Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook 2008"

Transkript

1 Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook 2008 Summary in Danish Informations- og kommunikationsteknologier OECD informationsteknologi Outlook 2008 Sammendrag på dansk IT (Informationsteknologi) og bredbånd er store drivkræfter indenfor økonomiske ændringer, omstrukturering af virksomheder, påvirkning af kvalifikationer og beskæftigelse, og de bidrager til vækst og forbrugerfordele. Dette bind omhandler de seneste markedsdynamikker og -tendenser indenfor de industrier, der yder IT-produkter og serviceydelser, og det giver et overblik over globaliseringen indenfor ICT-sektoren (informations- og kommunikationsteknologi) og stigningen indenfor ICT-aktiveret international sourcing. Det analyserer udviklingen og konsekvensen af den skiftende globale fordeling af serviceaktiviteter, og hvorledes Kina og Indien vokser som betydelige leverandører af ICT-relaterede produkter og serviceydelser. Det ser også på den stigende vigtighed af digitalt indhold i udvalgte industrier, og hvordan det forvandler værdikæder og forretningsmodeller. Ligeledes gennemgås potentialet for teknologiske udviklinger så som allestedsnærværende netværker, stedbaserede serviceydelser, naturkatastrofevarslingssystemer, Participative Web og konvergensen af informationsteknologi med nanoteknologi og bioteknologi. Dette bind indeholder StatLinks, URL'er med links til statistiske grafer og tabeller til regneark med underliggende data. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

2 ICT-industrien er opbremset i forbindelse med verdensøkonomiens nedsatte tempo, men væksten fortsætter på nogle markeder og produkter Perspektivet for ICT-sektoren er svækket i forbindelse med tumulten i verdensøkonomien Perspektivet for informations- og kommunikationsteknologien (ICT) er meget mindre favorabelt, end det har været i de seneste år. Samtidig med en forringelse af de økonomiske forhold, konjunkturnedgang på OECD-området og stærkt dalende forretningsog forbrugertillid, er de globale prognoser for ICT-udgifterne blevet revideret skarpt nedad. Makroøkonomiske prognoser, kortsigtede cykliske udbytteindikatorer og forretnings- og forbrugeraktivitet viser, at ICT-væksten i OECD-lande vil være langsommere i 2008 end i 2007, hvor den var på omkring 4%. Men væksten er endnu ikke kollapset, som den gjorde i , hvor ICT-boblen bristede, og indtil videre er den forblevet en del stærkere end OECD-økonomiernes præstationer som helhed. I løbet af de næste 18 måneder vil ICT-væksten sandsynligvis være under nul for OECD med en betragtelig turbulens, efterhånden som den finansielle servicesektor omstruktureres, og realøkonomien oplever en dyb økonomisk nedgangsperiode. Men IT-serviceydelser og -software vil generelt vokse sammen med nye internet- og kommunikationsrelaterede produkter og infrastruktur, da disse er en vigtig del af udgifterne og delvis sikrede mod konjunkturnedgang. Der kan ikke forventes et generelt opsving før i slutningen af 2009 sideløbende med den fornyede BNP-vækst. Væksten vil potentielt være på et noget højere niveau end BNP efter 2009, efterhånden som der opstår nye bredbåndsinfrastrukturer og -produkter, selv om finansiering af nye ICT-investeringer fortsat vil være en udfordring for erhverv og politik. men mellemsigtet vækst underbygges delvis af nye produkter og vækst på ikke-oecd markeder Langsigtede prognoser for ICT-sektoren afhænger af, om erhverv og forbrugere fortsætter med at investere i nye ICT-produkter og serviceydelser i et forholdsvis højt omfang, og om ikke-oecd økonomier bibeholder vækstvejene, som samtidig med at de opbremses også delvis kompenserer for konjunkturnedgang og usikkerheder i OECD-økonomier. Ikke-OECD økonomier udgør mere end 20% af det globale ICT-marked, hvor ICT-udgifterne i Brasilien, Kina, Indien, Indonesien og Rusland i alle voksede med mere end 20% årligt i nuværende termer. Nu kommer ca. 50% af produktionen af ICTprodukter fra ikke-oecd lande, og disse lande - især Kina og Indien - De 250 allerbedste ICTvirksomheders gennemsnitlige præstationstendenser, OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

3 er i stigende grad hjemlande for de allerbedste ICT-virksomheder. Men på mellemlangt sigt vil udviklingslandes eksport og forretningsaktiviteter blive indskrænket, råvarepriserne vil stige, og inflationen vil have presset privatforbruget i ikke-oecd lande. ICTbeskæftigelsen i OECD-lande vil skrumpe ind, efterhånden som erhvervs- og forbrugerudgifterne falder, og efterhånden som konkurrencen fra ikke-oecd økonomier samt industriel omstrukturering accelererer. På længere sigt vil ICT-industrien udvide sig, den ICT-relaterede beskæftigelse vil blive vigtigere, og halvdelen af den risikovillige kapital vil gå til ICT Hvis vi ser på udviklingen før finanskrisen, så har ICT-sektoren vist store præstationer siden 2002, underbygget realvækst og været støttet på globalt niveau af de dynamiske præstationer i ikke-oecd lande til dels gennem ICT-produktion og eksport og til dels gennem vækst på de hjemlige markeder. På nuværende tidspunkt udgør ICTsektoren mere end 8% af erhvervs-bnp i OECD og beskæftiger mere end 15 millioner mennesker. De 250 allerbedste ICT-virksomheder (udgør ca. 70% af ICT-beskæftigelsen i OECD) steg i 2007 med 12% i nuværende termer, og deres globale indtægter nåede op på 3,8 billioner USD. OECD-lande, der har specialiseret sig i ICT-produktion, så som Korea, Finland, Japan og Ungarn, bibeholdt deres konkurrenceevne og overskud på handelsbalancen med ICT-produkter, og det vil de fortsætte med. ICT-kompetencer er et vigtigt bidrag til vækst, og de er spredt tværs ud over økonomien. Over 4% af den totale beskæftigelse findes i ICT-specialiststillinger, og andelen stiger hurtigt, og mere end 20% af beskæftigelsen findes i intensive ICT-forbrugende stillinger. Industrien er blevet underbygget af stabile tilstrømninger af risikovillig kapital, hvor de amerikanske ICT-risikovillige investeringer i første halvdel af 2008 lå på samme niveau som i Omkring halvdelen af den amerikanske total går til ICT, især i software og Web 2.0 applikationer, med en stigende investering i ICT-intensive miljø- og energiteknologier. Men exit-strategier er blevet indskrænket på grund af kreditstramningen, og nye risikovillige finansieringer står over for alvorlige udfordringer på mellemlangt sigt. Global omstrukturering fortsætter i samme tempo Den globale omstrukturering fortsætter, og efter en væsentlig udvidelse nedsattes tempoet i ICThandelen i 2008 Den globale ICT-handel steg væsentligt i 2006 til mere end 3,5 OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

4 billioner USD samtidig med, at andelen i OECD-området faldt støt til 56% i den totale ICT-handel. Svækkede økonomiske forhold nedsatte tempoet i ICT-handelen i 2007, og det blev yderligere nedbremset i første halvdel af 2008 grundet lavere vækst i både amerikansk import og asiatisk eksport. Ikke desto mindre forblev ICT-eksport modstandsdygtig i første halvdel af 2008, hvor eksporten fortsatte med at vokse i nogle lande ( Kina, Korea, Malaysia, Mexico, Thailand og østeuropæiske lande) på grund af fortsat om end nedbremset efterspørgsel fra OECD-lande og en stærk efterspørgsel fra fremspirende markeder (især i Mellemøsten, Latinamerika og Afrika). ICT-handelen vil uden tvivl blive endnu mere nedbremset med den skarpe, økonomiske nedtur i OECD-lande og stadig mere andre steder. Kina forbliver den absolut førende eksportør af ICT-produkter Allerbedste importører og eksportører af ICTprodukter, Kinas ICT-eksport steg i 2007 til 360 milliarder USD og oversteg den samlede ICT-eksport fra EU-15 og USA. Men Kinas eksportvækst blev nedbremset til omkring 10% i første halvdel af 2008 og fortsætter med at falde. Blandt OECD-lande mere end fordobledes Koreas eksport fra 2001 og nåede i 2007 op på næsten 100 milliarder USD - meget tæt på Japans eksport. og ICT-relateret udenlandsk, direkte investering (FDI) blev udvidet til nye højder, før den faldt brat i 2008 ICT-relateret udenlandsk, direkte investering nåede en historisk højde i 2007 men er faldet brat i 2008 med et muligt projekteret opsving efter I 2007 var omkring en femtedel af alle fusioner og overtagelser tværs over grænserne ICT-relaterede (170 milliarder USD). Sådanne handeler er i stigende omfang blevet målrettet mod kommer fra ikke-oecd økonomier, hvor virksomheder i BRIClandene er specielt aktive. Samtidig med nedgangen i udenlandsk, direkte investering har der været en meget markant nedgang indenfor global fusion og overtagelse i 2008, og dette vil fortsætte på grund af den indskrænkede virksomhedsfinansiering ICT-forskning og -udvikling samt innovation som drivkræfter til vækst ICT-sektoren bruger langt den største del af udgifterne indenfor forskning og udvikling ICT-industrien i OECD-lande bruger omkring to en halv gang mere på forskning og udvikling (130 milliarder USD i 2000-priser) som bilindustrien og mere end tre gange så meget som den farmaceutiske sektor. Udgifterne til forskning og udvikling er især store indenfor OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

5 service og software, da disse områder har udvidet sig hurtigt. USA udgør 40% af alle OECD ICT-relaterede erhvervsforsknings- og udviklingsudgifter, EU-15 lidt under 25%, Japan 22% og Korea 9%. I ICT-erhvervssektoren er der tæt på én million forskere, og ud af disse er halvdelen i USA. ICT-forskningsprioriteter fokuserer på udvikling af de grundlæggende teknologier til næste generations produkter, og en ny udvikling har været en interesse i at håndtere store udfordringer, inklusive klimaændringer og sundhedspleje. de allerbedste ICT-virksomheder er R&D-intensive, og organisationen af R&D ændrer sig Udgifterne til forskning og udvikling i store ICT-virksomheder steg til 151 milliarder USD i 2006, og væksten fortsatte i De 100 allerbedste forsknings- og udviklingsvirksomheder bruger i gennemsnit næsten 7% af indtægterne på forskning og udvikling. ICTvirksomheder fra USA og Japan fører stadig stort, men koreanske virksomheder haler ind på dem. Udgifterne til ICT-forskning og - udvikling fra ikke-oecd ICT-virksomheder (Kina og Indien samt andre spirende økonomier) er moderate sammenlignet hermed, selv om de stiger hurtigt. Offentligt finansieret forskning, globale forskningsnetværker og forsknings- og udviklingspartnerskaber mellem virksomheder samt alliancer er vigtige faktorer, der styrer innovation. Forsknings- og udviklingspartnerskaber samt alliancer har spredt sig tværs over nye geografiske og tværfaglige områder. Selv om tendensen peger hen imod globaliserede forskningsnetværker, er midtpunkterne i disse netværker stærkt koncentreret om et par regioner i OECD-lande. Nogle få nye steder får større og større betydning inklusive Shanghai, Haifa og Bangalore og i mindre grad kinesiske Taipei, Malaysia og Singapore. Ikke-ICT virksomheder udfører i stigende grad ICT-relateret forskning, og ICT-patentering ekspanderer I nogle OECD-lande er andelen af forskning og udvikling udført af ikke-ict virksomheder steget til 25% af industriens totale udgifter til ICT-forskning og -udvikling. Denne forskning og udvikling udføres i en bred vifte af sektorer, især indenfor automobilsektoren, den finansielle servicesektor og forsvaret, og den er sammenkædet med den stigende betydning af integrerede systemer og software i ICT og ikke- ICT produkter. Antallet af ICT-relaterede patenter voksede stærkt fra midten af 1990'erne til USA, Europa og Japan fører fortsat i antallet af internationale patentansøgninger, men andelen af ICTpatenter af de totale kinesiske ansøgninger tredobledes på et årti, og Koreas patentantal stiger også. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

6 Bredbånd ændrer internetbrugen i husstande Bredbånd er én af de teknologier, der spreder sig hurtigst Husstandes adgang til bredbåndsinternet, Bredbånd spreder sig hurtigere end smalbånds-internettet i private hjem og haler ind på den PC-installerede base. I 2007 havde mere end totredjedele af alle husstande adgang til bredbåndsinternet i lande så som Danmark, Finland, Island og Holland, og i Korea har mere end otte ud af ti husstande adgang til bredbånd. accelererende onlineaktiviteter Personer med bredbåndsadgang bruger internettet oftere og mere intenst, og bredbånd styrker onlinehandel, uddannelse, brugen af offentlige serviceydelser, spil eller download af digitalt indhold samt videotelefoni. men en ny opdeling af digitale brugere er ved at se dagens lys baseret på socio-økonomiske karakteristikker Bredbånd øger onlineaktiviteter Mønstret af bredbåndsbrug er formet af socio-økonomiske karakteristikker, der inkluderer uddannelse, indkomst, alder, køn eller adgangssted. Det lader til, at unge, veluddannede mænd med høj indkomst oftere går på internettet og ind på forskellige typer onlineaktiviteter. Hvis der er børn i husstanden, øger det brugen af bredbåndet. Men efterhånden som den digitale adgangsopdeling falder, kommer der en opdeling af digitale brugere til syne. Digitalt indhold udvikler sig hurtigt drevet af forbrugernes anvendelse Digitalt indhold forvandler ICT og kreative industrier Digitalt indhold er en nøglefaktor bag den hurtige vækst til 251 millioner i 2008 i bredbåndsabonnenter i OECD og en stigning fra 68 millioner i Det stigende antal brugere har ansporet til skabelsen af nyt indhold. Mobilt bredbånd begynder også at forstærke skabelse og efterspørgsel efter indhold. Sluttelig øger ledelses- og fordelingsteknologier udbuddet af bredbåndsindhold, også fra brugere. En stigende andel af indholdsindustriens indtægter stammer fra produkter leveret via internettet men med markante forskelle tværs over sektorer. Det største onlinemarked er reklamer med indtægter på over 30 milliarder USD i 2007 og en årlig stigning på 30%. Onlineindtægter er omkring en sjettedel af totalen for computer- og videospil plus Digitalt indhold-sektorers markedsstørrelse og vækst, 2007 OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

7 musik, og de stiger hurtigst for film om end fra lave niveauer. Der er sket en hurtig udvikling indenfor brugerskabt indhold, hvor fx 40% af internetbrugerne i Korea er medlemmer af onlinesamfund. Video- og sociale netværkssteder fører an i udviklingen, og virtuelle verdener er blevet et stort aktivitetscenter. Der er betydelige konsekvenser for værdikæder og forretningsmodeller udover ICT-sektoren Tværfagligt samarbejde og nye virksomhedspartnerskaber dukker op fx indenfor indholdssammenlægning og -fordeling. Nogle online forretningsmodeller afspejler offline modeller ( betal-per-enhed) og nogle er nye ( salg af virtuelle enheder). Digitalt indhold anvendes også i større omfang til at organisere brugere omkring ikke-medie industrier så som banker, og ikke-underholdningsapplikationer dukker frem indenfor offentlige serviceydelser og sundhed. selv om barrierer besværliggør ibrugtagelse Der er stadig langt til industriens mål om digitalt indhold "hvor som helst, hvornår som helst og på hvilken som helst enhed". Udfordringerne omfatter adgangshastighed, servicekvalitet og prisfastsættelse. Der findes stadig kun få kataloger med onlineindhold, og interoperabilitet, og geografiske adgangsbegrænsninger samt tilgængeligheden af uautoriseret digitalt indhold besværliggør ibrugtagelse. Der er endnu ikke dukket en omfattende brug op af avanceret bredbåndsservice via mobil. Potentielle og faktiske konsekvenser af bredbånd Bredbåndsnetværker er en integreret del af økonomien Bredbånd muliggør strukturændringer og skabelse af nye digitale serviceydelser, og det forøger virksomhedens effektivitet, forbedrer konkurrenceevnen og underbygger globaliseringen. Bredbånd ansporer til ICT-innovation og ICT-aktiveret innovation fx i udvikling af fælles forskning og udvikling, muliggør cloud-computing og aktiverer nye måder, som man kan organisere forskning på. men at måle bredbåndskonsekvenser er en løbende udfordring Til trods for den hurtige ibrugtagelse af bredbånd er spredningen heraf temmelig ny, og det er svært at udrede konsekvenserne heraf fra dem fra etablerede ICT'ere. Ikke desto mindre anvender virksomheder OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

8 faste forbindelser for at gøre de eksisterende processer mere effektive og produktive, udvikle nye e-business værdikæder og forretningsmodeller og for at ændre virksomhedens aktiviteter. Der er beviser for, at bredbånd øger antallet af virksomheder og beskæftigelse, især indenfor de videnintensive sektorer. Bredbånd og tilhørende applikationer bidrager til forvandlingen i de økonomiske aktiviteter lige som andre generelle formålsteknologier gjorde det, så som elektricitet og den interne forbrændingsmotor. Bredbåndskonsekvenserne kan blive større, efterhånden som prisen på ICT'ere er faldet mere på drastisk vis. Men det kan tage tid at virkeliggøre nødvendige, supplerende investeringer i kvalifikationer og organisatoriske innovationer og derved muliggøre bredbåndets bidrag til vækst og jobskabelse. Det er generelt accepteret, at der kræves betydelige investeringer på højt niveau i immaterielle aktiver, menneskelig og organisatorisk kapital, for at man kan komplementere ICT og bredbåndsinvesteringer. Vokser med udfordringerne? ICT-politikker i vanskelige tider ICT-politikker udvider deres fokus OECD-regeringer fortsætter med at integrere ICT-politikker i nationale strategier og øge økonomisk vækst, beskæftigelse, velfærd og opnå bredere socio-økonomiske målsætninger. Der er et større behov for en koordineret, horisontal fremgangsmåde fra regeringers side, da ICT'ere i stigende grad håndterer politikudfordringer på så forskellige områder som uddannelse, sundhedspleje, klimaændringer og energiudnyttelse. Omkring en tredjedel af OECD-landene forsøger at centralisere formuleringen og koordineringen af ICT-relaterede politikker for at forbedre politiksammenhængen. Bestræbelserne på at forbedre koordineringen og reducere dobbeltarbejde vil formentlig blive intensiveret i forbindelse med den økonomiske tilbagegang, større pres på regeringsbudgetter og pres på langtidsinvesteringer. og prioriteterne skifter I 2008 er top 10 ICT-politikprioriteterne fra OECD-regeringer en blanding af traditionelle mål ( online, ICT forskning og udvikling) og nyere områder ( digitalt indhold og information fra den offentlige sektor). Nogle regeringer indfører politikker, der skal imødekomme udfordringerne udover teknologisk ibrugtagelse. Disse omfatter forsknings- og udviklingsprogrammer og fostring af innovation, offentlige myndigheders onlinepolitikker målrettet mod den offentlige sektors effektivitet og bredbåndspolitikker, der skal bygge bro over geografiske og sociale kløfter. Politikker, der skal øge onlinetilliden, opnår større betydning og mens politikker, der skal forbedre den teknologiske spredning til erhvervslivet stadig er en prioritet, reduceredes politikkerne, der er OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

9 fokuseret på det generelle ICT-virksomhedsmiljø. Top 10 ICT-politikprioriteter, Offentlige myndigheder online, offentlige myndigheder som modelbrugere 2 Bredbånd 3 ICT forsknings- og udviklingsprogrammer 4 Fremme af IT-uddannelse 5 Spredning af teknologi til virksomheder 6 Spredning af teknologi til den enkelte og til husstande 7 Industribaseret træning og oplæring på jobbet 8 Udvikling indenfor generelt digitalt indhold 9 Information og indhold fra offentlig sektor 10 Støtte til ICT-innovation... mens der kræves bedre vurdering og koordinering af politikker Vurdering og evaluering er mere omfattende, men der kræves en yderligere indsats for på bedre vis at måle og efterfølgende forbedre effektiviteten af ICT-politikker og koordineringen heraf. ICT-politikker har udviklet sig, så de opfylder nye prioriteter samtidig med, at de fortsat fokuserer på kerneaktiviteter. Disse politikker vil blive testet, når det drejer sig om deres bidrag til langfristet konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Ikke-OECD økonomier udvikler også omfattende ICT-politikker, der både komplementerer og udfordrer udviklingen i politikker i OECD-lande. For at værne om fremtiden er det - set i lyset af den økonomiske nedtur, der begyndte i afgørende at bibeholde langsigtede prioriteter og investeringer i forskning, innovation og HR. OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

10 OECD 2009 Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på: eller pr. fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Besøg vores website OECD INFORMATION TECHNOLOGY OUTLOOK 2008 ISBN OECD

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Højdepunkter. IKT vokser fortsat hurtigt med meget kraftig vækst udenfor OECD-området

Højdepunkter. IKT vokser fortsat hurtigt med meget kraftig vækst udenfor OECD-området Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2006 Edition Summary in Danish Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) OECD Informationsteknologi Outlook: 2006 udgave

Læs mere

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Danish OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt Sammendrag på dansk Outlooket kort fortalt De makroøkonomiske omgivelser bag dette outlook

Læs mere

Videnskab, teknologi og industri i OECD Outlook 2010

Videnskab, teknologi og industri i OECD Outlook 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Danish Videnskab, teknologi og industri i OECD Outlook 2010 Sammendrag på dansk I jagten på et hurtigt, bæredygtigt og varigt opsving efter

Læs mere

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Danish OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005 Sammendrag på dansk Resumé Den langsigtede tendens mod en videnbaseret økonomi

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

Vejledning til læseren

Vejledning til læseren OECD Regions at a Glance Summary in Danish OECD Regions at a Glance Sammendrag på dansk Hvorfor OECD Regions at A Glance? Vejledning til læseren I de seneste år er regionale udviklingsspørgsmål kommet

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Modernising Government: The Way Forward Summary in Danish Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem Sammendrag på dansk Gennem de sidste to årtier har vi været vidner til en tilstrømning af

Læs mere

OECD Economic Outlook: June No. 77 - Volume 2005 Issue 1. OECD Economic Outlook: Juni Nr. 77 - Vol. 2005, udgave 1 LEDER

OECD Economic Outlook: June No. 77 - Volume 2005 Issue 1. OECD Economic Outlook: Juni Nr. 77 - Vol. 2005, udgave 1 LEDER OECD Economic Outlook: June No. 77 - Volume 2005 Issue 1 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Juni Nr. 77 - Vol. 2005, udgave 1 Sammendrag på dansk LEDER TABER MAN BALANCE OG MOMENTUM? Af cheføkonom

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook: SOPEMI 2009. International Migration Outlook: SOPEMI 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2009 Sammendrag på dansk Migration til OECD-lande er steget voldsomt i løbet af de sidste to årtier

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Danish DAC Journalen: Udviklingssamarbejde

Læs mere

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Education at a Glance 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Education at a Glance 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Education at a Glance 2012 Sammendrag på dansk Education at a Glance 2012: OECD Indicators

Læs mere

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Education at a glance: OECD indikatorer 2006 udgave

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Education at a glance: OECD indikatorer 2006 udgave Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Danish Education at a glance: OECD indikatorer 2006 udgave Sammendrag på dansk I Education at a Glance bliver undervisere, politikere, studerende

Læs mere

Society at a Glance: OECD Social Indicators 2006 Edition. Society at a Glance: OECD sociale indikatorer 2006 udgaven.

Society at a Glance: OECD Social Indicators 2006 Edition. Society at a Glance: OECD sociale indikatorer 2006 udgaven. Society at a Glance: OECD Social Indicators 2006 Edition Summary in Danish Society at a Glance: OECD sociale indikatorer 2006 udgaven. Sammendrag på dansk Det halvårlige sammendrag af sociale indikatorer,

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

OECD Science, Technology and Industry: Outlook OECD videnskab, teknologi og industri: Outlook Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Science, Technology and Industry: Outlook OECD videnskab, teknologi og industri: Outlook Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Danish OECD videnskab, teknologi og industri: Outlook 2006 Sammendrag på dansk RESUMÉ Et lysere perspektiv for videnskab, teknologi og innovation

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Voksende ulighed? Indkomstfordeling og fattigdom i OECD-lande

Voksende ulighed? Indkomstfordeling og fattigdom i OECD-lande Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD Countries Summary in Danish Voksende ulighed? Indkomstfordeling og fattigdom i OECD-lande Sammendrag på dansk Er indkomstuligheden steget med

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Society at a Glance: OECD Social Indicators 2005 Edition. Samfundet kort fortalt: OECD sociale indikatorer 2005 udgave

Society at a Glance: OECD Social Indicators 2005 Edition. Samfundet kort fortalt: OECD sociale indikatorer 2005 udgave Society at a Glance: OECD Social Indicators 2005 Edition Summary in Danish Samfundet kort fortalt: OECD sociale indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Sammenligninger af udviklingsniveauet i forskellige

Læs mere

Væsentlige analyseresultater og problemstillinger

Væsentlige analyseresultater og problemstillinger Agricultural Policies in OECD Countries 2009: Monitoring and Evaluation Summary in Danish Landbrugspolitikker i OECD-lande 2009: Overvågning og evaluering Sammendrag på dansk Væsentlige analyseresultater

Læs mere

OECD Journal on Development Udviklingssamarbejde 2006 rapport Indsats og politik hos medlemmerne i Komitéen for Udviklingsbistand Bind 8 Udgave 1

OECD Journal on Development Udviklingssamarbejde 2006 rapport Indsats og politik hos medlemmerne i Komitéen for Udviklingsbistand Bind 8 Udgave 1 OECD Journal on Development Development Co-operation - 2006 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 No 1 Summary in Danish OECD Journal on Development

Læs mere

Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005. Landbrugspolitikker i OECD-lande: Overvågning og evaluering 2005 RESUMÉ

Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005. Landbrugspolitikker i OECD-lande: Overvågning og evaluering 2005 RESUMÉ Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005 Summary in Danish Landbrugspolitikker i OECD-lande: Overvågning og evaluering 2005 Sammendrag på dansk RESUMÉ Der har kun været en

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

OECD SME and Entrepreneurship Outlook - 2005 Edition. OECD SMV'ere og iværksætterånd Outlook - 2005 udgave

OECD SME and Entrepreneurship Outlook - 2005 Edition. OECD SMV'ere og iværksætterånd Outlook - 2005 udgave OECD SME and Entrepreneurship Outlook - 2005 Edition Summary in Danish OECD SMV'ere og iværksætterånd Outlook - 2005 udgave Sammendrag på dansk Siden sidste udgave af OECD SMV Outlook (2002) har SMV'ere

Læs mere

APRIL. Japan LANDEANALYSER. Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling. Økonomiske forventninger

APRIL. Japan LANDEANALYSER. Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling. Økonomiske forventninger APRIL 2009 LANDEANALYSER Japan Af Sune Vedel Kok, politisk økonomisk afdeling Økonomiske forventninger Forventet BNP vækst på -6,4 pct. i 2009 I 2008 har Japan haft en mild recession med en negativ BNP

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

Leder. Globalisering: Hamle op med udfordringen

Leder. Globalisering: Hamle op med udfordringen OECD Employment Outlook - 2005 Edition Summary in Danish OECD beskæftigelses Outlook - 2005 udgave Sammendrag på dansk Leder Globalisering: Hamle op med udfordringen Af John P. Martin Director for Employment,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Education at a Glance: OECD Indicators -2005 Edition. Education at a Glance: OECD indikatorer - 2005 udgave

Education at a Glance: OECD Indicators -2005 Edition. Education at a Glance: OECD indikatorer - 2005 udgave Education at a Glance: OECD Indicators -2005 Edition Summary in Danish Education at a Glance: OECD indikatorer - 2005 udgave Sammendrag på dansk Uddannelse og livslang indlæring spiller en kritisk rolle

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition

Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Danish Information and Communications Technologies OECD Informationsteknologioversigt: 2004 udgave

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Education Policy Analysis: Focus on Higher Education 2005-2006 Edition INTERNATIONALISERING AF VIDEREGÅENDE UDDANNELSER: HEN IMOD EN EKSPLICIT POLITIK

Education Policy Analysis: Focus on Higher Education 2005-2006 Edition INTERNATIONALISERING AF VIDEREGÅENDE UDDANNELSER: HEN IMOD EN EKSPLICIT POLITIK Education Policy Analysis: Focus on Higher Education 2005-2006 Edition Summary in Danish Uddannelsespolitisk analyse 2005-2006 udgave Sammendrag på dansk INTERNATIONALISERING AF VIDEREGÅENDE UDDANNELSER:

Læs mere

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 Markedet i dag Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 AGENDA Det økonomiske forår Sommervejret er mere usikkert Den globale og danske kriseterapi Vækst i krisetider - mange kan

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Nye markeder, nye muligheder

Nye markeder, nye muligheder Peter V. Helk 29 04. 13 Nye markeder, nye muligheder BRIKs, Next Eleven, De Afrikanske Løver og andre vækstøkonomier Økonomierne forskubbes BNP 2010, % af Global BNP 2030, % af Global Japan 10% RAV 6%

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Revurdering af OECD's jobstrategi

Revurdering af OECD's jobstrategi OECD Employment Outlook: 2004 Edition Summary in Danish OECD beskæftigelsesoversigt: 2004 udgave OECD beskæftigelsesoversigt: 2004 udgave Sammendrag på dansk Revurdering af OECD's jobstrategi Af John P.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Danish OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv Sammendrag på dansk Der er sket enorme ændringer i

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Verdenshandel og -produktion

Verdenshandel og -produktion Indeks 1970 = 100 Verdenshandel og -produktion 700 600 500 Verdenshandel 400 300 200 100 Produktion (BNP) 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Fig. 18.1 Indeks for verdenshandlen og verdens BNP 1970

Læs mere

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

8 It, produktivitet og udvikling

8 It, produktivitet og udvikling It, produktivitet og udvikling 47 8 It, produktivitet og udvikling Figur 8.1 Andel it-fou af landenes BNP. 2002 1,27 Korea 0,97 1,02 0,71 Irland 0,51 0,51 0,40 0,39 0,35 0,34 0,33 Tyskalnd 0,25 0,24 0,19

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere