- forskningsresultater fra positiv psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- forskningsresultater fra positiv psykologi"

Transkript

1 ARBEJDSGLÆDE - forskningsresultater fra positiv psykologi Af cand.psych. Ebbe Lavendt FOKUS PÅ ARBEJDSGLÆDE Konklusionen på en lang række forskningsresultater om arbejdsglæde og beslægtede forhold er, at der er klare sammenhænge mellem lykke, høje mål, gode præstationer, stor vedholdenhed og stor tilfredshed med arbejdet. Lykkelige medarbejdere er mere produktive, sunde og lever længere. F.eks. viser undersøgelser, at lykkelige mennesker er markant mere tilfredse med deres arbejde end mindre lykkelige mennesker. Forskningsresultater viser også, at større lykke afføder mere produktivitet og større indkomst (Seligman, 2004, 55-56; se også Rose, 10. januar 2005). Voksne, der bringes i god stemning, vælger højere mål, præsterer bedre og fortsætter længere (Seligman, 2004, 56). Måske er det en del af forklaringen på, at lykkelige medarbejdere får bedre evalueringer af deres overordnede og højere løn (Seligman, 2004, 56). Selv Deutsche Bank forholder sig til lykke og sundhed. I deres nye rapport, The Happy Variety of Capitalism, råder banken de vestlige landes regeringer til at øge lykken. Det vil ikke blot højne tilfredsheden i befolkningen, men vil samtidig også øge sundheden og produktiviteten (Rothenborg, 18. maj 2007). Dette fokus på trivsel og lykke vil brede sig i de kommende år i hvert fald hvis vi skal tro den administrerende direktør for analyseinstituttet Gallup i USA, Jim Clifton. Clifton forudser, at arbejdspladser i fremtiden vil fokusere mindre på tal, data og andre neoklassisk-økonomiske instrumenter og i stedet fokusere mere på de ansattes trivsel og lykke - ikke mindst ved hjælp af værktøjer inden for coaching og positiv psykologi. Clifton er endda så sikker på, at denne tendens vil slå an, at han efter eget udsagn er villig til at satse sit eget job og virksomheden (Rothenborg, 14. maj 2007). DEN POSITIVE PSYKOLOGI OG ARBEJDSGLÆDE Ved at fokusere på arbejdsglæde i modsætning til stress og sygefravær retter vi vores opmærksomhed mod det, vi gerne vil skabe i modsætning til det, vi gerne vil undgå (Go'morgen Danmark 17. maj 2007). Det er et skift i fokus væk fra problemer og mangeltænkning og hen imod løsninger og ressourcetænkning. 1

2 Et tilsvarende skift i fokus finder sted inden for psykologien. Siden Anden Verdenskrig har psykologi primært fokuseret på det syge, det dysfunktionelle, svagheder, fejl og mangler. Af den grund handler megen psykologi om at hjælpe mennesker med at mindske ubehag og lære at fungere normalt. Som et hårdt tiltrængt supplement hertil er der opstået en ny videnskab den såkaldte positive psykologi. Positiv psykologi er kort fortalt videnskaben om optimal menneskelig funktion dvs. videnskaben om hvornår vi trives og præsterer optimalt. Den positive psykologi har tre primære forskningsområder: undersøgelser af positive følelser, styrker og dyder samt velfungerende fællesskaber. I løbet af de sidste 8-9 år er der under den overskrift lavet meget omfattende psykologisk forskning i lykke og andre beslægtede forhold herunder arbejdsglæde (Go'morgen Danmark 17. maj 2007). En central skikkelse inden for denne forskning, er den tidligere formand for den amerikanske psykologforening, Martin Seligman. Seligman forsker i happiness (som ofte oversættes med lykke) og inddeler begrebet i tre delelementer: 1) nydelse, 2) engagement og 3) mening. Med inspiration fra Seligman kan arbejdsglæde defineres som det at nyde et arbejde, som du er fuldt ud engageret i og kan se en klar mening med (for en lignende definition af lykke se Ben-Shahar, 2007). De tre spor til arbejdsglæde 2

3 1. DET NYDELSESFULDE ARBEJDSLIV Det første spor til arbejdsglæde er det nydelsesfulde arbejdsliv. Det handler om at opleve positive følelser af nydelse og behag i forbindelse med dit arbejde (se eventuelt Rothenborg, 18. maj 2007) - f.eks. ved at socialisere med kollegaerne, være med på de sjove opgaver, stige i graderne og få mere i løn. Lønnen har egentlig ikke så meget at sige, som nogle måske tror. Nylige ændringer i en ansats løn kan forudsige jobtilfredsstillelse, men gennemsnitlige lønniveauer gør det derimod ikke (Seligman, 2004, 65). Lidt firkantet udlagt vil det sige, at mange ansatte oplever større tilfredshed ved at stige i løn end ved at ligge stabilt på et højt lønniveau. Langt vigtigere end løn er forholdet til kollegaerne. Det er faktisk det allermest afgørende for de fleste menneskers arbejdsglæde. Gallup organisationens forskning viser, at hvis der er en på din arbejdsplads, som du er meget tæt på og betragter som din bedste ven, vil du være meget mere tilbøjelig til at nyde dit arbejde (Rose, 10. januar 2005; se også Rothenborg, 20. maj 2007). I forhold til det nydelsesfulde arbejdsliv og herunder følelser er der nogle interessante kønsforskelle. Kvinder bliver dobbelt så ofte depressive som mænd. Til gengæld oplever kvinder også betydeligt flere positive følelser hyppigere og mere intenst - end mænd gør (Rose, 10. januar 2005). Lidt groft sagt har kvinder et mere ekstremt følelsesliv, mens mænd er gjort af stenet jord (Seligman, 2004, 73). Søger du kun at skabe arbejdsglæde gennem positive følelser som nydelse og behag, vil du før eller siden støde ind i tomhed (Go'morgen Danmark 17. maj 2007). Du vænner dig nemlig ret hurtigt til alle de gode ting på din arbejdsplads og begynder at tage dem for givet. Derfor bør du som supplement til det nydelsesfulde arbejde også fokusere på engagement og mening. 2. DET ENGAGEREDE ARBEJDSLIV Det engagerede arbejdsliv handler om at blive optimalt udfordret og opleve den såkaldte flow-tilstand. Flow er en lyksalig tilstand, hvor alting ligesom kører for dig. Du er absorberet i dit arbejde og ænser ikke tiden. Man kan sige, at du er blevet ét med dit arbejde og oplever måske en lethed ved at udføre det. Dette er netop ikke en stresstilstand (Go'morgen Danmark 17. maj 2007; se også Rothenborg, 18. maj; 20. maj 2007). Du kan opleve flow, når du er engageret i dit arbejde eller i en hobby. Almindeligvis har vi flere af den slags oplevelser på arbejdet end derhjemme (Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989; se også Ben- Shahar, 2007). For at komme i flow-tilstanden kræver det, at du bliver passende udfordret i forhold til dine styrker, at dine foretrukne arbejdsmetoder bliver respekteret, at du kan koncentrere dig og føle, at du er i kontrol, at der er et klart mål med den aktivitet, du er i gang med, og at du får umiddelbar feedback på dine 3

4 fremskridt (Boniwell, 2006, 25; Go'morgen Danmark 17. maj 2007; Rose, 10. januar 2005; Rothenborg, 18. maj 2007). I nogle job er det muligt at tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at du oftere oplever flow. Du kan f.eks. sætte klare mål og udfordre dig selv også når arbejdet ikke kræver det. Du kan påtage dig mere ansvar og involvere dig mere i den del af dit arbejde, du finder allermest interessant. Du kan forsøge at være med på projekter fra den første idé til det færdige resultat. Du kan også prøve at finde ud af, hvad dit arbejde betyder for andre. Eller du kan tage initiativer og lede efter områder, hvor du kan bidrage mere til kollegaerne og arbejdspladsen (Ben-Shahar, 2007; se også Rothenborg, 14. maj 2007). 3. DET MENINGSFULDE ARBEJDSLIV Det tredje spor til arbejdsglæde er det meningsfulde arbejdsliv. Det handler om at gå op i noget, der er større end dig selv. Det kan f.eks. være et fællesskab, en sag, en inspirerende vision eller en mission. Det kan også være at få lov til at bruge en del af din arbejdstid på velgørende arbejde (Go'morgen Danmark 17. maj 2007; Rothenborg, 15. maj 2007; 18. maj 2007; 20. maj 2007; se også Rose, 10. januar 2005). Forskning af Kennon Sheldon og Linda Houser-Marko viser, at når man går op i aktiviteter, der er personligt meningsfulde, har det en positiv indvirkning på andre områder af ens liv, som ikke direkte har noget med sagen at gøre. Mennesker, der kan identificere en række mål, som repræsenterer deres interesser og værdier, er i stand til at fungere mere effektivt, fleksibelt og integrerende på alle områder i deres liv (Ben-Shahar, 2007). Anden forskning af Wrzesniewski viser ligeledes, at især ansatte, der er højt placeret i det organisatoriske hierarki, er mere tilbøjelige til at opleve deres arbejde som et kald (Ben-Shahar, 2007). SUNDHED OG FOREBYGGELSE Lykke og dermed sandsynligvis også arbejdsglæde - har ifølge psykologisk forskning indflydelse på sundhed. Lykkelige mennesker har bedre sundhedsvaner, lavere blodtryk og mere krigeriske immunforsvar end mindre lykkelige mennesker. Lykkelige mennesker søger og absorberer desuden flere informationer om sundhedsfarer. Det giver et utvetydigt billede af lykke, som en forlænger af livet og en forbedrer af sundhed (Seligman, 2004, 55). Forhold som optimisme og håb er ligeledes forbundet med bedre fysisk sundhed og større modstandskraft over for depression, når triste begivenheder finder sted (Seligman, 2004, 102). I en amerikansk undersøgelse havde optimister i gennemsnit 19 % længere levetid end pessimister (Seligman, 2004, 22; se også Rothenborg, 14. maj 2007)! Optimisme og håb er også forbundet med bedre arbejdspræstationer især i udfordrende stillinger (Carver & Scheier, 2002; Seligman, 2004, 4

5 102). Optimister har desuden en tilbøjelighed til at opfatte deres problemer som forbigående, mulige at løse og situationsspecifikke. I modsætning hertil er pessimister otte gange så tilbøjelige til at blive deprimerede, når der sker noget skidt. De har dårligere helbred og dør tidligere. Pessimister sidder desuden generelt i dårligere stillinger, end deres talenter berettiger dem til. De har mere ustabile forhold til andre mennesker og er tilbøjelige til at mene, at deres problemer varer evigt, underminerer alt, hvad de foretager sig, og ikke er til at håndtere (Seligman, 2004, 38). Den gode nyhed for pessimisterne er, at optimistisk forklaringsstil kan optrænes. Kort fortalt handler det om at forklare sine succeser med vedvarende, generelle og interne forhold og at forklare eventuel modgang med midlertidige, specifikke og udefrakommende forhold. Eksempelvis kan en optimist tænke: Mit møde i sidste uge gik rigtig godt, fordi jeg (intern) altid (vedvarende) er god til at formidle mine budskaber til andre (generelt). Eller: Mit møde i sidste uge gik dårligt, fordi de andre (ekstern) for en gangs skyld (midlertidig) ikke viste interesse for sagen (specifik) (Tingleff, 2006, 52-53; se også Go'morgen Danmark 17. maj 2007). Et eksempel på pessimisme, der blev vendt til optimisme, er en afdeling på 140 medarbejdere i TDC, der arbejdede systematisk med at forbedre deres arbejdsglæde ved hjælp af aktiviteter fra positiv psykologi. Efter et par måneders intensivt arbejde oplevede nogle medarbejdere, som tidligere havde vurderet sig som relative pessimister, at de begyndte at nærme sig noget af det, de selv ville kalde lidt optimisme i deres tilværelse. Livet var ligesom blevet grønnere. Ved at tale om tingene på nye måder havde de givet en masse faglig inspiration til hinanden. Indsatsen hjalp også mennesker, der tidligere havde haft svært ved at arbejde sammen til bedre at acceptere hinandens forskelligheder (Go'morgen Danmark 17. maj 2007; Ginnerup, 2007; Rothenborg, 14. maj 2007). Ud over de positive virkninger af optimisme har forebyggelsesforskere opdaget, at visse andre menneskelige styrker også kan fungere som stødpuder mod belastninger. Det gælder bl.a. håb, fremtidsorientering, mod, sociale færdigheder, tro, arbejdsmoral, ærlighed, vedholdenhed, evne til flow og indsigt (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, 2004, 41-42). Store fremskridt på forebyggelsesområdet er i det hele taget i overvejende grad kommet fra fokus på at opbygge styrker, kompetencer og evner i stedet for at korrigere svagheder. Du og din arbejdsplads kan derfor med fordel fokusere på at udvikle jeres styrker. UDVIKLING AF STYRKER En styrke kan forstås som en naturlig evne til at handle, tænke og føle på måder, der tillader dig at fungere og præstere optimalt, når du forsøger at opnå resultater, som du værdsætter (Linley & Harrington, 2006). Undersøgelser viser, at den næstvigtigste årsag til jobtilfredshed er, om du får lov til at gøre det, du er bedst til hver dag (Rose, 10. januar 2005) - dvs. om du har mulighed for at bruge dine styrker eller ej. 5

6 Desværre investerer mange arbejdsplader megen tid og mange ressourcer i at identificere medarbejdernes svagheder og efterfølgende at forbedre dem bl.a. ved at sende de ansatte på kurser i det, de er dårlige til. Det har længe været den mest gængse måde at skabe udvikling på; men tilsyneladende er det lettere, hurtigere og forbundet med større arbejdsglæde at lade medarbejdere dyrke det, de i forvejen er gode til. Det er eksempelvis lettere, hurtigere og mere lystfyldt for en ordblind elektriker at kompensere for sit handicap ved at lade en kollega læse de svære tekster og i stedet selv fokusere på at blive endnu dygtigere til at trække kabler. Forklaringen er muligvis, at hjernen simpelthen fungerer bedre, når den har det godt. Positive følelser menes at udvide mulighederne for at opbygge kompetencer (Rothenborg, 18. maj 2007). Gennem videnskabelige forsøg har Seligman og andre vist, at man ved at identificere og bruge en af sine største styrker på en ny måde hver dag i en uges tid kan øge sin lykke. For mange af forsøgspersonerne i Seligmans eksperiment varede effekten faktisk ved i over et halvt år! Det skyldtes, at de uden at blive bedt om det - blev ved med at finde på nye måder, hvorpå de kunne bruge deres styrker. Hvis du vil identificere dine egne karakteristiske styrker, kan du f.eks. spørge dine kollegaer eller din leder, hvad de synes, du er god til. Alternativt kan du besvare en veldokumenteret styrketest på internettet (f.eks. VIA Strengths, Clifton Strengthsfinder eller Personality Strengths). Prøv eventuelt i den kommende uge hver dag at anvende en af dine største styrker på arbejdet. Du må meget gerne forsøge dig med nye måder at anvende din styrke på. Det vil med ret stor sandsynlighed øge din arbejdsglæde. Seligman siger lige ud, at hvis vi vil have høj produktivitet og høj tilfredshed, skal vi finde ud af, hvad folk er bedst til og indrette deres job, så de kan bruge deres styrker, så meget som muligt (Rose, 10. januar 2005; se også Rothenborg, 14. maj 2007). Den påstand er ikke bare hentet ud af den blå luft. I forhold til produktivitet viser nye undersøgelser, at næsten halvdelen af præstationsniveauet på en arbejdsplads kan forklares med henvisning til de fire psykologiske forhold: håb, optimisme, selvtillid og ukuelighed. Forstærker man disse forhold, forbedrer man arbejdspladsens resultater (Go'morgen Danmark 17. maj 2007; Rothenborg, 14. maj 2007). Og mht. tilfredshed viste en årlig klimamåling i TDC eksempelvis, at afdelingen, der havde arbejdet med positiv psykologi kombineret med andre aktiviteter fik en markant fremgang i klimamålingen set i forhold til sammenlignelige enheder i TDC. En af de udslagsgivende årsager, der blev peget på i forhold til at fremme arbejdsglæden, var netop afdelingens systematiske arbejde med aktiviteter fra positiv psykologi (Go'morgen Danmark 17. maj 2007; se også Rothenborg, 14. maj 2007). 6

7 HVORDAN KOMMER DU I GANG? Langt de fleste mennesker kan øge deres arbejdsglæde et trin eller to på diverse måleskalaer. Ønsker du at øge din eller andres arbejdsglæde, har vi i dag med forskningen i positiv psykologi viden om, hvordan det kan lade sig gøre. Der er ofte kun tale om små skridt, men dog sikre skridt i den rigtige retning (se eventuelt Rothenborg, 13. maj 2007; 15. maj 2007). En af de nemmeste måder, hvorpå du kan øge din arbejdsglæde, er hver eftermiddag i slutningen af arbejdsdagen at notere tre gode ting, du synes, der er sket for dig i løbet af dagen, og hvorfor det gik godt. Dette er en pålidelig og videnskabeligt velundersøgt øvelse, som gør de fleste mennesker vedvarende lykkeligere (Rose, 10. januar 2005). Medarbejdere fra TDC prøvede en tilsvarende øvelse. De forpligtede sig til, at de selv og en makker hver fyraften skulle skrive tre ting ned, der havde gjort dem glade i løbet af dagen. Efter at have gjort det konsekvent i to uger begynder man at tænke mere positivt hele dagen har vicedirektør Henrik Amsinck senere fortalt journalist, Michael Rothenborg, fra Politiken (Rothenborg, 14. maj 2007). Groft sagt skyldes det, at når hjernen bliver brugt, danner den forbindelser mellem cellerne såkaldte neurale netværk. Jo mere du bruger visse forbindelser, jo kraftigere bliver de. Billedlig talt danner du en Autobahn inde i hovedet henover de gamle veje. Efterfølgende er det nemmere for reaktioner at køre ad den nye, brede vej frem for ad de gamle veje (se også Rothenborg, 14. maj 2007). På den måde starter du en selvforstærkende udvikling. Henrik Amsinck citeres også for at sige: Det her er dybest set godt købmandskab, fordi det er så effektivt et redskab i medarbejderes personlige udvikling. Man kan måle fordelene i kroner og øre. Der er en tendens til, at vi tror, at kun piller eller kompliceret rocket science kan påvirke psyken positivt. Men små simple råd kan altså også have en ret stor samlet effekt (Rothenborg, 14. maj 2007). REFERENCER Ben-Shahar, Tal (2007). Happier. Finding Pleasure, Meaning and Life's Ultimate Currency. McGraw Hill. Boniwell, Ilona (2006). Positive Psychology in a Nutshell: A balanced introduction to the science of optimal functioning. London: PWBC. Carver, C. S.; & Scheier, M. F. (2002). Optimism. I C. R. Snyder & S. J. Lopez (red.), Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press. Csikszentmihalyi; & LeFevre (1989). Optimal Experience in Work and Leisure. Journal of personality and social psychology, 56(5),

8 Ginnerup, Lars (2007). "Sådan gør man utilfredse medarbejdere lykkelige". Go'morgen Danmark (17. maj 2007). Glade medarbejdere laver mere. Derfor sender store firmaer deres medarbejdere på 'Tænk positivt-kurser'. gomorgen.tv2.dk Linley; & Harrington (2006). Playing to your strengths. The Psychologist, 19, Myszak, Anders; & Nørby, Simon (2006). Positiv psykologi. Psykolog Nyt, 16, Rose, Charlie (2005). January 10, Charlie Rose with Stephen P. Cohen & Rashid Khalidi; Claudia Wallis, Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi & Alan Krueger. Rothenborg, Michael (13. maj 2007). Byen, som de gjorde lidt lykkeligere. Politiken, 1-2. Rothenborg, Michael (14. maj 2007). Fokus på lykke kan betale sig. Politiken, Arbejdsliv, 9. Rothenborg, Michael (14. maj 2007). 'Tænk positivt' - kliche eller genialitet? Politiken, Arbejdsliv, 9. Rothenborg, Michael (15. maj 2007). Kan man se på lykken som et produkt? Politiken, Etik, 8. Rothenborg, Michael (15. maj 2007). Opskriften på lykke er fundet - måske. Politiken, Etik, 8. Rothenborg, Michael (18. maj 2007). Det offentlige vil øge vores livsglæde. Politiken, Indland, 5. Rothenborg, Michael (18. maj 2007). Lykkeligere elever er bedre til at lære. Politiken, Indland, 5. Rothenborg, Michael (20. maj 2007). Det ved vi ikke om Lykken. Politiken, Videnskab, 3. Seligman, Martin, E. P. (2004). Lykkens psykologi. København: Aschehoug Dansk Forlag. Seligman, Martin; & Csikszentmihalyi, Mihaly (2000). Positive psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, Tingleff, Henrik (2006). Kognitiv Terapi - metoder i hverdagen. København: Books on Demand GmbH. 8

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION VED PH.D.-STIPENDIAT EBBE LAVENDT, INSITUT FOR LEDELSE OG VIRKSOMHEDSSTRATEGI, SDU EBL@SDU.DK, WWW. SDU.DK Viden om positiv

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Langtidsfriske medarbejdere

Langtidsfriske medarbejdere Langtidsfriske medarbejdere - skab de bedste betingelser for trivsel og effektivitet Det er da påfaldende at mange ledere bruger 80% af deres ledertid på de 20% (eller mindre) af medarbejderne, som på

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Eksamen nr. 1. Psykologi B

Eksamen nr. 1. Psykologi B 2014 De gymnasiale uddannelser Psykologi B Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 24 timer Eksamination og votering: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven lav en synopsis - Se video: Eksamen 1 - Diskuter

Læs mere

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder. Det gode liv Glæde, håb og personlige styrker Psykolog Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program Det gode liv om glæde, håb og personlige styrker 1. Del 13.15 14.30

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer

Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Små skridt med stor effekt fremdrift motiverer Ved du hvad dine medarbejdere tænker om deres job? Kender du deres indre arbejdsliv? Hvad de faktisk føler hver dag på jobbet? Hvad der gør dem glade og hvad

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Om rammer for et godt arbejdsliv Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvorfor har du det (sandsynligvis) sådan? Gener: kilder til 40-50 % af din trivsel Det skyldes,

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Hvis din hest er død - så stå af Coaching for lærere og pædagoger KARINA LANGE Akademisk Forlag 01-168_9788750041634.indd 1 27/01/10 13:19:18 Hvis din hest er død så stå af. Coaching for lærere og pædagoger

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Program. Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker. - 3 værktøjer/øvelser. Casper Burlin/Liselotte Rasmussen Teknologisk Institut

Program. Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker. - 3 værktøjer/øvelser. Casper Burlin/Liselotte Rasmussen Teknologisk Institut Program Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker - hvordan finder man sine styrker - Hvad kan styrker bruges til? - Erfaring fra en arbejdsplads - 3 værktøjer/øvelser Casper Burlin/Liselotte

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE

KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE KORT INTRODUKTION TIL ARKETYPEBESTEMMELSE side 1 Critical Incident-metoden Den bedste metode til arketypebestemmelse er den såkaldte Critical Incident-metode, der i motivations-sammenhæng blev udviklet

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Psykolog og forfatter Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program. Inklusion Kl. 9 10.30 Pædagogisk relationsarbejde

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

*Flow-teorien, hører til inden for den positive psykologi. *Flow-teorien blev opfundet af ungareren Mihaly Csikszentmihalyi i 1990. *Anvendelse: *Stressbehandling, organisationsudvikling, pædagogiske omr.

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset Side 4 Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Indholdsfortegnelse Om forfatterne... s. 6 Forord... s. 7 Positiv psykologi og styrker... s. 7 Materialets mål... s. 8 De 24 styrker...

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Leg, læring og kreativitet. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014

Leg, læring og kreativitet. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 Leg, læring og kreativitet Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 Faglighed og trivsel som gensidige forudsætninger Succes som øget kompetence / faglighed Succes

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kun ganske få glædesstudier.

Kun ganske få glædesstudier. Depression Glæde 26-02-2015 Med psykomotorik og positiv psykologi Berit Svart Psykomotorisk terapeut, Pb 40.000 depressionsstudier Kun ganske få glædesstudier. 1 Glæde er en af grundfølelserne: Kærlighed-Sorg

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Anden fælles akademidag WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Indhold i workshoppen Inddragelse og involvering oplæg Afprøvning af dialogmetoder

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 16-01-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 16-01-2015 Flow i studie-

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Konference i neuropædagogik - Hjørring Jørgen Lyhne 26. marts 2009 Skat... er det dig der kører i dag? 1. Oplæg om Positiv Psykologi Hvad er positiv psykologi, det gode liv, lykke Positiv psykologi

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN

MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Spil MOTIVATIONSSPIL TIL BEDRIFTEN Bliv klogere på dine medarbejdere og kolleger Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Motivationsspillet

Læs mere

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten

Fakta NLP Terapeuten NLP Terapeuten NLP Terapeuten Fakta Kommunikation er den afgørende faktor for, om du lykkes med dine mål og dit liv. Uddannelsen handler om, hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, og om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Sådan får du booket. flere møder!

Sådan får du booket. flere møder! Sådan får du booket flere møder! Mødebooking er en svær disciplin, som kræver øvelse at mestre. Det handler grundlæggende om at forstå menneskets psykologi og forskellige sindstilstande. Disse spiller

Læs mere

Kender du dit livs retning?

Kender du dit livs retning? Kender du dit livs retning? Vision til evolution Mål, værdier og passioner giver dig retningen og starten Hvor starter din rejse? Er det først retningen eller er det startstedet? Det er hverken retning

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet.

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Drengeakademiet - FØA- 2014 1 Drengeakademiet er en ny inklusionsindsats,

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

Kogebog for god nordisk skoleudvikling

Kogebog for god nordisk skoleudvikling Kogebog for god nordisk skoleudvikling Frederiksberg Ny skole November 2012 Hvad skal på menuen i vidensamfundets dannelses og uddannelsesinstitutioner? Hvordan sikrer vi vores børn og unge den rette kostsammensætning,

Læs mere