Gå-hjem-møde: Telemarketing og datahåndtering Mandag den 27. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gå-hjem-møde: Telemarketing og datahåndtering Mandag den 27. oktober 2014"

Transkript

1 Gå-hjem-møde: Telemarketing og datahåndtering Mandag den 27. oktober 2014 Organisation Fornavn Efternavn Aktion Børnehjælp Knud Rehder Amnesty International Dennis Larsen Amnesty International Mads Riishede Amnesty International Mikala Halskov Børn & Tro Dorthe Lykke Jensen Børn, Unge & Sorg Jakob Lorente Deroncelé Børns Vilkår Kasper Viebke Care Danmark Lise Voss Jepsen Charity Guard Thomas Muus Danish Muslim Aid Samavia Ahmad Danmarks Lungeforening Louise Malling Danmarks Lungeforening Marie-Louise Frederiksen Danmarks Naturfredningsforening Lene Smith Danmarks Naturfredningsforening Michael Vendelbo Danmission Anne Kaehne Danmission Bodil Glønborg Andreasen Dansk Bibel Institut Kirsten Hansen Dansk Europamission Clara Riis Ottosen-Støtt Dansk Flygtningehjælp Lisbeth Bruun Jepsen Dansk Flygtningehjælp Lisbeth Nielsen Dansk Flygtningehjælp Signe Angelo Danske Hospitalsklovne Sif Emilie Berg Danske Sømands- og udlandskirker Tommy Liechti Den Katolske Kirke i Danmark Lillian Munch Jakobsen Det Danske Bibelselskab Preben Schousboe Diabetesforeningen Jim Rasmussen Diabetesforeningen Michala Jalving Dialogous Michael Rasmussen Dialogous Peter Saxkjær DM Partner Marianne Gullacksen Dyrenes Beskyttelse Nenna Sebæk Dyreværnet Morten Sanddahl Flowtwo Stephan Viftrup Folkekirkens Nødhjælp Kim Haakansson Gigtforeningen Louise Dahl-Olsen Greenpeace Nordic Jesper Bigum Greenpeace Nordic Lone Buchardt HjerneSagen Ann Høyer Hjerteforeningen Tina Sand Knudsen IBIS Mikkel Meyer ISOBRO Robert Hinnerskov ISOBRO Mette Grovermann ISOBRO Louise Yde-Christensen Ivocall Thomas Helt 1

2 Organisation Fornavn Efternavn KFUM & KFUK i Danmark Christian Mortensen Kobborg Consult Keld Kobborg Kræftens Bekæmpelse Lene Majbritt Jensen Kræftens Bekæmpelse Louise Ljørring Landsforeningen Bedre Psykiatri Anton Lohmann Skjernaa Læger uden Grænser Lene Bisgaard Læger uden Grænser Mia Dyvig Mission Øst Bolette Knigge-Olsen Mission Øst Susanne Madsen Mødrehjælpen Inge Holm Pedersen Nets Allan Udesen Nets Hanne Donslund Nets Kim Ibsen Parkinsonforeningen Marlene Grønnegaard Sørensen Psykiatrifonden Betina Albrechtsen Psykiatrifonden Katrine Gøtje PTU Lars Roskam-Hemmingsen Red Barnet Merete Falkenstrøm Red Barnet Malene Bachmann Stockmarr Røde Kors Benjamin True Hansen Scleroseforeningen Annette Wils Scleroseforeningen Karin Bang Bendixen Sex & Samfund Ida Klockmann Sex & Samfund Mogens Kristensen SOS Børnebyerne Henrik Berg Hansen Telehandelshuset Smba Rasmus Duus Telehandelshuset Smba Sven Hasemann The Call Company Michael Lundquist The Call Company Rasmus Koed Ungdommens Røde Kors Benjamin Halpern Ungdommens Røde Kors Jeppe Møbjerg Ungdommens Røde Kors Kasper Skov World Animal Protection Danmark Allan Würtz Laursen World Animal Protection Danmark Lars Holmgren Knudsen DAGSORDEN 1. Velkomst v. Robert Hinnerskov, generalsekretær, ISOBRO 2. Hvad må organisationerne i telefonen koldt og varmt? Gennemgang af det eksisterende lovgrundlag v. Mette Grovermann, sekretariatschef, ISOBRO 3. Hvordan skal data opbevares generelt? Mette Grovermann, sekretariatschef, ISOBRO 4. Hvordan skal data opbevares i forhold til cpr. nr., konto nr., 15 mdr. efter aftalens udløb osv.? V. Allan Udesen, Corporate Attorney, NETS 2

3 5. Hvad er best practice i andre brancher f.s.v.a. data-opbevaring, håndtering af udlevering af data V. Kim Ibsen, Key Account Manager, NETS 6. Nets præsenterer nyt produkt Hvad kan Nets nye produkt? er det en løsning her? v. Hanne Donslund, Produktchef, NETS REFERAT 1. Velkomst Robert Hinnerskov bød velkommen til dagens møde og takkede for det talstærke fremmøde. Han opridsede herefter kort dagsordenen, samt præsenterede de tre repræsentanter fra Nets, herunder takkede dem for deres deltagelse. Robert benyttede også lejligheden til at takke Allan Würtz Laursen, World Animal Protection Danmark for at opfordre ISOBRO til at holde mødet. Dagens møde holdes på et tidspunkt, hvor ISOBRO bliver mødt med rigtig mange spørgsmål til den nye indsamlingslov. Der er flere områder af lovteksten, som kræver en nærmere fortolkningsmæssig afklaring, hvilket det nye Indsamlingsnævn skal forestå. Det gælder bl.a. ift. vilkårene for hvervning af medlemmer og donorer, herunder hvorledes det nye begreb donor skal forstås. Efter det første møde i det nye Indsamlingsnævn, afholdt den 6. oktober, står det klart, at ISOBRO får en vigtig rolle ift. at sikre den fornødne baggrundsviden og faglighed, så Indsamlingsnævnet er bedst muligt rustet til at håndtere de komplekse afgrænsningsspørgsmål knyttet til den praktiske udmøntning af den nye indsamlingslov. På baggrund heraf har ISOBROs bestyrelse besluttet at styrke medlemsinddragelsen i den videre proces. Der er således blevet nedsat en ny arbejdsgruppe, som skal bistå Etik- og lovudvalget med at eksemplificere de afgrænsningsproblemer, der eksisterer omkring donor- og medlemshvervning. Arbejdsgruppen holder sit første møde den 30. oktober og forventer at fortsætte sit arbejde en rum tid frem. Derudover er etik og lovudvalget ved at blive udvidet med 3 nye medlemmer, ISOBROs sekretariat har aftalt et møde med Indsamlingsnævnets sekretariat forud for det næste nævnsmøde. ISOBRO holder endvidere to medlemsmøder hhv. den 17. november (KBH) og 18. november (Vejle). Det er helt naturligt, at der er stor interesse for TM-området, samt at den eksisterende usikkerhed om reglerne, giver anledning til mange spørgsmål. kompleksiteten taget i betragtning er det dog vigtigt, at Indsamlingsnævnet får ro til at gennemføre den fornødne afklaring og fortolkning af de nye regler.. Det vi kan sige i dag er derfor afgrænset til disse dele af jeres arbejde. Det vil efterlade nogle spørgsmål, som der så vil blive taget hånd om efterfølgende i den proces, jeg netop har beskrevet. Robert Hinnerskov gav herefter ordet videre til Mette Grovermann. 2. Hvad må organisationerne i telefonen koldt og varmt? Gennemgang af lovgrundlaget, som det er pt. - Mette Grovermann, sekretariatschef, ISOBRO 3

4 Som Robert opridsede, står vi pt. med en ny indsamlingslov, der er trådt i kraft, men som indeholder regelsæt, der kræver en nærmere afklaring. På telemarketingområdet tager den nye indsamlingslov udgangspunkt i gældende praksis. Indtil Indsamlingsnævnet har haft lejlighed til at udrede de foreliggende fortolkningsmæssige spørgsmål, må der indtil videre skeles til den gamle lov, for at have fast grund under fødderne. Loven foreskriver: Ved personlig henvendelse på gaden samt telefonisk er det udelukkende tilladt at hverve medlemmer dvs. modydelse = ingen fradragsret Rettes der personlig henvendelse til en person om penge ell. gaver, man IKKE har en særlig relation til, er det i lovens forstand at betragte som en gade- og husindsamling. Hvis henvendelsen IKKE er personlig annonce, brev mv. må man gerne bede om penge/gaver og tilbyde fuld fradragsret efter gældende regler Kold vs. Varm KOLD ikke relation Ved personlig kontakt på gaden el. tlf., må der kun spørges om medlemskab, med en vedtægtsbåret modydelse, uden fradragsret. Der må IKKE tales om gaver eller forhandles. VARM har relation Ved personlig kontakt i telefon (ell. på gaden), må vi gerne bede om gaver og forhandle gavens størrelse, med fradragsret. Personer med forudgående relation skal kunne identificeres Foreninger vs. Fonde Foreninger har medlemmer. De må KOLDT hverve medlemmer på gaden og i telefonen kontakten er personlig. Fonde har IKKE medlemmer og kan derfor pt. IKKE gøre brug af KOLD kontakt - kontakten er personlig Vi afventer en specificering af den nye indsamlingslovs definition af nyt donor -begreb. Hvornår er en relation kold hhv. varm? ISOBRO har drøftet spørgsmålet med tidl. kontorchef hos Justitsministeriet, Birgit Thostrup Christensen. Det vil ligeledes blive behandlet i det nye Indsamlingsnævn. Den helt snævre definition er, at der skal have været penge imellem en person og en organisation, før relationen mellem de to kan betegnes som varm. Denne definition står dog ikke direkte i loven og giver derfor plads til fortolkning, hvilket ISOBRO ser som positivt. ISOBRO anbefaler, at medlemskredsen forholder sig proaktivt til dette spørgsmål. Lav et notat, hvori I forklarer, hvordan jeres kontaktarbejde fungerer og begrunder den bagvedliggende strategi. Det vil kunne give en større sikker ift. at kunne underbygge, at I opfører jer ordentligt, hvis der skulle opstå tvivl om I agerer inden for definitionen af en relation. I tilknytning til spg. om, hvornår en relation er kold hhv. varm, er det oplagt at spørge, hvor længe en relation skal have eksisteret for, at den med rimelighed kan siges at være gået fra kold til varm, og at det således bliver ok at tale om penge. Det kan vi ikke besvare pt. Det skal Indsamlingsnævnet drøfte. Men også her anbefales en organisatorisk stillingtagen. Definer selv, fx på basis af beløbsstørrelser, bidragsform etc. Spørgsmål fra salen: 4

5 Susanne Madsen, Mission Øst: Hvis en person selv tilmelder sig et nyhedsbrev, kan det så betragtes som en varm relation? Mette Grovermann: Nej, det er ikke nok. Robert Hinnerskov, ISOBRO: Jeg vil gerne understrege, at vores ærinde i dag blot er at berører disse problemstillinger overfladisk nu. Der vil gå måneder før Nævnet har haft lejlighed til at behandle disse forhold. Retrospektivt havde det været godt, hvis Nævnet var blevet nedsat, før lovens ikrafttræden, så mange af disse spørgsmål havde kunnet blive behandlet før loven skulle tages i anvendelse. Signe Angelo, Dansk Flygtningehjælp: Er det muligt for én organisation at udbyde forskellige medlemskaber med forskellige modydelser samtidig? Mette Grovermann, ISORBO: Ja, men det skal give mening. Forskellen i medlemskaber skal kunne begrundes. Der er pt. ikke defineret et loft over, hvor mange typer medlemskaber en organisation kan udbyde. Dette skal drøftes i Indsamlingsnævnet. Mads Riishede, Amnesty International: Vi ser en mulig forskel mellem varm og kold kontakt vs. varm og kold relation. Er i enige? MG: Det er et spørgsmål om semantik. Vi vurderer det som to sider af samme sag. Der var ikke yderligere bemærkninger. Mette Grovermann gik herefter videre til næste dagsordenspunkt. 3. Hvordan skal data opbevares generelt? Mette Grovermann, sekretariatschef, ISOBRO Gældende regler i Persondataloven foreskriver: Indsamling af oplysninger skal ske til et udtrykkeligt angivet sagligt formål og oplysningerne skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere end, hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysninger indsamles og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Iagttag god databehandling Det er kun de personer, der har brug for at se fortrolige oplysninger (cpr. nr. og gaver), der må have adgang til dem. Data skal opbevares i 5 år af hensyn til dokumentation overfor Skat for fx fradrag og derefter slettes. Data må ikke opbevares i et længere tidsrum, end hvad der anses for nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. I må ikke udveksle data, men I må gerne give data til 3. mand, der arbejder på vegne af jer. Personfølsomme data: race, politik, religiøs, fagforening, helbred, seksuel må ikke registreres medmindre, der er givet udtrykkeligt samtykke. Cpr. nr. er ikke en personfølsom data det er personhenførbar data. Et medlemskab af fx AIDS-fondet er IKKE i sig selv et udtryk for min helbredsstilstand eller seksuelle orientering. Cpr.nr. må opsamles på web via en svag kryptering. Organisationen må ikke opfordre til sløset omgang med data. 5

6 Overordnet set skal organisationen kun indsamle og opbevare den data, der er nødvendig for håndtering af pågældende persons medlemskab, fadderskabsaftale, tiendekontrakt etc. Organisationens skal altid iagttage god datahåndtering. Data må kun opbevares i den periode, de er nødvendige for varetagelsen af aftalen mellem organisation og pågældende person, inkl. evt. Dokumentationsperiode, efter aftalens ophør bl.a. ift. SKAT. Kun personer, der har brug for viden om person data for at kunne udføre deres arbejde, må have adgang til disse oplysninger. Alle andre medarbejdere må ikke have adgang. Udveksling af data mellem organisation og eksternt bureau er tilladt, når bureauet agerer på vegne af organisationen. Data kan betegnes som person følsomt, hvis de indeholder oplysninger om en persons etnicitet, seksuelle orientering, politiske observans, religiøse tilhørsforhold og lign. CPR nr. er kategoriseret som en personhenførbar data, men ikke personfølsom data. Medlemskab af en forening siger ikke i sig selv noget af om personlige tilhørsforhold, hvorfor den slags oplysninger ikke kræver et udtrykkeligt samtykke. Ved indhentning af CPR Nr. fx til brug for registrering af fradragsberettigede gaver hos SKAT, skal organisationen i udgangspunkt gøre brug af en svag kryptering. Organisationen må IKKE opfordre til sløset omgang med CPR nr. fx at sende oplysningerne per mail. Hvis en organisation modtager CPR nr. oplysninger via mail, skal de sørge for at slette den modtagne mail, I organisationens svar. Spørgsmål fra salen Ved udmeldelser, må data blive gemt, hvis de blive anonymiseret? Mette Grovermann, ISOBRO: Iflg. Datatilsynet skal alle data i udgangspunkt slettes. Allan Udesen, Nets: Der er mulighed for opbevaring af data, så længe det kan garanteres, at data ikke kan føres tilbage til personen, der har meldt sig ud. Allan Würtz Laursen, WAPD: Ift. reglen om sletning af personfølsomme oplysninger efter fem år, hvad betyder det for aftaler, der løber over længere tid end fem år? Mette Grovermann, ISOBRO: Fem år er ikke en absolut grænse. Sletningen skal først ske fem år efter relationens ophør. Merete Falkenstrøm, Red barnet: Hvordan forholder det sig ift. at gemme data på personer, der IKKE vil kontaktes? Mette Grovermann, ISOBRO: Ja, her er der en undtagelse, da det er nødvendigt at opbevare de data for at opfylde vedkomnes ønske om ikke at blive kontaktet Retten til at blive glemt. Nenna Sebæk, Dyrenes Beskyttelse: Data må godt opbevares længere tid end fem år, så længe dataene gøres generisk, ikke-identificerbar. Dennis Larsen, Amnesty International: Hvordan forholder det sig, hvis et medlem melder sig ud, men efterfølgende deltager i en konkurrence? Mette Grovermann, ISOBRO: Så er det tilladt for jer, at kontakte vedkomne på ny. Mette Grovermann rundede punktet af og gav ordet videre til Kim Ibsen, Nets. 6

7 Kim Ibsen præsenterede sig selv, samt Allan Udesen og Hanne Donslund og takkede ISOBRO for invitationen til dagens møde. Han benyttede samtidig lejligheden til at opfordre medlemskredsen til at kontakte ham, hvis de har nogle generelle spørgsmål fra deres daglige virke, knyttet samarbejdet med Nets. Ved tekniske spørgsmål, brug da de eksisterende kanaler. Hvis nogle medlemmer går med idéer til nye produkter eller muligheder for forretningsudvikling, kontakt Kim Ibsen eller Mette Grovermann. Kim gav derefter ordet videre til Allan Udesen. 4. Hvordan skal data opbevares i forhold til cpr. nr., konto nr., 15 mdr. efter aftalens udløb osv.? Allan Udesen, Corporate Attorney, NETS Aftaleforhold: Direkte debitering Kreditorside Debitorside Aftale med betalingstjenesteudbyder Rammeaftale med pengeinstitut og kreditoraftale med Nets og Rammeaftale med pengeinstitut, indeholdende tilslutningsaftale som forudsætning for at kunne benytte Betalingsservice Aftale om konkret betaling Betalingsaftale med debitor Betalingsaftale med kreditor Regulering af Indsamlingssektoren: Indsamling Lov om indsamling mv. o Indsamlingsnævnet Betalingstjenester Lov om betalingstjenester og elektroniske penge o Finanstilsynet Persondata lov om behandling af personoplysninger o Datatilsynet Skattemæssig behandling af bidrag - skattelovgivningen o SKAT Opbevaring af oplysninger 1) Om bidragyder/medlem Indsamlingsloven o God indsamlingsskik 8 Indsamlingsetiske Retningslinier/ISOBRO 2) Betalingsdata Persondataloven o Proportionalitet opbevaring skal have et omfang, der er i overensstemmelse med det formål som oplysningerne er indhentet i brug eller genbrug i anden sammenhæng ligger udenfor formål/samtykke o Loven indrømmer en dataansvarlig ret til at opbevare oplysninger med opregnede formål (navnlig 6, stk. 1, nr. 2 (behandling nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale.) og 3 (overholde retlig forpligtelse)) o Sletning (sletning/ajourføring så kun betalingsaftaler i kraft opbevares) 7

8 o Betalingsdata hos andre 3) Indsigelser vedrørende betalingen Betalingstjenesteloven o Indsigelser (om hvorvidt en transaktion var autoriseret) kan fremsættes op til 13 efter transaktionens gennemførelse. Men et krav kan bestå efterfølgende i lyset af de almindelige regler om passivitet og forældelse. Efter de 13 måneder kan indsigelsen ikke ventes håndteres gennem parternes betalingstjenesteudbydere. o Man skal kunne dokumentere, at der bestod en betalingsaftale, da den direkte debitering blev iværksat. Opbevaring kan derfor ske med det formål at påvise, at mandatet bestod, da transaktionen blev initieret. o Et ubenyttet mandat bortfalder automatisk efter 15 måneder medmindre andet måtte være aftalt (en default værdi med det mål at have automatiseret vedligeholdelse af databasen og i øvrigt øge sikkerheden). 4) Opbevaring i praksis betalingsaftaler Risikoafvejning Krav til opbevaringens beskaffenhed/sikkerhed Format (elektronisk/papirbaseret) Registrering valg af arkivnøgle Fremskaffelse behov for at kunne tilgå oplysningerne Ajourføring 5) Opbevaring i praksis betalingsaftaler indgået i netbanken Oplysninger fra debitors pengeinstitut (fra reglerne for pengeinstitutter) o 9.5 Dokumentation for betalingsaftaler Når debitors pengeinstitut indgår betalingsaftaler på vegne af kreditorer, er det pengeinstituttets opgave at opbevare dokumentation for de betalingsaftaler, der indgås på denne måde. o Dokumentation kan fx foreligge i form af logninger, der viser, at debitor har tilmeldt betalingen i sin netbank, eller lignende. o 12.3 Oplysning af sagen Debitors pengeinstitut skal på anmodning fra Nets medvirke til at oplyse om forhold, der vedrører o betalinger, som en debitor har fremsat indsigelse om. o Hvis indsigelsen vedrører gyldigheden af en betalingsaftale, og debitor har indgået betalingsaftalen gennem sit pengeinstitut, skal debitors pengeinstitut dokumentere betalingsaftalens eksistens, jf. pkt o Nets vil selv indhente relevante oplysninger fra kreditor i forbindelse med behandling af indsigelsen og orientere kreditor om udfaldet af sagen. Anton Skjernaa, Landsf. Bedre Psykiatri: Medlemskaber tegnes ikke via medlemmernes netbank, men via telefonen, hvor foreningen opretter aftalen. Hvordan skal vi leve op til det nævnte dokumentationskrav om at en aftale har været indgået. Vil en bekræftelse være tilstrækkeligt? Allan Udesen, Nets: En er ikke tilstrækkelig dokumentation, hvis der ikke er kontooplysninger eller CPR. Og de oplysninger bør ikke ikke indgå i en. 8

9 Merete Falkenstrøm, Red barnet: Er der sket en lovændring på dette område? Vi har aldrig praktiseret at sende bekræftelser ud via. mail.? Er det noget, vi bør indføre? Allan Udesen, Nets: Det er en overvejelse, I selv må gøre jer, I jeres respektive organisationer Mette Grovermann, ISOBRO: Nej, der er ikke sket en lovændring. Mia Dyvig, Læger Uden Grænser: Er det ikke at gå lidt med livrem og seler, hvis der ikke er et problem med gældende praksis? Det er ikke et krav ift. dokumentation af aftalens gyldighed. Allan Udesen, Nets: Det er op til den enkelte organisation Tommy Liechti, Danske Sømands- og udlandskirker: Fokuserer vi ikke her på et problem, som er ikkeeksisterende for de fleste af os? Bodil Glønborg Andreasen, Danmission: Hvis vi skal slette data, 15 mdr. efter en aftales ophør, men samtidig opbevare data i fem år ift. SKAT, hvordan gør vi begge dele? Allan Udesen, Nets: Det kan løses teknisk ved at have to databaser. Afslutningsvis blev der stillet forslag om, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at få set nærmere på disse forhold. ISOBRO følger op. 5. Hvad er best practice i andre brancher både i forhold til dataopbevaring, men også håndtering af personer, der finder det svært at udlevere disse data? Kim Ibsen, Key Account Manager, NETS Punktet blev integreret i foranstående oplæg. 6. Nets præsenterer nyt produkt Hvad kan Nets nye produkt? er det en løsning her? v. Hanne Donslund, Produktchef, NETS Hanne Donslund (HD) præsenterede sig selv. Hun er produktchef hos Nets med ansvar for bl.a. et nyt produkt Automatisk kortbetaling via betalingskort der kan være særligt interessant for indsamlingssektoren. Derfor denne præsentation af produktet på dagens møde. Nets arbejder hele tiden på at udvikle mere fleksible betalingsløsninger, til gavn for såvel vores samarbejdspartnere (bl.a. indsamlingsorganisationer) som den almene befolkning, der benytter vores produkter i. Det nye produkt: Automatisk kortbetaling via Betalingsservice (jf. slides fra mødet) Tilbyder en kombination af kortbetaling og Betalingsservice o Kunden kan selv vælge betalingsform (kort med BS-aftale eller kun via kort) Mulighed for straksbetaling med kort og direkte tilmelding til Betalingsservice Automatisk fremsendelse af adviseringer og kvitteringer i kundens e-boks Løbende opkrævninger via kort initieres gennem Betalingsservicesystemet 9

10 Produktet understøtter salg over telefonen. Indeholder interaktiv selvbetjening. Understøtter, at kortoplysninger ikke oplyses direkte over telefonen til TM-medarbejderen o Når borgeren takker ja til at indgå en aftale, viderestilles vedkommende til en Interactiv Voice Reponse-løsning (IVR), hvor denne kan afgive sine kortoplysninger i et sikkert selvbetjeningsmiljø. Organisationen får ikke adgang til de indtastede oplysninger. Understøtter sikkerhedskravene til håndtering af betalingskortdata. Produktet kan også kobles op på organisationens hjemmeside, så aftaler indgået via denne kanal også kan gøre brug af produktet. Spørgsmål Lone Buchard, Greenpeace: Får organisationer adgang til at se, om aftalen er blevet gennemført. HD: Ja, der kan trækkes en liste med data på, dem der har gennemført betalingsaftalen. Mette Grovermann, ISOBRO: Hvad sker der med aftaler knyttet til et bestemt betalingskort, når ejeren får nyt kort ved kortudløb og lign.? HD: Der er forskellige muligheder. Men det er grundlæggende kundens ansvar at gå ind og opdatere kortoplysninger knyttet til vedkomnes aftaler. Allan Würtz Laursen, WAPD: Jeg vil gerne understrege, at vi befinder os på et andet marked, end det kommercielle. Markedsmekanismerne er helt anderledes. Det er nok tvivlsomt, at alle medlemmer selv vil sørge for at opdatere deres kortinformationer knyttet til deres aftaler. Konsekvensen er jo ikke at sidestille med, hvis man fx ikke opdaterer sin aftale med sin el-udbyder. Mette Grovermann, ISOBRO: Hvad er risikoen for misbrug? HD: der er samme udfordring med denne løsning som eksisterende løsning. Org skal kunne skabe tillid hos borgeren via dialogen. Systemet kan ikke hackes. Samavia Ahmad, Danish Muslim Aid: Hvem indtaster oplysningerne? HD: Phonerne indtaster de gængse kontaktoplysninger (Navn, adresse, etc.), og viderestiller så til det nye system, når oplysningerne knyttet til selve betalingsaftalen skal indtastes. Samavia Ahmad, Danish Muslim Aid: Vi modtager bidrag fra mange forskellige steder. Hvilke kort, kan systemet håndtere? HD: Systemet virker kun med gængse kort (Dankort, VISA, Mastercard etc.). Bodil Glønborg Andreasen, Danmission: Vil medlemmet/bidragyderen kunne afvise en kortbetaling i lighed med BS-aftaler? HD: Nej, systemet med kort-aftaler fungerer ikke på samme måde som en BS-aftale ift. at kunne afvise en betaling. Man kan dog gøre indsigelser iht. gældende indsigelsesproces med bank, firmaer etc. Vil I vide mere herom kontakt jeres bank eller Nets. 10

11 Robert Hinnerskov, ISOBRO: Hvordan kan borgeren være sikker på, at det rent faktisk er Nets man får fat i, når man viderestilles? HB: Der er samme sikkerhed i dette nye produkt, som ved betalingsløsninger på internettet. Borgeren må i hver enkelt situation selv vurdere, om han/hun har tillid til Lone Buchard, Greenpeace: Er der mulighed for fleksibilitet ift. betalingsdage? AU: Betalinger kan ske når som helst på måneden. Det kan organisationen selv få indstillet i opkrævningen til nets. Lone Buchard, Greenpeace: Jeg vil gerne opfordre til at NETS markedsfører produktet bredt, så den almene befolkning bliver bekendt med denne nye mulighed. Det kan bidrage til en øget tryghed, når produktet tages i anvendelse i organisationernes kontaktarbejde. Mette Grovermann, ISOBRO: ISOBRO var fornyeligt i kontakt med et medlem, pga. en henvendelse om deres igangværende TM-aktiviteter. I kontakten med organisationen blev det synliggjort, at ikke alle var bekendt med at de have igangværende TM-aktiviteter. Der skal således lyde en opfordring til, at alle sikrer en klar kommunikation om jeres TM/F2F aktiviteter, og at der er overensstemmelse mellem de informationer, som gives i telefonen og på gade, og de informationer, der findes på jeres hjemmesider. Lars Holmgren Knudsen, WAPD: Vil man med det nye produkt få løbende adviseringer i e-boks? HD: Fra først opkrævning sendes en kvittering til e-boks og alle efterfølgende betalinger medfører adviseringer i e-boks. Samavia Ahmad, Danish Muslim Aid: Vi håndterer pt. alle opkrævninger manuelt en ret tidskrævende opgave. Er det en opgave, I vil kunne varetage for os? HD: I skal godkende alle opkrævninger. Men jeres system kan sættes op til at lette administrationen. Nets kommer meget gerne komme ud igen og giver en mere detaljeret gennemgang af tekniske løsningsmuligheder, der kan lette jeres arbejde. Lene Smith, Danmarks Naturfredningsforening: Hvad forventer I prismæssig for det nye produkt? HD: Vores udgangspunkt er, at prisen skal være den samme som ved BS-aftaler. Anton Skjernaa, Bedre Psykiatri: Jeg vil gerne opfordre til etablering af et samarbejde mellem ISOBRO og interesserede organisationer ift. videndeling om best practices på TM-området, herunder håndtering af potentiel kritik i pressen og mulige proaktive og præventive løsninger. Mette Grovermann, ISOBRO: Det er et rigtig godt forslag, som vi vil følge op på. Mads Riishede, Amnesty International: Tænker Nets på tillid? Kunne det tænkes at, Nets kunne tænke med på, hvordan vi kan øge tilliden til kontaktarbejdet, der gennemføres via TM og face2face. Det kan fx knyttes til andet udvalgsarbejde om TM/Face2face under ISOBRO. Thomas Muus, Charity Guard: Nets opfodres til en tydeligere kommunikation overfor kunden! 11

12 Inge Holm Pedersen, Mødrehjælpen: Stiller det nye produkter særlige krav til IT-løsninger/opsætninger på hjemmeside etc.? HB: Det afhænger af organisationens konkrete ønsker. Skal produktet kun kunne bruges via tlf., eller skal det kombineres med betalingsmoduler på hjemmeside og lign. Robert Hinnerskov, ISOBRO: ISOBRO oplever en vedholdende medieinteresse for TM og Face2face. ISOBRO håndterer mange pressehenvendelser herom og har en fast praksis i håndtering af sådanne sager. Vi har flere eksempler på sager, der er taget af bordet, fordi vi kunne dokumentere, de mange ting vi gør for at sikre en høj etisk standard blandt ISOBROs medlemmer på netop dette område fx via koordinering af Face2face; fastsættelsen af etiske retningslinjer; afholdelse af årlige orienteringsmøder med Kommuner; politi og cityforeninger etc. Mette Grovermann, ISOBRO: ISOBRO opfordrer løbende alle vores medlemmer til at blive på den rigtige side af kridtstregen, herunder sikre en tydelig kommunikation om alle deres aktiviteter og især ift. TM og Face2face. På baggrund af de faldne bemærkninger på dagens møde nedsætter ISOBRO en arbejdsgruppe der skal se nærmere på nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst på nærværende møde, herunder få kuldegravet branchens best practises på TM og F2F-området. Robert Hinnerskov takkede Hanne Donslund for gennemgangen af det nye produkt og tilkendegav stor interesse for at se produktet udfoldet i praksis. Herefter blev mødet rundet af med tak til Nets for deres deltagelse, samt til mødedeltagerne for deres relevante spørgsmål og indspark undervejs i mødet. ISOBRO følger op på forslaget om etablering af ny arbejdsgruppe om best practises på TM-området. Medlemmer, som ønsker at deltage i dette arbejde bedes kontakte Louise 12

ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler. 27. Oktober 2014

ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler. 27. Oktober 2014 ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler 27. Oktober 2014 1 Kort baggrund Aftaleforhold Direkte debitering Aftale med betalingstjenesteudbyder Aftale om konkret betaling Kreditorside

Læs mere

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen Indsamlingsloven Program Indsamlingsnævnet Kort om Nævnets arbejde Periodens møder ISOBROs oplæg til Indsamlingsnævnet 15. december 2014 Drøftelse af

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Røde Kors telemarketing

Røde Kors telemarketing Røde Kors telemarketing Hvorfor bruger vi telemarketing? Vi benytter os af telemarketing, fordi det virker. Når vi bruger telemarketing, kan vi opnå en hurtig og direkte kontakt til dem, vi ønsker at kontakte.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Privatlivspolitik for Hjernesagen

Privatlivspolitik for Hjernesagen Privatlivspolitik for Hjernesagen Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt Når du bliver medlem hos Hjernesagen, så giver du os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt.

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden 2009-2013 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2009-2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2011-2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

DATAFLOWANALYSE. Indmeldelsen på Aka.dk. Formular på hjemmesiden, hvor kommende medlemmer melder sig ind Akademikernes A-kasse

DATAFLOWANALYSE. Indmeldelsen på Aka.dk. Formular på hjemmesiden, hvor kommende medlemmer melder sig ind Akademikernes A-kasse Grundlæggende om processen/systemet Processens navn: Kort beskrivelse af processen: Hvem ejer processen/systemet? Hvem har udviklet systemet/processen Hvis der er flere aktører, skriv de forskellige, samt

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

Fundraising for frivillige

Fundraising for frivillige Fundraising for frivillige Program Velkomst og præsentation Fundraisingens ABC (tal og fakta) Målgruppe og medlemsprofil Hvordan kan I gøre en forskel? - Fundraising i praksis Kommunikation og rollespil

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation

Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Liberalisering af betalingsmarkedet Stærk kundeautentifikation Betydning for indsamlingsvirksomheder 8. februar 2017 Agenda 1 Liberalisering af betalingsmarkedet "hvor nemt kan det blive?" 2 Nye regler

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Læs om Gældende pr. 1. februar 2016 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit R5656 Propellant 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København Her kan du læse de generelle regler, som gælder

Læs mere

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE B R A I N S B U S I N E S S / I C T N O R T H - K O N F E R E N C E D. 1 3. S E P T E M B E R 2 0 1 6 S Ø R E N S A N D F E L D J A K O B S E N P R O F E S S O R, P H.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Program 14.00 14.10 Velkomst ved Robert Hinnerskov (RH), ISOBRO 14.10 14.40 Gennemgang af 8 A bekendtgørelsen

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. i perioden og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2012-2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Lars Japp Haslund Advokat (CIPM/CIPP/E) Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.10 Persondataforordningen

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Gælder for kurser, arrangementer og kontingent udbudt af De grønne pigespejdere eller af deres lokale grupper/afdelinger Vores handelsbetingelser

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at bruge vores hjemmeside. Derfor har vi en

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

Medlemsmøde om indsamlingsloven

Medlemsmøde om indsamlingsloven Medlemsmøde om indsamlingsloven - Opdatering på aktuelle forhold - Information om indsamlingsrelevant lovgivning i øvrigt København Vineyard 13. november 2015 Program Indledning de første 500 dage med

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere