Udbud Betegnelse/Revision JBAA NHH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH"

Transkript

1 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september Udgave Udbud Betegnelse/Revision JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

2 Indholdsfortegnelse Side : 2 af 77 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING Navneliste Byggesagen Entrepriseoversigt Grundlag Særlige dokumenter Almengyldige dokumenter Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Eksisterende tegninger Digital kommunikation Projektweb Pålæg Arbejdsklausul Evaluering BESTEMMELSER I HENHOLD TIL AB BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRAKTIK- OG UDDANNELSESKRAV (SOCIAL KLAUSUL) BESTEMMELSER VEDRØRENDE TIDSSTYRING BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITETSSIKRING Kvalitetsplan (projekthåndbog) Entreprenørens kontrol og dokumentation Bygherrens tilsyn Planlægning af kontrol Kontroldokumentation Arkivering af kvalitets- og kontroldokumentation Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner Styring af udførelsesdokumenter Projektgennemgang BESTEMMELSER VEDRØRENDE BYGGEPLADS Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Energirigtig byggeplads Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel... 51

3 Indholdsfortegnelse Side : 3 af Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Varmt arbejde Tekniske hjælpemidler Kraner Person- og materialehejse Stillads og arbejdsplatform Lifte Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Arbejdstider Information til tredjemand Midlertidig drift Begrænsning af støj- og vibrationsgener ift. sygehuset Standsning af arbejdet Brandmæssige forhold AFSÆTNING VEJRLIGSFORANSTALTNINGER Generelle vejrligsforanstaltninger Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Spilddage Opvarmning SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSFORANSTALTNINGER Generelle bestemmelser Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhedsmålinger... 68

4 Indholdsfortegnelse Side : 4 af Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder... 69

5 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 5 af 77 BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. ORIENTERING 1.1 Navneliste Byggeplads: Byggesag: Bygherre: Sygehus Lillebælt Kolding Skovvangen Kolding Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Blok 4 Prøvetagning og Dialyse SLB sag nr. SLK-Blok 56 CREO sag nr & 14 BALSLEV sag nr NIRAS sag nr B & D Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf Kontaktperson: Projektchef Kenneth Thorgaard Holm Tlf.: Rådgiver: Totalrådgiver og byggeledelse: NIRAS A/S Åboulevarden Århus C Tlf.: Kontaktpersoner: Jens Buch Andersen, (Projektleder, dette projekt) Jens Grønbæk, (Projektchef) Nikolaj Holst-Hvitved, (assisterende Projektchef) Arkitekt: Ingeniør, ventilation/el: CREO Østerbro 5, 1-sal Odense C. Tlf BALSLEV Vestre Stationsvej Odense Tlf

6 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 6 af 77 Kontaktpersoner specielt vedr. dette projekt: Projektafdelingen: Kennet Thorgaard Holm, projektleder ( koordinator bygherreforhold ) Teknisk Afdeling: Thomas Jelling Pedersen, teknisk chef ( vedr. drifts-og installationsforhold) Arkitektrådgiver (ark): Andreas Malmberg, CREO ( spørgsmål til arkitekt ) Ingeniørrådgiver (VE): Thomas Jensen, BALSLEV ( tekniske spørgsmål til ventilation ) Ingeniørrådgiver (EL): Thomas Lund, BALSLEV ( tekniske spørgsmål til el, svagstrøm ) Ingeniørrådgiver (ing.): Jens Buch Andersen, NIRAS ( spørgsmål til projektleder vedr. udbudsmatr. ) Jens Bernhard Poulsen, NIRAS ( spørgsmål vedr. konstruktion ) Arne Purup, NIRAS ( spørgsmål vedr. VVS ) Allan Jacobsen, NIRAS ( spørgsmål vedr. CTS ) Spørgsmål i prissætningsperioden skal alle rettes skriftligt pr. mail til: Projektleder Jens Buch Andersen (spørgsmålene vil blive besvaret samlet ifm. rettelsesblade) 1.2 Byggesagen Byggesagen er en del af en større udbygning og tilpasning af funktionerne på Kolding Sygehus der består af flere faser: FASE 1: Blok 25 kapel og P-område mod nord (er udført i år 2012 og 2013) FASE 2-3: Udbygning af blok 6-8 Fælles akutmodtagelse og ny blok 9 sengebygning, samt etablering af ny hovedankomst i blok 4, (år 2013 til 2016) FASE 4: Tilstødende mindre projekter bl.a. blok 56 tunnel og akutelevatorhus (udføres år 2014), etablering af færdiggørelseskøkken/klyngekøkken i blok 4 (udføres i år 2014) samt Prøvetagning og Dialyse i blok 4 (nærværende projekt som skal udføres i år 2015 og lidt ind i år 2016). På figur 1 er bloknumre på de enkelte bygningskomplekser angivet. Lidt overordnet omkring baggrunden for det konkrete projekt: Som en følge af regeringens intentioner omkring udbygning og forbedring af sygehussektoren så opgraderes Kolding sygehus til et af de større akutsygehuse hvilket dels medføre en udbygning og kapacitets forøgelse men også en del rokader imellem de omkring liggende sygehuse. I forbindelse med det konkrete projekt så er det bl.a. dialysen fra Fredericia Sygehus der skal flyttes til Kolding Sygehus blok 4 plan 3. En sammenlægning af produktionskøkkener har medført at produktionskøkkenet på Kolding Sygehus nedlægges idet produktionen samles på Vejle Sygehus dette har medført at laboratoriet i nuværende blok 4 plan 2 kan flyttes over i den gamle køkkenbygning blok 20 herved frigives plads i blok 4 således, at prøvetagningsfunktionen kan udvides på plan 2 i blok 4 mod syd. Det konkrete byggeprojekt omfatter således: Blok 4 plan 2 syd fløj: Ombygning af lokaler/ny indretning til prøvetagningsfunktion Blok 4 plan 3: Ombygning af lokaler/ny indretning til dialysefunktion Blok 4 plan 1: Afledte installations- og bygnings-arbejder.

7 Region Syddanmark Fagentreprise Byggesagsbeskrivelse 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Koldingg Sygehus, Udbygning Fase 4 Dato : Rev. Dato : Side : 7 af 77 Figur 1 I alt omfatter byggesagen i blok 4 flg. arealer: Ombygning plan 3: ca m 2 Ombygning plan 2: ca. 614 m 2 Div. arbejder plan 1: ca. 220 m 2 Arbejdet udbydes i fagentreprisef er. Se entrepriseopdelingg i afsnit 1.3. Det skal bemærkes at der allerede ifm. FASE 2-3 er delarbejder der r er prissat og som skal udføres af FASE-2-3 entreprenører samtidigg med at ombygningen for hhv. prøvetagningen og dialysen, dett gælder bl.a. sprinkling og o ABA-dækning. Ligeledes har det været nødvendigt at forberede nogle installationer vedr. prøvetagning og dialyseprojektet således er der ifm. køkkenprojekterr i blok 4 plann 1 og 2 mod nord al- el-hovedkabling til blokken samtt teknikrumsdisponering for f kommende ventilationsag- gregater. lerede udført div. forberedende installationer så som faldstammer, blødtvandsforsyning, Den aktuelle entrepriseopdeling er fremkommet som en følge af at nogle arbejder og le- og verance udføres af FASE 2-3 entreprenørerr (08-CTS, 09-ABA, 11-ADK, sprinkling) nogle forestås af bygherre selv (13-Vand-og-Koncentratanlæg, 4-SLK-tagbelægning).

8 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 8 af Entrepriseoversigt Arbejderne opdelt i følgende fagentrepriser og omfatter i hovedtræk (se også arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser vedr. detaljeret omfang af arbejder og ydelser): 01-MU 01-Murer-entreprisen: Byggeplads indretning og drift samt lift og byggeplads plato/stillads. Miljøsanering vedr. tungevægge/vægflader, fuger mv. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Etablering af større huller for installationer/udstyr. Beton udstøbning /bassinlukning. Beton og gulvrep. i øvrigt herunder udstøbninger for installationer i vægge og dæk. Ophugning, etablering af grav for ventilationskanaler i teknikrum, tilfyldning og betondæk tilpasset eksist. teknikrumsgulv på plan 1. Murerarbejder. Flisearbejder. 02-TØ 02-Tømrer-entreprisen: Byggeplads, skærmvægge og midlertidige indgange. Miljøafskærmning, tætning, sluser og tilhørende undertryksventilation med filtrering. Miljøsanering vedr. lette vægge/vægflader/fuger mm. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Lette vægge. Døre og vinduer. Lofter. Fast inventar og skabe. 03-GU 03-Gulv-entreprisen: Byggeplads, midlertidige måtter i bygning ifm. byggepladsafgange. Miljøsanering vedr. gulvbelægninger/undergulv/lim mm. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Tilpasning af undergulve, udstøbninger, spartling, slibning mm. Linoleumsbelægninger. Vinylbelægninger. Gulvskinner ved døre Beskyttende afdækninger og vedligehold ifm. færdiggulve frem til aflevering. 04-MA 04-Maler-entreprisen: Byggeplads, afdækninger mm. Behandling af vægflader. Behandling af rørkasser for installationer. Behandling af døre og vinduer (eksist/nye omfang iht. ark-tegninger/beskrivelser) Behandling af radiatorer og radiatorstik. Behandling af betonlofter på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af vægflader på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af nye synlige faldstammer på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af gulv i vent.teknikrum på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Håndværkerrengøring umiddelbart før aflevering.

9 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 9 af VVS 05-VVS-entreprisen: Byggeplads og installationer ifm. skurområdet. Miljøsanering og håndtering af radiatorer samt bortskaffelse ved udskiftning. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Afløb og sanitet. Vand og behandlet vand. Luftarter og nødafspærringsbokse. Køling og fancoils. Varme og radiatorer, forsyning og blandesløjfer for ventilation. Trykprøvning, afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Isoleringsarbejder og rørmærkning. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 06-VE 06-Ventilations-entreprisen: Byggeplads og midlertidig undertryksventilation ifm. indvendig nedbrydning. Frakobling og midlertidige kanalforbindelser. Opmåling ifm. ventilationsarbejdet, disponering af huller herfor. Nedbrydning/demontering og bortskaffelse af eksist. ventilation. Aggregater med tilbehør, indtag og afkast forbindelser. Specialudsugninger med tilbehør, evt. lovpligtige alarmgivere, ventilatorer/afkast over tag Kanaler, spjæld, armaturer. Isolering-/brand-isolering af kanaler. Tæthedsprøvning, indregulering, luftmængdemålinger, lydmålinger, dokumentation. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Mærkning. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 07-EL 07-EL-entreprisen: Byggeplads og installationer ifm. skurområdet. Byggeplads-installationer ifm. ombygningsområderne, orienteringsbelysning mv. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Hovedledninger og føringsveje. Hovedtavler og fordelingstavler. Forsyning til CTS, maskininstallationer/skyllerumsmaskiner og specialanlæg. Anlæg for almen belysning. Anlæg for nødbelysning. Belysningsarmaturer. Hoved- og supplerende udligningsforbindelser. Patientkaldeanlæg. Kommunikation og netværk. Antenneanlæg. ABA-anlæg, koordinerende forhold, (selve leverancen se entreprise 09-ABA). ABDL-anlæg, koordinerende forhold, (selve leverancen se entreprise 09-ABA). IBI-anlæg. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion.

10 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 10 af CTS 08-CTS-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Føringsveje, ledningsforbindelser og tavler. CTS ifm. anlæg for behandlet vand. CTS ifm. nødafspærringsbokse for luftarter. CTS ifm. køleanlæg/fancoils. CTS ifm. varmeanlæg/blandesløjfe/zoner. CTS ifm. ventilationsanlæg for luftkonditionering. CTS ifm. ventilationsanlæg for specialudsugninger. CTS ifm. alarmoverføringer i øvrigt. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 09-ABA 09-ABA-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Levering, montering og i driftssætning af fulddækkende ABA-anlæg iht. indretning. Levering, montering og i driftssætning af ABDL-funktion ifm. projektets ABDL-dørfag. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 10-INV-Bygh-lev.: 10-Inventar fast leveret af bygherre: Plan 2: Stinkskab (rum , Urinlab.) (+ evt. kværn for plastdunke andet sted på SLK) Køleskab (rum , Urinlab.) Køle-/frys-skab, opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine (rum ,pers.rum) Køleskab (rum , Glykose) (Rørpostanlæg nr. 1 for blodprøver leveres under 05-VVS) (rum Rør), evt. anlæg nr. 2 + etiket-maskine leveres af bygherre. Rengøringsudstyr og vogne mv. (bygherre finde plads for funktion, plan 2 syd-vest). Affaldscontainere (rum , Gang) Plan 3: Plexiglas-sugeboks med alarmgiver (rum , Medicinrum) Varmeskabe (rum , 5-sengs dialysestue aften-/nat-stue ) Loftlifte til alle dialysestuer (hvis bygherre vælger dette). Desinficerende opvaskemaskine, bækkenskyller (rum , 244 Skyllerum) Vaskemaskine og tørretumbler (rum , Skyllerum) Mikroovn ( , Sterildepot). Køleskab (rum , Medicinrum.). Køleskab, fryseskab, mikroovn, (rum , Køkken/Lounge). Køle-/frys-skab, opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine (rum ,pers.rum) Kaffeautomat verificeres i udførelsesfasen (rum , 229/208A, 208C Gang) Drikkeautomat verificeres i udførelsesfasen (rum /208 Gang) Rørpostanlæg nr. 3 og evt. etiket-maskine for dialyseafdelingen kan evt. disponeres placeret ifm. plan 3 dialysen (i rum , Kopi) men anlægget er uden for anlægsøkonomien pt. (der er dog pt. disponeret for trykluft-forsyning under 05-VVS). Rengøringsudstyr og vogne mv. (rum , Rengøring).

11 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 11 af 77 Affaldscontainere (rum , 260, Affald). 11-ADK:. 11-ADK-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående ADK-anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Etablering af ADK ved dør i hovedkorridor (mod rum , Poct). Etablering/tilpasning af ADK ved dør i hovedkorridor(mod rum ,gang øst ). Etablering af ADK ved dør i forhal (mod rum Gang midt ). Etablering af ADK ved dør i forhal (mod rum Gang vest ). Etablering/tilpasning af ADK ved dør i hovedkorridor(mod rum ,gang øst ). Etablering af ADK ved dør i rum E/(289) gang (mod rum D, gang). Etablering af ADK ved dør i trapperum (mod rum C, gang). Etablering af ADK ved dør i trapperum (mod rum , Køk/Lounge). Etablering af ADK-funktion/nøgle-i-køkkenelevator (mod Vand-teknikrum). Levering, montering og i driftssætning af ADK af det komplette ADK-anlæg. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 12-SLK-bygh-lev.: 12- Bygherreleverancer i øvrigt: Plan 1: Flytte garderobeudstyr (rum , omklædning) Midlertidig flytning af inventar i vagtværelser (rum til 122, plan 1 syd-fløj) Plan 2: Rømme lokalerne for løst inventar, reoler mv. Nedlægning af rørpost modtager central for nuværende LAB (nuværende rørpost). Lev. og mont. af dispenser, kanylebokse, affaldsstativer mv. Lev. og mont. af løst inventar (borde, stole, reoler, brikse, undersøgelsesudstyr mm.) Lev. og mont. af Q-system patient-nummer-system. Lev. og mont. af TV- og infostander ifm. forhal. Lev. og mont. af TV/DVD udstyr (rum , 160, 162 og 165, Prøvetagning). Lev. og mont. af TV og projektor udstyr (rum , Personale). Lev. og mont. af TV udstyr (rum , Glykose). Lev. og mont. af PC er og IT-udstyr i øvrigt. Plan 3: Rømme lokalerne for løst inventar, reoler mv. Lev. og mont. af dispenser, kanylebokse, affaldsstativer mv. Lev. og mont. af løst inventar (borde, stole, reoler, brikse, undersøgelsesudstyr mm.) Lev. og mont. af løst inventar (senge, sideborde, dialysemaskiner, vægte) Lev. og mont. af løst inventar (kulisseskinner/udstyr,senge-/stiklamper,afskærmning) Lev. og mont. af TV/radio fladskærme på fleksibel arm, AV-udstyr/signal til skærme) Lev. og mont. af Patient-kalde-system med display/tablo mv. Lev. og mont. af TV- og infofladskærm (rum , Køkken/Lounge). Lev. og mont. af TV og projektor, AV- og højtaler-udstyr (rum , Personale). Lev. og mont. af TV/fladskærms udstyr, teletolk-udstyr (rum , 254, Læge). Lev. og mont. af kamera for overvågning (rum , 1-sengsstue isolation). Lev. og mont. PC er og IT-udstyr i øvrigt.

12 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 12 af Vand-og-konc.anl.: 13-Vand- og koncentratanlæg (herunder bl.a. dialysepaneler): Byggeplads, opmåling og tilrettelæggelse, samarbejde med øvrige entp. på pladsen. Dimensionering og udarbejdelse af arbejdstegninger, diagrammer mv. samt verificering/aftale med bygherre mht. panelvalg/farver/funktion. Levering og montering af tilgangs-rør- og filter installation (rum ,vand-rum). Levering og montering af maskintavler og automatik (rum ,vand-rum). Levering og montering af komplet dialysevandsanlæg (rum ,vand-rum). Levering og montering af afløbs- og omkoblings-funktion (rum ,vand-rum). Levering og montering af komplet koncentratanlæg (rum ,vand-rum). Levering og montering af distributions-ringledninger, vandkredse til dialysepaneler. Levering og montering af isolering ifm. distributions-ringledninger/vandkredse. Levering og montering af distributions-ledninger, 3 koncentrattyper til dialysepaneler. Levering og montering af dialysepaneler i sengestuer: - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. Levering og montering af dialysepaneler i medico-værksted: - Rum , plads for tilslutning/drift af 9 dialysemaskiner heraf 2 for blødtvandstilslutning ifm. rep. af akut-maskiner-med indbygget dialysevandsfilter. Levering og montering af dialysepaneler i disp.depot/laderum for standby-maskiner : - Rum A, plads for tilslutning/drift af 10 dialysemaskiner. Levering og montering af dialysepaneler i akut-dialyse-maskine-standby-rum : - Rum , plads for tilslutning/drift af 2 akutdialysemaskiner med vandfilter (vandforsyning behandlet koldt vand/bbk - blødt koldt vand ). - Rum , plads for tilslutning/drift af 5 løse-akut-vandfilter-enheder til brug for montage foran vandtilslutningen til standard-dialysemaskine. (vandforsyning behandlet koldt vand/bbk - blødt koldt vand ). Levering og montering af EL-kabling mellem panel-stikk. og klembokse over loft. Levering og montering af IT-stikk. i panel (07-EL- etablerer IT-kabelforbindelser. Levering og montering af afløbstilslutning fra panel til faldstamme ved gulv (05-VVS etablerer faldstamme til og med overkant etagedæk). Levering og montering af lysfyr på gangvæg ud for rum vand-rum for visuel indikering af vandanlæggenes tilstand herunder alarmudgangsfunktion til medicorum (evt. direkte til medicoteknikers PC eller til CTS som alarmfunktion). Idriftsætning af de tekniske anlæg, indkøring og validering. Instruktion til Dialyseafdelings personale og Teknisk Afdeling. Deltagelse i aftaler med bygherre/bruger om evt. delvis i brugtagning af sengestuer ifm. overflytning af patienter fra Fredericia Sygehus til Kolding Sygehus. Udarbejdelse af as built tegninger og komplet dokumentation samt drift og vedligehold instruktion.

13 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 13 af SLK-tagbeklædning: 14-SLK-tagbeklædning (herunder bl.a. tagvinduer): Byggeplads, opmåling og tilrettelæggelse, samarbejde med øvrige entp. på pladsen. Demontering, bortskaffelse, midlertidige foranstaltninger afvanding og omlægninger. Lukning af ovenlyshuller ved pladelukning uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 2 ). Lukning af ovenlyshuller ved tilstøbning 5 m zone fra blok 9 ( type 3 ). Hulskæring i betontagdæk for nye ovenlys uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 5 ). Hulskæring i betontagdæk for nye ovenlys inden for 5 m zone fra blok 9 ( type 6 ). Hævning af karm eks.ovenlys, fast type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 1). Udskiftning af eks.ovenlys til oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 4 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 4 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 5 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type inden for 5 m zone fra blok 9 ( type 6 ). Tilpasning/udskiftning af eksist. bestående faldstammeudluftninger for spildevand. Etablering af UV-afvandingssystem på tagdæk, tilslutning til faldstammer på plan 3. Indmåling af UV-faldstammer via GPS (dokumentation for placering). Tætning omkring vent.kanalgennemføring/boksventilatoret (samarb. Med 06-VE). Tætning omkring glasoverdækninger (samarb. med FASE 2-3 entreprenør). Etablering af ny tagbelægning, isolering, membraner, UV-tagbrønde mv. komplet. Etablering af kantafdækninger langs murkroner mv. Deltagelse i aftaler med bygherre/06-ve-entreprenør vedr. takt for demontage af ventilationsaggregater som udgår/demonteres herunder lukning af huller i betontagdæk 14-SLK-tagnæknings-entreprenør) med plade før ny tagbeklædning etableres. Udarbejdelse af as built tegninger samt drift og vedligehold instruktion. 15-Sprinkler: 15-Sprinkler: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Opmåling, dimensionering og udarbejdelse af arbejdstegninger, diagrammer mv. samt verificering af samhørigheden til FASE 2-3 sprinklerprojekt og tilstødende blokke. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Levering, montering og i driftssætning af fulddækkende sprinkler-anlæg iht. indretning. Godkendelse af installationen hos akkrediteret inspektionsorgan. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 16-SLK-øvrigt-tekn-udstyr: 16-SLK-øvrigt-teknisk-udstyr: Levering og montering af rum nr. skilte ved døre. Levering og montering af rum betegnelses skilte til vægge ved døre ud for rum. Levering og montering af afdelingsbetegnende skiltning. Evt. wayfindings information/illustrationer. Evt. andet supplerende inventar i lokaler.

14 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 14 af Grundlag Nedenfor nævnte særlige og almengyldige dokumenter danner grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet Særlige dokumenter Evt. fremsendt tillæg til udbudsmaterialet Udbudsskrivelse Tilbudsliste Byggesagsbeskrivelse Entreprisebeskrivelse Arbejdsbeskrivelser Bygningsdelsbeskrivelser Tegninger Tidsplan Tekniske standarder for Kolding og Fredericia sygehuse jf. Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS (Fredericia/Kolding Sygehus) Alle dokumenter gældende for udbuddet fremgår af de til projektmaterialet tilhørende dokumentfortegnelser Almengyldige dokumenter Almindelige betingelser for arbejder og leverancer, AB92 med tilføjelser som anført i kapitel 2, Bestemmelser i henhold til AB92 Danske Standarder (DS) i seneste udgave Gældende love, bekendtgørelser, reglementer, regulativer, vedtægter og Arbejdstilsynets forordninger Alle myndighedskrav, byggelovsbestemmelser, standarder og tekniske normer samt vejledninger til tekniske normer Alle alment kendte og accepterede tekniske forskrifter, såkaldt teknisk fælleseje 1.5 Projektmaterialet Beskrivelser Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelser jf. dokumentfortegnelser. Arbejdsbeskrivelserne er udarbejdet jf. Bips B1.000 beskrivelsesanvisning - struktur. Gældende basisbeskrivelser fremgår af de enkelte arbejdsbeskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Tegningsmaterialet er i forbindelse med igangværende FASE 2-3 projekt opdelt blokvis som følger: Blok 4 Hovedindgang Blok 6-8 Akutafdeling Blok 9 Sengebygning FASE 4 projektet som dette udbud omhandler er en ombygning af dele af blok 4 - primært i området plan 2 mod syd Prøvetagning og plan 3 mod nord, vest og syd-vest Dialyse. Projektet betegnes under et som Prøvetagning og Dialyse og er en ombygning af de områder i blok 4 som FASE-2-3 projektet kun perifert berører. Bloknummerering fremgår af figur i afsnit 1.2. Tegningsmaterialet er udarbejdet i revit (3D-projektering) og tegningerne produceres som udgangspunkt derfor i dwf-format ifm. dette projekt.

15 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 15 af 77 Der vil dog ifm. selve udbudsmaterialet og prissætningsfasen også blive produceret tegningsfiler i pdf-format men i udførelsesfasen skal de bydende forvente at kunne håndtere tegninger overvejende i dwf-format. Størstedelen af tegningsmaterialet er udarbejdet i en 3D bygningsmodel udarbejdet i Revit. Som en del af udbudsmaterialet er der vedlagt 3D SMC(IFC)-filer af bygningsmodellerne. Alle ovennævnte filer kan åbnes og læses ved hjælp af gratis software. Det forventes, at entreprenørerne er fortrolige med håndtering af ovenstående filformater. Såfremt entreprenøren har behov for tegninger i andre filformater end DWF sker konvertering som udgangspunkt for entreprenørens regning Eksisterende tegninger Kolding Sygehus har et omfattende tegningsarkiv med eksisterende tegninger. Der er plukket et antal tegninger ud af eksisterende forhold som entreprenørerne kan anvende til at få overblik over de eksisterende forhold. Der gøres opmærksom på at flere af de eksisterende tegninger ikke er opdaterede ift. senere ombygninger/tilbygninger og ændringer i øvrigt. Entreprenørerne kan derfor ikke benytte eksisterende tegninger ukritisk, men skal inden arbejder påbegyndes - verificere indholdet på tegningerne ved besigtigelse på stedet. Entreprenøren vil ikke kunne påberåbe sig ekstrakrav som følge af fejl, som ville kunne have været fundet ved kontrol på stedet. 1.6 Digital kommunikation Bygherre ønsker i høj grad at anvende digital kommunikation i projektet Projektweb I udbudsfasen er der oprettet et særskilt katalog på bygherres projektweb i daglig tale benævnt sharepoint som er navnet på det program der anvendes på portalen som drives af bygherre. Entreprenørerne forpligter sig til at blive oprettet som brugere på projektwebben. Dette er omkostningsfrit for entreprenøren (kræver blot at man stiller med navn og mailadresse på den eller De personer der skal have adgang til Sharepoint så vil bygherre tilsende login oplysninger som udgangspunkt vil der i prissætningsfasen kun blive oprettet en person pr. firma/fag der vil få adgang til at downloade projektmaterialet. Alle tegninger ligger tilgængeligt for entreprenøren på projektwebben og der vil blive udsendt notifikationer via , når der uploades nye tegninger. Der vil således ikke blive udsendt tegningstryk til entreprenørerne. Entreprenørerne afholder selv udgifter til print/plot af tegninger samt distribution af disse. Ligeledes forpligter entreprenørerne sig til i udførelsesfasen - at uploade tegninger og andre dokumenter som udarbejdes af entreprenørerne til projektweb, f.eks. arbejdstegninger, konstruktions- og installationstegninger, sprinklertegninger, spicialtegninger mm. Følgende typer af dokumenter skal som minimum udveksles via projektweb: Tegninger Byggesags- og arbejdsbeskrivelser Referater af møder Tilsynsnotater Kontroldokumenter Tidsplaner

16 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 16 af 77 Udvekslingsformatet for tegninger i udførelsesfasen er DWF, der vil ikke blive udarbejdet DWG-tegninger. Formatet for bygningsmodel er RVT Revit Udvekslingsformatet for øvrige dokumenter er PDF. Der er i udbudsmaterialet vedlagt følgende notater (som blev anvent ifm. FASE-2-3 projektet) som beskriver filnavngivning af tegninger og dokumenter (FASE 4 følger dette princip): IKT004_CAD_Filnavngivning 1.7 Pålæg Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. Entreprenørerne skal på bygherres forlangende kunne dokumentere at ovenstående klausul er overholdt Evaluering Det er et krav, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal som beskrevet i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. nr.1469 af Entreprenør er forpligtet til at lade entreprisen evaluere, hvis virksomheden vinder licitationen. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde. Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren. 2. BESTEMMELSER I HENHOLD TIL AB92 AB92 er gældende med følgende tilføjelser og præciseringer: Aftalegrundlaget 1. Almindelige bestemmelser Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal bygherren forstås som køberen og entreprenøren som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal bygherren forstås som hovedentreprenøren og entreprenøren som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

17 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 17 af 77 Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Ad 1, stk. 3 Bestemmelserne i nærværende byggesagsbeskrivelse supplerer eller erstatter de pågældende bestemmelser i AB92, og de pågældende tilføjelser, som nedenfor er anført med fed skrift, går forud for AB92. Ad 1, stk. 5 Tidsfrister opgøres i arbejdsdage. 1. maj, 5. juni, 24. december, 31. december og ferie, herunder industriferie, er arbejdsdage. 2. Bygherrens udbud Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. Ad 2, stk. 1 Arbejdet udbydes i Fagentreprise. Der bydes på det udbudte projektgrundlag. Tildelingskriteriet er laveste pris. Ad 2, stk. 2 Tegninger i større mål gælder frem for tegninger i mindre mål. Tilbudsgivere må selv kontrollere, at de udleverede udbudsdokumenter er komplette, idet ansvaret for et evt. for lavt tilbud som følge af manglende blade, tegninger m.m., alene påhviler tilbudsgiveren. Det præciseres at såfremt en ydelse fremgår af en tegning, men ikke i den tilhørende beskrivelse eller omvendt, så skal ydelsen alligevel medregnes. Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden.

18 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 18 af 77 Såfremt arbejdsforholdene i forbindelse med denne entreprise ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. (ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler). Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører og underleverandører. Tilbudsgiveren skal ved selvsyn gøre sig bekendt med forholdene på byggestedet, herunder orientere sig om adgangsforhold m.v. Såfremt tilbudsgiveren finder uklarheder i tilbudsgrundlaget, må han senest 7. dagen inden afgivelse af tilbud rette skriftlig henvendelse til de projekterende. Inden licitationen fremsender de projekterende supplementsblad/rettelsesblad til de bydende. Det er ligeledes tilbudsgiverens ansvar at sikre, at han har modtaget supplementsblad/rettelsesblad. Ad 2, stk. 3 Udbudstidsplanen indeholder afleveringsdato og sanktionsbehæftede mellemtidsfrister. På baggrund af udbudstidsplanen skal der udarbejdes en mere detaljeret arbejdstidsplan, jf. 9, stk. 1; se kapitel 4, Bestemmelser vedr. tidsstyring. Ad 2, stk. 5 I medfør af 1 i lov nr af den 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger, skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsgivningen afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovens 2, stk. 2. Erklæringen skal ved kontraktindgåelse afgives ved udfyldelse af den udleverede tro- og loveerklæring, jf. bilag. Ad 2, stk. 6 Tilbud afgives ved udfyldelse af samtlige poster i den udleverede tilbudsliste. Enheds- og delpriser angivet i tilbudslisten bringes i anvendelse ved udførelse af mer- eller mindre ydelser. Evt. forbehold skal være udtrykkeligt angivet i tilbuddet. Hvis tilbuddet er baseret på anden specifikation eller og typer end de i udbudsmaterialet angivne, skal dette klart fremgå af tilbuddet. Entreprenørerne forpligter sig til opgivelse af senere forlangte specifikationer. Forbehold ud over standardforbehold betyder, at tilbuddet er konditionsmæssigt. Evt. standardforbehold vil blive prissat af bygherren. Såfremt tilbudslisterne ikke er fuldstændigt udfyldt - jf. udbudsskrivelsen - kan dette medføre kassation af tilbuddet. Ad 2, stk. 7

19 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 19 af 77 Enhedspriser med stipuleret mængde indgår i tilbudsprisen i omfang som det fremgår af tilbudslisterne. 3. Entreprenørens tilbud Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbuddet. Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. Ad 3 Tilbud skal afgives i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, herunder ændringer i henholdt til cirkulære nr af 28.november Førend afgivelse af tilbud skal entreprenøren gøre sig bekendt med de eksisterende forhold ved besigtigelse på stedet og selv foretage supplerende undersøgelser, der anses for nødvendige for tilbudsgivningen. Ad 3, stk. 2 Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal hans eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse af priserne i tilbudslistens underposter. Det skal gøres på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med den uændrede tilbudssum. Delpriser skal betragtes som selvstændige tilbud, sådan at forstå at de kan udgå til den anførte pris. Ad 3, stk. 4 Tilbuddet omfatter også ydelser nævnt i fællesbetingelser samt udgifter ved sikkerhedsstillelse. Ad 3, stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud og andre skriftlige tilbud er 130 arbejdsdage. 4. Entrepriseaftalen Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.

20 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 20 af 77 Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. Ad 5, stk. 1 Transport kan kun gives til et af bygherren accepteret pengeinstitut, og entreprenøren vil kun kunne forvente at få noteret én transport på sit tilgodehavende og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. En eventuel transport skal meddeles ved udfyldelse af skemaet (bygherres standard-formular). Ad 5, stk. 4 Den bydende skal i tilbuddet så vidt muligt anføre navnene på sine eventuelle underentreprenører, idet bygherren forbeholder sig at kunne godkende disse. Entreprenøren skal i udførelsesfasen tillige indhente bygherrens godkendelse af evt. nye underentreprenører. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 % af entreprisesummen. Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 % af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk. 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385 Udbudsmateriale Rengøring EU-udbud 2006/S 30-033175 info@serviceconsult-56822385 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser... 3 1.1 Udbudsform, tilbudsgivere, omfang og mulige delaftaler... 3 1.2 Inddeling

Læs mere