ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIGT SPØRGESKEMA. ESS 3. runde, 2006/7 US NR.: 5819"

Transkript

1 ESS DOKUMENTDATO: ENDELIGT SPØRGESKEMA ESS 3. runde, 2006/7 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december

2 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul B1 B40 Politik, herunder politisk interesse, det politiske systems virkeevne, tillid, valgdeltagelse og andre former for deltagelse, partitilknytning, sociopolitiske holdninger Kernemodul C1 C36 Subjektivt velvære, social udstødelse, religion, oplevet diskrimination, national og etnisk identitet Roterende modul Roterende modul D1-D55 E1-E55 Standpunkt i livet, livsforløb, tidspunkt for vigtige begivenheder i livet, holdning til ideel alder, laveste og højeste alder for livsbegivenheder, planlægning af pensionsalder Personligt og socialt velvære, hjælp til andre, følelser i den seneste uge, tilfredshed med livet, tilfredshed med arbejdet Kernemodul F1 F73 Sociodemografisk profil, herunder husstandens sammensætning, køn, alder, områdetype, respondentens uddannelse & beskæftigelse, partner, forældre, fagforeningsmedlemskab, indtægt, civilstand Supplerende spørgeskema Supplerende spørgeskema Spørgeskema til intervieweren Afsnit G Sektion H Sektion I Skala for menneskelige værdier Testspørgsmål Spørgsmål til besvarelse af intervieweren 2

3 SKRIV STARTTIDSPUNKT: / / (dd/mm/åå) SKRIV STARTTIDSPUNKT: (Brug 24-timers format) A1 KORT 1 Hvor lang tid bruger du i alt på at se fjernsyn på en almindelig hverdag? Slet ingen tid Mindre end ½ time ½ time til 1 time Mere end 1 time, højst 1½ time Mere end 1½ time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2½ time Mere end 2½ time, højst 3 timer Mere end 3 timer (Ved ikke) 00 GÅ TIL A GÅ TIL A A2 STADIG KORT 1 Hvor meget af den tid, du ser fjernsyn på en almindelig hverdag, bruger du på at se nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? Slet ingen tid 00 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer

4 A3 STADIG KORT 1 Hvor lang tid bruger du i alt på at høre radio på en almindelig hverdag? Slet ingen tid 00 GÅ TIL A5 Mindre end 1 time 1 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 GÅ TIL A4 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer 07 8 A4 STADIG KORT 1 Hvor meget af den tid, du hører radio på en almindelig hverdag, bruger du på at høre nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? Slet ingen tid 00 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer

5 A5 STADIG KORT 1 Hvor lang tid bruger du i alt på at læse aviser på en almindelig hverdag? Slet ingen tid 00 GÅ TIL A7 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 GÅ TIL A6 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer 07 8 A6 STADIG KORT 1 Og hvor meget af denne tid bruger du på at læse om politik og aktuelle emner? Slet ingen tid 00 Mindre end ½ time 01 ½ time til 1 time 02 Mere end 1 time, højst 1½ time 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time 05 Mere end 2½ time, højst 3 timer 06 Mere end 3 timer 07 8 A7 KORT 2 Hvor ofte bruger du internettet eller til personlig brug enten hjemme eller på arbejde? Intv.: "Personlig brug" er privat brug eller fritidsbrug, der ikke har noget at gøre med arbejde eller erhverv. Ingen adgang hjemme eller på arbejde 00 Aldrig 01 Mindre end én gang om måneden 02 Én gang om måneden 03 Flere gange om måneden 04 Én gang om ugen 05 Flere gange om ugen 06 Hver dag

6 A8 KORT 3 Mener du, at de fleste mennesker i det store og hele er til at stole på, eller kan man ikke være for forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at man ikke kan være for forsigtig, og 10 betyder, at de fleste mennesker er til at stole på. Intv.: "At man ikke kan være for forsigtig" vil sige, at man skal være på vagt eller altid i et vist omfang være mistænksom. Man kan ikke være for forsigtig De fleste mennes ker er til at stole på (Ved ikke) A9 KORT 4: Tror du, at de fleste mennesker ville prøve at udnytte dig, hvis de havde mulighed for det, eller ville de prøve at være reelle? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at de fleste ville prøve at udnytte mig, og 10 betyder, at de fleste ville prøve at være reelle. Intv.: Udnytte": i betydningen at snyde eller bedrage. "Reelle": i betydningen at behandle ordentligt og hæderlig. De fleste mennesker De fleste mennesker ville prøve at ville prøve at (Ved udnytte være reelle ikke) mig A10 KORT 5: Mener du, at andre mennesker for det meste prøver at være hjælpsomme, eller tænker de mest på sig selv? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at mennesker tænker mest på sig selv, og 10 betyder, at mennesker prøver mest at være hjælpsomme. Intv.: Der tænkes her på modsætningen mellem egoisme og uselvisk hjælpsomhed. Mennesker Mennesker tænker mest prøver mest på sig at være (Ved selv hjælpsomme ikke)

7 Nu vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om politik og regering. B1 Hvor interesseret vil du sige, at du er i politik - er du LÆS OP Meget interesseret 1 Ret interesseret 2 Næsten ikke interesseret 3 Slet ikke interesseret 4 B2 KORT 6 Hvor ofte virker politik så kompliceret, at du ikke rigtig forstår, hvad der foregår? Aldrig 1 Sjældent 2 Nu og da 3 Jævnligt 4 Ofte 5 B3 KORT 7 Hvor svært eller let har du ved at tage stilling til politiske spørgsmål? Intv.: "Politiske spørgsmål" refererer i denne sammenhæng til politiske debatter, politikker, kontroverser etc. Meget svært 1 Svært 2 Hverken let eller svært 3 Let 4 Meget let 5 7

8 KORT 8: Fortæl mig på en skala fra 0-10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. LÆS OP Slet ingen Tillid Fuld tillid (Ved ikke) B4 B5 Folketinget? B6 politiet? B7 politikere? B8 B9 politiske partier? retssystemet? Europa- Parlamentet? B10 FN? B11 I vore dage er der nogle mennesker, der af den ene eller anden grund ikke stemmer. Stemte du i ved det sidste folketingsvalg i februar 2005? Ja 1 GÅ TIL B12 Nej 5 Var ikke stemmeberettiget 7 GÅ TIL B13 8

9 HVIS JA TIL B11 (kode 1) B12 Hvilket parti stemte du på ved det folketingsvalg? Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: Vil ikke svare Ved ikke SPØRG ALLE Der er forskellige måder, hvorpå man kan prøve at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i løbet af de seneste 12 måneder? Intv.: Hjælpe med at forhindre, at tingene går galt i betydningen at forebygge seriøse problemer i at opstå. B13 Har du LÆS OP Ja Nej (Ved ikke) Kontaktet en politiker eller embedsmand i stat eller kommune? B14 Arbejdet i et politisk parti eller en aktionsgruppe? B15 Arbejdet i en anden organisation eller forening? B16 Gået med eller fremvist kampagnebadge/ kampagneklistermærker? B17 Skrevet under ved en underskriftsindsamling? B18 Deltaget i en lovlig, offentlig demonstration? B19 Boykottet bestemte produkter?

10 SPØRG ALLE B20a Er der et bestemt politisk parti, du føler dig tættere på end alle andre partier? Intv.: Føle sig tættere på": i betydningen det parti, man identificerer sig mest med, sympatiserer mest med eller er mest knyttet til, uanset hvordan man stemmer. Ja 1 GÅ TIL B20b Nej 2 GÅ TIL B21 B20b Hvilket parti? Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti GÅ TIL B20c Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: Vil ikke svare Ved ikke GÅ TIL B21 HVIS PARTI ANFØRT I B20b (kode 01-11) B20c Hvor tæt føler du, at du er på dette parti? Føler du, at du er LÆS OP Meget tæt 1 Ret tæt 2 Ikke tæt 3 Slet ikke tæt 4 10

11 SPØRG ALLE B21 Er du medlem af et politisk parti? Intv.: Her menes officielt medlemskab eller indmeldelse i et parti. Ja 1 GÅ TIL B22 Nej 2 GÅ TIL B23 SPØRG HVIS JA TIL B21 (kode 1) B22 Hvilket parti? Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: Vil ikke svare Ved ikke SPØRG ALLE B23 KORT 9: I politik bruges sommetider betegnelserne venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på denne skala, hvor 0 betyder venstre, og 10 betyder højre? Venstre fløj Højre fløj (Ved ikke)

12 B24 KORT 10 Når alt tages i betragtning, hvor tilfreds er du så med dit liv som helhed? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. Særdeles Særdeles (Ved utilfreds tilfreds ikke) B25 STADIG KORT 10: Hvor tilfreds er du generelt med den nuværende økonomiske situation i Danmark? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. Særdeles Særdeles (Ved utilfreds tilfreds ikke) B26 STADIG KORT 10 Hvor tilfreds er du med den måde, den nuværende danske regering udfører sit arbejde på? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. Særdeles Særdeles (Ved utilfreds tilfreds ikke) B27 STADIG KORT 10 Hvor tilfreds er du generelt med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. Intv: Der menes det demokratiske system "i praksis", i modsætning til hvordan demokratiet "burde" fungere. Særdeles Særdeles (Ved utilfreds tilfreds ikke)

13 B28 KORT 11 Hvad mener du generelt om uddannelsesforholdene i Danmark i dag? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles dårlige og 10 betyder særdeles gode. Intv.: "Uddannelsesforholdene" omfatter kvalitet, adgang og effektivitet. Særdeles Særdeles (Ved dårlige gode ikke) B29 STADIG KORT 11 Hvad mener du generelt om forholdene i sundhedssektoren i Danmark i dag? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles dårlige og 10 betyder særdeles gode. Særdeles Særdeles (Ved dårlige gode ikke) KORT 12 I hvor høj grad, du er enig eller uenig i hvert af følgende udsagn. LÆS HVERT UDSAGN OP, OG MARKÉR I SKEMA Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig (Ved ikke) B30 B31 B32 B33 Regeringen bør tage skridt til at reducere forskelle i indkomstniveau Bøsser og lesbiske har ret til at leve deres liv på den måde, de ønsker Her menes "livsstilsfrihed", "frihed eller ret til at leve som homoseksuelle og lesbiske" Politiske partier, der ønsker at omstyrte demokratiet, bør forbydes "Demokrati" i betydningen et helt system eller en væsentlig del af et demokratisk system: regering, fri radio og frit tv, domstole etc. Man kan roligt regne med, at den moderne videnskab løser vores miljøproblemer

14 B34 KORT 13 Og nu til EU. Nogle mener, integrationen (i betydningen tættere samarbejde medlemslandene imellem) i EU skal fortsætte, mens andre mener, den allerede er gået for vidt. Brug dette kort, hvor 0 betyder, at integrationen i EU er gået for vidt, og 10 betyder, at den skal fortsætte? Integrationen i EU Integrationen i EU er allerede skal (Ved gået for vidt fortsætte ikke) Nu kommer der nogle spørgsmål om mennesker, der flytter til Danmark fra andre lande. B35 KORT 14 I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker, der tilhører samme etniske gruppe som de fleste danskere, at flytte hertil? Intv.: "Hertil" = til Danmark i alle disse spørgsmål. Tillade mange at flytte hertil 1 En del 2 Nogle få 3 Ingen 4 B36 STADIG KORT 14 Hvad med mennesker, der tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere? Tillade mange at flytte hertil 1 En del 2 Nogle få 3 Ingen 4 B37 STADIG KORT 14 Og hvad med mennesker fra de fattigere lande uden for Europa? Tillade mange at flytte hertil 1 En del 2 Nogle få 3 Ingen 4 14

15 B38 KORT 15 Mener du, at det generelt er godt eller dårligt for Danmarks økonomi, at mennesker fra andre lande flytter hertil? Brug dette kort, hvor 0 betyder, at det er dårligt for økonomien, og 10 betyder, at det er godt for økonomien. Dårligt Godt for for (Ved økonomien økonomien ikke) B39 KORT 16 Mener du, at Danmarks kultur generet undergraves eller beriges af, at mennesker fra andre lande flytter hertil? Brug dette kort, hvor 0 betyder, at kulturen undergraves, og 10 betyder, at kulturen beriges. Kulturen Kulturen undergraves beriges (Ved ikke) B40 KORT 17 Bliver Danmark et bedre eller dårligere sted at bo af, at mennesker fra andre lande flytter hertil? Brug dette kort, hvor 0 betyder, at Danmark bliver et dårligere sted at bo, og 10 betyder, at Danmark bliver et bedre sted at bo. Dårligere Bedre sted sted (Ved at bo at bo ikke) Nu kommer der nogle spørgsmål om dig og dit liv. C1 KORT 18 Når alt tages i betragtning, hvor lykkelig synes du så, at du er? Brug dette kort, hvor 0 betyder, at du er særdeles ulykkelig, og 10 betyder, at du er særdeles lykkelig. Særdeles Særdeles (Ved ulykkelig lykkelig ikke)

16 C2 KORT 19 Hvor ofte mødes du med venner, familie eller kollegaer? Intv.: "Mødes med" betyder mødes af egen fri vilje frem for på grund af arbejde eller af ren pligt. Aldrig 01 Mindre end én gang om måneden 02 Én gang om måneden 03 Flere gange om måneden 04 Én gang om ugen 05 Flere gange om ugen 06 Hver dag 07 8 C3 Har du nogen, du kan tale med om intime og personlige spørgsmål? Intv.: "Intime" betyder f.eks. sex eller familieforhold. "Personlig" kan også omfatte arbejdsog erhvervsrelaterede emner. Ja 1 Nej 2 C4 KORT 20 Hvor ofte vil du mene, at du deltager i sociale aktiviteter sammenlignet med andre på din alder? Intv.: Sociale aktiviteter i betydningen sammenkomster/tilfældige møder med andre mennesker af egen fri vilje og for fornøjelsen frem for på grund af arbejde eller af pligt. Langt sjældnere end de fleste 1 Sjældnere end de fleste 2 Lige så ofte som andre 3 Oftere end de fleste 4 Meget oftere end de fleste 5 C5 Har du eller et medlem af din husstand været udsat for indbrudstyveri eller overfald inden for de sidste 5 år? Ja 1 Nej 2 16

17 C6 Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud? Føler du dig LÆS OP Intv.: Her i området hentyder til IPs lokalområde. Meget tryg 1 Tryg 2 Utryg 3 Meget utryg 4 C7 KORT 21 Hvor ofte er du bekymret for at få indbrud i dit hjem? Hele tiden eller det 1 meste af tiden Nogen gange 2 Kun en gang imellem 3 Aldrig 4 GÅ TIL C8 GÅ TIL C9 SPØRG, HVIS IP BEKYMRER SIG I C7 (KODE 1, 2, 3) C8 Har dine bekymringer om indbrud i hjemmet LÆS OP en alvorlig indvirkning på din livskvalitet 1 nogen indvirkning 2 ingen indvirkning på din livskvalitet 3 SPØRG ALLE C9 KORT 21 IGEN Hvor ofte er du bekymret for, at du kan blive udsat for en voldelig forbrydelse? Intv.: En voldelig forbrydelse hentyder til såvel truslen om fysisk skade eller faktisk fysisk skade. Hele tiden eller det 1 meste af tiden Nogen gange 2 Kun en gang imellem 3 Aldrig 4 GÅ TIL C10 GÅ TIL C11 17

18 SPØRG, HVIS IP BEKYMRER SIG I C9 (KODE 1, 2, 3) C10 Har dine bekymringer om at blive udsat for en voldelig forbrydelse...læs OP en alvorlig indvirkning på din livskvalitet 1 nogen indvirkning på din livskvalitet 2 ingen indvirkning på din livskvalitet 3 SPØRG ALLE Jeg vil nu gerne stille dig nogle spørgsmål om terrorisme. C11 Tror du, at et terrorangreb et sted i Europa i løbet af de næste 12 måneder er... LÆS OP meget sandsynligt 1 sandsynligt 2 ikke særlig sandsynligt 3 slet ikke sandsynligt 4 C12 Tror du, at et terrorangreb et sted i Danmark i løbet af de næste 12 måneder er... LÆS OP meget sandsynligt 1 sandsynligt 2 ikke særlig sandsynligt 3 slet ikke sandsynligt 4 KORT 22 Brug dette kort til at angive, hvor enig eller uenig du er i hvert af de følgende udsagn. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig (Ved ikke) C13 C14 Hvis en mand mistænkes for at planlægge et terrorangreb i Danmark, skal politiet have beføjelser til at holde ham fængslet, indtil de er overbevist om, at han ikke er involveret. Man kan aldrig retfærdiggøre tortur af en fange i et dansk fængsel, selv om det måske kunne frembringe oplysninger, der kunne forhindre et terrorangreb

19 Det næste sæt spørgsmål drejer sig om dig selv. C15 Hvordan er dit helbred generelt? Vil du sige, at det er LÆS OP Intv.: Både fysisk og psykisk helbred Meget godt 1 Godt 2 Rimeligt 3 Dårligt 4 Meget dårligt 5 C16 Er du på nogen måde begrænset i dine daglige aktiviteter på grund af langvarig sygdom, handicap, svaghed eller psykiske problemer? Hvis ja, er det meget eller i nogen grad? Ja, meget 1 Ja, i nogen grad 2 Nej 5 C17 Betragter du dig selv som tilhørende en bestemt religion eller trosretning? Intv.: Her menes, at man identificerer sig med religionen eller trosretningen, ikke nødvendigvis officielt medlemskab. Ja 1 GÅ TIL C18 Nej 2 GÅ TIL C19 C18 Hvilken religion eller trosretning? Romersk-katolsk Protestantisk Græsk-ortodoks Andre kristne religioner Jødisk Islam GÅ TIL C21 Østlige religioner Andre ikke-kristne religioner Ved ikke 88 Vil ikke svare

20 SPØRG HVIS IP IKKE VÆLGER RELIGION ELLER TROSRETNING I C17 (kode 2 eller 8 i C17) C19 Har du nogensinde betragtet dig selv som tilhørende en bestemt religion eller trosretning? JA 1 GÅ TIL C20 Nej 2 GÅ TIL C21 C20 Hvilken religion eller trosretning? Romersk-katolsk Protestantisk Græsk-ortodoks Andre kristne religioner Jødisk Islam Østlige religioner Andre ikke-kristne religioner Ved ikke 88 Vil ikke svare SPØRG ALLE C21 KORT 23 Uanset om du tilhører en bestemt religion eller ej, hvor religiøs vil du sige, at du er? Brug dette kort, hvor 0 betyder, at du slet ikke er religiøs, og 10 betyder, at du er meget religiøs. Slet ikke Meget (Ved religiøs religiøs ikke)

21 C22 KORT 24 Bortset fra ved særlige lejligheder som bryllup eller begravelse, hvor ofte deltager du så i religiøse ceremonier/gudstjenester for tiden? Hver dag 01 Mere end én gang om ugen 02 Én gang om ugen 03 Mindst én gang om måneden 04 Kun på særlige helligdage 05 Sjældnere 06 Aldrig 07 8 C23 STADIG KORT 24 Hvor ofte beder du, bortset fra når du er til religiøse ceremonier/gudstjenester? Hver dag 01 Mere end én gang om ugen 02 Én gang om ugen 03 Mindst én gang om måneden 04 Kun på særlige helligdage 05 Sjældnere 06 Aldrig 07 8 SPØRG ALLE C24 Vil du beskrive dig selv som tilhørende en gruppe, der diskrimineres imod i Danmark? Ja 1 GÅ TIL C25 Nej 2 GÅ TIL C26 21

22 C25 Af hvilke grunde diskrimineres den gruppe, du tilhører? Intv.: FÅ SVARET UDDYBET: Er der flere grunde? GERNE FLERE MARKERINGER Hudfarve eller race 01 Nationalitet 02 Religion 03 Sprog 04 Etnisk gruppe 05 Alder 06 Køn 07 Seksualitet 08 Handicap 09 Andet (SKRIV) 10 8 SPØRG ALLE C26 Er du dansk statsborger? Ja 1 GÅ TIL C28 Nej 2 GÅ TIL C27 C27 Hvilket statsborgerskab har du? SKRIV SPØRG ALLE C28 Er du født i Danmark Ja 1 GÅ TIL C31 Nej 2 GÅ TIL C29 GÅ TIL C31 C29 I hvilket land er du født? SKRIV

23 C30 KORT 25 Hvor længe er det siden, du første gang flyttede til Danmark? SPØRG ALLE C31 Hvilke eller hvilket sprog taler du mest derhjemme? Inden for det sidste år år siden år siden år siden 4 Over 20 år siden 5 SKRIV HVILKET/HVILKE, HØJST 2 SPROG C32 Tilhører du en etnisk minoritetsgruppe i Danmark? Intv.: "Tilhører" betyder her at være tilknyttet eller identificere sig med gruppen. Ja 1 Nej 2 C33 Er din far født i Danmark? Ja 1 GÅ TIL C35 Nej 2 GÅ TIL C34 GÅ TIL C35 C34 I hvilket land er din far født? SKRIV SPØRG ALLE C35 Er din mor født i Danmark? Ja 1 GÅ TIL D1 Nej 2 GÅ TIL C36 GÅ TIL D1 23

24 C36 I hvilket land er din mor født? SKRIV Nu nogle spørgsmål om, hvornår du første gang gjorde forskellige ting. D1 Har du nogensinde haft betalt arbejde eller en lønnet læreplads på 20 timer eller derover om ugen i mindst 3 måneder? Ja 1 SPØRG D2 Nej 2 GÅ TIL D3 D2 Hvilket år startede du første gang på sådan et job? SKRIV ÅR: 888 SPØRG ALLE D3 Hvilket år flyttede du for første gang hjemmefra i to måneder eller mere for at bo for dig selv? NOTE TIL INTERVIEWER: Forældre omfatter f.eks. pleje-, sted- og adoptivforældre. At bo alene betyder at have egen bolig, dvs. med egen indgang. Inkluderer også folk, der bor på lejet værelse. Inkluderer elever, studerende og værnepligtige der bor hjemmefra i mindst 2 måneder, selv om de ind imellem bor hos forældrene. SKRIV ÅR: 888 Bor stadig hos forældrene og har aldrig boet hjemmefra i 0000 to måneder Har aldrig boet hos en forælder 1111 D4 Har du nogensinde boet sammen med en ægtefælle eller partner i 3 måneder eller mere? 24

25 Ja 1 SPØRG D5 Nej 2 GÅ TIL D6 D5 Hvilket år boede du for første gang sammen med en ægtefælle eller partner i 3 måneder eller mere? SKRIV ÅR: 888 SPØRG ALLE D6 Er du eller har du nogensinde været gift? Ja 1 SPØRG D7 Nej 2 GÅ TIL D8 D7 I hvilket år blev du gift for første gang? SKRIV ÅR: 888 SPØRG ALLE D8 Har du nogensinde født/er du nogensinde blevet biologisk far til et barn? Ja 1 SPØRG D9 Nej 2 GÅ TIL D15 D9 Hvor mange børn har du i alt født/er du i alt blevet biologisk far til? TIL INTERVIEWEREN: Medregn alle levendefødte børn SKRIV ANTAL 8 25

26 D10 Hvilket år er dit (første) barn født? SKRIV ÅR: 888 D10a TIL INTERVIEWEREN: SE D9 OG KOD: HVIS MERE END ET BARN (D9= 02 ELLER FLERE) HVIS ET BARN (D9=01) 1 SPØRG D11 2 GÅ TIL D11a SPØRG, HVIS INTERVIEWERKODE D10a = 1 (MERE END ET BARN) D11 Hvilket år er dit yngste barn født? SKRIV ÅR: 888 D11a TIL INTERVIEWEREN: SE D10 OG KOD: BARN FØDT I 1990 ELLER FØR (D10 = 1990 ELLER FØR) 1 GÅ TIL D12 ALLE ANDRE 2 GÅ TIL D15 SPØRG, HVIS INTERVIEWERKODE D11a = 1 (BARN FØDT I 1990 ELLER TIDLIGERE) D12 Hvor mange børnebørn har du? SKRIV ANTAL 8 D12a TIL INTERVIEWEREN: SE D12 OG KOD: 26

27 HAR 1 ELLER FLERE BØRNEBØRN (D12 = 01 ELLER FLERE) 1 GÅ TIL D13 ALLE ANDRE 2 GÅ TIL D15 SPØRG, HVIS INTERVIEWERKODE D12a = 1 (HAR 1 ELLER FLERE BØRNEBØRN) D13 Hvilket år er dit første barnebarn født? SKRIV ÅR: 888 D13a TIL INTERVIEWEREN: SE D13 OG KOD: FØRSTE BARNEBARN FØDT I 1990 ELLER FØR 1 GÅ TIL D14 (D13 = 1990 ELLER FØR) ALLE ANDRE 2 GÅ TIL D15 SPØRG, HVIS INTERVIEWERKODE D13a = 1 (FØRSTE BARNEBARN FØDT I 1990 ELLER TIDLIGERE) D14 Har du nogen oldebørn? Ja 1 Nej 2 SPØRG ALLE D15 I hvilken måned er du født? TIL INTERVIEWEREN: Forsøg at få (Ved ikke)/(vil ikke svare) begrundet SKRIV MÅNED 8 (Vil ikke svare) 77 Intv.: Der findes ikke noget spørgsmål D16 i denne version 27

28 SPØRGESKEMA A Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om piger og kvinder, mens andre, der deltager i undersøgelsen, bliver stillet spørgsmål om drenge og mænd. D17a Folk har forskellig opfattelse af, hvornår piger eller kvinder bliver voksne, midaldrende og gamle. I ca. hvilken alder vil du sige, at piger eller kvinder bliver voksne? TIL INTERVIEWEREN VEDR. ALLE SPØRGSMÅL OM ALDER: Hvis IP svarer "Det er forskelligt", så accepter svaret og spørg IKKE yderligere. Hvis IP angiver en aldersgruppe, så spørg efter en specifik alder i den gruppe. Hvis IP ikke kan angive en specifik alder, marker svaret (Ved ikke). SKRIV ALDER 88 (Det er forskelligt) 000 D18a I ca. hvilken alder vil du sige, at kvinder bliver midaldrende? SKRIV ALDER 88 (Det er forskelligt) 000 D19a I ca. hvilken alder vil du sige, at kvinder bliver gamle? SKRIV ALDER 88 (Det er forskelligt)

29 Nu nogle spørgsmål om, hvornår en kvinde bliver betragtet som voksen. D20a KORT 26 For at blive betragtet som voksen, hvor stor betydning har det, at en kvinde er flyttet hjemmefra? Vælg et svar på dette kort. Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D21a STADIG KORT 26 For at blive betragtet som voksen, hvor stor betydning har det, at en kvinde har et fuldtidsjob? Vælg dit svar på dette kort. Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D22a STADIG KORT 26 For at blive betragtet som voksen, hvor stor betydning har det, at en kvinde har boet sammen med en ægtefælle eller partner? Vælg et svar fra dette kort Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D23a STADIG KORT 26 For at blive betragtet som voksen, hvor stor betydning har det, at en kvinde er blevet mor? Vælg et svar fra dette kort Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 29

30 Og nu nogle spørgsmål om, hvornår en kvinde betragtes som gammel. D24a STADIG KORT 26 For at blive betragtet som gammel, hvor stor betydning har det, at en kvinde er fysisk svagelig? Vælg et svar fra dette kort. Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D25a STADIG KORT 26 For at blive betragtet som gammel, hvor stor betydning har det, at en kvinde er blevet bedstemor? Vælg et svar fra dette kort Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D26a STADIG KORT 26 For at blive betragtet som gammel, hvor stor betydning har det, at en kvinde ikke kan klare sig selv uden hjælp? Vælg et svar fra dette kort Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 30

31 Vi vil nu stille nogle spørgsmål om den ideelle alder for piger eller kvinder at gøre bestemte ting, dernæst om hvornår de er for unge, og til sidst om hvornår de er for gamle til at gøre visse ting. Angiv en omtrentlig alder i hvert tilfælde. D27a Hvilken alder er efter din mening den ideelle for en pige eller kvinde til at flytte sammen med en partner, hun ikke er gift med? Intv.: Med ideelle alder menes i disse spørgsmål mest passende alder. TIL INTERVIEWEREN VEDR. ALLE SPØRGSMÅL OM ALDER: Hvis IP svarer "Ingen ideel alder ", accepter svaret og spørg IKKE yderligere Hvis IP angiver en aldersgruppe, så spørg efter en specifik alder i den gruppe Hvis IP ikke kan angive en specifik alder, marker svaret (Ved ikke) SKRIV ALDER 88 (Ingen ideel alder) 000 (Bør ALDRIG bo sammen med en partner, man ikke er gift med) 111 D28a Hvilken alder er efter din mening den ideelle for en pige eller kvinde til at blive gift og bo sammen sin mand? SKRIV ALDER 88 (Ingen ideel alder) 000 (Bør ALDRIG gifte sig) 111 D29a Hvilken alder er efter din mening den ideelle for en pige eller kvinde at blive mor? SKRIV ALDER 88 (Ingen ideel alder)

32 D30a Hvilken alder er efter din mening den ideelle for en kvinde at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet? SKRIV ALDER 88 (Ingen ideel alder) 000 (Bør ALDRIG trække sig tilbage fra 111 arbejdsmarkedet) (Bør ALDRIG have betalt arbejde) 222 Nogle gange betragtes folk som for unge til at gøre eller opleve visse ting. D31a Før hvilken alder ville du sige, at en pige eller kvinde er for ung til at forlade en fuldtidsuddannelse? Intv.: Hvad enten uddannelsen er afbrudt eller gennemført. TIL INTERVIEWEREN VEDR. ALLE SPØRGSMÅL OM ALDER: Hvis IP svarer "Aldrig for ung", accepter svaret og spørg IKKE yderligere Hvis IP angiver en aldersgruppe, så spørg efter en specifik alder i den gruppe Hvis IP ikke kan angive en specifik alder, marker svaret (Ved ikke) SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 D32a Før hvilken alder ville du sige, at en kvinde generelt er for ung til at have samleje? SKRIV ALDER 88 32

33 D33a Før hvilken alder ville du sige, at en kvinde generelt er for ung til at flytte sammen med en partner, hun ikke er gift med. SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 (Bør ALDRIG bo sammen med en partner, man ikke er gift med) 111 D34a Før hvilken alder ville du sige, at en kvinde generelt er for ung til at blive gift og bo sammen med sin mand? SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 (Bør ALDRIG gifte sig) 111 D35a Før hvilken alder ville du mene, en kvinde generelt er for ung til at blive mor? SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 D36a Før hvilken alder ville du sige, at en kvinde generelt er for ung til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet? SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 (Bør ALDRIG trække sig tilbage) 111 (Bør ALDRIG have betalt arbejde)

34 Ligesom folk nogle gange bliver betragtet som for unge til at gøre visse ting, bliver de nogle gange betragtet som for gamle. D37a Efter hvilken alder ville du sige, at en kvinde generelt er for gammel til stadig at bo hos sine forældre? TIL INTERVIEWEREN VEDR. ALLE SPØRGSMÅL OM ALDER: Hvis IP svarer "Aldrig for gammel", accepter svaret og spørg IKKE yderligere Hvis IP angiver en aldersgruppe, så spørg efter en specifik alder i den gruppe Hvis IP ikke kan angive en specifik alder, marker svaret (Ved ikke) SKRIV ALDER 88 (Aldrig for gammel) 000 D38a Efter hvilken alder ville du sige, at en kvinde er for gammel til at overveje at få børn? Intv.: Hvad enten det er hendes første barn eller hun har børn i forvejen. SKRIV ALDER 88 (Aldrig for gammel) 000 D39a Efter hvilken alder ville du sige, at en kvinde generelt er for gammel til at arbejde 20 timer eller mere om ugen? SKRIV ALDER 88 (Aldrig for gammel) 000 (Bør ALDRIG arbejde)

35 KORT 27 Brug dette kort og sig, om du synes, det er i orden eller ikke i orden, hvis en kvinde... LÆS OP Det er slet ikke i orden Det er ikke i orden Hverken i orden eller ikke i orden Det er i orden Det er helt i orden (Ved ikke) D40a Vælger aldrig at få børn? D41a Bor sammen med en partner uden at være gift med ham. D42a Har et barn med en partner, hun bor sammen med, men ikke er gift med. D43a Har fuldtidsjob, mens hun har børn under 3 år. D44a Bliver skilt, mens hun har børn under 12 år KORT 28 Bortset fra hvordan du selv føler, hvordan tror du, de fleste folk ville reagere, hvis en kvinde, de kendte godt, gjorde noget af det følgende? Vælg et svar fra dette kort. Hvordan ville de fleste folk reagere, hvis hun LÆS OP De fleste folk ville åbent tage afstand fra det De fleste folk ville tage afstand i det skjulte De fleste folk ville være ligeglade De fleste folk ville synes, det var i orden (Ved ikke) D45a Blev mor, før hun var 18 år gammel? D46a Fortsatte med at arbejde efter at være fyldt 70? D47a Valgte aldrig at få børn? D48a Boede sammen med en partner uden at være gift med ham? D49a Fik et barn med en partner, hun boede sammen med, men ikke var gift med? D50a Havde fuldtidsjob, mens hun havde børn under 3 år? D51a Blev skilt, mens hun havde børn under 12 år GÅ TIL D52 35

36 SPØRGESKEMA B Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om drenge og mænd, mens andre, der deltager i undersøgelsen, bliver stillet spørgsmål om piger og kvinder. D17b Folk har forskellige opfattelser af, hvornår drenge og mænd bliver voksne, midaldrende og gamle. I ca. hvilken alder vil du sige, at drenge eller mænd bliver voksne? TIL INTERVIEWEREN VEDR. ALLE SPØRGSMÅL OM ALDER: Hvis IP svarer "Det er forskelligt", så accepter svaret og spørg IKKE yderligere Hvis IP angiver en aldersgruppe, så spørg efter en specifik alder i den gruppe Hvis IP ikke kan angive en specifik alder, marker svaret (Ved ikke) SKRIV ALDER 88 (Det er forskelligt) 000 D18b I ca. hvilken alder vil du sige, at mænd bliver midaldrende? SKRIV ALDER 88 (Det er forskelligt) 000 D19b I ca. hvilken alder vil du sige, at mænd bliver gamle? SKRIV ALDER 88 (Det er forskelligt)

37 Nu til nogle spørgsmål om, hvornår en mand betragtes som voksen. D20b KORT 26 For at blive betragtet som voksen, hvor stor betydning har det, at en mand er flyttet hjemmefra? Vælg dit svar på dette kort. Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D21b STADIG KORT 26 For at blive betragtet som voksen, hvor stor betydning har det, at en mand har et fuldtidsjob? (Vælg et svar fra dette kort) Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D22b STADIG KORT 26 For at blive betragtet som voksen, hvor stor betydning har det, at en mand har boet sammen med en ægtefælle eller partner? (Vælg et svar fra dette kort) Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D23b STADIG KORT 26 For at blive betragtet som voksen, hvor stor betydning har det, at en mand er blevet far? (Vælg et svar fra dette kort) Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 37

38 Og nu til nogle spørgsmål om, hvornår en mand bliver betragtet som gammel. D24b STADIG KORT 26 For at blive betragtet som gammel, hvor stor betydning har det, at en mand er fysisk svagelig? Vælg et svar fra dette kort. Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D25b STADIG KORT 26 For at blive betragtet som gammel, hvor stor betydning har det, at en mand er blevet bedstefar? (Vælg et svar fra dette kort) Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 D26b STADIG KORT 26 For at blive betragtet som gammel, hvor stor betydning har det, at en mand ikke kan klare sig selv uden hjælp? (Vælg et svar fra dette kort) Slet ingen betydning 1 Ingen betydning 2 Hverken betydning eller ingen betydning 3 Har betydning 4 Stor betydning 5 38

39 Vi vil nu stille dig en nogle spørgsmål om den ideelle alder for drenge eller mænd at gøre bestemte ting, dernæst om hvornår de er for unge, og til sidst om hvornår de er for gamle til at gøre visse ting. Angiv en omtrentlig alder i hvert tilfælde. D27b Hvilken alder er efter din mening den ideelle for en dreng eller mand til at flytte sammen med en partner, han ikke er gift med? Intv.: Med ideelle alder menes i disse spørgsmål mest passende alder. TIL INTERVIEWEREN VEDR. ALLE SPØRGSMÅL OM ALDER: Hvis IP svarer "Ingen ideel alder ", accepter svaret og spørg IKKE yderligere Hvis IP angiver en aldersgruppe, så spørg efter en specifik alder i den gruppe Hvis IP ikke kan angive en specifik alder, marker svaret (Ved ikke) SKRIV ALDER 88 (Ingen ideel alder) 000 (Bør ALDRIG bo sammen med en partner, man ikke er gift med) 111 D28b Hvilken alder er efter din mening den ideelle for en dreng eller mand til at blive gift og bo sammen sin kone? SKRIV ALDER 88 (Ingen ideel alder) 000 (Bør ALDRIG gifte sig) 111 D29b Hvilken alder er efter din mening den ideelle for en dreng eller mand at blive far? SKRIV ALDER 88 (Ingen ideel alder)

40 D30b Hvilken alder er efter din mening den ideelle for en mand at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet? SKRIV ALDER 88 (Ingen ideel alder) 000 (Bør ALDRIG trække sig tilbage fra 111 arbejdsmarkedet) (Bør ALDRIG have betalt arbejde) 222 Nogle gange betragtes folk som for unge til at gøre eller opleve visse ting. D31b Før hvilken alder ville du sige, at en dreng eller mand er for ung til at forlade en fuldtidsuddannelse? Intv.: Hvad enten uddannelsen er afbrudt eller gennemført. TIL INTERVIEWEREN VEDR. ALLE SPØRGSMÅL OM ALDER: Hvis IP svarer "Aldrig for ung", accepter svaret og spørg IKKE yderligere Hvis respondenten angiver en aldersgruppe, spørg efter en specifik alder i den gruppe Hvis respondenten ikke kan angive en specifik alder, marker svaret (Ved ikke) SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 D32b Før hvilken alder ville du sige, at en mand generelt er for ung til at have samleje? SKRIV ALDER 88 D33b Før hvilken alder ville du sige, at en mand generelt er for ung til at flytte sammen med en partner, han ikke er gift med. SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 (Bør ALDRIG bo sammen med en partner, man ikke er gift med)

41 D34b Før hvilken alder ville du sige, at en mand generelt er for ung til at blive gift og bo sammen med sin kone? SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 (Bør ALDRIG gifte sig) 111 D35b Før hvilken alder ville du mene, en mand generelt er for ung til at blive far? SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 D36b Før hvilken alder ville du sige, at en mand generelt er for ung til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet? SKRIV ALDER 88 (Aldrig for ung) 000 (Bør ALDRIG trække sig tilbage) 111 (Bør ALDRIG have betalt arbejde) 222 Ligesom folk nogle gange bliver betragtet som for unge til at gøre visse ting, bliver de nogle gange betragtet som for gamle. D37b Efter hvilken alder ville du sige, at en mand generelt er for gammel til stadig at bo hos sine forældre? TIL INTERVIEWEREN VEDR. ALLE SPØRGSMÅL OM ALDER: Hvis IP svarer "Aldrig for gammel", accepter svaret og spørg IKKE yderligere Hvis IP angiver en aldersgruppe, så spørg efter en specifik alder i den gruppe Hvis IP ikke kan angive en specifik alder, marker svaret (Ved ikke) SKRIV ALDER 88 (Aldrig for gammel)

42 D38b Efter hvilken alder ville du sige, at en mand er for gammel til at overveje at få børn? Intv.: Hvad enten det er hans første barn eller han har børn i forvejen. SKRIV ALDER 88 (Aldrig for gammel) 000 D39b Efter hvilken alder ville du sige, at en mand generelt er for gammel til at arbejde 20 timer eller mere om ugen? SKRIV ALDER 88 (Aldrig for gammel) 000 (Bør ALDRIG arbejde) 111 KORT 27 Brug dette kort og sig, om du synes, det er i orden eller ikke i orden, hvis en mand... LÆS OP Det er slet ikke i orden Det er ikke i orden Hverken i orden eller ikke i orden Det er i orden Det er helt i orden (Ved ikke) D40b Vælger aldrig at få børn? D41b Bor sammen med en partner uden at være gift med hende. D42b Har et barn med en partner, han bor sammen med, men ikke er gift med. D43b Har fuldtidsjob, mens han har børn under 3 år D44b Bliver skilt, mens han har børn under 12 år

43 KORT 28 Bortset fra hvordan du selv føler, hvordan tror du, de fleste folk ville reagere, hvis en mand, de kendte godt, gjorde noget af det følgende? Vælg et svar fra dette kort. Hvordan ville de fleste folk reagere, hvis han LÆS OP De fleste folk ville åbent tage afstand fra det De fleste folk ville tage afstand i det skjulte De fleste folk ville være ligeglade De fleste folk ville synes, det var i orden (Ved ikke) D45b Blev far, før han var 18 år gammel? D46b Fortsatte med at arbejde efter at være fyldt 70? D47b Valgte aldrig at få børn? D48b Boede sammen med en partner uden at være gift med hende? D49b Fik et barn med en partner, han boede sammen med, men ikke var gift med? D50b Havde et fuldtidsjob, mens han havde børn på under 3 år? D51b Blev skilt, mens han havde børn på under 12 år

44 SPØRG ALLE D52 KORT 29 Lægger du planer for fremtiden, eller tager du bare hver dag, som den kommer? Angiv dit svar på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder Jeg lægger så mange planer som mulig for fremtiden, og 10 betyder Jeg tager bare hver dag, som den kommer. Jeg lægger så mange planer som mulig for fremtiden Jeg tager bare hver dag, som den kommer (Ved ikke) Jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din holdning til det at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. D53 KORT 30 Hvor bekymret er du for, at din indkomst i din alderdom ikke vil være tilstrækkelig? Angiv dit svar på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder Slet ikke bekymret, og 10 betyder Særdeles bekymret. Intv.: Indkomst omfatter alle kilder. Slet ikke bekymret Særdeles bekymret Ved ikke D54 KORT 31 Hvem synes du bør have hovedansvaret for, at folk har en passende levestandard som gamle? Angiv dit svar på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder hovedsagelig den enkeltes ansvar, og 10 betyder hovedsagelig statens ansvar. Intv.: Levestandard refererer til materielle forhold. Hovedsagelig den enkeltes ansvar Hovedsagelig statens ansvar (Ved ikke) D55 Tænk på alle typer opsparing som f.eks. bankkonti, investeringer, private pensionsordninger, firmapensionsordninger og fast ejendom. Sparer du op, eller har du tidligere sparet op for at kunne leve godt i din alderdom? Ja 1 Nej 2 44

45 Nu nogle spørgsmål om ting, du måske har foretaget dig i de seneste 12 måneder. E1 KORT 32 Hvor ofte har du i de seneste 12 måneder arbejdet for frivillige eller velgørende foreninger? Mindst én gang om ugen 01 Mindst én gang om måneden 02 Mindst én gang i kvartalet 03 Mindst én gang hvert halvår 04 Sjældnere 05 Aldrig 06 8 E2 STADIG KORT 32 Hvis du ser bort fra, hvad du har gjort for din familie, på arbejde eller i frivillige organisationer, hvor ofte har du så i løbet af de seneste 12 måneder hjulpet andre? Mindst én gang om ugen 01 Mindst én gang om måneden 02 Mindst én gang i kvartalet 03 Mindst én gang hvert halvår 04 Sjældnere 05 Aldrig 06 8 E3 STADIG KORT 32 Hvor ofte har du i løbet af de seneste 12 måneder hjulpet til med eller deltaget i aktiviteter arrangeret i dit lokalområde eller nabolag? NOTE TIL INTERVIEWER: aktiviteter arrangeret i dit lokalområde eller nabolag omfatter alt, IP finder relevant. Mindst én gang om ugen 01 Mindst én gang om måneden 02 Mindst én gang i kvartalet 03 Mindst én gang hvert halvår 04 Sjældnere 05 Aldrig

46 Nu vil vi gerne stille nogle spørgsmål om, hvordan du har det med dig selv og dit liv. KORT 33 Brug dette kort og sig mig, hvor enig eller uenig du er i hvert af følgende udsagn. Intv.: LÆS HVERT UDSAGN OP, OG MARKÉR I SKEMA Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig (Ved ikke) E4 Jeg er altid optimistisk med hensyn til min fremtid E5 Jeg er generelt meget positiv med hensyn til mig selv E6 Nogle gang føler jeg, at jeg er en fiasko E7 Stort set er mit liv, som jeg gerne vil have det

47 KORT 34 Jeg vil nu læse op fra en liste over hvordan, du kan have følt dig eller opført dig i den sidste uge. Brug dette kort og fortæl mig, hvor lang tid i løbet af den seneste uge LÆS OP På intet eller næsten intet tidspunkt Nogen gange For det meste Hele tiden eller næsten hele tiden (Ved ikke) E8 Du følte dig deprimeret E9 Du følte, at alt, hvad du gjorde, krævede anstrengelse E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Du sov uroligt Du var lykkelig Du følte dig ensom Du nød livet Du var ked af det Du ikke kunne komme i gang Du havde en masse energi Du følte dig ængstelig Du følte dig træt Du gik helt op i det, du lavede Du var rolig og havde fred i sindet Du kedede dig E22 Du følte dig helt udhvilet, når du vågnede om morgenen

48 KORT 35 Brug dette kort og fortæl mig, hvor enig eller uenig du er i hvert af følgende udsagn. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig (Ved ikke) E23 Jeg føler, jeg frit kan bestemme, hvordan jeg vil leve mit liv E24 Jeg har i dagligdagen sjældent tid til at foretage mig ting, jeg virkelig kan lide E25 Jeg har ikke mange muligheder i dagligdagen for at vise, hvor dygtig jeg er E26 Jeg elsker at lære nye ting E27 Jeg føler, at jeg de fleste dage udretter noget med det, jeg laver E28 Jeg kan lide at planlægge og forberede fremtiden E29 Når noget går skævt i mit liv, er jeg generelt længe om at komme tilbage til det normale E30 Mit liv indeholder megen fysisk aktivitet E31 KORT 36 Hvor tilfreds er du med, hvordan dit liv har formet sig hidtil? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. Særdeles Særdeles (Ved utilfreds tilfreds ikke)

49 E32 STADIG KORT 36 Hvor tilfreds er du med din nuværende levestandard? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. Særdeles Særdeles (Ved utilfreds tilfreds ikke) KORT 37 Hvor meget af den tid, du tilbringer med din nærmeste familie, er hyggelig? Brug dette kort, hvor 0 betyder ikke noget af tiden og 6 betyder hele tiden. NOTE TIL INTERVIEWER: nærmeste familie omfatter børn, forældre, søskende og ægtefælle/partner. Ikke relevant betyder ingen tid tilbragt med nærmeste familie eller ingen nærmeste familie". Ikke noget af tiden Hele tiden (Ikke relevant) (Ved ikke) STADIG KORT 37 Hvor meget af den tid, du tilbringer med din nærmeste familie, er anstrengende? Brug dette kort, hvor 0 betyder ikke noget af tiden og 6 betyder hele tiden. NOTE TIL INTERVIEWER: nærmeste familie omfatter børn, forældre, søskende og ægtefælle/partner. Ikke relevant betyder ingen tid tilbragt med nærmeste familie eller ingen nærmeste familie". Ikke noget af tiden Hele tiden (Ikke relevant) (Ved ikke) KORT 38 Brug dette kort, hvor 0 betyder slet ikke og 6 betyder i høj grad. I hvor høj grad LÆS OP 49

50 Slet ikke I høj grad (Ved ikke) E35 har du mulighed for at lære nye ting? E36 føler du, at folk i dit lokalområde eller nabolag hjælper hinanden? E37 E38 føler du, at folk behandler dig med respekt føler du, at folk behandler dig uretfærdigt? E39 føler du, at du får den anerkendelse, du fortjener, for det du laver? KORT 39 Brug dette kort og fortæl mig, hvor enig eller uenig du er i hvert af følgende udsagn. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig (Ved ikke) E40 Jeg mener generelt, at det, jeg laver i mit liv, er værdifuldt og umagen værd E41 Hvis jeg hjælper nogen, forventer jeg, at de hjælper mig til gengæld E42 Sådan som det ser ud nu, har jeg svært ved at være fortrøstningsfuld med hensyn til verdens fremtid E43 E44 E45 Der er folk i mit liv, som virkelig holder af mig Livet bliver nærmere dårligere end bedre for de fleste i Danmark Jeg føler mig knyttet til folk i mit lokalområde E46 KORT 40 Er du nogen gange frustreret over at have set for meget tv? Ja, ofte 1 Ja, en gang imellem 2 50

51 Nogen gange 3 Nej, aldrig 4 Ser aldrig tv 5 E47 Må jeg lige spørge igen, har du for tiden en eller anden form for betalt arbejde? Ja 1 GÅ TIL E48 Nej 2 GÅ TIL F1 SPØRG, HVIS RESPONDENTEN HAR BETALT ARBEJDE (KODE 1 I E47). HVIS IKKE, GÅ TIL F1. E48 KORT 41 Hvor tilfreds er du alt i alt med dit nuværende job? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. NOTE TIL INTERVIEWER: Hvis respondenten har mere end et job, skal spørgsmålet gå på det primære job. Særdeles Særdeles (Ved utilfreds tilfreds ikke) E49 STADIG KORT 41 Hvor tilfreds er du med forholdet mellem den tid, du bruger på betalt arbejde, og den tid, du bruger på andre ting i livet? Brug dette kort, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. Særdeles Særdeles (Ved Utilfreds tilfreds ikke) KORT 42 Hvor meget af tiden synes du, at dit job er... LÆS OP Brug dette kort, hvor 0 betyder Ikke noget af tiden og 6 betyder hele tiden. 51

52 Ikke noget af tiden Hele tiden (Ved ikke) E50 interessant? E51 Stressende? E52 Hvor sandsynligt er det, at du bliver arbejdsløs i løbet af de næste 12 måneder? LÆS OP meget sandsynligt 1 sandsynligt 2 ikke særlig sandsynligt 3 slet ikke sandsynligt 4 KORT 43 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Brug dette kort, hvor 1 betyder meget enig og 5 betyder meget uenig. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig (Ved ikke) E53 I betragtning af min indsats og mine resultater på jobbet, føler jeg, at betalingen er passende E54 KORT 44 Hvor vigtigt er det for dig at sammenligne din indtægt med andres? Brug dette kort, hvor 0 betyder slet ikke vigtigt og 6 betyder meget vigtigt. Slet ikke Meget (Ved vigtigt vigtigt ikke)

53 E55 KORT 45 Hvis indtægt ville du være mest tilbøjelig til at sammenligne din egen med? Vælg en af grupperne på dette kort. Intv.: MARKER KUN ET SVAR Arbejdskolleger 1 Familiemedlemmer 2 Venner 3 Øvrige 4 Sammenligner ikke 5 Nu vil jeg stille dig nogle spørgsmål om dig selv og andre i din husstand. F1 Hvor mange mennesker bor her fast som en del af husstanden, iberegnet dig selv og evt. børn? SKRIV ANTAL: 8 I SKEMAET INDTASTES FØRST OPLYSNINGER OM IP (KUN F2 og F3). DERNÆST INDTASTES DE ANDRE MEDLEMMER AF HUSSTANDEN (F2 TIL F4) EFTER ALDER (DEN ÆLDSTE FØRST) F2 KØN F3 I hvilket år er du/han/hun født? (Ved ikke = 8888) F4 KORT 46 Brug dette kort. Hvordan er personen i familie med dig? Intv: Hvad er personen til IP? Efter alder. De ældste først Person: IP Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 F2 Køn Mand Kvinde F3 Fødselsår F4 Relation Mand/kone/samlev er Søn/datter (inkl

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS DOKUMENTDATO: 25/08/08 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4106 Periode: Efterår 2008 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS 4. RUNDE 2008 INTERVIEWNUMMER: VERSIONSNUMMER: F-2-F A TIL INTERVIEWEREN:

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA A ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: A: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C ESS DOKUMENTDATO: 11/09/06 Dem europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 5819 Periode: Efterår 2006 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C (3. RUNDE 2006) INTERVIEWNUMMER: VERSIONSNUMMER: F-2-F C 1 TIL INTERVIEWEREN:

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 25/08/08 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4106 Periode: Efterår 2008 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B 4. RUNDE 2008 INTERVIEWNUMMER: VERSIONSNUMMER: F-2-F B TIL INTERVIEWEREN:

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 7. runde, 2014. Indsamlingsperiode:

SPØRGESKEMA. ESS 7. runde, 2014. Indsamlingsperiode: ESS DOKUMENTDATO: 8.09.2014 SPØRGESKEMA ESS 7. runde, 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4727 Indsamlingsperiode: 1 Spørgsmål nr. Emne A: Kernemodul A1 A5 Medier, social tillid B: Kernemodul B1 B34 Politik,

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Sektion H/i. Version C

Sektion H/i. Version C Sektion H/i Version C Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: C: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Værestedsundersøgelse 2011

Værestedsundersøgelse 2011 Landsforeningen af VæreSteder & Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark gennemført i samarbejde med Public futures 4. Er du født i Danmark? 1. Er du? Ja 91,7% 655 Nej 8,3% 59 Mand 61,8% 444 Kvinde

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse. European Social Survey (ESS) 2. runde

Den europæiske samfundsundersøgelse. European Social Survey (ESS) 2. runde 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) 2. runde Skema A - B - C Us. 5599 September-december 2004 0 + + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: Tekst 1: Først nogle spørgsmål

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Electoral Rights - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7)

Forevisningskort til hovedskema. (3. runde, 2006/7) Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Forevisningskort til hovedskema (3. runde, 2006/7) INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 5819 Indsamlingsperiode: September-december 2006 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 Kort

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand. Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand. Share wave 4: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 4.8.6 IF SKIP_INTROSide = 0 IntroSide Coverscreen-guiden fører dig igennem de nødvendige trin til at opdatere de oplysninger, vi har om en husstand.

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet goul@ps.au.dk Jakob Rathlev, Epinion jr@epinion.dk Oplæg til Selskab

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark FL European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jeg vil nu oplæse en liste over fritidsaktiviteter.

Læs mere

Unges (individuelle) politiske engagement

Unges (individuelle) politiske engagement Unges (individuelle) politiske engagement Politisk interesse: hvad optager de unge Politisk deltagelse Valgdeltagelse Politisk holdning Medier og politik 18 års eller 16 års valgret? (Valgretskommissionen

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere