Jysk IT-netværksgruppemøde den 07/ kl hos AVC - Finlandsvej 5 Horsens Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jysk IT-netværksgruppemøde den 07/02 2005 kl. 9-15 hos AVC - Finlandsvej 5 Horsens Dagsorden"

Transkript

1 Jysk IT-netværksgruppemøde den 07/ kl hos AVC - Finlandsvej 5 Horsens Dagsorden 1/ Fremmødte: Raymond Kolbæk Viborg Kim Jacobsen Randers Inge Stokbro - Silkeborg - deltager til kl 12 Niels Ardal Holstebro Per Carøe Ålborg Birgit Mikkelsen Århus Nina Bengtsen - Ålborg Andre: Henning Markussen - Viborg deltager til kl 12 Afbud: Tine Villadsen Esbjerg Lise Lorenz Esbjerg Karsten Petersen - Vejle Flemming Rasmussen - Svendborg Pia Veje Sønderborg Pia Bygum Tokkesdal - Viborg Peder Ohrt - Vejle Ikke hørt fra: Per Krüger Vendsyssel Heidi Christiansen -Sønderborg kl AVC præsenterer Kort præsentation af AVC som firma foretaget af Direktør Gunnar Borg Gennemgang af de nye teknologiers konvergens inden for hd-tv, video, tv og projektorer og IT-teknologi. Et af de nye trends er netværkstilslutning og sammenkobling af alting elektronisk. (Gunnars manus vil blive eftersend når det er modtaget) Salgschef Frede Grønfelt og projektleder Morten Boelskifte gennemgik herefter forskellige præsentationsteknologier, herunder SmartBoard og Podium, rumstyring og videokonferenceudstyr. kl Frokost - Tak til AVC for en dejlig frokost, hvorunder der også blev demonstreret software, mikrofoner og andet udstyr til optagelse og bearbejdelse af mødereferater. kl Nedenstående dagsorden. 1. ORIENTERING 1.1 Virtuel støtte til Skole-Klinik samarbejdet (PO/RK) Raymond orienterede om projektets ide, der handler om at udvikle pædagogiske modeller for elektronisk samarbejde i et LMS-system mellem studerende, kliniske undervisere og skolens undervisere, mens studerende er i klinik. Det er Vejle Sygeplejeskole og CVU Vitus Bering med fokus på deres ingeniøruddannelse. Der havde været et idemøde mellem Vejle og Viborg, hvor klinikken havde været inviteret med. En af de ideer der blev udvekslet var om det var muligt at udbygge servicen til de SDstuderende med faglige diskussioner og erfanetværk på skolens LMS-platform. Det er en af de ting man vil undersøge og evt udvikle pædagogiske modeller for i Vejle. Raymond redegjorde ligeledes for, hvorledes man havde bygget samarbejdet på LMS-platformen op i Viborg. Via dette link til Sygehus Viborgs Kvalitetsog Uddannelsessektions side for sygeplejestudiet kan man se et layout for integration med fronter: Hvis man er interesseret i Vejles projektbeskrivelse kan man henvende sig til Peder Orth. Peder vil orientere løbende om projektet på møderne. Som sædvanlig afledte det en diskussion hvorunder referencesoftware blev nævnt og her har Biblioscape - en neddroslet version, der er gratis for studerende Course Genie - værktøj til indholdsproduktion i LMS er (RK) Raymond orienterede om programmet er der et add in til Word og han viste en kort demonstration af dets funktioner. Det førte til en drøftelse af mulighederne for at anvende programmets faciliteter til at lave online 1

2 tests. Der er link til programmets danske og engelske hjemmeside under punkt 5. Flere kunne godt se muligheder i programmet, idet det -ikke som så mange andre forfatterværktøjerkræver en særlig betjening man skal sætte sig ind i, men tager sig udgangspunkt i oprettede Word dokumenter, hvorpå man anvender de indbyggede typografier. 2. BESLUTNINGER 3 - DRØFTELSER 3.1 Rapidbuilder - hvor er vi? (NA/KJ) (SSA-Århus er påbegyndt udvikling af elæringsmoduler til deres udd. - det sker med ansættelse af multimediedesignere mm., så materialerne får professionel look. Der har været tidsmæsige forhindringer for at flere af os har kunnet komme videre. Ligeledes har vi ikke drøftet det fællesudseende i tilstrækkelig grad. Det skal gøres først. - Kim vil komme med et forslag til layout. Det er lidt svært at komme i gang - en mulighed kan være at arbejde i grupper, der udarbejder nogle forløb, der så kommenteres af resten. - Timer er et reelt problem. Alle er hængt op på alle andre opgaver. Det lægges op til at denne form for udvikling er en del af akkorden, men det er ikke holdbart i længden. Skabelonen bliver færdig. Niels og Kim sætter sig sammen og gør den færdig før den sendes ud. Der vælges to-tre temaer som man melder sig på og som fremlægger det man så har produceret til majmødet. Birgit har lavet lidt om hvordan man kommer ind på Århus hjemmesiden - det rundsender hun via gruppen. Søgning i Cinahl - Procedurer i øveafdelingen, i forbindelse med steril teknik og integration af video. Medicinregning Disse udgør tre forskellige typer af elæringsforløb. Når referatet udkommer skal der ske en tilbagemelding, hvor man melder sig på en eller flere grupper. Der udsendes særskildt advis. Delprodukt præsenteres og diskuteres på mødet i maj. Referatet fra Rapidbuilderkurset vil blive sendt ud snarest. 3.2 IVINURS -orientering(rk) Raymond orienterede om konceptet bag IVINURS og redegjorde for den danske organisation, der består af de 5 midtjyske sygeplejeskoler, der har nedsat en teknisk, en pædagogisk og en ledelsesmæssig gruppe der skal udvikle de danske undervisningsmaterialer der fra dansk side kan indgå i en elektronisk internationalt undervisningsmaterialesamling til brug i sygeplejerskeuddannelsen worldwide. Raymond havde lavet en PowerPoint-præsentation til brug for orientering af egen skoles undervisersta og den sendes som bilag til referatet via yahoo-gruppen. I den forbindelse orienterede Raymond også om det norste elæringsinitiativ - Praktiske Procedurer i Sykepleietjenesten, hvor forlaget Akribe har oprettet en digital dokumentasionsdatabase med tilgang via Internet eller intranet. Databasen omfatter over 200 procedurer som indgår i sundhedssystemets kvalitetssystem. Procedurene omfatter indikasioner, mål, juridiske og etiske forhold, hygiene, patientinformasion, udstyrslister, observasioner og daglig hygiene. De juridiske og etiske forhold ses i sammenhæng med dokumentasionskrav, informasionspligt og faglig forsvarlighet. Alle procedurebeskrivelser er begrundede. Læs mere her: 2

3 3.3 IT værktøjer til eksamensafvikling (KJ) Afventer en udvikling i amtet. 3.4 Temadag på RAS (udsættes) 3.5 Udvikling af moderatorkompetencer (PO/RK) Det hedengangne CTU-støttede FUIP (Forsknings- og Udviklingscenter for IKT Pædagogik), der havde basis på Skive seminarium havde udviklet to kurser E -kommunikation og dialog i vi rtuelle rum samt Design af modererede kurser for webmoderatorer. Det er et område der ikke dækkes i nævneværdigt omfang af SUND-IT. Kursusoplæg for de to kurser er sendt ud via yahoo-gruppen som bilag til referatet. 3.6 Århusskolernes Informatik-undervisning (BM/KJ/IS) Udsættes til senere - vi nåede ikke punktet. 4. NYT FRA SKOLERNE Holstebro Vi er efter forsøg med quickplaces til 1. sem i efteråret startet med alle semestre i dette semestre, og glæder os til at se hvor det bærer hen. I cvu'et er Thomas og jeg med i en følgegruppe på et merit hold på pædagogseminariet, mhp udvikling af e-learning ( mange forskellige opfattelser af hvad det er) Det mest interessante er opbygningen der modsat os der er startet ud med at lave semestre opdeling er centreret omkring de studerende. Meget spændende tiltag, med forsøg med automatisk opdatering af Ludus (altså i deres version er det SIS?) Jeg er ikke sikker på det kan fungere idet jeg har en formodning om at der er betonmure mellem det pædagogiske og det administrative net. Vi har fået udarbejdet en ny IT startegi i cvu'et Arbejde med rapid builder har vi ikke umiddelbart fundet tid til - håber det kommer Århus Samtlige undervisere har fået tilbud om at konvertere den stationære pc med en bærbar. Der er i alle klasser sat el-hæve/sænkeborde op til underviseren, så den bærbare pc kan stå i øjenhøjde, og anvendes i forbindelse med undervisningen. IT-support har tildelt os en extern harddisk, til backup af hele studieportal-materialet (materiale til både studiesal og færdighedslaboratoriet). Studieportalen er under stadig udvikling, og der er lagt en del materiale ind, tests, billeder/tegninger, filmklip, diverse links o.lign. I forbindelse med færdighedslaboratoriet er der indkøbt et par elektroniske dukker til sondenedlægelse, kateterisation, stomipleje og sikkert meget mere, de skulle kunne reagere med bl.a. AV og stønnen, men ligger stadig i kasser, så jeg ved sikkert meget mere, når de bliver pakket ud og klargjort. I faget sundhedsinformatik skal der gerne i april køres en test på videokonference fra det Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge, så jeg krydser fingre for at det denne gang lykkes.emnet, ja..fjernundervisning af sygeplejersker. Så fylder det også ret meget at Silkeborg, Randers og Århus skal igang med en netbaseret prøve i Sundhedsinformatik og Jura på 5. semester. Prøven skulle gerne være klar til gennemførelse i maj i år, så :))!!? Vendsyssel Intet indsendt Randers I første halvdel af 2005 vil der blive fokuseret på opbygningen af et trådløst netværk (undervisningsnettet). Der er indkøbt udstyr, som sikkerhedsmæssigt kan spille sammen med en central sikkerhedsløsning på amtets IT-Supportcenter. Dette betyder, at de studerende blot skal logge sig på internettet via en hjemmeside, vi behøver ikke konfigurere netkort etc. Sidstnævnte er dog en mulighed, hvis de studerende også vil have fat i eget hjemmedrev på lokalnettet. I tilslutning hertil er indkøbt tre bærbare pc'ere til tre lærere, som vil indgå i en lille mini-undersøgelse af, hvilke fordele/ulemper der er, ved at være it-mobil som underviser. Bærbare pc'ere er dyrere i både indkøb og drift, hvorfor vi gerne vil undersøge, hvilke konsekvenser det har. Vi har anskaffet tre Dell Inspiron D600 med dockingstation, men den enkelte underviser beholder skærm og tastatur på eget kontor. 3

4 Ligeledes fokuseres der mere og mere på AV-udstyr. Der er bl.a. indkøbt endnu to dataprojektorer til hhv konferencerum og mødelokale, hvor sidstnævnte skal fungere i samarbejde med et SmartBoard (72"). Så er der vist også noget med at opdatere alle pc'ere på institutionen, herunder gå over til Windows XP... Joh, foråret er i vente! Dette er led i en almindelig opdatering, hvor vi må konstatere, at fx lærerpc'erne nu har fungerer stort set servicefrit i to år! Opdateringen vil bl.a. omfatte MS Office 2003 samt Reference Manager 11 til lærere og sekretærer. RM anvendes aktivt af flere lærere og kollektivt i forbindelse med fx pensumlister. Endelig har vi indkøbt MindManager X5 licencer til lærerne, bl.a. som en naturlig opfølgning på Sund-IT. Sidstnævnte kræver vel nok nogle workshops, som dog ikke er planlagt endnu. På biblioteket er et nyt bibliotekssystem taget i brug i løbet af januar. Vi anvender nu Integra fra ekstern server på DBC - og kan dermed søge overalt fra internettet - se eller via bibliotekets søgeside på Silkeborg Den seneste måned har været"store indkøbsmåned", således er der indkøbt meget nyt IT-udstyr, enten som supplement for slidt udstyr eller som nyt. (læs videre) I forhold til Rapid Building har jeg siden kursusdagene i december desværre været tvunget til at lægge det på hylden p.gr.a undervisning, vejledning og eksamener. Udover disse opgaver, så har jeg også haft til opgave at lave status på IT-strategi og First Class anvendelse for Følger her i uddrag - IT-strategi. Igennem 2004 er arbejdet med at efterleve IT-strategien fortsat i forlængelse af tiltagene fra Det har betydet Som opfølgning på at alle undervisningslokaler har projektor og tilhørende PC er der givet introduktion til samtlige lærere med henblik på anvendelsen af udstyret og dets muligheder. Igennem 2004 er udstyret i stadig stigende grad blevet anvendt og integreret i relevante undervisningssammenhænge. PowerPoint er således i dag stadig mere anvendt, hvor dette er relevant og befordrende for undervisningen, ligesom muligheden med internetadgang på klassen i stigende grad også inddrages. Hjemmesiden er gennem året til stadighed blevet udbygget med ajourførte uddannelsespapirer. Kliniske samarbejdspartnere, de studerende og lærerne er nu i stigende grad vænnet til selv at hente papirer og andre oplysninger her. Sekretærernes arbejdsgang omkring papirgange er hermed blevet aflastet på væsentlige punkter. Hjemmesiden er endvidere blevet vurderet på sin funktionalitet og fremtræden. Som konsekvens af dette, er der taget nye fotos af skolen og livet på skolen, som tænkes anvendt på hjemmesiden. Group Wise-kalenderen er blevet opdateret med ny version og i den forbindelse er der samtidig etableret Web-access adgang for medarbejderne, således at de nu kan anvende Group-Wise via internetadgang. First Class er i stadig stigende grad kommunikationsleddet mellem institutionen og de studerende; mellem lærerne og de studerende som hold eller ved individuelle henvendelser. Også i pædagogiske sammenhænge benyttes systemet stadig mere. De studerende begynder nu også i stigende grad at se muligheder ved systemet og ønsker oprettelse af gruppekonferencer mm. Senest er der indkøbt et antal bærbare PC ere som skal anvendes til udlån til de studerende. Her ud over er der indkøbt en del nye stationære PC'ere med tilhørende fladskærme; nye lazerprintere til kontor og lærergang samt en flatbedscanner til lærergangen. Endvidere er der indkøbt Smartboard set up til mødelokalet. Til klasselokalerne er der indkøbt højtalere, forstærkere, trådløse keyboard og mus (Bluetooth). Her udover er indkøbt en videorecorder, digitalkamera samt en stationær PC til videoredigering. I takt med ibrugtagning af udstyret vil der blive afholdt introduktionskurser for de ansatte. I samarbejde med JIT-net (Jysk IT-neværks-gruppe) er der købt en licens til systemet Rapid Building med henblik på i dette samarbejde at fremstille korte instruktionsfilm af forskellig art til sygeplejeskolerne. En lærer har deltaget i et 2-dages introduktionskursus ultimo december. Der er afholdt interne kurser for samtlige interesserede ansatte angående: Grundlæggende computerforståelse, Internet og webbaseret materiale, Skærm og Papir, Layout på skærm. Institutionen har i året ansat ny fuldtids IT-koordinator via IT-supportcentret. First Class. 4

5 First Class konferencesystemet danner i stadig stigende grad kommunikationsled mellem institutionen og de studerende; mellem lærerne og de studerende som hold eller ved individuelle henvendelser. Også i pædagogiske sammenhænge benyttes systemet i stigende grad. De studerende begynder at se muligheder med konferencesystemet og benytter det som kommunikationsmedie og meddelelsesforum, ligesom de også i stigende grad anmoder om oprettelse af egne konferencer i forbindelse med studieaktiviteter. På temadag er der afholdt internt kursus for lærergruppen angående pædagogisk anvendelse af First Class konferencesystemet i forbindelse med undervisning og vejledning som inspirations- og Kick-off - kursus. Efterfølgende er ideer for videre implementering af pædagogisk brug af mediet i undervisningen drøftet på lærermøder og senest i Uddannelses- og Udviklingsudvalget med henblik på handleplan. I øjeblikket pågår evaluering af First Class konferencesystemet på dets opsætning, brugervenlighed med videre med henblik på tiltag, der yderligere skal gøre systemet til et godt aktiv for skolen. Viborg Amt Thisted-afdelingen er flyttet i Uddannelseshus bla. sammen med Viborg Seminariet s Efteruddannelsesafdeling i Thisted. Huset er blevet bygget og udstyret af Thisted Kommune, hvor de står de for den tekniske infrastruktur. I den proces har man fået nyt It til underviserne i Thisted. Dette er ligeledes sket i Viborg, hvor underviserne har kunnet vælge mellem stationære eller bærbare maskiner (IBM). Ligeledes er der blevet indkøbt nogle PDA er (DELL AXIM), for at teste deres evne til at synkronisere med fronters kalender. Hvis forsøget falder godt ud vil alle blive de gamle Palm blive udskiftet med PDA er med Windows ce. Palm kan nemlig ikke pt. synkronisere med fronter. Der er blevet orienteret grundigt om IVINURS og dette projekts betydning for skolens IT-pædagogiske organisering og det er planen at nedsætte en intern styregruppe for projektet. Ålborg Intet indsendt Vejle Nye tiltag omkring IKT på Sygeplejeskolen i Vejle Amt. Udlån af bærbare PC'er til de studerende. Der er hjemkøbt 6 bærbare PC'er til de studerende, som de efter aftale med De studerendes Råd kan låne i skolens åbningstid mod deponering af studiekort. PC'er i klasserummet. Der etableres stationære arbejdesstationer i alle klasseværelser, samt på strategiske steder i huset. Disse bliver koblet på netværket og skal fungere supplement til pædagogisk værksted og PC'er i grupperum. Trådløst netværk. Der bliver i øjeblikket etableret trådløst netværk i hele institutionen. Dette vil muliggøre at de studerende kan nå såvel internettet som intranettet via de bærbare PC'er. IKT projektgruppen. Der er udarbejdet principper for anvendelsen af konferencesystemet Fronter og for implementeringen af Fronter frem til september Der er beskrevet grundstruktur i konferencesystemet og lavet beskrivelse af Fronterredaktørernes opgaver. Disse mangler at blive godkendt i ledelsen. Der arbejdets pt. med udvikling af standard rum i såvel grunduddannelsen som for efter- og videreuddannelsen. Digitalt telefonsystem. Skolen har anskaffet nyt digitalt telefonsystem som styres via PC programmet: Callisto. Video - netbaseret undervisning. Sygeplejeskolen i Vejle skal i 2006 være vært for afholdelsen af et kursus i "Nord7eren"'s regi. Kurset skal afvikles som et videotransmitteret undervisningsforløb med tovejskommunikation. Vi er derfor i gang med at søge informationer omkring de tekniske krav omkring afholdelsen af et sådant forløb. Det er på nuværende ikke afklaret hvor mange uddannelsesinstitutioner der skal være koblet op på undervisningen samtidig; men det forventes at være mere end punkt til punkt undervisning. Der stiles mod pilotprojekt i slutningen af

6 Sønderborg Intet indsendt Esbjerg Skolen er jo flyttet og vi er stadig omgivet af byggerod og håndværkere, men det går. Vi kan da afholde undervisningen forsat på gammeldags facon i det vores nye IT ikke fungere endnu, men det kommer forhåbentligt. Så vi har ikke så meget nyt at berette vedr. IT og for nuværende at der ikke så mange tiltag igang. Svendborg Intet indsendt 5. NYE PROGRAMMER, BØGER, KONFERENCER OG NYTTIGE ADRESSER Transana - a freely available tool designed to facilitate the transcription and qualitative analysis of video data in a research setting. Express scribe - Express Scribe is professional audio player software designed to assist the transcription of audio recordings. Der findes vejledninger til Audacity og Express scribe her: Course Genie - og værktøj til indholdsproduktion i LMS'er - dansk oversigt over tests i programmet. Konference om e-læring på de videregående uddannelser - strategiske udfordringer i at anvende e-læring på universiteterne, CVU'erne og erhvervsakademier m.fl. Knowledge Lab og e-læringsenheden på Syddansk Universitet inviterer hermed til konference den 3. marts 2005, ved SDU i Kolding. Se vedlagte invitation og program. De første fem tilmeldte fra FPF-kredsen deltager til reduceret pris, dvs. den deltagerbetaling, SDU-ansatte skal betale (300 kr.). For øvrige er prisen 675 kr. Tilmelding til Anne Grete Petersen på senest torsdag den 17. februar 2005 kl Med venlig hilsen Merete Munk specialkonsulent Enheden for Uddannelsesudvikling Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Winsløwparken 17,1. DK-5000 Odense C T M E H (Materiale er sendt ud via vores net.) FLUID nyt - Februar 2005 (Materiale er udsendt via vores net.) Kompetencedeling.dk: dagskonference 1. marts, IT-universitetet, København. Komperence om Videndeling, medarbejderudvikling og E-learning i Sundhedssektoren. Konferencedagen henvender sig til uddannelsesledere, uddannelses-ansvarlige og personale med ansvar for efteruddannelse af medarbejdere og E-learning på sygehuse, social og sundhedsskoler, sygeplejeskoler samt skoler for 6

7 ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer mm. Dagen er baseret på praksiserfaringer med virtuelle læringsmiljøer fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Norge - program sendt ud via vores net. MoonEdit: Multiplatform collaborative text editor. - Computeren som redskab I undervisningen - artikel på Videnledelse: Bendix H. W. & A. Harbo: Videnledelse i praksis. læs mere her, bla. Stenn Hildebrandts anmeldelse. Værktøj til at bygge Online eksaminer og tests - Questionmarks - købeprogram site med en del powerpoints om fremtidens mobil læring med PDA er Artikel om at udvikle læringsindhold: med flere links til ressourcer. 6. EVENTUELT Lektorbedømmelser i relation til sundhedsinformatikundervisere (PC) Skal vi blive ved med at bruge Yahoo? Vi skal til at beskæftige os med videnledelse og videnspredning som en del af vores område. 7. NÆSTE MØDE Lektorbedømmelser i relation til sundhedsinformatikundervisere? (PC) Skal vi blive ved med at bruge Yahoo? (KJ) Videnledelse som disciplin hos os? (RK) Resterende datoer i 2005 er følgende: Mandag, den 12/ i Ålborg Mandag, den 05/ Raymond Kolbæk Næste møde Mandag, den 09/ Sted:? 7

8 Antal links i dette referat: 23 Audiovisuelt centrum: Sygehus Viborg s side om sygeplejestudiet: Software til Referencestyring:. Praktiske Procedurer i Sykepleien Rander Sygeplejeskoles bibliotek: Bibliotekets søgeside på Transana: open source værktøj til kvalitativ tekst og mediaanalyse: Express scribe: En professional audio player der kan styres via taster - til brug ved transkription af lydoptagelser. Audacity: dansk udviklet open source lydoptage og redigeringsprogram med mange funktioner, så som skabelse af MP3-filer - Vejledninger til Audacity og Express scribe: Course Genie: forfatterværktøj til indholdsproduktion i LMS'er og Dansk oversigt over de forskellige muligheder der er for at skabe tests i programmet. - ribeamt.dk/underv/fronter/coursegenie/corsegenie/index.htm Træningsprogram for Coursegenie: Konference om e-læring på de videregående uddannelser - strategiske udfordringer i at anvende e-læring på universiteterne, CVU'erne og erhvervsakademier m.fl. FLUID - Foreningen for fleksibel uddannelse i DK: Temadage om LMS er og videregående uddannelser: MoonEdit: Multiplatform collaborative text editor. Online teksteditor der lader mange skrive i det samme dokument på samme tid, men med forskellige farver. Computeren som redskab i undervisningen - artikel Videnledelse: Bendix H. W. & A. Harbo: Videnledelse i praksis. læs mere her, bla. Stenn Hildebrandts anmeldelse. Questionmarks: værktøj til at bygge online eksaminer og tests købeprogram Site med en del powerpoints om fremtidens mobil læring med PDA'er: Artikel om at udvikle læringsindhold: med flere links til ressourcer. 8

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114 4/06-2003 Dagsorden Fremmødte: Niels Ardal Holstebro Raymond Kolbæk Viborg Birgit Mikkelsen Århus Sygeplejeskole

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 09/05 2005 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Århus - Halmstadsgade 2 8200 Århus N Dagsorden.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 09/05 2005 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Århus - Halmstadsgade 2 8200 Århus N Dagsorden. Jysk IT-netværksgruppemøde den 09/05 2005 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Århus - Halmstadsgade 2 8200 Århus N Dagsorden 28/2-2005 Fremmødte: Raymond Kolbæk Viborg Kim Jacobsen Randers Inge Stokbro - Silkeborg

Læs mere

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 07/06 2003 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Holstebro lokale? Dagsorden

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 07/06 2003 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Holstebro lokale? Dagsorden Regionalt IT-netværksgruppemøde den 07/06 2003 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Holstebro lokale? Dagsorden 02/06-2004 Fremmødte: Raymond Kolbæk Viborg Kim Jacobsen Randers Inge Stokbro - Silkeborg Niels

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 12/09 2005 kl. 9-15 REFERAT

Jysk IT-netværksgruppemøde den 12/09 2005 kl. 9-15 REFERAT Jysk IT-netværksgruppemøde den 12/09 2005 kl. 9-15 12/09-2005 Sundheds CVU Aalborg REFERAT Fremmødte: Afbud: Ikke hørt fra: Kim Jacobsen Randers Inge Stokbro Silkeborg Birgit Mikkelsen Århus Niels Ardal

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 05/12 2006 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Vejle Solbakken 8 8800 Viborg REFERAT

Jysk IT-netværksgruppemøde den 05/12 2006 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Vejle Solbakken 8 8800 Viborg REFERAT Jysk IT-netværksgruppemøde den 05/12 2006 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Vejle Solbakken 8 8800 Viborg 5/12-2006 REFERAT Fremmødte: Kim Jacobsen Randers Sygeplejeskole Inge Stokbro - Silkeborg Sygeplejeskole

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 20/09 2003 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Viborg lokale 308/12 Dagsorden

Jysk IT-netværksgruppemøde den 20/09 2003 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Viborg lokale 308/12 Dagsorden Jysk IT-netværksgruppemøde den 20/09 2003 kl. 9-15 på Sygeplejeskolen i Viborg lokale 308/12 Dagsorden 20/09-2004 Fremmødte: Raymond Kolbæk Viborg Kim Jacobsen Randers Inge Stokbro - Silkeborg Niels Ardal

Læs mere

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 19/09 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Referat

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 19/09 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Referat Regionalt IT-netværksgruppemøde den 19/09 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114 19/09-2003 Referat Fremmødte: Raymond Kolbæk Viborg Birgit Mikkelsen Århus Sygeplejeskole Kim Jacobsen Randers

Læs mere

VERSION 1.1. IT på Campus Odense

VERSION 1.1. IT på Campus Odense VERSION 1.1 IT på Campus Odense IT-Afdelingen, 19. oktober 2015 Indhold 1. AV/IT udstyr i teorilokalerne... 3 2. 2 fags møderum/grupperum... 4 3. 3 Forskellige typer arbejdspladser... 4 4. Fotoautomater...

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 05/12 2005 kl. 9-15 REFERAT

Jysk IT-netværksgruppemøde den 05/12 2005 kl. 9-15 REFERAT Jysk IT-netværksgruppemøde den 05/12 2005 kl. 9-15 05/12-2005 Viborg Sygeplejeskole REFERAT Fremmødte: Afbud: Ikke hørt fra: Kim Jacobsen Randers (referent) Inge Stokbro Silkeborg Birgit Mikkelsen Århus

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

1. - ORIENTERING Kirsten Justesen Thisted har fået nyt job, hvorfor hun har meldt sig ud af gruppen. Der er ikke udpeget en ny fra Thisted afdelingen

1. - ORIENTERING Kirsten Justesen Thisted har fået nyt job, hvorfor hun har meldt sig ud af gruppen. Der er ikke udpeget en ny fra Thisted afdelingen Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114 6 juni -2003 Referat Fremmødte: Niels Ardal Holstebro Raymond Kolbæk Viborg Birgit Mikkelsen Århus Sygeplejeskole

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

VERSION 1.4. IT på Campus Odense

VERSION 1.4. IT på Campus Odense VERSION 1.4 IT på Campus Odense IT-Afdelingen, 2. december 2015 Indhold 1. AV/IT udstyr i teorilokrne... 3 2. 2 fags møderum/grupperum... 4 3. 3 Forskellige typer arbejdspladser... 4 4. Fotoautomater...

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 8 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Styregruppe og Brugergruppe

Styregruppe og Brugergruppe Nr. 6, august 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering Tilkøbsfunktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Svarprocent: 66% Viborg: Hold SVS12-NET og SVS14-NET Herværende handleplan er forelagt

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke,

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel.

Læs mere

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv

NSF Teknik. - interaktiv tavle Mindboard. Mindboard - bliv interaktiv - interaktiv tavle Mindboard Ideel løsning hvis projektor allerede er tilstede Mindboard kan leveres i flere forskellige interaktive udgaver: Interaktiv tavle - fast eller til skinne Interaktiv tavle -

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Implementering af e-læringsforløb

Læs mere

konference,, Skive 2007

konference,, Skive 2007 IWB-konference konference,, Skive 2007 Gode råd ved anskaffelse af IWB Ebbe Raun, er@cvumidtvest.dk Programdatateket Center for Undervisningsmidler, CVU Midt-Vest Denne præsentation kan downloades fra

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Pædagogiske og didaktiske problemstillinger ved brug af IKT

Pædagogiske og didaktiske problemstillinger ved brug af IKT Pædagogiske og didaktiske problemstillinger 1 H IKT v a d? H IKT v a d? Pædagogiske og didaktiske problemstillinger ved brug af IKT Nogle overvejelser Raymond Kolbæk, Sygeplejelærer, Cand. Cur. Ph.d. studerende

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S 29-10-2014 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29-10-2014 fra kl. 19.00 21.30. Referent: Mette Sølbeck Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S Pkt. Emne Dokumenter

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Møde i SSKU REFERAT. Torsdag d. 22 december

Møde i SSKU REFERAT. Torsdag d. 22 december REFERAT Møde i SSKU Torsdag d. 22 december 2016 8.30-10.30 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland 2. januar 2017 SSKU december 2016 (002) Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11

Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Mariager Efterskole - Selvevaluering 10/11 Årets selvevaluering er foregået via et elektronisk spørgeskema. Skemaet er blevet gjort tilgængeligt for skolens lærere via et link. Undersøgelsen har ikke været

Læs mere

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister

VEJLEDNING SKOLENS IT. Intro til it på Randers HF & VUC for kursister VEJLEDNING SKOLENS IT Intro til it på Randers HF & VUC for kursister Randers HF & VUC 2013 Information til kursister om: Brug af skolens netværk o Brugernavn og kode o Manglende brugernavn eller adgangskode

Læs mere

E-DIDAKTIK Kursuskatalog

E-DIDAKTIK Kursuskatalog E-DIDAKTIK Kursuskatalog Workshops IKT støttet undervisning Kurserne retter sig mod anvendelsen af IKT i undervisningen og er i tråd med skolens strategi for området. UDBUD AF WORKSHOPS: Google Drive Interaktive

Læs mere

Mere IT i folkeskolen

Mere IT i folkeskolen Mere IT i folkeskolen Om Pædagogisk IT udvikling i skolerne i Syddjurs Kommune 2008-2011 Forord Ved Richard Volander, Formand for udvalget for familie og institutioner Syddjurs Kommune vil i 2008 bruge

Læs mere

Notat. Til: Folkeoplysningsudvalget Kopi til: Fra: Plan og Kultur / bc. Implementering af Conventus i Assens Kommune. Status, tids- og handleplan.

Notat. Til: Folkeoplysningsudvalget Kopi til: Fra: Plan og Kultur / bc. Implementering af Conventus i Assens Kommune. Status, tids- og handleplan. Notat Til: Folkeoplysningsudvalget Kopi til: Fra: Plan og Kultur / bc Implementering af Conventus i Assens Kommune Status, tids- og handleplan. Indhold 121211 Sags id: 11/44263 Kontaktperson: bochr E-mail:

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne Nr. 9 - november 2007 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev LUDUS Sundhed Temadag i regionerne Seminar - Grundlæggende introduktion til LUDUS Sundhed Crystal Reports for LUDUS Sundhed Kommende

Læs mere

SSKU møde REFERAT. Mandag d. 19. september 2016 kl Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

SSKU møde REFERAT. Mandag d. 19. september 2016 kl Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT SSKU møde 19. september 2016 SSKU 19 09 2016 Mandag d. 19. september 2016 kl. 14.00-16.00 Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE

SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE Rapportens overordnede A 1 Indretning Mere optimal og varieret indretning der tilgodeser de behov Bedre indretning af undervisningslokaler

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning Nr. 8 - november 2006 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev 1.14.0 seminar Individbaseret undervisning Aktivitetsopgørelse Officielle koder AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) Nye kommuneoplysninger

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD ver. 10 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2011 ver. 7 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2015 ver. 14 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER Det Humanistiske Fakultet tilbyder flere forskellige værktøjer, hvorved du kan holde online møder med dine kollegaer eller studerende. Du har mulighed for at holde mødet

Læs mere