Onlinehjælp til Cisco Unified Intelligence Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onlinehjælp til Cisco Unified Intelligence Center"

Transkript

1 Første gang udgivet: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax:

2 PRODUKTSPECIFIKATIONERNE OG PRODUKTOPLYSNINGERNE I DENNE VEJLEDNING KAN ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. ALLE FORMULERINGER, OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER I DENNE VEJLEDNING MENES AT VÆRE NØJAGTIGE, MEN ER IKKE BEHÆFTET MED NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET. BRUGEREN BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR ANVENDELSEN AF ALLE PRODUKTER. SOFTWARELICENSAFTALEN OG DEN BEGRÆNSEDE GARANTI FOR DET VEDLAGTE PRODUKT ER ANFØRT I DEN INFORMATIONSPAKKE, DER FØLGER MED PRODUKTET, OG ER INDFØJET HERI MED DENNE REFERENCE. HVIS DU IKKE KAN FINDE SOFTWARELICENSAFTALEN ELLER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, SKAL DU KONTAKTE EN REPRÆSENTANT FRA CISCO FOR AT FÅ EN NY KOPI. Ciscos implementering af TCP-headerkomprimering er en programtilpasning, der er udviklet af University of California, Berkeley (UCB) som en del af UCB's offentlige domæneversion af UNIX-operativsystemet. Alle rettigheder forbeholdes. Copyright 1981 Regents of the University of California. UAGTET EVENTUELLE ANDRE GARANTIER HERI LEVERES ALLE DOKUMENTFILER OG SOFTWAREN FRA DISSE LEVERANDØRER "SOM DE FORELIGGER" INKLUSIVE EVENTUELLE FEJL. CISCO OG OVENNÆVNTE LEVERANDØRER FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL ELLER GARANTIER I FORBINDELSE MED KØB, BRUG ELLER HANDELSPRAKSIS. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER CISCO ELLER DETS LEVERANDØRER ANSVARLIGE FOR INDIREKTE ELLER SÆRLIGE FØLGER, FØLGESKADER ELLER SKADER VED UHELD, HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORTJENESTE ELLER TAB AF ELLER BESKADIGELSE AF DATA I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER DEN UMULIGGJORTE BRUG AF DENNE VEJLEDNING, SELV OM CISCO ELLER DETS LEVERANDØRER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER. Eventuelle IP-adresser (Internet Protocol) og telefonnumre i nærværende dokument er ikke faktiske adresser og telefonnumre. Alle eksempler, skærmbilleder, netværkstopologidiagrammer og figurer, som er inkluderet i dette dokument, vises kun i illustrativt øjemed. Enhver brug af faktiske IP-adresser i det illustrative indhold er utilsigtet og tilfældig. Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R) 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

3 INDHOLD Introduktion til Cisco Unified Intelligence Center 1 Introduktion til Cisco Unified Intelligence Center 1 Dashboards 3 Oversigten Dashboard 3 Dashboardhåndtering 3 Vis et dashboard 4 Opret dashboard 4 Tilføj element på dashboardet 5 Kør et diasshow 6 Permalinket Vis dashboard 7 Rapportdefinitioner 9 Rapportdefinitionshåndtering 9 Standardrapportdefinitioner 10 Opret eller rediger rapportdefinitioner 10 Importér en rapportdefinition 10 Opret en rapportdefinition af typen Databaseforespørgsel 11 Opret en rapportdefinition af typen Anonym blok 12 Opret en rapportdefinition af typen Gemt procedure 13 Opret en rapportdefinition af typen Realtidsstreaming 14 Opret eller rediger en detaljeret visning 15 Rapporter 17 Rapportoversigt 18 Rapporthåndtering 18 Generer en rapport 20 Rapportvisning 20 Historisk rapportvisning 20 Live datarapportvisning 21 Standardrapporter 22 Opret eller rediger rapporter 23 iii

4 Indhold Importér rapporter 23 Konfigurer onlinehjælp til en rapport 24 Eksportér rapporter, rapportdefinitioner og kategorier 25 Permalinket Vis rapport 26 Filtertyper 26 Konfigurer et filter for datointerval 27 Konfigurer en værdiliste eller et samlingsfilter 28 Konfigurer et filter for en almindelig tekst eller et decimalfelt 29 Tilgængelige visninger 30 Opret en gittervisning 30 Opret en målervisning 31 Opret en diagramvisning 32 Gruppering 33 Angiv tærskelindikatorer for felter 34 Tilføj og rediger tærskler 36 Datakilder 37 Oversigten Datakilde 37 Datakilder 37 Opret eller rediger en forespørgselsbaseret datakilde 39 Opret eller rediger en Java Message Service-baseret datakilde 40 Skift noder for en datakilde 41 Værdilister 43 Værdiliste og samlingsoversigt 43 Værdilister 43 Opret eller rediger en værdiliste 45 Opret eller rediger samlinger 46 Sikkerhed 47 Oversigten Administrator 47 Sikkerhedsoversigt 48 Brugerliste 48 Opret en bruger 49 Brugergrupper 50 Opret en brugergruppe 51 Administrer brugertilladelser 52 Tildelte gruppetilladelser 52 iv

5 Indhold Tildelte brugertilladelser 53 Om tilladelser 54 Brugerroller og tilladelser 55 Om brugergrupper 55 Grupper og underordnede grupper 56 Kør som 57 Logning af revisionsspor i Cisco Unified Intelligence Center 57 Vis logning af revisionsspor i Cisco Unified Intelligence Center 58 Rapporten Revisionsspor 58 Aktuelle felter i gittervisningen i rapporten Revisionsspor 58 Eksempel på rapporten Revisionsspor 59 Bedste fremgangsmåder for sikkerhed 59 Planlægning 61 Planliste 61 Opret en plan for en rapport 62 Konfigurer en planlagt rapport, der skal sendes med 62 Konfigurer en rapport, der skal sendes til en fjernplacering 63 v

6 Indhold vi

7 KAPITEL 1 Introduktion til Cisco Unified Intelligence Center Introduktion til Cisco Unified Intelligence Center, side 1 Introduktion til Cisco Unified Intelligence Center Unified Intelligence Center er et webbaseret program, der leverer historisk- og live-datarapportering. Unified Intelligence Center tjener følgende primære formål: Hente data fra basisløsningsdatabasen. Basisløsningen kan være et hvilket som helst af Contact Center-produkterne Giver dig mulighed for at oprette brugerdefinerede forespørgsler for at hente specifikke data Tilpasse den visuelle præsentation af rapporterne Tilpasse datene, der vises i rapporterne Gør det muligt for forskellige grupper af personer at få vist specifikke data på baggrund af deres funktion 1

8 Introduktion til Cisco Unified Intelligence Center Introduktion til Cisco Unified Intelligence Center 2

9 KAPITEL 2 Dashboards Oversigten Dashboard, side 3 Dashboardhåndtering, side 3 Vis et dashboard, side 4 Opret dashboard, side 4 Tilføj element på dashboardet, side 5 Kør et diasshow, side 6 Permalinket Vis dashboard, side 7 Oversigten Dashboard Dashboards er websider, der kan vise rapporter, planlagte rapporter, huskesedler og webbaserede elementer, f.eks. URL'er og webwidgets, der er relevante for specifikke arbejdsprocesser og ansvarsområder. Klik på skuffen Dashboards i det venstre panel for at åbne siden Tilgængelige dashboards. (Det er kun brugere med brugerrollen Dashboarddesigner, der kan åbne skuffen Dashboards). De dashboards du ser, når du åbner skuffen Dashboards, er oprettede dashboards, som du eller andre har oprettet. Du kan se de dashboards, der er oprettet af andre, fordi de har givet dig tilladelse til at se dem. Alle dashboards skal oprettes af en dashboarddesigner. Unified Intelligence Center installeres ikke med et standarddashboard. Alle handlinger på grænsefladen Dashboards er baseret på brugerrolle og på brugerens objekttilladelse til dashboards og til kategorier. Dashboardhåndtering Dashboard er en unik funktion for Cisco Unified Intelligence Center, der giver dig mulighed for at få vist flere objekter, som f.eks. en webside, nogle widgets og nogle rapporter i en konsolideret visning. 3

10 Vis et dashboard Dashboards Vis et dashboard Hvis du har tilladelsen Udfør, kan du få vist et dashboard på grundlag af din tilladelse til kategorien for dashboardet. (Hvis du ikke kan få vist kategorien, kan du ikke finde dashboardet, selvom du har tilladelsen Udfør eller Skriv til dashboardet). Hvis du vil have vist et dashboard, skal du klikke på et dashboard eller højreklikke på et dashboard og vælge Vis. Du kan udføre følgende opgaver på dashboardet: Tilføj åbner en dialogboks, hvor brugere med krævede tilladelser kan tilføje dashboardelement. Det nye dashboard er som standard tomt. En dashboarddesignerbruger, der ikke har skrivetilladelse, kan føje elementer til et dashboard, men kan ikke gemme de tilføjede elementer. Automatisk opdatering giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere automatisk opdatering af data, der vises i dette vindue. Når Automatisk opdatering markeres, opdaterer systemet data i realtid. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, forbliver de tilgængelige data statiske, medmindre du opdaterer. Hvis du manuelt opdaterer de widgets, der viser et dashboardpermalink, vender afkrydsningsfeltet Automatisk opdatering tilbage til den valgte tilstand, efter du har opdateret. Dette sker kun, hvis du åbner dashboardpermalinket i dashboardfremviseren. Gem gemmer ændringer, du foretager på dashboardet. Opdater opdaterer dashboardet, så det afspejler eventuelle ændringer. Pop op åbner dashboardpermalinket i et nyt browservindue. Pop op-vinduet har ikke Unified Intelligence Center-redigeringsfunktionerne eller værktøjslinjefunktionerne. Klik på x for at lukke vinduet. Hvis det tilsvarende afkrydsningsfelt er markeret i det overordnede vindue, markerer systemet også feltet i pop op-vinduet. Hvis du trykker på F5, mens du er i dette pop op-vindue, opdaterer systemet data, men ændrer ikke tilstanden for afkrydsningsfeltet Automatisk opdatering. Diasshow vælg dette for at få vist dashboardelementerne som et diasshow. Dette er deaktiveret, indtil du har føjet elementer til dashboardet. Hjælp åbner onlinehjælp. X lukker dashboardet. Opret dashboard Følg disse trin for at oprette et dashboard. 4

11 Dashboards Tilføj element på dashboardet Trin 4 Klik på fanen Dashboard. På fanen Dashboard skal du højreklikke på mappen, hvori du vil placere dashboardet, og vælge Opret Dashboard. Navngiv dashboardet i vinduet Opret Dashboard. Tildel tilladelser til brugere, og klik på OK. Tilføj element på dashboardet Du kan føje følgende elementer til et dashboard: Rapport: Få vist en eksisterende rapport på dashboardet. Plan: Få vist en planlagt rapport på dashboardet. URL: Få vist en webside på dashboardet. Huskeseddel: Tilføj huskesedler på dashboardet. Brugerdefinerede widgets: Tilføj brugerdefinerede widgets på dashboardet. Figur 1: Widgets på dashboardet Følg disse trin for at tilføje elementer på dashboardet. Klik på skuffen Dashboards. Klik på dashboardet, som du vil tilføje elementer på. Du kan også oprette et dashboard og tilføje elementer på det. Se Opret dashboard. 5

12 Kør et diasshow Dashboards Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Klik på Tilføj på dashboardet. I feltet Titel skal du angive navnet på elementet. På rullelisten Type skal du vælge den type element, du vil tilføje. I afsnittet Størrelse skal du definere bredden og højden på elementet i pixel. I afsnittet Position skal du definere, hvor langt elementet skal placeres fra venstre side og fra toppen af dashboardet. Trin 8 I afsnittet Indhold i dashboardelement skal du definere det dashboardelement, som du valgte i trin 5. Hvis du vil have vist en rapport: a) Klik på pilene for at navigere gennem mapperne til rapporten, som du vil have vist på dashboardet. b) Vælg rapporten. c) Klik på OK. Hvis du vil have vist en planlagt rapport: a) Vælg planen fra feltet Plan. Du kan søge efter planen ved brug af feltet Søg efter plan. b) Klik på OK. Hvis du vil have vist en URL: a) I feltet URL skal du angive adressen på websiden, som du vil have vist på dashboardet. b) Klik på OK. Hvis du vil have vist en brugerdefineret widget: a) I feltet Indhold skal du angive Java-koden for den widget, som du vil have vist på dashboardet. b) Klik på OK. Hvis du vil have vist en huskeseddel: a) I feltet Indhold skal du angive indholdet for huskesedlen. Du kan også lade feltet være tomt. b) Klik på OK. Kør et diasshow Brug funktionen Diasshow til at få vist de dashboardelementer, som du tilføjede i et nyt vindue. Følg disse trin for at bruge funktionen Diasshow: Klik på Diasshow på værktøjslinjen. Dette starter diasshowet i et nyt vindue. Du kan køre et diasshow, hvis et dashboard kun har ét element, men du bemærker ingen ændring. Udfør følgende handlinger for at starte, stoppe, sætte på pause og angive intervaller for diasshowet. Afspil starter diasshowet. Pause sætter midlertidigt diasshowet på pause. Stop stopper diasshowet og vender tilbage til dashboardet. 6

13 Dashboards Permalinket Vis dashboard Angiv interval åbner en dialogboks, hvor du kan angive intervallet for diasshowet. Minimumintervallet er 1, og maksimumintervallet er 900 sekunder. Permalinket Vis dashboard Der kan kun oprettes adgang til det permanente hyperlink fra en webbrowser. Der kan ikke oprettes adgang gennem et program som Microsoft Excel for at hente data eller få vist et dashboard. Hvis du vil hente det permanente hyperlink til et dashboard, skal du følge trinnene nedenfor. Inden du begynder Det permanente hyperlink til et dashboard oprettes, når du opretter selve dashboardet. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Klik på fanen Dashboards i venstre rude. Naviger til det specifikke dashboard. Højreklik på Dashboard og vælg Html-link. Kopier Html-linket. Dette er det permanente hyperlink til dashboardet. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver ikke-godkendt adgang, hvis du vil have, at hyperlinket skal være tilgængeligt uden godkendelse. Uanset om du marker afkrydsningsfeltet eller ej, vil hyperlinket kræve godkendelse, første gang du får adgang til det. Klik på OK. 7

14 Permalinket Vis dashboard Dashboards 8

15 KAPITEL 3 Rapportdefinitioner Rapportdefinitionshåndtering, side 9 Standardrapportdefinitioner, side 10 Opret eller rediger rapportdefinitioner, side 10 Importér en rapportdefinition, side 10 Opret en rapportdefinition af typen Databaseforespørgsel, side 11 Opret en rapportdefinition af typen Anonym blok, side 12 Opret en rapportdefinition af typen Gemt procedure, side 13 Opret en rapportdefinition af typen Realtidsstreaming, side 14 Opret eller rediger en detaljeret visning, side 15 Rapportdefinitionshåndtering Hver rapport har en rapportdefinition, der viser, hvordan data hentes fra datakilden for den pågældende rapportskabelon. Ud over at angive, hvordan data hentes (ved en enkel MS SQL-forespørgsel, ved en gemt procedure-forespørgsel eller ved en anonym blok-forespørgsel), indeholder en rapportdefinition det datasæt, der hentes. Dette omfatter felterne, filtrene, formlerne, opdateringsfrekvensen og nøglekriteriefeltet for rapporten. Unified Intelligence Center installerer en standardrapportdefinition for hver rapportskabelon. Adgangen til grænsefladen Rapportdefinitioner styres af licenstypen og brugerrollen. Du skal have en premium-licens og brugerrollen Rapportdefinitionsdesigner for at åbne denne skuffe. Alle handlinger på grænsefladen Rapportdefinitioner er baseret på brugerrolle og på brugerens objekttilladelser for rapportdefinitioner og for kategorier. 9

16 Standardrapportdefinitioner Rapportdefinitioner Standardrapportdefinitioner Unified Intelligence Center leveres med nogle forudkonfigurerede rapportdefinitioner, du kan bruge med det samme. Du kan oprette en ny rapportdefinition eller redigere den eksisterende rapportdefinition og gemme den som en ny. Dette gør du ved at højreklikke på en standardrapportdefinition og vælge Gem som eller ved at redigere en standarddefinitionsrapport og vælge Gem som. Gem rapportdefinitionen under et nyt navn. Du kan derefter redigere den. Alle rapportdefinitioner findes i skuffen Rapportdefinitioner i venstre rude. Opret eller rediger rapportdefinitioner Rapportdefinitioner findes i skuffen Rapportdefinitioner i venstre rude. Du kan oprette mapper til at kategorisere rapportdefinitioner. Rapportdefinitioner er baseret på den forespørgselstype, der bruges i dem. Her er en liste over forespørgselstyperne: Databaseforespørgsel dette er en simpel databaseforespørgsel, som bruges i stor udstrækning i de fleste rapportdefinitioner. Hvis du vil konfigurere en rapportdefinition ved brug af databaseforespørgsel, skal du se Opret en rapportdefinition af typen Databaseforespørgsel, på side 11. Anonym blok dette er en blok af forespørgsler, der er skrevet for at hente specifikke data. Hvis du vil konfigurere en rapportdefinition ved brug af en anonym blok, skal du se Opret en rapportdefinition af typen Anonym blok, på side 12. Gemt procedure dette er en foruddefineret procedure, der er skrevet for at hente specifikke data. Hvis du vil konfigurere en rapportdefinition ved brug af en gemt procedure, skal du se Opret en rapportdefinition af typen Gemt procedure, på side 13. Realtidsstreaming dette er en specifik forespørgsel, der bruges til at hente data fra JMS-datakilder (Java Message Service), der henter data i realtid. Hvis du vil konfigurere en rapportdefinition til realtidsstreaming, skal du se Opret en rapportdefinition af typen Realtidsstreaming, på side 14. Importér en rapportdefinition Hvis du har en eksisterende Unified Intelligence Center-rapportdefinitionsfil i XML-format, kan du importere den i programmet og derefter tilpasse den. Du skal sørge for, at den datakilde, der bruges af den rapportdefinition, der importeres, konfigureres i Unified Intelligence Center. Derudover skal du sørge for, at den datakilde, der bruges af værdilisterne, også er defineret i Unified Intelligence Center, hvis rapportdefinitionen har nogen definerede værdilister. Følgende trin beskriver, hvordan en eksisterende Unified Intelligence Center-rapportdefinition importeres. 10

17 Rapportdefinitioner Opret en rapportdefinition af typen Databaseforespørgsel Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin 9 Klik på skuffen Rapportdefinitioner i venstre rude. Naviger til den mappe, hvor du vil importere rapportdefinitionen. Hvis du vil oprette en undermappe, skal du navigere til den relevante mappe, højreklikke på den og derefter vælge Opret underkategori. Klik på Importér definition. Klik på Gennemse i feltet Filnavn (XML-fil) for at vælge XML-filen. Gennemse og vælg rapportdefinitionsfilen i xml-format, og klik på Åbn. På rullelisten Datakilde for rapportdefinition skal du vælge en datakilde, som bruges af rapportdefinitionen. På rullelisten Datakilde for værdiliste skal du vælge den datakilde, der bruges af værdilisterne, som er defineret i rapportdefinitionen. Du skal kun vælge en datakilde for værdilisten, hvis den ikke bruger den samme datakilde som rapportdefinitionen. Det er obligatorisk for rapportdefinitioner af typen Realtidsstreaming at vælge en datakilde for værdilisterne. I feltet Gem som skal du gennemse mappen, hvor du vil placere den importerede rapportdefinition. Brug pilene til at udvide mappen. Klik på Importér. Opret en rapportdefinition af typen Databaseforespørgsel Hvis du vil oprette en rapportdefinition ved brug af en databaseforespørgsel, skal du følge trinnene nedenfor. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Klik på skuffen Rapportdefinitioner i venstre rude. Naviger til den kategori, hvor du ønsker at oprette rapportdefinitionen. Hvis du vil oprette en underkategori, skal du navigere til den relevante kategori, højreklikke på kategorien og derefter vælge Opret underkategori. Højreklik på kategorien, og vælg Opret rapportdefinition. I feltet Navn skal du angive et navn til rapportdefinitionen. I feltet Beskrivelse skal du angive en beskrivelse af rapportdefinitionen. Tildel de relevante tilladelser, og klik på OK. På rullelisten Forespørgselstype skal du vælge Databaseforespørgsel. På rullelisten Datakilde skal du vælge den relevante datakilde. Sørg for, at Datakildestatus for den valgte datakilde vises som Online. 11

18 Opret en rapportdefinition af typen Anonym blok Rapportdefinitioner Trin I feltet Forespørgsel skal du angive databaseforespørgslen. Klik på Opret felter for at validere forespørgslen og hente felterne fra databasen. På fanen Felter skal du konfigurere de eksisterende felter eller føje nye felter til rapportdefinitionen. Klik på Egenskaber. Angiv versionsnummeret og forfatterens navn. På rullelisten Feltet nøglekriterie skal du vælge et felt, der skal fungere som nøglekriteriet. Marker afkrydsningsfeltet Historik for at bevare en opdateringshastighed på over 900 millisekunder. På rullelisten Feltet historiknøgle skal du vælge et felt, der skal fungere som det historiske nøglefelt. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Historik er markeret. Klik på Gem. Opret en rapportdefinition af typen Anonym blok Hvis du vil oprette en rapportdefinition ved brug af forespørgselstypen Anonym blok, skal du sikre, at placeringen af den gemte procedure er tilgængelig for Unified Intelligence Center. Hvis du vil oprette en rapportdefinition ved brug af en gemt procedure, skal du følge trinnene nedenfor. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin Klik på skuffen Rapportdefinitioner i venstre rude. Naviger til den kategori, hvor du ønsker at oprette rapportdefinitionen. Hvis du vil oprette en underkategori, skal du navigere til den relevante kategori, højreklikke på kategorien og derefter vælge Opret underkategori. Højreklik på kategorien, og vælg Opret rapportdefinition. I feltet Navn skal du angive et navn til rapportdefinitionen. I feltet Beskrivelse skal du angive en beskrivelse af rapportdefinitionen. Tildel de relevante tilladelser, og klik på OK. På rullelisten Forespørgselstype skal du vælge Anonym blok. På rullelisten Datakilde skal du vælge den relevante datakilde. Sørg for, at Datakildestatus for den valgte datakilde vises som Online. I feltet Anonym blok skal du angive databaseforespørgslen, som indeholder en parameter. Klik på Opret parametre for at få vist listen over parametre. I afsnittet Parametre i kolonnen Værdi skal du angive en værdi for hver parameter, som vil blive erstattet af parametervariablen i forespørgslen. Klik på Opret felter for at validere forespørgslen og hente felterne fra databasen. Hvis du vil redigere egenskaberne for en parameter, skal du klikke på fanen Parametre. 12

19 Rapportdefinitioner Opret en rapportdefinition af typen Gemt procedure På fanen Felter skal du konfigurere de eksisterende felter eller føje nye felter til rapportdefinitionen. Klik på Egenskaber. Angiv versionsnummeret og forfatterens navn. Marker afkrydsningsfeltet Historik for at bevare en opdateringshastighed på over 900 millisekunder. På rullelisten Feltet historiknøgle skal du vælge et felt, der skal fungere som det historiske nøglefelt. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Historik er markeret. Klik på Gem. Opret en rapportdefinition af typen Gemt procedure Hvis du vil oprette en rapportdefinition ved brug af forespørgselstypen Gemt procedure, skal du sikre, at placeringen af den gemte procedure er tilgængelig for Unified Intelligence Center. Hvis du vil oprette en rapportdefinition ved brug af en gemt procedure, skal du følge trinnene nedenfor. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin Klik på skuffen Rapportdefinitioner i venstre rude. Naviger til den kategori, hvor du ønsker at oprette rapportdefinitionen. Hvis du vil oprette en underkategori, skal du navigere til den relevante kategori, højreklikke på kategorien, og derefter vælge Opret underkategori. Højreklik på kategorien, og vælg Opret rapportdefinition. I feltet Navn skal du angive et navn til rapportdefinitionen. I feltet Beskrivelse skal du angive en beskrivelse af rapportdefinitionen. Tildel de relevante tilladelser, og klik på OK. På rullelisten Forespørgselstype skal du vælge Gemt procedure. På rullelisten Datakilde skal du vælge den relevante datakilde. Sørg for, at Datakildestatus for den valgte datakilde vises som Online. I feltet Gemt procedure skal du angive navnet på den gemte procedure. Klik på Opret parametre for at få vist listen over parametre. I kolonnen Værdi skal du angive en værdi for hvert parameter, som vil blive erstattet af parametervariablen i forespørgslen. Klik på Opret felter for at validere forespørgslen og hente felterne fra databasen. Hvis du vil redigere egenskaberne for en parameter, skal du klikke på fanen Parametre. På fanen Felter skal du konfigurere de eksisterende felter eller føje nye felter til rapportdefinitionen. Klik på Egenskaber. Angiv versionsnummeret og forfatterens navn. På rullelisten Feltet nøglekriterie skal du vælge et felt, der skal fungere som nøglekriteriet. Marker afkrydsningsfeltet Historik for at bevare en opdateringshastighed på over 900 millisekunder. På rullelisten Feltet historiknøgle skal du vælge et felt, der skal fungere som det historiske nøglefelt. Dette felt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Historik er markeret. 13

20 Opret en rapportdefinition af typen Realtidsstreaming Rapportdefinitioner 9 Klik på Gem. Opret en rapportdefinition af typen Realtidsstreaming Hvis du vil oprette en rapportdefinition af forespørgselstypen Realtidsstreaming, skal der allerede være konfigureret en Java Message Service-baseret datakilde (JMS) i Cisco Unified Intelligence Center. Hvis du vil oprette en rapportdefinition ved brug af en JMS-baseret datakilde, skal du følge trinnene nedenfor. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin Klik på skuffen Rapportdefinitioner i venstre rude. Naviger til den kategori, hvor du ønsker at oprette rapportdefinitionen. Hvis du vil oprette en underkategori, skal du navigere til den relevante kategori, højreklikke på kategorien og derefter vælge Opret underkategori. Højreklik på kategorien, og vælg Opret rapportdefinition. I feltet Navn skal du angive et navn til rapportdefinitionen. I feltet Beskrivelse skal du angive en beskrivelse af rapportdefinitionen. Tildel de relevante tilladelser, og klik på OK. På rullelisten Forespørgselstype skal du vælge Realtidsstreaming. På rullelisten Datakilde skal du vælge en JMS-baseret datakilde. Sørg for, at Datakildestatus for den valgte datakilde vises som Online. Klik på Hent emne for at få vist listen over objekter. Vælg det ønskede emne og de tilknyttede felter. Der kan kun vælges et emne for rapportdefinitionen. En stjerne (*) mod et felt angiver emnenøglefeltet. Et plustegn (+) mod et felt angiver objektnøglefeltet. På fanen Felter skal du konfigurere de eksisterende felter eller føje nye felter til rapportdefinitionen. Feltet Filter er ikke tilgængeligt for live-datarapporter. Klik på Egenskaber. Angiv versionsnummeret og forfatterens navn. Klik på Gem. 14

21 Rapportdefinitioner Opret eller rediger en detaljeret visning Opret eller rediger en detaljeret visning Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin 9 Klik på skuffen Rapportdefinitioner i venstre rude. Åbn rapportdefinitionen for den rapport, du vil oprette en detaljeret visning for. Klik på fanen Felter, og vælg det felt, du ønsker at oprette en detaljeret visning for. Klik på Detaljerede visninger. Panelet Alle detaljerede visninger vises. Det viser alle detaljerede visninger, der allerede findes for det felt. Hvis du vil redigere en eksisterende detaljeret visning, skal du vælge en detaljeret visning og klikke på Rediger. Klik på Opret. Indtast et navn til den detaljerede visning. Du kan ikke få vist en detaljeret visning i eller fra en rapport, der er baseret på en anonym blok eller en gemt procedure. Vælg en rapport ved at klikke på alternativknappen ud for rapportnavnet. Derved åbnes et panel, der viser alle felterne i rapporten. Marker et felt, og klik på Rediger. Rediger filterværdier, og klik på OK. 15

22 Opret eller rediger en detaljeret visning Rapportdefinitioner 16

23 KAPITEL 4 Rapporter Rapportoversigt, side 18 Rapporthåndtering, side 18 Generer en rapport, side 20 Rapportvisning, side 20 Standardrapporter, side 22 Opret eller rediger rapporter, side 23 Importér rapporter, side 23 Konfigurer onlinehjælp til en rapport, side 24 Eksportér rapporter, rapportdefinitioner og kategorier, side 25 Permalinket Vis rapport, side 26 Filtertyper, side 26 Konfigurer et filter for datointerval, side 27 Konfigurer en værdiliste eller et samlingsfilter, side 28 Konfigurer et filter for en almindelig tekst eller et decimalfelt, side 29 Tilgængelige visninger, side 30 Opret en gittervisning, side 30 Opret en målervisning, side 31 Opret en diagramvisning, side 32 Gruppering, side 33 Angiv tærskelindikatorer for felter, side 34 Tilføj og rediger tærskler, side 36 17

24 Rapportoversigt Rapporter Rapportoversigt Rapporter indeholder data, der returneres af rapportdefinitioner. Disse data udtrækkes med databaseforespørgsler og kan vises i forskellige rapportvisninger - som gitre, diagrammer og målere. Cisco leverer standardskabeloner, der kan bruges med Unified Intelligence Center. Du kan importere standardrapporterne fra Ciscos websted og tilpasse dem til dine forretningskrav. Standardrapporter har kun en standardgittervisning. Nogle standardrapporter har også en diagramvisning. Brugere med brugerrollen Rapportdesigner kan klikke på skuffen Rapporter for at åbne siden Tilgængelige rapporter. Alle handlinger på grænsefladen Rapporter er baseret på brugerrolle og på brugerens objekttilladelser for rapporter og for kategorier. Rapporthåndtering Brug Rapporthåndtering i Unified Intelligence Center til at få vist placeringen af rapporter og hierarkiet i mapperne, som rapporterne befinder sig i. Du kan oprette nye mapper og undermapper (hvilket kaldes underkategorier i brugergrænsefladen) til at organisere dine rapporter. Du kan også eksportere en hel mappe sammen med alle rapporterne i den. Du kan udføre følgende handlinger i Rapporthåndtering: Tabel 1: Rapporthåndtering Handlinger Rapportniveauhandlinger Beskrivelse Kør Plan Rediger Gem som Genererer en rapport. Omdirigerer til siden Rapportplanlægning (Opret en plan for en rapport, på side 62), så du kan planlægge, at rapporten skal køre på et senere tidspunkt eller med regelmæssige intervaller. Vis Rapportredigering. Yderligere oplysninger om rapportredigering finder du i Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide, Release 10.0(1), som er tilgængelig her: user_guide_list.html. Gem en kopi af rapporten på en anden placering og under et andet navn. Rapporteringsbrugerne har som standard ikke tilladelse til at oprette underkategorier under kategorien Rapporter i Cisco Unified Intelligence Center. Kontakt din administrator for at få tilladelser. 18

25 Rapporter Rapporthåndtering Handlinger Rediger visninger Eksportér Beskrivelse Vis de tilgængelige visninger. Du kan enten oprette en ny visning eller redigere eksisterende visninger. Du kan kun redigere visninger, hvis du har tilladelserne. Yderligere oplysninger om redigering af visninger finder du i Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide, som er tilgængelig her: guide_list.html. Eksportér en mappe eller en rapport til din computer. Hvis du eksporterer en mappe, eksporteres alle rapporterne i mappen. Slet Slet en mappe eller en rapport. Handlinger på underkategoriniveau Du kan ikke slette en standardmappe eller en standardrapport. Opret underkategori Slet Omdøb Opret rapport Tilladelser Eksportér Importér rapport Opret en undermappe. Er også anvendelig for mappe på rodniveau. Slet en mappe eller en rapport. Du kan ikke slette en standardmappe eller en standardrapport. Omdøb en mappe eller en rapport. Du kan ikke omdøbe en standardmappe eller en standardrapport. Er også anvendelig for mappe på rodniveau. Opret en ny rapport i den valgte mappe. Standardrapporter er forudkonfigurerede rapporter, du kan bruge med det samme. Du kan oprette en kopi af disse rapporter og redigere dem. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se de individuelle rapportkapitler. Er også anvendelig for mappe på rodniveau. Angiv læse/skrive-tilladelser for mappen. Eksportér en mappe eller en rapport til din computer. Hvis du eksporterer en mappe, eksporteres alle rapporterne i mappen. Importér en eksisterende Unified Intelligence Center-rapport, og gem den under denne forekomst af Unified Intelligence Center. Anvendelig til alle mappeniveauer (rod, underkategori og rapport). 19

26 Generer en rapport Rapporter Handlinger Opdater Beskrivelse Opdater Rapporthåndtering. Anvendelig til alle mappeniveauer (rod, underkategori og rapport). Generer en rapport På fanen Rapporter skal du vælge den rapport, du vil køre. Vælg filtrene til din rapport. Hvis rapporten konfigureres til at ignorere filtrene, genereres rapporten. Du kan stadig konfigurere de tilgængelige filtre ved at bruge knappen Filter. Klik på Kør. Den genererede rapport vises på siden Rapportvisning. Se Rapportvisning. Rapportvisning Historisk rapportvisning Når der køres en rapport, vises den i Rapportvisning. Dens indhold afhænger af, hvilken visning (datarepræsentation) af en rapport der vises - et gitter, et diagram eller en måler. Du kan ændre rapportvisningen på denne side. Følgende er de to typer af rapportvisninger: Cisco Unified Intelligence Centers historiske rapportvisning giver dig mulighed for følgende: Filtrere data i en rapport Ændre visningen af en rapport fra gitter til en graf eller et lagkagediagram Du kan kun vælge fra de visninger, der er tilgængelige for en rapport på nuværende tidspunkt. Redigere den nuværende visning 20

27 Rapporter Live datarapportvisning Hvis du vil redigere den nuværende visning eller oprette en ny visning for en rapport, skal du se Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide, Release 10.0(1) som er tilgængelig her: user_guide_list.html. Opdatere en rapport Udskrive en rapport Eksportere en rapport Få vist SQL-forespørgslen, der blev brugt til at generere en rapport Få vist Vis hjælp, der er oprettet specielt til rapporten Følgende figur viser et eksempel på en historisk rapportvisning. Figur 2: Historisk rapportvisning Live datarapportvisning Live datarapporter er en strøm af data, der opdateres i realtid. Cisco Unified Intelligence Centers live-datarapportvisning giver dig mulighed for følgende: Du kan få vist flere gittervisninger af den samme rapport. Det vil også være muligt for dig at dynamisk tilpasse kolonnestørrelsen på gitterrapporterne. Live-datarapporter understøtter kun gittervisningen. 21

28 Standardrapporter Rapporter Du kan tilføje eller fjerne fra gittervisningen ved at bruge ikonet (GEAR). Automatisk opdatering når afkrydsningsfeltet Automatisk opdatering er markeret, opdaterer systemet dataene i rapporten dynamisk, når data i realtid udfyldes. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, får du meddelelsen "Nye opdateringer er tilgængelige", når der er nye data tilgængelige i rapporten. Live-datarapporter giver dig data i realtid hvert 3. sekund. Vis kun tærskler når afkrydsningsfeltet Vis kun tærskler er markeret, vises kun de data, der er konfigureret med tærskelværdier. Som standard er dette afkrydsningsfelt ikke markeret for alle rapporter. Pop op åbner rapporten i en ny browser. Pop op'en viser indstillingerne Automatisk opdatering og Vis kun tærskler. Hjælp åbner en rullemenu, hvor du kan vælge Hjælp til Unified Intelligence Center-rapportering eller til felterne i rapportskabelonen. Figur 3: Live-datarapportvisning Standardrapporter Unified Intelligence Center leveres med nogle forudkonfigurerede rapporter, du kan bruge med det samme. Du kan også oprette en kopi af disse rapporter og redigere dem. Cisco leverer nye standardrapporter en gang imellem, der kan bruges som skabeloner til ny funktionalitet. Disse rapporter kan downloades fra Cisco.com. Alle rapporterne kan findes i skuffen Rapporter i venstre rude. Yderligere oplysninger om oprettelse og redigering af en rapport finder du i Opret eller rediger rapporter, på side

29 Rapporter Opret eller rediger rapporter Opret eller rediger rapporter Følgende trin beskriver, hvordan du opretter en ny rapport eller redigerer en eksisterende rapport. Inden du begynder Alle rapporterne kan findes i skuffen Rapporter i venstre rude. Du kan kategorisere dine rapporter ved at oprette forskellige mapper i mappen Rapporter. Klik på fanen Rapporter i venstre rude. Naviger til den mappe, hvor du ønsker at oprette rapporten. Hvis du vil oprette en undermappe, skal du navigere til den relevante mappe, højreklikke på den og derefter vælge Opret underkategori. Højreklik på mappen, hvori du vil oprette rapporten, og vælg Opret rapport. Hvis du vil redigere en eksisterende rapport, skal du navigere til rapporten, højreklikke på den og vælge Rediger. Hvis du vil konfigurere hjælpsiden for en rapport, skal du se Konfigurer onlinehjælp til en rapport, på side 24. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 I vinduet Opret rapport skal du angive et navn til rapporten i feltet Navn. Rapportens navn skal være entydigt for Unified Intelligence Center. Angiv en kort beskrivelse af rapporten i feltet Beskrivelse. Vælg den relevante rapportdefinition i afsnittet Rapportdefinition. Brug pilene til at udvide mappen. Tildel de relevante tilladelser i afsnittet Tilladelser. Klik på OK. Importér rapporter Hvis du har en eksisterende rapport, kan du importere rapporten og de tilknyttede hjælpefiler til Unified Intelligence Center. Du skal zippe rapporten, før du importerer den. Live-data kan importeres til Unified Intelligence Center, selv om Java Message Service-datakildemålet er offline. Hvis du vil køre rapporten, skal du sikre, at JMS-datakildeforbindelsen er online. For brugerdefinerede rapporter skal du opdatere værdilistens og rapportdefinitionens versionsnummer, før du importerer rapporten. Ellers vil importen ikke overskrive de eksisterende standardrapporter. Hvis du vil importere en rapport, skal du følge trinnene nedenfor. 23

30 Konfigurer onlinehjælp til en rapport Rapporter Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin 9 Klik på skuffen Rapporter i venstre rude. Naviger til den mappe, hvor du ønsker at oprette rapporten. Hvis du vil oprette en undermappe, skal du navigere til den relevante mappe, højreklikke på den og derefter vælge Opret underkategori. Klik på Importér rapport. I feltet Filnavn (XML- eller ZIP-fil) skal du klikke på Gennemse. Gennemse og vælg XML-filen eller den komprimerede rapportfil, og klik på Åbn. Hvis rapportdefinitionen, der bruges af den rapport, der importeres, ikke er defineret i Unified Intelligence Center på nuværende tidspunkt, skal du sikre, at rapportdefinitions-xml-filen er pakket sammen med rapporten, før den importeres. På rullelisten Datakilde for rapportdefinition skal du vælge en datakilde, som bruges af rapportdefinitionen. Dette felt vises kun, hvis rapportdefinitionen for den rapport, der importeres, ikke på nuværende tidspunkt er defineret i Unified Intelligence Center. På rullelisten Datakilde for værdiliste skal du vælge den datakilde, der bruges af værdilisterne, som er defineret i rapportdefinitionen. Du skal kun vælge en datakilde for værdilisten, hvis den ikke bruger den samme datakilde som rapportdefinitionen. Det er obligatorisk for rapportdefinitioner af typen Realtidsstreaming at vælge en datakilde for værdilisterne. I feltet Gem som skal du gennemse mappen, hvor du vil placere den importerede rapport. Brug piletasterne til at udvide mapperne. Klik på Importér. Konfigurer onlinehjælp til en rapport Hver Unified Intelligence Center-rapport kan have sin egen individuelle hjælpeside. Hjælpesiden kan hostes separat, men hvor rapporten peger på den, eller den kan oprettes og uploades sammen med rapporten. Hvis du uploader hjælpesiden, skal den være i HTML-format og kun bestå af en HTML-side. Indholdet af HTML-siden kan være RTF-format inklusive billeder. Video og andet interaktivt indhold understøttes ikke på nuværende tidspunkt. Hvis du vil konfigurere hjælpesiden til en rapport, skal du følge trinnene nedenfor. Klik på skuffen Rapporter i venstre rude. På fanen Rapporter skal du højreklikke på den rapport, som du vil tildele onlinehjælp til og vælge Rediger. I afsnittet Onlinehjælp skal du vælge Vælg hjælp-fil. Hvis hjælpeindholdet hostes separat, kan du vælge URL og angive placeringen, hvor hjælpeindholdet hostes og gå til trin 6. 24

31 Rapporter Eksportér rapporter, rapportdefinitioner og kategorier Trin 4 Trin 5 Trin 6 Klik på Upload hjælp-fil. I vinduet Vælg den fil, der skal uploades skal du vælge HTML- eller ZAP-filen og klikke på Åbn. Klik på Gem. Eksportér rapporter, rapportdefinitioner og kategorier Enhver brugerdefineret rapport, rapportdefinition eller kategori af rapporter i Unified Intelligence Center kan eksporteres. Rapporter og kategorier af rapporter eksporteres i zip-format, og rapportdefinitioner eksporteres som en enkelt XML-fil. Når du eksporterer en kategori, grupperes rapporterne i kategorien som zip-filer. Grupperingen sker på baggrund af den datakilde, der bruges af rapportdefinitionen, samt værdilisterne. Hvis du vil eksportere en kategori, skal du højreklikke på kategorien og klikke på Eksportér. Du skal nu vælge at gemme eller åbne filen som påkrævet. Rapportdefinitioner, der indeholder flere værdilister, hvor hver værdiliste angiver en forskellig datakilde, eksporteres ikke. Hvis du vil eksportere rapportdefinitioner med værdilister, skal du sikre, at alle værdilisterne i rapportdefinitionen angiver den samme datakilde. Det samme gælder for kategorier. Når du eksporterer en kategori, skal du sikre, at alle værdilister i kategorien angiver den samme datakilde. Når du eksporterer en rapport, eksporteres følgende elementer: Rapport Rapportdefinition Værdilister Visninger Præferencer defineret i Rapportredigering Tærskler Tilladelser Onlinehjælp (hvis den ikke er sammenpakket, oprettes der en tom mappe i zip-filen) Følgende elementer eksporteres ikke med rapporten: Rapportfiltre Samlinger Følg trinnene nedenfor for at eksportere en rapport eller en rapportdefinition. 25

32 Permalinket Vis rapport Rapporter Trin 4 Trin 5 Trin 6 Klik på Rapporter eller skuffen Rapportdefinitioner i venstre rude. Gennemse rapporten eller rapportdefinitionen, som du vil eksportere. Højreklik på rapporten eller rapportdefinitionen, og vælg Eksportér. Du skal omdøbe rapporten eller rapportdefinitionen, hvis det er påkrævet, men du skal ikke ændre filtypen. Klik på OK. I vinduet Download fil skal du klikke på Gem for at angive placeringen, som du vil eksportere rapporten eller rapportdefinitionen til. Trin 7 Gennemse mappen, som du vil gemme rapporten eller rapportdefinitionen i. Trin 8 Klik på Gem. Permalinket Vis rapport Permalinket til en rapport oprettes, når du opretter en rapport. Hvis du vil hente permalinket til en rapport, skal du følge disse trin. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Klik på skuffen Rapporter i venstre rude. Naviger til en bestemt rapport. Højreklik på rapporten, og vælg Rediger visninger. Vælg en visning, og klik på Links. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver ikke-godkendt adgang, hvis du vil have, at hyperlinket skal være tilgængeligt uden godkendelse. Uanset om du markerer afkrydsningsfeltet eller ej, vil permalinket kræve godkendelse første gang, du får adgang til det. Vælg det ønskede hyperlink. Klik på OK. For live-datarapporter er afkrydsningsfeltet Aktiver ikke-godkendt adgang deaktiveret. Filtertyper Du kan vælge mellem to filtertyper: Basisfiltre og avancerede filtre. Basisfiltre fanen Basisfiltre giver dig mulighed for at filtrere rapportdata for et markeret antal felter, der er defineret i standardfilteret. Avancerede filtre fanen Avancerede filtre giver dig mulighed for at filtrere rapportdata for alle de felter, der er tilgængelige i rapporten. 26

33 Rapporter Konfigurer et filter for datointerval Se Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide for flere oplysninger om, hvordan du anvender filterkriterier for nye filtre, så de tilpasses individuelle behov. Hvis du vil have flere oplysninger om konfigurering af et filter for datointerval, en værdiliste eller samlingsfiltre, skal du se følgende: Konfigurer et filter for datointerval, på side 27 Konfigurer en værdiliste eller et samlingsfilter, på side 28 Konfigurer et filter for en almindelig tekst eller et decimalfelt, på side 29 Konfigurer et filter for datointerval Hvis du vil have vist siden Filter, skal du klikke på en rapport. Figur 4: Filter for datointerval Vælg typen af datointerval. Du kan vælge: Relativt datointerval de tilgængelige indstillinger her er foruddefineret. På rullelisten Relativt datointerval skal du vælge mellem I dag, I går, Denne uge, Sidste uge, Denne måned, Sidste måned, År til dato eller Sidste år. Absolut datointerval klik på kalenderikonet for at vælge Startdato og Slutdato. Marker afkrydsningsfeltet Vis kun resultater, som ligger inden for en specifik tidsperiode, hvis du vil have vist data, der er tilgængelige i specifikke tidsperioder. Dette tidsinterval vil blive anvendt for hver dag, du har valgt i det forrige trin. Standardtidsintervallet er 12:00 til 23:59. 27

34 Konfigurer en værdiliste eller et samlingsfilter Rapporter Trin 4 For rapporter, der er baseret på forespørgselstypen Anonym blok, vises indstillingen Vis kun resultater, som ligger inden for en specifik tidsperiode som standard. Den vises ikke som et afkrydsningsfelt. Desuden er trin 3 i denne procedure ikke gældende for disse rapporter. Hvis du ønsker flere oplysninger om forespørgselstyper, skal du se Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide, Release 10.0(1), som er tilgængelig her: US/products/ps9755/products_user_guide_list.html. Marker afkrydsningsfeltet Vis kun resultater, der forekommer på bestemte ugedage for at vælge de specifikke dage i ugen, som du ønsker data for. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis tidsintervallet, som du vælger i trin 1, strækker sig over mere end en dag. Klik på Kør. Konfigurer en værdiliste eller et samlingsfilter Hvis du vil have vist siden Filter, skal du klikke på en rapport. Opdater liste aktiveres kun på siden Filter, hvis brugeren har tilladelser til at få adgang til de definerede værdilister. Figur 5: Samlingsfilter 28

35 Rapporter Konfigurer et filter for en almindelig tekst eller et decimalfelt Vælg samlingen eller værdilisten fra boksen Vælg samling eller Vælg værdiliste. Tip Søg efter en værdiliste eller samling ved brug af boksen Søg. Elementerne i samlingen eller værdilisten vises på listen Tilgængelige. Vælg et element fra listen Tilgængelige, og flyt det til listen Valgte. Du kan gentage søgningen og føje resultater til listen over de valgte elementer. Derudover kan du føje elementer fra flere samlinger eller værdilister til listen Valgte. Konfigurer et filter for en almindelig tekst eller et decimalfelt Hvis du vil have vist siden Filter, skal du generere en rapport og derefter klikke på Filter. Du kan udføre den samme procedure for at redigere et standardfilter. Figur 6: Avancerede filtre Trin 4 Trin 5 På siden Filter skal du klikke på fanen Avancerede filtre. Vælg et filter. Klik på Rediger for at se filterindstillinger. Vælg Filtrer ud fra følgende kriterier. Ved brug af rullelisten Operator skal du vælge kriterierne. 29

36 Tilgængelige visninger Rapporter Trin 6 Trin 7 Hvis du vælger operatoren Svarer til mønstret, kan du bruge ethvert Microsoft SQL-mønster med jokertegn til at filtrere dataene. Jokertegnet % tilføjes i begyndelsen og slutningen af hver streng, der bruges til at filtrere data. I feltet Værdi skal du angive en værdi, som dataene skal filtreres op imod. Klik på Kør. Tilgængelige visninger Tilgængelige visninger vises, når du højreklikker på en rapport og vælger Rediger visninger. Den viser alle de tilgængelige visninger og tilsvarende beskrivelser, som i øjeblikket er tilknyttet en rapport, og giver dig mulighed for at oprette nye visninger eller redigere eksisterende visninger. Cisco Unified Intelligence Center understøtter tre visningstyper: Gitre Diagrammer Målere Hvis du sletter en visning, sletter du også permalinket, som er oprettet til den pågældende visning, inklusive alle de variable parametre, der er oprettet ved brug af filteret. Cisco Unified Intelligence Center returnerer kørselsfejlen "Denne rapport er blevet slettet. Luk/Annuller denne side". Du kan udføre følgende handlinger på siden Visningsredigering: Opret eller rediger følgende: Diagram, Måler og Gitter Slet du bliver bedt om bekræftelse, og visningen slettes. Slet ikke alle rapportvisninger. Du kan ikke køre en rapport, der ikke har nogen visninger. Opdater opdaterer siden for at vise ændringer, som andre brugere har foretaget i visningerne for dette rapportdatasæt. Links marker afkrydsningsfeltet Aktiver ikke-godkendt adgang for at give brugere, der har permalinket, tilladelse til at få adgang til rapporterne i ikke-godkendt tilstand. Som standard er afkrydsningsfeltet Aktiver ikke-godkendt adgang ikke markeret. Hvis du vil hente permalinket til en rapport, skal du se Permalinket Vis rapport, på side 26. Hjælp åbner onlinehjælp for siden. Opret en gittervisning Gitre er præsentationer i tabelform af dataene i rækker og kolonner. Alle Cisco-standardrapporter har som standard en gittervisning. Du kan oprette yderligere gittervisninger for standardrapporterne. Ved brugerdefinerede rapporter oprettes et standardgitter fra SQL-forespørgslen i rapportdefinitionen. 30

37 Rapporter Opret en målervisning Gruppering understøttes ikke i live-datarapporter. Trinnene nedenfor beskriver, hvordan en gittervisning oprettes: Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin Naviger til Rapporter. Klik på Rapporter for at få vist Tilgængelige rapporter. Udvid mappen Rapporter. Find rapporten i den relevante mappe. Højreklik på rapporten, og vælg Rediger visninger. Der åbnes en ny fane, der indeholder alle rapportens visninger. Under Opret skal du vælge Gitter på rullelisten. Der åbnes en ny side. Angiv Navn og Skriftstørrelse i de angivne felter. Angiv en Beskrivelse for gittervisningen. Vælg de påkrævede felter for den nye visning i Tilgængelige felter. Klik på Vælg for at føje de valgte felter til GridHeaders i boksen Nuværende feltorden på gitteret. Klik på Vælg alle for at føje alle de tilgængelige felter til GridHeaders. Klik på Tilføj overskrift for at tilføje en ny mappe i GridHeaders. Klik på Fjern valgte for at fjerne et element i GridHeaders. Klik på knappen Gruppering for at åbne en ny side. Angiv den relevante værdi for Antal grupper. Vælg den relevante værdi for Lodret justering med unik værdi. Klik på rullemenuen, der svarer til Sorteret efter, og vælg det relevante felt. Klik på OK. Det forrige vindue åbnes. Klik på Gem for at gemme den nye visning, du har oprettet. Klik på Gem som for at omdøbe visningen. Klik på Annuller for at kassere ændringerne og afslutte Gitterredigering. Opret en målervisning Målere viser status for en enkelt rapportmåling (tal). De er ikke designet til at vise flere målinger eller komplekse forhold. En måler i Unified Intelligence Center minder - både i funktion og udseende - om speedometeret i en bil. Målerne, som du kan designe i Unified Intelligence Center, er halvcirkelformede grafiske elementer med en bevægelig viser. Målere viser en visuel indikator, der er en værdi inden for et normalt interval. Målervisning er kun tilgængelig for historiske rapporter og ikke for live datarapporter. Trinnene nedenfor beskriver, hvordan en målervisning oprettes: 31

38 Opret en diagramvisning Rapporter Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin Naviger til Rapporter. Klik på Rapporter for at få vist Tilgængelige rapporter. Udvid mappen Rapporter. Find rapporten i den relevante mappe. Højreklik på rapporten, og vælg Rediger visninger. Der åbnes en ny fane, der indeholder alle rapportens visninger. Under Opret skal du vælge Måler på rullelisten. Der åbnes en ny side. Klik på Felt på rullelisten, og vælg det relevante felt. Angiv Navn, Beskrivelse, Interval og Antal skalamarkører i de relevante felter. Vælg de relevante Skalaindstillinger. Under Tærskler skal du angive den relevante Værdi for hvert tærskelniveau. Marker afkrydsningsfeltet, der er ud et specifikt niveau for at angive tærskelniveauerne. Marker afkrydsningsfeltet ud for Niveau for at angive alle fire tærskelniveauer. De fire foruddefinerede tærskelniveauer er Advarsel, Lille, Stor og Kritisk. Du kan se en grafisk visning af måleren, når du vælger tærskelniveauerne ved brug af afkrydsningsfelterne. Klik på Gem som for at gemme og omdøbe målervisningen. Klik på Gem og luk for at gemme og lukke målervisningen. Klik på Gem for at gemme den nye målervisning. Klik på Opdater for at nulstille værdierne på siden. Klik på Annuller for at kassere ændringerne og afslutte Målervisningsredigering. Opret en diagramvisning Cisco Unified Intelligence Center tilbyder tre typer af diagrammer, som er Lagkagediagram, Kolonnediagram og Linjediagram. Lagkagediagrammer viser mængder som dele af en helhed. Cirklen (lagkagen) repræsenterer 100 % af dataene, og hver mængde vises som et kileformet udsnit af den relevante størrelse. I lagkagediagrammer bruges der kun decimalfelter og numeriske felter. Et lagkagediagram kan ikke have mere end 50 udsnit. Hvis dit datasæt og dine diagramredigeringsvalg genererer et lagkagediagram med mere end 50 udsnit, vises der en fejl. Kolonnediagrammer viser afbrudte hændelser, og de viser forskellene mellem hændelserne i stedet for tendenser. Kolonnediagrammer kan vendes lodret eller vandret og kan stables lodret eller grupperet side om side. Kurvediagrammer viser fortsatte mængder over et tidsforløb efter en alment anerkendt skala. Disse er gode til at vise tendenser. Diagramvisning er kun tilgængelig for historiske rapporter og ikke for live-datarapporter. 32

39 Rapporter Gruppering Ved kyrilliske tegn for lodrette diagrammer, vises dataetiketterne på den vandrette akse muligvis slet ikke, eller de kan være forvanskede. Dette er en kendt begrænsning. Cisco anbefaler, at du får vist de vandrette diagrammer, når du bruger kyrilliske tegn. Trinnene nedenfor beskriver, hvordan en diagramvisning oprettes: Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin Naviger til Rapporter. Klik på Rapporter for at få vist Tilgængelige rapporter. Udvid mappen Rapporter. Find rapporten i den relevante mappe. Højreklik på rapporten, og vælg Rediger visninger. Der åbnes en ny fane, der indeholder alle rapportens visninger. Under Opret skal du vælge Diagram på rullelisten. Siden Generelle indstillinger åbnes. Klik på rullelisten ud for Diagramtype, og vælg det relevante felt. Angiv diagramnavnet og diagrambeskrivelsen i de relevante felter. Marker afkrydsningsfelterne ud for Tilgængelig tilstand, Dynamisk datasæt, Anvend rapportsidefod og Vis forklaring baseret på dit behov. Klik på rullelisten ud for Placering af forklaring for at vælge enten Højre eller Nederst. Angiv værdien for Maksimal længde på forklaringsetiket. Under Dataændringseffekt skal du klikke på rullelisten ud for Type for at vælge det relevante felt. Felterne under Indstillinger for kolonnediagram og Indstillinger for linjediagram vil være aktive, når de valgte diagramtyper er henholdsvis Kolonnediagram og Linjediagram. Klik på Næste for at åbne siden Serieindstillinger. Under Serier skal du klikke på rullelisten ud for Datafelt og Etiketfelt for at vælge de relevante felter. Under Etiketter skal du klikke på rullelisten ud for Etiketposition og Etiketformat for at vælge de relevante felter. Klik på Næste for at åbne siden Sammenfatning. Klik på knappen Gem og vis eksempel for at få vist diagrammet. Klik på Gem og afslut for at gemme diagrammet og afslutte siden. Klik på Annuller for at kassere ændringerne og afslutte Diagramredigering. Gruppering Følg disse trin for at formatere rapportgrupperne: 33

40 Angiv tærskelindikatorer for felter Rapporter Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin 9 0 Vælg skuffen Rapporter i venstre rude. Højreklik på rapporten, som du vil formatere gruppen i, og vælg Rediger visninger. Vælg den visning, hvor du vil formatere gruppen, og klik på Rediger. Klik på knappen Gruppering for at åbne en ny side. Angiv den relevante værdi for Antal grupper. Du kan vælge nul, en, to eller tre grupper i rapporten. Fra Lodret justering med unik værdi skal du vælge Øverst, Midten eller Nederst for at angive, hvor gruppenavnet skal vises i rapportkolonnen Marker afkrydsningsfeltet Vis kun oversigt, hvis du kun ønsker at få vist oversigten. Afkrydsningsfeltet Vis kun oversigt er tilgængeligt for alle felterne. Fra Grupperet efter skal du vælge en værdi på rullelisten. Rapportdataene grupperes efter denne værdi. Hvis du vælger en dato- eller en dato og tidsværdi på rullelisten, skal du vælge en af følgende indstillinger: Ingen rapportdataene grupperes efter værdien og ikke efter dag, uge eller måned. Dagligt rapportdataene grupperes efter dag. Ugentligt rapportdataene grupperes efter uge. Månedligt rapportdataene grupperes efter måned. Marker afkrydsningsfeltet Vis oversigt for at medtage en oversigtsrække i rapporten til grupperingen. Hvis du f.eks. grupperer efter agentteam og markerer afkrydsningsfeltet Vis oversigt, vises der er række med oversigtsdata for hvert team. Når du markerer afkrydsningsfeltet Vis kun oversigt, bliver afkrydsningsfeltet Vis oversigt utilgængeligt. Fra Sorteret efter skal du vælge en værdi på rullelisten. Rapportdataene sorteres efter denne værdi. Klik på OK. Angiv tærskelindikatorer for felter Du kan angive tærskelindikatorer for felter for at få vist, om en feltværdi ligger over eller under en bestemt værdi. Tærskelindikatorerne kan kun indstilles til visninger af typen Gitter og Måler. Indstilling af tærskelværdier for en Måler-visning er beskrevet i proceduren til oprettelse af målervisning. Hvis du ønsker flere oplysninger om oprettelse af en visning af typen Måler, skal du se Opret en målervisning, på side 31. Hvis du ønsker flere oplysninger om oprettelse af en visning af typen Gitter, skal du se Opret en gittervisning, på side 30. Hvis du vil indstille felttærskelindikatorer for en gittervisning, skal du følge trinnene nedenfor. 34

41 Rapporter Angiv tærskelindikatorer for felter Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Vælg skuffen Rapporter i venstre rude. Højreklik på den rapport, som du vil indstille felttærsklerne, og vælg Rediger visninger. Vælg den visning, som du vil indstille felttærsklerne i, og klik på Rediger. I feltet Nuværende feltorden på gitteret skal du højreklikke på det felt, som du vil indstille tærskler for, og vælge Tærskler. I vinduet Tærskler skal du klikke på Tilføj for at tilføje en ny tærskel. Hvis du vil redigere en eksisterende tærskel, skal du vælge tærsklen og klikke på Rediger. I rullelisten Type skal du vælge den betingelse, som tærskelværdierne skal kontrolleres for i forhold til feltets nuværende værdi. I det felt der vises herefter, skal du angive en værdi eller et udtryk som påkrævet. Hvis du bruger et udtryk, skal du markere afkrydsningsfeltet Regulært udtryk. Formater teksten i feltet, så den vises, når den matcher tærskeltilstanden. Brug følgende indstillinger: a) Fed marker afkrydsningsfeltet for at gøre teksten fed. b) Tekstfarve vælg en farve til teksten i feltet. c) Baggrundsfarve vælg en baggrundsfarve til feltet. d) Teksterstatning angiv en ny streng, hvis du vil have, at teksten i feltet skal erstattes med den, når den matcher tærskeltilstanden. e) Billedplacering angiv stien til billedet, hvis du vil have, at teksten skal erstattes med et billede, hvis det matcher tærskeltilstanden. Du kan enten bruge billeder, der uploades til billedmappen, eller angive en URL til en placering, som Unified Intelligence Center kan få adgang til. Klik på OK. 35

42 Tilføj og rediger tærskler Rapporter Tilføj og rediger tærskler Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin Åbn siden Rapporter, og højreklik på den rapport, du vil angive en tærskel for. Vælg Rediger visninger. Vælg en visning af typen Gitter, og klik derefter på Rediger. Dette åbner gittervisningen i Gitterredigering. Vælg Tærskler, og klik på Tilføj. Vælg en Type på rullelisten. Marker Fed, eller lad det være umarkeret. Klik på Tekstfarve for at åbne en farvepalet. Når du klikker på en farve, vælges denne farve til teksten, og paletten lukkes. Klik på Baggrundsfarve for at åbne en farvepalet. Når du klikker på en farve, vælges denne farve til teksten, og paletten lukkes. I feltet Teksterstatning skal du angive tekst for at udfylde feltværdien med en anden tekst end en af standardtyperne, efter tærskelbetingelsen er opfyldt. Hvis du f.eks. valgte Mindre end som type, skal teksten måske være Advarsel. I feltet URL til billederstatning skal du angive billede-url'en eller stien for at udfylde værdien for feltet med et billede i stedet for en tekst. Klik på OK. 36

43 KAPITEL 5 Datakilder Oversigten Datakilde, side 37 Datakilder, side 37 Opret eller rediger en forespørgselsbaseret datakilde, side 39 Opret eller rediger en Java Message Service-baseret datakilde, side 40 Skift noder for en datakilde, side 41 Oversigten Datakilde En datakilde repræsenterer en database. Hver rapporteringsserver kræver én datakilde for hver database, som rapporter udfyldes fra. Klik på skuffen Datakilder i venstre panel for at åbne siden Datakilder. Kun brugere med brugerrollen Systemkonfigurationsadministrator har adgang til alle funktioner i denne skuffe. Alle handlinger i grænsefladen Datakilde er baseret på brugerrolle og på brugerens objekttilladelser til datakilder. Datakilder En datakilde repræsenterer en database. Hver rapporteringsserver kræver én datakilde for hver database, som rapporter udfyldes fra. 37

44 Datakilder Datakilder Siden Datakilde åbnes, når du klikker på skuffen Datakilder i venstre panel. (Kun brugere med brugerrollen Systemkonfigurationsadministrator har adgang til alle funktioner i denne skuffe). Figur 7: Datakilder Klik på alternativknappen til venstre for hver række for at vælge og redigere denne datakilde. Tabel 2: Felter på siden Datakilder Felt Navn Tilsluttet node Standbynode Type Databasevært Databasenavn Tegnsæt Beskrivelse Datakildens navn Viser status for den tilsluttede datakilde. En grøn markering angiver forbindelse. Et rødt x angiver manglende forbindelse. Primær angiver primær datakilde. Sekundær angiver sekundær datakilde. Viser status for standbydatakilden. En grøn markering angiver forbindelse. Et rødt x angiver manglende forbindelse. Primær angiver primær datakilde. Sekundær angiver sekundær datakilde. Databasetypen (MS SQL-server, Informix og Java Message Service (JMS)). DNS-navn eller IP-adresse for databaseserveren. Navnet på databasen. Databasenavnet skal være AWDB-navnet og ikke HDS-navnet. Systemet bruger visningerne fra AW-databaserne til at få oplysninger fra HDS-databasen. Det tegnsæt, der bruges i datakilden. Du kan udføre følgende handlinger for hver datakilde: Opret åbner siden Opret/rediger datakilde med tomme felter til at definere en ny datakilde. (Kun tilgængelig for brugeren, som har rollen Systemkonfigurationsadministrator). Rediger aktiveres, når en række markeres, og åbner siden Opret/rediger datakilde, hvor du kan gennemgå eller redigere felter. (Deaktiveret for de fleste brugere). Slet aktiveres, når en række markeres. Du bliver bedt om bekræftelse, hvorefter datakilden slettes. (Kun tilgængelig for brugere med rollen Systemkonfigurationsadministrator med WRITE-tilladelser til datakilden). 38

45 Datakilder Opret eller rediger en forespørgselsbaseret datakilde Opdater opdaterer datakildesiden, så den afspejler eventuelle ændringer. Skift node du bliver bedt om at skifte over til den alternative databasevært. Denne knap er aktiveret, hvis den valgte datakilde har en sekundær databasevært konfigureret til den, og brugeren har redigeringstilladelser til datakilden. Hvis du vil skifte noder for en datakilde, skal du se Skift noder for en datakilde, på side 41. Hjælp åbner onlinehjælp. X lukker siden. Opret eller rediger en forespørgselsbaseret datakilde En datakilde kan kun oprettes eller redigeres af brugere med rollen Systemkonfigurationsadministrator. Hvis du vil oprette en datakilde, skal du følge trinnene nedenfor. Klik på skuffen Datakilder. Klik på Opret på fanen Datakilder. Hvis du vil redigere en datakilde, skal du markere datakilden og derefter klikke på Rediger. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin 9 På fanen Primær i feltet Navn skal du angive navnet på datakilden. I feltet Beskrivelse skal du angive en beskrivelse for datakilden. På rullelisten Type skal du vælge typen af database, som datakilden indeholder. Hvis du vil konfigurere en datakilde af typen Java Message Service (JMS), kan du se Opret eller rediger en Java Message Service-baseret datakilde, på side 40. I feltet Datakildevært skal du angive værtsnavnet eller IP-adressen for placeringen, hvor databasen hostes. I feltet Port skal du angive portnummeret, der vil give Unified Intelligence Center tilladelse til at kommunikere med databasen. Portnummeret er et påkrævet felt for Informix-databaser. For Microsoft SQL-serverdatabaser kan du lade dette felt være tomt. I feltet Databasenavn skal du angive navnet på databasen. I feltet Forekomst skal du angive forekomsten af databasen, der skal bruges som datakilden. Navnet på databaseforekomsten er et påkrævet felt kun til Informix-databaser. For Microsoft SQL-serverdatabaser kan du lade dette felt være tomt. 0 På rullelisten Tidszone skal du vælge den tidszone, som databasen er placeret i I feltet Databasebruger-id skal du angive det bruger-id, der er påkrævet for at få adgang til databasen. I feltet Adgangskode skal du angive adgangskoden for det bruger-id, der er påkrævet for at få adgang til databasen. Skriv adgangskoden igen i feltet Bekræft adgangskode. På rullelisten Tegnsæt skal du vælge det tegnsæt, der bruges af databasen. Tildel de relevante tilladelser til at få adgang til og administrere datakilden. Tilladelser angives kun for grupperne Alle brugere og Min gruppe. For specifikke tilladelser skal du bruge siden Tildelte brugertilladelser og Tildelte gruppetilladelser, efter du har oprettet datakilden. 39

46 Opret eller rediger en Java Message Service-baseret datakilde Datakilder Klik på Test forbindelse for at sikre, at databasen er tilgængelig, og at de angivne legitimationsoplysninger er korrekte. Klik på fanen Sekundær for at konfigurere en failover for datakilden. Hvis du ikke vil konfigurere en failover for datakilden, skal du gå direkte til trin 18. Marker afkrydsningsfeltet Failover aktiveret. 9 Angiv de påkrævede detaljer for failover-datakilden som beskrevet i trin 6 til Klik på Gem. Opret eller rediger en Java Message Service-baseret datakilde Hvis du vil oprette en rapportdefinition af forespørgselstypen Realtidsstreaming, skal du bruge en Java Message Service-baseret datakilde (JMS). Den JMS-baserede datakilde har ikke en Sekundær datakildefane. JMS-baserede datakilder understøtter dog URL'er til failover-broker ved brug af failover: nøgleord som vist nedenfor. Syntaks for JMS Broker-URL med failover-adresser inkluderet er failover:(tcp://primær:61616,tcp://sekundær:61616) Sørg for, at du har følgende oplysninger ved hånden: URL til JMS Broker og failover-url'en, hvis der er nogen URL til det skema, der indeholder listen over udgivne emner Brugernavnet og adgangskoden, der bruges til at få adgang til skema-url'en Hvis du vil oprette en JMS-baseret datakilde, skal du følge trinnene nedenfor. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Klik på skuffen Datakilder. Klik på Opret på fanen Datakilder. I feltet Navn skal du angive navnet på datakilden. I feltet Beskrivelse skal du angive en beskrivelse for datakilden. På rullelisten Type skal du vælge Java Message Service (JMS). I feltet Broker-URL skal du angive URL'en for JMS-broker. Den eneste protokol, der understøttes for JMS Broker-URL'en, er tcp. Syntaks for JMS Broker-URL'en er tcp://værtsnavn:port som vist i eksemplet nedenfor. Værtsnavnet kan også erstattes med IP-adressen. Hvis du vil konfigurere failover broker-url'er, skal du bruge syntaksen failover:(tcp://primært værtsnavn:port, tcp://sekundært værtsnavn:port) Eksempel: tcp:// :61616 failover:(tcp:// :61616, tcp:// :61616) Tidszonen indstilles til UTC som standard for JMS-baserede datakilder og kan ikke ændres. 40

47 Datakilder Skift noder for en datakilde Trin 7 I afsnittet REST URL-parametre i feltet URL til emneskema, skal du angive skema-url'en, som indeholder listen over abonnerede emner. De eneste protokoller, der understøttes, er http og https. Syntaks for URL'en til emneskemaet er protokol://værtsnavn:port/sti, hvor skemaet er gemt. Værtsnavnet kan også erstattes med IP-adressen. Eksempel: Trin 8 Trin I feltet Brugernavn skal du angive REST-brugernavnet, der er påkrævet for at få adgang til emne-url'en. I feltet Adgangskode skal du angive REST-adgangskoden, der er påkrævet for at få adgang til emne-url'en. I feltet Bekræft adgangskode skal du bekræfte REST-adgangskoden. Sørg for, at administratoren validerer URL'en til emneskemaet, før den bruges i JMS-datakilden. Hvis legitimationsoplysninger er påkrævet for at validere URL'en til emneskemaet, skal du angive brugernavnet og adgangskoden på siden Datakilde. REST-emneskemaet valideres, når du opretter rapportdefinitionen for den pågældende rapport. Tildel de relevante tilladelser til at få adgang til og administrere datakilden. Tilladelser angives kun for grupperne Alle brugere og Min gruppe. For specifikke tilladelser skal du bruge siden Tildelte brugertilladelser og Tildelte gruppetilladelser, efter du har oprettet datakilden. Klik på Test forbindelse for at sikre, at JMS Broker-URL'en er tilgængelig. For Datakilde validerer Test forbindelse kun JMS Broker-URL'en og ikke REST-URL'en til emneskemaet. Klik på Gem. Skift noder for en datakilde En datakilde kan skiftes til den sekundære node manuelt, hvis det kræves. Der skal dog være konfigureret en sekundær node. Hvis du ønsker flere oplysninger om konfigurering af datakilder, skal du se Opret eller rediger en forespørgselsbaseret datakilde, på side 39. Hvis du vil skifte noder for en datakilde manuelt, skal du følge trinnene nedenfor: Klik på skuffen Datakilder. Vælg den datakilde, som du vil skifte node for. Klik på Skift node. Skift af noder kan ikke bruges i forbindelse med en Java Message Service-baseret (JMS) datakilde. 41

48 Skift noder for en datakilde Datakilder 42

49 KAPITEL 6 Værdilister Værdiliste og samlingsoversigt, side 43 Værdilister, side 43 Opret eller rediger en værdiliste, side 45 Opret eller rediger samlinger, side 46 Værdiliste og samlingsoversigt Værdilister er baseret på databaseforespørgsler og indeholder alle rapporterbare elementer af samme type, f.eks. alle agenter eller alle faggrupper. Samlinger er undersæt af værdilister, der kan oprettes for at kontrollere den mængde data, der vises for specifikke brugere og brugergrupper. Du kan f.eks. oprette en samling af faggrupper, der kun viser faggrupperne i et område eller en branche. Der installeres ingen standardsamlinger med Unified Intelligence Center. Brugere med tilladelse kan oprette brugerdefinerede samlinger. Når brugere kører rapporter, præsenteres de for værdilister og samlinger, som de kan filtrere rapporter med. Muligheden for at filtrere efter værdiliste eller efter samlinger bestemmes af gruppe-/brugertilladelser. Værdilister Værdilister indeholder alle rapporterbare elementer af samme type, f.eks. alle agenter eller alle faggrupper. Unified Intelligence Center installeres med standardværdilister, og brugere med brugerrollen Værdilistesamlingsdesigner kan oprette brugerdefinerede værdilister. Du kan knytte en værdiliste til et felt og en parameter for en rapport. Når værdilisten er tilknyttet en rapport, bliver den et filter for den pågældende rapport. Muligheden for at filtrere efter værdiliste eller efter samlinger bestemmes af brugerroller og gruppe-/brugertilladelser. 43

50 Værdilister Værdilister Tabel 3: Rækker på siden Værdilister Felt Navn Datakilde Status Type Beskrivelse Værdilistens navn. Den datakilde, værdierne modtages fra. Datakildens status. Et grønt afkrydsningsfelt betyder, at datakilden er online. Et rødt X betyder, at den er offline. Typer af værdilister: Standard eller Brugerdefineret. Standardlister tilføjes af installationen. Brugerdefinerede lister oprettes af brugere med brugerrollen Værdilistesamlingsdesigner. Standardsværdilisterne er: Agent Agentteam Opkaldstype Enterpriseservices Enterprisefaggrupper Tjenester Faggruppe Trunk-grupper Beskrivelse Den beskrivelse, der er angivet for værdilisten. Du kan udføre følgende handlinger på siden Værdiliste: Filtrer skriv et eller flere tegn, og klik på Filtrer for at begrænse listen. Ryd klik på Ryd for at fjerne filteret. Opret åbner siden Opret/rediger værdiliste, hvor du kan definere en ny brugerdefineret værdiliste. Rediger aktiveres, når alternativknappen for en række markeres. Åbner siden Opret/rediger værdiliste, hvor du kan gennemgå og redigere egenskaberne for en brugerdefineret værdiliste. Du kan kun redigere tilladelserne for en standardværdiliste. Værdier aktiveres, når alternativknappen for en række markeres. Åbner en boks, der viser alle værdierne på en liste med knappen Opdater værdiliste. Samlinger aktiveres, når alternativknappen for en række markeres. Opdaterer siden Værdilister, så den viser Alle samlinger for den pågældende værdiliste. Slet aktiveres, når alternativknappen for en række markeres. Beder om bekræftelse og sletter derefter den brugerdefinerede værdiliste. 44

51 Værdilister Opret eller rediger en værdiliste Du kan ikke slette en standardværdiliste. Du kan ikke slette en brugerdefineret værdiliste, hvis der henvises til den fra et felt i rapportdefinitionen. Du kan ikke slette en brugerdefineret værdiliste, der indeholder samlinger. Opdater opdaterer siden, så den viser ændringer, som en anden bruger kan have foretaget, f.eks. oprettelse eller sletning af en værdiliste. Hjælp åbner onlinehjælp. [X] lukker siden. Opret eller rediger en værdiliste Værdilister bruges til at hente data ud over de data, der modtages fra forespørgslen Rapportdefinition. Værdilister hjælper dig med at hente data fra to forskellige databaser eller med at køre to forskellige forespørgsler. Følg trinnene nedenfor for at oprette en værdiliste. Trin 4 Trin 5 Vælg skuffen Værdilister i venstre rude. Klik på Opret. Hvis du vil redigere en værdiliste, skal du vælge værdilisten og derefter klikke på Rediger. Angiv følgende oplysninger. a) Værdilistenavn angiv et navn for værdilisten. b) Version angiv et versionsnummer for værdilisten. c) Type dette felt genereres automatisk. For alle værdilister, som du opretter, vil dette felt indeholde værdien BRUGERDEFINERET. d) Datakilde vælg datakilden på rullelisten. e) Beskrivelse angiv en beskrivelse for værdilisten. f) Værdilisteforespørgsel angiv databaseforespørgslen for at hente værdierne til værdilisten. Klik på Valider for at kontrollere forespørgslens gyldighed med det samme. g) Samlingsforespørgsel angiv en forespørgsel for at hente data fra listen over værdier genereret af værdilisteforespørgslen. Denne forespørgsel er kun påkrævet, hvis du vil oprette en samling af typen Identifikator. Hvis du ønsker flere oplysninger om samlinger, skal du se Opret eller rediger samlinger, på side 46. Vælg de relevante tilladelser. Klik på Gem. 45

52 Opret eller rediger samlinger Værdilister Opret eller rediger samlinger En samling er et undersæt af data hentet af en værdiliste. Du kan oprette en samling for enhver eksisterende værdiliste, og hver værdiliste kan have flere samlinger. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Trin 9 Klik på skuffen Værdilister i venstre rude. Vælg den værdiliste, som du vil oprette eller redigere en samling for. Klik på Samlinger. Under Alle samlinger skal du klikke på Opret. Hvis du vil redigere en eksisterende samling, skal du vælge en samling under Alle samlinger og derefter klikke på Rediger. I feltet Samlingsnavn skal du angive et navn for samlingen. Angiv en beskrivelse af samlingen i feltet Beskrivelse. Vælg typen af samling på rullelisten Samlingstype. De forskellige typer beskrives her. Identifikator angiv identifikatoren, der skal bruges i samlingsforespørgslen, der blev defineret i den tilknyttede værdiliste. Jokertegn angiv en streng med jokertegn for at søge efter data blandt værdierne, der er genereret af værdilisten. Værdier du kan vælge et undersæt fra listen over værdier, der er genereret af værdilisten. Vælg de relevante tilladelser. Klik på Gem. 46

53 KAPITEL 7 Sikkerhed Oversigten Administrator, side 47 Sikkerhedsoversigt, side 48 Brugerliste, side 48 Opret en bruger, side 49 Brugergrupper, side 50 Opret en brugergruppe, side 51 Administrer brugertilladelser, side 52 Om tilladelser, side 54 Om brugergrupper, side 55 Kør som, side 57 Logning af revisionsspor i Cisco Unified Intelligence Center, side 57 Rapporten Revisionsspor, side 58 Eksempel på rapporten Revisionsspor, side 59 Bedste fremgangsmåder for sikkerhed, side 59 Oversigten Administrator Adgang til funktionerne i Unified Intelligence Center-rapporteringsprogrammet styres af den eller de brugere, som har brugerrollen Sikkerhedsadministrator. Den oprindelige standardsikkerhedsadministrator er den bruger, der blev defineret som systemprogrambrugeren under installationen. Sikkerhedsadministratorer kan: Oprette og vedligeholde brugere Tildele brugerroller brugerroller tildeles til brugere for at styre adgang til skuffer, og hvilke objekter brugeren kan oprette. 47

54 Sikkerhedsoversigt Sikkerhed Tilknytte brugere til brugergrupper. Oprette og vedligeholde brugergrupper. Tildele tilladelser mens brugerroller er tilknyttet personer, er tilladelser tilknyttet objekter (dashboards, rapporter, rapportdefinitioner, datakilder, værdilister og samlinger). Brug funktionen Kør som til at bekræfte andre brugeres tilladelser. Sikkerhedsoversigt Brugerliste Unified Intellicence Center-sikkerhed indeholder fleksible funktioner i flere lag, der giver sikkerhedsadministratoren mulighed for at oprette en flad eller en lagdelt adgangsstruktur til Unified Intellicence Center-funktioner i henhold til organisationens behov. En brugers adgang til Unified Intellicence Center-funktioner er baseret på: Logongodkendelse Den licenstype, hvorunder brugerens organisation kører Unified Intelligence Center. Organisationer, der bruger en standardlicens, har f.eks. ikke adgang til rapportdefinitionsfunktionerne. Brugerens rolle (en bruger kan have en, flere eller alle syv brugerroller). De brugergrupper, som brugeren er medlem af. For et objekt, som brugeren har adgang til, de tilladelser på objektniveau, der er tildelt af den person, som oprettede det pågældende objekt. Siden Brugerliste åbnes fra skuffen Sikkerhed. Hvis en bruger, der ikke har brugerrollen Sikkerhedsadministrator, får adgang til denne side, kan denne bruger kun se sit navn og åbne sin side for at ændre nogle parametre som f.eks. og telefonnummer. Brugeren kan ikke ændre sin rolle eller gruppemedlemskab. Når Sikkerhedsadministratorer får adgang til denne side, kan de se alle eksisterende brugere. De kan også oprette brugere, redigere eller slette brugere, gennemse eller redigere brugeroplysninger og bruge funktionen Kør som for at arbejde i Unified Intelligence Center som en bruger. Tabel 4: Felter på siden Brugerliste Felt Vis kun nuværende aktive brugere Navn indeholder Brugernavn Fornavn Forklaring Marker afkrydsningsfeltet for at få vist brugere, der er aktive på nuværende tidspunkt. Benyt dette filtreringsfelt til at begrænse listen med navne eller flytte til et bestemt navn. Domæne og brugernavn (domæne\navn). Brugerens fornavn. 48

55 Sikkerhed Opret en bruger Felt Efternavn Forklaring Brugerens efternavn. Du kan udføre følgende handlinger på siden Brugerliste: Opret åbner siden Brugeroplysninger. Rediger vælg et brugernavn, og klik på Rediger for at redigere siden Brugeroplysninger. Slet vælg en bruger, og klik på Slet for at slette brugeren. Kør som vælg en bruger, og klik på Kør som for at opdatere Cisco Unified Intelligence Center-rapporteringsgrænsefladen. Opdater opdaterer siden for at vise de seneste ændringer af brugerlisten. Side klik på pilen for at flytte til næste side af brugerlisten. Hjælp åbner onlinehjælp. X lukker siden. Opret en bruger Hvis du vil oprette en bruger, skal du udføre følgende procedure: Naviger til Sikkerhed > Brugerliste. Under fanen Generelle oplysninger skal du udføre følgende: a) I feltet Brugernavn skal du angive domæne og brugernavn (domæne\navn). b) I feltet Alias skal du angive aliasnavnet for denne bruger. c) Marker afkrydsningsfeltet Aktiv bruger for at aktivere brugeren til at logge på og forblive aktiv. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, kan brugeren ikke logge på. d) I feltet Fornavn skal du angive brugerens fornavn. e) I feltet Efternavn skal du angive efternavnet. f) I feltet Organisation skal du angive firmanavnet eller en anden beskrivende tekst, der kan forbindes med brugeren, som f.eks. område eller branche. g) I feltet skal du angive brugerens -adresse. h) I feltet Telefon skal du angive brugerens telefonnummer. Det kan være brugerens personlige telefonnummer eller en kontaktperson for nødstilfælde. i) I feltet Beskrivelse skal du angive en beskrivelse af brugeren. j) I feltet Tidszone på rullelisten skal du vælge den tidszone, som du ønsker at bruge i rapporten. Denne tidszone bruges også til brugerens planlagte rapporter og prioriteres i forhold til den tidszone, der bruges af rapportserveren. Hvis dette felt er tomt, bruger systemet rapportserverens tidszone. 49

56 Brugergrupper Sikkerhed k) For Ugens startdag skal du udføre følgende: Vælg Landestandardbaseret for at vælge ugens startdag baseret på lokalitet. Vælg Brugerdefinerede indstillinger for at vælge en af de syv ugedage på rullelisten. Ugens startdato bruges i Planlagt rapport, Rapportvisninger og Permalink. Planlagt rapport og Rapportvisninger bruger Ugens startdato som defineret på siden Brugerlisteredigering og Brugerlisteoprettelse af den der har oprettet og modificeret rapporten. Permalink bruger søndag som ugens startdato. l) I feltet Roller skal du vælge og tildele én eller flere roller for denne bruger. Hvis sikkerhedsadministratoren tilføjer eller ændrer brugerroller, træder ændringen ikke i kraft, før brugeren logger ud og derefter logger ind igen. m) I feltet Tilladelser skal du vælge brugerens præference for tilladelsesindstillinger for Min gruppe, når der oprettes nye objekter. Min gruppe er objektejerens standardgruppe. Indstillinger for Min gruppe konfigureres i henhold til om andre brugere, der hører til denne brugers standardgruppe kan skrive eller eksekvere objekterne. Tilladelser på et højere niveau bevares og overskriver andre tilladelser. Under fanen Grupper kan du bestemme, hvilke grupper denne bruger skal være medlem af, og hvordan en bruger får gruppemedlemskab. Du kan få vist følgende: Min gruppe: I dette felt vises brugerens standardgruppe. Sikkerhedsadministratoren kan ændre den. Gruppen vises som "Min gruppe" for brugeren. Tilgængelige grupper: Listen viser alle de grupper, der er oprettet, og som brugeren endnu ikke er medlem af. Du kan bruge pile til at flytte grupper mellem kolonner. Valgte grupper: I denne kolonne vises alle de grupper, som brugeren er medlem af. Du kan bruge pile til at flytte grupper mellem kolonner. Hver bruger har som standard Alle brugere i kolonnen Valgte grupper. Du kan ikke fjerne gruppen Alle brugere fra kolonnen Valgte grupper. Brugergrupper Siden Brugergrupper åbnes fra skuffen Sikkerhed. Brug den til at se de eksisterende grupper, til at oprette eller slette grupper og til at gennemse eller redigere oplysninger om grupper. Følgende er de to standardgrupper, der er oprettet af systemet: Gruppen Alle brugere leveres af Unified Intelligence Center. Alle brugere hører som standard til denne gruppe. Gruppen Administratorer består af administratorer. 50

57 Sikkerhed Opret en brugergruppe Tabel 5: Felter på siden Brugergrupper Felt Navn indeholder Navn Fuldt navn Beskrivelse Forklaring Benyt dette filtreringsfelt til at begrænse listen med gruppenavne eller flytte til et bestemt navn. Navn på gruppen. Det fulde navn viser et underordnet forhold for en gruppe som angivet med punktumseparator. Hvis standardgruppen for Gruppe3 f.eks. er Gruppe1, og Gruppe1 er en gruppe på øverste niveau (har ingen overordnet gruppe), så er det fulde navn for Gruppe1 Gruppe1. Det fulde navn for Gruppe 3 er Gruppe1.Gruppe3. En beskrivelse af gruppen. Du kan udføre følgende handlinger på siden Brugergrupper: Opret åbner siden Gruppeoplysninger. Rediger marker gruppenavnet, og klik på Rediger for at åbne siden Gruppeoplysninger. Slet marker gruppenavnet, og klik på Slet. Opdater opdaterer siden for at vise eventuelle ændringer af Gruppelisten. Hjælp åbner onlinehjælp. X lukker siden. Opret en brugergruppe Hvis du vil oprette en brugergruppe, skal du udføre følgende: Naviger til Sikkerhed > Brugergrupper. Under fanen Generelle oplysninger skal du udføre følgende: a) I feltet Gruppenavn skal du angive navnet på gruppen. Dette felt er kun tilgængeligt, når du opretter en ny gruppe. b) I feltet Beskrivelse skal du angive eller redigere tekst for at beskrive denne gruppe Under fanen Grupper skal du udføre følgende: a) Standardgruppe på rullelisten skal du angive standardgruppen. b) Tilgængelige grupper viser de grupper, der er oprettet, og som denne gruppe kan blive en underordnet gruppe til. Klik på > eller < for kun at flytte den eller de pågældende grupper. 51

58 Administrer brugertilladelser Sikkerhed c) Valgte grupper viser de grupper, som denne gruppe er en underordnet gruppe til. Klik på > eller < for kun at flytte den eller de pågældende grupper. Trin 4 Under fanen Gruppemedlemmer skal du udføre følgende: a) Under fanen Brugere: Tilgængelige brugere viser alle de brugere, der er oprettet, og som kan blive underordnet til denne gruppe. Klik på > eller < for kun at flytte den eller de pågældende grupper. Valgte brugermedlemmer viser de brugere, der aktuelt er underordnet denne gruppe. Klik på > eller < for kun at flytte den eller de pågældende grupper. b) Under fanen Grupper: Tilgængelige grupper viser alle de grupper, der er oprettet, og som kan blive underordnet denne gruppe. Klik på > eller < for kun at flytte den eller de pågældende grupper. Valgte gruppemedlemmer viser de grupper, der aktuelt er underordnet denne gruppe. Klik på > eller < for kun at flytte den eller de pågældende grupper. Trin 5 Trin 6 Klik på Gem for at opdatere nye oplysninger eller ændringer til felterne. Klik på Annuller for at annullere eller lukke siden. Administrer brugertilladelser Brug denne side til at angive ekstra tilladelser til grupper eller til enkelte brugere. Siden Brugertilladelser har følgende faner: Tildelte gruppetilladelser Trin 4 Vælg objekttypen i panelet Tilladelser for. For typen Dashboard, Rapport eller Rapportdefinition kan du vælge en kategori eller et objekt i en kategori. For andre objekttyper skal du vælge et objekt på listen. Alle de grupper, der allerede har fået tilladelse til objektet, vises i gruppetilladelserne for det valgte objektpanel. Vælg en gruppe i panelet Alle grupper. Alle brugermedlemmer i denne gruppe vises i Alle brugere for det valgte gruppepanel. Klik på Angiv tilladelser. Marker det ønskede niveau for gruppen (Udfør, Skriv), og klik på OK. Panelet Gruppetilladelser for det valgte objekt opdateres til at omfatte gruppen og den tildelte tilladelse, som du definerede i trin 3. 52

59 Sikkerhed Tildelte brugertilladelser Hvis sikkerhedsadministratoren tilføjer eller ændrer brugertilladelser, findes ændringer muligvis ikke sted med det samme. Tabel 6: Felter under fanen Gruppemedlemmer Felt Panelet Tilladelser for (øverst til venstre) Panelet Alle grupper (øverst til højre) Panelet Alle brugere for den valgte gruppe (nederst til højre) Knappen Angiv tilladelser Gruppetilladelser for det valgte element Beskrivelse Klik på rullepilen for at vælge de objekter, som du vil angive tilladelser for. Der er følgende indstillinger: Datakilder, Rapportdefinitioner, Rapporter, Dashboards, Værdilister og Samlinger. Når du vælger en objekttype, opdateres panelet, så det viser listen med elementer eller kategorier for det pågældende objekt. I dette panel vises alle tilgængelige brugergrupper. Når du fremhæver en brugergruppe, opdateres siden til at vise panelet Alle brugere for den valgte gruppe, som viser gruppens medlemmer. I dette panel vises alle medlemmer i gruppen, der er fremhævet i panelet Alle grupper lige ovenover. Klik på denne knap for at åbne en dialogboks, hvor du kan vælge tilladelsesniveauet for det valgte objekt i panelet Tilladelser til og den valgte gruppe i panelet Alle grupper. I dette panel vises alle de grupper, som allerede har fået tilladelse til det valgte element, samt deres tilladelsesniveau. Tildelte brugertilladelser Trin 4 Vælg objekttypen i panelet Tilladelser for. For typen Dashboard, Rapport eller Rapportdefinition kan du vælge en kategori eller et objekt i en kategori. For andre objekttyper skal du vælge et objekt på listen. Alle de brugere, der allerede har fået tilladelse til objektet, vises i brugertilladelserne for det valgte objektpanel. Vælg et brugernavn i panelet Brugerliste. Klik på Vis grupper for at se de grupper, som denne bruger er medlem af. Klik på Angiv tilladelser, marker det ønskede niveau for brugeren (Execute, Write), og klik på OK. Panelet Alle tilladelser for det valgte element opdateres til at vise den brugertilladelse, du har tilføjet eller ændret for denne bruger i trin 3 og 4. 53

60 Om tilladelser Sikkerhed Felt Panelet Tilladelser for (øverst til venstre) Panelet Brugerliste (øverst til højre) Knappen Vis grupper Alle grupper for den valgte bruger (nederst til højre) Knappen Angiv tilladelser Alle tilladelser for det valgte element Beskrivelse Klik på rullepilen for at vælge den type objekt, som du vil angive tilladelser for. Du kan vælge Datakilder, Rapportdefinitioner, Rapporter, Dashboards, Værdilister, Samlinger og Systemsamlinger. Når du vælger en objekttype, opdateres panelet, så det viser listen med elementer eller kategorier for det pågældende objekt. I dette panel vises aktuelle brugere. Filtrer listen, og vælg et eller flere brugernavne. Klik på denne knap for at få vist panelet Alle grupper for den valgte bruger. Dette panel viser alle grupper, hvortil det fremhævede brugernavn i panelet Brugerliste ovenfor er medlem. Klik på knappen for at åbne en dialogboks, hvor du kan vælge tilladelsesniveau for objektet (Execute, Write). I dette panel vises alle de brugere, som har tilladelse til objektet, og deres tilladelsesniveauer. Du kan ikke ændre tilladelsen for ejeren af et objekt. Ejeren har altid Write-tilladelse til objektet. Hvis f.eks. en bruger er ejer af Rapport 1, så har denne bruger WRITE-tilladelse til Rapport 1, og ingen andre kan ændre tilladelsen til EXECUTE. Om tilladelser Brugerroller er knyttet til personer, og tilladelser er knyttet til objekter. Unified Intelligence Center-objekter er dashboards, rapporter, rapportdefinitioner, datakilder, kategorier, værdilister og samlinger. Tilladelser: EXECUTE: Når en bruger har EXECUTE-tilladelser til et objekt, kan den pågældende bruger udføre nogle handlinger, der afhænger af objektet. Med tilladelsen EXECUTE kan en bruger f.eks. køre, udskrive og opdatere en rapport, åbne og opdatere et dashboard og køre et dashboard-diasshow samt se en værdilisteforespørgsel. EXECUTE-tilladelsen omfatter læsetilladelsen. WRITE: Når brugeren har WRITE-tilladelse til et objekt, kan den pågældende bruger ændre, omdøbe eller slette objektet. Med tilladelsen WRITE kan du f.eks. bruge Gem som, importere og eksportere rapporter samt redigere en datakilde og slette en brugerdefineret værdiliste. WRITE-tilladelse omfatter også EXECUTE- og læsetilladelse. 54

61 Sikkerhed Brugerroller og tilladelser Hvis der ikke er markeret nogen afkrydsningsfelter, når der angives tilladelse for et objekt, har brugeren ikke adgangsrettighed til objektet. Følgende regler gælder for alle kategoritræer i Unified Intelligence Center rapporter, rapportdefinitioner, dashboards. Hvis du vil slette en enhed, skal du have WRITE-tilladelser til enheden og enhedens overordnede kategori. Hvis du vil slette en kategori, skal du have WRITE-tilladelser til kategorien, den overordnede kategori og alle de kategorier og/eller enheder, der hører til kategorien. En bruger kan kun redigere eller gemme en enhed, selv om den umiddelbare overordnede kategori ikke har WRITE-tilladelser. En bruger kan kun bruge funktionen Gem som, hvis enheden ikke har aktiveret WRITE-tilladelser. Enhver kategoriejer inden for Importerede rapportdefinitioner kan slette en kategori, hvis administratoren giver eksplicitte WRITE-tilladelser til kategorien Importerede rapportdefinitioner. Tilladelser kombineres og det højeste niveau er gældende. En bruger modtager tilladelse for et objekt fra forskellige kilder. Tilladelser kan arves fra gruppen Alle brugere, fra standardgruppen (Min gruppe) eller fra den tilladelse, der er tildelt af sikkerhedsadministratoren. Blandt alle disse tilladelser bruges tilladelsen på højeste niveau, når brugeren har adgang til objektet. Brugerroller og tilladelser Din brugerrolle giver dig mulighed for at åbne den skuffe, der svarer til den pågældende rolle. Hvis du har tilladelsen EXECUTE, kan du oprette objekter til den pågældende skuffe. Hvis du f.eks. er dashboarddesigner, kan du oprette dashboards på siden Tilgængelige dashboards. Når du opretter et objekt, er du ejer af det pågældende objekt. Du har tilladelsen WRITE til objektet, og du kan angive tilladelserne for dette objekt for både Alle grupper og brugere i din gruppe. Hvis objektet stadig er under udarbejdelse, og du ikke ønsker at nogen skal have adgang til det endnu, kan du gøre det privat ved at lade alle tilladelser være umarkerede for både Alle brugere og grupperne. Når objektet er klar, skal du indstille standardgruppetilladelser (Min gruppe) til EXECUTE eller endda WRITE. Hvis du f.eks. opretter et dashboard til din gruppe, og dashboardet har kommentarer, ønsker du måske, at andre i din gruppe opdaterer kommentarerne. Selvom du er dashboarddesigner, kan du opleve, at hvis siden Tilgængelige dashboards indeholder dashboards, der er oprettet af (ejet af) andre dashboarddesignere, så kan du muligvis ikke se disse dashboards. Dette afhænger af dine gruppetilladelser og af de tilladelser på objektniveau, som disse ejere har angivet til deres dashboards. Om brugergrupper Brugergrupper er enheder, som sikkerhedsadministratorer benytter til at opdele funktionerne i Unified Intelligence Center. 55

62 Grupper og underordnede grupper Sikkerhed Ved at oprette brugergrupper fremskyndes processen med at klargøre brugere, når flere brugere har brug for samme adgang til dashboards og rapporter, eller når brugere skal have særskilte tilladelser og funktioner baseret på regionale eller organisatoriske krav. Brugergrupper har ikke indflydelse på, hvordan data gemmes i databasen. De bruges kun til at tildele tilladelser til alle brugermedlemmer i gruppen med én handling i stedet for at gentage samme handling for hver enkelt bruger. Den systemdefinerede gruppe Alle brugere Alle brugere er automatisk medlem af den systemdefinerede gruppe Alle brugere. Alle brugere vises altid i vinduet Administrer brugergrupper Sikkerhedsadministratoren kan ikke slette den. Systemdefineret administratorbrugergruppe Sikkerhedsadministratoren er automatisk medlem af den systemdefinerede gruppe Administratorer og kan tilføje andre sikkerhedsadministratorer i den. Der skal tilføjes yderligere sikkerhedsadministratorer i gruppen Administratorer. Selvom man har denne rolle, bliver man ikke automatisk medlem af gruppen. Brugerdefinerede brugergrupper Sikkerhedsadministratorer kan oprette et vilkårligt antal brugergrupper og tilføje brugere i dem. Blandt disse andre brugergrupper udpeges der en gruppe som brugerens Gruppe (også kaldet Min gruppe). Standardgruppe Efter de brugerdefinerede grupper er oprettet, kan systemadministratoren tilføje en bruger til enhver af disse grupper og konfigurere en af dem som brugerens standardgruppe (Min gruppe). Gruppen Alle brugere kan også vælges som standardgruppe. Ejeren af et objekt kan angive tilladelse til sin gruppe og til gruppen Alle brugere. Det er kun sikkerhedsadministratoren, der kan angive ekstra tilladelse til andre grupper eller enkelte brugere på siden Brugertilladelser. En brugers adgangstilladelse til et objekt er den højeste tilladelse, som brugeren får fra alle tilladelseskilderne. Grupper og underordnede grupper Regler for grupper og underordnede grupper En gruppe kan være både overordnet og underordnet. Gruppe 2 kan f.eks. være underordnet til Gruppe 1. Gruppe 2 kan også være overordnet til Gruppe 3. En gruppe skal ikke nødvendigvis have underordnede grupper. En gruppe kan have et vilkårligt antal underordnede grupper. En underordnet gruppe kan ikke være overordnet for sin egen overordnede gruppe, og en overordnet gruppe kan ikke være underordnet for sin egen underordnede gruppe. Gruppe 3 er f.eks. underordnet til Gruppe 1 og Gruppe 2. Gruppe 3 kan ikke også være overordnet til Gruppe 1 eller Gruppe 2. En gruppe kan have både grupper og brugere som underordnede. Gruppe 2 kan f.eks. være underordnet til Gruppe 1. Brugeren Lee kan være underordnet til Gruppe 1. Det kræves ikke, at en gruppe har en overordnet gruppe. 56

63 Sikkerhed Kør som Underordnede grupper arver ikke medlemmerne i deres overordnede grupper hvis en bruger tilføjes som et medlem af en gruppe, betyder det ikke, at brugeren også er medlem af de underordnede grupper. Gruppe 2 og Gruppe 3 er f.eks. underordnede til Gruppe 1. Sikkerhedsadministratoren tilføjer Bruger A som medlem af Gruppe 1. Bruger A bliver ikke automatisk medlem af Gruppe 2 eller Gruppe 3. For at gøre Bruger A til medlem af Gruppe 2 skal sikkerhedsadministratoren tilføje Bruger A som medlem af Gruppe 2. Kør som Sikkerhedsadministratorer kan vælge et navn på siden Brugerliste og klikke på Kør som. Dermed opdateres Unified Intelligence Center-websiden, så den afspejler den grænseflade, som brugeren har, når vedkommende er logget ind. Brug dette værktøj til at bekræfte, at brugerroller og tilladelser er konfigureret korrekt. Når du arbejder som en anden bruger, vises der øverst på siden både den identitet, du har logget på som, og den identitet, du arbejder som. Du kan ikke køre som dig selv. Du kan køre som bruger på ét niveau. En sikkerhedsadministrator kan ikke udføre Kør som Bruger A og derefter som Bruger A udføre Kør som for Bruger B. Klik på Stop Kør som øverst på siden for at forlade Kør som-tilstand. Logning af revisionsspor i Cisco Unified Intelligence Center Cisco Unified Intelligence Center understøtter nu logning af revisionsspor. Denne funktion giver dig mulighed for at få vist rækkefølgen af overvågningsposterne for de transaktioner, der er relateret til oprettelse, opdatering, redigering og sletning, som udføres på enhederne af en Unified Intelligence Center-server. Du kan få vist revisionssporene ved brug af standardrapporten Revisionsspor. Det er kun systemadministratorer, der som standard har adgang til og kan se denne funktion. Men en systemadministrator kan derefter give tilladelser til andre Unified Intelligence Center-brugere til at bruge denne funktion. Oversættelse af rapporten Revisionsspor understøttes ikke. 57

64 Vis logning af revisionsspor i Cisco Unified Intelligence Center Sikkerhed Vis logning af revisionsspor i Cisco Unified Intelligence Center Log på Unified Intelligence Center-rapporteringsgrænsefladen. Naviger til Rapporter > Standard > Intelligence Center Admin, og klik på Revisionsspor. Systemet åbner rapportfiltervinduet Revisionsspor. Angiv de nødvendige filterkriterier, og klik på Kør. Systemet viser rapporten Revisionsspor baseret på de filterkriterier, som du angav. Rapporten Revisionsspor Visninger: Denne rapport har tre gittervisninger - Ikke grupperet, Grupper efter - Enhedsnavn, Grupper efter - Brugernavn. Gruppering: Denne rapport har to grupperede visninger - grupperet og sorteret efter Bruger og Enhedsnavn. Den tredje visning er ugrupperet, hvilket også er standardvisningen for denne rapport. Værdiliste: CUIC-brugere, CUIC-handlinger, CUIC-enhedstyper. Databaseskematabeller, som dataene er hentet fra: CUICAUDITLOG CUICLOGEDENTITY Aktuelle felter i gittervisningen i rapporten Revisionsspor Aktuelle felter vises som standard i et rapportgitter, der er udarbejdet på baggrund af standardskabelonen. Du kan ændre dem. Aktuelle felter vises her i den rækkefølge (fra venstre mod højre), de som standard vises i i standardskabelonen. Kolonne (Felt) Hændelsestidspunkt Bruger Handling Enhedstype Beskrivelse Dato og klokkeslæt, hvor brugeren udførte handlingen i Unified Intelligence Center-systemet. Domænenavn og bruger-id på brugeren, der udførte en bestemt handling. Handling, der blev udført af en bruger, f.eks. OPRET, GEM, OPDATER, IMPORTÉR, EKSPORTÉR. Enhedstype, som brugeren udførte handlingen på. 58

65 Sikkerhed Eksempel på rapporten Revisionsspor Kolonne (Felt) Enhedsnavn Status Beskrivelse Kør som-bruger Server-IP Servernavn Beskrivelse Navnet på den specifikke enhed, som brugeren fik adgang til. Status for handlingen UDFØRT eller FEJL. Detaljeret beskrivelse af den udførte handling. Bruger-id for Kør som-brugeren, der udførte en bestemt handling. IP-adresse for Unified Intelligence Center-serveren. Værtsnavn for Unified Intelligence Center-serveren. Eksempel på rapporten Revisionsspor Følgende illustration er et eksempel på rapporten genereret fra skabelonen Revisionssporrapport. Figur 8: Eksempel på rapporten Revisionsspor Bedste fremgangsmåder for sikkerhed Hvis du gør brugeren til medlem af en eller flere andre grupper, skal du gøre en af disse grupper til brugerens standardgruppe og angive tilladelserne til standardgruppen højere end tilladelserne til gruppen Alle brugere. Højere tilladelser til standardgruppen har forrang for tilladelserne i gruppen Alle brugere. Individuelle brugertilladelser har forrang over gruppetilladelser. 59

66 Bedste fremgangsmåder for sikkerhed Sikkerhed 60

67 KAPITEL 8 Planlægning Planliste, side 61 Opret en plan for en rapport, side 62 Konfigurer en planlagt rapport, der skal sendes med , side 62 Konfigurer en rapport, der skal sendes til en fjernplacering, side 63 Planliste Du kan udføre følgende handlinger på siden Planliste: Filtrer/Ryd skriv et eller flere tegn, og klik på Filtrer for at begrænse listen. Klik på Ryd for at fjerne filteret. Opret åbner siden Opret/Rediger rapporttidsplan med tomme felter, hvor du kan definere en ny tidsplan. Brug denne side til at oprette eller redigere en plan for at e en rapport eller for at vise den på et dashboard og gemme en CSV-fil på en fjernplacering. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se: Opret en plan for en rapport, på side 62 Konfigurer en planlagt rapport, der skal sendes med , på side 62 Konfigurer en rapport, der skal sendes til en fjernplacering, på side 63 Rediger aktiveret, når en række er markeret, åbner siden Opret/Rediger rapporttidsplan, hvor du kan ændre en tidsplan. Slet aktiveret, når en række er markeret, beder om bekræftelse og sletter derefter tidsplanen. Hvis tidsplanen slettes, vises der en fejl, hvis du prøver at åbne den. Men du kan hente dataene ved at køre rapporten med samme dato- og tidsinterval, der er vist i den slettede planlagte rapport. Aktiver aktiverer tidsplanen. Deaktiver deaktiverer tidsplanen. Kør nu kører den planlagte rapport med det samme. Påvirker ikke det næste planlagte job. Opdater opdaterer planlistesiden, så den afspejler eventuelle ændringer. Hjælp Åbner onlinehjælp. 61

68 Opret en plan for en rapport Planlægning X lukker siden. Opret en plan for en rapport Følg disse trin for at oprette en plan for en rapport: Live-data understøtter ikke planlægning. Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 Klik på Opret under Planlægning. På fanen Generelle indstillinger skal du angive et navn i Plannavn for den planlagte rapport. Vælg en rapport ved brug af rullemenuen Rapporter. Marker afkrydsningsfeltet Angiv filter for at konfigurere filtrene. Hvis du vil bruge standardfilteret, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet. Klik på linket Angiv filtreringskriterier for at gå til siden Filterkonfiguration. Se Filtertyper, på side 26 for at få flere oplysninger. I afsnittet Varighed skal du klikke på kalenderikonet for at vælge Startdato og Slutdato. I afsnittet Gentagelse skal du angive hyppigheden for den planlagte rapport. Vælg én af følgende muligheder: Én gang angiv det tidspunkt på dagen, hvor rapporten skal genereres. Dagligt angiv antallet af dage, rapporten skal genereres. Ugentligt angiv antallet af uger og hvilke ugedage, rapporten skal genereres. Månedligt vælg en dag i måneden, og angiv antallet af måneder, rapporten skal genereres. Brug Sidste til at angive den sidste dag i måneden. I afsnittet Hyppighed skal du angive antallet af gange, rapporten skal genereres på de planlagte dage. Klik på Gem. Konfigurer en planlagt rapport, der skal sendes med I Planlægning skal du klikke på fanen for at oprette en plan for at e en planlagt rapport. Inden du begynder Konfigurer -serveren på Administrationskonsollen. Kontakt administratoren for at få hjælp eller se Cisco Unified Intelligence Center Administration Guide. 62

69 Planlægning Konfigurer en rapport, der skal sendes til en fjernplacering Trin 4 I feltet -distribution skal du klikke på Tilføj og angive modtagerens -adresse. Tip Gentag trin 1 for at tilføje flere modtagere. Ved brug af rullemenuen -visning skal du vælge den visning af rapporten, du vil e. Det er kun visningerne af typen Gitter, der kan vælges. I feltet -emne skal du angive tekst for emnelinjen. Ved brug af rullemenuen Filtype skal du vælge filtypen. Vælg en af følgende: INLINE HTML sender rapporten i HTML-format. Den historiske rapport har en øvre grænse på 8000 rækker. Realtidsrapporten har en øvre grænse på 3000 rækker. XLS sender rapporten som en vedhæftet Microsoft Excel-fil. Den historiske rapport har en øvre grænse på 8000 rækker. Realtidsrapporten har en øvre grænse på 3000 rækker. PDF sender rapporten som en vedhæftet PDF-fil. Vedhæftede PDF-filer har følgende begrænsninger: Den genererede PDF-fil har enten liggende eller stående retning. Standardindstillingen er liggende retning. Den genererede PDF-fil bruger standardskriftstørrelser: 10 pixel for liggende retning og 8 pixel for stående retning. PDF-filen omgår angivelserne for skriftstørrelse i gittervisningsredigering for at bevare udskriftsresultatet printervenligt. Den genererede PDF-fil bevarer de rækker, der passer ind på siden for den valgte retning. Rækker, der ikke er plads til på siden, afskæres. Der understøttes kun 1000 rækker for vedhæftede PDF-filer. Der sendes en , hvis den planlagte rapport overskrider 1000 rækker. Den genererede DPF-fil understøtter ikke tekstombrydning for kolonner. Når der er tale om længere tekster, kan du tilpasse kolonnebredden i gittervisningen for at undgå overlapning. Det skal dog bemærkes, at dette muligvis reducerer antallet af kolonner, der vises i PDF-filen. Trin 5 Klik på Gem. Konfigurer en rapport, der skal sendes til en fjernplacering I Planlægning skal du klikke på fanen Gem på en fjernplacering for at sende en rapport. 63

70 Konfigurer en rapport, der skal sendes til en fjernplacering Planlægning Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 7 Trin 8 På rullelisten Protokol skal du vælge SFTP for at etablere en sikker forbindelse til fjernplaceringen. På rullelisten Rapportvisning skal du vælge visningen af den rapport, der skal sendes. I feltet Vært skal du angive fjernplaceringens IP-adresse. Angiv et port-nummer for SFTP'en. Standardportnummeret er 22. Angiv et brugernavn for værten. Angiv en adgangskode for værten. I feltet Sti til mappen skal du angive placeringen på værten, hvor din.csv-fil skal gemmes. Klik på Gem. 64

71 INDEKS A Administratorbrugergruppe 55 K Kør som 57 B bedste fremgangsmåder 59 sikkerhed 59 brugere 57 Kør som 57 Brugergrupper 54, 55 Administratorbrugergruppe 55 Grupper 55 og tilladelser 54 Underordnede grupper 55 Brugertilladelser 54 skriv, læs og udfør 54 E execute, tilladelse 54 G R read, tilladelse 54 S sikkerhed 59 bedste fremgangsmåder 59 T Tilladelser 54 og brugergrupper 54 W write, tilladelse 54 gruppe 55 gruppen Alle brugere 55 IN-1

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1)

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Indstillinger for Unified Communications Self Care 2 Telefoner 4 Yderligere

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified CCX Web Chat Agent og Supervisor Desktop version 9.0(1)

Brugervejledning til Cisco Unified CCX Web Chat Agent og Supervisor Desktop version 9.0(1) Brugervejledning til Cisco Unified CCX Web Chat Agent og Supervisor Desktop version 9.0(1) Cisco Unified Contact Center Express Maj 2012 Hovedsæde i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Denne manual beskriver, hvordan man opretter og vedligeholder en beredskabsplan

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Hvordan bruges Avery Nordics Produkt Information System?

Hvordan bruges Avery Nordics Produkt Information System? Hvordan bruges Avery Nordics Produkt Information System? 1. Hvilke oplysninger kan du finde? Det er en portal til download af opdaterede produktdata og -billeder Avery-medarbejdere, partnere og kunder

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

localizations.problemwhiledeletingdescgrowltext = "Der opstod et problem under sletnin

localizations.problemwhiledeletingdescgrowltext = Der opstod et problem under sletnin // Translated by René Mølsted //////////////////////////////////////////////////////////////////// //////// //////// //////// Localization //////// //////// //////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Lynvejledning til Cisco Unity Connection Web-indbakken (version 9.x)

Lynvejledning til Cisco Unity Connection Web-indbakken (version 9.x) Lynvejledning Lynvejledning til Cisco Unity Connection Web-indbakken (version 9.x) Cisco Unity Connection Web-indbakke (version 9.x) Om Cisco Unity Connection Web-indbakken Styring af Web-indbakken Meddelelsesområde

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider

Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider Kalenderdeling i Outlook 2007 Baseret på information fra Microsofts online supportsider OBS: Det er en fordel for både dig og miljøet at du læser artiklen her på computerskærmen på den måde kan du let

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp September 2013 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende

Novell Vibe 3.4. Novell. 1. juli 2013. Hurtig start. Start af Novell Vibe. Lære Novell Vibe-grænsefladen og funktionerne at kende Novell Vibe 3.4 1. juli 2013 Novell Hurtig start Når du begynder at bruge Novell Vibe, kan det være en god idé at starte med at konfigurere dit personlige arbejdsområde og oprette et teamarbejdsområde.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1

ON!Track Web Brugermanual. Web Manual Version 1.1 ON!Track Web Brugermanual Web Manual Version 1.1 Indhold Kom godt i gang... 3 Hvad er ON!Track?... 3 Hvordan ser den overordnede ON!Track-proces ud?... 3 Hvordan tilføjes, redigeres og slettes en lokation?...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk Doro Experience til Doro PhoneEasy 740 Dansk Manager Indledning Brug Doro Experience Manager til at installere og håndtere applikationer på en Doro Experience ved hjælp af en webbrowser fra et hvilket

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 User Guide EPiServer 7 Platform Revision A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Om EPiServer-platformen 5 Kontrolpanel 5 Gadgets 8 Søge 17 Systemudvidelse 19 Live Monitor

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere