges, filtreres og kvalitetssikres på opsamlingstidspunktet, hvilket i høj grad effektiviserer den efterfølgende behandling af lyddata. Sensoren (mikrofonen) vil kunne placeres på hesten og retningsbestemmes mod alle eller enkelte ben, eller den vil kunne anbringes i boksen eller folden og opsamle baggrundslyd eller lytte efter specielle heste-lyde såsom vejrtrækningssekvenser, urolig adfærd m.m. Et problem med mikrofoner kan være at identificere det individ, der frembringer lyden, hvis mikrofonerne er ophængt i rummet og ikke på dyret. Derfor kan det være en idé at kombinere lydoptagelserne med et simpelt videosystem. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

12 3. MÅL AF BEVÆGELSE Antallet af måder, hvorpå en hests gangart kan kvantificeres ved brug af referencepunkter og et kamera, er næsten ubegrænset. Og hvis du tager hesten over en kraftplade, har du et helt nyt sæt variable at måle. Ikke alene kan du undersøge geometri i bevægelsen som lemmernes rejse gennem rummet (kinematik), men kraftpladen giver dig også mulighed for at studere de kræfter, der forårsager bevægelse (kinetik). Selv om kvantificering af gangartsegenskaber gør det muligt at besvare alle former for spørgsmål om hvor meget, hvor hurtigt, hvor langt, hvor højt, hvor længe og hvor mange, kan indsamlingen af de nødvendige data være en meget tidskrævende og omstændelig proces. Og derfra og til at anvende data er der endnu længere. Derfor er en del bevægelsesanalyser endnu kun anvendt til videnskabelige formål og er ikke nået ud i daglig brug, som det vil fremgå af nedenstående gennemgang Halthedsdiagnostik Eksempel på halthedsundersøgelse, Hørsholm Hestepraksis ( En halthedsundersøgelse kan være tidskrævende. Da hesten af gode grunde ikke kan sige hvor det gør ondt, bliver vi nødt til at teste det på andre måder. Ved en halthedsundersøgelse er det vigtigt, at man både bruger øjne og hænder. En grundig undersøgelse starter ofte med palpation af det pågældende ben. Dette kan give værdifuld viden om hævelser og ømme områder. Herefter ses hesten ofte trave på en lige linie, i longe på hårdt og blødt underlag eller begge dele. Bøjeprøver kan også hjælpe til, at komme det ømme punkt nærmere. Det mest effektive er, at "spørge" hesten, hvor den har ondt, ved at lægge blokader. At lægge en blokade betyder, at der sprøjtes noget bedøvende medicin direkte i led eller omkring nerver under huden. Dette gør, at et specifikt område bedøves. Bliver hesten rengående efter blokaden, er det ømme område lokaliseret. Da man bliver nødt til at bedøve et enkelt område af gangen kan en halthedsundersøgelse ofte tage flere timer og nogle gange kan det være nødvendigt at fortsætte dagen efter. En halthedsundersøgelse slutter ofte med, at der ultralydsscannes eller tages røntgenbilleder af det diagnosticerede område. Dette er for at sikre den mest præcise diagnose, da dette er vigtigt for, at vi sammen kan lægge en plan for behandling og det videre genoptræningsforløb. Som det fremgår af ovenstående er der flere elementer, når det skal afgøres, om en hest er halt. Den ene er hvilke(t) ben hesten halter på, graden af halthed, altså hvor alvorligt det er og endelig en vurdering af, om en given behandling virker. Ovenstående beskrivelse er ganske repræsentativ for, hvordan det gøres i dag på de fleste hestehospitaler i Danmark. En gennemgang af hjemmesiderne for 15 klinikker i Danmark og Sverige viser, at ingen af dem bruger bevægelsesanalyse i deres diagnostik. Som nævnt benyttes det ofte at give hesten smertestillende medicin, der virker lokalt, så man kan bedømme om det at fjerne smerte et givent sted forbedrer hestens gang. Dette er en meget subjektiv bedømmelse, da bedømmelsen altid vil være præget af, om der er forventning om forbedring eller ej. Derfor arbejder flere dyrlæger ofte sammen om diagnosen. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

13 Det er indtrykket, at der er stor interesse for pålidelige og objektive metoder til at understøtte dyrlægen ved diagnosticering af halthed. Når haltheden er lokaliseret skal årsagen afdækkes og til denne del af diagnosticeringen anvendes allerede i dag en række forskellige teknologier såsom scanning, røntgen m.v. Disse teknologier er ikke medtaget her, idet der er sat fokus på bevægelsesanalyse som en del af halthedsdiagnostikken. De beskrevne teknolgier herunder er ikke ment som en erstatning for den evne og erfaring som dyrlægen har, men tilbyder en objektiv og præcis vurdering af kroppens bevægelser med speciel reference til halthed hos heste. Bare det at kunne opsamle data, så der kan ske en sammenligning med før og efter behandling, vurderes at være en stor hjælp for dyrlægen. Eksempler på teknologier, der anvendes i dag: BILLEDANALYSE (Image or Video analysis) Billedanalyse består som regel af en videooptagelse, når dyret bevæger sig inden for et bestemt område. For at opnå et godt resultat kræves det nemlig, at kameraet er gjort fast, hvilket begrænser området, hvor der kan optages. Efter videooptagelsen analyseres data vha. computerprogrammer. I visse tilfælde påsættes markører på dyret typisk omkring led, så flere parametre for bevægelsen kan trækkes ud af data. Billedanalyse er blevet brugt af forskere de sidste år til bevægelsesanalyser under kontrollerede forhold, men der er endnu kun få kommercielle produkter til mere almen brug, som det fremgår af nedenstående. Billedanalyse er også blevet brugt til halthedsbestemmelse på kvæg (Bahr et al., 2008), hvor det har vist sig, at ryggens krumning er det bedste mål for halthedsgraden. EQUIANALYSIS Systemet ( er udviklet i England. Markører placeres specifikke steder på hestens lemmer især på led. Hesten mønstres i skridt og trav forbi et kamera. Der laves en videooptagelse af hesten forfra, bagfra og fra begge sider. Videooptagelsen afspilles langsomt, undersøges og analyseres. Computerprogrammet registrerer markørernes bevægelse og producerer data, som kan analyseres og give information om faktorer, såsom bevægelsens længde samt vinkel på og grad af bøjning af led. ACCELEROMETRE IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

14 EQUIMETRIX Systemet ( er udviklet i Frankrig i samarbejde med forskere fra INRA. Det markedsføres som et redskab både til halthedsdiagnose og til vurdering af hestens præstation og unghestes præstationspotentiale. Der måles på skridtenes regularitet, maksimal skridtfrekvens, skridtlængde og diagonal uregelmæssighed og kraft. Teknologien er angivet til 3D-analyser, men er ikke beskrevet i detaljer. Til gengæld er der lagt meget vægt på oversættelsen af resultaterne til diagrammer, som er enkle for hesteejeren at forstå. LAMENESS LOCATOR Systemet ( Lameness LocatorTM er designet til at være en hjælp for praktiserende dyrlæger til brug ved deres normale halthedsundersøgelser. Systemet er udviklet af Kevin Keegan, en amerikansk dyrlæge som er ekspert inden for hestes biomekanik. Det er desuden testet og afprøvet på SLU i Sverige hos Lars Roepstorff og hans team som også anses for førende inden for området. Teknikken måler hvordan hesten bevæger sit hoved og sit kryds, som det fremgår af billedet. Målingen udføres via accelerometre, som anbringes på hestens hoved og kryds samt på koden på højre forben. Når hesten bevæger sig mindst 25 skridt sendes trådløse signaler fra hver måler til en bærbar PC, hvorfra data analyseres og præsenteres for brugeren med angivelse af afvigelser fra et normalt bevægelsesmønster. Hesten skal være inden for 40 meter fra PC en, men ellers kan systemet bruges både ved mønstring lige ud, på volte samt inden- og udendørs. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

15 PEDOMETRE/ACCELEROMETRE Ice-tags teknologien, som er beskrevet ovenfor, er anvendt til at finde halte køer vha. deres liggeadfærd. Halte køer ligger mere ned end ikke-halte køer (Blackie et al., 2008). Accelorometre er blevet brugt til bestemmelse af halthed hos kvæg (Pastell et al., 2009). Det samme gælder pedometre, som dog kun fandt ca. halvdelen af de halte køer (Mazrier et al., 2006). KRAFTPLADER (Force Plates) En kraftplade består af en firkantet metalplade med kraftomformere i hjørnerne, som måler summen af kræfterne på pladens overflade. Den tredimensionelle ground reaction force opløses i komponenter, som virker i lodrette, vandrette og tværgående retninger, som svarer til hestens anatomiske planer. Kraftplader måler altså kinetiske parametre ved hestens bevægelser, men har deres begrænsninger og bruges derfor hovedsagelig i forsøgsopstillinger, som det fremgår af nedenstående. Pladens størrelse medfører bl.a., at der skal løbes mange gange, før der er opnået et tilstrækkeligt antal mål på alle fire ben. Et andet problem er at, hvis to ben rammer pladen samtidig, kan målingerne ikke adskilles, da det er summen af kraften, der måles på. Kraftplader er valideret mod subjektive halthedsbestemmelser af Ishihara et al. (2005), hvor 32 heste fik induceret halthed i forbenene. Der var god overensstemmelse især på den maksimale lodrette kraft målt på pladen. Ydermere blev det vurderet, at systemet er i stand til at opdage subkliniske forbensasymmetrier, som ikke blev opdaget umiddelbart ved den subjektive bedømmelse. På samme måde er systemet valideret for bagbenshaltheder (Ishihara et al., 2009), hvor konklusionen blev, at systemet kan skelne mellem heste, der er halte på et bagben, og heste der er halte pga. ataksi, dvs. slingrer i bagpartiet. Igen var der god sammenhæng med de subjektive bedømmelser. Kraftplader og trykplader er sammenlignet af Oosterlinck et al. (2009) og anses begge for anvendelige til at opdage haltheder og asymmetri hos heste, men de måler forskelligt, og målinger foretaget i et system kan ikke sammenlignes med målinger foretaget i det andet system, selvom variablene har samme betegnelse. TRYKPLADER (Pressure Plates) Trykplader registrerer trykket fra forskellige dele af hoven gennem hele berøringsfasen. Det giver bl.a. mulighed for at skelne mellem tåens og hælens tryk og kan på den måde være en hjælp til at afklare årsagen til haltheden. Er bl.a. brugt af Oosterlinck et al. (2010). TEKSCAN'S TRYKMÅTTESYSTEM (PRESSURE MAPPING) Systemet ( er amerikansk og trykmåtten er primært rettet mod human brug, men angives også at kunne bruges til heste. MatScan er en lavprofil gulvmåtte, som opfanger fodens (hovens) tryk. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

16 Det giver mulighed for at få en mekanisk analyse af kraften ved hovens landing og rulningen i hoven ved bevægelseobjektiv og er et supplement til det, man ser på f.eks. røntgenbilleder. Det giver objektive og kvantificerbare data, som kan bruges i det videre arbejde med den halte hest og til at vurdere effekten af en behandling. ANDRE TEKNOLOGIER Fra samme firma (( findes et system, der kaldes Hoof, der, så vidt jeg kan se, virker efter samme princip som trykmåtten, men som er udviklet til brug på heste. Det findes i en trådløs version, så hesten også kan vurderes i bevægelse. For begge systemer er teknologien beskrevet i detaljer på TEKSCAN s hjemmeside ( 1. Forbinde 2. Indsamle 3. Analysere 127 Hz Scan Rate tethered; 500 Hz Scan Rate with Mobile System Trimmable sensor model 3200; 1,089 sensels/hoof View 2-D or 3-D data; several graphing options to identify high risk areas LØBEBÅND Til vurdering af om en hest er halt, sættes den til at løbe på et løbebånd. Det har vist sig, at hesten bevæger sig en smule anderledes på løbebånd, end hvis den løber på jorden, men forskellene er små og har formentlig ingen indflydelse på vurdering af halthed med mindre haltheden stammer fra lænderegionen (Alvarez et al., 2008). Løbebånd er dyre i anskaffelse og findes kun på ridecentre, i meget store hestehold og hos enkelte dyrlæger. De er ikke mobile og kan derfor ikke tages med ud på almindelige sygebesøg. Der opsamles ikke data, men løbebåndet er en hjælp til at standardisere halthedsvurderingen. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

17 3.2. Præstation Når hestens præstation skal vurderes, er bevægelse et vigtigt element, uanset om vi snakker væddeløbs-, spring,- eller dressurheste. Derfor indgår en vurdering af bevægelsen også i bedømmelsen af de individer, der skal bruges i avlen. For springhestes vedkommende ses på deres springteknik og for dressurheste på kvaliteten af skridt, trav og galop. Vurderingen udføres subjektivt af dommere på sidelinien, så en metode til objektiv vurdering af hestens kvaliteter kunne være et formål med bevægelsesanalyser. Et andet formål kunne være at udpege dyrenes kvalitet i en meget ung alder. Dette sidste kræver, at der er en god sammenhæng mellem de bevægelseskarakteristika, der observeres fra føl til voksen. Det har f.eks. vist sig at være tilfældet for en del elementer af hestens springteknik, hvor der var god sammenhæng mellem hestenes præstationer som 6 måneder og som 4-års. (Santamaría et al., 2004). Eksempler på teknologier der anvendes i dag Jeg har kun fundet et produkt, der markedsføres kommercielt EQUIMETRIX ( Systemet er udviklet i samarbejde med en fransk forskergruppe under ledelse af Eric Barrey, INRA. Forskergruppen har brugt systemet i en lang række undersøgelser - se firmaets hjemmeside ( Systemet er i undersøgelser blevet brugt til analyser af springheste, dressurheste, travere og væddeløbsheste, men markedsføres primært til væddeløbsheste. Gentageligheden af bevægelsesanalyserne er bl.a. vurderet ved travheste og fundet at være god for 23 ud af 25 målte variable (Leleu et al., 2004). Systemet er blevet sammenlignet med billedanalyse, og der er fundet en god overensstemmelse (Leleu et al., 2002). IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

18 Derudover er der i omtalen af Lameness Locator fra SLU ( angivet, at målet/drømmen er, at det om 10 år skal være muligt at lave objektive målinger af hestenes bevægelser, når de møder til kåring. Det skal ikke erstatte, hvad dommerne ser i dag, men være et supplement Udviklingsmuligheder Videreudvikling af eksisterende teknologier Accelerometer teknologi Ved at opsamle bevægelsesdata fra hestens fire ben, vil vi kunne vurdere hestens præstationer og detektere halthed samt udvikle et objektiv værktøj til at måle forbedringer under behandlinger. Det overordnede koncept for et udviklingsprojekt med 3D accelerometer kunne bestå af en kuffert indeholdende fire stk. 3D sokker til hestens ben og en bærbar PC med tilhørende 3D software. Nye teknologier Lydoptagelser rummer givetvis et enormt potentiale. Selve sensoren en mikrofon er en særdeles moden teknologi, hvor der er erfaringer med at opsamle lyd i alle mulige, tænkelige miljøer og situtationer, ligesom filtrering og karakterisering af lyd i sensoren (mikrofonen) er veludviklede teknologier. De opsamlede data kan således udvælges, filtreres og kvalitetssikres på opsamlingstidspunktet, hvilket i høj grad effektiviserer den efterfølgende behandling af lyddata. Såfremt disse data behandles som mønstre med potentiale for genkendelse, vil lyd som sensorisk input kunne danne grundlag for en række automatiserede services lige fra overvågning i boks til kontrol af trav- og galopsekvenser m.m. Sensoren (mikrofonen) vil kunne placeres på hesten og retningsbestemmes mod alle eller enkelte ben, eller den vil kunne anbringes i boksen eller folden og opsamle baggrundslyd eller lytte efter specielle heste-lyde såsom vejrtrækningssekvenser, urolig adfærd m.m. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

19 4. PERSPEKTIVER Det er min vurdering, at hele dette område er inde i en udvikling med øget kommercielt potentiale. Der vil være kunder til disse produkter både blandt hesteavlsforeninger, hestedyrlæger, professionelle ryttere/trænere og helt almindelige hestefolk afhængig af produktets formåen og selvfølgelig prisen. Det vil i høj grad være et spørgsmål om at skabe nogle produkter, der passer til de enkelte målgruppers behov. Af de her beskrevne anvendelsesmuligheder vil aktivitetsmålere være dem, der er tættest på markedet, og hvor markedet vil være størst, da målgruppen vil være hesteejere/trænere. Hvis aktivitetsmålere er tilstrækkelige billige, behøver der ikke engang være et decideret behov for overvågning af hesten, for at de anskaffes. Et ønske om at vide, hvad hesten laver, når man ikke selv er i stalden, vil være nok. Bevægelsesanalyser vil have en anden og mere begrænset målgruppe. Til halthedsdiagnostik vil det primært være dyrlæger og til dels professionelle trænere. Til måling af præstation kan også avlsforeninger blive en del af målgruppen og måske på sigt rytterforbund m.v. Det sidste kræver, at teknologien kan anvendes til en objektiv bedømmelse af hestens præstation f.eks. i et dressurprogram, men jeg vurderer, at denne anvendelsesmulighed ligger et stykke ude i fremtiden. Som et hjælperedskab til dyrlæger og professionelle trænere behøver der til gengæld ikke være så langt, hvis bare produktet er godt nok. Prisen er selvfølgelig ikke uden betydning, men da halthedsundersøgelser udgør en stor del af dyrlægernes arbejde og er meget tidskrævende, vil det kunne betale sig for dem at investere i udstyr, hvis det medfører arbejdslettelser og en sikker vurdering af haltheden. Bare det at kunne opsamle data og sammenligne to vurderinger af samme hest vil være et fremskridt i forhold til de metoder, der bruges i dag Forslag til projekter Herunder beskrives kort de projekter, som synes mest oplagt at gribe fat i set ud fra AgroTechs synspunkt. Dette er bl.a. vurderet ud fra, at der skal være en forholdsvis kort tidshorisont til, at produktet kan blive kommercialiseret. Desuden er der vurderet på, at teknologierne vil have flere anvendelsesmuligheder og dermed flere kunder end inden for hesteområdet alene. Der er ikke angivet størrelse på projekterne, da de fleste vil kunne opstartes trinvis. Der er heller ikke givet forslag til finansiering, da det vil afhænge af om fokus i det enkelte projekt ligger på opnåelse af viden/kompetencer, produktudvikling eller på kommercialisering. Aktivitetsmålere til detektion af uregelmæssigheder Validering af eksisterende teknologiers (beskrevet i 2.1.) anvendelighed til måling af unormal aktivitet hos heste, det være sig unormal lav/høj aktivitet, foling, kolik og lignende tilstande. Som beskrevet tidligere har en stor del af de eksisterende teknologier til heste nogle begrænsninger især mht. design, så det vil være relevant bl.a. at kigge på de teknologier, der i dag anvendes til kvæg. Hvis aktivitetsmålere skal være anvendelige til andet end folingsalarmer, skal de være billigere pr. enhed og kræve mindre udstyr på hesten end de systemer, der eksisterer i dag. Samtidig skal de være tilpasset en verden, hvor ejeren ikke nødvendigvis befinder sig på samme matrikel som dyret. Projektet kan være et udviklingsprojekt i samarbejde med et firma, et forskningsprojekt eller noget midt imellem. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

20 Vision Projektet er beskrevet under afsnit 2.2. Et samlet projekt om brug af accelerometre Dele af dette projekt er tidligere beskrevet i afsnit 2.2. og 3.3. Accelerometer teknologi Ved at opsamle bevægelsesdata fra hestens fire ben vil vi kunne vurderer hestens præstationer og detektere halthed samt udvikle et objektiv værktøj til at måle forbedringer under behandlinger. Det overordnede koncept for et udviklingsprojekt med 3D accelerometer kunne bestå af en kuffert indeholdende fire stk. 3D sokker til hestens ben og en bærebar PC med tilhørende 3D software. 3D sokker teknologi og produkt design Ved brug af 3D accelerometer teknologi er det nødvendig, at 3D sensorerne monteres på hestens ben. Selve 3D sensoren er udviklet og bruges som før nævnt til bevægelesregistreringer hos køer. Udfordringen bliver her at designe den optimale løsning i forhold til fastgørelse af sensor på hestens ben, så hesten ikke føler sig generet af teknikken, og sensoren påvirker målingerne så lidt som muligt. 3D sensoren består af en printplade med elektronik og et batteri. Ved at integrere elektronikken i f.eks. en sok opnås en meget let og fleksibel løsning, der ikke generer hesten. AgroTech har kompetencer til at produktudvikle og designe en prototype, og en mulig samarbejdspartner på dette område kunne være TEKO ( ), Herning, der i forvejen arbejder med intelligente tekstiler. Databehandling og user interface Når hesten begynder at bevæge sig, vil PC en modtage data fra de fire sensorer. Med den softwareapplikation, der bliver brugt til køer, vil brugeren få vist tre kurver for hvert ben; benets bevægelse op og ned, bevægelse frem og tilbage og bevægelse til siderne. Altså alle tre dimensioner vises på skærmen. Udviklingsarbejdet består i at få behandlet og analyseret de mange data, som computeren modtager fra de fire sensorer. Softwareapplikationen til køer rummer flere måder at få vist data på, men netop i dette tilfælde bliver det nødvendig at udvikle et user interface (brugergrænseflade), som er beregnet til heste. AgroTech har kompetencer inden for 3d accelerometer teknologi, dataopsamling, analyse og interaktionsdesign, og vi kan derfor tilbyde at udvikle denne del at projektet. Målet med projektet er at undersøge muligheden for: 1) at sammenligne data fra andre heste 2) at sammenholde data med hestens tidligere præsentationer 3) at sammenligne data fra f.eks. højre forben med venstre forben 4) at få en grafisk visning af om dataene bevæger sig inden for normalområdet. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

21 Lyd Erfaringsmæssigt er en sikker diagnosticering af halthed hos heste forbundet med et stort tidsforbrug og dermed omkostninger samt betydelig usikkerhed. Den foregår i dag ved iagttagelse af hesten i bevægelse, hvilket desuden kræver hensigtsmæssigt anlæg til formålet. En alternativ metode til halthedsdiagnostik, som er både billigere og sikrere vil derfor have et betydeligt marked. Konkret foreslås et pilotprojekt, hvor der opsamles lyd fra en række halte heste (sikkert diagnosticerede) og fra en kontrolgruppe af ikke-halte heste med sikker kontrol af mikrofonposition m.m. Efterfølgende databehandles lyde med henblik på statistisk mønstergenkendelse. På baggrund heraf udvikles en algoritme, som på en given lydoptagelse af en hest i bevægelse kan afgøre, om der er halthed eller ej. Algoritmen skal herefter være den centrale komponent i en prototype, hvormed der foranstaltes forsøg med en række hesteejere og heste, der er mistænkt for at være halte. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

22 4.2. Mulige samarbejdspartnere Valget af samarbejdspartnere afhænger i høj grad af projektets formål og finansieringsmulighed. Listen herunder er langt fra fyldestgørende, men kan udbygges, når et konkret projekt er planlagt. Forskning For måling af aktivitet vil det være nærliggende at samarbejde med Forskergruppen Universitet, da de i forvejen arbejder med måling af aktivitet på andre dyrearter og er særdeles velkendte med den nyeste teknologi på området. For måling af bevægelse vil Faggruppen for Medicin og Kirurgi ved Institut for Produktionsdyr og Heste på KU-Life være en oplagt mulighed, især hvis fokus er diagnose af halthed. Hvis formålet er bevægelsesanalyse mere generelt, er en anden mulighed Faggruppen for Motorisk kontrol og biomekanik ved Institut for Idræt på Københavns Universitet. De har bl.a. været involveret i et Ph.D.-projekt vedr. biomekaniske analyser af bevægelse hos svin (Thorup, V.M., 2007). Vivi Thorup er i dag ansat på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Forskergruppen for Integrativ Fysiologi og arbejder fortsat med bevægelsesanalyser, primært på kvæg, hvorfor hun vil være en anden mulighed for et samarbejde. Erhverv Alulette_Dyrehøj ( der arbejder med kameraovervågningsudstyr til både kvæg- og hestestalde. Et eller flere af de firmaer, der arbejder med aktivitetsmålere til kvæg. Mulighederne afhænger lidt af, hvem der reelt står for udviklingen af udstyret, da det i flere tilfælde foregår i udlandet. TEKO ( i Herning til design af en gamache/sok til påmontering af aktivitetsmålere. En eller flere hesteklinikker til udvikling af metoder til bevægelsesanalyse til halthedsdiagnostik. Dansk Varmblod til et projekt om sammenhængen mellem bevægelser målt som føl, ung- og ridehest. IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

23 5. REFERENCER Alvarez, C.B.G., Rhodin, M., Bystrom, A., Back, W., van Werren, P.R Back kinematics of healthy trotting horses during treadmill versus over ground locomotion. Equine Vet. J. 41 (3) Bahr, C., Leroy, T., Song, X., Pluk, A., Maertens, W., Vangeyte, J., Van Nuffel, A., Sonck, B., Berckmanns, D Automatic detection of lameness in dairy cattle. Image feature related to dairy cow lameness. Proc. Measuring Behavior, The Netherlands, August Bai, X., Wang, X., Latecki, L.J., Liu, W., Tu, Z Active Skeleton for Non-rigid Object detection. ICCV, Kyoto, Japan. Blackie N, Bleach E.C.L., Amory J R and Scaife J R. (2008). Relationship between lameness and lying behaviour of zero-grazed Holstein dairy cattle recorded using an activity monitor. Proceedings British Society of Animal Science, abstr 29. Brehme, U., Stollberg, U., Buschor, Y., Strickler, B., Niederhäusern, R.V Daily Biorhythm for horses measured with ALT Pedometer for well-being in different horse keeping systems. Paper presented at Measuring Behavior 2005, The Netherlands. Brehme, U., Stollberg, U., Holz, R., Schleusener, T ALT Pedometer New sensor-aided measurement system for improvement in oestrus detection. Computers and Electronics in Agriculture. 62, Carregaro, A. B., Luna S.P.L., Mataqueiro, M.I., de Queiroz-Neto, A Effects of buprenorphine on nociception and spontaneous locomotor activity in horses. Am. J. Vet. Res. 68(3) Chedad, A., Aerts, J.M., Delahaye, A., Berckmans, D Image analysis to predict the moment of giving birth of pregnant ewes. Paper presented at Measuring Behavior 2005, The Netherlands. Davidson, H.P.B., Redgate, S.E Measuring activity in the stabled horse. Measuring Behavior Helmreich, S., Wechsler, B., Jungbluth, T., Hauser, R Validation of a novel data logger for recording lying behaviour of dairy cows and its application on robotic milking farms. 43 rd Congress of the International Society for Applied Ethology 6 10 July 2009, Cairns, Australia Ishihara, A., Bertone, A.L., Rajala-Schultz, P.J Association between subjective lameness grade and kinetic gait parameters in horses with experimentally induced forelimb lameness. Am. J. Vet. Res. 66 (10) Ishihara, A., Reed, S.M., Rajala-Schultz, P.J., Robertson, J.T., Bertone, A.L Use of kinetic gait analyses for detaction, quantification, and differentiation of hindlimb lameness and spinal ataxia in horses. J. Am. Vet. Med. Assoc. 234 (5) Kurvers, C.M., van Weeren, P.R., Rogers, C.W., van Dierendonck, M.C Quantification of spontaneous locomotion activity in foals kept in pastures under various management conditions. Am. J. Vet. Res. 67 (7) Leleu, C., Bariller, F., Cotrel, C., Barrey, E Reproducibility of a locomotor test for trotter horses. The Veterinary J. 168, Leleu, C., Gloria, E., Renault, G., Barrey, E Analysis of trotter gait on the track by accelerometry and image analysis. Equine Vet. J. Suppl. 34, Løvendahl, P., Chagunda, M.G.G On the use of physical activity monitoring for estrus detection in dairy cows. J. Dairy Sci. 93, Mazrier, H., Tal, S., Aizinbud, E., Bargai, U A field investigation of the use of the pedometer for the early detection of lameness in cattle. Can. Vet. J. 47, Oosterlinck, M., Pille, F., Back, W., Dewulf, J., Gasthuys, F Use of a stand-alone pressure plate for the objective evaluation of forelimb symmetry in sound ponies at walk and trot. The Veterinary Journal. 183, IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

24 Oosterlinck, M., Pille, F., Huppes, T.,Gasthuys, F., Back, W Comparison of pressure plate and force plate gait kinetics in sound Warmbloods at walk and trot. The Veterinary Journal. doi: /j.tvjl Pastell, M., Tiusanen, J., Hakojärvi, M., Hänninen, L A wireless accelerometer system with wavelet analysis for assessing lameness in cattle. Biosystems Engineering. 104, Santamaría, S., Bobbert, M.E., Back, W, Barneveld, A, van Weeren, P.R Evaluation of consistency of jumping technique in horses between the ages of 6 months and 4 years. Am. J. Vet. Res. 65 (7) Sustr, P., Spinka, M., Newberry, R.C Automatic computer analysis of pig play. Paper presented at Measuring Behavior 2005, The Netherlands. Thorup, V.M Biomechanical gait analysis of pigs. Ph.D. thesis. University of Copenhagen, Denmark, 100p. Trénel, P., Jensen, M.B., Decker, E.L., Skjødt, F Technical note: Quantifying and characterizing behavior in dairy calves using IceTag automatic recording device. J. Dairy Sci. 92, IKT-løsninger til mål af aktivitet og bevægelse hos heste

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling God fertilitetsstyring betyder, at køer kælver med optimale intervaller for at holde mælkeproduktionen

Læs mere

Min hest bevæger sig ikke som den plejer

Min hest bevæger sig ikke som den plejer Fagligt Forskning på KU-LIFE, hestens bevægelse Min hest bevæger sig ikke som den plejer Halthed er den gruppe af sygdomme, som koster hestesporten flest penge. Halthed er også den mest almindelige årsag

Læs mere

Københavns Universitet. Smerter Carlsen, Britt; Gleerup, Karina Charlotte Bech. Published in: Ridehesten. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Smerter Carlsen, Britt; Gleerup, Karina Charlotte Bech. Published in: Ridehesten. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Smerter Carlsen, Britt; Gleerup, Karina Charlotte Bech Published in: Ridehesten Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Carlsen, B.,

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne

Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Dansk Varmblods Avlsplan 2012-2020 Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Baggrund Fundamentet for Dansk Varmblod blev

Læs mere

Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag

Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag 29. September 2011 Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag Temamøde; Sygdomsadfærd og automatisk registrering af adfærd hos malkekvæg Dr. ir. Frank Oudshoorn, Institut for ingeniørvidenskab,

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

Field Experiments with a Mobile Robotic Field Server for Smart Agriculture

Field Experiments with a Mobile Robotic Field Server for Smart Agriculture Field Experiments with a Mobile Robotic Field Server for Smart Agriculture Af: Tokihiro Fukatsu m.fl. fra National Agriculture and Food Research Organization i Japan, Tokyo Institute of Technology og Shinshu

Læs mere

Transponderstyrede mælkeautomater til kalve i grupper vigtigt med et godt samspil mellem kalv og automat

Transponderstyrede mælkeautomater til kalve i grupper vigtigt med et godt samspil mellem kalv og automat KvægInfo nr.: 1618 Dato: 02-08-2006 Forfatter: Margit Bak Jensen Transponderstyrede mælkeautomater til kalve i grupper vigtigt med et godt samspil mellem kalv og automat Opstaldning af kalve i store grupper

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

AfiMilk. Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger

AfiMilk. Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger AfiMilk Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbesætninger AfiMilk Styringsværktøjer til maksimering af produktiviteten og øgning af overskuddet i malkekvægbrug

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Læs din ko. Adfærd - en tidlig sygdomsindikator. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program

Læs din ko. Adfærd - en tidlig sygdomsindikator. Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program Læs din ko Adfærd - en tidlig sygdomsindikator Katy Proudfoot OSU College of Veterinary Medicine UBC Animal Welfare Program UBC Animal Welfare Program Dr. David Fraser Dr. Nina von Keyserlingk Dr. Dan

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Inspirationsoplæg: teknologiske muligheder og hvad gør de andre

Inspirationsoplæg: teknologiske muligheder og hvad gør de andre Alders Tsunamien / Bomben Inspirationsoplæg: teknologiske muligheder og hvad gør de andre v. Stefan Wagner, Ingeniørhøjskolen i Århus Pervasive Healthcare Der bliver færre unge Færre i sundhedsvæsenet

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at udfylde

Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at udfylde Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at udfylde dette

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger

Call Recorder Apresa. Apresa Airport Voice Logger Apresa Airport Voice Logger APRESA Airport Voice Recording APRESA Airport er et Voice Recording system til SIP, VoIP, digitale og analoge linier. Baseret de nyeste tekniske udviklinger, tilbyder APRESA

Læs mere

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Muskulus longissimus er en meget vigtig muskel, der ligger omkring hestens rygsøjle. Den ligger på begge sider

Læs mere

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem Lineær registrering fremtidens bedømmelsessystem Dansk Varmblods kåringskarakterer skal fremover suppleres med en lineær registrering af hesten, hvor hver egenskab vurderes ud fra de biologiske yderpunkter.

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Førstehjælp til hest, program

Førstehjælp til hest, program Det er morgen og du er på vej ud for at se til hestene før du går på arbejde. Vejret er skønt, det er en dejlig, stille sommermorgen. Men idet du nærmer dig folden bliver du helt kold! Du ser den sorte

Læs mere

Evaluation of usability (gr ) Iphones

Evaluation of usability (gr ) Iphones Evaluation of usability (gr. 2.121) Iphones 1. The overall Goals of USE: Brugervenligheden af systemet skal være i top Løbende forbedring af systemet Dataudveksling skal fungere 2. The specific questions

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER

OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER OVERGANGS- OG OPBYGNINGSEFFEKTER Kan PowerPoint ikke animere, kan programmet i stedet lave overgangs- og opbygningseffekter. Ikke mindst opbygningseffekter giver rige muligheder, for at lave særdeles avancerede

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Vidensoverførsel - fra lab til landmand

Vidensoverførsel - fra lab til landmand Vidensoverførsel - fra lab til landmand Christian Fink Hansen Institut for Produktionsdyr og Heste Produktion og Sundhed cfh@life.ku.dk Dias 1 Disposition Hvem er jeg? Baggrund, barrierer og problemer

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

RECORDIT Voice Recording system

RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Voice Recording system RECORDIT Call Recording RECORDIT er et Call Recording system baseret på de nyeste tekniske udviklinger, og tilbyder derfor alt hvad du kan forvente af en professionel, men

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Sensorerne: SMART Madrassen er udbygget med én eller flere sensorer, som har kapacitet til at måle og sende informationer omkring:

Sensorerne: SMART Madrassen er udbygget med én eller flere sensorer, som har kapacitet til at måle og sende informationer omkring: Produkt navn: SMART Madrassen: Louisiane SMART og Innovative tekniske detaljer: Opfindelsen er en liggemadras (Louisiane komadras eller Pacific vandseng) til malke- eller kødkvæg med indbygget sensor,

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi?

Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? Foredrag nr. 7 Har du en IT-strategi? IT-drift Landsdækkende IT-service til landbrug Installation og drift af netværk IT support (via fjernbetjening) Softwareudvikling Datalogi Herd Management Statistik

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse 124567 John Schollar National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Dansk oversættelse og

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er

Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er 5 Jeg kunne godt gentage hvad jeg har sagt de sidste par år, men det bliver sgu så kedeligt. Og i ved alle at underholdninger er dyrt, konkurrencen er hård og alt det andet intetsigende plader 6 At kalde

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FALD FRA SENG

FOREBYGGELSE AF FALD FRA SENG IMPLEMENTERINGSGUIDE FOREBYGGELSE AF FALD FRA SENG - Faldforebyggende optisk sensor, IntelligentCALL fra virksomheden ANYgroup Implementeringsguiden er i størrelsen 21 x 21 cm Indholdsfortegnelse Problem

Læs mere

PIG IT-dataindsamling

PIG IT-dataindsamling PIG IT-dataindsamling NOTAT PIG IT projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og KU-Life med VSP som dataleverandør. Der udvikles metoder til at overvåge vækstdyrenes produktivitet, sundhed

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

April 2009 Fordærvede fødevarer og fødevarer med farlige fremmedlegemer: Nyt lav energi røntgen system med hygiejnisk design er løsningen

April 2009 Fordærvede fødevarer og fødevarer med farlige fremmedlegemer: Nyt lav energi røntgen system med hygiejnisk design er løsningen April 2009 Fordærvede fødevarer og fødevarer med farlige fremmedlegemer: Nyt lav energi røntgen system med hygiejnisk design er løsningen Fødevare sikkerhed er et vidt begreb. Aktuelt er der særligt fokus

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger

AfiFarm. Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger AfiFarm Det ultimative managementsystem til store kvægbesætninger Tidens hårde markedsbetingelser kræver, at kvægavlere har effektive styringsredskaber,

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

Mogens Eliasen: "HjerneGymnastik for Kvikke Hunde" Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse

Mogens Eliasen: HjerneGymnastik for Kvikke Hunde Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse 1 Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse Introduktion Hunde strækker sig, når de rejser sig op og gør klar til at bevæge sig De sætter forbenene så langt frem, som de kan nå, sænker

Læs mere

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget

Termografi. Tag temperaturen på energiforbruget Tag temperaturen på energiforbruget Termografi-undersøgelser afslører, hvor godt boligejere passer på energi til boliopvarmning. Med termografi kan man se, hvor varmen slipper ud og dermed også, hvor man

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22 STRANGKO Produktnavn Sælges som STRANGKOFARM CONTROL II MANAGEMENTSYSTEM. Programmet sælges som et grundmodul, hvilket indeholder kalender og foderprogram, samt delmoduler til aktivitetsmåling, kommunikation

Læs mere

SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC:

SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC: SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC: Du kan nemt udskrive tekst og billeder direkte fra din tavlecomputer eller smartphone. Find den bedste printerløsning til dit udstyr: SÅDAN! Vi viser, hvordan

Læs mere

Københavns Universitet. Hvornår er min hest egentlig halt? Carlsen, Britt; Thomsen, Maj Halling. Published in: Ridehesten. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Hvornår er min hest egentlig halt? Carlsen, Britt; Thomsen, Maj Halling. Published in: Ridehesten. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Hvornår er min hest egentlig halt? Carlsen, Britt; Thomsen, Maj Halling Published in: Ridehesten Publication date: 2015 Citation for published version (APA):

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym *

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym * 14. oktober 2009 Til Politiet Lokalstationen Viborg Rødevej 1 8800 Viborg Anne C. Abildgaard På vegne af Hesteinternatet af 1999 Rørbækvej 7-7323 Give www.hesteinternatet.dk Tlf.: 22 17 32 75 Anmeldelse

Læs mere

Motorikken 2. Klasse

Motorikken 2. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614 Problem Hvordan får jeg et ordentligt kort frem? Virker kun med GPS tilsluttet New route er gråskraveret hvad gør jeg? Virker kun når GPS er taget fra! Basecamp Løsning Formentlig fordi du har glemt at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Version 1.0 Dansk. Brugervejledning. TransHealth App

Version 1.0 Dansk. Brugervejledning. TransHealth App Version 1.0 Dansk Brugervejledning TransHealth App Tak fordi De valgte et eller flere Logger produkter og tilhørende Logger/TransHealth App. For at få den bedste oplevelse med Logger systemet, bedes De

Læs mere

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009

Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Reeksamen i Statistik for Biokemikere 6. april 2009 Alle hjælpemidler er tilladt, og besvarelsen må gerne skrives med blyant. Opgavesættet er på

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Notat 2. februar 2016

Notat 2. februar 2016 Notat 2. februar 2016 Projektnr. 2003843-15 MDAG/LBC/CBO/ PESG/HDLN/MT Anvendelse af video til dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen en vurdering af muligheder Margit Dall Aaslyng, Lars Bager Christensen,

Læs mere

i3sync PLUG & PLAY TRÅDLØST PRÆSENTATIONSREDSKAB

i3sync PLUG & PLAY TRÅDLØST PRÆSENTATIONSREDSKAB i3sync PLUG & PLAY TRÅDLØST PRÆSENTATIONSREDSKAB HOLD MØDER PÅ EN NY MÅDE Eller hold præsentationer med dette kompakte og lette præsentationsredskab. i3sync er nem at bruge og giver forskellige deltagere

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

Kvalitativ bedømmelse som screeningsmetode for dyrevelfærd - Oplæg om Ph.d.-projekt

Kvalitativ bedømmelse som screeningsmetode for dyrevelfærd - Oplæg om Ph.d.-projekt Kvalitativ bedømmelse som screeningsmetode for dyrevelfærd - Oplæg om Ph.d.-projekt Fotos: Sine Norlander Andreasen Dias 1 Åbningskonference, Videncenter for Dyrevelfærd (ViD), 18. november 2010 Sine Norlander

Læs mere