Formuepleje bevarer og øger formuer. Formue fortjener pleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje bevarer og øger formuer. Formue fortjener pleje"

Transkript

1 Formuepleje bevarer og øger formuer Formue fortjener pleje

2 Om formuepleje Formue fortjener Pleje Formueplejeselskaberne er skabt ud fra en nobelprisbelønnet investeringsmodel. Kort fortalt kombinerer modellen investering i danske realkreditobligationer med en portefølje af aktier i store globale virksomheder. Forholdet mellem andelen af aktier og obligationer, samt konservativ brug af lånekapital, er i høj grad bestemmende for risi koniveauet. Formuepleje forvalter otte investeringsselskaber og en investeringsfor ening med vidt forskellige risikoprofiler. Det sikrer, at vi altid kan sammensætte en løsning, som De kan være tryg ved. Formuepleje bygger på en idé om at skabe stabilitet og trygge rammer for Dem som investor. Vi ser det som vores opgave at forvalte Deres penge, så De trygt kan prioritere virksomheden, familien eller fritidsinteresserne, uden at bekymre Dem om Deres investeringer. Vores udgangspunkt handler helt grundlæggende om at skabe det størst mulige afkast set i forhold til risikoen. Det er en kendsgerning, at muligheden for fortjeneste stiger, jo større chancer der tages. Ulempen er bare, at risikoen for at tabe penge samtidig bliver tilsvarende større. Vores mission er at hjælpe investorerne til at finde den rette balance. Med andre ord bestemmer De risikoen, og så klarer vi resten. Vi kan og vil ikke skjule, at vi ser os selv som et nødvendigt alternativ til bankerne og bankernes investeringsforeninger. Gennem de seneste årtier er udbuddet af investeringsprodukter steget markant, og det er bankerne og bankernes investeringsforeninger, der står bag langt de fleste. Desværre for investorerne er en stor del af produkterne i højere grad skabt for bankernes skyld end for investorernes bedste. Derfor bygger vi vores forretning på fuld gennemskuelighed. For Formuepleje er det essentielt, at vi holder os helt ude af de interessekonflikter, der ellers præger vores branche. Velkommen til Formuepleje 02: Profilbrochure

3 Fokus på risikostyring Omdrejningspunktet mellem Formuepleje og investorerne er tillid. Derfor arbejder vi målrettet med vores kommunikation, så investorerne altid ved, hvorfor deres investeringer udvikler sig, som de gør. Gennem de 25 år Formuepleje har eksisteret, har der været en del nedture på de finansielle markeder. Da IT-boblen eksploderede, havde Formuepleje set problemerne komme og var derfor krøbet i skjul. Det samme var desværre ikke tilfældet i 2008, da krakket i den amerikanske investeringsbank Lehmann Brothers udløste en finansiel orkan, der overgik alt hvad verdensøkonomien tidligere havde været udsat for. To af Formueplejeselskaberne, Formuepleje Penta og Formuepleje Epikur blev under Finanskrisen ramt så hårdt, at der vil gå mange år før tabene er hentet ind. De øvrige selskaber rejste sig derimod hurtigt igen, og vi har som en helt naturlig konsekvens af finanskrisen justeret rammerne og investeringsstra tegien for Formueplejeselskaberne. I forsommeren 2011 stresstestede Professor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet det mest risikable selskab, Formuepleje Penta. Efter en omfattende analyse konkluderede han, at risikoniveauet i Formuepleje Penta var lavere end risikoen ved at investere i det danske OMXC20-index samt, at en investering i Formuepleje Penta risikomæssigt ligger på linje med en investering i Morgan Stanleys verdensindeks. Under gældskrisen i sensommeren 2011 var det den benhårde virkelighed, der satte Formuepleje Penta på prøve. I perioden fra 1. juli til 31. oktober 2011 faldt OMX C20 15,8 procent, og Morgan Stanleys verdensindeks tabte 2,9 procent, mens Formuepleje Penta stod igennem stormen med et plus på 6,9 procent. For Formuepleje er det centralt ikke at tabe hovedet i jagten på afkast. Vores erfaring har lært os, at de kapitalforvaltere, som klarer sig bedst gennem nedturene, også er dem, der leverer det bedste afkast i det lange løb. Profilbrochure :03

4 Om formuepleje Det startede ved køkkenbordet Det er godt 25 år siden, at en fælles interesse for investering fik to gode kolleger til at starte det, der siden blev til Formuepleje. Som ansatte på Landbrugets EDB-center i Aarhus investerede Erik Møller og Claus Hommelhoff med succes for egne midler. Det fik familie og venner til at betro dem deres sparepenge, så i 1986 tog de springet, og skiftede køkkenbordet ud med et lille kontor i Aarhus centrum. Det begyndte rigtigt godt. Virksomheden levede, som de fleste andre i branchen, ganske fint af kurtage. Men i efteråret 1986 kom kartoffelkuren, og året efter fulgte det store aktiekrak, så både investorernes nerver og deres formuer var slidte. Paradokset for Erik Møller og Claus Hommelhoff var, at jo flere penge kunderne tabte, jo mere nervøse blev de, og det fik dem til at handle endnu mere. De to iværksættere tjente altså på den ene side gode penge, men på den anden side nagede det deres samvittighed, at det skete på kundernes bekostning. Kurtagerytteriet blev derfor valgt fra. I stedet blev der på idealistisk vis indført en honorarmodel, som var afhængig af investorernes afkast. Det princip har siden været helt grundlæggende for Formueplejes måde at lave forretninger på. De første år var det dog ikke nogen udpræget succes. Kartoffelkuren og aktiekrakket betød, at folk var ekstremt tilbageholdende med at investere. Samtidig var de stabile kurtageindtægter fortid, så i en længere periode fik de to stiftere på skift kun løn hver anden måned. På det tidspunkt blev Erik Møller og Claus Hommelhoff for alvor opmærksomme på, at investeringsbranchen var fyldt med udokumenterede og subjektive holdninger, der uden forbehold blev ser veret for kunderne som fakta. De valgte derfor at gå den stik modsatte vej. De gik konsekvent uden om investeringsverdenens modeluner, og byggede alene deres rådgivning på nøgne facts og objektive kriterier, som risikomåling, nøgletal og skat. 04: Profilbrochure

5 I 1988 blev summen af erfaringer koblet med den Nobelprisbelønnede porteføljeteori, og det udmøntede sig i det første investeringsselskab, Formuepleje Safe. Selskabet har gennem årene fået en række søsterselskaber, men det er stadig Formuepleje Safe, der er signaturselskabet. Siden 1988 har det gen nemsnitlige årlige afkast i Formuepleje Safe været omkring 13 procent, så de investorer, der dengang overlod kroner til de to iværksættere og har stået last og brast med dem siden kan nu glæde sig over en formue på cirka 1,8 millioner kroner.* I 2006 blev Formuepleje Safe, som et af syv Formueplejeselskaber, optaget til notering på Københavns Fondsbørs. *Historisk afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast. << Fra venstre: Senior formuerådgiver Claus Hommelhoff og Direktør Erik Møller Profilbrochure :05

6 formueforvaltning Ideen der gav tre Nobelpriser Stort set alt gængs rådgivning om sammenhængen mellem afkast og risiko bygger på, at lav risiko er lig med investering i obligationer. Kan De som investor omvendt acceptere en højere risiko, i forventning om et højere afkast, så skal aktieandelen øges. En sådan tilgang er bestemt ikke optimal, når der findes en langt mere velovervejet måde at påtage sig risiko på, end blot at købe flere aktier. Investeringsfilosofien i de klassiske Formueplejeselskaber bygger på Nobelpristageren James Tobins tangentporteføljeteori. Det er en teori, som vi har fulgt, siden Formuepleje Safe blev stiftet i I praksis har James Tobins anvisninger vist sig at være andre investeringsstrategier klart overlegen. Figuren til højre giver svaret på, hvorfor flere aktier ikke er løsningen i bestræbelserne på at hente et højere afkast. Investeres det fulde beløb i obligationer, vil det potentielle afkast være lavere end en investe ring i aktier alene. Til gengæld er risikoen ved aktieinvesteringen noget højere. Vælges det i stedet at kombinere aktier og obligationer i eksempelvis forholdet 25 procent aktier og 75 procent obligationer, så vil afkastet typisk være noget højere end afkastet fra en ren obligationsinvestering. Risikoen kan endda vise sig at være lavere end den rene obligationsinvestering. Forklaringen er, at når aktiemarkederne udvikler sig negativt, så vil der typisk være et pænt afkast på obligationsinvesteringerne. Det hedder i fagsproget en korrelationsgevinst. På grafen ligger den kombinerede aktie- og obligationsinvestering på den buede kurve (som vist med pilen) dét kaldes i finansieringsteorien den efficiente rand. Nobelpristageren Harry Markowitz beviste, at investeringer, der ligger på denne kurve, er bedre end alle andre mulige porteføljesammensætninger. FORVENTET AFKAST Optimum Risikofri rente Pareto Safe Epikur 100% obligationer Penta 100% aktier 25% aktier 75% obligationer Risiko 06: Profilbrochure

7 Den absolut bedste porteføljesammensætning tangentporteføljen findes ved at tegne en lige linje fra den risikofri rente, til det punkt hvor denne linje tangerer den buede kurve. Her har vi den optimale portefølje Optimum. AFKASTMÅL OG RISIKORAMMER Afkastmål 5 år 100% 90% Penta Optimum-porteføljen har en risiko på niveau med en lang dansk statsobligation. Afkastet vil derfor være moderat, men over tid dog noget højere end en ren obligationsinvestering. Er der et ønske om et større afkast, må man som nævnt påtage sig mere risiko. Og løsningen er altså IKKE blot at købe flere aktier. Det er i stedet langt mere hensigtsmæssigt at skalere Optimum-porteføljen gennem forsigtig brug af lånekapital. 80% 70% 60% 50% 40% Pareto Safe Epikur Hvis vi ser på figuren, så betyder det, at investeringen flyttes længere ud på tangentlinjen. Med andre ord forbedres forholdet mellem afkast og risiko mere hensigtsmæssigt ved at tilføre lånekapital, end ved at justere på forholdet mellem aktier og obligationer. 30% 20% 10% Optimum 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Risikoramme - maks. kurstab 3 år med 90% sandsynlighed. Profilbrochure :07

8 formueforvaltning Netop begavet brug af lånekapital er en af Formueplejes spidskompetencer. Vores grundige risiko styring og nøje udvælgelse af aktier og obligationer, samt ikke mindst vores resultater gennem mere end to årtier, betyder at Formueplejeselskaberne til gavn for investorerne låner til en rente, der ligger langt under den rente, som private kan låne til. De klassiske Formueplejeselskaber er altså skabt ud fra en investeringsmodel, som bygger på det ypperste fra den økonomiske teori, krydret med 25 års praktisk erfaring. Vi har en unik trackrekord, og det eneste vores investorer skal tage stilling til, er risikoniveauet. 08: Profilbrochure

9 Selskaberne Formueplejeselskaberne er alle skattefrie investe ringsselskaber, hvor afkastet beskattes hos investorerne efter lagerprincippet. De selskaber, der anvender lånefinansiering, låner kun i danske kroner og euro. De fem klassiske Formueplejeselskaber De klassiske Formueplejeselskaber tilbyder i langt de fleste tilfælde alt, hvad man som investor har brug for, når man vil investere optimalt og rationelt i globale aktier og danske obligationer. Gennem årene har vi dog oplevet, at de klassiske selskaber ikke 100 procent kan dække investo rernes og vores egne behov, når der skal sam men sæt tes komplette investeringsløsninger. Derfor har vi udviklet en række løsninger, som supplement til de klassiske selskaber. Merkur Formuepleje Merkur er et såkaldt fund of funds - selskab. Merkur skaber sit afkast ved at investere i de øvrige Formueplejeselskaber og ved at købe og sælge Formueplejeaktier. Den indtjening, der skabes gennem det såkaldte spread, altså forskellen på købs og salgsprisen på aktierne, tilfalder derved Merkurs aktionærer. LimiTTellus Formuepleje Limittellus investerer i store globale aktier efter den samme filosofi som de klassiske Formueplejeselskaber. Rent teknisk minder LimiTTellus derfor om en investeringsforening, som investerer i globale aktier. LimTTellus har dog mulighed for at styre risikoen på andre måder end en investeringsforening. Det kan blandt andet ske ved at afdække valuta kursrisikoen, eller ved at købe putoptioner, såfremt aktiemar kedet vurderes at være dyrt, og selskabet kan også vælge at have en kontant beholdning på mere end de 20 procent, som er det maksimalt tilladte i en investeringsforening. Fokus Formuepleje Fokus er et rent obligationsselskab, der tilbyder en gearet obligationsportefølje primært bestående af danske realkreditobligationer. Maksimalgearingen er 4, således at 100 kr. indskudt fra investor maksimalt kan betyde investeringer for 500 kroner i obligationer. Som det eneste Formueplejeselskab har Fokus udbetalt et årligt udbytte. Investeringsforeningen Formuepleje Invest, afdeling Globus Afdelingen investerer i globale aktier efter sam me filosofi som de klassiske Formueplejeselskaber. Investeringsforeningen Formuepleje Invest, afdeling Globus adskiller sig dog ved at være et skattemæssigt alternativ, hvis De investerer for frie midler, da afkastet af investeringsbevi serne behandles som aktieindkomst. På side 10 ses en oversigt over alle vores investe ringsløsninger. Profilbrochure :09

10 formueforvaltning Selskaberne på tværs Sammenligning af de vigtigste karakteristika for Formueplejeselskaberne. Klassiske selskaber Special-selskaber Inv. forening Optimum Pareto Safe Epikur Penta Merkur LimiTTellus Fokus Globus Afkastmål, 5 år 30% 55% 70% 85% 100% 65% >MSCI World Inkl. udbytte Min 2 x NYK obl. >MSCI World Inkl. udbytte Risikoramme 1) Maksimalt kurstab 3 år -5% -10% -15% -20% -25% -12,5% -15% - - Investeringsunivers Danske obligatoner Globale aktier Danske obl. Globale aktier Formueplejeselskaberne 100% globale aktier 100% danske obligationer 100% globale aktier Investeringsstrategi Tangentporteføljeteori Fund of funds 100% aktier Rentearbitrage 100% globale aktier 1) Opgjort med 90% sandsynlighed 10: Profilbrochure

11 Kvalitet og pris følges ad Store internationale undersøgelser har vist, at de kapitalforvaltere, der belønnes for at skabe afkast til deres investorer, præsterer bedre end dem, der afregnes med et fast honorar. Alligevel er det kun omkring en procent af de danske kapitalforvaltere, der har en aftale om resultathonorar. For Formuepleje er en sådan aftale det helt grundlæggende. Den sikrer nemlig, at vi har præcis samme interesse som vores investorer; At skabe det størst mulige risikojusterede afkast og samtidig begrænse omkostningerne til et absolut minimum. Resultathonoraret beregnes efter den såkaldte High-Water-Mark princip. Det betyder, at der kun betales resultathonorar, såfremt indre værdi af selskabets aktier er historisk høj. Det betyder igen, at der kun betaler resultathonorar, når alle akti o nærer har positivt afkast, målt på den indre værdi. Formuepleje får et fast lavt honorar af den forvaltede kapital. Dette honorar sikrer, at Formuepleje kontinuerligt kan forvalte selskabernes kapital på absolut højeste niveau. Vi mener, at vores honorarmodel stort set udelukker de interessekonflikter, der ellers typisk er mellem investorerne og kapitalforvalteren. Det betyder også, at Formueplejeselskabernes bestyrelser med god ret har krævet, at Formuepleje aldrig må modtage nogen form for provision eller kurtage, når der handles i selskaberne. For at garantere, at det ikke kan ske, foregår al handel med værdi papirer altid med tredjemand som modpart. Profilbrochure :11

12 FORMUEFORvaltning Den tredje vej Der er populært sagt tre veje at gå, når man ønsker sin formue forvaltet: Tre veje i formueforvaltning Individuel investeringsrådgivning Investeringsforeninger Formueplejeselskaber 1. Individuel investeringsrådgivning 2. Investeringsforeninger 3. Formueplejevejen Forskellen på de tre veje er større, end man måske skulle tro, og motivet er en god ledetråd. Hvis De som investor accepterer, at det er mere end svært at konkurrere med de professionelle på punkter som f.eks. strategi, taktik, asset allocation, risikostyring, skattestyring, stockpicking og varighed, så er det klogt at lade andre om beslutningerne under ansvar. Afkastmålsætning Er ikke-eksisterende, men går primært efter et højt kortsigtet afkast Næsten alle investeringsforeninger har et benchmark et indeks, som man søger at følge op OG ned Risikostyring Er ikke-eksisterende Lovmæssig spredning på et antal aktier og ofte et tracking error-mål, der måler hvor langt man kan ligge fra benchmarkindekset Motivet: Udbyders hovedindtægtskilde Sammenhæng mellem afkast og omkostninger Kurtage og kursspread Negativ sammenhæng: Store omkostninger (hyppig handel) giver dårligt afkast og omvendt Fast gebyr på 0,75-2,0% p.a. uanset resultat Ingen sammenhæng: Resultat og omkostning har ingen sammenhæng Startomkostninger Kurtage og kursspread Emissionsomkostninger (salgsprovision) på 1-3% Formueplejeselskaberne har et absolut afkastmål fra % over 5 år At holde tabsrisici inden for opstillede rammer. (Se side 10) Lavt fast honorar samt resultathonorar, fordi omk. og resultat bør følges ad Positiv sammenhæng: Positivt resultat og omkostning følges ad lineært Op til kr.: Kurtage og kursspread på børsen Over : Gebyr pt. 250 kr. og kursspread på børsen Vi hylder princippet om resultathonorar da det sikrer, at investor og kapitalforvalter har den samme langsigtede interesse; Nemlig at opnå det højst mulige risikojustede afkast. Udbyders succeskriterium Høj omsætningshastighed i superlikvide papirer Stor volumen og at følge indekset minus omkostninger Skabe bedst muligt risikojusteret afkast Salgsmetoder Aktietips og sell-side -analyser Salgsprovision og holdingprovision Skabe bedst muligt risikojusteret afkast og kommunikere det Skattestyring Skat sjældent i fokus Beskatning i foreningen følger andres beslutninger Skatterådgivning for den enkelte investor er altid i fokus Beslutningstager på enkeltinvesteringer Investor tager alle beslutninger Inv. foreningen køber (replikerer) primært de store aktier i indekset Kapitalforvalter tager alle beslutninger Beslutningstager på strategi Investor tager alle beslutninger Investor tager beslutninger. Inv. foreningen replikerer indekset Kapitalforvalter tager alle beslutninger Krav til egen viden og judgement Meget krævende, da alle valg træffes af investor Krævende, da alle strategiske og taktiske valg ligger hos investor Ikke krævende, da eneste valg er valg af risikoniveau 12: Profilbrochure

13 FORMUErådgivning Sådan bliver De aktionær De kan købe og sælge de fleste formueplejeaktier som enhver anden børsnoteret aktie. Aktierne købes gennem Københavns Fondsbørs via Deres eksisterende konti i Deres eget penge in stitut og lægges efterfølgende i det tilknyttede depot hos Værdipapircentralen. De finder Information om investering i Formueplejeselskaberne på formuepleje.dk, hvor børsprospekter, faktasider om risiko etc. findes. På hjemmesiden finder De også information om, hvor og hvornår De næste gang kan møde os til et introduktionsmøde. Investorer, der ønsker at købe Formueplejeaktier for et større beløb kan med fordel kontakte Formuepleje og handle uden kurtage. I stedet betales der alene et notagebyr på kr. 250,- til Nordea Bank Danmark for at gennemføre handlen. Får De på et tidspunkt behov for at sælge Formueplejeaktier, er det ligeledes nemt. Profilbrochure :13

14 Formuerådgivning Da Formueplejeselskaberne alle har indført en vedtægtsmæssig indløsningsret, er De ydermere sikret en pris tæt på indre værdi uanset beløbsstørrelse. Overvejer De at investere et større beløb i For mueplejeselskaberne, er De meget velkommen til at få uddybet vores informationsmateriale gennem et personligt møde. De kan kontakte vores rådgivere med henblik på at finde den investering, der passer bedst til Deres risi koholdning. kunder, der investerer for mere end tre millioner kroner, særdeles grundig rådgivning. Vi tager udgangspunkt i at analysere Deres risikoholdning og fastlægge et risikoniveau, som også er holdbart og acceptabelt i et negativt marked. Ud over risikorammerne tager vi også hensyn til skatteforhold, samt individuelle ønsker og likviditetsplanlægning. Har De spørgsmål, er De altid velkommen til at kontakte vores aktionærsekre tariat på tlf: Deres muligheder for at sammensætte investeringerne stiger i takt med formuens størrelse. Deres investeringer kan blandt andet placeres i forskellige skattemiljøer frie midler, pension, selskaber, virksomhedsskatteordning, og det er vores erfaring, at det typisk skaber et udvidet behov for rådgivning. Derfor tilbyder vi altid Alle navnenoterede aktionærer tilbydes: Magasinet FORMUE fire gange årligt Invitation til årlig Formueplejedag Invitationer til faglige arrangementer Nyhedsmail minimun to gange om måneden 14: Profilbrochure

15 Overblik betyder alt Når De sidder overfor en rådgiver, der anbefaler Dem en investering, så er der et helt centralt spørgsmål, som rådgiveren altid bør konfronteres med. Er det noget, du selv har investeret i? Ledelsen og de ansatte i Formuepleje har selv et større trecifret millionbeløb investeret i Formueplejeselskaberne. Vi investerer nemlig både for og sammen med vores kunder. Vores Formuerådgivere er specialister i at overskue komplekse formuer. Det sikrer, at vi kan levere en skræddersyet og langtidsholdbar investeringsløsning. Vores rådgivning omfatter bl.a.: Afdækning af Deres risikoprofil Grundig analyse af Deres formue Optimering af skatteforhold Rådgivning i pensionsop- og nedsparing Vores rådgivning tilpasses den enkelte investor, og vi følger løbende op på udviklingen i formuen, skat og eventuelt ændringer i Deres livsforhold. Et møde med en af vores rådgivere giver Dem mulighed for at komme hele vejen rundt om Deres økonomi og måske se formuen i et nyt perspektiv. Efter mødet kan vi udarbejde en detaljeret formueanalyse og skabe et samlet billede af Deres aktuelle økonomiske situation. På den baggrund præsenterer vi et konkret investeringsforslag ud fra Deres risikovillighed og tidshorisont. Profilbrochure :15

16 Ja, vi har bestået den hårdeste test af alle... Tiden. Formuepleje siden 1986 Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C Tuborg Havn, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup Telefon , telefax ,

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Formuepleje Fordele >>

Formuepleje Fordele >> Formuepleje Fordele >> Jeg får som direktør i Formueplejeselskaberne ofte spørgsmålet Hvordan adskiller Formuepleje sig fra andre formueforvaltere? Det er naturligvis et spørgsmål, jeg gerne vil svare

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3

PORTEFØLJEPLEJE. Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. HAR DU TID OG LYST TIL INVESTERING? 2 HVORDAN? 2 DU KAN SAGTENS FØLGE MED 3 PORTEFØLJEPLEJE Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 114/9 3.04.2014 Har du tid og lyst til investering? Porteføljepleje giver dig flere fordele: Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 20.05.2016 114/10 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt i værdipapirmarkederne at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Erik Møller: Tre vigtige mål er nået

Erik Møller: Tre vigtige mål er nået Erik Møller: Tre vigtige mål er nået Det kræver mod og mandshjerte at gå mod strømmen og stræbe efter det, man tror på. Afgående direktør Erik Møller fortæller her om mål og myter. af Gitte Wenneberg,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale

Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S. Managementaftale Formuepleje Safe A/S og Formuepleje Management A/S Managementaftale Safe Formuepleje Safe A/S og Formuepleje management A/S Managementaftale Mellem Formuepleje Safe A/S (herefter kaldet Selskabet) og Formuepleje

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser

November Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev iser November 2007 Mulighed for højere af kast af midler under v irksomhedsskatteordningen Nu kan selvstændigt erhvervsdrivende under v irksomhedsskatteordningen investere i akt ier v ia akkumulerende investeringsbev

Læs mere

Investeringsaftale Pension

Investeringsaftale Pension Investering Investeringsaftale Pension Investeringsaftale Pension 1 Investeringsaftale Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers

Læs mere

Investeringsforeningen Formuepleje Invest

Investeringsforeningen Formuepleje Invest Investeringsforeningen Formuepleje Invest Situationen Udfordringer Betydning Resultatet Situationen: Konkurrenceredegørelse 2006 Konkurrencen om at sælge investeringsforeningsbeviser er ikke skarp nok

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Safe A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det Den tid, der anvendes på rekognoscering og forberedelse er meget sjældent spildt. kongelige britiske tankkorps, 1918 5 års afkastmål: 60% Nettoafkast

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Epikur A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Epikur, Også nøjsomhed har sin begrænsning. Den som ikke forstår det, fejler ligeså meget, som den, hvis begær er umætteligt. græsk filosof, 341-270

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Bilag 5. Investeringspolitik

Bilag 5. Investeringspolitik Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

StockRate Asset Management

StockRate Asset Management StockRate Asset Management DIN PROFESSIONELLE INVESTERINGSRÅDGIVER KVALITET OG SIKKERHED StockRate Asset Management yder rådgivning om langsigtet opsparing inden for områderne: Aktier Obligationer Investeringsbeviser

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning

Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab. Aftale om formueforvaltning Formuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Pareto FoRmuepleje Pareto A/S og Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Aftale om formueforvaltning Mellem Formuepleje

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere