BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESAG. Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: Art: Andragende Approbation. Ibrugtagningstilladelse. Vedrørende:"

Transkript

1 J. nr. Arkiv nr. B BYGGESAG Matr. nr: Parcel af: Gade nr.: Ejer: Andrager: j - j 2 k m.fl., Båstrup Dannevang Asminderød almennyttigt Boligselskab Arkitektkontoret "Møllen", Strandgade 53, Helsingør /2 modt. 6/3 29/8 Andragende Approbation Art: 121 boliger + fælleshus Ibrugtagningstilladelse 6/3 1/7 8/7 29/8 7/ /10 31/10 Henvendelse fra: Aksel V. Jensen fra: Byrådssekretariatet til: - do - til: Aksel V. Jensen fra: Hans Christensen fra: ark.kontoret "Møllen" fra: Aksel V. Jensen Vedrørende: Frems. ingeniørprojekt. Anm. om en udtalelse til skema 2 Medd. den ønskede udtalelse. Godkendelse af ingeniørprojekt. Anm. om påbegyndelse af kloakarbejde. Færdigmelding af 1.etape - 40 boliger. Rapport over måling af lydisolation. 6/11 til: Arkitektkontoret "Møllen" Medd. till. til ibrugtagning /1 modt. 26/1 fra: do. Færdigmelding af 2. etape - 34 boliger, 15/4 fra: Arkitektkontorét Møllen Anm. om ibrugtagningstill. 28/4 til: do Boligerne kan tages i brug.

2 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE C A T AS^/^pi Rådhuset Fredensborg. Tlf Giro J V*/! \ * J f \ i 1 Ejendomsforvaltningen' Fredertslborg-HymSelJæk Kommwn Ejentiiomsforvafifnmgen Arkitektkontoret "Møllén" A/S Strandgadé 53, 3ooo Helsingør Journal nr. Telefon lokal Skrevet af Fredensborg, den B 11.33o 345.JTP/IH 28. april 1987 Vedr.: Ejendommen matr. nr. 2 k m.fl. Båstrup, Dannevang. Ved' et færdigsyn dén 24. april 1987 er det konstateret at boligerne Dannevang, nr. 254 A til 284 B kan tages i brug. Med venlig hilsen Bj. V. Steen / J. Thage Petersen o. - Korrespondance bedes slilci til kommunen og ikke til enkeltpersoner -

3 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Rådhuset Fredensborg. Tlf Giro GENPART Arkitektkontoret "Møllen" A/S Strandgade 53, 3ooo Helsingør B 11.33o 346 KN/IH 3o. januar 1987 Vedr.: Ejendommen matr. nr. 2 k m.fl. Båstrup, Dannevang«Ved færdigsyn den 29. januar 1987 har man konstateret, at der intet er til hinder for at boligerne Dannevang 238 A B og 286 A B (ialt 34 boliger) kan tages ibrug. Med venlig hilsen Bj. v. Steen / Knud Nielsen i. v

4 Dannevang 296A 29CC 296E 290 B 8290/ 288BB A 296 B 278A r 252E{_252 i' fø/w m m (260A ^601 26CC 276A 262AI262E 262C 2620 V 2761 ^ I 241 SVAJ-

5 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE - TEKN1ET4 FORVALTNING INDGÅET J. NR.: Fredensborg-Humlebæk Kommune Teknisk forvaltning Rådhuset {ANDEN iden: ^ 3 fvif ^ j To c nc wsttnrg-humlebæk KcSweI FREDENSBORG-] SoMSFbRVALTNlNGEN INDGÅET 3480 Fredensborg D. 22APR.1987 Arkitektkontoret "møllen" a/s Strandgade Helsingør Tlf Arkitekter m. a. a. Byplanlæggere f. a. b. Gert Ingemann Claes Høgly Jørn Pedersen Jens Rosenkjær dato 15. april 1987 Gl/bb reg. nr postgiro nr Vedr.: Opførelse af almennyttigt boligbyggeri, syd for Dannevang, Fredensborg. Matr. nr. 2k m.fl. Båstrup På vegne af Asminderød Almennyttigt Boligselskab, tillader undertegnede sig herved at færdigmelde 2. etape, 48 boliger i område øst. Indflytning af lejere er aftalt til 1. maj Byggeleder på pladsen er ing. Benny F. Jensen, H.H.S. A/S, telefon , som bedes kontaktet ved syn på pladsen. Ibrugtagningstilladelserne bedes udfærdiget og tilsendt os hurtigst muligt. Gerlt Ingemann arkitekt M.A.A.

6 o^cldx /OllA G z r r ir 5otk.:3oa, 5,7 f a. i i i afea-i 2*CL -n a n n o s = y 55T3^3<6 tftøpp ~ H b * S i s 4 p l 30% 99 t&csoa %Ob 10n\2øa EB 2? T N / 30<t' 2/^mé.%toÅ d~. 'BLOK KTR. 2. Qygqe S ZyEtJL/ø'tfEDS A/72,;

7 Arkitektkontoret "møllen" a/s FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMM JFTE EJENDOMSFORVALTNINGEN INDGÅET Strandgade Helsingør Tlf D. 26JAN Fredensbjorg-Humlebæk Kommun'e Teknisk Forvaltning Rådhuset! 3480 Fredensborg. J. NR.: Arkitekter m. a. a. Byplanlæggere f. a. b. Gert Ingemann Claes Høgly Jørn Pedersen Jens Rosenkjær dato 16. januar 1987 Gl/bb reg. nr postgiro nr Vedr.: Opførelse af almennyttigt boligbyggeri, syd for Dannevang, Fredensborg. Matrj. nr. 2k m.fl. Båstrup På vegne af^asminderød Almennyttigt Boligselskab, tillader undertagende sig herved at færdigmelde 2. etape, 34 boliger i område øst. Indflytning af lejere er aftalt til l. februar Byggeleder på pladsen er ing. Benny F. Jensen, H.H.S. A/S, telefon , som bedes kontaktet ved syn på pladsen. Ibrugtagningstilladelserne bedes udfærdiget og tilsendt os hurtigst muligt. ig)hilsen! in arki'tekt M.A.A.l

8 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Rådhuset Fredensborg. TIL (02) Giro GENPART Arkitektkontoret "Møllen" A/S Strandgade 53, 3ooo Helsingør B 11.33o 37o HCH/IH 7. november 1986 Vedr.s Ejendommen matr. nr. 2 Ik m.fl. Båstrup by, Dannevang, 348o Fredensborg. Ved et herfra foretaget eftersyn den 3o. oktober 1986 på ovennævnte ejendom, konstateredes det at der intet er til hinder for at boligerne, Dannevang 162 a til 196 b (ialt 4o boliger) kan tages i brug. Det forudsættes dog at bygningsreglementet for småhuse (BR-S85) kap. B stk. 2 overholdes. Med venlig hilsen Bj. V. Steen / H.C. Høgh

9 FREDENSBORG-: EJENDOM' D. 160KT. i986 >.IMUNE VNINGEN Strandgade Helsingør Tif Arkitektkontoret "møllen" a/s Fredensborg-Humlebæk Teknisk Forvaltning, Rådhuset 3480 Fredensborg Arkitekter m. a. a. Byplanlæggere f. a. b. Gert Ingemann Claes Høgly Jørn Pedersen Jens Rosenkjær dato reg. nr postgiro nr Vedr.: Opførelse af almennyttigt boligbyggeri, syd for Dannevang, gredensborg. Matr. nr. 2 m.fl. Båstrup. På vegne af Asminderød Almennyttige Boligselskab, tillader undertegnede sig herved at færdigmelde 1. etape, 40 boliger i.område vest. Indflytning af lejere er aftalt til 1. nov Byggeleder på pladsen er ing. Hans Ole Erichsen, H.H.S. A/S, telefon (02) , som bedes kontaktet ved syn på pladsen. Ibrugtagningstilladelserne bedes udfærdiget og tilsendt os hurtigst muligt. Gert Ingemann arkitekt m.a.a Bilag: 1 stk. færdigmeldelseskort

10 1. etape 4o boliger område vest. Anmeldelse om fuldført byggearbejde Byggesagsnummer / B j r Byggetilladelsens dato / 29/ Byggearbejdet er fuld«bygherre Hk. Vej navry Danne k ste'dbefåemslse) ' Matrikelbsteonejse 1 2 rqqiét.jystrup 1 les udstedt. Asminderød Almennytti^^-^ojjigsSD-skab v/formand Keld Sørensen,Kløve^vej 11, 3480 Fredensborg Dato Uijtterftm^cttn ansvat/ige for arbejdets udforelse) 15. okt. 1986( etfft Injgemann arikitekt m.a.a. Eftertryk kun efter aftale KOMMUNETRYK Teleføn Bestillingsnr.T F 439 W 3

11 AKSEL V. JENSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Hl Foreningen af rådgivende Ingeniører SKOVLEDET DK 3400 HILLERØD. TELEFON (02) * GIRONR A/S-REG.NR Fredensborg-Humlebæk Kommune Tinghusvej 3480 Fredensborg att.: Bygningsinspektoratet. (K, R. Hillerød,^dan FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE EJENDOMSFORVALTNIjiRHW! nr - INDGÅET D. C3N0V ANDEN I DEN: PSA/jwh 1214 Angår: Lystholmvænget 121 boliger, matr. nr. 2 K m.fl. Under henvisning til inspektoratets byggetilladelse, Deres jr.nr. Bil.330 skal vi hermed fremsende "Rapport over måling af lydisolation" af rådg. civ.ing. A.E. Wiuff Aps, Hillerød. Rapporten angiver, at BR-5 85 kap er overholdt for alle udførte målinger. Vi opfatter de udførte målinger som repræsentative for bebyggelsen, og der vil ikke blive fremsendt yderligere målinger til inspektoratet, medmindre specielle forhold ønskes belyst. Med venlig hilsen kopi: Arkitektkontoret "Møllen" H.Hoffmann & Sønner.

12 \ A. E. Wiuff ApS RÅDGIVENDEINGENIØRFIRMA. H OSTRUPVEJ 20 A. 3400HILLERØD. TELEFON AKSEL V. JE NSEN *Vs SAG NR. Sag: Lystholmvænget, afsnit I I. Sag nr: 831 Dato: 29.oktober 1986 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE EJENDOMSFORVALTNINGEN INDGÅET INDG 3 0 OKT 198S AJ JJ )PP PA EM JH V & R A Q3N0V !. NR.: j ANDEN i DEN: Rapport over måling af lydisolation Rekvirent. Aksel V. Jensen Rådgivende ingeniør FRI Skovledet , 3400 Hillerød. Måleobjekt. Der måltes luftlydisolation og trinlydniveau mellem og i boligenheder i boligbebyggelsen Lystholmvænget, Fredensborg. Boligenhederne, der var indflytningsfærdige, er lydteknisk at betragte som rækkehuse. Måletidspunkt. Målingerne fandt sted den 21.oktober Målemetode. Målingerne er udført i overensstemmelse med BR-82, bilag 3. Måleresultater. Resultaterne af målingerne af luftlydisolation er vist grafisk og skematisk på tegning nr Resultaterne af målingerne af trinlydniveau er vist grafisk og skematisk på tegning nr Reg. nr /2

13 A. E. Wiuff ApS RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA.HOSTRUPVEJ 20 A. 3400HILLERØD. TELEFON En oversigt over måleresultaterne og en vurdering af, om de opfylder kravene i BR-82 kap.9, er vist på tegning nr. 1. Kommentarer til måleresultater. Luftlydi solation. Måleresultaterne viser, at luftlydisolationen i dé undersøgte tilfælde opfylder kravet i BR-82 kap stk.l (R' w = 55dB)..Trinlydniveau. Måleresultaterne viser, at trinlydniveauet i de undersøgte tilfælde opfylder kravet i BR-82 kap stk.2 (L' n#w = 58dB, badeværelsesgulve) og kravet i BR stk.l (L' n^w = 53dB, øvrige gulve). A.E.Wiuff /// Reg. nr

14 OVERSIGT OVER MALERESULTATER. Luftlydisolation. Tegn. nr. Senderum Modatgerum R' w,db målt BR-82 krav Opfylder BR-82 kap stk.1 2. Hus 184A, Køkken Hus 184B, Stue ja 3. Hus 186B, Køkken Hus 186A, Stue ja 4. Hus 186C, Værelse (underetage) Hus 186B, Værelse (underetage) 57 =55 ja 5. Hus 186C, Værelse (overetage) Hus 186B, Værelse (overetage) 55 =55 ja 6. Hus 186C, Bad (overetage) Hus 186B, Bad (overetage) 63 =55 ja 7. Hus 188A, Værelse Hus 188B, Værelse 59 liv cn cn ja 8. Hus 188A, Bad Hus 188B, Bad 63 =55 ja Trinlydniveau. Tegn. nr. Senderum Modtagerum L 'n,w»db målt BR-82 krav Opfylder BR-82 kap stkil 9. Hus 184A, Køkken Hus 184B, Stue.45 CO LO VII ja 10. Hus 186B, Køkken Hus 186A, Stue ja 11. Hus 186C, Værelse (underetage) Hus 186B, Værelse (underetage) 43 =53 ja 12. Hus 188A, Værelse Hus 188B, Værelse 44 =53 ja 13. Hus 186C, Bad (overetage) kap stk.2 Hus 186B, Værelse (underetage).42 =58 ja 14. Hus 188A, Bad Hus 188B, Værelse 49 =58 ja LYSTHOLMVÆNGET, AGSNIT II. Oversigt over måleresultater. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 1.

15 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.l84a, køkken m* 7,8 R'w = 58 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk.l Hus nr.18.4b, stue m 3 43 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse CQ. 10 o ro db 6 Hus nr. 184B Hus nr.. 184A Køkken f Hz R' db Afv. db R'w = 58dB CO o Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luftlydisolation. SAG NR. 831 MÅL - DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR; 2.

16 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.l86b, Køkken m* 7,8 R'w = 60 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr.l86a, Stue m 3 43 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse db 29 db 5 Køkken Stue Hus nr.186b Hus nr.l86a f Hz R' db Afv. db S s y / 7 S V r R' w = 60dB ' » Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luftlydisolation. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 3.

17 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.l86c, Værelse (underetage) m* 7 R'w = 57 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr.l86b, Værelse.(underetage) m 3 23 R'w = 5 5 db Sum af afv. Max afvigelse db 28 db 7 Værelse Værelse j i Hus nr.!86c Hus nr.l86b f Hz R' db Afv. db R' w = 57dB Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luftlydisolation. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 4.

18 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.186c, Værelse (overetage) m* 6,5 R'w = 55 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr.186b, Værelse (overetage) m» 21 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse * db 29 ffl T>. 00 Værelse Værelse K #11 Hus nr.l86c Hus nr.186b f Hz R* db Afv. db / ^1 / R' w = 55dB * T> (U OC 10 O Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luft lydisolation. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E. WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 5.

19 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.l86c, Bad (overetage) m* 3,9 R'w = 63 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk - 1 Hus nr.!86b, Bad (overetage) m 3 12 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse db 32 db Bad fitir Hus nr.!86c. \ i i». Bad Hus nr.l86b f R' Afv. Hz db db R' w = 63dB Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. SAG NR. 831 Luft lydisolation. MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 6.

20 Senderum Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.!88a, Værelse m' 7,1 R'w = 59 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr,188b, Værelse m 3 23 R'w = 55 db Sum af afv. Max afvigelse db 30 db 6 Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Luftlydisolation. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 7.

21 Senderum. Skillefladeareal Måleresultat Hus nr.!88a, Bad Modtagerum M E CO Modtagerums volumen R'w. = 63 db BR-82, kap stk. 1 Hus nr.l88b, Bad m 3 8 R'w = 55 db - Sum af afv. Max afvigelse db 27 db 7 f R' Afv. Hz db db Frekvens, f, Hz SAG NR. 831 LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. MÅL Luftlydi solation. DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 8.

22 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.l84a, Køkken m* 11,2 L'n.w = 4 5 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stkil Hus nr.!84b, Stue m 3 43 L'n.w =i 53 db Sum af afy. Max afvigelse db 28 db 8 Hus nr. 184B Hus nr. 184A Køkken f Ln Afv. Hz db db a o L 'n,w = 45dB Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLEROD TEGN. NR. *

23 Senderum / Gulvareal Måleresultat Hus nr.l86b, Køkken m 2 11,2 L'n.w «47 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 1 Hus nr.l86a, Stue m 3 43 L'n,w =» 53 db Sum af afv. Max afvigelse db 32 db 9 Køkken Stue Hus nr,186b Hus nr.l86a JÉ V 30 O <: kj CL L' n, w =47dE f L'n Afv. Hz db db " ' Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO 29.10,86 PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLEROD 02^ TEGN. NR. 10.

24 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.l86c, Værelse (underetage) m 2 L'n.w = 43 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stkil Hus nr.!86b, Værelse (underetage) 3 u ro CO L'n.w = 53 db ' Sum af afv. Max afvigelse CQ "O CVJ db 5 Værelse m i \ Værelse Hus nr.l86c Hus nr,186b f Ln Afv. Hz db db OQ O O J-'n.w* 3 « Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 11.

25 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.l88a, Værelse m 2 - L'n.w = 44 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk.l Hus nr.l88b, Værelse m 3 23 L'n.w ^ 53 db Sum af afv. Max afvigelse db 28 db 8 f L'n" Afv. Hz db db m 32 ~ 30 o <? CL 3 (0 0)> C X) 5* C ' É L'n,w~ 44di , Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW ÆE.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN: NR. 12.

26 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.l86c, Bad (overetage) m 2 - ^ L'n.w = 42 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk. 2 Hus nr.l86b, Værelse (underetage) m 3 23 L'n.w ^ 58 db Sum af afv. Max afvigelse db 29 db 5 Bad (overetage) Værelse (underetage) Hus nr,186c Hus nr,186b t t-n Afv. Hz db db CD "O L' n>w =42dB Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSNIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF. aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLEROD TEGN. NR. 13.

27 Senderum Gulvareal Måleresultat Hus nr.!88a, Bad m 2 L'n.w = 49 db Modtagerum Modtagerums volumen BR-82, kap stk.2 Hus nr.l88b, Værelse m 3 23 L'n.w S 58 db Sum af afv. Max afvigelse db 30 db 9 Frekvens, f, Hz LYSTHOLMVÆNGET, AFSHIT II. Trinlydniveau. SAG NR. 831 MÅL DATO PROJ. KONTR. / SAGSING. AEW A.E.WIUFF aps HOSTRUPVEJ 20A 3400 HILLERØD TEGN. NR. 14.

28 ( Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde Byggesagsnummer B Byggetilladelsens dato 29/ Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Dannevang Matrikelbetegnelse parcel af 2 k Båstrup Afløbssystemet vil blive påbegyndt Påbegyndelsesdato De bedes kontakte bygningsmyndigheden senest dagen før der ønskes synet. Ingen del af systemet må tildækkes før der er synet. Undertegnede erklærer, at installationerne i ovennævnte ejendom vil blive udført efter gældende besl temmelser. Dato Stempel og underskrift ^d <^ i tonserede kloakmester) -! C /S±~» Industrivej 14, 3700 Rønne - Giro Tlf ' føbrlk " k0nt0r m d u / L t / s c / y / 2 / ^ r ^ y ^ ' M

29 I J. nr. B Arkiv FREDENSBORG-HUMLEBÆK BYRAD Fredensborg, den 29/ ri Idet man hoslagt tilbagesender jpilgg^n^jdeles herved byggetiuggiln^l det af Dem anmeldte byggearbejde på ejendommen matr. nr.^ ^..^ejerlav - på følgende vilkår: beliggende a t byggeloven, bygningsvedtægten, bygnihgsreglementet samt gældende love, vedtægter og andre bestemmelser nøje overholdes, a t byggeriet ikke er i strid med evt. private servitutter, at byggetilladelsen og den approberede tegning er til stede på byggepladsen, at bygherren selv rekvirerer det fornødne tilsyn, a t byggetilladelsen er gældende 1 (eet) år, og såfremt byggeriet eller dele deraf ikke er bragt til udførelse inden 1 år betragtes tilladelsen som bortfalden og skal søges påny, a t byggeriet ikke må tages i brug før afsyning har fundet sted, og bygningsattest er udstedt, a t den autoriserede gas- og vandmester foretager anmeldelse til de respektive værker, forinden arbejdet påbegyndes, at der i forbindelse med byggetilladelsen indbetales følgende bidrag: Tilslutningsbidrag for kloak kr. Tilslutningsbidrag for vand. kr ,00 Stikledning for_vand efter maler Byggevand kr ,00 Moms Gebyr kr kr. kr. kr. wrø;«* ,00 I alt kr. at vej- og stiprojektetil samme godkendes af kommunens tekniske forvaltning (denne approbation omfatter altså ikke ovenstående) at der fremsendes attest for, at bygningsreglementet for småhuse BR-S 85 kap er overholdt (lydmåling) at ubenyttede kloakstik afproppes ved hovedledningen. løvrigt i henhold til kommunens skrivelse af 18. februar 1985 til rådgivende ingeniørfirma Aksel V. Jensen at byggeriet færdigmeldes inden ibrugtagning at vedlagte skema S 422 udfyldes og tilbagesendes hertil senest sammen med færdigmeldingen. Henvendelse vedr. denne sag bedes cettøt til Knud A. Melsen, 346 APPROBERET^d. 2 9 AU BYGNINGSINSPEKTØREN FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE e s Vmdl

30 Til FREDENSBORG-HUMLEBÆK Teknisk forvaltning, rådhuset FREDENSBORG. Telf. (03) mmimwnn i*" ITVFH TH***"* FftED N$S0HG4iWLÉ:VEKKOMMUNE EJKNOOM-vl'OtvVAL FNINQEN INDC,ÅET YRÅD D. 6 MftS J.NR: BYGGEAN (Indsendes i 2 eksemplarer) Arkiv Undertegnede ansøger om tilladelse til at udføre følgende byggearbejde: Opførelse af almennyttigt boligbyggeri, 121 boliger samt fælleshus i henhold til medfølgende Regninger o g nedenstående oplysninger: Ej.,. asminderiad..&lmgnny.ttag.g...bol.a.g..g.i!-- K t)./ Y, Kløvervej 11, 3480 Fredensborg adresse' Andrager: Arkitektkontoret '.'MllgJJ..". adresse. Strandgade 53, 3000 Helsingør teii.? ai 0k Båstrup Matr. nr.:.2.-rrrr rr. ejerlav: s. pare. af matr. nr.: ejerlav: Beliggenhed:..S.Y.d...f.QX D.an.He.Y.ang. grundens areal: Y..St mj Vejbredde ud for grunden: XMHØSSHfiK Ø.S.t Q m l Er vejen anlagt: beregningsareal: Nuværende Ansøgte Fremtidigt bebygget areal. 0 bebygget areal bebygget areal antal etager 0 antal etager l. U s. 2 antal etager ^ udnyttelses- r> grad etageareal- etageareal % etageareal udnyttelsesgrad Antal lejligheder, der fordeler sig således: Oen projekterede bebyggelse indeholder: 1 vær. 1"%: vær. 2 vær. 2 %vær. 3 vær. 6 vær. og derover i alt enk. vær. 1 6 stk. 1 5 stk. 18 stk. 2 2 stk. 5 0 stk. stk. 121 stk. stk. fælleshus brutto etage kontor-. lokaler brutto etage garager brutto etage værksteder brutto etage 1 stk. 8 6 m 2 stk. m J stk. m 2 stk. m 2 Bygningens højde (fra terræn til overkant spærfod): S S t y ^ s n i t n r.. (.99 )._12 1 t i l ( 9 9 ) Stueetagens gulvkote: S.. j.qt. p.laner.(99) O g Eksisterende bebyggelses facadebehåndling: Projekteret bebyggelses facadebehandling: Ansøgning.om dispensation fra bestemmelser i love, vedtægter, servitutter m. v. (skal angives). Særlige bemærkninger om konstruktion m. v. (anføres på næste side). Hvem er ansvarlig over for bygningsmyndighederne?."møllsr.". He l s i n g ø r den 15. f e b r uar Ansøgerefls underskrift tmovo. BILAG: 2 S.Æ.ttegninger beregninger matr. kort fuldmagt erklæringer (2 ekspl.) (2 ekspl.)

31 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Rådhuset Fredensborg. Tlf. (02) GirQ Ejendomsforvaltningen Arkitektkontoret Møllen Strandgade Helsingør Journal nr. B Telefon lokal 346 Skrevet af Fredensborg, den kn/hs 29. august 1985 Det skal herved meddeles, at der er udstedt byggetilladelse til den ansøgte bebyggelse på ejendommen parcel af matr. nr. 2 k m.fl. Båstrup, Dannevang, Fredensborg. Byggetilladelsen kan inden 30 dage afhentes ved kassen på Rådhuset i Fredensborg i tiden kl , torsdag tillige kl , mod betaling af nedenstående beløb: Byggevand efter måler Tilslutningsbidrag for vand kr ,00 Moms kr ,00 Gebyr kr ,00 lait kr ,00 Såfremt beløbet indbetales pr. check eller postgirokonto , vil byggetilladelsen blive fremsendt, så snart beløbet er kommunen i hænde. Med venlig hilsen Bj.V. Steen / Knud Nielsen.o - Korrespondance bedes stilet til kommunen og ikke til enkeltpersoner -

32 FREDENSBGRGÆUMLEBÆK KOMMUNE Rådhusét 34^0.F r densbbrg. Tlf. (02) 28,1,4.01.^Qiro é:.40-7s 34 GENPART - éenisén A/S :.Skovledét;111 * 113,- /'-Y \ -:v v 3400' Hillerød ; - C -"5r... B.l1.330 ; : kn/hs 29. "august Ved "brev a ';6.«#jøirti$1$85.;hår-De til godkendelse fremsendt ingeniørprojekt,for opførelse: af- 121-'rækkéKuse-.samt. ét', fælleshus på ejéridomraen.;parcé1 af -matr. nr.".2 ié; mv f!>'.jbåst'rup,.pånnevang*, tiihøjireride Asmi^erød Åimenhyttigt Boiigselskah..Sé!fiafrigningskål-maxi herved meddele-den..fornødne,godkendeisé =af det 'freiii-t.-. sendte;>-iaét;. mian dog.skal gøre opmærksom på;de/yilkå^^ <iet er- stillet i.byggetiijadéjseri:;(kojpi;.vediagtf"..* 'f- ;,Y. b: : YYY ''"-- Vy.- *" x"' * *'* ", - c - Mejd :'venlighilsen Bj..Vy_ S t e e n Y :.KhudlNielséji": r -s*.

33 AKSEL V. JENSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S SKOVLEDET DK 3400 HILLERØD TELEFON (02) * jg&ti Foreningen af rådgivende ingeniører GIRONR A/S-REG.NR Fredensborg-Humlebæk Kommune Rådhuset 3480 Fredensborg Hillerød, den 30. april 1982 Journ. nr. psa/ss MAJ 1982 FOTOKOPI Fredensborg-Humlebæk Kommune Ejendomsforvaltningen Angår: Asminderød Almennyttige Boligselskab, afd. Dannevang i Fredensborg. Idet der refereres til behagelig telefonsamtale med hr. Erik Andersen fra Fredensborg Humlebæk Kommune samt vort ingeniørfirma ved ingeniør Per Steen Andersen skal vi for.god orden skyld bekræfte, at der i forbindelse med vandtilslutningsafgiften for ovennævnte bebyggelses område 34, 35 og 36 vil blive fremsendt en regning på ,00 kr. incl. moms. Hertil skal lægges udgift for etablering af stikledning ialt 3 stk. å min , % moms. Tilslutningsafgifterne i forbindelse med regnvandskloak, spildevandskloak, gasledning, fællesantenneanlæg er indeholdt i grundkøbssummen som aftalt mellem Dansk Almennyttigt Boligselskab og Fredensborg- Humlebæk Kommune. Med len AKSEL V. JENSEN A/S Rådgivende ingeniørfirma F. RI. Skovledet Tlf. (02) "i'lerikl Per Steen AnderserT

34 Til Svar sendes til Ejendomsforvaltningen Byrådssekretariatet Ang. Asminderød almennyttige Boligselskab Ref. BL Dato 1. juli 1985 Vedlagt fremsendes kopi af skrivelse af 26. juni 1985 samt skema 2 emsøgning fra Dansk Almennyttigt Boligselskab om opførelse af 121 boliger - Lystholmvænget II. Ejendomsforvaltningen anmodes om bemærkninger til brug for økonomiudvalgets behandling af ansøgningen i mødet den 18. juli Med venlig hilsen tø. Bente Lundsgaard^ fo'léc-' Svar Dato 8. juli Det angivne boligareal på 8142 m i rubrik 17 sidste linie er identisk med boligareal angivet i byggeandragende indgået til kommunen 6. marts Ejendomsforvaltningen, den 8. juli 1985 Simon Altschul N r A/s OAFOLO - FREDERIKSHAVN

35 1942 S.M.B.A. DANSK ALMENNYTTIGT BOLIGSELSKAB EKSPEDITIONSTID: KL LØRDAG LUKKET POSTGIROKONTO * TELEFON AFSENDER: D.A.B., FINSENSVEJ 33, 2000 KØBENHAVN F. Fredensborg - Humlebæk kommune Rådhuset, 3480 Fredensborg. FOTOKOPI Fredensborg-Humlebæk Kommune Deres mærke D. A.B. mærke p e / n ^ Dato * Asminderød almennyttige Boligselskab, afdeling Lystholmvænget II, afsnit 2. Hermed fremsendes på ovennævnte boligselskabs vegne, endelig ansøgning om.støtte i henhold til lov om boligbyggeri, jvf. Boligministeriets cirkulærer af 4. juni 1975, 8. november 1977 og 25. marts 1982 til opførelsen af 121 boliger og fælleshus. Ansøgningen knytter sig til vedlagte skema 2 (medsendt i 4 eksemplarer) i hvilket anskaffelsessummen er gjort op til kr ,00 svarende til en afgørende anskaffelsessum på kr ,00 pr. m boligareal, og således kr. 3,16 under det pr. 1. august 1985 gældende rammebeløb. Anskaffelsessummens stigning i forhold til det tidligere fremsendte materiale er alene forårsaget af den stedfundne prisstigning., Det er således lykkedes, efter færdiggørelsen af projekteringen og indhentning af tilbud, uden væsentlige ændringer eller reduktioner i projektet, at overholde den ved skema 1 berégnede anskaffelsessum, tillagt pris- og rentestigninger. Regarantiforpligtelsen vil herefter andrage 15% af anskaffelsessummmen eller kr og det kommunale tilskud vil udgøre 3% svarende til kr , under forudsætning af Hovedstadsrådets tilsvarende tilskud. Med henvisning til, at byggeriet vil kunne igangsættes umiddelbart efter Fredensborg - Humlebæk kommunes endelige godkendelse, tillader vi os høfligst at indstille sagen til en hurtig og velvillig behandling. Medvenlig hilsen Dansk alnyefnnyt-éigt Boligselskab Lf 194j2/s/frilb.a. 'eter Engb^drg

36 Boligministeriet Slotsholmsgade 12, 1216 København K Telf. (01) : FOTOKOPI Fredensborg-Humlebæk Kommune Fremsendes med evt. redegørelser iflg. pkt. 15, 17, 18 og 20 til kommunen i 3 eksemplarer og med det i cirk. pkt. 56 anførte tegningsmateriale. For projekter i hovedstadsområdet fremsendes yderligere et eksemplar af skema og evt. redegørelser. Ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse, jvf. lov om boligbyggeri. Lovens regler om støtte til almennyttigt nybyggeri er uddybet i boligministeriets cirkulære af 4. juni 1975 (i det følgende benævnt cirk."). Almindelige oplysninger 1. Kommune (hvori byggeriet opføres) 9 Er bestemmelserne om fast pris og tid overholdt, jfr. cirk. pkt. 40? Fredensborg-Humlebæk1 : Ja. 2 Bygherre (navn, adresse og tlf.-nr.) Asminderød almennyttige Boligselskab., afdeling Lystholmvænget II, afsnit 2, v/dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. Finsensvej 35, 2000 Frederiksberg. Tlf Fastprisperioden er gældende fra d/1, april 1985 til d 1. april Såfremt en det af arbejdet udføres efter udløbet af fastprisperioden, oplyses: a. Hvor stor en del af entreprisesummen omfatter arbejder udover fastprisperioden, der kan reguleres iflg. entreprisekontrakten? Ca. 15 mill. kr. 3 Boligministeriets tilsagn om støtte Dato: 9. april J.nr.: b. Hvilken reguleringsmåde er aftalt? I henhold til cirkulæret Boligselskabernes Landsbyggefonds tilsagn om lån Dato: 17. april J-nr.: G Kommunens j.nr.: q 3 Q Evt. yderligere oplysninger: 4 Under hvilken form er priserne indhentet? (sæt x) Hovedentreprise Fagentreprise Offentlig licitation. Bunden licitation Underhåndsbud 5 Hvor mange tilbud er indhentet? X Er udbydelsen sket i overensstemmelse med kravene i cirk. pkt. 42? Ja. ' 7 Forudsat tidspunkt for byggeriets igangsættelse (dato): 1. august (Forudsat igangsættelse ved støttetilsagnet: 1. juli ). 8 Byggeperiodens længde: 18 måneder. Bm.5. k. 19 J. Nr Bil.

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING ipa. Tillægsdagsorden. til TEKNISK FORVALTNING ipa HVIDOVRE KOMMUNE Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. marts 2007, Kl. 16.30 i Ny Kaffestue, Hvidovre Rådhus. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 17 1 Ejendommen matr.nr.

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Ølandsparken - etape 3 - Ø. Hornum Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Råbjergvej Sørup Etape 3 Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i prioriteret

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv.

ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530. Rebekkavej 24, st.tv. forevist nødvendig anbefales sælgeroplysn. ARKITEKTFIRMA PER NYGAARD ANDERSEN - VINGÅRDS ALLÉ 52, 2900 HELLERUP - Fax 3962 7630 - Tlf 3962 7530 V U R D E R I N G af forbedringer og løsøre i andelsboligen

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr.

Forbeholdt kommunen. Side/dørnr. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Kommunens navn og adresse Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum INDGÅET 16 APR. 2014 Hedensted Kommune Tlf: 79 75 50 00 Fax: 79 75 50 40 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V

BYGGESKADEFONDEN MODTAGET 13 MAJ 2011. Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V Advokat Frederik Bue Johnsen Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET 13 MAJ 2011 BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50 Tlf.: 3376 2000 bsf@bsf.dk 1554 København V Fax: 3376 2010 www.bsf.dk Den 11.

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere