Dansk Skøjte Union. Elite Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skøjte Union. Elite Program 2015-2016"

Transkript

1 Dansk Skøjte Union Elite Program Side 1/33

2 Index Elite Program Introduktion 3 Appendix 1 Dansk Skøjte Unions Elitegrupper Appendix 2 Dansk Skøjte Unions Vision og Planer for Eliteudvikling i Kunstskøjteløb 7 Appendix 3 Handlingsplan Appendix 4 Evalueringsgrundlag for optagelse til, og forsættelse i elitegrupper 9 Appendix 5 Træningsstruktur, gruppeinddeling og aktiviteter i elite regi Appendix 6 Ansøgning/accept af invitation 13 Appendix 7 Information, betingelser og regler 14 i. Økonomi ii. Afregning iii. De forskellige parters ansvar iv. Mødepligt og fravær Appendix 8 Elite samlinger praktiske information 17 Appendix 9 Evaluering/planlægningsproces for løbere 19 Appendix 10 Udtagelseskrav til international konkurrencedeltagelse 20 Appendix 11 Ordensregler ved deltagelse i Internationale Konkurrencer/Mesterskaber 21 Appendix 12 Trænings- og konkurrence dragter 22 Appendix 13 Sociale og Media Guidelines for Elite Involverede 22 Appendix 14 Almen information: Tilmelding/ dækning af udgifter til 23 Internationale konkurrencer Appendix 15 Foreløbig Aktivitetskalender Side 2/33

3 Elite Program Introduktion Dansk Skøjte Unions Eliteudvalg har nu i 7 år arbejdet med en struktureret eliteudvikling beskrevet i Eliteprogrammet. Udviklingen er sket med baggrund i en generel udvikling af sporten på alle niveauer. De første mål er nået, vi har en senior- og juniorelite på ISU mesterskabsniveau, og niveauet fra Chicks, Cubs og springs er blevet et solidt grundlag for den kommende elite, ligesom de nu store K-rækker er blevet spændende rækker med forhøjet niveau. Vi vil i kommende sæson fortsætte med 3 samlinger for Nationalt hold. I foregående sæson har vi haft store problemer med at få is især til Regionale samlinger, derfor vil vi kun fortsætte med at satse på den bredere gruppe små løbere, såfremt vi får tilbudt is. Ved mulighed kan udvalgte dog inviteres til nationale samlinger for inspiration. Deltagelsen af Klubelite gruppen har været meget svingende, så for at skabe mere dynamik ved samlingerne, vil vi i stedet arbejde med en invitationshold. Se Appendix 1. For at kunne opnå vores mål, skal vi finde den rigtige balance mellem trænings- og præstationskrav. Der skal tages hensyn til inspiration, opbakning og fastholdelse, samtidig med at niveauet af vores løbere skal hæves på alle områder. Desuden arbejdes der på at trænernes kompetencer forøges. Sam-træning ses som et redskab til udvikling af vore træneres kompetencer og som træningsinspiration for løbere. Som udgangspunkt antages det, at træningsbetingelserne i klubberne gør det muligt for løbere og trænere at arbejde optimalt i ønsket om at kunne opnå de træningsmål som er beskrevet herunder. DSU s elitearbejde skal ses som inspiration til både trænere og løbere. Det skal understreges, at det er træningsarbejdet i klubben, der har den største betydning. F.eks. er kvalificeret off-ice, ballet/dans og mentaltræning i klubberne nødvendigt i dagligdagen, hvilke ligeledes anbefales at være en del af klubbens træningstilbud på alle konkurrence niveauer. Nationale samlinger og sammentræning skal ses som en værktøjskasse. Eliteudvalget anbefaler, at klubber der ønsker at være eliteklubber har fuldtidsansatte trænere til varetagelsen af træning af eliteløbere som har ønske om en international skøjtekarriere. Udvikling af eliteløbere kræver mere af en træner end kun is- og off-ice træning. Med jobbet følger også planlægning, træningsanalyse, evaluering, udvikling af egne kompetencer i en meget kompleks sport samt rejser til konkurrencer og træningslejrer. Desuden fører dagens krav til sporten ofte til at specialist hjælp i nogen aspekter af sporten skal hentes uden for klubben. Opgaverne ses som for omfattende for frivillig eller deltids arbejdskraft. En udfordring for alle løbere og trænere er at vores sæson på is i Danmark er meget kortere end den er i de fleste lande i verdenen. Det gør det mere vanskeligt at forberede programmer i god tid og for vores løbere at have tid nok til at lære nye færdigheder, inden den nye internationale konkurrencesæson begynder. Der skal arbejdes systematisk i den enkelte kommune for at ændre historik og traditioner i Danmark omkring det, at kunstskøjteløb er noget man kun dyrker om vinteren! Det er en glæde at nogle klubber allerede har fået is året rundt. Kunstskøjteløb er en yderst professionel, helårs sport verden rundt. Elitearbejdet er i stadig udvikling i Danmark hvilket betyder at Eliteudvalgets arbejde udvides konstant. Der skal evalueres og justeres i et tæt samarbejde med trænerne. Gensidig tillid og respekt, positive indstillinger og teamwork sikrer en succesfuld udvikling af skøjtesporten fremadrettet. Side 3/33

4 Appendix 1 Dansk Skøjte Unions Elitegrupper Definitioner og krav Eliteniveauer under DSU svarer til DIF s definitioner og omfatter følgende: Nationalt Hold Landshold (Senior samt internationale talentløbere) National Elite Talent Trup Invitations Hold Regionalt Hold Springs/Debs M Cubs M Drenge Trup Alle grupper danner tilsammen Danskate og alle udtagelser sker af Eliteudvalget. Mærkekrav: Alle løbere i Elitegrupper skal til enhver tid have det aldersvarende mærke. Denne regel kan endvidere undtagelsesvist modificeres, såfremt en løber er tilknyttet specielle projekter, hvor andre regler gælder. Nationalt hold Landshold Senior Løbere, der besidder et teknisk niveau, som giver dem mulighed for at kvalificere sig til en finale ved EM og VM. Disse løbere udtages af EU Målsætning for Senior: Arbejdet målrettes primært mod EM, VM og OL. Krav: Sommertræning minimum 4 ugers varighed Internationale talentløbere Løbere fra og med Novice-niveau, i udvikling som internationale konkurrenceløbere. Disse løbere udtages af EU Målsætning for internationale talentløbere løbere: Opnå niveau til senior landshold Arbejdet målrettes primært mod Junior Grand Prix serie og Junior VM. Krav: Sommertræning minimum 4 ugers varighed Side 4/33

5 Konkurrencer for landsholdsløbere Træner skal i samarbejde med løber indsende målsætning for hver international konkurrence (ISU konk+ JGP), de er udtaget til, senest 3 dage inden afrejse. Evaluering af konkurrencens målsætning skal indsendes af træner senest 7 dage efter hjemkomst. Ovenstående dokumenter sendes til Sportskoordinatoren og EU. National Elite Disse løbere er observationsgrupper, der har mulighed for at komme på Landshold. Disse løbere udtages af EU Målsætning for Nationale Eliteløbere: Opnå et niveau til indplacering på Landshold. Krav: Sommertræning minimum 4 ugers varighed Talent Trup Disse løbere er observationsgrupper, der har mulighed for at komme på National Elite. Løbere fra grupperne Springs, Debs og Novice. Disse løbere udtages af EU. Målsætning for Talent Trup: Opnå et niveau til indplacering på national elite. Krav: Sommertræning minimum 2 ugers varighed Invitations Hold Løbere, som har vist et højt niveau i deres række og endnu ikke indplacerer sig i National Elite eller Talent Trup. Disse løbere udtages af EU ved hver samling (Invitationer sendes senest 3 uger inden samlingen). En løber kan udtages flere gange. Målsætning for Invitations Hold: Opnå et niveau til indplacering på Talent Trup eller National Elite. Regionalt hold under den forudsætning, at der kan skaffes is-pas. Generelt for regionalt hold er, at alle løbere søges ind af klubben. Ansøgningerne skal indeholde en motiveret ansøgning fra træner og løber, med begrundelse for hvorfor løberen er egnet (se bilag; Ansøgningsblanket til optagelse som regional løber 2015/16). Sammen med ansøgningen medsender dokumentation for opfyldelse af tekniske krav. Endelig godkendelse sker af EU. Såfremt løberen ikke findes egnet af EU, vil Danskate ansvarlig/træner få en individuel begrundelse herfor. Debs Disse løbere er observationsgrupper, der har mulighed for at komme på Talent Trup. Løberne søges ind af klubben. Debs M; 2 pladser pr. klub. Klubber med flere egnede løbere kan søge om optagelse af flere løbere. Tekniske krav; 4 forskellige 2 spring godkendt til GOE minimum -1 2 forskellige pirouetter på level 2 til GOE minimum 1 Side 5/33

6 Springs Disse løbere er observationsgrupper, der har mulighed for at komme på Talent Trup. Løberne søges ind af klubben. Springs M; 2 pladser pr klub. Klubber med flere egnede løbere kan søge og få optaget flere løbere. Tekniske krav; 3 forskellige 2 spring godkendt til GOE minimum -1 1 pirouette på level 2 til GOE mininum -1 Cubs Løbere, som deltager i rækken Cubs M og har gældende mærke. Løberne søges ind af klubben. Chicks Løbere vil blive inviteret ind i løbet af sæsonen. Drengetrup Løbere i alderen fra 8-13 år. Løberne udtages af EU efter samtale med klubbens træner. Side 6/33

7 Appendix 2 Dansk Skøjte Unions Vision - og Planer for Eliteudvikling i Kunstskøjteløb Vision for eliteudvikling: DSU skal være et respekteret medlem af den internationale skøjtefamilie med nogle bemærkelsesværdige løbere der skaber inspiration i Danmark. Overordnet mission At have en større gruppe af seniorløbere på højt nationalt og internationalt niveau. Ifølge DSU s politikkatalog skal Dansk Skøjte Union: o o o o I samarbejde med klubberne arbejde for at skabe de bedste muligheder for en målrettet talentudvikling Tilbyde elitearbejde til alle aldersgrupper Arbejde på at fastholde og højne danske skøjteløberes internationale niveau I samarbejde med klubberne medvirke til at skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til for at udvikle skøjteløberne til et højt internationalt niveau Mål for eliteudvikling: o Finale ved EM, deltagelse ved VM og OL 2018 o Finaleplads ved JVM, top 10 ved JGP, 7 top 5 pladser ved ISU konkurrencer o Alle Danskate løbere opnår international erfaring gennem deltagelse i konkurrencer på ISU s liste. Strategi for eliteudvikling: Organisation: - At benytte sociale medier til at reklamere for sporten i ønsket om at opnå visionen om at skabe inspiration i Danmark - Overensstemmelse mellem EU s mål og løbernes individuelle planer - Besøge klubber ved behov. Klubberne skal kontakte EU med konkret ønske for besøget. Trænere: - Skabe grundlag for interaktion og tværfagligt samarbejde - primært ved nationale samlinger - At understøtte videreudviklingen af trænernes kompetencer - Videreudvikle og stimulere trænere og løbere ved at invitere internationale og nationale eksperter Løbere: - At opmuntre løbere til at deltage i internationale konkurrencer - At undervise løbere således, at de opnår mere dybdegående forståelse af skøjtesporten - At udvikle den individuelle atlet som helhed Klubber: - Samarbejde med klubberne for at optimere trænerforhold i klubberne med henblik på, at gøre det mere attraktiv at være elitetræner i Danmark - Opfordre klubber til at videreuddanne deres trænere - Opfordre klubber til at fokusere på udvikling og trivsel i elitearbejde Side 7/33

8 Appendix 3 HANDLINGSPLAN Elitegruppetræning: EU skal sikre fokus på individuelle planer Fortsat at evaluere og optimere træningsform for elitegrupperne Sikre den røde tråd i træningsmetoder ved nationale samlinger Have sportspsykologi og ernæring som en del af elitearbejdet Invitere eksperter som sparringspartnere for de danske trænere Målsætning og sæsonplaner for udvalgte løbere Gennemgang og vejledning af programmer Sikre tidlig international konkurrence erfaring Konkurrencer: Justere kriterier for udtagelse til de aktuelle konkurrencer/mesterskaber Opfordre alle Danskate løbere til selvstændig international konkurrencedeltagelse DSU deltagelse ved JGP, JVM, EM, samt VM Uddannelse: Tilbyde trænerseminarer til videreuddannelse af elitegruppetrænere primært ved nationale samlinger Tilbyde forældre rådgivning vedr. deltagelse i skøjtesport på eliteplan For trænere i eliteklubber Støtte til planlægning og optimering af træning for eliteløbere Feedback fra Eliteudvalget vedr. eliteløbere og deres udvikling Yderligere tiltag: Arbejde med Disciplinanalysen Udvide samarbejdet med Team Danmark Inkorporere DARTFISH i forbindelse med nationale samlinger Side 8/33

9 Appendix 4 Evalueringsgrundlag for optagelse til og fortsættelse i elitegrupper Under 10 år Basis for udvikling af det fysiske og tekniske opbygges år Indlæring af de nødvendige teknikker / mangesidet fysisk udvikling år Forfine teknikker og tilføje fysisk styrke 18 år + Stabilisering af præstation og indlærte færdigheder, samt forhøjelse af kvalitet I forhold til aldersgruppe vil EU samt eksterne eksperter vurdere de følgende områder: Idrætsspecifik Fysiske færdigheder og kvaliteter Teknisk indlæring Præstationsudvikling Træningsforhold Træningsmuligheder Træningskvalitet Samarbejdsvilje fra teamet SENIOR Stabilisering af præstation og indlærte færdigheder, samt forhøjelse af kvalitet JUNIOR Forfine teknikker, tilføje det fysiske styrke, samt udvikle og udtrykke egen personlighed Fysisk udvikling: Der arbejdes på følgende områder i klubbens regi: o Smidighed o Grund styrke o Eksplosiv Power o Aerob og anaerob træning o Dans ballet og andre rytmiske danse former Mental udvikling: De mentale teknikker er en naturlig del af de faste rutiner ved træning og konkurrencer. Løberen udvikler sig fortsat via procesmål, handling og evaluering og det mentale arbejde vedligeholdes. Der arbejdes på følgende områder i klubbens regi: o Koncentration o Spændingsregulering o Selvtillid o Motivation især den indre motivation o Der føres træningsdagbog over det tekniske, fysiske og mentale arbejde Side 9/33

10 NOVICE: Dansk Skøjte Union Indlæring af de nødvendige teknikker / mangesidet fysiske udvikling Fysisk udvikling: Der arbejdes på følgende områder i klubbens regi: o Koordination balance, reaktion og avanceret motorik o Smidighed o Styrke o Anaerob træning o Aerob træning o Dans ballet samt forskellige danse genre Mental udvikling: Fokus på løber, træner og klub ligger i de første år på udvikling frem for resultater. I anden halvdel af perioden skal løberen være motiveret for at arbejde med mentaltræning. Når løberen forlader denne gruppe skal følgende mentale basisområder være velkendte og indarbejdede. SPRINGS / DEBS Der arbejdes på følgende områder i klubbens regi: o Afspænding o Sansefilmen (en udvidet visualisering) o Arbejdet med procesmålsætninger o Den positive indre tale o Håndtering af pres Indlæring af de nødvendige teknikker / mangesidet fysisk udvikling Fysisk udvikling: Der arbejdes på følgende områder i klubbens regi: o Koordination balance, reaktion, avanceret motorik o Smidighed o Styrke o Anaerob træning o Aerob træning o Dans ballet samt forskellige danse genre Mental udvikling: Fokus for løber, træner og klub ligger i de første år på udvikling frem for resultater. I anden halvdel af perioden skal løberen være motiveret for at arbejde med mentaltræning. Når løberen forlader denne gruppe skal følgende mentale basisområder være velkendte og indarbejdede. Der arbejdes på følgende områder i klubbens regi: o Afspænding o Sansefilmen (en udvidet visualisering) o Arbejdet med procesmålsætninger o Den positive indre tale o Håndtering af pres Side 10/33

11 Cubs Basis for udvikling af det fysiske og tekniske opbygges Fysisk udvikling: Der arbejdes på følgende områder i klubbens regi: o Grund motorik / koordination o Balance o Smidighed o Dans Ballet - Gymnastik Mental udvikling: Løberen udtrykker glæden ved at løbe på skøjter. Forældre, træner og klub bakker op om at forstærke løberens trivsel og positive indstilling til skøjteløb. Side 11/33

12 Appendix 5 Træningsstruktur, gruppeinddeling og aktiviteter i eliteregi : Nationalt hold Tre (3) Nationale samlinger Gæsteundervisere og klubtrænere Inddeles ved samlinger i træningsgrupper efter alder og niveau Regionalt hold under den forudsætning, at der kan skaffes is-pas. To (2) Regionale samlinger i hver landsdel Klubtrænere samt evt. gæsteundervisere Inddeles ved samlinger i træningsgrupper efter alder og niveau Formål med nationale samlinger: 1. Udvikling og implementering af træningsteknikker/metodikker for videreuddannelse af trænere 2. Træning for eliteløbere med deres trænere Side 12/33

13 Appendix 6 Ansøgning/Accept af invitation Nationalt hold DSU/EU udtager løbere til nationalt hold i uge 18, 2015 og sender invitation ud til klubbens kontaktperson. Invitationen skal derefter accepteres. Accept af invitation sendes til Sportskoordinator Julia Sandsten med kopi til senest 15 maj 2015 Offentliggøres af Nationalt hold vil ske senest den 28. maj. Ved optagelse / genoptagelse skal der laves målsætning for alle løbere på nationalt hold. Der skal endvidere for det nationale hold laves skriftlige konkurrenceplaner for den kommende sæson. Løbere evalueres løbende samt officielt 2 gange pr. sæson. Regionale hold Under den forudsætning, at der kan skaffes is-pas, inviterer DSU/EU til ansøgning for regionale løbere. Optagelser for foregår ved sæsonstart. Løbere, der kunne findes egnet i løbet af sæsonen, kan optages efter invitation fra eliteudvalget. Klubbens kontaktperson sender ansøgningen på træners vegne. Der søges for både nuværende løbere, samt nye løbere. Ansøgninger sendes til Sportskoordinator Julia Sandsten med kopi til Tid og sted for de regionale samlinger følger, når de respektive klubber, som har søgt om at afholde regional samling, har skaffet is-pas. Se Appendix 8 vedrørende rammerne for regionale samlinger. Side 13/33

14 Appendix 7 Information, betingelser og regler i. Økonomi Økonomisk ansvar Løber Klub DSU Deltagelsesgebyr for Nationalt hold Deltagelsesgebyr for Landshold Deltagelsesgebyr for inviterede løbere pr. samling 2200 Kr. 0 Kr. 750 Kr. Deltagelsesgebyr for regionale løbere 1000 Kr. Transport til og fra, samt andre personlige udgifter ved samlinger + Instruktør ved samlinger + Konkurrencer i DK + + Internationale konkurrencer Se almen information vedr. Tilmelding til konkurrencer og dækning af udgifter Appendix 14 Forsommer- og Sommertræning Individuelt tilskud i sæson + Mulighed for tilskud efter individuel vurdering for landsholdsløbere Ophold og kost ved samlinger* + Personligt udstyr og dragter + ii. Afregning: 1. Deltagelsesgebyr vil blive opkrævet af DSU ved fremsendt faktura. Ved evt. trænings- og konkurrencetilskud, samt træneraflønning i forbindelse med elitesamlinger, dækkes der kun efter bevilling og aflagt regnskab med bilag. Disse tilsendes Sportskoordinator med kopi til DSU s kontor efter aktivitetens afholdelse og senest 30 dage efter aktiviteten. Såfremt fristen overskrides vil udgifter ikke blive honoreret. iii. De forskellige parters ansvar: Klub: 1. Stiller kontaktperson til rådighed Kontaktpersonen må IKKE være forældre til en løber på Nationalt Hold. 2. Klubben er ansvarlig for, at de opstillede træningskrav opfyldes. 3. Stiller faciliteter til rådighed, som beskrevet i Appendix 8: Elite Samlinger praktiske information. Side 14/33

15 4. Frigiver træner til undervisning ved samlinger. Dansk Skøjte Union 5. Frigiver træner til uddannelsesseminarer i forbindelse med samlinger/ træningslejre / videreuddannelse. 6. Stiller træner til rådighed, eller laver aftale med anden træner, hvis klubbens løber(e) er udtaget af DSU til at repræsentere Danmark. Løber vil ikke blive udsendt uden trænerledsagelse. Såfremt de i punkt 1 6 oplistede krav ikke efterleves, er klubbens aktive løbere ikke længere berettigede til deltagelse i Danskate aktiviteter Træner: 1. Træner er ved ansøgning ansvarlig for løberens fysiske og mentale grundlag for deltagelse i eliteidræt. 2. Træner er ansvarlig for træningsplanlægning og gennemførelse af løberens træning ifølge planen. 3. Træner har pligt til jævnligt at holde Eliteudvalget/Sportskoordinatoren orienteret om løbers træningsstatus og helbredstilstand. 4. Træner er selv ansvarlig for at holde sig opdateret i alle relevante træningsanliggender, samt nationale og internationale bedømmelsesregler. 5. Løberens træner skal deltage i alle Nationale samlinger. 6. Træner som underviser ved Danskate samlinger, forventes at samarbejde med andre trænere i forhold til forud beskrevne formål for samling. De udpegede trænere er ansvarlige for planlægning, rapportering og evaluering af hver undervisningstime foretaget i samarbejde med deres undervisnings partnere. 7. Træningsplan for regionale samlinger tilsendes Sportskoordinator og EU 21 dage inden planlagt samling. Rapporter fra regionale samlinger tilsendes Sportskoordinator og EU elektronisk, senest en uge efter træningen. 8. I tilfælde af sygdom eller andet fravær fra i forvejen planlagte undervisningstimer skal træner selv finde en afløser fra trænergruppen i regionen. Løber: 1. Benytter træningstilbud i klubben og DSU s elitetræningstilbud fuldt ud. 2. Deltager med positiv indstilling i alle træning- og konkurrenceforhold. 3. Respekterer træningsanvisninger fra den ansvarlige træner og andre eksperter. 4. Det er en betingelse for løbere på Danskate, at følge anvisninger fra Eliteudvalget. 5. Nationalt Hold skal opdatere EU (video og dagbøger) løbende gennem sæsonen. Kontaktperson: 1. Er bindeled mellem EU/DSU og klubbens løbere, trænere og forældre. Al kommunikation SKAL gå via kontaktpersonen. 2. Kontaktpersonen må IKKE være forældre til en løber på Nationalt Hold. Side 15/33

16 3. Er ansvarlig for at videregive alle modtagne generelle informationer til løber/træner/klub, og for at tilbagesende alle relevante informationer til EU/DSU. 4. I tilfælde af ændringer i planlagte regionale Kraftcenteraktiviteter i hjemme-klub, skal kontaktperson arrangere alternativ tidsplan i samarbejde med træner, og informer andre kontaktpersoner fra de relevante klubber, samt Sportskoordinator. DSU: 1. Tilbyder og planlægger aktiviteter beskrevet i aktivitetskalender. 2. Dækker udgifter til eksterne undervisere. 3. Stiller DARTFISH udstyr til rådighed ved udvalgte samlinger. 4. Arrangerer DARTFISH kurser efter behov. 5. Vedr. samlinger og benyttelser af klubbens trænere gives der, hvor muligt, 14 dages varsel. 6. Tilbyder individuel rådgivning / klub besøg. iv. Mødepligt og fravær: 1. Løbere deltager i alle tilbudte aktiviteter. Fravær kan kun accepteres ved: International konkurrencedeltagelse i forbindelse med Danskate aktiviteter. Sygdom eller skade (Her kræves lægeerklæring). 2. Der kan laves særlige aftaler med løbere, som er bosat og træner i udlandet. Løbere/træner/klub der ikke opfylder ovennævnte ansvar og krav kan øjeblikkeligt tages af Danskate Hold, uden refundering. Side 16/33

17 Appendix 8 Is og off-ice trænings faciliteter: Elite samlinger praktisk information De 3 nationale samlinger kan søges af klubberne. Der vil forsøges at fordele dem ligeligt mellem Sjælland og Jylland/Fyn, men med vægt på hvor faciliteterne til den pågældende samlings aktiviteter er bedst. Klubber skal søge om, at afholde regionale samlinger. Såfremt de 2 samlinger pr. sæson, på hhv. Sjælland og Jylland/Fyn, ikke er fastsat inden 1. september 2015, oprettes der ikke Regionale Hold. Den pågældende klubs træner får til opgave at planlægge og stå for træningen under samlingerne i samarbejde med sportskoordinatoren. Den ansvarlige træner skal være deltager på de nationale samlinger. Vedr. træneraflønning følger nærmere senere. Klubben bedes tilbyde: Is: Nationale: August Fredag Minimum 5 timer Lørdag 12 timer + 6 timer i hal 2 Søndag 6 timer Januar Lørdag 10 timer + 2 timer i hal 2 Søndag 7 timer April Regionale: Fredag Minimum 5 timer Lørdag 12 timer Søndag 6 timer Minimum 8 ispas per dag, 2 dage pr samling Off ice faciliteter: Særskilt træningslokale(r) med trægulv, eller andet gulv egnet til fysisk træning (men ikke beton). Grundet test skal målende til hallen skal være min. 40m x 20m (f.eks. håndbold hal). Ved Regionale samlinger aftales off-ice faciliteter med de trænere som er ansvarlige for tidsog træningsplan. Ved nationale samlinger, i henhold til den af EU forud aftalte og tilsendte tidsplan for samling, koordinerer værts klubben off-ice faciliteter med Sportskoordinatoren. Undervisningslokale(r): Reservation af lokaler foretages af værtsklub i henhold til det af EU forud aftalte og tilsendte tidsplan for samlingen. Side 17/33

18 Omklædningsrum: Min. to (2) omklædningsrum til løbere - et til drenge/mænd og et piger/damer Separat omklædning for trænere/undervisere et til mænd og et til kvinder Udstyr/Materialer som forventes at være til stede efter aftale: 1. Bord og stole til ca. 30 personer 2. Adgang til kopimaskine 3. Whiteboard / tusch 4. Flip-over med ekstra papir 5. Projektor 6. CD afspiller med højtalere/muligheder for MP3 afspiller tilknytning til højtalere 7. DVD afspiller 8. Højtalere 9. Forlængerledninger Overnatning: Ved Nationale samlinger er overnatning for løbers egen regning. Ved Regionale samlinger henstilles der til, at værtsklub sørger for privat indkvartering uden omkostninger. Forplejning: Værtsklubben sørger for mulighed for køb af forplejning til deltagere, trænere og undervisere under hele samlingen i samarbejde med EU s koordinator. Det henstilles til at forplejning foregår med den lavest mulige omkostning for løberne. Trænings- og undervisnings udstyr/materiale: Der kan ved udvalgte samlinger være brug for følgende: Rullemåtter Hæk Bænk eller lignende Hjælp fra klubben: En kontaktperson fra klubben som samarbejder med EU s koordinator før og/eller under hele samlingen. En person fra klubben som ansvarlig for ekstra udstyr og materialer, undervisningslokaler under hele samlingen. Den ansvarlige står for opsætning og den fortsatte funktion af udstyret. 3 Medhjælpere til forplejning. Koordinering: Trænings- og tidsplaner for de regionale samlinger godkendes af Sportskoordinatoren/EU. Planer til regionale samlinger skal være forberedt og tilsendt Sportskoordinatoren og EU mindst tre uger inden den planlagte samling. Praktisk afvikling af samlinger foretages af EU udpegede koordinator, Helle Holkjær som er ansvarlig for det overordnede koordinering med værtsklubben og de ansvarlige trænere. Side 18/33

19 Appendix 9 Evaluering /planlægningsproces for løbere Landshold Personlige samtaler med Eliteudvalg samt egen træner. Evaluering i april og planlægning efter aftale. Ved planlægningsmøde medbringes skriftlige målsætninger med trænings- og konkurrenceplan for kommende sæson (Inkl. Sommertræningsplaner) Der vil også blive afholdt samtaler i løbet af sæsonen for evaluering af sommertræning og videre planlægning af sæsonen. Nationalt hold Personlige eller gruppesamtaler med Eliteudvalget, samt egen træner efter aftale. Ved planlægningsmøde medbringes skriftlige målsætninger med trænings- og konkurrenceplan for kommende sæson. Side 19/33

20 Appendix 10 Udtagelseskrav til international konkurrencedeltagelse 1. De tekniske udtagelseskrav til internationale konkurrencer og mesterskaber udsendes af Eliteudvalget inden 30 maj Se Udtagelseskrav for international konkurrencedeltagelse i sæsonen 2015/2016. Ved udtagelse tages strategiske hensyn i forhold til DSU / EU s udviklingsplaner. 2. For landsholdsløbere som har JVM, EM og VM som målsætning i den kommende sæson, stilles der krav om deltagelse ved mindst 2 internationale konkurrencer fra ISU s liste på det pågældende niveau inden udtagelsen. Konkurrencedeltagelsen er for egen eller for delvis egen regning. Evt. tilskud vurderes individuelt. 3. For at kunne udtages af DSU til ISU s seniormesterskaber skal man være på Landsholdet. 4. For at kunne udtages af DSU til ISU s JGP/JVM, skal løberen som minimum være på Nationalt hold. 5. Ved almen tilmelding til internationale konkurrencer på ISU s liste, forbeholder DSU sig fortrinsret for løbere fra Nationalt Hold. 6. Løbernes opførsel, træningsmoral og fremtoning tages i betragtning ved udtagelserne, samt for endelig godkendelse til deltagelse ved ISU s konkurrence-og mesterskaber. 7. Pas / rejsedokumenter og evt. visa er på deltagernes eget ansvar og regning. 8. Deltagelsestilladelser fra ISU (ISU Certificate kan søges igennem DSU s kontor senest 15. maj for den kommende sæson) samt dispensation for medicin fra dopinglisten (TUE Therapeutic Use Exemption Certificate), er på løberens eget ansvar og skal altid tages med til alle konkurrencer. Orientering om anti-doping kan findes på hjemmesiden: og 9. Alle udtagelser sker på baggrund af løbernes præstationsniveau/parathed ved udtagelsen, men såfremt forudsætningen for deltagelse i perioden før konkurrencen ikke er tilstede, dvs. eventuelt på foranledning af sygdom, skade eller alvorlig formnedgang, kan EU beslutte at udtagelsen bortfalder. 10. Ved skade eller sygdom i ugen inden internationale konkurrencer og mesterskaber, tages beslutning (træner/eu i samarbejde) om deltagelse senest 48 timer inden afrejse. Det gælder dog ikke ved akut tilskadekommen hvor udtræden sker øjeblikkelig. 11. Ved afmelding uden lægeerklæring fra ISU Grand Prix/ISU Junior Grand Prix eller ISU Mesterskaber senere end 35 dage før første konkurrencedag, kræver DSU fuld refundering af de DSU s (forudbetalte) udgifter af løber og træner. Side 20/33

21 Appendix 11 Ordensregler ved deltagelse i Internationale Konkurrencer / Mesterskaber En rejse til en international konkurrence eller mesterskab hvor man repræsenterer Dansk Skøjte Union, skal betragtes som en sportslig begivenhed. Formålet med at komme til internationale konkurrencer forventes at være: - Præstere det man kan! opnå i forvejen beskrevne personlige mål - Repræsentere Danmark - Udvikling af den individuelle løber Rejsen: Træner/forældre er ansvarlig for egen og deres løbers pas og rejsedokumenter at de er i orden inden rejsen, samt sikret under hele turen. Ved ankomst til konkurrencested afleveres pas og musik ved akkreditering. Disse bedes være klar i håndbagagen! Træning og konkurrence: Der deltages ved alle officielle træninger, medmindre andet er aftalte med holdleder. Træner og løber har en klar og forberedt performance plan som inkluderer hver træning, samt konkurrence og konkurrencens mål og evt. strategier. Passende præsentabel påklædning forventes. T-shirt, sweatshirt, jeans, jogging bukser osv. bæres ikke under træning. Der anbefales at løbere er påklædt med f.eks. kjoler for piger og træningsskøjtedragter for herrer. Musik: 2 CD kopier per program, af god kvalitet - OBS! evt. digitale filer. Programlængde tjekkes omhyggelig. Musikken skal være inden for de angivne tidsrammer. Banquet, åbningsceremoni og lign.: Pænt tøj f.eks. skjorte / bukser / jakkesæt for drenge og dæmpet/nedtonet festtøj til piger. Check Announcement, for at se om hvad der planlægges ved den konkurrence der deltages i. Sportslig opførsel: Gælder ikke mindst - opførsel på isen både under træning og til konkurrence! Positiv opførsel er et plus i alle sammenhænge. Busser til og fra træning og konkurrencer kørsels tid aftales mellem træner og løber, hvorefter holdleder informeres. Vi henviser i øvrigt til Code of Ethics version.pdf Medicin og certifikater: Løbere er selv ansvarlige for at have kopier af evt. medicinsk tilladelses dokumenter med. Der må ikke tages noget form for medicin uden først at afstemme med holdleder at medicinen stå på listen som tilladt. Vi henviser til ISU WADA Andet: o o o Der afholdes et daglig møde sidst på dagen mellem holdleder og trænere for at aftale næste dags tidsplan. Træner og løber planlægger i samarbejde deres dag inden mødet og ved mesterskaber, ifølge den forud udarbejdede performance plan. Holdleder holdes opdateret og informeret om alt som er relevant for, at løber ville kunne opnå en optimal præstation under konkurrencen. Ligeledes informeres holdlederen om skader opstået før eller under konkurrencen. Side 21/33

22 Vedr. doping regler: Løberen må ikke forlade skøjtehallen efter konkurrencen hverken efter kort eller friløb, før listen med udtrukne til doping er offentliggjort og holdleder har givet tilladelse. Appendix 12 Trænings- og konkurrencedragter Træningstøj: Såfremt der findes officiel DSU træningstøj kan disse købes af løbere på det Nationale Hold Såfremt der findes officiel DSU træningstøj, vil alle landsholdsløbere modtage dette uden vederlag, og er forpligtet til at bære det når de repræsentere Danmark ved udenlandske aktiviteter. Konkurrencedragter/kjoler: Konkurrencedragter/kjoler fra det Nationale Hold, skal godkendes af EU. EU kan til enhver tid kræve ændringer/udskiftning af konkurrencedragt/kjole, såfremt disse ikke findes tilfredsstillende. Alle ændringer sker for løberens egen regning. Appendix 13 Social Media Guidelines for Elite Involverede Formål: Formålet med disse Guidelines er at sikre, at kommunikationen i de Sociale Medier foregår på en etisk måde med omtanke og gensidig respekt. Guidelines: Vær opmærksom på at kommunikation via sociale medier ikke kun berører en selv, men hele sporten og unionen. Når man deler ud af sine synspunkter, så brug almindelig sund fornuft. Vær respektfuld over for andre Hold fast i diskussionsemnet Svar på kommentarer på en passende måde Del interessante og relevante kommentarer Vær ærlig og gennemskuelig Tænk før du sender noget Brug ikke vulgært sprog Send ikke fornærmende kommentarer Send ikke hvis du er i tvivl Skriv ikke kommentarer om andre som du ikke ønsker at sige dem personligt Del ikke oplysninger modtaget i fortrolighed Se også: Side 22/33

23 Appendix 14 Information vedr. Tilmelding og dækning af udgifter til Internationale konkurrencer Gruppe 1 Konkurrencer: ISU s GP og ISU Mesterskaber a) DSU tilmelder aktive løbere, trænere, dommere, ledere, til de konkurrencer DSU s Eliteudvalg udtager til b) Alle de nødvendige formularer modtaget fra DSU i forbindelse med tilmelding, udfyldes af løber, træner, klub inden de returneres til DSU s sekretariat c) Alle rejser og ophold bestilles og betales i første omgang af DSU s sekretariat for løbere, trænere og officials d) Ved JGP dækker træner/klubben selv træners udgifter til rejse, ophold og kost DSU lægger ud og sender efterfølgende regning vedr. rejse og ophold for træner til træner/klub. Forplejning afregnes af træner på stedet e) Ved ISU mesterskaber, dækker DSU trænernes rejser og ophold indtil dagen efter løberens sidste konkurrence dag. f) Alle andre ledsagende personer bestiller og afregner selv, dog skal rejseplaner sendes til DSU s sekretariat Gruppe 2 Konkurrencer: Internationale konkurrencer som Danskate løbere deltager i, på baggrund af nationale resultater med tilskud fra DSU: a) Konkurrencen udvælges i samarbejde med Eliteudvalget b) Klubben / aktive står selv for at skaffe alle relevante dokumenter og sende disse i udfyldt stand til DSU s sekretariat, senest 14 dage før konkurrencens tilmeldingsfrist c) DSU tilmelder aktive: løbere, trænere, dommere d) Klubben / aktive står selv for bestilling og betaling af rejser og ophold e) Rejseplaner sendes til DSU s sekretariat sammen med tilmelding f) For at udbetaling af tilskud kan ske, skal der sendes et opstillet regnskab med bilag til DSU s sekretariat, senest en måned efter konkurrencen. Såfremt fristen overskrides vil udgifter ikke blive honoreret. Gruppe 3 Konkurrence: NM a) DSU tilmelder løbere, trænere, officials og ledere b) Alle de nødvendige formularer modtaget fra DSU i forbindelse med tilmelding, udfyldes af løber, træner, klub inden de returneres til DSU s sekretariat c) Alle rejser og ophold for officials bestilles af DSU s sekretariat d) Klubberne bestiller og afregner selv rejser og ophold for løbere/trænere. Forplejning er ligeledes for egen regning, men koordineres af sekretariatet. e) Alle andre ledsagende personer bestiller selv rejse samt ophold og afregner selv Gruppe 4 Konkurrencer: Andre internationale konkurrencer fra ISU s liste som alle aktive danske løbere selv vælger at deltage i gennem deres klub. a) Disse konkurrencer skal opnå godkendelse af DSU efter skriftlige indstilling fra klubben til DSU s sekretariat b) Klubben / aktive står selv for, at skaffe alle relevante dokumenter og sende i udfyldt stand til DSU s sekretariat, senest 14 dage før konkurrencens tilmeldingsfrist hvis konkurrencen kræver tilmelding igennem Unionen ifølge announcement. c) DSU tilmelder aktive: løbere, trænere, dommere d) Klubben / aktive står selv for bestilling og afregning af rejser og ophold. Side 23/33

24 e) Rejseplaner sendes til DSU s sekretariat sammen med tilmelding Gruppe 5 Konkurrencer: Andre internationale konkurrencer og internationale klub konkurrencer a) Tilladelser til deltagelse skal søges hos DSU sportskoordinatoren. b) Klubbens navn skal bruges som tilmelder frem for Dansk Skøjte Union eller Danmark. c) Klubben er selv ansvarlig for resten af tilmeldingsprocessen. Holdleder / Team Leader: Vedr: Gruppe 1 og Gruppe 3 Konkurrencer, udtages en Holdleder af DSU s Eliteudvalg. Forældre / Chaperone godkendes ikke som Holdleder / Team Leader. Alle frister skal overholdes samt nødvendige dokumenter indsendes for, at tilmeldingen kan ske Oversigt: DSU Dækker Rejse for DSU/ISU Dækker Ophold ** for DSU / ISU Dækker Forplejning ** For DSU Bestiller Rejsen for DSU Bestiller Ophold for DSU Dækker Tilmelding DSU Tilmelder Gruppe 1 Mesterskaber* Løber Træner Løber Træner Løber Diæter for træner Løber Træner Løber Træner Ingen Ja Gruppe 1 GP* Gruppe 2 Konkurrencer med DSU tilskud Løber Løber Løber Løber Træner Løber Træner Ingen Nej Ja Ja Gruppe 3 NM Løber Træner Løber Træner Nej Ja Gruppe 4 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Efter Announcement Gruppe 5 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej *For løbere og træner der bor og træner i udlandet, dækker DSU rejsen fra Danmark til konkurrencen eller fra bopæl til konkurrencen. Billigste strækning vælges. **DSU dækker trænerudgifter til dagen efter løberens sidste konkurrence dag Side 24/33

25 Appendix 15 Foreløbig Aktivitetskalender DSU forbeholder sig ret til ændringer Nationale samlinger August Visning af programmer for Landshold og Nationalt hold Tilbagemelding fra ISU TS, ISU dommer og EU FOKUS: Ernæring og mental træning Januar FOKUS: Teknik Midtsæsonevaluering med løbere og trænere(hvis muligt) April FOKUS: Off-ice og forberedelse af sommertræning Sæsonevaluering med løbere og trænere Regionale samlinger To (2) samlinger, af minimum to (2) dages varighed, i løbet af sæson 2015/16 - i både Jylland/Fyn og på Sjælland, efter aftale med Danskate klubber. Datoerne er i sæson d. og d. Side 25/33

Dansk Skøjte Union. Plan for Elitearbejdet

Dansk Skøjte Union. Plan for Elitearbejdet Dansk Skøjte Union Plan for Elitearbejdet 2017-2019 Side 1/24 Index Elite Program Introduktion 3 Appendix 1 Dansk Skøjte Unions Elitegrupper 2016-2017 4 Appendix 2 Dansk Skøjte Unions Vision og Planer

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Elite Program

Dansk Skøjte Union. Elite Program Dansk Skøjte Union Elite Program 2016-2017 Side 1/24 Index Elite Program Introduktion 3 Appendix 1 Dansk Skøjte Unions Elitegrupper 2016-2017 4 Appendix 2 Dansk Skøjte Unions Vision og Planer for Eliteudvikling

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2016 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Tårnby Skøjte

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 5.-7. december 2014 på Herning Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 5.-7. december 2014 på Herning Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2015 5.-7. december på Herning Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herning Skøjteløberforening

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2013-2014 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II 2015 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2011-2012 Tilpasning af handlingsplanen Eliteudvalget har tilpasset handlingsplanen, da tilskudsordningen i fremtidens ændres af DIF, så tilskud bliver mere orienteret

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik

INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik INFOFOLDER Espergærde Grand Prix & Æstetisk Gymnastik 2014-15 1 GRAND PRIX OG ÆSTETISK GYMNASTIK Rytmisk gymnastik i Danmark dækker bl.a. over Grand Prix Gymnastik og Æstetisk Gymnastik. Rytme gymnastikken

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II 2012 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjteklub har herved

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I. 2.-4. oktober 2015 på Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I. 2.-4. oktober 2015 på Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I 2015 2.-4. oktober 2015 på Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjte Klub har herved fornøjelsen

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2015 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Esbjerg Skøjteklub har herved

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2014 i Århus Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2014 i Århus Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2014 14.-16. marts 2014 i Århus Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Christiansbjerg

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2015-2016 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016

Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk. 19. januar 2016 Allan B. Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk 19. januar 2016 Ungdomslandshold 2016 Arbejdet med ungdomslandshold i 2016 vil have fokus på at styrke den enkelte

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2017. den 29. september - 1. oktober

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2017. den 29. september - 1. oktober HSKCUP2015 invitation HSKCUP2017 invitation den 29. september - oktober Indbydelse til HSK CUP 2017 Hvidovre Skøjte Klub har hermed fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 201 Konkurrencen er en klubkonkurrence,

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY side af 1 7 SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Datoer

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior 1 af 7 Introduktion 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2016. den 30. september - 2. oktober

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2016. den 30. september - 2. oktober HSKCUP2015 invitation HSKCUP2016 invitation den 30. september - 2. oktober Indbydelse til HSK CUP 2016 Hvidovre Skøjte Klub har hermed fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 2016. Konkurrencen er en klubkonkurrence,

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I september 2016 i Gentofte Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I september 2016 i Gentofte Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I 2016 16-18. september 2016 i Gentofte Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Gentofte Kunstskøjteløber Forening

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II november 2016 i Hørsholm Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II november 2016 i Hørsholm Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II 2016 18.-20. november 2016 i Hørsholm Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm Kunstskøjteløber

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III december 2016 i SE Arena & Skøjtehal, Vojens

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III december 2016 i SE Arena & Skøjtehal, Vojens Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2017 2.-4. december 2016 i SE Arena & Skøjtehal, Vojens 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Vojens

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2016 i Aarhus Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2016 i Aarhus Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2016 11.-13. marts 2016 i Aarhus Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Chrisitansbjerg

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016

Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Struktur for talentudvikling og elitearbejde 2012-2016 Eliteudvalget har besluttet den kommende struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012. Nedenstående tabel viser en oversigt over

Læs mere

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet UDVIKLINGSSTRATEGI Junior Talent National elite Landshold International Elite Golfspiller for livet Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Eliteudvalg. Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. august 2012.

Eliteudvalg. Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. august 2012. Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. august 2012. Gyldighed: Dette kommissorium er gyldigt til og med generelforsamlingen 2013 Formål: At

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2016-17 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2016-17 8 Kontakt

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Elite RSG. Forår 2015 Revideret forår 2016

Elite RSG. Forår 2015 Revideret forår 2016 Elite RSG Forår 2015 Revideret forår 2016 Formål: Elitesektionen har til formål at sikre en klar og synlig struktur omkring elitearbejdet under URG således at danske gymnaster, trænere, dommere og andre

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING Kære medlemmer DAFF og Foxy Cheerleaders vil hermed gerne invitere til dette års Sommer Cup 2015 i cheerleading, der bliver afholdt: Lørdag d. 6. juni 2015 i Gladsaxe sportshaller.

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands/Fyns-Cup GRAND PRIX II november 2015 i Frederikshavn Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands/Fyns-Cup GRAND PRIX II november 2015 i Frederikshavn Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands/Fyns-Cup GRAND PRIX II 2015 13.-15. november 2015 i Frederikshavn Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Frederikshavn

Læs mere

Amager Atletik Club. Elite-koncept. Krav og støtte til Amager Atletik Club s Elite. August 2015 Side 1 af 7

Amager Atletik Club. Elite-koncept. Krav og støtte til Amager Atletik Club s Elite. August 2015 Side 1 af 7 Amager Atletik Club Elite-koncept Krav og støtte til Amager Atletik Club s Elite August 2015 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for AAC s elitekoncept... 3 3 Elite- og talentarbejdet...

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i kvindelige idrætsgymnastik (KIG).

Læs mere

SPORTSPLAN FOR CHILDREN 2016

SPORTSPLAN FOR CHILDREN 2016 side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) januar 2017 i Aarhus Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) januar 2017 i Aarhus Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2017 13.-15. januar 2017 i Aarhus Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Aarhus Skøjteklub har herved

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2016 29.-31. januar 2016 i Herlev Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herleve Idrætsforenings Kunstskøjteafdeling

Læs mere

DCUF ELITESTRATEGI 2018

DCUF ELITESTRATEGI 2018 DCUF ELITESTRATEGI 2018 August 2013 Roller & opgaver Eliteudvalget: Strategier (elitestrategi, talentudviklingsstratgi, mentalstrategi mv.) Tildeling af støtte Referater og opfølgning fra eliteudvalgsmøder

Læs mere

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Atletikudvalget har revideret klubbens tilskudsregler, så den enkelte aktive uanset niveau kan se, hvad den pågældende kan forvente sig af klubben, men i lige så høj

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder.

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Tovholderrollen En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Rollen indebærer, at man planlægger og arrangerer holdenes deltagelse i eksterne

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI. Golfspiller for livet. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. International Elite. Landshold. National elite. Talent.

UDVIKLINGSSTRATEGI. Golfspiller for livet. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. International Elite. Landshold. National elite. Talent. UDVIKLINGSSTRATEGI Golfspiller for livet Junior Talent National elite Landshold International Elite Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

SPORTSPLAN FOR PONYSPRING 2015

SPORTSPLAN FOR PONYSPRING 2015 side 1 af 8 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 6 Træningsplanlægning 6 Træningssamlinger

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2006

Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2006 Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2006 Deltagere Søren, Pia, Lone, Uffe, Helle Charlotte Referent Charlotte 1. Konstitution af bestyrelse Formand Charlotte V. Brauer Skt. Pauls Gade 26 8000 Århus C

Læs mere

SPORTSPLAN FOR TALENTHOLD, DISTRIKT 9, 2016 JUNIOR- OG UNGRYTTERE

SPORTSPLAN FOR TALENTHOLD, DISTRIKT 9, 2016 JUNIOR- OG UNGRYTTERE Sportslige mål De store sportslige højdepunkter er. Sydjysk Mesterskab, SJM Holdmesterskab Juniore/ungryttere Sydjysk Mesterskab, SJM (P) Holdmesterskab Ungryttere Sydjysk Mesterskab, SJM Individuelt Juniore/ungryttere

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Trænermanual for DS talentarbejde.

Trænermanual for DS talentarbejde. Trænermanual for DS talentarbejde. Hvordan skal træning fungere i træningscentre og på træningslejre? Tillæg til Talentkoncept 2011 og Talentcenter koncept 2011 (Bemærk at Kraftcentre også er Talentcentre)

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands! Fyns-Cup GRAND PRIX II. SE-Arena & Skøjtehal, Vojens

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands! Fyns-Cup GRAND PRIX II. SE-Arena & Skøjtehal, Vojens Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jysk fynske Mesterskaber og Jyllands! Fyns-Cup GRAND PRIX II 2014 31. oktober.-2. november 2014 SE-Arena & Skøjtehal, Vojens 1. Arrangør Dansk Skøjte Union samarbejde

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i kvindelige idrætsgymnastik (KIG).

Læs mere

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast 1. Indledning OCD Optimist Sailing Team Denmarks bestyrelse har i juni 2007 defineret opgaven med Optimist landsholdets aktiviteter og

Læs mere

SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING

SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING SPORTSPLAN FOR JUNIOR- & UNGRYTTERE 2018, SPRINGNING Indhold Introduktion 2 Værdier 2 Formål 2 Normer for landsholdene 2 Fremtidens ryttere 3 Udtagelsesdatoer 3 Evaluering af landshold og bruttotrupperne

Læs mere

Indbydelse til sæsonen

Indbydelse til sæsonen Dansk Curling Forbund Turneringsudvalget www.curling.dk EM-kval 2017 Kval til OL-kval 2017 VM kval. 2018 (Kvalificerer til VM 2018) DM kval. (fælles) DM Herrer og Damer (kvalificerende til EM 2018) DM

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere