De ledige huse/manifest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De ledige huse/manifest"

Transkript

1 Kan vi tegne et nyt land/kendingstal: De ledige huse/manifest Vores historie starter der hvor pressens kameraer slukkes og blitzlyset dør ud. Alle kender historien om landbrugets krise, om et erhverv på fallittens rand - og alle kender historien om affolkning, udkantsdanmark og den negative spiral. Vores mission er at flytte fokus fra de negative og pessimistiske udsagn og hen på de muligheder der opstår, som konsekvens af en udvikling, der umiddelbart forekommer ugunstig. Og som måske også er det, når man måler med den traditionelle målestok. Med filmen vil vi skabe opmærksomhed om de muligheder den aktuelle situationen rummer - for arkitekter ikke mindst - ved at berette om det POTENTIALE der ligger i den enorme bygningsmasse som i dag står og forfalder på landet. De ledige huse kunne man kalde dem. For ledighed rammer ikke kun menneskerne i yderområderne - det rammer også arkitekturen. Budskabet er, at en systematisk transformation af nedlagte landbrug til fritidshuse med sommerhusstatus vil kunne fungere som drivkraften i en (re)vitalisering af danmarks yderområder. Ved at lempe eller ændre de gældende regler om bopælspligt og ejerforhold kan man nemlig gøre det attraktivt for en stor gruppe at investere i de udtjente ejendomme, og derved kan man tilføre både kapital og menneskelige ressourcer til de nødtrængende regioner. Landet er ikke hvad det har været! Flere eksperter har i de senere år forsøgt at tegne konturrene af fremtidens landbrug, og en ting er de enige om: Tendensen går mod færre, men større bedrifter. I følge Landbrugets Rådgivningscenter vil vi om få år have højst 7000 fungerende landbrug i Danmark. Mod i 2010! Disse megalandbrug vil til gengæld fungere som fabrikker, og det vi tidligere kendte som en bondegård, vil i fremtiden mere ligne et af de industribygninger der i dag findes i byernes udkanter. Den hastige effektivisering af landbruget har - sammen med andre faktorer - skabt et massivt overskud af bygningsmasse i landområderne; Op mod kvm landbrugsejendomme står tomme - og de forfalder mere og mere for hver dag. På den anden side står autenticitetstørstige turister fra Danmark og udlandet parat til at indtage landet. Faktisk vil to ud af tre danskere gerne holde ferie på en bondegård. Og det som trækker er i høj grad den afsides beliggenhed. Faktisk ønsker over 50% af danskerne ifølge Rambøll Management sig et sommerhus der ligger isoleret i den fri natur. Men det der trækker er også ideen om at holde sin ferie i autentiske rammer - gerne i et historisk miljø, der byder på vidnesbyrd om vores historie. Identitetsvaluta Der står 2013 i kalenderen og finanskrisen har sat sig spor i manges økonomi. Men det betyder ikke at forbrugerne er holdt op med at bruge penge. De bruger dem bare på en anden måde; På andre produkter. Det er ikke bare forbruget men i høj grad også forbrugsmønstret der har ændret sig skriver Økonomisk Ugebrev i en artikel der kortlægger danskernes ændrede forbrugsvaner. I kølvandet på krisen har fulgt en æstetisk bevægelse mod det mere enkle og uprætentiøse. Det handler om de signaler man sender til omverdenen via de symboler man omgiver sig med. Luksusprodukterne bliver trængt i baggrunden af lidt billigere varer der sælger sig selv på kvalitet, bæredygtighed og enkelhed mere end på luksus. Yakuzi, 4-hjulstrækkere og Munthe+Simonsen er ude. SNS, Fjällræven og det nære, nordiske er blevet eksklusivt i brede kredse. Claus Meyer og Noma genopliver og genfortolker vores gastronomiske arv og går på opdagelse i vores regionale traditioner - og spisekammer. Det eksklusive har fået en nyfortolkning i det unikke! Og i det autentiske. Denne tendens gør sig også gældende når vi lægger ferieplaner mener Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea, der kan berette at flere danskere i dag vælger at holde ferie I Danmark, fremfor at tage til udlandet men uden at det dog betyder at de bruger færre penge. Bindingsværk og bredbånd For at oversætte denne tendens til et arkitektonisk udtryk må vi gå på opdagelse i vores fortid. Nøgleordene i en arkitektur der rammer tendensen er enkelhed, nos Manifest side 1/2

2 Kan vi tegne et nyt land/kendingstal: talgi, stoflighed, personlighed. Det unikke. I et fritidshus betyder det fokus på flotte og taktile materialer, et udtryk der minder os om fortiden (men ikke er fortiden), enkelhed i udtrykket, personlighed materialiseret gennem unikke detaljer - gode ideer i stedet for dyre løsninger. Moderne design med respekt for historien! Bondegårdenes fysiske indretning længehuse omkring en indre gård er en interessant type, der i sig selv rummer mange muligheder for nyfortolkning. Længer kan bevare deres ydre udessende, men indrettes med moderne faciliteter og store rum. Gårdspladsen bliver en fælles terrasse, eller en have. Man kan også gå mere radikalt til værks og fjerne tage, eller dele af bygninger. Bygge i højden, eller i dybden. Indeni, udenpå -eller helt nyt. Det er oplagt at tænke større ejendomme som kollektive huse, hvor hver familie har sit eget hus, eller sin egen lejlighed, og at man deler et stort køkken, et værksted. Og swimmingpoolen. Kodeordene skal være høj arkitektonisk kvalitet, autenticitet og bæredygtighed. Men sammenhængen mellem huset og de umiddelbare omgivelser er ligeså vigtig. Mange landbrugsejendomme ligger på jord med gammel beplantning høje træer, udvoksede buske, krat og måske endda køkkenhaver eller små stykker skov. I nye udstykninger må man ofte vente 10, måske 20 år, før beplantningen har nået det omfang som var tiltænkt ved etableringen. De gamle grunde har altså et betragteligt forspring hvad angår beplantning. Det er herlighedsværdi der til at tage og føle på - og det er et vigtigt parameter i konkurrencen om fremtidens sommerhusejer. Lad os komme i gang Med filmen vil vi sætte fokus på mulighederne. Være optimistiske. Men filmen er også et opråb, et polemisk partsindlæg på vegne af en faggruppe som dagligt mister terræn til andre professioner. Det er en opfordring til at man fra myndigheders side udviser mod, og tør tage utraditionelle metoder i brug for at stimulere vækst i yderområderne. I dag findes der op mod kvm bevaringsværdige landbrugsbygninger som på grund af deres stand umiddelbart kunne indrettes som ferieboliger. Der er et enormt potentiale for transformation til f.eks. fritidsejendomme. Og det er ikke bare et spørgsmål om at værne om vores kulturarv - det er også et marked som venter på at blive åbnet. Nøglen ligger i en lempelse af reglerne for bopælspligt. Arkitekter er de rigtige til at varetage den transformationsproces som landområderne skal gennemgå. Vi skal opdyrke dette markedsområde. For vores egen skyld, men også fordi vores land(skab) er bedst tjent med at det er en ambitiøs arkitektbranche der står i spidsen for omdannelsen. Vi kan levere de nødvendige visioner, tænke langsigtet, strategisk, innovativt - og så kan vi tegne husene. Denne film skal fortælle verden om den enorme ressource der findes i de nedlagte landbrug - og den skal fortælle verden at det er en arkitektopgave at varetage transformationen! Manifest side 2/2

3 Kan vi tegne et nyt land/kendingstal: De ledige huse/synopsis Hvordan formidles budskabet? Budskabet formidles igennem den lille historie. Det er den snævre narrativ der eksemplificerer en større problemstilling. Og sætter fortællingen frem for overblikket, og handlingsforløbet frem for formidling af data. Vi vil spare vores seere for lange udredninger og perspektiveringer, og i stedet formidle vores budskab med en vedkommende historie. Filmen skal ikke være en animeret planche med diagrammer og kort, men et velstruktureret handlingsforløb, der gør brug af de virkemidler og den formidlingsteknik som netop filmmediet gør mulig. Arkitekturmodellen som univers Historien udspiller sig i et univers der æstetisk og teknisk ligner den traditionelle arkitekturmodel. Anvendelsen af det analoge medie har en dobbelt funktion. Dels repræsenterer det et af arkitektens vigtigste arbejdsredskaber - skalamodellen, og undersøger en levendegørelse af dette. Og dels tillader dette statiske medie at filmmediet kommer til sin ret - fordi det modsat animationen fungerer som en kulisse med en skala og en detaljeringsgrad - præcis som de traditionelle kulisser som vi kender fra spillefilm. Magien opstår netop i mødet mellem det som står stille og øjet der bevæger sig. Stop-motion Stop motion teknikken giver mulighed for at at lade objekter bevæge sig foran kameraet - f.eks. kan en arkitekturmodel ændre form eller skifte farve, ligesom en figur kan bevæge sig igennem et miljø. Denne dukkefilm teknik indskriver filmen i en tradition af animerede børnefilm og reklamefilm, og vækker associationer til noget legende og humoristisk. En fortællerstemme fører seeren igennem historien, men der er også sekvenser hvor figurene får lov til at fortælle med deres bevægelser og mimik. Figurene taler ikke, men de kan mumle eller komme med udbrud for at understrege stemningen i en scene. Historie og handlingsforløb Historien afspejler en virkelig situation, og bruger denne som afsæt for en udfoldning af visionen. Historien udspiller sig i nutiden eller i en nær fremtid. Der er ikke sat årstal på men diskussionen er højaktuel, og vil vedblive at være det i mange år. Vi følger en landejendom som gennemgår en forvandling fra aktiv bedrift over konkurs og deroute til revitalisering og success som fritdsbolig for en eller flere familier fra byen. Persongalleriet er begrænset, og det er i virkeligheden ejendommen der er hovedpersonen i fortællingen. Undervejs vises eksempler på hvor galt det kan gå men hovedvægten er lagt på en beskrivelse af de mange muligheder der ligger i at omdanne nedlagte landbrug til fritdshuse. Billederne viser eksempeler på universets visuelle udtryk. Vi kigger mod gårdspladsen i en omdannet landejendom, og ser de ombyggede længer og en have med græssende får. Synopsis side 1/1

4 Kan vi tegne et nyt land/kendingstal: De ledige huse/storyboard De viste illustrationer er key frames i fortællingen. Dvs. at der imellem dem kan optræde kortere klip og især effekter som panoreringer og ind- og udzoomninger. Det beskrevne speak er eksempler på hvad fortællerstemmen kan sige i de beskrevne scener. Vi har valgt at illustrere første del af historien (sekvens 1-4) for at beskrive et længere sammenhængende handlingsforløb. Storyboardets fokus er derfor handlingen og scenernes vinkel og beskæring. Anden del af historien (sekvens 5-7) er kun beskrevet med tekst. Billederne viser eksempler på hvordan kameravinkler og brug af fokus gør den statiske model til en levende kulisse. Storyboard side 1/7

5 SEKVENS 1 Scene 1/1 Nedenom og hjem Handling: Det lille landbrug er ikke længere rentabelt og landmanden må dreje nøglen om fordi han udkonkurreres. Sekvensen starter med projektets titel der vises på et super indzoomet billede af gården. Her introduceres seeren for det grafiske univers. Kamera zoomer langsomt ud. Kamera ser en bondegård i fugleperspektiv. Kamera zoomer ind på en person som står foran døren til beboelseshuset. Kamera ser en hånd dreje nøglen i nøglehullet. På gårdspladsen taler landmanden med en ejendomsmægler. Landmanden sætte et til salg skilt op foran gården. Speak: Tilværelsen som selvstændig landmand bliver stadig sværere, og rekordmange små og mellemstore bedrifter nedlægges i disse år fordi de udkonkurreres... Titel Scene 1/2 Fremtidens landbrug Handling: Kamera ser landmanden gå langsomt over gårdspladsen i indzoomet fugleperspektiv. Blikket hæves og man ser en uendelig mark udstrække sig bag træerne på bondegårdens grund. I det fjerne aner man silhouetten af landbrugsbygninger. Speak: Eksperter spår at der om få år kun vil være 7000 bedrifter i danmark. De vil til gengæld være højt specialiserede megalandbrug... Storyboard side 2/7

6 Scene 1/3 Exodus Handling: Der er ingen som har lyst eller råd til at overtage gården. Den forlades. Til salg skiltet vokser til bag buske. Speak: Det koster op mod at etabelere sig som landmand - derfor er tilgangen til faget faldende Scene 1/4 Forfald Handling: Uden beboere forfalder ejendommen. Og værdien falder. Kamera ser den forfaldne gård i fugleperspektiv. Langsom indzoomning. Man ser forskellige ser udsnit af gården forfalde - tagsten falder ned, gården vokser til i buske osv. En priskurve viser sig som en grafik på skærmen (gården ses stadig i baggrunden). Kurven styrtdykker. Speak: Uden beboere forfalder ejendommen og værdien falder... I dag står op mod kvm landbrugsbygninger tomme Storyboard side 3/7

7 SEKVENS 2 Scene 2/1 Den negative spiral Handling: En Låsby Svendsen agtig type dukker op. Kamera ser ind på gårdspladsen i øjenhøjde. Låsby Svendsen typen kommer ind i billedet fra den ene side, og landmanden kommer ind i billedet fra den anden side. De diskuterer (mumlen). De giver hånd. Gården er købt for en slik. Speak: De forfaldne ejendomme udgør en niche på boligmarkedet, hvor kyniske spekulanter systematisk opkøber de faldefærdige huse, og udlejer dem til ressourcesvage personer eller lyssky aktiviteter... Scene 2/2 Uønskede gæster Handling: Spekulanten udlejer gården til suspekte typer der indretter en et bordel. Kamera ser gårdspladsen. Ejeren kommer ind i billedet, og lidt efter følger en gruppe letpåklædte kvinder. De passerer igennem billedet. Mørket falder på og der tændes lys bag de knuste ruder. Man hører musik, fnisen og andre afslørende lyde. Speak: Ingen speak. Scene 2/3 Skæbne Handling: Kamera ser den forfaldne gård i fugleperspektiv. Langsom udzoomning. Man hører samme lyde, men på afstand. Lyden af blæst overdøver til sidst lydene og man hører ulveskrig i det fjerne. Speak: Ingen speak. Storyboard side 4/7

8 SEKVENS 3 Scene 3/1 Rewind Handling: Filmen standser, og spoler tilbage til det klip hvor Landmanden drejer nøglen. Speak: Men det behøver ikke at gå sådan... Fortællerstemmen forklarer om de forhindringer der står i vejen for at nedlagte landbrug kan anvendes som sommerhuse, og fremfører korte præcise argumenter for hvorfor man bør ændre lovgivningen. Scene 3/2 Tingenes tilstand Handling: Billedet af den forfaldne gård duplikeres i en voksende mosaik der til sidst fylder skærmen med små billeder. Speak: Der findes kvm bevaringsværdige bygninger som bare står og forfalder... På den anden side står autenticitetstørstige turister fra Danmark og udlandet parat til at indtage landet Storyboard side 5/7

9 SEKVENS 4 Scene 4/1 Den positive spiral Handling: Landmanden låser døren op igen. Han går hen til telefonen. Han ringer til en arkitekt. Arkitekten svarer og de fører en kort samtale (mumlen). Arkitekten kommer cyklende til gården. De to snakker (mumlen) og gestikulerer på gårdspladsen. Speak: Ingen speak. Scene 4/2 Metamorfose Handling: Gården transformeres til fritidshus. Kamera ser gården i fugleperspektiv, evt. med indzoomninger. Nogle bygninger forsvinder og andre laves om. Det vises hvordan haven kan blive til en nyttehave, eller til naturgrund. Det vises hvordan husene bliver til ferielejligheder eller sommerhuse. Der lægges vægt på at udfolde potentialerne i de gamle bygninger, deres organisering og omgivelserne. Stop-motion teknikken bruges til at vise hvordan bygninger og beplantning vokser frem, og ændrer udseende for at vise forskellige muligheder. Speak: Længer kan bevare deres ydre udessende, men indrettes med moderne faciliteter og store rum. Gårdspladsen bliver en fælles terrasse, eller en have. Man kan også gå mere radikalt til værks og fjerne tage, eller dele af bygninger. Bygge i højden, eller i dybden. Indeni, udenpå -eller helt nyt... Fortællerstemmen beskriver de mange muligheder mens bygninger og omgivelser ændrer sig fra en version til den næste. Storyboard side 6/7

10 SEKVENS 5 Scene 5/1 Byboer vil på landet Handling: Kameraet panorerer forbi høje huse og zoomer ind på et vindue. Inde i lejligheden ser man en familie som er ved at pakke. Kameraet panorerer ned langs facaden og standser ved hoveddøren. Familien kommer ud og går ad fortovet indtil de forsvinder ud af billedet. man hører gadelyde (trafik, ghettoblaster o.l.). Speak: Vores byer vokser. Men det gør trangen til at komme ud af dem også. Faktisk vil to ud af tre danskere gerne holde ferie på en bondegård. Og det som trækker er i høj grad den afsides beliggenhed. Faktisk ønsker over 50% af danskerne sig et sommerhus der ligger isoleret i den fri natur. Men det der trækker er også ideen om at holde sin ferie i autentiske rammer - gerne i et historisk miljø, der byder på vidnesbyrd om vores historie... Scene 5/2 Nyt liv Handling: Gården er nu købt af nye ejere som feriebolig. En bus standser ved gården. Tre familier stiger ud. De er de nye ejere. De går til hvert sit hus. De går ind fra gårdspladssiden. Derefter kommer de ud fra ydersiden af de forskellige bygninger. Kamera ser hele ejendommen i fugleperspektiv. Man ser de nye ejere foretage sig forskellige ting på grunden: plukke bær, køre trillebører, klatre i træer. Det bliver aften. De tre familier mødes på gårdspladsen som er blevet til en fælles terrasse. De griller og hygger. Det bliver mørk. Man ser måneskin oplyse gårdspladsen. Speak: Ingen speak. Scene 5/3 En ny ferieform Handling: Næste dag. Solen står op. Kamera følger beboerne i deres forskellige aktiviteter i og omkring den ombyggede gård. Arkitekturen forklares igennem personernes aktiviteter. Man ser børnene bygge noget i det store værksted osv. Speak: F.eks. Far er glad fordi der er Wifi - så han kan se tour de france mens han vander haven. Mor er glad fordi hun kan hente friske æg i hønsehuset - hver morgen. Søn er glad fordi der er et værksted på gården hvor man kan bygge vejrballonner. Datter er glad fordi nabogården har heste man kan ride på... SEKVENS 6 Scene 6/1 Afslutning Handling: Landmanden kommer kørende forbi i en åben sportsvogn (elbil) og vinker til de nye ejere. Kamera zoomer ud og man ser naboejendommene som også er transformeret. En masse mennsker bevæger sig rundt på grundende. Speak: kvm står tomme. Mindst kvm med potentiale for transformation. Yderområderne er ikke bare en trist historie. Der findes et kæmpe potentiale derude på landet. Vi har muligheden for at skabe positiv udvikling med en helt ny ferieform - og vi har muligheden for at skabe et helt nyt marked for arkitekter. Lad os komme i gang... SEKVENS 7 Scene 7/1 P.S. Højt belagt landbrug Handling: Gården toner frem igen. Eventuelt er det efterår eller sensommer. En bil ankommer med tyske turister. De stiger ud og går ind i huset. Speak: Med den nye sommerhus status har ejeren mulighed for at bruge ejendommer hele året - eller leje den ud til turister. Hvis de nye feriebliger er attraktive nok vil de måske blive brugt hele året. Det giver en bedre udnyttelse af ressourcerne og frygten for at ejendommene skal stå tomme i vinterhalvåret imødekommes. Husene bliver fuldt belagt og derfor vil der bliver MERE liv end før, og ikke mindre - det er bare ikke de samme mennesker som er der. Scene 7/2 P.S. End credits Storyboard side 7/7

Jamen vi har det da meget godt! Ja men er det godt nok? ANSVAR GLÆDE STOLTHED

Jamen vi har det da meget godt! Ja men er det godt nok? ANSVAR GLÆDE STOLTHED LANDsBYsLAND I velfærdssamfundets beruselse har ligegyldigheden fået et fast greb om den danske befolkning, alt imens klima-, infrastruktur- og forandringsudfordringerne står for døren. Det er i dag normen

Læs mere

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard En Adaptiv Struktur 25719 Ide til Filmen: Budbringeren - Manifest - Synopsis - Storyboard Manifest for Danmarks fremtid - En Adaptiv struktur Historien viser, at det nærmest er umuligt at forestille sig

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her Outdoor Games v.1.9 Sengeløse Tlf. 3110 7574 salem@mylvl.com Se LinkedIN profil her Hvad er det? Outdoor Games udvikler og tilbyder faciliteter til hobby og sports udøvere for private som firmaer. Vi vil

Læs mere

77777 Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve!

77777 Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve! 77777 Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve! Udkantsdanmark vil dø - Landregionerne vil leve! - et manifest Størstedelen af den danske befolkning flytter mod de større byer som nu har udviklet

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

Specialpædagogisk messe fik værdierne frem

Specialpædagogisk messe fik værdierne frem Specialpædagogisk messe fik værdierne frem Ringsted Kommunes første specialpædagogiske messe fik vist kommunens tilbud og værdierne bag frem. Det fik ikke andre kommuner til lommerne, men til gengæld blev

Læs mere

Brdr. Grimm (Den Lille Rødhætte)

Brdr. Grimm (Den Lille Rødhætte) Brdr. Grimm (Den Lille Rødhætte) Gruppe 13: Rasmus Rolsted, Alexander Lissalde, Misam Anad, Yin Pang http://misam.dk/brdrgrimm/ Storyboard Storyboard Sekvensdiagram SPLASH SCREEN/INTRO SCENE 1 (FRAME 3)

Læs mere

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X ANIMATION - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X animation består af: Et produktionsværktøj, hvor man optager billeder, lyd og klipper filmen færdig Film om animationsteknikker

Læs mere

Titel: Blæsten har så travlt i dag. Tema: Rim og remser Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Titel: Blæsten har så travlt i dag. Tema: Rim og remser Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Tema: Rim og remser Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Søren Eppler har i denne musikvideo sat musik til Halfdan Rasmussens tekst: BLÆSTEN HAR SÅ TRAVLT I DAG I musikvideoen følger vi en dreng gennem

Læs mere

Stedbunden turismeudvikling

Stedbunden turismeudvikling Stedbunden turismeudvikling Mellem bebyggelse & landskab Praktikerkonferencen, 2. marts 2017, Aalborg Lea Holst Laursen & Ida Gøtzsche Lange Oplæggets fokusområde Hvordan designer vi fremtidens kystbyer

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Tankegangen. Her finder du: Formål De fem temaer Sådan gør du Mere viden om værkerne Undervisningsform Ideer til undervisningen

LÆRERVEJLEDNING. Tankegangen. Her finder du: Formål De fem temaer Sådan gør du Mere viden om værkerne Undervisningsform Ideer til undervisningen Tankegangen Formål Formålet med Tankegangen er at præsentere fem temaer, der giver inspiration til tematisk billedarbejde og billedsamtaler. Gennem komparative billedvisninger og tankevækkende spørgsmål

Læs mere

MELLEMRUM. Foren kultur og natur Lav zoning mellem land og by relativ - fra 5-95%

MELLEMRUM. Foren kultur og natur Lav zoning mellem land og by relativ - fra 5-95% 13218 MANIFEST Fortid Whiskeybælte Tilflytter Eje Idyl Bilos Selvforsyning Liguster Parasoller Blå Permanent Ridesti Stråtag Duer Sovs SU Trekant Christianiacykel Afvikling Fremtid Bibelbælte Fraflytter

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken

Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken 4 Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken I 2014 indviede FSB Voldparken nyttehaver for beboerne. Nyttehaverne ligger på en af områdets store, åbne græsplæner, som kun sjældent benyttes og derfor omtales

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VI TEGNER ET NYT LAND MED VAND! FORSLAG NR 33333

VI TEGNER ET NYT LAND MED VAND! FORSLAG NR 33333 VI TEGNER ET NYT LAND MED VAND! FORSLAG NR 33333 MANIFEST VI VIL TEGNE ET DANMARK, SOM ET FOR- GANGSLAND PRÆGET AF MANGFOLDIGHED OG DIVERSITET I LANDSKABET SÅVEL SOM I PRODUKTIONEN VED AT: - fremme et

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Storyboard. Velkommen til. På de følgende sider, vil du blive

Storyboard. Velkommen til. På de følgende sider, vil du blive Storyboard Velkommen til. På de følgende sider, vil du blive præsenteret for resultatet af vores opgave, som er et produkt der er udformet som et storyboard. Vi vil starte storyboardet med at fortælle

Læs mere

2020 // 5 år kan forandre verden.

2020 // 5 år kan forandre verden. 2020 // 5 år kan forandre verden. Manifest Vores fysiske verden former vores sociale strukturer og handlemåder. Arkitekturens rolle kan med implementering af teknologier, skabe forandringer der både rækker

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

Steder at stoppe op. 78 Herberger langs Hærvejen

Steder at stoppe op. 78 Herberger langs Hærvejen Herberger langs Hærvejen Steder at stoppe op Stilen er simpel på herberget Nørrelide i Jelling. Væggene står rå og nøgne, uden isolering eller pynt, og rummets 24 senge er simple køjesenge. Men man skal

Læs mere

VIKTOR Viborgs animationsfigur. Designguide, Version 1.0

VIKTOR Viborgs animationsfigur. Designguide, Version 1.0 VIKTOR Viborgs animationsfigur Designguide, Version 1.0 BAGGRUND I forbindelse med animationsstrategien og Viborg Kommunes strategiske satsning på animation, har Viborg Kommune fået udviklet en tegnet

Læs mere

Transformation af Gl. Estrup vandmølle

Transformation af Gl. Estrup vandmølle Transformation af Gl. Estrup vandmølle OPGAVEFORMULERING Afgang forår 2014 Katrine Mølgaard Olsen 2012653 Arkitektskolen Aarhus Vejleder: Lars Nicolai Bock Herregårde De danske herregårde har været vigtige

Læs mere

MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY

MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY Jeg drømmer om et Danmark, der er som en stor by, og landsdelene er bydele i denne. Et land i en anden hastighed, hvor alle landsdele forbindes af en højhastigheds-metro,

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Rune Hjørringgaard

GRAFISK WORKFLOW. Rune Hjørringgaard GRAFISK WORKFLOW Rune Hjørringgaard Opgave: En 30 sekunders promovideo til musikfestivalen OurHouse, som kan anvendes på deres forskellig platforme online. Videoen skal kort & præcist give et indtryk af

Læs mere

KONKURRENCEFORSLAG. Konkurrenceforslag

KONKURRENCEFORSLAG. Konkurrenceforslag KONKURRENCEFORSLAG 1 MANIFEST Danmark tipper. En mobil og effektiv urbanitet underminerer langsomt men sikkert de små, stedbundne bysamfund. Hvis denne udvikling skal balanceres og sikre lokallandskabets

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER Krøllede idéer Store budskaber...men ingen klar kommunikation Indsigt Instinkt Handling Simpelt koncept og stærk tiltrækning af de helt rigtige kunder VI SÆLGER ET GODT

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Godaften og velkommen

Godaften og velkommen 1 Godaften og velkommen 2 Udfaldet af debatten bliver taget med i overvejelserne, når den nye samlede lokalplan skal udarbejdes. 3 4 Baggrund for ny lokalplan Den ældste plan er fra 1977 og den nyeste

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken

DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken Byens Netværk arrangement 04.03.08. Tekst og foto: Christina Bennetzen På vores 3. besøg til DRs koncertsal får vi for første gang mulighed for at betræde

Læs mere

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand

11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand 11 sommerhuse/grunde på Balka, Bornholm Tæt på skøn sandstrand Midt i det eftertragtede sommerhusområde Balka, er det lykkedes at finde 11 sommerhusgrunde tæt på den skønne Balka badestrand. Grundende

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

KUNST I NATUREN. Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber

KUNST I NATUREN. Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber KUNST I NATUREN Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber Copyright 2016 LAND-SHAPE under KulturKANten Omslag: Kataloget er sat med: Forlag: Tryk: ISBN www.land-shape.net indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Turesensgade 6, 1368 København K

Ejendomsbeskrivelse Turesensgade 6, 1368 København K Ejendomsbeskrivelse Turesensgade 6, 1368 København K Arkitektonisk flot ejendom i Nansensgadekvarteret i Indre by Meget attraktivt beliggende boligudlejningsejendom på Turesensgade, med flot pudset facade,

Læs mere

Vejleder: Karl G Bjarnason. Roskilde tekniske gymnasium. Lavet af: Christine Johnsen. Fag: Kommunikation it. Afleveres:

Vejleder: Karl G Bjarnason. Roskilde tekniske gymnasium. Lavet af: Christine Johnsen. Fag: Kommunikation it. Afleveres: Vejleder: Karl G Bjarnason Roskilde tekniske gymnasium Lavet af: Christine Johnsen Fag: Kommunikation it Afleveres: 30/04 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tidsplan... 3 Kanylemodel... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Tendenser. Præsenteret i løbet af 8 dialogmøder i forbindelse med Dialogprojektet

Tendenser. Præsenteret i løbet af 8 dialogmøder i forbindelse med Dialogprojektet Tendenser Præsenteret i løbet af 8 dialogmøder i forbindelse med Dialogprojektet Dalby Afrunding 2 Del jeres kontaktoplysninger Alternative boformer er vejen frem Dalby Tendenser og inspiration 3 Alternative

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Optagelse med to kameraer

Optagelse med to kameraer Optagelse med to kameraer Del 1 Hvis du filmer en levende begivenhed med et enkelt videokamera, kan du få problemer med redigeringen: Hvis du ønsker at klippe fra det ene skud til det andet, er du nødt

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby EN HYLDEST TIL LIVET en livsguide Trine Jarlby Indholdfortegnelse Præsentation... 4 Forord... 6 Stress... 8 Glæde... 14 Kemi... 17 Selvværd... 21 Dilemma... 28 Angst... 35 Etik, moral... 38 Skyld, skam...

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 %

Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Af Torben Callisen, Adm. Dir. Mobil: + 45 51 88 81 13 E-mail: torben@high-street.dk www.high-street.dk Optimér butikken som medie og øg trafikken med 25 50 % Nyt studie af 75 butiksfacader peger på, at

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer

1 + 1. Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer 1 + 1 Et novellescenarie om kærlighed, for tre personer Indledning 1+1 er en rammefortælling, hvor spillerne sammen skaber historier om kærlighed og kriser i forhold. Hver scene spilles i en udvalgt spilstil,

Læs mere

ZEROville EN INTERAKTIV, GRØN BYABSTRAKTION

ZEROville EN INTERAKTIV, GRØN BYABSTRAKTION ZEROville EN INTERAKTIV, GRØN BYABSTRAKTION Nul-byen ZEROville er et virtuelt sted en byabstraktion, som samler alle de kendte, velafprøvede og lige-på-trapperne-teknologier, der findes i Danmark. ZEROville

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere