# Spørgsmål Svar 20. januar Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af"

Transkript

1 Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret 2. februar 2015 # Spørgsmål Svar 20. januar Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af De faglige benævnelser i forbindelse med en afløbsinstallation er gengivet her: Stik: Det rør der fremføres fra hovedledning og ind på grunden. Stikledning: Fra det fremførte stik og ind til husets eksisterende afløbsinstallationer. Rensemulighed: En brønd som giver en adgang til en vedligeholdelse af ledninger ved f. eks. tilstopninger. Samlebrønd: Hvor flere ledningerne samles til en afløbsledning. Kan have en funktion som rensemulighed. Afløbsinstallationer: Installationer til afløb, bortledning og afledning af spildevand (typisk håndvask, gulvafløb, toilet). I tilfælde hvor vandet indeholder affaldsstoffer, er vandet spildevand og afløbsinstallationen er kloak.

2 2 Vil Samsø Spildevand montere en samlebrønd ved hver parcel? Samsø Spildevand afsætter et stik i skel. Alt hvad der herefter skal bruges i forbindelse med tilslutning betales af den enkelte matrikel-ejer. 3 Hvornår skal stikledning på grunden være klar og tilsluttet. F. eks måneder/år efter klarmeldingen af samlebrønden? Man får typisk 3 mdr. efter at stikket er afsat på grunden af Samsø Spildvand indtil man skal tilslutte sig. Hvis man undlader at tilslutte sig, får man et påbud af Samsø Kommune, og så er der kun én vej fremad, nemlig at tilslutte sig. 4 Hvad skal der ske med septictanken? Den skal sløjfes ved at tømmes for indhold og dernæst fyldes op med sand. Få evt din kloakmester til at komme med alternative forslag til udnyttelse hvis du har en nyere tank. Den kan måske renses og bruges til opsamling af regnvand. 5 Hvis grundejeren skal betale opgravning, tilslutning og retablering til stikledningen; vil Samsø Spildevand eller Grundejerforeningen forhandle faste priser med øens entreprenører: F. eks. pris pr. m ledning + tilslutning pr. brønd + sløjfning af septictank + overfladeretablering iht. type overflade. Find fyldigt svar og opfordring til medlemmer et andet sted på hjemmesiden. Det korte svar er, at det er op til den enkelte matrikel-ejer at aftale pris med kloakmester/entreprenør. Bestyrelsen og Samsø Spildevand kan ikke påtage sig dette arbejde.

3 6 Har I måske allerede nogle tal? Det er jo allerede foregået i nogle år andre steder på øen, så der må jo foreligge et talmateriale, hvis nogen har indsamlet det, men de store entreprenører ved det.. Grundejerforeningen har kendskab til et fastpris tilbud, som stammer fra Egernvej, 10. december Tilslutning af kloak til nyt spildevandsstik, som er ført ind på grunden af Samsø Spildevand. Prisen indeholder: Slut tømning og sløjfning af bundfældningstank Nedgravning og lev. stikledning ca. 8m. 110pvc rør En spulebrønd ved skel. Græs/indkørsel/fliser reetableres Færdigmelding til Samsø Kommune Lovmæssig kvalitetssikring Fast pris 7000,00kr. ekskl. moms. 7 Hvad er tilslutningsbidraget for spildevand i 2015 Takstblad for 2015 siger: ,49 kr. ekskl. moms ,11kr. inkl. moms 8 Første etape i GMØS? Solsortevej, Lærkevej, Stærevej, Nattergalevej og øvre ende af Mårup Østerstrand nr.40 til 78. Alle berørte matrikel-ejere modtager brev fra Samsø Spildevand.

4 # Spørgsmål Svar 25. januar Findes der mon en oversigt hos kommunen, som viser det videre forløb, når de nævnte veje er kloakeret? Grundejerforeningen har inviteret Per Even Rasmussen til dette års Generalforsamling, Skærtorsdag, den 2. april på Nordby Kro. Per vil kunne svar på etape planlægning. Så foreningen sørger for at det kommer på dagsordenen. Man har jo ikke nødvendigvis så travlt, hvis arbejdet først skal foregå om 2-3 vintre på ens grund. Det kan ligeledes godt være svært at få et bindende tilbud med den tidshorisont Korrekt, ikke alle grundejere har travlt i år. Det er kun de medlemmer som allerede har fået brev fra Samsø Spildevand, og som bliver berørt i år. Korrekt, det vil sikkert være umuligt at få et bindende tilbud, som gælder flere år frem. Det er heller ikke det, der var meningen med vores nyhedsbrev. Men vi må i foreningen lære af hinanden hen over de kommende år - og dele gode og mindre gode oplevelser og erfaringer med hinanden. Det vil vi gerne lægge op til. 10 Hvem ejer Bommen mellem Mårup Østerstrand og Skovvejen i Nord (ved Jeppe Jepsen). Hvem skal vedligeholde bommen? Bommen er sat op og står Grf. i Nord "Fredendals" jord. Vores Grf. GMØS har ikke noget med den at gøre. I øjeblikket er den skadet, og det er blevet oplyst at den bliver repareret i den kommende påske, hvor man har fælles arbejdsdag i foreningen mod Nord. Og skal den tages ned under kloakerings arbejdet? Det vil være Samsø Spildevand som forespørger Samsø Kommune og Beredskabet, som herefter vil beslutte om bommen skal ned under kloakerings arbejdet i den del af området. Når arbejdet så er udført, reetableres bommen af Fredendal igen, oplyser Fredendals Formand (Anne Jakobsen).

5 # Spørgsmål Svar 2.februar Hvordan sikrer man det rette fald på stikledningen fra husene og ud mod hovedledningen? Normalt udføres kloakering jo samtidigt med, at parcelhusområder bygges. Kan det ikke tænkes, at den nuværende løsning i mange huse kun har taget højde for, at transporten til brønden er ganske kort? Den projekterede hovedledning er lagt i forhold til fald iht. Norm (DS) fra den eksisterende septiktank med en buffer/ forsigtighedskote på 50 cm. I forbindelse med at ledningen lægges bliver disse mål løbende kvalitetssikret af den udførende entreprenør. 12 Hvor mange tilgange kan man have til en samlebrønd? Samlebrønde fås med maksimalt 3 tilgange. 13 Skal man både have en samlebrønd og en rensebrønd? Samle og rensemulighed kan være den samme brønd, medmindre at afstanden/længden af stikledningen er mere end 30 mtr. samt at der forekommer retningsændring på mere end 90 grader. Hvis du er i tvivl, må du spørge en kloakmester om dine muligheder. 14 Hvad betyder et vejsyn for os? Ved vej synet hvor Martin og Finn Leth (bestyrelsesmedlemmer i Grf) var tilstede, blev der foretaget en registrering af vejbredde, vejprofil, materialer samt generel tilstand af vejene samt evt. manglende beskæring ved vejene. I forbindelse med at anlægsarbejdet bliver afsluttet vil alle veje som minimum blive reetableret til samme standard som i dag. Dog kan der ikke fra første dag gives et tilsagn om, at midterrabatten ved de mere sekundære vejføringer vil være grønne fra den første dag. For Jer matrikel ejere kan det betyde, at hvis I ikke har beskåret tilstrækkeligt i forhold til retningslinjerne fra Samsø Kommune (Vejmyndighed), så vil I blive det pålagt. Og så er det med at reagere hurtigt. Dette er ikke nyt - det er som reglerne er hver dag - ingen undtagelse.

6 Grf bestyrelse vil gerne med til vejsyn for etape 2, og har spurgt om det kan lade sig gøre i skolernes efterårsferie 2015 (Uge 42 i oktober). Per Even Rasmussen svarer: "Jeg har stor forståelse for det synspunkt, at i imødeser et vejsyn for den kommende anlægsperiode i uge 42 i indeværende år hvilket nok skal blive videregivet til vejmyndigheden - Samsø kommune."

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

GF Potentilvej Beboermøde torsdag, d. 30.09.2004, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek.

GF Potentilvej Beboermøde torsdag, d. 30.09.2004, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek. Generalforsamling / Beboermøde 2004 GF Potentilvej Beboermøde torsdag, d. 30.09.2004, mødesalen, Høje-Taastrup Bibliotek. Repræsentanter for 28 af 35 huse var til stede ca. 55 personer i alt. OBS. Se evt.

Læs mere

Oversigt over høringssvar

Oversigt over høringssvar 23. oktober 2014 Oversigt over høringssvar Emne Fagområder Frederikhavn Kommunes præsenterede forslag EL-arbejder, herunder svagstrøm og IT-kabling Glarmesterarbejder Guldbelægning, herunder linoleumog

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Greve Solrød Forsyning A/S Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Borgermøde den 29-04-2014 & 30-04-2014 Greve Solrød Forsyning Kloakering af det åbne land Forsyning: Rådgiver: Landinspektør: Entreprenør:

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst en spørgeskemaundersøgelse om indbrud Den 13. januar 2013 en spørgeskemaundersøgelse om indbrud På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere