INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2010. Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2010 Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ modelportefølje viser stor styrke i september og er langt foran på et års sigt Analyser: Atlantic Petroleum German High Street Prop. Bang & Olufsen B Hvidbjerg Bank Brøndby IF Netop Solutions DanEjendomme Holding Novozymes Danionics Nuna Minerals DK Trends Invest Rias B DHL B TK Development Formuepleje Limittellus Vestfyns Bank Formuepleje Safe Össur Sparekassen Faaborg AAB

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2010 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne September måned er normalt relativ nyhedssvag på det selskabsspecifikke niveau efter overståelsen af halvårsrapporteringen i august og forud for Q3rapporteringen, som tager fart i sidste del af oktober måned. Alligevel er der begivenheder på den danske aktiescene, som påvirker investorerne og derfor fortjener at blive vurderet, og der sker også en løbende tilpasning af den overordnede værdiansættelse, som aktuelt påvirkes af store udsving i væsentlige valutaer som USD, GBP og Yen men også af betydelige stigninger i råvarepriser som f.eks. guld, der afspejler investorernes frygt for inflation samt mange andre primære råvarer, som primært frives i vejret af Kinas efterspørgsel. Den globale økonomi balancerer på en knivsæg, og den latente verdenskrig på valutamarkederne hjælper ikke med til at afværge alvorlige følger for mange lande ud over de direkte berørte... side 3 Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra GN Store Nord, NKT Holding, Vestas Wind Systems og A.P. Møller Mærsk....side 5 Konservativ modelportefølje viser stor styrk og er langt foran på et års sigt Vores konservative modelportefølje leverede i september et afkast på hele 11,10 pct. mod OMXC GI (totalindekset inkl. udbytte), som steg 5,18 pct. Alle tre porteføljer lå dog markant bedre end markedet i september, da den risikovillige leverede 8,47 pct. og den indeksbaserede 8,68 pct. På et års sigt er det også den konservative modelportefølje, som er i front med et afkast på 37,18 pct. over for markedets 23,31 pct., som kun modelporteføljen for den risikovillige investor ligger efter med et afkast på 20,34 pct.... side 7 ANALYSER Atlantic Petroleum 1010C.ATLA German High Street Prop. 4040D.GHSP Bang & Olufsen B 2520C.BANG Hvidbjerg Bank 4010D.HVID Brøndby IF 2530D.BRØN Netop Solutions 4540D.NETO DanEjendomme Holding 4040D.DABA Novozymes 1510A.NOVZ Danionics 4520D.DACA Nuna Minerals 1510D.NUNA DK Trends Invest 4020D.DKTR Rias B 2010D.RIAS DLH B 2010D.DLHB TK Development 4040C.TKDE Formuepleje Limittellus 4020C.FPLI Vestfyns Bank 4010D.VESF Formuepleje Safe 4020C.FPSA Össur 3510C.OSSR Sparekassen Faaborg 4010C.FÅBO Aab 2530D.ÅBKL

4 Markedskommentar Verdenskrig på valutamarkederne September måned er normalt relativ nyhedssvag på det selskabsspecifikke niveau efter overståelsen af halvårsrapporteringen i august og forud for Q3rapporteringen, som tager fart i sidste del af oktober måned. Alligevel er der begivenheder på den danske aktiescene, som påvirker investorerne og derfor fortjener at blive vurderet, og der sker også en løbende tilpasning af den overordnede værdiansættelse, som aktuelt påvirkes af store udsving i væsentlige valutaer som USD, GBP og Yen men også af betydelige stigninger i råvarepriser som f.eks. guld, der afspejler investorernes frygt for inflation samt mange andre primære råvarer, som primært frives i vejret af Kinas efterspørgsel. Den globale økonomi balancerer på en knivsæg, og den latente verdenskrig på valutamarkederne hjælper ikke med til at afværge alvorlige følger for mange lande ud over de direkte berørte Det globale aktieindeks AC MSCI World Index steg i september 6,95 pct. opgjort i lokal valuta, og leverede i 3. kvartal dermed et positivt afkast på 9,19 pct., hvilket ikke mindst er trukket op af Nordamerika og Kina. Imidlertid skal den faldende amerikanske dollar, som siden juni er faldet ca. 14 pct. over for euro en og dermed den danske krone, tages med i betragtningen. Nasdaq steg 6,27 pct. over måneden mens det bredere S&P500 kun gik 3,85 pct. frem, og de to indeks leverede således i 3. kvartal hhv. 12,30 pct. og 10,72 pct., og siden årsskiftet ligger de oppe med hhv. 3,38 pct. og 1,31 pct., hvor det globale AC MSCI World Index kun er steget 0,70 pct. målt i lokal valuta. Frygten for et douple dip i den globale vækst har været holdt nede af rimelige makroøkonomiske tal, men fokus har flyttet sig noget fra arbejdsløshed og ejendomspriser mod den latente verdenskrig på valutamarkederne, som har ført til, at især USA, Storbritannien og Japan har ladet seddelpressen sende deres valuta ned som svar på den valutapolitik, som Kina er blevet kritiseret for. Disse lande forsøger ved at holde en svag valuta over for de vigtigste samhandelspartnere at stimulere eksporten og dermed holde den økonomiske aktivitet oppe hos sig selv. Det sender imidlertid kun problemet videre, og f.eks. George Soros, som har været én af verdens betydeligste spekulanter på valutamarkederne, har advaret mod, at optrapningen af valutakrigen kun er ødelæggende for den globale stabilitet og dermed kan påvirke den globale økonomiske vækst negativt. Europa er placeret som en lus mellem to negle. Som følge af den primære prioritet på inflationsbekæmpelsen, som der er bred politisk opbakning om i EU, er Eurolandene forhindret i at tage seddelpressen i brug som våben i den aktuelle krig. Det betyder, at konkurrenceevnen i Euroregionen, som Danmark også i den forbindelse hører til pga. vores valutapolitik, som binder kronen op til Euroen i et snævert bånd, i den aktuelle situation svækkes. Storbritannien, som står uden for Eurosamarbejdet har altså valgt at kaste sig ind i krigen, og Sverige har også anvendt valutapolitikken til at kickstarte økonomien i øvrigt med stor succes. Den svenske krone var i en periode svækket omkring 25 pct., hvilket for alvor satte eksporten i gang, og man har nu løftet den til niveauet fra tidligere, men oplever en stærk udvikling i økonomien. Det danske C20indeks steg i september måned 2,04 pct., altså markant mindre end det globale indeks. I 3. kvartal, som også blev afsluttet med september måned har C20papirerne løftet sig 6,09 pct. og altså også mindre en de globale aktiemarkeder, men ser vi på udviklingen siden årsskiftet har de danske aktier klaret sig markant bedre med en stigning for C20indekset på hele 23,84 pct. mod de globale aktiers stort set uændrede niveau, når vi måler 3

5 i lokale valutaer. På sektorniveau har Forbrugsgoder og IT gjort sig bemærket med stigninger på hhv. 9,14 pct. og 9,12 pct., mens Materialer, Energi og Finans med fald på hhv. 2,25 pct., 1,93 pct. og 1, 32 pct. trak ned. I det seneste kvartal var det Konsumentvarer, som med 20,72 pct. skilte sig positivt ud, mens Energi og Industri trak ned med afkast på hhv. 8,61 pct. og 3,86 pct. I den forgangne måned har der været forøget fokus på sektorer og industrier. Bl.a. har luftfarten været i fokus, hvor CimberSterling leverede en 1. kvartalsrapport, som tydeliggjorde udfordringerne. Efterfølgende har selskabet opnået tilsagn om offentligt lån til askeskyens meromkostninger, hvilket vel er positivt men især for den kreditgiver, som havde stillet den midlertidige facilitet til rådighed. Satair leverede en stærk indtjeningsforbedring ift. sammenligningsåret, hvor krisen var på højden, og generelt er perspektiverne både på kortere og længere sigt ganske positive. Endelig blev det udpeget ny CEO for SAS, hvis fremtid nok er mere tvivlsom, da der offentligt er tilkendegivet ønske fra hovedaktionærernes side om, at der skal findes nye ejere. Vindmølleindustrien har også oplevet betydelig bevågenhed bl.a. som følge af messe i Nordtyskland, og Vestas har det fremdeles vanskeligt på trods af løbende meldinger om nye ordrer. Vi er uændret af den holdning, at aktien fundamentalt er værdiansat på et for optimistisk grundlag, hvad angår udsigten til, aktionærernes adgang til pengestrømmene. Endvidere er konkurrencen fra både etablerede aktører inden for heavyindustry og nye kinesiske aktører en massiv trussel for Vestas. Høreapparatbranchen er kommet i fokus dels pga. budkrigen om den mindre, amerikanske Otix, som både GN ReSound og William Dement Holdning (WDH) er liebhavere til, dels pga. den årlige europæiske høreapparatmesse, EUHA, som netop nu løber af staben, og hvor bl.a. WDH vil præsentere sit nye highendapparat Chilli for stærkt hørehæmmede. Vi er blevet relativt mere positive på WDHaktien i forhold til GN Store Nord, hvor vi finder værdiansættelsen i alt for høj grad baseret på positive udfald af erstatningssagerne. Netop den polske modparts manglende betaling af den tilkendte erstatning ved voldgiftssagen illustrerer de store risici. Pandoras vellykkede børsintroduktion vurderes at bane vejen for flere af de afventende IPO s, herunder bl.a. TDC s tilbagevenden som fuldbyrdet børsnoteret selskab. Konsortiet af kapitalfonde, som ejer hovedparten af TDC, har tilkendegivet at ville sælge, og en samlet transaktion vurderes sandsynlig inden årsskiftet. Den rigelige likviditet som følge af mange landes lempelige pengepolitik, stimulerer fortsat værdiansættelsen af aktier, da renteniveauet både for de korte, men nu også for de lidt længere obligationer, driver investorerne over mod aktier. Frygten for, at de rigelige pengemængder fører til øget inflation, vil gøre reale aktiver relativt mere attraktive end finansielle aktiver som obligationer og andre fastrenteprodukter. I sidste halvdel af oktober vil sæsonen for 3. kvartalsrapporter blive skudt ind, og der vil traditionen tro blive justeret lidt ved udmeldingerne for hele regnskabsåret. Det er vores vurdering, at for den bankerne, som typisk ligger først i sæsonen, vil der være et øget behov for hensættelser, som lægger et vist negativt pres på udmeldingerne, mens vi forventer opjusteringer i overtal hos industriselskaberne, primært drevet af indre forbedringer. Valutaudviklingen vil imidlertid arbejde imod den underliggende positive udvikling. 4

6 BRIEFING PÅ SEPTEMBER MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Pandora, Harboe, GN Store Nord og Coloplast Pandora overtegnes og er sikret flyvende start på børsen Pandora føres på børsen efter nogle år og ikke mindst et 1. halvår 2010, hvor der er udvist formidable regnskabsresultater, både hvad angår toplinievæksten og bundlinien. Vi vil dog advare mod, at man projicerer den rapporterede vækst på over 100 pct. p.a. og overskudsgraden (EBITDAmargin) på over 40 pct. ud i fremtiden. Der synes umiddelbart at være et momentum i forretningen, og der er en stærk interesse fra de sælgende aktionærer, som over en kortere årrække må ventes at ville realisere deres resterende aktiebeholdning, til de kommende 1 3 år fortsat at fremvise en positiv udvikling. Men al erfaring vil tilsige, at såvel vækstniveauet som den overnormale indtjening vil normalisere sig. Endda ser vi en ikke ubetydelig risiko for et scenarie, hvor væksten bliver negativ, fordi forretningen er så ensidigt eksponeret mod et eneste produkt, såkaldte charms/samlearmbånd, som efterspørgslen meget hurtigt kan blive reduceret drastisk efter, hvis modelunerne skifter. Vi anser det for meget lidt sandsynligt, at det kan lykkes at løfte varemærket op til et egentligt luxusbrand, men erkender, at der påviseligt er et yderst interessant volumen i at møde den brede befolknings behov, men vi vurderer ikke, at forretningsmodellen er langtidsholdbar. Imidlertid er der mekanismer under og efter selve børsintroduktionen som, uafhængigt af eventuelle manglende efterlevelse af de høje forventninger, værdiansættelsen baserer sig på, kan understøtte efterspørgslen og prisdannelsen af aktien i en periode efter børsnoteringen. Først og fremmest, vil de involverede investeringsbanker og almindelige pengeinstitutter være stærkt økonomisk motiverede til at fremstille perspektiverne for Pandora meget positivt og undertrykke vurderingen af risici, herunder såvel operationelle og finansielle, som risikoen ved selve aktien pga. en overordentlig aggressiv værdiansættelse. De operationelle risici er, som nævnt ovenfor, primært risikoen for, at efterspørgslen er båret oppe af en relativ kortvarig (35 årig) modedille, og at når et sådant produkt bliver udbredt vil være en naturlig modreaktion, fordi den almindelige forbruger ikke ønsker noget, som alle har. Desuden vil andre producenter komme til pga. de overnormalt høje indtjeningsmarginaler, og konkurrencen vil presse priser og volumen. De finansielle risici skal bl.a. bedømmes på, at balancen i udgangspunktet aktuelt er problematisk, da egenkapitalen på 3 mia. kr. fremkommer ved at immaterielle aktiver (varemærker og goodwill) i alt er værdiansat til 4,6 mia. kr. på aktivsiden. Hvis der pludseligt sker et skred i udviklingen i salget, kan en regulering af de immaterielle aktivers værdi meget hurtigt angribe egenkapitalen. Men hvad hurtigere vil få indflydelse på selskabet overlevelse er likviditetsudviklingen ved et scenarie med en betydelig opbremsning i salget, hvor pengestrømmene hurtigt vil kunne vende, hvilket vil angribe solvensen. Risikoen ved aktien må anses som overordentlig høj ved udbudsniveauet. Med mulighed for en placering i C20indekset, vil der være en født efterspørgsel fra flertallet af institutionelle investorer, som i al væsentlighed har mandater, hvor porteføljeforvalteren skal argumentere for en fravigelse fra en neutral markedsvægt i en given aktie frem for at argumentere for at investere i en given aktie. Det betyder, at der umiddelbart i forbindelse med tegningen og aktiesalget vil være en naturlig efterspørgsel efter Pandoraaktien, ind til de institutionelle 5

7 investorer har fået tilkøbt aktien til ca. markedsvægt. Med udsigten til, at de sælgende aktionærer har interesse i en positiv udvikling i aktiekursen i 1 3 år, indtil de har realiseret hele investeringen, er det en fornuftig antagelse, at der kommer en positiv nyhedsstrøm over denne horisont. Samlet set vurderer vi, at værdiansættelsen ikke afspejler risikoen for en negativ fundamental udvikling i Pandoras forretning eller risikoen for, at den af det finansielle system bestemte unaturligt høje efterspørgsel efter aktien vil blive efterfulgt af et unaturlig højt udsalg af aktien om 1 3 år. Som langsigtet investering vurderer vi, at Pandoraaktien vil klare sig dårligere end det generelle danske aktiemarked, og vi anser risikoen som høj. På kort sigt kan man investere taktisk i aktien Danisco trækker på alle cylindre Alle fire divisioner inklusive Sweeteners bidrager nu til væksten, og alle fire divisioner viser en forbedring af EBITmarginen. Samtidig er Danisco begunstiget af valutakursudviklingen, og vi ser kvartalsmeddelelsen som en bekræftelse af vores anbefaling af kurspotentialet på 2 (Køb). Kvartalets omsætning steg 13% til mio. kr., klart over de forventede mio. kr. Den organiske vækst var 5%, mens valutabevægelser bidrog med 8%. EBIT på 687 mio. kr. overraskede ligeledes positivt i forhold til konsensusforventningen på 532 mio. kr. EBITmarginen blev dermed 17,6% for kvartalet og 13,7% set over de seneste fire kvartaler. Dansico har dermed nået sit finansielle mål før tiden og vil offentliggøre nye finansielle mål i forbindelse med en kapitalmarkedsdag 8/10. Resultat efter skat blev 402 mio. kr., 31% over konsensustallet. Problemerne i Sweeteners synes under kontrol, og divisionen bidrager positivt til vækst, indtjening og cash flow. De to amerikanske joint ventures med Goodyear hhv DuPont forløber planmæssigt. Ledelsens forventninger til helåret opjusteres fra over 14,5 mia. kr til 15 mia. kr. hvad angår omsætning og fra 2,0 til mellem 2,1 og 2,2 mia. kr. for så vidt angår EBIT svarende til en EBITmargin på 14,. Årets resultat ventes omkring 1,2 mia. kr. efter skat mod tidligere over 1,0 mia. kr.. Daniscos outperformance i forhold til det generelle aktiemarked afspejler sig i nøgletallene, der efterhånden er krævende (P/E 17, K/IV 1,7 og et direkte afkast på knap 2%), men i lyset af den relativt lave risiko endnu ikke skræmmende. Vor DCFmodel antyder et kursniveau omkring 700. Daniscos udmeldinger på kapitalmarkedssdagen 8/10 er en oplagt kurstrigger på kort sigt. På lidt længere sigt er udviklingen i EBITmarginen afgørende, ligesom positivt nyt om de amerikanske joint ventures kan have en kurseffekt. Hævet kurspotentialet for Harboes Bryggeri Vi er generelt positive på bryggeriaktierne, da deres forretning er relativt robust over for turbulensen på aktiemarkedet skabt af den forøgede frygt for et doubledip i den globale økonomi. Desuden vurderer vi specifikt for Harboes Bryggeri, at selskabet nu med god sandsynlighed kan leve op til ledelsens opstillede finansielle mål, bl.a. understøttet af, at hvor råvareprisstigningerne tidligere blev væltet over på forbrugerne, har bryggerierne haft mindre 6

8 travlt med at tilpasse salgspriserne til de faldende råvarepriser. Vi løfter derfor Harboes Bryggeris kurspotentiale fra 3 (Neutral) til 2 (Overvægt/Køb relativt til markedet). GN erstatning retfærdiggør ikke kursen Det positive udfald af DPTG's voldgiftssag (fase I vedr. perioden 1994 til medio 2004) mod Telekomunikacja Polska (TPSA) er naturligvis en stærk positiv begivenhed, da den også understøtter sandsynligheden for at få medhold i fase II (fra medio 2004 til 2009). Men dels giver kendelsen kun DPTG DKK 2 mia. (plus renter) mod kravet på DKK 5 mia., dels anser vi erstatningen som indkalkuleret i kursen. Vi fastholder derfor vores anbefaling af aktiens kurspotentiale på 4 (Undervægt) pga. den høje værdiansættelse, selv om der også var positive takter i halvårsrapporten. Via sin 75% ejerandel i DPTG I/S forventes GN Store Nord som følge af voldgiftssagen at modtage ca. DKK 2,2 mia. før skat inklusive beregnede renter fra det France Telecom ejede TPSA. Betalingen skal falde senest 17/9, og GN vil iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på 600 mio. kr. umiddelbart efter. Det er i øvrigt meddelt, at provenuet i første omgang vil blive anvendt til at tilbagebetale selskabets gæld. Fase II af voldgiftssagen vurderes på basis af rationale i fase I at munde ud i et krav på DKK 1 mia. Oprindeligt har kravet været anslået til DKK 2,5 mia. og GN's andel heraf DKK 1,9 mia. plus renter. Samlet set udgør den sandsynlige erstatning ca. 57% af det samlede krav, som oprindeligt var kalkuleret, g forskellen svarer til 11,5 kr. i aktiens kurs. I den nuværende værdiansættelse er derfor taget højde for en højere værdi af GN ReSound, eller måske snarere en mulig erstatning over for Bundeskartellamt vedr. den ulovlige forhindring af ReSoundsalget, hvor kravet er nu opgjort til EUR 1 mia. Også halvårsrapportens mere positive takter i GN Netcom kan trække lidt op, mens GN ReSounds flade organiske vækst skuffede noget, ikke mindst på basis af de store forventninger til Alera og surraound sound samt trådløs teknologi. Aktien handles til et P/Eniveau på godt 30, hvilket er krævende, og langt over fair værdi på basis af vores DCF på 37 kr. pr. aktie. Heri er dog ikke indregnet det positiv udfald af erstatningssagerne. Coloplast erstatter Per Aarsleff i vores porteføljer Vi vælger at erstatte Per Aarsleff med Coloplast i vores konservative og indeksbaserede portefølje. Vi anser fortsat Per Aarsleff for en veldrevet aktør inden for anlægsbranchen, men har for nærværende ikke den fornødne tro på, at Aarsleff i tilstrækkelig grad kan lukrere på de forventede offentlige investeringer til at modvirke den fortsatte generelle afmatning. Coloplasts Q3 meddelelse bekræftede, at indtjeningen har stabiliseret sig på et højere niveau som følge af udflagningen af produktionen til Ungarn og Kina, og da sundhedsreformer i Europa og USA ikke ser ud til at genere Coloplast voldsomt, har vi medtaget Coloplast i porteføljen som stabiliserende element qua selskabets begrænsede cykliske kvaliteter. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 37,18%, 3 år 10,58% (frem til og med den 30. September 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,2% 14,2% 11/2005 Carlsberg ,8% 67, 06/2009 Coloplast ,3% 1,9% 09/2010 Danske Bank ,9% 668,8% 09/2003 G4S ,2% 79,9% 12/2008 Novo Nordisk ,9% 136,4% 09/2003 Rockwool International ,3% 51,2% 07/2005 Satair ,6% 22,1% 10/2007 Topdanmark ,6% 5,8% 05/2010 UP ,2% 159,7% 10/2005 Ændringer: Coloplast erstatter Per Aarsleff fra og med den 1. september Seneste 12 mdr. 3 ændringer (Køb 2, Salg 1) Vores modelportefølje for den konservative investor klarede sig i september måned knap 6 pct. bedre end sammenligningsindekset, ligesom den siden årsskiftet har klaret sig 8,81 pct. point bedre og på 1 og 3 års horisont hhv. 13,87 og 10,83 pct. point bedre. Det er en stor fornøjelse, at vores fastholdelse af Rockwool og Satairpositionerne, som vi begge har en langsigtet tro på, har bidraget positivt med afkast på hhv. 18,3 pct. og 16,6 pct. i september. Eneste aktie med negativt afkast har været G4S, men den har vi også en langsigtet tro på og er ikke mindst glade for robustheden af. Coloplast og United Plantations har med afkast på hhv. 4,3 pct. og 4,2 pct. vist deres defensive styrker, mens A.P. Møller Mærsk med sim mere cykliske profil også har leveret pænt med et afkast på 5,2 pct. trods modvind fra valutaen. Novo Nordisk viser næsten altid styrke, og kunne med et afkast på hele 7,9 pct. fremvise noget af den mest stabile værditilvækst, som sets på børsen trods sin dominerende markedsposition. Vi ser ikke behov for at skifte ud i porteføljen. 120 DAA Konservativ vs. OMXC GI (31/ /092010) Portefølje 10,58% OM XC 21,41% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 20,34% 3 år 28,5 (frem til og med den 30. September 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALKAlbello ,5% 69,6% 11/2006 AMBU ,7% 87,5% 12/2008 Arkil ,3% 16,1% 04/2009 Auriga , 8,9% 06/2008 cbrain ,6% 13, 11/2009 FLSmidth & Co ,1% 369,7% 12/2004 Flügger , 0,8% 01/2010 Novozymes , 174,6% 02/2005 SimCorp ,6% 76,5% 07/2005 Ændringer: Vi har ikke foretaget nogen ænringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 8 ændringer (Køb 4, Salg 4) Modelporteføljen for den mere risikovillige investor hentede lidt ind på det efterslæb, som er oparbejdet den første del af året, og leverede et afkast på 8,47 pct. mod markedets 5,18 pct. FLSmidth & Co. var topperformer med et afkast på 16,1 pct. i september stærkt efterfulgt af ALKAbello med 14,5 pct. og SimCorp med 11,6 pct. Også Auriga var med fremme med et positivt afkast på 7,0 pct., mens Arkil og cbrain var eneste positioner, som leverede negative afkast, nemlig på hhv. 2,3 pct. og 1,6 pct. Flügger, som bekræftede de positive takter i sin kvartalsrapport, steg beskedent med 2,0 pct., og Novozymes, som aktuelt tilsyneladende overdøves lidt af Chr. Hansen, steg 2,0 pct. Vi er ganske fortrøsningsfulde over porteføljens sammensætning, og foretager derfor inden ændringer.. DAA Risikovillig vs. OMXC GI (28/ /092010) Portefølje 28,5 OMXC 21,41% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 26,63%, Afkast 3 år 9,59% (frem til den 30. September 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A.P. Møller Mærsk ,2% 14,3% 07/2004 Arkil Holding ,3% 15,5% 04/2009 Carlsberg ,8% 32,9% 03/2010 Coloplast ,9% 2, 09/2010 Danisco ,9% 33,8% 01/2010 Danske Bank ,9% 8,2% 07/2004 FLSmidth & Co ,1% 372,8% 12/2004 G4S ,2% 5,4% 03/2010 Novo Nordisk ,9% 287,2% 07/2004 Novozymes , 166,8% 07/2004 Rockwool International ,3% 39,3% 03/2007 Satair ,6% 22,1% 10/2007 SimCorp ,6% 82,8% 07/2005 Topdanmark ,6% 5,8% 05/2010 Ændringer: Coloplast erstatter Per Aarsleff fra og med den 1. september Seneste 12 mdr. 7 ændringer, (4 Køb, 3 Salg) Vores såkaldt indeksbaserede modelportefølje, som er etableret som et alternativ til en investeringsforeningsportefølje, hvor der oprindeligt blev taget udgangspunkt i markedets sektorvægtning og herefter udvalgt vore foretrukne aktier inden for hver sektor, har i september leveret et merafkast ift. benchmark (OMXC GI) på hele 3,5 pct. point, nemligt en stigning på 8,68 pct. mod markedets 5,18 pct. Det er dejligt at se, at Rockwool er steget med 18,3 pct., Satair med 16,6 pct. og Danisco med 15,9 pct., særligt fordi det kræver lidt mod at gå imod markedets generelle anbefalnger. G4S og Arkil har derimod trukket ned med afkast på hhv. 3,2 pct. og 2,3 pct. Vi anser fortsat modelporteføljen som fornuftigt sammensat, og foretager derfor ingen ændringer i forbindelse med månedsgennemgangen.. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (31/ /092010) Portefølje 9,59% OMXC GI 21,41% ,

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato BoConcept Holding 160 0,93% 23,08% 06/2009 Danionics 3 0,3 29,88% 07/2004 DLH 21 0,35% 33,14% 09/2009 InterMail 34 % 13,92% 06/2009 Netop Solutions 8 6,35% 28,81% 10/2009 NeuroSearch 84 12,56% 33,32% 06/2009 Royal Unibrew ,97% 113,95% Sanistål 53 10,56% 38,62% 06/2009 Sjælsø Gruppen 7 0,22% 47,15% 09/2009 Århus Elite 2,7 16,91% 44,43% 12/2006 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer i den seneste måned High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Exiqon 8,08 2,35% Nordicom 6,70 41,97% DanEjendomme Holding 3,40 12,25% Berlin III 3,25 11,67% Greentech Energy Systems 3,18 31,48% Brøndby IF 3,14 8,56% Green Wind Energy 3,03 80,2 Scandinavian Properties 2,91 41,88% Max Bank 2,53 44,2 Comendo 2,31 25,66% 11

13 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 7. September Nordicom A/S fortegningsret 4:19, så 4 eksisterende aktier á nom. 10 kr. giver ret til tegning af 19 nye aktier á nom. 10 kr. 14. September Max Bank A/S optagelse af stk. aktier á nom. 20 kr. til notering som følge af fusion med Skælskør Bank 17. September Amagerbanken A/S nedskrev aktiekapitalen med kr. ved nedsættelse af stykstørrelsen fra 20 kr. til 3 kr., hvorefter aktiekapitalen er forhøjet med kr. ved nytegning til kurs. 3 kr. 23. September SCF Tecnologies A/S har gennemført fortegningsretsemission 1:10, så 1 aktie á nom. 1 kr. giver ret til tegning af 10 nye aktier á nom. 1 kr. Minimumsudbud aktier og maximum aktier. 30. September Greentech Energy Systems A/S forhøjelse af aktiekapital med nom kr. ved emission Ændringer af noteringer den seneste måned 13. September Skælskør Bank A/S blev slettet fra handel og officiel notering med virkning fra den 13. september som følge af fusion med Max Bank A/S. 17. September Eitzen Bulk Shipping A/S har ændret navn til USEA Bulk Shipping A/S 24. September DanTruck A/S sletning fra notering. 29. September Walls A/S sletning fra notering. 12

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX okt dec fe b apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug 150 okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug OMXCB KFMX okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug MIDCAP SMALLCAP okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug 100 okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug OMXCGI MATERIALER okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug 200 okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug

15 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug FINANS IT okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug 150 okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug TELEKOMMUNIKATION FORSYNING okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug 200 okt dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug

16 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder 3520 Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 2520 Beklædning mv. 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse AFFITECH 2/ D.AFFI ALKABELLÓ 3/ C.ALKB ALM. BRAND 6/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 1/ D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 3/ D.ALMP AMAGERBANKEN 8/ B.AMAR AMBU 4/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 12/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 9/ A.APMØ ARKIL HOLDING 4/ D.ARKI ASGAARD GROUP 9/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 4/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 10/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 6/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 10/ C.BANG BAVARIAN NORDIC 12/ C.BAVA BERLIN III 8/ D.BERI BERLIN IV 9/ D.BERL BIOPORTO 2/ D.BIOP BLUE VISION 12/ D.BLUE BANKNORDIK 2/ C.BNOR BOCONCEPT HOLDING 7/ D.BOCO F.E. BORDING B 2/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 10/ D.BRØN CARLSBERG B 9/ A.CARL CBRAIN 9/ D.CBRA CHEMOMETEC 1/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 7/ B.CHRH CIMBER STERLING GROUP 8/ D.CIMB COLOPLAST B 7/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 12/ D.COLU COMENDO 11/ D.COME DANEJENDOMME HOLDING 10/ D.DABA DANIONICS 10/ D.DACA DANISCO 7/ A.DACO DANSKE BANK 9/ A.DANB DANTAX 8/ D.DANG DANTHERM 12/ D.DANM DANTRUCK 11/ D.DANT DELTAQ 6/ D.DELT DFDS 6/ C.DFDS DIBA BANK 7/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 11/ D.DJUR DK TRENDS INVEST 10/ D.DKTR DLH B 10/ D.DLHB DSV 8/ A.DSVB EGETÆPPER B 7/ D.EGET EIK BANKI 12/ C.EIKB USEA BULK SHIPPING 2/ D.EITZ ERRIA 8/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 2/ D.EURO EXIQON 3/ D.EXIQ EXPEDIT B 1/ D.EXPE FIRSTFARMS 6/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 9/ A.FLSB FLÜGGER B 7/ C.FLUG FORMUEEVOLUTION I 8/ D.FE1T FORMUEEVOLUTION II 9/ D.FE2T FORMUEPLEJE EPIKUR 7/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 10/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 5/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 7/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 8/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 10/ C.FPSA SPAREKASSEN FAABORG 10/ C.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/ D.GABR GENMAB 5/ A.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 10/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 9/ D.GLUN GN STORE NORD 9/ C.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 2/ C.GREE GREEN WIND ENERGY 6/ D.GREW G4S 9/ B.GRSE

17 GRØNLANDSBANKEN 9/ C.GRØN GYLDENDAL B 4/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 7/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 6/ D.HART H+H INTERNATIONAL 5/ D.HENB HOLDINGSELSKABET AF / D.HOLD HVIDBJERG BANK 10/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 6/ D.HØJG IC COMPANYS 3/ C.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 1/ D.JENS JEUDAN 2/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 5/ D.JOHA JYSKE BANK 7/ B.JYBA BRD. KLEE 1/ D.KLEE KLIMAINVEST 5/ D.KLIM KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 11/ B.KØLU LAND & LEISURE B 3/ D.LALE LASTAS 6/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 5/ C LIPH H. LUNDBECK 4/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOLLANDS BANK 9/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 5/ C.LÅNS MAX BANK 1/ D.MAXB MIGATRONIC B 6/ D.MIGA MOLSLINIEN 8/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 5/ C.MONB MORSØ BANK 9/ D.MORS MØNS BANK 1/ D.MØNS NEUROSEARCH 3/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 12/ D.NEWC NKT HOLDING 4/ A.NKTH D/S NORDEN 6/ A.NORD NETOP SOLUTIONS 10/ D.NETO NORDIC TANKERS 8/ D.NOTA NORDJYSKE BANK 3/ C.NOJY NORDEA BANK 8/ A.NORE NORDFYNS BANK 8/ D.NORF NORDICOM 8/ D.NORI NORTH MEDIA 7/ D.NORT NOVO NORDISK B 5/ A.NOVO NOVOZYMES 10/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NUNA MINERALS 10/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 9/ C.NØRR PARKEN SPORT & ENT. 3/ C.PARK PRIME OFFICE 8/ D.PROF RELLA HOLDING 8/ C.RELL RIAS B 10/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 2/ C.RINL ROBLON B 7/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 6/ B.ROCK ROVSING 2/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 5/ D.ROYA RTX TELECOM 2/ D.RTXT SALLING BANK 9/ D.SALL SANISTÅL B 4/ D.SANI SAS 6/ C.SASA SATAIR 9/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 4/ D.SCAN SCANDINAVIAN PROPERTIES 4/ D.SCAP SCF TECHNOLOGIES 11/ D.SCFT SCHAUMANN PROPERTIES 12/ C.SCHA SCHOUW & CO. 7/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 7/ D.SIFB SIMCORP 5/ C.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 5/ C.SJÆL SKJERN BANK 2/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 7/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 8/ D.SMAL SOLAR 4/ C.SOLA SP GROUP 8/ D.SPGR SPARBANK 4/ D.SPBA SPAREKASSEN LOLLAND 1/ C.SPLO SPAREKASSEN HIMMERLAND 9/ C.HIMM SPAREKASSEN HVETBO 5/ D.HVET SPAR NORD 4/ C.SPNO SPAR NORD FORMUEINVEST 1/ D.SPFO SPEAS 11/ D.SPEA SPÆNCOM B 2/ D.SPÆN SVENDBORG SPAREKASSE 11/ D.SVSP SYDBANK 3/ A.SYDS TDC 9/ B.TELE THRANE & THRANE 5/ C.THRA TIVOLI 4/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 10/ C.TKDE TOPDANMARK 6/ A.TOPD TOPOTARGET 7/ D.TOPO TOPSIL B 6/ D.TOPS TORM 5/ A.TORM TOTALBANKEN 3/ D.TOTA TOWER GROUP 1/ D.TOWE TRIFORK 11/ D.TRIF TRYGVESTA 6/ A.TRYG TØNDER BANK 5/ D.TØND U.I.E. 4/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 1/ C.UPBE VESTAS WIND SYSTEMS 5/ A.VESS VESTFYNS BANK 10/ D.VESF VESTJYSK BANK 3/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 6/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 12/ D.VIPR VINDERUP BANK 11/ D.VIND VORDINGBORG BANK 12/ D.VORD WALLS 7/ D.WALL WILLIAM DEMANT HOLDING 7/ A.WILD DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 6/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 8/ D.ØSTJ ÖSSUR 10/ C.OSSR ÅRHUS ELITE 11/ D.ÅREL AAB 10/ D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 9/ D.ÅRHU PER AARSLEFF B 6/ C.ÅRSL

18 DAA ATLANTIC PETROLEUM STK 100 DAGSKURS 154,25 DATO D.ATLA DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E 2009 Neg 2010e 4,9 2011e 4,0 P/CE ,8 2010e 4,2 2011e 3,4 PEG 2009 N/M 2010e N/M 2011e 0,2 EV/EBITDA 2009 Neg 2010e 5,9 2011e 4,8 YIELD ROE 25,8 K/I 1,62 BETA (3år) 1, O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O GRUPPE: ENERGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 3,28 % 12 MDR 8,72 % GRUPPENS STYRKE 7 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 2,46 % 12 MDR 15,32 % GRUPPENS P/E 93,30 GRUPPENS K/I 2,24 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 2,64 % 12 MDR 10,79 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2011e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,51 4,11 29,04 45,51 24,62 90,23 82,09 55,29 25,95 43,13 25,54 54,21 63,89 34,27 31,41 38,64 25,31 54,16 54,10 9,20 36,74 44,73 Årsafslutning: DKK Aktier November 2009: Nom kr. nye aktier a 100 kr. Generalforsamling: tegnet til kurs 125 kr. per stk., anvendt til nedbringelse af lån Regnskabsmeddelelse: og styrkelse af kapitalgrundlag. Halvårsmeddelelse: Atlantic Petroleum blev oprettet i 1998 som et uafhængigt upstream olie og gasselskab. Selskabet har hovedsæde på Færøerne, men antager et internationalt fokus, og opererer via jointventures med større olieproducerende selskaber. Selskabet blev olieproducerende i 2008 da produktionen påbegyndtes på Chestnut feltet. Selskabet ejer 15% af feltet. I august 2009 blev den første olie hentet op fra Ettrick feltet, ligeledes i britisk sektor i Nordsøen. Et nærliggende felt, Blackbird, forventes at komme i produktion i 2011 og kobles sammen med Ettrick feltet. Selskabet har 8,27% ejerandel i de to felterne. Det noget mindre oliefelt Perth ventes i produktion i Ejerandelen er 3,75%. Produktionen foregår både fra flydende borerigger og stationære boreplatforme. Porteføljen inkluderer undersøgelses og produktionsbevilling i færøsk såvel som britisk farvand. Licenser i det irske hav har så langt ikke levet op til forventningerne og er nedskrevet i Selskabets produktionsandel fra Chestnut og Ettrick felterne udgjorde ca tønder pr. produktionsdag i Målsætningen er tønder pr. dag i Gennemsnitligt antal ansatte: 9 (2008: 10) Sigurd i Jakupsstouvu, Mourits Joensen Birgir Durhuus, Poul Mohr, Mortan Johannesen, Ol Hammer, Petur Even Djurhuus TF Holding 6,6, Eik Banki 6,01% FONDSKODE FO000A0DN9X4 RIC FOATLACSE.CO Atlantic Petroleum opnåede i 2. kvartal 2010 en gennemsnitlig nettoproduktion på tønder olie per dag fra Ettrick og Chestnutfelterne, mod tønder i 1. kvartal. To nye brønde på Ettrickfeltet kom i drift primo 3. kvartal, og ledelsen opjusterer forventningen til nettoproduktionen for året fra til tønder olie. EBIT opjusteres fra 7090 mio. kr. til mio. kr. Omsætningen i 1. halvår blev 181,1 mio. kr., mod 76,6 mio. kr. i 1. halvår EBIT udgjorde 58,1 mio. kr. mod 1,0 mio. kr. året før, men resultatet i 1. halvår 2009 blev belastet af nedskrivninger på værdien af de engelske og irske licensrettigheder med i alt 113,9 mio. kr. Udviklingen i 2. kvartal bekræfter forventningen om, at 2010 bliver et år med stabil høj produktion og en tilfredsstillende pengestrøm. Inden udgangen af året vil det blive besluttet, om Blackbirdfeltet skal udvikles videre, efter en vellykket prøveboring medio året. Ledelsen er optimistisk med hensyn til udviklingen af de felter, som selskabet deltager i, og forventer at investere 57 mio. kr. i udvikling af felter i Forsinket produktionsstart medførte optagelse af flere kortsigtede lån i 2008 og 2009, der dels er omlagt til 5årige lån, og dels afdrages over driften. I løbet af 2010 forventes selskabets gæld at blive reduceret med 120 mio. kr., heraf var 97 mio. kr. nedbragt efter 2. kvartal. Selskabet gennemførte i 2009 en emission, der tilførte 188 mio. kr. i ny egenkapital. Ultimo året var egenkapitalen 279 mio. kr. mod 167 mio. kr. primo. Nettoresultatet blev 54,9 mio. kr. efter nævnte nedskrivninger.

19 DAA BANG & OLUFSEN STK 10 DAGSKURS 55,89 DATO C.BANG DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2009/10 Neg 2010/11e 81,0 2011/12e 33,8 P/CE 2009/10 9,5 2010/11e 7,4 2011/12e 5,6 PEG 2009/10 N/M 2010/11e N/M 2011/12e 0,2 EV/EBITDA 2009/10 10,0 2010/11e 7,0 2011/12e 4,7 YIELD ROE 1,7 K/I 1,36 BETA (3år) 1, O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD. AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 1,67 % 12 MDR 16,43 % GRUPPENS STYRKE 20 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 12,97 % 12 MDR 27,72 % GRUPPENS P/E 21,81 GRUPPENS K/I 2,23 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 1,05 % 12 MDR 31,42 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2005/ / / / / /11e 2011/12e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,86 20,85 6,65 25,76 2,28 59,62 56,57 63,89 56,97 56,46 12,18 14,85 4,46 15,65 0,95 0,69 1,66 21,78 25,41 17,07 6,45 5,86 7,63 9,93 Årsafslutning: DKK B Aktier April 2009: Nom kr. Baktier a 10 kr. tegnet til Generalforsamling: kurs 19 kr. pr aktie i en fortegningsemission i forholdet 1:2 Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Bang & Olufsen er Danmarks største producent af audio/videoudstyr. Produkterne er højt profilerede med fokus på design og sælges globalt i højprissegmentet. Moderselskabet står for Brandbuilding, udvikling af audio/videoprodukter og for generelle koncernfunktioner. Salget sker gennem egne butikker (82% af omsætningen i 2009/10) samt via Shop in Shopbutikker, hvor et område i en anden butik er indrettet efter B&Os specifikationer. I 2009/10 blev 89% af omsætningen eksporteret. Salget varetages dels af datterselskaber og dels af forretningspartnere på visse oversøiske markeder. Størstedelen af udviklingen og produktionen foregår i Struer. Den resterende del bliver produceret på den tjekkiske fabrik, det blev taget i brug i Derudover får selskabet produceret delkomponenter og enkelte færdige produkter af underleverandører. Datterselskabet ICEpower, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af kompakte, digitale forstærkerenheder. ICEpowerteknologien anvendes bl.a. ved produktionen af mobiltelefoner. CarFi området udvikler lydsystemer til biler (Audi, Aston Martin og senest MercedesAMG), og B&O har de senere år indgået samarbejdsaftaler med hoteller og ejendomsud viklere. Gns. antal ansatte i 2009/ Karl Kristian Hvidt Nielsen Brian Petersen, Peter Skak Olufsen, Niels B. Christiansen, Rolf Eriksen, Ole Andersen, Tue Mantoni ATP 12,07%, Aviva plc 10,8, Færchfonden 5,1 FONDSKODE RIC BO.CO Med et 2009/10regnskab nogenlunde på linie med udmeldingerne og markedsforventningerne synes udmeldingerne for 2010/11 skuffende uambitiøse, særligt i lyset af, hvor stor fremgangen har været i 4. kvartal. Vi ser sta dig skeptisk på de strategiske tiltag, omend der ses resultater af både nylan ceringer og omkostningsreduktioner. Koncernomsætningen faldt 1% til mio. kr. mellem vores og konsensusestimatet på hhv og mio. kr., idet omsætningen i 4. kvartal isoleret steg 27% til 779 mio. kr. Koncernens primære driftsresultat blev forbedret fra 496 mio. kr. til 33,8 mio. kr. mod estimeret hhv. 30 og 39 mio. kr., idet driftsresultatet i 4. kvartal var positivt med 28,3 mio. kr. Resultatet før skat blev 50 mio. kr., inden for det udmeldte interval mellem 0 og 50 mio. kr. Det er ikke mindst TVsegmentet og Automotive, som trækker op med vækst på hhv. 8% og 54% pga. nylan ceringer og indgåelse af nye aftaler for flere bilmodeller. 35% af omsætnin gen er skabt af produkter lanceret inden for 12 måneder, hvor forventningen er 25% i 2011/12, hvor ledelsen forventer en positiv udvikling i omsætningen og "et positivt resultat før skat" baseret på uændret bruttomargin. Især Danmark og Tyskland har vist fremgang med salgsvækst på hhv. 23% og 29%, mens UK er faldet 9%. En eventuel opjustering, som der synes at være gjort plads til, kunne trigge kursen. De fundamentale problemer for B&O er ud over recessionen at teknologi, funktionalitet og design for alternative udbydere af audio og videoudstyr, herunder ikke mindst Apple, i højere grad møder de nye generationer forbrugeres præferencer.

20 DAA BRØNDBY IF STK 20 DAGSKURS 26,21 DATO D.BRØN DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E ,0 2010e Neg 2011e Neg P/CE ,4 2010e Neg 2011e 13,5 PEG 2009 N/M 2010e N/M 2011e N/M EV/EBITDA ,0 2010e 159,5 2011e 18,2 YIELD ROE 4,8 K/I 0,37 BETA (3år) 0, GRUPPE: HOTEL OG UNDERHOLDNING AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 1,41 % 12 MDR 20,12 % GRUPPENS STYRKE 10 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 3,31 % 12 MDR 12,26 % GRUPPENS P/E 52,88 GRUPPENS K/I 1,61 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 0,78 % 12 MDR 34,46 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,86 62,25 5,38 8, ,47 53,47 12,97 15, ,19 57,25 3,67 0, ,43 61,84 2,45 2, ,33 58,07 0,93 3, DKK A Aktier DKK B Aktier Ole Palmå O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O Per Bjerregaard, Ole Saxen, Niels Roth,, Finn Andersen, Torben Hjort, Kurt Larsen, Erik Benny Winther Brøndbyernes IF Fodbold Fond 5,3 (36,2), Brøndbyernes IF Idrætsforening 1,0 (6,7) FONDSKODE November 2002: Nom kr. Baktier til kurs 45 kr. pr. 20 kr. og nom kr. Aaktier til kurs 50 kr. pr. 20 kr. tegnet af Røsler Holding ApS og Codan Forsikring. 3,36 1,33 0,33 1,95 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Resultat før transfer og finans blev i årets 1. halvår forværret fra +5,2 til 1,8 Brøndbyernes IF Fodbold A/S er en virksomhed inden for sports og underholdningsbranchen. Det er selskabets mål at mio. kr. Årsagen til det vigende resultat, skal findes i et fald i nettoomsætningen fra 92,1 til 86,9 mio. kr., sammenholdt med en stigning i omkostningerne blive den førende danske fodboldvirksomhed med en solid økonomi. Brøndby IF beskæftiger sig inden for sport, sportsarrangementer, drift af sportsfaciliteter, sundhed og uddannelse, fra 76,6 til 78,6 mio. kr. Den vigende omsætning henføres til faldende entrekr. Halvårets transfer blev markant forbedret fra 17,3 til 4,4 mio. kr. og og vil med tiden udvide sine aktiviteter herinde for så vidt muligt. Det er målsætningen, at ca. 5 af spillerne i Atruppen er indtægter, faldende omsætning på kampdage og et faldende salg af mer udviklet af klubbens talentafdeling. I 2008 har Brøndby IF været repræsenteret på det danske landshold med fem spillere. chandise. Derimod er indtægterne fra sponsorer steget fra 46,0 il 46,4 mio. Brøndby Stadion har kapacitet til ca tilskuere til nationale kampe og ca ved internationale kampe. Stadionet dannede i 2009 rammerne for (2008: ) tilskuere til Atruppens kampe. Man har i 2007 udvidet stadionet som dermed blev resultat før skat forbedret fra 16,8 til 10,8 mio. kr. På baggrund af resultatet i 1. halvår, sammenholdt med udviklingen i juli og august, led i planen om at gøre Brøndby Stadion til et aktivitetscentrum for sport, uddannelse og sundhed. Der er tilknyttet flere forskellige aktiviteter til stadionet, her kan bl.a. nævnes boder, spon herunder et svagt transfermarked, nedjusterer ledelsen sine hidtidige forventninger om et underskud på 10 mio. kr. til nu et underskud på 1520 mio. sorfaciliteter, Sportscaféen 1964, SATS, Brøndby Kids, Den Skaldede Kok samt fest og konferencefaciliteter. Desuden lejer Brøndby Gymnasium sig ind i bygningen. Gns. antal ansatte kr. Med indtægtsførelse af 53,6 mio. kr. som kompensation fra Kasi Group (2009): 147 personer. sfa. ophøret af sponsorsamarbejdet pr , sikredes et positivt re RIC BIFB.CO sultat for Således steg resultat før skat fra 18,9 til +2,1 mio. kr. I marts fratrådte selskabets hidtidige adm. dir. Frank BuchAndersen og bliver afløst af Ole Palmå. Omsætningen steg i 2009 markant fra 182,1 til 249,3 mio. kr., hvilket dog i væsentlighed kan henføres til Kasi Group engagementet. Underliggende måtte der konstateres et fald i Entr, TV og præmieindtægterne fra 58,3 til 42,8 mio. kr., mens indtægterne fra F&B og arrangementer faldt fra 22,3 til 21,3 mio. kr. Den helt store indtægtspost fra Sponsorer steg fra 76,5 til 145,8 mio. kr., hvilket understreger vigtigheden og udfordringen Brøndby står overfor med at finde en erstatning for Kasi.

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2011 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2011 Markedskommentar De positive takter fortsætter i 2011 stimuleret af centralbankernes seddelpresse Briefings på december måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2010 Markedskommentar Turbulens pga. frygt for doubledip men effekten af stimulipakker og lav rente trækker op Briefings på august måneds væsentligste

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2013 Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2011 Markedskommentar Politikernes unionsbestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2009 Markedskommentar COP15 topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2010. Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2010 Markedskommentar Stærkt afsæt for aktierne ved årets start Briefings på december måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2011 Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2010 Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2010 Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne sender på kort sigt aktierne op Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2010. Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2010 Markedskommentar Danske aktier i moderat stigning i juli men stadig langt overlegne i år Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 05 MAJ 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2010. Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2010 Markedskommentar Danske aktier stærkest ind i 2010 Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne overhalet

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2009. Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2009 Markedskommentar Fremgangen fortsatte i september Revanche for modelporteføljen for den risikovillige investor Stigende risikovillighed reflekterer

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen Bilag Bilag 1: Bestyrelsen og omverdenen Bilag 2: Bestyrelsen og virksomheden Bilag 3: Oversigt over informationer hentet via Format i Orbis Bilag 4: Oversigt over virksomheder anvendt i analysen Bilag

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2008. Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2008 Markedskommentar Danske aktier trodser den fortsat negative tendens fra USA Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Kursfaldene

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2012 Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Novo Nordisk

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2013 Markedskommentar Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2009. Markedskommentar Halvårssæsonnen. holdbarheden af opturen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2009 Markedskommentar Halvårssæsonnen skal eftervise holdbarheden af opturen Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse!

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2013 Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne klarede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2012 Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2012 Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ Modelportefølje

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2011. fra uro i Libyen og Mellemøsten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2011. fra uro i Libyen og Mellemøsten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2011 Markedskommentar Naturkatastrofer overtager dagsorden fra uro i Libyen og Mellemøsten Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2009. Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2009 Markedskommentar Regnskabssæsonen sætter et udskilningsløb i gang Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk start

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2007 Markedskommentar Centralbankerne fik genskabt roen for en tid Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAAnr. Fondskode Kurs Navn Marketcap P/E P/CE K/IV Yield Potentiale Sikkerhed 2010D.ARKI DK 00 10 02 51 1 900,0 Arkil Holding 442.190.700 13,4 4,8 1,1 1,3 2 3 2010D.KLEE

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2009. Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2009 Markedskommentar Sommerens højtryk fortsatte i august Briefings på august måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stigende risikovillighed

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2007 Markedskommentar Aktieuro synes overstået for denne gang Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Pæne afkast i marts for

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 Markedskommentar Flad udvikling i maj med fokus på forventede rentestigninger Bred fokus giver ensartet afkast i investeringsforeningerne Briefings

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2009. Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2009 Markedskommentar Sommeren stod på højtryk på aktiebarometeret Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærkest afkast i

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere