Ugefokus Riksbanken og Bank of Japan overraskede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugefokus Riksbanken og Bank of Japan overraskede"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. oktober 2014 Ugefokus Riksbanken og Bank of Japan overraskede Fokus i den kommende uge Vi forventer endnu en stærk arbejdsmarkedsrapport i USA med en beskæftigelse på i oktober mod konsensusforventningen på ECB ventes at forholde sig afventende, selvom presset fra lav inflation, lav aktivitet og markedsuro er steget i oktober. Den svenske industriproduktion ventes at vise markant fremgang i september. Norges industriproduktion ventes at falde i september efter en kraftig stigning i august. Vi forventer, at Norges PMI falder yderligere i oktober. De danske valutareserver kan tiltrække nogen opmærksomhed pga. den stærke krone. Indhold Fokus i den kommende uge... 2 Makro og finans på tværs... 5 Ugen der gik i Skandinavien... 9 Læs mere Makroprognose Finansprognose Kalender Makro og finans på tværs Den japanske centralbanks overraskende skridt giver støtte til risikofyldte aktiver. Presset på ECB for at følge efter stiger, men de kan ikke handle så hurtigt. Den høgeagtige Federal Reserve og dueagtige japanske centralbank giver næring til USD/JPY. Fokus skifter til USA i næste uge ISM vil give nye indikationer om afmatning. Finansprognose Hovedindikatorer 31-okt 3M 12M 10yr EUR swap 1,07 0,90 1,05 EUR/USD ICE Brent oil okt 6M 12-24M S&P ,01 0-5% 5-8% Fokus Japan: Bank of Japan expand QE-program in surprise easing move, 31. oktober 2014 Læs mere på 13 Kilde: Danske Bank Vi forventer endnu en stærk jobrapport i USA Lav inflation øger presset på ECB Kilde: Reuters Ecowin Kilde: Reuters Ecowin Redaktører Allan von Mehren Steen Bocian Important disclosures and certifications are contained from page Error! Bookmark not defined. this report.

2 Fokus i den kommende uge Globalt Der er lagt op til en spændende uge i USA, hvor vi bl.a. får tal for udviklingen i ISMindekset, beskæftigelsen og ledigheden. Derudover er der midtvejsvalg den 4. november. Vi venter igen en solid beskæftigelsesrapport med udsigt til en månedlig jobvækst på i oktober. Vores skøn ligger dermed over konsensusskønnet på Den månedlige jobvækst har ligget på 227k i gennemsnit i år, hvilket den amerikanske centralbank betegner som en solid udvikling. De fleste beskæftigelsesindikatorer ser meget stærke ud i øjeblikket, og vores modeller indikerer, at jobvæksten er på vej lidt op efter to kvartaler med pæn økonomisk vækst. Ledigheden ventes at være uændret 5,9 % efter et stort fald i september fra 6,1 % i august. Vi regner med, at ISM-indekset for amerikansk industri er faldet til 56,0 i oktober fra 56,6 i september. Markit PMI-indekset for industrien var lavere end ventet i oktober (56,2), og stigningen i virksomhedernes omsætning er gået i stå på det seneste. Væksten i amerikansk økonomi bremser formentlig lidt op i de kommende kvartaler, især på grund af en stramning i de finansielle forhold (bl.a. pga. en stærkere dollar), lavere vækst i detailsalget på det seneste og et lavt aktivitetsniveau i Europa. Ugen byder desuden på tal for udviklingen i ISM-indekset for den amerikanske servicesektor. Efter en periode med kraftig stigning er der nu udsigt til et fald i indekset som følge af lavere aktivitet i detailsektoren. Vi regner med, at ISM for servicesektoren er faldet til 57,5 i oktober fra 58,6 i september. Endelig er det værd at nævne midtvejsvalget på tirsdag, hvor hele Repræsentanternes Hus, en tredjedel af senatorerne og en række guvernører er på valg. Valget vil give os et fingerpeg om det aktuelle politiske klima i USA. Vores model peger mod en jobvækst i USA på omkring ISM fortsætter ned på kort sigt I euroområdet er det mødet i Den Europæiske Centralbank, der er ugens hovedbegivenhed. Vi venter, at ECB holder renten uændret på mødet torsdag, selv om presset på centralbanken er steget i oktober som følge af den lave inflation, lav økonomisk aktivitet og uro på de finansielle markeder. Centralbankdirektør Mario Draghi har gentaget, at de pengepolitiske renter har nået den nedre grænse efter rentenedsættelsen i september, og har gentagne gange understreget, at en yderligere lille teknisk rentenedsættelse ikke en mulighed. Hvad angår de mere ukonventionelle pengepolitiske midler som f.eks. opkøb af statsobligationer, så regner vi med, at ECB vil se tiden an, i hvert fald indtil vi ved, i hvor høj grad bankerne udnytter lånemulighederne i forbindelse med de målrettede likviditetstildelinger (TLTRO) i december. Vi vurderer alt i alt kun, at ECB lemper pengepolitikken yderligere, hvis inflationen holder sig omkring det nuværende lave niveau i en længere periode, eller hvis de allerede annoncerede midler viser sig utilstrækkelige til at sikre en betydelig udvidelse af centralbankens balance. Vi regner med, at detailsalget i euroområdet er faldet 0,4 % i september i forhold til måneden før. Men det betyder formentlig ikke en ændring i den underliggende positive udvikling i privatforbruget. Derimod afspejler vores skøn volatiliteten i det månedlige detailsalg. Der vil være en del opmærksomhed om udviklingen i industriordrerne og industriproduktionen i Tyskland i september efter de meget svage tal i august, hvor industriproduktionen faldt 4,0 % og ordreindgangen i industrien 5,7 % i forhold til måneden før. Den negative udvikling skyldes formentlig især ændringer i sommerferiens placering, og i lyset af udviklingen i antallet af nyindregistrerede biler regner vi med, at industriproduktionen er steget 3,2 % på månedsbasis i september, og Lav inflation ligger pres på ECB oktober

3 at den svage udvikling i august dermed var et midlertidigt fænomen. Ordreindgangen i industrien er formentlig skønnes til at være steget 4,0 %. PMI-tallene for servicesektoren i euroområdets periferilande står til markante stigninger, når vi ser på de foreløbige tal for Tyskland, Frankrig og euroområdet. Der har dog på det seneste været en tendens til nedrevideringer i forhold til de foreløbige skøn for euroområdet, og med det in mente vil det ikke overraske os, om PMI-tallet for servicesektoren i Spanien er uændret, og det italienske indeks er steget til 49,2 fra 48,8. De allerede publicerede foreløbige tal for euroområdet, Tyskland og Frankrig indikerer, at vores skøn er en smule konservative. Derimod peger de foreløbige PMItal for industrien på, at Spaniens og Italiens PMIer vil falde. I betragtning af, at PMIindekset for tysk industri siden maj er blevet nedjusteret med ca. 0.5 index-point hver måned, er ser vi imidlertid en mulighed for en nedrevision af det tyske PMI-tal for industrien i september. Vi forventer, at PMI-indekset for italiensk industri vil være stort set uændret på 50,6 mod sidste måneds 50,7, og at det spanske indeks vil falde til 52,3 fra 52,6 med en risiko for, at begge tal kan blive lidt lavere. Detailsalget peger i retning af et stærkt privatforbrug Industriproduktionen i Tyskland forventes at vende EU-Kommissionen udsender en ny prognose for den økonomiske vækst i den kommende uge. Vi forventer en nedjustering i forhold til prognosen fra primo maj på grund af den uventede afmatning i 2. og 3. kvartal samt udsigten til, at bedringen i europæisk økonomi kommer gradvis. EU-landenes finans- og økonomiministre vil sætte fokus på de offentlige budgetter og modtagerne af EU-støtte, når de mødes til eurogruppe- og ECOFIN-møde i den kommende uge. Vi får spændende nyt om den kinesiske økonomi, når Kinas Statistik (NBS) offentliggør det officielle PMI-indeks for industrien. Det foreløbige skøn for HSCB/Markits PMI-indeks for kinesisk industri steg marginalt til 50,4 i oktober fra 50,2 i september. Dermed er der heller ikke udsigt til de store ændringer i PMI-tallene fra Kinas Statistik. Vi venter derfor, at PMI-indekset fra Kinas Statistik vil være uændret 51,1 i oktober. Det er lidt overraskende, at de to PMI-indeks for kinesisk industri har været så robuste, som det er tilfældet, i betragtning af den relativt kraftige opbremsning i kreditvæksten og investeringsefterspørgslen i de seneste måneder. Det det ser dog umiddelbart ud til, at den svage investeringsefterspørgsel er blevet opvejet af en stærk eksportudvikling og et robust privatforbrug. Såfremt eksporten mister momentum igen i de kommende måneder kan det trække i negativ retning for PMIindeksene. Ugen byder desuden på PMI-tal for den kinesiske servicesektor fra HSBC/Markit og Kinas Statistik (NBS) i oktober. Der er imidlertid ikke den store opmærksomhed om disse, bl.a. fordi de er præget af høj volatilitet. Der er lagt op til en relativt stille uge i Japan uden nøgletal af den store vigtighed. Vi får dog tal for udviklingen i PMI-indekset for servicesektoren i oktober fra Markit/JMMA. Indekset steg kraftigt i september, og fremgangen er formentlig fortsat i oktober. Det tyder i lighed med andre nøgletal den seneste tid på, at udviklingen i japansk økonomi nu er vendt efter afmatningen i kølvandet på afgiftsforhøjelsen i april. Fremadrettet vil de nye lempelsestiltag fra den japanske centralbank endvidere understøtte den japanske økonomi. PMI-indeksene for kinesisk industri er stabile trods afmatning i aktivitetsniveauet oktober

4 Skandinavien I Danmark offentliggør Danmarks Statistik et revideret nationalregnskab for 2013 i næste uge. Her bliver det specielt interessant at se om realvæksten i BNP ændres fra de nuværende -0,1% i Vi venter ikke markante revisioner, idet hovedrevisionen af nationalregnskabet udkom for under 2 måneder siden. Danmarks Statistik vil også offentliggøre hus- og ejerlejlighedspriser for august. Vi har allerede fået indikationer for prisudviklingen i august fra bl.a. ejendomsmæglerkæden Home og Boligsiden. Det gør dog ikke tallene fra Danmarks Statistik mindre interessant, da disse tal må anses som de mest retvisende. Når vi måler udviklingen som et tremåneders gennemsnit, venter vi, at huspriserne i perioden juni-august er steget 1,0% forhold til perioden marts-maj. Vi venter, at ejerlejlighedspriserne i perioden juni-august er steget 2,5% i forhold til perioden marts-maj. Selvom vækstraterne dermed ventes at blive lavere end sidste måned, er der trods alt stadig tale om fremgang bare i et lidt lavere tempo. Boligmarkedet er i øjeblikket én af de gode historier i dansk økonomi, og fremgangen understøttes bl.a. af fortsat lave renter og en stigende beskæftigelse. Revision af de danske nationalregnskabstal Kilde: Statistics Denmark Der vil også blive offentliggjort oktobertal for antallet af tvangsauktioner og konkurser. Sidst, men ikke mindst, vil Nationalbanken offentliggøre tal for valutareserven i oktober, der bliver interessant både på grund af den stærke krone og det faktum, at Nationalbanken valgte at intervenere marginalt sidste måned. I Sverige får vi nogle af de sidste vigtige brikker til nationalregnskabet for 3. kvartal med offentliggørelsen af industri- og serviceproduktionen (inkl. industriordrerne) og privatforbrug. Derudover offentliggøres PMI for service- og industrisektoren. Vi venter et kraftigt opsving i industriproduktionen. I Norge samler interessen sig om tal for produktionen i fremstillingssektoren for september. Dermed begynder vi at få de første faktiske tal for en måned, der ifølge medierne har været præget af opsigelser i olierelateret industri. Efter en overraskende stor stigning på 1,0 % i august venter vi derfor et fald på 1,3 % m/m. Både det norske PMI, som p.t. er på 49,4, og konjunkturindikatorerne fra Norges Statistik indikerer svagere vækst i norsk industri fremadrettet. Vi forventer, at PMI falder yderligere til 49,2 i oktober fra 49,4 i september som følge af svagere udsigter for olieindustrien og euroområdet. Divergens i svensk produktion Kilde: Sveriges Statistik (SCB). Danske Bank-skøn. Fokus i den kommende uge Global fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige Man 03-nov 10:00 EUR PMI fremstilling, endelig Indeks okt :00 USD ISM fremstilling Indeks okt :40 USD Fed's R.Fisher (stemmebr., høg) taler Tir 04-nov 10:30 GBP PMI fremstilling Indeks okt Ons 05-nov 9:15 CHF CPI m/m å/å okt -0.10% -0.10% 0.10% -0.10% 10:00 EUR PMI samlet, endelig Indeks okt :00 EUR Detailsalg m/m å/å sep -0.4% -0.50% 1.20% 1.90% 14:15 USD ADP beskæftigelse 1000 okt 214K 213K 16:00 USD ISM ikke-fremstillingsvirksomhed Indeks okt Tors 06-nov 0:50 JPY BoJ mødereferat 8:00 DEM Fabrikordre m/m å/å sep 4.0% 2.00% -1.00% -5.70% -1.30% 10:30 GBP Produktion i fremstilling m/m å/å sep 0.30% 2.80% 0.10% 3.90% 13:45 EUR ECB annoncerer indlånsrente % -0.20% -0.20% -0.20% 14:30 EUR ECBs Draghi afholder pressekonference Fre 07-nov 14:30 USD Arbejdsløshed % okt 5.90% 5.90% 5.90% 14:30 USD Beskæftigelse 1000 okt 240K 230K 248K Scandi fokus Begivenhed Periode Danske Consensus Forrige 9:00 NOK PMI Indeks okt 49.4 Tir 04-nov 16:00 DKK Valutareserve mia. DKK okt Ons 05-nov 8:30 SEK PMI service Indeks okt :30 SEK Industriproduktionen s.k. m/m å/å sep -0.20% -2.40% Fre 07-nov 10:00 NOK Industriproduktion, fremstilling m/m å/å sep 1.00% 5.20% Kilde: Makrobond og Danske Bank oktober

5 Makro og finans på tværs Japansk centralbank øger presset på ECB Den japanske centralbank leverede en af de største overraskelser, vi har set i lang tid, her til morgen. Det skete, da de besluttede at træde på speederen igen ved at optrappe obligationsopkøbene i kampen for at få inflationen op på inflationsmålet på 2 %. Målsætningen for den årlige vækst i den såkaldte pengebase, der indgår i pengemængden, blev opjusteret til 80 billioner yen fra billioner, jf. Flash Comment Japan: BoJ expand QE program in surprise easing move, 31. oktober 2014.Det var overraskende, at indgrebet kom nu, idet vi har set en bedring i japansk økonomi på det seneste, men beslutningen viser, at den japanske centralbank er fast besluttet på at inflationsmålet skal være opfyldt ved udgangen af det finanspolitiske år Inflationen faldt til 1,0 % (ekskl. forbrugsafgiften) i september efter at være toppet i 1,5 % i april. De nye pengepolitiske lempelser bliver ikke mindre overraskende af, at centralbanken allerede har godt gang i seddelpressen. Indgrebet i Japan øger ikke bare den globale likviditet, men også presset på Den Europæiske Centralbank som om presset ikke var stort nok allerede. Forskellen mellem de to centralbankers situation er slående. Japan har en inflation på 1,0 %, mens inflationen i euroområdet er på 0,4 %. Der er ingen ledig produktionskapacitet i Japan, idet det såkaldte outputgab er lukket, mens eurolandene har et outputgab på 3-4 % (OECD-skøn). Endelig er japansk økonomi i bedring, mens euroområdet fortsat bremser op. Ud over det psykologiske pres vil ECB også mærke effekten via en styrkelse af euroen i forhold til yen, hvis de ikke følger den japanske centralbanks eksempel. Det bliver mere og mere sandsynligt, at ECB s chef Mario Draghi må tage et opgør med de tyske høge i begyndelsen af 2015 og gennemtvinge mere bredt baserede kvantitative pengepolitiske lempelser. Vi tror imidlertid, at ECB i første omgang vil se, i hvor høj grad bankerne udnytter lånemulighederne i forbindelse med de såkaldte målrettede likviditetstildelinger (TLTRO) i december, før de eventuelt beslutter sig for nye lempelser. Den japanske centralbanks indgreb er klart positivt for de mere risikobetonede finansielle aktiver som aktier og kreditobligationer. Aktiemarkederne reagerede da også omgående med kursstigninger, og vi venter, at der kommer yderligere fart på opturen på aktie- og kreditobligationsmarkedet, der begyndte for et par uger siden. Det er ikke mindst de japanske aktier, der har medvind, nu hvor økonomien er på vej op i gear, og centralbanken har doseret en ny vitaminindsprøjtning. Næste fokuspunkt for de risikobetonede markeder er nu, hvor meget den amerikanske økonomi bremser op i de kommende kvartaler, og hvordan den amerikanske centralbank reagerer på, at ledigheden fortsætter med at falde hurtigere, end de har indregnet i prognoserne. ISM-indekset og den amerikanske jobrapport, der offentliggøres i den kommende uge, bliver vigtige input til denne ligning, jf. afsnittet Fokus i den kommende uge. Vi har fortsat et positivt syn på de risikobetonede aktiver på det mellemlange sigt, men vi venter fortsat høj volatilitet på kort sigt, hvor amerikansk økonomi bremser op, samtidig med at vi nærmer os årets slutning. Hovedpunkter Indgreb fra den japanske centralbank er godt for risikoaktiverne. ECB under pres for at følge efter, men det bliver ikke lige nu. Feds varsel om stramninger og japansk centralbanks samtidige lempelser = benzin til dollaren. Fokus på USA i næste uge ISM vil gøre os klogere på økonomien. Japansk centralbank i forvejen den mest aggressive selv om outputgabet er lukket (ifølge OECD) oktober

6 Amerikansk økonomi i styrkeprøve på kort sigt Som vi skrev i Strategi: Hvor meget bremser amerikansk økonomi op?, 24. oktober 2014, står amerikansk økonomi over for en styrkeprøve de kommende kvartaler. På den ene side vil økonomien opleve modvind på grund af den styrkede USD, økonomisk usikkerhed og aftagende privatforbrug og eksport, mens den samtidig får medvind fra den lavere oliepris og de faldende obligationsrenter. Disse modsatrettede forhold viser sig også i denne uges tal. Med baggrund i den seneste tids meget kraftige fald i benzinpriserne er forbrugertilliden steget til det højeste niveau i syv år. Samtidig sås der dog en yderligere opbremsning i det ugentlige tal for omsætningen i kædeforretningerne, og ordrerne på varige forbrugsgoder er ved at flade ud efter den meget kraftige stigning i sommerens løb. Sidstnævnte bekræfter den aftagende efterspørgselsvækst, som vi venter vil bremse amerikansk økonomi i de kommende kvartaler. Da ISM-tallene for både fremstillingsindustrien og servicesektoren ligger på et meget højt niveau venter vi fortsat, at de vil aftage på kort sigt. Vores modeller peger desuden på et fald i OECD's ledende indikator for USA i de kommende måneder. Strammere finansielle forhold i USA giver modvind Lavere ledighed i USA øger inflationspresset på mellemlang sigt Federal Reserve sætter sin kurs efter arbejdsmarkedet Den amerikanske centralbank udryddede med sin udtalelse i denne uge enhver tvivl om, hvor den står i balancen mellem inflation og ledighed: Federal Reserve sætter sin kurs efter arbejdsmarkedet, der ses som den væsentligste retningspil for fremtidig inflation. Den strammere tone, Fed anlagde i denne uge, var således udelukkende rettet mod arbejdsmarkedet. Centralbanken oplever nu en kraftig stigning i nye job og et gradvist fald i manglende udnyttelse af arbejdskraft i stedet for som tidligere, at den var markant. Det kan forklare, hvorfor Fed fortsat mener, at sandsynligheden for, at inflationen fortsat vil være under 2 % nu er noget lavere end ved årets begyndelse på trods af det kraftige fald i energipriserne, en styrket USD, lavere inflationsforventninger og udviklingen i kerneinflationen, som i øjeblikket er på det laveste niveau siden Selvom vi forventer, at væksten vil aftage i de kommende kvartaler, er amerikansk trendvækst faldet til 2,0-2,5 %, fordi den meget lave investeringsaktivitet siden finanskrisen er gået ud over produktiviteten. Således venter vi, at selv med økonomisk vækst på omkring 2,5-3,0 % i de næste to kvartaler vil ledigheden nå Feds langtsigtede forventning på 5,4 % allerede i 2. kvartal På trods af den megen støj i økonomien og den fortsat lave inflation styrer Fed fortsat sit skib med hård hånd og blikket rettet mod horisonten snarere end mod de bølger, man rammer undervejs. Centralbanken nævnte slet ikke den øgede globale usikkerhed og finansielle uro i sin udtalelse. Federal Reserve sætter sin kurs efter arbejdsmarkedet, og det betyder, at der fortsat er udsigt til en renteforhøjelse i 2. kvartal næste år. I denne uge ændrede vi vores forventning til en renteforhøjelse til juni 2015 i stedet for april på grund af de mere afdæmpede inflationsudsigter. Der er dog fortsat en risiko for, at Federal Reserve hæver renten i begyndelsen af 2. kvartal, hvis de økonomiske forhold er stabile, og der fortsat er positive vækstudsigter til den tid. og mindsker vigtigheden af inflationsfaldet på kort sigt Euro-bankerne lemper kreditvilkårene oktober

7 Mere lempelige kreditvilkår på vej i euroområdet, men inflationen fortsat lav På trods af den fortsat svage aktivitet i euroområdet ser vi flere og flere tegn på, at kreditmarkedet måske langsomt er i bedring. ECB s rapport over bankernes udlån i 3. kvartal viste yderligere lempelser i kreditvilkårene og en stigning i efterspørgslen (jf. Flash Comment: Euro area loan demand continues to increase, 29. oktober). Særlig har kreditudbuddet været en hæmsko, og den fortsatte bedring i kreditvilkårene er en god nyhed. ECBs aktivgennemgang (Asset Quality Review) og stresstest er nu overstået, hvilket giver håb om, at kreditudbuddet vil stige yderligere til næste år. De hårde tal for kredit- og pengemængden bevæger sig også i den rigtige retning. Nye tal viste i denne uge øget vækst i pengemængden, og at faldet i kreditstrømmene retter sig. Mens de bedre kreditforhold har positiv virkning på mellemlangt sigt, fortsætter den svage udvikling på kort sigt. PMI-tallene antyder, at varelagrene er for store, hvilket formentlig vil skabe et negativt pres på produktionen i de kommende måneder. Vi venter dog fortsat bedring i 1. halvår 2015 i betragtning af den robuste reallønsvækst, euroens markante svækkelse og de lempeligere kreditforhold. På inflationsfronten bliver ECB's udfordring ikke mindre. Inflationen steg som forventet til 0,4 % å/å i oktober (fra 0,3 % i september), men det skyldtes primært basiseffekter fra energi- og fødevarepriser. Kerneinflationen faldt til 0,7 % å/å fra 0,8 % å/å. Vi venter, at den lave inflation vil vare ved i de kommende måneder og fortsat skabe udfordringer for ECB. Ud fra de svage udsigter for PMI-tallene og den lave inflation har vi lavet et nominelt PMI-tal, jf. figuren, som tydeligt viser, at euroområdet ikke har kunnet skabe en vending i økonomien i de senere år. ECB kæmper med lav nominel vækst i euroområdet Det nedadgående pres på de tyske obligationsrenter fortsætter Nedadgående pres på obligationsrenterne fortsætter i euroområdet De amerikanske obligationsrenter steg en smule oven på Feds lidt strammere retorik, hvorimod de tyske renter fortsat ligger lavt. Som følge af stigende forventninger til kvantitative lempelser fra ECB, fortsat lav inflation og mere afdæmpet vækst i USA forventer vi et fortsat nedadgående pres på de tyske obligationsrenter. Den japanske centralbanks indgreb betyder også, at likviditeten i den globale økonomi nu er blevet endnu højere, og at de europæiske pensionsmidler vokser. Det ser derfor ud til, at eurolandenes obligationer vil være understøttet af rigelig likviditet i lang tid fremover. Periferiens obligationsmarkeder er fortsat præget af nervøsitet, selvom de store udsving fra midten af oktober er aftaget noget. Nyheden fra BoJ er med til at understøtte periferilandenes obligationer, men ellers er investorerne blevet lidt mere forsigtige her from mod årsskiftet, obligationsrenterne er faldet en smule, og likviditeten viste sig at være noget tyndbenet ved rentestigningerne i oktober. Sidstnævnte har fået investorerne til at holde lidt igen mht. at investere for store beløb på periferiens obligationsmarkeder. På lidt længere sigt vil der dog komme nye midler i spil i starten af det nye år, og kvantitative pengepolitiske lempelser næste år ville tilføre likviditet og skabe efterspørgsel på markedet. Vi fastholder dermed et moderat positivt syn på perifere obligationer, særligt de korte løbetider, hvor man ved at holde papirerne til udløb opnår en pæn merrente i forhold til tyske obligationer, som handles til negative renter. Mere af samme skuffe på valutamarkedet USD styrkes igen oktober

8 Større pengepolitisk divergens understøtter USD Denne uges nyheder fra centralbankerne understreger den store pengepolitiske divergens, idet Fed kom med en lidt strammere tone end forventet, mens BoJ træder yderligere på speederen. Denne udvikling understøtter de lange USD/JPY-handler. Den japanske centralbank har behov for en svagere valuta for at øge inflationen yderligere, og det vil formentlig lykkes med dagens aktion. Det yderligere pres på ECB bør have samme effekt og forstærke det nedadgående pres på EUR/USD. Global market views Aktivklasse Aktier Meget positivt på tre måneders sigt; moderat positivt på 12M sigt Primære faktorer Kort sigt: høj volatilitet, men med begrænset risiko for kursfald. Mellemlang sigt: aktierne understøttes af høj vækst i USA, moderat vækst i Kina, fald i oliepris på 28 % siden juni og fortsatte signaler om mulige lempelser fra ECB samt den japanske og kinesiske centralbank. Derudover er aktier fortsat attraktive vs. obligationer, og regnskabsresultaterne fra USA ser indtil videre meget lovende ud. Obligationsmarkedet Nedadgående pres på renterne året ud, lille stigning på længere sigt Rentespænd USA-Euro: 2-5 år op, lange spænd stabile Rentespænd i periferien fortsætter med at køre gradvist ind Kreditspænd stabile, men perioder med volatilitet Valuta EUR/USD - ned på kort og mellemlang sigt USD/JPY - op EUR/SEK - ned EUR/NOK - konsolidering, så ned Råvarer Oliepriser lav året ud; op i 2015 Metalpriser - uændrede i første omgang, men op i 2015 Guldpriser skal længere ned Landbrugsvarer pilen peger fortsat opad Væksten bremser op i USA, stigende forventninger om kvantitative lempelser fra ECB, fortsat lav inflation. Pengepolitisk divergens trækker kort rentespænd op; langt spænd stabilt tæt på rekordhøjt niveau. Fortsat forhøjet volatilitet frem til nytår. Neg. pengepolitisk rente og bedre fundamentals understøtter jagt på afkast. Likviditetsindsprøjtning fra ECB, stabil økonomi og jagt på afkast. EUR/USD ned på 0-6M sigt pga. forskelle i vækst og pengepolitik. USD/JPY skal stige kraftigt som følge af pengepolitiske lempelser i Japan og pensionsreformer. EUR/SEK ned efter Riksbankens lempelser pga. relativt højere svensk vækst, værdiansættelse. EUR/NOK skal ned pga. stabilisering i oliepriser, relativt højere norsk vækst. Overproduktion i OPEC og bekymring for global vækst tynger på kort sigt. Begrænset risiko for udbudsforstyrrelser. Bekymring for vækst i Kina er en negativ faktor på kort sigt, udbudsrisici. Priser skal ned, i takt med at den første renteforhøjelse i USA rykker nærmere. Geopolitisk usikkerhed giver støtte. Stabilisering på kort sigt; ekstremt vejr kan trække priserne op. Kilde: Danske Bank Markets oktober

9 Ugen der gik i Skandinavien Danmark Industrien er fortsat alt for pessimistisk I løbet af ugen fik vi nyt fra humøret i industrien, idet Danmarks Statistik offentliggjorde tal for industritilliden for oktober. Tallene viste, at industritilliden (sæsonkorrigeret) faldt fra -9 i september til -16 til oktober. Industritilliden er dermed faldet fem måneder i træk og er på det laveste niveau i over fem år. Hvis man kigger lidt dybere i tallene, viser de, at det især er føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, som trækker industritilliden markant ned. Modsat trækker udviklingen i medicinalindustrien en smule op. Det er vores vurdering, at industritilliden fortsat er alt for negativ. Dette syn understøttes blandt andet. af, at den danske industritillid ligger underdrejet i forhold til det tyske IFO-forventningsindeks. Se mere i analysen, Research Danmark: Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien trækker industritilliden markant ned, 30. oktober Nye tal for arbejdsmarkedet viste, at ledigheden stort set var uændret fra august til september. Dette var ventet og skal ses som en normalisering efter det store fald i august. Grundlæggende er arbejdsmarkedet i fremgang, og vi venter en stigende beskæftigelse ind i 2015, om end af en mere beskeden karakter, da virksomhederne allerede har hyret en stor del af den nødvendige arbejdskraft. Dansk industri er for pessimistisk Kilde: Statistics Denmark, Macrobond Sverige Riksbanken nedsætter renten lidt mere end ventet Den svenske centralbank nedsatte i den forløbne uge den ledende rente, repo-renten, til nul, hvilket var en lidt større rentenedsættelse, end vi havde ventet. Riksbanken udskød samtidig den ventede første renteforhøjelse til medio 2016 i tråd med vores forventninger. Det sendte markedsrenterne dramatisk ned og trak samtidig den svenske kronekurs ned på det laveste niveau i tre år. Vi tror desværre kun, at det er et midlertidigt fænomen, og den svenske krone vil formentlig blive styrket igen som følge af en forventning om flere pengepolitiske lempelser fra Den Europæiske Centralbank og Norges Bank i kombination med, at markederne ser ud til at undervurdere, hvor hurtigt den amerikanske centralbank vil gå frem med renteforhøjelserne. Som om det ikke var nok, er den svenske økonomi samtidig i grundlæggende bedre form, end det er tilfældet i de fleste af de lande, Sverige konkurrerer med. Riksbankens prognoseændring ser voldsom ud, men var stort set ventet Kilde: Riksbanken. Danske Bank-skøn Hvis inflationen fortsætter med at ligge under Riksbankens prognoser, og Sverige ligefrem kommer til at hænge fast i deflation, er spørgsmålet, hvilke pengepolitiske midler, Riksbanken så kan gribe til, i en situation, hvor de pengepolitiske renter er helt i bund. Vi tror, at intervention i valutamarkedet kunne være en mulighed, hvis den økonomiske situation forværres betydeligt, og/eller inflationsforventningerne falder. Det vil kunne ske ved, at Riksbanken lægger et loft over den svenske kronekurs. Hvis ikke der sker uforudsete begivenheder, skal vi dog nok et godt stykke ind i 2015, før det eventuelt vil kunne komme på tale. Riksbanken sender norske renter markant ned Den forgangne uge var det især den overraskende store rentenedsættelse fra Riksbanken, der satte sit præg på det norske rentemarked, som nu for alvor spekulerer i, at der kommer en eller flere rentenedsættelser fra Norges Bank i løbet Faktisk indpriser rentemarkedet nu omtrent 60 % sandsynlighed for en rentenedsættelse allerede på mødet den 11. december, samt at den ledende rente skal falde med op imod 40bp i alt over det kommende år oktober

10 Det er svært at argumentere for, at Norges Banks model for rentebanen vil sige det samme, ikke mindst fordi den norske krone er blevet svækket, og rentemarginerne er faldet i det norske marked. Effekten herfra er umiddelbart meget større end effekten fra faldet i internationale renter. Olieinvesteringerne er dog fortsat den store joker her. Vi må vente til den 4. december, før den næste olieinvesteringsundersøgelse offentliggøres. Men med de seneste rentefald internationalt og den lavere oliepris er der naturligvis et stort pres på Norges Bank for at levere lavere renter også. I den forgangne uge så vi da også en vis svækkelse af arbejdsmarkedet. AKU-ledigheden steg til 3,7 % i august, og den registrerede ledighed inklusiv folk i arbejdsmarkedsprogrammer steg med 900 personer. Detailsalget var også svagt og viste et lille fald oktober

11 Læs mere Udpluk af ugens analyser fra Danske Bank Markets 31/10/14 Flash Comment - CBR hikes again but it won't stop the RUB sell-off Den russiske centralbank forhøjede fredag morgen igen den ledende rente denne gang med 150bp til 9,5 %. Vi havde forventet en renteforhøjelse på 100bp. 30/10 Flash Comment: German inflation surprises on the downside Tysklands HICP-inflation var lavere end forventet med et fald fra 0,8 % å/å i september til 0,7 % å/å i oktober. 30/10 Research Danmark: Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien trækker industritilliden markant ned Industritilliden tog endnu et dyk i oktober og ligger nu på niveau med kriseårene i Denne analyse betragter udviklingen i industritilliden på tværs af de forskellige industribrancher for at finde ud af, hvor skoen trykker. 30/10 Flash Comment: Portugal: Recovery still intact De ledende indikatorer indikerede en fortsat beskeden fremgang i Portugal i 2. halvår. 29/10 Flash Comment: FOMC - The Fed rocks the boat Fed overraskede markederne med en langt mere høgeagtig meddelelse end forventet. 29/10 Flash Comment - Euro area: Loan demand continues to increase ECB's undersøgelse af bankernes udlån i oktober 2014 viste, at kreditvilkårene igen er blevet lempet for alle lånekategorier (dvs. forbrugslån, erhvervslån og boliglån). 28/10 Research Denmark: Inflation headed for zero Inflationen i Danmark ser ud til at blive endnu lavere end tidligere ventet som følge af faldende råvarepriser. 27/10 Flash Comment - Euro area: still positive signs from bank lending and money supply Den stigende trend i M3-pengemængden fortsatte med en stigning på 2,5 % å/å i september fra 2,1 % å/å i august. Det er den højeste stigning siden maj 2013, efter at M3 bundede ud i 0,8 % å/å i april /10 ECB comprehensive assessment: Capital shortfall less than expected Resultatet af ECB s gennemgang af Europas bankers balance og stresstesten, der viste at 12 ud af 25 banker allerede havde dækket deres kapital behov, var bedre end man havde frygtet. Vigtigt var det, at ingen af de største banker dumpede testen oktober

12 Makroprognose Makroprognose, Skandinavien år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Danmark ,1 0,2 0,1 0,6 0,1 1,2 2,2 0,8 5,8-0,7 45,0 7, ,7 0,4 0,8 1,5 0,1 0,8 1,7 0,5 5,1-0,4 43,2 6, ,3 1,5 0,8 1,9-0,2 2,0 2,2 0,8 4,9-2,9 43,0 6,0 Sverige ,5 2,1 1,6-0,1 0,0-0,5-0,8 0,0 8,0-1,2 38,7 3, ,2 2,7 1,3 4,9 0,0 2,1 4,5-0,1 8,0-2,0 39,2 2, ,6 1,7 1,6 7,3 0,0 3,0 4,0 1,0 7,7-1,2 38,8 2,6 Norge ,0 2,1 1,8 8,4-0,2-3,3 2,9 2,1 3, ,4 2,1 2,1 0,2 0,0 1,2 1,5 2,2 3, ,2 2,1 2,1-1,0-0,1 1,0 3,5 2,0 3, Makroprognose, Euroland år BNP 1 forb. 1 Privat- forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport 1 Import 1 Inflation 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 Euroland ,4-0,6 0,2-2,3-0,1 2,1 1,2 1,4 11,9-3,0 92,6 2, ,0 1,0 1,0 0,4 0,1 3,4 3,5 0,5 11,7-2,5 96,2 2, ,5 1,6 0,8 1,6 0,0 3,3 3,4 0,8 11,4-2,2 95,6 2,9 Tyskland ,2 0,9 0,7-0,6 0,2 1,7 3,2 1,6 5,3 0,0 78,4 7, ,3 0,9 0,8 1,9-0,1 3,6 4,0 0,9 5,2 0,0 76,0 7, ,6 1,2 0,6 1,1 0,0 4,8 4,5 1,3 5,1-0,1 73,6 7,0 Frankrig ,4 0,3 2,0-0,8 0,2 2,4 1,9 1,0 10,3-4,3 93,5-1, ,3 0,1 1,6-2,1-0,1 2,7 2,6 0,7 10,3-3,9 95,6-1, ,0 0,9 0,2 1,3 0,0 3,7 2,7 0,9 10,2-3,4 96,6-2,0 Italien ,9-2,7-0,7-5,4-0,6 0,9-2,6 1,3 12,2-3,0 132,6 0, ,2 0,3-0,1-2,6 0,3 2,4 1,6 0,2 12,6-2,6 135,2 1, ,1 0,9 0,2 0,4 0,0 4,4 2,9 0,9 12,1-2,2 133,9 1,5 Spanien ,2-2,1-2,3-5,1 0,0 4,9 0,4 1,5 26,1-7,1 93,9 0, ,2 1,6 1,9 1,0 0,0 3,8 5,0 0,0 25,2-5,6 100,2 1, ,0 1,6-0,1 3,8 0,0 4,8 4,2 0,7 24,0-6,1 103,3 1,5 Finland ,2-0,7 1,5-4,9 - -1,7-2,5 1,5 8,2-2,0 55,8-1, ,4-0,2 0,3-3,5-0,5-0,5 1,0 8,6-2,0 59,0-1, ,8 0,0 0,0 1,0-3,0 1,5 1,0 8,6-1,8 61,0-1,0 Makroprognose, Global år BNP 1 Privatforb. 1 forb. 1 Faste inv. 1 Lagerinv. 2 Eksport Infla- 1 Import 1 tion 1 Ledighed 3 budget 4 gæld 4 Betal. bal 4 USA ,9 2,0-0,6 4,5-0,4 2,7 1,4 1,1 7,4-4,1 72,0-2, ,2 3,0 0,0 3,7-0,3 3,8 4,2 1,5 6,3-2,9 74,0-2, ,4 3,5 1,0 7,3 0,0 7,8 8,6 1,9 5,9-2,6 73,0-2,9 Japan ,5 2,0 2,0 0,2-0,3 1,6 3,4 0,2 4,0-8,4 243,0 0, ,1-0,3 0,7 5,6-0,4 7,3 6,8 2,7 3,6-7,2 244,0 1, ,6-1,1 0,8 2,0 0,4 5,5 2,2 2,1 3,4-6,4 245,0 1,3 Kina , ,6 4,3-1,9 22,8 2, , ,3 4,3-2,2 21,3 2, , ,9 4,2-2,0 30,0 2,6 UK ,7 2,2 0,7-0,8 0,3 0,5 0,2 2,6 7,6-4,5 89,7-3, ,1 2,5 0,6 8,9-0,2 0,5-0,5 1,7 6,5-3,5 94,9-2, ,7 2,4-0,5 8,7 0,0 4,7 4,4 1,8 6,0-1,9 96,6-2,2 Kilde: OECD og Danske Bank. 1) % å/å. 2)%-bidrag til BNP-vækst. 3) % af arbejdsstyrken. 4) % af BNP oktober

13 Finansprognose Penge-, obligations- og valutamarkedet Ledende rente 3 måneders rente 2-års swap rente 10-års swap rente Valuta over for EUR Valuta over for USD Valuta over for DKK USD 31-okt 0,25 0,23 0,71 2,47 125,1-595,0 +3m 0,25 0,25 0,70 2,45 122,0-610,5 +6m 0,25 0,50 1,10 2,75 120,0-620,4 +12m 0,75 1,18 1,80 3,05 123,0-605,3 EUR 31-okt 0,05 0,09 0,22 1,07-125,1 744,4 +3m 0,05 0,06 0,15 0,90-122,0 744,8 +6m 0,05 0,04 0,15 0,80-120,0 744,5 +12m 0,05 0,04 0,15 1,05-123,0 744,5 JPY 31-okt 0,10 0,11 0,15 0,59 140,1 112,0 5,31 +3m 0,10 0,15 0,20 0,75 141,0 115,0 5,28 +6m 0,10 0,20 0,20 0,80 140,0 116,0 5,32 +12m 0,10 0,20 0,25 0,85 145,0 118,0 5,13 GBP 31-okt 0,50 0,55 1,09 2,30 78,3 159,7 950,2 +3m 0,50 0,55 1,20 2,25 78,0 156,0 954,8 +6m 0,50 0,75 1,40 2,40 76,0 158,0 979,6 +12m 1,00 1,10 1,85 2,70 79,0 156,0 942,4 CHF 31-okt 0,00 0,01 0,02 0,78 120,6 96,4 617,1 +3m 0,00 0,05 0,05 0,95 121,0 99,2 615,5 +6m 0,00 0,05 0,05 1,05 122,0 101,7 610,2 +12m 0,00 0,05 0,05 1,25 124,0 100,8 600,4 DKK 31-okt 0,20 0,30 0,49 1,38 744,4 595,0 - +3m 0,20 0,20 0,35 1,25 744,8 610,5 - +6m 0,20 0,20 0,35 1,15 744,5 620, m 0,20 0,20 0,35 1,35 744,5 605,3 - SEK 31-okt 0,00 0,25 0,33 1,49 926,8 740,9 80,3 +3m 0,10 0,35 0,40 1,66 910,0 745,9 81,8 +6m 0,10 0,35 0,40 1,68 900,0 750,0 82,7 +12m 0,10 0,35 0,50 2,05 880,0 715,4 84,6 NOK 31-okt 1,50 1,58 1,53 2,35 848,4 678,1 87,7 +3m 1,50 1,70 1,75 2,30 815,0 668,0 91,4 +6m 1,50 1,75 1,75 2,30 790,0 658,3 94,2 +12m 1,50 1,75 1,95 2,60 780,0 634,1 95,4 Aktiemarkedet Risiko profil Pris trend Pris trend Regioner 3 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Anbefaling USA (USD) Høj vækst, indtjening og værdiansættelse Høj 0-5% 5-8% Neutral Emerging markets (lokal valuta) Råvarerelaterede EM-aktier under pres Høj 0-5% 0-5% Undervægt Europa (ekskl. Nordiske) Stagnerede økonomi, billig værdiansættelse Høj 0-5% 5-10% Overvægt Nordiske Cyklisk profil, dyr Høj 0-5% 5-10% Overvægt Råvarer 31-okt K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K NYMEX WTI ICE Brent Kobber Zink Nikkel Aluminium Guld Matif Mill Hvede Raps CBOT Hvede CBOT Majs CBOT Sojabønner Kilde: Danske Bank Gennemsnit oktober

14 Kalender I løbet af ugen Kilde: Danske Bank Periode Danske Bank Konsensus Seneste Lør 01 CNY PMI fremstilling Indeks okt Man GBP Halifax huspriser m/m 3Ms/ÅoÅ okt 0.6% 9.6% Man 03 USD Bilsalg mio okt 16.60M 16.34M Tir JPY Officielle reserveaktiver mia. USD okt Mandag den 3. november 2014 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - USD Bilsalg mio okt 16.60M 16.34M 2:00 CNY Service PMI Indeks okt :45 CNY HSBC PMI fremstilling, endelig Indeks okt :30 SEK PMI Indeks okt :00 NOK PMI Indeks okt :15 ESP PMI fremstilling Indeks okt :30 CHF PMI fremstilling Indeks okt :45 ITL PMI fremstilling Indeks okt :50 FRF PMI fremstilling, endelig Indeks okt :55 DEM PMI fremstilling, endelig Indeks okt :00 EUR PMI fremstilling, endelig Indeks okt :30 USD Fed's Evans (ikke-stemmebr., due) taler 15:45 USD Markit fremstillings PMI, endelig indeks okt :00 USD Byggeomkostninger m/m sep 0.70% -0.80% 16:00 USD ISM fremstilling Indeks okt :00 USD ISM prisindeks Indeks okt :40 USD Fed's R.Fisher (stemmebr., høg) taler Tirsdag den 4. november 2014 Periode Danske Bank Konsensus Seneste 1:30 AUD Detailsalg m/m sep 0.30% 0.10% 1:30 AUD Handelsbalance mio. AUD sep -1775M -787M 2:35 JPY Markit/JMMA PMI fremstilling, endelig Indeks okt :30 AUD Reserve Bank of Australia rentebeslutning % 2.50% 2.50% 6:00 USD Midtvejsvalg 10:30 GBP PMI fremstilling Indeks okt :30 GBP PMI bygge og anlæg Indeks okt :00 EUR PPI m/m å/å sep -1.40% -0.10% 11:00 EUR European Commission Economic Forecasts 14:30 USD Handelsbalance mia. USD sep :00 USD Fabriksordrer m/m sep -0.50% % 16:00 DKK Valutareserve mia. DKK okt Onsdag den 5. november 2014 Periode Danske Bank Konsensus Seneste 0:50 JPY Pengebase å/å okt 35.30% 2:30 JPY Lønninger å/å sep 0.80% 0.90% 2:45 CNY Service PMI Indeks okt :30 JPY BoJ Kuroda taler 8:30 SEK PMI service Indeks okt :00 DKK Huspriser (Danmarks Statistik) 3m/3m 3m/ÅoÅ aug 1.0% 2.5% 1.7% 3.0% 9:00 DKK Ejerlighedspriser (Statistics Denmark) 3m/3m 3m/ÅoÅ aug 2.5% 8.0% 3.2% 8.9% 9:15 CHF CPI m/m å/å okt -0.10% -0.10% 0.10% -0.10% 9:15 ESP PMI service Indeks okt :30 SEK Industriproduktionen s.k. m/m å/å sep -0.20% -2.40% 9:30 SEK Serviceproduktionen m/m å/å sep 0.70% 2.30% 9:30 SEK Ordreindgang i industrien m/m å/å sep 0.60% -4.70% 9:45 ITL PMI service Indeks okt :50 FRF PMI service, endelig Indeks okt :55 DEM PMI service, endelig Indeks okt :00 EUR PMI samlet, endelig Indeks okt :00 EUR PMI service, endelig Indeks okt :30 GBP PMI service Indeks okt :00 EUR Detailsalg m/m å/å sep -0.4% -0.50% 1.20% 1.90% 13:00 USD MBA ansøgninger om boliglån % 14:15 USD ADP beskæftigelse 1000 okt 214K 213K 15:30 USD Fed's Lacker (ikke-stemmebr., høg) taler 16:00 USD Fed's Rosengren (ikke-stemmebr., due) taler 16:00 USD ISM ikke-fremstillingsvirksomhed Indeks okt oktober

15 Kalender - fortsat Torsdag den 6. november 2014 Periode Danske Bank Konsensus Seneste 0:45 USD Tidligere centralbankdirektør Bernanke taler 0:50 JPY BoJ mødereferat 1:30 AUD Ændring i beskæftigelse 1000 okt 10.0K -29.7K 2:35 JPY Markit PMI service Indeks okt :00 JPY Ledende økonomisk indeks, foreløbig Indeks sep :00 DEM Fabrikordre m/m å/å sep 4.0% 2.00% -1.00% -5.70% -1.30% 9:00 DKK Nationalregnskabet, årlig revision 9:00 DKK Konkurser (s.k.) Antal okt 338 9:00 DKK Tvangsauktioner (s.k.) Antal okt :30 GBP Industriproduktion m/m å/å sep 0.40% 1.60% 0.00% 2.50% 10:30 GBP Produktion i fremstilling m/m å/å sep 0.30% 2.80% 0.10% 3.90% 13:00 GBP BoE annoncerer mål for opkøbsprogram mia. GBP nov :00 GBP BoE annoncerer rentesats % nov 0.50% 0.50% 13:45 EUR ECB annoncerer indlånsrente % -0.20% -0.20% -0.20% 13:45 EUR ECB annoncerer refirente % 0.05% 0.05% 0.05% 14:30 EUR ECBs Draghi afholder pressekonference 14:30 USD Ansøgere til arb.løs.understøttelse :30 USD Enhedslønomkostninger, foreløbig k/k 3. kvartal 0.90% -0.10% 15:00 EUR Eurogruppemøde i Bruxelles 16:40 USD Fed's Evans (ikke-stemmebr., due) taler Fredag den 7. november 2014 Periode Danske Bank Konsensus Seneste - EUR ECBs Coeure taler i Bruxelles - EUR EUs gælds rating publiseres måske af Moody's - EUR Portugals gælds rating publiseres måske af S&P - EUR Belgiens gælds rating publiseres måske af Moody's 1:05 USD Fed's Mester (stemmebr., høg) taler 7:45 CHF Ledighed % okt 3.20% 3.20% 8:00 DEM Industriproduktion m/m å/å sep 3.2% 1.80% -1.10% -4.00% -2.80% 8:00 DEM Handelsbalance mia. EUR sep 14 8:45 FRF Industriproduktion m/m å/å sep 0.1% -0.10% 0.00% 0.00% -0.30% 9:00 EUR ECOFIN 9:15 CHF Detailsalg å/å sep 1.90% 9:30 SEK Offentlig saldo mia. SEK okt -8 10:00 NOK Industriproduktion, fremstilling m/m å/å sep 1.00% 5.20% 10:00 NOK Industriproduktion m/m å/å sep -0.60% 2.30% 10:30 GBP Handelsbalance mia. GBP sep :00 EUR ECB annoncerer tilbagebetalinger af 3 års LTRO 14:30 USD Arbejdsløshed % okt 5.90% 5.90% 5.90% 14:30 USD Gennemsnitlig timeløn m/m å/å okt 0.20% 2.10% 0.00% 2.00% 14:30 USD Privatbeskæftigelse 1000 okt 232K 225K 236K 14:30 USD Fremstillingsbeskæftigelse 1000 okt 12K 10K 4K 14:30 USD Beskæftigelse 1000 okt 240K 230K 248K 14:30 USD Ugentlig arbejdstid, gns. Timer okt :30 CAD Nettoændring i fuldtidsbeskæftigelse 1000 okt :00 USD Fed's Evans (ikke-stemmebr., due) taler 21:00 USD Forbrugerkredit mia. USD sep :00 EUR ECBs Constancio taler i Chicago Kilde: Danske Bank oktober

16 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og den danske børsmæglerforenings anbefalinger. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen Planlagte opdateringer af analysen Ugefokus er en ugentlig publikation, der som udgangspunkt udgives hver fredag. Offentliggørelse af analysen Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse oktober

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. april 2016 Markedsnyt Market movers i dag Der offentliggøres ingen vigtige nøgletal i Europa i dag, og der kommer heller ingen rating-nyheder om europæiske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Ugefokus Euroområdet i medvind

Ugefokus Euroområdet i medvind Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. januar 2015 Ugefokus Euroområdet i medvind Fokus i den kommende uge Ugen byder på en række taler af repræsentanter for den amerikanske centralbank. Det

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. april 2015 Markedsnyt Market movers i dag Det bliver en stille begyndelse på ugen uden vigtige nøgletal på kalenderen. Vi må vente til i morgen, hvor det

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er kun få, mindre vigtige nøgletal på makrokalenderen i dag. Frankrigs industriproduktion ventes at været

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Fortsat fokus på ECB og Fed forud for de vigtige møder i december. Der er flere taler på kalenderen i dag,

Læs mere

Ugefokus Frist for græsk aftale forlænget til midten af juni

Ugefokus Frist for græsk aftale forlænget til midten af juni Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. maj 2015 Ugefokus Frist for græsk aftale forlænget til midten af juni Fokus i den kommende uge Det går trægt med forhandlingerne mellem Grækenland og kreditorerne,

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi venter ingen væsentlige ændringer i de norske inflationstal for oktober, se side 2. Markedsoversigt 07:30

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Ugefokus Stærkere US-nøgletal rentestigninger rykker tættere på

Ugefokus Stærkere US-nøgletal rentestigninger rykker tættere på Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. august 2014 Ugefokus Stærkere US-nøgletal rentestigninger rykker tættere på Fokus i den kommende uge Fokus vil i næste uge rette sig mod den europæiske centralbank,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi er blevet overrasket over styrken i indikatorerne for industriaktiviteten i vestlige lande i september. Det

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2015 Markedsnyt Market movers i dag Grækenlands premierminister Tsipras og EU-Kommissionens præsident Juncker mødes i dag og kan nå frem til en politisk

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. november 2014

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. november 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 27. november 2014 Markedsnyt Market movers i dag Det amerikanske marked holder lukket pga. Thanksgiving-ferien. OPEC mødes i Wien i dag. Det er usikkert, om

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Ugefokus Federal Reserve skruer snart ned for blusset

Ugefokus Federal Reserve skruer snart ned for blusset Investment Research 31. maj 2013 Ugefokus Federal Reserve skruer snart ned for blusset Fokus i den kommende uge Vi venter, at ISM-indekset for industrien og jobrapporten i USA vil pege mod en bedring i

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Der er flere vigtige nøgletal på kalenderen i USA i dag inden Thanksgiving i morgen, torsdag og Black Friday.

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. oktober 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. oktober 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag FOMC-mødet i aften vil næppe give os megen ny information. Vi forventer en meddelelse, men ingen opdaterede

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Ugefokus Rentenedsættelser igen på dagsordenen

Ugefokus Rentenedsættelser igen på dagsordenen Investment Research 29. januar 2016 Ugefokus Rentenedsættelser igen på dagsordenen Fokus i den kommende uge Centralbankerne i Japan og Europa har stjålet billedet med signaler om rentenedsættelser udsigterne

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 26. april 2016 Markedsnyt Market movers i dag I dag offentliggøres ordrer på varige goder i USA for marts. Tallene vil give os en indikation af investeringsvæksten

Læs mere

Ugefokus Kinas omstilling fortsætter

Ugefokus Kinas omstilling fortsætter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. oktober 2015 Ugefokus Kinas omstilling fortsætter Fokus i den kommende uge Vi forventer, at der blev skabt 170.000 nye jobs i USA i oktober. Tegn på øget

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Ugefokus Norges Bank i dilemma

Ugefokus Norges Bank i dilemma Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. september 2015 Ugefokus Norges Bank i dilemma Fokus i den kommende uge Norges Bank nedsætter formentlig renten med 25bp på mødet torsdag. Vi venter en lille

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Flere medlemmer af ECB og Fed har talt i denne uge, og der er flere taler på kalenderen igen i dag. Vi lytter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. januar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Det amerikanske marked holder lukket i dag pga. Martin Luther King Jr. Day. Der offentliggøres ingen vigtige

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. oktober 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi forventer, at Bank of England holder renten uændret på 0 %, antagelig igen med en stemmefordeling på 8-1 for

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Bank of England annoncerer i dag bankrenten og oplyser sit mål for aktivopkøbet. Renten forventes fastholdt på

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag I euroområdet begynder ugen med offentliggørelsen af de foreløbige PMI-tal. Vi forventer at se en moderat stigning

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 2015 Markedsnyt Market movers i dag Pengemængden i euroområdet og bankernes långivning offentliggøres i dag. Stigningen i tallene kunne indikere,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Ugefokus ECB kommer på hårdt arbejde

Ugefokus ECB kommer på hårdt arbejde Investeringsanalyse generelle markedsforhold 26. september 204 Ugefokus ECB kommer på hårdt arbejde Fokus i den kommende uge I USA byder ugen på tal for beskæftigelsen og inflationen, som begge følges

Læs mere