Den bæredygtige boligafdeling. Inspirationskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den bæredygtige boligafdeling. Inspirationskatalog"

Transkript

1 Den bæredygtige boligafdeling Inspirationskatalog

2 Indhold Den bæredygtige boligafdeling... 3 Katalogets indhold... 3 Energirigtig klimaskærm... 4 Muligheder for støtte... 5 Handlingsanbefaling... 5 Bedre ventilation, varmegenvinding og luftskifte... 6 Varmegenvinding... 6 Muligheder for støtte... 7 Handlingsanbefaling... 7 Egenproduktion af grøn strøm... 8 Solcelleanlæg hvornår er det en mulighed?... 8 Muligheder for støtte... 9 Handlingsanbefaling Energioptimering af varme- og brugsvandsanlæg Driftskontrol af varme- og brugsvandsinstallationen Energistyring Muligheder for støtte Handlingsanbefaling Vandbesparelser Individuelle koldt- og varmtvandsmålere Nye vandbesparende armaturer Vandhaner med koldstarts-teknologi Muligheder for støtte Handlingsanbefaling Energirigtig belysning LED-Lyskilder Muligheder for støtte Handlingsanbefaling Affaldshåndtering Affaldssortering Alternative affaldssystemer - Molokker Etablering af en byttecentral Energikonsulent Dea Christine Melbye 1

3 Muligheder for støtte Handlingsanbefaling Andre forslag til energibesparelser Skybrudssikring og LAR Forebyggelse af oversvømmelse i kældre Lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) Tiltag mod vand på terræn Muligheder for støtte Handlingsanbefaling Kontaktoplysninger Kilder til inspiration Samlet tjekliste til energibesparelser Energikonsulent Dea Christine Melbye 2

4 Den bæredygtige boligafdeling I dag går ca procent af Danmarks energiforbrug til ventilation, opvarmning og lys i vores bygninger. En stor del af energien kommer fra fossile brændsler, og derfor er brugen af vores boliger en stor kilde til CO 2 i atmosfæren. Imidlertid er det muligt at nedsætte både CO 2-udledningen og boligernes miljøpåvirkning ved at tænke bæredygtighed ind, både når vi bruger boligerne, og når vi renoverer og efterisolerer. Energirenoveringer og bæredygtige tiltag er ikke kun godt for miljøet. Oftest er der også økonomiske gevinster i form af lavere forbrugs-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter, som kommer beboerne til gode. Mange tiltag, som gør boligafdelingen grønnere og mere bæredygtig er derfor også tit en god investering på sigt. Bæredygtige tiltag som fx efterisolering af boliger og lokal afledning af regnvand (LAR) kan samtidig være med til at øge sundheden i boligerne, forbedre komforten og skabe nye grønne områder og rekreativ værdi i boligområder. Der er altså mange fordele ved at stræbe mod en grønnere boligafdeling. Katalogets indhold Derfor har Boligkontoret Danmark udarbejdet dette lille inspirationskatalog. Inspirationskataloget indeholder en række forslag til bæredygtige tiltag, som kan gennemføres for at opnå en grønnere boligafdeling. Eksempler på bæredygtige tiltag spænder vidt. Et bæredygtigt tiltag kan fx være at udskifte en gammel cirkulationspumpe til en ny energibesparende model. Det kan også være at renovere hele bygningens klimaskærm. Derfor har vi valgt at kategorisere projekterne i størrelser, hvilket samtidig giver en indikation af, hvor stor en investering projektet vil afspejle. Forslagene er nævnt i tilfældig rækkefølge. Da teknologien er i rivende udvikling, og priserne er svært forudsigelige, har vi imidlertid undladt at medtage prisestimater i kataloget. I nogle tilfælde anbefaler vi samarbejdspartnere, men disse anbefalinger er kun til inspiration. Mange andre rådgivere og leverandører kan derfor være lige så gode at søge vejledning og tilbud hos. Hvert afsnit beskriver et tema med potentielle energibesparende tiltag. Afsnittene er opdelt efter følgende struktur: Forslag til forbedringer (store, mellemstore og små projekter) Uddybning af forslag Støttemuligheder Handlingsanbefaling Bagest i kataloget findes en samlet liste med alle de nævnte bæredygtige tiltag. God læselyst. Energikonsulent Dea Christine Melbye 3

5 Energirigtig klimaskærm STORE PROJEKTER Indvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af facade mod gård eller gade Udskiftning af vinduer og døre til A-mærkede Udvendig efterisolering af kældervægge og dræning Efterisolering af terrændæk MELLEMSTORE PROJEKTER Efterisolering af loft Efterisolering af skråvæg indefra (ved indvendig istandsættelse) Efterisolering af skråvæg udefra (i forbindelse med nyt tag) Efterisolering af skunke Efterisolering af kviste/tårne m.v. Indvendig efterisolering af tunge brystninger under vinduer Hulmursisolering Ind- eller udvendig efterisolering af lette brystninger under vinduer Udvendig efterisolering af gavle Energiforbedring af oprindelige vinduer med forsats- eller koblede rammer Udskiftning fra termoruder til energiruder Efterisolering af altaner for at undgå kuldebroer Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Efterisolering af fladt tag SMÅ PROJEKTER Eftersyn af vinduer justering af split/anverfer, smøring eller udskiftning af tætningslister, tjek af fugers tæthed omkring vinduer Klimaskærmen betegner en bygnings ydervægge, tag, vinduer osv. Jo tættere og mere velisoleret klimaskærmen er, jo lavere bliver bygningens energiforbrug og jo mere bæredygtig bliver den selvfølgelig under forudsætning af at den vedligeholdes korrekt (Kilde: Energistyrelsen). Ofte er det en udfordring at finde plads til ekstra isoleringsmateriale i eksisterende bebyggelse. Lykkes det, viser tal fra BL imidlertid at gevinsten kan være stor. Isolering af klimaskærmen i ældre almene boliger kan medføre et op mod 50 pct. lavere varmetab, pct. lavere varmeforbrug og op mod 70 pct. lavere energibehov (Kilde: COWI). Energikonsulent Dea Christine Melbye 4

6 Muligheder for støtte Landsbyggefonden kan ansøges om renoveringsstøtte til at gennemføre større tiltag som fx renovering af klimaskærmen som led i en helhedsplan. Det vil stadig være nødvendigt, at boligafdelingen optager lån i en kreditforening, og en huslejestigning kan derfor ikke helt undgås. Hvis støtte opnås, kan Landsbyggefonden dog betale en stor del af ydelsen på lånene, og huslejestigningen vil derfor blive mindre. Læs mere på I forbindelse med en energimodernisering kan man ligeledes søge støtte direkte fra energiselskaberne eller fra håndværkere, rådgivere m.m., der har en aftale med energiselskaberne. Energiselskaberne har en fælles aftale om at yde tilskud og/ eller rådgivning i forbindelse med mange energimoderniseringstiltag. Læs mere på og se hvilke støttesatser, som gives i Standardværdikataloget på svk.teknologisk.dk (Kilde: Energistyrelsen). Handlingsanbefaling Kontakt Boligkontoret Danmarks byggeafdeling, hvis jeres boligafdeling ønsker at gå i gang med et større energirenoveringsprojekt. Se kontaktoplysninger på s. 25. Byggeafdelingen kan vejlede jer i den bedste proces, og har kontakt til rådgivere, entreprenører og håndværkere med kendskab til den almene boligsektor. Få hjælp af byggeafdelingen eller rådgivere til at søge om støtte til energirenoveringen. Sørg for at få en aftale om støtte, inden I går i gang med projektet Undersøg altid, om det kan betale sig at gennemføre andre tiltag samtidig. Energikonsulent Dea Christine Melbye 5

7 Bedre ventilation, varmegenvinding og luftskifte STORE PROJEKTER Installation af ventilationsanlæg med varmegenvinding SMÅ PROJEKTER Indeklimamåling i boligerne Grafisk visualisering af indeklima og temperatur i boligerne En tæt klimaskærm skaber imidlertid et stort behov for en god og vedvarende udluftning, så der ikke opstår fugtproblemer og skimmelsvamp i bygningerne. For at opnå et godt indeklima kræver tætte bygninger derfor oftest både naturlig og mekaniske ventilation og ventilationsstyring. Varmegenvinding Varmegenvinding er energibesparende ventilation, som kan installeres i velisolerede bygninger. Her udnytter man både den varme, der i forvejen er i boligerne og opnår samtidig et bedre indeklima. Et anlæg til varmegenvinding overfører varmeenergien i den luft, der suges ud af huset til den friske, kølige luft, der suges ind (Kilde: Bolius). Op mod 90 pct. af varmen kan genindvindes, hvilket medfører et minimalt behov for varmetilførsel. Varmegenvinding kan være vigtigt i forhold til luftskifte og for at sikre korrekte CO 2-niveauer i boligerne samt fjerne fugtophobninger, som skader boligerne og kan være sundhedsskadeligt. Samtidig kan lugte og en del skadelige stoffer fjernes fra luften, f.eks. fra radon og afgasning fra møbler og materialer. Der eksisterer en række udfordringer ved etablering af varmegenvinding, som er vigtige at holde for øje. Varmegenvinding er først og fremmest dyrt at etablere. Anlægget bruger en del strøm, og det kan støje, hvis det ikke er reguleret korrekt. Anlæg og rør skal desuden renses jævnligt, og filtre m.m. skal skiftes (Kilde: COWI). Energikonsulent Dea Christine Melbye 6

8 Muligheder for støtte Hvis ventilationsanlægget energirenoveres i sammenhæng med et større renoveringsprojekt kan Landsbyggefonden ansøges om renoveringsstøtte. Som før nævnt skal boligafdelingen dog stadig optage lån i en kreditforening, og en huslejestigning vil derfor højst sandsynligt forekomme. Hvis støtte opnås, kan Landsbyggefonden betale en stor del af ydelsen på lånene, og huslejestigningen vil derfor blive mindre. Læs mere på Også her kan man søge støtte fra energiselskaberne eller fra håndværkere, rådgivere m.m., der har en aftale med energiselskaberne. Energiselskaberne har en fælles aftale om at yde tilskud og/ eller rådgivning i forbindelse med mange energimoderniseringstiltag. Sørg for at få en aftale om støtte, inden I går i gang med energimoderniseringen. Læs mere på og se hvilke støttesatser, som gives i Standardværdikataloget på svk.teknologisk.dk. Handlingsanbefaling Kontakt Boligkontoret Danmarks byggeafdeling, hvis jeres boligafdeling ønsker at vide mere om mulighederne for varmegenvinding. Se kontaktinformation på s. 25. Byggeafdelingen kan vejlede jer i den bedste proces, og har kontakt til rådgivere, entreprenører og håndværkere med kendskab til den almene boligsektor. Få hjælp af byggeafdelingen eller rådgivere til at søge om støtte til projektet. Sørg for at få en aftale om støtte, inden I går i gang med projektet. Undersøg altid, om det kan betale sig at gennemføre andre tiltag samtidig. Energikonsulent Dea Christine Melbye 7

9 Egenproduktion af grøn strøm STORE PROJEKTER: Installation af solcelleanlæg til produktion af strøm Investering i et solcelle-anlæg til produktion af strøm til boligafdelingen kan være en mulighed, hvis man er interesseret i at øge anvendelsen af grøn energi i boligafdelingen samt skabe en større grad af selvforsyning. Strøm fra solceller er klimavenligt og udleder ingen CO 2 og kan derfor være et tiltag, som understøtter boligafdelingens grønne profil. Normalt har solceller en tilbagebetalingstid på ca år, hvilket kombineret med en levetid på minimum 25 år giver omkostningsfri egenproduceret strøm i mere end 10 år. Elregningen bliver derfor mindre, og samtidig stiger besparelsen i takt med, at den normale el-pris stiger. Energitjenesten anbefaler dog, at man laver en grundig analyse af afdelingens energiforbrug, inden man investerer i solceller. Tilbagebetalingstiden er ofte lang, og derfor bør man vurdere, om det bedre kan betale sig at sætte gang i andre energibesparende tiltag, der vil medføre kortere tilbagebetalingstid og en bedre komfort. Solcelleanlæg hvornår er det en mulighed? Tagfladen skal have en korrekt orientering mod solen. Mod syd er ydelsen størst, men det kan måske betale sig at orientere mod vest eller øst, hvis forbruget er størst i formiddags- og eftermiddagstimerne. Tagets hældning skal være mellem 15 O og 60 O, optimalt 45 0, og tagfladen skal være af en tilstrækkelig størrelse, så installationen ikke kræver ekstra og kostbar kabling fra forskellige tagflader. Solcelleopsætning er mest rentabelt, hvis taget alligevel skal skiftes eller renoveres. Opsætning af stillads kan være dyrt, og derfor er det hensigtsmæssigt at kombinere opsætning af solceller med andet tagarbejde. Undersøg prisen på stilladsopsætning inden I begynder. Der bør ikke være træer, bygninger, skorstene eller andet, som skygger på tagfladen. Der skal være plads til at placere anlæggets vekselstrømsomformer indendørs og indenfor kort afstand af anlægget. Vekselstrømsomformeren producerer en brummen og bør ikke stå i tæt nærhed af et beboet rum. Der kan være forbud eller restriktioner i lokalplanerne (glanstal/ refleksion/ tagmaterialer, fredninger), som umuliggør opsætning. Kontakt derfor kommunen, og undersøg forholdene på jeres ejendom. Energikonsulent Dea Christine Melbye 8

10 Muligheder for støtte EU har godkendt den danske støtteordning til solceller frem til Det betyder, at bl.a. almene boligorganisationer kan søge om støtte til at sælge overskuds-el til el-nettet til et forhøjet pristillæg, hvis den samlede effekt af solcelleanlægget ikke overstiger 6 kwp pr. husstand. Overvejer I at søge om støtte til at installere solceller, bør I derfor dimensionere anlægget herefter. Den midlertidigt forhøjede afregning er imidlertid begrænset til en national ansøgningspulje på i alt 80 MW. Ønsker jeres boligforening at udnytte muligheden for nettoafregning ved et nyt solcelleanlæg, skal I derfor ansøge på Energinet.dk om at indgå i puljen på de 80 MW, der kan få gavn af støtteordningen. Støttemidlerne tildeles efter først til mølle. Inden ansøgningen skal et tilbud indhentes. Hvordan fungerer den nye støtteordning? Den nye støtteordning er baseret på time-for-time-forbrug. Man kan altså ikke oplagre den strøm fra solcelleanlægget på el-nettet, som ikke bruges, for på et senere tidspunkt at hente den igen, når solcelleanlægget ikke producerer strøm nok til at dække afdelingens strømforbrug. Derfor er det en rigtig god idé at dimensionere anlæggets størrelse til ejendommens tomgangsforbrug (belysning i fællesområder, ventilatorer, diverse pumper, elevator m.m.). Ansøgningsfrister: 15. marts maj 2015: Ansøgningsrunde for 2015-puljen = 60MW. 1. okt okt. 2015: Ekstra ansøgningsrunde, hvis 2015-puljen ikke er opbrugt 1. febr maj 2016: Ansøgningsrunde for 2016-puljen = 20 MW 1. sept. til 31. okt. 2016: Ekstra ansøgningsrunde Energikonsulent Dea Christine Melbye 9

11 2 puljer kan ansøges af almene boliger: Der er afsat en samlet pulje på 80 MW til etablering af private solcelleanlæg med forhøjet pristillæg. Der kan ansøges om tilskud til 4 typer anlæg, hvoraf de to er relevante for almene boliger: Pulje til solcelleanlæg, som er tilsluttet egen forbrugsinstallation (Pulje på 18 MW):» Solcelleanlæg til almene boligorganisationer / udlejningsejendomme.» Nettomålerafregning for eget og fælles forbrug.» Max 6 kwp pr. husstand. Pulje til fællesanlæg (Pulje på 15 MW):» Solcelleanlægget ejes af en almen boligorganisation, ejerforening eller en udlejer af en privat udlejningsejendom med flere boligenheder» Anlægget skal være tilsluttet ejendommens egen forbrugsinstallation» Nettoafregning af fællesforbrug» Max. 6 kwp pr. boligenhed Handlingsanbefaling Kontakt en (uafhængig) rådgiver med forstand på solcelleanlæg til almene boliger. Efterspørg altid en beregnet årlig forventet (garanteret) elproduktion (kwh/år) baseret på solindstrålingen i området, den faktiske placering, evt. skyggegivere samt systemtab i anlægget. Kontakt i samarbejde med rådgiveren jeres net-selskab og undersøg priser for tilslutning til el-net, priser på målerleje og om net-selskabet opkræver et rådighedsgebyr. Disse omkostninger kan have stor indflydelse på økonomien i solcelle-anlægget. Kontakt kommunen og undersøg om der er forbud eller restriktioner i lokalplaner, som kan hindre opsætning (fx krav til glanstal, refleksion, tagmaterialer etc.) Kontakt jeres forsikringsselskab og hør om der er uforudsete forhold, som kan påvirke økonomien etc. Ansøg om forhøjet afregning på Energinet.dk. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for køb af solcelleanlæg, dvs. et tilbud på et solcelleanlæg eller et udbudsgrundlag. Dette skal indeholde en betingelse for opnåelse af tilsagn om pristillæg. Energikonsulent Dea Christine Melbye 10

12 Energioptimering af varme- og brugsvandsanlæg SMÅ PROJEKTER Årlig driftskontrol med varme- og brugsvandsanlægget Udskiftning af radiatorventiler Efterisolering af rør til varmt vand og til radiatorer Indregulering af varmeanlæg inkl. strengventiler Udskiftning af cirkulationspumper Energistyring af vand- og varmeforbruget Driftskontrol af varme- og brugsvandsinstallationen I ældre varmecentraler findes der ofte gamle energislugende pumper og installationer som ikke er korrekt indstillet. Kontrol og vedligeholdelse af boligafdelingens tekniske energiinstallationer er derfor en god metode til at sikre, at energien bruges mest optimalt. Ved at tilmelde boligafdelingen en serviceaftale, hvor en teknisk energirådgiver kontrollerer varme- og brugsvandsinstallationen regelmæssigt, kan energispild nemmere undgås. Ved besøget kontrolleres de tekniske installationer og automatindstillinger, og eventuelt defekte og nedslidte komponenter bliver identificeret. Energistyring Med de markant stigende el-, vand- og varmepriser, er det samtidig en stor fordel at følge energiforbruget tæt i boligafdelingerne. Derved kan driften reagere hurtigt, hvis der opstår uforholdsmæssige udsving i det faktiske forbrug i forhold til det budgetterede. Derfor er det en god idé at etablere energistyring i boligafdelingen. Energikonsulent Dea Christine Melbye 11

13 Muligheder for støtte Man kan i de fleste tilfælde opnå støtte til udskiftning af gamle installationer op varmeanlægget. Støtte kan søges fra energiselskaberne eller fra håndværkere, rådgivere m.m., der har en aftale med energiselskaberne. Sørg for at få en aftale om støtte, inden I går i gang med udskiftningen. Læs mere på og se hvilke støttesatser, som gives i Standardværdikataloget på svk.teknologisk.dk Handlingsanbefaling Kontakt energi- og miljøafdelingen i Boligkontoret Danmark og hør om mulighederne for at gennemføre de anbefalede forbedringer. Se kontaktoplysninger på s. 25. Sørg for at få en aftale om støtte, inden I går i gang med projektet. Undersøg altid, om det kan betale sig at gennemføre andre tiltag samtidig. Energikonsulent Dea Christine Melbye 12

14 Vandbesparelser STORE PROJEKTER Omlæg fællesvaskeriet til at bruge filtreret regnvand. Installer individuelle koldt- og varmtvandsmålere i boligerne. MELLEMSTORE PROJEKTER Udskift gamle vandhaner, brusere og armaturer i alle boliger og på fællesarealer til vandbesparende (vandhanerne med koldstartsteknologi). Udskift toiletter til 4 og 6 liters skyl frem for 9 liters skyl. SMÅ PROJEKTER Installer perlatorer på vandhaner Opsæt regnvandstønder, så regnvandet kan bruges til vanding. Etablér energistyring af det kolde- og varme brugsvand Drikkevand er en dyrebar ressource. Selvom der endnu ikke er problemer med at få adgang til rent drikkevand i Danmark, opfattes drikkevand som en knap og dyrebar ressource, vi skal værne om. Af samme årsag har miljøafgifterne på vand været stigende indenfor den sidste årrække. Samtidig oplever vi øget og kraftigere nedbør, der skaber problemer med at overfyldte kloaker og oversvømmede boligområder. Når nedbøren ledes i kloakken, ender det på rensningsanlæg, og her bruges energi på at rense vand, der ikke er snavset. Derfor er der god grund til at nedsætte vandforbruget i boligafdelingen og overveje, om regnvandet i nogle tilfælde kan erstatte rent drikkevand. Energikonsulent Dea Christine Melbye 13

15 Individuelle koldt- og varmtvandsmålere Etablering af individuelle vandmålere kan være en effektiv metode til at nedsætte vandforbruget i en boligafdeling. I det nye energieffektiviseringsdirektiv fra EU stilles krav om en højere grad af energiovervågning for at sikre, at vi bruger vores el, vand og varme effektivt. Som følge heraf skal boligafdelingerne inden udgangen af 2016 undersøge, om det kan betale sig at få installeret individuelle varmtvandsmålere i boligerne. Statistikken viser, at boligafdelinger i gennemsnit reducerer vandforbruget med ca. 20 procent ved at skifte fra kollektiv til individuel afregning. Når beboerne skal betale for det de selv bruger, bliver de nemlig mere bevidste om deres forbrug og vil i langt de fleste tilfælde skære ned på vandforbruget. Nye vandbesparende armaturer Der er ofte store gevinster at hente, hvis alle boligafdelingens brusere, vandhaner og armaturer udskiftes til nye vandbesparende. En bruser eller vandhane med indbygget vandspare-indsats bruger 6-9 liter pr. minut mens en normal bruser bruger liter pr. minut. En udskiftning af ældre brusere og vandhaner til nye vandbesparende, medfører således vandbesparelser på op til 30 pct. Tilbagebetalingstiden er ofte ned på under 3 år ved udskiftning af armaturer (Kilde: Ostnor) Vandhaner med koldstarts-teknologi Hvis nye vandhaner samtidig installeres med koldstartsteknologi, kan besparelsen på det varme vand være op til 40 pct. Koldstart handler om at undlade at bruge varmt vand unødigt. Når man tænder for vandhanen for at vaske hænder, løfter man som regel grebet i midterposition og beder derfor på en gængs vandhane om lige dele varmt og koldt vand. Men inden det varme vand når frem til håndvasken, er man færdig og har slukket for vandet igen. Det betyder, at man har brugt 4-6 liter varmt vand uden overhovedet at få glæde af det. Koldstart betyder, at man udelukkende bruger koldt vand, når grebet løftes i midterposition. Det giver altså ingen ændringer for den, der vasker hænder, men til gengæld sparer det udgifter til varmt vand. (Kilde: Ostnor) Energikonsulent Dea Christine Melbye 14

16 Muligheder for støtte Ved udskiftning af gamle armaturer til nye vandbesparende kan der ligeledes søges støtte fra energiselskaberne eller fra håndværkere, rådgivere m.m., der har en aftale med energiselskaberne. Sørg for at få en aftale om støtte, inden I går i gang med udskiftningen. Læs mere på og se hvilke støttesatser, som gives i Standardværdikataloget på svk.teknologisk.dk Læs mere på og se hvilke støttesatser, som gives i Standardværdikataloget på svk.teknologisk.dk Handlingsanbefaling Kontakt energi- og miljøafdelingen i Boligkontoret Danmark. Se kontaktoplysninger på s. 25. Eller kontakt et VVS-firma med kendskab til vandspare-teknologi fx Ostnor, og få en uforpligtende vurdering af de eksisterende armaturer samt et uforpligtende tilbud. Efterspørg altid en beregnet årlig forventet (garanteret) besparelse samt tilbagebetalingstid. Få hjælp af firmaet til at opnå energitilskud fra energiselskaberne. Sørg for at få en aftale om tilskud, inden I går i gang med udskiftningen. Undersøg altid, om det kan betale sig at gennemføre andre tiltag samtidig. Energikonsulent Dea Christine Melbye 15

17 Energirigtig belysning MELLEMSTORE PROJEKTER Udskiftning af belysningsarmaturer på fællesarealer til LED lyskilder Bevægelsessensorer, akustisk lysstyring eller skumringsrelæer til lysstyring i fællesarealer SMÅ PROJEKTER Energistyring af det fælles elforbrug God belysning er vigtigt, for at beboerne kan føle sig trygge på udendørs arealer, i kældre, i affaldsskure og i trappeopgange i boligforeningen. El til belysning kan imidlertid være en kilde til store udgifter, hvis belysningen ikke er energieffektiv. I boligafdelinger bruges el til både udelys, trapper, kældre, lofter og fælleslokaler etc. En investering i energirigtig LEDbelysning kan derfor nedsætte driftsudgifterne mærkbart, og ofte er tilbagebetalingstiden under 3 år. For at forbedre trygheden og nedsætte fællesudgifterne til belysning i boligafdelingen kan man derfor gennemføre en helhedsorienteret belysningsforbedring med fokus på: Energirigtig LED-belysning, bevægelsessensorer, akustisk lysstyring eller skumringsrelæer til lysstyring i fællesarealer, bedre grundbelysning, lys ved yderdørene, lys i kældre og trappeopgange samt lys i skure, containergårde og andre særlige områder. LED-Lyskilder LED-lyskilder er nu så gode rent teknologisk samt konkurrencedygtige, at det kan være god økonomi for en boligafdeling at udskifte deres belysningsanlæg til LEDlyskilder. Lyskvaliteten er fuldt på højde og ofte bedre end traditionelle lyskilder. Samtidig er LED ekstremt energieffektiv med et forbrug på kun 1/10 af traditionelle lyskilder. LED tænder på millisekunder og er derfor også velegnede til lysstyring. LED-pærer og elektronikdele er dog sarte overfor varme, og effektivitet og driftstid falder, hvis driftstemperaturen stiger. Derfor kræver en udskiftning af en boligafdelings belysning til LED-belysning, at eksisterende armaturer ligeledes udskiftes, så effektiviteten af den nye belysning bliver størst mulig (Kilde: Inwave). Energikonsulent Dea Christine Melbye 16

18 Belysning i fælleslokaler, kældre, gang- og udearealer Ofte står lyset og brænder, når folk forlader fælleslokaler, hvor der ikke er installeret automatisk lysstyring. Her kan en opsætning af LED-belysning med enten bevægelsessensorer, akustisk lysstyring eller skumringsrelæer medføre en stor driftsbesparelse. Indføring af sensorstyring i kældre eller vaskerier kan ligeledes reducere energiforbruget mærkbart. På gang- og udearealer kan skumringsrelæer sikre, at der altid er tryghedsfremmende belysning, når det er blevet mørkt, mens akustisk lysstyring eller bevægelsessensorer kan sikre, at lyses tændes og slukkes efter behov i kældre, affaldsrum og trappeopgange. Muligheder for støtte Der kan søges støtte direkte fra energiselskaberne eller fra håndværkere, rådgivere m.m., der har en aftale med energiselskaberne. Læs mere på og se hvilke støttesatser, som gives i Standardværdikataloget på svk.teknologisk.dk Handlingsanbefaling Kontakt et belysningsfirma og få en uforpligtende gennemgang af det eksisterende belysningsanlæg. Se evt. s. 26 for eksempler. Vælg et firma, som tilbyder gratis rådgivning, lysberegninger og energiberegninger. Få hjælp af firmaet til at opnå energitilskud. Sørg for at vælge en belysningsløsning, som overholder gældende standarder. Energikonsulent Dea Christine Melbye 17

19 Affaldshåndtering MELLEMSTORE PROJEKTER Etablering af alternative affaldssystemer så som molokker. SMÅ PROJEKTER Bedre mulighed for affaldssortering i boligafdelingen Etablering af en byttecentral til genbrug Adfærdskampagne med fokus på affaldssortering I et grønt og klimavenligt samfund skal affald ikke ses som et spildprodukt, men som en ressource. Det kræver dog, at affaldet bliver håndteret rigtigt. Som verden ser ud i dag har vi stadig et stykke vej, før etableringen af helt bæredygtige affaldssystemer er en realitet. Boligafdelinger har imidlertid gode muligheder for at give beboerne de optimale betingelser for, at affaldshåndteringen bliver så bæredygtig som mulig, og beboerne og kan tage del i en omstilling til en grønnere boligafdeling. Affaldssortering Mange ejendomsfunktionærer bruger unødigt meget tid på affaldshåndtering, fordi beboerne ikke sorterer korrekt. Hvis boligafdelingen skaber en bedre affaldssortering kan denne tid blive frigjort til andre vedligeholdelsesaktiviteter i boligafdelingen. Først og fremmest bør det i samarbejde med den lokale affaldsstation sikres, at boligafdelingens affald kan sorteres i følgende kategorier. Dagrenovation Glas og flasker Plast Elektronik Batterier Farligt affald Papir og pap Energikonsulent Dea Christine Melbye 18

20 Boligafdelingen skal sikre følgende for at skabe gode affaldsdeponeringsforhold: Central placering af affaldsskure Korte afstande fra husstandene Ryddeligt God skiltning God plads Et passende antal containere At udlevere en god sorteringsguide til beboerne og informere jævnligt om sorteringsregler på beboermøder. Alternative affaldssystemer - Molokker Da affaldssortering er meget pladskrævende og sjældent æstetisk pænt, kan boligafdelingen overveje alternative affaldssystemer så som etablering af molokker. En affaldsmolok er et underjordisk system, hvor 60 pct. af affaldsbeholderen er nedgravet. En molok kræver således et meget mindre overfladeareal end traditionelle affaldscontainere, og sparer således plads til andre formål. Molok ens større kapacitet og bedre komprimeringsforhold medfører, at tømningsfrekvensen kan nedsættes i forhold til traditionelle affaldssystemer. Systemet reducerer derfor miljøbelastningen som transport fra skraldebiler medfører. Samtidig reduceres lugtgener, fordi beholderne er nedgravede (Kilde: Molok.dk). Ligesom ved almindelige containere kan der etableres molokker til forskellige typer affald, således at boligafdelingen kan opnå en god affaldssortering. Det er samtidig muligt at etablere en molok til bio-affald. Energikonsulent Dea Christine Melbye 19

21 Etablering af en byttecentral En byttecentral er et sted i boligafdelingen, hvor beboerne kan aflevere og hente brugbare ting, der ellers ville blive smidt ud. En byttecentral medfører, at flere ting genbruges og dermed får en længere levetid - til glæde for miljøet og pengepungen. Byttecentralen kan være alt fra nogle få hylder til et helt rum, hvor ejendommens beboere kan aflevere brugte ting samt kvit og frit hente brugbare ting fra. Det er fx. tøj, elektronik, møbler, bøger osv. Mange brugbare ting kan være til glæde i lang tid, og undgår herved at ende som affald. Fordele ved en byttecentral» Beboere kan få glæde af hinandens brugbare ting, og kan sikre at deres egne brugbare ting ikke går til spilde. Det er gratis og miljøbevidst.» Beboerne sparer penge ved at genbruge hinandens ting.» Affaldsmængden i boligforeningen reduceres» Boligafdelingen fremmer bæredygtig affaldshåndtering, da langt flere aflagte effekter i boligforeningen bliver genbrugt. Vedligeholdelse og oprydning: Beboere og ejendomsfunktionen skal aftale, hvem der har ansvaret for at holde orden i byttecentralen, og sørger for, at byttecentralen er pæn og ordentlig, samt at de ting, som beboerne ikke ønsker at genbruge, bliver frasorteret med jævne mellemrum. Det er en god idé at have flere ansvarlige. Byttecentralen skal altid være klart afmærket, så fx skraldemænd ikke forveksler det med storskrald. Energikonsulent Dea Christine Melbye 20

22 Muligheder for støtte Der er på nuværende tidspunkt ingen formelle støtteordninger til etablering af et molokaffaldssystem. Det anbefales imidlertid at kontakte det lokale renovationsfirma og den lokale genbrugsstation for at høre om mulighederne for bedre affaldssortering. Handlingsanbefaling Det er vigtigt, at beboerne er gøres bekendt med både affaldssorteringsreglerne og byttecentralen. En sådan synliggørelse kan ske via orienteringsmøder, husstandsomdelte brochure, på intranet eller ved opslag på centrale steder som beboerhus, ejendomskontor, etc. Det anbefales at kontakte det lokale renovationsfirma og den lokale genbrugsstation for at høre om mulighederne for bedre affaldssortering. Andre forslag til energibesparelser Udskiftning af tørretumblere fra el til gasopvarmede Tilkobling af vaskeri til fjernvarme Etablering af solfangere til varmt brugsvand Energikonsulent Dea Christine Melbye 21

23 Skybrudssikring og LAR MELLEMSTORE OG SMÅ PROJEKTER Forebyg oversvømmelser i kældre pga. opstuvning fra afløb vha. pumpebrønde og højvandslukker Etabler lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) til håndtering af regnvand på egen grund vha. faskiner, regnbede eller nedsivning i græsplæne Forebyg vand på terræn vha. høje kanter eller terrænjusteringer omkring kælderskakter, kælderramper, lavtsiddende vinduer og døre. Klimaændringerne betyder, at vi oplever hyppigere regn og langt flere voldsomme regnskyl end tidligere. De voldsomme regnskyl og skybrud presser kloaksystemet og medfører oversvømmelser, som kan have store negative økonomiske konsekvenser for en boligafdeling. Derfor er det en god idé at finde alternative løsninger til at håndtere regnvand frem for at lede det i kloakken. Ved at sikre boligområdet mod ekstremregn nedsætter man samtidig risikoen for at få store stigninger i forsikringspræmien. Regnvand kan i stedet ses som en ressource eksempelvis til rekreative formål. Vandet kan nedsives, forsinkes, opmagasineres eller fordampes og undervejs benyttes til rekreative formål fx søer og åer eller til at øge biodiversiteten i et boligområde. Nedenstående tiltag er til inspiration. Det anbefales imidlertid, at boligafdelingen henvender sig til en relevant fagkyndig person og får en vurdering, der passer specifikt til boligafdelingen. Forebyggelse af oversvømmelse i kældre Til forebyggelse af oversvømmelse i kældre bl.a. som følge af opstuvning fra afløb kan der eksempelvis installeres en pumpebrønd eller et højvandslukke. Pumpebrønden forhindrer tilbageløb fra det offentlige kloaknet til boligafdelingens afløb under skybrud. Et højvandslukke forhindrer ligeledes kloakvand i at løbe baglæns og op igennem kælderafløbet. Fra venstre: Pumpedræn, regnvandsbassin, højvandslukke og omfangsdræn (Kilde: Klimamodel.dk) Energikonsulent Dea Christine Melbye 22

24 Lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) Ved LAR-anlæg håndteres eller bortskaffes regnvandet på egen grund. Det kan eksempelvis være ved at etablere faskiner, regnbede eller via nedsivning i græsplæner. Regnbed eller grønne bassiner Et regnbed er en lille beplantet lavning, hvor regnvand fra befæstede overflader i boligafdelingen kan løbe ned og opsamles, og herfra nedsive i jorden. Det er en billig foranstaltning og samtidig en flot rekreativ løsning (Kilde: Teknologisk Institut). Principskitse af et regnbed (Kilde: Teknologisk Institut ). Faskine En faskine er et hulrum i jorden, hvor vandet regnvand opsamles og udledes langsomt til jorden gennem faskinens bund og sider. Det er dog vigtigt at faskinen dimensioneres korrekt, da de ellers kan give anledning til oversvømmelse på terræn, fordi de er for små, forkert opbyggede eller dårligt vedligeholdte (Kilde: Teknologisk Institut). Principskitse af en faskine (Kilde: Teknologisk Institut) Energikonsulent Dea Christine Melbye 23

25 Tilladelser Som boligafdeling skal I have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive regnvand på egen grund. Derfor er det vigtigt at tage kontakt til kommunen, inden I planlægger et LAR-anlæg. Tiltag mod vand på terræn Ved skybrud er der risiko for, at der kommer vand på terræn, som løber gennem åbninger i boligafdelingens ejendomme. Her kan det være en god idé at etablere høje kanter eller terrænjusteringer omkring kælderskakter, kælderramper, lavtsiddende vinduer og døre (Kilde: Klimamodel.dk). Ligeledes kan etablering af et omfangsdræn være en løsning. Et omfangsdræn lægges langs bygningens yderfundament, og beskytter kældervæggen mod nedsivende overfladevand og vandtryk fra høj grundvandsstand (Kilde: Klimamodel.dk). Muligheder for støtte Kontakt jeres spildevandsselskab og hør, om muligheder for at opnå tilskud til skybrudssikring af boligafdelingen. Ansøg spildevandsselskabet om tilbagebetaling af regnvandsbidrag. Handlingsanbefaling Kontakt en relevant fagkyndig person. Få foretaget en risikovurdering af terrænnet i afdelingen samt en screening af kloaksystemet. Sørg for tidligt at indgå i en dialog med både kommunen og forsikringsselskabet. Hør bl.a. om muligheden for at etablere LAR-anlæg på egen grund. Kontakt jeres spildevandsselskab og hør, om muligheder for at opnå tilskud til skybrudssikring af boligafdelingen. Ansøg spildevandsselskabet om tilbagebetaling af regnvandsbidrag. Foretag de nødvendige investeringer i skybrudssikring. Sørg for at driften regelmæssigt renser tagrender, riste og afløb. Energikonsulent Dea Christine Melbye 24

26 Kontaktoplysninger Energi- og miljøafdelingen, Boligkontoret Danmark Energi- og miljøchef Jesper Telcs TLF Energikonsulent Dea Christine Melbye TLF Byggeafdelingen, Boligkontoret Danmark TLF Energikonsulent Dea Christine Melbye 25

27 Kilder til inspiration Muligheder for støtte: Støtte fra Landsbyggefonden Støtte fra energiselskaberne Standardværdikatalog for energibesparelser svk.teknologisk.dk Solceller: Støtte til solceller Solceller i almene boliger > Søg på Solceller Belysning: Om forskellige belysningstyper Eksempel på et belysningsfirma Tlf Inspiration til el besparende tiltag i boligforeninger Affald: Information om affaldsmolokker Vandbesparende armaturer: Eksempel på et firma med sparearmaturer Tlf Indeklima: Eksempel på firma med indeklimamålere til boliger Eksempel på firma med indeklimamålere til boliger Skybrud og LAR: Katalog over tiltag til almene boliger Handlingsplan for skybrudssikring Eksempler på LAR-anlæg Eksempel på firma, som tilbyder skybrudssikring Energikonsulent Dea Christine Melbye 26

28 Samlet tjekliste til energibesparelser KLIMASKÆRM Indvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af facade mod gård eller gade Udskiftning af vinduer og døre til A-mærkede Udvendig efterisolering af kældervægge og dræning Efterisolering af terrændæk Efterisolering af loft Efterisolering af skråvæg indefra (ved indvendig istandsættelse) Efterisolering af skråvæg udefra (i forbindelse med nyt tag) Efterisolering af skunke Efterisolering af kviste/tårne m.v. Indvendig efterisolering af tunge brystninger under vinduer Hulmursisolering Ind- eller udvendig efterisolering af lette brystninger under vinduer Udvendig efterisolering af gavle Energiforbedring af oprindelige vinduer med forsats- eller koblede rammer Udskiftning fra termoruder til energiruder Efterisolering af altaner for at undgå kuldebroer Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Efterisolering af fladt tag Eftersyn af vinduer, justering af split/anverfer, smøring eller udskiftning af tætningslister, tjek af fugers tæthed omkring vinduer Energikonsulent Dea Christine Melbye 27

29 VENTILATION, VARMEGENVINDING OG LUFTSKIFTE Installation af ventilationsanlæg med varmegenvinding Indeklimamåling i boligerne Grafisk visualisering af indeklima og temperatur i boligerne GRØN STRØM Installation af solcelleanlæg til produktion af strøm ENERGIOPTIMERING AF VARME OG BRUGSVANDSANLÆG Årlig driftskontrol med varme- og brugsvandsanlægget Udskiftning af radiatorventiler Efterisolering af rør til varmt vand og til radiatorer Indregulering af varmeanlæg inkl. strengventiler Udskiftning af cirkulationspumper Energistyring af vand- og varmeforbruget VANDBESPARELSER Omlæg fællesvaskeriet til at bruge filtreret regnvand. Installer individuelle koldt- og varmtvandsmålere i boligerne. Udskift gamle vandhaner, brusere og armaturer i alle boliger og på fællesarealer til vandbesparende (vandhanerne med koldstartsteknologi). Udskift toiletter til 4 og 6 liters skyl frem for 9 liters skyl. Installer perlatorer på vandhaner Opsæt regnvandstønder, så regnvandet kan bruges til vanding. Etablér energistyring af det kolde- og varme brugsvand Energikonsulent Dea Christine Melbye 28

30 ENERGIRIGTIG BELYSNING Udskiftning af belysningsarmaturer på fællesarealer til LED lyskilder Bevægelsessensorer, akustisk lysstyring eller skumringsrelæer til lysstyring i fællesarealer Energistyring af det fælles elforbrug AFFALDSHÅNDTERING Etablering af alternative affaldssystemer så som molokker. Bedre mulighed for affaldssortering i boligafdelingen Etablering af en byttecentral til genbrug Adfærdskampagne med fokus på affaldssortering ANDRE ENERGIBESPARENDE TILTAG Udskiftning af tørretumblere fra el til gasopvarmede Tilkobling af vaskeri til fjernvarme Etablering af solfangere til varmt brugsvand SKYBRUDSSIKRING Forebyg oversvømmelser i kældre pga. opstuvning fra afløb vha. pumpebrønde og højvandslukker Etabler lokal afledning af regnvand (LAR-anlæg) til håndtering af regnvand på egen grund vha. faskiner, regnbede eller nedsivning i græsplæne Forebyg vand på terræn vha. høje kanter eller terrænjusteringer omkring kælderskakter, kælderramper, lavtsiddende vinduer og døre. Energikonsulent Dea Christine Melbye 29

31 Dea Christine Melbye Energikonsulent Energi & Miljø Tlf Energikonsulent Dea Christine Melbye 30

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER INDLEDNING INDHOLD Velkommen til God Energi er God Økonomi Et fælles ansvar om at hjælpe miljøet Udfordringerne med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Faksingevej 11 B 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-136000 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm

6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm 6. Energibesparelser ved renovering på klimaskærm Energiløsninger I kapitel 5 har du fået idéer og værktøjer til at lokalisere energibesparelsespotentialer i bygningen. Ét af værktøjerne er de energiløsninger,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Klimaredegørelse 2014

Klimaredegørelse 2014 Klimaredegørelse 2014 Energiforbrug og grøn omstilling har også i det forløbne år sat dagsordenen for mange af Boligkontoret Danmarks aktiviteter. Årsagerne er flere. For det første oplever vi på tæt hold,

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

EnergiEftersyn. Resultat af EnergiEftersynet af jeres bolig

EnergiEftersyn. Resultat af EnergiEftersynet af jeres bolig EnergiEftersyn Resultat af EnergiEftersynet af jeres bolig Søren Damgaard Olsen, Fragevej 69, 4760 Vordingborg 9-04-014 gennemsnitligt varmeforbrug gennemsnitligt elforbrug gennemsnitligt vandforbrug Enhedsprisen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Oddervej 13 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-345534 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek-Ebeltoft

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Kollegiet Solbakken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Dommerparken Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Kølvej 6 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036397-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadionvej 6 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007727 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy Østervangskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Kromai 110 6200 aabenraa 580-023356-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søagerparken 045 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-151153 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere