Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning"

Transkript

1 Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1

2 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, Layout Jette Alsing Larsen 2

3 Forord Dette kompendium er skrevet til brug på Skovskolens blokhuskursus»blokhusteknik«(blokhus I), men fungerer også som grundmateriale på kurset»tagkonstruktioner i rundt tømmer«(blokhus II). Kompendiet beskriver en simpel tagkonstruktion med vægge der går direkte over i tagåse, mens egentlige tagkonstruktioner ikke indgår i kurset Blokhusteknik. Det er ideen at det dels skal kunne bruges i undervisningen på kurset, dels som opslagsbog for kursisten efter kurset. Dette er 1. udgave af kompendiet. Når kompendiet har været anvendt på et antal kurser, forventes det revideret på baggrund af de erfaringer den praktiske brug af kompendiet har givet. Kompendiet begynder med et kort historisk rids om huse af træ fulgt af et afsnit om udvælgelse af egnet træ og et afsnit om værktøj og hjælperedskaber. Byggeplads, tegninger, beregninger og fundament behandles i de efterfølgende afsnit. Behandlingen af hvordan man bygger i runde tømmerstokke begynder med fastlæggelse af nogle grundbegreber og herefter følger afsnit om afbarkning, bundskifte, stabling af væg og vægafslutning. Døre og vinduer, tagkonstruktion og tagdækning udgør afsnit for sig. I nogle korte afsnit sidst i kompendiet behandles el og vand, samt efterbehandling/vedligeholdelse. Fagudtryk og ord der i øvrigt kræver en nærmere definition, forklares undervejs i teksten, men findes også i ordlisten bagest i kompendiet. Hvis man vil vide mere om værktøj, blokhuslitteratur og blokhusbyggere m.m., er der hjælp at hente i afsnittet»nyttig litteratur og hjemmesider«. Fotografierne skyldes tidligere kursister og skolens egne fotos. Specielt skal Henrik Graversen have tak for at have stillet sine gode billeder til rådighed. Udarbejdet for Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg, Hans Becker-Larsen, December

4 4

5 Indhold Forord 3 Indhold 5 1. Blokhushistorie 7 Huse af træ 7 Byggeteknikker 8 2. Træ til blokhusbyggeri 10 Anvendte træarter 10 Udvælgelse af træ 11 Nødvendig mængde råtræ 12 Skovning, håndtering, lagring af råtræet og opskæring 12 Sortering af råtræet Værktøj og hjælperedskaber 15 Skærende værktøj 15 Opmåling 20 Hjælperedskaber 21 Værktøjsliste Indretning af byggeplads 24 Arbejdsbukke og stillads 24 Sikkerhed på byggepladsen 25 Håndteringen af tømmeret på byggepladsen 25 Traverskran Tegninger m.m Fundament 29 Midlertidigt eller blivende fundament? 29 Materialer til fundament 29 Afsætning af fundament 29 Vandslangenivellement At bygge blokhus 32 Grundbegreber 32 Arbejdsgangen med den enkelte stok Afbarkning 34 Afbarkning med båndkniv 34 Afbarkning med barkspade og rensning med højtryksrenser Scriberen 36 Scribning til grovknude 36 Scribning til grøft/væg 37 Scribning til sadelknude 39 Scribermål 40 Kalibrering af scriberen 40 5

6 10. Bundskifte 41 Overgangen mellem fundament/bund og væg 41 Drypnæser 42 De to første stokke 42 De to næste stokke 44 Skjul af den halve stokende Stabling af væg 47 Principperne for stabling af væg 47 Stokkens diameter (1) 48 Vurdering af form (2) 50 Grovtilskæring af sadelknuden (3) 50 Afmærkning af centerlinje og centrering af stokken (4) 51 Scribning til grøft (5) 52 Skæring af grøft (6) 53 Opmærkning af sadel (7) 55 Skæring af sadel (8) 56 Scribning til sadelknude (9) 58 Skæring af sadelknuden (10) 59 Læg stokken på plads (11) Vægafslutning (rem) 62 Låseknude Døre og vinduer Tagkonstruktion 65 Beregninger 65 Vandret tagkonstruktion med åse (shelter eller hus) Tagdækning El og vand 70 El 70 Vand og kloak Efterbehandling og vedligeholdelse 72 Linolie 72 Trætjære 72 Jernvitriol Ordliste over fagudtryk Nyttig litteratur og hjemmesider 75 6

7 1. Blokhushistorie Huse af træ Dansk byggetradition har igennem tiderne helt naturligt fulgt tilgængeligheden af byggematerialer træ, teglsten og beton. De første egentlige husbyggerier dukker op i vikingetiden hvor der var træ nok, og husene var da også massive stolpehuse lavet af eg. Stolpehus I begyndelsen af middelalderen hvor det stigende forbrug af træ gjorde træ til en knappere ressource, gik man over til at lave bulhuse som var lavet af tilhuggede, vandretstillede planker som var falset ind i lodrette stolper. Ved at bearbejde træet fik man en bedre udnyttelse af det. Bulhus (Nationalmusset, Længere op i tiden, i middelalderen, var skovene efterhånden blevet meget forhuggede og træ blev en meget knap ressource. Derfor udviklede man bindingsværkshuset hvor kun husets skelet er af træ, mens mellemrummene i begyndelsen var udfyldt med risflet/lerklining og senere murværk af teglsten. I slutningen af 1700-tallet indførtes nåletræet til Danmark, og først herefter blev det muligt at bygge huse af tømmer i Danmark idet tømmeret nu produceredes i landet, og tømmerpriserne kom dermed ned på et niveau hvor det kunne konkurrere med andre byggematerialer. Bindingsværkshus (Nationalmuseet Der har i de senere år været et stigende interesse for huse af træ, herunder også blokhuse. Blokhuse har været bygget i Europa i mere end 1200 år, måske endda længere tilbage, og man mener at blokhusbyggeriet er indført til norden fra Asien og Rusland. De ældste bevarede rester af huse i Europa findes i Schweiz og Tyskland. I Rusland findes der rester Blokhushistorie 7

8 af huse fra år e.kr. og de ældste huse i Norge er fra perioden e.kr. Byggeteknikker Den nordamerikanske byggestil daterer sig tilbage til nybyggerne som udvandrede til USA og Canada fra Nord- og Østeuropa i 1800-tallet. Tømmeret var det oplagte byggemateriale og dengang blev der brugt teknikker som nybyggerne havde med sig fra Europa. Disse teknikker viste sig med tiden ikke at kunne leve op til de krav om bl.a. tæthed som blev stillet til byggeri i 1900-tallet. Det har i tidens løb været diskuteret hvilken type knude der er mest velegnet, når man ønsker tætte og solide samlinger i bygninger der ofte står i kolde egne af verden. Fuldtømmerhusene blev med tiden mere og mere upopulære fordi de var lavet med den såkaldte runde knude. Den runde knude blev ofte lavet mens træet endnu var vådt og når tømmeret i disse samlinger satte sig på grund af tørringssvindet, blev husene utætte. Blokhus lavet med sadelknuden (bygget af Andreas Højgaard) 8 Blokhushistorie

9 Dette problem blev løst da Allan B. Mackie i 1960 erne opfandt sadelknuden der gjorde det muligt at bygge i friskskovet træ uden ulemperne ved den runde knude. Med sadelknuden tages der højde for svindet i friskt træ og det blev derfor hurtigere at bygge blokhuse, idet der nu kunne bygges med friskskovet træ. Fordelen ved sadelknuden er at den så at sige følger stokken og derfor bliver ved med at være tæt, selv om træet sætter sig efterhånden som det svinder ved tørring. Mackie forbedrede også den traditionelle scriber ved at forsyne den med en libelle (se afsnittet Scriberen). Der findes flere forskellige knudetyper, men på Skovskolen bruges Mackies sadelknude og det er derfor også den knude der beskrives i dette kompendium. Desuden vises låseknude og lodret låseknude som begge er knuder der bruges i tagkonstruktionen. Sadelknuden Blokhushistorie 9

10 2. Træ til blokhusbyggeri Ethvert byggeri må nødvendigvis begynde med at man gør sig nogle overvejelser om hvilke materialer man vil bygge af og i hvilken kvalitet. Ved blokhusbyggeri er det i sagens natur træ det drejer sig om. Der er mange meninger om hvilken træart der er den ideelle til blokhusbyggeri og der er mange hensyn at tage: hvad ønsker man at bygge: et shelter, et enetages hus, et toetages hus eller..? hvor stort skal byggeriet være? hvilke træarter er tilgængelige i det område hvor der skal bygges? hvor meget må byggeriet koste? m²-prisen for råhuset inkl. tagkonstruktion, men ekskl. tagdækning ligger på kr. (2004) hvor store kvalitetskrav stilles der til tømmeret (årringstæthed, afsmalning, rethed, reaktionsved (ovalt tværsnit), såringsskader, råd og misfarvning)? Excentrisk vækst/reaktionsved som påvirker træets brugsegenskaber i negativ retning, idet der er flere spændinger end i normaltvokset træ. Excentrisk vækst Anvendte træarter De træarter der normalt kan komme på tale er: douglasgran rødgran sitkagran grandis lærk skovfyr ædelgran I grove træk adskiller træarterne sig ikke meget fra hinanden, men der er nogle forskelle i relation til anvendeligheden i blokhusbyggeri. Douglasgran (Pseudotsuga menziesii) Douglasgran Rødgran Douglasgran er fint dekorativt træ med rød kerne og ofte store knaster. Det er behageligt at arbejde med når det er friskt, men bliver meget hårdt når det tørrer. Veddet har stor styrke og det suger ikke fugt igen efter udtørring. I modsætning til de øvrige træarter kan douglasgran fås i store diametre og det er derfor velegnet til store huse og helårshuse. Rødgran har lyst ensfarvet ved. Rødgran i en finkvistet kvalitet med en lille afsmalning, kan være svær at få i store dimensioner. Vær opmærksom på risikoen for rodfordærver, når der skal vises ud (kan ofte ses på det stående træ ved at den nederste ca. 1 m af stammen er fortykket). Suger ikke fugt igen efter udtørring. 10 Træ til blokhusbyggeri

11 Sitkagran Lærk Skovfyr Alm. ædelgran Vedtekniske egenskaber i praksis som for rødgran. Lærk har som douglasgran en rød kerne. Der er kun få erfaringer med at anvende lærk til blokhusbyggeri. I Norge og Sverige har man god erfaring med afbarkning på rod og ringning af træerne som giver en øget harpiksdannelse i splinten og dermed holdbarhed. Der er stor styrke i lærk, næsten som hos douglas. Skovfyr vokser for hurtigt i Danmark til at man kan opnå den ønskede kvalitet; det får tykke årringe, kerneandelen bliver lille og splinten som er des tykkere, suger vand igen efter udtørring. I de andre nordiske lande er det imidlertid den mest anvendte træart, da det her har en langsommere vækst som giver en bedre kvalitet. Veddet er temmelig blødt hvorfor man skal regne med at huset sætter sig en del som følge af træets vægt. Skovfyr (friskt træ) får meget let misfarvning kaldet blåsplint, som skyldes en svamp. Vedtekniske egenskaber i praksis som for rødgran, men der er i øvrigt ikke mange erfaringer med brug af ædelgran til blokhusbyggeri. Udvælgelse af træ Man skal som nævnt først i dette afsnit, have gjort sig klart hvilken type byggeri man skal i gang med, før man går i skoven for at finde sit tømmer. Hvis det er muligt, er det en god ide selv at vise træet ud og man bør gå efter de mindste træer i ældre bevoksninger af store træer fordi de: som regel har den mindste afsmalning (lettere at arbejde med) har de mindste grendiametre og dermed knaster (bedre kvalitet) ofte er de mest rette træer (lettere at arbejde med) ofte også har de smalleste årringe (længere holdbarhed) Det er den type træer som også kaldes»piskere«og alt andet lige er det også de træer der alligevel skal fældes. Piskere er træer i bevoksningen som har klaret den indbyrdes konkurrence mellem træerne dårligt; de har ganske vist opnået samme højde som de øvrige træer, men til gengæld en meget ringe diametertilvækst. Piskere kaldes de fordi de er meget bøjelige og derfor pisker vinden dem rundt i kronerne på nabotræerne i blæsevejr. Som man kan se af nedenstående skema, er der sammenfald mellem størrelsen på valg af udtyndingstræer og de træstørrelser der anbefales ovenfor, når man vælger rødgran, sitkagran og skovfyr. I Danmark er det realistisk at finde tømmer med en afsmalning på 6-8 mm pr. meter hvilket er fint selv til byggeri af større huse. Skal der bygges shelter eller små hytter hvor tømmeret er godt beskyttet af et stort tagudhæng, er træarten ikke lige så væsentlig, og der kan da også laves fint tømmerarbejde i alle de nævnte træarter. Vær opmærksom på træer med snoning, dem bør man helt undgå at bruge. Træ til blokhusbyggeri 11

12 Undgå træer ud til hovedspor og især randtræer; de er grovgrenede og kan ofte have råd på grund af slæbe- og køreskader. Nogle foretrækker dog netop træ med store dekorative knaster. Det letter byggearbejdet meget hvis de træer man vælger ud, har tilnærmelsesvist samme diameter. Træart Naturlig Afsmalning Holdbar- Afbarknings- Råtræ tilgæn- Egnet trærethed hed lethed gelighed størrelse Douglasgran *** **** ***** *** **** ***** Rødgran **** **** **** **** ***** ** Sitkagran **** **** *** *** *** ** Lærk ** **** **** *** *** **** Skovfyr **** *** * *** *** ** Alm. ædelgran **** ***** * ** *** ***** * angiver mindst og ***** angiver mest/størst Træarternes egnethed til blokhusbyggeri. Nødvendig mængde råtræ Da det er vigtigt at have tilstrækkeligt med træ at vælge imellem når byggeriet går i gang, og selv om douglasgran er noget dyrere end rødgran, er der ingen grund til ikke at have rigeligt med råtræ at vælge imellem. Læg derfor 10% til de mængder som tegningerne/beregningerne viser at der er behov for og husk her også at regne ud hvad der skal bruges af brædder og skåret tømmer i tagkonstruktionen og til de indvendige vægge mv. Når det bedste træ er brugt kan det overskydende træ altid sælges som planker eller brænde. Skovning, håndtering, lagring af råtræet og opskæring Alt tømmer til blokhusbyggeri skal håndskoves med motorsav (for at undgå spor af skovningsmaskinens fremføringsruller) og for at opnå en omhyggelig afgrening det er ærgerligt med motorsavsmærker på den færdige væg. Det er fint, hvis tømmeret kan slæbes ud, når der er sne, ellers bør det så vidt muligt køres ud med en udkørselsmaskine, der kan løfte rodenden fri af jorden, så der ikke kommer udslæbningsskader på tømmeret. Sørg for at finde en træleverandør/et skovdistrikt der har forståelse for hvad træet skal bruges til. Med hensyn til hvornår på året man skal skove træet, så skal man være opmærksom på risikoen for svampe- og insektangreb (vedborende bil- 12 Træ til blokhusbyggeri

13 ler). I sommerhalvåret (april-september) vil der kun gå få dage før træet angribes og man ser måske ikke umiddelbart at træet er angrebet fordi billerne går ind i træet fra skyggesiden/undersiden. Finder man fint smuld på/under træet er det tegn på vedborende insekter (lys smuld) eller barkborende insekter (brunt smuld). Planker, brædder og skåret tømmer kan med stor fordel opskæres på et mobilt savværk hvis man har adgang til det. Ellers må man bruge en motorsav med plankeskæringsaggregat eller få træet skovet på et savværk hvilket dog er noget dyrere. Sortering af råtræet Inden man kan gå i gang med byggeriet kan det godt svare sig at bruge noget tid på at kigge sine stokke ud, så man får dannet sig et indtryk af hvad man har at gøre godt med og hvad gennemsnitsdiameteren på stokkene er. Læg stokkene ud på arbejdsbukkene så de ligger i et lag og nummerér dem i topenden. Mål længden på stokkene, klup alle stokkene i hver ende 0,5 m inde fra henholdsvis top- og rodende og skriv målene i rodenden, f.eks. 23/18 (23 cm i diameter i rodenden og 18 cm i diameter i topenden). Skriv målene ind i et skema som vist nedenfor og lav en bemærkning om hvor i byggeriet stokken skal bruges. Nr. Topdiameter (cm) Roddiameter (cm) Længde (m) Bemærkninger , ,0 Egnet til topås , Det er nemlig på dette tidspunkt at man skal sortere stokke fra som skal opfylde specielle krav i forhold til placering i byggeriet: 1. Find de bedste stokke: helt rette og uden andre fejl og sortér dem fra til tagåsene det vil sige topåsen og sideåsene 2. Find nogle andre rette stokke (med en diameter under gennemsnittet) til bundskiftet/det nederste skifte i væggen 3. Find ligeledes nogle meget rette stokke til vægafslutningen/remmen det vil sige det sidste/øverste skifte i væggen og til vinduer og døre altså til det der kommer til at udgøre top og bund af vinduer og døre når der er skåret ud. Træ til blokhusbyggeri 13

14 TTagås SSideås VVægafslutning/rem BBundskifte Tegningen viser de stokke der stilles særlige kvalitetskrav til Top og bund af vinduer og døre Tegningen viser udskæring i stokkene omkring dør og vindue 14 Træ til blokhusbyggeri

15 3. Værktøj og hjælperedskaber Når man bygger blokhus, har man brug for værktøj og hjælperedskaber hvoraf noget er lavet specielt til blokhusbygning, mens andet er noget man selv kan lave (sidst i dette afsnit findes en værktøjsliste). Det nødvendige værktøj kan inddeles i 3 grupper: det skærende værktøj værktøj til opmåling diverse hjælperedskaber Skærende værktøj Motorsaven Motorsaven er et uundværligt redskab når man bygger blokhus, men man skal være meget opmærksom på den risiko for kast der ligger i at man arbejder en del med spidsen af sværdet. Der vil ofte være flere der arbejder sammen på byggepladsen og derfor er det indlysende at det af sikkerhedsmæssige årsager er vigtigt at holde en afstand til andre personer på mindst 1,5 m! Hvis man arbejder indendørs fx i en hal, bliver man af sundhedsmæssige årsager nødt til at bruge en elsav, men arbejder man i det fri er en benzindrevet sav at foretrække. Se i øvrigt arbejdstilsynets vejledninger B »Arbejde med motorkædesave«og D.2.8.»Fældnings- og skovningsarbejde«. Det er praktisk at have to motorsave: en mindre sav på cirka cm³ med sværd til hovedparten af skærearbejdet typisk grøfter og knuder på mindre tømmer en større sav på cirka cm³ med sværd til langsgående snit typisk halvering af stammer og tilskæring af sadler. For begge motorsave gælder det at det er af stor betydning at de er vedligeholdt og filet præcist, så de får en rolig gang under brugen da der skal laves mange nøjagtige snit efter en tynd streg. Som kædetype anbefales det at man vælger halvmejselkæde/p-kæde. Filevinkler Spørgsmålet om filevinkel er vigtigt fordi den er forskellig, afhængig af i hvilken vinkel på træets fiberforløb, man skærer. Ved almindeligt skovningsarbejde skærer man næsten altid på tværs af fibrene og kun sjældent på langs af fibrene, hvorimod der ved blokhusarbejde også skæres meget på langs af fibrene og til disse snit kræves det at kæden er filet i en mere stump vinkel. Værktøj og hjælperedskaber 15

16 Generelt gælder det ved blokhusbyggeri at man ikke skal file tanden i for spids en vinkel (større end 25º) da det giver en urolig kædegang og i øvrigt slides skæret også hurtigere på en spids tand. En filevinkel på 20-25º er passende for den lille motorsav, mens en filevinkel på 10-15º er passende for den store motorsav. Hvis den store motorsav kun bruges til at save på langs af træets fibre, får man et pænere snit med en filevinkel på 5º. Filevinkel 5º Filevinkel 10-15º Filevinkel 20-25º Mange af de vibrationer der normalt går ned i benet, forplanter sig i stedet til hånden når saven anvendes til blokhusarbejde. Gummiophængene på motorsaven skal derfor tjekkes/skiftes ofte og for at mindske vibrationerne yderligere er det en godt ide at beklæde håndtagene på motorsaven med noget vibrationsdæmpende fx neopren eller almindelig rørisolering, Elhøvl Når man skal færdiggøre sadlerne, vil man ofte bruge en stor vinkelsliber med pudseskive, men en elhøvl er mere velegnet fordi den ikke støver og fordi den efterlader en langt mere vandresistent overflade som bærer mere vand end en pudset flade gør. Desuden sparer man meget tid med en elhøvl når man skal lave sadler, men elhøvle forhandles ikke i EU og produceres kun med 110 V motor i USA og Japan. Elhøvl 16 Værktøj og hjælperedskaber

17 Grovpudsning og høvling Med lidt træning kan motorsaven også bruges til grovpudsning og høvling. Man kan grovpudse med saven ved at stille den lodret og tippe den 5-10º grader til højre mens man bevæger saven mod venstre. Grovpudsning med motorsav Hvis man skal høvle med saven, lægges den først om på siden med sværdet vandret og derefter løftes siden med den trækkende kæde lidt. Man høvler herefter med saven ved at bevæge den sidelæns mod venstre (siden med den trækkende kæde), så det er oversiden (siden med den skydende kæde) der bruges som høvl. Resultatet bliver bedst med en halvmejselkæde/p-kæde og eventuelt ¼ kædestørrelse. Høvling med motorsav Værktøj og hjælperedskaber 17

18 Båndkniv Båndkniven er et gammelt værktøj til afbarkning som har været brugt ved tømrerarbejde i århundreder. I Danmark kan det umiddelbart værre svært at finde et sted hvor man kan købe en god stor båndkniv, men de kan fås både i Sverige og Norge. Båndkniven bør altid være meget skarp dels er det lettere at arbejde med den, dels laver den et pænere stykke arbejde. Til stort tømmer med grov bark er det bedst med en meget stor og tung båndkniv med en bredde på cm det er hensigtsmæssigt med lidt tyngde i redskabet. Til mindre tømmer med finere bark er en mindre båndkniv med en bredde på cm mere passende. Man kan eventuelt selv lave sin egen båndkniv af værktøjsstål eller fjederstål og et stykke gevindjern som håndtag. Båndknive lavet af gamle knive fra flishuggere er også set. Båndkniv lavet af værktøjsstål med et stykke gevindjern som håndtag Barkspade eller båndkniv? Barkspaden er også et gammelt værktøj som ikke må forveksles med en afkvistningsspade. Barkspaden er specielt god til at krænge tyk bark af i træets vækstperiode, men den må ikke være skarp til dette arbejde, da man ønsker så få mærker i veddet som muligt. Barkspaden kan som afveksling bruges i stedet for båndkniven, men så skal den til gengæld være skarp og ægvinklen skal være stump så spaden ikke søger ind i træet. Hvis det kun er barken der skal tages af, så er barkspaden mere effektiv end båndkniven, men hvis man også vil fjerne de yderste årringe af splinten for at undgå at der går mug i det sukkerholdige ved, så skal man bruge båndkniven i stedet. Hvis man bruger båndkniv, er det derfor en god ide at vaske stokkene af med brun sæbe. Barkspader med forskellige æglinjer 18 Værktøj og hjælperedskaber

19 Økse Ved blokhusbyggeri bliver øksen ikke brugt til at hugge med, men i stedet som en slags tung kniv med let buet æg. Øksen tilpasses denne anvendelse ved at skaftet skæres af så det er cm langt og ved at det afrundes i enden, så det ligger behageligt inde i hånden. Øksehovedet afrundes ligeledes bagtil så det ligger behageligt i hånden. Øksen skal have en meget lille ægvinkel: 15-20º da den kun skal skubbes igennem veddet. Økse med kort skaft Stemmejern Stemmejern (fladjern og huljern) bruges i forskellige sammenhænge. Fladjernet bruges hovedsageligt til at hugge for med langs streger der går på tværs af træets længderetning, for at undgå at træet flosser ved selve udskæringen. Stemmejernet hertil skal være kort og 2-3 cm bredt. Ved arbejdet med knuden er et bredt huljern med en lille hulning velegnet til at færdiggøre knuden. Huljern med stor hulning (øverst), tynd bøjelig tømrer stålvinkel af japansk fabrikat (midten) og bredt fladjern (nederst) Værktøj og hjælperedskaber 19

20 For alt arbejde med stemmejern gælder det at de skal være skarpe. Sørg for at købe stemmejern i en god, kraftig kvalitet ellers bøjer det let når der virkelig tages fat. Bahcos stemmejern (med de røde håndtag) er forholdsvis billige, men har erfaringsmæssigt vist sig for svage, hvorimod fx østrigske Stubai laver stemmejern i en kraftigere kvalitet. Opmåling Målebånd Til længdemålinger skal man sikre sig at man bruger et målfast måleredskab. Et stålbåndmål i (5-)8 m med kassette er velegnet. Kridtsnor med boks Kridtsnoren bruges til markering af de streger der skal skæres efter. Lav kun lodrette og vandrette markeringer med kridtsnoren. Markeringen foregår ved at snoren fæstnes med en stift i den ene ende og trækkes stramt ud i en ret linje som følger målepunkterne. Man trækker lidt ud i snoren langs vaterpasset som holdes vandret eller lodret på stokken samtidig med at man slipper så snoren svirper ind på stokken og aftegner en linje. Kridtsnor Det er praktisk at være to om mærkningen, bl.a. fordi man så kan foretage svirpet ad to omgange ved at sætte en finger midt på snoren og»svirpe hver del for sig«, men man kan godt gøre det alene. Med hensyn til valg af farve gælder det at rødt pulver er holdbart, hvorimod blåt pulver let forsvinder igen. Scriber Der findes flere forskellige scribere på markedet, men i princippet er der to typer: begge typer er en forbedret passer, den ene type er med én dåselibelle (det såkaldte bulls eye), den anden type er med to rørlibeller. Scriber med to rørlibeller 20 Værktøj og hjælperedskaber

21 Sidstnævnte er erfaringsmæssigt lettest at bruge for begyndere, men ellers er det mest en vanesag hvilken man foretrækker. Scriberen fås også med to benkombinationer; enten med ét blyantsben og ét spidst ben eller også med to blyantsben. Når man scriber med førstnævnte type kaldes det enkeltscribe og med sidstnævnte type for dobbeltscribe. I afsnittet Scriberen beskrives anvendelsen. Hjælperedskaber Peavey/vendekrog Peaveyen minder lidt om et fældejern. Den bruges dels til at vende stokkene med, dels til at skubbe stokkene i længderetningen; ved enden af den stok man vil flytte, stikker man spidsen af peaveyen ned i stokken under den man vil flytte og trykker. Peavey Dogs Dogs er et hjælperedskab som man selv må lave af to små stykker fladjern der er skåret i facon og svejst sammen. Dogsene bruges parvist og derfor er det praktisk at bore hul i dem og forbinde dem to og to med en snor på 30(-50) cm afhængig af stoktykkelsen. Dogs Dogsene bruges på 3 forskellige måder: Låst Med den glatte side ind mod stokken så den er fikseret, men stadig kan roteres på stedet uden at rulle Med spidserne ind i stokken så den er låst mens man arbejder på den Med den glatte side nedad så man kan forskyde stokken sideværts Værktøj og hjælperedskaber 21

22 Sommerfugle»Sommerfugle«er et hjælperedskab som bruges til at støtte stokkene når de ikke bliver holdt på plads af en knude i begge ender og det har man brug for når man har skåret hul i væggen til en dør eller et vindue. Sommerfuglene er dog ikke særligt stabile og at bruge dem indebærer en risiko for stokken falder ned, især når man bygger med store stokke (stor diameter). Sommerfugl Helikoptere I stedet for sommerfugle kan man bruge en»helikopter«som også er et hjælperedskab man selv må lave. Det består af et kraftigt stykke fladjern bukket i U-form hvorpå der er svejst et stykke gevindjern med en møtrik på. Hvis man svejser et stykke rundjern på møtrikken, kan man spænde/ løsne den uden værktøj. Den sidder fast i et hul boret ned i stokken og er væsentligt mere stabilt end sommerfuglene. Højden justeres med møtrikken og stokken holdes fast med små trækiler. Størrelsen skal dimensioneres efter de største stokke man arbejder med. Trækile Helikopter Afdækningsbånd Det er vanskeligt at lave en lige afmærkning rundt om stokken vinkelret på længderetningen, når man skal korte den af. For at kunne få en ret linje at skære efter, kan man fx bruge afdækningsbånd (»Wrap Around«) som lineal. Det er egentlig lavet til elkabler der skal lægges i jorden, og der findes to typer afdækningsbånd; brug den røde type til stærkstrøm, ikke den gule type som er til svagstrøm. Som vist til højre lægges afdækningsbåndet rundt om stokken så det overlapper og styres af rillerne i båndet. Det er vigtigt at afmærkningen er vinkelret på længderetningen (kridtstregen), så brug en vinkel til at få afdækningsbåndet lagt vinkelret på. Frihåndsopstregning er for upræcist, brug afdækningsbånd til opstregning ved snit vinkelret på stokken. 22 Værktøj og hjælperedskaber

23 Værktøjsliste Basisværktøj Motorsav på cm³ gerne med både 13 og 16 sværd Motorsavskæder: brug P-kæde/halvmejsel Lille fældejern Stor båndkniv Koben Scriber (Dansk Skovkontor, Sorø) Blyanter til scriber: Stabilo 8008 (Boghandel) Svagt buet huljern (fx Stubai, Schweizer-Messer model 5267 eller 5268) (Internettet) Kraftigt afbindingsjern (28 mm) (Internettet) Kridtsnor med boks (tømmerhandel) Vaterpas 80 cm Målebånd (tømmerhandel) Tommestok Dogs med hul til snor, 4 par (må man som nævnt selv lave) Håndøkse Slibesten Stållineal Afdækningsbånd»Wrap Around«(elgrossist) Klup 30 cm eller større Tømrervinkel Rart at have værktøj Motorsav på cm³ gerne med både 20 og 30 sværd Stort fældejern Peavey/vendekrog (Dansk Skovkontor, Sorø) Barkspade (Dansk Skovkontor, Sorø) Skovhammer Smalt stemmejern med spids ægvinkel (22 mm) (Internettet) Loddesnor Vaterpas cm Stor vinkelsliber med pudseskive (kornstørrelse 36-60)»Helikoptere«(må man selv lave)»sommerfugle«(må man selv lave) Murerbukke Donkraft Avanceret værktøj Stor sav med tomandssværd Vaterpas med laser eller rotorlaser Krum elhøvl Digital vinkelmåler Værktøj og hjælperedskaber 23

24 4. Indretning af byggeplads Umiddelbart skulle man ikke tro at der var behov for at tage særlige hensyn ved indretning af byggepladsen, bare der er plads nok. Men husk på at det er tunge stammer der skal flyttes rundt med og at det derfor gælder om at flytte så lidt på dem som muligt. Tænk igennem hvordan byggeriet skal skride frem og hvordan byggepladsen kan indrettes, så træet ligger hensigtsmæssigt med hensyn til hvor langt det skal flyttes og i hvilken rækkefølge det skal bruges. Arbejdsbukke og stillads Det kan godt svare sig at lave nogle simple hjælpemidler før du går i gang med selve byggeriet. Begynd med at lave nogle kraftige bukke af tømmer på lodrette nedgravede pæle, så tømmeret ligger i en god arbejdshøjde når det skal afbarkes. Træet kan så lægges direkte på disse bukke når det køres til byggepladsen fra skoven. Lav afstanden mellem bukkene så stor at man kan komme til at fjerne barkaffald med en frontlæsser efterhånden som arbejdet skrider frem. På den måde bibeholdes en ergonomisk god arbejdshøjde. Hvis byggeriet alligevel efterfølgende skal flyttes fra byggepladsen, er det en god ide at have så lavt et fundamentet som muligt, så varer det lidt længere inden det bliver nødvendigt at arbejde fra stillads. Allerede ved Faste arbejdsbukke 24 Indretning af byggeplads

25 en højde på byggeriet på omkring 1,3 m bliver det svært at scribe og det bliver derfor nødvendigt med et stillads. Det billigste stillads laves af murerbukke med løse planker på og de må anvendes op til 2 meters højde uden gelænder. Man må aldrig stå oppe på bygningen og skære med motorsav. Brug i stedet lave bukke ved hver væg i en passende arbejdshøjde både for at skære grovknuder og ved den endelige tilskæring af stokken. Desuden kan de også bruges når stokkene skal lægges på plads i væggen. Sikkerhed på byggepladsen Det skal også være sikkert at færdes på byggepladsen, specielt skal der tænkes på risikoen for at få noget ned over sig, få fingrene klemt eller selv at komme i klemme. Brug altid personlige værnemidler under arbejdet når der arbejdes med motorsav m.m.: sikkerhedssko/-støvler, skærebukser, handsker, samt høre- og øjenværn. Hjelm skal som minimum anvendes når der flyttes stokke over skulderhøjde og ved brug af kran el.lign. Håndteringen af tømmeret på byggepladsen Håndteringen af tømmeret på byggepladsen kan enten ske med en traktormonteret frontlæsser eller bedre en udkørselsmaskine. I begge tilfælde gælder det at man skal kunne køre hele vejen rundt om byggeriet på et stabilt underlag. Vær i øvrigt opmærksom på at arbejdstilsynets regler om kraner på byggepladser er gældende her. Udkørselsmaskine i brug på byggepladsen. Indretning af byggeplads 25

University of Copenhagen. Kompendium i blokhusbygning Becker-Larsen, Hans. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Kompendium i blokhusbygning Becker-Larsen, Hans. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Kompendium i blokhusbygning Becker-Larsen, Hans Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord

PRISLISTE. Langtømmer løftes over på afkortebord PRISLISTE ENGROS FEBRUAR 2014 Langtømmer løftes over på afkortebord Lager af granrafter med bark Lundum Savværk ApS Torpvej 59, Lundum 8700 Horsens Tlf. 7565 42 58 Fax 7565 49 44 www.lundumsavvaerk.dk

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang

Sy en falkehætte. Kuglepen til optegning. En god kniv til at skære i læder (hobbykniv) En krumsyl. Hygpiper og en hammer - eller en hultang Sy en falkehætte Falkonerer over hele kloden bruger hætter til en del af deres rovfugle. Her i Norden har falkonerer også brugt hætter siden middelalderen. Hætten gør at fuglen ikke kan se noget. Det får

Læs mere

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 70mm huse Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun

48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun 48 Af Jann Wagner. Foto: Kristian Krogh. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 8/2000 Praktisk vaskevæg af genialt materiale: Nu er det en ren fornøjelse Der er tre gode grunde til at bygge en vaskereol.

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

RENTES REGNING SIMULATION LANDMÅLING MÅLSCORE I HÅNDBO . K R I S T I A N S E N KUGLE G Y L D E N D A L

RENTES REGNING SIMULATION LANDMÅLING MÅLSCORE I HÅNDBO . K R I S T I A N S E N KUGLE G Y L D E N D A L SIMULATION 4 2 RENTES REGNING F I NMED N H REGNEARK. K R I S T I A N S E N KUGLE 5 LANDMÅLING 3 MÅLSCORE I HÅNDBO G Y L D E N D A L Faglige mål: Anvende simple geometriske modeller og løse simple geometriske

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig.

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. 38 Af Søren Stensgård. Foto: Lasse Hansen. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 7/2003 Også uden skamlen

Læs mere

Vejledning til opsætning af Tipi-én

Vejledning til opsætning af Tipi-én Vejledning til opsætning af Tipi-én Her finder du en udførlig beskrivelse af opsætning af tipi. Afsæt god tid til den første gang, da der er mange erfaringer at gøre sig. At finde det præcise mål til trefoden

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat.

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. 1 Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. KLARGØRING Vi anbefaler, at alle planker til samme gulvprojekt bestilles på samme tid. 2 Sørg altid for at opbevare Pergo-vinyl omhyggeligt for

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Sæt reolen sammen af kasser

Sæt reolen sammen af kasser HER ESTEMMER DU LT SELV: Sæt reolen sammen af kasser Du kan købe en rektangulær reol. Og du kan købe en kvadratisk reol. Synes du, at begge dele er kedeligt? Så læs videre, for her er reolen, du kan sammensætte

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

40 Gør Det Selv 3/2001

40 Gør Det Selv 3/2001 40 Gør Det Selv 3/2001 Gyngehest til skrappe drenge og piger Dette superflotte 2-spand vil helt sikkert blive modtaget med stor begejstring. Da hestene fremstilles af limtræ, er de meget solide og kan

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning,

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning, Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? u kan skyde genvej til en flot overdækning, hvis du fx bruger færdige pilefletmoduler som beklædning. Så skal du bare sætte stolper i jorden, bygge et tag

Læs mere

Montagevejledning. Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not. Har du grunden, så har vi huset... Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... MontaGevejledninG

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

Fremstilling af blæsebælge (Nyrebælge)

Fremstilling af blæsebælge (Nyrebælge) Jeg skulle bruge en blæsebælg til mit støbehåndværk på vikingemarkederne, min plan var at lave et sæt Nyrebælge, lidt i stil med de bælge der er vist på Sigrudsristningen, jeg tænkte meget over hvordan

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Guide skrevet af Nicolai Hiorth

Guide skrevet af Nicolai Hiorth Forfatter Gnomen Dato Man Okt 10, 2005 3:15 pm Læst 4472 Beskrivelse Nåh? ok nu vil du være ridder (Pladerustnings fordel) Kategori Rustninger Type Udstyrs Guide Guide skrevet af Nicolai Hiorth Pladerustning,

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet.

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet. Fremstilling af ny form og ror til Contrast 33 I august 2009 brækkede rorstammen på vores Contrast 33. Det var under en kapsejlads, men heldigvis så langt væk fra andre, at vi ikke sejlede ind i nogen,

Læs mere

www.mjodvitnir.dk Side 1 af 21

www.mjodvitnir.dk Side 1 af 21 Teltfremstilling I forbindelse med fremstillingen af vores eget telt fandt jeg ud af hvor svært det er at finde noget reelt materiale på nettet om teltfremstilling, det er nemt nok at finde billeder af

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER 20 RUMMTR BRÆND PÅ BAR 9 KVADRATMTR 38 Tekst og foto: eert Mørk. Tegning: hristian Raun ør Det Selv 14/2002 Her har du plads til flere års brænde Brændet ligger både tørt og luftigt i fotografen eert Mørks

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Rykning af et skind til pels pandebånd.

Rykning af et skind til pels pandebånd. Rykning af et skind til pels pandebånd. 1. Skær skindet midt i grozen og sy Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det. nakkerne sammen. 2. Lave en rykning så det bliver længere.

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn.

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. af Niels Bonde no NNU rapport nr. 14 2005 NNU Rapport 14 2005 2 Bjerggården

Læs mere

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant Mattip om Arealer 2 Du skal lære om: Repetition af begreber og formler Kan ikke Kan næsten Kan Arealberegning af en trekant Arealberegning af en trapez Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber

Brugsanvisning for. Testværktøj på. Naturlegeredskaber Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730 Herlev Telefon 2177 5048 gertolsen@gertolsen.dk Brugsanvisning for Testværktøj på Naturlegeredskaber Af Gert Olsen Brug af testværktøj 03.10.2004 Side 1 af 9

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe 2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe Gør Det Selv 4/1988 MONTAGEBYGGERI I MINI-FORMAT: Rejs pandekagehuset på én dag Delene til dette flotte legehus kan du lave helt færdige

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere