BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende:"

Transkript

1 J. nr. Arkiv nr. B BYGGESAG Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: j - j 2 k m.fl., Båstrup Dannevang Asminderød almennyttigt Boligselskab Arkitektkontoret "Møllen", Strandgade 53, Helsingør /2 modt. 6/3 29/8 Andragende Approbation Art: 121 boliger + fælleshus Ibrugtagningstilladelse 6/3 1/7 8/7 29/8 7/ /10 31/10 Henvendelse fra: Aksel V. Jensen fra: Byrådssekretariatet til: - do - til: Aksel V. Jensen fra: Hans Christensen fra: ark.kontoret "Møllen" fra: Aksel V. Jensen Vedrørende: Frems. ingeniørprojekt. Anm. om en udtalelse til skema 2 Medd. den ønskede udtalelse. Godkendelse af ingeniørprojekt. Anm. om påbegyndelse af kloakarbejde. Færdigmelding af 1.etape - 40 boliger. Rapport over måling af lydisolation. 6/11 til: Arkitektkontoret "Møllen" Medd. till. til ibrugtagning /1 modt. 26/1 fra: do. Færdigmelding af 2. etape - 34 boliger, 15/4 fra: Arkitektkontorét Møllen Anm. om ibrugtagningstill. 28/4 til: do Boligerne kan tages i brug.

2 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE C A T AS^/^pi Rådhuset Fredensborg. Tlf Giro J V*/! \ * J f \ i 1 Ejendomsforvaltningen' Fredertslborg-HymSelJæk Kommwn Ejentiiomsforvafifnmgen Arkitektkontoret "Møllén" A/S Strandgadé 53, 3ooo Helsingør Journal nr. Telefon lokal Skrevet af Fredensborg, den B 11.33o 345.JTP/IH 28. april 1987 Vedr.: Ejendommen matr. nr. 2 k m.fl. Båstrup, Dannevang. Ved' et færdigsyn dén 24. april 1987 er det konstateret at boligerne Dannevang, nr. 254 A til 284 B kan tages i brug. Med venlig hilsen Bj. V. Steen / J. Thage Petersen o. - Korrespondance bedes slilci til kommunen og ikke til enkeltpersoner -

3 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Rådhuset Fredensborg. Tlf Giro GENPART Arkitektkontoret "Møllen" A/S Strandgade 53, 3ooo Helsingør B 11.33o 346 KN/IH 3o. januar 1987 Vedr.: Ejendommen matr. nr. 2 k m.fl. Båstrup, Dannevang«Ved færdigsyn den 29. januar 1987 har man konstateret, at der intet er til hinder for at boligerne Dannevang 238 A B og 286 A B (ialt 34 boliger) kan tages ibrug. Med venlig hilsen Bj. v. Steen / Knud Nielsen i. v

4 Dannevang 296A 29CC 296E 290 B 8290/ 288BB A 296 B 278A r 252E{_252 i' fø/w m m (260A ^601 26CC 276A 262AI262E 262C 2620 V 2761 ^ I 241 SVAJ-

5 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE - TEKN1ET4 FORVALTNING INDGÅET J. NR.: Fredensborg-Humlebæk Kommune Teknisk forvaltning Rådhuset {ANDEN iden: ^ 3 fvif ^ j To c nc wsttnrg-humlebæk KcSweI FREDENSBORG-] SoMSFbRVALTNlNGEN INDGÅET 3480 Fredensborg D. 22APR.1987 Arkitektkontoret "møllen" a/s Strandgade Helsingør Tlf Arkitekter m. a. a. Byplanlæggere f. a. b. Gert Ingemann Claes Høgly Jørn Pedersen Jens Rosenkjær dato 15. april 1987 Gl/bb reg. nr postgiro nr Vedr.: Opførelse af almennyttigt boligbyggeri, syd for Dannevang, Fredensborg. Matr. nr. 2k m.fl. Båstrup På vegne af Asminderød Almennyttigt Boligselskab, tillader undertegnede sig herved at færdigmelde 2. etape, 48 boliger i område øst. Indflytning af lejere er aftalt til 1. maj Byggeleder på pladsen er ing. Benny F. Jensen, H.H.S. A/S, telefon , som bedes kontaktet ved syn på pladsen. Ibrugtagningstilladelserne bedes udfærdiget og tilsendt os hurtigst muligt. Gerlt Ingemann arkitekt M.A.A.

6 o^cldx /OllA G z r r ir 5otk.:3oa, 5,7 f a. i i i afea-i 2*CL -n a n n o s = y 55T3^3<6 tftøpp ~ H b * S i s 4 p l 30% 99 t&csoa %Ob 10n\2øa EB 2? T N / 30<t' 2/^mé.%toÅ d~. 'BLOK KTR. 2. Qygqe S ZyEtJL/ø'tfEDS A/72,;

7 Arkitektkontoret "møllen" a/s FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMM JFTE EJENDOMSFORVALTNINGEN INDGÅET Strandgade Helsingør Tlf D. 26JAN Fredensbjorg-Humlebæk Kommun'e Teknisk Forvaltning Rådhuset! 3480 Fredensborg. J. NR.: Arkitekter m. a. a. Byplanlæggere f. a. b. Gert Ingemann Claes Høgly Jørn Pedersen Jens Rosenkjær dato 16. januar 1987 Gl/bb reg. nr postgiro nr Vedr.: Opførelse af almennyttigt boligbyggeri, syd for Dannevang, Fredensborg. Matrj. nr. 2k m.fl. Båstrup På vegne af^asminderød Almennyttigt Boligselskab, tillader undertagende sig herved at færdigmelde 2. etape, 34 boliger i område øst. Indflytning af lejere er aftalt til l. februar Byggeleder på pladsen er ing. Benny F. Jensen, H.H.S. A/S, telefon , som bedes kontaktet ved syn på pladsen. Ibrugtagningstilladelserne bedes udfærdiget og tilsendt os hurtigst muligt. ig)hilsen! in arki'tekt M.A.A.l

8 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Rådhuset Fredensborg. TIL (02) Giro GENPART Arkitektkontoret "Møllen" A/S Strandgade 53, 3ooo Helsingør B 11.33o 37o HCH/IH 7. november 1986 Vedr.s Ejendommen matr. nr. 2 Ik m.fl. Båstrup by, Dannevang, 348o Fredensborg. Ved et herfra foretaget eftersyn den 3o. oktober 1986 på ovennævnte ejendom, konstateredes det at der intet er til hinder for at boligerne, Dannevang 162 a til 196 b (ialt 4o boliger) kan tages i brug. Det forudsættes dog at bygningsreglementet for småhuse (BR-S85) kap. B stk. 2 overholdes. Med venlig hilsen Bj. V. Steen / H.C. Høgh

9 FREDENSBORG-: EJENDOM' D. 160KT. i986 >.IMUNE VNINGEN Strandgade Helsingør Tif Arkitektkontoret "møllen" a/s Fredensborg-Humlebæk Teknisk Forvaltning, Rådhuset 3480 Fredensborg Arkitekter m. a. a. Byplanlæggere f. a. b. Gert Ingemann Claes Høgly Jørn Pedersen Jens Rosenkjær dato reg. nr postgiro nr Vedr.: Opførelse af almennyttigt boligbyggeri, syd for Dannevang, gredensborg. Matr. nr. 2 m.fl. Båstrup. På vegne af Asminderød Almennyttige Boligselskab, tillader undertegnede sig herved at færdigmelde 1. etape, 40 boliger i.område vest. Indflytning af lejere er aftalt til 1. nov Byggeleder på pladsen er ing. Hans Ole Erichsen, H.H.S. A/S, telefon (02) , som bedes kontaktet ved syn på pladsen. Ibrugtagningstilladelserne bedes udfærdiget og tilsendt os hurtigst muligt. Gert Ingemann arkitekt m.a.a Bilag: 1 stk. færdigmeldelseskort

10 1. etape 4o boliger område vest. Anmeldelse om fuldført byggearbejde Byggesagsnummer / B j r Byggetilladelsens dato / 29/ Byggearbejdet er fuld«bygherre Hk. Vej navry Danne k ste'dbefåemslse) ' Matrikelbsteonejse 1 2 rqqiét.jystrup 1 les udstedt. Asminderød Almennytti^^-^ojjigsSD-skab v/formand Keld Sørensen,Kløve^vej 11, 3480 Fredensborg Dato Uijtterftm^cttn ansvat/ige for arbejdets udforelse) 15. okt. 1986( etfft Injgemann arikitekt m.a.a. Eftertryk kun efter aftale KOMMUNETRYK Teleføn Bestillingsnr.T F 439 W 3

11 AKSEL V. JENSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Hl Foreningen af rådgivende Ingeniører SKOVLEDET DK 3400 HILLERØD. TELEFON (02) * GIRONR A/S-REG.NR Fredensborg-Humlebæk Kommune Tinghusvej 3480 Fredensborg att.: Bygningsinspektoratet. (K, R. Hillerød,^dan FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE EJENDOMSFORVALTNIjiRHW! nr - INDGÅET D. C3N0V ANDEN I DEN: PSA/jwh 1214 Angår: Lystholmvænget 121 boliger, matr. nr. 2 K m.fl. Under henvisning til inspektoratets byggetilladelse, Deres jr.nr. Bil.330 skal vi hermed fremsende "Rapport over måling af lydisolation" af rådg. civ.ing. A.E. Wiuff Aps, Hillerød. Rapporten angiver, at BR-5 85 kap er overholdt for alle udførte målinger. Vi opfatter de udførte målinger som repræsentative for bebyggelsen, og der vil ikke blive fremsendt yderligere målinger til inspektoratet, medmindre specielle forhold ønskes belyst. Med venlig hilsen kopi: Arkitektkontoret "Møllen" H.Hoffmann & Sønner.

12 \ A. E. Wiuff ApS RÅDGIVENDEINGENIØRFIRMA. H OSTRUPVEJ 20 A. 3400HILLERØD. TELEFON AKSEL V. JE NSEN *Vs SAG NR. Sag: Lystholmvænget, afsnit I I. Sag nr: 831 Dato: 29.oktober 1986 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE EJENDOMSFORVALTNINGEN INDGÅET INDG 3 0 OKT 198S AJ JJ )PP PA EM JH V & R A Q3N0V !. NR.: j ANDEN i DEN: Rapport over måling af lydisolation Rekvirent. Aksel V. Jensen Rådgivende ingeniør FRI Skovledet , 3400 Hillerød. Måleobjekt. Der måltes luftlydisolation og trinlydniveau mellem og i boligenheder i boligbebyggelsen Lystholmvænget, Fredensborg. Boligenhederne, der var indflytningsfærdige, er lydteknisk at betragte som rækkehuse. Måletidspunkt. Målingerne fandt sted den 21.oktober Målemetode. Målingerne er udført i overensstemmelse med BR-82, bilag 3. Måleresultater. Resultaterne af målingerne af luftlydisolation er vist grafisk og skematisk på tegning nr Resultaterne af målingerne af trinlydniveau er vist grafisk og skematisk på tegning nr Reg. nr /2

13 A. E. Wiuff ApS RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA.HOSTRUPVEJ 20 A. 3400HILLERØD. TELEFON En oversigt over måleresultaterne og en vurdering af, om de opfylder kravene i BR-82 kap.9, er vist på tegning nr. 1. Kommentarer til måleresultater. Luftlydi solation. Måleresultaterne viser, at luftlydisolationen i dé undersøgte tilfælde opfylder kravet i BR-82 kap stk.l (R' w = 55dB)..Trinlydniveau. Måleresultaterne viser, at trinlydniveauet i de undersøgte tilfælde opfylder kravet i BR-82 kap stk.2 (L' n#w = 58dB, badeværelsesgulve) og kravet i BR stk.l (L' n^w = 53dB, øvrige gulve). A.E.Wiuff /// Reg. nr

14 OVERSIGT OVER MALERESULTATER. Luftlydisolation. Tegn. nr. Senderum Modatgerum R' w,db målt BR-82 krav Opfylder BR-82 kap stk.1 2. Hus 184A, Køkken Hus 184B, Stue ja 3. Hus 186B, Køkken Hus 186A, Stue ja 4. Hus 186C, Værelse (underetage) Hus 186B, Værelse (underetage) 57 =55 ja 5. Hus 186C, Værelse (overetage) Hus 186B, Værelse (overetage) 55 =55 ja 6. Hus 186C, Bad (overetage) Hus 186B, Bad (overetage) 63 =55 ja 7. Hus 188A, Værelse Hus 188B, Værelse 59 liv cn cn ja 8. Hus 188A, Bad Hus 188B, Bad 63 =55 ja Trinlydniveau. Tegn. nr. Senderum Modtagerum L 'n,w»db målt BR-82 krav Opfylder BR-82 kap stkil 9. Hus 184A, Køkken Hus 184B, Stue.45 CO LO VII ja 10. Hus 186B, Køkken Hus 186A, Stue ja 11. Hus 186C, Værelse (underetage) Hus 186B, Værelse (underetage) 43 =53 ja 12. Hus 188A, Værelse Hus 188B, Værelse 44 =53 ja 13. Hus 186C, Bad (overetage) kap stk.2 Hus 186B, Værelse (underetage).42 =58 ja 14. Hus 188A, Bad Hus 188B, Værelse 49 =58 ja LYSTHOLMVÆNGET, AGSNIT II. Oversigt over måleresultater. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 1.

15 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.l84a, køkken m* 7,8 R'w = 58 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk.l Hus nr.18.4b, stue m 3 43 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse CQ. 10 o ro db 6 Hus nr. 184B Hus nr.. 184A Køkken f Hz R' db Afv. db R'w = 58dB CO o Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luftlydisolation. SAG NR. 831 MÅL - DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR; 2.

16 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.l86b, Køkken m* 7,8 R'w = 60 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr.l86a, Stue m 3 43 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse db 29 db 5 Køkken Stue Hus nr.186b Hus nr.l86a f Hz R' db Afv. db S s y / 7 S V r R' w = 60dB ' » Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luftlydisolation. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 3.

17 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.l86c, Værelse (underetage) m* 7 R'w = 57 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr.l86b, Værelse.(underetage) m 3 23 R'w = 5 5 db Sum af afv. Max afvigelse db 28 db 7 Værelse Værelse j i Hus nr.!86c Hus nr.l86b f Hz R' db Afv. db R' w = 57dB Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luftlydisolation. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 4.

18 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.186c, Værelse (overetage) m* 6,5 R'w = 55 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr.186b, Værelse (overetage) m» 21 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse * db 29 ffl T>. 00 Værelse Værelse K #11 Hus nr.l86c Hus nr.186b f Hz R* db Afv. db / ^1 / R' w = 55dB * T> (U OC 10 O Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luft lydisolation. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E. WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 5.

19 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.l86c, Bad (overetage) m* 3,9 R'w = 63 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk - 1 Hus nr.!86b, Bad (overetage) m 3 12 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse db 32 db Bad fitir Hus nr.!86c. \ i i». Bad Hus nr.l86b f R' Afv. Hz db db R' w = 63dB Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. SAG NR. 831 Luft lydisolation. MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 6.

20 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.!88a, Værelse m' 7,1 R'w = 59 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr,188b, Værelse m 3 23 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse db 30 db 6 Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luftlydisolation. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 7.

21 Senderum. Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.!88a, Bad Modtagerum M E CO Modtagerums volumen R'w. = 63 db BR-82, kap stk. 1 Hus nr.l88b, Bad m 3 8 R'w = 55 db - Sum af afv. Max afvigelse db 27 db 7 f R' Afv. Hz db db Frekvens, f, Hz SAG NR. 831 LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. MÅL Luftlydi solation. DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 8.

22 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.l84a, Køkken m* 11,2 L'n.w = 4 5 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stkil Hus nr.!84b, Stue m 3 43 L'n.w =i 53 db Sum af afy. Max afvigelse db 28 db 8 Hus nr. 184B Hus nr. 184A Køkken f Ln Afv. Hz db db a o L 'n,w = 45dB Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLEROD TEGN. NR. *

23 Senderum / Gulvareal Måleresultat Hus nr.l86b, Køkken m 2 11,2 L'n.w «47 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr.l86a, Stue m 3 43 L'n,w =» 53 db Sum af afv. Max afvigelse db 32 db 9 Køkken Stue Hus nr,186b Hus nr.l86a JÉ V 30 O <: kj CL L' n, w =47dE f L'n Afv. Hz db db " ' Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO 29.10,86 PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLEROD 02^ TEGN. NR. 10.

24 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.l86c, Værelse (underetage) m 2 L'n.w = 43 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stkil Hus nr.!86b, Værelse (underetage) 3 u ro CO L'n.w = 53 db ' Sum af afv. Max afvigelse CQ "O CVJ db 5 Værelse m i \ Værelse Hus nr.l86c Hus nr,186b f Ln Afv. Hz db db OQ O O J-'n.w* 3 « Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 11.

25 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.l88a, Værelse m 2 - L'n.w = 44 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk.l Hus nr.l88b, Værelse m 3 23 L'n.w ^ 53 db Sum af afv. Max afvigelse db 28 db 8 f L'n" Afv. Hz db db m 32 ~ 30 o <? CL 3 (0 0)> C X) 5* C ' É L'n,w~ 44di , Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW ÆE.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN: NR. 12.

26 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.l86c, Bad (overetage) m 2 - ^ L'n.w = 42 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 2 Hus nr.l86b, Værelse (underetage) m 3 23 L'n.w ^ 58 db Sum af afv. Max afvigelse db 29 db 5 Bad (overetage) Værelse (underetage) Hus nr,186c Hus nr,186b t t-n Afv. Hz db db CD "O L' n>w =42dB Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF. aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLEROD TEGN. NR. 13.

27 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.!88a, Bad m 2 L'n.w = 49 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk.2 Hus nr.l88b, Værelse m 3 23 L'n.w S 58 db Sum af afv. Max afvigelse db 30 db 9 Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSHIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 14.

28 ( Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde Byggesagsnummer B Byggetilladelsens dato 29/ Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Dannevang Matrikelbetegnelse parcel af 2 k Båstrup Afløbssystemet vil blive påbegyndt Påbegyndelsesdato De bedes kontakte bygningsmyndigheden senest dagen før der ønskes synet. Ingen del af systemet må tildækkes før der er synet. Undertegnede erklærer, at installationerne i ovennævnte ejendom vil blive udført efter gældende besl temmelser. Dato Stempel og underskrift ^d <^ i tonserede kloakmester) -! C /S±~» Industrivej 14, 3700 Rønne - Giro Tlf ' føbrlk " k0nt0r m d u / L t / s c / y / 2 / ^ r ^ y ^ ' M

29 I J. nr. B Arkiv FREDENSBORG-HUMLEBÆK BYRAD Fredensborg, den 29/ ri Idet man hoslagt tilbagesender jpilgg^n^jdeles herved byggetiuggiln^l det af Dem anmeldte byggearbejde på ejendommen matr. nr.^ ^..^ejerlav - på følgende vilkår: beliggende a t byggeloven, bygningsvedtægten, bygnihgsreglementet samt gældende love, vedtægter og andre bestemmelser nøje overholdes, a t byggeriet ikke er i strid med evt. private servitutter, at byggetilladelsen og den approberede tegning er til stede på byggepladsen, at bygherren selv rekvirerer det fornødne tilsyn, a t byggetilladelsen er gældende 1 (eet) år, og såfremt byggeriet eller dele deraf ikke er bragt til udførelse inden 1 år betragtes tilladelsen som bortfalden og skal søges påny, a t byggeriet ikke må tages i brug før afsyning har fundet sted, og bygningsattest er udstedt, a t den autoriserede gas- og vandmester foretager anmeldelse til de respektive værker, forinden arbejdet påbegyndes, at der i forbindelse med byggetilladelsen indbetales følgende bidrag: Tilslutningsbidrag for kloak kr. Tilslutningsbidrag for vand. kr ,00 Stikledning for_vand efter maler Byggevand kr ,00 Moms Gebyr kr kr. kr. kr. wrø;«* ,00 I alt kr. at vej- og stiprojektetil samme godkendes af kommunens tekniske forvaltning (denne approbation omfatter altså ikke ovenstående) at der fremsendes attest for, at bygningsreglementet for småhuse BR-S 85 kap er overholdt (lydmåling) at ubenyttede kloakstik afproppes ved hovedledningen. løvrigt i henhold til kommunens skrivelse af 18. februar 1985 til rådgivende ingeniørfirma Aksel V. Jensen at byggeriet færdigmeldes inden ibrugtagning at vedlagte skema S 422 udfyldes og tilbagesendes hertil senest sammen med færdigmeldingen. Henvendelse vedr. denne sag bedes cettøt til Knud A. Melsen, 346 APPROBERET^d. 2 9 AU BYGNINGSINSPEKTØREN FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE e s Vmdl

30 Til FREDENSBORG-HUMLEBÆK Teknisk forvaltning, rådhuset FREDENSBORG. Telf. (03) mmimwnn i*" ITVFH TH***"* FftED N$S0HG4iWLÉ:VEKKOMMUNE EJKNOOM-vl'OtvVAL FNINQEN INDC,ÅET YRÅD D. 6 MftS J.NR: BYGGEAN (Indsendes i 2 eksemplarer) Arkiv Undertegnede ansøger om tilladelse til at udføre følgende byggearbejde: Opførelse af almennyttigt boligbyggeri, 121 boliger samt fælleshus i henhold til medfølgende Regninger o g nedenstående oplysninger: Ej.,. asminderiad..&lmgnny.ttag.g...bol.a.g..g.i!-- K t)./ Y, Kløvervej 11, 3480 Fredensborg adresse' Andrager: Arkitektkontoret '.'MllgJJ..". adresse. Strandgade 53, 3000 Helsingør teii.? ai 0k Båstrup Matr. nr.:.2.-rrrr rr. ejerlav: s. pare. af matr. nr.: ejerlav: Beliggenhed:..S.Y.d...f.QX D.an.He.Y.ang. grundens areal: Y..St mj Vejbredde ud for grunden: XMHØSSHfiK Ø.S.t Q m l Er vejen anlagt: beregningsareal: Nuværende Ansøgte Fremtidigt bebygget areal. 0 bebygget areal bebygget areal antal etager 0 antal etager l. U s. 2 antal etager ^ udnyttelses- r> grad etageareal- etageareal % etageareal udnyttelsesgrad Antal lejligheder, der fordeler sig således: Oen projekterede bebyggelse indeholder: 1 vær. 1"%: vær. 2 vær. 2 %vær. 3 vær. 6 vær. og derover i alt enk. vær. 1 6 stk. 1 5 stk. 18 stk. 2 2 stk. 5 0 stk. stk. 121 stk. stk. fælleshus brutto etage kontor-. lokaler brutto etage garager brutto etage værksteder brutto etage 1 stk. 8 6 m 2 stk. m J stk. m 2 stk. m 2 Bygningens højde (fra terræn til overkant spærfod): S S t y ^ s n i t n r.. (.99 )._12 1 t i l ( 9 9 ) Stueetagens gulvkote: S.. j.qt. p.laner.(99) O g Eksisterende bebyggelses facadebehåndling: Projekteret bebyggelses facadebehandling: Ansøgning.om dispensation fra bestemmelser i love, vedtægter, servitutter m. v. (skal angives). Særlige bemærkninger om konstruktion m. v. (anføres på næste side). Hvem er ansvarlig over for bygningsmyndighederne?."møllsr.". He l s i n g ø r den 15. f e b r uar Ansøgerefls underskrift tmovo. BILAG: 2 S.Æ.ttegninger beregninger matr. kort fuldmagt erklæringer (2 ekspl.) (2 ekspl.)

31 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Rådhuset Fredensborg. Tlf. (02) GirQ Ejendomsforvaltningen Arkitektkontoret Møllen Strandgade Helsingør Journal nr. B Telefon lokal 346 Skrevet af Fredensborg, den kn/hs 29. august 1985 Det skal herved meddeles, at der er udstedt byggetilladelse til den ansøgte bebyggelse på ejendommen parcel af matr. nr. 2 k m.fl. Båstrup, Dannevang, Fredensborg. Byggetilladelsen kan inden 30 dage afhentes ved kassen på Rådhuset i Fredensborg i tiden kl , torsdag tillige kl , mod betaling af nedenstående beløb: Byggevand efter måler Tilslutningsbidrag for vand kr ,00 Moms kr ,00 Gebyr kr ,00 lait kr ,00 Såfremt beløbet indbetales pr. check eller postgirokonto , vil byggetilladelsen blive fremsendt, så snart beløbet er kommunen i hænde. Med venlig hilsen Bj.V. Steen / Knud Nielsen.o - Korrespondance bedes stilet til kommunen og ikke til enkeltpersoner -

32 FREDENSBGRGÆUMLEBÆK KOMMUNE Rådhusét 34^0.F r densbbrg. Tlf. (02) 28,1,4.01.^Qiro é:.40-7s 34 GENPART - éenisén A/S :.Skovledét;111 * 113,- /'-Y \ -:v v 3400' Hillerød ; - C -"5r... B.l1.330 ; : kn/hs 29. "august Ved "brev a ';6.«#jøirti$1$85.;hår-De til godkendelse fremsendt ingeniørprojekt,for opførelse: af- 121-'rækkéKuse-.samt. ét', fælleshus på ejéridomraen.;parcé1 af -matr. nr.".2 ié; mv f!>'.jbåst'rup,.pånnevang*, tiihøjireride Asmi^erød Åimenhyttigt Boiigselskah..Sé!fiafrigningskål-maxi herved meddele-den..fornødne,godkendeisé =af det 'freiii-t.-. sendte;>-iaét;. mian dog.skal gøre opmærksom på;de/yilkå^^ <iet er- stillet i.byggetiijadéjseri:;(kojpi;.vediagtf"..* 'f- ;,Y. b: : YYY ''"-- Vy.- *" x"' * *'* ", - c - Mejd :'venlighilsen Bj..Vy_ S t e e n Y :.KhudlNielséji": r -s*.

33 AKSEL V. JENSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S SKOVLEDET DK 3400 HILLERØD TELEFON (02) * jg&ti Foreningen af rådgivende ingeniører GIRONR A/S-REG.NR Fredensborg-Humlebæk Kommune Rådhuset 3480 Fredensborg Hillerød, den 30. april 1982 Journ. nr. psa/ss MAJ 1982 FOTOKOPI Fredensborg-Humlebæk Kommune Ejendomsforvaltningen Angår: Asminderød Almennyttige Boligselskab, afd. Dannevang i Fredensborg. Idet der refereres til behagelig telefonsamtale med hr. Erik Andersen fra Fredensborg Humlebæk Kommune samt vort ingeniørfirma ved ingeniør Per Steen Andersen skal vi for.god orden skyld bekræfte, at der i forbindelse med vandtilslutningsafgiften for ovennævnte bebyggelses område 34, 35 og 36 vil blive fremsendt en regning på ,00 kr. incl. moms. Hertil skal lægges udgift for etablering af stikledning ialt 3 stk. å min , % moms. Tilslutningsafgifterne i forbindelse med regnvandskloak, spildevandskloak, gasledning, fællesantenneanlæg er indeholdt i grundkøbssummen som aftalt mellem Dansk Almennyttigt Boligselskab og Fredensborg- Humlebæk Kommune. Med len AKSEL V. JENSEN A/S Rådgivende ingeniørfirma F. RI. Skovledet Tlf. (02) "i'lerikl Per Steen AnderserT

34 Til Svar sendes til Ejendomsforvaltningen Byrådssekretariatet Ang. Asminderød almennyttige Boligselskab Ref. BL Dato 1. juli 1985 Vedlagt fremsendes kopi af skrivelse af 26. juni 1985 samt skema 2 emsøgning fra Dansk Almennyttigt Boligselskab om opførelse af 121 boliger - Lystholmvænget II. Ejendomsforvaltningen anmodes om bemærkninger til brug for økonomiudvalgets behandling af ansøgningen i mødet den 18. juli Med venlig hilsen tø. Bente Lundsgaard^ fo'léc-' Svar Dato 8. juli Det angivne boligareal på 8142 m i rubrik 17 sidste linie er identisk med boligareal angivet i byggeandragende indgået til kommunen 6. marts Ejendomsforvaltningen, den 8. juli 1985 Simon Altschul N r A/s OAFOLO - FREDERIKSHAVN

35 1942 S.M.B.A. DANSK ALMENNYTTIGT BOLIGSELSKAB EKSPEDITIONSTID: KL LØRDAG LUKKET POSTGIROKONTO * TELEFON AFSENDER: D.A.B., FINSENSVEJ 33, 2000 KØBENHAVN F. Fredensborg - Humlebæk kommune Rådhuset, 3480 Fredensborg. FOTOKOPI Fredensborg-Humlebæk Kommune Deres mærke D. A.B. mærke p e / n ^ Dato * Asminderød almennyttige Boligselskab, afdeling Lystholmvænget II, afsnit 2. Hermed fremsendes på ovennævnte boligselskabs vegne, endelig ansøgning om.støtte i henhold til lov om boligbyggeri, jvf. Boligministeriets cirkulærer af 4. juni 1975, 8. november 1977 og 25. marts 1982 til opførelsen af 121 boliger og fælleshus. Ansøgningen knytter sig til vedlagte skema 2 (medsendt i 4 eksemplarer) i hvilket anskaffelsessummen er gjort op til kr ,00 svarende til en afgørende anskaffelsessum på kr ,00 pr. m boligareal, og således kr. 3,16 under det pr. 1. august 1985 gældende rammebeløb. Anskaffelsessummens stigning i forhold til det tidligere fremsendte materiale er alene forårsaget af den stedfundne prisstigning., Det er således lykkedes, efter færdiggørelsen af projekteringen og indhentning af tilbud, uden væsentlige ændringer eller reduktioner i projektet, at overholde den ved skema 1 berégnede anskaffelsessum, tillagt pris- og rentestigninger. Regarantiforpligtelsen vil herefter andrage 15% af anskaffelsessummmen eller kr og det kommunale tilskud vil udgøre 3% svarende til kr , under forudsætning af Hovedstadsrådets tilsvarende tilskud. Med henvisning til, at byggeriet vil kunne igangsættes umiddelbart efter Fredensborg - Humlebæk kommunes endelige godkendelse, tillader vi os høfligst at indstille sagen til en hurtig og velvillig behandling. Medvenlig hilsen Dansk alnyefnnyt-éigt Boligselskab Lf 194j2/s/frilb.a. 'eter Engb^drg

36 Boligministeriet Slotsholmsgade 12, 1216 København K Telf. (01) : FOTOKOPI Fredensborg-Humlebæk Kommune Fremsendes med evt. redegørelser iflg. pkt. 15, 17, 18 og 20 til kommunen i 3 eksemplarer og med det i cirk. pkt. 56 anførte tegningsmateriale. For projekter i hovedstadsområdet fremsendes yderligere et eksemplar af skema og evt. redegørelser. Ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse, jvf. lov om boligbyggeri. Lovens regler om støtte til almennyttigt nybyggeri er uddybet i boligministeriets cirkulære af 4. juni 1975 (i det følgende benævnt cirk."). Almindelige oplysninger 1. Kommune (hvori byggeriet opføres) 9 Er bestemmelserne om fast pris og tid overholdt, jfr. cirk. pkt. 40? Fredensborg-Humlebæk1 : Ja. 2 Bygherre (navn, adresse og tlf.-nr.) Asminderød almennyttige Boligselskab., afdeling Lystholmvænget II, afsnit 2, v/dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Finsensvej 35, 2000 Frederiksberg. Tlf Fastprisperioden er gældende fra d/1, april 1985 til d 1. april Såfremt en det af arbejdet udføres efter udløbet af fastprisperioden, oplyses: a. Hvor stor en del af entreprisesummen omfatter arbejder udover fastprisperioden, der kan reguleres iflg. entreprisekontrakten? Ca. 15 mill. kr. 3 Boligministeriets tilsagn om støtte Dato: 9. april J.nr.: b. Hvilken reguleringsmåde er aftalt? I henhold til cirkulæret Boligselskabernes Landsbyggefonds tilsagn om lån Dato: 17. april J-nr.: G Kommunens j.nr.: q 3 Q Evt. yderligere oplysninger: 4 Under hvilken form er priserne indhentet? (sæt x) Hovedentreprise Fagentreprise Offentlig licitation. Bunden licitation Underhåndsbud 5 Hvor mange tilbud er indhentet? X Er udbydelsen sket i overensstemmelse med kravene i cirk. pkt. 42? Ja. ' 7 Forudsat tidspunkt for byggeriets igangsættelse (dato): 1. august (Forudsat igangsættelse ved støttetilsagnet: 1. juli ). 8 Byggeperiodens længde: 18 måneder. Bm.5. k. 19 J. Nr Bil.

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Side 1 af 1. Gaderummet - Reg,;,;":,;;b:,;;u,;;,e;,;" Der kunne stå.

Side 1 af 1. Gaderummet - Reg,;,;:,;;b:,;;u,;;,e;,; Der kunne stå. Side 1 af 1 Gaderummet - Reg,;,;":,;;b:,;;u,;;,e;,;" _ Fra: "Gaderummet - Regnbuen" TIl: "Ole Henriksen" Sendt: 14. december 200409:27 Emne: Gr Der kunne stå.

Læs mere

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen).

Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). H. D. 12. marts 1975 i sag II 161/1973 Herstedvester Sogns Menighedsråd (hrs. Nebelong) mod Albertslund kommune (tidligere Herstedernes kommune) (lrs. E. Christoffersen). Forvaltningsret 123.1 Forvaltningsret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag

År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag År 1994, den 26. juli blev der i retten i Grenaa, bitingstedet i Ebeltoft, i sag B.s. 390/91 e Helgenæs Pumpestation a.m.b.a. og G1. Kirkebjerg Andelsvandværk v/formand E mod H afsagt sålydende D 0 M:

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere