Brugervejledning JASA 250/350/450

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning JASA 250/350/450"

Transkript

1 Brugervejledning JASA 250/350/450 I

2 CE-mærke Denne maskine er forsynet med CE-mærket. Dette betyder, at den overholder alle europæiske direktiver med hensyn til sundhed og sikkerhed. Der findes en oversigt over disse direktiver i den vedlagte Overensstemmelseserklæring. Ansvar JASA emballagesystemer er ikke ansvarlige for nogen risikable situationer, uheld eller skader, som opstår hvis: Advarslerne eller forordningerne vist på maskinerne eller omtalt i dokumentationen ignoreres. Der foretages andre anvendelser, eller det sker under andre betingelser, end det er beskrevet i denne dokumentation. Der foretages ændringer på maskinen. Dette omfatter også anvendelse af andre reservedele end de originale og ændringer i styreprogrammet. Utilstrækkeligt vedligehold JASA emballagesystemer kan ikke drages til ansvar for nogen skader, som skyldes fejl i maskineriet (fx beskadigelser af produkter, driftsforsinkelser). Alle rettigheder forbeholdes - Duplikering af eller overdragelse af disse informationer til tredjemand i hvilken som helst form uden skriftlig tilladelse fra Pannekeet Machinetechniek bv er forbudt. Betingelser - Alle beskrivelser, diagrammer, illustrationer og specifikationer er gældende for maskineriet på leveringstidspunktet. Pannekeet Machinetechniek bv forbeholder sig ret til ændringer til enhver tid uden at skulle tilpasse denne dokumentation Pannekeet Machinetechniek bv JASA 250/350/450 DK Rev. 0 II JASA 250/350/450

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse III 1 Forord Formål Maskindokumentation og bruger Sikkerhed Introduktion Maskinens beregnede formål Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsregulativer Afgivelse af farlige stoffer Ulykker Afslutning på levetid Generel beskrivelse Maskinbeskrivelse Optioner Styringer Styringer Drift Hovedmenu skærm Undermenu skærme Brugermenu skærm Oversigtsmenu Testmenu Filmremsmenu Komponentmenu Passwordmenu Forberedelsesprocedurer Installation og drift Vælg format og sammensvejsningsvalse Start maskinen Filmtransport Indstilling af mærkningsscanner Ændring af format eller type overlap Udskiftning af den horisontale sammensvejsningsvalse 46 6 Driftsprocedurer Opstart og kontrol af produktionsintroduktion Kontrol af produktion Kontrol af sammensvejsningsforbindelsen Kontrollér svovldampningstiden Udskiftning af filmrulle Indstilling af filmstyring Slå maskinen fra Rengøring Vedligeholdelse Kontrol Udskiftning af kniven Udskiftning af filmremme Justering af filmremme Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0, III

4 Indholdsfortegnelse 8 Fejl Fejlalarmer Fejloversigt Appendiks Tekniske detaljer Filmkrav Ansvar og garanti Indeks IV JASA 250/350/450

5 1 Forord 1 Forord 1.1 Formål Denne manual forklarer vigtige procedurer og giver praktiske råd til at sikre sikker, effektiv og pålidelig anvendelse af denne emballagemaskine. Hvis denne manual ikke indeholder en løsning på tekniske fejl, venligst kontakt serviceafdelingen hos Pannekeet Machinetechniek bv. Hvis du gør det, venligst oplys om maskinnummeret (1) og nummeret på denne manual. De arbejder, som skal udføres af personale fra JASA emballagesystemer, er ikke indeholdt i denne manual. Opbevar denne dokumentation på et sikkert sted. Pannekeet Machinetechniek bv vil herefter blive omtalt som JASA emballagesystemer. Hazenkoog 14, 1822 BS Alkmaar (Netherlands), Telefon: +31 (0) , 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. Telefax: +31 (0) Maskindokumentation og bruger Maskindokumentationen omfatter: Brugermanual for brugeren. Der gives også informationer om de procedurer, der skal følges i tilfælde af fejl. Reservedelsmanual med diagrammer til vedligeholdelsestekniker og indkøber. Emnerne kan findes i indholdsfortegnelsen eller ved opslag i indekset, hvor emnerne er listet i alfabetisk rækkefølge. Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

6 1 Forord 2 JASA 250/350/450

7 2 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Introduktion Denne maskine er blevet designet og opbygget på en sådan måde, at den tillader sikker drift og vedligehold. Dette gælder anvendelse, betingelser og reguleringer som beskrevet i denne dokumentation. Det er derfor vigtigt, at alle, som arbejder med maskineriet, læser denne dokumentation. Alle arbejder, som ikke er omtalt i disse instruktioner, må kun udføres af eksperter Advarselssymboler ADVARSEL!!! Når advarselssymbolet vist ovenfor vises sammen med en ledsagende tekst, angiver det, at informationen er vigtig for personalets sundhed og sikkerhed. Hvis disse advarsler ignoreres, kan det resultere i alvorlige kvæstelser eller få fatale konsekvenser. Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

8 2 Sikkerhed 2.2 Maskinens beregnede formål JASA 250/350/450 er blevet udviklet til indpakning af produkter med en fleksibel filmindpakning. Denne indpakning formes af maskinen fra en filmrulle (1). Denne filmindpakning kan bestå af en trykt film af polyetylen, polypropylen eller laminat. Det er også muligt at tillade svovldampning, så ilten uddrives fra posen og erstattes af en beskyttende atmosfære (en gasblanding der egner sig til konservering). Denne maskine kan ikke bruges til andre formål Sikkerhedsforanstaltninger Nødstopknap Til at stoppe maskinen så hurtigt som muligt ved nødsituationer og skifte over til sikker drift (et antal komponenter er ikke under tryk), er der monteret en nødstopknap (1) på maskinen. Denne knap er let at identificere på grund af dens røde farve. Når knappen er aktiveret, forbliver den mekanisk låst, og maskinen kan ikke genstarte. Der kan nu omgående ydes assistance til personalet i tilfælde af en ulykke. Der kan også udføres andre uopsættelige handlinger. E-STOP ST0P 1 Når faren er blevet fjernet, kan nødstopknappen deblokeres. Alt afhængigt af modellen, kan dette gøres ved at dreje knappen i pilens retning, eller ved at trykke på den nok engang eller ved at trække i den. Maskinen vil endnu ikke starte, men kan nu startes på normal vis. RESET START 0003 Nødstopknappen kan også anvendes i tilfælde af risikale trusler, fx mangelfuld drift eller materialeforstyrrelser. Anbefalinger Tving nye brugere til at afprøve nødstop flere gange. Anvend ikke nødstopknappen som et alternativ til at slukke for maskinen. Test nødstopknappen med regelmæssige mellemrum. Nulstil ikke nødstopknappen, før det er fastslået, hvem der har trykket på den og hvorfor. 4 JASA 250/350/450

9 2.3 Sikkerhedsforanstaltninger Døråbningskontakter Døren (2) er forsynet med beskyttende åbningskontakter. Når en dør åbnes, bevarer sammensvejsningsvalserne temperaturen. ADVARSEL!!! Maskinens sammensvejsningsvalser er varme. Påbudte instruktioner!!! Gå aldrig uden om dørkontakterne. Dette gælder også under service og vedligeholdelsesarbejde Dørkontakternes korrekte funktion skal testes med jævne mellemrum Beskyttende åbningskontakter på den tværgående sammensvejsningsunit Cylinderen på den tværgående sammensvejsningsunit (3) har beskyttende åbningskontakter. Hvis den tværgående sammensvejsningsunit ikke lukker eller ikke kan lukke korrekt, starter beskyttelsessystemet, som åbner den tværgående sammensvejsningsunit ADVARSEL!!! Den tværgående sammensvejsningsunit er forsynet med en kniv og lukker meget let. Dette udgør en ekstrem risiko for alvorlige og permanente kvæstelser Elektriske motorer De elektriske motorer er termisk beskyttede mod overbelastning. Den elektriske motor slår automatisk fra, hvis den bliver overbelastet Advarselsmærkater Der er anbragt forskellige advarselsmærkater på maskinen. Disse advarselsmærkater kan ikke fjernes. Alle mærkater, som bliver løse eller ulæselige, skal omgående udskiftes. Giv agt! Roterende eller bevægelige maskindele. Hold afstand til disse dele. Det er strengt forbudt at fjerne poser manuelt, når maskinen er i gang. Giv agt! Højspænding. Elforsyningen skal slås fra og låses, før der udføres noget vedligeholdelses- eller reparationsarbejde. Kontrolboksen må først åbnes, efter hovedkontakten er blevet slået fra og låst Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

10 2 Sikkerhed Giv agt! Personskade! Placér aldrig nogle kropsdele mellem bevægelige maskindele. Giv agt! Varme dele. Rør aldrig ved sammensvejsningsvalserne. 2.4 Sikkerhedsregulativer Tekniske betingelser Maskinen er blevet bygget i henhold til den nyeste teknologi og opfylder sikkehedsregulativerne. Anvendelse af maskinen kan dog være risikabel for brugeren, tredjemand eller for materialer. Denne emballagemaskine må derfor kun anvendes til det beregnede formål under overholdelse af relevante retningslinjer, når den er i perfekt teknisk tilstand. De fejl, som automatisk identificeres af styresystemet, skal omgående udbedres. Det er ikke tilladt at udføre ændringer på emballagemaskinen uden først at indhente skriftlig tilladelse fra JASA emballagesystemer Sørg for at der er tilstrækkelig belysning i arbejdsområdet (ca. 80 lux). Øvrige risici Til trods for alle sikkerhedsforanstaltningerne er det farlige at arbejde med denne maskine. Undladelse af overholdelse af anbefalingerne for sikker drift kan føre til situationer, som kan resultere i farlige og permanente kvæstelser. Dette gælder specielt den tværgående sammensvejsning. Af denne årsag er placering af en aflæsningstransportør obligatorisk. Ved placering af en aflæsningstransportør, er det vigtigt, at kunden tager højde for de risici, som er uløseligt forbundet med den tværgående sammensvejsning. Der skal være indbygget et korrekt sikkerhedsskjold i systemet (se foto) Ledelse Ledelsen er forpligtet til at sørge for uddannelse af det personale, som skal arbejde med maskinen, baseret på denne manual. Alt arbejde, som skal udføres på emballagemaskinen, må kun udføres af autoriseret personale. Midlertidigt ansat personale og personale under uddannelse må kun arbejde med maskinen under opsyn (og ansvar) af personale, som er autoriseret til dette formål. Personalets funktioner, autorisationer og ansvar skal være tydeligt defineret. Der skal foretages regelmæssige eftersyn for at sikre, at arbejdet udføres i henhold til reglerne. Waterfood emballage 6 JASA 250/350/450

11 2.4 Sikkerhedsregulativer Drift og vedligehold Arbejd med og vedligehold maskinen i henhold til den vedlagte maskindokumentation. Denne manual skal placeres på et synligt sted ved emballagemaskinen. Overhold alle JASA emballagesystemets sikkerhedsregulativer, når der arbejdes med emballagemaskinen. Alle lokale regulativer skal også overholdes. Sikkerhedsanordninger må ikke fjernes eller sættes ud af drift. Bær altid beskyttelsestøj og -sko. Bær altid beskyttelsesbriller ved udskiftning af knive på den tværgående sammensvejsning. Bær aldrig ringe, ure eller løse beklædningsgenstande. Disse kan komme ind i maskinens bevægelige dele. Bær aldrig løse genstande i lommer. Langt hår skal bindes op. Anvend produkter såsom rensevæsker i henhold til producentens instruktioner. Før maskinen startes: Sørg for at alle uautoriserede personer ikke opholder sig i nærheden af maskinen. Informér autoriseret personale i nærheden af maskinen og sørg for, at alt personale holder afstand til alle bevægelige dele. Sørg for at alle sikkerhedsforanstaltninger er til stede og virker. Produktionen skal holdes inden for de rammer, som er beskrevet i de tekniske specifikationer. Vedligeholdelsesarbejde skal kun udføres efter tydelig afmærkning af arbejdsområdet. Vedligeholdelse må kun udføres på en maskine, som er: Slået fra med låst hovedkontakt. Afbrudt fra komprimeret luftforsyning og tryk. Anvend aldrig defekte værktøjer. Værktøjer må kun anvendes til det rette formål. Bær sikkerhedsbriller og vær ekstra forsigtig, når der arbejdes med komprimeret luft. Der skal udvises forsighed ved løftearbejder: anvend kun pålidelige og afprøvede løfteanordninger. Ved afslutning på løfteaktiviteter, kontrollér at alt værktøj, beklædningsgenstande osv. er blevet fjernet fra maskinen og arbejdsområdet. Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

12 2 Sikkerhed 2.5 Afgivelse af farlige stoffer Selve maskinen indeholder ikke nogen materialer, som kan være farlige for mennesker. De fremstillede produkter afgiver heller ingen farlige stoffer. Maskinen er ikke designet til at begrænse risikoen for afgivelse af farlige stoffer. Hvis der anvendes produkter, som kan indeholde farlige stoffer, skal der tages ekstra forholdsregler. 2.6 Ulykker Der findes ingen specielle retningslinjer for ulykker. Det normale slukningsapparat kan anvendes. 2.7 Afslutning på levetid Hvis maskinen skal demonteres ved afslutningen på levetiden, skal de til den tid gældende regler for fjernelse af affald overholdes. Der er udelukkende blevet anvendt almindelige materialer til produktion af maskinen. På produktionstidspunktet var der ingen anerkendte risici for det personale, som var involveret i demonteringsarbejdet. 8 JASA 250/350/450

13 3 Generel beskrivelse 3 Generel beskrivelse 3.1 Maskinbeskrivelse Maskinen pakker produkter i fleksible filmpakker fra en filmstrimmel. Filmen leveres fra en rulle (2) til filmakkumulatoren (1). Filmakkumulatoren (1) sikrer, at udrulningen af filmen (2) styres og leveres med en konstant spænding til formfremspringet (3) Formfremspringet (3) omringer produkttilførslen (4), som leverer det produkt, der skal pakkes. Formfremspringet (3) og produkttilførslen (4) former tilsammen et modul. Formen og størrelsen på modulet bestemmer bredden på posen De to kørende filmremme (5), som støder op imod produkttilførslen, leverer filmtilførslen. Filmen styres af formfremspringet rundt om produkttilførslen. Filmoverlappet sammensvejses ved hjælp af den vertikale sammensvejsningsvalse, således at der produceres en pose. Den tværgående sammensvejsningsunit svejser derefter toppen af emballagen og danner samtidig grundlaget for den nye pakning Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

14 3 Generel beskrivelse De horisontale sammensvejsningsvalser (6) svejser sammen det øverste af posen og det nederste af den nye pose. Midt på valserne sidder en kniv, som skærer filmen af. Størrelsen og omfanget af sammensvejsningsvalsen afhænger af de poser, der skal produceres. Maskinen drives og overvåges af et digitalt styringssystem Optioner Denne maskine kan udvides med forskellige optioner Stand by/natposition Til at øge levetiden for sammensvejsningsvalser i et koldt og/ eller vådt miljø, kan der køres et program på maskinen, som holder sammensvejsningsvalsernes temperatur på C, når der slukkes for maskinen. Dette betyder, at sammensvejsningsvalserne ikke udsættes for drastiske ændringer i temperatur Printer Printeren bruges til at trykke informationer på emballagen (såsom "anvendes af" datoer og stregkoder). Printeren sidder i en holder, som kan indstilles i to retninger. Holderen er symmetrisk og sidder under filmen Perforator Huller i filmen laves af perforatoren. Til PE film anvendes en kold perforator. Til polypropylen- eller laminatposer anvendes en opvarmet perforator for at undgå, at filmen rives i stykker Stempel Når posen fyldes, bevæger en profil røret op og ned for at forhindre, at nogle produkter bliver hængende i produkttilførslen Svovldampning Til oxygenfri pakning af produkterne, kan der anvendes et svovldampningssystem på maskinen. Under hældning af produkterne uddrives oxygen fra posen ved hjælp af en gasblanding, der er velegnet til konservering. 10 JASA 250/350/450

15 3.2 Optioner Vacuumunit Når posen svejses tæt sammen, dannes der vacuum ved hjælp af vacuumunit, så produkterne bliver vacuumpakkede Etiketteringssystem En etikette sættes på posen under produktionen ved hjælp af etiketteringssystemet Befugtning Der kan tilføjes en væske til emballagen med befugtningsoptionen. Til dette formål skal produktionstilførslen være forsynet med injektionsrør, og ventilen tilpasses og forbindelserne laves til selve maskinen. Denne option kan slås fra og til i programmet Folding-in unit Emballagen kan forsynes med en in-fold forneden og/eller foroven med in-fold optionen. Til dette formål skal produktionstilførslen forsynes med indsnit forneden Blokunderdel Ved anvendelse af blokunderdelen, kan emballagen forsynes med en skarp in-fold for neden og/eller foroven. Produktionstilførslen skal være specielt designet til dette formål Posevibrator / vipper Med posevibrator / -vipper optionen kan maskinen fortsætte med at vibrere produktet, så der kan produceres en kortere emballageenhed. Produktet hældes fra tilførslen til sammensmeltningskæben på JASA, hvorefter den åbner og føder filmen. Den nederste del af emballagen kommer ind på en vibrationsplade, som ryster produktet. Efter produktet er rystet på denne plade, vippes og glider emballagen til eksportremmen. Til dette formål skal maskinen have tilstrækkelig højde under vibratoren / vipperen for at kunne eksportere emballagen Hånd- / fodpedal JASA kan køre stand-alone med hånd-/fodpedaloptionen. Ved drift af denne pedal producerer JASA en emballageenhed Filmsammensvejsningsunit Begyndelsen af en ny filmstrimmel svejses sammen med enden af strimlen i maskinen ved hjælp af filmsammensvejsningsuniten Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

16 3 Generel beskrivelse Import bufferrem - eksportrem Import bufferrem Import bufferremmen samler produktet og introducerer det horisontalt i produkttilførslen Eksportrem Med en eksportrem fødes emballageunits under sammensvejsningskæben. Den kan gå til en samlerem eller en eksportunit med drejeskive. Begge remme drives af emballagemaskinen. ADVARSEL!!! Vær opmærksom på bevægelige dele. Disse kan forårsage alvorlige kvæstelser JASA 250/350/450

17 4 Styringer 4 Styringer 4.1 Styringer Hovedkontakt med låseoption Tilførslen slås fra og til med hovedkontakten Styringsmodul med nødstopknap Nødstopknappen afbryder et elektrisk kredsløb, når der trykkes på den. Den vil også fremkalde et nødstoprelæ, hvis der kommer en afbrydelse i kredsløbet. Under aktivering af et nødstopkredsløb: Det komprimerede luftsystem dekomprimeres på bremsecylindrene og trykbeholderen. 1 Alle spændinger over 24VDC slås fra. E-STOP ST0P Efter tryk på nødstopknappen, nulstil den (afhængigt af modellen) enten ved at dreje knappen i pilens retning eller ved at trykke på den nok engang eller ved at trække i den. RESET START 0015 Mærkningsscanner Mærkningsscanneren kan opspore et mærke, som er blevet sat på filmen og kan på denne måde producere poser i den korrekte længde. Filmtilførslen stopper, efter mærket er blevet opsporet. B A A MARK fastsættes ved anvendelse af mærkets kontrastværdi. B BKGD bestemmes ved anvendelse af baggrundens kontrastværdi. (For indstilling af mærkningsscanneren se kapitel 5.5) 0016 Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

18 4 Styringer Filmsammensvejsningsunit (option) Hvis den gamle filmrulle er blevet brugt op, kan der indsættes en ny rulle, og filmen kan fødes herigennem. (Se filmloop, side 29). Den gamle og den nye film kan svejses sammen ved hjælp af sammensvejsningsuniten C A Sammensvejsningstid. Indstillelig mellem... og... sekunder ved at trykke på knap A. B Afkølingstid. Indstillelig mellem... og... sekunder ved at trykke på knap B. C Start: Ved tryk på valsen (c) i pilens retning, fortsætter den med at sammensvejse og køle på de indstillede tidspunkter og løftes derefter automatisk. Indstilling af fotocelle Visningerne bruges til indstilling af: Filmstrippens looplængde for skæring på mærket. B A Indstilling af printer. Ved at tillade trykning af en mærkestrip på den fortrykte film, kan JASA emballagemaskine skære gennem emballageenheden i den korrekte position. Denne position fastsættes med den indstillelige rulle (D) Placering af tryk på filmen kan indstilles med den samme rulle 0019 Rensning af filter. Den pneumatiske tilførsel fra MC er forbundet til behandlingsenheden (eller reduktionsventil). De indstillelige reduktionsventilfiltre får fugtighed fra den omgivende luft og regulerer trykket. Fjern med regelmæssige mellemrum fugten med en klud nederst i filteret. Dette forebygger beskadigelse af komponenter JASA 250/350/450

19 4.2 Drift 4.2 Drift Styringsmodulet omfatter: En nødstopknap (1) Et berøringsfølsomt skærmdisplay (2) Strømindikator (3), 2 Tre knapper (4-6) Styringsindikatorer Strømindikator (3) Hovedkontakt aktiveret. E-STOP RESET ST0P START Knapper Reset knap (4) Nulstiller styringerne Stopknap (5) Stopper den valgte funktion. 5 Startknap (6) Starter den valgte funktion. E-STOP ST0P RESET START Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

20 4 Styringer 4.3 Hovedmenu skærm Efter maskinen er startet, vises hovedmenuen på skærmen. Fra hovedmenuen kan der foretages et valg fra de følgende undermenuer ved at røre ved den behørige tekst på skærmen. Hovedmenuen består af 6 undermenuer. Disse er: USER SETTINGS (se afsnit 4.5 på side 16). OVERVIEW (se afsnit 4.6 på side 20). TEST (se afsnit 4.7 på side 22). FILM BELTS (se afsnit 4.8 på side 23) COMPONENTS (se afsnit 4.9 på side 23). PASSWORD (se afsnit 4.10 på side 23). Sammensætningen af undermenuerne er beskrevet nedenfor. BC Undermenu skærme Tryk på den ønskede undermenu (fx brugermenu). Berør ordet "CHANGE" for at ændre indstillingerne på brugermenuen. Hvis ordet "CHANGE" ikke vises, berør selve værdien for at flytte den. På den nummeriske skærm, som åbnes, skriv den ønskede værdi og aktivér denne værdi med "ENT". Den valgte værdi vises i displaybjælken. Luk menuen ved hjælp af firkanten i øverste venstre hjørne på den nummeriske skærm. Den foregående menu kan vælges ved at trykke på "ESC". 4.5 Brugermenu skærm BC JASA 250/350/450

21 4.5 Brugermenu skærm TIDER- OG LÆNGEMENU Ændring af tidspunkt for forskellige processer udført af emballagemaskinen. BC0106 SAMMENSVEJSNINGSTID HORISONTAL Tidspunktet for lukning af de horisontale sammensvejsningskæber. BI0107 SAMMENSVEJSNINGSTID VERTIKAL Tidspunktet hvor de vertikale sammensvejsningsvalser er trykt mod filmen. Dette tidsdisplay stopper, når de horisontale sammensvejsningskæber åbnes. Den vertikale sammensvejsningsvalse åbnes. NEDKØLINGSTID For åbning af de horisontale sammensvejsningskæber blæses der køleluft ind i denne periode for at afkøle den horisontale sammensvejsning. FILMLÆNGDE Tilpasser længden på emballagenheden. VENTETID FOR FILMTRANSPORT Ventetid fra åbning af de horisontale sammensvejsningskæber indtil starten på filmtransporten. VENTETID EFTER EMBALLERING Ventetid mellem afslutning på emballeringsdrift og starten på den næste emballeringsdrift. FREMRYKKET AFLEVERINGSTIDSPUNKT Hvis dette tidspunkt er sat til 0.00 vil produktet blive hældt ud i det øjeblik, hvor den horisontale sammensvejsningskæbe er lukket. Hvis der er indstillet et tidspunkt, vil produktet blive afleveret tidligere. Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

22 4 Styringer ANTAL AF AFLEVERINGER PR. POSE Det ønskede antal afleveringer i en emballering. SVOVLDAMPNINGSTID Afhængigt af anvendelsen af svovldampningsinstallation for tilførsel af gas, kan de følgende tider indstilles: Enkel svovldampningstid: Fortsat svovldampning Dobbelt svovldampningstid Før svovldampningstid Puls-svovldampningstid BI0107 Enkel svovldampning Ved fortsat svovldampning tilføres gas, hver gang maskinen startes/genstartes. Under produktion tilføres gas kontinuerligt. Hvis produktionen stopper i længere tid end den indstillede fortsatte svovldampningstid, vil det fortsatte gasflow blive stoppet. Før maskinen genstartes, sker der før-svovldampning i få sekunder for at uddrive luft fra produkttilførslen. Systemet kan slås separat fra eller til med tastaturet. Dobbelt svovldampning I tilfælde af lavere maskinkapacitet kan forbruget af beskyttende gas blive begrænset ved anvendelse af dobbelt svovldampning Før-svovldampningstiden anvendes til at udvikle en søjle af gas i produkttilførslen for at uddrive tilstedeværende oxygen. Det øjeblik, hvor produktet falder ind i produkttilførslen, leveres der en ekstra gasimpuls i løbet af svovldampningstiden, og den bruges til at uddrive omkringliggende luft ved produktet. Dette betyder, at emballagerne indeholder det mindst mulige overskud af oxygen. Efter en lang ventetid eller under et maskinstop, lukkes gasventilerne. Før genstart sker der før-svovldampning i nogle sekunder for at uddrive luft fra tilførselsrøret. Systemet kan slås separat fra eller til med tastaturet. De korrekte indstillinger findes efter eksperimenter. Anvendelse af mere gas producerer ikke altid mindre overskudsoxygen. Mængden af overskudsoxygen kan kun kontrolleres med et oxygenmeter. ADVARSEL!!! Hvis gasventilen ikke fungerer korrekt, kan konserveringsgas flyde ind i produktionsområdet. Maskiner med flydende gas må kun placeres i godt ventilerede områder. STYRINGSTID FOR FILMTILPASNING Filmtilpasning anvendes til filmstyring. Når filmtransporten startes, udføres der en kontrol for at se, om filmplaceringen er korrekt. Hvis der er nogle afvigelser, rettes filmen i henhold til fremspring/format under filmtransport. 18 JASA 250/350/450

23 4.5 Brugermenu skærm PERFORERINGSTID Den tid, hvor der laves huller i filmen. Perforeringsventilen aktiveres i løbet af denne periode TEMPERATURINDSTILLINGER Indstillinger for temperaturer af forskellige sammensvejsninger kan foretages i denne menu. BC0150 Temperaturen kan ændres ved at trykke på temperaturværdien. BC0151 Skriv temperaturen på den nummeriske skærm og aktivér denne værdi med ENT. Luk den numeriske skærm ved at trykke på den lille firkant i øverste venstre hjørne af den numeriske skærm. En fejlagtigt angivet værdi kan slettes ved at trykke på CLR Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

24 4 Styringer INDSTILLINGER AF MÆNGDE Tryk på programnummer for et andet program. BC GEM INDSTILLINGER Gem valgte indstillinger. Indtast et tal (endnu ikke brugt) og bekræft med OK. BC Oversigtsmenu BC HOVEDOVERSIGT Maskinens forskellige værdier vises her. BC JASA 250/350/450

25 4.6 Oversigtsmenu TEMPERATUROVERSIGT En liste over temperaturer for de forskellige maskinkomponenter. BC PRODUKTIONSHASTIGHED Produktionskapaciteten i sække/min. vises. BC STATISTIKKER Produktionsværdierne vises. Tryk på "RESET" for at nulstille dagtælleren på menuen. (det totale antal emballager kan ikke nulstilles) PLC og visningsprogram vises nederst på skærmen. BC0163 Tryk på "ja" for at bekræfte eller forkaste værdien. BC0164 Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

26 4 Styringer 4.7 Testmenu ENKEL POSE CYKLUSTEST Der aktiveres en cyklus med enkel cyklustest. Testen starter, efter du trykker på startknappen (Afsnit 4.4.2) FORTSAT POSE CYKLUSTEST Der udføres et antal testcykler, når fortsat testcyklus vælges. Testen starter, efter du trykker på startknappen (Afsnit 4.2.2). Den nuværende kapacitet vises også her. BC MANUEL DRIFT FOR FILMSTYRING Placeringen af filmen kan tilpasses til formfremspringet med den manuelle drift for filmstyring. Filmen kan blive rettet manuelt her. Hvis styringen ligger uden for rækkevidden, stopper den, og en af de to "slut sensor! advarselslys tændes. FILMSTYRINGSTEST Filmrullen flyttes manuelt til venstre eller højre med filmstyringstesten. Hvis dens arbejdsrækkevidde overskrides, vil den stoppe, og en af de to "slut sensorer" vil lyse TESTNING AF YDELSE Ydelserne fra maskinstyringsenheden kan testes separat i denne undermenu BC JASA 250/350/450

27 4.8 Filmremsmenu 4.8 Filmremsmenu FILMREMME Remmen kan åbnes for manuel fødning af filmen med "OPEN" på "FILM BELTS" menuen. "MANUAL FILM TRANSPORT" gør det muligt at arbejde manuelt med den. Hvis remmene er "open", viser displayet "close". Remmene kan lukkes med denne metode. BI Komponentmenu KOMPONENTER Komponenterne kan slås fra eller til med "COMPONENTS" undermenuen. BI Passwordmenu PASSWORD Niveau 2 i menuen vil åbne ved indtastning af et password i "PASSWORD" menuen Passwordmenuen er beregnet for kvalificeret vedligeholdelsespersonale og omtales ikke yderligere i denne manual. BC0176 Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

28 4 Styringer 24 JASA 250/350/450

29 5 Forberedelsesprocedurer 5 Forberedelsesprocedurer 5.1 Installation og drift Installation Forudsætning emballagemaskinen bør være ubeskadiget ved levering. Procedure 1 Installér maskinen på et solidt underlag fx beton. 2 Anbring maskinen i henhold til arrangementstegningen. Anvend løfteøjet (hvis det findes) eller en gaffeltruck. ADVARSEL!!! Vær forsigtig ved anvendelse løfteudstyr. Anvend kun passende og afprøvet løfteudstyr. Stå ikke under noget, der løftes og hold en sikker stand til det. 3 Justér maskinen ved hjælp af de justerbare fødder: Niveau. En maskine med spildevandsledning: hældende ned mod spildevandsbrønden, maks. 5 mm/m. 4 Tilslut den komprimerede luft, så forsyningen kan afbrydes, og emballagemaskinen kan blive dekomprimeret fx med en lynkobling Tilslut maskinen i henhold til det elektriske diagram Drift 6 Kontrollér at fremføringen er blevet korrekt tilsluttet. Mål spændingen mellem neutral og: fase 1 fase 2 fase 3 interfase Kontrollér jordforbindelse Start filmtransporten (se afsnit 4.7.3) og kontrollér rotationsretningen 0026 Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

30 5 Forberedelsesprocedurer 7 Kontrollér at de installerede optioner er driftsklare. BC Gå til niveau 1. BC Vælg format og sammensvejsningsvalse Vertikale sammensvejsningsvalse implementationer PE eller laminat - 6 mm. Laminat eller PP - 8 mm Valg af filmbredde Vælg den korrekte bredde, hvis der findes flere formater Sammensvejsningsvalse Kontrollér de horisontale og vertikale sammensvejsningsvalser for rækkevidden af anvendelse. 26 JASA 250/350/450

31 5.3 Start maskinen 5.3 Start maskinen Værktøjer Blød klud. Procedure 1 Kontrollér følgende før maskinen anvendes for første gang: Er der nogen skader? Er alle dele og tilbehør til stede? Fungerer alle styringer korrekt? 2 Kontrollér at sammensvejsningsvalserne passer til den type film, der anvendes. 3 Kontrollér teflon (A) for beskadigelse og slitage. Fibrene i de beskyttende lag må ikke være synlige, og der bør ikke være spor af løse teflonpartikler. Inspicér gummiunderlaget for beskadigelser og identisk tykkelse. 4 Inspicér teflon på den vertikale sammensvejsningsvalse. Foretag de nødvendige justeringer, hvis der er tegn på slitage. A 5 Luk dørene Rengør fotocelle linserne med en blød klud Slå strømmen til Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

32 5 Forberedelsesprocedurer 8 Genstart maskinen: frigør nødstopknappen (B) tryk derefter på reset og OK (se afsnit 4.1 på side 13). B E-STOP ST0P RESET START JASA 250/350/450

33 5.4 Filmtransport 5.4 Filmtransport Forudsætning Maskinen er startet. Filmrullen er ændret. Værktøjer Sakse. Procedure ADVARSEL!!! Folie tilføres med kørende folie drivremme. De kørende drivremme kan forårsage alvorlige og permanente kvæstelser. 1 Tryk på "FILM BELTS i hovedmenuen. 2 Åbn dørene. 3 Fjern alle filmrester fra maskinen. BC Transportér filmen gennem maskinen, indtil den er forbi formfremspringet. Se: Filmsløjfe (A). JASA 250 JASA Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

34 5 Forberedelsesprocedurer 5 Træk filmen igennem omkring 1 meter Skær et punkt af filmen (45º og fra venstre mod højre) JASA 250/350/450

35 5.4 Filmtransport 7 Placér filmpunktet bagved fremspringet Træk filmen igennem, så den justeres under hjørnet. 9 Hold filmen lige og fold den tilbage. 10 Placér den foldede del af filmen mellem fremspringet og produkttilførslen. Og skub filmen igennem tæt og omhyggeligt, indtil punkterne vises Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

36 5 Forberedelsesprocedurer 11 Tag fat i punktet, træk det omhyggeligt igennem, indtil filmen vises øverst til højre Pull the film carefully down along the product infeed - carefully to the left - right - left - right and so on Før filmen ned langs med produkttilførslen JASA 250/350/450

37 5.4 Filmtransport 14 Kontrollér at filmen laver den korrekte (overlap/fin) sammensvejsning. Hvis dette ikke er korrekt, træk filmen ud, mens prøveposerne kører FIN sammensvejsning OVERLAP sammensvejsning Formaat_A.eps 15 Indstil de vertikale sammensvejsningsvalser 4 mm fra produkttilførslen. Før filmen ind mellem sammensvejsningsvalserne. Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

38 5 Forberedelsesprocedurer 16 Kontrollér filmens tilførselsvinkel fra den sidste rulle B foran og ovenover fremspringet. Filmen kan lave en let vinkel, så den ligger godt over formattet/fremspringet. B CORRECT 0037 BC Luk dørene. 18 Tryk på "TEST" i menuen. BC JASA 250/350/450

39 5.4 Filmtransport 19 Tryk på SINGLE TEST CYCLE. BC Tryk på startknappen for at starte testcyklussen. 21 Kontrollér længden på filmen på et antal poser. E-STOP ST0P RESET START Tryk på "ESC eller tilpas de nødvendige data. BC Hvis posens længde er fastsat på mærket, kan afskærringspunktet rettes ved hjælp af drejeknap A Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

40 5 Forberedelsesprocedurer Indstilling af mærkningsscanner Mærkningsscanneren bruges til at fastsætte længden på filmen ved hjælp af de mærker, som er trykt på filmen. Eftersom såvel påtrykte som ikke påtrykte film kan køre på maskinen, kan der foretages et valg fra tre forskellige indstillinger Tæller Hvis maskinen kører med en film uden tryk (eller film med tryk uden mærke) kan længden på emballagen fastsættes ved hjælp af den "valgfrie" tæller. Tælleren måler længden på den transporterede film, og den indstillede længde på filmen fastsættes af styresystemet. I "COMPONENTS" angiver, at en tæller er i funktion Mærkningsscanner Hvis mærkningsscanneren vælges, fastsættes længden efter mærkerne på filmen. Hvis den indstillede filmlængde (konverteret til tid) plus en margin er blevet dækket, uden at et mærke er blevet opdaget af mærkningsscanneren, stopper emballagemaskinen, og der vises en fejlmeddelelse Mærkningscanner med tæller Hvis maskinen er forsynet med en mærkningsscanner og en tæller, kan den køres på følgende måde. Begge komponenter bør være startet i styresystemet (i komponenter, se 4.9, side 22). Længden fastsættes efter mærkerne på filmen, [forudsat at mærkningsscanneren kan "læse" mærkerne. Placeringen af mærket på filmen fastsættes mere præcist af tællerne. Derfor betyder trykning i det mellemliggende område mellem mærkerne ikke noget. 36 JASA 250/350/450

41 5.5 Indstilling af mærkningsscanner Indstillingsprocedure for mærkningsscanner 1 Kontrollér at mærkningsscanner vinduet findes i stien for mærkerne. Tilpas om nødvendigt Transportér filmen (manuelt), indtil vinduet vises på mærket Tryk uden at flytte filmen på "MARK" knappen under den grønne indikator (ready), indtil den går ud. 4 Vrid filmen, indtil vinduet vises uden for mærket. 5 Tryk uden at flytte filmen på "BCKGRND" knappen under den røde indikator (out), indtil den grønne indikator tændes og derefter går ud igen. Den grønne indikator vil fortsat være illumineret, når mærkningsscanneren er indstillet korrekt. Hvis indikatoren blinker langsomt, er indstillingsproceduren ikke korrekt En hurtigt blinkende indikator er en indikation på, at fotocellen er kortsluttet eller er overbelastet. En indikator, som ikke bliver tændt, betyder, at fotocellen ikke er aktiveret, eller at den grå værdi er blevet opnået. Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

42 5 Forberedelsesprocedurer 6 Tænde mærkningsscanneren. Tryk på COMPONENTS i hovedmenu skærmen. BC0102 Tryk på "OUT" ved siden af MARK SCANNER. Der er tændt for mærkningsscanneren, og indikationen "ON" vises efter dette komponent. BC0265 Tryk på ESC for at lukke komponentmenuen. BC Filmlængde (ikke trykt). Tryk på USER SETTINGS. BC JASA 250/350/450

43 5.5 Indstilling af mærkningsscanner Tryk på SET TIMES AND LENGTHS. BC0103 Tryk på "CHANGE" ved siden af "FILM LENGTH". BC0106 Tryk på den værdi, der skal ændres. BC0119 Skriv filmlængden på den numeriske skærm + 10 mm og aktivér denne værdi ved at trykke på ENT. Luk den numeriske skærm ved at trykke på den lille firkant i øverste venstre hjørne af den numeriske skærm Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

44 5 Forberedelsesprocedurer Tryk på ESC indtil hovedmenuen vises. BC Fremstilling af poser. Tryk på "TEST" i menuen. BC0102 Tryk på SINGLE TEST CYCLE. BC0146 Tryk på startknappen for at starte testcyklussen. Kontrollér længden på filmen. E-STOP ST0P RESET START JASA 250/350/450

45 5.5 Indstilling af mærkningsscanner Tryk på "ESC eller tilpas de nødvendige data. BC Gem program. Tryk på USER SETTINGS. BC0102 Tryk på SAVE SETTINGS. BC0103 Tryk på programnummeret. Skriv det ønskede programnummer og tryk på ENT. Luk den numeriske skærm ved at trykke på den lille firkant i øverste venstre hjørne af den numeriske skærm. Luk SAVE SETTINGS" skærmen ved at trykke på ESC. BC0105 Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

46 5 Forberedelsesprocedurer Tryk nok engang på ESC. BC Ændring af format eller type overlap Ved ændring af formattet bør følgende procedurer følges: Formattet (eller form fremspring) afgør typen på overlap. Vi kan skelne mellem de følgende formatter/overlaps: FIN sammensvejsning OVERLAP sammensvejsning Overlap (det indvendige er svejst på ydersiden) Finseal (det indvendige er svejst på det indvendige) Combiseal (såvel overlap som Finseal er mulige). Sammensvejsningen kan være venstre over højre eller højre over venstre. Dette har indvirkning på trykning af filmen. Overlappet kan variere for film, som kan blive svejst på den ene side. Procedure 1 Tryk på nødstopknappen (filmremmene åbne). 2 Drej den tværgående sammensvejsningsvalse væk ved at fjerne stjerneknappen (a). 3 Ved en større produkttilførsel: Flyt delene langt nok tilbage! JASA 250/350/450

47 5.6 Ændring af format eller type overlap Erstatte et format: ADVARSEL!!! Undgå beskadigelse fra stød og skødesløs håndtering. Et format er meget tungt til at blive løftet af en person! (Ved model 350 og 450) Fjern formattet ved hjælp af de 2 stjerneknapper. Placér det nye format i maskinen, lad det glide, indtil det stopper og fastgør det med de 2 stjerneknapper Visuel kontrol for at sikre at produkttilførslen er parallel med filmremmene. Hvis ikke kontakt vedligeholdelsesteknikeren. 5 Fød filmen gennem maskinen. 6 Reset nødstop (se afsnit 4.1 på side 13) Indstilling af tværgående sammensvejsningsvalser Den korrekte placering kan fastsættes, når filmen fødes gennem (se afsnit 5.4 på side 29). 7 Før filmen ind mellem de horisontale sammensvejsningsvalser. 8 Indstil den vertikale sammensvejsningsvalse således, at der er en afstand på omkring 4 mm mellem sammensvejsningsvalserne og produkttilførslen. Sørg for at filmen løber bagved fremføreren. 9 Justér sammensvejsningsvalsen midt i den ønskede sammensvejsning Indstilling af blokunderdel 10 Indstil blokunderdelen i midten eller centrum af den tværgående sammensvejsning, i det øjeblik de tværgående sammensvejsningskæber er lukkede. Sørg for at begge infolders folder med den samme afstand. Sørg for at den vertikale sammensvejsning ikke skubber produkttilførslen væk fra midten. Hvis nødvendigt indstil også den vertikale sammensvejsning. Den vertikale sammensvejsning kan indstilles på to måder afhængigt af versionen: 0037 ved brug af stjerneknappen bagved produkttilførslen. Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

48 5 Forberedelsesprocedurer ved brug af en cylinder som findes bagved produkttilførslen, og som styres samtidig med den vertikale sammensvejsning. 11 Indstil reduktion af lukkehastighed for blokunderdelen. Denne skal indstilles på en sådan måde, at blokunderdelens fold når enden af sin rækkevidde, når den tværgående sammensvejsning er lukket Indstilling af filmpositions sensorer a b Filmpositions sensorerne sikrer, at overlappet forbliver konstant, når maskinen er i drift. Der anvendes fotoceller eller ultrasoniske sensorer, afhængigt af de betingelser hvorunder maskinen arbejder Indstilling af fotoceller for filmkontrol Sensorerne skal installeres ca. 10 mm fra filmen.(a) Hvis der ikke findes en film her, skal der være en frigang på mindst 50 mm mellem sensoren og det nærmeste objekt.(b) Sensorerne skal monteres med en vinkel på 90. Filmen skal være spændt i hjørnerne. Hvis filmen "blafrer" vil den ikke reflektere lyset godt nok, og det vil medføre styrefejl. 44 JASA 250/350/450

49 5.6 Ændring af format eller type overlap Indstilling af maskinen 1 Gå til fittermenuen og indstil der "Film control" valgmuligheden til "PRESENT". 2 Sørg for at filmstyringen i "Component" menuen er slået fra ("OFF"). 3 Anvend "Manual operation film control" til at styre filmvalsen hen imod maskinens centrum. 4 Sæt filmen i maskinen. 5 Placér filmen på filmholderen, så filmen kører centralt over maskinen. 6 Lav nogle prøveposer og anvend "Manual operation film control" til at indstille filmen korrekt til formattet. 7 Lav mindst 100 korrekte poser uden brug af filmkontrollen. 8 Sørg for at begge sensorer ikke ser nogen film. 9 Indstilling af sensorer. Metode 1 Fastlæg strømafbryderens tærskel ved hjælp af sensoren. Indstil sensoren til Set. Sørg for at der ikke findes nogen film foran sensoren og tryk en gang på Teach. Hold filmen foran sensoren og tryk igen på Teach. Sensoren vil derefter selv fastsætte strømafbryderens tærskel. Indstil sensoren til Run. Metode 2 Manuel indstilling af strømafbryderens tærskel. Indstil sensoren til Run. Kontrollér først sensorens visning uden film. Kontrollér derefter sensorens visning med film (kontrollér også hvad der sker, når filmen bevæges hen foran sensoren). Vælg den laveste opnåede værdi som værdien med film. Når sensoren er indstillet til Adjust, kan strømafbryderens tærskel blive indstillet ved hjælp af 2 kontakter. Hvis værdien med film eksempelvis er 110, og værdien uden film er 3765, så bør strømafbryderens tærskel ligge mellem disse to værdier. For at sensibilisere sensoren, kan strømafbryderens tærskel indstilles til 200. Dette valg afhænger af omgivelserne. I et støvfrit miljø kunne strømafbryderens tærskel i dette eksempel indstilles til 700. Ved tilsmudsning af sensoren, kan værdien indstilles til 1500 i et støvet miljø. Indstil derefter igen sensoren til Run. Sørg for at [L D] kontakten på sensoren står på [L]. 10 Start filmstyring i Components Menu. Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

50 5 Forberedelsesprocedurer 11 Udfør flere tests for at kontrollere, at filmstyringen kører korrekt Indstilling af ultrasoniske sensorer til filmstyring Sensorerne skal installeres ca. 30 til 40 mm fra filmen.(a) Hvis der ikke findes nogen film, skal der være en frigang på mindst 80 mm mellem sensoren og det nærmeste objekt.(b) Sensorerne skal installeres med en vinkel på 90 (hvis vinklen ikke er 90, vil lyden ikke blive korrekt reflekteret). Filmen skal være spændt i hjørnerne. Hvis filmen "flapper", vil den ikke reflektere lyden korrekt, og det vil medføre styrefejl. Indstilling af maskinen 1 Anvend "Manual operation film control" til at styre filmvalsen hen imod centrum af maskinen. 2 Slå filmstyring fra i "Component" menu. a b 3 Sæt filmen i maskinen. 4 Placér filmen således, at filmholderen kører mod højre oven over maskinen uden brug af filmstyringen Lav en antal prøveposer og brug "Manual operation film control" til at placere filmen korrekt over formattet. 6 Lav mindst 100 korrekte poser uden brug af filmstyringen. 7 Placér sensorerne således, at filmen kun opdages af den sensor, som er anbragt mest centralt. 8 Slå filmstyringen til i "Component" menuen. 9 Lav et antal prøveposer for at kontrollere, at filmstyringen kører korrekt. Reset om nødvendigt sensorerne. 5.7 Udskiftning af den horisontale sammensvejsningsvalse Materiale Varmeledende masse, ren klud. Procedure ADVARSEL!!! Selv efter der er slukket for maskinen, er sammensvejsningsvalserne stadig varme. 46 JASA 250/350/450

51 5.7 Udskiftning af den horisontale sammensvejsningsvalse ADVARSEL!!! En af sammensvejsningsvalserne er udstyret med et skærehjørne. Den horisontale sammensvejsningsvalse findes i følgende versioner: varmsvejsning (1 stationær bark) multisvejsning (1 valseholder hvori forskellige typer sammensvejsningselementer kan indsættes). I tilfælde af varmsvejsningsvalse 1 Demontér kniven fra den horisontale sammensvejsningsvalse. Løsn fjedrene fra kniven over ryggen. Disse fjedre findes bag på sammensvejsningsvalsen I tilfældet med en multisammensvejsningsvalse 2 Demontér sammensvejsningsvalsen: Belast fjederen symmetrisk, brug den medleverede hjælpefunktion! Løft forsigtigt fjederen over kanten. Fjern sammensvejsningsvalsen fra dens holder. Træk kniven ud. (Kontrollér om der er skader og udskift om nødvendigt). Sammensvejsningsvalsen kan nu udskiftes. Sørg altid for at der ikke findes noget snavs på indersiden af valsen! Anvend et tyndt lag af varmeledende masse på indersiden af den nye sammensvejsningsvalse. 4 Fastgør sammensvejsningsvalsen. Placér sammensvejsningsvalsen i sammensvejsningsunit op til den lagte overflade. Indsæt igen manuelt fjederen symmetrisk på dets plads. Hvis dette kræver magt, gentag proceduren. Sæt kniven ind i sammensvejsningsvalsen Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

52 5 Forberedelsesprocedurer 48 JASA 250/350/450

53 6 Driftsprocedurer 6 Driftsprocedurer 6.1 Opstart og kontrol af produktionsintroduktion Betingelser Der er tændt for maskinen, og brugerindstillingerne er blevet indtastet. Filmen er kørt igennem. Produkttilførslen er klar til produktion. Procedure 1 Kontrollér at filmrullen er sat korrekt på spindel (A). Når den er anbragt, låser tandhjulsdrevet, når filmen er rullet ud. A Start på produktion: tryk på startknappen. E-STOP ST0P RESET START Kontrollér filmoverlap på den tværgående sammensvejsningsunit. Justér om nødvendigt filmsensorerne Kontrollér sammensvejsningen, se afsnit 6.3 på side 50. Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

54 6 Driftsprocedurer 5 Kontrollér at: Forekomsterne er klar, når sammensvejsningskæberne lukker. Dette kan justeres ved at ændre værdien bagved "WAIT AFTER PACKAGE. Produktet modtages af sammensvejsningskæberne. Dette kan justeres ved at ændre værdien bagved ADVANCE DEPOSIT MOMENT. BC Kontrol af produktion Procedure Kontrollér mindst en gang om dagen: ADVARSEL!!! Selv efter der er slukket for maskinen, er sammensvejsningsvalserne stadig varme. ADVARSEL!!! Giv agt! En af sammensvejsningsvalserne er udstyret med et skærehjørne. 1 Kontrollér den horisontale sammensvejsningsvalse for skader og forurening. Udskift alle beskadigede sammensvejsningsvalser, se afsnit 5.7 på side 46. Hvis sammensvejsningsvalsen er beskidt: Rengør de horisontale sammensvejsningsvalser og skærehjørne med en træspatel. 2 Kontrollér sammensvejsningsforbindelsen, se afsnit 6.3 på side Kontrol af sammensvejsningsforbindelsen Procedure 1 Sammensvejsningsforbindelsen skal have en tilstrækkelig styrke. Hvis dette ikke er tilfældet: Forøg sammensvejsningstiden. Og/eller forøg afkølingstiden. Og/eller forøg sammensvejsningstemperaturen. Og/eller kontrollér system lufttrykket (min. 6 bar, kontrollér under kørsel ved brug af "dip" under drift. Hvis filmen ikke svejser godt nok, indlæg en ny rulle. 50 JASA 250/350/450

55 6.4 Kontrollér svovldampningstiden 2 Sammensvejsningsoverfladen må ikke være for varm, ellers bliver sammensvejsningssømmen deform. Sammensvejsningssømmen vil blive deform, hvis der anvendes en for høj svejsningstemperatur. Mulige årsager er problemer med sammensvejsningsforbindelser: Sammensvejsningstiden er for lang / for kort. Og / eller sammensvejsningstemperaturen er for høj / for lav. Og / eller teflonbeklædningen på sammensvejsningsvalsen er slidt, eller teflonfilmen på den vandrette eller selvklæbende sammensvejsningsvalse er slidt (varm sammensvejsningsvalsen har ingen teflonbeklædning). 6.4 Kontrollér svovldampningstiden Kontrollér rest oxygenindholdet. Gør det kun under fortsat produktion og mål flere emballager. Kontrol af overskuds oxygenindhold kan kun foretages med et oxygenmeter. Udfør denne kontrol under meget sikre betingelser. 6.5 Udskiftning af filmrulle Materiale Enkeltsidet tape. Procedure 1 Maskinen stopper automatisk, når rullen er tom, eller du kan stoppe produktionen ved at trykke på stopknappen. E-STOP ST0P RESET START Indstil filmholderen ved at dreje på håndtag (A) (se også punkt 10). 3 Løft filmbalancen og bremseremmen Brugervejledning JASA 250/350/450 DK Rev. 0,

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE STANDARD

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere