Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune"

Transkript

1 Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune

2 Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7 Vinduer og døre... side 8 9 Fjernvarme... side Naturgas- og oliefyr side Solenergi... side Varmepumper... side Regnvand... side Finansiering og byggeriets regler side 22

3 3 Omfavn miljøet i Ishøj Ishøj er grøn og blå. Vi er byen ved vandet og landet. Her er naturen for alle, og det er vigtigt, at vi bevarer den bedst muligt. En bæredygtig kommune skaber velstand og velvære. Bæredygtige bygninger, boliger, virksomheder, grønne områder og projekter holder i mange generationer. Det skaber en attraktiv kommune, som flest muligt har glæde af. I 2009 underskrev Ishøj Kommune en klimaaftale, hvor vi forpligter os til at reducere vores CO 2 -udslip med 3% om året frem til Aftalen gælder kommunen som virksomhed, men samtidig vil vi gerne opfordre alle til at give en hånd med i ambitionen om en mere klimabevidst hverdag. Denne klima- og energibrochure skal inspirere dig til at gå i gang med energirenovering og klimasikring af din bolig. Vi giver dig gode råd om, hvordan du isolerer boligen, udnytter dit fjernvarmeanlæg, gas- og oliefyr optimalt. Du får også tips til, hvordan du benytter vedvarende energi i din bolig, samt hvordan du klimasikrer boligen mod de stigende regnvandsmængder. Så er du er godt forberedt, når du skal ind hente tilbud og snakke med håndværkere. God fornøjelse..! Ole Bjørstrup Borgmester Med venlig hilsen Ole Bjørstrup, Borgmester

4 4 Få en klimaog energivenlig bolig De fleste kan se idéen i at energirenovere deres bolig for at spare penge og for evt. at forbedre boligens indeklima. Men det kan til gengæld være svært at finde ud af, hvor man skal starte, hvis energiforbruget skal begrænses bedst muligt. Tænk klimaskærm først. Boligens klimaskærm er alt det, der holder varmen inde, dvs. tag, ydervægge, vinduer og døre. Du får intet ud af at investere i grønne energikilder som f.eks. solfangere, hvis varmen bare fosser ud. Den optimale energirenovering af en bolig er individuel. Start med boligens energimærke, hvor du kan se en vurdering af bygningens energimæssige tilstand. Hvis du ikke kan finde energimærket på kan du overveje at få en energikonsulent til at udarbejde et. Boligen skal have et energimærke, hvis den skal sælges eller udlejes. Sæt i gang..! Lav en plan for din energirenovering, så du får mest ud af dine investeringer Udskift vinduer og døre Isolér hulmur, ydereller indervægge Afled regnvandet på egen grund med en fa skine, regnbed, grønt tag, regntønde/-tank eller regnvenlig belægning

5 5 links Etablér jordvarme, luft-til-vand- eller luft-til-luftvarme pumpe Her kan du søge om byggetilladelse eller anmeld dit byggeri. Her kan du læse alt om energimærkning, priser og energikonsulentfirmaer i nærheden. Opsæt solceller/ solpaneler og Her kan du finde rådgivning og inspiration til energiforbedringer og vedvarende energi. Her finder du nyttig information om energi og lovgivning fra Energistyrelsen. Udskift oliekedel eller ældre gasfyr med nyt kondenserende gasfyr Erstat cirkulationspumpe med en a-pumpe Isolér loft og skunk Her kan du læse de gældende energikrav til ombygninger og renoveringer. Se mere om byggeri og regler i din kommune her. Her kan du læse om din bolig, og hvor du kan blive klogere på areal, installationer, vand- og afløbsforhold, ydervæg- og tagmateriale og meget mere. Installér højvandslukke, pumpebrønd eller omfangsdræn og hold vandet ude af kælderen Renovér og efterisolér taget? Hvad så nu.. Læs mere inde i brochuren

6 6 regler Vær opmærksom på eventuelle krav til boligens udseende i lokalplanen, servitutter el. lign. samt regler om afstand til skel i Bygningsreglementet. dampspærre Husk at montere en dampspærre i din bolig. Det er en form for membran, som sikrer, at fugtig luft inde i boligen ikke presses ud gennem hussets vægge og tag. Dampspærren skal være tæt og rigtigt monteret. cm Du kan ikke anvende for meget isolering, men de første cm giver større besparelse end de næste mange meter. Det giver ofte mest at efterisolere taget. Det kan samtidig være besværligt at efter isolere især gulvet, og derfor er det ved nybyggeri en god idé at isolere godt fra start, da der ikke er mange ekstraudgifter til ekstra gravearbejde og isolering. termografi Afslør kuldebroerne med en termografisk undersøgelse, der viser temperaturforskellene og steder med stort varmetab. Få en professionel termograf til at stå for undersøgelsen eller lån/lej et termografisk kamera via relevante leasingfirmaer på internettet.

7 ISOLERING 7 Find boligens ømme punkter Kuldebroer er områder i boligen, hvor varmen har lettere ved at slippe ud og kulden ind. Kuldebroer kan resultere i træk og skimmelsvamp. En tættere bolig giver dermed øget komfort, en lavere varmeregning og værdiforøgelse af boligen. udluftning Jo tættere bolig, jo større behov for udluftning. Luft ud 5 10 min. 2 3 gange om dagen året rundt. Du kan evt. installere et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, som automatisk sørger for et godt luftskifte. Vær opmærksom på, at helt nye og tætte huse har et stort behov for luftskifte. Du kan bl.a. efterisolere tag, loft, skunkrum, yder- og indervæg, gulv, kælder, sokkel, fundament og tekniske installationer. Der findes flere forskellige isoleringsmaterialer. Det mest anvendte er mineraluld. tagrenovering Hvis du overvejer at renovere dit tag, kræver Bygningsreglementet, at du også efterisolerer, hvis det kan betale sig. og Her kan du med enkle værktøjer beregne gevinsten ved at efterisolere. Få her inspiration til al slags isolering. links Læs om forskellige former for isoleringsmaterialer. I bilag 6 kan du læse mere om rentable efterisoleringer.

8 8 kernetræ energiglas Hvis karm og ramme i de eksisterende vinduer er i god stand, kan det ofte betale sig kun at skifte selve ruden ud med energiglas. Vælg vinduer med kernetræ. Kerneområdet, det midterste af en træstamme, er modnet træ, som ikke længere kan suge saft til træet. Det kan derfor ikke opfugtes og bliver derfor ikke udsat for råd- og svampeangreb udluftning Vælg vinduer, hvor du kan justere mængden af frisk luft igennem specielle udluftningsriste/ ventiler i vinduesrammen. stil Vær opmærksom på, at dine nye vinduer og døre skal passe til boligens stil.

9 VINDUER OG DØRE Luk varmen inde 9 Det er ofte vinduer og døre, der er skyld i boligens største varmetab. Du kan enten bevare og istandsætte dine vinduer og blot udskifte glasset eller i nogle tilfælde vælge at udskifte hele vinduet. værdi Investér i vinduer med en lav U-værdi, dvs. lavt varme tab, og vinduer med høj G-værdi, dvs. vinduets evne til at lade solens stråler strømme ind. Beregn hvor meget du kan spare ved at skifte til energivinduer. Her kan du læse om de krav der er, når du udskifter vinduer. Se om din ejendom har tinglyste deklarationer. Kontrollér dit indeklima her. links

10 10 trykket Aflæs trykket i ekspansionsbeholderen. Det skal normalt være 1,5 2 bar. Er trykket for lavt, vil der komme luft i radiatorerne i stedet for vand. Vær særligt opmærksom ved huse i flere etager. tjek Lav en aftale med en aut. el-installatør, der tjekker, om dit anlæg passer til din bolig og familiens adfærd. Dansk Fjernvarme anslår, at 25 50% af den samlede varme udgift er bestemt af vaner og adfærd. pligt I de områder, hvor der er fjernvarme, er der ofte tilslutningspligt, så du ikke kan skifte opvarmningsform. rådgivning Du kan modtage gratis energi rådgivning fra dit varme værk med tips til, hvor og hvordan du kan spare på dit energiforbrug. pumpe Bruger din cirkulationspumpe mere end 50 watt, eller reguleres den via håndtag eller tre trin, bør du udskifte den til en A-mærket cirkulationspumpe. En A-mærket pumpe tilpasser sig boligens svingende behov. udskiftning Sørg for, at dit fjernvarmeanlæg er dimensioneret efter din bolig.

11 FJERNVARME Kom lunt igennem vinteren 11 returvarme Mange fjernvarmeværker kræver gebyr, hvis de får vandet retur med en for høj temperatur. Udnyt derfor fjernvarmen, før du sender den retur. På din varme regning kan du se, om du betaler ekstra for dit returvand. Fjernvarme er billigere end opvarmning med gas, olie og el. En stor del af fjernvarmen stammer fra overskydende el-produktion fra kraftværker, afbrænding af affald og spildvarme fra industri. Fjernvarme er varmt vand, der bliver fordelt til boligerne via et rørsystem. Inde i boligerne deles vandet i to rør, et til opvarmning og et til varmt vand. Når fjernvarmevandet har afgivet sin varme, sendes det retur til fjernvarmeværket. links Få her gode råd om udskiftning af kedler, beholdere og units samt konvertering til anden opvarmningsform. Her finder du nyttig information om god fjernvarme. Her kan du læse om et optimalt indstillet varmeanlæg.

12 12 oliefyr Olie er en af de varmekilder, der belaster miljøet mest. Hvis der ikke er andet alternativ, er det vigtigt at vælge en kondenserende kedel. Fra 2013 må oliefyr ikke installeres i nyopførte boliger. Fra 2016 må oliefyr ikke installeres i de boliger, der i stedet kan få naturgas eller fjernvarme. kedel Skift din gaskedel ud med en A-mærket kedel og sørg for, at den passer til din bolig. Hvis kedlen er for stor, bliver brændslet ikke udnyttet effektivt. anmeldelse Husk at anmelde installation eller udskiftning af en gaskedel til dit gasselskab. Du skal også både anmelde og afmelde din olietank til Ishøj Kommune. Oplysningerne registreres i BBR. frit valg Husk, du kan frit vælge dit naturgasselskab

13 NATURGAS- OG OLIEFYR Fyr op for varmen 13 Naturgas løber i gasnettet ud til forbrugerens gasfyr, hvor gassen antændes. Afbrændingen opvarmer brugsvand og vand til husets radiatorer. Et oliefyr brænder olie af og bruger varmen derfra til at opvarme. Naturgas udleder ved forbrænding 25 30% mindre CO 2 end olie og 40 50% mindre end kul. links Her kan du sammenligne priser på naturgas. solvarme Kombinér dit gasfyr med et solvarmeanlæg, så du begrænser dit gasforbrug til varmt vand. Om sommeren kan du slukke for fyret og stadig have varmt vand. Anmeld/afmeld her dit oliefyr til Ishøj Kommune. Se om du kan få tilskud til at skifte din olie- eller gaskedel. Her kan du læse mere om gas. gaspro.dgc.dk Find den rette naturgaskedel til din bolig her.

14 14 regler Som udgangspunkt skal du ikke søge tilladelse til opsætning af solceller og -fangere på private boliger. Du skal dog søge tilladelse, hvis anlægget placeres på terræn. Der kan være bestemmelser i lokalplanen, der kræver dispensation fra Ishøj Kommune. Hvis du er i tvivl, kontakt da kommunen. naboer Husk at installationen ikke må kunne genere dine naboer med evt. skinnede blank overflade. vægt Få en fagmand til at kontrollere, om husets tag kan bære solceller eller -fangere. salg af strøm For nye solcelleanlæg afregnes produktion og forbrug på timebasis. Den strøm, du ikke selv bruger, aftager energinet.dk til en fast pris de første 10 år. placering Husk at anlægget ikke skal ligge i skygge. Solceller og -fangere er mest effektive, hvis de vender mod syd og har en hældning på 45. tilslutning Solcelleanlægget skal tilsluttes el-nettet af en aut. elinstallatør.

15 SOLENERGI 15 Det er i dag et vejr et solskinsvejr Solceller producerer elektricitet ved hjælp af moduler, som er nemme at installere og bruge. Solfangere optager varme fra solen, som overføres gennem rør til boligens varmtvandsbeholder. Anlæggene sidder ofte på taget, men de kan også integreres i tag, facade og vinduesglas, eller placeres på jorden. Solenergi er forholdsvis dyr i anlægsudgifter, men billig i drift. forsikring Orientér dit forsikringsselskab om dine nye solceller og/eller -paneler. Læs her nyheder, fakta og gode råd om solceller og solvarme. links Find her de rette energiløsninger, når du skal etablere solvarme. Tjek her dit anlæg. Se her reglerne for afregning af el.

16 16 fritidshuset Installér en luft-til-luft-varmepumpe i dit fritidshus og/eller el-opvarmede hus eller som supplement til en anden varmekilde f.eks. brændeovn. Vælg evt. en varmepumpe, der kan vendes om, så du også kan få aircondition i dit fritidshus. isolering Isolér boligen før du installerer en varmepumpe. Du får den bedste virkning og største besparelse i en tæt bolig. støj Vær opmærksom på placeringen af udedelen til din luft-til-vand-varmepumpe, da den kan støje. Støjen er normalt ikke hørbar, hvis døre og vinduer er lukkede, men undgå at placere den under f.eks. soveværelsesvinduet eller på terrassen. tjek Et jordvarmeanlæg skal kontrolleres mindst én gang årligt af en autoriseret montør. jordareal Hvis du vil installere en jord-til-vand-varmepumpe, skal du tjekke, at jordarealet kan rumme slangerne i den fornødne dybde og længde Et traditionelt enfamiliehus kræver et ude areal på 450 til 700 m 2 i en dybde på ca. 1 m.

17 VARMEPUMPER God varme fra luft og jord 17 Med en varmepumpe kan du udnytte varmen fra jord og/eller luft til at opvarme din bolig. Varmepumper bruger strøm, men yder langt mere energi, end de forbruger. Der findes tre slags varmepumper: En jord-til-vand-, en luft-til-vand- og en luft-til-luft-varmepumpe. Jordvarmepumper og luft-til-vand-varmepumper er de mest effektive og ideelle til helårshuse. regler Når du etablerer en jord-til-vand-varmepumpe, skal du søge tilladelse hos Ishøj Kommune, og du skal huske at færdigmelde det. Du behøver ikke tilladelse til øvrige varmepumper, men vær opmærksom på krav til afstand og støjniveau. Husk altid at følge Bygningsreglementet. links Her kan du læse om de tre forskellige typer varmepumper. Her kan du læse om fordele og ulemper ved varmepumper. Tjek varmepumpens kvalitet. Læs om og sammenlign elforsyninger i dit område.

18 18 grønt tag Et tag med planter som tagbelægning, ofte græs eller stenurter. Det kan optage op mod halvdelen af den regn eller nedbør, der falder på taget, og dermed aflaste kloakken. Husk at undersøge, om boligens bærende vægge og tagkonstruktion kan bære et grønt tag, samt om der er servitutter, lokalplan el. lign. som taler imod grønt tag som tagmateriale. regnvenlig belægning F.eks. grus, perlegrus, granitskærver, græsarmeringsnet eller sten og fliser med hulrum til græs, der lader vand trænge igennem og nedsive frem for at løbe til kloak. regntønde En tønde, der kobles på nedløbet og opsamler regnvand til havevanding, bilvask m.m. Tønden skal tømmes, før frosten sætter ind, eller graves ned i en frostfri dybde. regnvandstank En underjordisk kældertank, hvor regnvand fra tag og overflader opsamles og sendes via en automatisk pumpe til dit toilet og vaskemaskine. Da regnvand indeholder mindre kalk, får du mindre behov for vaskemiddel og kalkfjerner og mindsker slid på din vaskemaskine. regnbed Et beplantet bed af f.eks. stauder, buske og prydgræsser. En rende eller fordybning leder regnvandet hen til bedet, hvorfra vandet langsomt siver ned til undergrunden. Det skal anlægges et lavt sted mindst 5 m fra hus og skel. Få et gratis klimatjek og find ud af, hvordan du beskytter din bolig bedst muligt. og Få mere information om metoder, lovgivning og tilladelser. faskine En kasse eller hulrum i jorden fyldt med sten el. lign., som regnvand fra taget ledes hen til. Den fungerer som et midlertidigt depot for vandet, der langsomt siver ned i undergrunden uden om afløb og kloak. links Se mere om, hvordan du anlægger et regnbed, en regnvenlig belægning eller et grønt tag.

19 REGNVAND 19 Lokal anvendelse af regnvand Du kan selv anlægge en faskine eller et regnbed, men vær opmærksom på, at der kan være områder, hvor det ikke er lovligt. En faskine eller et regnbed må ikke placeres i forurenet jord eller tæt på søer, vandløb og drikkevandsboringer. Derfor skal du have nedsivningstilladelse fra Ishøj Kommune. Se mere i Ishøj Kommunes Spildevandsplan. Skal dit nedsivningsanlæg have overløb til kloak, skal du også have tilladelse til kloaktilslutning, og det skal udføres af en aut. kloakmester. Klimaforandringer vil i fremtiden give flere og kraftigere regnskyl. Det belaster kloakkerne og øger risikoen for oversvømmelse. I Ishøj Kommune skal vi bl.a. være opmærksomme på den øgede vandstand i Køge Bugt, Store Vejleå og Lille Vejleå. Det stigende regnvand behøver dog ikke kun være til gene. Du kan mindske presset på både grundvandet og spildevandssystemet ved at bruge dit regnvand i stedet for at lede det til kloak.

20 20 Autoriseret arbejde: Højvandslukke, pumpebrønd og omfangsdræn skal udføres af en autoriseret kloakmester. Priserne varierer fra , hvor en pumpebrønd er den dyreste (og mest effektive), og et omfangsdræn er den billigste løsning. Du kan ofte selv gøre meget af arbejdet til et omfangsdræn mht. udgravning og tætning af kælder. Forsikring: Det er ikke alle forsikringsselskaber, der dækker opstigende kloakvand/grundvand. Nogle tilbyder en udvidet dækning. Kig derfor i dine forsikringsbetingelser og husk at informere selskabet om løsninger, du installerer. Tjek også, om du kan få rabat, hvis du klimasikrer din bolig. højvandslukke En slags sluse med to klapper. Under daglig drift passerer spildevandet forbi; ved skybrud (opstemning i kloakken) lukker højvandslukket, så der ikke kan strømme vand ind i boligen. Der må ikke sidde snavs i lukkemaskinen, og det skal derfor renses jævnligt. pumpebrønd Kælderens spildevand løber til en pumpebrønd. Når brønden er fuld, pumpes det automatisk ud i kloakken via en eldrevet pumpe. Den skal jævnligt rengøres. omfangsdræn En slags nedgravet tagrende, der ligger langs boligens fundament og ydermur og leder overskydende vand væk til en regnvandsbrønd og videre til kloak og afløb. links Her kan du få gode råd om, hvordan du bruger, sikrer og vedligeholder din kælder bedst muligt. og Her kan du holde øje med skybrud, storm og lynnedslag og tilmelde dig et sms-varsel. Download Forsikring og Pensions app Husets Vejralarm

21 REGNVAND Undgå vand i kælderen 21 Kældre kan være sårbare over for skybrud og større regnmængder. Enten gennem gulvafløb, afløb ved trappeskakt ned til kælder eller ved toilet i kælderen. Det er ofte billigere at forebygge frem for at reparere. Du kan minimere risikoen for vandindtrængning vha. simple tiltag som f.eks. at rense tagrender, nedløb, brønde og lysskakter og holde fri dem for blade og snavs, så de ikke stopper til. Sørg også for, at terrænet omkring dit hus skråner væk fra huset. Lav alternativt små volde, der leder vandet væk fra de kritiske dele af huset. Du kan reducere risikoen yderligere ved at investere i et højvandslukke, en pumpestation eller et omfangsdræn.

22 FINANSIERING OG BYGGERIETS REGLER Kom godt i gang 01 Få inspiration i 02 Tjek lokalplaner, 03 Undersøg puljer og 04 Tag kontakt til din 05 Tag kontakt til en 06 Sæt i gang! denne brochure og reglementer mv. på tilskudsordninger på bank og hør om lokal håndværker, læs mere på diverse finansieringsmulig- som kan hjælpe dig links heri siden.dk heder med at lægge en plan for din klimaindsats. Husk du kan få fradrag for udgifter til håndværkerløn. Se mere på Det kan være svært at overskue, hvor man skal starte. Få fif og idéer til, hvor du kan begynde. og

23 23

24 4949

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandparken 23 4591 Føllenslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2015 Til den 19. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstegårdsvej 39 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele

Energiløsning. Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Anbefaling til luft-vandvarmepumpe. Fordele Energiløsning UDGIVET juni 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til luft-vandvarmepumpe I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mosevej 19 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. august 2015 Til den 11. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg

ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015. Energitjenestens oplæg ENERGITRÆF `15 Roskilde Januar 2015 Energitjenestens oplæg 1 Skift af olie- og naturgasfyr hvornår skal der skiftes Energitjenesten Kirsten Sander, arkitekt maa energi- og klimarådgiver 2 www. Energitjenesten.dk

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Bausager 008 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Bausager 008 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008440-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Uge Bygade 14 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015061 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2015 Til den 1. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere