NonUsers ikke-brugere på Fyn Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012"

Transkript

1 NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012 Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012

2 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Fordeling af interviews på kommuner 3. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 4. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed og holdning) 5. Overordnet karakteristik af ikke-brugerne 6. Hvilke forhold gør en forskel (interessante kryds) 7. Segmentering af brugere i 7 segmenter 8. Segmenternes størrelse og potentielle brugere 9. Personaer 10. Udgangsreplik: SMOK!

3 1. Undersøgelsens formål Bedre viden om ikke-brugere for at kunne tilrettelægge koordineret fynsk PR og markedsføring samt målrettede aktiviteter, tilbud og branding, der øger brugerandel og imødekommer fremtidens brugere. Hvor mange ikke-brugere er der? Hvad er årsagerne, når borgere fravælger biblioteket? Hvilke segmenter og persontyper af ikke-brugere kan identificeres Hvem er potentielle brugere? Hvor sandsynligt er det at få flere brugere og hvor stort er potentialet? Hvilke tilbud appellerer til ikke-brugere fra forskellige segmenter?

4 1. Undersøgelsens gennemførelse Telefoninterviews med personer 15 år og derover 671 nettointerviews med ikke-brugere Ikke-bruger = mere end 1 år siden, man har benyttet et folkebibliotek Mindst 50 pr. kommune og god fordeling på køn og alder God modtagelse også stor interesse for fokusgrupper: Fynboer er bare medgørlige Biblioteket er et godt og anerkendt tilbud. Moos-Bjerre Analyse for bibliotekerne på Fyn: Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Svendborg og Ærø.

5 2. Interviews pr. kommune Kommune Ikke-bruger Assens Kommune 54 Faaborg-Midtfyn Kommune 54 Kerteminde Kommune 54 Nyborg Kommune 54 Odense Kommune 246 Svendborg Kommune 54 Ærø Kommune 50 Nordfyns Kommune 54 Langeland Kommune 51 I alt 671

6 3. Ikke-bruger andel højere end kulturvaneundersøgelserne Indenfor seneste uge Højst 1 måned siden Højst 6 måneder Højst 1 år siden Mindst 1 år siden Aldrig I alt Antal Andel 16% 18% 14% 5% 44% 3% 100%

7 4. Potentiale for biblioteksbrug 80% af ikke-brugerne har tidligere benyttet biblioteker 38% af ikke-brugerne har børn eller partner, der benytter biblioteker. 61% finder det sandsynligt eller meget sandsynligt 35% mener det er spændende tilbud, som de godt selv kunne bruge Mere end halvdelen er interesseret i fx muligheden for lovligt og gratis at se/høre musik og film hjemmefra 71 % af dem, som ikke bruger biblioteket, mener at biblioteket er vigtige for samfundet.

8 5. Overordnet karakteristik af ikke-brugere Gennemsnitligt lavere uddannet Overvægt af mænd De foretrækker populærkultur frem for teater, museer og kunst Primære årsager som ikke-brugerne selv angiver til ikke-brug: De køber selv ønskede materialer Har ikke tid. I det følgende går vi tættere på forklaringer og mulige årsager!

9 6. Hvilke baggrundsforhold gør forskel (interessante kryds) Uddannelsesniveau betyder en del Alder betyder meget Køn betyder noget Kommune betyder noget (flere signifikante hvis flere data.) Livssituation betyder meget Beskæftigelsessituation betyder meget.

10 6. Hvilken forskel gør uddannelse Jo længere uddannelse -> færre ikke-brugere Jo længere uddannelse -> køber selv ønskede materialer Jo længere uddannelse -> mangler tid Jo længere uddannelse -> positiv i forhold til bibliotekstilbud Jo længere uddannelse -> sandsynlighed for fremtidig brug.

11 6. Hvilken forskel gør alder årige fravælger i højere grad pga. materialerne årige fravælger i højere grad pga. mangel på arrangementer årige fravælger i højere grad pga. beliggenhed årige fravælger i højere grad pga. åbningstider Yngre angiver oftere manglende kendskab som årsag til ikke-brug Yngre fravælger oftere fordi de selv køber materialer årige fravælger i højere grad pga. gebyrer Yngre angiver oftere manglende tid som årsag til ikke-brug 60 årige+ er mindre interesserede i at låne materialer Med alder falder interessen for bibliotekernes digitale tilbud.

12 6. Hvilken forskel gør alder (fortsat ) årige er mere end andre interesserede i børnearrangementer 60 årige+ er mindre end andre interesserede i voksenarrangementer Med alder stiger interessen for udstillinger 60 årige+ er mindre sandsynlige brugere i fremtiden end andre årige mener i højere grad end ældre, at bibliotekerne kan spares væk (dog kun 16% hhv. 7%) Med alder falder brugen af internet, sociale medier samt internethandel.

13 6. Hvilken forskel gør køn Kvinder benytter bibliotekerne hyppigere end mænd, og ikkebrugerandelen er højere for mænd end kvinder Flere mænd end kvinder har partner eller børn, der bruger bibliotek Flere mænd end kvinder er interesseret i bibliotekernes digitale tilbud Flere mænd end kvinder benytter internet og foretager internethandel.

14 6. Hvilken forskel gør kommune Flest ikke-brugere på Langeland og færrest i Svendborg I Svendborg har 45% af befolkningen været på biblioteket indenfor seneste måned (gennemsnittet er 33%) Odense og Ærø har lidt flere ikke-brugere, der er interesserede i de digitale bibliotekstilbud Nyborg og Svendborgs ikke-brugere er lidt mindre interesserede i voksenarrangementer, mens Ærøs er lidt mere interesserede Assens, Odense, Nordfyns og Ærø kommuner har flere ikke-brugere, der er sandsynlige brugere i fremtiden.

15 6. Hvilken forskel gør livssituation Ikke-brugere (IB) i børnefamilier har oftere tidligere benyttet biblioteker Børnefamilier har oftere partner eller børn, der benytter bibliotek Unge og børnefamilier fravælger oftere pga. manglende arrangementer Unge og især børnefamilier angiver i højere grad manglende kendskab til bibliotekstilbud som årsag IB i liv efter børn er fraflyttet samt efterløn- og pensionisttilværelse fravælger sjældnere med henvisning til at de selv køber materialer Unge, single uden børn samt børnefamilier mangler oftere tid IB på efterløn og pension er mindre interesserede i at låne materialer Unge, single uden børn samt børnefamilier er mest interesseret i de digitale bibliotekstilbud.

16 6. Hvilken forskel gør livssituation (fortsat ) Børnefamilie langt oftere interesseret i børnearrangementer IB på efterløn/pension mindre interesseret i voksenarrangementer IB på efterløn/pension mindre sandsynlige brugere (dog 39%) IB med fraflyttede børn og IB på efterløn/pension er sjældnere brugere af internet, sociale medier samt internethandel Unge er mere tilbøjelige til at mene, at internettet har udspillet bibliotekernes rolle.

17 6. Hvilken forskel gør beskæftigelsessituation Selvstændige og studerende finder i (endnu) mindre grad, at afstand til bibliotek er årsag til ikke-brug Selvstændige udebliver ikke pga åbningstider (3% mod gennemsnitligt 16%). Det gør flere studerende derimod (30%). Studerende peger i højere grad på serviceniveau som årsag til fravalg Studerende peger i højere grad på manglende kendskab som årsag (51% mod gennemsnitligt 32%) Efterlønnere/pensionister samt ledige fravælger sjældnere med henvisning til, at de selv køber materialer Studerende og ledige peger i højere grad på gebyrer som årsag til fravalg (32% hhv. 26% mod gennemsnitligt 12%).

18 6. Hvilken forskel gør beskæftigelsessituation (fortsat ) Efterlønnere/pensionister samt ledige fravælger sjældnere pga manglende tid. Omvendt for selvstændige og studerende Studerende fravælger oftere pga. ventetid på materialer Funktionærer er mere interesserede i at låne materialer Studerende, funktionærer og ufaglærte er mest interesserede i de digitale bibliotekstilbud. Omvendt med efterlønnere/pensionister Studerende finder det i højere grad end andre sandsynligt, at de bliver fremtidige brugere (85% mod gennemsnitligt 61%) Funktionærer og efterlønnere/pensionister finder i højere grad, at bibliotekerne er vigtige for samfundet Efterlønnere/pensionister er mindre brugere af internet, sociale medier samt internethandel.

19 7. Segmentering af ikke-brugerne På baggrund af statistisk klyngeanalyse identificeres segmenter Segment = Personer med ens karakteristika og væsentlig forskellighed fra andre segmenter af personer med andre fællestræk. Analysen identificerer 7 segmenter af ikke-brugere på Fyn.

20 7. Segmenteringsmodel: 7 grupper Ikke-brugernes fordeling på segmenter Funktionæren (30-59) 12% Faglært arbejder (Blandet) 10% Senioren (60+) 21% Arbejderfædre (30-44) 12% Uddannelsessøgende (15-29) 17% Ufaglært arbejder (45-59) 14% Midaldrende funktionær (45-59) 14%

21 7. Segmenternes sammensætning i by og på land Senioren er hyppigere på landet (23%) end i byen (18%) Den ufaglærte arbejder som ikke-brugertype er hyppigere forekommende på landet (16%) end i byen (9%) Den uddannelsessøgende som ikke-brugertype er hyppigere at finde i byen (21%) end på landet (14%).

22 8. Segmenternes størrelse i antal 15 år+, Fyn ialt Ikke-brugere på Fyn fordelt på segmenter ( , 15 år+) Senioren (60+) Uddannelsessøgende (15-29) Midaldrende funktionær (45-59) Ufaglært arbejder (45-59) Arbejderfædre (30-44) Funktionæren (30-59) Faglært arbejder (Blandet)

23 8. Segmenternes sandsynlighed for fremtidig brug Segmenternes sandsynlighed for fremtidig brug 80% 70% 60% 50% 40% 50% 75% 73% 50% 67% 71% 61% 30% 20% 10% 0%

24 8. Potentielle antal brugere i hvert segment Antal potentielle brugere i hvert segment

25 8. Ikke-brugere i hver kommune I alt Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Borgere på 15 år og derover Ikke-bruger andel 47% 46% 44% 50% 60% 46% 44% 50% 36% 42% Antal ikke-brugere

26 8. Potentielle brugere i segmenter pr. kommune Segment I alt Assens Faaborg- Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Midtfyn Senioren Uddannelsessøgende Midaldrende funktionær Ufaglært arbejder Arbejderfædre Funktionær Faglært arbejder I alt

27 9. Personaer 1. Segmenter, persontyper og mennesker af kød og blod. 2. Input til strategisk kompas og intern kommunikation 3. I forlængelse af den statistiske analyse og de dybdegående fokusgrupper er det muligt at opstille nogle kvalificerede og dataforankrede bud på persontyper af ikke-brugere.

28 9. Personaer Navn og tilhørende segment Navn: Peter Segment: Senioren (60+) Navn: Henrik Segment: Uddannelsessøgende (15-29) Persontype Peter er 65 år gammel og lever sammen med sin kone. Han er netop gået på folkepension efter 50 år på arbejdsmarkedet, som han startede på direkte efter folkeskolen. Han har aldrig haft interesse for bøger, og hverken dengang eller nu har han haft interesse i at låne bøger på biblioteket. Han er den traditionelle type, som hverken bruger internettet til fritid og fornøjelse eller til køb af varer. Teater og museumsbesøg har ikke Peters interesse. Han foretrækker især at være hjemme og se TV, men tager også gerne barnebarnet med i zoologisk have. Hvis man spørger ham, om han kunne finde på at benytte biblioteket i fremtiden, hvis der kommer tilbud, som passer bedre med hans interesser, hælder han til at svare nej, men det bliver til en lidt høflig fifty/fifty chance, for man ved jo aldrig. Henrik er 19 år gammel, går på gymnasiet og bor hos sine forældre. Han sætter stor pris på at gå i biografen og i zoologisk have, der er meget sjovere end en kedelig tur i teater og på museum. Henrik er meget aktiv på internettet, hvor han også køber mange af de ting, han ellers skulle i butikker for at få fat i. Det er nemmere og billigere på nettet, oplever Henrik. Han er også aktiv på bl.a. Facebook og Twitter. Og det er også på internettet, at Henrik kunne tænke sig at bruge bibliotekstilbud i form af lån af film, musik og e-bøger online. Derfor vurderer Henrik da også, at der er stor sandsynlighed for, at han vil bruge biblioteket i fremtiden, hvis der er flere af sådanne tilbud.

29 9. Personaer Navn og tilhørende segment Navn: Jørgen Segment: Midaldrende funktionær (45-59) Navn: Heidi Segment: Ufaglært arbejder (45-59) Persontype Jørgen er 53 år. Børnene er netop flyttet hjemmefra. Jørgen er funktionær og har en mellemlang videregående uddannelse. Han bruger internettet en hel del og har sådan set stor interesse i biblioteksrelaterede materialer. Derfor vurderer han også, at der er stor sandsynlighed for et fremtidigt brug af bibliotekernes tilbud. Det er især tiden, der har været knap, og så er det ofte lettere lige at købe en bog til ferien, når de alligevel ligger billigt fremme i supermarkeder og andre steder. Men det har givet noget mere tid, at børnene er fløjet fra reden. I fritiden er Jørgen mere til sport og en tur i biografen end til museumsbesøg og teater, og kunst er heller ikke lige Jørgens kop te. Heidi er 47 år og har ikke anden uddannelse end folkeskolen. Hun ved godt selv, at hun nok er noget gammeldags. Hun elsker det, hun kalder Dirch Passer-tiden, og gider ikke bruge computer og internet. Hun har for nylig sendt sin første . Hun sætter pris på en tur i biografen med sine tre børn, men gider ikke kunst, teater og museer. For der må børnene ikke larme og folde sig ud. Sådan synes hun også, det er på biblioteket. Hun forbinder selv biblioteket med ubehagelige oplevelser, fordi både personale og andre brugere tyssede og så skidt til hende, da hun var der sidst for mange år siden. Derfor udviser Heidi heller ikke den store interesse for selv at bruge biblioteket i fremtiden, og hun vurderer sandsynligheden til at være et sted mellem 0 og fifty/fifty. Men måske hvis bibliotekerne begynder at lave mere skøre og aktive ting rundt omkring i byen og i højere grad inviterer også energiske børn indenfor.

30 9. Personaer Navn og tilhørende segment Navn: Thomas Segment: Arbejderfædre (30-44) Navn: Bente Segment: Funktionær (30-59) Navn: Britta Segment: Faglært arbejder (Blandet) Persontype Thomas er 35 år og har kone og 2 børn. Han har afsluttet en erhvervsuddannelse og bruger internettet moderat. Thomas sætter pris på at komme en tur i biografen og i zoo med ungerne. Teater og kunst interesserer Thomas sig ikke for, og han har også indtryk af, at biblioteket er lidt for kedeligt for ham. Men han er til gengæld ikke afvisende overfor at låne film, musik og e-bøger hjemmefra. Så han kan måske fristes, hvis der kommer flere tilbud og hvis man hører noget mere om, hvad bibliotekerne har på hylderne, og hvordan man gør. Han synes ikke, han hører noget fra bibliotekerne i dag, selvom han da næsten altid får bladret lokalsprøjten igennem. Bente er 43 år og har en mellemlang videregående uddannelse. Hun har mand og 2 børn. Bente bruger ikke internettet særlig meget, og hvis der er tid i den travle hverdag, så foretrækker hun biograf og tivoli frem for museum. Bente synes bibliotekerne er meget vigtige for samfundet, og ikke mindst for børnene. Bente er også selv positiv i forhold til at blive biblioteksbruger igen. Hun brugte det en del som barn og ung under uddannelse. Særligt lån af bøger, film, musik og e-bøger online kunne være spændende og måske være det, der bringer Bente tilbage til biblioteket. Det er jo så smart og nemt, og man må også se at få det lært. Britta er 58 år og befinder sig i den sidste del af hendes arbejdsliv. Børnene er flyttet hjemmefra og tiden går med hus og have, eller en tur i biografen med nogle vennepar, når hun kan lokke sin mand med. Som faglært har Britta afsluttet en erhvervsuddannelse, men hun har aldrig været meget til bøger. Det er for kedeligt og søvndyssende. Så hellere en god film eller underholdning i TV. Hun har heller ikke interesse i finkulturelle aktiviteter som museumsbesøg og teateret. Hvis hun skulle bruge biblioteket, ville hun bruge online tilbud som film, e-bøger og musik på internettet, men spørger man hende, om hun vil bruge biblioteket i fremtiden, vurderer hun lidt uengageret sandsynligheden til at være fifty/fifty.

31 10. Udgangsreplik som input til opfølgning: SMOK 1. Segmenternes størrelse og vækst. Hvor store er de og bliver der flere eller færre af dem? 2. Mulighed for kontakt med segmentet. Hvordan kan vi kommunikere med de respektive segmenter? Indhold, medie og rent praktisk? 3. Omkostninger ved bearbejdning af segmentet. Står udbyttet af en indsats mod det enkelte segment mål med tid og penge? 4. Konkurrencen om segmentet. Hvilke andre tilbud trækker i de enkelte segmenter? Er der perspektivrige samarbejdsmuligheder med andre aktører?

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske

Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske Bilag 2: Segmenter af ikke-brugere i det fynske 18. juni 2012 Moos-Bjerre Analyse Gammel Mønt 19A 1117 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL MED SEGMENTERING AF FYNSKE

Læs mere

Bilag 3 - Tabelrapport

Bilag 3 - Tabelrapport Bilag 3 - Tabelrapport NonUsers -brugere af fynske biblioteker. 18. juni 2012 Moos-Bjerre Analyse Gammel Mønt 19A 1117 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1 METODE... 3 1.1 TELEFONINTERVIEWS...

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Roskilde Centralbibliotek, den 18. juni 2014 1 Disposition 1. Metode 2. Hovedresultater segmenter (30 min.) De 10 segmenter Hovedforskelle

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Hvordan bruger de unge folkebiblioteket fysisk og digitalt

Hvordan bruger de unge folkebiblioteket fysisk og digitalt Hvordan bruger de unge folkebiblioteket fysisk og digitalt Adfærd, betydning, interesser & forventninger Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker Befolkningens biblioteksbrug eller mangel

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 1 Disposition 1. Bibliometerkonceptet 2. Landsdækkende undersøgelse 16 biblioteksvæsner 3. Metode og svarprocent

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder)

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 3. I hvilket land er du født i (sæt kryds) a. Danmark - Udlandet b. Ved ikke 4. Hvor er din nuværende bopæl (sæt kryds)

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 Danmarks Biblioteksforening Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 5. Juli 2011 Moos-Bjerre Analyse og Rådgivning Torvegade 32A, 3. sal 1400 København K Mobil: 2624 6806 E-mail: michael@moos-bjerre.dk

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Familiefaderen. Mand. Mellem 20 og 35 år. Stor vægt på det familierelaterede. Bruger biblioteket ind i mellem og i forhold til børnerelaterede

Familiefaderen. Mand. Mellem 20 og 35 år. Stor vægt på det familierelaterede. Bruger biblioteket ind i mellem og i forhold til børnerelaterede Familiefaderen Mand. Mellem 20 og 35 år. Stor vægt på det familierelaterede og børnevenlige. Bruger biblioteket ind i mellem og i forhold til børnerelaterede tilbud Aktiv og tilfreds bruger af digitale

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Digitale biblioteksstrategier Hovedpointer. København Ø den 24. april 2017

Digitale biblioteksstrategier Hovedpointer. København Ø den 24. april 2017 Digitale biblioteksstrategier Hovedpointer København Ø den 24. april 2017 Disposition for oplæg 10:40 11:30 1. Hovedpointerne udpluk af et udpluk 2. Digital biblioteksbrug i dag og i morgen 3. Sammenhæng

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 VARDE BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 VARDE BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 VARDE BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Hovedresultater fra: Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Hovedresultater fra Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER

RESULTATER OG ANBEFALINGER RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 LEJRE KOMMUNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Bruger- og Borgerevaluering 2016 Behovs- og Tilfredshedsundersøgelse. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Bruger- og Borgerevaluering 2016 Behovs- og Tilfredshedsundersøgelse. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Bruger- og Borgerevaluering 2016 Behovs- og Tilfredshedsundersøgelse Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen..... 2. Konklusioner..... 3. Gæsternes samlede tilfredshed...

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER

RESULTATER OG ANBEFALINGER RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 HOLBÆK KOMMUNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer

Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014. Befolkningens læsning af digitale materialer Danmarks Biblioteksforening Opinionsmåling, juni 2014 Befolkningens læsning af digitale materialer 1 Flere læser e-bøger Der har været en stor stigning i andelen, der har prøvet at læse en e-bog I opinionsmålingen

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER

RESULTATER OG ANBEFALINGER RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker 1 Indhold: 1. Indledning og sammenfatning...3 Portræt af brugerne...4 Brug af biblioteket...4 Vurdering af biblioteket...5 Brug af IT...6 Prioritering

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek

Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek Udviklingstendenser for det fysiske og digital bibliotek 13. januar 2017, Vejle & 16. januar, Roskilde Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 45 min o Hvem bruger det fysiske og digitale

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Hvor god er din kommune på idræts- og foreningsområdet? DGI Fyn. Din kommune: : Langeland. Antal besvarelser: 54

Hvor god er din kommune på idræts- og foreningsområdet? DGI Fyn. Din kommune: : Langeland. Antal besvarelser: 54 DGI Fyn Din kommune: : Langeland. Antal besvarelser: 54 Denne rapport indeholder besvarelser for 54 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 175,3%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

Digitale strategier for fremtiden - et praksisanvendeligt vidensgrundlag

Digitale strategier for fremtiden - et praksisanvendeligt vidensgrundlag Digitale strategier for fremtiden - et praksisanvendeligt vidensgrundlag Støttet af: Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker 3 punkter, 3 nedslag, 15 min. Baggrund & ambitioner Metoder &

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016

National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Slots- og Kulturstyrelsen 2016 Side 1 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Indsamlingsmetoder Side 4 Repræsentativitet

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Folkebibliotekernes brugere. Jakob Heide Petersen jhp@bs.dk

Folkebibliotekernes brugere. Jakob Heide Petersen jhp@bs.dk Folkebibliotekernes brugere Jakob Heide Petersen jhp@bs.dk 2 Indhold Udbredelse - hvor mange bruger bibliotekerne? Brugergrupper - hvem bruger bibliotekerne? Brugeradfærd - hvad bruges bibliotekerne til?

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016

Danmarks Biblioteksforening. Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016 Danmarks Biblioteksforening Medborgerskab og mønsterbrydning - opinionsmåling 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning. 3 2. Biblioteksbrug, socialt udsatte og mønsterbrydere. 5 3. Indvandrere og efterkommeres

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere