Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget Brønshøj Telefon Mail Internet

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION OVERORDNET KONKLUSION BEBYGGELSENS STAND 5 (01) Tag 5 (02) Kælder / fundering 6 (03) Facader / sokkel 7 (04) Vinduer 8 (05) Udvendige døre 9 (06) Trapper 10 (07) Porte og gennemgange 11 (08) Etageadskillelser 12 (09) WC / Bad 13 (10) Køkkener 14 (11) Varmeforsyning 15 (12) Afløb 16 (13) Kloak 17 (14) Vandinstallationer 18 (15) Gasinstallationer 19 (16) Ventilation 20 (17) El-installationer 21 (18) Øvrigt 22 (19) Private friarealer 23 (20) Byggeplads/Stillads DRIFTSPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN BILLEDDOKUMENTATION 27 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Focus2 A/S, 2. udgave Fremstillet til E/F Himmerlandsgården Printet på MPC2800 i Danmark 2014 Focus2 A/S 2/32

3 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER Denne byggetekniske vurdering skal betragtes som en generel overordnet vurdering af ejendommenes bygningsdele og installationer. Vurderingen er baseret på en visuel gennemgang af ejendommene. Besigtigelsen af foreningens ejendomme blev foretaget onsdag d. 19. februar 2014, og der blev ved gennemgangen registreret 4 repræsentative lejligheder. Tilstandsvurderingen beskriver bebyggelsen E/F Himmerlandsgården, beliggende på Himmerlandsvej 12-20, matr. nr. 3187, 3188, 3189, 3190 og 2489 Ejerlav: Brønshøj, København. Besigtigelsen omhandler tag, facader, trappeopgange, kælder og lejligheder inklusiv installationer. Facader og tagflader besigtiges fra tagvinduer og fra terræn. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gennemgangen. Formålet med tilstandsvurderingen er at give en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for en 10-årig periode. Disse arbejder prisfastsættes som overslagspriser med prisbasis primo Alle priser er ekskl. moms. Det skal understreges, at budgettet er et overslag og har til formål at vurdere det samlede økonomiske billede af ejendommene. Priserne er vejledende. Dertil skal lægges uforudselige udgifter (ca.10 %), teknisk rådgivning (ca.12 %) og moms (25 %). Overslagspriserne tillægges de ovennævnte tillægspriser i vedligeholdelsesplanen under afsnit 6. Vedligeholdelsesplanen er en prioriteret 10 års plan med budgetoversigt for de registrerede tiltag. 2.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION Ejendommene er beliggende på Himmerlandsvej 12-20, 2720 Vanløse, og er iflg. BBR-meddelelsen opført i år Siden opførelsen er der udført løbende forbedringer / ændringer på ejendommene: I 2007 blev tagene udskiftet og facaderne blev omfuget, og foreningens sålbænke udskiftet. I 2006 fik ejendommene udskiftet deres hoveddøre og vinduer i opgange, inkl. delvis udskiftning af vinduer i lejlighed. Derudover blev trapperum istandsat ved malerbehandling og udskiftning af el-føringer og belysning. I 1989 fik ejendommene udskiftet deres altaner. Bebyggelserne består ifølge BBR-meddelelsen af 35 boliger fordelt på 4 etager. I alt anføres det samlede boligareal for alle ejendomme på i alt 2340 m². Alle ejendommene har kælder, der anvendes til varmecentral, vaskekælder, tørrerum, opbevaring og til delvis beboelse, som 2 etagers bolig med stueplan. I bebyggelserne er der i alt 5 hovedtrapper med adgang fra gade til kælder, lejligheder og spidsloft. Oplysninger ifølge BBR-meddelelse: 35 lejligheder har eget køkken. 35 lejligheder har eget bad. Lejligheder og brugsvand opvarmes samlet ved fjernvarme. Focus2 A/S 3/32

4 Sag: 1984 E/F Himmerlandsgården Dato: OVERORDNET KONKLUSION Efter at have gennemgået foreningens ejendomme, kan det konstateres, at de overordnet fremstår i god og velholdt stand. Tagene var opført som saddeltage beklædt med tegl, og var udført med undertag af banevarer. Foreningens tage blev udskiftet i 2007, hvor tagrender og nedløb ligeledes blev udskiftet til nye i zink, og kviste blev istandsat. Tagene fremstod i god stand, og har en lang resterende levetid. Kældrene var udført i fuldmurede vægge med betongulve. Kældrene havde et fint indeklima og fremstod generelt i fin stand. Der blev dog registreret huller i enkelte brandskillevægge. Disse bør eftergås og lukkes, da brandskillevæggene ellers mister deres funktion. Udvendige kældertrapper fremstod med en del afskallinger og revnedannelser, mens værn ved terræn fremstod lettere korroderede og med afskallende maling. Det anbefales at få eftergået foreningens kælderskakter og trapper, for at undgå yderligere forværringer. Facader er udført i blankt murværk med skrabefuger. Foreningens facader blev omfuget i 2007 og fremstod i god stand. Facader var udført med stålaltaner. Disse blev udskiftet i 1989, og fremstod ligeledes i god stand. Vinduerne i ejendommene fremstod i varierende alder og stand. Foreningen fik udskiftet vinduer i trapperum i Disse fremstod i god stand, og vurderes at have en fortsat lang levetid ved løbende vedligehold. Kældervinduer vurderes at være de oprindelige, og fremstod som malerbehandlede trævinduer. Der blev registreret enkelte defekte ruder på disse der bør udskiftes. Derudover bør kældervinduerne undergå løbende malerbehandling hvert år. Vedligehold og udskiftning af vinduer i boliger påhviler den enkelte ejer. Ejendommene har 5 hoveddøre mod gade samt 10 kælderdøre. Hoveddøre blev udskiftet i 2006 til nye trædøre med glasfyldning, og fremstod i god stand. Hoveddørene bør undergå løbende malerbehandling ca. hvert 5. år. Foreningens kælderdøre var af ældre dato. Disse var planlagt udskiftet i foråret 2014, og vedligehold af disse er ikke medtaget. Hovedtrapperne i ejendommen løber fra kælder til Tagetage, hvorfra der via loftslem er videre adgang til spidsloft. Hovedtrapperne var udført i terrazzo og fremstod overordnet i fin stand. På indgangsreposer blev der dog flere steder registreret revnedannelser. Det anbefales at få udbedret disse revnedannelser for at undgå yderligere forværringer. Udvendigt var der etableret trappetrin fra terræn til hoveddør. Disse var udført i beton med klinkebelægning. Trappetrinene fremstod med betonafskallinger og manglende klinker, og det anbefales at få eftergået og udbedret disse. Ejendommens varmecentral er ældre, men fremstod i fin stand. Varmeanlægget er opbygget som et 1-strenget anlæg med radiatorer placeret centralt i lejlighederne. Varmeanlægget vurderes ud fra udvendig besigtigelse til, at have en resterende levetid på år ved løbende vedligehold. Ved en fremtidig udskiftning anbefales det at udskifte hele varmeanlægget, til et 2-strenget anlæg, samt få flyttet radiatorer ud under vinduer. Foreningens faldstammer var delvist ført skjult, hvilket besværliggjorde en besigtigelse. Hvor de kunne besigtiges fremstod faldstammerne som en blanding af de oprindelige, samt partielt udskiftede stræk. Det kan anbefales, at få foretaget en nærmere registrering af foreningens faldstammer, så foreningen ved hvilket stræk der er udskiftet. Især mellemstykkerne i etageadskillelser bliver ofte glemt/udeladt ved partielle udskiftninger, og foreningen bør være opmærksom på, at disse ligeledes udskiftes ved forsat partielle udskiftninger. Foreningens brugsvandsinstallationer vurderes at være de oprindelige galvaniserede rør i boliger, mens de vandrette føringer i kældre oplyses udskiftet. Brugsvandsinstallationerne var hovedsageligt ført skjult i boliger, og der kunne derfor kun foretages begrænset besigtigelse. Der blev oplyst om lidt manglende tryk i enkelte opgange, og dette sammen med de lodrette rørføringers alder, kunne indikere at de har en begrænset rest levetid. I forbindelse med en fremtid udskiftning anbefales det at udskifte de komplette stræk på en gang. Focus2 A/S 4/32

5 4.0 BEBYGGELSENS STAND (01) Tag Tagkonstruktioner er udført som saddeltage beklædt med tegl og udført med undertag af banevare. Tagrender og -nedløb er udført i zink. Tagetagen anvendes til beboelse og er udført med kviste. Der er adgang til spidslofter via loftslemme i trapperum. Foreningens tage samt tagrender og nedløb blev udskiftet i Tagene fremstod i god stand og vurderes at have en lang resterende levetid. Tagene er udført med kviste mod gade og gård. Disse er beklædt med zink og blev renoveret i forbindelse med tagudskiftningen. Kvistene fremstod i god stand og vurderes ligeledes at have en lang resterende levetid. Tagrender og nedløb var udført i zink og fremstod i god stand. Det anbefales at tagrender renses 1-2 gange årligt. Beløb til dette er medtaget under drift. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 5/32

6 (02) Kælder / fundering Kældervægge er fuldmurede. Kældergulve er støbte i beton. Der er adgang til kælder via trapperum og kælderskakte. Kælderen anvendes til varmecentral, vaskeri, tørrerum, opbevaring mm. Kældrene fremstod generelt med et fint og tørt indeklima, og fra tørrerum mv. var der etableret udluftning. De fuldmurende kældervægge var lidt opfugtede, men dette vurderes ikke at være i et niveau der er til gene for kælderens anvendelse. Fuldmurede kældervægge er diffusionsåbne og fugten skader derfor ikke selve konstruktionen. Der blev registreret et indhak i brandskillevæggene i mellem henholdsvis nr og nr Disse huller bør mures op, da brandskillevæggene i nuværende stand har mistet deres funktion. Medtaget er en opmuring af brandskillevæggene i kældrene. Kældertrapper fremstod med afskallinger og revnedannelser, og der blev registreret enkelte trin med bagfald. Værn omkring kælderskakter i terræn fremstod desuden lettere korroderede med afskallende maling til følge. En enkelt kældertrappe var dog renoveret. Det anbefales at få eftergået resterende kældertrapper ved oppudsning af trin og vanger, samt slibning og maling af værn. Kælderskakter fremstod generelt fyldt med blade og anden nedfald, hvilket havde tilstoppet afløbene. Det anbefales at kælderskakte holdes fri fra nedfald, så regnvand kan afledes til afløb. Kælderskakte bør renses for nedfald min. 4-6 gange årligt. Der kan dog være behov for yderligere, da der ses en del træer på tilstødende grønne arealer. Beløb til rensning af kælderskakte er medtaget under den årlige drift. 1. Lukning af huller i brandskillevægge. 2. Eftergang og reparation af kældertrapper og værn (4 stk.) Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Lukning af huller i brandskillevægge: kr ,- 2. Eftergang og reparation af kældertrapper og værn (4 stk.): kr ,- Tillæg til ejendommens fællesudgifter jf. driftsplan ekskl. moms Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 6/32

7 (03) Facader / sokkel Facader er udført i blankt murværk. Sokler fremstår pudset. Der er etableret altaner på gavl og facade. Ejendommenes sokler er pudsede og fremstod i fin stand. Ejendommenes facader fremstod i blankt murværk med skrabefuger. Facaderne er blevet omfuget i 2007 og fremstod i god stand, og vurderes at have en lang resterende levetid. Ejendommene er opført med altaner på facader og gavle. Disse blev udskiftet i 1989, og fremstod i god stand. Altanerne var opført i stålbunde og værn. Stålaltanerne har en lang levetid og kræver et minimum af vedligehold. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 7/32

8 (04) Vinduer Ejendommens vinduer er udført i mahogni med termoruder. Vinduerne fremstår i varierende størrelse og inddeling. Sålbænke er udført i skifer. Vinduer mod boliger er af varierende alder og stand, da udskiftning og vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer. Foreningens vinduer i opgangene blev udskiftet omkring år Disse oplyses at blive olieret 1 gang årligt. Beløb til dette er medtaget under den årlige drift. Kældervinduer vurderes at være de oprindelige, og fremstår som malerbehandlede trævinduer. Enkelte kældervinduer mod beboelse var dog af nyere dato. Foreningens kældervinduer fremstod med enkelte defekte ruder, og enkelte fremstod med afskallende maling. Det anbefales at få udskiftet defekte ruder her og nu, samt malerbehandle kældervinduerne hvert år. Medtaget er en udskiftning af defekte ruder samt en malerbehandling af foreningens kældervinduer. Foreningens vinduer i trapperum blev udskiftet omkring år Disse oplyses at blive olieret 1 gang årligt. Beløb til dette er medtaget under den årlige drift. Ejendommens sålbænke blev udskiftet i forbindelses med renoveringen i Foreningens sålbænke er udført i skifer og fremstod i god stand, og har en lang resterende levetid. 1. Udskiftning af defekte ruder på kældervinduer. 2. Malerbehandling af foreningens kældervinduer. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udskiftning af defekte ruder på kældervinduer: kr ,- 2. Malerbehandling af foreningens kældervinduer: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 8/32

9 (05) Udvendige døre Ejendommen har følgende udvendige døre: 5 hoveddøre fra Himmerlandsvej. 10 kælderdøre mod have. Foreningens hoveddøre var udført i træ med glasfyldning og alu-sparkplade. Foreningens hoveddøre blev udskiftet i 2006, og fremstod i god stand. Hoveddørene bør undergå almindelig løbende vedligehold i form af løbende oliebehandling ca. hvert 5. år, alt efter slidtage, samt smøring og justering efter behov. Foreningens kælderdøre oplyses at blive udskiftet i løbet af foråret Der er derfor ikke medtaget nogen vedligehold på disse. 1. Malerbehandling af foreningens hoveddøre (5 stk.) Prisoverslag ekskl. moms: 1. Malerbehandling af foreningens hoveddøre (5 stk.): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 9/32

10 (06) Trapper Ejendommen har 5 hovedtrapper. Hovedtrapper løber fra kælder til tagetage, hvorfra der er adgang til lejligheder, kælder og spidsloft. Ved hoveddøre er der etableret trappesten. Hovedtrapper var udført med terrazzobelægning på trin og reposer. Balustre fremstod i malet rundjern, mens håndlister var malet og lakeret træ. Trapperum har undergået en maleristandsættelse i 2010, hvor belysning og el-føringer ligeledes blev udskiftet. Terrazzobelægningen fremstod overordnet i fin stand, men på indgangsreposer sås der en del revnedannelser. Revnedannelserne vil over tid forværres, og det anbefales at få udbedret disse. Medtaget er en udbedring af revnedannelserne på indgangsreposer. Udvendige trappesten fremstod i beton med klinkebelægning. Trappestenene fremstod med betonafskallinger, og enkelte manglende klinker. Medtaget er en eftergang af disse ved beton reparationer og retablering af manglende klinkebelægninger. 1. Udbedring af revnedannelser på indgangsreposer. 2. Eftergang af trappesten samt udskiftning af defekte klinker (4 stk.) Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udbedring af revnedannelser på indgangsreposer (4 stk.): kr ,- 2. Eftergang af trappesten samt udskiftning af defekte klinker (5 stk.): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 10/32

11 (07) Porte og gennemgange Ejendommen har ingen port tilknyttet Registrering Tiltag Ingen registrering foretaget. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 11/32

12 (08) Etageadskillelser Etageadskillelser vurderes at være udført som traditionelle træbjælkelag med lerindskud. Etageadskillelsen mellem kælder og stueetagen vurderes udført i beton. Etageadskillelse mellem kælder og stueetagen fremstod i fin stand. Øvrige etageadskillelser kunne ikke besigtiges grundet gulv/loft beklædning. I varmecentralen var ejendommens kælder ført videre ud under terræn. Her var et bærejern i ydervæggen begyndt at korrodere, hvilket også havde medført pudsafskallinger i loft. Det korroderende bærejern vurderes at skyldes indtrængende fugt fra udvendige befæstede arealer/ydervæggen. Fugtindtrængen bør findes og stoppes før bærejernet udbedres. Medtaget er et afsætningsbeløb til klarlægning af kilden til fugtindtrængen og udbedring, samt en efterfølgende udbedring af det korroderede bærejern ved blotlægning, slibning, rustbehandling og maling af denne, samt en efterfølgende retablering af puds i loft. 1. Klarlægning af årsag til fugtindtrængen og udbedring (afsætningsbeløb). 2. Blotlægning af bærejern inkl. slibning, rustbehandling og maling af denne samt retablering af loft. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Klarlægning af årsag til fugtindtrængen samt udbedring (afsætningsbeløb): kr ,- 2. Blotlægning af bærejern inkl. behandling af dette samt retablering af loft: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 12/32

13 (09) WC / Bad Alle lejligheder har eget badeværelse med toilet. Badeværelser er indrettet individuelt. Ejendommens badeværelser er udført i varierende størrelser og materialer. De besigtigede badeværelser fremstod i fin stand. Den enkelte ejer står selv for den løbende vedligeholdelse. Beboerne skal være opmærksomme på, at elastiske fuger i hjørner har en kortere levetid end hårde flisefuger, og disse bør udskiftes ca. hvert 5. år. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 13/32

14 (10) Køkkener Alle lejligheder har ifølge BBR-meddelelsen eget køkken. Køkkener er indrettet individuelt. Køkkener i de besigtigede lejligheder fremstod i fin stand. Det er den enkelte ejers eget ansvar, at vedligeholde eget køkken. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 14/32

15 (11) Varmeforsyning Ejendommen opvarmes via fjernvarme. Varmecentralen er placeret i kælder. Varmeanlægget er opbygget som et 1-strenget anlæg med centralt placeret radiatorer i lejligheder. Varmeanlægget fremstod som værende et ældre 1-strenget anlæg med centralt placeret radiatorer. Anlægget undergå løbende service og udslamning, og fremstod velfungerende. Der blev registreret en fremløbstemperatur på 79,5 C, og et temperatur på returløbet på 46,7 C, hvilket giver en god afkøling på 32,8 C. Anlægget vurderes at have en restlevetid på år, ved løbende vedligehold. 1-strengede anlæg leverer imidlertid en ringe varme-komfort hos modtagerne, og ved en fremtidig udskiftning af varmeanlægget anbefales det at udskifte til et nyt 2-strenget anlæg, samt placere nye radiatorer under vinduer. Såfremt radiatoranlægget udskiftes, anbefales det ligeledes at få efterisoleret vinduesbrystninger. Nuværende varmeanlæg bør fortsat undergå løbende service af autoriseret VVS-firma. Her bør automatik mv. eftergås og indstilles, så det sikres at varmeanlægget kører optimalt. 1. Udskiftning af varmeanlæg til nyt 2-strenget anlæg inkl. efterisolering af vinduesbrystninger. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udskiftning af varmeanlæg inkl. efterisolering af vinduesbrystninger: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 15/32

16 (12) Afløb Ejendommens faldstammer er overvejende ført skjult i boligerne. Ejendommens faldstammer er udført i støbejern og plast. Besigtigede faldstammer var partielt udskiftet, og fremstod i varierende stand. Det er vigtigt ved partielle faldstammeudskiftninger at mellemstykket i etageadskillelsen ligeledes udskiftes, hvilke ofte udelades/glemmes. Det anbefales at få klarlagt hvilket faldstamme stræk der er udskiftet, så foreningen har et overblik over dette. Ved sådan en registrering vil det også blive klarlagt om mellemstykker i etageadskillelser er udskiftet. 1. Klarlægning af foreningens faldstammer. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Klarlægning af foreningens faldstammer: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 16/32

17 (13) Kloak Ejendommens kloak kunne ikke registreres under gennemgangen. Det var under gennemgangen ikke muligt at besigtige kloakken, og fastlægge dennes tilstand. Det blev oplyst at foreningen havde fået foretaget en TV-inspektion af deres kloak i Det anbefales at få foretaget en TV-inspektion af foreningens kloaknet ca. hvert 10. år, for at klarlægge standen af kloakken. Efterfølgende vil eventuelle skader blive prissat af rådgiver. 1. Udgift til TV-inspektion. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udgift til TV-inspektion: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 17/32

18 (14) Vandinstallationer Lodrette føringer for koldt og varmt brugsvand var udført i galvaniserede stål. Lodrette føringerne var hovedsageligt ført skjult. Vandrette føringer i kælder er udskiftet. Foreningen har fået udskiftet de vandrette føringer for brugsvand i kælderen. Lodrette føringer i boligerne vurderes at være de oprindelige fra ejendommens opførelse. Der blev oplyst om enkelte problemer med manglende tryk fra opgangene 12 og 20, der er de opgange der er fjernest placerede i forhold til varmtvandsbeholderen. Dette kunne indikere at brugsvandsinstallationer har begyndende tilkalkning på indvendig side. Der ses ingen udvendige tæringer, men brugsvandsinstallationernes vurderes ud fra alder og manglende tryk til at have en begrænset resterende levetid på år. Ved en fremtidig udskiftning af brugsvandsinstallationerne, anbefales det at brugsvandsinstallationer og faldstammer udskiftes samtidigt, da følgearbejderne ved en udskiftning af disse installationer er de samme, og der derfor kan opnås besparelser, sammenlignet med 2 separate udskiftninger. 1. Udskiftning af lodrette brugsvandsinstallationer. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Udskiftning af lodrette brugsvandsinstallationer: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 18/32

19 (15) Gasinstallationer Ejendommen er tilsluttet gasnettet. Der vurderes umiddelbart ikke at være nogen problemer med gasinstallationerne, der har en lang levetid. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 19/32

20 (16) Ventilation Der blev registreret aftrækskanaler fra badeværelser og køkkener. Det blev registreret naturlige aftrækskanaler fra køkkener og badeværelser til over tag. I enkelte lejligheder var der etableret mekaniske ventilatorer på aftrækskanaler fra bad, og enkelte lejligheder havde lukket af for det naturlige aftræk. Det anbefales at foreningen fælles beder beboere om at sikre at kanalerne åbnes. For at sikre optimalt udsug på aftrækskanaler anbefales det at få renset disse ca. hvert år. 1. Rensning af aftrækskanaler. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Rensning af aftrækskanaler: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 20/32

21 (17) El-installationer Ejendommens el-installationer er en blanding af ældre og nyere installationer. Der blev registreret enkelte blotlagte og løst-hængende føringer i kælderen, men derudover fremstod besigtigede el-installationer og føringer i fællesarealer i fin stand. Føringer i kælder var dog hovedsageligt ført i rørkasser. Disse fremstod enkelte steder med skjolder. Skjolderne blev oplyst til at skyldes en tidligere vandskade, og eventuelle skader på elinstallationerne i forbindelse med denne skulle være udbedret. El-installationer i trapperum blev udskiftet i 2006, i forbindelse med en renovering af disse. Det anbefales at foreningen får foretaget et el-tjek af forenings fællesarealer, for at afklare om elinstallationer er opdateret og udført lovligt. 1. El-tjek af foreningens fælles el-installationer. Prisoverslag ekskl. moms: 1. El-tjek af foreningens fælles el-installationer: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 21/32

22 (18) Øvrigt De besigtigede lejligheder fremstod generelt i fin vedligeholdelsesmæssig stand. Beboerne forestår selv den indvendige vedligeholdelse i lejlighederne. Der blev i en enkelt lejlighed registreret nedhængte trælofter. Dette er ikke lovligt i etageejendomme grundet brand. Der blev et enkelt sted registreret en del opbevaret overtøj i ude på et trapperum. Da trapperummene fungere som brandveje, er det vigtigt at disse holdes fri så der sikres uhindret adgang på disse. Foreningen bør klarlægge dette overfor beboere. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr. 0,- Focus2 A/S 22/32

23 (19) Private friarealer Foreningen har tilknyttet et areal imellem de 3 ejendomme samt grønne arealer bag ejendommene. Foreningen har et grønt areal foran ejendommene, der er omkranset af Himmerlandsvej. Vejen og det grønne areal var skilt af en beton kant. Denne fremstod med omfattende betonafskallinger. Foreningen gav dog udtryk for de ikke ønsker at vedligeholde denne, og der er derfor ikke medtaget en istandsættelse af denne. Mod gavlen ud fra nr. 18 var der opført et garageanlæg. Dette havde fået udskiftet tagpappen inden for nyere tid, men bør undergå en malerbehandling inden for en kortere årrække, og efterfølgende i intervaller af 7-8 år. Medtaget er en malerbehandling af træværket på denne. 1. Malerbehandling af garageanlæg. Prisoverslag ekskl. moms: 1. Malerbehandling af garageanlæg: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 23/32

24 (20) Byggeplads/Stillads Når der skal udføres større arbejder med flere håndværkere kan der blive behov for at opstille stillads og skurby mm. Det er en fordel at samle stilladskrævende arbejder og derved samle udgiften. I forbindelse med udskiftning af brugsvandsinstallationerne og varmeanlægget, vil der være behov for etablering af byggeplads i form af mandskabsvogn, materialecontainer, affaldscontainer mv. 1. Byggeplads ifm. udskiftning af brugsvandsinstallationer 2. Byggeplads ifm. udskiftning af varmeanlæg 1. Byggeplads ifm. udskiftning af brugsvandsinstallationer: kr ,- 2. Byggeplads ifm. udskiftning af varmeanlæg: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 24/32

25 Emne: Driftsplan Rev. dato: Driftsplan Tillæg til ejendommens fællesudgifter. Beløbene er ekskl. moms. Bygningsdel Anbefalet minimumsarbejder pr år Pris/år Kr. (01) Tag Tagrender bør renses 1-2 gange årligt. Besigtigelse fra gadeplan 1 gang årligt i kraftigt regnvejr ,- (02) Kældre og fundamenter Visuel gennemgang af kælderrum og mindre reparationer ,- (03) Facader/sokkel Facader og sokkel bør 1 gang årligt gennemgås for mindre revner og fugtskjolder/misfarvninger. (04) Vinduer Vinduer bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. (05) Udvendige døre Døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. (06) Trapper Primært kosmetisk vedligeholdelse af vægge lofter og belægninger. Mindre reparationer af udvendige trapper , , , ,- (07) Porte og gennemgange Ingen udgifter medtaget. 0,- (08) Etageadskillelser Løbende visuel kontrol ,- (09) Wc/bad Ingen udgifter medtaget. 0,- (10) Køkkener Individuelle forhold. 0,- (11) Varmecentral/forsyning Haner, samlinger, varmtvandsbeholder, veksler og pumper bør årligt eftergås. Gennemgang af automatikken i anlægget, hvert 2. år ,- (12) Afløb Afløb skal renholdes løbende i nødvendigt omfang ,- (13) Kloak Renhold af kloakriste samt brønde ,- (14) Vandinstallationer Løbende visuel kontrol, kælderventiler bør åbnes og lukkes 2 gange årligt ,- (15) Gasinstallationer Løbende visuel kontrol ,- (16) Ventilation Løbende visuel kontrol ,- (17) El-installationer Kontrol af dette bør udføres 2 gange årligt (HFI/HPFI-relæ). Løbende vedligehold af dørtelefonanlæg ,- (18) Øvrigt Ingen udgifter medtaget. 0,- (19) Private friarealer Gennemgang af arealer ,- (20) Byggplads/Stillads-Lift Lift til brug ved rensning af tagrender ,- Sum, løbende vedligehold ,- Focus2 A/S 25/32

26 Emne: Vedligeholdelsesplan Rev. dato: Vedligeholdelsesplan Prioriteret 10 års plan med budget for registrerede tiltag. Focus2 A/S 26/32

27 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: BILLEDDOKUMENTATION Himmerlandsvej Himmerlandsvej 16. Himmerlandsvej Kældervægge fremstod lettere opfugtet. Hul i brandskillevæg. Bør udbedres snarest. Revnedannelser ved kældertrapper. Focus2 A/S 27/32

28 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Bagfald på trappetrin samt tilstoppet afløb. Revnedannelser på kældertrappe. Korroderende værn ved kældertrapper. Sokler fremstod pudset. Gavl på Himmerlandsvej 2-fags vindue mod lejlighed. Focus2 A/S 28/32

29 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: fags vindue mod lejlighed. 3-fags vindue mod lejlighed. Hoveddør Hoveddør. Trappetrin med afskallinger og manglende klinker. Trapper udført i terrazzo med malede rundjern og lakerede håndlister. Focus2 A/S 29/32

30 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Revner i terrazzo på indgangsrepos. Revner i terrazzo på anden indgangsrepos. Rustent bærejern i kælder. Varmecentral fremstod med god afkøling. Udskiftede faldstammer i støbejern og plast. Oprindelig faldstamme i støbejern. Focus2 A/S 30/32

31 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Udskiftet faldstamme og brugsvandsinstallation i kælder. Faldstamme i bolige. Disse var hovedsageligt ført skjult. Tilstoppet afløb i kælderskakt. Lodrette brugsvandsinstallationer udført i galvaniserede rør. Brugsvandsinstallationer i bolig. Ejendommen er tilsluttet gas. Focus2 A/S 31/32

32 Emne: Billeddokumentation Rev. dato: Eksempel på el-installationer i lejlighed. Blotlagt ledning i kælder. Anbefales at få udført el-tjek af foreningens fælles installationer. Betonkant mellem fællesareal og Himmerlandsvej fremstod med omfattende afskallinger. Adgang til fællesareal mellem de 3 ejendomme. Fællesareal og Himmerlandsgade 16 set fra gade. Cykelstativ mod gavl Himmerlandsgade 16. Focus2 A/S 32/32

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl.

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. 15. juli 2010 rev. 11.10.2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2102 A/B Ahlefeldt

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2102 A/B Ahlefeldt Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2102 A/B Ahlefeldt 22. oktober 2014 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1337 - A/B Herluf Trolles Gade 16-16A 22. januar 2010, rev. 26. november 2013 Udført af: Rune Pedersen & Ann-Britt B. Landrock Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret - 9.11.2012 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen 08.2873.40 01 Tag Karakter 6 8 Udskiftning af tag Tagbeklædning udskiftes. Spær oprettes med klodser. Nye lægter og afstandslister. Nye tagrender og nedløb. Nye inddækninger.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2008 2017 Forord Hosliggende vedligeholdelsesplan er udarbejdet af undertegnede for KLUG A/S, på baggrund af bygningsgennemgang udført den 12.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk November 2009 Vedligeholdsgennemgang

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESBUDGET

VEDLIGEHOLDELSESBUDGET Vor ref.: 2015 212 00, MPC VEDLIGEHOLDELSESBUDGET Stamdata Andelsboligforeningen Bentzonshus Bentzonsvej 1315 2000, Frederiksberg BESIGTIGELSE Maj 2015 UDFØRT AF AI as Refshalevej 147 Postbox 1930 DK 1432

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere