NY BOG OM FM OG MERVÆRDI PRÆSENTERET VED EFMC 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY BOG OM FM OG MERVÆRDI PRÆSENTERET VED EFMC 2012"

Transkript

1 NY BOG OM FM OG MERVÆRDI PRÆSENTERET VED EFMC 2012 Af PER ANKER JENSEN, Professor, Center for Facilities Management Realdania Forskning (CFM) Danmark Tekniske Universitet 18 Indledning Ved EFMC2012 lancerede CFM den nye bog The Added Value of Facilities Management Concepts, Findings and Perspectives (Jensen et al., 2012). Bogen er et resultat af et EuroFM projekt om FM og merværdi. Jeg tog initiativ til projektet, da jeg i 2008 var bestyrelsesmedlem af EuroFM og formand for EuroFM s Research Network Group. Jeg har også været leder af projektgruppen, som primært har bestået af forskere fra en række lande i Europa. Vi startede med en workshop på DTU i maj 2009, og vi har siden haft en række workshops, bl.a. i forbindelse med EFMC2010 i Madrid og EFMC2011 i Wien. Ved konferencen in Madrid havde projektgruppen tillige et indlæg ved en plenumsession efterfulgt af en paneldebat med repræsentanter for praktikere. Den nye bog er kulminationen på det hidtidige arbejde i gruppen. Der er tale om en antologi med 18 kapitler skrevet af forskellige forfattere i alt 18 personer repræsenterende 7 nationaliteter. Bogen er redigeret af en redaktionsgruppe, som udover mig bestod af Theo van der Voordt fra Delft University of Technology og Christian Coenen fra Zürich University of Technology. Ved EFMC2012 præsenterede redaktionsgruppen bogen ved en plenumsession fælles for forretningskonferencen og forskningssymposiet. Ved samme session blev bogen anmeldt meget positivt af Leif Møllebjerg, LEGO (se side 25), Geir Hansen, NTNU, Trondheim, og Peter Prischl, Reality Consult GmbH, Wien, og efterfølgende diskuteret i en paneldebat mellem dem og redaktionsgruppen. Den blev desuden uddelt til deltagerne i konferencen. Bogen er udgivet i et samarbejde mellem CFM, EuroFM og Polyteknisk Boghandel & Forlag med sidstnævnte som forhandler ( home/facilities_management). I det følgende vil jeg kort beskrive baggrund og formål med bogen og præsentere eksempler på indhold og konklusioner. Beskrivelsen følger i store træk de 4 dele, som bogen er opdelt i. Baggrund og introduktion (del A) En væsentlig forudsætning for arbejdet bag bogen har været et NordicFM projekt om Highlighting the added values to core business provided by Facilities Management, som blev ledet at Ole Emil Malmstrøm på vegne af DFM. Der var praktikere fra Danmark, Norge og Sverige aktive i projektgruppen, og jeg deltog som den eneste forsker. I projektet blev der bl.a. indsamlet en række illustrative cases fra de danske virksomheder Lundbeck og LEGO og fra COOR Service Management i Sverige. Disse cases er præsenteret og analyseret sammen med øvrige resultater fra projektet i en rapport, som findes på NordicFM s hjemmeside (Jensen og Malmstrøm, 2012). Sideløbende med NordicFM projektet stod jeg på DTU i spidsen for et forskningsprojekt om FM Best Practice i Norden, hvor vi gennemførte 36 case studier i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island i perioden Inspireret fra samarbejdet i NordicFM projektet analyserede jeg de 21 første cases fra forskningsprojektet ud fra en merværdi synsvinkel. Det førte til udviklingen af det såkaldte FM Værdikort (FM Value Map), som jeg har præsenteret i en tidligere artikel i FM Update #7 (Jensen, 2010). FM Værdikortet blev i flere omgange afprøvet i NordicFM projektgruppen og bl.a. testet på 4 cases fra Lundbeck. De samlede resultater af forskningsprojektet blev offentliggjort i en bog udgivet både på dansk og engelsk (Jensen et al., 2008), og FM Værdikortet blev præsenteret ved EFMC2009 i Amsterdam. Denne udvikling var en væsentlig baggrund for mit initiativ til at igangsætte EuroFM projektet, og FM Værdikortet har været et fælles udgangspunkt for projektet. Bogens del A består af kapitel 1 med baggrund og introduktion, kapitel 2 omhandler NordicFM projektet, og kapitel 3 redegør for udviklingen af FM Værdikortet. Formålet med bogen er at introducere og præsentere FM og merværdi som et nyt og stadigt vigtigere emne af betydning for både forskning og praksis. Endvidere er formålet at ændre dagsordenen for FM professionen fra det hidtidige dominerende fokus på omkostningsreduktioner hen imod en større fokus på den påvirkning og effekt, som FM kan have for kerne-

2 Tabel 1: Sammenligning af de 3 perspektiver Aspect Physical Services Marketing Stakeholders Economy Perspective assets FM CREM B2B marketing virksomhed og samfund i bredere forstand. Vi vil skabe øget opmærksomhed på emnet for alle relevante interessenter. Vi vil også med bogen bidrage til at transformere professionen hen imod udvikling af en egenartet viden- og kompetencebase. Ved at kombinere viden fra forskellige lande og discipliner har vi identificeret, hvad vi tilsammen har af viden i dag, hvad vi stadig mangler at vide, og vi angiver retningslinjer for fremtidig udvikling af forskning og praksis. Teorier og metoder (del B) Et grundlæggende udgangspunkt i bogen er at der inddrages 3 forskellige teoretiske perspektiver. Det ene er et egentligt FM perspektiv med fokus på FM som en proces- og serviceorienteret ledelsesdisciplin. Det andet perspektiv er et ejendomsperspektiv med udgangspunkt i den internationale disciplin Corporate Real Estate Management (CREM), der er tæt knyttet til FM. CREM dyrkes ikke som en særskilt disciplin i Danmark, men det er i høj grad tilfældet i f.eks. USA, Storbritannien, Holland og Finland. Det tredje perspektiv er Business to Business (B2B) marketing, der er en generel handelshøjskole disciplin, der hidtil i ringe grad har været anvendt i forhold til FM som et praksisområde. I bogens kapitel 17 (del D) sammenlignes de 3 perspektiver som vist i tabel 1. Bogens del B indledes med kapitel 4, der indeholder et litteraturstudie om merværdi som koncept inden for hvert af disse 3 teoretiske perspektiver. Kapitlet er skrevet i fællesskab af hele 8 forfattere fra gruppen. I relation til CREM præsenteres bl.a. de 2 modeller for merværdi fra henholdsvis Finland (Lindholm, 2008) og Holland (De Vries et al., 2008), som også indgik i min ovenfor omtalte artikel i FM Update #7. Et af resultaterne i kapitlet er, at de 3 perspektiver på frugtbar måde kan supplere hinanden og tilsammen give et mere holistisk syn på merværdi. FM og CREM har begge et udgangspunkt i en organisations interne ressourcer, mens B2B marketing har et markedsorienteret udgangspunkt i organisationens behov og bidrager med et stærkt fokus på relationerne mellem de involverede interessenter. Konklusionen i kapitlet opsummeres i 9 punkter med følgende overskrifter: 1. Merværdi konceptet sætter fokus på de strategiske aspekter ved FM 2. Fokus har ændret sig fra økonomisk værdi hen imod et mere holistisk værdikoncept 3. FM værdi er et resultat af at koble input og throughput med output 4. FM værdi er multi-dimensionalt 5. FM værdi er relationel værdi 6. FM værdi er subjektiv 7. FM værdi afhænger af værdi for hvem 8. FM værdi afhænger af betingelser (kontekst) 9. FM værdi forskning har brug for både kvalitative og kvantitative metoder I forlængelse heraf sætter kapitel 5 fokus på FM som et værdinetværk med fokus på efterspørgselssidens opfattelse af værdi. Herunder opdeles efterspørgselssiden i 3 nøgleinteressenter: Klienter, kunder og slutbrugere i overensstemmelse med den første europæiske FM standard (CEN, 2006). Der identificeres følgende dimensioner i værdibegrebet: Kapitlet opstiller en ramme for case studier, der bl.a. omfatter en matrix for FM værdi med de 4 første af disse dimensioner og de 3 nøgleinteressenter. De øvrige 4 kapitler i del B omhandler, hvordan FM teoretisk set kan tilrettes til kernevirksomheden gennem intern relationsledelse (kap. 6), hvordan FM relationsværdi kan operationaliseres og gøres målbar (kap. 7), hvordan præstationer indenfor CREM og FM kan måles med forskellige modeller, kriterier og KPI-er (kap. 8), 19

3 samt hvordan kvalitative metoder kan anvendes både i forskning og praksis (kap. 9). Empiriske studier (del C) Del C indledes med kapitel 10 omhandlende et koncept og en case om merværdiledelse (Value Adding Management), som jeg har udarbejdet sammen med min PhDstuderende Akarapong Katchamart. Dette koncept tager udgangspunkt i, at ledelse af merværdi inden for FM skal ske på forskellige måder på strategiske, taktisk og operationelt niveau. På det strategiske niveau anbefales, at ledelsen sker i form af en koalition mellem FM og repræsentanter for de væsentligste interessenter i virksomhedens ledelse, og at beslutninger om kapacitet og infrastruktur tages ud fra en overordnet virksomhedsorientering under hensyntagen til hele organisationens langsigtede behov. På taktisk niveau anbefales, at aftaler om FM ydelser forhandles bilateralt med de enkelte forretningsenheder med udgangspunkt i en kundeorientering, og på operationelt niveau anbefales at FM ydelser leveres til de forskellige slutbrugere med udgangspunkt i en serviceorientering. Dette illustreres med en case om LEGO, der fremhæves som en virksomhed, hvor FM ledes med udgangspunkt i at levere merværdi til kernevirksomheden, og som i høj grad følger ovennævnte principper. Det efterfølgende kapitel 11 omhandler CREM på universiteter Holland og præsenterer hovedresultater fra 10 års omfattende forskning gennemført i samarbejde med ejendomsdirektører ved alle 14 hollandske universiteter. Et af hovedresultaterne er opstilling af en nyudviklet model for merværdi, hvor der indgår påvirkning af organisationens præstationer i forhold til profitabilitet, bæredygtig udvikling, produktivitet og konkurrencemæssige fordele, og der identificeres 12 parameter for skabelse af merværdi som vist i figur 1. Kapitel 12 omhandler Grøn FM (Green FM) som et middel til at skabe merværdi baseret på et projekt gennemført i et samarbejde mellem ISS i Finland og Aalto Universitet. Igennem en case dokumenteres, hvordan Grøn FM kan være med til at formindske både energiforbrug, miljøpåvirkninger og omkostninger samtidig med Figur 1: Den nye hollandske CREM merværdimodel (Alexandra den Heijer) CREM

4 at brugernes tilfredshed forbedres. Som led i projektet er den finske model for CREM merværdi blevet anvendt og videreudviklet til den i figur 2 viste udgave. Seniorforsker Anna-Liisa Sarasoja (tidligere Lindholm), Aalto Universitet, som var med i projektet og står bag udviklingen af merværdimodellen, er i 2012 på udvekslingsbesøg hos CFM. ISS s projektleder Anna Aaltonen præsenterede projektet ved CFM s nordiske konference i august 2011, og hun er nu startet som erhvervs-phd i samarbejde mellem IIS Finland og Aalto Universitet. Konceptet om Grøn FM har for nylig vundet ISS s globale innovationskonkurrence som det bedste af 89 innovationer fra hele verden. De resterende 4 kapitler i del C omhandler merværdi fra FM og CREM i hospitaler i Holland (kap. 13), interessenters indflydelse på FM strategi belyst ved en case fra et energikompleks i Thailand (kap. 14), anvendelsen af FM Blueprinting som metode til at analysere merværdi (kap. 15), og præstationsmålinger ved ændringer af arbejdspladser i Thailand sammenlignet med Holland og Finland (kap. 16). Læring og perspektiver (del D) Bogens fjerde og sidste del sammenfatter i kapitel 17, hvad vi har lært igennem de 16 kapitler i de 3 foregående dele, mens det afsluttende kapitel 18 pointerer, hvad vi fortsat mangler at vide om FM og merværdi. Begge kapitler er forfattet af redaktionsgruppen sammen med Anna-Liisa Sarasoja, idet hun og jeg har udnyttet muligheder for at arbejde tæt sammen i forbindelse med hendes udvekslingsbesøg hos CFM i indeværende år. Kapitel 17 indledes med en sammenligning af de 3 teoretiske perspektiver: FM, CREM og B2B marketing, der er omtalt under del A og præsenteret i tabel 1. Endvidere sammenlignes de 4 nyeste modeller for merværdi: A. Den hollandske CREM model af De Vries et al. (2008), se Figur 3 i FM Update #7, side 21 B. FM Værdikortet af Jensen et al. (2008), se Figur 4 i FM Update #7, side 22 C. Den modificerede finske CREM / Grøn FM model af Sarasoja, se figur 2 nedenfor Figur 2: Grøn FM i den finske CREM merværdimodel (Anna-Liisa Sarasoja) 21

5 D. Den nye hollandske CREM model af Den Heijer (2011), se figur 1 på side 20 I tabel 2 er parametrene for merværdi i de 4 modeller sammenlignet i forhold til Core Business opdelt i People, Process og Economy samt i forhold til Surroundings. Det er bemærkelsesværdigt at merværdi i forhold til omgivelser og ikke mindst miljømæssig bæredygtighed, som først var indeholdt i FM Værdikortet, nu også er indeholdt i de nyeste CREM baserede modeller. Kapitel 17 indeholder tillige sammenstillinger af terminologi, typer og dimensioner for både værdi og præstationer, som er anvendt i hele bogen. Bogens hovedbidrag til udvikling af ny viden, metoder og indsigt sammenfattes i følgende hovedpunkter: mere strategiske emner Kapitel 17 sammenfatter den samlede nye indsigt fra bogen i forslag til generelle definitioner af værdi, merværdi og merværdiledelse inden for FM. Udgangspunktet er den europæiske definition af FM (CEN, 2006) samt den terminologi der er anvendt i bogen. Der foreslås følgende definitioner: Værdi for kernevirksomheden kan for FM omsættes til som minimum at levere og fastholde serviceydelser, der på et konkurrencedygtigt niveau understøtter effektiviteten af de primære aktiviteter. Merværdi er det tillige nødvendigt for FM at udvikle serviceydelser på en sådan måde, at de forbedrer effektiviteten af de primære aktiviteter. Derudover repræsenterer merværdi en opfattet afvejning af fordele ved FM og de omkostninger og risici, der er forbundet med at opnå disse fordele. sætning for at skabe både værdi og merværdi inden for FM. Denne integration er det essentielle ledelsesaspekt ved FM. For at skabe merværdi må denne integration være på et særligt højt niveau med hensyn til interessenthåndtering og relationsledelse. Dermed kan FM blive til Merværdiledelse. Kapitel 18 indledes med en konstatering af at merværdi fremover vil få stigende betydning for FM både inden for forskning og praksis. Dette underbygges både af 2 nye fremtidsstudier for FM fra henholdsvis IFMA og CFM og af de senere års arbejde med EuroFM s forskningspro- Tabel 2: Sammenligning af parametre i 4 merværdimodeller A. De Vries et al., 2008 B. Jensen et al., 2008 C. Lindholm and Aaltonen, 2011 D. Den Heijer, 2011 Core business People Process Economy Surroundings Image Culture Satisfaction Production Flexibility Innovation Cost Possibility to finance Risk control Satisfaction Culture Productivity Reliability Adaptability Cost Economical Social Spatial Environmental Increase employee satisfaction Increase innovation Increase productivity Increase flexibility Increase value of assets Promote marketing and sale Reduce cost Supporting environmental sustainability Increasing user satisfaction Supporting image Supporting culture Increasing flexibility Supporting user activities Improving quality of place Stimulating innovation Stimulating collaboration Controlling risk Increasing real estate value Decreasing cost Reducing the footprint 22

6 gram. Dette er tillige behandlet i min artikel Hvordan tegner fremtiden sig for FM? i seneste udgave af FM Update (Jensen, 2012). Desuden præsenterer det afsluttende kapitel forfatternes forventning til de temaer, der vil blive de væsentligste i den fremtidige forskning og udvikling i relation til FM og merværdi opdelt i 3 hovedemner. Disse omtales hver for sig i det følgende afsluttende med bogens konklusioner. Merværdi og virksomhedsstrategi Inden for dette hovedemne er et første tema Governance, tilretning og koordinering mellem FM og kernevirksomheden. Governance omhandler den overordnede ledelsesstruktur, der overvåger og regulerer FM-funktionerne i en virksomhed, og dette er et centralt element i merværdiledelse. Det samme gælder tilretning (alignment), som omhandler den gensidige tilpasning og samordning imellem FM og kernevirksomhed. Koordinering er naturligvis tæt knyttes til både governance og tilretning, men det er et begreb der anvendes på forskellige måder ud fra forskellige teoretiske udgangspunkter i bogens kapitler, så det er et område hvor der er behov for både en teoretisk og praktisk afklaring. Et andet tema af stærkt stigende betydning for FM er Corporate Social Responsibility (CSR). Det er tema, der hidtil kun i beskedent omfang har været gjort til genstand for forskning i FM. Der synes at være en tendens til at CSR ændrer sig fra primært at have filantropisk karakter til at blive tættere knyttet til virksomheders kerneaktiviteter såkaldt strategisk CSR. Det indebærer at FM vil få større muligheder for at bidrage til CSR aktiviteter. En anden trend af måske endnu større betydning for FM er en stigende opmærksomhed på såkaldt intra-organisatorisk CSR, hvor fokus er på de interne interessenter og/eller virksomhedens leverancekæde. Et tredje tema er Innovation som i stigende grad bliver et krav til FM-organisationer. Innovation kan være et vigtigt middel til at skabe merværdi, men forholdet mellem innovation og merværdi har hidtil ikke været undersøgt nærmere. Der er ingen tvivl om, at videre forskning og udvikling i FM og merværdi kan finde væsentlig inspiration i den righoldige litteratur om innovation, men omvendt kan innovation formentlig også finde inspiration i forskningen i FM og merværdi, bl.a. med hensyn til vigtigheden af relationsledelse. Sammenhæng mellem sourcing og innovation i FM er et interessant forskningsemne, herunder om der er forskelle i de typer af innovationer som in-house FM-funktioner og eksterne leverandører har fokus på og gode betingelser for at gennemføre. Konceptet merværdi Et generelt tema inden for dette emne er Definition og dimensioner i værdi- og merværdibegrebet. Med bogen har vi ydet et stort bidrag til en afklaring herom, men der er fortsat behov for yderligere indsats. Blandt de mange interessante spørgsmål er, hvordan de forskellige værdidimensioner kan indgå i beslutningsprocesser på strategisk, taktisk og operationelt niveau, og hvem der bør inddrages i beslutningerne? Hvilke aspekter af merværdi er generiske og hvilke er specifikke for forskellige typer af faciliteter, organisationer og vilkår? Er drivkræfterne bag merværdi de samme som for økonomisk overskud og omkostningsreduktioner og i benægtende fald hvorfor eller hvorfor ikke? Et andet tema er Præstationsmålinger, hvor bogen indeholder en række eksempler men også viser, at mange KPI-er ikke finder anvendelse i praksis. Der er ofte et dilemma imellem at måle på det, der er let målbart, og det, der virkelig betyder noget. Der er behov for at udvikle differentierede KPI-er på strategisk, taktisk og operationelt niveau og i forhold til både kortsigtede og langsigtede hensyn. Hvordan kan vi identificere årsagseffekt sammenhænge i forhold til præstationsmålinger, så vi kan lære at målingerne? Hvordan kan præstationsmålinger implementeres i beslutningsprocesser? Bæredygtighed er et tredje tema af stærk stigende betydning både i FM forskning og praksis, og det er i stigende grad fokus på at udvide begrebet fra et snævert fokus på miljømæssige aspekter til også at inddrage økonomiske og sociale aspekter. Bæredygtighed er et oplagt område, hvor FM kan skabe merværdi og samtidig bidrage med omkostningsreduktioner. Det er efterhånden almindeligt at anvende livscyklusanalyser for økonomi og for miljøpåvirkninger, men hvad bør en social livscyklusanalyse indeholde? Et fjerde tema er Branding, som hidtil ikke har haft stor fokus i relation til FM og merværdi, men der er ingen tvivl om at de fysiske rammer for en virksomhed har stor betydning både for omgivelsernes opfattelse af en virksomhed, medarbejdernes identitetsfølelse og virksomhedskulturen i det hele taget. Der kan skabes yderligere merværdi gennem en effektiv Facilities Branding Management. FM Værdinetværk Dette sidste hovedemne har bogen i høj grad medvirket til at sætte på dagsordenen som et nyt emne inden for FM. Det er således et emne, hvor der er et stort behov for yderligere forskning og udvikling. Vi peger på 2 temaer inden for dette emne, hvor det første tema er Værdi for forskellige interessenter. Det er væsentligt at differentiere mellem klienter, kunder og slutbrugere, som repræsentanter for 3 hovedgrupper med hver deres hensyn, behov og forudsætninger. Ligeledes er det 23

7 vigtigt at se på hvilke aspekter ved de forskellige værdidimensioner, der er vigtige for de forskellige interessenter. Der er tillige behov for en operationalisering af de forskellige værdidimensioner. Et andet tema er Relationsledelse, hvor bogen påpeger vigtigheden af at betragte FM som ledelsesdisciplin med fokus på ledelse af relationer. Der har været meget lidt forskning inden for dette felt i forhold til FM, så der er et stort vidensgab om relationsledelse. Til gengæld er der store muligheder for at finde inspiration i den generelle forskning i B2B marketing. Der er bl.a. behov for forskning i drivkræfterne bag relationsværdi for forskellige interessenter og hvordan relationsværdi kan måles. Samskabelse (co-creation) er et andet væsentligt aspekt ved relationsværdi, som er ringe undersøgt i forhold til FM. Konklusion Kapitel 18 og dermed hele bogen afsluttes med at opsummere følgende konklusioner: udvikling af FM, hvilket understøttes af nylige fremtidsstudier. modeller bør der udvikles en ny standard konceptuel model, som tager hensyn til generiske aspekter med mulighed for at differentiere mellem forskellige områder, organisationer og vilkår. ling og operationalisering af organisatoriske præstationer og FM/CREM præstationer, og hvordan man udvælger de mest hensigtsmæssige KPI-er i relation til afkast og ofre, omkostninger og fordele. for FM for at sikre den nødvendige tilretning og koordinering mellem FM og kernevirksomhed ikke kun på strategisk niveau, men også på taktisk og operationelt niveau, Branding er vigtige temaer for FM med stort potentiale til at skabe merværdi og til at højne FM til at blive en strategisk partner med virksomheders topledelse. onsforbedringer. Metoder til at måle både hårde og bløde aspekter af præstationer vil fortsætte med a være vigtige fokusområder. tioner er essentielle aspekter af merværdi i FM og behøver langt mere opmærksomhed. udsætter nye metoder til at analysere og visualisere processer og merværdi. af både kvalitative og kvantitative metoder i varierende kombinationer, men bløde metoder baseret på tæt samarbejde mellem forskere og praktikere som aktionsforskning, deltagerobservationer og narrativer forventes at opnå øget opmærksomhed fremover. Bogen repræsenterer et væsentligt spring fremad med hensyn til ny viden og forståelse af FM. Der er imidlertid meget vi fortsat har behov for at lære om FM og merværdi. Fremtiden vil bringe spændende nye udfordringer til FM forskere og praktikere. Vi håber at bogen vil hjælpe forskere med at formulerer nye forskningsaktiviteter og forberede professionelle FM-er til at møde fremtidens udfordringer med et højere viden- og kompetenceniveau. Referencer CEN (2006): Facility Management Part 1: Terms and definitions. EN Den Heijer, A. (2011), Managing the university campus Information to support real estate decisions. PhD thesis. Eburon Academic Publishers, Delft. Jensen, P.A. (2010): Facilities Management kan og skal levere merværdi! Artikel i FM Update #7, Jensen, P.A. (2012): Hvordan tegner fremtiden sig for FM? Artikel i FM Update #13, Jensen, P.A. and Malmstrøm, O.E. (2012), Highlighting the Added Value for the Core Business provided by Facilities Management, Report, NordicFM ( Jensen, P.A., Nielsen, K. and Nielsen, S.B. (2008), Facilities Management Best Practice i Norden 36 cases. Center for Facilities Management Realdania Forskning, DTU Management Engineering. Jensen, P.A., van der Voordt, T. and Coenen, C. (2012), The Added of Facilities Management Concepts, Findings and Perspectives. Center for Facilities Management Realdania Forskning, DTU Management Engineering sammen med EuroFM og Polyteknisk Boghandel & Forlag. Lindholm, A.L. (2008), A constructive study on creating core business relevant CREM strategy and performance measures. Facilities, Vol. 26, No. 7/8, pp Lindholm, A.-L. and Aaltonen, A. (2011), Green FM as an adding value element for the core business. CFM s Nordic Conference August Centre for Facilities Management Realdania Research, DTU Management Engineering. Technical University of Denmark. De Vries, J., De Jonge, H. and Van der Voordt, D.J.M. (2008), Impact of real estate interventions on organisational performance, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 10, No. 3, pp

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Merværdi for rigtige mennesker

Merværdi for rigtige mennesker Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Merværdi for rigtige mennesker Jensen, Per Anker; van der Voordt, Theo Published in: FM Update Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases Facilities Management i Norden fra kostnadsbesparelse til verdiskaping Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management 1 Disposition Erfaringer

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Ny bog om FM og merværdi præsenteret ved EFMC 2012

Ny bog om FM og merværdi præsenteret ved EFMC 2012 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 24, 2015 Ny bog om FM og merværdi præsenteret ved EFMC 2012 Jensen, Per Anker Published in: FM Update Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk PROGRAM Mogens Kornbo / DFM-net 15:30 Benchmarking cases Flemming Wulff Hansen / DFM-benchmarking 16:00 FM_ Trends og visioner Claus F. Christensen

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Kompetenceopbygning til bæredygtighed i FM

Kompetenceopbygning til bæredygtighed i FM Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 23, 2015 Kompetenceopbygning til bæredygtighed i FM Nielsen, Susanne Balslev Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen, S. B. (2014). Kompetenceopbygning

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Facility Management Drift & vedligehold

Facility Management Drift & vedligehold DFM netværk og hvad er tendenserne inden for FM v/eva Kartholm, direktør DFM Facility Management Drift & vedligehold Agenda Begrebsafklaring DFMs foreninger Trends Strategisk fokus Trends her og nu + på

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien er en del af kernen i Europa med byen Bruxelles som hovedstad, hvor også EU parlamentet er lokaliseret. Belgien er

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

Forsknings- og udviklingssamarbejde mellem Foreningen af Offentlige HR Chefer og Joint Action Analytics Strategisk HR og organisatorisk kvalitet på

Forsknings- og udviklingssamarbejde mellem Foreningen af Offentlige HR Chefer og Joint Action Analytics Strategisk HR og organisatorisk kvalitet på Forsknings- og udviklingssamarbejde mellem Foreningen af Offentlige HR Chefer og Joint Action Analytics Strategisk HR og organisatorisk kvalitet på bundlinjen PROJEKTET Projektet skal dokumentere og udvikle

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

FM uddannelser I Norden

FM uddannelser I Norden FM uddannelser I Norden The objective of a NordicFM A consolidated network of relevant actors on the FM market in all Nordic countries. Helsinki, August 2003 FM in a Nordic perspective Increasing professionalism

Læs mere

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak

Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Teoretisk modul: Ledelse af Design og bæredygtighed Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra: Dionísia Portela Irina Celades Stig Hirsbak Introduktion til modulet Formål At præsentere forskellige typer

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011

Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Velkomst ved fondssymposium onsdag den 11. maj 2011 Flemming Borreskov FN s Global Compact I år har vi valgt at sætte fokus på filantropiske fonde og foreningers samfundsansvar. Eller rettere - hvordan

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Bæredygtig FM i fremtiden

Bæredygtig FM i fremtiden Bæredygtig FM i fremtiden DFM-årsmøde 20 års jubilæum Susanne Balslev Nielsen 28. Januar 2011 Hvem er jeg? Civil ingeniør 1993: bygninger byplanlægning planlægning Ph.D. 1998: Omstilling til bæredygtig

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Indledning Med etablering af dette udviklings- og forskningsprojekt er det vores ambition at udvikle

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Dansk Facilities Management Netværk. Årskonference 2011 27. & 28. januar 2011. Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM

Dansk Facilities Management Netværk. Årskonference 2011 27. & 28. januar 2011. Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM Dansk Facilities Management Netværk Årskonference 2011 27. & 28. januar 2011 Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM DFM Årsplan 2011 DFM konference 2011 - fremtidens facilities management Uddrag fra programmet

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende

Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne. Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Bæredygtighed og Facilities Management i kommunerne Kirsten Ramskov Galamba Cand. Scient, Ph.d. studerende Hvem er jeg? Uddannet Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda 21

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne?

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Workshop Årsmøde, Center for Studier i Arbejdsliv, den 27. marts 2014 Karen Albertsen, kal@teamarbejdsliv.dk, Hans

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3. DFM Konference 2014 Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid 23. januar 2013 Preben Gramstrup fm3.dk M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk fm3.dk 2014 1 Program Erfaringspunkter fra tre forskellige

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis Boganmeldelse Tomas Lykke: Vil du anbefale os? - Kundeloyalitet i praksis Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 2014 Fremtidens FM Strategi, partnerskab og rightsourcing som værdiskaber Årets gang i DFM netværk - Organisering - Årets aktiviteter i DFM netværk 2013 -

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

KIC Project on Raw Materials

KIC Project on Raw Materials KIC Workshop, Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, Greenland, May 1, 2013 KIC Project on Raw Materials Life expectancy HDI Education and training Sustainable Exploitation of Raw Materials in the Arctic

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL

DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL Fremmer international handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig udvikling Pragmatisk, konstruktiv og overbevist om at udfordringer

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013

PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 PRESSEMEDDELELSE DAGINSTITUTIONER 2013 DATO: 21. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 09.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - DAGINSTITUTIONER 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af daginstitutioner er baseret på omkring

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere