Udbud Betegnelse/Revision JBAA NHH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH"

Transkript

1 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september Udgave Udbud Betegnelse/Revision JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

2 Indholdsfortegnelse Side : 2 af 77 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING Navneliste Byggesagen Entrepriseoversigt Grundlag Særlige dokumenter Almengyldige dokumenter Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Eksisterende tegninger Digital kommunikation Projektweb Pålæg Arbejdsklausul Evaluering BESTEMMELSER I HENHOLD TIL AB BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRAKTIK- OG UDDANNELSESKRAV (SOCIAL KLAUSUL) BESTEMMELSER VEDRØRENDE TIDSSTYRING BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITETSSIKRING Kvalitetsplan (projekthåndbog) Entreprenørens kontrol og dokumentation Bygherrens tilsyn Planlægning af kontrol Kontroldokumentation Arkivering af kvalitets- og kontroldokumentation Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner Styring af udførelsesdokumenter Projektgennemgang BESTEMMELSER VEDRØRENDE BYGGEPLADS Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Energirigtig byggeplads Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel... 51

3 Indholdsfortegnelse Side : 3 af Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Varmt arbejde Tekniske hjælpemidler Kraner Person- og materialehejse Stillads og arbejdsplatform Lifte Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Arbejdstider Information til tredjemand Midlertidig drift Begrænsning af støj- og vibrationsgener ift. sygehuset Standsning af arbejdet Brandmæssige forhold AFSÆTNING VEJRLIGSFORANSTALTNINGER Generelle vejrligsforanstaltninger Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger Spilddage Opvarmning SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSFORANSTALTNINGER Generelle bestemmelser Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhedsmålinger... 68

4 Indholdsfortegnelse Side : 4 af Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder... 69

5 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 5 af 77 BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. ORIENTERING 1.1 Navneliste Byggeplads: Byggesag: Bygherre: Sygehus Lillebælt Kolding Skovvangen Kolding Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Blok 4 Prøvetagning og Dialyse SLB sag nr. SLK-Blok 56 CREO sag nr & 14 BALSLEV sag nr NIRAS sag nr B & D Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf Kontaktperson: Projektchef Kenneth Thorgaard Holm Tlf.: Rådgiver: Totalrådgiver og byggeledelse: NIRAS A/S Åboulevarden Århus C Tlf.: Kontaktpersoner: Jens Buch Andersen, (Projektleder, dette projekt) Jens Grønbæk, (Projektchef) Nikolaj Holst-Hvitved, (assisterende Projektchef) Arkitekt: Ingeniør, ventilation/el: CREO Østerbro 5, 1-sal Odense C. Tlf BALSLEV Vestre Stationsvej Odense Tlf

6 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 6 af 77 Kontaktpersoner specielt vedr. dette projekt: Projektafdelingen: Kennet Thorgaard Holm, projektleder ( koordinator bygherreforhold ) Teknisk Afdeling: Thomas Jelling Pedersen, teknisk chef ( vedr. drifts-og installationsforhold) Arkitektrådgiver (ark): Andreas Malmberg, CREO ( spørgsmål til arkitekt ) Ingeniørrådgiver (VE): Thomas Jensen, BALSLEV ( tekniske spørgsmål til ventilation ) Ingeniørrådgiver (EL): Thomas Lund, BALSLEV ( tekniske spørgsmål til el, svagstrøm ) Ingeniørrådgiver (ing.): Jens Buch Andersen, NIRAS ( spørgsmål til projektleder vedr. udbudsmatr. ) Jens Bernhard Poulsen, NIRAS ( spørgsmål vedr. konstruktion ) Arne Purup, NIRAS ( spørgsmål vedr. VVS ) Allan Jacobsen, NIRAS ( spørgsmål vedr. CTS ) Spørgsmål i prissætningsperioden skal alle rettes skriftligt pr. mail til: Projektleder Jens Buch Andersen (spørgsmålene vil blive besvaret samlet ifm. rettelsesblade) 1.2 Byggesagen Byggesagen er en del af en større udbygning og tilpasning af funktionerne på Kolding Sygehus der består af flere faser: FASE 1: Blok 25 kapel og P-område mod nord (er udført i år 2012 og 2013) FASE 2-3: Udbygning af blok 6-8 Fælles akutmodtagelse og ny blok 9 sengebygning, samt etablering af ny hovedankomst i blok 4, (år 2013 til 2016) FASE 4: Tilstødende mindre projekter bl.a. blok 56 tunnel og akutelevatorhus (udføres år 2014), etablering af færdiggørelseskøkken/klyngekøkken i blok 4 (udføres i år 2014) samt Prøvetagning og Dialyse i blok 4 (nærværende projekt som skal udføres i år 2015 og lidt ind i år 2016). På figur 1 er bloknumre på de enkelte bygningskomplekser angivet. Lidt overordnet omkring baggrunden for det konkrete projekt: Som en følge af regeringens intentioner omkring udbygning og forbedring af sygehussektoren så opgraderes Kolding sygehus til et af de større akutsygehuse hvilket dels medføre en udbygning og kapacitets forøgelse men også en del rokader imellem de omkring liggende sygehuse. I forbindelse med det konkrete projekt så er det bl.a. dialysen fra Fredericia Sygehus der skal flyttes til Kolding Sygehus blok 4 plan 3. En sammenlægning af produktionskøkkener har medført at produktionskøkkenet på Kolding Sygehus nedlægges idet produktionen samles på Vejle Sygehus dette har medført at laboratoriet i nuværende blok 4 plan 2 kan flyttes over i den gamle køkkenbygning blok 20 herved frigives plads i blok 4 således, at prøvetagningsfunktionen kan udvides på plan 2 i blok 4 mod syd. Det konkrete byggeprojekt omfatter således: Blok 4 plan 2 syd fløj: Ombygning af lokaler/ny indretning til prøvetagningsfunktion Blok 4 plan 3: Ombygning af lokaler/ny indretning til dialysefunktion Blok 4 plan 1: Afledte installations- og bygnings-arbejder.

7 Region Syddanmark Fagentreprise Byggesagsbeskrivelse 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Koldingg Sygehus, Udbygning Fase 4 Dato : Rev. Dato : Side : 7 af 77 Figur 1 I alt omfatter byggesagen i blok 4 flg. arealer: Ombygning plan 3: ca m 2 Ombygning plan 2: ca. 614 m 2 Div. arbejder plan 1: ca. 220 m 2 Arbejdet udbydes i fagentreprisef er. Se entrepriseopdelingg i afsnit 1.3. Det skal bemærkes at der allerede ifm. FASE 2-3 er delarbejder der r er prissat og som skal udføres af FASE-2-3 entreprenører samtidigg med at ombygningen for hhv. prøvetagningen og dialysen, dett gælder bl.a. sprinkling og o ABA-dækning. Ligeledes har det været nødvendigt at forberede nogle installationer vedr. prøvetagning og dialyseprojektet således er der ifm. køkkenprojekterr i blok 4 plann 1 og 2 mod nord al- el-hovedkabling til blokken samtt teknikrumsdisponering for f kommende ventilationsag- gregater. lerede udført div. forberedende installationer så som faldstammer, blødtvandsforsyning, Den aktuelle entrepriseopdeling er fremkommet som en følge af at nogle arbejder og le- og verance udføres af FASE 2-3 entreprenørerr (08-CTS, 09-ABA, 11-ADK, sprinkling) nogle forestås af bygherre selv (13-Vand-og-Koncentratanlæg, 4-SLK-tagbelægning).

8 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 8 af Entrepriseoversigt Arbejderne opdelt i følgende fagentrepriser og omfatter i hovedtræk (se også arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser vedr. detaljeret omfang af arbejder og ydelser): 01-MU 01-Murer-entreprisen: Byggeplads indretning og drift samt lift og byggeplads plato/stillads. Miljøsanering vedr. tungevægge/vægflader, fuger mv. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Etablering af større huller for installationer/udstyr. Beton udstøbning /bassinlukning. Beton og gulvrep. i øvrigt herunder udstøbninger for installationer i vægge og dæk. Ophugning, etablering af grav for ventilationskanaler i teknikrum, tilfyldning og betondæk tilpasset eksist. teknikrumsgulv på plan 1. Murerarbejder. Flisearbejder. 02-TØ 02-Tømrer-entreprisen: Byggeplads, skærmvægge og midlertidige indgange. Miljøafskærmning, tætning, sluser og tilhørende undertryksventilation med filtrering. Miljøsanering vedr. lette vægge/vægflader/fuger mm. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Lette vægge. Døre og vinduer. Lofter. Fast inventar og skabe. 03-GU 03-Gulv-entreprisen: Byggeplads, midlertidige måtter i bygning ifm. byggepladsafgange. Miljøsanering vedr. gulvbelægninger/undergulv/lim mm. og bortskaffelse. Nedbrydnings arbejder i øvrigt samt bortskaffelse. Tilpasning af undergulve, udstøbninger, spartling, slibning mm. Linoleumsbelægninger. Vinylbelægninger. Gulvskinner ved døre Beskyttende afdækninger og vedligehold ifm. færdiggulve frem til aflevering. 04-MA 04-Maler-entreprisen: Byggeplads, afdækninger mm. Behandling af vægflader. Behandling af rørkasser for installationer. Behandling af døre og vinduer (eksist/nye omfang iht. ark-tegninger/beskrivelser) Behandling af radiatorer og radiatorstik. Behandling af betonlofter på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af vægflader på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af nye synlige faldstammer på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Behandling af gulv i vent.teknikrum på plan 1 (omfang iht.ark-tegn./beskrivelser) Håndværkerrengøring umiddelbart før aflevering.

9 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 9 af VVS 05-VVS-entreprisen: Byggeplads og installationer ifm. skurområdet. Miljøsanering og håndtering af radiatorer samt bortskaffelse ved udskiftning. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Afløb og sanitet. Vand og behandlet vand. Luftarter og nødafspærringsbokse. Køling og fancoils. Varme og radiatorer, forsyning og blandesløjfer for ventilation. Trykprøvning, afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Isoleringsarbejder og rørmærkning. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 06-VE 06-Ventilations-entreprisen: Byggeplads og midlertidig undertryksventilation ifm. indvendig nedbrydning. Frakobling og midlertidige kanalforbindelser. Opmåling ifm. ventilationsarbejdet, disponering af huller herfor. Nedbrydning/demontering og bortskaffelse af eksist. ventilation. Aggregater med tilbehør, indtag og afkast forbindelser. Specialudsugninger med tilbehør, evt. lovpligtige alarmgivere, ventilatorer/afkast over tag Kanaler, spjæld, armaturer. Isolering-/brand-isolering af kanaler. Tæthedsprøvning, indregulering, luftmængdemålinger, lydmålinger, dokumentation. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Mærkning. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 07-EL 07-EL-entreprisen: Byggeplads og installationer ifm. skurområdet. Byggeplads-installationer ifm. ombygningsområderne, orienteringsbelysning mv. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Hovedledninger og føringsveje. Hovedtavler og fordelingstavler. Forsyning til CTS, maskininstallationer/skyllerumsmaskiner og specialanlæg. Anlæg for almen belysning. Anlæg for nødbelysning. Belysningsarmaturer. Hoved- og supplerende udligningsforbindelser. Patientkaldeanlæg. Kommunikation og netværk. Antenneanlæg. ABA-anlæg, koordinerende forhold, (selve leverancen se entreprise 09-ABA). ABDL-anlæg, koordinerende forhold, (selve leverancen se entreprise 09-ABA). IBI-anlæg. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion.

10 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 10 af CTS 08-CTS-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Føringsveje, ledningsforbindelser og tavler. CTS ifm. anlæg for behandlet vand. CTS ifm. nødafspærringsbokse for luftarter. CTS ifm. køleanlæg/fancoils. CTS ifm. varmeanlæg/blandesløjfe/zoner. CTS ifm. ventilationsanlæg for luftkonditionering. CTS ifm. ventilationsanlæg for specialudsugninger. CTS ifm. alarmoverføringer i øvrigt. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 09-ABA 09-ABA-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Levering, montering og i driftssætning af fulddækkende ABA-anlæg iht. indretning. Levering, montering og i driftssætning af ABDL-funktion ifm. projektets ABDL-dørfag. Mærkning. Afprøvning, idriftsætning og vedligehold frem til aflevering. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 10-INV-Bygh-lev.: 10-Inventar fast leveret af bygherre: Plan 2: Stinkskab (rum , Urinlab.) (+ evt. kværn for plastdunke andet sted på SLK) Køleskab (rum , Urinlab.) Køle-/frys-skab, opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine (rum ,pers.rum) Køleskab (rum , Glykose) (Rørpostanlæg nr. 1 for blodprøver leveres under 05-VVS) (rum Rør), evt. anlæg nr. 2 + etiket-maskine leveres af bygherre. Rengøringsudstyr og vogne mv. (bygherre finde plads for funktion, plan 2 syd-vest). Affaldscontainere (rum , Gang) Plan 3: Plexiglas-sugeboks med alarmgiver (rum , Medicinrum) Varmeskabe (rum , 5-sengs dialysestue aften-/nat-stue ) Loftlifte til alle dialysestuer (hvis bygherre vælger dette). Desinficerende opvaskemaskine, bækkenskyller (rum , 244 Skyllerum) Vaskemaskine og tørretumbler (rum , Skyllerum) Mikroovn ( , Sterildepot). Køleskab (rum , Medicinrum.). Køleskab, fryseskab, mikroovn, (rum , Køkken/Lounge). Køle-/frys-skab, opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine (rum ,pers.rum) Kaffeautomat verificeres i udførelsesfasen (rum , 229/208A, 208C Gang) Drikkeautomat verificeres i udførelsesfasen (rum /208 Gang) Rørpostanlæg nr. 3 og evt. etiket-maskine for dialyseafdelingen kan evt. disponeres placeret ifm. plan 3 dialysen (i rum , Kopi) men anlægget er uden for anlægsøkonomien pt. (der er dog pt. disponeret for trykluft-forsyning under 05-VVS). Rengøringsudstyr og vogne mv. (rum , Rengøring).

11 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 11 af 77 Affaldscontainere (rum , 260, Affald). 11-ADK:. 11-ADK-entreprisen: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående ADK-anlæg i blok 4. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Etablering af ADK ved dør i hovedkorridor (mod rum , Poct). Etablering/tilpasning af ADK ved dør i hovedkorridor(mod rum ,gang øst ). Etablering af ADK ved dør i forhal (mod rum Gang midt ). Etablering af ADK ved dør i forhal (mod rum Gang vest ). Etablering/tilpasning af ADK ved dør i hovedkorridor(mod rum ,gang øst ). Etablering af ADK ved dør i rum E/(289) gang (mod rum D, gang). Etablering af ADK ved dør i trapperum (mod rum C, gang). Etablering af ADK ved dør i trapperum (mod rum , Køk/Lounge). Etablering af ADK-funktion/nøgle-i-køkkenelevator (mod Vand-teknikrum). Levering, montering og i driftssætning af ADK af det komplette ADK-anlæg. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 12-SLK-bygh-lev.: 12- Bygherreleverancer i øvrigt: Plan 1: Flytte garderobeudstyr (rum , omklædning) Midlertidig flytning af inventar i vagtværelser (rum til 122, plan 1 syd-fløj) Plan 2: Rømme lokalerne for løst inventar, reoler mv. Nedlægning af rørpost modtager central for nuværende LAB (nuværende rørpost). Lev. og mont. af dispenser, kanylebokse, affaldsstativer mv. Lev. og mont. af løst inventar (borde, stole, reoler, brikse, undersøgelsesudstyr mm.) Lev. og mont. af Q-system patient-nummer-system. Lev. og mont. af TV- og infostander ifm. forhal. Lev. og mont. af TV/DVD udstyr (rum , 160, 162 og 165, Prøvetagning). Lev. og mont. af TV og projektor udstyr (rum , Personale). Lev. og mont. af TV udstyr (rum , Glykose). Lev. og mont. af PC er og IT-udstyr i øvrigt. Plan 3: Rømme lokalerne for løst inventar, reoler mv. Lev. og mont. af dispenser, kanylebokse, affaldsstativer mv. Lev. og mont. af løst inventar (borde, stole, reoler, brikse, undersøgelsesudstyr mm.) Lev. og mont. af løst inventar (senge, sideborde, dialysemaskiner, vægte) Lev. og mont. af løst inventar (kulisseskinner/udstyr,senge-/stiklamper,afskærmning) Lev. og mont. af TV/radio fladskærme på fleksibel arm, AV-udstyr/signal til skærme) Lev. og mont. af Patient-kalde-system med display/tablo mv. Lev. og mont. af TV- og infofladskærm (rum , Køkken/Lounge). Lev. og mont. af TV og projektor, AV- og højtaler-udstyr (rum , Personale). Lev. og mont. af TV/fladskærms udstyr, teletolk-udstyr (rum , 254, Læge). Lev. og mont. af kamera for overvågning (rum , 1-sengsstue isolation). Lev. og mont. PC er og IT-udstyr i øvrigt.

12 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 12 af Vand-og-konc.anl.: 13-Vand- og koncentratanlæg (herunder bl.a. dialysepaneler): Byggeplads, opmåling og tilrettelæggelse, samarbejde med øvrige entp. på pladsen. Dimensionering og udarbejdelse af arbejdstegninger, diagrammer mv. samt verificering/aftale med bygherre mht. panelvalg/farver/funktion. Levering og montering af tilgangs-rør- og filter installation (rum ,vand-rum). Levering og montering af maskintavler og automatik (rum ,vand-rum). Levering og montering af komplet dialysevandsanlæg (rum ,vand-rum). Levering og montering af afløbs- og omkoblings-funktion (rum ,vand-rum). Levering og montering af komplet koncentratanlæg (rum ,vand-rum). Levering og montering af distributions-ringledninger, vandkredse til dialysepaneler. Levering og montering af isolering ifm. distributions-ringledninger/vandkredse. Levering og montering af distributions-ledninger, 3 koncentrattyper til dialysepaneler. Levering og montering af dialysepaneler i sengestuer: - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 2 senge, plads for tilslutning/drift af 3 dialysemaskiner. - Rum , 1 senge, plads for tilslutning/drift af 2 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. - Rum , 5 senge, plads for tilslutning/drift af 7 dialysemaskiner. Levering og montering af dialysepaneler i medico-værksted: - Rum , plads for tilslutning/drift af 9 dialysemaskiner heraf 2 for blødtvandstilslutning ifm. rep. af akut-maskiner-med indbygget dialysevandsfilter. Levering og montering af dialysepaneler i disp.depot/laderum for standby-maskiner : - Rum A, plads for tilslutning/drift af 10 dialysemaskiner. Levering og montering af dialysepaneler i akut-dialyse-maskine-standby-rum : - Rum , plads for tilslutning/drift af 2 akutdialysemaskiner med vandfilter (vandforsyning behandlet koldt vand/bbk - blødt koldt vand ). - Rum , plads for tilslutning/drift af 5 løse-akut-vandfilter-enheder til brug for montage foran vandtilslutningen til standard-dialysemaskine. (vandforsyning behandlet koldt vand/bbk - blødt koldt vand ). Levering og montering af EL-kabling mellem panel-stikk. og klembokse over loft. Levering og montering af IT-stikk. i panel (07-EL- etablerer IT-kabelforbindelser. Levering og montering af afløbstilslutning fra panel til faldstamme ved gulv (05-VVS etablerer faldstamme til og med overkant etagedæk). Levering og montering af lysfyr på gangvæg ud for rum vand-rum for visuel indikering af vandanlæggenes tilstand herunder alarmudgangsfunktion til medicorum (evt. direkte til medicoteknikers PC eller til CTS som alarmfunktion). Idriftsætning af de tekniske anlæg, indkøring og validering. Instruktion til Dialyseafdelings personale og Teknisk Afdeling. Deltagelse i aftaler med bygherre/bruger om evt. delvis i brugtagning af sengestuer ifm. overflytning af patienter fra Fredericia Sygehus til Kolding Sygehus. Udarbejdelse af as built tegninger og komplet dokumentation samt drift og vedligehold instruktion.

13 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 13 af SLK-tagbeklædning: 14-SLK-tagbeklædning (herunder bl.a. tagvinduer): Byggeplads, opmåling og tilrettelæggelse, samarbejde med øvrige entp. på pladsen. Demontering, bortskaffelse, midlertidige foranstaltninger afvanding og omlægninger. Lukning af ovenlyshuller ved pladelukning uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 2 ). Lukning af ovenlyshuller ved tilstøbning 5 m zone fra blok 9 ( type 3 ). Hulskæring i betontagdæk for nye ovenlys uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 5 ). Hulskæring i betontagdæk for nye ovenlys inden for 5 m zone fra blok 9 ( type 6 ). Hævning af karm eks.ovenlys, fast type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 1). Udskiftning af eks.ovenlys til oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 4 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 4 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type uden for 5 m zone fra blok 9 ( type 5 ). Etablering af nye ovenlys, oplukkelig type inden for 5 m zone fra blok 9 ( type 6 ). Tilpasning/udskiftning af eksist. bestående faldstammeudluftninger for spildevand. Etablering af UV-afvandingssystem på tagdæk, tilslutning til faldstammer på plan 3. Indmåling af UV-faldstammer via GPS (dokumentation for placering). Tætning omkring vent.kanalgennemføring/boksventilatoret (samarb. Med 06-VE). Tætning omkring glasoverdækninger (samarb. med FASE 2-3 entreprenør). Etablering af ny tagbelægning, isolering, membraner, UV-tagbrønde mv. komplet. Etablering af kantafdækninger langs murkroner mv. Deltagelse i aftaler med bygherre/06-ve-entreprenør vedr. takt for demontage af ventilationsaggregater som udgår/demonteres herunder lukning af huller i betontagdæk 14-SLK-tagnæknings-entreprenør) med plade før ny tagbeklædning etableres. Udarbejdelse af as built tegninger samt drift og vedligehold instruktion. 15-Sprinkler: 15-Sprinkler: Byggeplads og midlertidige drift af berørte bestående tekniske anlæg i blok 4. Opmåling, dimensionering og udarbejdelse af arbejdstegninger, diagrammer mv. samt verificering af samhørigheden til FASE 2-3 sprinklerprojekt og tilstødende blokke. Demontering, bortskaffelse, midlertidige installationer og omlægninger. Levering, montering og i driftssætning af fulddækkende sprinkler-anlæg iht. indretning. Godkendelse af installationen hos akkrediteret inspektionsorgan. Udarbejdelse af arbejdstegninger, as built tegninger, drift og vedligehold instruktion. 16-SLK-øvrigt-tekn-udstyr: 16-SLK-øvrigt-teknisk-udstyr: Levering og montering af rum nr. skilte ved døre. Levering og montering af rum betegnelses skilte til vægge ved døre ud for rum. Levering og montering af afdelingsbetegnende skiltning. Evt. wayfindings information/illustrationer. Evt. andet supplerende inventar i lokaler.

14 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 14 af Grundlag Nedenfor nævnte særlige og almengyldige dokumenter danner grundlag for såvel afgivelse af tilbud som overdragelse og udførelse af arbejdet Særlige dokumenter Evt. fremsendt tillæg til udbudsmaterialet Udbudsskrivelse Tilbudsliste Byggesagsbeskrivelse Entreprisebeskrivelse Arbejdsbeskrivelser Bygningsdelsbeskrivelser Tegninger Tidsplan Tekniske standarder for Kolding og Fredericia sygehuse jf. Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS (Fredericia/Kolding Sygehus) Alle dokumenter gældende for udbuddet fremgår af de til projektmaterialet tilhørende dokumentfortegnelser Almengyldige dokumenter Almindelige betingelser for arbejder og leverancer, AB92 med tilføjelser som anført i kapitel 2, Bestemmelser i henhold til AB92 Danske Standarder (DS) i seneste udgave Gældende love, bekendtgørelser, reglementer, regulativer, vedtægter og Arbejdstilsynets forordninger Alle myndighedskrav, byggelovsbestemmelser, standarder og tekniske normer samt vejledninger til tekniske normer Alle alment kendte og accepterede tekniske forskrifter, såkaldt teknisk fælleseje 1.5 Projektmaterialet Beskrivelser Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelser jf. dokumentfortegnelser. Arbejdsbeskrivelserne er udarbejdet jf. Bips B1.000 beskrivelsesanvisning - struktur. Gældende basisbeskrivelser fremgår af de enkelte arbejdsbeskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Tegningsmaterialet er i forbindelse med igangværende FASE 2-3 projekt opdelt blokvis som følger: Blok 4 Hovedindgang Blok 6-8 Akutafdeling Blok 9 Sengebygning FASE 4 projektet som dette udbud omhandler er en ombygning af dele af blok 4 - primært i området plan 2 mod syd Prøvetagning og plan 3 mod nord, vest og syd-vest Dialyse. Projektet betegnes under et som Prøvetagning og Dialyse og er en ombygning af de områder i blok 4 som FASE-2-3 projektet kun perifert berører. Bloknummerering fremgår af figur i afsnit 1.2. Tegningsmaterialet er udarbejdet i revit (3D-projektering) og tegningerne produceres som udgangspunkt derfor i dwf-format ifm. dette projekt.

15 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 15 af 77 Der vil dog ifm. selve udbudsmaterialet og prissætningsfasen også blive produceret tegningsfiler i pdf-format men i udførelsesfasen skal de bydende forvente at kunne håndtere tegninger overvejende i dwf-format. Størstedelen af tegningsmaterialet er udarbejdet i en 3D bygningsmodel udarbejdet i Revit. Som en del af udbudsmaterialet er der vedlagt 3D SMC(IFC)-filer af bygningsmodellerne. Alle ovennævnte filer kan åbnes og læses ved hjælp af gratis software. Det forventes, at entreprenørerne er fortrolige med håndtering af ovenstående filformater. Såfremt entreprenøren har behov for tegninger i andre filformater end DWF sker konvertering som udgangspunkt for entreprenørens regning Eksisterende tegninger Kolding Sygehus har et omfattende tegningsarkiv med eksisterende tegninger. Der er plukket et antal tegninger ud af eksisterende forhold som entreprenørerne kan anvende til at få overblik over de eksisterende forhold. Der gøres opmærksom på at flere af de eksisterende tegninger ikke er opdaterede ift. senere ombygninger/tilbygninger og ændringer i øvrigt. Entreprenørerne kan derfor ikke benytte eksisterende tegninger ukritisk, men skal inden arbejder påbegyndes - verificere indholdet på tegningerne ved besigtigelse på stedet. Entreprenøren vil ikke kunne påberåbe sig ekstrakrav som følge af fejl, som ville kunne have været fundet ved kontrol på stedet. 1.6 Digital kommunikation Bygherre ønsker i høj grad at anvende digital kommunikation i projektet Projektweb I udbudsfasen er der oprettet et særskilt katalog på bygherres projektweb i daglig tale benævnt sharepoint som er navnet på det program der anvendes på portalen som drives af bygherre. Entreprenørerne forpligter sig til at blive oprettet som brugere på projektwebben. Dette er omkostningsfrit for entreprenøren (kræver blot at man stiller med navn og mailadresse på den eller De personer der skal have adgang til Sharepoint så vil bygherre tilsende login oplysninger som udgangspunkt vil der i prissætningsfasen kun blive oprettet en person pr. firma/fag der vil få adgang til at downloade projektmaterialet. Alle tegninger ligger tilgængeligt for entreprenøren på projektwebben og der vil blive udsendt notifikationer via , når der uploades nye tegninger. Der vil således ikke blive udsendt tegningstryk til entreprenørerne. Entreprenørerne afholder selv udgifter til print/plot af tegninger samt distribution af disse. Ligeledes forpligter entreprenørerne sig til i udførelsesfasen - at uploade tegninger og andre dokumenter som udarbejdes af entreprenørerne til projektweb, f.eks. arbejdstegninger, konstruktions- og installationstegninger, sprinklertegninger, spicialtegninger mm. Følgende typer af dokumenter skal som minimum udveksles via projektweb: Tegninger Byggesags- og arbejdsbeskrivelser Referater af møder Tilsynsnotater Kontroldokumenter Tidsplaner

16 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 16 af 77 Udvekslingsformatet for tegninger i udførelsesfasen er DWF, der vil ikke blive udarbejdet DWG-tegninger. Formatet for bygningsmodel er RVT Revit Udvekslingsformatet for øvrige dokumenter er PDF. Der er i udbudsmaterialet vedlagt følgende notater (som blev anvent ifm. FASE-2-3 projektet) som beskriver filnavngivning af tegninger og dokumenter (FASE 4 følger dette princip): IKT004_CAD_Filnavngivning 1.7 Pålæg Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. Entreprenørerne skal på bygherres forlangende kunne dokumentere at ovenstående klausul er overholdt Evaluering Det er et krav, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal som beskrevet i Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. nr.1469 af Entreprenør er forpligtet til at lade entreprisen evaluere, hvis virksomheden vinder licitationen. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde. Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren. 2. BESTEMMELSER I HENHOLD TIL AB92 AB92 er gældende med følgende tilføjelser og præciseringer: Aftalegrundlaget 1. Almindelige bestemmelser Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal bygherren forstås som køberen og entreprenøren som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal bygherren forstås som hovedentreprenøren og entreprenøren som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

17 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 17 af 77 Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Ad 1, stk. 3 Bestemmelserne i nærværende byggesagsbeskrivelse supplerer eller erstatter de pågældende bestemmelser i AB92, og de pågældende tilføjelser, som nedenfor er anført med fed skrift, går forud for AB92. Ad 1, stk. 5 Tidsfrister opgøres i arbejdsdage. 1. maj, 5. juni, 24. december, 31. december og ferie, herunder industriferie, er arbejdsdage. 2. Bygherrens udbud Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16. Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. Ad 2, stk. 1 Arbejdet udbydes i Fagentreprise. Der bydes på det udbudte projektgrundlag. Tildelingskriteriet er laveste pris. Ad 2, stk. 2 Tegninger i større mål gælder frem for tegninger i mindre mål. Tilbudsgivere må selv kontrollere, at de udleverede udbudsdokumenter er komplette, idet ansvaret for et evt. for lavt tilbud som følge af manglende blade, tegninger m.m., alene påhviler tilbudsgiveren. Det præciseres at såfremt en ydelse fremgår af en tegning, men ikke i den tilhørende beskrivelse eller omvendt, så skal ydelsen alligevel medregnes. Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden.

18 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 18 af 77 Såfremt arbejdsforholdene i forbindelse med denne entreprise ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. (ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler). Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører og underleverandører. Tilbudsgiveren skal ved selvsyn gøre sig bekendt med forholdene på byggestedet, herunder orientere sig om adgangsforhold m.v. Såfremt tilbudsgiveren finder uklarheder i tilbudsgrundlaget, må han senest 7. dagen inden afgivelse af tilbud rette skriftlig henvendelse til de projekterende. Inden licitationen fremsender de projekterende supplementsblad/rettelsesblad til de bydende. Det er ligeledes tilbudsgiverens ansvar at sikre, at han har modtaget supplementsblad/rettelsesblad. Ad 2, stk. 3 Udbudstidsplanen indeholder afleveringsdato og sanktionsbehæftede mellemtidsfrister. På baggrund af udbudstidsplanen skal der udarbejdes en mere detaljeret arbejdstidsplan, jf. 9, stk. 1; se kapitel 4, Bestemmelser vedr. tidsstyring. Ad 2, stk. 5 I medfør af 1 i lov nr af den 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger, skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsgivningen afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovens 2, stk. 2. Erklæringen skal ved kontraktindgåelse afgives ved udfyldelse af den udleverede tro- og loveerklæring, jf. bilag. Ad 2, stk. 6 Tilbud afgives ved udfyldelse af samtlige poster i den udleverede tilbudsliste. Enheds- og delpriser angivet i tilbudslisten bringes i anvendelse ved udførelse af mer- eller mindre ydelser. Evt. forbehold skal være udtrykkeligt angivet i tilbuddet. Hvis tilbuddet er baseret på anden specifikation eller og typer end de i udbudsmaterialet angivne, skal dette klart fremgå af tilbuddet. Entreprenørerne forpligter sig til opgivelse af senere forlangte specifikationer. Forbehold ud over standardforbehold betyder, at tilbuddet er konditionsmæssigt. Evt. standardforbehold vil blive prissat af bygherren. Såfremt tilbudslisterne ikke er fuldstændigt udfyldt - jf. udbudsskrivelsen - kan dette medføre kassation af tilbuddet. Ad 2, stk. 7

19 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 19 af 77 Enhedspriser med stipuleret mængde indgår i tilbudsprisen i omfang som det fremgår af tilbudslisterne. 3. Entreprenørens tilbud Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbuddet. Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. Ad 3 Tilbud skal afgives i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, herunder ændringer i henholdt til cirkulære nr af 28.november Førend afgivelse af tilbud skal entreprenøren gøre sig bekendt med de eksisterende forhold ved besigtigelse på stedet og selv foretage supplerende undersøgelser, der anses for nødvendige for tilbudsgivningen. Ad 3, stk. 2 Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal hans eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse af priserne i tilbudslistens underposter. Det skal gøres på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med den uændrede tilbudssum. Delpriser skal betragtes som selvstændige tilbud, sådan at forstå at de kan udgå til den anførte pris. Ad 3, stk. 4 Tilbuddet omfatter også ydelser nævnt i fællesbetingelser samt udgifter ved sikkerhedsstillelse. Ad 3, stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud og andre skriftlige tilbud er 130 arbejdsdage. 4. Entrepriseaftalen Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.

20 2. Bestemmelser i henhold til AB92 Side : 20 af 77 Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. Ad 5, stk. 1 Transport kan kun gives til et af bygherren accepteret pengeinstitut, og entreprenøren vil kun kunne forvente at få noteret én transport på sit tilgodehavende og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. En eventuel transport skal meddeles ved udfyldelse af skemaet (bygherres standard-formular). Ad 5, stk. 4 Den bydende skal i tilbuddet så vidt muligt anføre navnene på sine eventuelle underentreprenører, idet bygherren forbeholder sig at kunne godkende disse. Entreprenøren skal i udførelsesfasen tillige indhente bygherrens godkendelse af evt. nye underentreprenører. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6. Entreprenørens sikkerhedsstillelse Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 % af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 % af entreprisesummen. Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 % af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk. 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93.

6. Sammenstilling af AB 92. i ABT 93. 6. Sammenstilling af AB 92 ABT 93. Denne sammenstilling af reglerne i AB 92 og ABT 93 er foretaget med henblik på at give en hurtig oversigt over ligheder og forskelle mellem de to regelsæt. Med enkelte

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte

Fællesbetingelser. Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5. Levering og montering af nye vinduer og altanpartier. Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Fællesbetingelser Vedr. E/F Smakkegårdsbo 4-5 Smakkegårdsvej 94 104, 2820 Gentofte Levering og montering af nye vinduer og altanpartier på m.m. Udført oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE ALMINDELIG

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). A. Aftalegrundlaget 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal»bygherren«forstås som køberen og»entreprenøren«som

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer

AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer Revideret 1. juni 2015 AB 92 med tilføjelser, fravigelser og præciseringer AB 92 A. Aftalegrundlaget Københavns Universitets tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser

Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser AB 92 Med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Med Region

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016

AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 med Bygherres tilføjelser og fravigelser juni 2016 AB 92 Tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92

HADSUNDVEJENS SKOLE RANDERS Ombygning med ny elevator AB 92. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 Dato : 20.10.2015 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/17 AB 92 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/17 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB

Hald Sø Lejren. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal. Udbudsmateriale August 2010. Fælles bestingelser FB Hald Sø Lejren Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg 5. kreds Mariendal Udbudsmateriale August 2010 Fælles bestingelser FB FB.00.1 Bygherre: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Frederiksberg

Læs mere

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer

ABT 93. Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer ABT 93 Med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer Senest ajourført den 23. juni 2014 A. AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER BYGGEARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Byggeopgaver udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder

AB 92. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser

FÆLLESBETINGELSER AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB Almindelige bestemmelser 1 AB 92 A. AFTALEGRUNDLAGET FÆLLESBETINGELSER FRAVIGELSER, TILFØJELSER OG SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL AB 92 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Almindelige bestemmelser finder anvendelse på aftaler og

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN

KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN KONTRAKT FOR GENANVENDELSE AF BETON VED ARC, MATR. 536 AMAGER- BROS KVARTER, KØBENHAVN Per Brask 26/5/2016 22.58 Slettet: XXX Udkast 26. januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING 1 2. AB92 MED TILFØJELSER

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED" (AB92) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning. Blok 4 Fase 4. Prøvetagning og Dialyse. Tilbudsliste entreprise 02. Tømrer. 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on.

Kolding Sygehus, Udbygning. Blok 4 Fase 4. Prøvetagning og Dialyse. Tilbudsliste entreprise 02. Tømrer. 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on. Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Tilbudsliste entreprise 02 Tømrer Udgave 0 2014.09.15 Betegnelse/Revisi on Dato Udført Tilbudsliste - Entreprise 02: Tømrer Dato: 15.09.2014

Læs mere

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre

Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Namminnersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit Fælles betingelser for arbejder

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015

HILLERØD KOMMUNE. Præciseringer og fravigelser til AB92. Revideret: Juni 2015 HILLERØD KOMMUNE Præciseringer og fravigelser til AB92 Revideret: Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A.AFTALEGRUNDLAGET... 5 Bygherrens udbud... 6 Entreprenørens tilbud... 7 Entrepriseaftalen... 8 Overdragelse

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10.

AB 92. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92. Udfærdiget af Boligministeriet den 10. AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 AB 0.1 AB 92 0.1.1 TILFØJELSER OG AFVIGELSER TIL AB 92 I det

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg

ABT 93. med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser. Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93. Regionshuset Viborg ABT 93 med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Med Region Midtjyllands særlige betingelser

Læs mere

AB92. Aftalegrundlaget

AB92. Aftalegrundlaget AB92 Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget... 1 Almindelige bestemmelser... 1 Bygherrens udbud... 1 Entreprenørens tilbud... 1 Entrepriseaftalen... 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v...

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser

ABT 93 med tilføjelser og fravigelser. Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser ABT 93 A. Aftalegrundlaget Bilag 1 Københavns Ejendommes tilføjelser og fravigelser Almindelige bestemmelser 1. Almindelige Betingelser for Totalentreprise finder anvendelse på totalentrepriseaftaler indenfor

Læs mere

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager.

AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. 18.12.14 AB 92 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene bolig organisationer i nybyggeri og renoveringssager. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014)

FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) FÆLLES BETINGELSER ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE (2014) Anlægsarbejder udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser. 1 ALMINDELIGE BETINGELSER

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg

AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg AB Lyøvej 1 m.fl. Lyøvej 1-3 og Nordre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg Facader og vinduer Fælles og særlige betingelser Januar 2015 Sag nr. 959-2 Fælles betingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fælles betingelser

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse

Byggesagsbeskrivelse Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse 26.06.2009 GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager 3 8200 Århus N Byggesagsbeskrivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 K E N D E L S E Håndværksrådet (selv) mod Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken v/administrator,

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser

DAB Standard AB 92. med. tilføjelser / fravigelser Januar 2014 DAB Standard AB 92 med tilføjelser / fravigelser Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 "Almindelige

Læs mere

ALBERTSLUND - KANALGADEN

ALBERTSLUND - KANALGADEN Albertslund Kommune & HOFOR A/S Juli 2013 ALBERTSLUND - KANALGADEN Fælles betingelser (FB) PROJEKT Albertslund - Kanalgaden Fælles Betingelser (FB) Albertslund Kommune & HOFOR A/S Projekt nr. 217239 Dokument

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr 0955 1097 Tasiilaq 9. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser

Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser Rammeaftalebilag B - AB 92 med Ordregivers tilføjelser og fravigelser AB 92 Ordregivers tilføjelser og fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse

Læs mere

AB 92 med tillæg og fravigelser

AB 92 med tillæg og fravigelser AB 92 med tillæg og fravigelser Til Ramme-, udbud/aftale Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand A/S februar 2011 Version 1.1 side 1 af 24 sider Indholdsfortegnelse: A AFTALEGRUNDLAGET 3 B SIKKERHEDSSTILLELSE

Læs mere

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit

AP 95. Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GOVERNMENT OF GREENLAND Ineqarnermut, Attaveqarnermut, Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik AP 95 Kalaallit Nunaanni sanaartornermi

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93)

Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune. UDKAST nr. 2. Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) UDKAST nr. 2 Rebild Kommune 11. januar 2013 Erstatningsbyggeri for Støvring rådhus Fælles betingelser for totalentreprise (ABT93) 1. Almindelige betingelser Almindelige betingelser - i det følgende kaldet

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER

STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S SÆRLIGE BETINGELSER FOR KLOAKARBEJDER SB STANDARD SÆRLIGE BETINGELSER (SB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER VED SØNDERBORG FORSYNING A/S INDHOLD 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 2. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 7 3. ENTERPRISENS UDFØRELSE 9 4. BYGHERRENS

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg Til de prækvalificerede entreprenører Økonomi Bygningsafdelingen Kontaktperson: Martin Hansen Martin.hansen@rsyd.dk Direkte tlf. 29201157 17. november 2016 EU-udbud 2016/S 222-403929: Hovedentreprise -

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009

Bygherreforeningens formuleringer til AB udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 2. udgave november 2009 Bygherreforeningens formuleringer til AB92, 2. udgave Dette dokument indeholder en række forslag til formuleringer i forhold til AB92,

Læs mere

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2

Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93) Juni 2011 Faaborg Havn Udvidelse af lystbådehavnen etape 2 Totalentrepriseudbud Fællesbetingelser (ABT93)

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere