VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion"

Transkript

1 V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN

2 Til dig, som skal opsætte fliser i vådrummet Det er nemt at ombygge badeværelset, hvis du blot følger vores anvisninger og læser denne brochure, inden du starter. Hvis du ønsker yderligere information, bedes du kontakte os, vi hjælper dig gerne. Vådzone 1 Byggkeramikrådet BHR har udarbejdet brancheregler for at sikre, at du får et vandtæt vådrum. Metoden hedder BBV 10:1, og det betyder Byggkeramikrådets brancheregler for vådrum. Nu skal alle vådrum være damp- og vandtætte i henhold til bygningsregelementet. Biltemas vådrumsprodukter er udviklet til at følge disse brancheregler og er testet hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) og godkendt af Byggkeramikrådet. Vådzone 2 1 m Vådzone 1 Vådzone 2 1 m Vådrummet inddeles i vådzoner Vådzone 1: = Vægge ved badekar/bruser og yderligere mindst 1 meter på væggen samt hele vådrummets gulvareal. Hvis en del af ydervæggen indgår i vådzone 1, skal hele væggen behandles, som var den i vådzone 1. I vådzone 1 skal Biltema VTv foliesystem tillæmpes (se siderne 4-7). Vådzone 2: = Øvrige vægflader (Rullet tætningslag er godkendt). Disse zoneinddelinger gælder kun væg- og gulvkonstruktioner på lægteskeletter. På massive væg- og gulvkonstruktioner gælder de gamle krav, hvilket betyder, at man ikke behøver at følge zoneinddelingerne. Hele gulvet er vådzone 1 Ved materialevalg af vådrumsbelægning på gulv samt fliser på væggen, skal vådrumssystemet inkl. tætningsbånd overlappe vådrumsbelægningen med mindst 30 mm. Mere information om BBV 10:1 (i DK BR 10) findes på BKR's hjemmeside (i DK Biltema har fire godkendte vådrumssystemer i henhold til Byggkeramikrådets brancheregler for vådrum (BBV) Biltema VTv anvendes ved vægkonstruktioner, der er af beton, puds, murværk eller andre massive underlag. Biltema VTg anvendes ved gulvkonstruktioner, der er af beton, puds, murværk eller ved andre massive underlag. Biltema VTvFolie anvendes ved vægkonstruktioner af plader pålægteskelet. (Zone 1)_, -, +, 1 Biltema VTgFolie anvendes ved gulvkonstruktioner af plader på lægteskelet. (Zone 1) Det betyder, at rullet tætningslag er godkendt i zone 2 samt over hele den massive væg- og gulvkonstruktion. Hvis du vil blande de forskellige vådrumssystemer fra Biltema, er det godkendt. Biltema anbefaler alligevel, at Foliesystemet altid anvendes på vægkonstruktioner med lægteskelet. Generelle forudsætninger I beboelse, f.eks. badeværelse, bryggers og toilet, skal underlaget være tilpasset spartelmasse, vådrumssystem, fliser og klinker. Materiale og underlag skal have en temperatur på mindst +10º C. Eksisterende yderlag skal fjernes. Alle vådrum med keramisk beklædning skal først forsynes med et vådrumssystem. Som vådrum regnes gulv og væg, der udsættes for vand. På væg skal dæklaget afsluttes maks. 10 mm under loft/vægvinklen. Underlaget skal være tørt, rent og solidt. Ved overgang mellem zone 1 og zone 2 samt overgang fra folie til væskebaseret/kan rulles på, skal folien afsluttes med strimler. Strimlen skal overlappe folien mindst 3 cm og limes med Hidroflex 2

3 Til dig, som skal opsætte fliser i vådrummet Klemmering Gulvafløb, rør og fald Hidroflex Gulvafløbsmanchet Vådrumsdug Hidroflex Biltema følger Säker Vatteninstallations anbefalinger til, hvordan gulvafløb og rør skal monteres m.m. Afløb fremstillet før 1990 skal udskiftes. Rør og gulvafløb skal være fastsat i henhold til producentens anvisninger. Afløbet skal være monteret i niveau med det færdige undergulv/tætningslag. Det er vigtigt, at faldet mod afløbet udformes korrekt. Gulvets hældning skal være 1:100-1:200. På gulvflader under badekar eller omkring afløbet skal hældningen være 1:50-1:150. Flisefugemasse Fliser K80 Vådrumsdug Hidroflex Flydespartel LitoLIV S40 Gulvvarmekabel Primer C Spånplade, 22 mm Underlag og forarbejde Træbjælkelag med isolering Hvis du har tænkt dig at montere gulvvarme, skal det være gjort, inden du tætner dit vådrum. Installation af elgulvvarme skal foretages af en autoriseret elektriker. Underlaget skal være tørt, rent og fri for løse partikler. Egnet underlag for fliseopsætning i vådrum er beton, puds, murværk, cementbundet spartelmasse eller byggeelementer af ikke fugtmodtagelig karakter. Papbeklædte gipsplader må ikke anvendes i vådzone 1, men kan anvendes i det øvrige vådrum. Skivekonstruktionens bøjningsstivhed på gulv skal mindst svare til en 22 mm gulvspånplade med en centerafstand mellem regler på 300 mm. Hvis bøjningsstivheden skal forstærkes for at opnå byggeregelementets krav til bøjningsstivhed ved fliselægning, skal underlaget flydespartles med flydespartel, LitoLIV S40, minimum 15 mm højt. Underlaget bør primes med Primer C. Pladekonstruktion på væg skal monteres i henhold til producentens anvisninger. På stærkt sugende underlag som puds, letbeton eller spånplader primes underlaget med Biltema Primer C. Primeren påføres i et tyndt lag. Tørretid ca. 20 minutter. 3

4 Vægkonstruktion på lægteskelet (Vådzone 1) Biltemas foliesystem (vand- og damptæt vådrumsdug) limes med Biltema Hidroflex. Samtlige foliebaner limes kant mod kant. Samlingerne forsegles altid med fiberstrimler, vandtætte fiberstrimler eller selvklæbende flexbånd. Kom også Hidroflex oven på strimlerne. Rør skal være fastsat i henhold til rørproducentens anvisninger og sidde fast i væggen. Når Biltemas vådrumsdug er gjort fast på væggen, trækker man en tilpasset rørmanchet over røret. Fastgør manchetten med Hidroflex. Derpå pensles et lag Hidroflex på og rundt om manchetten. Inden påføringen skal underlaget have en temperatur på mindst +10º C. OBS! Primer F anvendes aldrig sammen med vådrumsfolie i Vådzone 1. 4

5 Mål ud og afskær foliebanernes længde fra gulv til loft. Lav en opstregning 95 cm ud fra et inderhjørne. Foliebanen påføres senere efter opstregningen, så der dannes en fold på 5 cm i hjørnet. Påfør Hidroflex mindst 5 cm ud på gulv- og vægvinklen med en pensel. Kom derefter rigeligt med Hidroflex på med en rulle over hele vægfladen, der skal beklædes med den første foliebane. Vær forsigtig, så Hidroflexen ikke når at danne skind eller tørre, inden du kommer folien på. Forbrug af Hidroflex ca. 0,6 kg/m 2 : Påfør herefter foliebanen ved at presse folien fast med en plastspartel. Folien monteres lodret og skal have 100 % kontakt med Hidroflex. Start derefter på midten og arbejd ud mod kanterne Det er vigtigt at arbejde luftbobler bort, så vedhæftningen sikres. Pres foliebanen ind i hjørnerne med en plastspartel, så runde hjørne undgås. Runde hjørne kan besværliggøre opsætningen af fliser. Kom derefter Hidroflex på før næste foliebane. Placer foliebanerne kant mod kant og fortsæt således, indtil hele vådzone 1 er dækket med vådrumsdugen. Forsegl samtlige samlinger ved at påføre Hidroflex med en rulle eller pensel Tips: Fliseopsætningen kan tidligst påbegyndes efter 12 timer Monter derefter fiberstrimlen eller den vandtætte fiberstrimmel over samlingen. Ved montering af selvklæbende flexbånd sættes dette direkte over samlingen uden først at være penslet med Hidroflex. Gummier derefter også samlestrimlen. Monter Biltemas rørmanchet omkring samtlige rørgennemføringer. Påføringen sker med Hidroflex og kan gøres med en pensel. Forsegl samtlige rørmanchetter ved at pensle med Hidroflex. 5

6 Gulvkonstruktion på lægteskelet (Vådzone 1) OBS! Primer F anvendes aldrig sammen med vådrumsfolie i Vådzone 1. Biltemas foliesystem (vand- og damptæt vådrumsdug) limes med Biltema Hidroflex. Samtlige foliebaner limes kant mod kant. Samlingerne forsegles altid med fiberstrimler, vandtætte fiberstrimler eller selvklæbende flexbånd. Kom også Hidroflex oven på strimlerne. Rør skal være fastsat i henhold til rørproducentens anvisninger og sidde fast i gulvet. Når Biltemas vådrumsdug er gjort fast på gulvet, trækker man en tilpasset rørmanchet over røret. Fastgør manchetten med Hidroflex. Derpå pensles et lag Hidroflex på og rundt om manchetten. Gulvafløbsmanchetten limes oven på vådrumsdugen. Skær først et hul ud i vådrumsdugen rundt om afløbskraven, inden gulvafløbsmanchetten sættes på (se billede 4). Efter påsætning af gulvafløbsmanchetten pensles et lag Hidroflex over hele manchetten og mindst 10 cm omkring den. Skær derefter et hul i gulvafløbsmanchetten (se billede 7) og sæt klemmeringen fast (se billede 8 eller 9). Inden påføringen skal underlaget have en temperatur på mindst +10º C Mål ud og skær foliebanerne til. Mål også ud til eventuelle huller til afløbsrør. Kom derefter rigeligt med Hidroflex (ca. 0,6 kg/m 2 ) over fladen, hvor den tilskårne bane skal monteres. Vær forsigtig, så Hidroflexen ikke når at danne skind eller tørre, inden du kommer folien på. Rul folien direkte ud over Hidroflexen. Tryk foliebanen fast med en plastspartel. Pres spartlen fra midten og ud mod kanterne, indtil der kommer Hidroflex ud ved samlingerne. Eventuel luft under folien skal fjernes. Skær et hul ud i vådrumsdugen eller kraven på afløbet. 6

7 Placer foden af en skabelon i afløbet. Monter Biltemas selvklæbende gulvafløbsmanchet over afløbet og vådrumsdugen. Lav et lille hul til spidsen i skabelonen. Tryk manchetten ordentligt fast i underlaget. Sæt skabelonens overdel på og udskær et hul, der er rigeligt stort, og som når ned til klemmeringens nederste kant. Alternativ 1: Monter den fleksible klemmering. Kontroller, at klemmeringen når ned til afløbskraven Alternativ 2: Placer en passende klemmering, der kan skrues i skruehullerne i afløbet. Skru fast med hånden. Gummier derefter med Hidroflex over hele gulvafløbsmanchetten og mindst 10 cm omkring den. Pensel med Hidroflex, hvor samtlige Biltema inder- og yderhjørner skal sættes fast. Pres derefter på inder- og yderhjørnerne. Gummier derefter inderog yderhjørnerne med Hidroflex Tips: Fliseopsætningen kan tidligst påbegyndes efter 12 timer Derefter pensles alle samlinger mellem gulv/væg og alle andre samlinger med Hidroflex for derefter at påføre Fiberstrimmel eller Vandtæt fiberstrimmel over samlingerne. Hvis selvklæbende flexbånd anvendes, skal det påføres direkte på underlaget. Kom derefter Hidroflex på alle strimler. Monter den tilpassede Biltema rørmanchet med Hidroflex over samtlige rør, der kommer ud. Forsegl derefter med Hidroflex. 7

8 Massiv væg- og gulvkonstruktion (Vådzone 2) Metoden anvendes til at opsætte keramiske fliser vandtæt i fugtige omgivelser som bruserum, badeværelser og bryggerser. Vægtyper: Puds, beton og godkendte plader i vådzone 2. Gulvtyper: Beton og cementbaseret udjævningsmasse. Gulvkonstrutioner på lægteskelet med eller uden cementbaseret udjævningsmasse klassificeres som vådzone 1 og skal altid beklædes med vådrumsdug, vådzone 1 (se siderne 6-7). Metoden må ikke anvendes udendørs eller i områder, der konstant er under vand. Underlag af beton, vægpuds eller cementbaseret udjævningsmasse skal være glatte, solide, jævne og fri for løse partikler, cementrester, fedt, olie, lak, voks osv. Start med at sætte den selvklæbende Biltema Gulvafløbsmanchet på. (se billede 6). Vægge og gulv primes senere med Primer F. Påfør fiberstrimlen mellem gulv/væg med Hidroflex. Forsegl strimlen med Hidroflex. Påfør rigeligt med Hidroflex over gulv- og vægfladen. Monter også alle rørmanchetter, inder- og yderhjørnerne med Hidroflex og forsegl manchetterne med Hidroflex. Påfør hele fladen andet og eventuelt tredje lag Hidroflex. Totalforbrug 1,3 kg/m 2 : Skær et hul i gulvafløbsmanchetten (se billede 7) og sæt klemmeringen fast (se billede 8). Inden påføringen skal underlaget have en temperatur på mindst +10º C Centrer og påsæt gulvafløbsmanchet til gulvafløb over afløbet. Træk beskyttelsespapiret på bagsiden af og tryk manchetten ordentligt på plads. Beskyt vægge og gulv mod fugt ved at påføre et lag Primer F. Brug en rulle. Tørretid ca. 20 minutter ved +23º C. Kom rigeligt med Hidroflex i hjørner samt mellem vægog gulvvinkler, så det bliver vandtæt. Brug en pensel. Påfør samtidigt fugebåndet fiberstrimler, medens Hidroflex er våd. Det første lag Hidroflex påføres rigeligt på under laget (også på alle for seglinger). Brug pensel, rulle eller spartel. 8

9 Der tætnes omkring alle rørgennemføringer med tilpasset vådrumsmanchetrør. Manchetten limes fast med Hidroflex og forsegles senere med Hidroflex. Påfør rigeligt andet og eventuelt tredje lag Hidroflex. Anden påføring kan tidligst foretages ca. 2 timer efter første påføring ved +23º C. Totalforbrug 1,3 kg/m 2 Udskær lidt mere til gulvafløbet end der er brug for, så det når ned til klemmeringens nederste kant. Brug helst en skabelon. Monter klemmeringen (fleksibel eller med skruer). Kontroller, at klemmeringen når ned til gulvafløbskraven Påfør rigeligt med Hidroflex over hele gulvfladen. Vær omhyggelig i hjørner og andre sværttilgængelige steder. Kom også Hidroflex ned på klemmeringens overside. Påfør rigeligt andet og eventuelt tredje lag Hidroflex over hele gulvfladen. Anden påføring kan tidligst foretages ca. 2 timer efter første påføring ved +23º C. Totalforbrug 1,3 kg/m 2 Påfør klæbemassen K80 på det tørre underlag med en tandspartel. Fastgør klinkerne/fliserne med klæbemasse K80. Fliseopsætningen kan påbegyndes, når andet og eventuelt tredje lag Hidroflex er helt tørt. Kontroller, at flisene er helt dækket af klæbemasse på bagsiden Tips: Fliseopsætningen kan tidligst påbegyndes efter 12 timer Påfør flisefugemasse til fugning af vægge. Til gulvet anvendes klinkefugemasse. Påfør fugemassen med diagonale bevægelser i forhold til fliserne. Brug en gummispartel. Den bløde silikonefuge påføres i hjørnerne. Beskyt flisernes kant med tape. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 9

10 Efterfølgende installationer Når der eventuelt skal laves huller i tætningssystemet, er det vigtigt altid at fylde hullerne med silikone. Undkå helst at lave huller i Vådzone 1. En egnet metode er at vælge et system med fastgørelse ved hjælp af lim. Beton: Påfør silikone i hullet, inden pluggen sættes på plads, og inden skruen skrues fast. Pladekonstruktion: Påfør silikone, inden skruen monteres. Tætningslag Klæbemasse Silikone Plastplug Skruefastgørelser skal altid forsegles med Biltema Silikone iht. denne skitse. Skruefastgørelser i vådzone 1 bør undgås. I stedet vælges et system med fastgørelse med lim. Tætning mod dørtærskel Fugemasse Keramik Fiberstrimmel 1. Bor: 2. Fyld hullet med silikone 3. Sæt en plastplug i 4. Fyld plastpluggen med silikone 5 Skru Klæbemasse Tætningssystem 10

11 Kontrol Fagligt udførelse af en professionel entreprenør: Kvalitetsdokument ifølge reglerne skal udfærdiges af en professionel entreprenør og afleveres til kunden og brugeren/ beboeren efter færdiggjort arbejde. Dokumentet skal være underskrevet af den vådrumsansvarlige arbejdsleder. Det skal, sammen med monteringsanvisningen til det godkendte tætningssystem, afleveres til kunden og brugeren/beboeren, når arbejdet er afsluttet. Kopi af kvalitetsdokument og monteringsanvisning til det af Byggkeramaikrådet godkendte tætningssystem arkiveres til egen dokumentation, og for at kunne fremvises i forbindelse med kvalitetseftersyn. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Gør det selv-arbejde For privatpersoner, som agter at udføre arbejdet med fliser og klinker i egen bolig, accepterer forsikringsselskabet dette arbejde under forudsætning af, at det udføres med udgangspunkt i funktionskravene i gældende brancheregler og iht. Biltemas godkendte monteringsanvisning. Materiale kvitteringer og monteringsanvisning arkiveres til egen dokumentation for at kunne fremvises i forbindelse med evt. forsikringsspørgsmål. Vedligeholdelsesråd Vedligeholdelsesvejledninger til keramiske vægbeklædninger og gulvbelægninger kan bestilles hos Byggkeramaikrådet. Vedligeholdelsesvejledninger kan også ses i Byggkeramikhandboken. V+G +95 Reparation af tætningslag Reparation af tætningslag kan godkendes under visse forudsætninger. Kontakt sælgeren for yderligere instruktion. 11

12 Vådrumsdug Hidroflex Primer F Dampspærre Vådrumsdugen er en vandog damptæt dug, som altid anvendes i vådzone 1 til at tætne dit vådrum. Påfør Hidroflex. Rulle i 10 m eller 30 m. 1 m bred. Vandtæt membran til vådrum. Anvendes også som lim til vådrumsdugen. 8 kg og 16 kg pakker. Forbrug: 1,3 kg/m 2 til tætning og 0,6 kg/m 2 til limning af vådrumsdug. Vandtæt primer til vådrum. Indgår i Biltemas vådrumssystem. 2 kg og 5 kg. Forbrug: 0,1-0,3 kg/m 2 : Bruges aldrig sammen med vådrumsdug. Dampspærre til tætning mod fugt og damp i vådrum og køkken. Anvendes før påføring af Hidroflex. 2 kg og 5 kg. Forbrug: 0,3 kg/m Tilbehør Multifix Klæbemasse/K80 Flydefix Rørmanchet til 10 mm, 24 mm, 55 mm og 110 mm Fiberstrimmel 25 m og 100 m. Flexbånd, selvklæbende 10 m Vandtæt strimmel 10 m Vådrumsmanchet, inderhjørne Vådrumsmanchet, yderhjørne Gulvafløbsmanchet 40 x 40 cm Fleksibel rørmanchet mm, mm og mm 9 Hvid, fleksibel fliseklæber, som er nem at arbejde med og med cremet konsistens og stor vedhæftningsevne. Til inden- og udendørs brug. Fås i 20 kg pakker. Forbrug ca. 3 kg/m 2 10 Fleksibel fliseklæber med lang åbentid. Til inden- og udendørs brug. Indgår i Biltemas vådrumssystem. Fås i 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug ca. 3 kg/m 2 11 Fliseklæber med flydeevne til inden- og udendørs brug. Hurtig tørretid og med fuld udfyldning under gulvfliserne. 20 kg pakke. Forbrug ca. 5 kg/m 2 12 Mosaikfix Hvid fliseklæber med stor vedhæftningsevne og lang åbentid. Til lægning af mosaik inden- og udendørs. Velegnet til swimmingpools. Fås i 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug ca. 3 kg/m 2 Flisefugemasse Fuge tilpasset til fugebredde mellem 1-6 mm. Fås i farverne hvid, lys grå, grå og antricit. 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug 0,3-1 kg/m Flisefugemasse Fuge tilpasset fugebredde 3-15 mm. Fås i farverne lys grå, grå og antricit. 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug 0,8-2 kg/m 2 Silikone Antiskimmelsvampbehandlet silikone, som er velegnet til både badeværelse og køkken. Fås i farverne hvid, lys grå, grå, transparent og antricit. Primer C Primer C skal altid anvendes inden flydespartling og til kraftigere vedhæftning, inden der lægges klinker i tørre rum. 2 kg og 5 kg. Forbrug 0,1 kg/m 2 Litoliv 1-15 Udjævningsmasse med ekstra hurtig tørretid. Til udspartling før lægning af parket-, PVC-, linoleum-, tekstil- eller klinkegulv. Særdeles god flyde- og udjævningsevne. Tykkelse 1-15 mm. Fås i 20 kg pakker. Forbrug 1,7 kg/m 2 og mm Flydespartel Litoliv S40 Hurtigtørrende, fiberforstærket flydespartel til inden- og udendørs brug. Tykkelse 2-40 mm. Belægningsklar efter t. Gangbar efter ca. 2 t. 20 kg pakker. Forbrug 1,6 kg/m 2 og mm VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix Ansvarlig styrke Flisemontering Nye fliser med Alfix DK Introduktion Få en god start med Alfix En beklædning af keramiske fliser udgør et stift lag. En forudsætning for et godt resultat er derfor et fast

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

Gulvlæggerens Quickguide

Gulvlæggerens Quickguide Gulvlæggerens Quickguide Altid lige ved hånden www.schonox.dk samt www.casco.dk på din smartphone eller tablet Gulvafretning 4-28 Gulvafretning...4 Træ- og bræddegulve samt spån- og gipsplader...8 Beton...9

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere