VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion"

Transkript

1 V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN

2 Til dig, som skal opsætte fliser i vådrummet Det er nemt at ombygge badeværelset, hvis du blot følger vores anvisninger og læser denne brochure, inden du starter. Hvis du ønsker yderligere information, bedes du kontakte os, vi hjælper dig gerne. Vådzone 1 Byggkeramikrådet BHR har udarbejdet brancheregler for at sikre, at du får et vandtæt vådrum. Metoden hedder BBV 10:1, og det betyder Byggkeramikrådets brancheregler for vådrum. Nu skal alle vådrum være damp- og vandtætte i henhold til bygningsregelementet. Biltemas vådrumsprodukter er udviklet til at følge disse brancheregler og er testet hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) og godkendt af Byggkeramikrådet. Vådzone 2 1 m Vådzone 1 Vådzone 2 1 m Vådrummet inddeles i vådzoner Vådzone 1: = Vægge ved badekar/bruser og yderligere mindst 1 meter på væggen samt hele vådrummets gulvareal. Hvis en del af ydervæggen indgår i vådzone 1, skal hele væggen behandles, som var den i vådzone 1. I vådzone 1 skal Biltema VTv foliesystem tillæmpes (se siderne 4-7). Vådzone 2: = Øvrige vægflader (Rullet tætningslag er godkendt). Disse zoneinddelinger gælder kun væg- og gulvkonstruktioner på lægteskeletter. På massive væg- og gulvkonstruktioner gælder de gamle krav, hvilket betyder, at man ikke behøver at følge zoneinddelingerne. Hele gulvet er vådzone 1 Ved materialevalg af vådrumsbelægning på gulv samt fliser på væggen, skal vådrumssystemet inkl. tætningsbånd overlappe vådrumsbelægningen med mindst 30 mm. Mere information om BBV 10:1 (i DK BR 10) findes på BKR's hjemmeside (i DK Biltema har fire godkendte vådrumssystemer i henhold til Byggkeramikrådets brancheregler for vådrum (BBV) Biltema VTv anvendes ved vægkonstruktioner, der er af beton, puds, murværk eller andre massive underlag. Biltema VTg anvendes ved gulvkonstruktioner, der er af beton, puds, murværk eller ved andre massive underlag. Biltema VTvFolie anvendes ved vægkonstruktioner af plader pålægteskelet. (Zone 1)_, -, +, 1 Biltema VTgFolie anvendes ved gulvkonstruktioner af plader på lægteskelet. (Zone 1) Det betyder, at rullet tætningslag er godkendt i zone 2 samt over hele den massive væg- og gulvkonstruktion. Hvis du vil blande de forskellige vådrumssystemer fra Biltema, er det godkendt. Biltema anbefaler alligevel, at Foliesystemet altid anvendes på vægkonstruktioner med lægteskelet. Generelle forudsætninger I beboelse, f.eks. badeværelse, bryggers og toilet, skal underlaget være tilpasset spartelmasse, vådrumssystem, fliser og klinker. Materiale og underlag skal have en temperatur på mindst +10º C. Eksisterende yderlag skal fjernes. Alle vådrum med keramisk beklædning skal først forsynes med et vådrumssystem. Som vådrum regnes gulv og væg, der udsættes for vand. På væg skal dæklaget afsluttes maks. 10 mm under loft/vægvinklen. Underlaget skal være tørt, rent og solidt. Ved overgang mellem zone 1 og zone 2 samt overgang fra folie til væskebaseret/kan rulles på, skal folien afsluttes med strimler. Strimlen skal overlappe folien mindst 3 cm og limes med Hidroflex 2

3 Til dig, som skal opsætte fliser i vådrummet Klemmering Gulvafløb, rør og fald Hidroflex Gulvafløbsmanchet Vådrumsdug Hidroflex Biltema følger Säker Vatteninstallations anbefalinger til, hvordan gulvafløb og rør skal monteres m.m. Afløb fremstillet før 1990 skal udskiftes. Rør og gulvafløb skal være fastsat i henhold til producentens anvisninger. Afløbet skal være monteret i niveau med det færdige undergulv/tætningslag. Det er vigtigt, at faldet mod afløbet udformes korrekt. Gulvets hældning skal være 1:100-1:200. På gulvflader under badekar eller omkring afløbet skal hældningen være 1:50-1:150. Flisefugemasse Fliser K80 Vådrumsdug Hidroflex Flydespartel LitoLIV S40 Gulvvarmekabel Primer C Spånplade, 22 mm Underlag og forarbejde Træbjælkelag med isolering Hvis du har tænkt dig at montere gulvvarme, skal det være gjort, inden du tætner dit vådrum. Installation af elgulvvarme skal foretages af en autoriseret elektriker. Underlaget skal være tørt, rent og fri for løse partikler. Egnet underlag for fliseopsætning i vådrum er beton, puds, murværk, cementbundet spartelmasse eller byggeelementer af ikke fugtmodtagelig karakter. Papbeklædte gipsplader må ikke anvendes i vådzone 1, men kan anvendes i det øvrige vådrum. Skivekonstruktionens bøjningsstivhed på gulv skal mindst svare til en 22 mm gulvspånplade med en centerafstand mellem regler på 300 mm. Hvis bøjningsstivheden skal forstærkes for at opnå byggeregelementets krav til bøjningsstivhed ved fliselægning, skal underlaget flydespartles med flydespartel, LitoLIV S40, minimum 15 mm højt. Underlaget bør primes med Primer C. Pladekonstruktion på væg skal monteres i henhold til producentens anvisninger. På stærkt sugende underlag som puds, letbeton eller spånplader primes underlaget med Biltema Primer C. Primeren påføres i et tyndt lag. Tørretid ca. 20 minutter. 3

4 Vægkonstruktion på lægteskelet (Vådzone 1) Biltemas foliesystem (vand- og damptæt vådrumsdug) limes med Biltema Hidroflex. Samtlige foliebaner limes kant mod kant. Samlingerne forsegles altid med fiberstrimler, vandtætte fiberstrimler eller selvklæbende flexbånd. Kom også Hidroflex oven på strimlerne. Rør skal være fastsat i henhold til rørproducentens anvisninger og sidde fast i væggen. Når Biltemas vådrumsdug er gjort fast på væggen, trækker man en tilpasset rørmanchet over røret. Fastgør manchetten med Hidroflex. Derpå pensles et lag Hidroflex på og rundt om manchetten. Inden påføringen skal underlaget have en temperatur på mindst +10º C. OBS! Primer F anvendes aldrig sammen med vådrumsfolie i Vådzone 1. 4

5 Mål ud og afskær foliebanernes længde fra gulv til loft. Lav en opstregning 95 cm ud fra et inderhjørne. Foliebanen påføres senere efter opstregningen, så der dannes en fold på 5 cm i hjørnet. Påfør Hidroflex mindst 5 cm ud på gulv- og vægvinklen med en pensel. Kom derefter rigeligt med Hidroflex på med en rulle over hele vægfladen, der skal beklædes med den første foliebane. Vær forsigtig, så Hidroflexen ikke når at danne skind eller tørre, inden du kommer folien på. Forbrug af Hidroflex ca. 0,6 kg/m 2 : Påfør herefter foliebanen ved at presse folien fast med en plastspartel. Folien monteres lodret og skal have 100 % kontakt med Hidroflex. Start derefter på midten og arbejd ud mod kanterne Det er vigtigt at arbejde luftbobler bort, så vedhæftningen sikres. Pres foliebanen ind i hjørnerne med en plastspartel, så runde hjørne undgås. Runde hjørne kan besværliggøre opsætningen af fliser. Kom derefter Hidroflex på før næste foliebane. Placer foliebanerne kant mod kant og fortsæt således, indtil hele vådzone 1 er dækket med vådrumsdugen. Forsegl samtlige samlinger ved at påføre Hidroflex med en rulle eller pensel Tips: Fliseopsætningen kan tidligst påbegyndes efter 12 timer Monter derefter fiberstrimlen eller den vandtætte fiberstrimmel over samlingen. Ved montering af selvklæbende flexbånd sættes dette direkte over samlingen uden først at være penslet med Hidroflex. Gummier derefter også samlestrimlen. Monter Biltemas rørmanchet omkring samtlige rørgennemføringer. Påføringen sker med Hidroflex og kan gøres med en pensel. Forsegl samtlige rørmanchetter ved at pensle med Hidroflex. 5

6 Gulvkonstruktion på lægteskelet (Vådzone 1) OBS! Primer F anvendes aldrig sammen med vådrumsfolie i Vådzone 1. Biltemas foliesystem (vand- og damptæt vådrumsdug) limes med Biltema Hidroflex. Samtlige foliebaner limes kant mod kant. Samlingerne forsegles altid med fiberstrimler, vandtætte fiberstrimler eller selvklæbende flexbånd. Kom også Hidroflex oven på strimlerne. Rør skal være fastsat i henhold til rørproducentens anvisninger og sidde fast i gulvet. Når Biltemas vådrumsdug er gjort fast på gulvet, trækker man en tilpasset rørmanchet over røret. Fastgør manchetten med Hidroflex. Derpå pensles et lag Hidroflex på og rundt om manchetten. Gulvafløbsmanchetten limes oven på vådrumsdugen. Skær først et hul ud i vådrumsdugen rundt om afløbskraven, inden gulvafløbsmanchetten sættes på (se billede 4). Efter påsætning af gulvafløbsmanchetten pensles et lag Hidroflex over hele manchetten og mindst 10 cm omkring den. Skær derefter et hul i gulvafløbsmanchetten (se billede 7) og sæt klemmeringen fast (se billede 8 eller 9). Inden påføringen skal underlaget have en temperatur på mindst +10º C Mål ud og skær foliebanerne til. Mål også ud til eventuelle huller til afløbsrør. Kom derefter rigeligt med Hidroflex (ca. 0,6 kg/m 2 ) over fladen, hvor den tilskårne bane skal monteres. Vær forsigtig, så Hidroflexen ikke når at danne skind eller tørre, inden du kommer folien på. Rul folien direkte ud over Hidroflexen. Tryk foliebanen fast med en plastspartel. Pres spartlen fra midten og ud mod kanterne, indtil der kommer Hidroflex ud ved samlingerne. Eventuel luft under folien skal fjernes. Skær et hul ud i vådrumsdugen eller kraven på afløbet. 6

7 Placer foden af en skabelon i afløbet. Monter Biltemas selvklæbende gulvafløbsmanchet over afløbet og vådrumsdugen. Lav et lille hul til spidsen i skabelonen. Tryk manchetten ordentligt fast i underlaget. Sæt skabelonens overdel på og udskær et hul, der er rigeligt stort, og som når ned til klemmeringens nederste kant. Alternativ 1: Monter den fleksible klemmering. Kontroller, at klemmeringen når ned til afløbskraven Alternativ 2: Placer en passende klemmering, der kan skrues i skruehullerne i afløbet. Skru fast med hånden. Gummier derefter med Hidroflex over hele gulvafløbsmanchetten og mindst 10 cm omkring den. Pensel med Hidroflex, hvor samtlige Biltema inder- og yderhjørner skal sættes fast. Pres derefter på inder- og yderhjørnerne. Gummier derefter inderog yderhjørnerne med Hidroflex Tips: Fliseopsætningen kan tidligst påbegyndes efter 12 timer Derefter pensles alle samlinger mellem gulv/væg og alle andre samlinger med Hidroflex for derefter at påføre Fiberstrimmel eller Vandtæt fiberstrimmel over samlingerne. Hvis selvklæbende flexbånd anvendes, skal det påføres direkte på underlaget. Kom derefter Hidroflex på alle strimler. Monter den tilpassede Biltema rørmanchet med Hidroflex over samtlige rør, der kommer ud. Forsegl derefter med Hidroflex. 7

8 Massiv væg- og gulvkonstruktion (Vådzone 2) Metoden anvendes til at opsætte keramiske fliser vandtæt i fugtige omgivelser som bruserum, badeværelser og bryggerser. Vægtyper: Puds, beton og godkendte plader i vådzone 2. Gulvtyper: Beton og cementbaseret udjævningsmasse. Gulvkonstrutioner på lægteskelet med eller uden cementbaseret udjævningsmasse klassificeres som vådzone 1 og skal altid beklædes med vådrumsdug, vådzone 1 (se siderne 6-7). Metoden må ikke anvendes udendørs eller i områder, der konstant er under vand. Underlag af beton, vægpuds eller cementbaseret udjævningsmasse skal være glatte, solide, jævne og fri for løse partikler, cementrester, fedt, olie, lak, voks osv. Start med at sætte den selvklæbende Biltema Gulvafløbsmanchet på. (se billede 6). Vægge og gulv primes senere med Primer F. Påfør fiberstrimlen mellem gulv/væg med Hidroflex. Forsegl strimlen med Hidroflex. Påfør rigeligt med Hidroflex over gulv- og vægfladen. Monter også alle rørmanchetter, inder- og yderhjørnerne med Hidroflex og forsegl manchetterne med Hidroflex. Påfør hele fladen andet og eventuelt tredje lag Hidroflex. Totalforbrug 1,3 kg/m 2 : Skær et hul i gulvafløbsmanchetten (se billede 7) og sæt klemmeringen fast (se billede 8). Inden påføringen skal underlaget have en temperatur på mindst +10º C Centrer og påsæt gulvafløbsmanchet til gulvafløb over afløbet. Træk beskyttelsespapiret på bagsiden af og tryk manchetten ordentligt på plads. Beskyt vægge og gulv mod fugt ved at påføre et lag Primer F. Brug en rulle. Tørretid ca. 20 minutter ved +23º C. Kom rigeligt med Hidroflex i hjørner samt mellem vægog gulvvinkler, så det bliver vandtæt. Brug en pensel. Påfør samtidigt fugebåndet fiberstrimler, medens Hidroflex er våd. Det første lag Hidroflex påføres rigeligt på under laget (også på alle for seglinger). Brug pensel, rulle eller spartel. 8

9 Der tætnes omkring alle rørgennemføringer med tilpasset vådrumsmanchetrør. Manchetten limes fast med Hidroflex og forsegles senere med Hidroflex. Påfør rigeligt andet og eventuelt tredje lag Hidroflex. Anden påføring kan tidligst foretages ca. 2 timer efter første påføring ved +23º C. Totalforbrug 1,3 kg/m 2 Udskær lidt mere til gulvafløbet end der er brug for, så det når ned til klemmeringens nederste kant. Brug helst en skabelon. Monter klemmeringen (fleksibel eller med skruer). Kontroller, at klemmeringen når ned til gulvafløbskraven Påfør rigeligt med Hidroflex over hele gulvfladen. Vær omhyggelig i hjørner og andre sværttilgængelige steder. Kom også Hidroflex ned på klemmeringens overside. Påfør rigeligt andet og eventuelt tredje lag Hidroflex over hele gulvfladen. Anden påføring kan tidligst foretages ca. 2 timer efter første påføring ved +23º C. Totalforbrug 1,3 kg/m 2 Påfør klæbemassen K80 på det tørre underlag med en tandspartel. Fastgør klinkerne/fliserne med klæbemasse K80. Fliseopsætningen kan påbegyndes, når andet og eventuelt tredje lag Hidroflex er helt tørt. Kontroller, at flisene er helt dækket af klæbemasse på bagsiden Tips: Fliseopsætningen kan tidligst påbegyndes efter 12 timer Påfør flisefugemasse til fugning af vægge. Til gulvet anvendes klinkefugemasse. Påfør fugemassen med diagonale bevægelser i forhold til fliserne. Brug en gummispartel. Den bløde silikonefuge påføres i hjørnerne. Beskyt flisernes kant med tape. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 9

10 Efterfølgende installationer Når der eventuelt skal laves huller i tætningssystemet, er det vigtigt altid at fylde hullerne med silikone. Undkå helst at lave huller i Vådzone 1. En egnet metode er at vælge et system med fastgørelse ved hjælp af lim. Beton: Påfør silikone i hullet, inden pluggen sættes på plads, og inden skruen skrues fast. Pladekonstruktion: Påfør silikone, inden skruen monteres. Tætningslag Klæbemasse Silikone Plastplug Skruefastgørelser skal altid forsegles med Biltema Silikone iht. denne skitse. Skruefastgørelser i vådzone 1 bør undgås. I stedet vælges et system med fastgørelse med lim. Tætning mod dørtærskel Fugemasse Keramik Fiberstrimmel 1. Bor: 2. Fyld hullet med silikone 3. Sæt en plastplug i 4. Fyld plastpluggen med silikone 5 Skru Klæbemasse Tætningssystem 10

11 Kontrol Fagligt udførelse af en professionel entreprenør: Kvalitetsdokument ifølge reglerne skal udfærdiges af en professionel entreprenør og afleveres til kunden og brugeren/ beboeren efter færdiggjort arbejde. Dokumentet skal være underskrevet af den vådrumsansvarlige arbejdsleder. Det skal, sammen med monteringsanvisningen til det godkendte tætningssystem, afleveres til kunden og brugeren/beboeren, når arbejdet er afsluttet. Kopi af kvalitetsdokument og monteringsanvisning til det af Byggkeramaikrådet godkendte tætningssystem arkiveres til egen dokumentation, og for at kunne fremvises i forbindelse med kvalitetseftersyn. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Gør det selv-arbejde For privatpersoner, som agter at udføre arbejdet med fliser og klinker i egen bolig, accepterer forsikringsselskabet dette arbejde under forudsætning af, at det udføres med udgangspunkt i funktionskravene i gældende brancheregler og iht. Biltemas godkendte monteringsanvisning. Materiale kvitteringer og monteringsanvisning arkiveres til egen dokumentation for at kunne fremvises i forbindelse med evt. forsikringsspørgsmål. Vedligeholdelsesråd Vedligeholdelsesvejledninger til keramiske vægbeklædninger og gulvbelægninger kan bestilles hos Byggkeramaikrådet. Vedligeholdelsesvejledninger kan også ses i Byggkeramikhandboken. V+G +95 Reparation af tætningslag Reparation af tætningslag kan godkendes under visse forudsætninger. Kontakt sælgeren for yderligere instruktion. 11

12 Vådrumsdug Hidroflex Primer F Dampspærre Vådrumsdugen er en vandog damptæt dug, som altid anvendes i vådzone 1 til at tætne dit vådrum. Påfør Hidroflex. Rulle i 10 m eller 30 m. 1 m bred. Vandtæt membran til vådrum. Anvendes også som lim til vådrumsdugen. 8 kg og 16 kg pakker. Forbrug: 1,3 kg/m 2 til tætning og 0,6 kg/m 2 til limning af vådrumsdug. Vandtæt primer til vådrum. Indgår i Biltemas vådrumssystem. 2 kg og 5 kg. Forbrug: 0,1-0,3 kg/m 2 : Bruges aldrig sammen med vådrumsdug. Dampspærre til tætning mod fugt og damp i vådrum og køkken. Anvendes før påføring af Hidroflex. 2 kg og 5 kg. Forbrug: 0,3 kg/m Tilbehør Multifix Klæbemasse/K80 Flydefix Rørmanchet til 10 mm, 24 mm, 55 mm og 110 mm Fiberstrimmel 25 m og 100 m. Flexbånd, selvklæbende 10 m Vandtæt strimmel 10 m Vådrumsmanchet, inderhjørne Vådrumsmanchet, yderhjørne Gulvafløbsmanchet 40 x 40 cm Fleksibel rørmanchet mm, mm og mm 9 Hvid, fleksibel fliseklæber, som er nem at arbejde med og med cremet konsistens og stor vedhæftningsevne. Til inden- og udendørs brug. Fås i 20 kg pakker. Forbrug ca. 3 kg/m 2 10 Fleksibel fliseklæber med lang åbentid. Til inden- og udendørs brug. Indgår i Biltemas vådrumssystem. Fås i 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug ca. 3 kg/m 2 11 Fliseklæber med flydeevne til inden- og udendørs brug. Hurtig tørretid og med fuld udfyldning under gulvfliserne. 20 kg pakke. Forbrug ca. 5 kg/m 2 12 Mosaikfix Hvid fliseklæber med stor vedhæftningsevne og lang åbentid. Til lægning af mosaik inden- og udendørs. Velegnet til swimmingpools. Fås i 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug ca. 3 kg/m 2 Flisefugemasse Fuge tilpasset til fugebredde mellem 1-6 mm. Fås i farverne hvid, lys grå, grå og antricit. 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug 0,3-1 kg/m Flisefugemasse Fuge tilpasset fugebredde 3-15 mm. Fås i farverne lys grå, grå og antricit. 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug 0,8-2 kg/m 2 Silikone Antiskimmelsvampbehandlet silikone, som er velegnet til både badeværelse og køkken. Fås i farverne hvid, lys grå, grå, transparent og antricit. Primer C Primer C skal altid anvendes inden flydespartling og til kraftigere vedhæftning, inden der lægges klinker i tørre rum. 2 kg og 5 kg. Forbrug 0,1 kg/m 2 Litoliv 1-15 Udjævningsmasse med ekstra hurtig tørretid. Til udspartling før lægning af parket-, PVC-, linoleum-, tekstil- eller klinkegulv. Særdeles god flyde- og udjævningsevne. Tykkelse 1-15 mm. Fås i 20 kg pakker. Forbrug 1,7 kg/m 2 og mm Flydespartel Litoliv S40 Hurtigtørrende, fiberforstærket flydespartel til inden- og udendørs brug. Tykkelse 2-40 mm. Belægningsklar efter t. Gangbar efter ca. 2 t. 20 kg pakker. Forbrug 1,6 kg/m 2 og mm VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling At klinker og fliser har en ekstrem lang levetid er velkendt. Netop derfor er det vigtigt, at også de øvrige produkter, som indgår i konstruktionen,

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Let s stick together www.schonox.dk Vælg et støvfrit arbejdsmiljø. For helbredets, tidens og kundernes skyld Vores sortiment af støvreducerede

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning

Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Weber vådrumsløsning - en holdbar og optimal løsning Vådrum, badeværelser, storkøkkener, og levnedsmiddelindustri Weber vådrumsløsning tryghed for et holdbart og godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Monteringsanvisning for

Monteringsanvisning for Monteringsanvisning for PURUS gulvafløb til vinylbelægning på træ/beton PURUS monteringsramme PURUS låseanordninger PURUS forhøjelsesringe PURUS sideindløbstilslutning PURUS klinkekit PURUS kniven www.purus.dk

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Compact system Installation Living full of energy 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigt

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

Gulvfliser som køkkenbordplade

Gulvfliser som køkkenbordplade Gulvfliser som køkkenbordplade Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70 er parcelhus for 9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede efter 6 år var bordpladerne

Læs mere

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Trinlydsdæmpning betondæk EN ISO 10140-1:2010 Trinlydsdæmpning af betondæk giver bedre indeklima mira byggeprodukter tilbyder 3 forskellige silent step måtter

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer SCHÖNOX Fliselimsprodukter til den professionelle bruger Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer Besøg www.schonox.dk - Her finder du produktinformationer og sikkerhedsdatablade SCHÖNOX

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Fuge og filler. Fuge og filler

Fuge og filler. Fuge og filler Fuge og filler Malerfinish, acrylfuge og filler samt Polyfilla. Så kan du få klargjort ordentligt og få tilføjet den sidste finish, for den professionelle afslutning. Søm og skruehuller i vægge og lofter

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

MAPEI. LVT I VÅDRUM med Mapeguard WP System. Monteringsvejledning BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA

MAPEI. LVT I VÅDRUM med Mapeguard WP System. Monteringsvejledning BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA MAPEI Monteringsvejledning LVT I VÅDRUM med Mapeguard WP System BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA MAPEI tilbyder over 1500 produkter til byggeindustrien i en bred vifte af systemløsninger. Denne systemtankegang

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Vandtætning med Alfix DK Introduktion Denne brochure beskriver udførelse af vandtætning i vådrum med et system af produkter, der opfylder de europæiske krav i henhold til ETAG 022

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

VS 30 Vandtætningsmembran

VS 30 Vandtætningsmembran www.lip.dk VS 30 Vandtætningsmembran øjfleksibel flydende membran til vandtætning og radonsikring - når der bygges på kvalitet! Brugsanvisning Underlag IP VS 30 kan bl.a. benyttes på beton, puds, letklinkerbeton,

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd.

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd. s r. r li 'a- :, i:. Eftex ApS har i samarbejde med de førende producenter af lyd reducerende materialer sammensat et unik sortiment til den danske byggebranche, og er i stand til at designe en etageadskillelse

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM ARDEX S 1- K VÅDRUMSSYSTEM Vådrumsmembran til vandtætning af vægge, gulve og rørgennemføringer i badeværelser Færdigoprørt, klar til brug Primerfri 1-komponent MK-GODKENDT Væg: MK 7.32 / 1448 Gulv: MK

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016 ACO VVS ACO ShowerDrain Gældende for Januar 06 Design & funktion ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure www.aco.dk ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design har vi fokus

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende

Unidrain gulvafløb. Indbygning af gulvafløb med Unidrain gulvafløb skal ske med følgende MK 7.21/1699 Udstedt: 2010-09-28 Gyldig til: 2013-10-01 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Indbygningsprincip for gulvafløb. BETEGNELSE: Unidrain gulvafløb GODKENDELSESINDEHAVER: BESKRIVELSE: Indbygning af

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Kant- og hjørneprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til udadgående hjørner og afslutning af gipsplader. Profilerne

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix DK Designafløb Unidrain 1000/1100 100 mm 4 4 5 100 mm 1. Montering i henhold til leverandøren 4. Montering af

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren NOVOPAN KLIMAGULV - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere