Bestyrelsesreferater 2014:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesreferater 2014:"

Transkript

1 Bestyrelsesreferater 2014: Referat af Til stede: Britt, Jytte, Mugge, Randi, Lotte, Marianne Belysning: Vi ender med en regning på ,25 kr for belysningen, eller 329,500 inkl. et nyt elskab, udover de kr vi har betalt a conto til samgravningen, og hvor vi ikke har fået den endelige opgørelse. Der har været en gennemgang af arbejdet, og der er udarbejdet en mangelliste over de ting, som der følges op på bliver udbedret. Vi har fået gravet et dræn ned på fællespladsen for at mindske vandpytterne. Regnskab Regnskabet er godkendt med lille overskud. Budgettet for 2015 er godkendt Der udleveres ikke længere sorte sække, startende fra sæson Ekstraordinær generalforsamling Der holdes ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om den fulde kloakeringsløsning med tilslutning af hvert enkelt hus. Der indkaldes snarest til denne generalforsamling, der er fastsat til den kl. 10:00 Bestyrelsen møder op kl. 9:00 og sætter stole op. Ordinær generalforsamling Afholdes 1. søndag i marts kl. 10:00 Næste bestyrelsesmøde afholdes d kl. 9:30 ******* Referat af bestyrelsesmøde d Fraværende: Flemming og Lotte Tilstede: Henry, Jytte, Randi, Mugge, Merete, Marianne og Britt Nyt fra formanden Følgende haver er vurderet og under salg: have 59,179,116, - have 20 er stadig under udredning i tinglysningen og have 124 har indtil til frivilligt salg herefter går sagen videre. Regnskabet Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Budgetforslag Diverse til huset, herunder stole, supplering af glas og nyt blandingsbatteri kr. Evt. til ny opvaskemaskine (kegleklubben betaler den anden halvdel) Nyt sand kr. Traktor kr. 1 ekstra pumpe + slange indkøbes på nuværende budget. Serviceaftale på pumpen til drænsystemet. En diverse post til uforudsete udskiftninger/reparationer kr.

2 Opsamling på informationsmødet Der er skrevet til forsyningen vedr. nyt møde Vi satser på at afholde ekstraordinær generalforsamling d om et ja eller et nej til kloakering Torben undersøger om skolen er ledig. Nedgravning af el Der har været hærværk på dækkene på 3 maskiner fra Nordkysten. Mugge har opfordret til at man henvender sig til ham eller Britt såfremt man mener at Nordkysten har lavet fejl eller skader. Der laves vejsyn når projektet er afsluttet. Som konsekvens af hærværket sætter vi lågerne på til Viberupstræde og de vil så blive låst sidst på eftermiddagen indtil el-arbejdet er færdigt. Evt. Freddy har meddelt at han træder ud af vurderingsudvalget til generalforsamlingen, så der skal findes en afløser. Hvis du kunne tænke dig det, hører vi gerne fra dig, så bliver du skrevet på listen. Vi mangler flaghejser fra den nye sæson interesserede efterlyses finder vi ingen, informeres herved at bestyrelsen ikke påtager sig at være flaghejsere. Næste bestyrelsesmøde Ref. Britt ********** Referat af bestyrelsesmøde d Tilstede: Henry, Jytte, Lotte, Mugge, Randi, Marianne, Merete, Flemming, Britt 1.Nyt fra formanden Have 18 er solgt Have 124 fået brev om eksklusion grundet 7 mdrs. Restance Lukning af vand er udsat grundet elnedgravning Lukning af Haveforeningen er søndag og der bliver sat et par kasser øl Under punktet blev det aftalt at nogen har lov til at bruge ca til at lægge flisegulv i buret. Vi skal have lavet serviceaftale på vores grundvandspumper Henry undersøger hos Grundfoss. 2.Regnskab ved Kasserer Jytte omdelte regnskabet, det blev gennemgået og godkendt 3.Kloakering, herunder informationsmødet Bestyrelsen for spildevandsforeningen har fastholdt solidaritets princippet hvilket betyder at de forlanger de 222 * tilslutningsbidrag. Kolonihaveforbundet har sagt ja til at deltage i informationsmødet d Tårnby kommune har ikke svaret endnu. Per Henriksen kommer og deltager i del 2 af informationsmødet. Bestyrelsen møder på Korsvejen skole 8.45 og sætter stole op og laver kaffe/te. 4.Diverse/ evt. Vi spørger Jan om han kan spille til sommerfesten i 2015 ligesom til præmie og hjælperfesten. Arrangementer i huset der er forslag om forskellige arrangementer i huset. Eksempelvis vinsmagning, stand-up o.lign - Bestyrelsen laver et forslag til generalforsamlingen. Flemming laver de 2 tanke på pladsen så der ikke løber vand ned ovenfra. Næste møde søndag d kl. 9.30

3 Referat af bestyrelsesmøde d ***** Tilstede: Henry, Randi, Jytte, Mugge, Marianne, Merete, Flemming, Lotte, Britt. Dagsorden: Nyt fra formanden. Have 131 og have 24 er solgt. Regnskab ved/jytte Jytte orienterede om, at det havde været nødvendigt at bruge at bufferpuljen( børnepuljen), i det alle der var med på turen efter børneloppemarked blev dækket. Regnskabet blev godkendt. Hjælper og præmiehavefest Bestyrelsen planlagde og fordelte de praktiske arbejde. Lys/kloak ved/ Britt (og Mugge vedr. lys) Lys: Mugge og Britt har haft havegennemgang med både projektleder for nedgravning af el og projektleder på nye lamper. Strømmen nedgraves i de sider hvor der i dag er luftledninger. Der er alene en påregnet strømafbrydelse i slutningen af projektet på et par timer, der hvor strømmen skal flyttes fra luftledninger til de nedgravede kabler. Der vil være strøm som vanligt i hele perioden derudover. Som det kunne læses i 2770, skal der i samme periode som vi og Nordre Vang skal have nedgravet el, laves kloakering i det åbne land, hvorfor kørsel på Tømmerupvej og dermed indkørslen ad Viberupstræde ikke vil være muligt. Vi har aftalt med Dong, at de undersøger nærmere ved Teknisk forvaltning, så vi kan få viden om, hvornår vi bliver nødt til at åbne indkørsel af lågen i den anden ende. Mugge har derudover haft havegennemgang med folk fra entreprenøren for at de også kunne inspicere gravestederne. Det forventes at elledningerne graves ned og kun i minimalt omfang skydes ind. Vi får 21 nye lamper og beholder de lamper vi har på pladsen. Lamperne fordeles rundt i haveforeningen efter lysforhold. Vi har i dag 26 lamper samt dem på pladsen, så 5 af de eksisterende lamper fjernes (1 bag Telia-mast, 2 lamper der står atypisk tæt på andre lamper, 1 på tværvejen for enden af B-gangen samt 1 på C-gangen der står i umiddelbar nærhed af pladsen). De nye lamper sættes der hvor der i dag i forvejen er lamper. Foreningens el-kasse der i dag er placeret nederst på B- gangen flyttes til den anden ende ved containerpladsen. Der vil derudover blive placeret små el-kasser (ca. 30) rundt omkring i foreningen enten ved at der klippes lidt ind i hække, eller ved anden placering med så lidt gene som overhovedet muligt. Bestyrelsen går rundt i løbet af weekenden og orienterer de 30 haver, hvor elkasserne skal stå, om hvad der skal sker. De 2 parkeringspladser ved den lille låge samt halvdelen af p-pladsen på festpladsen inddrages til materialer. Der vil være gener i forbindelse med gravearbejdet og vejene i haveforeningen vil ind imellem være lukket af. Er det problemer, spørgsmål osv. så rettes al henvendelse til Mugge og Britt. Kloakering: Flemming, Jytte, Britt og Per Kanstrup (rådgivende ingeniør) har været til møde med spildevandsforsyningen dels for at diskutere den mere tekniske del af kloakering (eks. vis tilslutningssted til offentligt kloaknet) og derudover en fornyet diskussion om tilslutningsbidrag. Hvad angår tilslutningssted, så bliver det som vi har vidst og i øvrigt sagt på generalforsamling fra tidligere møde med tekniskforvaltning og spildevandsforsyningen tilslutning på Daugbjergvej.

4 Spildevandsforsyningen vil bl.a. have anlægsudgifter i forbindelse med rørudskiftning (der er i dag for små rør i vejen til at kunne tage spildevandsmængden fra os også). I diskussionen vedrørende tilslutningsbidragets størrelse, var direktøren låst af et af spildevandsforsyningens bestyrelsen vedtaget solidaritetsprincip, gående på at alle skal betale det fulde tilslutningsbidrag. Direktøren var dog af den opfattelse at vores arbejde med kloakeringen, især det at vi nu havde skitsepapir fra ingeniøren berettigede til en fornyet ansøgning til bestyrelsen. Næste bestyrelsesmøde i spildevandsforsyningen er og vi skulle senest i denne uge aflevere ansøgning med bilag for at det ville kunne blive behandlet Ansøgningen samt bilag blev sendt af sted d (bestyrelsen har modtaget det hele i kopi) og spildevandsforsyningen har pr. mail bekræftet modtagelsen. Når vi kender beslutningen fra bestyrelsesmødet er det planen, at der afholdes informationsmøde for haveforeningens medlemmer forinden en ekstraordinær generalforsamling. Skitseplanen kopieres og omdeles sammen med indkaldelsen til de haveejere der stadig er i haveforeningen, øvrige indkaldes pr. telefon eller brev. For haveejere der er flyttet hjem findes en løsning, så skitseplanen kan hentes på kontoret/ på hjemmesiden, det skal fremgå meget tydelig af indkaldelsen/ telefonsamtalen. Underskriftindsamling Winnie have 68 og Hanne have 135 afleverede de indsamlede underskrifter. Teksten fra underskriftindsamlingen er som følger: "Undertegnede der bor i a/f Selandia vil gerne have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor vi endnu engang skal drøfte kloakering. Der er flere mangelfulde besvarelser både med hensyn til lån, bedst mulig tid og ulovlige tanke indtil kloakering. Derfor bedes der være nogen til stede fra bank, Tårnby kommune og Dansk Kolonihaveforbund." Efter bestyrelsens opfattelse er der med ovennævnte tekst ikke grundlag for ekstraordinær generalforsamling, men i stedet for et informationsmøde. Der er på ingen måde tale om, at der skal tages beslutning af den ene eller anden karakter sådan som teksten er formuleret. Da bestyrelsen i forvejen har planlagt indkaldelse af informationsmøde efter spildevandsforeningens bestyrelsesmøde d og så snart vi får at vide hvad de har besluttet vedrørende vores fornyede ansøgning, arbejdes videre med at det er på dette informationsmøde vi forsøger at få Tårnby kommune og Kolonihaveforbundet til at komme. Banken afventer et senere informationsmøde efter en ekstraordinær generalforsamling har forholdt sig til om vi overhovedet skal kloakere. Det var ikke muligt for Winnie og Hanne nærmere at præcisere/ afgrænse hvad der er repræsentanterne fra henholdsvis kommune og Koloniforbundet skal kunne svare på, hvorfor bestyrelsen arbejder videre med indholdet. Bestyrelsen appellerer til at alle i haveforeningen fremover retter spørgsmål og usikkerheder vedrørende kloakeringsprojektet til bestyrelsen, så vi i fremtiden kan bruge vores kræfter konstruktivt alle sammen og ikke på at grave grøfter. Evt. Sæsonen 2015 åbner d Næste møde onsdag d kl. 18:00 Referat af bestyrelsesmøde d ***** Tilstede: Henry, Mugge, Marianne, Randi, Merete, Lotte, Britt. Flemming ferie og Jytte arbejde

5 Dagsorden: 1. seneste nyt i kloakeringen 2. regnskab 3. Sommerfesten 4. evt. Ad 1. Vi har fået et meget kortfattet foreløbigt udkast fra den rådgivende Ingeniør Per Kanstrup samt en tegning over ledningsføringen. Han har foreslået at vi sammen taget et møde med Taarnby Spildevand, dels for at få endelig afklaret hvor evt. tilslutning skal være og dels for ved fælles hjælp at få reduceret tilslutningsbidraget. Per Kanstrups endelige rapport afhænger alene af afklaringen med Tårnby Spildevand og kan færdiggøres umiddelbart efter et sådan møde. Når vi har Per Kanstrups rapport, skal vi i banken og have endelig tilsagn på at vi kan låne de penge der måtte være behov for. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling så snart vi har prisoverslag og tilsagn fra banken den ekstraordinære generalforsamling vil skulle tage stilling til om vi skal kloakere sammen med at vi får lagt nye vandrør i hele foreningen. Til den ekstraordinære generalforsamling skal laves en del materiale, således at generalforsamlingen kan tage beslutning på et så oplyst grundlag som muligt. Per Kanstrup har tilbudt at deltage og det har vi sagt ja til. Efter den ekstraordinære generalforsamling og i tilfælde af ja til kloakering, så skal der efterfølgende udfærdiges lånekontrakt hos advokat en lånekontrakt som de der har behov for at låne penge af det lån haveforeningen skal optage, skal underskrive og som skal give sikkerhed for at haveforeningen kan tvangssælge en have såfremt tilbagebetalingen af lånet misligholdes Der skal udfærdiges udbudsmateriale, der skal indhentes bud. Hver enkelte haveejer skal kontaktes for at finde ud af om haveejeren påregner selv af skaffe økonomien eller om denne skal have del i et foreningslån. Bestyrelsen er vidende om, at der er nogle haveejere som for tiden laver underskriftindsamling vist nok med henblik på at få indkaldt en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsens kloakeringsudvalg, som består af Jytte, Flemming og Britt, og som er dem der pt. ved mest om hvor vi er i processen, er underligt nok ikke blevet kontaktet, så hvorfor nogle vil have indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, inden vi har de faktuelle oplysninger, der er brug for, må henstår lidt i det uvisse. Ad.2. Regnskabet blev gennemgået og der var ingen kommentarer. Ad.3. Efter søndag kender vi det endelig deltager antal. Alle der kan mødes fredag d.1.8. kl. 18 så vi kan dække borde mv. Jytte køber farvede servietter og lys og blomster. Henry køber vin. Ad 4. Vi har igen måtte have ekstra tømning fordi hanerne i håndvaskene på toiletterne ikke bliver lukket efter brug. Henry undersøger andre haner. Vi har problemer med at firmabiler optager parkeringspladser, så folk har svært ved at finde parkeringspladser drøftes frem til næste generalforsamling med henblik løsning af problemet. Der er en lastbil, der er kort på den ene stolpe ved indkørslen på Viberupstræde nummerpladen er taget og vi ved hvem der fik varer, Britt tager kontakt med henblik på at skaden udbedres. Næste møde kl. 18.

6 ******* Referat af bestyrelsesmøde d , samt beslutning fra weekenden 7/8 juni vedr. rådgivende ingeniør. Tilstede: Flemming, Randi, Merete, Mugge, Jytte, Britt Marianne og Henry forsinket 1. Beslutning fra 7/8 juni om forundersøgelse inkl. prisudkast på kloakering (Per Kanstrup Henriksen) 2. Nyt fra formanden 3. Regnskab 4. Særlige udfordringer fra havegennemgangen 5. Diverse 6. Evt. Ad.1 Jytte, Flemming og Britt har afholdt møde med rådgivende ingeniør Per Kanstrup Henriksen. Per var rådgivende ingeniør i forbindelse med kloakeringen i Kongevang og er ved også at lave forundersøgelse til Ringen, begge haveforeninger i Tårnby. På baggrund af vores møde, en havevandring og vores materialer vedrørende vand og dræn, har Per lavet et udkast til hvilke elementer der medgår i forundersøgelse, herunder Prisoverslag på kloakering og vand i frostfrit. Forundersøgelsen vil skulle danne grundlag for em ekstraordinær generalforsamling med beslutning, for forhandlinger med bank osv. Pers bud på forundersøgelse blev gennemgået og bestyrelsen godkendt at der anvendes kr. + moms og evt. udlæg på forundersøgelsen. Ad.2 Henry blev forsinket af andet møde, så derfor blev punktet udsat. Men bestyrelsen gennemgik hvilke haver der var vurderet, herunder at alt vedr. 124 går gennem formanden. Ad. 3. Regnskab. Bestyrelsen gennemgik forbrug samt indtægter siden sidst. Vi godkendte at Mugge indkøber nødvendigt materiel til opførelse af stolper på hjørnet af c-gangen ved Oles hæk. Vi godkendte ligeledes at hæk mellem Søren og pladsen nedlægges og erstattes af hegn. Ad. 4. Der er havegennemgang hver 14.dag særligt med henblik på at få de haver som har fået tidsfrister til at ordne et eller andet til rent faktisk at få arbejdet gjort. Jytte og Britt har lavet brev og afsendt anbefalet til have på a-gangen, her gives bøde hver 14.dag grundet at der på ingen måde vedligeholdes, der er samtidigt varslet at der vil blive sat gartner påbestyrelsen aftalte at dette vil ske midt juli, såfremt der stadig ikke er sket noget i den pågældende have. Her udover er der givet bøde for båd i haven trods at vi er i sæsonen (i strid med tidligere generalforsamlingsbeslutning) og der er givet nogle få andre bøder. Flemming, Mugge og Henry går en fornyet havegennemgang i nærmeste fremtid. Ad.5 Der er pt. kommet få tilbagemeldinger på fælles grill til skt. Hans, vi laver optælling lørdag. Der blev aftalt hjælpere til henholdsvis sommerfest og hjælperfest. Ordensreglerne skal revideres, så alle generalforsamlingsbeslutninger foldes ud når revisionen er færdig uddeles de nye ordensregler til alle i postkasserne. Ad.6. Næste planlagte møde er kl. 18, men det indkaldes til ekstraordinært møde når vi har rapporten om kloakering/vand i frostfrit fra vores rådgivende ingeniør. Ref. Britt Referat af bestyrelsesmøde d Afbud: Marianne og Flemming. Nyt fra formanden: ******

7 Have 183 er solgt og har fået godkendt byggeri 141 er lige vurderet og sælger har selv køber Have 60 er solgt, de har fået godkendt byggeri og der er lidt praktiske problemer med container til nedrivning men Britt snakker med dem om hvordan vi praktisk kan gøre det. Telia er sammenlagt med andet selskab og de vil nu ændre vores kontrakt. Vi har sagt nej vi fortsætter med indeksreguleringen og afventer nu hvad de vil gøre. Vi har 5 års opsigelse. Lampen ved have 135 skal ned, hænger nu i en ledning. Mugge spørger Steven. Åbningsfesten gik glimrende, det lykkedes rent faktisk at få børnefamilierne til at komme talstærkt også nye familier. Billiardklubben er startet og er sammen med kegleklubben, så der er tale om et kontingent. Der er indkøbt en bænk gennem produktionsskolen, bænken er langt fra hvad vi havde tænkt. Vi overvejer hvad vi gør. Der er sat anden bænk op ved den lille låge. Regnskab v/jytte: Regnskabet er godkendt. Kloakering. Vi har aftalt med Rådgivende ingeniør Kanstrup, at han kommer herover til møde for at tale om projektet. Han skal selvfølgelig have betaling. Bistader. Der er en have der har opsat bistader tæt ind til nabo og naboen er ret generet. Henry taler med bistadeejerne. Hvis der ikke kan findes tilfredsstillinde løsning, er bestyrelsen tvunget til at fremsætte forslag om forbud mod opsætning af bistader til næste generalforsamling. Evt. Der er bevilget bord/bænk sæt til voksne og et børnesat. Lotte undersøger. Næste møde kl. 17. Jytte skal have besked hvis man ikke spiser med. Referat af bestyrelsesmøde d ******* Tilstede: Henry, Jytte, Britt, Marianne, Mugge, Merete, Flemming Nyt fra formand: Generalforsamlingen gik ok bestyrelsen var enige. Have 162 er solgt Åbning af vandet er blevet udsat en uge til d.30.3 grundet nattefrost

8 Toiletterne åbner samtidig med vandet og den store port åbnes d den lille låge åbner først op til påske Der er fælles rengøringsdag d for dem der kan. Nyt fra Kasserer: Regnskabet og bilag siden sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået. Der indkøbes stenmel og ikke vejgrus til renovering ved containerne, idet vi har fået et super tilbud via en af haveejerne. Nyt fra Britt: Have 61 har fået godkendt opstart af byggeri af ca. 4 m2 gang/ entre. Have 211 har fået godkendt opstart af byggeri af 15,75 m2 udestue Er blevet kontaktet af have 112 vedr. rotter der har været rottefænger hos naboen. Rotter er forekommende og der skal ske anmeldelse til teknisk forvaltning fra de havejere der måtte se rotter i deres have. Har kontaktet Haveforeningen Pilegårdens bestyrelse via mail med henblik på et møde om kloakering, efter et sådan møde lavers et egentligt kloakeringsmøde i bestyrelsen med planlægning af diverse opgaver kloakeringsgruppen er Britt, Flemming og Jytte. Diverse: Mugge har forsøgt at bytte 12 stole, men i første omgang har Jysk afvist, Mugge forsøger hovedkontoret. d.26.4 kl. 14 skærer Jytte, Merete og Britt pålæg til åbningen dagen efter. Trylle og ballon kunstneren har bekræfter at han kommer til åbningen starter kl Næste møde: 6.5. kl 18. Herefter besigtigede bestyrelsen fællesrummet og det indkøbte billard og der blev aftalt hvor i lokalet det kunne stå, at der kunne indkøbes et whiteboard af klubben til ophængning samt at de kunne købe et skab lig det smalle kosteskab. Klubben skal slutte kl. 21 lig andre klubber. Fordeling af ansvars og arbejdsopgaver: Randi IT og hjemmeside, Mugge med på hjemmeside. Britt ansvar for byggeri og pligt, Flemming, Merete, Marianne og Lotte med på den faktiske opgave der skal laves flere pligtarbejder med ukrudt bl.a. Mugge (og Jytte i baghånden) borde/stole. Johnny (jukeboks) er ny flagmand. Skrald er stadig Claus og Kurt. Rengøring er fortsat Hanne. Freddy er stadig containermand.

9 Ref. Britt ********** Referat af bestyrelsesmøde d Til stede: Britt, Henry, Mugge, Marianne, Jytte, Merete Dagsorden: 1. Nyt fra formanden 2. Regnskab 3. El pris samlet 4. Generalforsamling praktisk 5. Evt. Ad kommer på plads i nærmeste fremtid. Ad.2. De grønne afgifter er steget med , dette er ikke taget med i budgettet da brevet først er kommet efter at budgettet er lagt. Kolonihaveforbundet er steget med årligt. Møller er ved at lave toiletterne regning for materialer sendes til Jytte. Regnskabet godkendt. Ad.3. Vi har nu både samgravningsaftalen og tilbuddet for 21 nye master samt alt arbejde i den forbindelse på plads. Samgravningsaftalen har en pris på ,00 kr. beregnes på 1948 meters nedgravning. Tilbuddet på 21 master og arbejdet i den forbindelse er på ,00 kr, i alt er den samlede regning på og dermed dyrere end de vi havde sat i budgettet til generalforsamlingen. Når regningen er dyrere er det specielt belysningen der har ændret sig. Nordre Vang fik i slutningen af 2012 et tilbud på belysningen og det er det vi har lagt til grund for budgettet, det viser sig imidlertid at Dong havde glemt nogle udgifter i det tilbud, så det er nu ca. 1/3 dyrere end vi og Nordre Vang troede. Steven er ved at få lavet et kontrolbud hos Jeudan, men det er tvivlsomt om det bliver billigere. Der er stadig en lille mulighed for justering af prisen, det handler dels om vores betonmaster og hvorvidt de alle har strømkabler og så handler det om evt. rabat på storindkøb såfremt Nordre Vang også beslutter at det er Dong der skal lave belysningen. Britt og Kristian fra Nordre Vang har hele tiden været i kontakt med hinanden og er det stadig indtil alle kontrakterne er underskrevne. Ad.4. Praktiske opgaver vedr. generalforsamlingen: Vi mødes på Korsvejens skole kl. 8.til morgenmad og kaffe. Mugge sørger for øl/vand + bestilling af mad efter generalforsamlingen. Britt og Lotte sørger for kaffe, te, fløde, sukker, kander, kaffemaskiner (da de ikke virkede sidste år) og klare poser. Jytte tager morgenmad til bestyrelsen med. Fælles oprydning bagefter. Ad.5. <ingen punkter>

10

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 14. september 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Anny Petersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell og Dennis Kjærgaard. Fraværende:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7

Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Referat fra: Generalforsamling I Grundejerforeningen Dalgaards Haveby. Onsdag 29. maj 2013 klokken 19:00- Det gamle posthus Lokale 7 Dags orden. 1)Valg af dirigent Vi valgte ingen dirigent, vi besluttede

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 12. oktober 2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Alice Dyssell, Dennis Kjærgaard, Linda Andersen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 14. maj 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck og Linda Andersen Ejvind Wilms

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Referat Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 03.08.2015 Deltagere ved mødet: Jørn, Frank, Ejnar, Helle Pia (Ref.) Afbud: Ej Fremmødt: Tomas Dagsordenspunkt Beslutning

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013.

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013. 14.10.2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Rosenkvist Handelbolag hos Gitte 10. oktober 2013. Til stede: Gitte Ebbe Mikkel & Maja Flemming Gry Karina Lisbeth Ebbe dirigent. Lisbeth referent

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/2 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Jørgen (nr. 157) og Thora (nr. 175). Afbud: Nina Jensen (nr. 117). Referent: Thora

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Sommeren 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer juni 2007 Så blev det juni og dermed sommer, jeg håber I alle allerede har haft mange gode timer i kolonihaven.

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011

Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 Referat Bestyrelsesmøde. Skydebanegade Øst Kareéns Gårdlaug d. 5 juni, 2011 TID OG STED: Kl 19:00-21:00. Lille mødelokale - Skydebanegade. TIL STEDE: Fra Bestyrelsen: Allan Krog Hørup Christensen AB Skydebanen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Projekt Byfest i Fløng

Projekt Byfest i Fløng Referat BYFESTMØDE #11 DELTAGERE: MEDDELT AFBUD: Jette Svejgaard - Hedehusene og Fløng Private Dagpleje Carl Otto - privat Pia Knudsen - Engvadgård Pernille Buus Høje-Taastrup Private Dagpleje Brian -

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af generalforsamling 17. april 2015.

Referat af generalforsamling 17. april 2015. Referat af generalforsamling 17. april 2015. Kristian byder velkommen til årets generalforsamling, og velkommen til alle vores nye medlemmer. Inden generalforsamlingen starter, vil jeg gerne bede generalforsamlingen

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Nyhedsmail nr. 28 22. dec. 2016 Med årets sidste nyhedsmail, ønsker bestyrelsen i Vrist Pumpelag alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Så er det endelig igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Dirigent Kirsten Referent Liselotte

Dirigent Kirsten Referent Liselotte Referat af ordinær generalforsamling i N/F Kløverengen tirsdag d. 7. marts 2017 i Mariakirken 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Formandens beretning v./ Annette Dirigent Kirsten Referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5. april Referat. Referat fra bestyrelsesmødet 14. februar 2006 blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmøde 5. april Referat. Referat fra bestyrelsesmødet 14. februar 2006 blev godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsesmøde 5. april 2006 Referat Indhold: Mødedeltagere... 1 Godkendelse af referat... 1 Havesalg... 1 Byggetilladelser... 1 Opfølgning... 1 Vejbelysning... 2 Generalforsamling... 2 Gaver m.v....

Læs mere

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17. november

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17. november Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 30. august 2012 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen

Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen Referat fra møde med afdelingsbestyrelsen Afdeling 1-6065-6084 Händelsvej/Grønrisvej Mødedato: 8. november 2012 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen. Fra administrationen: Benny Sciegienny

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 6/5-2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Ernst (nr. 259) og Jørgen (nr. 157). Referent: Thora.

Læs mere

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8.

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8. Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl. 11.00, møde 02-2016 hos Holger Hansen, Østvej 8. Til stede: Jan Rasmussen, formand, Jens Christian Knudsen, kasserer Ib

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 9. juli 2014

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 9. juli 2014 Indkaldt af: Referent: Deltager: Afbud fra: Formand Lars M. Jensen Linda Andersen Lars M. Jensen, Tom Atkins, Anny Petersen, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Vagn Johnbeck, Ejvind Wilms og Linda Andersen

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

SAFJORD. (Ç / C-Lv. selshabe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

SAFJORD. (Ç / C-Lv. selshabe. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj 2014 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden selshabe SAFJORD ANDELSSELSKAB M. BA. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde og underskrift 3. Forretningsorden Endelig udformning af forretningsorden

Læs mere