VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion"

Transkript

1 V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN

2 Til dig, som skal opsætte fliser i vådrummet Det er nemt at ombygge badeværelset, hvis du blot følger vores anvisninger og læser denne brochure, inden du starter. Hvis du ønsker yderligere information, bedes du kontakte os, vi hjælper dig gerne. Vådzone 1 Byggkeramikrådet BHR har udarbejdet brancheregler for at sikre, at du får et vandtæt vådrum. Metoden hedder BBV 10:1, og det betyder Byggkeramikrådets brancheregler for vådrum. Nu skal alle vådrum være damp- og vandtætte i henhold til bygningsregelementet. Biltemas vådrumsprodukter er udviklet til at følge disse brancheregler og er testet hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) og godkendt af Byggkeramikrådet. Vådzone 2 1 m Vådzone 1 Vådzone 2 1 m Vådrummet inddeles i vådzoner Vådzone 1: = Vægge ved badekar/bruser og yderligere mindst 1 meter på væggen samt hele vådrummets gulvareal. Hvis en del af ydervæggen indgår i vådzone 1, skal hele væggen behandles, som var den i vådzone 1. I vådzone 1 skal Biltema VTv foliesystem tillæmpes (se siderne 4-7). Vådzone 2: = Øvrige vægflader (Rullet tætningslag er godkendt). Disse zoneinddelinger gælder kun væg- og gulvkonstruktioner på lægteskeletter. På massive væg- og gulvkonstruktioner gælder de gamle krav, hvilket betyder, at man ikke behøver at følge zoneinddelingerne. Hele gulvet er vådzone 1 Ved materialevalg af vådrumsbelægning på gulv samt fliser på væggen, skal vådrumssystemet inkl. tætningsbånd overlappe vådrumsbelægningen med mindst 30 mm. Mere information om BBV 10:1 (i DK BR 10) findes på BKR's hjemmeside (i DK Biltema har fire godkendte vådrumssystemer i henhold til Byggkeramikrådets brancheregler for vådrum (BBV) Biltema VTv anvendes ved vægkonstruktioner, der er af beton, puds, murværk eller andre massive underlag. Biltema VTg anvendes ved gulvkonstruktioner, der er af beton, puds, murværk eller ved andre massive underlag. Biltema VTvFolie anvendes ved vægkonstruktioner af plader pålægteskelet. (Zone 1)_, -, +, 1 Biltema VTgFolie anvendes ved gulvkonstruktioner af plader på lægteskelet. (Zone 1) Det betyder, at rullet tætningslag er godkendt i zone 2 samt over hele den massive væg- og gulvkonstruktion. Hvis du vil blande de forskellige vådrumssystemer fra Biltema, er det godkendt. Biltema anbefaler alligevel, at Foliesystemet altid anvendes på vægkonstruktioner med lægteskelet. Generelle forudsætninger I beboelse, f.eks. badeværelse, bryggers og toilet, skal underlaget være tilpasset spartelmasse, vådrumssystem, fliser og klinker. Materiale og underlag skal have en temperatur på mindst +10º C. Eksisterende yderlag skal fjernes. Alle vådrum med keramisk beklædning skal først forsynes med et vådrumssystem. Som vådrum regnes gulv og væg, der udsættes for vand. På væg skal dæklaget afsluttes maks. 10 mm under loft/vægvinklen. Underlaget skal være tørt, rent og solidt. Ved overgang mellem zone 1 og zone 2 samt overgang fra folie til væskebaseret/kan rulles på, skal folien afsluttes med strimler. Strimlen skal overlappe folien mindst 3 cm og limes med Hidroflex 2

3 Til dig, som skal opsætte fliser i vådrummet Klemmering Gulvafløb, rør og fald Hidroflex Gulvafløbsmanchet Vådrumsdug Hidroflex Biltema følger Säker Vatteninstallations anbefalinger til, hvordan gulvafløb og rør skal monteres m.m. Afløb fremstillet før 1990 skal udskiftes. Rør og gulvafløb skal være fastsat i henhold til producentens anvisninger. Afløbet skal være monteret i niveau med det færdige undergulv/tætningslag. Det er vigtigt, at faldet mod afløbet udformes korrekt. Gulvets hældning skal være 1:100-1:200. På gulvflader under badekar eller omkring afløbet skal hældningen være 1:50-1:150. Flisefugemasse Fliser K80 Vådrumsdug Hidroflex Flydespartel LitoLIV S40 Gulvvarmekabel Primer C Spånplade, 22 mm Underlag og forarbejde Træbjælkelag med isolering Hvis du har tænkt dig at montere gulvvarme, skal det være gjort, inden du tætner dit vådrum. Installation af elgulvvarme skal foretages af en autoriseret elektriker. Underlaget skal være tørt, rent og fri for løse partikler. Egnet underlag for fliseopsætning i vådrum er beton, puds, murværk, cementbundet spartelmasse eller byggeelementer af ikke fugtmodtagelig karakter. Papbeklædte gipsplader må ikke anvendes i vådzone 1, men kan anvendes i det øvrige vådrum. Skivekonstruktionens bøjningsstivhed på gulv skal mindst svare til en 22 mm gulvspånplade med en centerafstand mellem regler på 300 mm. Hvis bøjningsstivheden skal forstærkes for at opnå byggeregelementets krav til bøjningsstivhed ved fliselægning, skal underlaget flydespartles med flydespartel, LitoLIV S40, minimum 15 mm højt. Underlaget bør primes med Primer C. Pladekonstruktion på væg skal monteres i henhold til producentens anvisninger. På stærkt sugende underlag som puds, letbeton eller spånplader primes underlaget med Biltema Primer C. Primeren påføres i et tyndt lag. Tørretid ca. 20 minutter. 3

4 Vægkonstruktion på lægteskelet (Vådzone 1) Biltemas foliesystem (vand- og damptæt vådrumsdug) limes med Biltema Hidroflex. Samtlige foliebaner limes kant mod kant. Samlingerne forsegles altid med fiberstrimler, vandtætte fiberstrimler eller selvklæbende flexbånd. Kom også Hidroflex oven på strimlerne. Rør skal være fastsat i henhold til rørproducentens anvisninger og sidde fast i væggen. Når Biltemas vådrumsdug er gjort fast på væggen, trækker man en tilpasset rørmanchet over røret. Fastgør manchetten med Hidroflex. Derpå pensles et lag Hidroflex på og rundt om manchetten. Inden påføringen skal underlaget have en temperatur på mindst +10º C. OBS! Primer F anvendes aldrig sammen med vådrumsfolie i Vådzone 1. 4

5 Mål ud og afskær foliebanernes længde fra gulv til loft. Lav en opstregning 95 cm ud fra et inderhjørne. Foliebanen påføres senere efter opstregningen, så der dannes en fold på 5 cm i hjørnet. Påfør Hidroflex mindst 5 cm ud på gulv- og vægvinklen med en pensel. Kom derefter rigeligt med Hidroflex på med en rulle over hele vægfladen, der skal beklædes med den første foliebane. Vær forsigtig, så Hidroflexen ikke når at danne skind eller tørre, inden du kommer folien på. Forbrug af Hidroflex ca. 0,6 kg/m 2 : Påfør herefter foliebanen ved at presse folien fast med en plastspartel. Folien monteres lodret og skal have 100 % kontakt med Hidroflex. Start derefter på midten og arbejd ud mod kanterne Det er vigtigt at arbejde luftbobler bort, så vedhæftningen sikres. Pres foliebanen ind i hjørnerne med en plastspartel, så runde hjørne undgås. Runde hjørne kan besværliggøre opsætningen af fliser. Kom derefter Hidroflex på før næste foliebane. Placer foliebanerne kant mod kant og fortsæt således, indtil hele vådzone 1 er dækket med vådrumsdugen. Forsegl samtlige samlinger ved at påføre Hidroflex med en rulle eller pensel Tips: Fliseopsætningen kan tidligst påbegyndes efter 12 timer Monter derefter fiberstrimlen eller den vandtætte fiberstrimmel over samlingen. Ved montering af selvklæbende flexbånd sættes dette direkte over samlingen uden først at være penslet med Hidroflex. Gummier derefter også samlestrimlen. Monter Biltemas rørmanchet omkring samtlige rørgennemføringer. Påføringen sker med Hidroflex og kan gøres med en pensel. Forsegl samtlige rørmanchetter ved at pensle med Hidroflex. 5

6 Gulvkonstruktion på lægteskelet (Vådzone 1) OBS! Primer F anvendes aldrig sammen med vådrumsfolie i Vådzone 1. Biltemas foliesystem (vand- og damptæt vådrumsdug) limes med Biltema Hidroflex. Samtlige foliebaner limes kant mod kant. Samlingerne forsegles altid med fiberstrimler, vandtætte fiberstrimler eller selvklæbende flexbånd. Kom også Hidroflex oven på strimlerne. Rør skal være fastsat i henhold til rørproducentens anvisninger og sidde fast i gulvet. Når Biltemas vådrumsdug er gjort fast på gulvet, trækker man en tilpasset rørmanchet over røret. Fastgør manchetten med Hidroflex. Derpå pensles et lag Hidroflex på og rundt om manchetten. Gulvafløbsmanchetten limes oven på vådrumsdugen. Skær først et hul ud i vådrumsdugen rundt om afløbskraven, inden gulvafløbsmanchetten sættes på (se billede 4). Efter påsætning af gulvafløbsmanchetten pensles et lag Hidroflex over hele manchetten og mindst 10 cm omkring den. Skær derefter et hul i gulvafløbsmanchetten (se billede 7) og sæt klemmeringen fast (se billede 8 eller 9). Inden påføringen skal underlaget have en temperatur på mindst +10º C Mål ud og skær foliebanerne til. Mål også ud til eventuelle huller til afløbsrør. Kom derefter rigeligt med Hidroflex (ca. 0,6 kg/m 2 ) over fladen, hvor den tilskårne bane skal monteres. Vær forsigtig, så Hidroflexen ikke når at danne skind eller tørre, inden du kommer folien på. Rul folien direkte ud over Hidroflexen. Tryk foliebanen fast med en plastspartel. Pres spartlen fra midten og ud mod kanterne, indtil der kommer Hidroflex ud ved samlingerne. Eventuel luft under folien skal fjernes. Skær et hul ud i vådrumsdugen eller kraven på afløbet. 6

7 Placer foden af en skabelon i afløbet. Monter Biltemas selvklæbende gulvafløbsmanchet over afløbet og vådrumsdugen. Lav et lille hul til spidsen i skabelonen. Tryk manchetten ordentligt fast i underlaget. Sæt skabelonens overdel på og udskær et hul, der er rigeligt stort, og som når ned til klemmeringens nederste kant. Alternativ 1: Monter den fleksible klemmering. Kontroller, at klemmeringen når ned til afløbskraven Alternativ 2: Placer en passende klemmering, der kan skrues i skruehullerne i afløbet. Skru fast med hånden. Gummier derefter med Hidroflex over hele gulvafløbsmanchetten og mindst 10 cm omkring den. Pensel med Hidroflex, hvor samtlige Biltema inder- og yderhjørner skal sættes fast. Pres derefter på inder- og yderhjørnerne. Gummier derefter inderog yderhjørnerne med Hidroflex Tips: Fliseopsætningen kan tidligst påbegyndes efter 12 timer Derefter pensles alle samlinger mellem gulv/væg og alle andre samlinger med Hidroflex for derefter at påføre Fiberstrimmel eller Vandtæt fiberstrimmel over samlingerne. Hvis selvklæbende flexbånd anvendes, skal det påføres direkte på underlaget. Kom derefter Hidroflex på alle strimler. Monter den tilpassede Biltema rørmanchet med Hidroflex over samtlige rør, der kommer ud. Forsegl derefter med Hidroflex. 7

8 Massiv væg- og gulvkonstruktion (Vådzone 2) Metoden anvendes til at opsætte keramiske fliser vandtæt i fugtige omgivelser som bruserum, badeværelser og bryggerser. Vægtyper: Puds, beton og godkendte plader i vådzone 2. Gulvtyper: Beton og cementbaseret udjævningsmasse. Gulvkonstrutioner på lægteskelet med eller uden cementbaseret udjævningsmasse klassificeres som vådzone 1 og skal altid beklædes med vådrumsdug, vådzone 1 (se siderne 6-7). Metoden må ikke anvendes udendørs eller i områder, der konstant er under vand. Underlag af beton, vægpuds eller cementbaseret udjævningsmasse skal være glatte, solide, jævne og fri for løse partikler, cementrester, fedt, olie, lak, voks osv. Start med at sætte den selvklæbende Biltema Gulvafløbsmanchet på. (se billede 6). Vægge og gulv primes senere med Primer F. Påfør fiberstrimlen mellem gulv/væg med Hidroflex. Forsegl strimlen med Hidroflex. Påfør rigeligt med Hidroflex over gulv- og vægfladen. Monter også alle rørmanchetter, inder- og yderhjørnerne med Hidroflex og forsegl manchetterne med Hidroflex. Påfør hele fladen andet og eventuelt tredje lag Hidroflex. Totalforbrug 1,3 kg/m 2 : Skær et hul i gulvafløbsmanchetten (se billede 7) og sæt klemmeringen fast (se billede 8). Inden påføringen skal underlaget have en temperatur på mindst +10º C Centrer og påsæt gulvafløbsmanchet til gulvafløb over afløbet. Træk beskyttelsespapiret på bagsiden af og tryk manchetten ordentligt på plads. Beskyt vægge og gulv mod fugt ved at påføre et lag Primer F. Brug en rulle. Tørretid ca. 20 minutter ved +23º C. Kom rigeligt med Hidroflex i hjørner samt mellem vægog gulvvinkler, så det bliver vandtæt. Brug en pensel. Påfør samtidigt fugebåndet fiberstrimler, medens Hidroflex er våd. Det første lag Hidroflex påføres rigeligt på under laget (også på alle for seglinger). Brug pensel, rulle eller spartel. 8

9 Der tætnes omkring alle rørgennemføringer med tilpasset vådrumsmanchetrør. Manchetten limes fast med Hidroflex og forsegles senere med Hidroflex. Påfør rigeligt andet og eventuelt tredje lag Hidroflex. Anden påføring kan tidligst foretages ca. 2 timer efter første påføring ved +23º C. Totalforbrug 1,3 kg/m 2 Udskær lidt mere til gulvafløbet end der er brug for, så det når ned til klemmeringens nederste kant. Brug helst en skabelon. Monter klemmeringen (fleksibel eller med skruer). Kontroller, at klemmeringen når ned til gulvafløbskraven Påfør rigeligt med Hidroflex over hele gulvfladen. Vær omhyggelig i hjørner og andre sværttilgængelige steder. Kom også Hidroflex ned på klemmeringens overside. Påfør rigeligt andet og eventuelt tredje lag Hidroflex over hele gulvfladen. Anden påføring kan tidligst foretages ca. 2 timer efter første påføring ved +23º C. Totalforbrug 1,3 kg/m 2 Påfør klæbemassen K80 på det tørre underlag med en tandspartel. Fastgør klinkerne/fliserne med klæbemasse K80. Fliseopsætningen kan påbegyndes, når andet og eventuelt tredje lag Hidroflex er helt tørt. Kontroller, at flisene er helt dækket af klæbemasse på bagsiden Tips: Fliseopsætningen kan tidligst påbegyndes efter 12 timer Påfør flisefugemasse til fugning af vægge. Til gulvet anvendes klinkefugemasse. Påfør fugemassen med diagonale bevægelser i forhold til fliserne. Brug en gummispartel. Den bløde silikonefuge påføres i hjørnerne. Beskyt flisernes kant med tape. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 9

10 Efterfølgende installationer Når der eventuelt skal laves huller i tætningssystemet, er det vigtigt altid at fylde hullerne med silikone. Undkå helst at lave huller i Vådzone 1. En egnet metode er at vælge et system med fastgørelse ved hjælp af lim. Beton: Påfør silikone i hullet, inden pluggen sættes på plads, og inden skruen skrues fast. Pladekonstruktion: Påfør silikone, inden skruen monteres. Tætningslag Klæbemasse Silikone Plastplug Skruefastgørelser skal altid forsegles med Biltema Silikone iht. denne skitse. Skruefastgørelser i vådzone 1 bør undgås. I stedet vælges et system med fastgørelse med lim. Tætning mod dørtærskel Fugemasse Keramik Fiberstrimmel 1. Bor: 2. Fyld hullet med silikone 3. Sæt en plastplug i 4. Fyld plastpluggen med silikone 5 Skru Klæbemasse Tætningssystem 10

11 Kontrol Fagligt udførelse af en professionel entreprenør: Kvalitetsdokument ifølge reglerne skal udfærdiges af en professionel entreprenør og afleveres til kunden og brugeren/ beboeren efter færdiggjort arbejde. Dokumentet skal være underskrevet af den vådrumsansvarlige arbejdsleder. Det skal, sammen med monteringsanvisningen til det godkendte tætningssystem, afleveres til kunden og brugeren/beboeren, når arbejdet er afsluttet. Kopi af kvalitetsdokument og monteringsanvisning til det af Byggkeramaikrådet godkendte tætningssystem arkiveres til egen dokumentation, og for at kunne fremvises i forbindelse med kvalitetseftersyn. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Gør det selv-arbejde For privatpersoner, som agter at udføre arbejdet med fliser og klinker i egen bolig, accepterer forsikringsselskabet dette arbejde under forudsætning af, at det udføres med udgangspunkt i funktionskravene i gældende brancheregler og iht. Biltemas godkendte monteringsanvisning. Materiale kvitteringer og monteringsanvisning arkiveres til egen dokumentation for at kunne fremvises i forbindelse med evt. forsikringsspørgsmål. Vedligeholdelsesråd Vedligeholdelsesvejledninger til keramiske vægbeklædninger og gulvbelægninger kan bestilles hos Byggkeramaikrådet. Vedligeholdelsesvejledninger kan også ses i Byggkeramikhandboken. V+G +95 Reparation af tætningslag Reparation af tætningslag kan godkendes under visse forudsætninger. Kontakt sælgeren for yderligere instruktion. 11

12 Vådrumsdug Hidroflex Primer F Dampspærre Vådrumsdugen er en vandog damptæt dug, som altid anvendes i vådzone 1 til at tætne dit vådrum. Påfør Hidroflex. Rulle i 10 m eller 30 m. 1 m bred. Vandtæt membran til vådrum. Anvendes også som lim til vådrumsdugen. 8 kg og 16 kg pakker. Forbrug: 1,3 kg/m 2 til tætning og 0,6 kg/m 2 til limning af vådrumsdug. Vandtæt primer til vådrum. Indgår i Biltemas vådrumssystem. 2 kg og 5 kg. Forbrug: 0,1-0,3 kg/m 2 : Bruges aldrig sammen med vådrumsdug. Dampspærre til tætning mod fugt og damp i vådrum og køkken. Anvendes før påføring af Hidroflex. 2 kg og 5 kg. Forbrug: 0,3 kg/m Tilbehør Multifix Klæbemasse/K80 Flydefix Rørmanchet til 10 mm, 24 mm, 55 mm og 110 mm Fiberstrimmel 25 m og 100 m. Flexbånd, selvklæbende 10 m Vandtæt strimmel 10 m Vådrumsmanchet, inderhjørne Vådrumsmanchet, yderhjørne Gulvafløbsmanchet 40 x 40 cm Fleksibel rørmanchet mm, mm og mm 9 Hvid, fleksibel fliseklæber, som er nem at arbejde med og med cremet konsistens og stor vedhæftningsevne. Til inden- og udendørs brug. Fås i 20 kg pakker. Forbrug ca. 3 kg/m 2 10 Fleksibel fliseklæber med lang åbentid. Til inden- og udendørs brug. Indgår i Biltemas vådrumssystem. Fås i 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug ca. 3 kg/m 2 11 Fliseklæber med flydeevne til inden- og udendørs brug. Hurtig tørretid og med fuld udfyldning under gulvfliserne. 20 kg pakke. Forbrug ca. 5 kg/m 2 12 Mosaikfix Hvid fliseklæber med stor vedhæftningsevne og lang åbentid. Til lægning af mosaik inden- og udendørs. Velegnet til swimmingpools. Fås i 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug ca. 3 kg/m 2 Flisefugemasse Fuge tilpasset til fugebredde mellem 1-6 mm. Fås i farverne hvid, lys grå, grå og antricit. 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug 0,3-1 kg/m Flisefugemasse Fuge tilpasset fugebredde 3-15 mm. Fås i farverne lys grå, grå og antricit. 5 kg og 20 kg pakker. Forbrug 0,8-2 kg/m 2 Silikone Antiskimmelsvampbehandlet silikone, som er velegnet til både badeværelse og køkken. Fås i farverne hvid, lys grå, grå, transparent og antricit. Primer C Primer C skal altid anvendes inden flydespartling og til kraftigere vedhæftning, inden der lægges klinker i tørre rum. 2 kg og 5 kg. Forbrug 0,1 kg/m 2 Litoliv 1-15 Udjævningsmasse med ekstra hurtig tørretid. Til udspartling før lægning af parket-, PVC-, linoleum-, tekstil- eller klinkegulv. Særdeles god flyde- og udjævningsevne. Tykkelse 1-15 mm. Fås i 20 kg pakker. Forbrug 1,7 kg/m 2 og mm Flydespartel Litoliv S40 Hurtigtørrende, fiberforstærket flydespartel til inden- og udendørs brug. Tykkelse 2-40 mm. Belægningsklar efter t. Gangbar efter ca. 2 t. 20 kg pakker. Forbrug 1,6 kg/m 2 og mm VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Vandtætning med Alfix DK Introduktion Denne brochure beskriver udførelse af vandtætning i vådrum med et system af produkter, der opfylder de europæiske krav i henhold til ETAG 022

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM ARDEX S 1- K VÅDRUMSSYSTEM Vådrumsmembran til vandtætning af vægge, gulve og rørgennemføringer i badeværelser Færdigoprørt, klar til brug Primerfri 1-komponent MK-GODKENDT Væg: MK 7.32 / 1448 Gulv: MK

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning 3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde...2 Quick Guide...3 Tætning af overlapsamlinger på dampspærrefolie...4 Reparation af

Læs mere

håndbogen Alt du skal vide om

håndbogen Alt du skal vide om håndbogen Alt du skal vide om Støbning Flisemontering Spartling Fugning Vandtætning Flise- og klinkepleje 4. udgave december 2011 Indhold Sikre løsninger... 3 mira produkter... 4 Støbning af slidlag...

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING UDFØRT AF Forord Hjælperedskab til projektering af vådrum

Læs mere

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk R Tætte og sikre vådrum med -Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer Til fagfolk Vandtætning i badeværelser, køkkener m.m. Ved renovering af ældre badeværelser og ved nybyg er det nødvendigt

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n

t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n t i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g m e d s u c c e s m o d e r n w a l l s b y v i t r u l a n T i p s o g t r i c k s t i l o p s æ t n i n g a f g l a s v æ v m e d s u c c e s F o r b e

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje R Til fagfolk Produkter til Rengøring og pleje PCI produkter til rengøring, pleje og beskyttelse Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller særlige krav til rengøring og vedligehold.

Læs mere

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg

12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældervæg 12/2014 INDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældervæg Opbygning af indvendig vandtætning A L I J C Væggen afrenses for løst puds, gammel maling, salte m.m. A B K I D A A I H D G F E C A Skalflex Sokkelstop

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk Juni 2008 3.630 DK Monteringsvejledning Modstår vand, ild, stød og støj www.hydropanel.dk udgave JUNI 2008 1400 2 1400 Indholdsfortegnelse 1 Produkt 1.1 Materialesammensætning 4 1.2 Anvendelse 5 1.3 Fordele

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

1. udgave. Flise ingen. Professionel rådgivning Bredt sortiment. Kompromisløs kvalitet Klar flisesnak

1. udgave. Flise ingen. Professionel rådgivning Bredt sortiment. Kompromisløs kvalitet Klar flisesnak 1. udgave Flise ingen Professionel rådgivning Bredt sortiment Kompromisløs kvalitet Klar flisesnak Om fliseringen FliseRingen er Danmarks førende og uafhængige kæde af 7 specialbutikker, der tilbyder alt

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Schlüter -KERDI-SHOWER Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Fordele Let og sikker installation Afl øbet er tilgængeligt ved montering på afl øbsrøret, og det giver mulighed for en let og sikker

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007

Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Datablad Montering af 3M Controltac IJ380 September 2007 Introduktion 3M Controltac IJ380 er en ekstrem fleksibel folie, specielt velegnet til indvarmning i falser, og vanskelige overflader. Folien er

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere