Billund og Grene APRIL MAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene APRIL MAJ"

Transkript

1 KIRKE SOGN Billund og Grene APRIL MAJ 2009

2 Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. Som fuglekor i mark og lund lovsynger vår i allen stund med deres toner søde, så alle tunger, trindt om land, lovsynge dødens overmand i påske-morgenrøde! Som blomster alle står i flor, som skoven grønnes, kornet gror ved vårens kræfter milde, så blomstrer alt i Jesu navn og bærer frugt til folkegavn, som årle, så og silde. N.F.S. Grundtvig Forsidebillede: Grene kirke. Foto: Egon Jensen. GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: tlf Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Kordegn: Maria Friis Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 5, 7190 Billund. tlf Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst mandag onsdag kl Torsdag kl eller efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Dorte Laukamp, Skovparken 112. e mail tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Organist: Anny Jespersen, kontor tlf Privat: tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener ved Billund Kirke: Lis Askær Mogensen, tlf Privat: tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 KIRKE OG SOGN: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Gitte Jørgensen, Vagn Hansen, Kirsten Fernis, Dorte Laukamp (ansvarshavende). Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne nov., jan., marts, maj, juni og sept. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S

3 Til eftertanke Et NB! til konfirmander og deres forældre Snart springer årets konfirmander ud. Lige godt og vel 90 konfirmander skal konfirmeres i Grene Sogn over en periode fra den 19. april til den 10. maj. Søde, trælse, hormonbesværede, eftertænksomme, selvoptagede og nysgerrige konfirmander. De er sådan cirka lidt af det hele. Og for noget tid siden stødte jeg på et citat, der egentlig kunne passe ret godt på dem alle: Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine forældre, skryder i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene overkors og tyranniserer lærerne. Det påfaldende er bare, at citatet har flere tusinde år på bagen, og derfor slet ikke er tilegnet nutidens unge. Det er nemlig skrevet af den græske filosof, Sokrates, der levede fra ca. 470 f.kr. til 399 f.kr.! Men citatet passer nu meget godt på dem alligevel. Vi skal blot huske på, at det sikkert også passede på os, da vi havde deres alder. Vi kan mene, at vi i dag har opbygget et samfund, hvor vores unge stort set vokser op uden ansvar. Vi kan endda mene, at vores unge i dag er forkælede og overbeskyttede. Og dermed kan vi også mene, at det står værre til med dem nu til dags end tidligere. Det ændrer bare ikke ved, at selve trangen til at finde sit eget ståsted i livet, trangen til at fremstå som selvstændige, selvbevidste individer ganske enkelt ligger indbygget i ungdommen. Med alle de udfordringer, der måtte ligge i det. Og det til alle tider. Det betyder, at de unges indgang til voksenlivet er nøjagtig lige så famlende og svær som den var det for os selv engang. At voksenlivets ansvar og privilegier er lige så nyt og udfordrende for dem, som det var for os engang. Derfor er der brug for at de bliver taget i hånden, og at de mærker både omsorg og anerkendelse for deres valg og prioriteter. I forbindelse med en konfirmation kan dette komme til udtryk på en dobbelt måde: For det første kan der være brug for at forældre møder konfirmanden med omsorg og anerkendelse for det valg, at han eller hun nu ønsker at blive konfirmeret i den kristne tro. Samtlige konfirmander har de sidste 7-8 måneder forberedt sig på, hvad den kristne tro indebærer. Og på den baggrund ønsker de nu at stille sig ind under Guds velsignelse i dåben på ny. Det bør de have dyb respekt for. Både fra forældre og fra sognets menighed i det hele taget. For hvordan skal de selv have respekt for deres konfirmation, hvis ikke de af os møder ægte medleven i, opbakning til og anerkendelse for den? For det andet ligger dette behov for at blive taget i hånden i grunden i selve konfirmationen. Den er Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende nemlig i sit inderste væsen udtryk for et ønske og en bøn om Guds omsorg og anerkendelse. Uanset hvad man ellers måtte opleve af mangel på omsorg og anerkendelse. I konfirmationen tager Gud de unge i hånden og bekræfter (dvs. konfirmerer) på ny sit dåbsløfte til dem om kærlighed og støtte i troen på Jesus Kristus: Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Den kærlighed og støtte, omsorg og anerkendelse gælder netop også i de unge år af ens liv, hvor man er allermest sårbar, og hvor processen med at finde sine egne (mere eller mindre voksne) ben at stå på til tider kan virke en smule udmarvende både på en selv og ens omgivelser. Det er der en befriende lykke i! Og det er der såmænd også for os andre: Guds kærlighed og omsorg i liv og død afhænger aldrig af hvor godt vi lykkes med tingene. Den afhænger alene af, at Jesus Kristus er lykkedes med at dø og opstå for vores skyld. Derfor skal der lyde et stort til lykke med dagen til årets konfirmander og til deres forældre, og også til Grene sogns menighed med de unge, som vi alle har et ansvar for at vise omsorg og anerkendelse på deres vej videre frem. PF 3

4 Fra menighedsrådet Grene sogn skal have ny sognepræst Sognepræst Dorte Laukamp har søgt og fået stillingen som institutionspræst ved Hospice Sydvestjylland i Esbjerg pr. 01. marts d.å. Det er en halvtidsstilling, så det betyder, at vi stadig vil have Dorte Laukamp som sognepræst i Grene sogn den anden halvdel af tiden. Biskop Elisabeth Dons Christensen har besluttet, at bibeholde stillingen som en 100% tjenestemandsstilling med bopælspligt og med ovennævnte bistandsforpligtelse på 50% til Hospice Sydvestjylland. I forbindelse med en ændring af sognemedhjælperstillingen fra en 100% stilling til en 60% stilling sidste efterår valgte vores daværende sognemedhjælper Lund Frederiksen at sige nej tak til at forsætte under de nye betingelser. I øjeblikket varetages den konfirmandundervisning, som Dorte Laukamp har været sygemeldt fra, af pastor Sanne Sommer, Egtved og minikonfirmandundervisningen af Anna Kathrine Pedersen, Filskov, der er tidligere organist samme sted. Menighedsrådet har besluttet at en del af de opgaver, som tidligere er blevet varetaget af sognemedhjælperen fremover skal løses i et samarbejde mellem præsterne. Efter et møde med biskoppen og provst Lilian Tyrsted, Grindsted har menighedsrådet derfor besluttet at ansætte en fuldtids sognepræst, hvor udgiften til de 50% af lønnen afholdes af Ribe Stift og de sidste 50% af Grene sogns kirkekasse, dvs. at den nye præst bliver overenskomstansat. Det betyder i praksis, at der ikke er tilknyttet nogen bopælspligt til den nye stilling. Så snart der foreligger en godkendelse fra Kirkeministeriet, vil stillingen blive slået op. Vi håber på, at det vil ske samtidig med, at dette blad udkommer. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og allersenest 1. august i år. 4

5 Hospice- og sognepræst Hospice Sydvestjylland Fra 1. marts har jeg været ansat som institutionspræst ved Hospice Sydvestjylland i Esbjerg. Det er en halvtidsstilling, dvs. med en beskæftigelseskvote på 50%. Jeg søgte stillingen, fordi den i allerhøjeste grad indeholder de elementer af præstegerningen, jeg holder mest af, nemlig samtalen med mennesker, der har brug for én at tale med og én, der vil lytte. Det er det, der i præstesprog kaldes sjælesorg. Desuden søgte jeg stillingen i det inderlige håb, at man i Grene sogn gerne ville beholde mig den anden halvdel af tiden. Det ville man, og det er jeg meget glad og taknemmelig for. Biskop Elisabeth Dons Christensen har besluttet, at jeg stadig er tjenestemandsansat sognepræst i Grene sogn, dog således at forstå, at halvdelen af min arbejdstid skal bruges til bistandsforpligtelse på Hospice Sydvestjylland. Dermed er jeg ikke længere 20% sygemeldt fra konfirmandundervisningen, idet konfirmandundervisning ifølge aftale med biskoppen ikke mere er en del af min stilling. Mit nye arbejde har naturligvis medført nogle store ændringer i min hverdag, og disse ændringer gør, at jeg er noget sværere at træffe hjemme. Som udgangspunkt er jeg på hospice 2½ dage om ugen, nemlig mandag og torsdag - og den halve dag er som regel tirsdag formiddag. Men da det godt kan veksle, er det en god idé at lave en aftale med mig, hvis man gerne vil træffe mig. Man kan stadig ringe til mig på tlf , også de dage, hvor jeg er på hospice. Hvis jeg er optaget andetsteds, er der telefonsvarer på. Desuden er man også velkommen til at forsøge at nå mig på tlf Jeg håber ikke, at disse ændringer vil medføre gener for jer her i Grene sogn. Jeg skal gøre mit bedste for faktisk at være til stede, når jeg er her! Dorte Laukamp sogne- og hospicepræst Ændringer i udvalgene Menighedsrådet har foretaget et par ændringer af de nedsatte udvalg, som var nævnt i sidste nummer af Kirke og Sogn. Præstegårdsudvalget er nedlagt, da et sådant udvalg kun kræves i et flersognspastorat. Som en konsekvens heraf er bygnings- og kirkegårdsudvalget ændret til det oprindelige kirke- og kirkegårdsudvalg. Der er oprettet et nyt udvalg, som vi har kaldt gudstjeneste- og idèudvalg. Formålet med dette udvalg er bl.a., at det løbende skal evaluere og diskutere liturgi og gudstjenestetider samt administrere ordningen med Kirkens Børnestue og andre sociale arrangementer i tilknytning til gudstjenesten. Kort sagt skal det være en slags idèbank for nye tiltag. Else Marie Madsen Formand 5

6 NY SERIE På krydstogt til bibelske steder i 1967 I en 121 sider lang håndskrevet dagbog fra 1967 har tidligere LEGO-fabriksdirektør Søren Olsen meget levende og interessant beskrevet et 18 dages langt krydstogt i det østlige Middelhav, som han og hans hustru Valborg foretog sammen med en række ligesindede trosfæller fra hhv. Danmark, Norge, Sverige og Finland. Rejsen foregik fra den 24. april til den 11. maj 1967 og startede med Athens havneby Piræus som udgangspunkt. Med M/S RODOS drog man her fra på besøg på en række bibelske steder i Ægypten, Libanon og Israel, samt til Cypern, hvor gruppen bl.a. kom i audiens hos ærkebiskop Makarios. Under den lange sejl-tur var der foredrag om de bibelsteder, som der blev mulighed for at besøge. Foredragsholderne var erfarne rejseledere og bestod af præster fra Danmark, Norge, Sverige og Finland samt flere rejseledere fra Absalon Rejsebureau. Selve opstarten på rejsen var ikke uden problemer, da der havde været en del uroligheder i Grækenland mellem det græske kongehus og militærjuntaen. Store Bededag den 21. april 1967 havde kong Konstantin og en del af militæret afsat den siddende regering og med øjeblikkelig virkning Valborg og Søren Olsen Søren Olsen blev født i 1906 i Grenaa og blev i 1928 gift med bysbarnet Valborg.Han blev udlært som snedker i sin fødeby og kom efter endt læretid til Bjerringbro Savværk og Møbelfabrik, hvor han var i 34 år og sluttede som direktør, indtil Godtfred Kirk Christiansen i 1960 fik ham overtalt til at træde ind i ledelsen af LEGO. De to havde kendt hinanden længe, bl.a. gennem fagforeningen Kristelig Dansk Fællesforbund, hvor de begge var aktive. På LEGO fik Søren Olsen ansvar for anlægsvirksomhed, personaleforhold, organisation m.m. I 1973 trak Søren Olsen sig tilbage fra jobbet som fabriksdirektør. Valborg og Søren Olsen var begge stærkt engageret i det kristelige arbejde. De tog begge initiativer både inden for Ydre og Indre Mission, og Søren Olsen var i en årrække formand for menighedsrådet. Han var bl.a. medlem af det udvalg, der stod for bygning af Billund Centret. En række kristelige foreninger og institutioner har nydt godt af parrets interesse, bl.a. Kirkens Korshær, Kvindelige Missions Arbejdere og FDF, hvor Søren Olsen var medlem af hovedbestyrelsen. Søren og Valborg Olsen døde i hhv og Vagn Hansen 6

7 ... i åndelige fodspor til kristenhedens ældste byer indført militærdiktatur. Hele landet og især Athen var i undtagelsestilstand. - Som Søren Olsen selv beskriver det i dagene inden afrejsen: Det var ret dramatisk, for vi skulle jo netop om mandagen flyve til Athen og hele turen skulle ellers foregå med det græske skib RODOS med afgang fra Athens havn, Piræus. Fra Danmark kunne vi godt flyve til en anden destination, f.eks. Beirut, men hvis ikke skibet fik lov til at forlade græsk havn, kunne hele turen risikere ikke at kunne gennemføres. Radioavisen fra ved midnat var ikke opløftende, men lørdag formiddag kl. 10:30 kom jeg igennem på telefonen til rejsebureauet, og da var der netop givet løfte om, at skibet var blevet frigivet til turen. Vi skulle af sted. Følg med i de kommende numre af Kirke & Sogn, hvor vi med Søren Olsens egne ord vil følge i deres åndelige fodspor til kristenhedens ældste byer, som det blev annonceret i rejsebeskrivelsen fra Absalon Rejsebureau. Søren Olsens dagbogstekst gengives med tilladelse af Valborg og Søren Olsens børn, Lilli Grønkjær og Jørn Neergaard Olsen. Døbte i Grene sogn 1. januar til 1. marts Lærke Thomsen Sigtenbjerggaard Celina Hess Wittendorff Silke Moff Vinding Nikolajsen Sara Timmermann-Hansen Thorbjørn Pløger Nielsen Jamie Silkeborg Mogensen Thilde Lise Ibsgaard Fjelsted Mille Rahbek Hasselstrøm Cecilie Büchmann Emma Zacho Johansen Stella Dinsen Landbo Døde og begravede i Grene sogn 1. januar til 1. marts Else Marie Jerne Oscar Ebbesen Jesuthasan Pethuruppillai Birgit HansineSørensen Ejgil Nissen Gunnar Erik Mikkelsen Inga Jensen Karen Kristiansen Bent Nørregaard Knudsen Stinne Jacobsen Christen Bernhard Bonde Alma Irene Brok Leo Leth Kirstine Toksvig Sørensen Inga Sonja Nielsen Johanne Marie Hansen 7

8 Fra menighedsrådet Klokkespil 1. april til 4. april Nu rinder solen op Jens Vejmand Her vil ties 5. april til 11. april Denne er dagen Vor Herre Jesu mindefest Se, vi går op til Jerusalem 12. april til 30. april Krist stod op af døde Sing halleluja to the Lord Påskeblomst, hvad vil du her 1. maj til 30. maj Alt hvad som fuglevinger fik Kom maj du søde milde Nu hviler mark og enge 31. maj Nu blomstertiden kommer I al sin glans nu stråler solen I skovens dybe stille ro Klokkespilskoncerter Lørdag 18. april kl Lørdag 23. maj kl Kirken vil være åben. Ved klokkerne: Kristjan Piirimets Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i Grene Sogn Sogneindsamlingen i Grene Sogn søndag den 1. marts var en stor succes. Vi fik indsamlet kr., hvilket er ca kr. mere end sidste år. Der var også stor tilslutning af indsamlere, blandt andet var der 29 konfirmander, som gik fordelt på ni grupper. Der var totalt set 37 indsamlere (de ni grupper inkluderet, hver tællende som én indsamler), og de dækkede tilsammen 41 ruter ud af 44 mulige. I henhold til Hans Henning Bergholt, som er tidligere ansvarlig for sogneindsamlingen, og som har hjulpet med i alle årene, er det første gang, at så mange ruter har været dækket ind. Det er rigtig flot, og vi siger tusind tak til de mange indsamlere for deres store indsats. Også en stor tak skal lyde til Den Jyske Sparekasse, som både gav husly og en medarbejder, Solveig Mosegaard, samt kaffe/the/ sodavand. Det var rigtig dejligt og var alt sammen medvirkende til, at dagen blev en god oplevelse. Kirsten Fernis Indsamlingsleder Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 5. maj kl Indsamlede kollekter januar og februar 2009: Det Danske Bibelselskab 515,00 kr. Kirkens Korshær 380,50 kr. KLF-Kirke og Medier 250,00 kr. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 774,00 kr. Åbent Hus I anledning af, at jeg fylder 40 år lørdag den 28. marts, vil jeg gerne invitere alle, der har tid og lyst, til åbent hus på dagen fra kl i Å-fløjen ved Billund Kirke. Peter Fredensborg 8

9 Konfirmationer 2008 i Grene Sogn 9

10 SØNDERMARKSKOLEN 7.B KONFIRMERES DEN 19. APRIL I BILLUND KIRKE KL. 10: Martin Dalsgaard-Jensen, Sønderkær 156 Philip Lindberg Danielsen, Tingstedet 84 Mads Kristensen, Flintemarken 69 Lars Larsson, Solsortvej 14 Rune Damholdt Laursen, Tingstedet 121 Simon Theider Marker, Tingstedet 54 Lasse Buhl Tronborg Nielsen, Sønderkær 402 Simon Weis Rouka, Tingstedet 11 Jeppe Hougaard Ullerup-Hansen, Engdraget 2 Morten Bruun Westergaard, Sønderkær 220 Ida Lundberg Andreasen, Sønderkær 212 Julie Kathrine Bager, Hybenvej 4 Amalie Carlsson Bojesen, Tingstedet 5 Cathrine Brandt, Kærvej 114 Nanna Prægel Christensen, Fyrrevænget 208 Amalie Buch Christiansen, Sønderkær 249 Camilla Rieland Hansen, Flintemarken 71 Sophie Højgaard, Sønderkær 217 Julie Cappelen Jakobsen, Lillevang 2 Malene Fabricius Mejer, Østerbyvej 21 Mie Gaardsted Nielsen, Plougslundvej 225 Mia Risbjerg Steiner, Mølleparken 404 Kamilla Steen Storgaard, Mølleparken 223 ENGGAARDSKOLEN 7.A KONFIRMERES DEN 26. APRIL I GRENE KIRKE KL. 10: Andreas Stengård Brun, Løkkegårdsvej 6 Alexander Plagborg Christensen, Lillevang 45 Filip Hjorth Fredensborg, Præstevang 1A Nicolai Askær Hansen, Tværvej 6 Martin Ingversen, Skødebjergvej 3, Vorbasse Jimmi Lysholt Iversen, Kløvermarken 101 Jonas Røge Jepsen, Plougslundvej 113 Mads Gødvad Jessen, Hybenvej 119 Henrik Sørensen, Annexvej 3B 10

11 Lena Fallesen, Lillevang 73 Sara Hansen, Vejlevej 10, st. 3. Julie Johanne Jakobsen, Vestervang 7 Cille Klausholm, Bygager 41 Signe Ryberg Madsen, Bygager 26 Esther Uhd Wendt Nielsen, Tingstedet 112 Astrid Sophie Kiholm Pedersen, Skovparken 232 Cathrine Louise Aaskov Hansen Tams, Plougslundvej 125 SØNDERMARKSKOLEN 7.A KONFIRMERES DEN 3. MAJ I BILLUND KIRKE KL. 10: Jeppe Engelbrecht Appel, Sønderkær 102 Marc Hedeby Elsborg, Fyrrevænget 209 Mathias Løvvang Frederiksen, Mølleparken 240 Michael Habekost, Sønderkær 135 Mads Holm, Egevænget 202 Matthias Bødewadt Lund, Grønningen 42 Mads Søndergaard Nielsen, Flintemarken 21 Michael Schwartz Ravn, Mølleparken 366 Kevin Liin Strunge, Kærvej 118 Nicklas Vagthmann Stustad, Mølleparken 310 Jacob Therkildsen, Hedegårdsvej 4 Rasmus Trangbæk, Tuen 15 Laura Marie van der Does, Tingstedet 64 Freja Bock Andersen, Vestervang 10 Nina Lundberg Andreasen, Sønderkær 212 Caroline Bodenhoff, Sønderkær 277 Rikke Lene Berg Bojesen, Sønderkær 221 Sanne Stokholm Christiansen, Varde Landevej 102, Eg, Grindsted Camilla Gejl Frederiksen, Sønderkær 233 Janne Nordal Jakobsen, Sønderkær 150 Linnea Brix Jensen, Lillevang 18 Lærke Kubel Kirkegaard, Grønningen 36 Amalie Miller Søgaard Kristensen, Fyrrevænget 312 Ann-Katrine Birkelund Mogensen, Tingstedet 9 Maria Skovlund Schmidt, Kløvermarken 102 Charlotte Thøming, Markskellet 60 11

12 FØLGENDE KONFIRMERES STORE BEDEDAG DEN 8. MAJ I GRENE KIRKE KL. 10: Thomas Pedersen, Sønderkær 134 Malene Pilegaard Andersen, Skødevej 1, Vorbasse Heidi Renee Skovgaard Jørgensen, Plougslundvej 173 Linda Malene List Nissen, A.G. Jensens Vej 8, Hejnsvig ENGGAARDSKOLEN 7.B KONFIRMERES DEN 10. MAJ I BILLUND KIRKE KL. 10: Mathias Gaardboe Andersen, Plougslundvej 240 Alexander Skov Andreasen, Sønderkær 218 Jonas Gert Axelsen, Markskellet 12 Nicki Gadgaard Hansen, Annexvej 3B Markos Ingversen, Skødebjergvej 3, Vorbasse Nicolai Mølby, Løvlundvej 12 Jonas Ørsted Petersen, Sønderkær 441 Anders Rungborg, Skovparken 320 Xenia Smidt Clausen, Systemvej 25 Ida Maria Erichsen, Kærvej 116 Nadia Søgaard Hansen, Kærvej 102 Line Lykke Jensen, Markskellet 10 Rebecca Skov Jørgensen, Hybenvej 113 Simone Gade Lauridsen, Tingstedet 22 Caroline Gunderlund Nielsen, Tingstedet 14 Maria Gammelgaard Olesen, Bogfinkevej 11 Anne Lautrup Pedersen, Dalekildevej 12, 1, Randbøl Carina Nicoline Holmer Petersen, Hybenvej 235 Helena Schou Østergaard, Flintemarken 43 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken, kan telegrammer og mindre gaver afleveres i mødelokale 1, Billund Kirke. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. 12

13 Menighedsrådet arrangerer Påske-musikgudstjeneste 2. Påskedag mandag d. 13. april kl i Billund kirke Påsken slutter med en musikgudstjeneste, hvor påskens festlige salmer synges og spilles. Medvirkende er trompetist Henrik Rønnow, Billund kirkes voksenkor og børne-og ungdomskoret, kirkens 2 organister: Kristjan Piirimets og Anny Jespersen. Liturg er Dorte Laukamp Af repertoiret kan nævnes Vi takker Gud af S. E. Gundersen for kor og trompet og Dig være ære i et arrangement af Anders Öhrwall. Endvidere spiller Henrik Rønnow sammen med Anny Jespersen en Suite i D-Dur af W. Boyce og Albinonis Adagio Koret synger Han er ikke her, han er opstanden arrangeret af Kirtsen Retoft, Det er påske, alting springer ud af Erling Lindgren samt en rytmisk afdeling Sing halleluja to the Lord og Tag det sorte kors fra graven i et arrangement af Erik Sommer Menigheden medvirker sammen med korene med 4 fællessalmer. Sogneeftermiddage: Tirsdag den 21. april: Verdens smukkeste sørejse - en tur til Nordkap. Georg Jensen viser billeder med underlægningsmusik og fortæller om turen. Alle sogneeftermiddage finder sted i Å-fløjen kl Syng-sammen-aften onsdag den 6. maj kl på Billund plejehjem. SÆT KRYDS I KALENDEREN! Sogneudflugt onsdag den 3. juni Afgang fra Billund Centret kl For nærmere oplysninger: Se Billund Ugeavis og næste nummer af Kirke og Sogn Forårskoncert i Billund kirke onsdag d. 27. maj kl. 19 Alle kor ved Billund kirke og en strygergruppe, kirkens 2 organister og pastor Peter Fredensborg er liturg ved forårskoncerten. Kirkens voksenkor synger 2 koralkantater: Sig månen langsomt hæver af Walter Girnatis og Aleneste Gud i Himmerig af Heinrich Ehmann. En lille strygergruppe medvirker. Korene synger en afdeling Negro spirituals bl. a: A int my brother og My Lord, what a morning P.t. er korene ved at indstudere et større værk: 7 Døgn I Jerusalem, som skal opføres I Billund kirke Palmesøndag 2010, og publikum får en smagsprøve fra værket. Børne-og ungdomskoret synger 2 rytmiske satser: Oh, praise the Lord af R. Gravers og Nåden er din dagligdag af W. Egmose. Kristjan Piirimets spiller klaver til alle satser, og Anny Jespersen dirigerer korene. Menigheden synger med på fællessalmer, og organisterne spiller 4-hændigt orgelmusik af Peter Langberg over melodien Lover den Herre Anny Jespersen 13

14 DET SKER i Grene Sogn Besøgstjeneste: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: RØDE KORS I BILLUND OG VORBASSE: Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf BILLUND SØNDAGSSKOLE: Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1 A, tlf Søndagsskolen foregår i Billund Centret samtidig med gudstjenesten i Billund Kirke på flg. søndage: 5. april kl april kl maj kl BILLUND KFUM OG KFUK: Familieaftener: Kontaktperson: Helga Christensen, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Plougslundvej 8, kl BILLUND MISSIONSHUS, VEJLEVEJ 13: Kontaktperson : Jesper Hedegaard, Billundvej 10, tlf April Mandag den 6. kl : Danmission kvindekreds Torsdag den 16. kl : Møde med taler fra KLF Mandag den 20. kl : Ældreeftermiddag. Sang og musik ved Preben Andersen og Henning Sørensen. Desuden vil Henning fortælle og vise billeder fra tur til Peru. Mandag den 27. kl : Kredsmøde i Billund ved forstander Knud Didriksen, Vejle Maj Mandag den 4. kl : Danmission kvindekreds Torsdag den 7. kl : Mission Afrika Torsdag den 14. kl : Indremissionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm taler Onsdag den 20. kl : Bibelkreds i missionshuset Mandag den 25. kl : Ældreeftermiddag ved Janne Lillelund, Vejle Mandag den 25. kl : Kredsens generalforsamling i Grindsted ved Erik Kloster BILLUND Y S MEN S CLUB: Tove Nielsen, Gødsbølvej 12 B, Uhe, 7323 Give, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf KFUM-SPEJDERNE I BILLUND: Kontaktperson: Anne Faaborg, tlf Mødested: Kærhuset, Plougslundvej 8 BILLUND FDF: Kontaktperson: Bent Christensen, Kirkevej 4, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Plougslundvej 8 14

15 KIRKELIGT SAMFUND: Den Grundtvigske Kreds i Billund. Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Den Grundtvigske Kreds i Billund Årets Kirketur Onsdag den 13. maj 2009 til Christianskirken i Fredericia. Der bliver rundvisning i kirken, hvor vi vil se og høre om Bjørn Nørgaards unikke udsmykning. Derefter er der kaffebord i kirkens menighedslokaler. Der er samkørsel i egne biler, og vi mødes ved P-pladsen ved Billund Centret kl Bestyrelsen Den Grundtvigske Kreds i Billund LØVLUND MISSIONSHUS: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf Fredag 3. april kl : Forårsfest ved Inger Skovenborg, Gårslev Mandag 20. april kl : Mødeaften ved Verner Lund Jensen Fredag 1. maj kl : Sportsaften Mandag 4. maj kl : Mødeaften Søndag 17. maj: Udflugt (nærmere program følger) FREDAGSKLUBBEN LØV-UNGERNE Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21 hver fredag kl. 15 til 17 i månederne fra oktober til april. KIRKENS KORSHÆR: Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf BIBELKREDSENE Maj Onsdag den 13. kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Matt 17 I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: 1. Missionshuset, Vejlevej Ruth og Johannes Jensen 4. Inger og Kristian Vinther 6. Vagn Søgaard 8. Tove og Georg Jensen 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Kirstine og Svend Nørlund KFUM & KFUK LØVLUND: Kontaktperson: Line Maria Olesen, Mølleparken 114, 7190 Billund, tlf / Møderne er kl i Løvlund Missionshus, Løvlundvej 21, hvis ikke andet er nævnt i programmet. 15

16 Gudstjenester April Billund Grene Indsamlinger Søn 5. Palmesøndag PF BU DL Tors 9. Skærtorsdag DL DL Samvirkende Menighedsplejer Fre 10. Langfredag PF PF Søn 12. Påskedag 8.30 PF PF KFUM/K Man påskedag DL Musik/BU/VK ingen KFUM/K Søn s. e. påske PF Konf/VK DL Søn s. e. påske DL B PF Konf/BU Skt. Lukas Stiftelsen Maj Søn s. e. påske SS Konf/VK DL Folkekirkens Ungdomskor Fre 8. Bededag ingen PF Konf/VK Søn s. e. påske SS Konf/BU PF Søn s. e. påske 8.30 PF Kaffe PF B Tors 21. Kristi Himmelfart DL 8.30 DL Folkekirkens Mission Søn s. e. påske 8.30 PF PF Søn 31. Pinsedag DL 8.30 DL Juni Man pinsedag PF Ingen SS = pastor Sanne Sommer. VK = Voksenkoret medvirker. BU = Børne- og Ungdomskoret medvirker. B=Kirkens Børnestue er åben. Konf = konfirmation. Mus = Musikgudstjeneste. Kaffe = kirkekaffe efter gudstjenesten. Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag d. 2. april kl Dorte Laukamp, altergang Torsdag d. 16. april kl Peter Fredensborg Torsdag d. 7. maj kl Peter Fredensborg, altergang 16

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Billund og Grene FEBRUAR MARTS

Billund og Grene FEBRUAR MARTS KIRKE SOGN Billund og Grene FEBRUAR MARTS 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk tlf.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. April Maj 2006

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Israelitterne har nu efter at have været slaver i Egypten i mange, mange år, forladt landet og er

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Billund og Grene JUNI JULI

Billund og Grene JUNI JULI KIRKE SOGN Billund og Grene JUNI JULI 2008 NOAS ARK I BILLUND KIRKE OMKRING 1. MAJ blev der under kyndig vejledning af kirkeværgen, Niels Kaaberbøl, hængt et stort billede op inde i Billund Kirke. Billedet

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2008 AFSKEDSRECEPTION FOR EGON 2 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Billund og Grene. Februar Marts

Billund og Grene. Februar Marts KIRKE SOGN Billund og Grene Se, hvilket menneske, se, hvilket sind. Se, hvor han glad lukker udskuddet ind. Brød til de sultende deler han ud. Sådan er Gud! Februar Marts 2006 BØRNEHJØRNET JAKOB er kommet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Billund og Grene APRIL MAJ

Billund og Grene APRIL MAJ KIRKE SOGN Billund og Grene APRIL MAJ 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Gud har sagt til Moses, at han skulle føre israelitterne ud af Ægypten, hvor de var slaver. Moses bror Aron

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

PlacNavn Født Klub Opnået Status

PlacNavn Født Klub Opnået Status Resultat Total - Officiel Stævne navn: DGI Begynder/Talentstævne 3 Stævne by: Oksbøl Arrangør: DGI og Blåvandshuk Svømmeklub Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Sponsor: Begynderturnering PlacNavn

Læs mere

Billund og Grene. oktober november

Billund og Grene. oktober november Kirke sogn Billund og Grene oktober november 2010 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d j u n i - au g u s t 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad juni - august 2014 Skulptur Søndag den 4. maj blev der afholdt et større arrangement i forbindelse med afsløring af en skulptur af den meget anerkendte kirkekunstner, Erik Heide, på

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Nicolai Grocott Tyge Helms Skov Mathias Andersen Claus Riber Pedersen

Nicolai Grocott Tyge Helms Skov Mathias Andersen Claus Riber Pedersen Dato: 27.01.2011, Eksaminatorer: Leif Zebitz, censor L. Brunø, lokale L2.01: avn FØL fra Fys 710 Fremvisning, Teoretisk eksamination, Votering og feedback Nicolai Grocott Tyge Helms Skov 08.30-08.45 08.45-08.55

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Billund og Grene. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet.

Billund og Grene. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet. KIRKE SOGN Billund og Grene Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet. August September 2006 BØRNEHJØRNET GUD HAVDE givet Josef evner til

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Resultatliste - Ullerup Stævne 15m. 2016

Resultatliste - Ullerup Stævne 15m. 2016 Side 1 af 9 12-11-2016 18:46:51 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Ullerup Stævne 15m. 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 113171 Signe de la Roi 10-207 Fredericia Skytteforening 199/10 200/10 399/20

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Billund og Grene. Juni Juli

Billund og Grene. Juni Juli KIRKE SOGN Billund og Grene... Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens lyset lander på verdens kyst! Juni Juli 2005 GRENE

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t ASKOV SOGN kirkeblad Juni - August 2017 Sommerkoncert i Askov kirke Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 Jutlandia Saxofonkvartet Fri entré Forsiden: Et blomstrende æbletræ i præstegårdshaven. 2 Konfirmander

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Billund Kirkes klokkespil fylder

Billund Kirkes klokkespil fylder KIRKE SOGN Billund og Grene Billund Kirkes klokkespil 25 fylder år Februar Marts 2007 BØRNEHJØRNET Moses voksede op hos den ægyptiske prinsesse på slottet. Da han blev voksen blev han blandt andet sat

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Billund og Grene FEBRUAR MARTS

Billund og Grene FEBRUAR MARTS KIRKE SOGN Billund og Grene FEBRUAR MARTS 2008 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Efter at Moses havde været oppe på det høje bjerg og fået De 10 Bud af Gud, kom han ned til folket i

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 4/38 Juni juli august 2015 Nyt motiv kommer fra Gitte En sommerfugl i (h)ånden... St. Bededag og følgende søndag blev i alt 16 skønne unge konfirmeret. Borgerforeningen havde som

Læs mere

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 01-12-2013 19:02:12 - DDS SP v.3.13.11.1 FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 92931 Anne Sofie Madsen 06-015 Ølgod Skytteforening 198/06 198/12 396/18 2

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning S08

DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning S08 DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD 2014 Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning DANSK SKYTTE UNION 1 30 stående m/støtte Ungdom U13 1 Victor Thomsen Viborg 98 100 100 298 14x 2 Oliver Alexis

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Efter at være kommet over det Røde Hav rejser israelitterne igennem en meget stor ørken. Men der gik

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper

Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Opdaterede undervisningshold og studiegrupper Græsk 1 Hold 1: mandag 12-13 (1453-125), tirsdag 11-12 (1453-125), onsdag 8-10 (1453-125), torsdag 8-9 (1453-125) og fredag 12-13 (1453-131) Studiegruppe 1

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere