GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent

2 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens beretning 2 og 3 Revisorpåtegning fra den interne revisor 4 Revisionspåtegning 5 Driftsregnskab og budget for 2006/07 6 og 7 Balance pr Noter 9

3 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup 2 Formandens beretning. Bestyrelsen sammensætning i det forløbne år. Formand: Steffen Juncker (på Valg 2008) Næstformand: Steen Pedersen (på Valg 2007) Kasserer: Leif Lund (på Valg 2007) Ejerlaugrepr: Hans Peter Bork (på Valg 2008) Grønne områder: Bjørn Heerwagon (på Valg 2008) Suppleanter: Charlotte Bredsgaard (på Valg 2007) Lasse Jensen (på Valg 2007) Siden sidste generalforsamling er der sket følgende: Bestyrelsen har arbejdet med følgende emner, de grønne områders forskønnelse, de nye farver, samt diverse ønsker fra ejerne af husene. De grønne områder er altid en udfordring, da de ikke har fået den store tur i mange år. Ejerlauget har også haft deres at se til med hensyn til vores varme leverance. I starten af regnskabsåret havde vi en skade på vores ejendom, som vi brugte rigtig meget tid på, men var det ikke for et par ejere, så skulle vi havde afholdt udgiften selv. Fastalavnsfesten blev en dejlig og kold oplevelse for både børn og voksne, der var kakaomælk og slikposer, til børnene samt øl en til de voksne. Sommerfesten havde et pænt fremmøde, der var også opstillet en stor hoppepude til børnene. Der arbejdes for tiden på, at få etableret en hjemmeside for grundejerforeningen. Her er det påtænkt at sidste referat fra generalforsamling, vedtægter og anden information som vil kunne gavne beboern i vores grundejerforening vil blive publiceret. Ejerlauget: Der har over en længere tidsperiode været kontakt med Brunata om installationen af de nye varmemålere. Det har ført frem til, at mangler i år udbedres, hvorfor alle har haft besøg af Brunata 2 gange. Da der p.t. ikke foreligger nogen færdigmelding fra Brunata om udbedring af mangler, antages det for stadigt at være igangværende. Sidste år ved denne tid blev en ventil (hovedstophane) læk ved D449. Ventiler blev efterfølgende udskiftet. Ved denne lejlighed blev ventiler ved D433 efterset nøjere, og konklusionen var, at deres stand var i tilsvarende dårlige stand, og er derfor i år udskiftet. Begyndende tæring på skorsten førte til, at skorsten er blevet behandlet og malet. Reservepumpe installeret ved bebyggelses opførelse i 1979, er blevet udskiftet til en ny kraftigere pumpe. Kedler er blevet afkalket for at opnå bedre virkningsgrad.

4 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup 3 Gasforbruget i.f.m. sidste sæson har været meget lavt, der er således blevet brugt cirka 16,34% mindre gas sammenlignet med året før, et fald på lidt over kubikmeter. Der er fra administrators side udsendt breve til leverandører om tilbud på gasleverance for kommende fyringssæson. Efterfølgende ligges budget med heraf følgende fastsættelse af a conto indbetalinger. Grønne områder: Havedagene for ejerne af boligerne er en begrænset succes, men vi ønsker da både flere deltagere samt eventuelle forslag til forbedringer af området, som der kan behandles på et bestyrelsesmøde og eventuelt gennemføres. Vi ønsker og arbejder stadigvæk på at ejerne, kan udføre meget af det arbejde vi skal have udført, så hvis i kan og vil så kontakt bestyrelsen. Vi har endvidere iværksat en tre års plan i år 2006 for de grønne områder, der skal forskønne og forny vores område, tre års planen følges og bakkes op på vores havedage. Regnskabet: Regnskabet viser ved årets afslutningen et overskud på kr ,95 Der overføres som vedtaget kr til vejfonden. Der ud over overføres der kr ,00 til uforudsete ugifter, samt kr ,00 til opsparing til legepladser. De resterende kr. 304,95 overføres til næste år. Med venlig hilsen Steffen Juncker Formand

5 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup 4 REVISORPÅTEGNING FRA DEN INTERNE REVISOR Som intern revisor har jeg gennemgået den fremlagte årsrapport med tilhørende bilag, og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Fredensborg, den 2007 Fredensborg, den 2007 Vibeke Hald intern revisor Erik Jørgensen intern revisor

6 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup 5 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret den af bestyrelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2006/07 for Grundejerforeningen Matr. Nr. 1 DO Baastrup. Den udførte revision Vi har i overensstemmelser med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsrapporten er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsrapporten anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsrapportens informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Budgettallene er ikke revideret. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et restvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet. Fredensborg, den 2007 A. Albrechtsen registreret revisor

7 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup 6 DRIFTSREGNSKAB OG BUDGET FOR PERIODEN Realiseret Budget Realiseret 2006/ / /06 Note kr. kr. kr. Indtægter Kontingenter Tilbagebetaling af kontingenter Indtægter i alt Udgifter områderne Græsslåning og beskæring Øvrigt gartnerarbejde Vedligeholdelse gartner Parkeringspladser Rep./vedligeholdelse af legeplads Legeplads, nyindkøb Lys ved bomme - refusion af energiafgifter Snerydning og grusning Kloakarbejde Udgifter områderne i alt Administrationsudgifter Gebyr Kontorartikler Porto Kopiering PBS Business Online E-conomic abonnement Fortæring ved møder Tilskud til telefon og andre småudgifter Revisor Advokatbistand Forsikringer Administrationsudgifter i alt Arrangementudgifter Generalforsamling m.v Bestyrelsesmiddag Fastelavnsfest

8 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup 7 Arbejdsdag Sommerfest Div. inventar Arrangementudgifter i alt Diverse indtægter/udgifter Diverse undgifter Diverse indtægter/udgifter i alt Udgifter i alt Resultat før renter Renter Renteindtægter, diverse bankkonti Rykkergebyrer for kontingenter Renter i alt ÅRETS RESULTAT Disponering Overføres til næste år Overføres til vejfonden Overføres til uforudseteudgifter Overføres til opsparing lejepladser Afsteming

9 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup 8 BALANCE PR AKTIVER Note kr. kr. Tilgodehavende kontingenter 0 0 Tilgodehavende refusion af energiafgifter fra Nesa Balkon adskillere, 3 stk Betalt 2 gange til Leif kasser Tilgodehavender Kassebeholdning 0 0 Danske Bank, erhvervskonto Danske Bank, Danske indlån Danske Bank, opsparing til vejfond Likvide beholdninger AKTIVER GÆLD OG EGENKAPITAL Kreditorer Kreditorer Egenkapital saldo Indskud nye medlemmer Overført af årets resultat Opsparing til uforudsete udgifter Opsparing til legepladser Egenkapital Vejfond saldo Renteindtægter Overført af årets resultat Vejfond GÆLD OG EGENKAPITAL

10 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup 9

11 Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup 9 NOTER 2006/ /06 kr. kr. 1. Vedligeholdelse gartner Muld til Dannevang Rydning af bede og planering af boldbane Bøgehæk Omkostninger vedr. fælles havedage Containerleje Diverse materialer mv. 0 0 Reparationer Generalforsamling m.v. (indeholder udgifter til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling) Lokaleleje samt kaffe, brød, øl og vand til deltagerne Advokat som ordstyrer Fotokopier og uddeling til medlemmerne Generalforsamling m.v kr. kr. 3. Kreditorer DONG udendørsbelysning PBS gebyr Kresten Simonsen Vognmand Cut & Care Div. kreditorre pr Kreditorer

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække.

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække. Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 25. marts 214, kl. 19.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 54lejligheder, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere