DS/EN DK NA:2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011"

Transkript

1 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN DK NA:2007 med Tillæg 1 af og Tillæg 2 af og erstatter disse fra I en overgangsperiode frem til kan såvel dette NA, som de tidligere nævnte NA'er anvendes. Tidligere udgaver og tillæg samt en oversigt over samtlige udarbejdede NA er kan findes på Dette nationale anneks (NA) fastsætter betingelserne for anvendelsen af denne eurocode i Danmark for byggeri efter Byggeloven eller byggelovgivningen. Andre parter kan sætte dette NA i kraft med en henvisning hertil. Dette NA fastsætter betingelserne for anvendelsen af DS/EN i Danmark. Nationale bestemmelser er nationalt gældende værdier og valg mellem metoder, hvor det er angivet i eurocoden, samt supplerende information. I dette NA er indeholdt: Oversigt over mulige nationale valg samt supplerende information Nationale valg Supplerende (ikke modstridende) information Der er med overskrifter og nummerering henvist til de steder i DS/EN , hvor der er foretaget valg og/eller givet supplerende information. Side 1 af 33

2 Oversigt over mulige nationale valg samt supplerende information Nedenstående oversigt viser de steder, hvor nationale valg er mulige, og hvilke informative annekser der er gældende/ikke gældende. Endvidere er angivet, hvor der er givet supplerende information. Supplerende informationer findes sidst i dette dokument. Punkt Emne Nationalt valg Supplerende information Andre referencestandarder Supplerende information (2) Forspænding Supplerende information 2.3.3(3) Betons deformation Uændret (1) Partialkoefficient for last forårsaget Uændret af svind (1) Partialkoefficienter for forspænding Uændret (2) Partialkoefficienter for forspænding Nationalt valg (3) Partialkoefficienter for forspænding Uændret (1) Partialkoefficient for udmattelseslast Uændret (1) Partialkoefficienter for materialer Nationalt valg (2) Partialkoefficienter for materialer Uændret (2) Partialkoefficienter for materialer til Nationalt valg fundamenter 3.1.1(1)P Generelt Supplerende information 3.1.2(2)P Styrke Uændret 3.1.2(4) Styrke Nationalt valg 3.1.3(2) Elastisk deformation Nationalt valg 3.1.6(1)P Regningsmæssig trykstyrke og trækstyrke Uændret 3.1.6(2)P Regningsmæssig trykstyrke og trækstyrke Uændret 3.2.1(1)P Generelt Supplerende information 3.2.2(3)P Egenskaber Uændret Supplerende information 3.2.7(2) Beregningsforudsætninger Nationalt valg Generelt Supplerende information 3.3.4(5) Sejhedsegenskaber Uændret 3.3.6(7) Beregningsforudsætninger Uændret 4.2 Miljøforhold Nationalt valg (3) Minimumdæklag, c min Nationalt valg (5) Minimumdæklag, c min Nationalt valg (6) Minimumdæklag, c min Uændret (7) Minimumdæklag, c min Uændret (8) Minimumdæklag, c min Uændret (13) Minimumdæklag, c min Uændret (1)P Tillæg ved dimensionering for tolerancer Nationalt valg (3) Tillæg ved dimensionering for tolerancer Nationalt valg (4) Tillæg ved dimensionering for tolerancer Uændret Side 2 af 33

3 Punkt Emne Nationalt valg Supplerende information 5.1.3(1)P Lasttilfælde og lastkombinationer Nationalt valg 5.2(1) Geometriske imperfektioner Supplerende information 5.2(5) Geometriske imperfektioner Uændret 5.5(4) Lineær elastisk analyse med begrænset Uændret omlejring 5.6.1(3)P (Plastisk analyse) Generelt Supplerende information 5.6.3(4) Rotationsbæreevne Uændret (1) Slankhedskriterium for enkeltstående Uændret konstruktionsdele (1) Globale 2.-ordens-effekter i bygninger Uændret (2) Globale 2.-ordens-effekter i bygninger Uændret 5.8.5(1) Beregningsmetoder Nationalt valg 5.8.6(3) Generel metode Nationalt valg (6) Generelt Nationalt valg (1)P Maksimal forspændingskraft Uændret (2) Maksimal forspændingskraft Uændret (4) Begrænsning af betonspænding Uændret (5) Begrænsning af betonspænding Uændret (2) Forspændingskraft Uændret (2) Virkninger af forspænding i brudgrænsetilstande Nationalt valg (3) Virkninger af forspænding i brudgrænsetilstande Nationalt valg (1)P Virkninger af forspænding i anvendelsesgrænsetilstande Nationalt valg og udmattel- sesgrænsetilstande 6.2.1(2) Generel procedure for eftervisning Supplerende information 6.2.2(1) Konstruktionsdele, der ikke regningsmæssigt Nationalt valg kræver forskydnings- armering 6.2.2(6) Konstruktionsdele, der ikke regningsmæssigt Nationalt valg Supplerende information kræver forskydnings- armering 6.2.3(2) Konstruktionsdele, der regningsmæssigt Nationalt valg kræver forskydningsarme- ring 6.2.3(3) Konstruktionsdele, der regningsmæssigt Nationalt valg kræver forskydningsarme- ring 6.2.4(4) Forskydning mellem krop og flanger Nationalt valg i T-tværsnit 6.2.4(6) Forskydning mellem krop og flanger Uændret i T-tværsnit 6.2.5(1) Forskydning i støbeskel Supplerende information 6.3.2(6) Fremgangsmåde ved dimensionering Supplerende information 6.4.3(6) Beregning af gennemlokning Uændret Side 3 af 33

4 Punkt Emne Nationalt valg Supplerende information 6.4.4(1) Gennemlokningsbæreevne af plader Uændret og søjlefundamenter uden forskydningsarmering 6.4.5(3) Gennemlokningsbæreevne af plader Uændret og søjlefundamenter med forskydningsarmering 6.4.5(4) Gennemlokningsbæreevne af plader Nationalt valg og søjlefundamenter med forskydningsarmering 6.5.2(2) Trykstænger Nationalt valg 6.5.4(4) Knudepunkter Nationalt valg 6.5.4(6) Knudepunkter Nationalt valg 6.8.4(1) Metode til eftervisning af armeringsstål Uændret og forspændingsstål 6.8.4(5) Metode til eftervisning af armeringsstål Uændret og forspændingsstål 6.8.6(1) Andre eftervisninger Uændret 6.8.6(3) Andre eftervisninger Uændret 6.8.7(1) Eftervisning af beton under tryk- Uændret eller forskydningspåvirkning 7.2(2) Spændingsbegrænsning Uændret 7.2(3) Spændingsbegrænsning Uændret 7.2(5) Spændingsbegrænsning Uændret 7.3.1(5) Generelle betragtninger Nationalt valg 7.3.2(1)P Minimumarmering Supplerende information 7.3.2(3) Minimumarmering Supplerende information 7.3.2(4) Minimumarmering Uændret 7.3.4(1) Beregning af revnevidder Supplerende information 7.3.4(3) Beregning af revnevidder Nationalt valg 7.3.4(4) Beregning af revnevidder Supplerende information 7.4.2(2) Tilfælde, hvor beregninger kan udelades Uændret 8.2(2) Armeringsafstand Uændret 8.3(2) Tilladte dorndiametre for opbøjede Uændret Supplerende information stænger 8.4.1(2) Generelt Supplerende information 8.4.2(2) Forankringsstyrke Supplerende information 8.4.3(2) Basisforankringslængde Supplerende information Regningsmæssig forankringslængde Supplerende information 8.6(2) Forankring med svejste stænger Nationalt valg Stødlængde Supplerende information 8.8(1) Supplerende regler for stænger med Uændret stor diameter 8.9 Bundtet armering Supplerende information (1) Minimum- og maksimumarmering Nationalt valg (3) Minimum- og maksimumarmering Uændret (1) Andre konstruktionsudformningsregler Uændret Side 4 af 33

5 Punkt Emne Nationalt valg Supplerende information (1) Forankring af undersidearmering Uændret ved en endeunderstøtning 9.2.2(4) Forskydningsarmering Uændret 9.2.2(5) Forskydningsarmering Nationalt valg 9.2.2(6) Forskydningsarmering Uændret 9.2.2(7) Forskydningsarmering Uændret 9.2.2(8) Forskydningsarmering Uændret (3) Generelt Uændret 9.5.2(1) Længdearmering Uændret 9.5.2(2) Længdearmering Uændret 9.5.2(3) Længdearmering Uændret 9.5.3(3) Tværarmering Uændret 9.6.2(1) Lodret armering Uændret 9.6.3(1) Vandret armering Uændret 9.7(1) Høje bjælker Uændret 9.8.1(3) Pælefundamenter Uændret (1) Generelt Uændret 9.8.3(1) Trækbjælker Uændret 9.8.3(2) Trækbjælker Nationalt valg 9.8.4(1) Søjlefundament på klippe Uændret 9.8.5(3) Borede pæle Uændret (2) Periferi-trækforbindelser Nationalt valg (3) Interne trækforbindelser Nationalt valg (4) Interne trækforbindelser Nationalt valg (2) Vandrette trækforbindelser til søjler Nationalt valg og/eller vægge (3) Kontinuitet og forankring af trækforbindelser (1)P Regningsmæssig trykstyrke og trækstyrke Nationalt valg (2)P Regningsmæssig trykstyrke og trækstyrke Nationalt valg (1) Indesluttet beton Uændret (1) Konstruktionsdele, der ikke regningsmæssigt Nationalt valg kræver forskydnings- armering (2) Konstruktionsdele, der ikke regningsmæssigt Uændret kræver forskydnings- armering (1) Konstruktionsdele, der regningsmæssigt Nationalt valg kræver forskydningsarme- ring (1) Gennemlokningsbæreevne af plader Uændret eller søjlefundamenter uden forskydningsarmering (1) Beton: supplerende projekteringsforudsætninger Nationalt valg (2) Forskydning Uændret Supplerende information Side 5 af 33

6 Punkt Emne Nationalt valg Supplerende information Anneks A Ændring af partialkoefficienter for Ikke gældende materialer C.1(1) Generelt Nationalt valg Supplerende information C.1(3) Generelt Uændret C.3(1)P Bøjelighed Supplerende information E.1(2) Generelt Nationalt valg F.1(4) Generelt Supplerende information Anneks G Samvirkning mellem jord og konstruktion Ikke gældende Anneks H Globale 2.-ordens-effekter Ikke gældende Anneks I Beregning af paddehattedæk og Ikke gældende afstivende vægge Anneks J Armeringsudformningsregler for Ikke gældende særlige tilfælde Anneks 1 Beregning af visse søjler støbt på Supplerende information stedet Anneks 2 Eftervisning af robusthed Supplerende information Anneks 3 Beregning af geometriske imperfektioner vha. masselast Supplerende information Note: Uændret: Anbefaling i normen følges Side 6 af 33

7 Nationale valg (2) Partialkoefficienter for forspænding Følgende værdi skal anvendes: γ P,unfav = 1, (1) Partialkoefficienter for materialer Partialkoefficienter angivet i tabel 2.1Na NA benyttes for brudgrænsetilstande ved vedvarende og midlertidige dimensioneringstilstande. Tabel 2.1Na NA - Partialkoefficienter for materialer i brudgrænsetilstande ved vedvarende og midlertidige dimensioneringstilstande Konstruktioner, alment Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton c 1,45 3 Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton 3 c 1,60 3 Betons trækstyrke 4) c 1,70 3 Slap armerings styrke s 1,20 3 Spændarmerings styrke s 1,20 3 Præfabrikerede elementer, beregning 1) Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton c 1,40 3 Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton 3) c 1,55 3 Betons trækstyrke 4 c 1,60 3 Slap armerings styrke s 1,20 3 Spændarmerings styrke s 1,20 3 Præfabrikerede elementer, funktionsprøvning 1) Funktionsprøvning med sejt brud 2) M 1,20 3 Funktionsprøvning med skørt brud M 1,40 3 Note 1: Partialkoefficienten for præfabrikerede elementer kan anvendes, såfremt elementerne er omfattet af en harmoniseret produktstandard eller underlagt en 3.-parts-overvågning i henhold til DS/EN 13369, anneks E. Note 2: Præfabrikerede elementer påvirket af tværlast antages at have et sejt brud, hvis mindst en af følgende forudsætninger er opfyldt: Det dokumenteres ved måling, at armeringen flyder ved brud Før brud er der et udpræget jævnt fordelt revnemønster svarende til den påsatte last Før brud er der en udbøjning, der overstiger 3/200 af spændvidden. Alle andre brudformer betragtes som skøre brud. Brud i præfabrikerede elementer påvirket af normalkræfter skal altid betragtes som skøre brud. Note 3: Partialkoefficienten for betons trykstyrke og E-modul γ c i uarmeret beton gælder for konstruktioner, der ikke indeholder minimumarmering svarende til reglerne i denne norm. Minimumarmeringsreglerne kan ændres, såfremt det ved forsøg dokumenteres, at svigttypen ikke ændres i forhold til det, der gælder for den konstruktion, der overholder minimumarmeringsreglerne i eurocoden. Side 7 af 33

8 Note 4: Partialkoefficienten for betonens trækstyrke γ c anvendes i de tilfælde, hvor bruddet i betonen er betinget af et trækbrud, og/eller hvor konstruktionen ikke rummer minimumarmering. For ikke-forskydningsarmerede bjælker og plader samt ved gennemlokning kan forskydningsbruddet regnes at være et trykbrud. For uarmerede konstruktioner, støbeskel, hvor der ikke er minimumarmering, og ved forankring/stød regnes bruddet at være et trækbrud. Partialkoefficienterne er fastlagt i overensstemmelse med det nationale anneks til DS/EN 1990, anneks F, hvor γ M = γ 1 γ 2 γ 3 γ 4, idet: γ 1 tager hensyn til svigttypen γ 2 tager hensyn til usikkerhed relateret til beregningsmodel γ 3 tager hensyn til omfang af kontrol tager hensyn til variationen i styrkeparameteren eller bæreevne. γ 4 Ved fastlæggelse af γ 1 er de i tabel 2.1Nb NA angivne svigttyper anvendt. Tabel 2.1Nb NA - Forudsatte svigttyper ved fastlæggelse af γ 1 Konstruktioner alment og præfabrikerede elementer, beregning Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton Varslet brud uden bæreevnereserve Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton Uvarslet brud Betons trækstyrke Uvarslet brud Armeringsstyrke Varslet brud uden bæreevnereserve Præfabrikerede elementer, funktionsprøvning Funktionsprøvning med sejt brud Funktionsprøvning med skørt brud Varslet brud uden bæreevnereserve Uvarslet brud Tabel 2.1Nc NA angiver værdier for γ 3 afhængigt af kontrolomfanget. Tabel 2.1Nc NA - 3 i afhængighed af kontrolomfang Kontrolklasse Skærpet Normal Lempet γ 3 0,95 1,0 1,10 Følgende partialkoefficient benyttes for brudgrænsetilstande ved ulykkesdimensioneringstilstande γ M = 1,0. Ved eftervisning af udmattelse for vedvarende dimensioneringstilstande anvendes partialkoefficienterne i tabel 2.1Na NA multipliceret med 1,1 for værdierne C,fat og S,fat. Lempet kontrolklasse må ikke anvendes til konstruktioner i høj konsekvensklasse. De bestemmelser, herunder kontrolomfang, der knytter sig til de enkelte kontrolklasser, er fastlagt i DS/EN 1990 DK NA, DS/EN og DS (2) Partialkoefficienter for materialer til fundamenter Følgende værdi skal anvendes: k f = 1,0. Side 8 af 33

9 3.1.2(4) Styrke Værdien af k t bestemmes ud fra dokumenterede sammenhænge for betons styrke på bestemmelsestidspunktet og dens styrke ved 28 døgn (2) Beregningsforudsætninger Metode b, svarende til en vandret øvre linje, benyttes. For ε uk anvendes værdien ε uk = A gt, svarende til definitionen i DS/EN Miljøforhold Eksponeringsklasserne defineret i DS/EN er gengivet i DS/EN , tabel 4.1. Bygningsdele henføres til eksponeringsklasserne angivet i tabel 4.1. En bygningsdel kan være udsat for flere af de i tabel 4.1 nævnte påvirkninger, hvorfor de miljømæssige forhold, bygningsdelen udsættes for, kan være beskrevet ved en kombination af eksponeringsklasser. Eksponeringsklasserne henføres til miljøklasser som angivet i DS 2426 og gengivet i tabel 4.1 NA. Der anvendes fire miljøklasser: passiv, moderat, aggressiv og ekstra aggressiv, der benævnes P, M, A og E. Der anvendes den højeste miljøklasse, svarende til rangordningen P, M, A og E. For de enkelte bygningsdele kan der for de enkelte eksponerede overflader differentieres i eksponeringsklasserne alt efter miljøpåvirkningerne. Tabel 4.1 NA Normativ gruppering af eksponeringsklasser i miljøklasser: Miljøklasse Omfatter følgende eksponeringsklasser i henhold til DS/EN Passiv Moderat Aggressiv Ekstra aggressiv X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XF1 XA1 XD1 XS1 XS2 XF2 XF3 XA2 XD2 XD3 XS3 XF4 XA3 NOTE - Eksempler på, hvilke miljøklasser de enkelte bygningsdele, på den sikre side, normalt bør henregnes til, er følgende: Til passiv miljøklasse må almindeligvis henregnes følgende bygningsdele: o konstruktioner i indendørs tørt miljø o jorddækkede fundamenter i lav og normal konsekvensklasse. Til moderat miljøklasse må almindeligvis henregnes følgende bygningsdele: o funderingspæle o fundamenter delvis over terræn o jorddækkede fundamenter i høj konsekvensklasse o udvendige vægge og facader o udvendige søjler o udvendige bjælker med konstruktivt beskyttet overside o altanbrystninger o installationskanaler o ingeniørgange o elevatorgruber. Side 9 af 33

10 Til aggressiv miljøklasse må almindeligvis henregnes følgende bygningsdele: o udvendige dæk o udvendige bjælker uden konstruktivt beskyttet overside o støttemure o lyskasser o udvendige trapper o kælderydervægge delvis over terræn o kanaler, funderingspæle og gruber i moderat aggressivt grundvand o konstruktionsdele i moderat aggressivt grundvand. Ekstra aggressiv miljøklasse bør overvejes for følgende bygningsdele: o altangange, altanplader og altankonsoller o parkeringsdæk o svømmebade o brosøjler o kantbjælker på broer o marine konstruktioner, fx. splashzonen o kanaler, funderingspæle og gruber i stærkt aggressivt grundvand o konstruktionsdele i stærkt aggressivt grundvand. Eksemplerne kan afviges, såfremt det via eksponeringsklasserne i tabel 4.1 og sammenhængen til miljøklasserne i tabel 4.1 NA kan godtgøres, at der kan henføres til en lavere miljøklasse. Eksponeringen af en betonrand kan ske såvel gennem den aktuelle overflade som gennem andre overflader af bygningsdelen (3) Minimumdæklag, c min For cirkulære foringsrør til efterspændte konstruktioner er den øvre grænse for c min,b 65 mm (5) Minimumdæklag, c min Konstruktionsklasser anvendes ikke. Dæklag ved skærpet og normal kontrolklasse skal mindst være som angivet i tabel 4.4N NA for slap armering i overensstemmelse med DS/EN og som angivet i tabel 4.5N NA for forspændingsstål i overensstemmelse med DS/EN Ved lempet kontrol skal de foreskrevne dæklag forøges med 5 mm. De angivne værdier kan regnes at svare til 50 års levetid. Tabel 4.4N NA - Værdier af minimumdæklag, c min,dur, krav med hensyn til holdbarhed af slap armeringsstål i overensstemmelse med DS/EN Miljøklasse Ekstra aggressiv Aggressiv Moderat Passiv Minimumdæklag Mm 40 mm 30 mm 20 mm 10 mm Side 10 af 33

11 Tabel 4.5N NA - Værdier af minimumdæklag, c min,dur, krav med hensyn til holdbarhed af forspændingsstål i overensstemmelse med DS/EN Miljøklasse Førspændt armering Efterspændt armering ikke-bundtet mm i foringsrør mm Ekstra aggressiv 40 mm 50 mm Aggressiv 30 mm 40 mm Moderat 20 mm 35 mm Passiv 10 mm 30 mm (1)P Tillæg ved dimensionering for tolerancer Tolerancetillægget c dev bør normalt ikke vælges mindre end 5 mm i normal og skærpet kontrolklasse, og 10 mm i lempet kontrolklasse (3) Tillæg ved dimensionering for tolerancer Situationen er dækket af bestemmelserne i (1)P (1)P Lasttilfælde og lastkombinationer NOTE - Beregning af kontinuerte bjælker og plader på basis af plasticitetsteorien kan ske ved eftervisning af, at hvert fag kan optage påvirkninger svarende til maksimal last på hele faget og minimal last på hele faget, når der i begge tilfælde regnes med de fulde værdier af de valgte indspændingsmomenter. Indspændingsmomenter vælges mellem elasticitetsteoriens værdier og en tredjedel heraf. For kontinuerte bjælker og plader med tilnærmelsesvis lige store fag og jævnt fordelt last kan eftervisning af indspændingsmomenternes placering i forhold til elasticitetsteoriens værdier udelades, hvis de vælges således, at der ved indspændinger og mellemunderstøtninger armeres for et indspændingsmoment, der numerisk er mindst 1/3 og højst det dobbelte af de dimensionsbestemmende momenter i tilstødende fag (P) Geometriske imperfektioner Se supplerende information (3)P (Plastisk analyse) Generelt Se supplerende information (1) Beregningsmetoder Følgende forenklede metode skal anvendes: (a) Metode baseret på nominel stivhed 5.8.6(3) Generel metode Følgende værdi skal anvendes: γ ce = γ c, jf. tabel 2.1Na NA (6) Generelt Følgende metode skal anvendes: Metode A. Side 11 af 33

12 5.10.8(2) Virkninger af forspænding i brudgrænsetilstande Følgende værdi skal anvendes: p, ULS (3) Virkninger af forspænding i brudgrænsetilstande Følgende værdier skal anvendes: 1,0. P, sup P,inf (1)P Virkninger af forspænding i anvendelsesgrænsetilstande og udmattelsesgrænsetilstande Følgende værdier skal anvendes: r r 1,0. sup inf 6.2.2(1) Konstruktionsdele, der ikke regningsmæssigt kræver forskydningsarmering v min er bestemt ved: ( ) 6.2.2(6) Konstruktionsdele, der ikke regningsmæssigt kræver forskydningsarmering Værdien af ν findes efter supplerende informationer til 5.6.1(3)P (2) Konstruktionsdele, der regningsmæssigt kræver forskydningsarmering Hvis der anvendes klasse B- og klasse C-stål iht. anneks C i EN , gælder følgende: Betontrykkets hældning θ med længdeaksen vælges således, at tan cot 2,5 (6.7a NA) 2 Anvendes afkortet armering, vælges tan cot 2,0 2 (6.7b NA) Den øvre grænse for cotθ sikrer normalt mod dannelse af uacceptable forskydningsrevner i anvendelsestilstanden for slapt armerede bjælker og plader. Grænserne for trykhældningerne kan overskrides, når forholdene taler for det. Fx. kan cotθ øges ved fuldt forspændte konstruktioner, hvor forskydningsrevner normalt ikke giver problemer. Klasse A-stål iht. anneks C i DS/EN kan anvendes til optagelse af forskydningspåvirkningen, hvis der er sikret tilstrækkelig deformationskapacitet til, at forskydningsbruddet kan udvikles som forudsat i forskydningsberegningen. Dette kan regnes at være tilfældet, hvis der for cotθ anvendes den værdi, der medfører, at den samlede beregningsmæssige armering for konstruktionen udgør et minimum. For statisk bestemte bjælker, der alene er påvirket af forskydning (V), vridning (T) og bøjning (M), og hvor der anvendes lodrette bøjler (α = 90 ), kan for cotθ anvendes værdierne 1 cotθ 2, hvis T 0,1V, hvor T er i knm og V i kn (3) Konstruktionsdele, der regningsmæssigt kræver forskydningsarmering Værdien for ν 1 efter supplerende informationer i 5.6.1(3)P. Side 12 af 33

13 6.2.4(4) Forskydning mellem krop og flanger Den anbefalede værdi skal anvendes, hvis der anvendes klasse B- og klasse C-stål iht. anneks C i DS/EN Klasse A-stål iht. anneks C i DS/EN kan anvendes, hvis der er sikret tilstrækkelig deformationskapacitet. Dette kan regnes at være tilfældet, hvis der for cotθ anvendes den værdi, der medfører, at den samlede beregningsmæssige armering for flangekonstruktionen udgør et minimum (4) Gennemlokningsbæreevne af plader og søjlefundamenter med forskydningsarmering Følgende værdi skal anvendes: k = 2, (2) Trykstænger Følgende værdi skal anvendes: 0,6 ' efter supplerende informationer i 5.6.1(3)P (4) Knudepunkter Følgende værdier skal anvendes: k 2 = k 3 = 1,0 og ' efter supplerende informationer i 5.6.1(3)P (6) Knudepunkter Følgende værdi skal anvendes: k 4 = 1,0, hvilket er på den sikre side. Værdien afhænger af tværtrykket (5) Generelle betragtninger De anbefalede værdier for relevante miljøklasser er anført i tabel 7.1 NA. Tabel 7.1 NA - Anbefalede maksimale værdier af beregnede revnevidder w max (mm) Miljøklasse Slap armering Spændarmering Ekstra aggressiv 0,2 mm 0,1 mm Aggressiv 0,3 mm 0,2 mm Moderat 0,4 mm 0,3 mm 8.6(2) Forankring med svejste stænger Anvendt værdi for F wd skal være dokumenteret ved forsøg og opfylde normens foreskrevne sikkerhedsniveau, samtidig med at det skal være dokumenteret, at armeringens egenskaber efter svejsning fortsat opfylder de krav, der i denne norm er foreskrevet for armeringens egenskaber. NOTE: se tillige anneks C.1(1) (1) Minimum- og maksimumarmering I høje bjælkekroppe indlægges en jævnt fordelt armering over bjælkekroppens sider og parallelt med bjælkeaksen. Armeringsforholdet bør mindst være det samme som for bøjlearmering, jf. punkt 9.2.2(5) (5) Forskydningsarmering Følgende værdi skal anvendes: ( ) (9.5 NA) Side 13 af 33

14 9.8.3(2) Trækbjælker Følgende værdi skal anvendes: q 1 fastsættes under hensyntagen til komprimeringsudstyret (2) Periferi-trækforbindelser Følgende værdi skal anvendes: Værdien af q 1 skal som minimum være 15 kn/m for normal konsekvensklasse, og 30 kn/m for høj konsekvensklasse. Trækkraften F tie,per sættes som minimum til den karakteristiske værdi 40 kn for normal konsekvensklasse, og 80 kn for høj konsekvensklasse (3) Interne trækforbindelser Følgende værdi skal anvendes: Trækkraft F tie,int sættes lig med en karakteristisk værdi på 15 kn/m for normal konsekvensklasse, og 30 kn/m for høj konsekvensklasse (4) Vandrette trækforbindelser til søjler og/eller vægge Følgende værdi skal anvendes: Værdien af q 3 sættes til 15 kn/m for normal konsekvensklasse, og 30 kn/m for høj konsekvenssklasse. F tie skal som minimum være 40 kn for normal konsekvensklasse, og 80 kn for høj konsekvensklasse. Begrænsningen q 4 anvendes ikke i Danmark (2) Vandrette trækforbindelser til søjler og/eller vægge For normal konsekvensklasse sættes værdien af trækkraften f tie,fac til 15 kn/m i toppen af væggen, og 0 kn/m i bunden af væggen. F tie,col sættes til værdien 80 kn i toppen af søjlen, og 0 kn i bunden af søjlen. I høj konsekvensklasse sættes værdien af trækkraften f tie,fac til 30 kn/m i toppen og i bunden af væggen. F tie,col sættes til værdien 160 kn i toppen og i bunden af søjlen (1)P Regningsmæssig trykstyrke og trækstyrke Følgende værdi skal anvendes: α lcc = 1, (2)P Regningsmæssig trykstyrke og trækstyrke Følgende værdi skal anvendes: α lct = 1, (1) Konstruktionsdele, der ikke regningsmæssigt kræver forskydningsarmering v min er bestemt ved: ( ) (1) Konstruktionsdele, der regningsmæssigt kræver forskydningsarmering Følgende værdi skal anvendes: 1 0,4 0,6 ( NA) 2200 hvor ν er i overensstemmelse med supplerende informationer i 5.6.1(3)P. Side 14 af 33

15 12.3.1(1) Beton: supplerende projekteringsforudsætninger Følgende værdi skal anvendes: cc,pl og ct,pl sættes til 1,0. C.1(1) Generelt Armeringens udsvingsstyrke, udtrykt ved udmattelsesegenskaber, skal dokumenteres. For coils i udrettet tilstand til konstruktioner, hvor armeringen overvejende påvirkes af statisk last, er coilproducentens dokumentation tilstrækkelig. Dokumentation af udsvingsstyrken kan alternativt ske, ved at udsvingsstyrken R 0/+p bestemmes for 2 x 10 6 cykler med en stødfri påvirkning af en given form og vekslende mellem R 0 og R 0/+p = 1/3 af den for styrkeklassen gældende karakteristiske værdi for øvre flyde- eller 0,2-%-spænding. E.1(2) Generelt Eksponeringsklasser er i 4.2 placeret i miljøklasser. For disse miljøklasser stilles for armeret beton krav til minimumværdi af foreskreven f ck således: Miljøklasse minimumværdi af foreskreven f ck MPa Ekstra aggressiv 40 Aggressiv 35 Moderat 25 Passiv 12 Side 15 af 33

16 Supplerende (ikke modstridende) information Andre referencestandarder DS/EN 206-1, Beton - Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse skal i Danmark anvendes i sammenhæng med DS 2426, Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN i Danmark. DS/EN 13670, Udførelse af betonkonstruktioner skal i Danmark anvendes i sammenhæng med DS 2427, Udførelse af betonkonstruktioner - Regler for anvendelse af DS/EN i Danmark. For armering med glat overflade gælder DS/EN , Varmvalsede produkter af konstruktionsstål - Del 1: Generelle tekniske leveringsbetingelser, og DS/EN , Varmvalsede produkter af konstruktionsstål - Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for ulegerede konstruktionsstål. Indtil DS/EN foreligger, anvendes pren10138, Prestressing steels (2) Forspænding For ikke-injicerede kabler og kabler lagt i olie eller lignende skal de beregningsmetoder, der benyttes, reflektere, at der ikke kan overføres forskydningskræfter mellem armering og beton. Ikke-injicerede kabler tillades ikke, hvor der er risiko for korrosion eller frostskader, pga. indtrængende vand eller skadelige væsker (1)P Generelt Nedknust beton skal opfylde kravene til tilslag i henhold til DS/EN og DS Nedknust beton skal opdeles i sten- og sandfraktion. Nedknust beton fra ren kilde må anvendes som tilslag i beton i passiv miljøklasse op til styrkeklasse C30/37. Den nedknuste beton må maksimalt udgøre 20 % af stenfraktionen og 10 % af sandfraktionen. NOTE: Ved nedknust beton fra ren kilde forstås beton, ekskl. armering, der alene indeholder materialer, der kan henføres til nugældende eller tidligere gældende standarder og normer for betonkonstruktioner. Nedknust beton fra ekstra ren kilde må anvendes som tilslag i beton i passiv miljøklasse op til den nedknuste betons oprindelige styrkeklasse. Den nedknuste beton må maksimalt udgøre 10 % af stenfraktionen og 10 % af sandfraktionen. NOTE: Ved nedknust beton fra ekstra ren kilde forstås beton, ekskl. armering, der dels er produceret i henhold til gældende normer og standarder, og dels er produceret på det samme produktionssted, hvor det genanvendes (2) Elastisk deformation Danske betoner iht. DS 2426 kan normalt regnes at svare til betoner med kvartsittilslag (1)P Generelt CE-mærkning og certificering Armeringsstål skal enten være CE-mærket eller produceret iht. kravene i DS/EN anneks ZA, og produktionen/produktet skal være certificeret svarende til kravene i anneks ZA i den pågældende Side 16 af 33

17 standard. Såfremt produktet ikke er CE-mærket, skal certificeringsorgan og prøvningslaboratorium være akkrediteret til den pågældende standard af et akkrediteringsorgan, der er med i European cooperation for Accreditations multilateral Agreement for det pågældende område. Coils leveret i henhold til DS/EN skal efter retning certificeres svarende til kravene i DS/EN for de egenskaber, der ændrer sig ved retning, i henhold til kravene for udrettet materiale i DS/EN Anvendelse af rustfri armering i forbindelse med brug af Eurocode 2 Rustfri armering, der er certificeret i overensstemmelse med BS 6744, styrkeklasse 500 MPa, kan anvendes i overensstemmelse med DS/EN Anvendelse af armeringsstål med profileret overflade Såfremt armeringsstål med profileret overflade med opmålt f p opfylder kravene til f R for armeringsstål med ribbet overflade, kan armeringsstål med profileret overflade anvendes på lige fod med armeringsstål med ribbet overflade i henhold til Eurocode 2. Anvendelse af armeringsstål med glat overflade Såfremt de krav, der er angivet i nærværende DK NA for armeringsstål med glat overflade, er opfyldt, kan armeringsstål med glat overflade anvendes i henhold til Eurocode 2. Armeringsstål med glat overflade skal være produceret som konstruktionsstål i henhold til DS/EN eller som armeringsstål iht. DS/EN Konstruktionsstål iht. DS/EN skal være af typerne S235, S275 eller S355 og være deklareret med et inspektionscertifikat 3.1 iht. DS/EN (3)P Egenskaber Den nedre grænse på 400 MPa gælder ikke armeringsstål med glat overflade. Såfremt der for armering med glat overflade regnes med overførelse af kræfter ved vedhæftning mellem beton og armering, må der højst regnes med en karakteristisk flydespænding på 250 MPa Generelt CE-mærkning og certificering Spændarmering skal enten være CE-mærket eller produceret iht. kravene i FprEN anneks ZA, og produktionen/produktet skal være certificeret svarende til kravene i anneks ZA i den pågældende standard. Såfremt produktet ikke er CE-mærket, skal certificeringsorgan og prøvningslaboratorium være akkrediteret til den pågældende standard af et akkrediteringsorgan, der er med i European co-operation for Accreditations multilateral Agreement for det pågældende område. Anvendelse af spændarmering certificeret efter anden standard end DS/EN i forbindelse med brug af Eurocode 2 Spændarmering med et Zulassungscertifikat kan accepteres på lige fod med spændarmering certificeret i henhold til FprEN serien. Side 17 af 33

18 5.2(1)P Geometriske imperfektioner Som et alternativ til anvendelse af (5.2) og 0 kan der tages højde for afvigelser i konstruktionens geometri og placering af laster ved anvendelse af en minimumværdi for den vandrette last på konstruktionen. Der henvises til reglerne anført i nationalt anneks til DS/EN Indtil disse regler er etableret, kan reglerne, der er indeholdt i anneks 3 under supplerende information, anvendes (3)P (Plastisk analyse) Generelt Almene bestemmelser Ved snitkraftbestemmelsen kan man anvende plasticitetsteorien med sædvanligt anerkendte tilnærmelser. Anvendelse af plasticitetsteorien forudsætter, at konstruktionen har tilstrækkelig flydeevne, dvs. flydning i armeringen udvikles væsentligt inden andre brudformer, som fx instabilitet, afslutter et påbegyndt sejt brud. Ved anvendelse af plasticitetsteorien kan en eftervisning af flydeevnens tilstrækkelighed udelades, hvis følgende betingelser er opfyldt: Den bestemte snitkraftfordeling afviger ikke for stærkt fra snitkraftfordelingen svarende til anvendelse af elasticitetsteorien. En nøjagtig beregning af snitkraftfordelingen svarende til elasticitetsteorien er ikke påkrævet. Det vil i almindelighed være tilstrækkeligt at anvende et kvalificeret skøn eller simple tilnærmelsesmetoder. For nedreværdiløsninger kan følgende princip benyttes: Benævnes armeringsarealet knyttet til en plastisk løsning i et punkt af konstruktionen A sp og armeringsarealet knyttet til den elastiske løsning i samme punkt af konstruktionen A se, kan ovennævnte regnes opfyldt, såfremt det for alle punkter i konstruktionen gælder, at 1/3 A se A sp 3 A se. Den elastiske løsning kan regnes at svare til den plastiske løsning, hvor den samlede beregningsmæssige armering for konstruktionen udgør et minimum. Konstruktionen er normaltarmeret, dvs. krav til minimumarmering er opfyldt, og armeringen flyder ved brud. Der alene anvendes klasse B- og klasse C--stål iht. anneks C i DS/EN Der anvendes en arbejdskurve for armeringen, hvor der ikke regnes med spændingstilvækster efter punktet svarende til flydespændingen. Såfremt der anvendes en arbejdskurve, hvor der regnes med spændingstilvækster efter punktet svarende til flydespændingen, skal såvel ligevægts- som kompatibilitetsbetingelser være opfyldt. Brudgrænsetilstanden er ikke betinget af instabilitet. En tilfredsstilende virkemåde af konstruktionen i anvendelses- og brudgrænsetilstanden kan betinge, at der anvendes en armeringsudformning, der tager højde for snitkraftfordelingen, hvor der ikke er benyttet omfordeling. Anvendes eksempelvis en plastisk løsning, hvor der beregningsmæssigt ses bort fra vridningsmomenter, skal armeringen være således udformet, at den tilgodeser de virkeligt optrædende vridningsmomenter, fx ved at der i bjælker anvendes lukkede bøjler som forskydningsarmering, og at der i plader ved frie rande lukkes med U-bøjler. Side 18 af 33

19 Plastisk omfordeling af den nødvendige armering, fx ved anvendelse af cotθ, jf (2), 6.2.4(4), 6.3.2(2) og anneks F(4) i EN , fordrer, at der benyttes klasse B- eller klasse C-stål iht. anneks C i EN For præfabrikerede elementer kan, såfremt elementerne er omfattet af en harmoniseret produktstandard eller underlagt en 3.-parts-overvågning i henhold til DS/EN 13369, anneks E, anvendes klasse B-stål, hvor ε uk 5,0 % er erstattet af ε uk 3,3 %. En tilfredsstillende virkemåde af konstruktionen i anvendelsesgrænsetilstanden kan betinge, at den bestemte snitkraftfordeling ikke afviger væsentligt fra snitkraftfordelingen bestemt ved anvendelse af elasticitetsteorien med revnet tværsnit. Hvor lasten og dermed snitkræfterne er betinget af konstruktionens deformationsevne, fx ved jordtrykspåvirkede konstruktioner, bør konstruktionens deformationsevne vurderes. Speciel opmærksomhed henledes på deformationsevnens indflydelse på størrelsen af fx forskydningskræfter og reaktioner ved vederlag. For konstruktioner, hvor lasten er større i anvendelsesgrænsetilstanden end i brudgrænsetilstanden, fx ved visse jordtrykspåvirkede konstruktioner, bør anvendelsestilstanden altid vurderes. Beregningsmetoder, plane spændingstilstande For plane spændingstilstande kan fx plasticitetsteoriens nedreværdimetoder, stringermetoden, gitteranalogien og inddeling i homogene spændingsfelter benyttes. Stringermetoden I stringermetoden simplificeres en plan spændingstilstand ved, at alle normalspændinger optages i stringere, mens forskydningsspændingerne optages i de rektangulære forskydningsfelter mellem stringerne. Forskydningsfelternes udstrækning defineres som stringernes centerafstand. Krydsningspunkterne mellem stringerne benævnes knuder. Stringernes bredde bør maksimalt være 20 % af bredden af det tilstødende forskydningsfelt, der har den mindste udstrækning vinkelret på stringerens længderetning. Til optagelse af træk i stringerne ilægges den fornødne armering. Variationen i trækstringerens kraft bør ikke være større end svarende til, at stringerkraften, over en strækning svarende til forankringslængden, vokser fra nul til den regningsmæssige flydekraft. Trykspændingen i stringerne bør ikke overstige vf cd, hvor effektivitetsfaktoren kan sættes til ν = ν m, idet der kan regnes med normaltarmeret tværsnit. Kraften i trykarmeringen må ikke regnes større end den regningsmæssige trykkraft, der kan optages i betonen. Hvis armeringen regnes at optage en større kraft end halvdelen af den regningsmæssige kraft, der kan optages i betonen, må der ikke benyttes overlapningsstød. Armeringsareal og betontrykkets størrelse i forskydningsfelterne beregnes efter formlerne i anneks F. Betontrykket kontrolleres ved anvendelse af effektivitetsfaktoren angivet nedenfor. Det er en forudsætning for metodens gyldighed at forskydningsarmeringen er effektivt forankret i stringerne. Såfremt forskydningsarmering Side 19 af 33

20 udelades, skal stringerne og knuderne knyttet til de pågældende forskydningsfelter beregnes efter reglerne, der gælder for gitteranalogien. Effektivitetsfaktoren Ved brudberegninger af armeret beton anvendes en effektiv regningsmæssig betontrykstyrke fcd, hvor er effektivitetsfaktoren. Medmindre andet er anført, gælder de angivne værdier for effektivitetsfaktoren i dette afsnit, under forudsætning af en armering, der mindst svarer til minimumarmering. Er kravet til minimumarmering ikke opfyldt benyttes bestemt ved: 2 (f ck i MPa) (5.100 NA) f ck Værdien bestemt ved (5.100 NA) udgør altid en nedre grænse for værdien af ν. Efterfølgende forudsætter, at påvirkningerne henføres til et ortogonalt koordinatsystem, som er sammenfaldende med armeringsretningerne. Rene påvirkninger Ren tryknormalspænding Effektivitetsfaktoren for rent tryk betegnes ν n og er bestemt ved: ν n 10, såfremt normalspændingen er fremkaldt af en normalkraftpåvirkning νm såfremt normalspændingen er fremkaldt af trykket fra en bøjningspåvirkning Effektivitetsfaktoren m er bestemt ved: f yk f ck m 0,97, dog ikke mindre end 0,6 (f ck og f yk i MPa) (5.101 NA) For tværsnit der er normaltarmeret mht. bøjningsmomentet, kan dog benyttes: f ck m 0,98, dog ikke mindre end 0,6 (f ck i MPa) (5.102 NA) 500 Ved kombineret normalkraft og bøjning benyttes en vægtet gennemsnitsværdi for n, idet der vægtes mellem værdierne knyttet til ren normalkraft og ren bøjning. Ren forskydning Effektivitetsfaktoren for ren forskydning betegnes ν v og er bestemt ved: Side 20 af 33

21 f ck v 0,7, dog ikke mindre end 0,45 (f ck i MPa) (5.103 NA) 200 Værdien for ν v gælder også for bjælker i de tilfælde, hvor der anvendes skrå armering som forskydningsarmering. ν v gælder, hvor forskydningen er fremkaldt af en forskydningspåvirkning. Såfremt forskydningen er fremkaldt af en vridningspåvirkning, betegnes effektivitetsfaktoren ν t og er bestemt ved: fck t 0,7 (0,7 ) (f ck i MPa) (5.104 NA) 200 Ved ren forskydning fremkaldt af både en ydre forskydningskraftpåvirkning og ydre vridningspåvirkning benyttes en vægtet gennemsnitsværdi af v og t, idet der vægtes mellem værdierne knyttet til ren forskydning og ren vridning. For vridningspåvirkede tværsnit, hvor de enkelte delvægge, som det tyndvæggede tværsnit er opbygget af, er armeret med lukkede bøjler langs periferien og jævnt fordelt langsgående armering i begge sider, kan t sættes til v. Dette gælder også for armerede plader, såfremt disse er forskydningsarmeret langs vridningspåvirkede rande. ν = ν t ν = ν v Figur NA - Effektivitetsfaktorer ved ren vridning For plastiske beregningsudtryk for bæreevnen af ikke-forskydningsarmerede konstruktionsdele kan værdien af effektivitetsfaktoren hæves under hensyntagen til buevirkningens gunstige virkninger på betonens styrke. Kombinerede påvirkninger ved plane spændingstilstande For trykstænger, der medvirker ved optagelse af forskydningskræfter, fx i gitteranalogien, må effektivitetsfaktoren højst sættes til ν = ν v. Side 21 af 33

22 armering σ cd ν v f cd armering Figur NA - Effektivitetsfaktor for trykstænger, der medvirker ved forskydningsoptagelse For knudepunkter, fx ved gitteranalogien og ved vederlag, kan effektivitetsfaktoren generelt sættes til ν = 0,8. For knudepunkter, hvor der ikke føres armering gennem knuden, og spændingen i knuden alene er fremkaldt af et ydre tryk, kan effektivitetsfaktoren dog sættes til ν = 1,0. Såfremt der vinkelret på en tryknormalspænding virker en træknormalspænding, fremkaldt af en træknormalkraft eller et bøjningsmoment, betegnes effektivitetsfaktoren ν nr og er bestemt ved: 2 Ed nr n 0, (σ Ed og f yd i MPa) (5.105 NA) f yd hvor σ Ed er den ydre regningsmæssige træknormalspænding, og ρf yd er den regningsmæssige trækstyrke vinkelret på trykretningen. σ cd ν nr f cd σ Ed σ Ed σ cd Figur NA - Effektivitetsfaktoren ved tryk kombineret med et tværgående træk For kombinerede forskydnings- og normalspændingspåvirkninger kan på den sikre side anvendes effektivitetsfaktoren svarende til ren forskydning. Alternativt kan betontrykket sikres ved opfyldelse af følgende betingelser: Edx f cdx (5.106 NA) Edy f cdy (5.107 NA) Side 22 af 33

23 2 Edxy ( f )( f ) (5.108 NA) cdx Edx cdy Edy Edxy ½ f cdv (5.109 NA) hvor σ Edx, σ Edy og τ Edxy er de ydre påvirkninger, regnet positiv som træk. f cdv er den effektive regningsmæssige trykstyrke ved ren forskydning, dvs. enten f cdv = ν v f cd, f cdv = ν t f cd eller en vægtet af værdi af ν v f cd og ν t f cd alt efter den ydre påvirkning. f cdx og f cdy er det pågældende punkts regningsmæssige trykstyrke i henholdsvis x- og y-retningen, idet betonens bidrag i formlerne (5.106 NA) og (5.107 NA) højst må sættes til ν nr f cd, mens det i formel (5.108 NA) højst må sættes til ν n f cd. For plader med små armeringsforhold, dvs. (ρf yd /f cd ) mindre end ca. 0,1, kan effektivitetsfaktoren sættes til ν = ν m ved beregning af momentpåvirkningerne, dvs. der kan ses bort fra vridningens indflydelse på effektivitetsfaktoren (2) Generel procedure for eftervisning Under hensyntagen til virkningen af spændarmering, der bøjes op i forskydningszonen, er forskydningsbæreevnen bestemt ved: V Rd = V Rd,s + V ccd + V td + V pd (6.100 NA) hvor V pd er kraftkomposanten vinkelret på længdeaksen af kapaciteten af den opbøjede spændarmering. V pd kan ikke antage større værdi end svarende til udnyttelse af spændarmeringen til den regningsmæssige flydespænding eller 0,2-%-spænding. Kraften fastsættes i øvrigt under hensyntagen til forankringskapaciteten samt lokal knusning og spaltning af betonen ved armeringsbukninger. Anvendelse af opbøjet længdearmering som forskydningsarmering i bjælker kræver, at der samtidigt anvendes bøjler, og at bøjlearmeringen mindst svarer til minimumarmeringen (6) Konstruktionsdele, der ikke regningsmæssigt kræver forskydningsarmering Indflydelse af en eventuel buevirkning ved understøtninger kan indregnes ved forskydningsstyrken βv Rd,c, hvor faktoren β, der indregner indflydelsen af en eventuel buevirkning ved understøtninger, er bestemt ved β = 2,0d/x 5, hvor x er afstanden fra understøtningens kant til det betragtede snit. En nedre grænseværdi for faktoren er β = 1. Anvendelse af værdier for β større end 1 kræver, at der benyttes direkte understøtning, og at armeringen er tilstrækkeligt forankret ved understøtningen. For strækningen x 2,0d kan effekten af buevirkningen kombineres med beregningen for forskydningsarmerede bjælker og plader, idet der beregningsmæssigt kræves ilagt forskydningsarmering efter (6.8) for de tværsnit, hvor V Ed > βv Rd,c. Side 23 af 33

24 Den forskydningsarmeringsintensitet, der kræves, hvor V Ed βv Rd,c, skal videreføres helt til understøtning. Ovennævnte regler må ikke anvendes i sammenhæng med 6.2.1(8) (1) Forskydning i støbeskel Minimumarmering for støbeskel er bestemt ved: 0,02 f cd n f sin yd (6.101 NA) Når støbeskellet er holdt effektivt sammen via en minimumarmering, kan de for c og μ angivne værdier regnes gældende. I modsat fald skal værdierne for c og μ fastsættes med forsigtighed (6) Fremgangsmåde ved dimensionering Ved beregning af tværsnit med kombinerede påvirkninger kan alternativt regnes med et effektivt tværsnit analogt til det, der gælder for ren vridning, idet tykkelsen af de enkelte delvægge tilpasses de aktuelle påvirkninger. De regningsmæssige snitkræfter, der påvirker tværsnittet, omregnes efter elastiske eller plastiske metoder til normal- og forskydningsspændinger i det effektive tværsnit. Til bestemmelse af den nødvendige armering og størrelsen af betontrykkene i det effektive tværsnit benyttes beregningsmetoden for plan spændingstilstand angivet i anneks F. Den efter anneks F bestemte armering kan ændres til et andet statisk ækvivalent armeringsarrangement, forudsat at der tages hensyn til virkningerne af denne ændring i områder nær bjælkeender og huller. For et vilkårligt punkt i det effektive tværsnit kontrolleres, som angivet i anneks F, at σ cd νf cd, idet der for ν henvises til 5.6.1(3)P (1)P Minimumarmering Som et alternativ kan efterfølgende angivne anvendes. Uanset beregning kan overholdelse af et bestemt revneviddekrav fordre, at der benyttes en mindste armering, der er større end minimumarmeringen. Denne armering benævnes mindste armering for kontrol af revnevidder. Den normale minimumarmering sikrer en kontrolleret revnedannelse. For konstruktioner, hvor det er af afgørende betydning, at et bestemt revneviddekrav ikke må overskrides, fx vandtætte konstruktioner, bør der som minimum i de konstruktionsdele, der kan være udsat for rent træk, ilægges armeringsforholdet: f ct, eff 4E kw (7.100 NA) sk k hvor ϕ er diameteren af de anvendte armeringsstænger, f ct,eff er betonens effektive trækstyrke, Side 24 af 33

25 der kan sættes til, hvor f ck er cylinderstyrken i MPa, og w k er den maksimalt tilladelige revnevidde. Formlen gælder for armering, der opfylder normens krav til armering med ribbet eller profileret overflade. Såfremt der anvendes armering med glat overflade, multipliceres udtrykket med. For det fine revnesystem sættes k = 1, mens der for det grove revnesystem anvendes k = 2. Størrelsen af det effektive trækareal A c,eff afhænger af, hvilket revnesystem der betragtes. For en konstruktion påvirket til bøjning eller bøjning med normalkraft er A c,eff det største betonareal, hvis tyngdepunkt falder sammen med trækarmeringens tyngdepunkt, se figur NA. For tværsnit udsat for rent træk er A c,eff for det fine revnesystem summen af det største betonareal, hvis tyngdepunkt falder sammen med armeringens tyngdepunkt. For det grove revnesystem er A c,eff hele trækarealet, se figur NA. Figur NA Effektive trækarealer ved beregning af revnevidder Ovennævnte krav til armeringen finder især anvendelse i de tilfælde, hvor en konstruktion, eller dele heraf, i større eller mindre grad er fastholdt over for svind og/eller temperaturtøjninger, og hvor der ikke er udført fuger til hindring af revnedannelsen, eller hvor en eventuel efterfølgende reparation af enkeltstående revner med store revnevidder er uacceptabel (3) Minimumarmering Udtrykket (h-x)/3 gælder alene for plader og forspændte konstruktionsdele, hvor højden af trækzonen kan være lille (1) Beregning af revnevidder Formlen (7.8) gælder beregning af revnevidder knyttet til det fine revnesystem. For det grove revnesystem kan revnevidden regnes bestemt ved (7.8), idet A c,eff fastsættes som angivet i figur NA og højresiden multipliceres med ½ (3) Beregning af revnevidder Følgende værdi skal anvendes: k 3 = 3,4(25/c) 2/3 (c i mm) Side 25 af 33

26 7.3.4(4) Beregning af revnevidder For tøjningen anvendes værdien: (ε sm - ε cm ) = (ε sm - ε cm ) y + (ε sm - ε cm ) z (7.101 NA) hvor (ε sm - ε cm ) y og (ε sm - ε cm ) z er tøjningen i armeringen i henholdsvis y- og z-retningen. Tension stiffening kan tages i regning ved anvendelse af (7.9) for hver af de to retninger. θ kan beregnes som angivet, såfremt armeringen er fastlagt på basis af en elastisk løsning eller en optimal plastisk løsning. I andre tilfælde er θ bestemt ved udtrykket: Ezy cot4 z Ez cot 3 z Ey cot y Ezy 8.3(2) Tilladte dorndiametre for opbøjede stænger For armeringsstål med glat overflade gælder: (7.102 NA) Det tilladte mindste forhold for D/ϕ, hvor D er den indvendige diameter (bukkediameter) som armeringsstænger med diameter ϕ må bukkes med er 2 for armeringsstænger med ϕ 12 mm og 3 for armeringsstænger med ϕ > 12 mm. De anførte bukkediametre tager kun sigte på, hvad armeringsstålet kan tåle. Tilbagebukning af stål iht. DS/EN er tilladt for ϕ 12 mm, hvis den oprindelige bukkediameter D er mindst 2 gange minimumbukkediameteren. I alle andre tilfælde skal armeringens egenskaber eftervises efter tilbagebukning. Ovennævnte gælder bukning i kold tilstand, der må finde sted for temperaturer, der ikke er lavere end -5 ⁰C (2) Generelt Forankringsmetoderne gælder ikke for armeringsstål med glat overflade. y 8.4.2(2) Forankringsstyrke Reglerne gælder ikke armeringsstål med glat overflade (2) Basisforankringslængde Forankringslængden svarende til, at armeringen kan bære fuld last, benævnes l b. For armeringsstål med glat overflade henvises til kravet i 3.2.2(3)P vedrørende maksimal tilladelig spænding i armeringen ved forankring og stød. Efterfølgende regler gælder for armering med glat overflade. 0 Hvis den nominelle diameter er større end 10 mm, skal armeringen være forsynet med kroge, som skal være udformet som vist i figur NA. Forankringslængden l b beregnes fra den på armeringen vinkelrette linje, som tangerer krogen udvendigt, se figur NA. Side 26 af 33

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011og erstatter

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009

DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard DS/EN 1992-1-1 GL NA:2009 Grønlands anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3].

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3]. A Stringermetoden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 Indholdsfortegnelse Generelt Beregningsmodel Statisk ubestemthed Beregningsprocedure Bestemmelse af kræfter, spændinger og reaktioner Specialtilfælde Armeringsregler

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

DS/EN DK NA:2017

DS/EN DK NA:2017 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann Forskydning og lidt forankring Per Goltermann Lektionens indhold 1. Belastninger, spændinger og revner i bjælker 2. Forskydningsbrudtyper 3. Generaliseret forskydningsspænding 4. Bjælker uden forskydningsarmering

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1996-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Poul Linneberg Chief Specialist Operation and Maintenance & Steel 1 FEBRUAR 2016 Agenda Faser i reparationsprojektet og anvendelse af DS/EN 1504-serien Oversigt

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-7 DK NA:2007 og DS/EN 1991-1-7

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann Bøjning i brudgrænsetilstanden Per Goltermann Lektionens indhold 1. De grundlæggende antagelser/regler 2. Materialernes arbejdskurver 3. Bøjning: De forskellige stadier 4. Ren bøjning i simpelt tværsnit

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 DS-information DS/INF 165 2. udgave 2011-12-22 Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 Reinforcing steel for concrete structures Identification

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner Titel: Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M242006 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5 Skivestatik 5 SKIVESTATIK 1 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5.2 Vægskiver 21 5.2.1 Vægopstalter 22 5.2.2 Enkeltelementers

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009 ES-CONSULT A/S E-MAIL es-consult@es-consult.dk STAKTOFTEN 0 DK - 950 VEDBÆK TEL. +45 45 66 10 11 FAX. +45 45 66 11 1 DENMARK http://.es-consult.dk Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

DS/EN DK NA:2017

DS/EN DK NA:2017 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 5: Pilotering Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske nationale anneks for bygningskonstruktioner til DS/EN 1993-5. Indholdet er

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner DANSK STANDARD 2009 Projektnummer M236168 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk Standard

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik

10 DETAILSTATIK 1. 10 Detailstatik 10 Detailstatik 10 DETAILSTATIK 1 10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 3 10.1.1 Gitterløsninger med lukkede bøjler 7 10.1.2 Gitterløsninger med U-bøjler 11 10.1.3 Gitterløsninger med sædvanlig forankring

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10

Læs mere

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GIVE STÅLSPÆR A/S GSY BJÆLKEN 1 GSY BJÆLKEN 3 2 TEKNISK DATA 4 2.1 BÆREEVNE 4 2.2 KOMFORTFORHOLD 9 2.3 BRAND......................................

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

SL-DÆK D A T A B L A D

SL-DÆK D A T A B L A D SLDÆK DATABLAD OM SLDÆKKET SLdækket er et forspændt betondæk som normalt kan anvendes til enkeltspændte etageadskillelser i boliger, erhversbyggeri, industribyggeri, Phuse mv. Dækket består af en kombination

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Enkeltspændte, kontinuerte bjælker statisk ubestemte. Per Goltermann

Enkeltspændte, kontinuerte bjælker statisk ubestemte. Per Goltermann Enkeltspændte, kontinuerte bjælker statisk ubestemte. Per Goltermann Lektionens indhold 1. Kontinuerte bjælker 2. Bøjning og flydeled 3. Indspændingseffekt 4. Skrårevner og trækkræfter 5. Momentkapacitet

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD

DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010. Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner DANSK STANDARD DESEUROCODESEUROCODESEURCOD DANSK STANDARD DS/EN 1996 FU:2010 1. UDGAVE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 6 Murværkskonstruktioner

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere