Forskning i Afd. Q Aarhus Universitetshospital, Risskov. Årsberetning for 2012 samt Forskningsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning i Afd. Q Aarhus Universitetshospital, Risskov. Årsberetning for 2012 samt Forskningsplan 2013"

Transkript

1 Forskning i Afd. Q Aarhus Universitetshospital, Risskov Årsberetning for 2012 samt Forskningsplan 2013 På Afdeling Q s forskningsudvalgs vegne Poul Videbech Professor, overlæge, dr.med. Risskov juli

2 Årsberetning for 2012 samt Forskningsplan for Afd. Q, Aarhus universitetshospital, Risskov Indledning Det er svært at få overblik over den forskning, der foregår i afdeling Q, fordi mange mennesker er involveret på kryds og tværs og forskningen ofte ikke foregår af officielle kanaler. Det er derfor et vigtigt formål med denne plan at gøre forskningen kendt og registreret både intern og ekstern i forhold til organisationen. Ved udformningen af planen er der ydermere foretaget en række valg, for at sikre, at den ikke skulle blive for voluminøs. Fx hvad forstår vi ved en forsker? Hvordan definerer vi et projekt? Disse valg er åbne for diskussion, men det har været forskningsudvalgets ambition, at planen trods alt er konsistent og tro overfor de valg, der er foretaget. Det er Afdelings Q s håb, at denne plan dels kan bruges til orientering overfor potentielle ansøgere til ledige stillinger i fremtiden, dels overfor allerede ansatte personaler, som forhåbentligt selv får lyst til at starte egne projekter eller være med i andres. Det er således vores ambition at styrke forskningen på alle niveauer og blandt alle faggrupper i afdelingen. Vi vil fremme den undrende afdeling, der reflekterer over egen praksis og videreudvikler denne på systematisk vis. Som noget nyt, er der i slutningen af rapporten vedhæftet en publikationsliste, hvor udtræk af Aarhus Universitets PURE-system viser peer-review ede publikationer samt formidling i populære tidsskrifter og bøger. 2. Oversigt over forskningsmedarbejdere Med forskningsmedarbejdere er forstået medarbejdere, som har været forskningsaktive (dvs. har publiceret i peer-review ede tidsskrifter, været aktiv i eller vejledt på projekter) i 2012, eller som har planlagt at være det indenfor de næste år. Aagaard, Jørgen. Overlæge, lektor, dr.med. Andersen, Diana. Psykolog Arendt, Mikkel. Cand.psych., lektor Bennedsen, Birgit. Overlæge, lektor, ph.d. Blaabjerg, Anne Helene Døssing. Psykolog Bøye, Rikke. Psykolog Bruun, Louise Melgaard. Psykolog Fentz, Hanne Nørr. Psykolog, ph.d.-studerende Freund, Charlotte. Overlæge Garde, Vibe. Sygeplejerske Gottlieb, Annemarie. Ledende psykolog Hansen, Poul Erik Buchholtz. Ledende overlæge Hansen, Vibeke. Psykolog 2

3 Jensen, Bo Søndergaard. Psykolog Kragh, Mette. Sygeplejerske Jørgensen, Helle Metha. Psykolog Kappel, Michelle Lind. Psykolog Ladegaard, Nicolai. Psykolog, ph.d.-studerende Larsen, Erik Roj. Overlæge, lektor, ph.d. Nielsen, Monica Stougaard. Psykolog, ph.d. O Toole, Mia S. Psykolog, ph.d.-studerende Pedersen, Christian Møller. Ledende psykolog Rosenberg, Nicole. Chefpsykolog, professor, ph.d. Straarup, Krista N. Psykolog Valbak, Kristian. Overlæge, lektor, ph.d. Vandborg, Sanne K. Psykolog, ph.d.-studerende Videbech, Poul. Professor, overlæge, dr.med. Wihlborg, Camilla Schultz. Sygeplejerske 3. Oversigt over ph.d.-studerende ved Afd. Q Ladegaard, Nicolai. Psykolog, ph.d.-studerende: Socialkognitive dysfunktioner hos patienter med depression. Vejledere: Poul Videbech, Erik Roj Larsen, Paul H. Lysaker, Dept. of Psychiatry, Indiana School of Medicine, Indianapolis, USA. O Toole, Mia S. Psykolog, ph.d.-studerende: Emotionskontrol og emotionsregulering. Vejledere: Esben Hougaard, Psykologisk Institut. Bobby Zachariae, Psykologisk Institut. Nicole Rosenberg. Anders Degn Pedersen, Vejlefjord Neurocenter. Fentz, Hanne Nørr. Psykolog, ph.d.-studerende: Perceived Control in Panic Disorder - the Origin and Influence of Panic Self-Efficacy. Vejledere: Esben Hougaard, Psykologisk Institut. Raben Rosenberg og Mikkel Arendt. Vandborg, Sanne K. Psykolog, ph.d.-studerende: Memory and executive functions in patients with obsessive-compulsive disorder. Vejledere: Per Hove Thomsen, Birgit Bennedsen og Anders Degn Pedersen, Vejlefjord neurocenter. Hartmann, Tue. Psykolog, ph.d.-studerende: En fmri undersøgelse af mennesker med OCD. Vejledere: Poul Videbech, Raben Rosenberg, Torben Lund, Center for Integrativ Neuroforskning, Aathus Sygehus. 4. Oversigt over delestillinger: Flere af ovennævnte medarbejdere er de facto delt mellem klinik og forskning, men ikke nødvendigvis de jure. En stor del af forskningen foregår også i fritiden. I 2012 var der: 1 professor: ½ forskning, ½ klinik 1 overlæge: ½ forskning, ½ klinik 1 overlæge: 2/5 forskning, 3/5 klinik 1 sygeplejerske: ½ forskning, ½ klinik 1 yngre læge: 1 dags forskning/uge 1 yngre læge: 1 dags forskning/uge 3

4 1 sygeplejerske: 1 dags forskning/uge 1 sygeplejerske: 1 dags forskning/uge 5. Afdelingens prioriterede forskningsområder de næste 5 år Følgende projekter er højt prioriterede i afd. Q og vil starte såfremt der opnås finansiering hertil enten fra Psykiatrien i Region Midt eller fra eksterne fonde. Grundforskningsprojekter Poul Erik Buchholzt Hansen, Raben Rosenberg, Gregers Wegener, Ove Wiborg: Transcranial Magnetic stimulation in FSL/FRL genetic rat model of depression: Neurotrophins and hippocampal neurogenesis. Translationelle projekter Ph.d. projekt: Læge NN og Poul Videbech: Det Danske ECT/MR projekt. En undersøgelse af om der sker forandringer i hjernen efter ECT: Hjerneskade eller neurogenese. Poul Videbech: Forudsigelse af opståen af PTSD ved hjælp af neuropsykiatrisk undersøgelse herunder MRI af danske Afghanistan veteraner. Poul Videbech, prof. Jens Christian Sørensen, Neurokirurgisk afd. Århus Sygehus, Erik Roj Larsen: Effekten af Deep Brain Stimulation overfor behandlingsrefraktær depression. Gregers Wegener, Poul Videbech, NN. A translational study of Toxoplasma gondii in depression: pathological mechanisms and putative intervention strategies. Klinisk forskning I afd. Q drejer den kliniske forskning sig først og fremmest om udforskning af sygdommene mani, depression, PTSD, OCD og personlighedsforstyrrelser. Mette Kragh, Camilla Wihlborg, Poul Videbech: Vågen-og lysterapi i behandlingen af den indlagte patient med moderat til svær depression behandlingseffekt, patientoplevelser og erfaringer med implementering i klinisk praksis Rasmus Hjuler, Poul Videbech, Simon Hjerrild, Gregers Wegener: Behandling af kronisk depression med ketamin et randomiseret dobbeltblindt kontrolleret studie. Poul Erik Buchholtz Hansen, Poul Videbech mfl. Den antidepressive virkning af korttidsintensiv behandling med lavfrekvent repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rtms) som add-on til konventionel antidepressiv medikamentel behandling hhv. ECT. Poul Videbech: Depression og SSRI-behandling under graviditeten: betydning for moder, fødsel og barn. Et samarbejde med prof. Niels Ulbjerg, afd. Y, Skejby sygehus, prof. Trine Brink Henriksen, afd. A, Skejby sygehus. Louise Melgaard Bruun og andre: Kognitiv remediering af patienter med affektive lidelser. Mikkel Arendt: Psykisk afvigende kriminelle i samarbejde med afd. R Udover disse flagskibe forventes en række mindre forskningsprojekter iværksat med medvirken af sygeplejersker, psykologer og yngre læger samt andre personalegrupper. 4

5 5.1 Fastlæggelse af mål for forskningsindsatsens ydelser, hvorledes disse monitoreres og hvilke indikatorer, der anvendes Målene for forskningsindsatsens ydelse er antallet af peer-review ede publikationer. 6. Plan for hvorledes forskningsresultater formidles til afdelingernes medarbejdere Resultaterne formidles via videnskabelige publikationer, foredrag, undervisning, deltagelse i psykiatriens forskningsdag og lokale forskningstemadage osv. Desuden prioriterer Afd. Q formidling via involvering af medarbejderne i konkrete projekter meget højt. Endelig vil man prioritere formidling vha. internettet. 7. Forskningssamarbejde med andre instanser På Translational Neuropsychiatry Unit, Aarhus Universitetshospital, Risskov, findes et forskningsmiljø, som bl.a. sikrer journalclubs, ph.d.-møder, diverse undervisning for alle forskere og specielt ph.d.-studerende, som måtte være interesserede heri. Dette tilbud gælder også personer ansat andre steder end TNU og på andre hospitaler og institutioner. Der samarbejdes i vidt omfang med Psykologisk Institut, blandt andre med professor Esben Hougaard og Thomas Nielsen, samt med Anders Degn, Hammel Neurocenter. Desuden er der etableret et samarbejde med seniorforsker Karen Thodberg, Dept. of Animal Health and Bioscience, Faculty of Agricultural Sciences, Aarhus Universitet vedr. en kontrolleret undersøgelse af anvendelsen af besøgshunde til demente på Danske plejehjem. Der foregår et intensivt samarbejde med Center for Integrativ Neuroforskning, Aarhus Sygehus, ved professor Leif Østergaard vedrørende de ph.d.-projekter der har med billedannende teknikker at gøre. 8. Samarbejde med andre psykiatriske afdelinger I forbindelse med DUAG-7-projektet samarbejdes der med en lang række psykiatriske afdelinger i hele Danmark. Tilsvarende samarbejder man i Det Nationale Skizofreniprojekt med en række afdelinger repræsenteret ved Bent Rosenbaum, Susanne Harder og Anne Køster. Der foregår også et samarbejde med Afd. M, AUH, Risskov, vedr. ovennævnte besøgshundeprojekt og med Lene Nyboes ph.d.-projekt vedr. metabolisk syndrom hos mennesker med skizofreni og med depression, hvor Poul Videbech er vejleder. Desuden er der et tilsvarende samarbejde med Afd. P vedr. Vibeke Bliksteds ph.d.-projekt om social kognition hos mennesker med skizofreni. Også på dette projekt er Poul Videbech vejleder. 5

6 Desuden er der en del andre projekter, hvor der samarbejdes med andre danske psykiatriske afdelinger. 9. Internationale samarbejder Som det fremgår, er der i forbindelse med flere af ovenstående projekter samarbejde med udenlandske forskere. Desuden foregår der et forskningssamarbejde i regi af EGATIN (European Group Analytic Training Institutions Network). Poul Videbech var medlem af bedømmelseskomiteen for det norske forskningsråd og tilknyttet det sino-danske samarbejde vedr. uddannelsen Neuroscience and Neuroimaging, Beijing, Kina. 10. Oversigt over igangværende forskningsprojekter Se også punkt 3 vedr. igangværende ph.d.-studier. For at afgrænse dette meget diffuse område er kun medtaget forskningsprojekter, hvor der foreligger en protokol, der enten er anmeldt til videnskabsetisk komite eller bedømt af denne komite eller anmeldt til datatilsynet eller til dyreforsøgstilsynet Ikke protokollerede projekter eller projekter, hvor protokol er under udarbejdelse er ikke medtaget. Ph.d.-projekter omtalt ovenfor er ikke nævnt igen. Listen er ikke nødvendigvis komplet, idet der kan være projekter, som ikke er opgivet til denne rapports forfattere. Monica Stougaard Nielsen, Annemarie Gottlieb, Michelle Lind Kappel, Sabina Palic: Monitoreringsprojekt på Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Bo Søndergaard Jensen, Annemarie Gottlieb, Samuel Olandersson, Jørgen Aagaard, Helle Metha Jørgensen: Monitoreringsprojekt på Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Behandling af danske veteraner. Poul Erik Buchholtz Hansen, Gregers Wegener, Marie Louise Hesselberg Pedersen, Raben Rosenberg: Transcranial magnetic stimulation in the FSL/FRL genetic rat model of depression Poul Erik Buchholtz Hansen Poul Videbech, Raben Rosenberg. Den antidepressive effekt af lavfrekvent højresidig prefrontal repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rtms) som supplement (add-on) til elektrostimulationsbehandling (ECT). En blindet randomiseret undersøgelse. Carsten René Jørgensen, Dorthe Berntsen, Charlotte Freund, Rikke Bøye, Kristine Godt, Loa Clausen, Birgit Bennedsen: Identitetsdefinerende selvbiografiske erindringer og life-scripts hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelser, OCD, spiseforstyrrelser og normal kontrol 6

7 Carsten René Jørgensen, Charlotte Freund, Rikke Bøye, Diane Andersen, Anne Helene Døssing Blaabjerg: Effekt af psykodynamisk psykoterapi ved behandling af borderline personlighedsforstyrrelse Vibe Garde: Udeblivelser og sene afbud fra ambulante samtaler i psykiatrien ved et ambulatorium for affektive lidelser. Forekomst og identifikation af prædiktorer Jørgen Aagaard, Klaus Muller Nielsen, Lene Halling Hastrup m.fl.: Opsøgende psykoseteam. En kasus/kontrol undersøgelse. Jørgen Aagaard, Klaus Muller, Vibeke Hansen, Leslie Foldager mfl.: Psykoedukativ gruppe behandling som supplement som recidiv profylakse ved periodisk depression. En randomiseret kasus kontrol undersøgelse Jørgen Aagaard, Ulla Væggemose, Lars Ehlers, Pernille Kølbæk m.fl.: Netværksfamilier til svært psykisk syge. Kasus - kontrol undersøgelse med to års opfølgning. Multicenter. Jørgen Aagaard, Skadhede S, Brændstrup Andersen M, Foldager L, Nielsen JA.: Opsøgende psykoseteams i Region Nord. En undersøgelse med to års opfølgning af de patienter, der tilknyttes Opsøgende psykoseteams i Region Nord Jørgen Aagaard, Søren Skadhede, Leslie Foldager, Povl Munk Jørgensen, Lars Ehlers, Lars Merinder, Frank Nissen m.fl.: Udviklingen af voksenpsykiatrien i Århus Amt/Region Midt, resp. Nordjyllands Amt/Region Nordjylland med særligt fokus dels på udbygning af service, dels på psykiatrisk og somatisk sygelighed og dødelighed efter kontakt til service. Rikke Krogh, Erik Roj Larsen, Michael Bauer, Tasha Glenn: Sunlight and bipolar disorder Erik Roj Larsen og Duag-gruppen i Danmark: Duag-7 Ole Mors, Peter McGuffin, Erik Roj Larsen, Per Bech, Peter Allerup, Rudolf Uher: GENDEP Kristian Valbak: Group Analytic Treatment in the Mental Health Service Kristian Valbak: Kvalitativ forskning knyttet til KISS-programmet ( Koordineret Intensiv teambaseret behandling af Suicidale og Selvskadende patienter ). Bent Rosenbaum, Anne Køster, Susanne Harder, Kristian Valbak: Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS) 7

8 Publikationer og formidling af personer ansat ved afdeling Q Det følgende er et udtræk af Aarhus Universitets PURE-system og er opdelt i peer-review ede publikationer samt formidling i populære tidsskrifter og bøger. Forskning - peer review Tidsskriftartikler Affective temperaments' relation to functional impairment and affective recurrences in bipolar disorder patients Kahr Nilsson, K., Straarup, K. N., Jørgensen, C. R. & Licht, R. W.2012 I : Journal of Affective Disorders.138, 3, s s. Augmenting Clozapine With Sertindole: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study Nielsen, J., Emborg, C., Gydesen, S., Dybbro, J., Aagaard, J., Haderup, K., Glyngdal, P., Fabricius, S., Thode, D., Lublin, H., Andersen, T., Damkier, P. & Taylor, D I : Journal of Clinical Psychopharmacology.32, 2, s Cognition and HPA axis reactivity in mildly to moderately depressed outpatients: a case-control study Krogh, J., Videbech, P., Renvillard, S. G., Garde, A. H., Jørgensen, M. B. & Nordentoft, M I : Nordic Journal of Psychiatry. Supplement.66, 6, s Cognitive-behavioural group treatment for a range of functional somatic syndromes: randomised trial Schröder, A., Rehfeld, E., Ørnbøl, E., Sharpe, M., Licht, R. W. & Fink, P.2012 I : The British journal of psychiatry : the journal of mental science.200, 6, s Correlations between Stroop task performance and white matter lesion measures in late-onset major depression Dalby, R. B., Frandsen, J., Mallar, C., Ahdidan, J., Sørensen, L., Rosenberg, R., Ostergaard, L. & Videbech, P.2012 I : Psychiatry Research.202, 2, s Database for ambulant psykiatrisk behandling Aagaard, J. & Perto, G I : Ugeskrift for Laeger.174, 42, s DEMO-II trial. Aerobic exercise versus stretching exercise in patients with major depression-a randomised clinical trial Krogh, J., Videbech, P., Thomsen, C., Gluud, C. N. & Nordentoft, M I : P L o S One.7, 10, s. e48316 Den Danske Depressionsdatabase Videbech, P., Ravnkilde, S. S. & Deleuran, A. 15 okt 2012 I : Ugeskrift for laeger.174, 42, s Do cognitive functions in obsessive-compulsive disorder change after treatment? A systematic review and a double case report Vandborg, S. K., Hartmann, T. B., Bennedsen, B. E., Pedersen, A. D., Eskildsen, A., Videbech, P. B. H. & Thomsen, P. H.2012 I : Nordic Journal of Psychiatry. Ej klar evidens for at kognitiv terapi er bedst ved skizofreni Aagaard, J.2012 I : Ugeskrift for Laeger.174, s Identity-related autobiographical memories and cultural life scripts in patients with borderline personality disorder Jørgensen, C. R., Berntsen, D., Bech, M., Kjølbye, M., Bennedsen, B. & Ramsgaard, S.2012 I : Consciousness and Cognition.21, s Lack of interaction between sertraline and lamotrigine in psychiatric patients: a retrospective study Christensen, J., Sandgaard, A. P., Sidenius, P., Linnet, K. & Licht, R. W.2012 I : Pharmacopsychiatry.45, 3, s Lithium: Still a Major Option in the Management of Bipolar Disorder Licht, R. W.2012 I : C N S Neuroscience & Therapeutics.18, s

9 Low-Frequency Right Prefrontal rtms Inferior to Electroconvulsive Therapy in Treating Depression on a Short Term? Buchholtz Hansen, P. E., Videbech, P., Rosenberg, R. & Vestergaard, P.2012 I : Journal of Electroconvulsive Therapy.28, 1, s Modafinil i behandling af depression Videbech, P.2012 I : Ugeskrift for laeger.174, 6, s Ny publikationspraksis fra Sundhedsstyrelsen? Videbech, P. & Damkier, P. 14 maj 2012 I : Ugeskrift for laeger.174, 20, s Outcome measurement in functional somatic syndromes: SF-36 summary scores and some scales were not valid Schröder, A., Ørnbøl, E., Licht, R. W., Sharpe, M. & Fink, P.2012 I : Journal of Clinical Epidemiology.65, 1, s Oxford textbook of community mental health Aagaard, J.2012 I : Acta Psychiatrica Scandinavica. Supplementum.126, 4, s. 305 Population Screening for Coronary Artery Calcification Does Not Increase Mental Distress and the Use of Psychoactive Medication Nielsen, A. D., Videbech, P., Gerke, O., Petersen, H., Jensen, J. M., Sand, N. P. R., Egstrup, K., Larsen, M. L., Mickley, H. & Diederichsen, A. C. P I : Journal of Thoracic Imaging. Phenomenological approaches in psychology and health sciences Davidsen, A. S.2012 I : Qualitative Research in Psychology. Risk factors for developing post-traumatic stress disorder following childbirth: a systematic review Andersen, L. B., Melvaer, L. B., Videbech, P., Lamont, R. F. & Joergensen, J. S.nov 2012 I : Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.91, 11, s Forskning Tidsskriftartikel Behandling med SSRI-antidepressiva under graviditeten Videbech, P.2012 I : Månedsskrift for almen praksis.90, 10, s Forskning - Konferenceabstracts Antidepressants during pregnancy and childhood behavioral problems Pedersen, L. H., Henriksen, T. B., Bech, B. H., Licht, R. W. & Olsen, J.2012 Efficacy vs pragmatic effectiveness trials in the long-term treatment of bipolar: The lamotrigine story Licht, R. W.2012 I : Bipolar Disorders. Supplement.14 In vivo alpha2-adrenoceptor-binding viser en forlænget effekt af elektrochok-behandling på den noradrenerge funktion i Göttingen minigrise Landau, A., Wegener, G., Alstrup, A. K. O., Jakobsen, S., Audrain, H., Møller, A., Simonsen, M., Gjedde, A., Videbech, P. & Doudet, D.8 nov 2012 Lamotrigine in bipolar disorders Licht, R. W.2012 I : Acta Neuropsychiatrica (Online).24, s. 19 Panic self-efficacy as a mediator of anxiety-related symptom change in cognitive behavioral therapy for patients with panic disorder Fentz, H. N., Hougaard, E., Rosenberg, N., OToole, M. S., Arendt, M. & Jensen, M. B.30 sep 2012 Social Cognitive Deficits in First-Episode Schizophrenia: Implications for CBT Bliksted, V. F., Fagerlund, B., Lund, T. E., Frith, C. D. & Videbech, P.30 aug

10 Forskning Posters FMRI study: Do social cognitive deficits in first-episode Schizophrenia affect the neural mentalising network? Bliksted, V. F., Fagerlund, B., Lund, T. E., Frith, C. D. & Videbech, P.8 nov 2012 FMRI study: Do social cognitive deficits in first-episode Schizophrenia affect the neural mentalising network? Bliksted, V. F., Fagerlund, B., Lund, T. E., Frith, C. D. & Videbech, P.8 nov 2012 Higher-order Social Cognition in Depression Ladegaard, N.2012 Hyppigheden af PTSD, angst og depression i efterforløbet af delirium hos tidligere intensivpatienter Svenningsen, H., Egerod, I., Tønnesen, E. K., Frydenberg, M., Christensen, D. & Videbech, P.2012 In vivo alpha2 adrenoceptor binding demonstrates a prolonged effect of electroconvulsive therapy on noradrenergic function in Gottingen minipigs Landau, A., Wegener, G., Alstrup, A. K. O., Jakobsen, S., Audrain, H., Møller, A., Simonsen, M., Gjedde, A., Videbech, P. & Doudet, D.3 jun 2012 Kognitive deficits og høj forekomst af psykisk sygdom ved patienter inficeret med hepatitis C Renvillard, S. G., Hjerrild, S., Leutscher, P. & Videbech, P.2012 Physical activity-levels in patients with first-episode schizophrenia Nyboe, L. & Videbech, P.2012 Prædiktorer for hyppigt forbrug af modtagelsen Aagaard, J.2012 Self-schematic differences between bipolar disorder and major depressive disorder Kahr Nilsson, K., Straarup, K. N. & Halvorsen, M Forskning Leder Happy New Year 2012 Munk-Jørgensen, P., Licht, R. W. & Christiansen, B.2012 I : Acta Psychiatrica Scandinavica.125, s Forskning Rapport Outpatient care and community support for persons with severe mental health problems. A comparison of national policies and systems in Denmark, England and the Netherlands Hoff, F., Knipsel, A., Schneider, J., Beeley, C., Aagaard, J., Putten, M., Keet, R. & Snuverik, S Trimbos Institut, Utrecht. Formidling Bøger Bipolar lidelse - en bog til mennesker med manio-depressiv sygdom og til deres pårørende. Licht, R. W., Straarup, K. N. & Vestergaard, P udg. København: Psykiatrifondens Forlag. Kognitiv Terapi: Nyeste Udvikling Arendt, M. (red.) & Rosenberg, N. (red.)2012 København: Hans Reitzel. 10

11 Formidling Bidrag til bog/antologi Affektive sindslidelser Licht, R. W.1998 Grundbog i psykiatri. Poulsen, H. D., Jørgensen, P. M. & Bolwig, T. G. (red.). Munksgård Danmark, s Er kravene til deltagerinformation en krænkelse af principperne for afgivelse af informeret samtykke? Aagaard, J. & Stenbøg, E. V.2012 Årsskrift Viborg: De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midt Fødselsdepression og parforholdet Videbech, P.2012 Fødselsdepression - der er hjælp at få.bogforlaget Frydenlund, s Hvornår skal man behandle fødselsdepression og hvordan? Videbech, P.2012 Fødselsdepression - der er hjælp at få.bogforlaget Frydenlund, s Kognitiv adfærdsterapi ved Generaliseret Angst (GAD) Rosenberg, N. & Arendt, M.2012 Kognitiv terapi nyeste udvikling. Arendt, M. & Rosenberg, N. K. (red.). København: Hans Reitzel, Kap. 8, s s. Kognitiv adfærdsterapi teori og metoder Rosenberg, N. & Arendt, M.2012 Kognitiv terapi nyeste udvikling. Arendt, M. & Rosenberg, N. K. (red.). København: Hans Reitzel, s s. Kognitiv miljøterapi Bliksted, V. F.2012 Kognitiv terapi - nyeste udvikling. Rosenberg, N. & Arendt, M. (red.). Hans Reitzel, Kap. 17, s Kognitiv terapi ved affektive lidelser Straarup, K. N.2012 Kognitiv terapi den nyeste udvikling. Rosenberg, R. & Arendt, M. (red.). Hans Reitzel Kognitiv adfærdsterapi ved socialfobi Rosenberg, N. & Arendt, M.2012 Kognitiv terapi nyeste udvikling. Arendt, M. & Rosenberg, N. K. (red.). København: Hans Reitzel, Kap. 7, s Medicinsk behandling af fødselsdepression og -psykose Videbech, P.2012 Fødselsdepression - der er hjælp at få.bogforlaget Frydenlund, s Neuropsykologiske perspektiver på kognitiv adfærdsterapi ved psykiatriske lidelser Bruun, L. M.2012 Kognitiv terapi, nyeste udvikling.hans Reitzel Kognitiv adfærdsterapi ved OCD Bennedsen, B., Johansen, M. K. & Jónsson, H.2012 Kognitiv terapi: Nyeste udvikling. Arendt, M. & Rosenberg, N. (red.). København: Hans Reitzel, Kap. 9, s Kognitiv adfærdsterapi ved panikangst og agorafobi Arendt, M. & Rosenberg, N.2012 Kognitiv terapi nyeste udvikling. Arendt, M. & Rosenberg, N. K. (red.). København: Hans Reitzel, Kap. 6, s Kognitiv adfærdsterapi ved selvmordsrisiko Pedersen, C. M. & Duel, M. K.2012 Kognitiv terapi. Nyeste Udvikling. Arendt, M. & Rosenberg, N. (red.). Hans Reitzel Positiv psykologi Pedersen, C. M.2012 Kognitiv terapi. Nyeste Udvikling. Arendt, M. & Rosenberg, N. (red.). Hans Reitzel Psykoterapeutisk behandling af fødselsdepression og -psykose Videbech, P.2012 Fødselsdepression - der er hjælp at få.bogforlaget Frydenlund, s Åbenhed og information er vigtigst Videbech, P.2012 Fødselsdepression - der er hjælp at få.bogforlaget Frydenlund, s

12 Formidling Tidsskriftartikel Fra en specialpsykologs hverdag Pedersen, C. M.2012 I : Psykolog Nyt.15 Formidling Antologi Fødselsdepression - der er hjælp at få Ammitzbøll, J., Gullestrup, L., Lindved, K., Madsen, S. A., Videbech, P. & Vinter, M Bogforlaget Frydenlund. Formidling Kronik Psykisk syge har også brug for senge Bauer, J., Middelboe, T., Videbech, P. & Rosenberg, R.27 feb 2012 Berlingske Tidende Rådgivning Bidrag til faglig redegørelse Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog: For personer med let til moderat depression eller let til moderat angst (medlem af arbejdsgruppe) Christensen, K. S., Strømming, M., Rosenberg, N., Damsbo, N., Videbech, P. & Luggin, R. 23 feb s.. Undervisning - peer review Bidrag til bog/antologi Kognitive behandlingsformer ved skizofreni Christensen, T. Ø., Vandborg, S. & Bliksted, V. F.2012 Kognitiv terapi - nyeste udvikling. Rosenberg, N. & Arendt, M. (red.). Hans Reitzel, Kap. 3, s

Forskningsplan for afd. Q

Forskningsplan for afd. Q Forskningsplan for afd. Q Indledning Det har været vanskeligt at få overblik over den forskning, der foregår i afdeling Q, fordi mange mennesker er involveret på kryds og tværs og forskningen foregår ofte

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00-09.45 27-08-2013 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 29-08-2013

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Undersøgelse af. Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression

Undersøgelse af. Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression Deltagerinformation Undersøgelse af Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression Den originale titel: Evalueringsplan for Pulserende ElektroMagnetiske Felter (PEMF) i et kohorte studie for

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Præsentation Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1 Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Ressourcerne Tre senge Case manager (læge) KISS-team med 6 medarbejdere (sygeplejersker, sosu-ass og ergoterapeuter) Psykoterapeuter

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Årsberetning for 2015 Forskningsplan for 2016

Årsberetning for 2015 Forskningsplan for 2016 Forskning i Afdeling Q Aarhus Universitetshospital, Risskov Årsberetning for 2015 Forskningsplan for 2016 På Afdeling Q s forskningsudvalgs vegne Erik Roj Larsen Overlæge, ph.d., konstitueret formand Risskov

Læs mere

Velkommen til Aalborg Psychiatric Summer School 2009

Velkommen til Aalborg Psychiatric Summer School 2009 Velkommen til Aalborg Psychiatric Summer School 2009 Aalborg Psykiatriske Sygehus, der er en del af Århus Universitetshospital afholder for 4. år i træk Aalborg Psychiatric Summer School i perioden 24.

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen 591 Psyke & Logos, 2002, 23, 591-596 TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? En anmeldelse af Birgitte Bechgaard, Hans Henrik Jensen og Thomas Nielsen: Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

Publikationer. Mentaliseringsbaseret terapi. Bonde, L. O. (red.). 1. udg. Århus: Klim, Kap. 2.3.2, s. 119-122 4 s.

Publikationer. Mentaliseringsbaseret terapi. Bonde, L. O. (red.). 1. udg. Århus: Klim, Kap. 2.3.2, s. 119-122 4 s. Niels Hannibal Lektor Musikterapi Center for dokumentation og forskning i musikterapi Institut for Kommunikation Det Humanistiske Fakultet Postaddresse: Kroghstræde 6 9220 Aalborg Ø Danmark Postaddresse:

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask Forskning i børne og ungdomspsykiatri Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask BUC's organisation * Ledende psykolog med reference til Centerledelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Følgende sygdomsgrupper

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Scientific publications. Poul Videbech.

Scientific publications. Poul Videbech. Scientific publications. Poul Videbech. List of peer reviewed articles in MEDLINE/PubMed indexed journals: 117. Adelborg K, Sundbøll J, Videbech P, Grove EL. The Risk of Thromboembolism in Users of Antidepressants

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen.

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Psykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk sygepleje FORSKNINGSKONFERENCE Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning Program 9:30-10:00 Registrering og kaffe 10:00-10:05 Velkomst ved sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, Psykiatrien,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Oplæg Psykiatrisk Dialogforum den 28. november 2013 Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Forskningsresultater omkring overdødelighed

Læs mere

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Forskningsplan

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Forskningsplan Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Psykiatrisk Center Ballerup December 2016 Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Forskningsplan 2017-2020 Mission Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373 Carsten Larsen 00:40:31 373 Thomas Kristensen 00:42:27 358 Albert Bruun 00:42:57 300 Jens Pedersen 00:44:32 322 Kasper Bødker 00:44:45 330 Henrik Skøtt 00:46:53 388 Stefan Berg 00:48:22 380 Mads Andreasen

Læs mere

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Side 1 (42) Center for Register-forskning, Aarhus Universitet Thomas

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose Psykose er en psykisk tilstand, hvor man ikke kan skelne fantasi fra virkelighed. Psykosen kan komme pludseligt eller udvikle sig langsomt. Der

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Spørgsmål og svar. Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet.

Spørgsmål og svar. Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Spørgsmål og svar Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Nærværende information og vejledning er til dig, som er psykiater, psykiatrisk sygeplejerske eller som på anden måde

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026

Årsrapport for 2005. P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026. Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS årsrapport for 2005 Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 HoNOS Årsrapport for 2005 P. Bech J. Bille L. Lindberg S. Waarst Psykiatrisk Forskningsenhed 2026 Dyrehavevej 48 3400 Hillerød Telefon Telefax

Læs mere