BRUGERMANUAL. Kompatible kameraer DIGITAL TTL MACRO FLASH. Nissin Marketing Ltd., Hong Kong.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERMANUAL. Kompatible kameraer DIGITAL TTL MACRO FLASH. http://www.nissin-japan.com. Nissin Marketing Ltd., Hong Kong. http://www.nissindigital."

Transkript

1 DIGITAL TTL MACRO FLASH Nissin Japan Ltd, Tokyo Nissin Marketing Ltd, Hong Kong Dansk distributør: Focus Nordic Denark Erhvervsvej 30 Rødovre Nissin2610 Japan Ltd, Tokyo Tlf: Fax: Nissin Marketing Ltd, Hong Kong Eail: Web: wwwfocusnordicdk BRUGERMANUAL INSTRUCTION MANUAL TypeCC//NN Type Design og specifikationer ændres uden forudgående varsel Design and Specifications arekan subject to change without prior notice MF0611 R 11 ENKEL BETJENING Tak, fordi et Nissin-produkt Thank youdu forvalgte purchasing a Nissin product Læs denne og ditread kaeras anual grundigt, Before usingbrugervejledning this flash unit, please this instruction anualinden and refer flashen tagesowner s i brug, for at få en bedre to forståelse af hvordan du får est your caera anual carefully get a better understanding of ud af din flash to enjoy flash photography proper operation Når MF18 onteres på kaeraet, styres den grundlæggende flasheksponering fuldt ud af kaeraet Det svarer nogenlunde til at bruge kaeraets indbyggede flash, blot er flashen onteret i kaeraets flashsko og ikke indbygget i kaeraet Nissin Macro Flash MF18 is a flash syste for taking close-up photos of sall subjects usingflash a flash to eliinate shadows, designet allowing you enjoy photography Nissin Macro MF18 er et flashsyste til atto tage nærbilleder af This instruction is intended for Canon or Nikon digital SLR, with indre otiver anual ved hjælp af flash tilainly eliinering af skygger the latest TTL flash control syste, and features Nissin sslr-kaeraer original rotatinged color Denne anual er beregnet til Canon eller Nikon digitale display, easily guiding its operations og er udstyret ed Nissins originale det nyeste TTL-flashkontrolsysteer, AVANCEREDE FUNKTIONER MF18 byder på avancerede flashfunktioner, bla understøttes synkronisering ed 1 lukkergardin, rear curtain-synkronisering og højhastighedssynkronisering af lukker roterende farvedisplay, so gør det net at betjene flashen It works autoatically with Canon ETTL / ETTL II or Nikon i-ttl auto-flash systes The provided adapter rings ake available for Nikon use with different Den fungerer autoatisk ed Canon ETTL/it ETTL II eller i-ttl lens Please note that MF18 is not usable with other branded caeras for TTL auto-flashsysteer operation Beærk, at MF18 ikke kan bruges til TTL-funktion ed andre kaeraærker Der henvises til Nissins kopatibilitetsoversigt på hjeesiden: eller UNIQUE FUNCTION UNIK FUNKTION A Kopatible kaeraer B Farvedisplayet roterer autoatisk, hvilket gør The color display autoatically det neere at betjene flashenrotates både to allow for easy operation in both the horizontal and horisontalt og vertikalt vertical positions 1 2

2 Flashens dele SIKKERHEDSINSTRUKSER X-terinal USB-port Disse sikkerhedsinstrukser er vigtige, for at produktet kan benyttes sikkert og rigtigt Læs venligst instrukserne ohyggeligt, inden produktet tages i brug Stik til ekstern strøforsyning ADVARSEL Dette tegn indikerer fare eller alvorlig beskadigelse Ekstern serviceboks Flashen indeholder dele ed højspænding Forsøg ikke at åbne eller at reparere flashen, en aflever den i LED-lape (4x) butikken, hvor den er købt Rør ikke ved blotlagte dele fra flashens indre Affyr ikke flashen direkte od otivets øjne på kort afstand Dette kan skade øjet Når an tager flashbilleder, især af spædbørn, bør flashen holdes indst 1 eter væk fra otivet Flashrør Alternativt kan der anvendes et lysspredningspanel, eller an kan anvende indirekte flash od loftet eller væggen for at blødgøre lyset Anvend ikke flashen nær brændbare væsker og gas Der kan opstå risiko for brand eller elektrisk stød Rør ikke ved flashen ed våde fingre og brug den ikke i vand Der er høj spænding i flashen, og det kan give elektrisk stød Benyt ikke flashen direkte od føreren af en bil eller et andet køretøj i bevægelse Affyr ikke flashen tæt på kroppen, da det kan give forbrændinger Låsering Låsepind til fod Flashsko-kontakter Afonteringsknap Skær Monteringsarkører Isæt batterierne korrekt Hvis batterierne vender forkert, kan de lække, afgive vare eller eksplodere Udvidelsesknap -knap A Pilot-knap B Valgknap Tænd-sluk / Låseknap FORSIGTIGHED Valgknap Afonteringsknap Dette tegn indikerer beskadigelse eller defekt Opbevar ikke flashen ved teperaturer over 40ºC, so feks i bilen Flashen er ikke vandtæt Undgå regn, sne og høj luftfugtighed Rengør ikke flashen ed benzen, opløsningsidler eller alkoholbaserede idler Anvend ikke flashen saen ed andre kaeraer end de, der er angivet i kopatibilitetsoversigten, da Batteriagasin dette kan beskadige kaeraets kredsløb Fjern batterierne, når flashen ikke er i brug over længere tid Udsæt ikke flashen for stød og kontakt ed hårde overflader Når der anvendes ekstern strøforsyning, læs da sikkerhedsinstrukserne og følg brugervejledningen nøje 3 MENUSKÆRM TIL HOVEDFUNKTIONER Adapterringe x 6 52 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 *49 / 55 / 82 (ekstra tilbehør) For Canon: Funktioner ved flashindstilling FE Lock Fuldautoatisk TTL-prograering side 22 Højhastighedssynkronisering (FP) side 22 Flashen synkroniserer til hurtigere lukkerhastighed end noralt Manuel indstilling Rear curtain-synkronisering Brugerdefinerede indstillinger side 11 Flashen kontrolleres fuldt ud af kaeraet for at opnå den bedste eksponering TTL-prograering side 21 Flashen udløses uiddelbart efter, at 1 gardin er fuldt åbnet Fin akroindstilling Fuldautoatisk FE Lås Flasheksponeringen kan låses på hovedotivet, ens der flyttes på billedraen Synkronisering ed 1 gardin Trådløs indstilling (Master) 4 AVANCEREDE FUNKTIONER MF18 flashindstillinger og -funktioner, der kan indstilles på flashen Ekstra batteriagasin (ekstra tilbehør) side 13 Flashen kontrolleres autoatisk af kaeraet, en eksponeringsværdien kan justeres side 23 Flashen udløses, lige inden rear curtain lukker Der skabes interessante effekter ved fotografering af otiver i bevægelse For Nikon: Funktioner ved kaeraindstilling Fv Lock Fv Lås side 21 Flasheksponeringen kan låses på hovedotivet, ens der flyttes på billedraen Synkronisering ed 1 gardin side 23 Højhastighedssynkronisering (FP) side 23 Flashen udløses uiddelbart efter, at 1 gardin er fuldt åbnet Trådløs indstilling (Master) side 15 Master-tilstand - Indstilling af den ønskede anuelle flashværdi på ringflashen Flashen synkroniserer til hurtigere lukkerhastighed end noralt (Gruppe A og B) og kontrol af slave-flashenhederne (Gruppe A eller C) Fin akroindstilling side 18 Indstilling af flashværdien fra 1/128 til 1/1024 ed 1/6 Ev trin Manuel indstilling Rear curtain-synkronisering side 23 Flashen udløses, lige inden rear curtain lukker Der skabes interessante effekter ved fotografering af otiver i bevægelse side 19 Indstilling af flashværdien fra 1/1 (Fuld) til 1/64 ed 1/3 Ev trin Brugerdefinerede indstillinger side 20 Det er uligt at foretage flere brugerdefinerede indstillinger 5 6

3 GRUNDLÆGGENDE BETJENING Montering af MF18 på karaet Isætning af batterier 1 Sluk for både flash og kaera Brugbare batterier - Alkaline, Lithiu og NiMH 1 Fjern batteriagasinet og 2 Drej låseringen på MF18, så flashskoen isæt fire stk AA-batterier so net onteres vist på billedet 3 Lad flashens onteringsfod glide ind i kaeraets flashsko bagfra 2 Batteriagasinet er specielt frestillet, så alle batterier vender sae vej, så an undgår forvirring ved 4 Drej låseringen i odsat retning, og stra dårlig belysning x4 den til 3 +/- syboler er tydeligt arkeret i batteriagasinet 5 Skru en adapterring i sae størrelse so objektivet på objektivets front 4 Skub batteriagasinet tilbage i flashens hus 6 Sæt flashhovedet på adapteren Tryk på Når ladetiden overstiger 20 sek, skal afonteringsknapperne på flashhovedet batterierne udskiftes eller genoplades for at sætte de fire arkører på indersiden (ved genopladelige batterier) af flashhovedet korrekt ind i rillen på adapterringen! NB 7 Når flashhovedet er sat på, trækkes Det anbefales, at alle fire batterier er af sae ærke og type, og at de alle udskiftes på sae tid ganske let i det for at tjekke, at Hvis batterierne sættes forkert i, opnås der ikke elektrisk forbindelse arkørerne er korrekt passet ind i rillen 7 8 Funktionen LED-laper Udvidelse af flashhovedet Når flashhovedet er onteret, kan du opleve vignettering, idet flashen dækker en del af objektivet Det anbefales at udvide flashringen til dens bredeste position Dette vil eliinere de ørke hjørner i billedet (Det afhænger dog også af betragtningsvinklen) LED-laperne ed lyskontrol gør det net at fokusere på otivet Lysintensiteten afspejler flasheffektforholdet for side A og B; derfor kan den ønskede effekt ses på forhånd 1 For at tænde for LED-laperne trykkes på Beærk: Denne akroflash passer bedst til et akroobjektiv ed fast brændvidde For at anvende ed zooobjektiv justeres til en passende position for at forhindre ørke hjørner 1 Tryk på udvidelsesknapperne på i 2 sekunder 2 LED-lapen slukker idlertidigt, når flashhovedets sider flashen affyres, og tænder så igen til næste billede Ikonet ( 2 Flashhovedet er udvidet Det er også ) vises på skæren uligt blot at udvide den ene side, o nødvendigt 3 For at slukke for LED-laperne trykkes på 3 For at lukke hovedet saen igen trykkes let, så hovedet går tilbage til sin originale i 2 sekunder position MF 18 har to energibesparende sluk-funktioner Afontering af MF18 fra kaeraet 1 Flashen slukkes autoatisk (til standby), hvis ikke kaeraet anvendes i ca 30 sekunder For at spare på batterierne kan an vælge Løsn låseringen og træk flashens onteringsfod ud af kaeraets flashsko indstillingen display-off under brugerdefinerede indstillinger Så slukkes Det er vigtigt at sikre sig, at låseringen er drejet helt, således låsepinden er displayet efter ikke at have været brugt i 8 sekunder helt fri af kaeraets flashsko Tryk på flashhovedets afonteringsknap og Når MF18 er på standby, slukkes skæren og pilotlapen blinker fjern flashhovedet Adapterringen skrues af objektivets front hvert andet sekund for at vise, at flashen er på standby For at tænde MF18 igen trykkes kaeraets udløserknap halvt ned, eller der trykkes på en hvilken so helst knap på flashen Sådan tændes flashen Tryk på On/Off-knappen Hovedskæren vises Pilotlapen blinker rødt for at vise, at flashen oplades Efter nogle få sekunder skifter pilotlapen til grønt Skæren slukker autoatisk efter 30 sek, når indstillingen er afsluttet Tryk på pilotlapen for at affyre en testflash Hold On/Off-knappen inde i 2 sekunder for at slukke flashen anuelt 9 2 Er MF18 ikke i brug i 30 in slukker flashen helt For at tænde flashen igen, følges første trin under Sådan tændes flashen Indstilling og værdi på flashen gees, når der slukkes, og huskes, når der tændes igen 10

4 INDSTILLING AF TILSTAND OG FUNKTION kaeraets display Tryk på udløseren, og MF18 affyres Resultatet kan ed det sae ses Tilstande der kan vælges på kaeraet (For Canon): Av på kaeraets LCD-skær (Progra), Tv (Blændepriorite), Portræt, Landskab, Flashstyrken kontrolleres autoatisk af kaeraet, og den bedste eksponering dybdeskarphed, A-DEP fokusere på otivet Lukkerhastighed, blænder og flasharkering ( ) vises i kaeraets søger og i Fuldautoatisk flashstyring Når pilotlapen lyser grønt, trykkes halvt ned på kaeraets udløser for at Makro, opnås på dit billede Flashstyrken for side A og B er ens Sport, MF18 er et værktøj, der hjælper dig ed at tage kreative og levende Natportræt billeder Når du fotograferer i fuldautoatisk tilstand, klares næsten alle opgaver af kaeraet, og du behøver kun at styre selve kaeraet Tilstande der kan vælges på kaeraet (For Nikon): (Progra), (Blændepriorite), Tilstand Canon Nat, Makro, Scene, Portræt Sport, Nikon Børn, I disse tilstande arbejder MF18 autoatisk og fuldt ud i E-TTL / ittl autoatisk flashstyringssyste Lukkerhastighed Blændeindstilling Tv Manuel Av Manuel Manuel Manuel Sæt MF18 i kaeraets flashsko og tryk på On/Off-knappen for at tænde Kaeraindstilling Alle tilgængelige lukkerhastigheder kan indstilles Alle tilgængelig f-stop kan indstilles Alle kobinationer af lukkerhastighed/f-stop kan indstilles Displayet viser autoatisk den fuldautoatiske tilstand MF18 er nu indstillet til kaeraets autoatiske flashstyringssyste Tryk på On/Off-knappen igen for at låse flashen i denne tilstand (Tryk igen for at låse op) Alle nødvendige indstillinger i denne tilstand er nu foretaget For at tænde for LED-laperne trykkes på indetil ikonet for LED-laperne ( i 2 sekunder, ) vises Ikonet slukket idlertidigt, ens flashen affyres, eller tryk på i2 sekunder for at slukke TTL-flasheksponeringskopensation TTL-flasheksponeringsværdien vises so standard ed en korrektion på 00Ev Med det nyeste TTL-flashstyringssyste kontrolleres flashstyrken altid TTL-flasheksponeringsværdien kan justeres i 19 trin på 0,3 autoatisk af kaeraet for at opnå den bedste eksponering Du kan blødgøre Ev fra til +30 Ev eller dæpe flashlyset, eller belyse otivet yderligere, uden at ændre på Brug ogivelserne eller baggrundsbelysningen For at indstille effektforholder for side A (venstre) og B (højre), vælges forholdet ed Tilstande der kan vælges på kaeraet (For Canon): Av (Progra), Tv (Blændepriorite), Portræt, Landskab, 8:1 56:1 4:1 28:1 2:1 14:1 1:1 1:14 1:2 1:2,8 dybdeskarphed Makro, Effektforholdet kan vælges ud fra 15 forskellige kobinationer ed 0,5 Ev trin, A:B = 1:--- (flash fra) A-DEP til at vælge den ønskede -kopensationsværdi Sport, 1:4 1:5,6 1:8 --- (flash fra):1 For at tænde for odeling LED, tryk på ikonet for odeling LED icon ( i 2 sekunder indtil ) tænder Ikonet slukker idlertidigt ens flashen affyres, eller tryk på Natportræt i 2 sekunder for at slukke Effektforholdet for odeling LED kan vælges ud fra 15 forskellige kobinationer Tilstande der kan vælges på kaeraet (For Nikon): (Progra), (Blændepriorite), For at beholde denne indstilling trykkes på On/Off-knappen for at låse (Tryk igen for at låse op) Tag et billede, og otivet vises ed passende belysning Nat, Makro, Sport, Scene, Portræt, afhængig af kaeraodel Børn, forventet På nogle kaeraer kan TTL-flasheksponeringen indstilles på kaeraet I disse tilstande arbejder MF18 autoatisk og fuldt ud i E-TTL / ittl flashstyringssyste Når der er indstillet en kopensationssværdi på flashen, skal værdien edregnes i den kopensationsværdi, der eventuelt er indstillet på kaeraet Sæt MF18 i kaeraets flashsko og sæt flashhovedet på objektivet ed en Flashens display viser dog kun den korrektionsværdi, der er passende adapterring Tryk på On/Off-knappen for at tænde indstillet på flashen Displayet viser nu A Tryk ved at holde baggrundens eksponeringsniveau so oprindeligt og displayet viser nu 6 ikoner (hovedenu) Vælg TTL vha valgknapperne og Hvis der ikke vælges noget, vender displayet tilbage til Auto-tilstand efter 8 sekunder 13 14

5 På hovedsiden Trådløs indstilling (Master) Master Flyt cursoren og justér værdien i henhold til Channel +/- instruktionen i bundbjælken Cursor-navigation Tilstande der kan vælges på kaeraet (For Canon): Av (Progra), Tv (Blændeprioritet), A-DEP dybdeskarphed, Kanalvalg Vælg kanal: Ch1, Ch2, Ch3 & Ch4 Tilstande der kan vælges på kaeraet (For Nikon): (Progra), (Blændeprioritet), --- Justér værdi +/- (-kopensation) Ev-kopensation i TTL-tilstand kan vælges fra -30 Ev to +30 Ev ed 1/3 Ev-trin MF18 er forsynet ed et Master / Reote (slave) trådløst flashsyste Ringflashen placeret på kaeraet kaldes Master - Gruppe A og B Indstil gruppe Flashenheden ikke tilsluttet kaeraet kaldes Reote (Slave) Flash Der kan Justering af værdi indstilles og kontrolleres flere flashenheder i gruppe A eller C; der er 4 kanaler Gruppe til signaltransission elle Master og Reote (Slave) flashenhederne Ev-kopensation i TTL-tilstand A = Venstre flash (-30Ev til +30Ev) B = Højre flash Tilgængelige kobinationer af flashodeller og kaeraer Flash Mode C = Reote flash Trådløs TTL flash kobinationsskea Effektforhold i TTL-tilstand TTL = TTL-tilstand (---:1, 1:8, 1:56, 1:4, 1:28, 1:2, M = Manuel tilstand 1:14, 1:1, 14:1, 2:1, 28:1, 4:1, MF18 (Canon / Nikon) Master flash 56:1, 8:1, 1: ---) TTL / M tilstand Master Channel +/- Gruppeindstilling Reote Kanal Grp A or C For Canon For Nikon 580EX II 580EX 430EX II 430EX 420EX (TTL only) Di866 Di866 Mark II SB-600 SB-700 SB-800 SB-900 SB-R200 Di866 Di866 Mark II --- Effektforhold i M-tilstand B A CH 1 Grp A (---, 1/128, 1/100, 1/80, 1/64, 1/50, 1/40, 1/32, 1/25, 1/20, 1/16, 1/13, 1/10, 1/8, 1/64, 1/5, 1/4, 1/32, 1/25, Di622 Mark II 1/2, 1/17, 1/13, 1/1) Flashenheden har to funktiner til justering af den lysængde, flashen Fin Makro tilstand producerer: En autoatisk funktion (TTL) og anuel funtkion (M) Tilstanden Fin Makro giver ulighed for indstilling af effektforholdet fra 1/128 til Vælg TTL 1 Vælg kanal, fra Ch1 til Ch4 2 Flyt cursoren til Gruppe A og indstil til TTL Justér og indstil -kopensationsniveauet fra -30Ev til +30Ev 1/1024 ed 1/6 -trin (*Beærk: Fin Makro er ikke tilgængelig i alle lukkerfunktioner) Master Channel +/- Cursor-navigation Når Gruppe A er indstillet til TTL, indstilles Gruppe B Værdijustering Vælg Fine Macro i hovedenuen og tryk autoatisk til TTL (A:B) Flyt cursoren til Gruppe B og indstil For at indstille ønsket effektforhold for både side A og B forholdet elle A:B fra --- (flash fra):1 til 1: --- (flash off) flyttes cursoren ed 0,5 Ev-trin for at indstille ønsket effektforhold for enten side A eller B 4 For reote flash flyttes cursoren til Gruppe C Justér og flyttes cursoren for at justere effektforhold ELLER for at vælge og indstille indstil -kopensationsniveauet for Gruppe C fra -30Ev til effektforholdet individuelt +30Ev Effektforholdet kan vælges fra 1/128 til 1/1024 ed 1/6 -trin For at tænde for LED-laperne trykkes på Vælg Manuel (M) 1 Vælg kanal, fra Ch1 til Ch4 2 Flyt cursoren til Gruppe A og indstil til Manual Justér Master Channel +/- --- i2 sekunder indtil ikonet vises ( ) Ikonet slukker autoatisk efter affyring, eller tryk på i 2 sekunder for at slå det Fine Macro 1/512 1/512-1/6-1/6 Side A Side B Fine Macro 1/128 1/ /6 Side A Side B fra og indstil effektforholdet fra --- til 1/1 3 Når Gruppe A er indstillet til Manual, indstilles Gruppe B 1/16 autoatisk til Manual Flyt cursoren til Gruppe B og indstil effektforholdet fra --- (flash fra) til 1/1 ed 1/3 Ev-trin 4 For reote flash flyttes cursoren til Gruppe C Justér og indstil effektforholdet fra 1/128 til 1/

6 Brugerdefinerede indstillinger Manuel tilstand Den anuelle tilstand giver ulighed for effektforhold fra 1/1 (fuld) til 1/64-2/3 eller OFF (Side A eller B) ed 1/3 -trin Tryk på for at koe til siden for brugerdefinerede indstillinger Vælg ed det punkt der skal tilpasses og indstil værdien Der er 6 brugerdefinerede indstillinger Cursor navigation Justering af værdi Vælg Manual i hovedenuen og tryk For at indstille ønsket effektforhold for både side A og B flyttes cursoren for at justere effektforhold ELLER for at indstille ønsket effektforhold for enten side A eller B flyttes cursoren for at vælge og indstille effektforholdet individuelt Effektforholdet kan vælges fra 1/1 til 1/64 (eller OFF) ed 1/3 -trin For at tænde for LED-laperne trykkes på i 2 sekunder indtil ikonet vises ( ) Ikonet slukker autoatisk efter affyring, eller tryk på i 2 sekunder for at slå det En række brugerdefinerede indstillinger gør det uligt at tilpasse din flash Manual 1/4 1/4-1/3-1/3 Side A Side B Manual 1/64 1/4-2/3-1/3 Side A Side B My TTL TTL-eksponeringsniveau TTL-eksponeringsniveauet er ohyggeligt kalibreret for optial balance i overenssteelse ed Nissins standarder Skulle der alligevel være behov for justeringer, eller ønsker du blot at indstille dit eget niveau, kan det justeres til okring +/-3ev for hver 1/3 trin Display Display kan slås fra Displayet kan slukkes, når det ikke benyttes, for at spare energi eller for at undgå ekstra belysning fra displayet Hvis det indstilles til at slukke, går det ud cirka 8 sekunder efter, det er blevet betjent Displayet aktiveres ikke ved tryk på kaeraets udløser Det kan kun aktiveres ved tryk på MF18 s betjeningsknap fra Rotér Slå rotation fra, så billeder forbliver fastlåst på displayet Skæren vil således ikke rotere Auto-sluk Auto-sluk kan indstilles til hvv 10 in, 15 in, 30 in, 45 in, 60 in eller fra (cancel) Lukker Lukkerfunktioner kan vælges fra synkronisering ting ed 1 gardin, højhastighedssynkronisering og Shutter rear curtain-synkronisering Kun Canon Firware AVANCEREDE BRUGERDEFINEREDE INDSTILLINGER Flyt cursoren til Firware Den aktuelle version vises i bunden For at opdatere til Følgende funktioner kan indstilles på din flash eller dit kaera, afhængig af nyeste firware-version tilsluttes MF18 til din kaeraodel coputer ed et USB-kabel, tryk på Reset og derefter på for at bekræfte Alle brugerdefinerede indstillinger nulstilles til fabriksindstillinger Update For Canon (Lukkerfunktioner, indstilling på flash) Synkronisering ed 1 gardin Noralt affyres flashen uiddelbart efter, at første gardin er åbnet helt Dette kaldes 1 gardin Denne etode bruges De brugerdefinerede værdier og indstillinger er effektive i alle tilstande, og lagres også, når flashen slukkes For at nulstille de brugerdefinerede værdier, vælges Reset, vælg Yes og set Al lagret data annulleres, og MF18 vender tilbage til fabriksindstillingerne FE Lock MF18 har denne funktion i TTL-tilstand Fokusér på hovedotivet og tryk på knappen < > på kaeraet (< FEL > knappen på nogle kaeaer Eksponeringsværdien for hovedotivet lagres i flashen Sigt søgerens centru over hovedotivet, og udløs lukkeren Gå tilbage til hovedenu og tryk set og tryk på Vælg SETTING Flyt cursoren til Shutter og vælg, tryk derefter FV Lock MF18 har denne funktion i TTL-tilstand Brug Fn-knappen til FV-lås Tryk på Fn-knappen for at låse flashværdien Tryk igen for at annullere Fv-lås Eksponeringsværdien for hovedotivet lagres i flashen Sigt søgerens centru på hovedotivet, og udløs lukkeren 21 Indstil ønsket værdi for -kopensation og effektforhold Højhastighedssynkronisering MF18 synkroniserer til den højeste lukkerhastighed indstillet på ting Shutter kaeraet For at blødgøre baggrunden, når der fotograferes ed synkronisering i dagslys, bør lukkerhastigheden indstilles til at være højere end den alindelige synkronisering Gå tilbage til hovedenu og tryk For Nikon-kaeraer FV-Lås Shutter noralt under flashfotografering Andre lukkerfunktioner ved kaeraindstilling For Canon-kaearer FE-Lås ting tryk på set Vælg SETTING og Flyt cursoren til Shutter og vælg, tryk derefter set Vælg TTL i hovedenuen, hvorefter ikonet for højhastighedssynkronisering ( ) vises Indstil ønsket værdi for -kopensation og effektforhold 22

7 ANDRE FUNKTIONER Rear curtain-synkronisering ting I denne funktion affyres flashen, lige inden rear curtain lukker Stik til ekstern strøforsyning Shutter Når der anvendes en ekstern strøforsyning, øges antallet af flashudladninger, og ladetiden bliver kortere Der fås følgende eksterne strøforsyninger so ekstratilbehør Ved at bruge denne funktion ved langsoe lukkerhastigheder skabes interessante effekter ved otiver i bevægelse Der henvises til kaeraets brugervejledning for detaljer Gå tilbage til hovedenuen og tryk og tryk på Vælg SETTING Flyt cursoren til Shutter og vælg, tryk derefter Vælg TTL i hovedenuen, hvorefter ikonet for rear curtain-synkronisering vises ( ) Indstil ønsket værdi for -kopensation og effektforhold For Nikon (Lukkerfunktioner, indstilling på kaera) 15 sec OVERHEAT USB-port På Nikon-kaeraer skal lukkerfunktioner indstilles på kaeraet, og ikonet viser den aktuelle indstilling Vælg TTL i hovedenuen og tryk på set MF18 slukkes autoatisk Nissin Power Pack PS 300 for at beskytte 200 flashes Nikon SD-8A / SD-9 flashens kredsløb, 260 flashes Canon CP-E4 når der affyres udladninger i træk Den nulstilles autoatisk, når den har hvilet cirka 15 inutter Beærk at den grundlæggende betjening er afhængig af flashens egne batterier (i batteriagasinet), og når disse batterier er udtøte, fungerer flashen ikke længere Udskift batterierne, når ladetiden overstiger 20 sekunder 1 gardin Indstil lukkerfunktionen i kaeraet Lukkerfunktionen vises Indstil ønsket værdi for -kopensation og Højhastighed effektforhold FP MF18 har en USB-port, der kan bruges til at opdatere firware MF18 er udviklet, så den fungerer ed kaeraer, der findes på arkedet nu, og der kan blive brug for en opdatering af dens firware, for at den kan fungere ed fretidige kaeraer eller kaeraer ed opdateret firware I disse tilfælde vil der ligge opdaterede versioner af firware på Nissins hjeeside USB-kablet, der følger ed kaeraet, kan benyttes Rear Curtain X terinal MF18 har x-terinal-kontakt til understøttelse af flashsynkronisering Den eksterne flash kan udløses af MF18 genne X-terinalen Der kan benytte et standard synkkabel 23 Tabel over ledetal 24 SPECIFIKATIONER Ledetal ved anuel eksponering (ISO 100 i eter) Anvendelige kaeraer Flashstyrkeniveau Canon ETTL / Nikon ittl flashsyste SLR og flashskotype Kopakte digitalkaeraer, se Nissins officielle website for odeller Fuld 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/ Beræk: Vær opærkso på, at udregning af f-tallet ved at dividere ledetallet ed afstanden ikke vil resultere i et korrekt f-tal, når afstanden er kortere end ca 1 eter Denne udregning kræver, at størrelsen på lyskilden er eget lille saenlignet ed afstanden, og dette forhold gør sig ikke gældende ved korte afstande Det anbefales derfor at bruge TTL-tilstanden ved korte afstande, i stedet for anuel tilstand ed udregning af f-tal Ledetal 16 / 53 (ISO 100 ) Flasheffekt 83 watt ved fuld styrke Lysdækning 80 vertikalt, 80 horisontalt Strøkilde Fire stk AA Alkaline / Ni-MH / lithiu batterier Batterilevetid flashudladninger (ed AA alkaline batterier) Energibesparelse Fabriksindstillinger: Stand-by efter 30 sek, slukker 30 in Brugerdef indstilling: 10in 15in, 30in, 45in, 60in el fra (cancel) Genladetid 01 ~ 55 sek ed Alkaline / NiMH batterier Farveteperatur 5600 K ved fuld styrke Flashvarighed 1/700 sek ved fuld styrke (A og B flashrør saen) 1/300 sek ved fuld styrke (A eller B flashrør individuelt) 1/700-1/30000 sek (A og B flashrør saen) FEJLFINDING FP-flash for højhastighedssynkronisering Trådløs flash Optisk iplus 4 kanaler Transissionsvinkel ca 80 top / bund 80 venstre / højre Flashen lader ikke Kontrollérbar slave-gruppe: Gruppe A / Gruppe C Batterierne sidder ikke rigtigt >>> Isæt batterierne, så de vender rigtigt Objektivadapterudvalg Batterierne er opbrugte >>> Udskift batterierne, hvis ladetiden overstiger 20 sek Ekstern strøforsyning * 49 / 55 / 82 kan købes so ekstra tilbehør Canon Power Assist Pack CP-E4 Nikon Power Assist Pack SD-8A and SD-9 Flashen sidder ikke ordentligt på kaeraet >>> Sæt flashen helt fast på kaeraets flashsko USB-port Flashen er slukket autoatisk >>> Tænd for flashen igen Synk-kontakt Der er en reflekterende genstand eller stærkt lys nær otivet >>> Brug FE-låsen Stik til ekstern strøforsyning (ekstra tilbehør) Nissin Power Pack PS300 Flashen affyres ikke Billedet er over- eller undereksponeret (52 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77 edfølger) Til firware-opdatering fra Nissins hjeeside USB-kabel edfølger ikke Kaeraets flashsko i-ttl til Nikon / ETTL til Canon-syste Traditionelt synksyste X-terinal stik Mål Hovedflash: 115 x 65 x 85 Ringflash: 120 x 134 x 41 Vægt 446 gra uden batteri Flashen er indstillet til anuel eksponering ed forkert afstand >>> Indstil til TTL-tilstand eller vælg en anden styrke 25 26

8 GARANTI I nedenstående tilfælde gælder garantien uligvis ikke Vi henviser i øvrigt til danske garantibetingelser 1 Produktet er ikke anvendt i overenssteelse ed brugervejledningen 2 Produktet er blevet repareret/ændret af ikke-autoriseret person/værksted 3 Produktet er blevet brugt ed kaeraer og tilbehør, den ikke er beregnet til 4 Fejl eller defekter forårsaget af brand, jordskælv, oversvøelse eller andre naturkatastrofer 5 Opbevaring af produktet i ogivelser ed støv, fugt, høje eller lave teperaturer eller andre ekstree forhold 6 Skader forårsaget af ydre vold 7 Manglende kvittering ed dato for køb

BRUGERMANUAL Type C. Tak, fordi du valgte et Nissin-produkt. Kompatible kameraer DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH

BRUGERMANUAL Type C. Tak, fordi du valgte et Nissin-produkt. Kompatible kameraer DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH Nissin Japan Ltd, Tokyo http://wwwnissin-japancom Nissin Marketing Ltd, Hong Kong http://wwwnissindigitalcom BRUGERMANUAL Type C Dansk distributør: Focus Nordic Denmark Erhvervsvej

Læs mere

til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL

til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com

Læs mere

BRUGERMANUAL. Type N. Tak, fordi du valgte et Nissin-produkt. Kompatible kameraer DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH

BRUGERMANUAL. Type N. Tak, fordi du valgte et Nissin-produkt. Kompatible kameraer DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH BRUGERMANUAL Type N Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com Dansk distributør: Focus Nordic Denmark

Læs mere

til Canon / Nikon digitale SLR-kameraer BRUGERMANUAL

til Canon / Nikon digitale SLR-kameraer BRUGERMANUAL til Canon / Nikon digitale SLR-kameraer BRUGERMANUAL Tak fordi du valgte et Nissin-produkt Læs denne brugermanual og dit kameras manual grundigt Nissin Di700 til Canon og Nikon er designet til Canon og

Læs mere

til Four Thirds/ Micro Four Thirds BRUGERMANUAL

til Four Thirds/ Micro Four Thirds BRUGERMANUAL til Four Thirds/ Micro Four Thirds BRUGERMANUAL Tak, fordi du valgte et Nissin-produkt Læs denne brugermanual og dit kameras manual grundigt igennem, inden du tager flashen i brug for at få en bedre forståelse

Læs mere

til Fujifilm BRUGERMANUAL

til Fujifilm BRUGERMANUAL til Fujifilm BRUGERMANUAL Tak fordi du valgte et Nissin-produkt Læs denne brugermanual og dit kameras manual grundigt igennem, inden du tager flashen i brug, for at få en bedre forståelse af korrekt brug

Læs mere

Tak, fordi du har købt et Nissinprodukt DIGITAL TTL POWER ZOOMBLITZ KOMPATIBLE KAMERAER UNIK FUNKTION

Tak, fordi du har købt et Nissinprodukt DIGITAL TTL POWER ZOOMBLITZ KOMPATIBLE KAMERAER UNIK FUNKTION DIGITAL TTL POWER ZOOMBLITZ Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com DENMARK Westheimer A/S Erhvervsvej 2610 Rødovre Tlf.: +5 5

Læs mere

Kompatibel med Nissin Air System. til Canon / Nikon digitale SLR-kameraer BRUGERMANUAL

Kompatibel med Nissin Air System. til Canon / Nikon digitale SLR-kameraer BRUGERMANUAL Kompatibel med Nissin Air System til Canon / Nikon digitale SLR-kameraer BRUGERMANUAL Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan

Læs mere

Kompatibel med Nissin Air System. til Sony digitale SLR- og systemkameraer BRUGERMANUAL

Kompatibel med Nissin Air System. til Sony digitale SLR- og systemkameraer BRUGERMANUAL Kompatibel med Nissin Air System til Sony digitale SLR- og systemkameraer BRUGERMANUAL Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse,

Læs mere

Commander til trådløs flash-optagelse Canon/ Nikon/ Sony INSTRUKTIONSMANUAL

Commander til trådløs flash-optagelse Canon/ Nikon/ Sony INSTRUKTIONSMANUAL Kompatibel med Nissin ir ystem ommander til trådløs flash-optagelse anon/ Nikon/ ony INTRUKTIONMNUL Z unlock Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelsen,

Læs mere

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/1 2017 i Kibæk Fotoklub Det vigtigste for en ekstern blitz i forhold til en indbygget er lysmængden. Denne måles i ledetal [m]. Jo større tal jo mere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING AF360FGZ_OPM_DAN.book Page 0 Monday, January 17, 2011 9:26 AM ELEKTRONISK FLASH AUTO ZOOM ELECTRONIC MED AUTOZOOM FLASH UNIT BRUGERVEJLEDNING OPERATING MANUAL Læs denne brugervejleding omhyggeligt inden

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665g Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart af

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

En samling af eksempler på billeder SB-910

En samling af eksempler på billeder SB-910 En samling af eksempler på billeder SB-910 Denne håndbog viser de forskellige SB-910 flashfunktioner og eksempelfotos. 1 Dk Tag det næste skridt med kreativ belysning Afslør dine motivers teksturer og

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING AF540FGZ_OPM_DAN.book Page 0 Monday, January 17, 2011 9:31 AM ELEKTRONISK FLASH AUTO ZOOM ELECTRONIC MED AUTOZOOM FLASH UNIT BRUGERVEJLEDNING OPERATING MANUAL Læs denne brugervejleding omhyggeligt inden

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

MENUSKÆRM TIL HOVEDFUNKTIONER AVANCEREDE FUNKTIONER ADVARSEL FORSIGTIGHED

MENUSKÆRM TIL HOVEDFUNKTIONER AVANCEREDE FUNKTIONER ADVARSEL FORSIGTIGHED DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com BRUGERVEJLEDNING Dansk distributør: Focus Nordic Denmark

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

Flash. Betjeningsvejledning HVL-F60M 4-444-194-11(1) (DK) Betjeningsvejledning. Forberedelser. Basis. Avanceret betjening. Yderligere oplysninger

Flash. Betjeningsvejledning HVL-F60M 4-444-194-11(1) (DK) Betjeningsvejledning. Forberedelser. Basis. Avanceret betjening. Yderligere oplysninger 4-444-194-11(1) (DK) Flash Betjeningsvejledning Forberedelser Basis Avanceret betjening Yderligere oplysninger Betjeningsvejledning Før du betjener dette produkt, bedes du læse denne vejledning og gemme

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

- Test af flash - - Generelt -

- Test af flash - - Generelt - - Test af flash - - Generelt - Den indbyggede pop up flash på dslr kameraer er kun beregnet til nødstilfælde, som f.eks. fill flash da den vil lave slagskygger og da den generelt heller ikke er kraftig

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

Elektronisk flash FL-36R. Betjeningsvejledning

Elektronisk flash FL-36R. Betjeningsvejledning Elektronisk flash FL-36R DK Betjeningsvejledning Delenes betegnelser Flash Vidvinkelforsats gs. 20 AF hjælpelys gs. 23, 27 = Når motivet er mørkt eller har en lav kontrast, udsender det indbyggede AF-hjælpelys

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning MACRO PHOTO LENS MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon Macro Photo-objektivet MP-E 65mm f/2,8 1-5x er et makroobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Autofokus Speedlight SB-600. SB-600 (Dk) Brugervejledning

Autofokus Speedlight SB-600. SB-600 (Dk) Brugervejledning Dk Autofokus Speedlight SB-600 SB-600 (Dk) Brugervejledning For din sikkerheds skyld Læs venligst nedenstående sikkerhedsregler omhyggeligt og grundigt, inden du begynder at anvende dette produkt, for

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Blænderækken, flash og ledetal

Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken - de tal der findes på blænderingen på nogle objektiver - er et af de mest fascinerende værktøjer i fotografiets historie. Og da tallene samtidig er direkte

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

NicksFotogrej. www.nicksfotogrej.dk

NicksFotogrej. www.nicksfotogrej.dk Hovedfunktioner: Letvægt, kompakt og nem at betjene Kvalitetsmaterialer; bl.a. metalkabinet CMOS chip-kredsløb Stort, tydeligt display Præcis indstilling af niveau i ryk á 1/10 blændetrin Total skala (niveau)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Spejlreflekskamera. Spørgsmål fra ugens løb. Blitz-eksponeringskompensation. Kompenserer for ukorrekt blitzeksponering

Spejlreflekskamera. Spørgsmål fra ugens løb. Blitz-eksponeringskompensation. Kompenserer for ukorrekt blitzeksponering #4 Spejlreflekskamera For begyndere 90 Spørgsmål fra ugens løb 91 Blitz-eksponeringskompensation Kompenserer for ukorrekt blitzeksponering Fordi kameraet ikke ved hvordan du vil have motivet til at se

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

PROFOTO D1 AIR COMPACT FLASH BASIC KIT 2 X 1000 Ws

PROFOTO D1 AIR COMPACT FLASH BASIC KIT 2 X 1000 Ws Varenummer: PROF901064 PROFOTO D1 AIR COMPACT FLASH BASIC KIT 2 X 1000 Ws 22.064,00 DKK ex moms 27.580,00 DKK incl moms Produkteksperter: Lars Thestrup lars@goecker.dk 35865106 København kob Worre jakob@goecker.dk

Læs mere