Introduktion til Klassifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Klassifikation"

Transkript

1 Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter, der er i spil, deres respektive funktioner, og hvordan de interagerer med hinanden i forskellige scenarier. Målgruppen er primært teknisk-orienterede personer, der har behov for at danne sig et overblik på arkitekturniveau. 2. Formål med Klassifikation Overalt i den offentlige forvaltning findes en række systematikker og standardlister, der anvendes til klassificering af det arbejde, der udføres i den offentlige forvaltning. er sikrer generelt en ensartet grundstruktur, som kommunerne kan hæfte eksempelvis opgaver i den offentlige forvaltning op på. Fx er en kontoplan en liste over de konti, en virksomhed arbejder med ved bogføring, som er meget præcis i sin opbygning. En kontoplan muliggør vha. sin struktur, at kommunerne kan sætte et bestemt mærke på de konteringer, der foretages. er er helt afgørende for, at it-løsninger kan identificere opgavetyper og dermed udveksle information om opgaver på tværs af kommuner og systemer. Støttesystemet Klassifikation muliggør, at forvaltning af er flyttes fra de enkelte it-systemer ned i ét fælles it-system og dermed også muliggøre at data rettes ét og kun ét sted og efterfølgende kan distribueres til andre itsystemer. Formålet med Støttesystemet Klassifikation er at udstille sådanne klassifikationssystemer for fagsystemer hos kommunerne, samt andre Støttesystemer i Rammearkitekturen. Det er alene i Støttesystemet Klassifikation, at de fælleskommunale løsninger vil lede efter er. Støttesystemet Klassifikation optræder både som datacontainer for er vedligeholdt i andre it-systemer og som fagsystem for vedligehold af er via det beskrevne user interface. Det er væsentligt for forståelsen af kravspecifikationen, at denne sondring er forstået, og at ansvaret for at opdatere kopier af er i Støttesystemet Klassifikation alene påhviler Afsendersystemet. Støttesystemet Klassifikation skal som minimum udstille følgende: Den fælleskommunale opgaveklassifikation KL Emnesystematik [KLE] Den fællesoffentlige forretningsreferencemodel [FORM] Økonomi- og Indenrigsministeriets Kontoplan. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/13

2 Tillige vil Støttesystemet Klassifikation kunne udstille andre relevante er som eksempelvis: Kommunernes kontoplan(er) Kommunernes specifikke KLE udvidelser specifikke kataloger og emnelister Hændelsesklassificeringer Støttesystemet Klassifikation tager sit afsæt i OIO specifikationen for Klassifikation. 3. Klassifikations integration til andre systemer NemLog-in Adgangsstyring Context Handler Brugervendte systemer & Anvendersystemer (eks. fagsystemer og støttesystemer) Myndighed Identity Provider (eks. kommunalt AD) Administrationsmodulet Brugeradministrationsløsning Beskedfordeler Services Serviceplatformen SFTP Gateway Kildesystemer (eks. grunddata) Security Token Service Serviceudbyder (eks. fælleskommunalt støttesystem) Klassifikation Organisation Ydelsesindeks Sags- og Dokumentindeks Yderligere datakilder Figur 1 Oversigt Klassifikation, der er vist med fremhævelse og pile, der illustrerer Eksterne Snitflader og integrationer. Som det vises på Figur 1, har Støttesystemet klassifikation integrationer til: Adgangsstyring Støttesystemet Organisation Støttesystemet Beskedfordeler Serviceplatformen Anvendersystemer Integrationen mellem Støttesystemet Organisation og Støttesystemet Klassifikation skal sikre, at der kan ske en mapning mellem klasser i et og Aktører i et Organisationssystem. Når Støttesystemet Klassifikation tilgår Støttesystemet Organisation, skal Støttesystemet Klassifikation indhente et token KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/13

3 fra Security Token Servicen via en integration til dennes Eksterne Snitflade. Endelig skal Støttesystemet Klassifikation kunne kaldes fra Serviceplatformen. 4. Aktører i Klassifikation Støttesystemet Klassifikation indgår i en kontekst af it-systemer og brugere og interagerer med en række forskellige aktører. Aktørerne for Støttesystemet Klassifikation er opdelt i: Brugeraktører, dvs. brugere, som via brugergrænsefladen arbejder med Støttesystemet Klassifikation Systemaktører, dvs. andre it-systemer eller services, som skal interagere med Støttesystemet Klassifikation via Eksterne Snitflader De konkrete aktører vises på følgende aktørdiagram. Beskedfordeler Serviceplatform Security Token Service Administrationsmodul Støttesystem Klassifikation Afsendersystem Modtagersystem Administrator Figur 2 Kontekstdiagram for Klassifikation Redaktør Tilslutningspart Anvendersystemer kommunikerer systemteknisk med Støttesystemet Klassifikation via dennes Eksterne Snitflade. Ved opdateringer kan den fælleskommunale Beskedfordeler anvendes. Administrative brugere benytter en administrativ brugergrænseflade. Det administrative personale består af: KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/13

4 Klassifikationsadministratorer, der håndterer import og eksport af er, publicerer og passiverer er, samt ser statistikker og rapporter. Redaktører, der vedligeholder er 4.1 Klassifikationsadministrator En Klassifikationsadministrator er ansvarlig for Støttesystemets opsætning. Rollen er defineret i nedenstående. Publicere er Opsætte, nedlægge og importere er Se nøgledata for Støttesystemet herunder antal Klassifikations-systemer, Facetter, mm. i systemet, hvilke Anvendersystemer der anvender hvilke er, status på import/eksport etc. 4.2 Redaktør Aktøren Redaktør er en person hos myndigheden med ansvar for at oprette og vedligeholde er. 4.3 Afsendersystem Afsendersystemer er ansvarlige for at: At levere kopi af egne er til Støttesystemet Klassifikation At vedligeholde er, hvis de er en kopi afstøttesystemet Klassifikation 4.4 Modtagersystem En stribe af systemer vil være Modtagersystem overfor Støttesystemet Klassifikation. Her er en række eksempler: Støttesystemet Organisation (ORG) Kommunernes Ydelsessystem (KY) Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) Digitalisering - Handicappede og Udsatte Voksne (DHUV) Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU) Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Bygge- og Miljø (BOM) Barselsdagpenge (UDK) KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/13

5 Folke- og førtidspension (UDK) Familieydelser (UDK) Boligstøtte (UDK) Et Modtagersystem henter data ud af Støttesystemet Klassifikation enten ad hoc eller for at opbevare en cache. 5. Understøttede use cases OIO specifikationen for Klassifikation definerer den kernefunktionalitet omkring håndtering af er, der skal understøttes i Støttesystemet Klassifikation, dette er: At opbevare et eller flere er med det formål at opmærke forretningsobjekter med fx hvilke organisatoriske enheder, der varetager hvilke opgaver fra KLE eller hvilke sager og dokumenter, der hører til hvilke opgaver. At administrere og vedligeholde er. At kunne skabe sammenhæng mellem er ved at en Redaktør kan relatere dem indbyrdes med det formål at kunne oversætte mellem forretningsobjekter, der er klassificeret forskelligt. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/13

6 UC-2C-06 Ret UC-2C-01 Importer via brugergrænseflade Facet redaktør UC-2C-07 Opret UC-2C-02 Administrer periodevis import af UC-2C-08 Valider overholder informationsmodel UC-2C-03 Publicer Redaktør Klassifikation administrator UC-2C-09 Valider referencer ud af et UC-2C-04 Rul tilbage til anden version af UC-2C-10 Hent UC-2C-05 Se nøgledata for Støttesystem Klassifikation Modtager system UC-2C-11 Fremsøg UC-2C-12 Ret Afsender system Figur 3 Use case diagram for Støttesystemet Klassifikation er kan enten lagres i Støttesystemet Klassifikation som kopi eller som master version. Hvis et lagres i Støttesystemet Klassifikation som kopi, er det Afsendersystemets ansvar at opdatere denne kopi. Støttesystemet Beskedfordeler kan anvendes til at give besked om hændelser på objekter i et i Afsendersystemet. Såfremt et lagres i Støttesystemet Klassifikation som kopi, vil denne kopi skulle opdateres via disse beskeder eller via de til Støttesystemet Klassifikation hørende services. Hvis et har mappinger til andre er, vil denne mapping blive administreret i Støttesystemet Klassifikation via det tilhørende brugerinterface. Besked om ændringer i mappinger udsendes som beskeder via Støttesystemet Beskedfordeler. er kan oprettes og vedligeholdes i Støttesystemet på forskellig vis: 1. Gennem import hvor det markeres, om det importerede markeres som værende en master version (tilstanden oprettet, jf. standarden) eller som kopi (tilstanden importeret, jf. standarden) 2. Gennem anvendelse af Støttesystemet Klassifikations Eksterne Snitflade, hvis et er en kopi 3. Gennem beskeder modtaget af Støttesystemet Beskedfordeler, hvis et er en kopi 4. Gennem Støttesystemet Klassifikations brugerinterface, hvis et er en master version KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/13

7 6. Arkitekturprincipper, arkitektur og komponenter 6.1 Arkitekturprincipper Det er centralt for Støttesystemet Klassifikation, at arkitekturen for Støttesystemet tilgodeser og forankrer de fælleskommunale arkitekturprincipper. Arkitekturprincipperne fastholder egenskaber der skal sikres for kommunale ITsystemer. Støttesystemet Klassifikations arkitektur og design skal udarbejdes under generel hensyntagen til de fælleskommunale arkitekturprincipper, og med særlig fokus på følgende arkitekturprincipper: Fælleskommunale principper B2 - Opgavevaretagelsen er dokumenteret på tværs af forretningsdomæner B3 - Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb B5 - Der anvendes altid vedtagne begreber B8 - Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes C1 - Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges C2 - Alle data er uafhængige af systemet, hvor de opbevares Støttesystemet Klassifikation implikation I Støttesystemet Klassifikation er det væsentligt under udarbejdelse af arkitektur og design, at det fremgår, hvordan arbejdsgange i Støttesystemet indgår i fælleskommunale arbejdsgange. Dette kan eksempelvis dokumenteres i form af procesdiagrammer. Vedligeholdelse af er herunder mappinger skal kunne varetages effektivt af Brugeraktører. Det er derfor vigtigt, at design udarbejdes i samarbejde med repræsentanter for Brugeraktørerne således, at arbejdsgange og brugergrænseflader designes på mest optimal vis i forhold til effektivt og fejlfri gennemførelse af arbejdsgange. I Støttesystemet Klassifikation kontekst er det væsentligt, at OIO begreber konsekvent anvendes på brugergrænseflader, i snitflader, beskrivelser og dokumentation. Støttesystemet skal udstille FORM, KLE og Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan, samt anvende data fra Støttesystemet Organisation. I kontekst af Støttesystemet Klassifikation er det væsentligt at tilslutningsparter og andre relevante interessenter kan orientere sig vedrørende udstillede data fra Støttesystemet Klassifikation via Serviceplatformen. Støttesystemet Klassifikation skal kunne understøtte, at data kan vedligeholdes enten i Støttesystemet eller i et andet IT- KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/13

8 system. Grænseflader skal derfor understøtte, at data kan importeres og eksporteres. Tabel 1: Centrale fællesoffentlige arkitekturprincipper for Støttesystemet Klassifikation 6.2 Målarkitektur Dette afsnit beskriver den overordnede arkitektur for Støttesystemet Klassifikation og sammenhængen til øvrige Støttesystemer og systemer i det kommunale itlandskab. Til fælleskommunal brug etableres Støttesystemet Klassifikation, som alle kommuner opdaterer med egne er enten via brugergrænsefladen eller via import/eksport, herunder både manuelt og via en systemteknisk Ekstern Snitflade. Modtagersystemer kan derpå forbinde sig til den centrale løsning og hente klassifikationsoplysninger enten ved opslag eller ved replikering. OIO operationer Admini stration data Import/ export Integrationer Figur 4 Logisk opdeling af Støttesystemet Klassifikation i 4 områder OIO operationer er implementeringen af services fra Sag- og Dokumentstandarden for Klassifikation Import/export er den funktionalitet, der håndterer store datamængder. Integrationer er de integrationer Støttesystemet har til omverdenen. Administration er den brugergrænseflade, som Klassifikationsadministrator og Redaktør benytter. Data er container for de objekter, der er i Støttesystemet Klassifikation KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/13

9 Modtagersystemer Adgangsstyring (f.eks. SAPA) (f.eks. KY) (KSD) (...) Context Handler Security Token Service Støttesystem Klassifikation Use cases Administration smodulet UC-2C-01. UC-2C-02. UC-2C UC-2C-12. Logiske komponenter Sikkerhed Logning Administration Integrationer SFTP Server Støttesystem Støttesystem Organisation Afsendelse af besked Modtagelse af besked Klassifikations systemer Forretnings services Beskedfordeler Serviceplatform SFTP Gateway Afsendersystemer KLE Online FORM Online Inm Kontoplan (eks KY) CVR Figur 5 Målarkitektur for Støttesystemet Klassifikation På Figur 5 vises målarkitekturen for Støttesystemet Klassifikation. Støttesystemet Klassifikation importerer er fra Afsendersystemer. er valideres og publiceres på et tidspunkt og gøres tilgængelig for Anvendersystemer. Pilene på figuren indikerer i hvilken retning data flyder. Modtagersystemer kan vælge at hente data med onlineopslag eller ved at replikere data til eget lager. Afsendersystemer leverer er til Klassifikation. Målarkitekturen udgøres af følgende lag: Et use case lag, som understøtter det funktionelle aspekt af Støttesystemet Klassifikation Et logisk komponentlag, som definerer Støttesystemet Klassifikations grundlæggende struktur i form af en række logiske komponenter. Integration til Adgangsstyring, hvilket vil sige Security Token Service KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/13

10 Integration til Støttesystemet Organisation, hvor relationer mellem Aktører i Organisationssystemer til objekter i er oprettes gennem integrationen til Støttesystemet Organisation Integration til Serviceplatformen hvor Støttesystemet Klassifikations Eksterne Snitflade udstilles og SFTP gateway anvendes En SFTP server i Støttesystemet Klassifikation Integration til Støttesystemet Beskedfordeler hvor Støttesystemet Klassifikation sender beskeder igennem Beskedfordeleren til abonnementer ved ændringer i er samt modtager opdateringer af objekter udstillet i Støttesystemet Klassifikation men vedligeholdt eksternt (inkl. objekter i Støttesystemet Organisation) En række forretningsservices der udstiller Støttesystemets funktionalitet til Anvendersystemer, herunder andre Støttesystemer samt OIO operationer 7. Integrationer Støttesystemet Klassifikation skal kunne integrere med en række forskellige systemer som vist på nedenstående figur: Modtagersystemer Adgangsstyring (f.eks. SAPA) (f.eks. KY) (KSD) (...) Context Handler Serviceplatform Støttesystem Klassifikation SFTP Gateway CVR Støttesystem Støttesystem Organisation Afsendersystemer KLE Online FORM Online Inm Kontoplan (eks KY) Beskedfordeler Figur 6 Systemer som Støttesystemet Klassifikation integrerer til Støttesystemet Klassifikation integrerer til følgende Støttesystemer og infrastrukturkomponenter: Afsendersystemer, der udbyder et til andre systemers brug Modtagersystemer, der benytter et KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/13

11 Modtagersystemer, der vil have beskeder, når der sker ændringer på er hvor Støttesystemet Klassifikation er autoritativ kilde. Støttesystemet Beskedfordeler: til afsendelse af beskeder vedrørende ændringer i er og modtagelse af beskeder vedrørende ændringer i Organisationssystemer i Støttesystemet Organisation Adgangsstyring som varetager sikkerhedsopgaver Serviceplatformen stiller Støttesystemet Klassifikations Eksterne Snitflade til rådighed for Modtagersystemer. Afregningslog konsolideres på Serviceplatformen, og en SFTP server stilles til rådighed hvor Støttesystemet Klassifikation kan placere og afhente filer Støttesystemet Organisation der indeholder Organisationssystemer hvis aktører kan knyttes til en klasse i et Serviceplatformen indeholder en SFTP gateway og Støttesystemet Organisation en SFTP server hvorigennem filer kan placeres og hentes fra af Støttesystemet Klassifikation 8. Sikkerhed Støttesystemet Klassifikation anvender den fælleskommunale sikkerhedsmodel for adgangsstyring, hvor der skelnes mellem adgangsstyring for brugere, der skal have adgang til brugeregrænsefladen i Klassifikation og adgangsstyring for systemer, der skal have adgang til OIO-servicegrænsefladen i Klassifikation. Klassifikation håndhæver adgangsstyring for brugere når en administrator eller redaktør skal have adgang til brugergrænsefladen i Klassifikation. Klassifikation definerer tre brugersystemroller, som giver forskellige niveauer af adgang til Klassifikation: Klassifikationsadministrator, der kan blandt andet kan oprette, importerere, eksportere er, Facetter, og Klasser Redaktør, der kan oprettet, læse og rette i er, Facetter og Klasser, men ikke kan importere og eksportere disse. Facetsupplement Redaktør, der allen kan læse og rette i Klasser i Facetsuplement. For alle disse roller er det muligt at afgrænse den adgang en bruger får således at brugeren kun får adgang til bestemte er, Faecetter eller Klasser. Denne dataafgrænsning fungere hierarkiesk, således at hvis en bruger har adgang til et objekt, så har brugeren også adgang til alle underliggende objekter i klassifikationshierakiet. Figur 7 viser et eksempel på et eksempel på hvordan adgangsrettigheder for brugere kan defineres for Klassifikation. I eksemplet er der for Kommunernes Landsforening defineret en jobfunktion, Klassifikationsmedarbejder, der giver rettigheder til at redigere i hele KLE et, på nær de kommunalt administrerede klasser. Kommune A har også valgt at lave en jobfunktion, Klassifikationsmedarbejder, men denne har alene lov til at redigere i klasser defineret ved et facetsupplement i KLE. Klasserne, denne rolle redigerer, ejes af kommune A og gør det muligt for kommunen af tilpasse KLE egne behov KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/13

12 Figur 7 Eksempel: Støttesystemet Klassifikation i kontekst af den fælleskommunale sikkerhedsmodel Klassifikation håndhæver adgangsstyring for systemer på OIO servicegrænsefladen for Klassifikation. Klassifikation definerer to servicesystemroller, som giver forskellige niveauer af adgang til Klassifikation: Afsendersystem, der blandt andet kan importere, læse og rette i er, Facetter og Klasser. Modtagersystem, der alene kan læse, søge og liste er, Facetter og Klasser. For disse roller er det ligeledes muligt at afgrænse den adgang et system kan tildeles således at systemet kun får adgang til bestemte er, Facetter eller Klasser. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/13

13 9. Option Kravspecifikationen for Støttesystemet Klassifikation har indbygget en option, der beskriver muligheden for at ændre på reglen omkring master record. Støttesystemet Klassifikation håndhæver en regel om hvorvidt et objekt i Støttesystemet Klassifikation er autoritativt tilhørende Støttesystemet og dermed må vedligeholdes via brugergrænsefladen, eller om objektet er autoritativt tilhørende en anden IT løsning end Støttesystemet Klassifikation som eksempelvis en decentral Klassifikation. Støttesystemet skal på objekt niveau kunne markere hvor vidt objektet, dets attributter og dets relationer kan vedligeholdes via Støttesystemet Klassifikations brugergrænseflade eller alene fra den IT løsning hvor data vedligeholdes. Reglen omfatter også at kun en IT løsning kan vedligeholde data eksternt fra, uanset hvilken integration til Støttesystemet Klassifikation der benyttes. Det skal være muligt at ophæve denne markering ved en systemopsætning initieret af KOMBIT. Det skal være muligt for Leverandøren på KOMBITs foranledning at slå håndhævelse af master record funktionalitet til og fra. Ændringen skal slå igennem i såvel brugergrænsefladen som i alle Eksterne Snitflader til Støttesystemet Klassifikation. Støttesystemet Klassifikation skal understøtte master record funktionalitet for alle de opdateringsformer der er specificeret for Støttesystemet Klassifikation. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/13

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne

Overblik over roller og kompetencer i forhold til Støttesystemerne Overblik over roller og kompetencer i forhold til ne En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0.1 maj 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt)

6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) 6. Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) Status på RA STS projektet (Michael Strand) Operationelle erfaringer (Peter Thrane / Michael Strand) Serviceplatformen og datafordeleren (Michael

Læs mere

Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer

Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer Opgaveoverblik i forbindelse med ibrugtagning af de fælleskommunale Støttesystemer En introduktion til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Udarbejdelse af jobfunktionsroller

Udarbejdelse af jobfunktionsroller Udarbejdelse af jobfunktionsroller En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.1 marts 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013

SAPAs kravspecifikation Læsevejledning. KMJ, 19. marts 2013 SAPAs kravspecifikation Læsevejledning KMJ, 19. marts 2013 Udbudsmaterialets kontrakter og bilag Øvrige bilag A.Ordliste B.Begrebs- og Informationsmodel C.Snitflader (STS og SP) D.Udrulningsbistand E.Overgangsløninger

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

Bilag 2. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0

Bilag 2. Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0 Bilag 2 Vilkår for anvendelse af sikkerhedsmodellen i den fælleskommunale Rammearkitektur Version 2.0 1 Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer integrerer til og anvender

Læs mere

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta

LoRA lokal rammearkitektur. Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta LoRA lokal rammearkitektur Marius Hartmann, Frederiksberg Kommune Leif Lodahl, Magenta Hvad er lokal rammearkitektur Frederiksberg Kommune, KL og Magenta om udvikling af en referenceimplementering af rammearkitekturen.

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III

Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Bilag 5: Arkitekturrapport fra projektet Fælles Sprog III (Bilag til dagsordenspunkt 6: Arkitekturrapporten). Arkitekturrapport: FÆLLES SPROG III Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT

Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Notat vedr. brug af OIO standard for KOMBIT Beskrivelse af KOMBITs brug af OIO standarden for sag og dokumentområdet KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Arkitekturrapport: DUBU

Arkitekturrapport: DUBU Arkitekturrapport: DUBU Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens ansvar

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Vilkår for dialogintegration SAPA

Vilkår for dialogintegration SAPA Vilkår for dialogintegration SAPA Klaus Rasmussen 26. oktober 2016 Indhold 1. Indledning og vejledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Krav til it-systemer for at kunne udføre dialogintegration... 5 2.1

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition

Læs mere

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen

STS-KOMMUNENETVÆRK. 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen STS-KOMMUNENETVÆRK 5. og 7. april 2016 Kenneth Møller Johansen Første kommune er live på Adgangsstyring Og alle står i kø for at få lov til at teste og anvende Støttesystemerne Første bølge i monopolbruddet

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem Bilag 3: Arkitekturraport KSD. (Bilag til dagsordenspunkt 7: Arkitekturrapport for Kommunernes Syge-Dagpenge system (KSD)). Arkitekturrapport: Kommunernes Sygedagpengesystem Denne orienteringsrapport udarbejdes

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016

STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING. Brian Storm Graversen April 2016 STS NETVÆRKSDAGE ADGANGSSTYRING Brian Storm Graversen April 2016 Emner Motivation og baggrund Introduktion til jobfunktionsrollebegrebet Hvad er en jobfunktionsrolle Typer af brugersystemroller Dataafgrænsninger

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

SPOR 4. Projektlederens rolle, opgaver og estimering. København 11. marts og Horsens 12. marts 2015

SPOR 4. Projektlederens rolle, opgaver og estimering. København 11. marts og Horsens 12. marts 2015 SPOR 4 Projektlederens rolle, opgaver og estimering København 11. marts og Horsens 12. marts 2015 Hvem er jeg? Seniorkonsulent/Implementering af Støttesystemerne 2 måneder i KOMBIT 14 år i en kommune Dagsorden

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation

Bilag 2: Kravspecifikation Side 1 af 142. Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.7 Følgende opdatering er gjort i kravspecifikationen på baggrund af intern review: Kapitel 1 Indledning og

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform

Roadmap for VERA Q Q Q Q Rettighed. Klassifikation. Organisation. Beskedfordeler. Serviceplatform Roadmap for VERA Q3 2015 Rettighed Q2 2015 Klassifikation Q1 2015 Organisation Beskedfordeler Q4 2014 platform Indledning Kommunerne i Vendssyssel ønsker at etablere en moderne infrastruktur til at understøtte

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne SPOR 2 Opgaveoverblik på Støttesystemerne Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til, og SAPA SAPA Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller

Læs mere

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler

BESKEDFORDELER OG BESKEDER. Den fælleskommunale Beskedfordeler BESKEDFORDELER OG BESKEDER Den fælleskommunale Beskedfordeler KOMBITS MISSION ER AT SAMLE KOMMUNERNE OM FÆLLES IT- LØSNINGER, DER FREMMER EFFEKTIVITET OG KVALITET Dagens tekst Monopolbrud og Rammarkitektur

Læs mere

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM

ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM ØIR KLASSIFIKATIONSSYSTEM Introduktion for leverandører 28. Januar 2016 (opdateret 1.2.2016) Version 1.0 Agenda Generelt om STS Klassifikation ØiR Klassifikationssystem Formål og krav Gennemgang af klassifikationssystem

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe

Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation Version 0.76 - udarbejdet af It-arkitekturrådets arbejdsgruppe Axapoint ApS Brunhøjvej 8, st. tv DK-8680 Ry Tel. +45 23 10 83 44 CVR nr. 32 15 37 98 info@axapoint.com www.axapoint.com Bank: Danske Bank. www.axapoint.com MOX-review Axapoint Reviewkommentar til MOX-specifikation

Læs mere

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks

Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks 1 Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks To af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Sags- og Dokumentindeks og Ydelsesindeks Hvad er

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer

Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer Fælles kommunal rammearkitektur og konkrete støttesystemer KL/Kombit og Kommunerne hvad er Kombit? KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, hvis forretningsområde er kommunal it og digitalisering. KOMBIT bestiller

Læs mere

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-03-03 MVC 0.1 Første

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8.

Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. 4. maj 2017 NATIONAL MYNDIGHEDSADGANG TIL BBR 1.8 Formål med dokumentet Dette dokument beskriver kort, hvorledes ansatte ved nationale myndigheder får tildelt adgang til BBR 1.8. Dokumentet er målrettet

Læs mere

BILAG 2 Kravspecifikation

BILAG 2 Kravspecifikation BILAG 2 Kravspecifikation Instruktion til Tilbudsgiver Nærværende bilag, samt underbilag 2A-2R, udgør Kravspecifikationen. Tilbudsgiver skal ikke udfylde nærværende bilag, men besvare bilaget ved at udfylde

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76

Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 MOX bilag Indeværende dokument er et bilag til rapporten MOX et forretningsmønster for fagsystemers udveksling af hændelser Version 0.76 Rapporten og bilaget udgør et foreløbigt udkast til rapportering

Læs mere

1 KOMBIT. Økonomi i Rammearkitekturen. ØiR Klassifikation. En del af støttesystemet STS Klassifikation. Version 1.0

1 KOMBIT. Økonomi i Rammearkitekturen. ØiR Klassifikation. En del af støttesystemet STS Klassifikation. Version 1.0 1 KOMBIT Økonomi i Rammearkitekturen ØiR Klassifikation En del af støttesystemet STS Klassifikation Version 1.0 2 KOMBIT 3 KOMBIT 1 Introduktion 1.1 Målgruppe for dokumentet og læsevejledning Dette dokument

Læs mere

STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE

STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE STS ARBEJDSGRUPPEMØDE VEJLE Spørgsmål, kommentarer og svar 14. december Indledning v/ Peter Hansen Strategi for jobfunktionsroller v/ Brian S. Graversen Hvorfor samles implementeringshåndbøgerne for Klassifikation

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere