BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUNDHUGGET. Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Båd på Karrebæk Fjord og ny båd på Tystrup Sø i 2014 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No Løssalg kr. 25,-

2 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formanden skriver Ordinær Generalforsamling Kassereren skriver Indmeldelse & Hjemmeside Myrup P&T & lånegrej til juniorer Fladsåen og Gøgsmosen Even Å, Foreningsbåden Bavelse Adresseændringer Foreningsbådene Tystrup Bådene og trailer & Kontigent Turprogram Tilmelding til ture Tuborgfondet Pointstillingen Personlig rekord Tilskud fra kommunen Største fisk og konkurrenceregler B & U siderne - Junior turprogram Aktive feriedage uge Aktive feriedage uge Turreferater Førtidspensionister, pensionister, efterlønnere Privattur til Norrfors/Mörrum Vedtægter for Sportsfiskerforeningen Fladså Bestyrelsen og ansvarsområder i SFF Kolofon: Redaktør: Ca. oplag: Søren Hansen 450 stk. 2

3 Formandens ord SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Formanden skriver Så nærmer vinteren sig og dagene er blevet meget korte. Fiskemulighederne er reduceret og arbejder man, så bliver det vel kun i weekenderne, der er mulighed for at fiske. For mig selv, kniber det stadig med at sætte tid af til at fiske. Mange opgaver med husvedligeholdelse tager det meste af min fritid, og så bliver det pludselig et spørgsmål om prioritering, så fiskeri har desværre lange udsigter for mit vedkommende. Heldigvis har andre tid til at fiske, og bruge de faciliteter som man får adgang til via sit medlemsskab af foreningen. Følger man lidt med på hjemmesiden, så kan man se at der bliver gjort nogle rigtige fine fangster og der er godt gang i turene. Båden på trailer og på bådene på Søerne bliver flittigt brugt, og især på Søerne bliver der taget rigtige mange store fisk, hvilket man kan aflæse af fangstrapporterne offentliggjort på pointstillingen. Foreningen fortsætter sin succesfulde fremgang, og vi har således i år sat ny rekord for antal medlemmer nemlig 280. Det er vi i bestyrelsen rigtig glade for, da det betyder at vi jo gør noget af det rigtige. Men det bliver ikke en sovepude, vi ønsker at der skal ske endnu mere, og vi skal have endnu flere faciliteter. Vi har derfor valgt at udvide med en båd mere på Søerne, og hvis alt går vel med tilladelser osv., så burde den kunne være klar i foråret Vi har tillige besluttet at lægge en båd med motor i Karrebæk fjord, og er på udkig efter et godt sted den kan ligge. Vi regner med at kunne præsentere dette i det tidlige forår, så hold øje på hjemmesiden. Vi er stadig på jagt efter et nyt fiskevand, men det er næsten umuligt at komme i nærheden af noget, som kan ligge indenfor de økonomiske rammer vi har, men vi er altid interesseret i at høre om der er nogen der kender en som kender en. og en dag skal det nok lykkedes at finde et nyt fiskevand. Som det fremgår på turprogrammet 2014, så bliver det igen et bredspektret turprogram, hvor der tænkt på mange forskellige former for fiskeri, så der skulle gerne være noget for enhver smag. Bemærk at vi nu også har fluefiske ture på programmet, og her skal man være hurtig ved tilmelding, idet der kun er få pladser. Hvis interessen stiger for dette område, vil vi naturligvis arrangere flere ture. Vi har i bestyrelsen diskuteret om hvordan vi kan få flere til at møde op til generalforsamlingen, og vi har derfor lavet lidt om på traditionen, og vil derfor tilbyde spisning i forbindelse med generalforsamlingen, og fokusere på, at det skal blive en hyggelig aften, og ikke bare en generalforsamling der skal afvikles hurtigt muligt. Med fiskehilsen Henning Andersen Formand for Sportsfiskeriforeningen Fladså 3

4 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Generalforsamling Ordinær Generalforsamling 2014 Efter generalforsam lingen vil der være Den 26.2 Kl 18:30 Everdrup samlinghus Everdrupvej 20, 4733 Tappernøje præmieoverrækkelse og serveret gule ærter og 1 øl/ sodavand pr. medlem. For at kunne deltage i spisningen skal der ske en tilmelding senest den til formanden Henning Andersen på mail: eller sms eller telefon på Dagsorden Generalforsamling Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab Behandling af indkomne forslag Vedtægtsændringer Valg af bestyrelse Valg af juniorrepræsentanter Valg af 2 revisorer Eventuelt På valg til bestyrelse, John Enggaard Kinnerup og Henning Andersen Kun medlemmer der har betalt kontingent og ikke har udestående med foreningen kan deltage. Medlemskort eller anden dokumentation for betalt kontingent, skal kunne fremvises på forlangende. Generelle forslag til foreningen, samt ændringer til vedtægterne skal være skriftlige, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer der ikke møder op til præmieoverrækkelsen, kan afhente dem hos Carsten i Jan & Bo's Lystfiskeshop senest 14 dage efter generalforsamlingen. Uafhentede præmier returnere til leverandøren. 1 Medbring medlemskortet. Kassereren skriver... Kassereren sidder her ved udgangen af endnu et succesrigt år for foreningen og kigger på regnskabet som i år vil vise et overskud på mellem kr selvom der desværre er en del ture som har givet underskud, der er også givet tilskud til flere ture end vi plejer, men i år har der ikke været de store investeringer i både eller nyt fiskevand. Vi er pt. 280 medlemmer/husstande i foreningen, heraf er der 44 direkte juniormedlemmer, der er 172 juniores i 4 alt, så målet for 2013 er mere end opnået da bestyrelsen havde satset på at fastholde 250 medlemmer/husstande. Sammen med det nye blad er der vedlagt et girokort som I, der ikke allerede har betalt for 2014 bedes benytte til indbetalingen af kontingentet. Med fiskehilsen Kassereren

5 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indmeldelse Hvis du ønsker at blive medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, har du følgende muligheder for at indbetale kontingent: 1) Hvis du har Netbank, kan du overføre dit kontingent til vores konto i Danske Bank med registreringsnr og konto nr Det vil sige, du skal indtaste Skrive dit navn i feltet Meddelelse til beløbsmodtager. 2) Du kan også benytte vores girokonto med nr og indbetale på posthuset. 3) Du kan indbetale kontant til Carsten Nielsen i Jan og Bo s Lystfiskershop i Næstved. 4) Ringe til kassereren Søren Hansen, Kløvervænget 60, 4690 Haslev, tlf eller sende en til kassereren dk med navn, adresse og tlf.. Du vil så få tilsendt girokort. Kvitteringen fra Netbanken, girokortet eller kvitteringen fra Carsten er så dit medlemskort. Som nyt medlem, er det vigtigt, at vi har dit navn, adresse og fødselsdato (kun hvis du er under 25), samt evt. og telefonnummer. Hvis du ønsker et husstandskontingent, skal du tillige opgive navn, adresse og fødselsdato på samtlige i husstanden, der ønsker at være medlem. Husstand(samme adresse) gælder for samlever, dennes børn og egne børn. Indskud opkræves ikke længere. Kontingent for 2014: Senior 300,- Junior(under 18 år) 260,- Husstand 400,- Bestyrelsen Hjemmeside Du kan som medlem registrere dig på hjemmesiden, og tilmelde dig nyhedsbrev. Vi håber alle medlemmer vil tilmelde sig, det er meget nemt. Du kan også uploade dine fangstbilleder i forskellige kategorier, uploade videoklip (også i HD) indtaste din fangstrapport, forum, følge med i hvordan vejret bliver i dag, juniormedlemmer kan tilmelde sig turen direkte på siden. Eller udprinte facilitetsfolder og kort. Vi har også fået opdateret vores faciliteter, flere opdateringer følger. Hvis du har lavet en klubrekord, vil vi automatisk registrere fisken under klubrekorder. Indtast din fangstrapport, og vi vil registrere din fisk til konkurrencerne. Hjemmesiden vil blive opdateret hele tiden, så husk at holde øje med den hver dag. Vi ser frem til at denne nye facilitet bliver benyttet flittigt, nu hvor vi har en af landets flotteste og mest dynamiske sportsfisker hjemmeside. Husk du SKAL være registreret på siden for at benytte disse funktioner. Klik ind på og se den flotte hjemmeside!! Bestyrelsen 5

6 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Lånegrej til juniorer Sportsfiskerforeningen Fladså har 5 sæt fiskestænger med hjul. Disse fem sæt kan juniorerne kvit og frit låne, når vi skal på tur. Man skal blot informere turlederen, når man tilmelder sig en tur, at man godt vil låne grejet, så ordner turlederen resten. Grejet består af stænger, hjul, pirke, line, hægter og meget mere. Bestyrelsen Fladsåen Der må fiskes fra Fladså Bro, højre side, over jernbanebroen, forbi styrten til bækken. Fladså Bro, venstre side, til skellet ved Kirkeskov. Fladså Bro, højre side til jernbanebroen. Fladså Bro, højre side til skellet efter det store sving. Ved golfbanens grund til skellet op til Jørgensminde jord, og på Sønderbygaard jord fra golfbanen til Snesere Å. Snesere Å fra Fladsåen til Cementbroen på Sønderbygaard jord. Fra landevejen ved Mogenstrup Kro igennem Kirkeskoven til skellet ved Fladsågaarden s arealer. Fiskearter: Aborre, Ål, Bækørred, Havørred, Regnbueørred, Gedde, Skalle Gøgsmosen Foreningens juniorer har adgang til at fiske i de 3 små moser kaldet Gøgsmosen beliggende i Rønnede. Juniorerne må gerne have en senior med som også gerne må fiske. Begge skal være medlemmer af foreningen. Generelle fredningstider og mindstemål skal overholdes. Gedden er fredet i april og mindstemålet er 40 cm. Mindstemål for Ål er 45 cm. Det er ikke tilladt at fiske med levende agn. Moserne indeholder Aborre, Brasen, Karusse, Løje, Ål, Gedde, Skalle, Suder, Grundling. Alle fangster der ikke genudsættes, skal fjernes fra området, ligesom alt affald skal også fjernes. Vis hensyn, når i fisker området er et rekreativt område, som mange af kommunens beboere benytter. Når der parkeres, vises hensyn til beboerne på vejene ned til moserne. 6

7 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Even Å I bunden af Præstø Fjord, lige før Præstø Overdrev. På landevejen mellem Gl. Tappernøje og Præstø. Der må fiskes fra vejbroen på nordsiden (højre side) af åen indtil Hulebækken. Hulebækken krydser vejen og ind i Even Å hvor det gamle jernbanespor på Broskovvej rammer vejen. Du kan parkere ved rastepladsen i svinget på landevejen mod Præstø. Foreningsbåden Bavelse Båd på Tystrup-Bavelse søerne Du kan også køre ad Broskovvej lige inden man kommer til rastepladsen, følge vejen til man kommer til det gamle jernbanespor, her slutter fiskeriet hvor åen drejer skarpt mod Even sø. Man kan parkere sin bil i vejkanten ved jernbanesporet og gå igennem skovkanten ind til åen. Der må fiskes fra vejens side, og man må fiske på det stykke man kan se med det blotte øje når man kommer derned. Se efter vandstands måleren i åen ved det gamle jernbanespor, det bemærkes at der står ørreder deromkring. Fisketips: I marts og april er der opgange af store skaller og aborre. Fiskearter: Skalle, Aborre, Rimte, Ål, Ørred, dog hovedsalig Skalle og Aborre. Sportsfiskerforeningen Fladså købte i 2012, 2 Rudkøbing joller med dam. Den ene båd er beliggende i Bavelse sø ved Bavelse Gods. Båden er udstyret med årer, anker, redningsveste og stangholdere m.m. Båden er særdeles søstærk og meget let at ro. Man kan max. bestille den for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den stand, den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 16 år. Det er gratis at låne båden. Man er erstatningspligtig, når man låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. skal det erstattes af medlemmet. Som lejer af båden er du ansvarlig for sikkerhed til søs. Derfor: Bær redningsvest. strengt forbudt at parkere her. Der vanker en kæmpe skideballe og udmeldelse af Sportsfiskerforeningen Fladså, hvis man bliver grebet her i. Du skal derfor køre tilbage og parkere oppe ved kirken. Her skal du parkere sådan, at godsets maskiner kan komme til. Respekter disse regler. Du følger nu grusvejen langs søen. Du kommer efter kort tid til en lille åbning (før det gule hus) til søen. Her står foreningens kasse med årer, redningsveste m.m. og båden ligger for svaj her. God fisketur. (ved fejl eller mangler kontakt da straks båd tilsynsmanden) Bestil: Kontakt John Enggaard, tlf , se under adresseliste Kørselsvejledning: Man kører på Sorøvej og drejer af mod Bavelse kirke. Vejen hedder Skovridervej. Man kører til godset. Her er der en lille grusvej (der er et skilt, hvor der står: Uvedkommende færdsel forbudt og der går tit nogle heste og græsser) langs en lille skov. Ved hesteskuret kan man læsse grejet af. Det er Bestyrelsen 7

8 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Adresseændringer Det skal meddeles mig, hvis I skulle skifte adresse. Der har været gamle medlemmer, som ikke har fået girokort eller medlemsblad grundet flytning. Derfor opfordres I til at informere mig ved ny adresse. Med fiske hilsen Søren Hansen Kasserer Foreningsbådene Tystrup stand, den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 16 år. Det er gratis at låne båden. Man er erstatningspligtig, når man låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. skal det erstattes af medlemmet. Som lejer af båden er du ansvarlig for sikkerhed til søs. Derfor: Bær redningsvest. søen af en lille jordvej. Ad denne vej køre man meter forbi en lejreplads. Efter kort tid kan man se foreningsbådene, som ligger for sveg her. Her er der en kasse hvor grejet til båden ligger. (ved fejl eller mangler kontakt da straks båd tilsynsmanden). Knæk og bræk Bestyrelsen Sportsforeningen Faldså har 2 både beliggende i Tystrup sø ved Flodvig. Den ene er den nye Rudkøbing jolle, magen til den der også er beliggende i Bavelse sø. Den anden er en Reersø jolle. Begge både er særdeles søstærke og meget lette at ro. Bådene er udstyret med årer, anker, redningsveste og stangholdere m.m. Man kan max. bestille en båd for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den Kørselsvejledning til Tystrup båden Fra Næstved køres mod Sorø (239). Efter km drejes til venstre af Næsbyvej mod Næsby. Efter små 2 km drejes af mod Næsbyholm(gods). Her køres der af skovriddervej(grusvej). En strækning på små 3 km. Når man kan se søen, skal man dreje til venstre mod Båden bestilles hos John Enggaard, tlf

9 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Foreningsbåden på trailer Linder 400 Sportsman inkl. Trailer Sportsfiskerforeningen Fladså har valgt en Linder 400 Sportsman aluminiumsbåd påmonteret en 9.9 hk 4-takt motor. Det er foreningens håb, at båden vil komme mange gange på havet. Den er nemlig nem, at ha med at gøre, da den ikke vejer så meget. Den er derfor velegnet til fjordfiskeri og fiskeri på søer, hvor det er tilladt at sætte båd i. Hvad med geddefiskeri i Stege Nor eller geddefiskeri på Maribo søerne. Hvad med at udforske fiskeriet på Karrebæk fjord. Her tænkes på fiskeriet efter de store brakvandsaborrer. Hvert år fanger garnfiskerne jo flere fisk over 2 kg i deres mange garn og masser af havørreder. Præstø fjord er også en mulighed. Bestyrelsen har hørt om en kæmpe aborre tæt på de 3 kg. Om foråret er havørredfiskeriet også fint her. Ja! Mulighederne er mange, så fat telefonen og ring til John Enggaard, tlf Han står klar til at leje den ud. For at få trailer bådene brugt mere, har vi som noget nyt i år, valgt købe årskort til slæbesteder i Vordingborg kommune således, at man frit kan benytte slæbestedet i f.eks. Stege nor. Foreningen har ligeledes en 14 fods jolle med en 6 HK 4-taks påhængsmotor liggende på en trailer. Båden er udstyret med 3 redningsveste, anker, årer m.m.. Man kan kun bestille den for 2 dage ad gangen. Båden skal afleveres i den stand den blev lånt i. Man skal være medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså og skal være fyldt 18 år for at låne båden. Det koster kr. 150,00 om dagen, at låne båden, som betales inden man låner båden. Man er erstatningspligtig, når man låner båden. Mister man et anker, en redningsvest, en åre m.m. Kontingenter skal det erstattes af medlemmet. Går motoren i stykker og skal repareres, betaler medlemmet ligeledes. Skyldes fejlen slitage eller andet mekanisk, vil bestyrelsen i samråd med bådmekanikeren vurdere, hvem der skal betale. Kører man gal med båd og trailer, er man ligeledes erstatningspligtig. Lad jer ikke afskrække af regler og erstatningspligter for trailerbådene. Reglerne er ikke anderledes end for vores både på Tystrup/Bavelse søerne. Normalt er det bilforsikringen der dækker ved uheld med påhængskøretøj. Bestil: Kontakt John Enggaard, tlf , se under adresseliste. Kontingenter gældende fra 1. januar 2014 til 31. december Senior Junior (under 18 år) Husstand (familie) 300,00 kr. 260,00 kr. 400,00 kr. Din kontingent indbetaling er med til at foreningen kan have det høje aktivitetsniveau som vi har, og stadig ønsker at forbedre. Kort sagt er din indbetaling livskernen i Sportsfiskerforeingen Fladså. Uden din indbetaling, ingen forening. Bestyrelsen 9

10 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Turprogram 2014 Sportsfiskerforenigen Fladså Turprogram 2014 Dag Dato Sted Turleder lørdag Torsketur Øresund med Sværd Kenneth E. Nielsen søndag Kysttur til Sverige søndag Torsketur Øresund med Sværd Kenneth E. Nielsen søndag Kysttur til? Thomas Møller lørdag Torsketur Øresund med Sværd Kenneth E. Nielsen søndag geddetur til Stege Nor søndag Kysttur til Sverige tirsdag/onsdag 1. eller Havørredtur til Mørrum Kenneth E. Nielsen søndag kysttur til Møn/Stevns Søren Hansen fredag Havørredtur til Mørrum Kenneth E. Nielsen torsdag Størtur til Hove, Poppelsøen eller Kenneth E. Nielsen søndag Put & Take Simons Put & Take søndag Fluefisketur til Fredensborg Ørredstrøm Kenneth E. Nielsen søndag kysttur til? Thomas Møller onsdagtorsdag Det Gule Rev med Bodil fredagsøndag Fluefisketur til Ekdala, Sverige Kenneth E. Nielsen lørdag Åletur foreløbige ture for resten af 2014, der kan ske ændringer, men herom i det næste blad åletur Det Gule Rev med Bonito Søren Hansen kysttur til? Thomas Møller uge 27 aktive feriedage torsketur Øresund Bent Hasselberg uge 32 aktive feriedage Det Gule Rev med Yellow Reef Fladfisketur med Svend fra Onsevig Bent Hasselberg Åletur Thomas Møller Pighvartur på Øresund Kenneth E. Nielsen Sildetur på Øresund med Jaws Søren Hansen fladfisketur med Hanne fra Onsevig Bent Hasselberg Laksetur til Lagan Per Sørensen/ Søren Hansen Det Gule Rev med Seahawk Fladfisketur med Svend fra Onsevig Søren Hansen Laksetur til Lagan Per Sørensen/ Søren Hansen Klubmesterskab Put & Take geddetur til Stege Nor Fladfisketur fra Onsevig med Hanne Bent Hasselberg Put & Take Simons Put & Take Kenneth E. Nielsen Bymatch i havfiskeri Bymatch i Put & Take geddetur til Stege Nor John E. Kinnerup 10

11 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Buletur med Sværd Lørdag d. 11. januar 2014 fra Vi har 6 pladser. Pris 250 kr. + kørsel Så er det nu, vi skal ud have vinterens første måler fra Øresund på dæk! Det bliver sikkert blæsende og bidende koldt med luften fuld af skumsprøjt, men varmen får du, når adrenalinen sætter ind og du sender den tunge 500 gr. pirk til bunden i det sekund, skipper ringer på klokken og du giver de første pirkeslag 10 pirkeslag senere er vi drevet over bulen og endnu kamp for at finde en ny begynder. Der vil være mange småbåde på vandet i weekenderne, så vi vil flokkes som fluer om en l omkring bulerne. Men det er charmen og udfordringen ved dette fiskeri. Er du mere til stille sejlads, en lun pølse med en håndbajer til og en snak henover rælingen med sidemanden, så er det IKKE denne tur du skal melde dig til! Det her er havfiskeri i højeste potens, hvor du konstant skal være oppe på dupperne og klar til at løsne tommelfingerens greb på spolen, så snart du hører klokken, selvom skibet er stadigvæk sejler fremad for fuld skrue Tilmelding til Kenneth E. Nielsen på Sidste tilmelding søndag d. 5. januar. Vi arrangerer fælleskørsel fra motorvejsparkeringen i Rønnede. Kysttur til Sydsverige Vi prøver noget nyt søndag d. 26. januar. Det bliver en endags tur efter havørred til syd Sverige. Mig bekendt er det den første tur i foreningens historie, og det bliver ikke den sidste, da vi laver en til i marts. Der vil være afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop kl og vi fisker til det bliver mørkt, eller til vi har fået nok. Prisen for turen er lig udgifter til benzin og bropenge. Vil tro det kan gøres for under kr. 300,- pr. mand. Jeg vil forsøge at indhente lidt data inden turen fra dem jeg kender, som har været derovre med et fint fangstresultat. Der er tilmelding og yderligere information til mig på tlf Vi ses ude ved vandet. Buletur med Sværd Søndag d. 9. februar 2014 fra Vi har 9 pladser. Pris 250 kr.+ kørsel Fik du ikke måleren i januar, så har du chancen nu! Bulerne har typisk samlet sig lidt mere, men vejret kan til gengæld være værre. Men intet slår en frostklar og stille dag på Øresund, hvis vejret arter sig. Tilmelding til Kenneth E. Nielsen på Sidste tilmelding søndag d. 2. februar. Vi arrangerer fælleskørsel fra motorvejsparkeringen i Rønnede. Buletur med Sværd Lørdag d. 9. marts 2014 fra Vi har 9 pladser. Pris 250 kr. + kørsel Så er det sidste chance! Marts er ofte undervurderet angående bulefiskeriet, de fleste tænker: Er der ikke sne, is og kulde, så er der ikke buletorsk. INTET kunne være mere forkert, jeg har haft nogle af mine bedste buleture i marts måned. Men det er naturligvis ingen garanti!!! Tilmelding til Kenneth E. Nielsen på Sidste tilmelding søndag d. 2. marts. Vi arrangerer fælleskørsel fra motorvejsparkeringen i Rønnede. Tur til Stege Nor Vi har efterhånden arrangeret en del ture hertil og med svigtende opbakning. Det er ellers synd, da geddefiskeriet er helt fint både fra land og båd. Vi lader os dog ikke slå ud og arrangere derfor endnu en tur dertil søndag d. 16. marts. På denne tur vil der blive fisket fra båd. Har vi ingen både til rådighed vil vi forsøge os fra kysten/havnen. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop og vi forventer at være tilbage igen kl. ca Prisen for turen vil være lig med benzinen til biler og både. Tilmelding til mig senest 11. marts på tlf Har du spørgsmål til fiskeri og grej, skal du bare ringe, så vil jeg forsøge at hjælpe på bedste vis. Vi ses ude ved vandet. 11

12 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Kysttur til Sverige Den anden tur til Sverige er lagt d. 30. marts. På denne årstid vil der være lidt flere fisk at fange. Til gengæld skal vi nok forvente, at flere af dem vil være farvede, og derfor skal genudsættes. Der vil være afgang kl og vi forventer at fiske til det bliver mørkt eller når vi har fået nok. Vi vil dog være hjemme igen senest kl Tilmelding til mig senest d. 26. marts. Vi ses ude ved vandet. Havørred/lakse/hybridtur til Mörrum i premieredagene Tirsdag d. 1 eller onsdag d. 2 april. Pris SEK for ET dagskort + bro og kørsel Vi har alle de pladser der kan være i bilerne og fiskekortet køber vi hjemmefra selv, så vi er sikker på at have en plads, når vi kører derop. Vi sætter datoen i fællesskab. Dagskortet giver ret til ÉN fisk. Har du aldrig været i Mörrum og nyde den storslåede natur, fået en Korv med mos och räksallad på den lokale grillbar, så har du chancen nu! Stå og nyd de hurtige stryg, affisk stenene og de andre stampladser i din pool eller prøv den ved siden af. Se laksene springe lige ude foran Kungsfossen, restauranten, mens du nyder din mad, ja, jeg kunne blive ved Er elven isfri, er der åbnet op for fiskeriet allerede de sidste dage i marts, men disse dage er næsten umulige at få fat i, da tildelingen af fiskekort sker vi a lodtrækning. Endvidere er prisen HØJ... Derfor forsøger vi os enten den 1. eller 2. april, når vi kender vejrsituationen nærmere. Disse dage er de absolut næstbedste dage deroppe, hvorfor prisen er derefter. Der er kun et begrænset antal pladser og der vil ske pladsskifte midt på dagen, således at vi først fisker i pool 1-16 og derefter i pool eller omvendt. Der er ca. 3 timers kørsel til Mörrum fra Sydsjælland og grejet er enten din store 2-hånds fluestang eller en kraftig spinnestang. Ring til mig, hvis du er i tvivl. Vi kører tidligt om morgenen, så vi er der i god tid, til at sikre os en god plads. Ring også til mig, for at få den eksakte dato. Måske vi allerede fastlægger den, når vi kan købe fiskekort og se prisen på disse d. 15. januar Tilmelding til Kenneth E. Nielsen på Sidste tilmelding søndag d. 23. marts. Vi arrangerer fælleskørsel fra motorvejsparkeringen i Rønnede. Kysttur efter havørred Det er nu, de skal fanges. Vandet er nu så tilpas varmt, at ørrederne kaster sig over hvad som helst, som bliver præsenteret for dem. Så mød op søndag d. 13. april til forårets anden kysttur, som går til Stevns eller Møn efter havørred. Vinden kan dog spille ind, så måske kører vi til en helt anden destination. Men fiskes det skal der. Der bliver afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Hjemkomst er, når vi har fået nok. Prisen er lig udgifter til benzin. Tilmelding til undertegnede på tlf senest d. 09. april. Vel mødt! Søren Hansen Stør tur til Hove, Poppelsøen eller Torsdag d. 17. april Vi har alle de pladser, der er i bilerne og prisen er ca. 200 kr. + kørsel Det er aldrig forsøgt før i foreningsregi og jeg har aldrig prøvet det før! Men hvem drømmer ikke om at fange en stør og lave en klubrekord. Vi kører tidligt af sted mod den valgte sø, som jeg melder ud senere. Jeg vil forsøge at researche mig frem til, hvilken sø der fisker bedst på det tidspunkt. Grejet, det er jeg sikker på at Carsten kan sælge os, det er noget med nogle cirkelkroge, noget velduftende agn og en god, kraftig langt kastende spinnestang, som kan håndtere en ilter stør Tilmelding til Kenneth E. Nielsen på Sidste tilmelding søndag d. 6. april. Vi arrangerer fælleskørsel fra motorvejsparkeringen i Rønnede. 12

13 Turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Put & Take tur Årets første put & take tur er lagt d. 27. april. Vi køre op til Simons Put & Take ved Gundsømagle. Vi fisker så i 5 timer. Søen er temmelig stor og der bliver udsat masser af store fisk hver uge. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop og vi forventer at være tilbage igen ca. kl Tilmelding til mig på tlf inden d. 22. april. Prisen for turen vil være kr. 150,- + kørsel. Har du spørgsmål til fiskegrejet ringer du blot til mig på tlf Vi ses! Fluefisketur til Fredensborg Søndag d. 4 maj Vi har 12 pladser, hele strømmen. Pris 275 kr. + kørsel. Skal du forsøge at svinge fluestangen for første gang, skal du have finpudset stilen eller afprøve den nye stang inden turen går til Ekdala i Sydsverige om 12 dage, så er det nu, du skal slå til. Vi fisker fra 7-12 og ser om vi ikke kan overliste nogle af de sky ørreder i strømvandet. Naturen er smuk og forhåbentlig bliver det en lun maj morgen, vi kommer til at opleve i Fredensborg. Er du heldig/dygtig, får du også din første gedde på fluekæppen deroppe Tilmelding til Kenneth E. Nielsen på Sidste tilmelding søndag d. 20. april. Vi arrangerer fælleskørsel fra motorvejsparkeringen i Rønnede. Tur til Stege Nor Vi har efterhånden arrangeret en del ture hertil og med svigtende opbakning. Det er ellers synd, da geddefiskeriet er helt fint både fra land og båd. Vi lader os dog ikke slå ud og arrangere derfor endnu en tur dertil søndag d. 16. marts. På denne tur vil der blive fisket fra båd. Har vi ingen både til rådighed vil vi forsøge os fra kysten/havnen. Der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop og vi forventer at være tilbage igen kl. ca Prisen for turen vil være lig med benzinen til biler og både. Tilmelding til mig senest 11. marts på tlf Har du spørgsmål til fiskeri og grej, skal du bare ringe, så vil jeg forsøge at hjælpe på bedste vis. Vi ses ude ved vandet. Fluefisketur til Ekdala i Sverige Fredag d. 16 til søndag d. 18. maj, Vi har hele området, 12 pladser. Pris kr., herudover kr. for mad, kørsel, præmier og bro. Drikkevarer står du selv for. Betaling af hele turens pris, er lig med tilmelding. Betaling skal ske til kasseren senest mandag 10. marts. Mad og kørsel afregnes senere/efterfølgende. Skal du bare på én fiskerejse i dette år, så der det denne! Vi skal kæmpe med stærke regnbueørreder i 3-5 kg s klassen i strømvandet på vores fluestænger, nyde den mageløse natur, spise mandemad lørdag aften, få veltilberedt morgrenmad og frokost lørdag og søndag, lytte til egne og andres fiske/røverhistorier om aftenen, mens vi nyder en øl og fordøjer dagens indtryk. Kort sagt: Vi skal hygge os og fiske! Kysttur efter hornfisk Nu er hornfisken kommet og den går derude og venter på os. Vi mødes søndag, den 11. maj 2014 ved Jan & Bo s Lystfiskershop, Næstved kl Vi ser på hvordan vinden er og kører efter forholdene. Tilmelding til Thomas Møller på tlf efter kl eller send en sms. Vi ses. Thomas Møller 13

14 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turprogram Ekdala er et helt jomfrueligt strømvand, der netop er etableret i her i slutningen af Det hører ind under Norrfors, men ligger blot 2 timers kørsel fra Sydsjælland. Vi må fiske fra fredag kl til søndag kl , så vi kører fra Sydsjælland først på eftermiddagen fredag og spiser sen frokost/tidlig aftensmad i Sverige, så vi er klar til at streame fluerne i vandet, så snart vi har indlogeret os i hytten. Herefter står de forskellige hold for madlavning og oprydning efter denne, således at alle tager deres tørn og alle ved, hvornår der forventes noget af dem. Åletur Traditionen tro byder årets turprogram også på nogle åleture. Den første skal du tilmelde dig inden d. 26. maj, hvis du vil med. Selve turen finder sted lørdag d. 31. maj og der vil være afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi forventer at fiske til kl eller senere hvis ålene er i bidehumør. Turen går til vores foreningsvand Susåen ved Herlufsholm. Turen er gratis og du skal ringe til mig på tlf Vi ses ude ved vandet. Der bliver selvfølgelig fanget fisk over hele dagen, således at vi får uddelt de indkøbte præmier, mens vi mødes og drikker en kop kaffe, spiser et stykke kage, evaluerer de sidste timers fiskeri og nu har muligheden for at tage den plads, der var optaget tidligere på dagen. Tilmelding til Kenneth E. Nielsen på Sidste tilmelding mandag d. 10. marts. Vi arrangerer fælleskørsel fra motorvejsparkeringen i Rønnede. Tilmelding til ture Når man tilmelder sig ture i Sportsfiskerforeningen Fladså, er der bindende tilmelding. Et eksempel. Man tilmelder sig en fladfisketur i Langelandsbæltet med skibet Hanne. Man finder så senere ud af, at man ikke kan denne dag og ringer til turlederen for at melde afbud. Det kan man også godt gøre. Men! Man hæfter som medlem for turen. Den eneste grund til, at man ikke skal betale er, hvis der står et medlem på venteliste, som gerne vil med. Du skal altså betale for turen. Det uanset, om du dagen før brækker et ben eller opdager, at du skal til fest på den dag, hvor turen afholdes. Du hæfter uanset hvad for turen. Bestyrelsen 14

15 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Tuborgfondet Sportsfiskerforeningen Fladså havde i februar måned sendt ansøgning af sted til Tuborgfondet om økonomisk støtte til indkøb af fiskehjul og annoncering i lokalpressen. Vi havde planlagt en kampagne i foråret, hvor vi ville forsøge at hverve nye juniormedlemmer til foreningen. Vi ville tilbyde nye junior medlemmer at komme ind i foreningen og så samtidig tilbyde dem et fiskehjul gratis. Tuborgfondet bevilgede Sportsfiskerforeningen Fladså kr ,- til annoncering og indkøb af fiskehjul. I uge 18 havde vi så annoncen(se annoncen andetsteds her i Bundhugget ) i Næstved-Bladet. Det var en stor succes, som ud over nye juniormedlemmer også gav en del nye seniorers. Alt i alt en stor succes. I skrivende stund har vi aldrig været så mange medlemmer, som vi er nu. Sportsfiskerforeningen Fladså vil gerne rette en stor tak til Tuborgfondet for Deres opbakning til projektet. Tusind tak for det. Bestyrelsen 15

16 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Pointstillingen Største fisk og Pointstillingen Stillingen i pointkonkurrencen Opdateret den Største fisk Art Navn Fangstdato Fangststed Vægt Point Aborre Suså Ål Per Sørensen Suså Brasen Suså Gedde Jan Pommergaard foreningsstykke Havørred Finn Jensen Klinteby Hornfisk Jacob Andersen Østersøen Ising Per Sørensen Storebælt Karpe foreningsstykke Laks Per Sørensen Østersøen Regnbueørred Finn Jensen Myrup P&T Rimte Suså Sandart Finn Jensen Bavelse Sø Skalle Suså Skrubbe Mikkel Nielsen Langelandsbæltet Suder Suså Torsk Øresund Senior ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså orm Aborre Suså orm Aborre Suså orm Aborre Suså orm Aborre Suså Levende skalle Brasen Suså orm Brasen Suså orm Brasen Suså orm Brasen Suså orm Brasen Suså orm Hornfisk Klinteby Blink Karpe foreningsstykke orm Karpe Suså orm Karpe Foreningstur brød Karpe Suså orm Laks Østersøen Blink Regnbueørred Myrup P&T Power Bait Regnbueørred Myrup P&T Power Bait Regnbueørred Myrup P&T Power Bait Rimte Suså brød Rimte foreningsstykke brød

17 Pointstillingen SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Rimte Suså orm Rimte foreningsstykke brød Rimte Suså brød Skalle Suså orm Skalle Suså orm Skalle Suså orm Skalle Suså orm Skalle Suså orm Suder Suså orm Torsk Øresund Pirk Torsk Øresund Pirk Torsk Det gule rev Ophæmger Torsk Øresund Pirk Torsk Øresund Pirk Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Total point 559 Jan Pommergaard ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Brasen Suså majs Brasen Suså majs Brasen Suså majs Brasen Suså majs Brasen Suså majs Gedde foreningsstykke Levende skalle Gedde foreningsstykke Levende skalle Rimte foreningsstykke orm Rimte foreningsstykke orm Rimte foreningsstykke orm Rimte foreningsstykke orm Rimte foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Total point 276 Finn Jensen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Tystrup sø Spinner Gedde Tystrup sø Spinner Gedde Bavelse Sø Spinner Gedde Bavelse Sø Spinner Havørred Klinteby Blink Havørred Klinteby Blink Hornfisk Agersøsund Blink Hornfisk Agersøsund Blink

18 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Pointstillingen Finn Jensen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Hornfisk Agersøsund Blink Hornfisk Agersøsund Blink Hornfisk Agersøsund Blink Regnbueørred Myrup P&T Spinner Regnbueørred Fanø fiskesø flue Regnbueørred Harasjømåla Spinner Regnbueørred Harasjømåla Spinner Regnbueørred Agersøsund Blink Sandart Bavelse Sø Spinner Sandart Tystrup sø Wobler Sandart Tystrup sø Jig Sandart Bavelse Sø Spinner Ål Harasjømåla orm Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Total point 192 Erik Agerbo Bøgelund ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Ål foreningsstykke orm Total point 43 Steen Svare Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Gedde Tystrup sø Wobler Gedde Tystrup sø Blink Gedde Tystrup sø Spinner Gedde Tystrup sø Wobler Gedde Tystrup sø Spinner Total point 29 Jens Rasmussen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Gedde Bavelse Sø Levende skalle Total point 20 Torben Kristensen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Gedde Tystrup sø Wobler Total point 16 Michael Skovgaard Romer ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Gedde Tystrup sø Wobler Total point 7 18

19 Pointstillingen SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Allan Svare Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Tystrup sø Blink Total point 3 Jimmi Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Kanalen Suså orm Aborre Kanalen Suså orm Total point 3 Junior Jacob Andersen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Præstø Fjord Spinner Aborre Præstø Fjord Spinner Aborre Præstø Fjord orm Aborre Præstø Fjord Spinner Hornfisk Østersøen Blink Hornfisk Stevns Blink Hornfisk Stevns Blink Hornfisk Østersøen Blink Hornfisk Stevns Blink Ising Storebælt Børsteorm Ising Storebælt Børsteorm Karpe Foreningstur brød Karpe Foreningstur brød Karpe Foreningstur majs Karpe Foreningstur brød Laks Østersøen Blink Regnbueørred Harasjømåla Spinner Regnbueørred Harasjømåla Spinner Regnbueørred Harasjømåla Spinner Rimte Præstø Fjord orm Skrubbe Storebælt Børsteorm Skrubbe Storebælt Børsteorm Skrubbe Storebælt Børsteorm Skrubbe Storebælt Børsteorm Skrubbe Storebælt Børsteorm Skalle Præstø Fjord majs Skalle Præstø Fjord orm Skalle Præstø Fjord majs Torsk Stevns Blink Total point

20 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Pointstillingen Mikkel Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Ising Langelandsbæltet orm Ising Langelandsbæltet orm Ising Langelandsbæltet orm Ising Langelandsbæltet orm Ising Langelandsbæltet orm Regnbueørred Grenå havn reje Regnbueørred Grenå havn reje Regnbueørred Grenå havn reje Regnbueørred Grenå havn reje Regnbueørred Grenå havn reje Skrubbe Langelandsbæltet orm Skrubbe Langelandsbæltet orm Skrubbe Langelandsbæltet orm Skrubbe Langelandsbæltet orm Skrubbe Langelandsbæltet orm Ål Grenå havn reje Ål Grenå havn reje Ål Grenå havn reje Ål Grenå havn reje Ål Grenå havn reje Total point 85 Pointstillingen Personlig rekord Gedden på 10,1 min nye personlige rekord er fanget på Herlufsholm stykket med 4 player wobler. Jeg var ude med min ven Andreas, efter gedder og kørte langs åen for at se om der skulle stå nogle, Da vi havde kørt lidt fik jeg øje på en 2 kg gedde ca. 2 m ude i åen. Jeg stod af cyklen og begyndte at kaste til den, efter nogle kast, blev den irriteret og trak længere ud i åen. Desperat som jeg var, kastede jeg et sidste kast ud efter den. Og noget fulgte med ind efter min wobler og stillede sig næsten samme sted som den anden gedde. Det her var bare meget større. Jeg stod fuldstændig stille og kastede så min wobler ud og kørte foran den. En gang var nok, Den tog min wobler med det samme og en god fight kunne begynde.. Peter Rehder Fighten kan også ses på foreningens hjemmside under videoer 20

21 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Tilskud fra kommunen Sportsfiskerforeningen Fladså fik i foråret bevilget kr ,00 fra Næstved Kommune til et åbent arrangement for kommunens piger og drenge i alderen 8-15 år. Trods det at arrangementet var åbent og ganske gratis, blev det ikke nogen kæmpe succes. Der blev gjort en masse med ophængning af plakater diverse steder, redaktionel omtale i dagspressen og der var sågar annoncering i dagspressen. Under alle omstændigheder skal det gøres anderledes ved en anden lejlighed. Arrangementet fandt sted i den lokale put & take sø søndag d. 23. juni. Totalt var der 21 drenge og piger tilmeldt arrangementet. Der ud over var der nogle forældre, bedsteforældre m.fl., så alt i alt havde vi en dejlig dag. Det kneb dog med at få fiskene til at bide, hvilket vi gav det gode vejr skylden for. Totalt blev der fanget 2 regnbueørreder og 1 gedde. Tak til alle som hjælp til. Vi ses ude ved vandet. 21

22 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Største fisk og konkurrenceregler Største fisk Konkurrencen løber fra til 31-12, og der uddeles et diplom for den største (vægt) i hver af de arter, der figurer på pointskalaen. Fanges den største fisk af en junior, uddeles tillige en pokal. Fisk der tilmeldes denne konkurrence, skal repræsentere mindst 15 point ifølge pointtabellen Største tur fisk Samme regler som ovenstående, dog gælder det kun for fisk fanget på foreningsture. Undtagelse: Fisk der tilmeldes denne konkurrence, skal repræsentere mindst 5 point ifølge pointtabellen Klubmesterskabet for Junior & Senior Konkurrencen løber fra til Pokalen uddeles til det medlem (både junior og senior) der har opnået flest point i henhold til pointtabellen. Alle foreningens medlemmer kan deltage. Der uddeles følgende præmier for pointkonkurrencen: 1.Senior = Pokal, 2. Senior = Pokal, 3. Senior = Pokal 1. Junior = Pokal, 2. Junior = Pokal, 3. Junior = Pokal Hvis en junior placerer sig som 1, 2 eller 3 i den samlede konkurrence modtages kun 1 pokal, svarende til placeringen, og fortrænger således en seniorplacering. Der kan max. tilmeldes 5 fisk pr. art, Tilmeldes der flere, bliver kun de 5 største medregnet. Der kan max. gives 20 point pr. fisk. Fangstrapporter For at deltage i konkurrencerne skal fangsten anmeldes på en fangstrapport. Fangstrapporten kan laves på et almindeligt stykke papir. Denne rapport skal indeholde følgende data : Fiskens art Vægt i kg og længde i cm Fangststed og evt. agn Fangstdato Navn, adresse og telefonnr, samt oplysning om man er junior eller senior For tilmelding af fisk, der giver mere end 10 point skal der vedlægges et foto eller underskrift af 2 vidner udenfor husstanden der kan bekræfte fangsten. Fangstrapporter skal være indsendt senest 30 dage efter fangsten, dog skal fangstrapporter for november og december senest være indsendt den 15.1 det efterfølgende år. Generelle regler Fisk fanget i fredningstid, i fredet område, eller som ikke overholder mindstemål, eller er fanget på usportslig vis kan ikke tilmeldes. Bestyrelsen kan afvise fangstrapporter der er mangelfulde, eller indsendt for sent. Fisk der er tilmeldt andre konkurrencer i andre foreninger kan ikke deltage i foreningens konkurrencer. Man kan kun tilmelde fisk som er fanget i fiskevande hvor der er offentlig adgang. Det betyder at fisken skal være fanget i et fiskevand som alle frit kan få adgang til. Med frit adgang, menes også fiskevande der kræver dagkort eller medlemskab af en forening. Kravet er dog, at foreningen er en åben forening, hvor alle kan indmelde sig. Reglen betyder derfor, at når en fangst ønskes tilmeldt foreningens konkurrencer, skal fangststedet være præcist angivet. Bestyrelsen vil afvise fangst-rapporter der ikke er præcise nok. Ingen fisk kan tilmeldes hvis de er fanget i fredningstid eller under mindstemålet. Her er de danske regler der gøres gældende. Hvis en fisk er fanget i udlandet, og det pågældende lands egen fredningstid eller mindstemål, er skrappere end de danske, gøres de udenlandske regler gældende. Ovenstående regler er trådt i kraft

23 Annonce SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ LACROSSE ADIRONDACK VINTERSTØVLE VARM NED TIL 40ºC. INDERSTØVLE I THERMOLITE STÅLSVANG FILTISOLERET * MELLEMSÅL USA S MEST SOLGTE FØR 1.199,- Medlemstilbud KUN 699,- SPAR 500,- Ringstedgade 100, 4700 Næstved 23

24 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Junior turprogram Hej lystfisker! B & U siderne Tid til at gøre status Grib fiskestangen og kom med ud og fisk Vi nærmer os julen og det nye år, og det er blevet tid til at gøre status, over hvad der gik godt, og hvad vi skal gøre bedre i Vi havde i det forgangne år planlagt en masse ture. Klubmesterskabet i put & take var super. Her besatte I (juniorerne) de første 4 pladser. Af andre ture kan nævnes, at put & take turene er ture, som vi vil gøre noget mere ud af i Fladfisketuren fra båd var også en stor succes. Det vil vi ligeledes sætte fokus på i det nye år. Vores karpeture vil vi også i det nye år gøre mere ud af. Geddeturene og turene til Susåen var ikke den store succes, når vi ser på, hvor mange det var, som mødte op. Kåringen som Årets Lystfisker var heller ikke den store succes. Så kort fortalt vil vi gøre mere ud af put & take fiskeriet i 2014 og ligeledes vil der blive gjort mere ud af karpeturene. Vi vil til gengæld blive bedre til at arrangere turene til Susåen, uanset om vi så bare skal fiske efter skaller og aborrer. Vi arbejder i øvrigt i juniorafdelingen med at arrangere nogle ture med andre foreninger. Det kan være put & take ture eller karpeture. Men! Alt det kan du læse mere om i næste nummer af Bundhugget. Skulle du have nogle gode ideer til ture eller arrangementer, så er du meget velkommen til at ringe til mig på tlf Til sidst vil jeg ønske alle tillykke med jeres mange og store fisk som i fangede i 2013 og må det fortsætte i Vi ses vel til årets første tur d. 2. februar i 2014? I må alle ha en god jul og godt nytår. Hils jeres familie. Vi ses ude ved vandet. Junior turprogram 2014 Dato Tur Turleder søndag Helttur lørdag Myrup Put & Take søndag Put & Take tur lørdag Hornfisketur 24

25 B & U siderne Junior turprogram SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Hej Lystfisker! Helttur til Susåen Årets første tur er for dem, som kan tåle kulde og blæst. For søndag d. 2. februar besøger vi Susåen for at fiske en helt. Har du spørgsmål til fiskegrejet ringer du blot til mig på tlf Er helten nu ikke i bidehumør, forsøger vi at fange en ørred. Ellers sku der nok være en god chance for at fange en skalle eller aborre. Sportsfiskerforeningen Fladså har orm med til dig og en varm pølse eller to kan vi nok også byde på. Der er tilmelding til mig på tlf senest tirsdag d. 28. januar. Jeg håber at se rigtig mange af jer til årets første fisketur. Vi ses! Put & Take tur Søndag d. 27. april skal du tidligt op, hvis du vil med ud og fiske. Denne dag skal du møde op kl foran Jan & Bo s Lystfiskershop. Vi køre så op til Simons Put & Take ved Gundsømagle. Her fisker vi så i 5 timer. Simons Put & Take er kendt for sine mange og store fisk. Søen er også forholdsvis stor. Sportsfiskerforeningen Fladså har også på denne tur Powerbait, kroge og orm med. Vi forventer at være tilbage igen i Næstved kl Hvis du vil med, skal du ringe til mig på inden d. 22. april. Prisen for turen vil være kr. 100,- inkl. kørsel. Skynd dig for tilmelding, hvis du vil med. Vi ses! Tur til Myrup Lørdag d. 29. marts har vi en eftermiddagstur til Myrup Put & Take. Der er afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Sportsfiskerforeningen Fladså har Powerbait, kroge, flåd og orm med. Vi fisker så i 3 til 4 timer. Vi er tilbage i Næstved igen ved 17 tiden. Hvis du ikke har prøvet at fiske i Put & Take sø før, skal du bare møde op, så vil vi i juniorafdelingen lære dig det. Det er faktisk ret nemt, når først man får det lært. Hvis du vil med, skal du tilmelde dig til mig(carsten) på tlf inden mandag d. 24. marts. Prisen for turen er kun kr. 50,-. Håber at se dig., juniorafdelingen Hornfisketur Hornfisken har invaderet de danske farvande, når vi skal af sted. Lørdag d. 17. maj skal du møde op kl , hvis du vil med en tur til Karrebæksminde for at fiske hornfisk. Du skal blot medbringe din stang og hjul på denne tur og så selvfølgelig varmt tøj og madpakke/drikkelse. Sportsfiskerforeningen Fladså har kroge, blink, bobleflåd, sild med og hvad vi eller skal bruge for at fange hornfisk. Turen er gratis og vi forventer at være tilbage ingen kl Du skal tilmelde dig til mig(carsten) på tlf senest mandag d. 14. maj, hvis du vil med. Jeg glæder mig til at se jer. 25

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2013 Løssalg

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2015 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2015 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Stort udvidet Juniorturprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Stort udvidet Juniorturprogram Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2012 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2012 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2012 Løssalg

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR... 2 FORMANDEN HAR ORDET... 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007... 4 INDMELDELSE... 4 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER... 5 TUR REFERATER...

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No.

BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00 Nyt turprogram Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen

Læs mere

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4.

Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. Sportsfiskerforeningen Fladså Bundhugget nr. 2 2007 Fladfiskeri fra båd, Jan Kristoffersen(Nordisk mester havfiskeri) Husk Det gule rev 4. maj Husk Fluekastekursus 10. juni Indholdsfortegnelse 2 lånegrej

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014.

Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2014. 24 Bestyrelsen 2014 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Kent Cohen Nystedvej 58

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2016. 24 WWW.SPIN-IND.DK Bestyrelsen 2016 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Varetages

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Fangstrapporter - Arrangementer FTK Kalender

Fangstrapporter - Arrangementer FTK Kalender Fangstrapporter - Arrangementer FTK Kalender Årets sidste fisketur i Storebælt. Slæbestedet var fyldt op med trollingbåde, fordi vejrudsigten viser, at det skulle være den sidste tur inden nytår. Vi startede

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN

HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN HELDIGE (DYGTIGE) HENNING I LAGAN Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2015 46. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2011 fra torsdag d. 4. august til og med onsdag d. 10. august.

Tilmelding til Aktiv sommeruge i 2011 fra torsdag d. 4. august til og med onsdag d. 10. august. Aktivitetsnr. 1 Aktivitetsnr. 2 Aktivitetsnr. 3 Aktivitetsnr. 4 Aktivitetsnr. 5 Aktivitetsnr. 6 Aktivitetsnr. 7 Hold nr. Aktivitetsnr. 8 Aktivitetsnr. 9 Aktivitetsnr. 10 Hold nr. Aktivitetsnr. 11 Hold

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej For pokker, hvor er det rart når solen skinner. Vinteren har været lang og kold og det er som at alle er gået i dvale. Men nu er der forår på vej,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

FORSIDE NR. 177 FEBRUAR 2010 32. ÅRGANG

FORSIDE NR. 177 FEBRUAR 2010 32. ÅRGANG FORSIDE NR. 177 FEBRUAR 2010 32. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG

F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG F E J L H U G G E T NR. 200 AUGUST 2015 38. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39/E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere