Evidens for psykodynamisk psykoterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidens for psykodynamisk psykoterapi"

Transkript

1 2882 VIDENSKAB Ugeskr Læger 172/ oktober Park PO, Bergström M, Ikeda K et al. Experimental studies of transgastric gallbladder surgery: cholecystectomy and cholecystogastric anastomosis. Gastrointest Endosc 2005;61: Kantsevoy SV, Jagannath SB, Niiyama H et al. Endoscopic gastrojenunostomy with survival in a porcine model. Gastrointest Endosc 2005;62: Bergström M, Ikeda K, Swain P et al. Transgastric anastomosis by using flexible endoscopy in a porcine model. Gastrointest Endosc 2006;63: Sporn E, Astudillo JA, Bachman SL et al. Transgastric biologic mesh delivery and abdominal wall hernia in a porcine model. Endosc 2009;41: Wagh MS, Merrifield BF, Thompson CC. Survival studies after endoscopic transgastric oophorectomy and tubectomy in a porcine model. Gastrointest Endosc 2006;63: Jagannath SB, Kantsevoy SV, Vaughn CA et al. Peroral transgastric endoscopic ligation of fallopian tubes with long-term survival in a porcine model. Gastrointest Endosc 2005;61: Merrifield BF, Wagh MS, Thompson CC. Peroral transgastric organ resection: a feasibility study in pigs. Gastrointest Endosc 2006;63: Abe N, Takeuchi H, Yanagida O et al. Endoscopic full-thickness resection with laparoscopic assistance as hybrid NOTES for gastric submucosal tumor. Surg Endosc 2009;23: Auyang ED, Hungness ES, Vaziri K et al. Human NOTES cholecystectomy: transgastric hybrid technique. J Gastrointest Surg 2009;13: Salinas G, Saavedra L, Agurto H et al. Early experience in human hybrid transgastric and transvaginal endoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 2009, 8. december (Epub ahead of print). 31. Nau P, Anderson J, Needleman B et al. Endoscopic peritoneal access and insufflation: natural orifice transluminal endoscopic surgery. Gastrointest Endosc 2010;71: Lomanto D, Dhir U, So JB et al. Total transvaginal endoscopic abdominal wall hernia repair: a NOTES survival study. Hernia 2009:13; Nakajima K, Nishida T, Takahashi T et al. Partial gastrectomy using natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES) for gastric submucosal tumors: early experience in humans. Surg Endosc 2009, 9. april (Epub ahead of print). 34. Zornig C, Mofid H, Siemssen L et al. Transvaginal NOTES hybrid Cholecystectomy: feasibility results in 68 cases with mid-term followup. Endosc 2009;41: Kaouk JH, White WM, Goel RK et al. NOTES transvaginal nephrectomy: first human experience. Urology 2009;74: Pugliese R, Forgione A, Sansonna F et al. Hybrid NOTES transvaginal cholecystectomy: operative and long-term results after 18 cases. Langenbecks Arch Surg 2010;395: Palanivelu C, Rajan PS, Rangarajan M et al. Transvaginal endoscopic appendectomy in humans: a unique approach to NOTES World s first report. Surg Endosc 2008:22; Fong DG, Ryou M, Pai RD et al. Transcolonic ventral wall hernia mesh fixation in a porcine model. Endosc 2007;39: Pai RD, Fong DG, Budga ME et al. Transcolonic endoscopic cholecystectomy: a NOTES survival study in a porcine model. Gastrointest Endosc 2006:64; Fong DG, Pai RD, Thompson CC. Transcolonic endoscopic abdominal explo r- ation: a NOTES survival study in a porcine model. Gastrointest Endosc 2007;65: Evidens for psykodynamisk psykoterapi Francisco Alberdi 1 & Bent Rosenbaum 2 OVERSIGTSARTIKEL 1) Psykiatrisk Center Bispebjerg, Psykoterapeutisk Klinik, og 2) Psykiatrisk Center Glostrup, Enheden for Psykoterapeutisk Uddannelse og Forskning RESUME Psykodynamisk psykoterapi betragtes generelt ikke som en evidensbaseret behandling. Artiklen bygger på aktuelle metaanalyser og oversigtsartikler, på grundlag af hvilke det konkluderes, at der findes evidens for effekten af kortvarig psykodynamisk terapi ved unipolær depression, panikangst med og uden agorafobi, socialfobi, generaliseret angst og ved posttraumatiske belastningsreaktioner. Længerevarende psykodynamisk terapi har desuden vist sig ved komplekse psykiatriske tilstande at have større effekt end terapier af kortere varighed. Psykodynamisk psykoterapi kan anbefales til behandling af vanlige psykiatriske lidelser. Psykodynamisk psykoterapi er en af de mest benyttede terapier i klinisk praksis [1]. Alligevel har denne behandlingsform i længere tid været kritiseret for at mangle empirisk evidens [2, 3]. Formålet med denne artikel var at give en oversigt over de seneste års effekt- og effektivitetsstudier med henblik på at besvare følgende spørgsmål: 1. Hvilken dokumentation findes der for effekten af psykodynamisk korttidsterapi (STPP) på specifikke psykiatriske lidelsers symptomer og sociale funktioner, og hvilken dokumentation findes der for effekten af længevarende psykodynamisk terapi (LTPP)? 2. Er effekten af psykodynamisk psykoterapi signifikant større end den, man kan observere i kontrolgrupper med ubehandlede patienter, hos patienter, som modtager standardbehandling, samt hos patienter, der behandles med andre former for psykoterapi? DEFINITION AF PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI Interventioner i moderne psykodynamisk psykoterapi bygger på psykoanalytiske teorier og foregår i et kontinuum mellem ekspressive og støttende metoder [4]. Ved de ekspressive eller tolkende interventioner, hvor der lægges vægt på at klargøre materialets indhold samt på konfrontation og tolkning, søger man at forøge patientens indsigt i psykiske konflikter og uhensigtsmæssige mønstre, hvis basale mekanismer patienten kun er delvis bevidst om, og som derfor forårsager og vedligeholder patientens problemer med sig selv og sit indre [4, 5]. I psykodynamisk terapi har man fokus på patientens indre psykiske og interpersonelle relationer, og der lægges vægt på afdækning af emotionelt farvede tanker, som manifesterer sig i den terapeutiske relation (overføring-modoverføring). Psykodynamisk terapi kan udføres som fokuse-

2 Ugeskr Læger 172/ oktober 2010 VIDENSKAB 2883 TABEL 1 Reference Studier Intervention Sammenligning Resultater Churchill et al, 2001 [15] 63 RCT og studier med kontrolgruppe KAT, STPP, IPT, SP Venteliste, standardbehandling Signifikant bedring i depressive symptomer. KAT bedre end andre terapier Leichsenring, 2001 [16] 6 RCT STPP KAT, adfærdsterapi Signifikant bedring i depressive symptomer. Ingen signifikant forskel mellem forskellige terapityper Leichsenring & Leibing, 2003 [20] Leichsenring et al, 2004 [8] Fonagy et al, 2005 [10] 7 RCT og 18 STPP KAT Signifikant bedring af personlighedsforstyrrelse. 17 RCT STPP Venteliste, standardbehandling og andre psykoterapier > 50 RCT og Binks et al, 2006 [21] 7 RCT MBT, DAT, kognitiv terapi Signifikant bedring i specifikke symptomer. STPP Andre psykoterapier Signifikant bedring i specifikke symptomer. Standardbehandling Abbass et al, 2006 [11] 23 RCT STPP Venteliste eller standardbehandling Leichsenring et al, 2006 [13] Leichsenring & Rabung, 2008 [25] 22 RCT STPP KAT og andre psykoterapier 11 RCT og 12 Cuijpers et al, 2008 [17] 53 RCT STPP, KAT, IPT og andre former for psykoterapi Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2009 [18] 6 metaanalyser og 3 RCT Driessen et al, 2010 [19] 13 RCT og 10 De Maat et al, 2009 [26] 1 RCT, og 18 Signifikant bedring i angst, depression, social funktion og indlæggelsestid Signifikant bedring af depressive symptomer ved 3-måneders opfølgning, men ikke ved 6- og 9-måneders opfølgning Signifikant bedring i specifikke symptomer. LTPP Korttidsterapier Signifikant bedring af specifikke symptomer og social funktion. Større effekt af LTPP end af korttidsterapi STPP, andre korttidsterapier, LTPP STPP LTPP og psykoanalyse STPP, KAT, IPT og andre psykoterapier Venteliste, standardbehandling, medikamentel behandling Standardbehandling og andre psykoterapier Andre psykoterapier, matchede eller multiple kohortesammenligninger Ingen signifikant forskel i effekt mellem forskellige terapier. IPT marginalt bedre for depression Signifikant bedring af depressive symptomer Ingen signifikant forskel mellem STPP og andre terapiformer Signifikant bedring af depressive symptomer. Marginalt bedre effekt af andre terapier ved terapiens afslutning, men ingen signifikant forskel efter 3-, 6- og 12-måneders opfølgning Signifikant bedring af symptomer og positiv ændring af personligheden, yderligere forbedret ved followup ret korttidsterapi mellem 16 og 40 sessioner eller som længerevarende terapier, ved hvilke terapien kan strække sig over flere år [6]. METODE Oversigten bygger på de seneste ti års metaanalyser og systematiske oversigter over undersøgelser, i hvilke der var eksplicit fokus på psykodynamisk psykoterapis effekt og effektivitet til behandling af ikkepsykotiske lidelser hos voksne patienter. Endvidere omfatter denne oversigt de nyeste randomiserede og kontrollerede studier (RCT), som ikke er inddraget i de foreliggende metaanalyser. Hvad angår effekt inddrages udelukkende oversigter over RCT er. Hvad angår effektivitet inkluderes oversigter over studier, der bygger på Shadish et als (2002) kvalitetskriterier [7], dvs. prospektive studier med manualiserede eller velbeskrevne terapeutiske metoder, pålidelige resultatmål og opgivelse af differentierede effektstørrelser for forskellige behandlingsresultater. Vi har søgt på MEDLINE, PsychINFO og Current Contents med følgende søgeord: Psychodynamic or psychoanalytically oriented or psychoanalytic; psychotherapy or therapy or treatment; STPP or LTPP; review or meta-analysis or randomized controlled trial. Der er endvidere gennemført krydssøgning i artikler og relevante bøger. Vi har fjernet gengangere, hvorefter 16 artikler kunne inkluderes i oversigten (herunder de 13 metaanalyser eller systematiske oversigter som ses i Tabel 1). Psykoterapi ved specifikke psykiatriske lidelser Leichsenring et al [8] foretog en metaanalyse af 17 RCT er, som omhandlede behandling af 12 forskellige psykiatriske lidelser inden for diagnosekategorierne

3 2884 VIDENSKAB Ugeskr Læger 172/ oktober 2010 TABEL 2 De omtalte terapiers betegnelser, teoretiske baggrund og terapeutiske fokus. Terapi Psykodynamisk Kognitiv Andet Karakteristikker Short-term psychodynamic psychotherapy X Korttidsterapi med fokus på indsigt i specifikke relationelle og intrapsykiske konflikter Long-term psychodynamic psychotherapy X Langtidsterapi med fokus på indsigt i den personlighedsmæssige organisering og dens relationelle udtryk Transference focused psychotherapy X Mellemlang eller længerevarende terapi med fokus på indsigt i indre repræsentationer af forhold mellem selv og væsentlige andre Dynamisk supportativ psykoterapi X Mellemlang eller længerevarende terapi med fokus på støtte af jegfunktioner i social og relationel sammenhæng Kognitiv adfærdsterapi X Korttidsterapi med fokus på aktuelle symptomer og modificering af maladaptive automatiske tanker og livsregler Skemafokuseret terapi X Mellemlang eller længerevarende terapi med fokus på modificering af maladaptive kognitive skemata Dialektisk adfærdsterapi X Mellemlang eller længerevarende terapi med fokus på indlæring af bedre impulskontrol og affektmodulering Interpersonel psykoterapi X Korttidsterapi med fokus på tab, interpersonel konflikt, interpersonelt deficit eller ændring i social rolle Supportativ psykoterapi X Korttids- eller langtidsterapi med fokus på støtte til bedre håndtering af symptomer og deres sociale følger F3-F6, og i hvilke man sammenlignede effekten af STPP med andre former for psykoterapi. Det begrænsede antal studier om de enkelte specifikke diagnoser gjorde, at man begrænsede konklusionerne til beregning af STPP s effektstørrelse for den samlede gruppe. Effektstørrelse (d) ved terapiernes slutning var for målproblemernes vedkommende d = 1,39, for generelle psykiatriske symptomer d = 0,90 og for social funktion d = 0,80. En effektstørrelse på d < 0,30 betragtes som begrænset, mens d > 0,80 betragtes som en betydelig effekt [9]. Resultaterne var stabile efter terapiens afslutning med en effektstørrelse ved followup på henholdsvis 1,57, 0,95 og 1,19. Der blev i undersøgelsen ikke fundet signifikant forskel mellem effektstørrelse for STPP og de øvrige undersøgte terapier. FORKORTELSER d = effektstørrelse DAT = dialektisk adfærdsterapi IPT = interpersonel psykoterapi KAT = kognitiv adfærdsterapi LTPP = længevarende psykodynamisk terapi MBT = mentaliseringsbaseret terapi RCT = randomiseret og kontrolleret studie SFT = skemafokuseret terapi SP = støttende psykoterapi STPP = psykodynamisk korttidsterapi TFP = overføringsfokuseret terapi Fonagy & Roth [10] gennemgik mere end 50 studier, der omfattede RCT er og, og de konkluderede, at effekten af STPP for depressive lidelser, angstlidelser og personlighedsforstyrrelser er bedre end den opnåede effekt ved standardbehandling og af samme størrelsesorden som den opnåede effekt ved interpersonel psykoterapi (IPT) og kognitiv adfærdsterapi (KAT) (Tabel 2). I en Cochraneanalyse [11] undersøgte man effekten af STPP for almene psykiatriske lidelser. I alt 23 RCT er indgik i metaanalysen, og man undersøgte effekten af terapi på en global symptomscore samt på angst, depression og social funktion. Man påviste en signifikant effekt af terapierne, som fortsatte ved followup (tre måneder-fire år). På grund af studiernes heterogenitet og et begrænset antal studier vedrørende hver enkelt lidelse opfordrede man til forsigtighed i tolkning af resultaterne. Leichsenring et al [12, 13] opstillede nye oversigter over effekten af psykodynamisk terapi af kort (7-25 sessioner) og mellemlang varighed ( ses sioner) på almene psykiatriske lidelser. Analysen af 27 RCT er påviste en positiv og stabil terapeutisk effekt på følgende psykiatriske lidelser: Depressive forstyrrelser (fire RCT er), panikangst med og uden agorafobi (en), socialfobi (en), generaliseret angst (en), posttraumatiske belastningsreaktioner (en), ængstelig-evasive og borderline-personlighedsforstyrrelser (fire), anoreksi og bulimi (seks), somatoforme tilstande (fem) og moderat afhængighed af alkohol,

4 Ugeskr Læger 172/ oktober 2010 VIDENSKAB 2885 kokain og opiater (fire). De anvendte STPP-terapier havde forskelligt fokus, og man havde anvendt forskellige teknikker. Det samme gælder for kognitiv terapi, hvor forskellige studier omhandler såkaldte 1.-, 2.- eller 3.-generations KAT-behandlinger [13]. Senest er der publiceret en RCT [14], i hvilken man har sammenlignet effekten af STPP og KAT på generaliseret angst. Resultatet viste en stor og stabil effekt for begge terapityper seks måneder efter terapiens afslutning. Der var ingen signifikant forskel mellem terapierne på de primære målsymptomer, men KAT havde en bedre effekt på bekymring og depression målt ved Beck Depression Inventory, men ikke ved Hospital Anxiety and Depression Scale. DEPRESSION Churchill et al [15] lavede en systematisk oversigt over studier af effekten af korttidspsykoterapi for depression. I seks af studierne indgik behandling med STPP. De sammenlignede effekten af forskellige terapiformer (STPP, KAT, IPT, supportativ psykoterapi) og fandt, at KAT var dobbelt så effektiv som STPP ved terapiens afslutning. Man fandt dog ingen signifikant effektforskel ved followup, der blev foretaget tre, seks og 12 måneder senere. Leichsenring gennemførte en metaanalyse [16], hvor han sammenlignede effekten af STPP og KAT ved depression. Han sammenlignede udelukkende RCT er (seks studier) og fandt en positiv terapeutisk effekt på depressive symptomer (d = 0,9-2,4), generelle psykiatriske symptomer (d = 1,7) og social funktion (d = 0,6-1,8). Der kunne ikke hverken i effekt størrelse eller i andelen af remitterede patienter konstateres signifikant forskel mellem STPP og KAT. I en metaanalyse af Cuijpers et al [17] under - søgte man, hvorvidt forskellige psykoterapiformer er lige effektive mod depression. Man inkluderede 53 RCT er, hvor patienter med mild eller moderat depression blev behandlet med enten STPP, KAT eller IPT. Man fandt ingen forskel i effekt mellem STPP og KAT. IPT viste sig at være marginalt mere effektive end de andre terapiformer (d = 0,20). Hovedkonklusion var, at der ikke er forskelle i virkningen af de forskellige terapiformer for patienter med let til moderat depression. Sundhedsstyrelsen i Norge har udgivet en oversigt over effekten af psykoterapi for depression med særligt fokus på effekten af psykodynamisk psykoterapi [18]. Oversigten hviler på fem metaanalyser og to RCT er. Man konkluderede, at psykoterapi generelt reducerer depressionssymptomer ved milde til alvorlige depressive lidelser, og at der ikke er signifikante forskelle mellem psykodynamisk psykoterapi og andre former for psykoterapi, når disse sammenlignes direkte. Endelig er der netop udkommet en ny metaanalyse om effekten af STPP på depression [19], i hvilken man inkluderede 23 studier (heraf 13 RCT er). Da det ikke er muligt at kontrollere, om effektivitetsstudierne opfylder de stillede krav [7], har vi kun set på resultaterne fra RCT erne. Konklusionen er, at STPP er effektiv i behandlingen af voksne med let til svær depression (d = 0,80), og at effekten holder ved tre-, seks- og 12-måneders followup. TABEL 3 Effektstørrelse af længevarende psykodynamisk terapi for patienter med personlighedsforstyrrelser og kroniske psykiske lidelser. Antal studier Personlighedsforstyrrelser Leichsenring et al [20] undersøgte effekten af STPP og KAT til behandling af personlighedsforstyrrelser. Fjorten studier af psykodynamisk psykoterapi (tre RCT er og 11 ) og 11 studier af kognitiv adfærdsterapi (fire RCT er og syv naturalistiske studier) opfyldte inklusionskriterierne. De psykodynamiske terapier havde en effektstørrelse på d = 1,46 og d = 1,56 for henholdsvis global funktion og specifikke tegn på personlighedsforstyrrelser. I tre af studierne rapporterede man data, som gjorde det muligt at beregne den gennemsnitlige recovery rate. Femten måneder efter behandlingen opfyldte 59% af de behandlede patienter ikke længere de diagnostiske kriterier for personlighedsforstyrrelse. I en Cochraneanalyse [21] om effekten af psyko- Effektstørrelse a p-værdi Patienter med personlighedsforstyrrelser Generel effekt før/efter terapi 6 1,16 <0,001 Generel effekt før terapi/ved followup 2 1,21 b Målproblemer før/efter terapi 6 1,58 0,004 Symptomer før/efter terapi 5 0,89 0,002 Personlighedsfunktion før/efter terapi 1 0,95 b Social funktion før/efter terapi 5 0,82 0,007 Patienter med kroniske psykiske lidelser Generel effekt før/efter terapi 9 1,05 <0,001 Generel effekt før terapi/ved followup 3 1,36 b Målproblemer før/efter terapi 4 1,70 b Symptomer før/efter terapi 8 1,05 <0,001 Social funktion før/efter terapi 6 0,88 0,004 Social funktion før terapi/ved followup 3 1,23 b a) Effektstørrelse viser den opnåede forandring i enheder af standarddeviationer. En effektstørrelse på 1,0 svarer til en forskel på 1 standarddeviation mellem værdierne før og efter terapien. b) De manglende p-værdier skyldes, at der ikke blev gennemført signifikanstest.

5 2886 VIDENSKAB Ugeskr Læger 172/ oktober 2010 Per Marquard Otzens»Tabu gratulatoria«. end 96% af patienterne i kontrolgrupperne. Analysen af de diagnostiske undertyper viste, at LTPP forårsager store og stabile forbedringer af disse med en effektstørrelse ved followup på 0,78-1,98 ( ). I den systematiske oversigt [26] indgik 19 studier, hvoraf kun seks overlappede med den førnævnte metaanalyse [25]. Resultaterne angående effektstørrelse af LTPP og psykoanalyse var af samme størrelsesorden som ved metaanalysen henholdsvis 1,54 og 1,38 for symptomreduktionen. terapi for borderline-personlighedsforstyrrelser blev syv RCT er inkluderet i analysen, deraf en om psykoanalytisk orienteret behandling. Man påviste en positiv effekt af den psykoanalytisk orienterede behandling, hvad angik angst og depressive symptomer, generel symptombelastningsgrad, social funktion, indlæggelsesbehov og brug af psykofarmaka. Det blev ikke foretaget sammenligning af de forskellige terapier. Man opfattede resultaterne som præliminære. Der er publiceret yderligere to RCT er om behandling af borderline-personlighedsforstyrrelser [22, 23], i hvilke man sammenlignede effekten af overføringsfokuseret terapi (TFP) med henholdsvis dialektisk adfærdsterapi (DAT), psykodynamisk supportativ terapi og skemafokuseret terapi (SFT). I det første studie [22] påviste man, at TFP havde signifikant effekt for ti af de 12 undersøgte variabler inden for domænerne angst, depression, vrede, impulsivitet, suicidalitet og social funktion. Supportativ terapi viste effekt på fire af de 12 variabler og DAT på fire variabler. I det andet studie [23] fandt man, at TFP og SFT var lige effektive. I et senere studie [24] er det yderligere konstateret, at TFP i modsætning til de andre terapiformer forbedrede patienternes refleksive funktion (Tabel 2). Effekt af længerevarende psykodynamisk psykoterapi Der findes en metaanalyse [25] og en systematisk oversigt [26] over effekten af LTPP hos patienter med komplekse psykiatriske lidelser, dvs. personlighedsforstyrrelser samt angst- og depressive lidelser med kronisk forløb og/eller komorbiditet. I metaanalysen indgik 11 RCT er og 12. Man konkluderede, at LTPP havde en signifikant bedre virkning end kortere terapier, både hvad angår målsymptomer, generel symptomsværhedsgrad og personlighedskarakteristika. Effektstørrelsen for den generelle bedring var d = 1,8: Patienter med komplekse mentale lidelser får det altså bedre under terapien DISKUSSION Et væsentligt problem med evidensparadigmet i psykoterapiforskningen er brugen af RCT og metaanalyser af RCT er som de eneste gyldige forskningsdesign til påvisning af en terapis effekt [27]. At en terapi har effekt under eksperimentelle RCT-betingelser er nemlig ikke ensbetydende med, at den virker på samme måde under vanlige kliniske forhold. For eksempel vil kun 14,5% af depressive patienter opfylde inklusionskriterierne til de eksperimentelle studier [28]. Vi har af den grund valgt at inddrage naturalistiske studier i vores oversigt. Begrænsning i den interne validitet er søgt imødekommet ved at sikre, at studierne opfylder kvasieksperimentelle kriterier [7]. Under disse betingelser synes de ikke at overestimere effekten af psykoterapierne i forhold til RCT-studier [29]. Leichsenring er i oversigten fra 2001 [14] blevet kritiseret for at have inkluderet IPT under psykodynamiske terapier, men forfatteren har senere påvist, at resultaterne ikke ændres signifikant, hvis man udelukker studierne, der omhandler IPT fra metaanalysen [29]. Den eneste metaanalyse, i hvilken man fandt betydelig bedre effekt af KAT ved terapiens afslutning end ved andre terapiformer [15], er siden blevet revurderet. Konklusionen af revurderingen var, at for- FAKTABOKS Det er i randomiserede, kontrollerede studier påvist, at psykodynamisk korttidsterapi har effekt på: Unipolær depression Panikangst med og uden agorafobi Socialfobi Generaliseret angst Posttraumatisk belastningsreaktion. Efter indførelse af vise modifikationer har man også kunnet påvise en effekt på spiseforstyrrelser og visse former for misbrug. Man har endelig påvist, at psykodynamisk terapi af længere varighed har bedre effekt end korttidsterapi på komplekse psykiatriske tilstande.

6 Ugeskr Læger 172/ oktober 2010 VIDENSKAB 2887 skellen i effekten mellem KAT og STPP forsvandt, hvis man udelukkede de undersøgelser, i hvilke man ikke havde brugt stringent eller bona fide-stpp som sammenligningsgrundlag [30]. I de fleste metaanalyser har man inkluderet studier af stor metodologisk og klinisk heterogenitet. Heterogenitetsproblemet er fælles for de undersøgte psykodynamiske og kognitive terapier. Dette forhold sammen med det begrænsede antal studier, som omhandler de enkelte lidelser, bevirker, at man må betragte resultaterne som positive, men præliminære for de fleste specifikke lidelsers vedkommende. Der synes dog at være tiltagende evidens for den psykodynamiske terapis effekt for en stor del af de mest sædvanlige psykiatriske lidelser, og der er evidens for, at der ikke er signifikant forskel i effekt mellem den psykodynamiske og andre former for psykoterapi, selv om antallet af RCT er er større for kognitiv terapis vedkommende. KONKLUSION Denne oversigt bygger på studier, der er publiceret frem til 2009, og tilføjer derved ny viden til de danske referenceprogrammer for angst og depression [3, 31], som byggede på studier, der var publiceret til og med Konklusionen er, at man gennem RCT er og naturalistiske kvasieksperimentelle studier har påvist, at STPP har større effekt end ingen behandling eller standardbehandling ved følgende psykiatriske syndromer: unipolær depression, panikangst med og uden agorafobi, socialfobi, generaliseret angst og posttraumatiske belastningsreaktioner. Effekten af STPP er af samme størrelsesorden som ved andre specifikke terapier, specielt KAT, og den er stabil efter terapiens afslutning. For de komplekse psykiatriske tilstande (kroniske og multiple psykiatriske lidelser) har man påvist, at LTPP har større effekt end ingen behandling, standardbehandling eller terapier af kortere varighed. Denne viden giver et mere sikkert grundlag for i fremtiden at inkludere en række psykodynamiske terapier blandt de anbefalede terapier til behandling af de almindeligste psykiatriske lidelser. KORRESPONDANCE: Francisco Alberdi, Hostrups Have 1, 2. tv., 1954 Frederiksberg C. ANTAGET: 18. maj 2010 FØRST PÅ NETTET: 30. august 2010 INTERESSEKONFLIKTER: Ingen 5. Gabbard GO. Psychodynamic psychiatry in clinical practice. Washington, DC: American Psychiatric Press, Gabbard GO. Long-term psychodynamic psychotherapy. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Shadish WR, Cook TD, Campbell DT. Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston, MA: Houghton Mifflin, Leichsenring F, Rabung S, Leibing E. The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders. Arch Gen Psychiatry 2004;61: Cohen J. Statistical power analysis for the behavioural sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, Fonagy P, Roth A, Higgitt A. Psychodynamic psychotherapies: evidence-based practice and clinical wisdom. Bull Menninger Clin 2005;69: Abbass A, Hancock J, Henderson J et al. Short-term psychodynamic psychotherapies for common mental disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4): CD Leichsenring F. Are psychodynamic and psychoanalytic therapies effective? Int J Psychoanal 2005;86: Leichsenring F, Hiller W, Weissberg M et al. Cognitive-behavior therapy and psychodynamic psychotherapy: techniques, efficacy and indications. Am J Psychother 2006;60: Leichsenring F, Salzer S, Jaeger U et al. Short-term psychodynamic psychotherapy and cognitive-behavioral therapy in generalized anxiety disorder: a randomized, controlled trial. Am J Psychiatry 2009,166: Churchill R, Hunot V, Corney R et al. A systematic review of controlled trials of the effectiveness and cost-effectiveness of brief psychological treatments for depression. Health Technol Assess 2001;5: Leichsenring F. Comparative effects of short-term psychodynamic psychotherapy and cognitive-behavioral therapy in depression: A meta-analytic approach. Clin Psychol Rev 2001;21: Cuijpers P, van Straten A, Andersson G et al. Psychotherapy for depression in adults: a meta-analysis of comparative outcome studies. J Consult Clin Psychol 2008;76: Effekten av psykoterapi for mennesker med depressive lidelser. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 6, (13. december 2009). 19. Driessen E, Cuijpers P, de Maat SCM et al. The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: A meta-analysis. Clinic Psychol Rev 2010;30: Leichsenring F, Leibing E. The effectiveness of psychodynamic therapy and cognitive behaviour therapy in the treatment of personality disorders: A meta-analysis. Am J Psych 2003;160: Binks C, Fenton M, McCarthy L et al. Psychological therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1): CD Clarkin JF, Levy KN, Leuzenweger MF et al. Evaluating three treatments for borderline personality disorder: a multiwave study. Am J Psychiatry 2007;164: Giesen-Bloo J, van Dyck R, Spinhoven P et al. Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: Randomized trial of schema-focused therapy vs. transference-focused psychotherapy. Arch Gen Psychiatry 2006;63: Levy KN, Meehan KB, Clarkin JF et al. Change in attachment patterns and re flective function in a randomized control trial of transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. J Consult Clin Psychol 2006;74: Leichsenring F, Rabung S. Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy. A meta-analysis. J Am Med Assoc 2008;300: de Maat S, de Jonghe F, Schoevers R et al. The effectiveness of long-term psychoanalytic therapy: a systematic review of empirical studies. Harv Rev Psych iatry 2009;17: Clarke M. The Cochrane Collaboration: providing and obtaining the best evidence about the effects of health care. Eval Health Prof 2004;25: Keitner GI, Posternac MA, Ryan CE. How many subjects with major depressive disorder meet eligibility requirements of an antidepressant efficacy trial? J Clin Psychiatry 2003;59: Leichsenring F. Review of meta-analysis of outcome studies of psychodynamic therapy. PDM Task Force. Silver Spring, MD: Alliance of Psychoanalytic Organizations, Wampold BE, Minami T, Baskin TW et al. A meta-(re)analysis of the effects of cognitive therapy versus»other therapies«for depression. J Affect Disord 2002;68: Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. Sundhedsstyrelsen, (13. december 2009). LITTERATUR 1. Goisman RM, Warshaw MG, Keller MB. Psychosocial treatment prescriptions for generalized anxiety disorder, panic disorder and social phobia, Am J Psychiatry 1999;156: Galatzer-Levy R, Bachrach H, Skolnikov A et al. Does psychoanalysis work? London: Yale University Press, Referenceprogram for angstlidelser hos voksne. Sundhedsstyrelsen, (13. december 2009). 4. Luborsky L. Principles of psychoanalytic psychotherapy. A manual for supportive-expressive treatments. New York: Basic Books, 1984.

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

PSYKODYNAMISK TERAPI. og evidens!

PSYKODYNAMISK TERAPI. og evidens! PSYKODYNAMISK TERAPI og evidens! 8 Psykolog nyt 14 2009 Psykodynamisk terapi er for tiden helt dømt ude fra officiel side i Danmark, medens kognitiv terapi er inde i varmen. En europæisk konference har

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 27/11/15 Effekten af behandling Ø Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: 0.8 1.2) Ø I RCT s klarer den

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Definition of C-KAT... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions (Marks et al. 1998) Anvendt

Læs mere

Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling

Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling Morten Fenger. Projektleder: Internetbaseret selvhjælpsterapi (www.e-psykiatri.dk)

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling Debat og forskning i behandlingseffekt Årelang debat om hvilken intervention som virker bedst og hvilke elementer i terapien som giver effekt

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet

Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08. Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Evidenskravet til psykologisk forskning: Psykoterapiforskning og evidens Psyke og Logos konference Københavns Universitet 18.01.08 Esben Hougaard Psykologisk Institut, Århus Universitet Referencer med

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Hvor går grænsen,l det sygelige? De forskellige personlighedstyper Diagnos,k og klassifika,on Effekten af forskellig behandling Anders Christensen overlæge Psykoterapeu,sk Team

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI og VIDENSKABSNAIVITET

EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI og VIDENSKABSNAIVITET EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI og VIDENSKABSNAIVITET MODEORD VED FORSTÅELSEN AF PSYKOTERAPEUTISK FORSKNING http://www.inform.dk/numen/artikler/?page_id=8&linkcat=5 Man hører på det seneste (2011-2012), at

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

Fordybende FIT træning

Fordybende FIT træning 08/11/16 Fordybende FIT træning Psykolog Susanne Bargmann & Socialrådgiver Rasmus Møller Susanne Bargmann, Psykolog, ICCE Chief Advisor, og ICCE Certified Trainer Rasmus Møller, Socialrådgiver, FIT konsulent

Læs mere

Hvad gør en god behandler god?

Hvad gør en god behandler god? Hvad gør en god behandler god? Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PLANEN FOR IDAG Kort om angst og angstlidelser blandt børn og unge Hvorfor behandle angstlidelser i denne population? Hvilken behandling og hvordan? Forskningsresultater

Læs mere

PATIENTENS SKREVNE LIVSHISTORIE SOM UDGANGSPUNKT FOR SAMTALEBEHANDLING

PATIENTENS SKREVNE LIVSHISTORIE SOM UDGANGSPUNKT FOR SAMTALEBEHANDLING PATIENTENS SKREVNE LIVSHISTORIE SOM UDGANGSPUNKT FOR SAMTALEBEHANDLING PATIENTENS SKREVNE LIVSHISTORIE SOM UDGANGSPUNKT FOR SAMTALEBEHANDLING. Ehrenreich B., Hilden J., Tidlund M. M. Supervisionsgruppen

Læs mere

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT)

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Forskning i psykoterapi og evidens for IBT - 4 dias Pilotstudie med FearFighter - 17 dias (Formål, baggrund, metode, resultater, konklusion) Forskning i IBT fremover

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Igennem. de senere år har man stadig oftere kunnet læse, at der nu er empirisk dokumentation for, at kognitiv

Igennem. de senere år har man stadig oftere kunnet læse, at der nu er empirisk dokumentation for, at kognitiv Genmæle Af Stig Poulsen Effekten af PSYKOTERAPI Er kognitiv adfærdsterapi alle andre terapiformer overlegen? Ja, lød svaret i Irene Oestrichs Den psykoterapeutiske evolution i PN 19/02. Stig Poulsen er

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Internetpsykiatrien. Region Sydanmark Kim Mathiasen cand. psych. Projektleder

Internetpsykiatrien. Region Sydanmark Kim Mathiasen cand. psych. Projektleder Internetpsykiatrien Region Sydanmark Kim Mathiasen cand. psych. Projektleder Definition af I-KAT a therapy that is based on self-help books, guided by an identified therapist which gives feedback and answers

Læs mere

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets høring om børn og medicin 27. maj 2013 børn med ADHD PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER

Læs mere

I den anden af fire viden -artikler beskrives virkningen af forskellige former for psykologisk behandling af depression.

I den anden af fire viden -artikler beskrives virkningen af forskellige former for psykologisk behandling af depression. 3 Behandling af DEPRESSION I den anden af fire viden -artikler beskrives virkningen af forskellige former for psykologisk behandling af depression Når det gælder effektlitteraturen om depression omhandler

Læs mere

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske Terapeuten Af Carsten René Jørgensen Terapeuten selv og det terapeutiske udbytte Hvordan påvirker terapeutens egen historie og mere personlige karakteristika den terapeutiske proces. Og hvordan kan terapeuten

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2010 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2010 1. Anastopoulos, A.D. & Gerrad, L.M. (2003). Facilitating understanding and management of

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien og Europa. Ø Terapi med børn, unge og voksne. Familieterapi

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Der er dokumenteret effekt for MBSR, hvad kan vi som behandlere bruge denne viden til? 1. Indledning Mindfulness-baserede programmer generelt og Mindfulness Baseret

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Hvad virker. psykoterapi.

Hvad virker. psykoterapi. Hvad virker psykoterapi? i den måske første internationale konference om, hvad der virker i psykoterapi, fandt sted i lund i forsommeren 2008. en lille dansk delegation sammenfatter centrale indtryk fra

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser 3 Psykoterapi med Personlighedsforstyrrelser VIDEN Af Esben Hougaard og Thomas Nielsen Den fjerde og sidste artikel om vidensbaseret psykoterapi med udgangspunkt i Roth & Fonagy omhandler personlighedsforstyrrelser.

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Screening spørgsmål Eksempler

Screening spørgsmål Eksempler Diagnostik - screening Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Program Hvad er Binge Eating Disorder (BED)? Set i forhold til

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Diagnosticering og behandling af borderline

Diagnosticering og behandling af borderline Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Per Sørensen, Centerchef Diagnosticering og behandling af borderline Hvad har vi lært, hvad fungerer, hvad er virkeligheden? 1 Psykiatri Ståsted og forståelse

Læs mere

Terapi på internettet

Terapi på internettet DIGITALT AF MORTEN FENGER Terapi på internettet Der er både muligheder og fordele ved internetbaseret terapi, fremgår det af denne artikel, som er en litteraturundersøgelse af internetbaseret terapi som

Læs mere

Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut.

Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut. Resultater fra en deskriptiv undersøgelse af patientpopulationen ved det specialiserede ADHD-team for voksne, Regionspsykiatrien Vest 2010-2011 Helle Møller Søndergaard, cand.psych. aut. Opmærksomhed Planlægning,

Læs mere

Ti timer slår ikke til

Ti timer slår ikke til Ti timer slår ikke til Af Psykologerne på Psykologisk Center Særtryk fra PSYKOLOG NYT 19. Okt. 2001-55. Årgang Nr.19 Borderline Af psykologerne på Psykologisk Center Ti timer slår ikke til Det er fagligt

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression illustrationer: lisbeth e. christensen Referenceprogrammer I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og unipolar depression hos voksne (Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl:

1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl: 1 1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl: Hvad er depression? En deprimeret klient fortæller i en indledende samtale at hans vanskeligheder skyldes en kemisk ubalance (Shedler, 2006). En anden klient

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2011

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2011 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2011 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

14-Jan-09. Anvendelse af AP I Praksis. Anvendelse af AP I Praksis. Antipsykotika Indikationer. Spørgsmål om Antipsykotika

14-Jan-09. Anvendelse af AP I Praksis. Anvendelse af AP I Praksis. Antipsykotika Indikationer. Spørgsmål om Antipsykotika Behandling med Antipsykotika Psykotiske Tilstande og Adfærdsforstyrrelser hos Demente Rationel Brug af Psykofarmaka Januar 2009 Centerchef, dr. med. Psykiatrisk Center Glostrup Københavns Universitets

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2000. Efteråret 2005

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2000. Efteråret 2005 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2000 Efteråret 2005 Bachelor, A. & Horvarh, A. (1999). The therapeutic relationship. I: M.A. Hubble, S.D. Miller

Læs mere

Behandling ILLUSTRATION: LISBETH CHRISTENSEN. VIDEN Af Esben Hougaard og Thomas Nielsen

Behandling ILLUSTRATION: LISBETH CHRISTENSEN. VIDEN Af Esben Hougaard og Thomas Nielsen 6 Behandling VIDEN Af Esben Hougaard og Thomas Nielsen 7 af ANGST I den første af fire artikler om virkningen af psykoterapi over for diagnostiske hovedgrupper er temaet angst. Nærværende artikel drejer

Læs mere

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen 591 Psyke & Logos, 2002, 23, 591-596 TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? En anmeldelse af Birgitte Bechgaard, Hans Henrik Jensen og Thomas Nielsen: Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske

Læs mere

Shared care mellem almen praksis og psykiatri

Shared care mellem almen praksis og psykiatri Shared care mellem almen praksis og psykiatri Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Merete Lundsteen, speciallæge almen medicin Morten Birket-Smith, overlæge, dr. med. Shared care Baggrund Resultater Systematisk

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

Evidens er ikke bare evidens om forskningsparadigmers betydning for vores. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby, STOKs forskningsgruppe.

Evidens er ikke bare evidens om forskningsparadigmers betydning for vores. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby, STOKs forskningsgruppe. Evidens er ikke bare evidens om forskningsparadigmers betydning for vores forståelse af evidensbegrebet. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby, STOKs forskningsgruppe. I sidste nummer af Systemisk Forum

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

EVIDENS Af: Carsten René Jørgensen

EVIDENS Af: Carsten René Jørgensen EVIDENS Af: Carsten René Jørgensen Psykoterapeutiske Aktuelle diskussioner for og imod kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk psykoterapi er relateret til forskellige værdier, videnskabelige traditioner

Læs mere

Projekt Shared Care Region Nordjylland -Et pilotprojekt-

Projekt Shared Care Region Nordjylland -Et pilotprojekt- Projekt Shared Care Region Nordjylland -Et pilotprojekt- En behandlingsmodel for patienter med angst og depression 1 Projekt Shared Care Region Nordjylland En behandlingsmodel for patienter med angst og

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D.

Angst, depression, adhd hos de unge. Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. Angst, depression, adhd hos de unge Ebeltoft Kommune 16. maj 2015 Lars Søndergård, speciallæge i psykiatri, Ph.D. De psykiatriske diagnoser Psykiatriens dilemma! Ingen blodprøver, ingen skanninger osv.

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 31/03/16 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Scott D. Miller, Ph.D. Director, International Center for Clinical Excellence Susanne Bargmann, Psychologist ICCE Chief

Læs mere

Faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser

Faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser Faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser Opsummering Der er i dag bred forskningsmæssig konsensus om, at psykoterapi virker. Formålet med faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

One;Session!Treatment!til!behandling!af! specifik!fobi!hos!børn!og!unge!

One;Session!Treatment!til!behandling!af! specifik!fobi!hos!børn!og!unge! Kandidatafhandlingipsykologi,vedPsykologiskInstitut,AarhusUniversitet One;SessionTreatmenttilbehandlingaf specifikfobihosbørnogunge Et$systematisk$review$over$forskningen$på$området$samt$et$pilotstudie$af$ef

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse og Mentaliseringsbaseret behandling. ved Tom Skaarup-Hille og Karen Sandahl, psykologer i Psykiatrisk Klinik i Næstved

Personlighedsforstyrrelse og Mentaliseringsbaseret behandling. ved Tom Skaarup-Hille og Karen Sandahl, psykologer i Psykiatrisk Klinik i Næstved Personlighedsforstyrrelse og Mentaliseringsbaseret behandling ved Tom Skaarup-Hille og Karen Sandahl, psykologer i Psykiatrisk Klinik i Næstved Program Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur

Læs mere

Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet

Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet Stressbehandlingskonferencen, KU, 8. januar, 2016 Greta Lassen Lund, psykolog Hanne Knudsen, psykolog Dansk Ramazzini

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Forskellighed og enshed 150.000 er i dag ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen og endnu flere oplever symptomer

Læs mere