Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej..."

Transkript

1 Skema vedr. referenceuge 7,. juli til 8. juli 007 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. JULI TIL SØNDAG DEN 8. JULI Arbejdsmarkedsstatus BARB. Havde du arbejde i ugen fra mandag den. juli til og med søndag den 8. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Ja... Gå til spm. 4 Gå til spm. BMIDL. Selv om du ikke arbejdede i netop den uge, havde du så et arbejde som du midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som du vil vende tilbage til? Ja... Gå til spm. 5 Gå til spm. 3 BUDENL 3. Hjælper du til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug? Ja... Gå til spm. 4 Gå til spm. 87 BARBSID 4. Var du på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidig fraværende... Gå til spm. 8 Gå til spm. 5

2 BFRAV 5. Hvorfor var du ikke på arbejde? (Hvis der var flere årsager, angiv da kun den, der var årsag til det meste fravær) Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Dårligt vejr... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus... Sygdom, ulykke... Barselsorlov... Forældreorlov/børnepasningsorlov... Ferie... Afspadsering, flekstid... Andre grunde (fx plejeorlov, fritstillet)... Gå til spm Gå til spm BTILSGN 6. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet? Ja... Nej... Gå til spm. 7 Gå tilbage til spm. * *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis nej, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret spm., og 3 til nej

3 BHJEMST 7. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder... Mere end 3 måneder... Gå til spm. 8 * Gå til spm. *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis IP svarer mere end 3 måneder, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret spm., og 3 til nej 3

4 Hovedjob BSTIL 8. Hvad er din stilling mere præcist (din titel)? (sæt 60 tegn af) (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke assistent, salgskonsulent og ikke konsulent, malermester og ikke selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til spm. 9 BSTILA 9. Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til spm. 0 BHVAD 0. Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. BHVADA. Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm. BARBKOM. I hvilken kommune ligger din arbejdsplads? (Kommunekode angives, jf. liste med koder) Gå til spm Hvad er virksomhedens navn og adresse? BNAVN Virksomhedens navn BGADE Gadenavn BHUSNRHusnummer 4

5 BPOST Postnummer * BBY By Gå til spm. 4 * Der popper følgende advarsel op hvis: BPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og

6 BANTAL 4. Hvor mange beskæftigede er der på din arbejdsplads i alt? (Beskæftigede indehaver(e) og evt. medarbejdende familiemedlem(mer) medtages) og derover... Ved ikke, men under.... Ved ikke, men over 0.. BANTALA 5. Skriv antal Gå til spm. 6 Gå til spm. 5 Gå til spm BSTATUS 6. Arbejdede du som: Lønmodtager... Selvstændig... Medarbejdende ægtefælle. Gå til spm. 7 hvis 4 = gå til spm. 9 ellers gå til spm. 4 3 Gå til spm. 8 Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug 4 Gå til spm. 4 Der kan ikke svares Ved ikke til dette spørgsmål. Advarsel popper op, hvis intervieweren forsøger. BVIK 7. Har du en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler din løn, men du arbejder for en tredje part? Ja... Gå til spm. 0 6

7 BLONAFT 8. Har du en lønaftale? Ja... Gå til spm. 0 Gå til spm. 4 BANSAT 9. Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. hjælp fra familiemedlemmer? Ja... Gå til spm. 4 7

8 Midlertidig ansættelse B3MIDLT 0. Har du midlertidig eller fast ansættelse? (Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset) Midlertidig... Fast... Gå til spm. Gå til spm. 3 B3AARSAG. Hvad er grunden til, at jobbet er midlertidigt? Er ansat som lærling, elev, forskningsassistent mv.... Gå til spm. Kunne ikke få fast beskæftigelse... Har selv ønsket det... Ansat på prøve*. 3 4 *Advarsel popper op: Bruges kun, hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden B3VARIGH. Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under måned måneder måneder måneder måneder måneder måneder... Mere end 3 år Gå til spm. 3 8

9 B4PERSLED 3. Har du personaleledelse som en af dine arbejdsopgaver? (Til int. Der er tale om formel ledelse. Det skal ikke tælles med, hvis man fx tages med på råd af chefen eller er med til at planlægge arbejdet. Derudover skal det være personaleledelse. Fagligt eller økonomisk ansvar har ikke nødvendigvis noget med personaleledelse at gøre) Ja... Gå til spm. 4 9

10 Hel/deltid og hovedbeskæftigelse B4HELDEL 4. Er du beskæftiget på: Heltid... (Hvis spm. 6 = eller spm. 8 = ) og (spm. 0 = ) gå til 8. (Hvis spm. 6 = eller spm. 8 = ) og (spm. 0 = ) gå til 9, ellers gå til spm. 3a Deltid... Gå til spm. 5 B4HVRF 5. Hvorfor arbejder du på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Passer børn eller andre familiemedlemmer... Sygdom, invaliditet... Andre personlige eller familiemæssige grunde (fx ønsker 4 ikke at arbejde fuld tid)... Kan ikke få job på fuld tid... Andre grunde Gå til spm. 8 Gå til spm. 6 Gå til spm. 8 B4HVRFHB 6. Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde mere? Ja... Gå til spm. 7 Gå til spm. 8 B4HVRFHC 7. Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede... Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede... 3 Gå til spm. 8 0

11 B4HBESK 8. Hvad betragter du hovedsagelig dig selv som (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv.)? Erhvervsarbejde (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev/lærling, medhjælper i familievirksomhed)... Værnepligt... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... Pensionist (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterløn, fleksydelse... Langtidssyg... Skoleelev, studerende, kursist... Ude af erhverv i øvrigt Hvis spm 6 = eller 8 =, gå til 9 ellers gå til 3a

12 Arbejdstid--aftalt B5AFTTID 9. Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om din arbejdstid. Mange mennesker arbejder ikke lige præcis det antal timer, der står på deres kontrakt, men først vil vi høre: Hvordan er din aftalte arbejdstid? Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid)... Aftale om varierende timetal fra uge til uge... Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... Gå til spm. 30a Gå til spm. 30b 3 Gå til spm. 3a 4 B5TIMAFT 30a. Angiv antal timer pr. uge 30b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge * Gå til spm. 3 * Der popper følgende advarsel op hvis: B5TIMAFT<: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet. Gå evt. tilbage og ret spg. til nej. B5TIMAFT>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B5MADP 3. De timer, er det med eller uden spisepauser? Får du betalt frokostpause? (Timer hentes fra 30a) Spisepauser medregnet... Uden spisepauser... Gå til spm. 3b Gå til spm. 3c

13 Arbejdstid-- normalt B6ARBTID 3a. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? 3b. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job inkl. spisepauser? 3c. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job uden spisepauser? Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... Gå til spm. 33a Gå til spm. 33b 3 Gå til spm. 33c 4 Gå til spm. 35a B6TIMNO 33a. Angiv antal timer pr. uge 33b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge 33c. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer Hvis 3 = gå til 35a, hvis 3 = gå til 35b Ellers gå til 34 * Der popper følgende advarsel op hvis: B6TIMNO <: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet? Gå evt. tilbage og ret spg. til nej. B6TIMNO>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO< 30 timer og i spm. 4: Du arbejder heltid, men har færre end 30 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6TIMNO> 36 timer og i spm. 4: Du arbejder deltid, men har mere end 36 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6MADP 34. De timer, er det med eller uden spisepauser? Spisepauser medregnet... Uden spisepauser... Gå til spm. 35a Gå til spm. 35b 3

14 Arbejdstid-3-faktisk B7TIMUF 35a. Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d.. juli til og med søndag d. 8. juli * i dette job? Timerne angives med spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) 35b. Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d.. juli til og med søndag d. 8. juli * i dette job? Timerne angives uden spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Antal timer Hvis spm. 3a/3b = 4 gå til spm. 36, hvis spm. 30a/30b 35a/35b gå til spm. 38a ellers gå til spm. 40. Hvis spm 30a/30b = uoplyst; så hvis 33a/33b/33c 35a/35b gå til spm. 38b ellers gå til spm. 40 * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover Advarsler: Hvis BARBSID = og B7TIMUF 0: Du sagde tidligere, at du ikke var på arbejde hele den uge Hvis BARBSID = og B7TIMUF =0: Du sagde tidligere, at du var på arbejde i den uge? B7EXTRA 36. Vil det sige, at det er flere eller færre timer end i en normal uge? Gå til spm. 37a Færre... Gå til spm. 40 Samme... Gå til spm. 37b Flere... 3 B7TIM 37a. Omtrent hvor mange timer færre end normalt? Gå til spm. 38b 37b. Omtrent hvor mange timer flere end normalt? Gå til spm. 38b 4

15 Fravær Hvis antal arbejdstimer i spm. 30a / 30b = 35a /35b gå til spm. 40. Ellers fortsæt med spm a. 38b. B8GRN Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end aftalt? Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end normalt? Færre timer Dårligt vejr... Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus... Sygdom, ulykke... Barselsorlov, forældreorlov... Ferie... Søn- og helligdage, inkl.. maj... Flere timer Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges Gå til spm Begyndte nyt job... Kan ej 9 bruges Holdt op med at arbejde... Kan ej bruges Skiftende arbejdstid, flekstid... 0 Overarbejde, ekstraarbejde Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Andre grunde (fx fritstillet) Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges hvis 6 = eller 8 = gå til spm. 39 ellers gå til spm Gå til spm Gå til spm. 40 5

16 39. Vil de timer, du har arbejdet over blive godtgjort på en eller anden måde? Ja, jeg vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, jeg vil modtage betaling til normal tarif... Ja, jeg vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, jeg vil afspadsere til til tarif... Ja, andet... Nej, jeg forventer ikke at modtage godtgørelse... Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort... Gerne flere svar B8GDTGR 3 4 B8GDTIM Fordel antal timer* Gå til spm *Antal mulige timer at fordele over svarskategorierne i B8GDTR= B7TIMUF B5TIMAFT, hvis B5TIMAFT er uoplyst så er B8GDTR = B7TIMUF B6TIMNO. 6

17 Arbejdstidsordninger Nu følger der nogle spørgsmål om din arbejdstidsordning i de seneste 4 uger dvs. i perioden. juni til 8. juli. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Arbejdede du nogle gange: B9AFTEN 40. Om aftenen? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Gå til spm. 4 Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... 3 B9NAT 4. Om natten? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Gå til spm. 4 Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... 3 B9LOERD 4. På lørdage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to lørdage inden for de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. een lørdag inden for de seneste 4 uger) Gå til spm. 43 Nej, ikke inden for de seneste 4 uger

18 B9SOEND 43. På søndage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to søndage inden for de seneste 4 uger)... Ja, af og til (dvs. een søndag inden for de seneste 4 uger).. hvis spm.6 = eller 8 = gå til spm. 44 ellers gå til spm. 46 Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... 3 B9SKIFT 44. Har du arbejdet på skiftehold inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden. juni til 8. juli? (Hvis de fast arbejder på samme skift, skal der svares nej) (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja... Gå til spm. 45 Nej... B9FEFLX 45. Skal du møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har du flekstid? Har faste tider... Har flekstid... Gå til spm. 46 B9HJEM 46. Har du arbejdet hjemme indenfor de seneste 4 uger dvs. i perioden. juni til 8. juli? (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene)... Gå til spm. 47* Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... 3 Gå til spm. 47 *Advarsel: 8

19 Var de timer du arbejder hjemme regnet med da vi før talte om din ugentlige arbejdstid? (Til intervieweren: Hvis ikke, må du gå tilbage og rette i aftalt, normal og faktisk arbejdstid) 9

20 Jobstart BASTAAR 47. Hvornår begyndte du at arbejde på din nuværende arbejdsplads? Det skal være uafbrudt beskæftigelse, (undtagen sygdom, ferie, orlov o.l.). Årstal Gå til spm. 48 * Der popper følgende advarsel op hvis: BASTAAR<930: Ugyldigt. IP er for ung til at kunne have arbejdet da. BASTAAR>007: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år ) BASTMND 48. Kan du også huske, hvilken måned det var? 53 Måned Hvis spm.6 = eller 8= og BASTAAR/BASTMND år gå til spm. 49. Hvis spm.6 = eller 8= og spm.5 = -4, 7-0 gå til spm. 5 ellers gå til spm. Advarsel: Måneden kan ikke ligge efter (indsæt nuværende måned ) i indeværende år. _ 0

21 Rekrutteringsmetode BBAF 49. Var arbejdsformidlingen (AF) eller de nye jobcentre aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver? (Hvis de fandt jobbet gennem AF s hjemmeside, jobnet, tæller det også som aktiv involvering) Ja... Hvis spm.6 = eller 8 = og spm.5 = -4, 7-0 gå til spm. 5 ellers gå til spm. 53 Gå til spm. 50 BBHVRDA 50. Hvordan fandt du stillingen? Svarede på annonce (i avis, blad, på TV, internettet, eller via et opslag)... Annoncerede selv (i avis, blad, på TV, internettet, eller via et opslag)... Gennem bekendte... Blev formidlet af kommunen, a-kassen, de nye jobcentre... Blev kontaktet af arbejdsgiver... Kontaktede selv virksomheden uopfordret... Vikarbureau ol.... Praktikplads via seminarium ol Hvis spm. 6 = eller 8 = og spm. 5 = -4, 7-0, gå til spm. 5 ellers gå til spm. 53 BBFRAV 5. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder.. Gå til spm. 53 Mere end 3 måneder Gå til spm. 5

22 BBLOEN 5. Modtager du stadig løn? Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn Gå til spm. 53 Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn. Nej 3

23 BCBESK 53. Har du et (eller flere) bijob? Bijob Ja Gå til spm. 54 Gå til spm. 65 BCSTATUS 54. Arbejder du der som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Gå til spm. 57 Gå til spm Gå til spm. 55 Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til spm. 57 BCLONAFT 55. Har du en lønaftale? Ja... Gå til spm. 57 BCANSAT 56. Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. medhjælpende familiemedlemmer? Ja Gå til spm. 57 3

24 BCVIRK 57. Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. 58 BCHVAD 58. Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm Hvad er virksomhedens navn og adresse? BCNAVN Virksomhedens navn (A) BCGADE Gadenavn (B) Hvis i spm. 54 gå til spm. 60 BCHUSNRHusnummer (C) ellers gå til spm. 6 BCPOST Postnummer (D) * BCBY By (E) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BCPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og 9990 BCAFTTID 60. Hvad er din aftalte arbejdstid om ugen i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid). Aftale om varierende timetal fra uge til uge.. Gå til spm. 6 Ingen aftale om fast arbejdstid... 3 Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i den uge... 4 Gå til spm. 6 BCTIMAFT 6. Antal timer pr. uge Gå til spm. 6 (evt. gennemsnit) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMAFT <: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret spg. 53 til nej. BCTIMAFT >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. 4

25 5

26 BCARBTID 6. Og hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Gå til spm. 63a Gå til spm. 63b 3 Gå til spm. 63c Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til spm. 64 BCTIMNO 63a. Angiv antal timer pr. uge 63b. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge 63c. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer * gå til spm. 64 * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMNO <: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret spg. 53 til nej. BCTIMNO >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO + BCTIMNO > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgør i alt timer om ugen, er det korrekt? BCTIMUF 64. Hvor mange timer har du arbejdet i ugen fra mandag den. juli til og med søndag den 8. juli i dit bijob? (Timerne angives uden evt. spisepauser) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Antal timer * Gå til spm. 65 * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF + BCTIMUF > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgjorde i alt timer i referenceugen, er det korrekt? BCMUF >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. 6

27 Søgning for personer med arbejde + underbeskæftigelse BDSOEGE 65. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden. juni til 8. juli - søgt at få et andet job eller et ekstra job? (Også søgning af jobs med ganske få timer skal medtages) Ja, andet job... Ja, et ekstra job... Ja, på begge måder... Gå til spm Gå til spm BDHASGT 66. Har du inden for de seneste 4 uger søgt at få flere timer i dit nuværende job? Ja Gå til spm. 7 Gå til spm. 67 BDFLTIM 67. Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne arbejde flere timer om ugen? Det kunne være i dit nuværende job, ved at skifte arbejde eller ved at få et ekstra job. Ja, i et ekstra job... Ja, i et andet job... Gå til spm. 7 Ja, kun i nuværende hovedjob eller bijob...3 Ja, og det uanset hvordan Gå til spm. 68 BDMITIM 68. Vil du arbejde færre timer om ugen? Ja... Gå til spm Gå til spm. 74 7

28 BDBAGGR 69. Hvad er hovedårsagen til at du søger andet arbejde? (Kun den vigtigste begrundelse) Tror eller ved, at det nuværende job vil ophøre Nuværende job er midlertidigt... Søger bijob... 3 Gå til spm. 70 Ønsker bedre arbejdsforhold (fx bedre løn, arbejdstider, transporttid o.l.)... 4 Søger et job med flere arbejdstimer... 5 Søger et job med færre arbejdstimer.. 6 Andre grunde. 7 BDHELDEL 70. Søger du hel- eller deltidsarbejde? Heltidsarbejde... Gå til spm. 7a Deltidsarbejde... Gå til spm. 7b BDEVTHD 7a. Ville du evt. tage deltidsarbejde? 7b. Ville du evt. tage heltidsarbejde? (Rigtig tekst indsættes på baggrund af svar i spm. 70) Ja... Nej... Gå til spm. 7 BDTIMER 7. Hvor mange timer om ugen vil du gerne arbejde i alt? Antal timer Hvis -3 i spm. 65 gå til spm. 73 ellers gå til spm.74 8

29 BDLANGT 73. Hvor længe har du søgt arbejde? Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder 3-5 måneder 6- måneder.. -7 måneder måneder måneder... 4 år eller derover Gå til spm. 74 BDAFAR 74. Er du tilmeldt AF, kommunen eller de nye jobcentre som arbejdssøgende? Ja.... Nej Hvis spm 65 =-3 gå til spm 75. Hvis 65=4 og hvis BASTAAR/BASTMND > år og (spm. 6= og spm. 4=) gå til spm 38 ellers gå til spm. 7. 9

30 BDSTATUS 75. Søger du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Gå til spm 76 Selvstændig... BDKONTAKT 76 Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden. juni til 8. juli - haft kontakt med AF kommunen eller de nye jobcentre for at få arbejde? Ja... Hvis 75 = gå til spm. 8, ellers gå til spm. 77 BDMETL 77. Har du læst stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på internettet? Ja... Gå til spm. 78 BDMETL 78. Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på internettet? Ja... Gå til spm. 79 BDMETL3 79. Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? Ja... Gå til spm

31 BDMETL4 80. Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Ja... Gå til spm. 8 BDMETLA 8. Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet fagforening, a-kasse.. Hvis (spm. 66=) og (spm. 6 = eller 8 = og spm. 54 = ), gå til spm. 85b, Haft kontakt med privat arbejdsformidling ellers gå til spm. 85a Venter svar på ansøgning Venter på tilbud fra AF, kommunale arbejdsanvisning eller de nye jobcenter... 4 Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige Søger om tilladelse, licenser, lån, iværksættelse mv. 6 Søger efter forretningslokaler, grund eller udstyr.. 7 Været til samtale, prøve Andre måder.. 9 Nej, har ikke gjort andet.. 0 BDMETS 8. Har du søgt om tilladelser, licenser, lån mv.? Ja... Gå til spm. 83 BDMETS 83. Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja... Gå til spm. 84 3

32 BDMETSA 84. Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Hvis (spm. 66=) og (spm. 6 = eller 8 = og spm. 54 = ), gå til spm. 85b, Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... ellers gå til spm. 85a Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på internettet... 3 Haft kontakt med privat arbejdsformidling... 4 Henvendt sig til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Kontaktet familie eller bekendte... 6 Venter svar på tilbud fra AF, kommunale arbejdsanvisning eller de nye jobcenter... 7 Venter på resultat af ansøgning... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder... 0 Nej, har ikke gjort andet... 3

33 BDVARSEL 85a. Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik et nyt arbejde/bijob eller fik mulighed for at begynde som selvstændig? 85b. Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde flere timer, hvis du fik muligheden? Inden for uger, dvs. inden d. XX md*... Senere Hvis BASTAAR/BASTMND > år og (spm. 6= og spm. 4=) gå til spm 38 ellers gå til spm. 7. Gå til spm. 86 *. januar (måneden skal stå der i bogstaver ) BDHVORF 86. Hvorfor kan du først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse.. Afslutte værnepligt. Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge, (incl. barsels-forældreorlov)... 4 Sygdom... Andre grunde Hvis BASTAAR/BASTMND > år og (spm. 6= og spm. 4=) gå til spm 38 ellers gå til spm

34 Søgning for personer uden arbejde BESOEGER 87. Har du søgt arbejde inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden. juni til 8. juli? Også søgning af jobs med ganske få timer har interesse. Ja... Gå til spm. 95a Gå til spm. 88 BEHARARB 88. Er det måske fordi, du allerede har fået arbejde som påbegyndes senere? Ja... Gå til spm. 95b Gå til spm. 89 BEAARS 89. Hvorfor har du ikke søgt arbejde? Forventer at blive genansat (midlertidigt hjemsendt) Egen sygdom, handicap Passer børn eller andre familiemedlemmer.. Andre personlige/familiemæssige årsager... Under uddannelse eller starter uddannelse. Er på eller søger førtidspension.. Er på eller søger efterløn, fleksydelse eller pension(alder) Har opgivet at finde arbejde Indkaldt, værnepligtig.... Andre grunde.. Gå til spm. 9 Gå til spm.3 Gå til spm Gå til spm

35 BEBEDRP 90. Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde? Ja... Gå til spm. 9 Gå til spm. 3 BEHVRFH 9. Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede.... Gå til spm. 3 Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede.. 3 BETILSA 9. Har du fået tilsagn om, at kunne vende tilbage til et tidligere job? Ja... Gå til spm. 93 Gå til spm. 3 BEFRAV 93. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder.. Mere end 3 måneder * Gå til spm. 94 * Gå tilbage og ret, IP er beskæftiget BELOEN 94. Modtager du stadig løn? Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn. Nej Gå til spm

36 BESTATUS 95a. Søgte du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? 95b. I dit nye job, skal du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Selvstændig... Hvis spm. 88 = gå til spm. 96b ellers spm. 96a BEHELDEL 96a. Søgte du hel- eller deltidsarbejde? 96b. Det arbejde, du har fået: Er der tale om hel- eller deltidsarbejde? Heltid... Deltid... Gå til spm. 97a Gå til spm. 97b BEEVTHD 97a. Ville du evt. tage et deltidsarbejde? 97b. Ville du evt. tage et heltidsarbejde? Ja... Hvis spm. 88 = gå til spm. 98 ellers spm. 99a BESTART 98. Hvornår skal du begynde på dit nye arbejde? Inden for 3 måneder... Senere. Gå til spm. 99b 36

37 BELANGT 99a. Hvor længe har du søgt arbejde? 99b. Hvor længe havde du søgt arbejde, inden du fik dit nye job? Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder måneder måneder måneder måneder måneder... 4 år eller derover... BEAFSOEG 00. Er du tilmeldt AF, kommunen eller de nye jobcentre som arbejdssøgende? Gå til spm. 00 Ja.... Nej hvis 88 = gå til spm. b ellers gå til spm. 0 BEKONTAKT 0. Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden fra den. juni til den 8. juli, haft kontakt med AF, kommunen eller de nye jobcentre for at få arbejde? Ja... hvis spm. 95a/95b = gå til spm. 09 ellers gå til spm. 0 37

38 BEMETL 0. Har du søgt arbejde ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på internettet? Ja... Gå til spm. 03 BEMETL 03. Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på internettet? Ja... Gå til spm. 04 BEMETL3 04. Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? Ja... Gå til spm. 05 BEMETL4 05. Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Ja... Gå til spm

39 BEMETLA 06. Har du søgt på anden vis at få job? Gerne flere svar Forventer genansættelse... Gå til spm. 07 Haft kontakt med fagforening, a-kasse... Gå til spm. a Haft kontakt med privat arbejdsformidling... 3 Venter svar på ansøgning... 4 Venter på tilbud fra AF, den kommunale arbejdsanvisning eller de nye jobcentre... 5 Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige... 6 Søgt om tilladelse, licenser, lån, mv Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder... 0 Nej, har ikke gjort noget for at få job... BETILSB 07. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet? Ja.... Gå til spm

40 BEHJEMSB 08. Hvor længe regner du med i alt at være væk fra dit arbejde? Op til 3 måneder... * Gå til spm. 7 Mere end 3 måneder... *Advarsel: hvis BETILSB= og BEHJEMSB = så absolut fejl gå tilbage til spm. eller og ret IP til beskæftiget BEMETS 09. Har du inden for de seneste 4 uger, dvs. i perioden. juni til 8. juli, søgt om tilladelse, licenser, lån, iværksætterydelse mv.? Ja.. Nej... Gå til spm. 0 BEMETS 0. Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja Nej. Gå til spm. 40

41 BEMETS. Eller har du søgt på anden vis at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Gå til spm. a Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på internettet... 3 Haft kontakt med privat arbejdsformidling... 4 Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret... 5 Kontaktet familie eller bekendte... 6 Venter svar på tilbud fra AF, kommunale arbejdsanvisning eller de nye jobcenter... 7 Venter svar på ansøgning... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder... 0 Nej, har ikke gjort noget (andet)... 4

42 BESGFRA a. Hvad lavede du, før du begyndte at søge arbejde? b. Hvad lavede du, før du søgte dit nye job eller inden dit nye job skulle begynde? Var i arbejde (inkl. elevtid)... Gå til spm. 4a Var under uddannelse (fuldtid)... Aftjente værnepligt... 3 Familiemæssige forpligtelser... 4 Andet (fx efterløn, flexydelse, pension)... 5 BEVILHA 3. Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne have et arbejde? Ja.... Gå til spm. 4b Gå til spm. 6 BEVARSEL 4a. Hvornår ville du kunne begynde at arbejde (igen), hvis du fik arbejde eller mulighed for at begynde som selvstændig? 4b. Hvornår ville du eventuelt kunne starte på et nyt arbejde? Inden for uger dvs. inden d. XX md*... Senere... Gå til spm. 6 Gå til spm. 5 *.januar 4

43 BEHVORF 5. Hvorfor kan du først begynde senere? Afslutte skole eller uddannelse... Afslutte værnepligt... Personlige eller familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge (inkl. barsels- og forældreorlov)... 3 Sygdom... Andre grunde... 4 Gå til spm

44 Hovedbeskæftigelse BEHBESK 6. Hvad betragtede du hovedsagelig dig selv som i ugen mandag den. juli til og med søndag den 8. juli (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv)? (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Værnepligtig... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... Pensionist (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterløns- eller fleksydelsesmodtager... Langtidssyg Skoleelev, studerende, kursist... Ude af erhverv i øvrigt Gå til spm. 7 44

45 Situationen et år tidligere BFHBESK 7. Hvad betragtede du dig hovedsagligt som for et år siden? Erhvervsarbejde i samme arbejde som du havde i referenceugen... Kan ej bruges hvis spm. 87 ikke er blank Erhvervsarbejde i andet arbejde end du havde i referenceugen... Gå til spm. 8 Værnepligtig... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... Pensionist (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterløns- eller fleksydelsesmodtager... Langtidssyg På bistandshjælp (ikke som ledig)... Skoleelev, studerende, kursist... Ude af erhverv i øvrigt Hvis 87 blank gå til 38 ellers gå til 7. BFSTATUS 8. Arbejdede du som: Lønmodtager... Selvstændig... Gå til spm. Gå til spm. 0 Medhjælpende ægtefælle... 3 Gå til spm. 9 Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til spm. 45

46 BFLONAFT 9. Havde du en lønaftale? Ja... Gå til spm. BFANSAT 0. Havde du ansatte i din virksomhed, udover evt. hjælp fra familiemedlemmer? Ja... Gå til spm. BFSTIL. Hvad var din stilling mere præcist (din titel)? (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke blot fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til spm. BFSTIL. Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til spm. 3 BFHVAD 3. Hvad var det for en virksomhed, du arbejdede i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. 4 BFHVADA 4. Hvad lavede man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstillede haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm Hvad var virksomhedens navn og adresse? BFNAVN Navn BFGADE Gadenavn 46

47 BFHUSNRHusnummer BFPOST Postnummer * BFBY By Hvis spm. 87= eller gå til spm.6 ellers gå til spm. 38 * Der popper følgende advarsel op hvis: BFPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BFPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BFSIDSTE 6. Var dette job dit seneste job? Ja... Gå til spm. 8b Gå til spm. 8a 47

48 Ikke-beskæftigedes tidligere arbejde BGERFAR 7. Har du tidligere haft arbejde bortset fra feriejobs, småjobs og værnepligt? Ja... Gå til spm. 8a Gå til spm. 38 8a. Hvornår holdt du op med at arbejde i dit seneste job? 8b. Hvornår holdt du op med at arbejde? BGOPHA BGOPHMDR Angiv dato: årstal: måned Hvis 8 år 0 måneder siden, gå til spm.38 Hvis < 8 år siden, gå til spm. 9 * Der popper følgende advarsel op hvis: BGOPHA<930: Ugyldigt. IP er for ung til at kunne have arbejdet inden da. BGOPHA>007: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år). BGOPHMDR<: Ugyldigt. BGOPHMDR>: Ugyldigt. BGARSAG 9. Hvad var hovedårsagen til, at du holdt op med at arbejde? Kun et svar Blev afskediget/stillingen nedlagt/virksomheden lukket... Passer børn eller voksne handicappede Arbejdet var midlertidigt... Personlige eller familiemæssige grunde (fx ønskede ikke at arbejde mere)... 4 Sygdom, uarbejdsdygtighed... Påbegyndt uddannelse eller kursus... Blev førtidspensioneret... Gik på efterløn, fleksydelse... Pensionist (pga. alder)... Værnepligt... Andre grunde Hvis spm. 6 = gå til spm. 38 ellers gå til spm

49 BGSTATUS 30. Var du i dit seneste job beskæftiget som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Gå til spm. 33 Gå til spm. 3 3 Gå til spm. 3 Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til spm. 33 BGLONAFT 3. Havde du en lønaftale? Ja... Gå til spm. 33 BGANSAT 3. Havde du ansatte i din virksomhed ud over evt. hjælp fra familiemedlemmer? Ja... Gå til spm. 33 BGSTIL 33. Hvad var din stilling mere præcist (din titel)? (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke blot assistent, salgskonsulent og ikke blot konsulent, malermester og ikke blot selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke blot fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til spm. 34 BGSTIL 34. Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til spm

50 BGHVAD 35. Hvad var det for en virksomhed, du arbejdede i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til spm. 36 BGHVADA 36. Hvad lavede man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til spm Hvad var virksomhedens navn og adresse? BGNAVN Navn BGGADE Gadenavn BGHUSNRHusnummer BGPOST Postnummer * BGBY By Gå til spm. 38 * Der popper følgende advarsel op hvis: BGPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BGPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og

51 Afsluttet uddannelse TEKST Nu vil jeg stille nogle spørgsmål om din uddannelse BHSKAA 38. Har du afsluttet en uddannelse inden for de seneste år, dvs. efter XXX? Hvis du har taget en uddannelse i udlandet skal den også tages med. Ja... Gå til spm. 39 Gå til spm. 43 BHSKOLENY 39. Hvilken uddannelse har du afsluttet inden for de seneste år? 6 klasse klasse... Studentereksamen, sproglig... Studentereksamen, matematisk... Studentereksamen, NY... HF... HH, HHX... HTX... Adgang til teknika Gå til spm 43 Erhvervsfaglig uddannelse (social og sundhedsudd., butiksuddannelse, frisør, automekaniker, snedker)... 0 Gå til spm Videregående uddannelse (pædagog, sygeplejerske, bachelor, kandidat)... Forsker (Ph.d.)... Anden skoleuddannelse... 3 Gå til spm. 40 5

52 BHUDART 40. Hvilken uddannelse? Gå til spm. 4 BHVAAR BHVMND 4. Hvor mange år og måneder varer den normalt? Antal år Antal måneder Gå til spm. 4 Hvis >0 så advarsel* * og det er den egentlige videreuddannelse vi taler om uden den almene skoleuddannelse? _ BHAAR BHMND 4. Hvornår har du afsluttet den? Årstal Måned Gå til spm. 43 * Der popper følgende advarsel op hvis: BHAAR <005: Ugyldigt. Der blev spurt om uddannelse inden for de seneste to år? BHAAR >007: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år). BHMND <: Ugyldigt. BHMND >: Ugyldigt. 5

53 Uddannelse < 4 uger BHEDUCS 43. Har du inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden. juni til den 8. juli, været under uddannelse eller modtaget undervisning i skole eller på højere læreanstalt? Ja... Gå til spm. 45 * Hvis spm 6 = 8 eller 8 = 9 gå til spm. 44 ellers gå til spm. 48 Advarsel Hvis B3MIDLT= og B3AARSAG= så må BHEDUCS : Når du tidligere sagde, at du var midlertidigt ansat som lærling, elev, forskningselev eller lignende, har du modtaget undervisning og skal svare ja her. Ellers gå tilbage og ret spg. 0 og. _ BHUDFER 44. Selvom du ikke har været på en uddannelse inden for de seneste 4 uger, har du så et uddannelsesforløb, som du midlertidigt er væk fra pga. ferie? Ja... Gå til spm. 45 Gå til spm. 48* * hvis 8=9 eller 6=8 og 44 = så Advarsel: Ip har tidligare fortalt, at IP var under uddannelse passer det? 53

54 BHLGVSK 45. Hvilken uddannelse er du i gang med? 6 klasse klasse... Studentereksamen, sproglig... Studentereksamen, matematisk... Studentereksamen, NY... HF... HH, HHX... HTX... Adgang til teknika Gå til spm. 48 Erhvervsfaglig uddannelse (social og sundhedsudd., butiksuddannelse, frisør, automekaniker, snedker)... 0 Gå til spm. 46 Videregående uddannelse (pædagog, sygeplejerske, bachelor, kandidat)... Forsker (Ph.d.)... Anden skoleuddannelse... 3 Gå til spm. 46 BHUDD 46. Hvilken uddannelse? Gå til spm. 48 BHVAAR3 BHVMND3 47. Hvor mange år og måneder varer den normalt? Antal år Antal måneder Gå til spm. 46 Hvis >0 så advarsel* * og det er den egentlige videreuddannelse vi taler om uden den almene skoleuddannelse _ 54

55 Kurser, fritid < 4 uger BICOURA 48. Har du indenfor de seneste 4 uger dvs. i perioden. juni til den 8. juli været på nogen kurser i forbindelse med arbejde eller evt. arbejdsløshed? Det kan f.eks. være AMU-kurser, VUC, PC-kurser el. lign. Ja... Gå til spm. 49 BICOURB 49. Har du inden for de seneste 4 uger gået til noget i din fritid, hvor du modtog undervisning af en lærer, instruktør eller træner? Ja... Gå til spm. 50 Hvis spm. 48 = gå til spm. 50 ellers gå til spm. 54 Advarsel: Hvis B4HBESK=9 så skal enten BHEDUCS, BICOURA eller BICOURB være =. Gå tilbage og ret enten spg. 4, 46 eller 47, eller gå helt tilbage og ret spg. 8. BICOURL 50. Hvor mange timer har du brugt i alt i løbet af de seneste 4 uger uden evt. forberedelse? Du skal medregne både private og arbejdsrelaterede kurser. Antal timer Gå til spm. 5 BICOURP 5. Hvad er den primære grund til, at du har deltaget i det seneste kursus/aktivitet? Overvejende erhvervsrelaterede grunde... Overvejende personlige grunde... Gå til spm. 5 BICOURWOR 5. Hvilket kursus er der tale om? Gå til spm

56 BICOUR 53. Foregik kurset indenfor eller udenfor betalt arbejdstid? Udelukkende inden for betalt arbejdstid... Mest inden for betalt arbejdstid... Mest uden for betalt arbejdstid... Udelukkende uden for betalt arbejdstid... Havde ikke noget arbejde på det tidspunkt Gå til spm. 54 Afslutning BJBOPAEL 54. Nu et spørgsmål om dit bopælsforhold. Boede du i Danmark for et år siden? Ja... Gå til spm. 57 Gå til spm. 55 BJLAND 55. Hvilket land boede du i? Gå til spm. 56 BJBY 56. Hvilken landsdel eller by boede du i? Gå til spm. 57 BJRESP 57. Hvem i husstanden er interviewet? IP selv... IP s ægtefælle/samlever... Andre

57 Nu følger nogle spørgsmål om dig og din husstand (Følgende spørgsmål skal kun stilles til panel 4). Tekst Der kommer nu nogle spørgsmål, som belyser sammenhængen mellem erhvervsaktivitet og familiesituationen. a) Vi vil derfor stille dig nogle spørgsmål om den husstand du tilhører (Hvis spm 57= ) b) Til denne undersøgelse erxx trukket ud for husstanden. Vi vil derfor stille dig nogle spørgsmål om den husstand som XX tilhører. (Hvis spm 57 ) *Valget af version a/b sker efter, om det er et indirekte interview) Til en husstand regner vi alle personer, som fast bor i boligen og som sædvanligvis har mindst et dagligt måltid fælles. - Personer som bor fast i boligen, men som kortvarigt er borte fra hjemmet på fx ferie eller kursus skal også regnes med. - Delebørn medtages i den husstand, hvor de tilbringer mest tid - Husstanden omfatter også logerende o.l. hvis disse personer spiser og bor fast med husstanden. Hvis BJRESP = gå til spm. ellers til spm. CPALENE CP. Bor du alene? (hvis BJRESP = ) CPx Bor XX alene? (Hvis spm 57 ) Ja... Skemaet er slut Hvis spm 57 = gå til spm CP ellers gå til spm CPx CPHVEM 57

58 CP. Hvem bor du sammen med? CPx Hvem bor XX sammen med? Ægtefælle/samlever... Ægtefælle/samlever samt barn/børn... Barn/børn... Forældre... Hos søn eller datter med dennes familie... Kollektiv, bofællesskab, lejet værelse (inkl. mad)... Bor på fx kollegie, plejehjem, forsorgshjem eller institution i øvrigt... 7 Med andre Gå til spm. CP3 Gå til spm. CPb hvis spm. 57 =, eller til spm. CPbx hvis spm. 57 =, ellers til spm. CPbxx. 8 Gå til spm. CP3 CPINSTAL CPb. Bor du her alene eller sammen med en partner og evt. børn? CPbx Bor XX her sammen med dig og evt. børn? CPbxx Bor XX her alene eller sammen med en partner og evt. børn? Ja, bor alene... Nej, bor sammen med familie eller samlever... Skemaet er slut Gå tilbage og ret spm. CP. Kun denne familie skal med CPANTAL CP3. Hvor mange personer bor der i alt i husstanden? (Du skal tælle dig selv med) Skriv antal: Hvis antal= er skemaet slut, ellers gå til tekst 58

59 (Variabelnavnet skal skifte for hver ny person i husstanden, dvs. person = CPFAM person ==CPFAM ; person 3===CPFAM3 for samtlige nedenstående variabler.) Tekst. a) De næste spørgsmål vedrører, hvad den anden person laver. b) De næste spørgsmål vedrører, hvad de øvrige personer laver. Lad os starte med den person der er ældst. Version a vælges hvis spm. CP3=CP ellers CPb CPFAM CP4. [Person-?] Hvilket familieforhold har denne person til dig? Hvilket familieforhold har denne person til? (Version afhænger af om det er indirekte interview) Ægtefælle/... kæreste... Barn/stedbarn... Søskende... Far/mor eller dennes sambo... Bedstefar/bedstemor eller dennes sambo... Svigerfar/svigermor eller dennes sambo... Søn/datter eller dennes sambo... Barnebarn... Anden slægtning... Anden ikke-slægtning (fx logerende) Gå til spm. CP5 CP5 CP5. [Person-?]: Hvilket køn har denne person? Mand... Kvinde... Gå til spm. CP6 59

60 CPFOD CP6. [Person-?]: Og hvilken fødselsdato har han/hun? * Hvorvidt der skal står han eller hun afhænger af spm. CP5 Skriv fødselsdato: Hvis fødselsdato er blank gås til CP7 eller skal alder i CP7 beregnes. Hvis XX < 5 år eller XX > 74 år gå til den næste person indtil der ikke er flere i husstanden og skemaet er slut CPALD CP7. [Person-?]: Og hvilken alder har han/hun? * Hvorvidt der skal står han eller hun afhænger af spm. CP5. Skriv alder: Hvis XX < 5 år eller XX > 74 år gå til den næste person indtil der ikke er flere i husstanden og skemaet er slut HARB H. Havde Person arbejde i ugen fra mandag den. juli til og med søndag den 8. juli? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. (Aftjener Person værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Ja... Gå til H Gå til H7 HARBSID H. Var Person på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej.... Gå til H3 60

61 H3MIDLT H3. Har Person midlertidig eller fast ansættelse. Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset? Midlertidig... Fast... Gå til H4 H4HELDEL H4. Er Person beskæftiget på: Heltid... Deltid... Gå til H5 H6ARBTID H5. Hvor mange timer om ugen arbejder Person normalt i dette job - angives uden spisepauser? Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... Gå til H6a Gå til H6aa 3 Gå til H6aaa 4 Gå til H H6TIMNO H6a. H6aa. H6aaa. Angiv antal timer pr. uge Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge Beregn gennemsnittet af hvad Personrent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger. Antal timer Gå til H *Der popper følgende advarsel op hvis: B6TIMNO <: Du sagde tidligere, at personen var på arbejde?. Gå evt. tilbage og ret spg. H til nej. B6TIMNO >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO< 30 timer og i spm. h4heldel: Men Person arbejder heltids? Gå evt. tilbage og ret. B6TIMNO> 36 timer og i spm. b4heldel: Men Person arbejder deltids? Gå evt. tilbage og ret. 6

62 HESOEGER H7. Har Person søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, dvs. i perioden. juni til 8 juli? Også søgning af jobs med ganske få timer har interesse. Ja... Gå H8 Gå til H0 HEKONTAK H8. Har Person inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden fra den. juni til den 8. juli, haft kontakt med AF, kommunen eller de nye jobcentre for at få arbejde? Ja... Gå til H9 6

63 HEMETLA H9. Har Person på anden måde søgt at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Gå til spm H Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst jobannoncer i aviser, TV fagblad eller på internettet... 3 Haft kontakt med privat arbejdsformidling... 4 Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Kontaktet familie eller bekendte... 6 Venter på tilbud fra AF, den kommunale arbejdsanvisning eller de nye jobcentre... 7 Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige Venter på resultat af ansøgning... 9 Været til samtale, prøve... 0 Søger om tilladelse, licenser, lån, iværksættelse mv. Søger efter forretningslokaler, grund eller udstyr.. Andre måder... 3 Nej, har ikke gjort andet... 4 HEVILHA H0. Selvom Person ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil Person så gerne have et arbejde? Ja... Gå til H. Gå til H 63

64 HEVARSEL H. Hvornår ville Person kunne begynde at arbejde (igen), hvis Person fik arbejde eller mulighed for at begynde som selvstændig? Inden for uger dvs. inden d. XX md*... Gå til H Senere... *.januar HEHBESK H. Hvad betragtede Person hovedsagelig sig selv som i ugen mandag den. juli til og med søndag den 8. juli (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv)? (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Erhvervsarbejde (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev/lærling, medhjælper i familievirksomhed)... Værnepligt... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... Pensionist (pga. alder)... Førtidspensionist... Efterløn, fleksydelse... Langtidssyg... Skoleelev, studerende, kursist... Ude af erhverv i øvrigt Gå til slut / næste person 64

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus

Rettet august 2006. Arbejdsmarkedsstatus Rettet august 006 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille Dem nogle spørgsmål om Deres situation i ugen fra MANDAG DEN X. JUNI TIL SØNDAG DEN X. JUNI (SIDSTE UGE)

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus B1S1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2007 REVIDERET 25.06.2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

IP har ingen adgang til computer... Tekniske problemer Problemer med password/brugernavn... 3 Har ikke modtaget brev Fremmedsprog...

IP har ingen adgang til computer... Tekniske problemer Problemer med password/brugernavn... 3 Har ikke modtaget brev Fremmedsprog... Bilag 7: Spørgeskema i husstandsaku Husstandsskema kvt. 00 Skema vedr. reference uge xx, x. xx 0xx til x. xx 0xx H0HVORFCATI (STILLES KUN I TELEFONSKEMA!!!!!) DER MÅ IKKE SVARES Don t Know/Refusal 0. Hvorfor

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2011. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 21 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob

10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob IP.nr: Int.nr.: 10. Spørgeskema til personer visiteret til fleksjob FORTROLIGT SFI Us. 4711 Maj 2014 1 Tekst 0: Allerførst vil jeg spørge om din tilknytning til arbejdsmarkedet Sp. 0 Hvad er din aktuelle

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed

A-KASSE. Gyldige grunde. Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed A-KASSE Gyldige grunde Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed MARTS 2016 Indhold Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Mette Wiederholt Pedersen og Finn Holst Villadsen,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer.

Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Juridisk vejledning Her kan du læse om de aktiviteter, du skal huske at registrere på ydelseskortet samt andre vigtige pointer. Nogle aktiviteter kan være udfyldt på forhånd, fordi vi allerede har oplysningerne.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for at

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

IDA Landerapport 2013

IDA Landerapport 2013 IDA Landerapport 0 UAE - Forenede Arabiske Emirater Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Written instructions to interviewers (Danish)

Written instructions to interviewers (Danish) Written instructions to interviewers (Danish) INSTRUKTIONER TIL INTERVIEWERE VEDR. AKU AD HOC MODUL 2. KVARTAL 2006 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet GENEREL INFO: Spørgsmålene til ad hoc modulet befinder

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere