Erhvervsakademi Aarhus og Facebook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Aarhus og Facebook"

Transkript

1 Erhvervsakademi Aarhus og Facebook 24. ma j 2012 Per Thykjær Jensen Digital Kommunikation Sommeren 2012 Vejledere: Janus Aaen, Nicolai F. Pedersen 1

2 Indhold 1 Problemformulering 3 2 Erhvervsakademiet og sociale medier 4 3 Facebook som socialt medie Laswells model Sociale relationer på digitale medier Sociale medier bygger på personlige relationer Facebook og Bayms nøglebegreber Hvordan udvikles ethos på Facebook? Udfordringer Interpersonel- og massekommunikation Facebooks strategiske potentiale 14 5 Metodekritik - anvendt forskning? Forfatteren er inhabil I killed my darling... Bakhtin Facebook som problematisk kanal Perspektiver Postludium: Riding the Bull Home

3 Resumé The website 1 of Business Academy Aarhus links to several social media like Facebook, LinkedIN and YouTube. But what are social media and why should an organization use them at all? In this paper Facebook is used as an example of the social media phenomenon. Laswell's famous communication model is linear by nature [Fiske 1982]. But on social media the user can give feedback, therefore the seven key concepts of Nancy Baym is used in order to give a deeper understanding of Facebook as a communication channel [Baym 2011]. Baym suggests that the interpersonal bonds on digital media are as real as any other human connection. With inspiration from jungian psychology, popart and the campaign theories of Sepstrup et al. I suggest, that Facebook is a hybrid of media [Seps 2010]. It is capable of mass communication and interpersonal communication. Since most users on digial social media are lurkers, you can asume, that the ones speaking up are the opinion leaders. In general I asume, that people use social media as personal staging [Go 1959]. They will write in a channel, that supports the role they choose to play on Facebook - or whatever social media they fancy. From a strategic point of view Facebook is interesting for the Business Academy Aarhus because it will show us the opinion leaders and give a stage for personal bonds between the users and the organization. This is the rhythm and melody that will help us riding the bull home [Reps 1987]. 1 Problemformulering Erhvervsakademi Aarhus (EAK) bruger i stigende omfang sociale medier. Hjemmesiden eaaa.dk linker til Facebook, YouTube og LinkedIN. De sociale medier spiller efterhånden en vigtig rolle i organisationens kommunikation. Men hvad er sociale medier, hvordan og hvorfor skal EAK bruge dem? Jeg tager udgangspunkt i videnskabelige undersøgelser af digital kommunikation på sociale medier. Laswells lineære kommunikationsmodel sammenlignes med Nancy Baym, der arbejder med interpersonelle relationer via digitale medier. Via Sepstrups kampagneteorier vil jeg se på Facebooks strategiske potentiale. Formålet med analysen er at opnå en forståelse af hvordan kommunikation fungerer på Facebook. Det videnskabsteoretiske udgangspunkt er... anvendt forskning som benytter grundforskningens resultater til at løse mere specikke problemer... [Klaus 2005, p. 194] 2 Facebook er et eksempel på et af mange sociale medier. Konklusionerne fra min analyse kan med stor sandsynlighed overføres til andre sociale platforme. Formålet med analysen er derfor at undersøge, hvordan en organisation kan positionere sig strategisk via sociale medier. 1 ( ) 2 [Klaus 2005] sondrer mellem grundforskning, anvendt forskning og målforskning. 3

4 2 Erhvervsakademiet og sociale medier Erhvervsakademi Aarhus tilbyder videregående uddannelser til ca danske og internationale studerende. EAK søger via markedsføring at tiltrække nye studerende. Derfor er det vigtigt at kende nye medier og kommunikationskanaler. I de kommende år antager jeg, at sociale medier kommer til at spille en central rolle i kommunikationen mellem organisationen og dens brugere. Fra vores website eaaa.dk linkes allerede til Facebook, LinkedIN og YouTube. Derfor er det relevant at undersøge det strategiske potentiale i de sociale medier ud fra en kommunikationsvidenskabelig synsvinkel. For et par år siden var en monolitisk webside med præsentation af uddannelser, tilfredshedsundersøgelser og passende kontaktinformationer tilstrækkeligt for EAK. Med udgangspunkt i fx Jakob Nielsens heuristiske analyser kunne webudviklere undersøge om websiden 3 levede op til brugervenlighedsstandarden. Nielsens ideal var en slags minimalisme, hvor tekst var lig med indhold. Andre medier, som billede, video, design og lyd, opfattedes som overødigt fyld. Enkelthed bør være al webdesigns mål. Brugerne bender sig sjældent på et websted for at nyde designet. I stedet foretrækker de at fokusere på indholdet... [Niel 2001, p. 103] Nielsen antog, at brugervenlighed var et spørgsmål om at virksomheden præsenterede et indhold for en bruger, der nemt skulle kunne nde og købe et produkt. Nielsens grundantagelse var dengang at organisationen taler til og ikke med en bruger. Virksomheden præsenterede sit produkt eller budskab - og kundens rolle var passivt konsum. EAK skulle præsentere sine uddannelser således at studerende og andre interessenter nemt kunne nde information om uddannelserne. Brugervenlighed bestemmer på webben. Hvis kunden kort sagt ikke kan nde et produkt, vil han eller hun ikke købe det. Webben er det ultimative miljø for kundemagt. Den, der klikker med musen, kommer til at bestemme alting. Det er så let at gå et andet sted hen, da alle konkurrenter i verden kun er et museklik væk. [Niel 2001, p. 15.] I dag er billedet mere komplekst end som så; men brugeren er stadig den, som kan vælge at navigere væk. 4 I dag opfatter mange Facebook og Google som lig med World Wide Web. Måske fordi det er dér folk i almindelighed nder deres informationer. 5 Brugerne forventer med en vis ret at møde organisation- 3 Websiden er i singularis, fordi en organisation naturligvis præsenterede alt væsentligt på én webside. Dengang... 4 På mobile enheder anvendes musen ikke. Man klikker med ngeren eller en dims som ligner en pen. 5 Det er problematisk, fordi både Google og Facebook er kapitalistiske virksomheder med kommercielle interesser. Økonomi kan afgøre om virksomhederne censurerer indhold eller tager hensyn til menneskerettighederne. Søgeresultater på Google og Facebook er på ingen måde objektive. 4

5 erne, dér hvor de færdes. Derfor er Erhvervsakademi Aarhus et eksempel på en organisation, der er nødt til at være til stede på sociale medier. Teknologien bag de sociale medier er ikke specielt ny. Teknisk set er der ikke den store forskel på det, vi nu kalder en blog, og en gæstebog fra World Wide Webs barndom i 1990-erne. Det nye ligger i måden folk kommunikerer på. Websites som Facebook er netværk, hvor folk knytter sociale bånd. Organisationen kan kommunikere direkte med en bruger. Og brugeren kan svare igen. Organisationen eksponeres reelt som en person - og det kan igen påvirke organisationens omdømme, eller ethos. EAK anvender dagligt en række sociale platforme. Fra websiden eaaa.dk linkes til: Facebook, LinkedIN, og Youtube. Fra websiden kan man downloade apps til iphone og Android. Studerende og undervisere kommunikerer dagligt via Fronter. Personalet har adgang til et intranet, hvor ledelsen tilbyder nyheder, praktiske informationer, vision og mission. Som vejledere kommunikerer vi med studerende via 6, Skype, SMS, mobiltelefon og Google Docs. 7 En lang række sociale platforme og teknologier er i spil på daglig basis. I denne undersøgelse vil jeg koncentrere på Facebook, fordi det er en af de største aktører inden for de sociale medier. Facebook er netop gået på børsen Nazdaq, hvor aktien i første omgang oppede fælt. 8 Men Facebook er dog et godt eksempel på de udfordringer, der møder en organisation, der positionerer sig via sociale medier. 3 Facebook som socialt medie Med en slidt kliché kan man hævde, at mediet er budskabet. 9 Hvis vi skal forstå Facebook, så er det nødvendigt at viden, hvordan Facebook fungerer som socialt medie. Analysen begynder med et eksempel på klassisk massekommunikation, som vi ser den hos Laswell. Baym har metoder, der dels denerer sociale mediers funktion, og dels vurderer kvaliteten af de interpersonelle relationer som kan opbygges via digitale medier. Ho-Clausens teser bruges til at undersøge organisationers ethos. Med udgangspunkt i Sepstrups kampagneteori vil jeg prøve at denere Facebooks potentiale som kampagneplatform. Det sidste er vigtigt, hvis EAK vælger at bruge Facebook som platform for kampagner, der skal tiltrække nye studerende. 6 er en tidlig internetprotokol, der er ældre end World Wide Web. På da.wikipedia.org fortælles: Det startede i 1965, som en metode, hvormed brugerne på en hovedcomputer kunne kommunikere med hinanden. Senere blev det lavet, så man kunne sende beskeder til brugere på andre servere. Eftersom ikke alle computere på datanettet var koblet direkte op via internettet, blev sendt via UUCP protokollen. ( ) [ 2012] 7 I dag er en typisk grå mandag. Jeg har kommunikeret mundtligt, telefonisk, et, brugt Facebook, Twitter, Fronter og Skype med studerende og kolleger. ( ) 8 Aktien introduceredes til 38$ pr. stk.; men styrtdykkede de følgende dage med ca. 23%. Url: ( ) 9 McLuhan introducerede the medium is the message i Understanding Media: the Extensions of Man (1964) 5

6 3.1 Laswells model Klassisk massekommunikation var typisk tænkt som monologer til en stor modtagergruppe. En afsender formulerede et budskab, som man pushede ud via et massemedie. Budskabet nåede således frem til modtageren, som man antog blev påvirket af budskabet. Laswells kommunikationsmodel er et eksempel på denne tænkemåde. Fiske anser Laswells model for at være en klassiker: Most mass-communication research has implicitly followed this model. The work on institutions and their processes, on the producers of communication, on the audience and how it is aected, clearly derives from a process-based linear model. [Fiske 1982, p. 31] Laswell stiller disse spørgsmål til kommunikationen: 1. Who 2. Says What 3. In which channel 4. to whom 5. With what eect Fiske kritiserer Laswell for at se kommunikation en lineær overførsel af budskaber via et medie: It is still linear: it sees communication as the transmission of messages: it raises the issue of `eect' rather than meaning. `Eect' implies an observable and measurable change in the receiver that is caused by identiable elements in the process. Changing one of these elements will change the eect... [Fiske 1982, p. 29.] På Facebook kan Erhvervsakademiet bringe ytringer; men Laswells model tager ikke højde for, at brugerne kan svare tilbage med likes eller kommentarer. Feedback er ikke indtænkt i Laswells model. Modellen bliver hurtigt upraktisk, hvis en kampagne udvikler sig fra at være massekommunikation til interpersonel kommunikation [Seps 2010]. 10 På Facebook kan brugeren give feedback. 3.2 Sociale relationer på digitale medier Nancy Baym arbejder antropologisk med sociale relationer via digitale medier. Hun argumenterer for at relationer på nettet opleves lige så virkelige som alle andre menneskelige relationer. Facebook kan knytte bånd mellem den enkelte bruger og en organisation. 11 EAK kan bruge Facebook til at kommunikere med nuværende eller kommende studerende. 10 Se min artikel på 11 Dog under forudsætning af at der sidder en virkelig bruger i den anden ende. Principielt kan en prol oprettes som en joke eller for at plante spam (fx underlødige reklamer for seksualdriftsindustrien eller links til websites der incerer usikre operativsystemer med vira etc.). 6

7 3.2.1 Sociale medier bygger på personlige relationer Laswells model for kommunikation er lineær: virksomheden planter budskabet i modtageren via et medie. Sådan fungerer kommunikationen ikke på Facebook. Oprindeligt var Facebook tænkt som et katalog over venner og bekendte. Brugere kunne oprette proler, skrive statusbeskedder, og bloggens læsere havde mulighed for enten at skrive et svar, eller blot ytre et like. Facebooks database udvikledes efterhånden til en enorm database over netværker for 900 millioner brugere. Personal Connections in the Digital Age er en undersøgelse af sociale relationer via nettet [Baym 2011]. Bayms metode er nærmest antropologisk. Forfatteren er på et feltstudie. Hun analyserer blandt andet sine personlige relationer til andre internetbrugere. Projektet er forskning i venskaber. Baym argumenterer for at mødet på nettet kan være lige så værdifuldt, som et møde i den såkaldt virkelige verden. 12 The very existence of an interactive medium that connects people across space gives rise to new connections. (...) As relationships develop, we seek media that oer more cues to enrich our ties. As our ties becomes enriched, we seek multiple media through which to enact. [Baym 2011, p. 148] Baym konkluderer, at de relationer, som opbygges på nettet kan være lige så ægte (og falske) som relationer i den virkelige verden. Baym nævner sit venskab med den svenske musiker Markus. De mødtes via nettet - og ud fra dette møde udvikles et dybt og varigt venskab [Baym 2011, p. 121.]. Denne iagttagelse stiller organisationer som Erhvervsakademi Aarhus over for en udfordring. På Facebook kaldes organisationen enten en ven eller noget man kan like. Når man spørger en ven om noget, så forventer man naturligvis et svar. Mellem venner er det naturligt at forvente en ligeværdig dialog. Kommunikationen mellem organisation og bruger forvandles til en samtale, hvor Facebook som medie bliver en social kanal for personlige relationer. En lineær kommunikation i stil med Laswells model er med stor sandsynlighed en fatal strategi på Facebook. Hvem gider at høre på et væsen, der udelukkende snakker med sig selv? Facebook knytter sociale bånd mellem mennesker. Dialog med brugerne og god service er nogle af nøglerne til succes med sociale medier Facebook og Bayms nøglebegreber Baym mener, at menneskeheden aldrig har haft ere måder at kommunikere på end lige nu. Nye måder at kommunikere på bliver generelt mødt med en vis skepsis. Mennesket bryder sig åbenbart ikke om det nye. Men efterhånden er 12 Inspireret af Bodidharma kan jeg ikke lade være med at spørge: Hvilken virkelighed taler vi om her? Men det er en anden diskurs. 13 Baym op.cit. fortæller, at de færreste menneskelige forbindelser udvikler sig til et egentligt intimt forhold. De este bånd er løse og ubestandige. Omvendt siger hun at dybe venskaber kan opstå, og at mange oplever at mindst ét online bekendtskab kan udvikles til venskab. 7

8 der en tendens til at de digitale medier bliver usynlige, fordi vi vænner os til dem: [Social media] are changing the nature of our social connections. Over time as people get used to new communication media, we come to see them in more nuanced ways. Eventually they become so taken for granted they are all but invisible. [Baym 2011, p. 1] Baym opstiller syv nøglebegreber:... I identify a set of key concepts that can be used to dierentiate digital media and which inuence how people use them and with what eects. [Baym 2011, p. 6] Bemærk, hvordan Baym læner sig op ad Laswells model (op.cit.). Men hun udbygger modellen, så den omfatter digitale mediers tekniske konstruktion og muligheden for sociale relationer. Baym opstiller de syv nøglebegreber: 1. Interactivity 2. Temporal structure (synkron / asynkron) 3. Social cues 4. Storage 5. Replicability 6. Reach 7. Mobility [Baym 2011, p. 7] Styrken ved Baym er at nøglebegreberne både skaber forståelse for til de sociale mediers tekniske konstruktion (1, 2, 4, 5, 7) og samtidig åbner for en antropologisk undersøgelse af brugernes personlige relationer (3, 6). 14 Med udgangspunkt i Baym kan man give en karakteristik af Facebook som medie eller kanal 15 om man vil. Facebook er interaktivt på mange planer. Interactivity handler på Facebook om at brugerne kan blogge. De kan vælge kommentere, hvad andre brugere skriver. Erhvervsakademiet kan bruge Facebook som medie til at fortælle, hvad der sker her og nu. Brugere kan både kommunikere synkront og asynkront på Facebook. Den mest udprægede kommunikation er asynkrone statusopdateringer i form af tekster; men på en chat nærmer man sig det synkrone. Social cues kan være ytringer som antallet af likes, smileys eller andre koder, der angiver følelser. Antallet af venner - netværket - kan tælles. Jo ere venner desto højere status har man på Facebook. Et stort netværk er lig med stor indydelse. Antallet af venner og også social cues. 14 Bemærk at visse begreber både kan tolkes teknisk og antropologisk fx 1, 2, 6, Laswells...in which channel. 8

9 Replicability handler om at kunne gennde informationer. Her giver Facebooks database gode muligheder for at gennde informationer. Reach handler om størrelsen af den målgruppe man kan nå. Facebook har i følge deres egen statistik ca. 901 millioner aktive brugere om måneden. 16 Det skønnes, at der er knap 2 millioner brugere af Facebook i Danmark. 17 Facebook er altså både et massemedie og et medie til personlige relationer. Facebooks mobility går med stor sandsynlighed fra computernes browsere til browsere og apps 18 på mobile enheder som smartphones og tablets. Udviklingen betyder, at brugerne kan lave deres statusopdateringer, dele lm, billeder og lyd, så længe der er dækning fra mobile netværker. Udbredelsen og de tekniske muligheder gør Facebook interessant for virksomheder og organisationer. Derfor er Facebook interessant som markedsføringskanal for EAK. Med Baym kan vi altså hævde, at Facebook knytter virkelige bånd mellem brugere og EAK. Men hvordan påvirker disse sociale bånd organisationens omdømme? Her bliver vi nødt til at supplere med retorikkens begreb ethos. 3.3 Hvordan udvikles ethos på Facebook? I Bloggens karakter: Mellem individ og fællesskab arbejder Elisabeth Ho-Clausen med ethos på nettet. Hun skriver, at nettet bugner med denitioner af blogs og giver dette eksempel: A blog is a personal diary. A collaborative space. A political soapbox. A breaking-news outlet. A collection of links. Your own private thoughts. Memos to the world. Your blog is whatever you want it to be. [Ho 2008, p. 138] Facebook minder om en blog. På Facebook kan brugerne skrive statusopdateringer, der er korte ytringer om stort og småt. Læserne kan kommentere ytringerne med et like eller en replik. Facebook bruges af virksomheder og organisationer; men hvem taler egentlig på sådan en side? En ven 19 eller et erhvervsakademi? Uanset hvem, der ytrer sig, er det sandsynligt, at disse udsagn påvirker organisationens omdømme, eller ethos million monthly active users at the end of March Approximately 80% of our monthly active users are outside the U.S. and Canada. 526 million daily active users on average in March million monthly active users who used Facebook mobile products in March 2012, and more than 500 million mobile monthly active users as of April 20, During March 2012, on average 398 million users were active with Facebook on at least six out of the last seven days. (Facebook ) Url: 17 Det er svært at nde præcise angivelser. Flere kilder angiver et antal i størrelsesordenen ca. 2 millioner, fx (dato ). 18 App er en forkortelse for application. Udtrykket stammer fra Unix / Linux verdenen og betegner programmer, der afvikles i et operativsystem. Apples itunes er en tung patent- og reklamehæmmet efterligning af linuxdistributionernes pakkehåndtering (fx Debians apt-get, Synaptic og Ubuntus Software Centre). 19 På Facebook kaldes bekendte i netværket venner. 9

10 Ethos er et begreb, der stammer fra antikkens retorik. 20 For afsenderen er ethos en interessant udfordring. Ethos handler om, hvordan modtageren opfatter afsenderens troværdighed. Ethos er noget afsenderen kan påvirke; men afgørelsen ligger hos brugeren. Ho-Clausen mener, at en eektiv blog opbygges i tre faser: Først opstilles rammer, hvor bloggens emne deneres. Så opbygges relationer. Tredje fases udfordring er at opretholde handlekraften. Første fase kan være noget så simpelt som nu er EAK på Facebook; men hvorfor? Rammerne skal deneres. Man kan sige, at bloggens eksistens er afhængig af et freudiansk lystprincip 21 eller en vilje til at leve. 22 Derfor må man spørge: hvorfor er EAK til stede på Facebook? Facebooks tidslinje fortæller, at EAK er grundlagt den 1. oktober Oplysningen fortæller organisationens historie; men ikke hvorfor websiden skulle være interessant for læseren. 23 Tidslinjen viser, at organisationen blev registreret på Facebook den 15. marts Den første statusopdatering var denne: har åbent hus og informationsmøder i maj Se hvornår du kan besøge os under 'begivenheder' eller på vores hjemmeside: akademiaarhus.dk/info [Face 2012, ] Ingen svarer på opslaget, og der er heller ingen likes. I begyndelsen er der kun sporadiske indlæg; men fra august 2010 opdaterer EAK regelmæssigt sin facebookside. Indslagene handler typisk om infodage, nye uddannelser og begivenheder på EAK. Der vises billeder af studerende og andre interessenter fra Virksomhedsdagene i august 2010 og Multimediedesignerne på Århus Festuge. Generelt må man sige, at EAK formidlede nyheder, som om Facebook var en avis. Brugerne reagerede relativt sjældent på opslagene. Der var tilsyneladende endnu ikke opbygget relationer, som brugerne ville respondere på. I dag - ca. to år efter - er billedet et andet. EAK pusher stadig nyheder om uddannelser. Der linkes til videoer YouTube, der er produceret af studerende ved EAK. Nu skriver brugerne til EAK på Facebook. Henvendelserne er ofte meget konkrete. Der er spørgsmål om åbningstider i påsken 24 - eller om softwarepakken 20 Retorikken var den tredje af de syv videnskaber, som Martianus Capella denerede i det femte århundrede efter Kristus. 21 Libido. 22 Ho-Clausen taler ikke om Freud. Det er min tilføjelse. 23 Organisationen beskriver sig selv sådan: Erhvervsakademi Aarhus blev etableret 1. januar 2009 og samler 26 års erfaring med at udvikle og gennemføre praksisnære videregående uddannelser. Erhvervsakademi Aarhus er et af de største erhvervsakademier i landet. Grundstammen i akademiets uddannelsestilbud er de videregående uddannelser, der tidligere blev udbudt af Jordbrugets UddannelsesCenter, Aarhus Købmandsskole og AARHUS TECH. Derudover tilbyder Erhvervsakademi Aarhus en række nye uddannelser. Pr. 1. oktober 2011 har Erhvervsakademiet fultidsstuderende og deltidsstuderende. [Face 2012, ] 24 I 2012 var helligdagene stadig fridage. 10

11 til Multimediedesignerne er Creative Suite CS6? Svaret på det sidste spørgsmål er: Hej Andreas. Det er et rigtig godt spørgsmål - og jeg skal nok nde ud af det for dig! Men jeg skal lige have undersøgt, hvem der ved det. Hilsen Signe, webredaktør. Sandsynligvis har Signe spurgt en underviser, hvorefter hun kunne skrive et svar til Andreas. Afsenderen er stadig erhvervsakademiet; men webredaktøren står personligt frem, og svarer brugeren. Andreas erklærer sig tilfreds med svaret, og takker hende personligt: Mange tak for svar, Signe! Det lyder godt! 25 Med Baym kan vi sige, at der her opbygges en kortvarig personlig relation via et digitalt medie. EAK på Facebook er i Ho- Clausens fase to, fordi vi kan se, at personlige relationer opbygges mellem EAK og brugerne. Nyhederne handler i 2012 ikke kun om infodage. Der er adskillige indslag med billeder fra arrangementer og ekskursioner, som billedserien fra Jordbrugsteknologstuderende på tur til vadehavet (se illustrationen). Selv om den sidste serie p.t. hverken har givet like eller kommentarer så er billedserien et eksempel på relationer mellem EAK og brugerne i nære daglige begivenheder. Det er en fornuftig udvikling, for blogging er et personligt projekt, hvor bloggerne skriver for at kunne skrive til sig selv: I denne fortolkningsramme er bloggen en genre, der i udpræget grad tjener til retorisk manifestering af retorens selv over for et publikum - en ethopoetisk teknologi om man vil. [Ho 2008, p. 141] Ytringer på Facebook skal altså kunne anvendes i brugerens personlige projekt. Webredaktøren Signe prolerer sig som et hjælpsomt menneske i organisationen EAK. Brugeren Andreas iscenesætter sig som en seriøs studerende med viden om nye versioner af Adobepakken. Kommunikationen er mere end fatisk, fordi både Signe og Andreas kan bruge kommunikationen i et selvrealiseringsprojekt på Facebook. Bloggen åbner retorisk mulighed for at iværksætte en personlig performance af ens viden, erfaringer og reeksioner om et emne, som man gennem bloggen måske kan få respons på fra interessefæller. [Ho 2008, p. 142] 25 Citeret fra Facebook d url: 11

12 Billederne viser stemninger og oplevelser på Facebook. Indlæg om Jordbrugsteknologernes tur til vadehavet Udfordringer Analysen viser, at brugerne nu kommunikerer med EAK via Facebook. Fremover ligger udfordringen i at besvare henvendelser på en professionel måde - og populært sagt at holde gryden i kog. Men bør organisationen besvare enhver henvendelse? Har I en pensumliste til multimediedesigneruddannelsen? Jeg synes ikke at jeg kan nde den på jeres hjemmeside? [Face 2012, Andreas Linde ] Ikke at svare er arrogant og skadeligt for organisationens ethos. Men spørgsmålet kan udvikle sig til: - Hvorfor ligger alle undervisningsmaterialer og pensumlister ikke på Facebook? Hvis Facebook opleves som lig med internettet, så er kravet om at nde undervisningsmaterialerne da ikke helt tosset. Hvor går grænsen for de relationer vi ønsker at knytte til brugerne? Er Facebook ved at udvikle sig til den platform, hvor brugere med rette kan forvente at nde alle oplysninger? Er en sådan udvikling ønskværdig? Storm P har engang skrevet, at det er svært at spå - især om fremtiden. Spørgsmålene kan ikke besvares, men de sociale medier stiller utvivlsomt alle organisationer over for en række interessante etiske fordringer. 12

13 3.4 Interpersonel- og massekommunikation Sepstrup sondrer mellem: Interpersonel kommunikation, der deneres som individuel, personlig kommunikation med mulighed for feedback. Massekommunikation, der beskrives som opbevaring og transport af ere (ikke personligt kendte) modtagere samtidig. [Seps 2010, p. 84] Facebook er så udbredt, at mediet principielt kan bruges til massekommunikation. Reklamerne på Facebook er massekommunikation. Cookies og databaser gemmer informationer om den enkelte bruger. Derfor vil to forskellige brugere ikke opleve siden på samme måde. Reklamer målrettes til brugeren; men der er stadig tale om massekommunikation, for reklamen er ikke personlig. Sepstrup noterer sig, at forskningen i massekommunikation og interpersonel kommunikation traditionelt har været adskilt;... men i kampagneteoretisk og -praktisk perspektiv er der nær sammenhæng mellem de to kommunikationsformer. [Seps 2010, p. 85] Sammenhængen mellem de to kommunikationsformer blev formuleret i erne af Lazarsfeld, Berelson m.. Sepstrup beskriver udviklingen, som:... en ændring fra en kanylemodel til en totrinsmodel, der forklarer, hvordan massekommunikation når de este mennesker gennem et mindre antal opinionsledere, der bringer mediernes indhold videre til deres sociale omgivelser. [Seps 2010, p. 90] Opinionslederne deneres som personer, der bl.a. har et større forbrug af massemedier end andre. De er socialt mere aktive. De har en lidt bedre formel uddannelse. Opinionslederne er kosmopoliter, diskuterende, eksperter og spørges oftere til råds end andre. [Seps 2010, p. 99] Sepstrup konkluderer, at: Det er nærliggende at antage, at interpersonel kommunikation spiller en større rolle end nogen sinde for resultatet af strategisk kommunikation, fordi der med digitale medier er langt bedre mulighed for massekommunikation, interpersonel kommunikation og hybride former knyttet til sociale netværk og søgemaskiner, herunder imiteret interpersonel massekommunikation. [Seps 2010, p. 100] Facebook er interessant i sammenhæng med Sepstrups kampagneteorier af ere grunde, fordi Facebook: er egnet til massekommunikaton, og Facebook er et netværk med opinionsledere. Under forudsætning af, at Sepstrups teser er korrekte, kan man hævde, at Facebook må være et godt medie til målrettede kampagner, der anvender en ertrinsmodel. 13

14 Det er i øvrigt nemt at få øje på opinionslederne i de sociale netværker. Baym m.. nævner at den mest udbredte brugerrolle i sociale netværker er lurker (vindueskiggeren). Lurkeren er den bruger, som nøjes med at læse, hvad andre skriver. Lurkeren bidrager ikke til debatten eller udviklingen af sitet: In r.a.t.s., more than half that posted did so only once, while the top 10 percent of posters wrote half of all messages. [Baym 2011, p. 87] På Facebook er opinionslederne de mennesker, der forfatter indlæg og deltager aktivt i debatten. Derfor er indlæg fra brugere mere end en ytring fra et individ. Hvert indlæg kan principielt være toppen af et isbjerg, hvor ni tavse lurkere nikker med - på godt og ondt. Kommunikation med brugere på en Facebookside er kommunikation med de opinionsledere, der kan være udslagsgivende for en kampagne. 4 Facebooks strategiske potentiale Formålet med dette arbejde er at undersøge de strategiske potentialer i Facebook, når EAK skal positionere sig over for vores målgruppe. Efter at have analyseret Facebook ud fra en række kommunikationsvidenskabelige modeller er det tydeligt, at Facebook er en hybrid. Facebook er både massekommunikation og interpersonel kommunikation. Debatten på Facebook er som regel oentligt tilgængelig. På Facebook knyttes bånd mellem brugere og EAK. Disse bånd er som regel af en ygtig natur; men sådan er de este menneskelige forbindelser. Diskussioner med brugere påvirker EAKs ethos, eller omdømme. Sepstrup antager, at man kan påvirke masserne ved en kombination af interpersonel kommunikation og massekommunikation. Samtaler med brugere på Facebook bør opfattes som en dialog mellem EAK og de opinionsledere, som kan have afgørende indydelse på kampagner. Flertallet af brugerne på de sociale netværker er tavse lurkers. EAK søger gennem kampagner i et mix af medier at tiltrække nye studerende. Facebooks strategiske potentiale består i at EAK kan opnå en direkte interpersonel relation til opinionslederne i målgruppen af potentielle nye studerende. 5 Metodekritik - anvendt forskning? Med udgangspunkt i en række videnskabelige undersøgelser har jeg prøvet at analysere EAKs brug af Facebook [Niel 2001, Baym 2011, Fiske 1982, Ho 2008]. Analysen giver en fornemmelse af hvordan EAK anvender Facebook som kanal for sine budskaber. Analysen kunne dog gøre mere ud af et væsentligt problem. Brugerne er relativt tavse, der kommer ikke ret mange svar på EAKs indlæg på Facebook. 14

15 De kampagneteoretiske overvejelser fra Ho-Clausen og Sepstrup fortæller desværre ikke, hvordan man konkret får liv i et forum [Seps 2010, Ho 2008]. Den første fortæller dog, at gryden skal holdes i kog i fase tre, den anden at vi skal nå opinionslederne. - Men hvordan gør man så det? Anvendt forskning burde kunne omsætte forskningsresultater til handlingsanvisninger. Jeg vender tilbage til denne problemstilling i den afsluttende perspektivering. Før dette kan ske vil jeg kort nævne nogle metodiske problemstillinger: at jeg som forfatter er inhabil og at Facebook kan være en problematisk kanal. 5.1 Forfatteren er inhabil I denne rapport undersøger jeg min egen arbejdsplads. Det er naturligvis problematisk, eftersom tilknytningen gør mig inhabil. Personlige hensyn kan ikke undgå at præge analyserne - uanset hvor meget jeg måtte prøve at være objektiv. 5.2 I killed my darling... Bakhtin Som litteraturhistoriker var jeg stærkt fristet til at inddrage Bakhtins tanker om den talende som sin egen ideelle tilhører; men indså, at den diskurs sikkert ville blive for omfattende. Den ville også fjerne fokus fra analysen af Facebooks strategiske muligheder. Så myrdede jeg den darling, selv om Bakhtins teser sikkert kunne skabe en dybere forståelse for de ytringer vi ser på EAKs facebookside. Ikke mindst fordi det er så tydeligt, at mange indlæg er selviscenesættende. 5.3 Facebook som problematisk kanal Analysen kommer ikke ind på de mange problematiske forhold for organisationer der fører kampagner på Facebook, der på mange måder er en problematisk kanal: Facebook er grådig og tiltusker sig det, der burde være organisationens intellektuelle rettigheder (fx retten til billeder, tekst og video!) 26 Organisationer har ringe eller ingen indydelse på Facebooks generelle design. EAK risikerer, at Facebooks design laves om, og står reelt uden mulighed for at påvirke layout og design. Indlæg har ofte et ligegyldigt indhold. Påvirker sådanne fatiske udsagn organisationens ethos? Diskussioner kan løbe af sporet. Facebook bliver måske som en krudttønde - man bør holde øje med debatten og tonen på organisationens side. Det skal dog siges, at Facebooks politik ligner de øvrige sociale mediers. Der er altid en vis fraskriven af intellektuelle rettigheder. Organisationer har ingen eller 26 Se [Tækk 2010, p. 10] 15

16 ringe indydelse på Twitters, LinkedIN, Pinterest, YouTube og mange andre sociale mediers design. Diskussion på sociale medier løber nu og da af sporet - såkaldte ame wars var en allerede en pestilens på den tidlige internetprotokol UseNet i 1980-erne. 27 Af disse grunde bør enhver organisation - herunder EAK - overveje nøje, hvilke data man deler på sociale medier. 6 Perspektiver Ind til nu har jeg analyseret kommunikation på Facebook. Det er tydeligt, at EAKs Facebookside er i tredje fase, hvor gryden skal holdes i kog. Måske var det ønskværdigt, at gryden kogte en anelse mere. Med Laswell kan man sige, at: EAK bringer nyheder fra uddannelserne på Facebook til nuværende og potentielle studerende, og EAK ønsker at vise at her er spændende praksisnære uddannelser og et godt internationalt studiemiljø med udugter og rejser. De este indlæg på bloggen har karakter af nyheder. Modtagerne svarer en gang imellem og stiller spørgsmål til organisationen. Hvornår og hvorfor skriver brugerne på EAKs Facebookside? Nyheden om at en gruppe studerende fra e-konceptudvikling har været i fjernsynet er et eksempel på et indlæg som brugerne responderer på. Der linkes til et indslag på DRs hjemmeside - dette indlæg får 9 likes og 6 kommentarer. 27 Usenet var en debatprotokol, der blev udviklet i USA i Se: samt 16

17 I 1968 hævdede popkunstneren Andy Warhol ( ): "In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes." Facebook er et sted, hvor folk kan vise, gemme og gennde deres stjernestunder. På Facebook er enhver mere verdensberømt end Andy kunne forestille sig det. Psykologen C.G. Jung ( ) mente, at mennesket bærer en maske (lat. persona 28 ). Masken beskytter sin bærer, som var det en mental rustning. Det ser ud til at folk gerne vil blogge på Facebook, hvis et indlæg understøtter den persona som brugeren har valgt at iføre sig ved hjæp af de sociale medier. Sandsynligvis fungerer selv fatiske meldinger på de sociale medier som primitive mantrams 29, der skal forstærke og genskabe brugerens persona. Goman har i Områder og områdeadfærd arbejdet med teaterscenen som metafor [Go 1959]. Mennesket spiller forskellige roller alt efter om det bender sig på scenen eller uden for scenen. Scenen deneres som det oentlige rum, den rolle mennesket spiller i den ydre verden. Hvis vi nå tar en bestemt opptræden som utgangspunkt, kan det noen ganger vøre hensiktmæssig å benytte betegnelsen facadeom- 28 I klassiske dramaer bar skuespillerne masker, og den latinske betegnelse for masken er persona. Ordet person hænger sammen med maske. 29 I yoga er et mantram en hellig sætning, der gentages igen og igen. Eksempler: Om Mani Padme Hung, Kyrie Eleison, Shemhamphorash, Allahu akbar eller IAO. Mantrams leder til trancetilstande. I negativ forstand kan et mantram opfattes som redundant nonsens. I positiv forstand kan et mantram føre til unio mystica. Se [Crow 1994, p. 18.] 17

18 råde om det sted hvor opptredenen fremføres. [Go 1959, p. 92] Facebook 30 - og andre sociale medier - er et facadeområde. EAK skal altså etablere en scene hvor brugeren kan udfolde sin persona. Brugeren bliver aktiv, når den rolle hun ønsker at spille i facadeområdet understøttes af det som sker på vores Facebook-scene. Da kan lurkeren forvandles til en skribent. Hvis hun lissom føler sådan i det øjeblik Postludium: Riding the Bull Home Mounting the bull, slowly I return homeward. The voice of my ute intones through the evening. Measuring with hand-beats the pulsating harmony, I direct the endless rhythm. Whoever hears this melody will join me. [Reps 1987, p. 143] Zenmesteren Kakuans Bulls [Reps 1987, p. 134.] er en serie af tegninger og lyrik, der handler om at nde og tæmme en vild tyr. Først søger en ung mand tyren. Da han nder den, er tyren et vildt og farligt dyr. Manden tæmmer tyren med reb og pisk; men nder ud af at han kan styre tyren ved at spille på øjte. Så rider han hjem på tyren, for alle der hører melodien følger den uendelige rytme Personaen var som regel udformet som et ansigt. Tilfældigt eller ej, så er navnet face + book meget suggestivt. 31 Erkendelsen af naturens rytme leder derefter til unio mystica, eller med et zenudtryk: satori. 18

19 Problematikken minder om Facebook, der også kan være et monster. Hvordan tæmmer vi uhyret sociale medier? Sociale medier er en ny teknologi; men som mennesker har vi langt tilbage i tiden brugt kommunikationsteknologier til at skabe sociale relationer, og om muligt at påvirke vores ethos og bekræfte den persona vi spiller på livets scene. Sociale medier er en hybrid af internetteknologier, hvor mennesker kan kommunikere synkront og asynkront. Sociale medier er databaser - steder hvor interfacet hjælper brugeren med at lagre og gennde ytringer i form af tekst, video, lyd eller billeder. Som regel ndes en API 32, hvor webudviklere kan integrere de sociale medier i andre websider. Kommunikationen på sociale medier kan både være nonsens og visdom. De sociale bånd, der knyttes via sociale medier er som ethvert menneskeligt møde. Nogle gange bliver sådanne bånd varige, andre gange er de ygtige. Men de sociale medier er netop sociale - det handler om at knytte forbindelser, etablere netværker og om at udvikle organisationens ethos i samarbejde med brugerne. Sociale medier kan forvandle brugerne fra masse til individ. EAK kan både bruge Facebook til målrettede kampagner og fatisk kommunikation. Strategisk er det interessant, at de brugere som henvender sig til EAK må være opinionslederne. Hvis vi forstår de sociale mediers teknologi og psykologi kan analyser af den lagrede kommunikation anvendes til at positionere organisationen via direkte kommunikation med de afgørende opinionsledere [Seps 2010]. Litteratur [Baym 2011] Baym, Nancy: Personal Connections in the Digital Age (Polity 2010 / 2011) [Crow 1994] Crowley, Aleister: Magick (1913 / 1994) [ 2012] - [Engh 2004] Engholm, Ida et al: Digitale Verdener (Gyldendal 2004) [Face 2012] Facebook: Erhvervsakademi Aarhus, url: (sitet er anvendt maj - juni 2012) [Fiske 1982] Fiske, John: Introduction to Communication Studies (1982) 32 Citat: API, Application Programming Interface, grænseade til computerprogrammer. Et API er en form for opskrift for, hvordan en programmør benytter sig af funktionalitet i andre programmer; dette letter hans arbejde betydeligt. API'et gør det muligt at anvende (kalde) et operativsystems funktionalitet eller en afgrænset service, som stilles til rådighed af et andet program. Der ndes fx API'er til Windows- og Java-platformen. Gyldendal Den store danske. Url: 19

20 [Go 1959] Goman, Erwing: Vore rollespil i hverdagen (1959) [Hipp 2005] Hippel, Erich v.: Democratizing Innovation (2005) [Ho 2008] Ho-Clausen, Elisabeth: Online Ethos (Samfundslitteratur 2008) [Klaus 2005] Klausen, Søren H.: Hvad er videnskabsteori (2005) [Meyr 1985] Meyrowitz, Joshua: No sense of place: the impact of electronic media on social behavior. (1985) Oxford University Press, New York. [Niel 2001] Nielsen, Jakob: Godt webdesign (2001) [Port 2008] Porter, Joshua: Designing for the social web (New Riders 2008) [Reps 1987] Reps, Poul E. et al: Zen Flesh Zen Bones (1957 / 1987) [Seps 2010] Sepstrup, P. and P. F. Øe (2010). Tilrettelæggelse af information: kommunikations- og kampagneplanlægning (Århus, Academica) [Tækk 2010] Tække, Jesper: Facebook i det kommunikative rum. (2010) 20

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Digital strategi og lederen på de sociale medier

Digital strategi og lederen på de sociale medier Digital strategi og lederen på de sociale medier Mads Cramer, Digital Chef @madscramer Mere synlighed Bedre indsigter Tættere engagement 7 digitale kommunikation trends Når som helst, hvor som helst, uanset

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Ledelsens Dag, 28.10.2008

Ledelsens Dag, 28.10.2008 Ledelsens Dag, 28.10.2008 Talent er Hvad venter os? Hvordan fanges talenterne? Ledelse og udvikling af talenter Quick (and not so quick) wins. Debat og det der mangler Google: 148.000.000 hits på talent

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

I det virkelige liv. Social software: Design & implementering 4. december

I det virkelige liv. Social software: Design & implementering 4. december I det virkelige liv Social software: Design & implementering 4. december Valgtema 10:00 Præsentation af panelet 10:10 Første gruppe: Anne, Stine, Rikke 10:22 Anden gruppe: Morten, Eva, Maj 10:34 Tredje

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org www.artnode.org Jeg har ikke børn! Jeg kommer ikke med en konklusion. Ej heller et check-liste eller lign. Og jeg kommer heller ikke med et stort teoretisk indlæg her. Jeg kommer med personlig tvist. Ideer

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Dialog en enkel vej til godt samarbejde

Dialog en enkel vej til godt samarbejde Dialog en enkel vej til godt samarbejde LEDELSE DER STYRKER IDA 3. OKTOBER 2014 Civilingeniør Master i (filosofisk) vejledning Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland Forfatter til: Samtalebogen (Gyldendal)

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Illustration 7.1 Lineær distribution slår over i dialogbaseret interaktion del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Liv kender ikke tegneserien, ser

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom WEB TV SEMINAR VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom AGENDA VELKOMMEN FREMTIDENS WEB TV PLATFORM DANSKERNES TV BRUG & WEB TV CASES

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar

Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar Kom videre med brugen af LinkedIn - Webinar Velkommen webinaret starter snart På dette webinar vil underviseren (dagens host ) assisteres af en chatmaster. Du er velkommen til at stille spørgsmål eller

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Internettet og Web 2.0

Internettet og Web 2.0 Internettet og Web 2.0 Internettet er et verdensdækkende IT-netværk. Det bygger på det netværk, som USA opbyggede under den kolde krig for at sikre, at selv en atomkrig ikke ville stoppe kommunikationen.

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede SoMe-Biblioteket 13. maj 21. september 1. november 15. november 24. november somebi.dk går live Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet Kategorisering og udvælgelse

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen?

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Educational Research Learning and Media http://pages-tdm.au.dk/educationalresearch/ Center for Undervisningsudvikling

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere