Scanding. Pladevarmeveksler / Plate heat exchangers. Scanding PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scanding. Pladevarmeveksler / Plate heat exchangers. Scanding 7.1.1 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS"

Transkript

1 Scanding PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS Pladevarmeveksler / Plate heat exchangers Scanding FLOW TECHNOLOGY AND EQUIPMENT Side Issue AB:

2 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS SIGMA - Varmevekslere / SIGMA - Heat exchangers Pladevarmevekslerne med pakning / Plate heat exchangers with gasket SIGMA - Pladevarmevekslerne med pakning / SIGMA - Plate heat exchangers with gasket Varmevekslerne leveres med korrugerede plader sammensat i følgende serier: SIGMA FIT-serie, X-serie, F-serie, T-serie, SIGMA DUAL eller SIGMA TWIN afhængig af anvendelsen. Arbejdstryk max. 25 bar for standard enhed. Arbejdstemperatur -30ºC til 170ºC for standard enhed. Plademateriale: 304, 316L, 316Ti, Titanium, SMO, Hastelloy mm. Pakningskvalitet: Nitril, EPDM, FKM, PTFE, Aramid fibre mm. Pakningerne kan være mekanisk monteret eller limet på. Tilslutninger: Gevind, flanger, aseptisk eller fødevare godkendte tilslutninger. Godkendelser: PED 97/23/EC, AD 2000-Merkblatt, ASME Sec. VIII Div. 1, GL, ABS, DNV med flere. Materialer til rammen: Malet stål, stål beklædt med rustfrit stål, eller helt i rustfrit stål. The heat exchangers are provided with corrugated plate composed of the following series: SIGMA FIT Series, X Series, F-Series,T Series, SIGMA DUAL or SIGMA TWIN depending on the application. Operating pressure max. 25 bar for the standard unit. Operating temperature -30ºC to 170ºC for the standard unit. Plate Material: 304, 316L, 316Ti, Titanium, SMO, Hastelloy mm. Packing Quality: Nitrile, EPDM, FKM, PTFE, Aramid fibers mm. The packages can be mechanically fastened or glued on. Connections: Threaded, flanged, or aseptic food approved connections. Approvals: PED 97/23/EC, AD 2000-Merkblatt, ASME Sec. VIII Div 1, GL, ABS, DNV with more. Materials for the frame: Painted steel, steel lined with stainless steel or entirely in stainless steel. Anvendelse / Applications Kemisk, petrokemisk og farmaceutisk industri. Overfladeteknisk industri. Bilindustri. Stålvalseværker og koksværker. Tekstilindustri. Papirindustri. Motorproducerende industri. Metalværker. Skibsindustri, On- / Off-Shore. HVAC og byggeteknologi. Varme- og kraftværker. Køleteknik / teknologi. Føde- og drikkevareindustri. Chemical, petrochemical and pharmaceutical industries. Surface Tech industry. Automotive. Steel mills and coking plants. Textiles. Paper Industry. Motor Producing industry. Metal Works. Ship Industry, On / Off-Shore. HVAC and building technology. Heat and power plants. Refrigeration / technology. Food and beverage industry. 456 Side 2 Issue AB:

3 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS SIGMA - Varmevekslere / SIGMA - Heat exchangers Pladevarmevekslerne med pakning / Plate heat exchangers with gasket SIGMA FIT-serie / SIGMA FIT-serie SIGMAFIT adskiller sig fra andre lignende produkter via en computer baseret simulering af produktets distribution og opholdstid over pladerne. Således kan denne serie benyttes sikkert i applikationer der kræver en ensartet opholdstid og fordeling. Alle væsker, også dem med fine opslemmede stoffer. Kapacitet op til 2000 m³/h. Patenteret hård eller blød korrugeret plade i sildebens mønster. Korrugations dybde mellem 2,5 og 4 mm Pladerne kan udstyres enten med SIGMAFIX lim-fri pakningssystem eller med limede pakninger. Fås også med PTFE belagt SIGMAFIX elastomer pakning, SIGMACOAT. The SIGMAFIT distinguish itself with a computer based optimized residence time distribution. Thereby this line of products can be used without any restrictions to be used in applications, which require a homogeneous dwell time profile. All liquids, even those with fine suspended solids. Capacity up to 2000 m³/h. Patented hard or soft corrugated plate in a herringbone pattern. Corrugation depth between 2.5 and 4 mm. The plates can be equipped either with the SIGMAFIX adhesive-free gasket system or with glued high performance gaskets. Wide range of choice in plate and gasket materials. Also available with the PTFE coated SIGMAFIX elastomer gasket, SIGMACOAT. SIGMA X-serie / SIGMA X-serie X-serien primære fordele er når temperaturforskellen mellem det kolde og varme produkt er meget lille. Materialetykkelse af X-seriens plader er meget lille og det reducerer varmeoverførslens modstanden og giver en ekstremt høj varme transmisions koefficientent. Rene, homogene, partikelfri væsker. Ekstrem høj termisk ydeevne. Patenteret hård eller blød korrugeret plade i sildebens mønster. Korrugation dybde mellem 2 og 3 mm. Pladerne kan forsegles enten ved hjælp af SIGMAFIX lim-fri system eller med en høj resistent lim. The X-series mainly demonstrates it s advantages where the temperature differences between the cold and the hot products are very tight. The small material thickness of the X-series heat transfer plates reduces the heat transfer resistance additionally and leads to extremely high over all heat transfer coefficients. Clean, homogeneous, solid-free liquids. Extremely high thermal performance. Patented hard or soft corrugated plate in a herringbone pattern. Corrugation depth between 2 and 3 mm. The plates can be sealed either by using the SIGMAFIX adhesive-free system or with a high resistance adhesives. Side Issue AB:

4 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS SIGMA - Varmevekslere / SIGMA - Heat exchangers Pladevarmevekslerne med pakning / Plate heat exchangers with gasket SIGMA F-serie / SIGMA F-series Det korrugerede mønster af F-serien giver frit flow i sektionerne, derved undgås blokering af produktet selv med faste stoffer eller fibre. Udformningen af pladerne giver en robust driftstilstand af pladevarmevekslere. Viscosious, fiber eller væsker med frugtkød hovedsagelig i fødevare- og drikkevareindustrien, f.eks for pasteurisering af drikkevarer og produkter der kan pumpes. Kapacitet op til 250 m³/h. Frit-flow plader. Flow kanal afstand mellem 4,5 og 5,5 mm. The corrugation pattern of the F-series shows free-flow sections which avoid blocking of the flow channels by solids or fibres. However the design of the plates allows a robust operation mode of the plate heat exchangers. Viscosious, fibrous or pulpy liquids mainly in the food and beverage industries, e.g. for pasteurisation of beverages and pumpable products. Capacity up to 250 m³/h. Free-flow plates. Flow channel spacing between 4.5 and 5.5 mm SIGMA T-serie / SIGMA T-series På grund af den brede flow kanal s geometri kan faste stoffer med større diametre let flyde gennem T-seriens plader. Også applikationer, som kræver meget lavt tryktab kan være omfattet af disse pladetyper. Væsker, selv dem, der indeholder større partikler eller fibre. Pulp. Kondensering af dampe. Korrugeret plade med sildebens mønster og med stort gennemløbsareal. Korrugation dybde mellem 4 og 6 mm. Due to the wider flow channel geometry solids of bigger diameters can easily flow through the T-series plates. Also applications which require very low pressure losses can be covered by these plate types. Liquids, even those containing bigger particles or fibres. Pulp. Condensation of vapour. Wide gap plate corrugation with herringbone patterns. Corrugation depth between 4 and 6 mm. 458 Side Issue AB:

5 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS SIGMA - Varmevekslere / SIGMA - Heat exchangers Dobbeltplade varmevekslerne / Double Plate heat exchangers SIGMA DUAL / SIGMA DUAL SIGMADUAL serien er udviklet med parvis svejsede plademoduler til termisk behandling af sofistikerede medier. Produktetsiden er tætnet med laser-svejsninger omkring flow kanalerne og med ring pakninger i tilslutnings områder. Strømningskanalerne af servicesiden er forseglet ved elastomer pakninger, mens tilslutnings områderne er laser-svejset. Øget driftssikkerhed ved dobbelt svejsning for produkt adskillelse. Den modulære konstruktion sikrer en høj fleksibilitet. Justeringer af ændrede driftsparametre kan nemt udføres ved udveksling eller tilsætning af SIGMADUAL moduler. Applikationerne til alle brancher, især i proces-og køleanlæg industrier. Egnet til drifttryk på op til 30 bar og temperaturer fra -30 C op til 200 C. Alle gængse plade og paknings materialer er tilgængelige. Pladestørrelser med tilslutnings diametre DN 100, DN 200 og DN svejsesømme for at sikre mod produktgennemtrængning / 2 welding seams for secure produkt separation Actually developed SIGMADUAL series with pair-wise welded plate modules for thermal treatment of sophisticated media. The product side is sealed by laser-weldings around the flow channels and with ring gaskets in the port areas. The flow channels of the service side are sealed by elastomer gaskets, whereas the ports are laser-welded. Adjustments to changed operating parameters can easily performed by exchange or adding of SIGMADUAL modules. The applications are in all industries, especially in the process and refrigeration industries. Suitable for operating pressures up to 30 bar and temperatures from -30 C up to 200 C. All current plate and gasket materials are available. Plate sizes with port diameters DN 100 (4 ), DN 200 (8 ) and DN 350 (14 ) deliverable. SIGMA TWIN / SIGMA TWIN SIGMATWIN er designet til at opfylde specifikke krav til en varmevekslerplade i form af en sikkerheds plade. SIGMATWIN s konstruktion og funktionelt består af to SIGMA plader som er blevet formet sammen og sat ind i hinanden som et pladepar. Forsegling af tilslutningerne er realiseret med flade ringpakninger omkring de fire huller. Dette forhindrer en forurening af de to væsker / produkter, der er involveret i processen i tilfælde af en lækage. En lækage løber ind i mellemrummet mellem de to plader, og kan ses under en inspektion. SIGMA pladevarmevekslere udstyret med SIGMATWIN dobbeltplader kan åbnes som en standard pladevarmeveksler til inspektion, eller andre formål. Volumen flowhastigheder på op til 320 m3 / h. Applikationer: Kemisk industri, pharmaseutical industri, olie køling, Fødevare-og drikkevareindustrien Materialer: Rustfrit stål , eller andet ønsket materiale Elastomer pakninger NBR / EPDM (FDA-kompatibel) We designed the SIGMATWIN double-wall plate to achieve the specific demands for a heat exchanger plate as a safety plate. Construction and functional concept Instead of a single SIGMA plate we apply a SIGMATWIN plate pair, which has been moulded together and put into each other. The sealing of the gap is realised with flat ring gaskets only in the section of the four holes. This prevents a contamination of the two fluids / products which are engaged in the heat exchange process in the event of a leakage. A leakage escapes into the gap between the two plates and can be seen during an inspection. SIGMA plate heat exchangers equipped with SIGMATWIN double-wall plates can be opened like standard plate heat exchangers for inspection, or maintanenance purposes. The gaps of the double-wall plate can be revised as well. Applicable for volume flow rates up to 320 m3/h. Plate thickness of the SIGMATWIN double-wall plates 2 x 0,3 mm or 2 x 0,4 mm Applications: Chemical, Pharmaceutical industry, Oil cooling, Food and beverage industry Materials: Stainless steel and others Elastomer gaskets NBR / EPDM (FDA-compliant) Side 5 Issue AB:

6 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS SIGMAWIG - Varmevekslere / SIGMAWIG - Heat exchangers Fuldsvejste varmevekslerne / All welded heat exchangers SIGMAWIG - Fuldsvejste varmevekslerne / SIGMA - All welded heat exchangers SIGMAWIG pladevarmevekslere fås i forskellige størrelser. SIGMAWIG er TIG svejst uden fyldstof og det giver dem en fordel med hensyn til korrosionsbestandighed. SIGMAWIG svejset varmeveksler er helt uden pakninger og udvider den klassiske række af anvendelser for pladevarmevekslere vedrørende operationel sikkerhed, arbejdstryk, temperatur, tæthed og holdbarhed. Varmevekslerne leveres med korrugerede plader i følgende størrelser: ST 3, ST 12/18 og ST 30/40 Arbejdstryk max. 25 bar for standard enhed. Arbejdstemperatur: -40ºC til 300ºC. Plademateriale: 304, 316L, 316Ti, 904L, Titanium, SMO, Nickel alloys mm. Tilslutninger: Gevind, flanger, aseptisk eller fødevare godkendte tilslutninger. Godkendelser: PED, ASME. Materialer til rammen: Malet stål eller helt i rustfrit stål. SIGMAWIG plate heat exchangers are available in different sizes. The fact that the units are welded without filler metals, gives them a benefit regarding corrosion resistance. The design of the gasket free SIGMAWIG welded heat exchanger broadens the classic range of operations for plate heat exchangers regarding operational safety, operational pressure, temperatures, leak-tightness and durability The heat exchangers are provided with corrugated sheets in the following sizes: ST 3, ST 12/18 and ST 30/40. Operating pressure max. 25 bar for the standard unit. Operating temperature: -40ºC til 300ºC Plate Material: 304, 316L, 316Ti, 904L, Titanium, SMO, Nickel alloys mm. Connections: Threaded, flanged, or aseptic food approved connections. Approvals: PED, ASME. Materials for the frame: Painted steel or entirely in stainless steel. Anvendelse / Applications TIG-svejse sømme uden fyldstof fjerner risikoen for lækage og diffusion. Det er derfor flere og flere SIGMAWIG anvendes, hvor den operationelle driftssikkerhed er indiskutabel. Kontrol af kemisk reaktion processer. Temperatur udligning af mellemprodukter og færdigvarer. Køling, opvarmning eller kondensering af opløsningsmidler. Køling og opvarmning af DEMI-vand. Varmegenvinding i kemiske eller raffinerings processer. Fordampning / kondensering af kølemiddel. Tig welding seams without filler eliminate the risk of leakage and diffusion. That is is why more and more SIGMAWIG are used, where operational dependability is indisputable. Control of chemical reaction processes. Temperature equalization of intermediate and final products. Cooling, heating or condensation of solvents. Cooling and heating of DEMI-water. Heat recovery in chemical or refining processes. Evaporation / condensation of refrigerants. 460 Side 6 Issue AB:

7 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS SIGMAWIG - Varmevekslere / SIGMAWIG - Heat exchangers Fuldsvejste varmevekslerne / All welded heat exchangers SIGMAWIG ST 3 / SIGMAWIG ST 3 Den lille kompakte pladevarmeveksler kan nemt monteres selv i meget trange pladsforhold. Velegnet til væsker og gasser uden for intervallet af paknings pladevarmevekslere navnlig i den kemiske og farmaceutiske industri. Helsvejset rustfrit stål ramme. Tilslutnings størrelse DN 25 (1 ). De sildebens korrugerede plader giver høj ydeevne. Flowhastigheder op til 8 m³/h. Max. 3 m² varmeoverførsel areal pr enhed. The small compact plate heat exchangers can easily mounted into very confied space conditions. Suitable for liquids and gases outside of the range of gasketed plate heat exchangers especially in the chemical and pharmaceutical industries. All welded stainless steel frame Connection size DN 25 (1 ) High performance heringbone corrugation pattern Flow rates up to 8 m³/h Max. 3 m² heat transfer area per unit. SIGMAWIG ST 12 / ST 18 / SIGMAWIG ST 12 / ST 18 Velegnet til væsker og gasser som ligger uden for intervallet af paknings pladevarmevekslere navnlig i den kemiske og farmaceutiske industri. Malet ramme sammenspændt med bolte eller med helsvejst rustfrit stål ramme. Tilslutnings størrelse DN 50 (2 ). De sildebens korrugerede plader giver høj ydeevne. Flowhastigheder op til 35 m³/h. Max. 25 m² varmeoverførsel areal pr enhed. Suitable for liquids and gases outside of the range of gasketed plate heat exchangers especially in the chemical and pharmaceutical industries. Pressure frame bolted with painted carbon steel or with all welded stainless steel. Connection size DN 50 (2 ). High performance herringbone corrugation pattern. Flow rates up to 35 m³/h Max. 25 m² heat transfer area per unit. Side 7 Issue AB:

8 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS SIGMAWIG - Varmevekslere / SIGMAWIG - Heat exchangers Fuldsvejste varmevekslerne / All welded heat exchangers SIGMAWIG ST 30 / ST 40 / SIGMAWIG ST 30 / ST 40 SIGMAWIG ST 30 og ST 40 tillader dig at bruge de unikke fordele ved de fuldsvejste pladevarmevekslere med større volumen op til 450 m³/h og overflade op til 90 m². Velegnet til væsker og gasser uden for intervallet af paknings pladevarmevekslere navnlig i den kemiske og farmaceutiske industri. Malet ramme sammenspændt med bolte eller med helsvejst rustfrit stål ramme. Tilslutnings størrelse DN 150 (6 ). De sildebens korrugerede plader giver høj ydeevne. Flowhastigheder op til 350 m³/h. Max. 90m² varmeoverførsel areal pr enhed. The types SIGMAWIG ST 30 and ST 40 allow you to use the unique advantages of the fully welded Plate Heat Exchangers with larger volume flows up to 450 m³/h and exchange surface up to 90 m². Suitable for liquids and gases outside of the range of gasketed plate heat exchangers especially in the chemical and pharmaceutical industries. Pressure frame bolted with painted carbon steel or with all welded stainless steel. Connection size DN 150 (6 ). High performance heringbone corrugation pattern Flow rates up to 350 m³/h Max. 90m² heat transfer area per unit. SIGMAWIG Dimentioner / Dimension Teknisk Data / Technical Data ST 3 ST 12 ST 18 ST 30 ST 40 Driftstryk / Operating pressure (Max. bar) Driftstemperatur / Operating temperature (Max. ºC) Driftstemperatur / Operating temperature (Min. ºC) Strømningshastighed / Flow rate (liquid) (Max. m³/h) 8, Varmeveksler overflade / Exchanger surface (Max m²) 2,7 16, Længde A / Lenght A (Max. mm) Længde B / Lenght B (Max. mm) Bredde W / Width W (mm) Højde H / Hight H (mm) Tilslutning størrelse / Nozzle size DN 25 DN 50 DN 50 DN 150 DN Side 8 Issue AB:

9 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS SIGMASHELL - Varmevekslere / SIGMASHELL - Heat exchangers SIGMASHELL / SIGMASHELL Den nye serie af SIGMASHELL Plate & shell varmevekslere øger anvendelsen af pladevarmevekslere. Den helsvejste pakningsfrie SIGMASHELL varmeveksler er udviklet specielt til varmeoverførsels processer i den kemiske og petrokemiske industri, den farmaceutiske industri, olie-og naturgasproduktion, papirmasse-og papirindustrien, stålværker og elproduktion. Driftstryk fra vakuum op til 150 bar Driftstemperatur fra -200ºC op til 550ºC Viskositet op til 8,000 mpa Fås i alle aktuelle plade materialer. Svøb konstruktion: helsvejst eller med adgang fra en eller to sider. Multi-passage muligt for svøb og plade side. Varmeoverføringsareal op til 700 m 2 pr. enhed. The new Series of SIGMASHELL Plate & shell heat exchangers additionally enhances the field of application for plate heat exchangers. The completely gasket less welded SIGMASHELL heat exchangers are designed especially for heat transfer processes in the chemical and petrochemical industry, the pharmaceutical industry, oil- and natural gas production, pulp and paper industries, steel mills and power generation. Operating pressure from vakuum up to 150 bar Operating temperature from -200ºC up to 550ºC. Viscosities up to mpas. Available in all current plate materials. Shell construction: all welded or accessible to one or two sides. Multi-pass possible for shell and plate side. Heat transfer surface up to 700 m 2 per unit. Side 9 Issue AB:

10 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS Teknologi / Technology For fødevarer og drikkevarer / For food and beverages SIGMA 66 2 trins maltafkogs køler / 2-stage decoction malt cooler Juice og forfriskninger / Juice and refreshments SIGMATHERM - pasteuriserings anlæg. Til pasteurisering af aseptisk koldfyldt frugt juice, ikke mousserende eller kulsyreholdige forfriskninger, drinks, koncentrater, sirup og andre produkter med et højt syre indhold. SIGMA pladevarmeveksler anlæg designes i overensstemmelse med produktets karakteristika. Varmegenvinding op til 96%.Kan kombineres med SIGMAVAC - afluftnings anlæg. SIGMATHERM - pasteurisation plant. For pasteurizing aseptic cold filled fruit juice, not sparkling or carbonated drinks, drinks, concentrates, syrups and other products with a high acid content. SIGMA plate heat exchanger systems designed in accordance with their characteristics. Heat recovery up to 96%. Can be combined with SIGMAVAC- deaeration system Afsvovlingsanlæg. For reduktion af SO 2 indhold af svovlholdig frugt og grapejuice (tilsat som stabilisator) til de acceptable værdier, sker det naturligvis med en speciel Schmidt proces. Desulphurisation plant. To reduce SO2 content of sulfur fruit and grapefruit juice (added as a stabilizer) to the acceptable values, it happens naturally with a special Schmidt process. SIGMAVAC - afluftningsanlæg. Til fjernelse af luft og ilt fra juice og drikke, for at forbedre kvalitet og holdbarhed,så vel som under påfyldning, i at forhindre dannelse af skum samt propper i tilfælde af frugtkødsholdig juice. Disse kan kombineres med pasteuriserings- og inddampningsanlæg. SIGMAVAC - deaeration systems. Removal of air and oxygen from juices and drinks, to improve the quality and durability, as well as during filling, to prevent foaming and plugs in the case of pulp-containing juices. These can be combined with pasteurization and evaporation. SIGMATHERM Pasturiseringsanlæg med afluftningsanlæg / Pasturiserings facility with deaeration systems SIGMASTAR - inddampningsanlæg. Til inddampning af frugtsaft og frugtkød som værende den mest økonomiske metode til den biologiske forarbejdning og lagring. På samme tid bevares aromaen i produktet. SIGMA STAR - evaporation. For evaporation of juice and pulp as being the most economical method of biological processing and storage. At the same time preserving the flavor in the product. SIGMASTAR Inddampnings anlæg / Evaporation facility SIGMATEC - Afalkoholiseringsanlæg / Dealcoholisations facility Øl og vin / Beer and wine Afkølings- og opvarmningsanlæg Udviklet til anvendelse ved: - køling / opvarmning af urt - lynafkøling af øl før filtrering - afkøling af vin for bundfældelse af kaliumbitartrat - opvarmning af vin og likør til varm fylding med SIGMA plade varmevekslere. Cooling and heating facility Designed for use by: - cooling / heating the herb - lightning cool the beer before filtering - cooling the wine to precipitation of potassium - heating of wines and liqueurs to hot panel looks with SIGMA plate heat exchangers. SIGMATERM - Pasteuriserings anlæg til aseptisk: - pasteurisering af for filtreret øl, vin og champagne En kombination med afsvovlingsanlæg er mulig. Varmegenvinding med SIGMA plade varmevekslere op til 96%. SIGMATERM - Pasteurization facility for aseptic: - pasteurization of the filtered beer, wine and champagne A combination of desulphurisation is possible. Heat recovery with SIGMA plate heat exchangers up to 96%. SIGMASTAR - inddampnings anlæg. Inddampning af urt, øl, urtafkog og gær som basis materiale for videre forarbejdning. SIGMASTAR - evaporation facility. Evaporation of the herb, beer, decoctions and yeast as raw material for further processing SIGMATEC - afalkoholiseringsanlæg Til reducering af alkoholprocenten eller fjernelse af alkohol fra øl, vin og champagne. SIGMATEC - dealcoholisations facility To reduce the alcohol content, or removal of alcohol from beer, wine and champagne. 464 Side 10 Issue AB:

11 PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS Teknologi / Technology For fødevarer og drikkevarer / For food and beverages Mejeriprodukter og andre levnesmidler / Dairy products and other foodstuffs Køle- og varmeanlæg. Til varmebehandling af mælk. Til afkøling af mælk, fløde, yoghurt mælke og valle koncentrater, is, kaffe ekstrakter, frugtjuice koncentrater, frugtpuré, flydende dej, ved hjælp af SIGMA pladevarmevekslere. Cooling and heating. For heat treatment of milk. To cool the milk, cream, yogurt milk and whey concentrates, ice cream, coffee extracts, fruit juice concentrates, fruit purees, liquid pastry, using SIGMA plate heat exchangers. SIGMATHERM SIGMATHERM pasteuriserings anlæg. Til pasteurisering, gennem en aseptisk forarbejdning, af mejeriprodukter såvel som forskellige slags fløde og dessert, marmelade, honning, æblepuré, frugt og grøntsags puré, tomatfrugtkød, ketchup, mayonnaise og andre æggeprodukter, eddike, og sauser. Anlæg med SIGMA pladevarmevekslere til tyktflydende, klistrede, trævlede og klumpede produkter. Varmegenvinding op til 96%. Disse anlæg kan kombineres med SIGMAVAC afluftningsanlæg. SIGMATHERM - pasteurisation facility. For pasteurization, through an aseptic processing of dairy products as well as different kinds of cream and dessert, jam, honey, apple puree, fruit and vegetable puree, tomato pulp, ketchup, mayonnaise and other egg products, vinegar, and sause. Plants with SIGMA - exchangers for viscous, sticky, fibrous and lumpy products. Heat recovery up to 96%. These facility can be combined with SIGMAVAC deaeration facility. SIGMASTAR Inddampnings anlæg / Evaporation facility SIGMAVAC - afluftningsanlæg For at bevare produktets originale smag og for at forbedre kvaliteten fjernes luft og ilt fra mælk og fløde, honning, babymad, frugtkød, grøntsags juice, supper og andre flydende levnedsmidler. Disse anlæg kan kombineres med pasteuriserings anlæg SIGMATHERM - og SIGMASTAR Inddampningsanlæg. SIGMAVAC - deaeration facility To preserve the original taste and to improve the quality of air and oxygen is removed from milk and cream, honey, baby food, pulp, vegetable juices, soups and other liquids. These facility can be combined with pasteurisation facility SIGMATHERM - and SIGMA STAR Heat exchangers. SIGMASTAR - Inddampningsanlæg Til inddampning af mælk, valle, grøntsags og plante juice, puréer, kaffe og the ekstrakt, pektin spiselig gelatine. SIGMA STAR - Heat exchangers For evaporation of milk, whey, vegetable and plant juices, purees, coffee and tea extract, pectin edible gelatin. SIGMASTAR Inddamper/kondensator / Evaporator/condenser SIGMASTAR - Inddamper/kondensator Til inddampning af rør- og roe sukker, flydende sødemiddel (saccharose, fructose, dextose, stivelses sukker varianter) som basis produkt for videre anvendelse i produktion af drikke og levnedsmidler. SIGMA STAR - evaporator / condenser For evaporation of cane and beet sugar, liquid sweetener (sucrose, fructose, dextose, starch sugar variants) as the basic product for further use in production of beverages and foods. Side 11 Issue AB:

12 Scanding Fittings / Fittings PLADEVARMEVEKSLER / PLATE HEAT EXCHANGERS Scanding leverer rustfrit procesudstyr primært til levnedsmiddel-, pharmaseutisk- og kemisk industri Tankudstyr / Tank Equipment Ventiler / Valve Scanding offers corrosion-proof process equipment primarily for food, pharmaceutical and chemical industries. Scanding blev grundlagt i 1992 af ingeniør Palle Müller-Hansen, dels som en rådgivningsvirsomhed og dels som agenturvirksomhed med salg af komponenter indenfor den rustfrie sanitære branche. I dag er vort kerneområde udelukkende salg af rustfrit proces-udstyr til den sanitære og aseptiske branche, f.eks. til hele levnedsmiddelbranchen samt til den pharmaseutiske- og kemiske industri. Scanding s dynamiske medarbejdere arbejder ud fra princippet: Røreværker / Mixer Varmevekslere / Heat exchangers Andre produkter / Other products Dette er ikke kun et slogan for os, men bliver praktiseret via en klar salgspolitik, vor tilpasningevne og fleksibilitet, samt vor konstante fornyelse og fortsatte udvikling. Vore specialister står dagligt til rådighed med gode råd og vejledning vedrørende vort omfattende produktprogram. De kender produkterne, og kan se deres anvendelighed. Af og til sker det, at vi i forbindelse med rådgivning til en kunde, må tilbyde et produkt, som ikke hører hjemme i vort standard program. Dette er ingen hindring, netop fordi vi sætter kunden i fokus, og derfor ønsker at finde den optimale løsning. Gennem vort store internationale netværk, skaffer vi varerne i de rigtige specifikationer, samt til en bedste pris og leveringstid. Hver eneste dag er vi på farten, overalt i landet klar til omgående at besøge Dem, når der er behov for det. Vort store centrallager og integrerede Edb-styring betyder, at ordrebehandling og lagerstyring sker sikkert og hurtigt, normalt med levering fra dag-til-dag. Vi kan altid checke den aktuelle lagerbeholdning, allerede under den indledende telefonsamtale, og dermed give kunden den bedst mulige vejledning. Alle forsendelser bliver dobbeltchecket, for derved at minimere eventuelle fejlleverancer. Scanding was founded in 1992 by engineer Palle Müller-Hansen. Originally, it was an agency business including sales of components within the corrosion-proof sanitary industry, likewise offering consulting services. Today our core activity is exclusively sale of corrosion-proof process equipment for sanitary and aseptic industries, such as all food industries as well as pharmaceutical and chemical industries. Scanding s dynamic employees act on the principle: Powerful coaching - Productive cooperation To us, this is not just a slogan. It is put into practice via an evident marketing policy, our adaptability and flexibility, as well as our constant renewal and continuous development. Our experts are daily at your service with advice and guidance of our extensive product programme. They know the products and have an eye for their suitability. When assisting our customers, it may happen, from time to time, that we have to offer a product, which is not included in our own standard programme. This is no problem, however, because we focus on our customer and consequently, try to provide the optimum solution. We supply the right specifications of the articles in question through our large, international networks, at the best price and time of delivery. Every day we are on our way all over the country ready to visit you, whenever you need. Our great Central Warehouse and the Integrated Computer management means that order processing and stock management is done safely and quickly, usually with next day delivery. We can always check the current stock during the initial telephone conversation, and thereby give the client the best possible guidance. All shipments are double checked in order to minimize any errors supplies. Scanding FLOW TECHNOLOGY AND EQUIPMENT Scanding A/S Djursgade 31 DK-8500 Grenaa Tel.: Fax: Side 12 Issue AB: Isue: Pumper / Pumps Flow komponenter / Flow components Slanger / Hoses Effektiv sparring - Produktivt samarbejde

Pladevarmeveksler / Plate heat exchangers

Pladevarmeveksler / Plate heat exchangers Pladevarmeveksler / Plate heat exchangers SIGMA - Varmevekslere / SIGMA - Heat exchangers Pladevarmevekslerne med pakning / Plate heat exchangers with gasket SIGMA - Pladevarmevekslerne med pakning / SIGMA

Læs mere

Scanding. Røreværker / Agitators. Scanding 8.1.1 RØREVÆRKER / AGITATORS. www.scanding.dk - Fax: 87 59 22 23 - Phone: 87 59 22 22

Scanding. Røreværker / Agitators. Scanding 8.1.1 RØREVÆRKER / AGITATORS. www.scanding.dk - Fax: 87 59 22 23 - Phone: 87 59 22 22 RØREVÆRKER / AGITATORS Scanding FLOW TECHNOLOGY AND EQUIPMENT Side 1 Issue AB:06-2012 477 RØREVÆRKER / AGITATORS Røreværker til: / Agitators for: Farmaceutisk industri. Bioteknologi. Kemisk industri. Fødevareindustri.

Læs mere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere 27/6 2013 MFJ Alcon sælger et stort udvalg af Alfa Lavals varmevekslere Nedenfor her følger en kort beskrivelse af de mest gængse modeller Varenr Beskrivelse

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Scanding. Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers. Scanding 7.2.1 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS

Scanding. Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers. Scanding 7.2.1 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers Scanding FLOW TECHNOLOGY AND EQUIPMENT Side 1 Issue AB:06-2012 467 RØRVARMEVEKSLER / TUBE HEAT EXCHANGERS XTube Varmevekslere

Læs mere

Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers

Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers Rørvarmeveksler / Tube heat exchangers XTube Varmevekslere / XTube - Heat exchangers XTube - General beskrivelse af varmevekslerne / XTube - General description of the heat exchangers XTube Varmevekslere

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

SONDEX SONDEX PLADEVARMEVEKSLERE MEJERI- OG FOODINDUSTRIEN

SONDEX SONDEX PLADEVARMEVEKSLERE MEJERI- OG FOODINDUSTRIEN SONDEX SONDEX PLADEVARMEVEKSLERE MEJERI- OG FOODINDUSTRIEN Passer til tidligere leverede apparattyper. Sonder Safe sikkerhedsplader kan leveres som standard. Effektive og limfri Sonder Lock eller Sonder

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Coils. Lamelvarmevekslere Tube & Fin Heat Exchangers

Coils. Lamelvarmevekslere Tube & Fin Heat Exchangers Coils Lamelvarmevekslere Tube & Fin Heat Exchangers Lamelvarmevekslere Coils tt coil tilbyder en lang række forskellige typer af batterier til opvarmning og køling af luft i ventilationssystemer, luftkanaler,

Læs mere

Tankudstyr / Tank equipment

Tankudstyr / Tank equipment ZTO ZTOF Tryk dæksler: ZTH Scanding har et bredt sortiment af tryk dæksler i dimentioner fra 100 mm til 1000 mm. Vi har næsten ubegrænset mulighed for at fremstille dækslerne i specieludførelse og materialekvalitet.

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of:

Starcon. CERTEX DANMARK A/S offers a Starcon lifting and handling system to the concrete industry consisting of: STARCON / STARCON Betonrør og betonelementer er yderst vanskelige at håndtere på grund af vægt og udformning. Håndteringen er ressourcekrævende og kan udgøre en sikkerhedsrisiko. CERTEX DANMARK A/S tilbyder

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

SR20 Cylinder for oil hydraulics

SR20 Cylinder for oil hydraulics SR20 Cylinder for oil hydraulics Dimensions SR20 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless steel. Standard cylinder diameters from ø25 mm up to and including ø80 mm. Application

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system

Starcon Concrete Handling. Starcon betonforankring. Indhold Anker Anker system. Former. Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system betonforankring Indhold Anker Anker system Former Frimeda ringkobling Løfteøjer Schroeder-Neuenrade anker system Concrete Handling Index Anchor Anchor System Former Frimeda Ring Clutch Lifting Eye Schroeder-Neuenrade

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

T E D S B E T V. Lynkoblinger i rustfri stål AISI 316L RUSTFRI STÅL 316L

T E D S B E T V. Lynkoblinger i rustfri stål AISI 316L RUSTFRI STÅL 316L T E B E D S T V Æ L G D E Lynkoblinger i rustfri stål AISI 316L RUSTFRI STÅL 316L Et fuldt sortiment til krævende applikationer Legris dækker dine behov ved at forøge sit sortiment af koblinger. Hvad bruges

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

3.2.1 SKUEGLAS / SIGHT GLASS

3.2.1 SKUEGLAS / SIGHT GLASS , Metalstøbte skueglas, DIN 7079 /, Metal Fused Sight glass, DIN 7079 Materiale: 1.4462 i h.t. VdTÜV specifikation & DIN/EN standard / Material: 1.4462 acc. to VdTÜV specifications & DIN/EN standards Glas:

Læs mere

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain shop material Increase your turnover with shop material from unidrain ClassicLine perspex frame Displays in shops are an ideal way to achieve success with unidrain. The best way to display ClassicLine

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group. Svejste rør

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group. Svejste rør Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group Svejste rør Svejste rør / Svejste stålrør Kalibrerede og glødede eller blankglødede Calibrated and annealed or bright annealed Tol.: EN 10217-7, EN/ISO

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Svejste rør / Welded tubes

Svejste rør / Welded tubes Svejste rør Svejste rør / Svejste stålrør Kalibrerede og glødede eller blankglødede Calibrated and annealed or bright annealed Tol.: EN 10217-7, EN/ISO 1127 D3/T3 Dim. Kg/m EN 1.4301 1.4541 1.4404 1.4571

Læs mere

Kompakt patronfilter til løsning af støvproblemer inden for mange forskellige industrier

Kompakt patronfilter til løsning af støvproblemer inden for mange forskellige industrier Kompakt patronfilter til løsning af støvproblemer inden for mange forskellige industrier FMC patronfilterserien byder på mange driftsfordele takket været dets kompakte design og patenterede UniClean -system.

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

5 års garanti Å R S G A R A NTI

5 års garanti Å R S G A R A NTI PLANOPOLY 7 PÅ ALLE LONGLIFE LÆDERKVALITETER PÅ SKUM OG FJEDRE PÅ STEL OG IKKE BEVÆGELIGE- BÆRENDE DELE PÅ DE FLESTE STOFFER Chaiselong-modulet bliver som standard leveret med en manuel liggefunktion,

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Ragnhild Sørensen Kvalitets- og udviklingschef

Ragnhild Sørensen Kvalitets- og udviklingschef Ragnhild Sørensen Kvalitets- og udviklingschef Our history in brief Establishe d in 1884 in Copenhagen under the name Even Nielsen. Sales of raw materials to the paint/- varnish industry. In 1967 change

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

AUTOMATIC. Foto in den blauen Bereich einfügen

AUTOMATIC. Foto in den blauen Bereich einfügen AUTOMATIC Foto in den blauen Bereich einfügen Automatisk deling og afklipning Automatic splitting and declipping Kvalitets- og dimensionskontrol Quality and dimensional control Den automatiske deling af

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld 1 Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld Trussel mod grundvand Trussel mod boliger Anden risiko 2 Oprensning Opgravning og destruktion/deponering Insitu - destruktion/immobilisering

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Det moderne datacenter. Jesper Ryder NetApp

Det moderne datacenter. Jesper Ryder NetApp Det moderne datacenter Jesper Ryder NetApp Hvad er det moderne datacenter? Høj effektivitet og plads udnyttelse Vækst uden begrænsninger Evnen til at gøre ALT uden afbrydelser og nedetid Tilpasse performance

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Filtre Fødevarer. 10 Diatom A/S - Avedøreholmen Hvidovre

Filtre Fødevarer. 10 Diatom A/S - Avedøreholmen Hvidovre Med kombinationen af filterløsninger fra Pall Corporation og vor mangeårige interne expertise og erfaring, dækker Diatom enhver applikation inden for filtrering af fødevarer. Vi kan tilbyde markedets bredeste

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

DN150: 1.4581/1.4581 DN 200: 1.4408/1.4571 POM/NBR POM/NBR POM/NBR POM/NBR

DN150: 1.4581/1.4581 DN 200: 1.4408/1.4571 POM/NBR POM/NBR POM/NBR POM/NBR Gustaf Fagerberg A/S ornmarksvej 8-10 Tlf: 43 9 0 00 605 Brøndby Fax: 43 9 0 0 fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk GEFA Butterflyventil DN 40 - DN 300 V-.075.5 Erstatter V-.075.4 Side 1 af 6 Type

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere