D Antal / m2, lbm, stk., enheder, etc. Pr. / 10-års periode, år, md. uge. Inkl. moms men typisk ekskl. øvrige omkostninger. V - do. - - do. - - do.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D Antal / m2, lbm, stk., enheder, etc. Pr. / 10-års periode, år, md. uge. Inkl. moms men typisk ekskl. øvrige omkostninger. V - do. - - do. - - do."

Transkript

1 Drift- og vedligeholdelsesplan: E/ Rosagården 1-5 BYGNINGSDELSKORT Indeks: 2. kvt Dato: Bygherre: E/ Rosagården 1-5 Sag: Rådgivere: Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Side 1 af 19 ORKLARING TIL BYGNINGSDELSKORTETS HOVEDINDDELINGER OG INDHOLD: BYGNINGSDEL XX.1- Bygningsdel - generel beskrivelse Bygningsdelen beskrives i få enkle vendinger med fokus på driftssituationen. Det angives om bygningsdelen er byfornyet eller om den, og herunder dele af den, ikke er byfornyet. Bygningsdel - generelt om vedligeholdelse Der foreskrives om bygningsdelen skal efterses og vedligeholdes på normalt eller specielt niveau. Der gives anvisninger vedrørende de byfornyede bygningsdele og anbefalinger vedrørende de ikke byfornyede bygningsdele. XX.2 - Bygningsdel risikovurdering Ud fra byggetekniske og driftsmæssige erfaringer samt vurdering af bygningsdelens tilstand angives, om der foreligger særlig risiko for svigt, skader og hurtig nedslidning af bygningsdelen. Jo større risiko jo hyppigere eftersyn. Bygningsdel - driftsrutiner I forhold til bygningsdelens tilstand og risikovurdering heraf, angives art og hyppighed af eftersyn, inspektion og check. Her beskrives tillige nødvendige serviceordninger. Disse rutiner skal modvirke hurtig nedslidning af bygningsdele. D Antal / m2, lbm, stk., enheder, etc. Pr. / 10-års periode, år, md. uge Inkl. moms men typisk ekskl. øvrige omkostninger XX.3 - Bygningsdel dokumenter Såfremt der findes løsnings- og materialeangivelser i form af projektmateriale, produktdatablade, farvespecifikationer, garantier mv. henvises der til disse. Disse informationer er vigtige for udførelse af vedligeholdelsesarbejder. Projektmaterialet opbevares for sig, mens produktdatablade er indsat sidst i Driftsplanmappen. XX.4 - Bygningsdel restlevetid Der foretages et skøn vedrørende de enkelte bygningsdeles restlevetid. Hvis der er forskellige materialer og dele af bygningsdele med forskellig restlevetid, oplistes disse hver for sig. Angivelse af tidspunkter for fornyelsesarbejder hænger naturligt sammen med bygningsdelenes restlevetid. Bygningsdel vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder angives som forventede aktiviteter, der skal udføres, for at bygningsdelen forbliver intakt og velfungerende. Aktiviteter er beskrevet kortfattet med art, mængde og hyppighed. Bygningsdel fornyelser Ved byfornyede bygningsdele er fornyelsesarbejder under forudsætning af løbende god vedligeholdelse placeret langt fremme i tiden.ved ikke byfornyede bygningsdele er det tilstands-, risiko- og restlevetidsvurdering sammen med vurdering af de løbende driftsudgifter, der afgør hvornår en bygningsdel skal fornyes. V - do. - - do. - - do. - - do. - - do. - - do. -

2 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 2 af TAGVÆRK Tagværk generel beskrivelse ladt tag med pap. Blok 4 og 5 er med løse sten på pap. Tagværk - generelt om vedligeholdelse Generelt er der ikke ret godt fald på taget, dette kan også ses på enkelte mindre vandpytter der er på taget, ses i baggrunden Tagværk - risikovurdering En del alge bevoksning, som dog områdevis er brændt væk af solen. En del hætter / inddækninger mangler. (Blok 4-5) Zink inddækninger er generelt lidt rustne. Gummi inddækninger ved telemast er ikke helt tæt. PVC taghætternes inddækninger er lidt deforme efter tagpap arbejde (Blok 1-3) Tagværk - driftsrutiner De tilbageværende bevoksninger bør ved kraftig vækst afrenses. Der bør være bedre opmærksomhed på at der skal være intakt blad fang på alle åbninger i tagflade (blok 4-5), så sten ikke opfyldes i afløb mangler i blok 4 og 5. Zink inddækninger skal efterses og hvor de er tærede skal de udskiftes. Taghætter over skakte er lukkede i blok 1-3. Afblændes v. tagpaprenovering i blok 4 og 5. D V 2 år 2 år Tagværk dokumenter Blok 1-3 er fornyet inden for de sidste 10 Blok 3 10år Blok 2 9år Blok 1 8år Blok 4 5 har stadigt den oprindelige pap med løse sten på. Tagværk vedligeholdelsesarbejder Tagene gennemgås ca. 1 gang om året ved større dampbuler, udbedres disse. På billedet ses at inddækningen af telemastens ben ikke er 100% tæt længere bør være leverandør her af der udbedre. V 5år Tagværk restlevetid Blok 1-3 forventes at have behov for nyt tagpap om ca år. Blok 4-5 bør have skiftet tagpap inden for ca. 5 år Tagværk fornyelser Da taget er fladt og afledningen af vand er ringe opstår der en del unødvendig slitage af pappen og derved forringes dennes levetid, algedannelsen hjælper heller ikke på levetiden, det er derfor vigtigt at tagfladerne renses for blade m.v. årligt. Ny tagpap, fjernelse af sten, div. taghætter renoveres / fjernes fra tidligere skakte. 3 blokke = ca m 2 2 blokke = ca m 2 25år 25år

3 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 3 af KÆLDER / UNDERING Kælder / fundering generel beskrivelse Kælder er tør og generelt gode. Kælderydervægge er generelt gode. Der ses enkelte revner, som holdes under observation. Kælder / fundering - generelt om vedligeholdelse Kælder / fundering risikovurdering Der er en nogle sætningsskader / revner i både gulv og vægge, som dog ser ud som meget gamle skader, hvorfor videre sætninger ikke påregnes. Hvor der er revner i kælderydervægge trænger der nogle steder i perioder vand / fugt ind. Kælder / fundering driftsrutiner Reetablering af vægge vha. pudsning og maling af vægge. I gulvet er der også nogle lange mindre revner. V V 2,3m x 60 = 138lbm 5år ( pr. blok) Kælder / fundering dokumenter Kælder / fundering vedligeholdelsesarbejder Eksisterende skader udbedres, og såfremt der kommer nye skal sådanne verificeres / holdes under observation evt. i samråd med rådgiver Kælder / fundering restlevetid Kælder / fundering fornyelser undering mindst 50 år.

4 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 4 af ACADER / SOKKEL acader / sokkel generel beskrivelse acade beklædning er lavet af fibercementplader, som asbest / eternit el. lign. acader / sokkel - generelt om vedligeholdelse Der er i disse enkelte brud som bør repareres, således at der ikke laves usynlige vandskader bag beklædningen. V 5år (10.000) pr. blok) acader / sokkel - risikovurdering Sokkel / kælderfacade har nogle steder løs / revnet sokkelpuds. acader / sokkel - driftsrutiner Der skal laves en rutine hvor man ved opdagelse af brud / revner får disse repareret med et vist intervalg for at modstå vandophobning i mur og dermed evt. fugt / frostskader acader / sokkel dokumenter acader / sokkel vedligeholdelsesarbejder Sokkelpuds gennemgås for ca. hvert 5. år. V - m 2 10 år ( pr. blok) acader / sokkel restlevetid Intakt sokkelpuds år acader / sokkel fornyelser

5 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 5 af VINDUER Vinduer generel beskrivelse Alm. Vinduer af plast er i ok stand og har ventilations spalte Kælder vinduer af træ med et lag glas. Vinduer - generelt om vedligeholdelse Disse er ikke særligt velholdt meget slidte, trænger til maling, skal meget snart påregnes kraftigt istandsat, eller udskiftet Vinduer - risikovurdering Der er en fugt risiko ved manglende brug af ventilationsspalterne. Vinduer - driftsrutiner I ethvert beboelsesrum såvel som i boligenheden totalt skal der være et samlet luftskifte på mindst 0,5 gange i timen, svarende til en volumenstrøm på 0,35 l/s pr. m² ved en rumhøjde på 2,5 m Vinduer dokumenter Vinduer vedligeholdelsesarbejder Vinduer bør serviceres ca. hvert 5. år for justering og smøring af hængsler og beslag Vinduer restlevetid Alm. Vinduer er ved at løbe tør for reservedele da komponenterne ikke længere er i produktion. Vinduer fornyelser Evt. helt nye vinduer om ca år Disse er ikke overslagsmæssigt medtaget i rapporten. V Ca år Ca pr. blok 25 år - - Kælder vinduerne skal optimeres til en bedre stand. Kældervinduer bør skiftes / istandsættes inden for 2 5år. Ca. 200 ~ 40 stk. pr. blok 30 år (ca pr. blok)

6 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 6 af UDVENDIGE DØRE Udvendige døre generel beskrivelse Døre er i plast med termorude. Udvendige døre - generelt om vedligeholdelse Udvendige døre risikovurdering Grundet den daglige brug af trappeopgangene / døre vil større slitage skulle påregnes. Udvendige døre driftsrutiner Regelmæssigt eftersyn er derfor påkrævet Udvendige døre dokumenter Udvendige døre vedligeholdelsesarbejder Døre skal påregnes serviceret for ca. hvert 5. år, for eftergåelse og smørring af hængsler og beslag. V Ca. 50 stk. 5 år Udvendige døre restlevetid Døre ca. 10 år Udvendige døre fornyelser Nye døre skal påregnes udskiftet om ca år. Er overslagsmæssigt ikke medtaget i rapporten. 25 år - -

7 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 7 af TRAPPER Trapper generel beskrivelse Indvendige trapper af beton element, med terrazzo beklædt overflade, Udvendige trapper til kælder er insitustøbte. Trapper - generelt om vedligeholdelse Generelt i ok stand dog er der lidt slitage fra alm. brug. Har tidligere været repareret, men disse reparationer skal snart efterses og skader reetableres Trapper risikovurdering En del trapper er med revnedannelser og afskalninger, som hvert år forværres v. frostsprængninger. Trapper driftsrutiner Udvendige trapper oprenses for blade og begroninger Trapper dokumenter Trapper vedligeholdelsesarbejder Hvor pudslag / sokkelpuds på trapper /-vanger er revnede / løst skal dette løbende (årligt) eftergås. Vedligeholdelse skal påregnes ca. hvert 3 år. V 10 år Trapper restlevetid Trapper indvendigt ca. 60 år Trapper udvendig ca. 20 år. Trapper fornyelser

8 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 8 af PORTE / GENNEMGANGE Porte / gennemgange generel beskrivelse Trappetrinnet ved indgangspartier er udstøbt i beton og flise beklædt Porte / gennemgange - generelt om vedligeholdelse Hvor der er skader eller løse / revnede flisebelægninger udbedres disse a.h.t. bl.a. sikkerheden. V 4 x Porte / gennemgange risikovurdering Trappetrinnets beton er nogle steder med revner / afskalninger Porte / gennemgange dokumenter Porte / gennemgange restlevetid Samling mellem trappe dør/-parti - ca. 15 år. Porte / gennemgange driftsrutiner Gulvmåtteramme inden for hoveddøre er generelt rustne i de opgange der er registrede. Den tærrede ramme vil med årene sprænge tarazzobelægningen af omkring gulvrammen, men indtil da er der overvejende æstetisk og rengørringsmæssigt uhensigtsmæssigt. Udskiftning er derfor på sat i budget inden for ca. 5 år. Porte / gennemgange vedligeholdelsesarbejder Porte / gennemgange fornyelser 20 stk ETAGEADSKILLELSER Etageadskillelser generel beskrivelse Beton med malet underside Etageadskillelser - generelt om vedligeholdelse Etageadskillelser risikovurdering Etageadskillelser driftsrutiner Ved konstatering af evt. revner eller rustangreb, skal forholdet undersøges nærmere Etageadskillelser dokumenter Etageadskillelser vedligeholdelsesarbejder Etageadskillelser restlevetid Dæk ca år Etageadskillelser fornyelser

9 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 9 af WC / BAD Wc / bad generel beskrivelse lise beklædt standart løsning. Wc / bad - generelt om vedligeholdelse Gummifuger skal efterses og defekte skal udbedres. aldstammer har en del rust. (efterses, rengøres) Vurderes faldstamme beskadiget, skal denne skiftes(bankes op og reetableres). Vedligeholdelse i lejligheder påhviler i flg. oplyste ejeren Wc / bad risikovurdering Ventilation skal sikres fuldt funktionerende, i modsat fald kommer meget fugt op risiko for skjolder / skimmel på vægge. Wc / bad - driftsrutiner Wc / bad dokumenter Wc / bad vedligeholdelsesarbejder Wc / bad restlevetid Belægninger ca. 15 år Wc / bad fornyelser Reparation af evt. beskadigede / defekte overflader og fuger. Henhører under boligejeren.

10 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 10 af KØKKENER Køkkener generel beskrivelse Køkkener er I god stand Køkkener - generelt om vedligeholdelse aldstammen fra køkkenet stopper ofte, og må derfor renses fra taget. Vedligeholdelse / udskiftning i lejligheder, påhviler ejer, iflg. oplyste Køkkener - risikovurdering Rensningen og tilstopningen medfører uundgåeligt ekstra slitage på faldstemmen, og dette kan medfører en ukendt lavere levetid Køkkener driftsrutiner Køkkener dokumenter Køkkener vedligeholdelsesarbejder Køkkener restlevetid Køkkener fornyelser

11 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 11 af VARMEANLÆG Varmeanlæg generel beskrivelse Ejendommen er fjernvarmeforsynet til varmecentral placeret i kælder i blok 1. Herfra forsyner fjernvarmeveksler de enkelte blokkes teknikrum. I hver bloks teknikrum er et blandeanlæg for varme frem til lejligheder og varmtvandsproduktion (via 2 stk. varmtvandsbeholdere pr. blok). Trykekspansionsbeholder i hovedcentral er med tæringer. Rør og ventiler er generelt isoleret. Det er oplyst at der for fjernvarmen på årsbasis er for dårlig afkøling af fjernvarmevandet, som medfører strafafgift. Afspærringsventiler i kældre på stigstrenge er gamle og udtjente. Radiatoranlæg i lejligheder er hvor der er registreret, med termostatventiler og fordampningsvarmemåler. Varmeanlæg generelt om vedligeholdelse Det anbefales at termometre og styring af anlæg gennemgås for fejl og ydermere vurderes at automatik og udekompensering / styringer fungere korrekt og at fremløbsstyringer er indstillet korrekt Varmeanlæg risikovurdering Varmeanlæg kræver ikke hyppige eftersyn, men er nødvendige for at opnå optimal udnyttelse. Der er registreret rustdannelser på enkelte uisoleret ventilsamlinger. Varmeanlæg driftsrutiner Der anbefales et varmeanlægsgennemgang af tekniker yppigere end erfaringstallet grundet de svage punkter i anlæggets stand. Almindelig drift- / vedligehold skønnes udført årligt ind til videre D 5 1 år Varmeanlæg dokumenter Der findes umiddelbart ingen yderligere produktdatablade ud over mærkeplader på anlæg i central. Varmeanlæg vedligeholdelsesarbejder Det anbefales at manglende isolering på rørstrækninger og ventiler isoleres. Der bør foretages en fejl- of mangelgennemgang. Det kan f.eks. ske ved næste besøg af isolatør. Undersøgelse af trykekspansionsbeholder og forventet reparation V _ Varmeanlæg restlevetid Erfaringer viser en levetid for pumper på 20 år. Anlægget vurderes ved nuværende stand til levetid på 10 år. Varmeanlæg fornyelser Udskiftning af afspærringsventiler på stigstrenge inden for ca. 3 6 år. Renovering for bedre fjernvarmeafkøling, indenfor ca. 1 3 år. Renoveringspris afhænger af løsning derfor disponeret kr til forbedring af varmeanlæg indtil udbedringsløsning er programsat. 20 år (Ca pr. blok) (oreløbigt oplæg)

12 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 12 af ALØB Afløb generel beskrivelse aldstammer føres synligt i lejligheder i støbejernsrør. aldstammeudluftning er ført over tag Afløb - risikovurdering Der ses gennemgående tydelige tæringer og til dels utætheder i/ved rørsamlinger i kælder. Der er registreret tæring ved tilslutning af armaturer/cisterner og faldstamme. Samlinger ved gennembrydninger med udluftsledninger i tagkonstruktion er delvist tærede og kan medfører følgeskader. Afløb - generelt om vedligeholdelse Afløb efterses og vedligeholdes på normalt niveau. Levetid er afhængig af overfladebehandling og miljøpåvirkning. Afløb - driftsrutiner Som følge af tæring i faldstammer nedsættes gennemløb og kræver hyppig rensning af systemet Afløb dokumenter Afløb vedligeholdelsesarbejder Det anbefales at fuger og samlinger i afløbssystemet efterses og forbedres. Endvidere at tæret rør udskiftes for at undgå ophobninger Afløb restlevetid Vurdering af nuværende stand sættes restlevetid til ca år. Afløb fornyelser Det findes tiltrængt at gennemføre et afløbsprojekt og udskifte faldstammer samt forgreninger i boligblokke. Der er ikke præcise oplysninger om faldstammernes tilstand i lejligheder. Der er skønnes udskiftning af 2 faldstammer pr. opgang, udført i etaper over kommende ca. 10 år, afhængig af tærings- / tilstopningernes intervalg. 40 stk. 30 år (ca pr. blok / etape)

13 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 13 af KLOAK Kloak generel beskrivelse Kloakernes tilstand er generelt bedømt udfra rapport fra Kajs TV- inspektion A/S Kloak - generelt om vedligeholdelse Kloak risikovurdering Der er konstateret diverse skader med klasse 3 skader og en del klasse 2 skader, samt klasse 1 skader. Klasse 4 skader er de værste som skal udbedres med det samme. Kloak - driftsrutiner Kloak dokumenter Udbedring af kloakskader ud fra TVinspektionen er prissat med udbedring af klasse 3 skader og evt. klasse 2 skader der er umiddelbart ved klasse 3 skader, henholdsvis i kælder og uden for bygninger. Kloak vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelse og udbedring af skader. I kælder (indvendig) overvejende klasse 3 skade, samt evt. andre skader umiddelbart ved skaden. Uden for bygninger overvejende klasse 3 skader, samt evt. andre skader umiddelbart ved skaden. På P-pladsområde overvejende klasse 3 skader, samt evt. andre skader umiddelbart ved skaden. Ca. 25stk. Ca. 25stk. Ca. 15stk. 20 år 20 år 20 år (evt. udført etapevis) Kloak restlevetid Kloak fornyelser

14 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 14 af VANDINSTALLATION Vandinstallation generel beskrivelse Vandinstallationer forsynes via fordelingsledninger i kældre til stigstrenge og frem til lejligheder. Varmtvandsopvarmning sker i hver bloks teknikrum i kælder. Der er 2 vaskerier i bebyggelsens kældre, henholdsvis i blok 2 og blok 4, indeholdende 4 vaskemaskiner, 2 tørertumblere, 1 tørrerulle med blødgørringsanlæg. Vaskerierne er pengeløse (kortbetaling). Vandinstallation generelt om vedligeholdelse Stigstrenge i kælder er med nyere afspærringsventiler og indreguleringsventiler. Der er løbende problemer med tæringer på stigstrenge. I flg. opysninger skal alle rør og skader på rør / følgeskader udbedres / afholdes af boligejeren. Varmtvandsbeholdere skal serviceres ved jævne mellemrum, jf. manualen Vandinstallation risikovurdering Der konstateres løbende tæringer på stigstrenge og vandskader som følgeskade. Der ses punktvise gennemtærringer på rør i kælder, som er intermistisk lukket med bandage-løsning. Vandinstallation driftsrutiner Vandinstallation dokumenter Vandinstallation vedligeholdelsesarbejder Vandinstallation restlevetid Vandinstallation fornyelser Udskiftning af tærede brugsvandsrør. Udskiftning af rør i kældre (kældregange) Udskiftning af lodrette stigstrenge til lejligheder (bør ske samtidig med evt. faldstammerenovering) Udskiftning kan ske etapevis eller blok vis afhængig af skadesudvikling. Ca. 200 m pr. blok - 40 år 40 år (ca pr. blok) (ca pr. blok)

15 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 15 af VENTILATION Ventilation generel beskrivelse Ventilationen foregår via kanalsystem til ventilator på tag. Ventilation generelt om vedligeholdelse lere af disse mangler vedligehold, og der er løbende udført vedligeholdelse på disse Ventilation risikovurdering Udsugningsventiler i lejligheder, er / må ikke være tilstoppede, lukkede, eller ændret i indstillingen a.h.t. ubalance i ventilationsanlægget. Ventilation driftsrutiner Rengøring af ventiler efter behov Ventilation dokumenter Det oplyses at ventialtionsanlægget fra badeværelser er slukket om natten. Ifølge Bygningsregelmentet er min. krav for badeværelser: 15 l/s ~ 54 m 3 /h for køkkener: 20 l/s ~ 72 m 3 /h Ventilation vedligeholdelsesarbejder Kanalrensning og indregulering efter behov. (Ikke prissat) Eftergåelse af ventilatorer og indstillinger / drift / luftmængder indkøring min. udsugningsluftmængder om natten. (ikke medregnet særlige ændringer) V D 15 år 5 år Ventilation restlevetid Tagventilatorer ca. 10 år Kanalrør ca. 40 år Ventiler ca. 15 år Ventilation fornyelser Tagventilatorer skal løbende kontrolleres at fungere korrekt. Renovering / udskiftning skal påregnes om ca. 5 år 10 år

16 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 16 af EL / SVAGSTRØM El / svagstrøm generel beskrivelse Lejlighedens gruppetavle sidder i lejligheden. El / svagstrøm - generelt om vedligeholdelse Gammel type gruppeafbryder, bør ved el-arbejder i lejligheder, udskiftes til nye ejer afholdte udgifter. Lejlighedens El-måler og HPI / sikringsrelæ er placeret i kælderen. Meget få relæer er skiftet til HPI-relæ. Målere er skiftet for ca. 1 år siden til fjernaflæste målere. Det oplyses at nogle af disse har haft problemer med støj El / svagstrøm risikovurdering Disse bør være skiftet ved lov pr. 1. juli El / svagstrøm driftsrutiner HPI relæ skal motioneres efter anvisninger. D 2 x pr. år (beboer) El / svagstrøm dokumenter El / svagstrøm vedligeholdelsesarbejder Teknikrum og fællesinstallationer skal løbende kontrolleres for løse eller evt. defekte kabler / samlinger El / svagstrøm restlevetid Grundet kravet til nyetablering vurderes der en lovmæssig levetid på 5 mdr. El / svagstrøm fornyelser Udskiftning af gamle gruppeafbryder i lejligheder sker via ejer og er ejerbetalte arbejder. HPI relæ i kældre til lejligheder og fælles installationer henhører under ejerforeningen. Udskiftning af manglende relæer til HPI. Ca. 200 stk. (ca. 80 %) 20 år

17 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 17 af ØVRIGE OMBYGNINGSARBEJDER Øvr. ombygningsarbejder generel beskrivelse Der findes i alle opgange gamle affaldsskakte som ikke længere er I brug. Øvr. ombygningsarbejder - generelt om vedligeholdelse Såfremt der senere bliver behov for installation / forsyning fra kælder til lejligheder, kælder til evt. tag / eller evt. taglejligheder kunne skakt være en alternativ førringsvej Øvr. ombygningsarbejder - risikovurdering Øvr. ombygningsarbejder dokumenter Øvr. ombygningsarbejder restlevetid Øvr. ombygningsarbejder - driftsrutiner Øvr. ombygningsarbejder vedligeholdelsesarbejder Øvr. ombygningsarbejder fornyelser

18 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 18 af PRIVATE RIAREALER Private friarealer generel beskrivelse Lukkede altaner - Altanerne er blevet til vinterhaver, som nogen steder bruges som soveværelse, der er ingen opvarmning af dette rum. Private friarealer - generelt om vedligeholdelse Private friarealer - risikovurdering Lukkede altaner - Der er en del slitage I dette rum da det egentligt ikke er lavet som et værelse er det vigtigt at der tages stilling til om dette bruges som beboelses rum eller vinterhave. Private friarealer - driftsrutiner Private friarealer dokumenter Private friarealer vedligeholdelsesarbejder uger skal efterses Generel slitage skal oprettes Private friarealer restlevetid Private friarealer fornyelser

19 E/ Rosagården, 4000 Roskilde BYGNINGSDELSKORT Side 19 af BYGGEPLADS Byggeplads generel beskrivelse Der bør afsættes ca. 10 % i tillæg til byggeplads, i forhold til entrepriser. Byggeplads - generelt om vedligeholdelse Byggeplads - risikovurdering Byggeplads - driftsrutiner Byggeplads dokumenter Byggeplads vedligeholdelsesarbejder Byggeplads restlevetid Byggeplads fornyelser Etablering af byggeplads. V Pr. entreprise 10 % af sum

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

E/F Domus Vista Park III

E/F Domus Vista Park III E/F Domus Vista Park III, Frederiksberg E/F Domus Vista Park III Domus Vista Park III Johannes V. Jensens Allé 2 m.fl. 2000 Frederiksberg Tilstands-, drift- og vedligeholdelsesplan. August 2010 Damgaard

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

VIDEN DJURS ÅRHUSVEJ 49-51

VIDEN DJURS ÅRHUSVEJ 49-51 VIDEN DJURS ÅRHUSVEJ 49-51 GEMMENGANG AF BYGNINGSKONSTRUKTIONER OG TEKNISKE INSTALLATIONER JANUAR 2017 J a n u a r 2 0 1 7 B y g n i n g s g e n n e m g a n g V i d e n D j u r s Å r h u s v e j 4 9-5

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Ulsevej 45 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-22 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16783714 Matr. nr./ejerlav 20UU / Hvidovre By, Strandmark NRGi sagsnr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere