PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet"

Transkript

1 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden. Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål.(de specialiseringsområder, som institutionen ikke tilbyder, kan slettes). Institutionens navn: A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Adresse: Bernhard Bangs Allé Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse: Frederiksberg Kommunes Center for Social Virksomhed 1

2 Åbningstider: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen nede i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder. Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Beskrivelse af brugergruppen: Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter) 103, 104 og STU Vi er Frederiksberg kommunes tilbud til voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, samt voksne med ASF. Tilbuddet gives underunder 103 og 104. Støttebehovet er individuelt og varierer fra let støttebehov til massivt støttebehov. Flere brugere har desuden flere udviklingsforstyrrelser og-/eller overbyggende psykiatriske diagnoser. x Antal børn/unge/voksne: Pt. 86 borgere, på sigt op til 100 borgere Aldersgruppe: STU er det 18-25, 103 og 104 er det Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) Vi arbejder ud fra KRAP og den anerkendende tilgang Vi arbejder konkret med struktureret visualiseret pædagogik, kraftigt inspireret af TEACCH-programmet, herunder også assesment. Fysiske rammer; ude og inde: Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) Selve centeret er på 3000m2 fordelt på 6 afdelinger; Bølgen kollektivt tilbud til borgere med udviklingshæmning på moderat funktionsniveau. Terrassen dagcenter for ældre borgere med diverse fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Haven og Udsigten tilbud til borgere med ASF, primært med stort støttebehov. Cafe Bernhard centerets kantine med produktionskøkken, der til dagligt laver med til alle borgere og ansatte på centret. 2

3 Ansatte (Antal og faggrupper pædagogisk faggruppe og andre faggrupper) Dato for sidste revidering: Juni 17 Pak & Sjak beskyttet beskæftigelse bestående af en produktionsafdeling samt et værksted. Afdelingen varetager også gartnerarbejde i centrets sansehave samt andre af kommunens matrikler Projektværkstedet - beskyttet beskæftigelse der beskæftiger kreativ produktion. Varerne sælges i centrets egen butik By Hand & Heart Vi er pt. 50 ansatte, pædagoger, PGU ere, medhjælpere, værkstedsassistenter og sosu er 3

4 B. Uddannelsesplan Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis 1. praktikperiode. Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om. Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan arbejder praktikstedet med det? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette? praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, Du introduceres til borgernes dagligdag i praksis og vil indgå i de daglige planlagte aktiviteter i samarbejde med din vejleder. Du skal oparbejde en arbejdsidentitet, dvs. møde til tiden, indgå et forpligtende samarbejde med dit team, deltage aktivt og reflekterende på møder. Du skal påbegynde at være en faglig meningsdanner og debattere dine meninger og holdninger i samarbejde med din arbejdskollegaer. Du skal påbegynde at indarbejde hvordan du kan reflekter teori ind i din pædagogisk praksis, altså i dit studieforløb. Du skal implementere dine komeptencemål fra den studerendes plan aktivt og i samarbejde med din vejleder i dit praktikforløb. Du skal planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere/dokumentere et praktikforløb med udgangspunkt i den metodik der er gældende i afdelingen, herunder gør brug af den faglitteratur der stilles til rådighed i praktikforløbet af os. 4

5 Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer, såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Du skal implementere dine komeptencemål fra den studerendes plan aktivitet og i samarbejde med din vejeleder i dit praktikforløb. Hvad har du lært af praktikforløbet iht., overstående? Hvad har fungeret og hvad har ikke? Du bør reflektere over hvordan det har været at arbejde ud fra den anerkendende tilgang, med struktureret visualiseret pædagogik, samt assesment. Grundlæggende har vi grundet brugergruppen fokus på hygiejne. Vi arbejder konkret med at brugerne træner personlig hygiejne og egenomsorg, både i forhold til trivsel og selvhjulpenhed. Ligeledes er det et krav at institutionens personale udøver en personlig høj hygiejne i deres arbejde. Anbefalet litteratur i 1. praktik: KRAP af Lene Metner og Peter Storgård Relevante artikler i forhold til den specifikke afdeling, artiklerne findes i den grønne praktikmappe som din vejleder introducerer dig til. Du kan også læse Slip anerkendelsen løs af Mads Ole Dall, der understøtter arbejdet og forståelsen af at arbejde ud fra den anerkendende tilgang. Praktikvejledning i 1. praktikperiode Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Hvordan støttes den studerendes uddannelsespraktik på praktikstedet CFSV Magneten? 5

6 Dit første besøg hos os på CFSV Magneten: Rammer for besøg, omhandler introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument og port folio, refleksion, samt vejledning. På for-besøg introduceres du for dit team, medarbejdergruppen, andet personale, fysiske rammer, opbygning af dagligdagen. Du vil også få dine mødetider udleveret. Vi sørger også for at du får din egen Frederiksbergmail, så du kan navigere kommunikativt mens du er hos os. På besøget vil der også være afsat tid til at du kan stille spørgsmål og afstemme forventninger. Vi har vores eget bibliotek. Når du første gang besøger stedet aftales med vejleder, hvilke bøger, der er gode at læse inden opstart. Senere aftales, hvad der i øvrigt skal/kan være relevant litteratur. (Se vores anbefalinger under hver praktikperiode). Uanset hvilken praktikperiode du skal være hos os, skal du forbi Administration på 1.sal, for at udfylde ansættelsesmæssige formaliteter. Din praktikperiode hos os: Når du starter vil du følge din vejleder. Er du i lønnet praktik har du 2 dage i oplæring hvor du er udenfor normeringen. Disse to dage skal bruges til at introducere dig til den daglige pædagogiske praksis og du kan stille alle de spørgsmål der forhåbentlig opstår undervejs. Du vil også blive orienteret om medicinhåndtering hvis dette er en del af din praksis hos os i praktikperioden. Når du er klar, senest efter 14 dage, udarbejdes plan for resten af forløbet, dine vejledningstimer planlægges og skemalægges, hvornår og med hvem. Fastholdelse af praktikdokumentindhold samt opfølgning på din port folio, ugentlig evaluering, vil være en fast rutine på vejledningstimer med egen vejleder. I første praktikperiode har du således 1 times fast vejledning med egen vejleder pr uge. For 2. og 3. praktikperiode har du 2 ugentlige timers vejledning med egen vejleder. Vi forventer at du bidrager aktivt til vejledningen, både med refleksioner, skriftlighed og debat. Derfor er det vigtigt at din port folie fra starten opleves som et levende arbejdspapir der afspejler din refleksion og udvikling, så brug din vejleders ekspertise vær nysgerrig! Praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen).det er praktikvejlederens ansvar at holde sig ajour med den enkelte praktikant, deres mål, trivsel og mulighed for at gennemføre forløbet. Om tvivl på dette kontaktes seminariet. Institutionslederen er ansvarlig for at de studerende bliver orienteret om relevant viden i forhold til organisationen. Vejlederen er ansvarlig for at mål er relevante, at den studerende får vejledning generelt og at tage problemer op 6

7 på et tidligt tidspunkt, hvis de er i tvivl om, at den studerende er egnet. Leder og praktikvejleder er garanter for at praktikforløbet har den nødvendige kvalitet i forhold til at den studerendes mål kan indfries. Der er på stedet en udarbejde uddannelsesplan for alle 3 praktikperioder. 7

8 C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik 2. praktikperiode Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper: A. Børn og unge med særlige behov. B. Mennesker med sociale vanskeligheder. C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. Vidensmål: Den studerende har viden om. kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale Færdighedsmål: Den studerende kan.. kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner, Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette? Vi bestræber os på at kommunikere anerkendende og have et anerkendende kropssprog. Vi bestræber os på at kommunikere anerkendende visuelt, herunder brug af Boardmaker, PECS, Sociale historier, Comfor, Tegn til tale, Livshistorie bøger. Derudover indføres den studerende i de tre P er vedrørende de tre arbejdsidentiteter (professionel, personlig, privat) ift., at kunne indgå som professionel lønmodtager i en pædagogisk praksis. Du vil som studerende blive præsenteret for BOSTED et digitalt information, ledelses og styringssystem. BOSTED bruges til almindelig daglig kontakt med Bostederne, FKO (faglig kvalitetsoplysning)er en integreret del af BOSTED, her findes alle tænkelige data på borgerne, samt handleplaner, mål og delmål. 8

9 professionsetik og pædagogiske værdier, konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd, analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber, vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder, Du vil som studerende få en introduktion umiddelbart efter opstart og det forventes at du bruger og benytter BOSTED dagligt i dit praktikforløb. På det etiske niveau gør institutionen en dyd ud af brugerinddragelse og brugerindflydelsen via vores bruger-råd i institutionen. Endvidere afvikles BUS-samtaler (brugerudviklingssamtaler) en gang årligt og institutionens brugere medvirker på egne handleplansmøder hvis det er muligt og hvis det giver mening i forhold til funktionsniveauet. Du vil som studerende blive inddraget i den grad det er muligt i dit praktikophold hos os. Herudover er det en etisk værdi, at personalet forsøger at iværksætte et individuelt pædagogisk tilbud til den enkelte bruger, der tager højde for primære problematik interesser og behov hos den enkelte bruger. Yderligere ser vi det som en etiske forpligtigelse at vores brugere, er en del af et fællesskab på deres afdeling og på centret som helhed. Angående begrebet magt henholder vi os til Socialstyrelsens pjece Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Denne findes i vores bibliotek. Du vil som studerende skulle forholde dig fagligt til begrebet magt, herunder brugen af magtanvendelse og diverse magtbegreber og disse vil blive diskuteret og reflekteret i vejledningen. Vi arbejder ud fra en Low Arousal metode/tilgang, hvor vi arbejder med affektstrategier på den enkelte bruger, gruppe eller afdeling. Vi arbejder også med risikovurderinger på de borgere hvor der jævnligt er problemadfærd. På sigt vil vi gerne implementere Studio III. Ud fra ovennævnte metode vil du som studerende blive introduceret til den praktiske del af konflikthåndteringen og nedtrapning af affektudbrud, samt lære hvordan du dokumenterer - og udfylder relevante registreringsskemaer. Du vil i samarbejde med din vejleder eller dit team vurdere og evaluere adfærds registreringerne ift., trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 9

10 bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis hjælpemidler og professionsteknologier i et læringsog udviklingsperspektiv. tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring. Da centeret består af forskellige afdelinger med mange forskellige brugerprofiler vil det variere hvordan du som studerende kan arbejde kreativt, musisk og æstetisk på den enkelte afdeling eller med den enkelte bruger. Du vil dog altid have muligheden for at planlægge, tilrettelægge pædagogiske aktiviteter for efterfølgende at evaluere den pædagogiske proces. Såfremt du ikke kan oparbejde en sådan kompetence vil din vejleder hjælpe med at etablere et samarbejde med en afdeling hvor det er muligt De fysiske hjælpemidler vi bruger sker i samarbejde med hjælpemiddelcentralen. Professionsteknologi er ikke noget vi i større omfang beskæftiger os med grundet økonomi. Vi følger dog med i den teknologiudviklingen og hvor det er økonomisk muligt, forsøger vi at arbejde og implementere teknologier. Anbefalet litteratur i 2. praktik: I anden praktik forløb stilles der krav om at den studerende kan fordybe sig teoretisk. Her er der krav om at læse to fagbøger: KRAP af Lene Metner og Peter Storgård Theo Peters: Autisme fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis. (Denne bog kan ikke længere købes, men du kan låne et eksemplar hos os) Per Lorentzen: Fra tilskuer til deltager, kan læses for at understøtte arbejdet med den anerkendende tilgang. Praktikvejledning i 2. praktikperiode Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Hvordan støttes den studerendes uddannelsespraktik på praktikstedet CFSV Magneten? 10

11 Dit første besøg hos os på CFSV Magneten: Rammer for besøg, omhandler introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument og port folio, refleksion, samt vejledning. På for-besøg introduceres du for dit team, medarbejdergruppen, andet personale, fysiske rammer, opbygning af dagligdagen. Du vil også få dine mødetider udleveret. Vi sørger også for at du får din egen Frederiksbergmail, så du kan navigere kommunikativt mens du er hos os. På besøget vil der også være afsat tid til at du kan stille spørgsmål og afstemme forventninger. Vi har vores eget bibliotek. Når du første gang besøger stedet aftales med vejleder, hvilke bøger, der er gode at læse inden opstart. Senere aftales, hvad der i øvrigt skal/kan være relevant litteratur. (Se vores anbefalinger under hver praktikperiode. Uanset hvilken praktikperiode du skal være hos os, skal du forbi Administration på 1.sal, for at udfylde ansættelsesmæssige formaliteter. Din praktikperiode hos os: Når du starter vil du følge din vejleder. Er du i lønnet praktik har du 2 dage i oplæring hvor du er udenfor normeringen. Disse to dage skal bruges til at introducere dig til den daglige pædagogiske praksis og du kan stille alle de spørgsmål der forhåbentlig opstår undervejs. Du vil også blive orienteret om medicinhåndtering hvis dette er en del af din praksis hos os i praktikperioden. Når du er klar, senest efter 14 dage, udarbejdes plan for resten af forløbet, dine vejledningstimer planlægges og skemalægges, hvornår og med hvem. Fastholdelse af praktikdokumentindhold samt opfølgning på din port folio, ugentlig evaluering, vil være en fast rutine på vejledningstimer med egen vejleder. I første praktikperiode har du således 1 times fast vejledning med egen vejleder pr uge. For 2. og 3. praktikperiode har du 2 ugentlige timers vejledning med egen vejleder. Vi forventer at du bidrager aktivt til vejledningen, både med refleksioner, skriftlighed og debat. Derfor er det vigtigt at din port folie fra starten opleves som et levende arbejdspapir der afspejler din refleksion og udvikling, så brug din vejleders ekspertise vær nysgerrig! Praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen).det er praktikvejlederens ansvar at holde sig ajour med den enkelte praktikant, deres mål, trivsel og mulighed for at gennemføre forløbet. Om tvivl på dette kontaktes seminariet. Institutionslederen er ansvarlig for at de studerende bliver orienteret om relevant viden i forhold til organisationen. Vejlederen er ansvarlig for at mål er relevante, at den studerende får vejledning generelt og at tage problemer op på et tidligt tidspunkt, hvis de er i tvivl om, at den studerende er egnet. Leder og praktikvejleder er garanter for at praktikforløbet har den 11

12 nødvendige kvalitet i forhold til at den studerendes mål kan indfries. Der er på stedet en udarbejde uddannelsesplan for alle 3 praktikperioder. 12

13 C. Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3.praktikperiode Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. Vidensmål: Den studerende har viden om. Færdighedsmål: Den studerende kan.. Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette? institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser, agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, Du vil som studerende i din 3. praktikperiode på CFSV Magneten få mulighed for at erhverve dig en professionsbevidsthed og identitet i arbejde med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og/eller ASF. Du vil som studerende få udleveret CFSV s personalehåndbog som du bør læse indgående. Vi forventer at du i din praktikperiode skaber sammenhæng mellem den pædagogiske praksis der foregår på CFSV, sammensat med den faglig videnskabsteoretiske pensum du har med dig fra dit uddannelsesstedet. Dette ved at fokusere på sammenhængen mellem den pædagogiske praksis på CFSV og den videnskabsteoretiske del, i din uddannelse porte-folio. Dette vil også være, hvad der fagligt debatteres ved vejledningerne. Du vil som studerende blive præsenteret og introduceret for CFSV s institutionelle, organisatoriske, forvaltnings- og ledelsesmæssige ramme som CFSV er underlagt som institution i Frederiksberg kommune. Herunder vil du få indblik i CFSV s organisation gennem et obligatorisk informationsmøde 13

14 med vores center leder. Endvidere vil du få formidle, hvad det vil sige at være pædagogisk leder for en organisation son CFSV ift., økonomi, generelle organisatoriske problemstillinger af varierende karakter, ressourcefordeling, arbejdsmiljø, implementering af nye tiltag, prioritering af arbejdsopgaver, samarbejde eksternt osv. Du skal som studerende kunne agere indenfor CFSV s pædagogiske og organisatoriske referenceramme. Du vil som studerende få kendskab til disse på introdagene og gennem det daglige arbejde bl.a. via refleksion over din pædagogiske ageren. Du skal som studerende skal sætte dig ind i institutionens (CFSV) værdigrundlag, pædagogiske metoder og praksis, som er vores arbejdsfundament. Og du skal som studerende kunne arbejde ud fra denne. Dvs., at det forventes at du som studerende kan, ud fra det læste, agere i overensstemmelse med dette og derved opnå overensstemmelse mellem det læste og institutionens praksis. Gennem det pædagogiske arbejde, vil du som studerende få indsigt i hvordan brugeren støttes og vejledes på baggrund af den pædagogiske referenceramme. Denne vil også være rammesættende for den faglige dialog i din 3.praktikforløb. I den forbindelse skal du som studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre CFSV s eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af ovennævnte pædagogisk praksis. Du skal som studerende ved hjælp af erfaring, viden og faglig fundering kunne stille kritiske spørgsmål til CFSV s praksis for dermed, at kunne være med til at påvirke og udvikle den. Vi forventer at du som studerende, målrettet kan tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter, skaber 14

15 trivsel, læring, og udvikling for vores brugere. Det vægtes derfor højt at du er i stand til at se vores brugeres behov samt vurdere hvordan de vil profitere af de projekter/aktiviteter du planlægger. Det forventes ligeledes, at du arbejder med empiri af egne observationer/iagttagelser som danner baggrund for din pædagogiske omverdensforståelse i arbejde med CFSV s brugere. I den sammenhæng skal der være fokus på trivsel, læring, udvikling eller afvikling. Som studerende i din sidste praktik forventes det at der bruges tid på at italesætte hvad den pædagogiske profession er for en størrelse, hvad er dens fokus og hvordan ser du dig selv som studerende i den. Ved teammøder har du som studerende mulighed for at byde ind med aktuelle pædagogiske argumenter, omverdensforståelser, handleformer, metodeovervejelse ved opstået faglige problematikker. Det forventes at du deltager aktivt på diverse møder hvor du som studerende fortæller hvad der arbejdes med, hvordan der arbejdes og i øvrigt er bidragende til den pædagogiske debat der måtte være. forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder, foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet Du skal ud fra en socialpædagogisk synsvinkel foretage en faglig vurdering af de metoder som CFSV anvender. Dette gøres sammen med din vejleder. Du skal som studerende forholde dig kritisk til de individuelle pædagogiske handlerplaner der findes på afdelingen på den enkelte bruger i BOSTED. Endvidere skal du som studerende forsøge at få et overordnet pædagogisk overblik over afdelingens brugere, således at du kan vurdere om den pædagogisk tilgang er hensigtsmæssig i forhold til den enkelte brugers behov og ressourcer anvendes. Anvendes eksempelvis de rette eller den rette pædagogiske tilgange og metoder på den konkret bruger og på afdelingen som helhed. 15

16 tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde, opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende, indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger, redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde Du skal som studerende have særlig fokus på om brugerens hverdagen generer tilstrækkelig tryghed, overskude, giver rum til at brugerens daglige gøremål/aktiviteter mm. Du skal som studerende selvstændigt arbejde efter disse pædagogisk handleplaner/aftaler der er lavet på den enkelte bruger. Det forventes at du som den studerende stiller sig spørgende /reflekterende til pædagogiske beskrivelser/metode ved vejlednings seancerne, samt i hverdagen. Vi forventer at du som studerende deltager i det et tværfaglige samarbejde der foregår på CFSV. Det kan være opfølgningsmøder med sagsbehandler, netværksmøder, udredning og handleplansmøder med Bosteder eller samarbejdspartnere i -og uden for Frederiksberg kommune. Du vil som studerende få mulighed for at læse sagsakter på den enkelte bruger. Du er som studerende ansvarlig for at udfører de opgaver der er planlagt på den enkelte afdeling på den pågældende dag i samarbejde med dine kollegaer. Dette indebærer også udlevering af medicin, dokumentation af det pædagogiske arbejde og andre faglige opgaver mm. Du vil som studerende blive introduceret til de daglige opgaver og vil i kraft af oplæring være i stand til at udfører dem mere eller mindre selvstændigt. Evt., retningslinjerne for medicinhåndtering introduceres for dig som studerende på de første introdagene. forandringsprocesser og innovation, deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, Du vil som studerende skulle deltage på de fastlagte teammøder i din afdeling. Du bør som studerende have et fast punkt på dagsordnen til teammøderne, hvor du som studerende enten kan bidrager med forslag og refleksioner over praksis, men også få sparring fra den resterende personale gruppe. Det ses gerne at du som studerende byde ind med emner til dagsorden, som du ønsker drøftet. 16

17 didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og førstehjælp. Anbefalet litteratur i 3. praktik: sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis udføre grundlæggende førstehjælp Du bør som studerende i dit praktikforløb aktivt og i stigende omfang deltage i debatten/dialogen omkring div. punkter i takt med jo bedre kendskab du som studerende får til afdelingens/teamets brugergruppen. Du bør som den studerende foranstalte et strukturelt reflektionsrum hvor du som studerende dagligt har mulighed for at reflektere over din pædagogiske praksis bl.a. gennem opdatering af din port folio, dialog med kollegaer eller vejleder mm. Du har som studerende mulighed for, at deltage i personalemøder og andre tværfaglige møder, hvis disse er planlagt i praktik perioden. Du bør som studerende opøve skriftlige dokumentationsteknikker så som referat-tagning, udfyldning af evalueringsskrivelser, samt andet relevant skrivearbejde. Alle ansatte på CFSV har førstejælpskursus. Vi kan dog ikke garantere at suplementskurset er lige præcis i din praktikperiode. I tredje praktik forløb stilles der krav om at den studerende kan fordybe sig teoretisk. Her er der krav om at læse fire fagbøger: KRAP af Lene Metner og Peter Storgård Per Lorentzen: Fra tilskuer til deltager. Tony Attwood: Aspergers Syndrom Theo Peters: Autisme fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis. (Denne bog kan ikke længere købes, men du kan låne et eksemplar hos os) Praktikvejledning i 3. praktikperiode Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes port folio? 17

18 Hvordan støttes den studerendes uddannelsespraktik på praktikstedet CFSV Magneten? Dit første besøg hos os på CFSV Magneten: Rammer for besøg, omhandler introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument og port folio, refleksion, samt vejledning. På for-besøg introduceres du for dit team, medarbejdergruppen, andet personale, fysiske rammer, opbygning af dagligdagen. Du vil også få dine mødetider udleveret. Vi sørger også for at du får din egen Frederiksbergmail, så du kan navigere kommunikativt mens du er hos os. På besøget vil der også være afsat tid til at du kan stille spørgsmål og afstemme forventninger. Vi har vores eget bibliotek. Når du første gang besøger stedet aftales med vejleder, hvilke bøger, der er gode at læse inden opstart. Senere aftales, hvad der i øvrigt skal/kan være relevant litteratur. (Se vores anbefalinger under hver praktikperiode.) Uanset hvilken praktikperiode du skal være hos os, skal du forbi Administration på 1.sal, for at udfylde ansættelsesmæssige formaliteter. Din praktikperiode hos os: Når du starter vil du følge din vejleder. Er du i lønnet praktik har du 2 dage i oplæring hvor du er udenfor normeringen. Disse to dage skal bruges til at introducere dig til den daglige pædagogiske praksis og du kan stille alle de spørgsmål der forhåbentlig opstår undervejs. Du vil også blive orienteret om medicinhåndtering hvis dette er en del af din praksis hos os i praktikperioden. Når du er klar, senest efter 14 dage, udarbejdes plan for resten af forløbet, dine vejledningstimer planlægges og skemalægges, hvornår og med hvem. Fastholdelse af praktikdokumentindhold samt opfølgning på din port folio, ugentlig evaluering, vil være en fast rutine på vejledningstimer med egen vejleder. I første praktikperiode har du således 1 times fast vejledning med egen vejleder pr uge. For 2. og 3. praktikperiode har du 2 ugentlige timers vejledning med egen vejleder. Vi forventer at du bidrager aktivt til vejledningen, både med refleksioner, skriftlighed og debat. Derfor er det vigtigt at din port folie fra starten opleves som et levende arbejdspapir der afspejler din refleksion og udvikling, så brug din vejleders ekspertise vær nysgerrig! Praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen).det er praktikvejlederens ansvar at holde sig ajour med den enkelte praktikant, deres mål, trivsel og mulighed for at gennemføre forløbet. Om tvivl på dette kontaktes seminariet. Institutionslederen er ansvarlig for at de studerende bliver orienteret om relevant 18

19 viden i forhold til organisationen. Vejlederen er ansvarlig for at mål er relevante, at den studerende får vejledning generelt og at tage problemer op på et tidligt tidspunkt, hvis de er i tvivl om, at den studerende er egnet. Leder og praktikvejleder er garanter for at praktikforløbet har den nødvendige kvalitet i forhold til at den studerendes mål kan indfries. Der er på stedet en udarbejde uddannelsesplan for alle 3 praktikperioder. CFSV Uddannelsesplan : Social- og specialpædagogik - 4.praktikperiode: Ønsker du at afvikle din 4. praktik på CFSV Magneten, skal du pr telefon kontakte afdelingsleder Line Knudsen på tlf Ved samtalen aftales et intromøde og en rundvisning på CFSV. Til mødet skal du præsentere et udkast til din problemformulering, så vi kan afklare i hvilken afdeling det giver bedst mening at du afvikler din praktikperiode. Det er også muligt at afvikle 4. praktikperiode som gruppe, proceduren for opstart er den samme. På intromødet aftales et opstartsmøde. Opstartsmødet har til formål at afklare problemformulering, blive introduceret til den afdeling hvor man skal være, aftale arbejdstider for de 16 dage á 6 timer, samt udfylde praktikdokumentet. Det er også her du selvfølgelig kan stille alle de spørgsmål du måtte have. Herefter afvikles de 16 dage ud fra det der er besluttet i samarbejdsaftalen. Skal denne redigeres undervejs skal du kontakte afdelingsleder Line Knudsen for at få godkendt dette. Du kan finde overordnet information om 4 prak tik i nedenstående link fra UCC. Vi forventer at du har læst dette inden opstartsmødet. Efter endt praktikperiode, fremlægger du dine resultater til den afdeling hvor du har været tilknyttet og vi vil selvfølgelig også meget gerne have lov at læse det færdige bachelorprojekt hvis vi må. 19

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan 1. praktikperiode C. Uddannelsesplan for specialiseringen for Social- og specialpædagogik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn Adresse A. Beskrivelse af praktikstedet Center Nørrebro Tlf. 82 56 22 00 E-mailadresse Hjemmesideadresse Åbningstider Specialiseringsmuligheder på praktikstedet For hurtigt overblik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Institutionens navn: Adresse: VEDBYHOLM 8-10 Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Institutionens navn: Adresse: VEDBYHOLM 8-10 Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: UK Gladsaxe Transformervej Søborg. Tlf.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: UK Gladsaxe Transformervej Søborg. Tlf. PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Bø. Kildespring

A. Beskrivelse af praktikstedet Bø. Kildespring PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: adresse: Fritids- og juniorklubben Filippa

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: adresse: Fritids- og juniorklubben Filippa PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!! Når du får praktikplads i Nærum SFK, bliver du også en del af arbejdet i Nærum ungecenter, hvilket betyder faste aftenvagter. Du får altså mugligheden for at lære om to forskellige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 3317 1133 E-mailadresse: Hjemmesideadresse: KKFO v/ Skolen i Ryparken Ryparken 81, 2100 Østerbro Mail@sir.kk.dk www.sir.kk.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 1 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE af 12/10-2015. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE af 12/10-2015. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE af 12/10-2015 A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 59 91 12 67, 20 70 20 29 E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Første praktikperiode og Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Første praktikperiode og Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Første praktikperiode og Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Carlshuse. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE Carlshuse. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Carlshuse Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Første praktikperiode og Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Første praktikperiode og Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Første praktikperiode og Social- og specialpædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE GEORGS ÆSKE

PRAKTIKBESKRIVELSE GEORGS ÆSKE PRAKTIKBESKRIVELSE GEORGS ÆSKE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: adresse: Fritids- og juniorklubben Filippa

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: adresse: Fritids- og juniorklubben Filippa PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Lyngby Menighedsbørnehave Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Lyngby Menighedsbørnehave Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Int. Inst. Havblik Tlf.: 32 59 90 51 E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Gerbrandsvej 5 D, 2300 København S 37506@buf.kk.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Nørregården. Institutionens navn: Adresse: Tunehøj 1

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Nørregården.  Institutionens navn: Adresse: Tunehøj 1 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagog studerende. Boenheden Højtoftevej 50

Uddannelsesplan for pædagog studerende. Boenheden Højtoftevej 50 Uddannelsesplan for pædagog studerende Boenheden Højtoftevej 50 Med denne beskrivelse vil vi byde dig velkommen, som pædagogstuderende på Boenheden Højtoftevej 50. Her kan du læse lidt om, hvem vi er,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere