Nivå Centralskole Marts 08. NC Posten. Nr. 70 marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nivå Centralskole Marts 08. NC Posten. Nr. 70 marts 2008"

Transkript

1 NC Posten Nr. 70 marts 2008 Læs alt om: 3.A s teaterforestilling Fastelavn på NC Indvielsen af foyeren Hvem er Charlotte? og meget mere

2 Adresse og telefonliste Skolebestyrelsen: Peter Mandrup Jensen, Nivåvænge 10.3, Nivå formand Jesper Daugaard, Nivåvænge 16.7, 2990 Nivå Karsten Sørensen, Solbjergvej 1, 2990 Nivå Michael Budolfsen, Rødlersvej 78, 2990 Nivå Poul Wisniewski, Blålersvej 52, 2990 Nivå Bo Runge-Dalager, Solbakken 5, 2990 Nivå Annemette Olsen, Rolfsvej 11, 2990 Nivå Medarbejderrepræsentanter: Trein Palm og Camilla Møller Thomsen Elevrepræsentanter: Line Hjorth Larsen og Mark Lundsgaard Larsen Bemærk ændringer fra Skolens telefonnumre: Kontoret og Finn Øland/Lisbet Foged Kontoret og Anne Lollike Skolens FAX Lærerværelset Mediatek Mediatekets FAX Morgenpasning A Morgenpasning B Morgenpasning C Servicemedarbejdere / / Tandlæge Skolepsykolog Tale- hørepædagog Skolesundhedsplejen SFO Smilehullet FUN UU-vejleder /mobil Konsulent for to-sprogede elever NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB Bemærk at Nivå Centralskole og Fredensborg kommune har fået nye telefonnumre, og nu starter med Skolens mailadresse er også ændret og hedder nu : 2

3 3.a Teater Klods Hans og alle de andre rødder 3.a syntes at det har været sjovt at spille teater og man lære at lade være med at have sceneskræk. Det var også rigtig sjovt at lave dramaøvelser. Og man lærte også at tale højere på en scene. Det var sjovt at Connie sagde at vis man talte bag ved scenen så skulle man give 5 kroner. Og inden vi spillede teater så øvede vi vores stemmer på en sjov måde og så lærte man de andre bedre af kende. Vi kunne bare sige det vi vil vi skulle bare tale højt men ikke noget pjat. 3.a syntes i hvert tilfælde at teateret var rigtig sjovt og Connie og Anders er bare så søde hilsen 3.a & 3

4 Kære NC. 3.a har lavet teater og ikke bare teater men improvisationsteater (teater hvor vi selv digter replikkerne). Vi lavede dramaøvelser. Øvelserne gik ud på, at vi skulle koncentrere os og hvor vi legede. Det gjorde vi i tre uger. Samtidig lavede vi alle scenerne og vi prøvede næsten alle rollerne. Vi synes, at det har været så sjovt at gøre sammenholdet bedre i 3.A! Det har også været så sjovt at gøre noget man ikke turde men alligevel skulle fordi ellers blev der ikke det teater som vi spillede for nogle af jer. Det var også sjovt at skulle udfolde sig på den måde. Vi blev alle bedre. Når man er sammen med sine venner er man mindre genert og sceneskræk. Så alt det arbejde som vi har lavet blev til: Klods Hans og alle de andre rødder 3.a skriver: det var spændene at lære andre bedre at kende og se hvor godt andre spillede. De første tre uger lavede vi dramaøvelser og det hjalp meget så vi kunne lære at tale højt. Det vi lavede var et improvisationsteater fordi vi digtede selv vores replikker og næsten alle har prøvet alle rollerne. Man lærte også historien bedre. Før vi gik i gang med teatret havde vi rigtig meget sceneskræk og vi var generte men det er vi ikke nu. Vores stykke hed Klods Hans og alle de andre rødder. Kærlig hilsen 3.a. 3.a har spillet teater Klods hans og de andre rødder. Det har været sjovt at spille teater. Vi har lavet drama øvelser og vi syntes af det var en god måde at få roller på. Og vi kom med nogle gode bud til teateret. Også fik vi vores roller og så gik vi rigtig i gang. Nogen af de øvelser som vi skulle lave vi skulle tænke på en ting eller en person den anden øvelse var en klappe øvelse og jeg giver 3.a ros Kærlig hilsen 3.a. 4

5 Dialogmøde med politikerne 8. marts 2008 Lørdag den 8. marts fra deltog Karsten Sørensen, Bo Runge-Dalager og undertegnede som repræsentanter for Nivå Centralskoles skolebestyrelse på dialog med politikerne fra børneudvalget og skoleudvalget i Fredensborg Kommune. Finn Øland holdt os naturligvis med selskab på mødet. Ole Marthedal formand for skoleudvalget bød velkommen og Lina Thieden direktør for børn og kultur tog over og præsenterede en lang række spændende tiltag inden for børn og kulturs administration. Vi blev inddelt i tre områdegrupper (Karlebo skole, Niverødgårdskolen og Nivå Centralskole). Der var herefter afsat 3 x 45 minutter til at tage emner op med to politikere, som gik på skift mellem de tre grupper. De to politiker i vores første 45 minutter var Thomas Lykke (Socialdemokratiet) og Thomas Bak (Venstre). Disse 45 minutter gik udelukkende til at diskutere områdeledelse. Områdeledelse er forvaltningens forslag til en ændret ledelsesstruktur, som man mener, er nødvendig for at opfylde kravene i den nye servicelov, hvor øget fokus på dokumentation og kvalitetsudvikling er i højsæde. Børneudvalget har besluttet at indføre områdeledelse som et frivilligt tilbud til institutionerne. Der har fra forvaltningens side være foreslået forskellige modeller for områdeledelsens struktur, men en endelig model er endnu ikke fastlagt eller vedtaget. Målet med områdeledelse skulle være en frigørelse af administrative opgaver fra lederne af institutionerne, således at der bliver bedre tid til det pædagogiske arbejde, der skulle blive bedre mulighed for sparring og vidensdeling pædagogerne i mellem samt en bedre udnyttelse af spidskompetencer på tværs af institutionerne. Det var min oplevelse, at der var en udbredt frustration blandt deltagerne omkring dette emne. Det virker meget diffust, hvad det egentlig er der skal ske, samtidig med at alle naturligvis kan se det fornuftige i et bredere samarbejde på tværs af institutionerne. Er det nødvendigt at indsætte en leder over en gruppe af de nuværende ledere, for at skabe samarbejde på tværs og frigøre ressourcer? Samtidig blev der udtrykt bekymringer vedr. de selvejende institutioner og tanken om at større børnehuse nødvendig vis er bedre end mindre institutioner. Der var et spørgsmål om, hvor skolerne kommer ind i sammenhængen, da den administrative og ledelsesmæssige opgave også her er blevet væsentlig mere omfangsrig i de senere år. Ved et direkte spørgsmål til politikerne om hvad nu kan vi slappe af og afvente situationen eller kan vi ligeså godt gå ud og finde samarbejdspartner med det samme fordi det kommer under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, var meldingen at man kunne tage det helt roligt, da det skal komme ad frivillighedens vej og der nu vil blive opstartet dialogmøder med de enkelte institutioner for at diskutere perspektiverne. De næste 45 minutter havde vi selskab af Ole Marthedal (løsgænger) og Lars Simonsen (Radikale Venstre). Vi diskuterede fysiske rammer for bl.a. Nivå Centralskole set i lyset af skimmelsvamp og i det hele meget aldrende bygninger. Alle lokaliteter på skolen er udnyttet. Der er ingen ledige lokaler under de givne forhold, hvor flere områder af skolen igen er lukket af. Det blev bl.a. foreslået, at kommunen anskaffede sig en pavillon eller to for at yde rettidig omhu og således, at man altid havde et kriseberedskab klar. Flere skoler i Humlebæk lider under samme aldrende bygningsmasse som Nivå Centralskole. Politikerne responderede med, at det der skal løses også bliver løst, men at der ikke som sådan, ligger hverken en renovering eller en modernisering i kortene for vores skoler. Der er ganske enkelt ingen penge, idet der over de kommende år skal spares op til en ny Asminderød skole. 5

6 Der er i dag daginstitutioner som i dag ikke har nogen børn med anden etnisk baggrund end dansk og disse institutioner, vil faktisk meget gerne være med til at bruge ressourcer og bære deres del af ansvaret på dette område, således at nogen institutioner kan få frigjort nogle af deres ressourcer til anden side. Politisk kan man ikke indføre fordelingsnøgler mv., da forældrene skal have deres frie valg på institutionsområdet. Der kom flere forskellig forslag til, hvordan noget sådan evt. kunne løses og at det også handler om, hvordan man sælger ændringer til forældrene. Sidste ombæring var sammen med Hossein Armandi (Konservative) og Tine Borch Jacobsen (Venstre) og blev primært brugt til at diskutere klubtilbud i Nivå. Der var bl.a. et forslag om at etablere en miniklub på Polarstjernen, således at overgangen fra fritidshjem til klub bliver mindre overvældende for børnene i 3. klasse. Der var også et forslag om at forlænge fritidshjemmet til 4. klasse og klub dermed være for 5. og 6. klasse. Der blev udtrykt en generel bekymring for vores to klubbers evne til at fastholde børnene. De fleste børn (især blandt drengene) dropper ud, inden for det første år efter at de er startet. Der blev snakket meget frem og tilbage om, hvilke løsninger der kunne komme i spil, men mange af dem begrænses af de tilstedeværende fysiske forhold, som ikke er tilstrækkelige, hvis man f.eks. skulle etablere miniklub på Polarstjernen. Det blev også kommenteret, at man faktisk i dag smider 3. klassesbørnene ud af fritidshjemmene allerede 1. maj og derved efterlader dem med en meget usikker sommerferie foran sig. Samtidig lader man børnehaveklassebørnene starte i fritidshjem 1. maj, hvorved der uvilkårligt er en del ledig kapacitet i vores daginstitutioner henover sommeren, da pladserne ikke fyldes ud så hurtigt her. Igen var politikerne af den holdning at konkrete forslag fra bestyrelser, ledere og brugere var det bedste udgangspunkt for at ændre det eksisterende og at forslag var yderst velkomne også i forhold til alternativ anvendelse af de fysiske forhold. Afsluttende blev permanent anskaffelse af pavilloner taget op igen og foreslået som en mulighed i forbindelse med at øge bygningskapaciteten i kortere eller længere perioder. Og så tilbage til Lina Thiedens præsentation. For nu bare at nævne nogle af de ting, der arbejdes med, refererede Lina Thieden til bl.a. den kvalitetsrapport, som skolerne lovmæssigt er blevet pålagt at udarbejde. Kvalitetsrapporterne skal tage temperaturen på det faglige niveau på en række forskellige områder kommunens folkeskoler og skal fremadrettet bruges som grundlag for at udvikle kommunens skoler samt bidrage til at synliggøre det fantastisk gode stykke arbejde, der hver dag lægges ude på skolerne. I skolebestyrelsen på Nivå Centralskole har vi også brugt tid på kvalitetsrapporten og meget overordnet og meget generelt kan man sige, at både medarbejdere og elever er glade for NC. Af andre beslægtede områder som blev nævnt og som vi også arbejder med løbende i skolebestyrelsen kan nævnes Skoleudviklingsdebat eller Skolen i overmorgen, Skolestruktur i Fredensborg kommune. På daginstitutionsområdet blev sprogvurdering af alle 3-årige børn, områdeledelse (som handler om at prøve at skabe en ny ledelsesstruktur i dagpasningstilbuddene), familiebørnehaver (som minder lidt om familieklasser på skolerne), venskabsinstitutionssamarbejde (som har til formål at institutioner med mange skabe kendskab og relationer mellem etnisk danske børn og børn med anden etnisk baggrund end dansk). På ungeområdet har kommunen fået lavet en såkaldt ungeportal, hvor de unge kan orientere sig om kommunens forskellige tilbud til de unge. Derudover har de unge fået et forum, som kaldes Ung Med Mening, hvor de unge kan mødes en gang om måneden for at snakke 6

7 om forskellige ting, som kan gøres for de unge i vores kommune. SSP arbejder intensivt med at forebygge kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. Der er etableret et meget opsøgende arbejde, hvor SSP laver hjemmebesøg hos familierne for at føre en nærværende dialog om, hvad der kan gøres for at hjælpe dem og deres unge. Der er desuden ved at blive etableret fædregrupper (som dog også inkluderer mødre), som skal hjælpe SSP i det opsøgende og forebyggende arbejde. I år bliver der stor fokus på sundhed i såvel skoler som daginstitutioner. Der er etableret et samarbejde med Krogerup Avlsgård og deres projekt Haver til Maver, hvor børnene får mulighed for at komme ud og få jord under neglende. Der bliver i 2008 også uddannet sundhedsmedarbejdere på en række institutioner. Alt i alt et rigtig godt dialogmøde På skolebestyrelsens vegne Annemette Ottesen Marts 2008 P.S. Husk at skolebestyrelsens medlemmer kan ses på skolens hjemmeside og man er altid velkommen til at kontakte skolebestyrelsen med spørgsmål, kommentarer, idéer eller andet man ønsker, at vi skal tage op. Emil 0.B Isabella 3. C Serhat 9.A Vindere af bagsidekonkurrencen er: De heldige vindere kan hente flødeboller hos Finn. Skolebladet ønsker de heldige vindere til lykke med præmien og siger tak til alle, der afleverede en løsning. Se bagsiden af dette nummer og deltag i den nye konkurrence. 7

8 Fortsættelse fra forrige nummer. Pippi i Nivå. kapitel 2. Nu var det mandag igen, Og da vi kom i skole så vi pippi lå på gulvet og lavede morgen gymnastik. Hun råbte 'VI MARCHERE 2 OG 2 HURRA, HURRA!' Der stod en hest på Andreas Holm's bord. Han råbte 'EEEN HEST, HJÆÆLP!!'. Frederik sagde 'Det er jo bare en hest' Stine og Celina sagde 'Ja, heste er så søde' Pippi skreg af grin, og sagde 'BARE EN HEST?, Hahaha, Det er ikke BARE en hest,' Pippi talte løs. Frederik blev bange for Pippi og begyndte at gå bagud, Han kom til at gå ind i Sanne, og Sanne klaskede ham på skulderen. Pippi sagde 'Har i ikke noget te?' Dorte var så bange for Pippi at hun gik op og hentede noget te. Imens Dorte var nede og hente te'en, gik Pippi ned til et cirkus og sagde 'Hej, Vil i ikke med op i min klasse' Det ville cirkuset gerne. :) Så kom der er helt cirkus. Nu kom Dorte, Hun tabte alt te'en. Ramajana skreg så forskrækket hun blev. Pippi grinte bare, Så begyndte alle at grine, Hvilken tosse har dog lukket et cirkus ind i klassen? 'HVEM HAR LYST TIL EN TUR PÅ ELEFANTEN?' råbte Pippi. 'Mig, Miig, Miiig' Råbte Celina. 'Hop op :)'. Sagde Pippi. 'MIG FØRST,' sagde Stine. Så gik den dag - Med cirkusset. ;). Skrevet af ; Stine, Mie B, Dunia, Og Celina 4.c :) 8

9 EU på skemaet Succes eller fiasko, det får vi at se når undervisningen af skolernes større elever, bliver evalueret. Af Nichlas Jensen, 9.b EU projektet, der er blevet undervist i de seneste måneder, er nu snart afsluttet. Hele projektet gik ud på at elever, som repræsentanter for deres skoler fik undervisning i opbygningen af EU, EU s historie, og Danmark i forhold til EU. Det blev de blandt andet på Københavns Universitet for Statskundskab, på de enkelte skoler og i Bruxelles. Det hele skal munde ud i en ordentlig rustet gruppe, der skal tilbage til deres skoler og undervise skolernes større elever i EU-kundskab. Talentholdet blev sammensat fra fire forskellige skoler i Fredensborg Kommune med fire elever fra hver skole. Fredensborg kommunes blomst af unge talenter som det så venligt blev udtalt af Lars Nyborg, skoleleder på Langebjergskolen i Humlebæk. Undervisningen endte med en tur for talenter og undervisere til Bruxelles, hvor de fik forskellige oplæg fra parlamentet, mejeristyrelsen, og kommissionen. Nu gælder det bare om at ruste resten af skolernes større elever i EU-kundskab. EUlande. 9

10 Nivå Centralskole Marts 08 Det Kongelige Teater TOMMELIDEN Den 7. februar tog alle 3. klasseeleverne til København med toget for at se Tommelise som balletforestilling. Inden da havde vi fået læst historien højt på skolen. Vi tog af sted i god tid solen skinnede og vi slog os ned omkring Storkespringvandet og spiste en del af den medbragte. Nogle delte med duerne. Mange havde aldrig før været i Det Kongelige Teater og blev imponerede over det smukke teater ikke mindst udsmykningen på Gamle Scene, hvor vi skulle se balletten. Vi fandt alle vores plads og ventede nu spændt. Først kom to frøer ind og fortalte levende om det, vi skulle se også at dronning Margrethe havde stået for kostumer og scenografi. Nu kunne selve forestillingen begynde med musik, optrædende både børn og voksne i flotte dragter, og hele H.C. Andersens eventyr blev nu fremstillet i dans, mimik og flotte spring. Vi følger Tommelises oplevelser fra det øjeblik, hun dukker frem fra blomsten, over alle bejlerne: tudse, muldvarp og oldenborre til den lykkelige slutning, hvor hun finder og bliver gift med sin alf. Vi klappede længe og gik i garderoben for at finde jakken og ud for at stille op foran teateret. Herefter gik turen atter ud i den københavnske trafik og gågademylder til Nørreport Station for at tage hjem efter en fin dag. 3. A, 3. B og 3. C 10

11 Hvem er Charlotte Koch Nielsen? Hvor gammel er du? Er du gift? Har du børn? Jeg er 45 år, har været gift med Hans i 18 år og har to piger på 16 og 9 år. Charlotte på arbejde. Har du haft andet arbejde? Jeg har gjort rent, været bartender, pædagogmedhjælper og har i 5 år haft min egen butik i København., hvor jeg solgte importerede varer fra Asien. Hvorfor blev du lærer? Fordi jeg elsker at arbejde med børn og fordi hverdagen aldrig bliver en rutine. Hvad underviser du i? Matematik, natur/teknik, håndarbejde og billedkunst. Hvilke er dine yndlingsfag? Matematik og billedkunst. Charlotte på ferie i Mexico. Hvad er det vigtigste i skolen? At skabe trygge og gode rammer for eleverne, så de kan mest ud af undervisningen. Har du en hobby? Ja. Jeg kan godt lide at bruge mine hænder til alt, fra at sy, at male og til havearbejde. 11

12 Hvem er Charlotte Koch Nielsen? Hvad gør dig glad? Når familie, arbejde og fritid går op i en større enhed og så at rejse. Hvad kan gøre dig ked af det? Misforståelser, uretfærdighed og TV-avisen. Går du tit i biografen? Desværre ikke ofte nok. Hvad/ hvem er din yndlings- film, forfatter, musiker? Jeg har ingen yndlings jeg har mange. Hvad kunne du tænke dig at lave om på Folkeskolen, hvis du fik muligheden for det? Gøre folkeskolen mere fleksibel. Ændre på den gamle struktur med lektioner, faste pauser og klasseværelser, så der var bedre mulighed for fordybelse i faglige temaer. Hvilke træk holder du mest af ved danske skoleelever? At de generelt er meget glade for at gå i skole. Hvilke træk holder du mindst af ved danske skoleelever? Hvis de ikke kan acceptere at alle er forskellige og bliver asociale. Hvordan slapper du af? Sammen med familie og gode venner. Hvad er en god ferie for dig? Enten i sommerhus eller et sted i varmen. Hvornår har du sidst gjort en god gerning? Jeg synes, jeg gør mange små gode gerninger på arbejde hver dag. Hvad er din dårligste vane? At lade sofaen overtage kontrollen om aftenen. Hvad kan holde dig vågen? Ikke meget måske børn der hoster. Hvad er bedst/ værst i fjernsynet? En god film/sensationslystne dokumentarudseendelser om skadestuen eller syge børn og deres forældre. Hvad kunne være dit motto? Hun havde en fantastisk proppelffekt. 12

13 Siden sidst. Der er sket mange ting på NC siden sidste blad udkom. Det har været jul og i den forbindelse blev det årlige store julebanko afholdt både i Mellemste og Store Råd. Som sædvanlig var stemningen høj, den lange dejlige juleferie stod for døren og der var samtidig blevet annonceret at Elevrådet i Store Råd, der står for planlægningen af dagen, havde en overraskelse til dette råds elever. Alle er klar til spillet. Det store øjeblik. Salen blev hurtig fyldt af de forventningsfulde elever, og Finn bød velkommen. Derefter var det på tide at afsløre overraskelsen. Der var til manges forundring spændt et rødt silkebånd ud foran døren til foyeren. Hvad mon det skulle betyde? Efter en kort tale fra kunne formanden for Elevrådet, Line, klippe snoren over og erklære det nye aktivitetsrum for de store lever for åbent. Det kan anvendes i frikvartererne og indeholder bordfodbold, bordtennis, airhockey og en hyggeafdeling. Siden åbningen har det været anvendt flittigt, men er desværre blevet midlertidigt lukket p.g.a. indeklimaproblemerne. Selve bankospillet forløb godt med flotte præmier til de heldige vindere. Der var også i år et helt nyt indslag, da 3 julemænd fra 9. klasse kom på besøg og delte pebernødder ud til alle. Det var et godt initiativ, og nu venter vi spændt på om påskeharen kommer på besøg. En heldig vinder. Finn ønsker alle god jul. 13

14 Siden sidst. Juleferien og nytåret forløb heldigvis uden de stor skader og så blev det fastelavn, der også er forbundet med stolt traditioner på NC. I Lille og Mellemste Råd bliver denne dag fejret med udklædning og tøndeslagning. I store Råd er det den årlige håndboldturnering, der er på plakaten. Læs den spændende beretning fra dagen på sportssiderne. Hele skolen summer af aktivitet, og det vrimler med mange sjove udklædte elever og lærere på gangene. Ved tøndeslagningerne bliver alle kræfter lagt i, og det er spændende hvem der bliver kattekonge og dronning. Her bringes et lille billedkavalkade fra dagen. Se flere billeder på skolens hjemmeside. Trein Palm. 14

15 SPORTEN KORT FASTELAVN-HÅNDBOLDSTÆVNE FOR STORE RÅD Fastelavnsmandag holdt vi traditionen tro håndboldstævne for store råd. Alle klasser stillede med såvel et pige- som et drengehold. Kun den ene 7. klasse kunne ikke stille et drengehold, hvorfor 6. klasserne fik en særlig invitation til at deltage med et udvalgt drengehold. De blev naturligvis stillet overfor nogle særdeles store modstandere, men det var betingelserne. Selv om de tabte begge deres kampe, bed de dog godt fra sig, og var meget tæt på at skabe en mindre sensation, da de kun tabte 3-4 til en af 9. klasserne, der endog scorede sejrsmålet i sidste øjeblik. Der blev spillet mange seværdige og spændende kampe, men det vil være for omfangsrigt at nævne dem alle her. Vi skal dog nævner såvel semifinaleresultaterne samt finaleresultaterne: Piger: (semifinaler): 9.B 8.A: 3-1 og 9.A 7.C: 2-6. Finale: 9.B 7.c: 7-7 Hermed vandt 9.B s piger pigeturneringen. Drenge (semifinaler): 9.A 9.C: 3-2 og 9.C 8.A: 3-4. Finale: 9.A 8.A: 10-5 Hermed vandt 9.A drengenes turnering. Efterfølgende spillede pigernes vindere en kamp mod de kvindelige lærere. Her vandt de kvindelige lærere med 7-5. Også drengenes vindere fik en kamp mod de mandlige lærere. Her viste det sig også, at de gamle stadig kan, da de kunne trække sig tilbage med en sejr på Ved dommerbordet sad en stor del af 9. klasserne og styrede måltavle, mikrofon samt præmieuddelingen. Dette gjorde de rigtig godt og var med til at skabe en rigtig god og levende stemning i hallen. 15

16 Indledende håndboldstævne for klasse i Nordsjælland: Torsdag d. 7. februar afholdt Skoleidræt, Nordsjælland indledende håndboldstævne for 8-9. klasserne i NKK-hallen. Både drengene og pigerne i hhv. 8. og 9. klasse stillede op med hold i begge rækker. Faktisk indledte 8. og 9. klasses drengene med at møde hinanden i første kamp. I starten var det en lige kamp, men som kampen skred frem, trak 9. klasses drengene stille og roligt fra, så da slutsignalet lød, havde de vundet med 6-2. Det vil blive for omfangsrigt at skrive om alle kampene, men drengekampene med vores elever endte således: Nivå 8 Niverødgårdskolen: 12-4, Nivå 8 Fredensborg Skole: 3-8 og Nivå 8 Rundsted Privatskole: klasse drengenes resultater endte således: Nivå 9 Niverødgårdskolen: 14 0, Nivå 9 Fredensborg: 8-4 og Nivå 9. Rungsted Privatskole: Hermed var 9. klasses drengene vinder af stævnet og havde kvalificeret sig til finalestævnet for Nordsjællands skoler senere på måneden (læs herom nedenfor). I pigerækken var 8. og 9. klasses pigerne havnet i hver sin pulje. 8. klasses pigerne lagde ud med at tabe til Nordvestskolen fra Helsingør 2-6 men vandt til gengæld sikkert med 8-0 over Fredensborg Skole. 9. klasses pigerne vandt først over Niverødgårdskolen med 9-5 og derefter med 11-6 over pigerne fra Skolen ved Gurrevej Skole. Det betød, at pigerne fra 8. og 9. klasse skulle møde hinanden i semifinalen. Dette blev en meget tæt og lige kamp. Pigerne styrede kampen i 1. halvleg og gik til halvlegsføring med en 2-0 føring. I anden halvleg overtog 9. klasses pigerne styringen, hvilket to mandsopdækninger hjalp godt til med. Det var måske ikke helt fortjent, at pigerne fra 9. klasse stod som vindere af kampen med en 4-3 sejr, men 8. klasses pigerne høstede meget ære af deres indsats. I finalen stod 9. klasses pigerne overfor Nordvestskolen. Vores piger lagde godt ud med en hurtig 2-0 føring, men herefter gik de lidt i stå, og da kampen var forbi, kunne pigerne fra Nordvestskolen juble efter en sejr på 7-6, hvilket betød, at det var dem, der gik videre til finalestævnet. Det var selvfølgelig ærgerligt for vores 9. klasses piger, men de ydede en flot indsats. Finalestævne i håndbold for klasse: Som nævnt ovenfor havde vores 9. klasses drenge kvalificeret sig til finalestævnet i håndbold for 8-9. klasser, som blev afholdt i NKK-hallen onsdag d I første kamp spillede de mod Åbjergskolen fra Frederikssund. Efter en katastrofal start fik drengene lidt mere styr på spillet i 2. halvleg. Helt godt blev det dog aldrig, og selv om de fik hevet en uafgjort hjem med et 5-5 resultat, så kunne de bestemt ikke være tilfredse med deres indsats, da de var et langt bedre hold. I næste kamp stod drengene over for Ålholmskolen fra Hillerød, som var et langt bedre hold end de foregående modstandere. Her viste vores drenge dog, hvad de virkelig kunne. Med et hurtigt, varieret og direkte spil havde de overtaget kampen igennem og kunne trække sig tilbage med en 11-9 sejr. Da de andre resultatet magede sig således, at drengenes sidste kamp mod Helsinge Realskole blev afgørende for, hvem af de to hold, der ville vinde stævnet, så var der egentlig tale om et direkte finaleopgør. Her var Helsinge Realskole dog en tand for gode for drengene på dagen. Vi tabte med 4-10, men det betød dog, at drengene kunne få hængt nogle meget velfortjente sølvmedaljer om halsen, samt at de fik en flot 2. plads i konkurrence med skolerne i hele Nordsjælland. TILLYKKE MED DET FLOTTE RESULTAT, DRENGE!!! 16

17 Indledende håndboldstævne for 6. og 7. klasser: Onsdag d blev der spillet indledende håndboldstævner for 6. og 7. klasser fem forskellige steder i Nordsjælland. Her blev der kæmpet og svedt for at kvalificere sig til det finalestævne, der skulle spilles hos os i NKK-hallen i marts måned. Ved det indledende stævne hos os deltog såvel pigerne som drengene fra både 6. og 7. klasse. Hos drengene lagde vores to årgange faktisk ud med at åbne stævnet med en drabelig og spændende dyst. Helt retfærdigt sluttede kampen 6-6, og det kan kort siges, at begge hold havde stor ære af kampen. Senere i turneringen slog 7. klasses drengene først Nordvestskolen fra Helsingør med 4-3, hvorefter de slog Baunebjergskolen fra Humlebæk med klasses drengene slog i omvendt rækkefølge først Baunebjergskolen med 8-2 og derefter Nordvestskolen med 5-3. Det betød, at 6. og 7. klasserne sluttede med lige mange point, men da 6. klasses drengene havde den bedste målscore, kunne de trække sig tilbage som vindere af turneringen. Hos pigerne var vores 6. og 7. klasses pigerne fordelt i hver deres gruppe. 6. klasses pigerne vandt først over Baunebjerskolens piger med 13-1 og derefter over Lillerød Skole fra Allerød med klasses pigerne vandt deres første kamp over Nordvestskolen fra Helsingør med 6-3 og derefter over Skolen ved Rønnebær allé (også fra Helsingør) med Dette betød, at både 6. og 7. klasses pigerne havde kvalificeret sig til finalen. Her vandt først 6. klasses pigerne med 13-2 over Skolen ved Rønnebær Allé, hvorefter 7. klasses pigerne vandt med 6-1 over Lillerød Skoles piger. Så var 6. og 7. klasses pigerne klar til at møde hinanden i finalen. Dette blev en meget lige kamp. 7. klasses pigerne førte 3-1 ved pausen, men 6. klasses pigerne kom godt igen i 2. halvleg. Helt nok var det dog ikke, for 7. klasses pigerne holdt lige akkurat stand og vandt en spændende og velspillet finale med 5-4. Dette betød, at pigerne fra 7. klasse og drengene fra 6. klasse som vindere har kvalificeret sig til finalestævnet for 6-7. klasser i Nordsjælland, hvilket er en meget flot præstation. Da finalestævnet som tidligere nævnt skal afholdes her i NKK-hallen onsdag d. 12. marts får nummer to hos hhv. pigerne og drengene også tilbudt en plads. Derfor vil Nivå Centralskole helt specielt møde op med i alt fire hold til finalerne, da 6. klasses pigerne samt 7. klasses drengene altså også får lov at deltage. TILLYKKE TIL ALLE 6. og 7. KLASSES ELEVER. I LAVEDE EN SÆRDELES FLOT INDSATS. Lars K. 17

18 Bagsidesjov. Opgave til Lille Råd: Find 5 fejl. Sæt ring om de ting, der ikke er med på billede 2. Opgave til Mellemste Råd: Kan I svare på disse gåder? 1. Hvilke høns har ingen fjer? 2. De kommer om natten, uden man beder dem om det, og går væk om dagen. Hvad er det? 3. Hvad er det for en fugl, der ikke kan synge? 4. Hvorfor skal en sky gå i skole? 5. Hvad er det for en bue, der ikke behøver pile? Opgave til Store Råd: Denne gang skal I finde 10 ord, vi forbinder med påske og forår. Husk de kan stå både vandret og lodret. P Å S K E Æ G X C A Å V I N T E R G Æ K S C H O K O L A D E K Y L L I N G E R S E P N D G X Æ Z B Y F L N M F W K S V K E H Ø N E T K H C A R U K J Z Y E A B N I Y L H X U B N M I E R Æ E Æ I R E R N M F M W G K E I G E Z B Å S Q J V U S R Afleveret af : Klasse: God påske.

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.5 Juni 2013 Årgang 50 Nyt fra ledelsen: Sommerferien er lige ved om hjørnet. Fredag den 28. juni afslutter vi kl. 12.00 i gården, hvis vejret holder

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Ja, så gik marts måned også. Dette var min sidste måneds som konstitueret skoleleder. Det har været en spændende udfordring, og jeg takker både elever, forældre og kollegaer for

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Der vil en dag i januar, februar og marts måned være Månedens udfordring som er et fælles bevægelses projekt for både Solstrålen og Regnbuen.

Der vil en dag i januar, februar og marts måned være Månedens udfordring som er et fælles bevægelses projekt for både Solstrålen og Regnbuen. Månedens udfordring. Der vil en dag i januar, februar og marts måned være Månedens udfordring som er et fælles bevægelses projekt for både Solstrålen og Regnbuen. Vi starter mandag den 31. januar, hvor

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage)

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage) Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Vi starter ny aktivitetsplan i uge 3. Herunder kan du læse hvad der sker hvornår. Vi har desværre sagt farvel til Lisbeth, da hun skal hellige sig sit studie, og

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tid til tørt tøj. Glemt tøj og garderober. Drømmedynen. Fælles fødselsdag. Sildesmagning. Nyt fra afdelingerne. Varm din medbragte mad.

Tid til tørt tøj. Glemt tøj og garderober. Drømmedynen. Fælles fødselsdag. Sildesmagning. Nyt fra afdelingerne. Varm din medbragte mad. Tid til tørt tøj Glemt tøj og garderober Drømmedynen Fælles fødselsdag Sildesmagning Nyt fra afdelingerne Varm din medbragte mad Internet Kalender Tid til tørt tøj Vores legeplads er meget våd i øjeblikket,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Nyt fra kontoret / ved Peter Slifsgaard & Merete Borch Dette er vort første fælles måneds-nyt, hvor I kan læse om både nyt fra Rævehøj og nyt fra skoledelen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Påskenummer 2009. Rugvængets Skole

Påskenummer 2009. Rugvængets Skole Påskenummer 2009 Rugvængets Skole Maskerade Vi har lavet et teatershow sammen med Marianne og Anja. Vi kaldte showet for Maskerade, fordi det handlede om fastelavn og masker og at klæde sig ud. Vi havde

Læs mere

SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl.

SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl. Fastelavn SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl. Fre vinterferien holdt vi fastelavn. Der blev slået katten af tønden og spist fastelavnsboller. Førskolebørnene og 0. kl. havde en tønde sammen, kattekongen blev

Læs mere

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret:

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Vi roder alle vegne. Der står ting på alle ledige pladser, så håndværkerne kan komme til. De er i gang mange steder. Ude er de ikke færdige med taget endnu, inde mangler

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

BØRNEHAVENS SUPERHELT

BØRNEHAVENS SUPERHELT BØRNEHAVENS SUPERHELT Forfatter: Mariane Siem Illustrationer: Thor Guldager Dramaturger: Tanja Phaff Louring og Anne Noller Nygaard Skuespillere: Margrethe, Carla, Karen, Jonas, Asta Marie, Milan, Gustav,

Læs mere

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S

KONTAKT 11/12 nr. 6. Indhold: M A R T S KONTAKT 11/12 nr. 6 M A R T S Indhold: Aktuelt i s. 2 Siden sidst s.2 Fritternyt s. 3 Volleystævne s. 4 Fastelavnsfest s. 5 Stemningsbilleder s.7 Info s.8 Side 2 AKTUELT I MARTS Tirsdag 06 Ekskursion 8.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i håndbold for herrer Politiidræt

Danske Politimesterskaber i håndbold for herrer Politiidræt Danske Politimesterskaber i 6 håndbold for herrer Det er igen blevet tirsdag i uge 10, kl. er 08.30 og rammerne er dette år en halvkold Helsingør hal. De to første hold står klar på banen og dommeren har

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt.

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt. Februar 2009 Nyt fra Redaktionen Velkommen til årets første nummer af Heldagsnyt. HeldagsNyt er et blad med mange funktioner og en god mulighed for at finde ud af hvad der rør sig i heldagsskolen. Bladet

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Ombygning på Stensnæsskolen. Der er afsat følgende budgetmidler til projektet: Udearealer og legepladser: 425.140 kr. 1.739.380 kr.

Ombygning på Stensnæsskolen. Der er afsat følgende budgetmidler til projektet: Udearealer og legepladser: 425.140 kr. 1.739.380 kr. Stensnæsskolen Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 3 Marts 2015 Ombygning på Stensnæsskolen Som en konsekvens af den politiske beslutning om Bæredygtigt Børneområde skal der laves nogle bygningsmæssige ændringer

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Februar 2009 Nr. 2. For at se skolens aktiviteter, gå da ind på: www.vemmedrupskolen.dk. Herefter under aktiviteter og aktivitetskalender

Februar 2009 Nr. 2. For at se skolens aktiviteter, gå da ind på: www.vemmedrupskolen.dk. Herefter under aktiviteter og aktivitetskalender Februar 2009 Nr. 2 Dette sker i februar For at se skolens aktiviteter, gå da ind på: www.vemmedrupskolen.dk Herefter under aktiviteter og aktivitetskalender HUSK, fastelavnsfest i hallen søndag den 22.

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R Indhold: Aktuelt i s. 2 Skolefest i fase 1 s. 2 Kids-volley i Brørup s. 3 Forfatterbesøg s. 3 Fritternyt s. 4 Easy-basket i Vejen s. 5 Idrætsdag i 5.-6. årgang s. 5

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på.

Skoleåret er jo fyldt med forskellige aktiviteter ud af huset og andre oplevelser, og allerede i den anden uge i september var der fart på. Dec. 2014 NYHEDSBREV Skoleåret 2014/15 er nu rigtig godt i gang. Vi har på Solhverv allerede nået at opleve mange ting i skoleårets første halvdel, så nu glæder vi os til, at alle kan holde en rigtig god

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge OL 2014. Så er dette års OL overstået. Torsdag den 11. september gik vi til Skovby for at dyste i det traditionsrige OL mod Skråvejen (SFO på Skovbyskolen), Herskind SFO, Låsby SFO og 3. klasserne fra

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Fra årets juleteater ET JULESPIL. Muligheder er som solopgange. Hvis du venter for længe, går du glip af dem.

Fra årets juleteater ET JULESPIL. Muligheder er som solopgange. Hvis du venter for længe, går du glip af dem. januar 2010 Bladet for børn og forældre i SFO Lærken & Spurven Fra årets juleteater ET JULESPIL. Muligheder er som solopgange. Hvis du venter for længe, går du glip af dem. SFO Lærken 46317563 SFO Spurven

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C NOVEMBER 2012 Afdelingsledere i DUS-Vodskov Lene Boll (99384534) & Lene Birk (99384532) DUS-Leder Lasse Andreasen Tlf. 99384523 Dus B Dus A Begonievej 2 9310 Vodskov Kirkevej 49 9310 Vodskov Tlf: 99384530

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

det er meget kraftfuldt. At være inkluderet af noget, der er større end en selv. Det skaber livsglæde.

det er meget kraftfuldt. At være inkluderet af noget, der er større end en selv. Det skaber livsglæde. Velkommen til denne udgave af Uglen. Som et nyt tiltag og som supplement til skolens månedlige nyhedsbrev vil Uglen fremover udkomme som temanummer fire gange om året. Denne udgaves tema er Fællesskab.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med.

Det var sjovt at være med, fordi vi hyggede os, og det var spændende, fordi der var rigtige professionelle med. Hvad synes du om at være med i operaprojektet? Det har været sjovt, fordi vi fik lov til at arbejde med professionelle, og vi fik også nogle oplevelser for livet, og dirigenten og instruktøren var så søde.

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere