BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCAS-235ES-LW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCAS-235ES-LW"

Transkript

1 1Øverste dæksel DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCAS-235ES-LW ADVARSEL LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING. UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER.

2 Vigtig information 2Vigtig information Husk at læse brugermanualen, før du bruger produktet. Dette produkts tiltænkte brug ECHO-hækkeklippere er højtydende, benzindrevne letvægtsmaskiner, der er beregnet til klipning af hække og buske. Denne maskine må ikke bruges til andre formål end de førnævnte. Brugere af produktet Du bør ikke bruge dette produkt, før du har læst brugermanualen grundigt og forstået det hele. Dette produkt bør ikke bruges af en person, der ikke har læst brugermanualen ordentligt, er forkølet, træt eller på anden måde dårlig tilpas og ej heller af børn. Husk på, at brugeren er ansvarlig for ulykker eller faresituationer, som andre mennesker eller deres ejendele udsættes for. Om brugermanualen Denne manual indeholder nødvendig information om betjening og vedligeholdelse af produktet. Du bedes læse den omhyggeligt og forstå indholdet. Læg altid manualen på et sted, hvor den er nem at få fat i. Hvis du mister manualen, eller den bliver beskadiget eller ikke længere kan læses, bør du rekvirere en ny fra en ECHOforhandler. De anvendte enheder i denne manual er SI-enheder (internationalt enhedssystem). Tallene i parentes er referenceværdier, og der kan være en lille omregningsfejl i nogle tilfælde. Udlån eller overdragelse af produktet Når du udlåner produktet omtalt i denne manual til andre, skal du sikre dig, at du også udleverer brugermanualen til produktet til den person, der låner og arbejder med produktet. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet. Forespørgsler Du bedes kontakte en ECHO-forhandler med hensyn til information om produktet, køb af hjælpematerialer, reparationer og andre lignende spørgsmål. Meddelelser Indholdet i denne manual kan blive ændret uden varsel med henblik på produktopgradering. Nogle af de anvendte illustrationer kan i udseende afvige fra selve produktet. Dette sker med henblik på at gøre forklaringerne tydeligere. Du bedes kontakte en ECHO-forhandler, hvis noget er uklart, eller hvis du har problemer. Kendetegn for denne model: "ES"-START "ES" START genererer tilstrækkelig rotationskraft til at rotere krumtapakslen op til en hastighed, der antænder motoren og giver næsten intet tilbageslag. "ES" START får motoren til at starte meget nemmere end du nogensinde ville forvente. Producent YAMABIKO CORPORATION 7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO , JAPAN Autoriseret repræsentant i Europa Atlantic Bridge Limited Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5 4GB, Storbritannien 2

3 Indholdsfortegnelse Sikker brug af produktet... 4 Advarsler...4 Andre indikatorer... 4 Symboler...4 Placering af sikkerhedsskilt... 6 Håndtering af brændstof... 6 Håndtering af motoren... 7 Håndtering af maskinen... 9 Pakkeliste Beskrivelse Før start Samling...15 Justering af klippevinkel Forberedelse af brændstoffet Motorbetjening...19 Start af motoren Slukning af motoren Klipning af hæk og buske Grundlæggende klipning Vedligeholdelse og pleje Vedligeholdelse og pleje Opbevaring Længere opbevaring (mere end 30 dage) Bortskaffelse Specifikationer Overensstemmelseserklæring

4 Sikker brug af produktet Sikker brug af Sørg for at læse dette afsnit grundigt, før du bruger produktet. Forholdsreglerne beskrevet i dette afsnit indeholder vigtig sikkerhedsinformation. Du bedes følge dem nøje. Du skal også læse forholdsreglerne, der findes i hoveddelen af selve manualen. Tekst efterfulgt af et [diamantmærke] mærke, beskriver de mulige følger af ikke at følge forholdssreglen. Advarsler Situationer, hvor der er risiko for at brugeren og andre lider fysiske skader angives i denne manual og på selve produktet med følgende advarsler. Sørg for altid at læse dem og følge dem nøje for at opnå sikker betjening. FARE ADVARSEL FORSIGTIG Dette symbol gør sammen med ordet "FARE" opmærksom på en handling eller et forhold, som vil føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Dette symbol gør, sammen med ordet "ADVARSEL",opmærksom på en handling eller et forhold, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død for brugerne og omkringstående personer. Andre indikatorer Foruden advarsler, bruger denne manual følgende forklarende symboler: "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat læsion. Cirkelsymbol med streg igennem betyder, at det der vises, er forbudt. BEMÆRK Denne indrammede meddelelse giver gode tips til apparatets brug, pleje og vedligeholdelse. VIGTIGT Indrammet tekst med ordet "VIGTIGT" indholder vigtig information om brug, kontrol, vedligeholdelse og opbevaring af produkter beskrevet i denne manual. Symboler I denne manual og på selve produktet anvendes en serie forklarende symboler. Sørg for, at du forstår til fulde, hvad hvert enkelt symbol betyder. Symbolets form / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolets form / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Læs brugermanualen grundigt. Benzin- og olieblanding Brug beskyttelsesbriller, høreværn og hjelm. Rensekolbe (spædepumpe) Sikkerhedssymbol Justering af karburatoren lavhastighedsblanding Fare for beskadigelse Justering af karburatoren højhastighedsblanding Nødstop Justering af karburatoren - Tomgangshastighed 4

5 Sikker brug af produktet Symbolets form / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Symbolets form / facon Symbolbeskrivelse / anbringelse Produktet må ikke bruges på steder med dårlig ventilation Chokerhåndtag "Koldstart" indstilling (choker lukket) Pas på brand Chokerhåndtag "Kør" indstilling (choker åbn) Pas på elektrisk stød Miljøbeskyttelse Pas på områder med høj temperatur Garanteret lydeffektniveau Motorstart Dette produkt leder elektricitet. Hold produktet og/eller brugeren i en afstand på mindst 10 m fra strømkilder og stærkstrømsledninger. Brug kraftige, skridsikre handsker. Sko eller støvler med tåbeskyttelse og skridsikre såler skal anvendes. Hold omkringstående mindst 15 væk fra hækkeklipperen i brug for at mindste risikoen for at blive ramt af nedfaldende genstande eller omkringkastede grene o.l. Pas på nedfaldende grene o.l. 5

6 Sikker brug af produktet Placering af sikkerhedsskilt Sikkerhedsskiltet herunder er sat på produkterne, der beskrives i denne manual. Sørg for, at du forstår, hvad skiltene betyder, før du bruger produktet. Hvis skiltet ikke længere kan læses pga. slid eller beskadigelse, eller det falder af og bliver væk, kan du bestille et nyt fra din forhandler og placere det som vist på tegningen nedenfor. Sørg for, at skiltet altid er læseligt. 1. Sikkerhedsskilt (delnr. X ) 2. Sikkerhedsskilt (delnr. X ) 6

7 Sikker brug af produktet Håndtering af brændstof FARE Hold altid god afstand til åben ild når der påfyldes brændstof. Brændstof er letantændeligt og medfører risiko for brand, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles forsigtig, når du blander, opbevarer eller håndterer brændstof, da det kan medføre alvorlig personskade. Nedennævnte anvisninger skal følges nøje. Rygning eller brug af åben ild er ikke tilladt under påfyldning. Påfyldning må ikke finde sted, mens motoren er varm eller i gang. Hvis du gør det, kan brændstoffet antændes og forårsage brand, der kan give forbrændinger. Beholder og påfyldningssted Brug en godkendt brændstofbeholder. Brændstoftanke/dåser kan være under tryk. Brændstofdækslet skal altid skrues langsom løst, så trykket kan blive udlignet. Brændstoftanke må IKKE påfyldes indendørs. Brændstoftanke skal ALTID påfyldes udendørs over bar jord. Brændstofspild kan forårsage brand Følg nedennævnte forholdsregler ved påfyldning: Pas på ikke at fylde så meget brændstof på, at det når brændstoftankens udløb. Hold kun brændstof til max. punktet (op til fremspringet i brændstoftanken). Tør altid spildt brændstof op. Stram brændstofdækslet til efter påfyldning. Brændstofspild kan forårsage brand og forbrændinger, hvis det antændes. Du må ikke starte motoren i det område, hvor du fylder brændstof på. Du må ikke starte motoren på det sted, hvor du foretog påfyldningen. Gå mindst 3 m væk fra det sted, hvor du påfyldte tanken, før du starter motoren. Brændstoflækager, der opstår under påfyldning, kan forårsage brand, hvis de antændes. Brændstoflækager forårsager brand Efter påfyldning skal du altid se efter, at det ikke lækker eller der ikke udslipper brændstof fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge produktet og kontakte en forhandler for at få det repareret. Alle brændstoflækager kan forårsage brand. 1. Brændstoftank 2. Fremspringsniveau Håndtering af motoren FARE Hold klipperen mindst 10 m væk fra elledninger eller grene, der berører elledninger. Den leddelte hækkeklipper er ikke isoleret mod elektrisk stød. Hold klipperen mindst 10 m væk fra elledninger eller grene, der berører elledninger. Nærmer man sig eller berører elektriske ledninger med klipperen, kan have døden til følge eller forårsage alvorlige kvæstelser. 7

8 Sikker brug af produktet Start af motoren Vær ekstra omhyggelig med at følge forholdsreglerne herunder, når du starter motoren: Sørg altid for, at alle håndtag og skærme er monteret Kontrollér, at ingen af møtrikkerne eller boltene er løse. Kontroller, at der ikke lækker benzin Se efter, at klingerne ikke er beskadiget eller meget slidt. Du må ikke bruge produktet, hvis du opdager noget unormalt. Anbring produktet på et fladt sted med god ventilation Sørg for god plads omkring produktet, og lad hverken mennesker eller dyr komme i nærheden af det Fjern evt. forhindringer Sørg for, at klingerne ikke berører jorden eller genstande af nogen art. Start motoren med gasgiveren i tomgangsindstilling. Lad produktet hvile sikkert på jorden, når motoren startes Motoren må ikke startes, mens produktet holdes op i luften. Undlader man at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv. Når først motoren er startet, skal du kontrollere, om der er ualmindelig vibration eller lyde Undersøg om der er unormale vibrationer eller lyde, når motoren er startet. Undlad at bruge produktet, hvis der er unormale vibrationer eller lyde. Kontakt en forhandler for at få den repareret. Uheld, hvor dele falder af eller splintres, kan forårsage læsioner eller svære kvæstelser. Undlad at berøre komponenter, der er meget varme eller under højspænding, mens produktet kører. Undlad at berøre følgende komponenter, der er meget varme eller under højspænding, mens produktet kører, og i nogen tid efter at det standser. Lyddæmper, tændrør, gearhus og andre komponenter, der blive meget varme. Du kan brænde dig, hvis du berører en komponent, der er meget varm. Tændrør, tændtråd og andre højspændingskomponenter Du kan få elektrisk stød, hvis du berører en højspændingskomponent, mens produktet kører. ADVARSEL Sæt sikkerheden højest i tilfælde af brand eller røg Hvis der kommer flammer fra motoren eller røg fra andre områder end udstødningen, skal du først og fremmest lægge afstand mellem dig selv og produktet af hensyn til din egen sikkerhed. Brug en skovl til at kaste sand eller lignende materiale på ilden for at forhindre den i at spredes, eller sluk ilden med en ildslukker. En panikreaktion kan føre til, at branden og anden skade bliver mere omfattende. Udstødningsgasser er giftige Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftige gasser. Du må ikke betjene maskinen indendørs, i et drivhus af plast eller på steder med dårlig udluftning. Udstødningsgasserne kan give forgiftninger. Sluk motoren før eftersyn eller vedligeholdelse af produktet. Følg nedennævnte forholdsregler ved eftersyn og vedligeholdelse af produktet efter brug: Sluk motoren, og gør ikke forsøg på at kontrollere og udføre vedligehold på produktet, før motoren er kølet af Du kan få forbrændinger. Fjern tændhætten, før du udfører kontrol og vedligeholdelse Der kan ske et uheld, hvis maskinen starter uventet. Kontrollér tændrøret Følg nedennævnte forholdsregler, når du kontrollerer tændrøret. Hvis elektroderne eller polerne er slidte, eller hvis der er revner i keramikken, skal de udskiftes med nye dele. Tændingstesten (for at se om tændrøret gnistrer) skal udføres af en forhandler. Tændingstesten må ikke udføres i nærheden af tændrørshullet. Tændingstesten må ikke udføres på steder, hvor der er benzinspild eller brændbare gasser Du må ikke berøre tændrørets metaldele Tændrøret kan antænde en brand eller give dig elektrisk chok. 8

9 Sikker brug af produktet Håndtering af maskinen Generelle forholdsregler Brugermanual Sørg for at læse brugermanualen grundigt, før du bruger maskinen, så du sikrer dig, at du betjener maskinen korrekt. Undlades dette, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Maskinen må ikke bruges til andet end det tiltænkte formål Du må ikke bruge maskinen til noget andet formål, end dem, der beskrives i brugermanualen. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Der må ikke foretages ændringer på maskinen. Maskinen må ikke modificeres. Gør du det alligevel, kan det føre til en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Evt. fejlfunktion som resultat af en uautoriseret ændring af maskinen vil ikke være dækket af producentens garanti. Maskinen må ikke bruges, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Du må ikke bruge maskinen, med mindre den er blevet efterset og vedligeholdt. Sørg for, at maskinen altid efterses og vedligeholdes regelmæssigt. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. ADVARSEL Udlån eller overdragelse af produktet Når du låner maskinen til en anden, skal du sørge for også at låne ham brugermanualen, og at han læser den. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du vedlægge brugermanualen, når du overdrager produktet. Undlades dette, kan det forårsage en ulykke eller alvorlig kvæstelse. Vær forberedt i tilfælde af en læsion I det usandsynlige tilfælde at der sker en ulykke eller du får en læsion, bør du være forberedt. Førstehjælpsudstyr Håndklæder og servietter (til at standse blødning) Fløjte eller mobiltelefon (til at tilkalde hjælp) Hvis du ikke kan give førstehjælp eller ringe efter hjælp, kan læsionen blive værre. Forholdsregler FARE Stands altid motoren, hvis klingerne blokeres. Gør ikke forsøg på at fjerne den genstand, der er årsag til blokeringen, mens motoren kører. Der er risiko for personskade, hvis blokeringen fjernes, og klingerne begynder at køre. 9

10 Sikker brug af produktet Produktets brugere Produktet bør ikke betjenes af: personer, der er trætte personer, der har indtaget alkohol personer, der tager medicin personer, der er gravide personer, der er i dårlig fysisk form personer, der ikke har læst brugermanualen børn Undlader man at følge disse anvisninger, kan det føre til ulykker. Tændingssystemet på dette produkt genererer elektromagnetiske felter under betjening. Magnetiske felter kan indvirke på pacemakeres funktion. For at mindske risici for helbredet anbefaler vi, at brugere af pacemakere taler med deres læge og producenten af pacemakeren, før de betjener dette produkt. Anvendelsesforhold for produktet Produktet må ikke bruges på steder, hvor der ikke er sikkert fodfæste, som f.eks. en stejl skråning eller efter regn, da sådanne steder er glatte og farlige. Bevar hele tiden et godt fodfæste og en god balance. Stå ikke på glatte, ujævne eller ustabile underlag. Undlad at arbejde i akavede stillinger eller på stiger. Pas på ikke at strække dig længere end at du kan holde balancen. Produktet må ikke betjenes om natten eller på mørke steder med dårlig sigtbarhed. Kraftigt beskyttelsestøj kan gøre brugeren hurtigere træt, og evt. medføre hedeslag. Planlæg hårdt arbejde til tidlig morgen eller sen eftermiddag, når temperaturerne er lavere. Når du klipper en gren, der er i spænd, skal du være opmærksom på tilbagespring, så du undgår at blive ramt af grenen i bevægelse. Du kan komme alvorligt til skade, hvis du falder eller glider, eller hvis du ikke betjener produktet korrekt. Transport af produktet Når produktet transporteres i de nedenfor beskrevne situationer, skal du slukke motoren og sikre dig, at klingerne er holdt op med at køre. Sæt derpå klingebeskytteren på, og hold lyddæmperen væk fra dig selv. Når du går hen til det sted, du skal arbejde Når du går hen til et andet sted, mens du arbejder Når du forlader det sted, hvor du har arbejdet Undlader man at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre forbrændinger eller svære kvæstelser. Når du transporterer maskinen i bil, skal du først tømme brændstoftanken, påsætte klingebeskytteren og fastgøre maskinen for at forhindre den i at flytte omkring. Når du bærer den leddelte hækkeklipper i hånden, skal klippeudstyret vende bagud med klingen i tilbagetrukket eller transportposition. Hvis du kører med brændstof i tanken, kan det forårsage en brand. ADVARSEL Vibration og kulde Det menes, at en lidelse, der kaldes Raynauds Fænomen, som påvirker fingrene på visse individer, kan blive fremkaldt ved udsættelse for vibration og kulde. Hvis hænder udsættes for vibration og kulde, kan der opstå en prikkende og brændende fornemmelse i fingrene med efterfølgende tab af farve og følelsesløshed i fingrene. Det anbefales på det stærkeste at tage følgende forholdsregler, fordi den minimumsudsættelse, som kan udløse lidelsen, er ukendt. Hold kroppen varm, især hoved og hals, fødder, ankler, hænder og håndled. Vedligehold en god blodcirkulation ved at tage hyppige pauser, hvor du udfører energiske armøvelser, og undlad desuden at ryge. Begræns antallet af timer, du arbejder med produktet. Forsøg at udfylde dagen med arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at benytte hækkeklipperen eller andet håndholdt eludstyr. Hvis du oplever ubehag, rødmen og hævelse af fingrene, og de efterfølgende bliver hvide og følelsesløse, skal du konsultere din læge, før du udsætter dig selv for yderligere kulde og vibration. Undlades det at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred. Skader på grund af gentagne belastninger Det menes, at kraftig brug af muskler og sener i fingre, hænder og arme kan medføre ømhed, hævelse, følelsesløshed, svækkelse og stærk smerte i de nævnte områder. Visse gentagne håndbevægelser udgør en risiko for at udvikle en skade på grund af ensidigt, gentaget arbejde (EGA). Gør følgende for at nedsætte risikoen for EGA/CTS: Undgå at bøje, strække eller vride håndleddet, når du arbejder. Tag regelmæssige pauser for at minimere gentagelse, og hvil hænderne. Udfør gentagne bevægelser langsommere og med mindre kraft. Udfør øvelser for at styrke hånd- og armmusklerne. Gå til læge, hvis du føler prikken, følelsesløshed eller smerte i fingre, hænder, håndled eller arme. Jo tidligere, der diagnosticeres EGA, desto mere sandsynligt er det, at du kan undgå permanente nerve- og muskelskader. Undlades det at følge disse anvisninger, kan man skade sit helbred. 10

11 Sikker brug af produktet Fjern fremmedlegemer og forhindringer, før du begynder at betjene produktet. Undersøg det område, hvor produktet skal benyttes. Fjern sten, metalgenstande og lignende, som kan blokere eller beskadige produktet. Der kan ske en ulykke eller alvorlig kvæstelse, hvis fremmedlegemer slynges omkring af klingen. Sluk straks motoren, hvis et eller andet går galt. I følgende situationer skal du straks slukke motoren og sørge for, at klingen er standset, før du tjekker hele maskinen grundigt. Udskift beskadigede dele. Hvis klingen rammer en sten, et træ, en pæl eller anden forhindring, mens du arbejder Hvis produktet pludselig begynder at vibrere unormalt. Hvis du fortsætter med at bruge dele, der er beskadiget, kan det forårsage en ulykke eller svære kvæstelser. Et område på 15 m i radius udgør en farezone Et område på 15 m i radius omkring produktet udgør en farezone. Vær omhyggelig med at følge forsigtighedsreglerne herunder, mens du arbejder med produktet. Lad ikke børn og andre mennesker eller kæledyr komme ind i farezonen. Hvis en anden person kommer ind i farezonen, skal du slukke motoren for at standse klingerne. Når du nærmer dig brugeren, skal du signalere til ham ved f.eks. at kaste kviste fra uden for farezonen og så tjekke, at motoren er blevet slukket, og klingerne er holdt op med at køre. Lad aldrig nogen holde i det materiale, du skærer i. Enhver kontakt med klingerne kan forårsage alvorlig kvæstelse. ADVARSEL Du må ikke bruge maskinen, når klingerne kører med tomgangshastighed. Du må ikke bruge maskinen, mens klingerne kører, hvis hækkeklipperen kører med gasgiveren er i tomgangsindstillingen. Sluk straks motoren, og justér karburatoren. Hvis man alligevel gør det, kan det føre til en ulykke eller svære kvæstelser. Betjening hold altid begge hænder på maskinen, når klingen kører. Klippevinklen må kun justeres, mens enheden hviler fladt på jorden, og kontakten er i "STOP"-indstillingen. Klingevinklen må aldrig justeres, mens du står op. Undlades det at følge disse anvisninger, kan du ikke holde maskinen rolig og sikkert, hvilket kan forårsage alvorlig kvæstelse. Sørg for, at klingerne er standset, før du lægger maskinen på jorden. Når du slukker motoren, skal du tjekke, at klingerne er standset, før du lægger maskinen ned på jorden. Selv når motoren er slukket, kan klingerne stadig give læsioner, mens de er i friløb. Fjern affald fra lyddæmperen Hvis genstande som f.eks. græs, blade, kviste eller overskydende fedt klæber fast til områder omkring motorens lyddæmper, skal du standse motoren og fjerne det hele, mens du passer på ikke at berøre varme steder. Undlades dette, kan det føre til en brand. Maskinen må ikke bruges til at klippe i horde genstande. Maskinen må ikke bruges til at klippe i hårde genstande som f.eks. ståltråd eller stålplader. Stands motoren, og undersøg klingerne for skade, hvis de rammer en forhindring eller blokeres. Undlades det at følge denne anvisning, kan maskinen blive beskadiget eller der kan ske en ulykke. ADVARSEL Maskinen må aldrig være i brug, mens du går på en stige eller står op på en stol. Pas på ikke at strække dig for langt eller stå på en ustabil flade. Maskinen må ikke bruges, når du står øverst på en stige eller på en stol. Undlades det at følge dette råd, kan det føre til en ulykke eller alvorlig personskade. 11

12 Sikker brug af produktet Sikkerhedsudstyr Brug sikkerhedsudstyr Brug altid nedennævnte sikkerhedsudstyr, når du arbejder med hækkeklipperen. a Hovedværn (hjelm): Beskytter hovedet b Hørekopper eller hørepropper: Beskytter hørelsen c Sikkerhedsbriller: Beskytter øjnene d Sikkerhedshandsker: Beskytter hænderne mod kulde og vibration e Arbejdstøj der passer (lange ærmer, lange bukser): Beskytter kroppen f Kraftige, skridsikre sikkerhedsstøvler eller skridsikre arbejdssko: Beskytter fødderne Undlader du at følge disse forholdsregler, kan det medføre skade på dit syn eller din hørelse eller give svære kvæstelser. Brug de personlige værnemidler herunder efter behov. Støvmaske: Beskytter luftvejene Bi-net: Beskyttelse mod angreb fra bier Ansigtsskærm: Når du klipper over hovedhøjde, skal du bære hjelm, som opfylder CE med fuld ansigtsskærm. ADVARSEL Brug passende beklædning Sørg for ikke at have slips, smykker eller løst, flagrende tøj på, som kan blive fanget i trimmeren. Du må ikke gå med sandaler, være barfodet eller barbenet. Undlader du at følge disse forholdsregler, kan det medføre skade på dit syn eller din hørelse eller give svære kvæstelser. 12

13 Pakkeliste Pakkeliste Følgende dele er pakket separat i kassen. Når du har åbnet kassen, skal du kontrollere delene i pakken. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget, eller noget er i stykker. 1. Elhoved med drivaksel 2. Klinge- og gearkasseenhed 3. Klingebeskytter 4. 4 mm sekskantnøgle 5. Unbrakonøgle 6. Skruenøgle 7. Topnøgle 8. Sikkerhedsbriller 9. Brugermanual 13

14 Beskrivelse Beskrivelse 1. Tændingskontakt Til start og standsning af motoren. 2. Gasgiverlås Forhindrer utilsigtet aktivering af gasgiveren (skal udløses manuelt). 3. Tændrør 4. Luftfilterdæksel Dækker luftfilteret. 5. Brændstoftankdæksel Lukker brændstoftanken. 6. Brændstoftank Indeholder brændstof og brændstoffilter. 7. Gasgiver Aktiveres med fingeren og anvendes til regulering af motorens hastighed. 8. Håndtagsgreb 9. Håndtag 10. Ydre rør En del af enheden, der udgør en indkapsling for kraftoverføringsakslen. 11. Justeringshåndtag til klippeaggregatet Giver et sikkert greb for justering af klingevinklen. 12. Hækkeklipperaggregat 13. Rigellås Fastholder klingernes vinkel. 14. Låsudløser Sikkerhedsmekanisme, der forhindrer rigellåsen i at blive udløst utilsigtet. 15. Gearhusenhed Gearhuset indeholder drivgear til overførsel af kraft til klingerne. 16. Klingestang og klinger De dele, der klipper (klinger og skæreplade samt en eventuel støttedel). 17. Forlængerblad Den sløve del af klippeenheden. 18. Klingebeskytter Til beskyttelse af klingerne under transport og opbevaring. 19. Starterhåndtag Træk i håndtaget for at starte motoren. 14

15 Før start Samling Før start ADVARSEL Læs brugermanualen omhyggeligt for at sikre, at du samler trimmeren korrekt. Hvis du bruger en trimmer, der er samlet forkert, kan det medføre ulykker eller alvorlige personskader. Forbind elhovedet/det ydre rør med gearkassen 1. Anbring elhoved-/det ydre røraggregat på en ren, flad flade, så tændrøret vender opad. 2. Før beskyttelsesrøret af enden af det ydre rør. 3. Brug unbrakonøglen til at løsne rørklemmen og nåleskruen. Bekræft, at den D-formede passkive er anbragt. ADVARSEL Sørg for, at benzintankens dæksel sidder sikkert på plads. Undlader man at følge dette råd, kan det medføre personskade eller en alvorlig ulykke, eller endda starte en brand. 1. Ydre rør 2. Nålehul 3. Drivaksel 4. D-skive 5. Klemmeskrue 6. Nåleskrue 7. Rørklemme 8. Gearkasse/klippeaggregat 9. Beskyttelsesrør FORSIGTIG Undlad at fjerne den D-formede passkive. Passkiven forhindrer beskadigelse i tilfælde at overstramning af rørets klemmeskrue. 4. Før det ydre rør ind i rørklemmen, indtil det når rørbunden. Hvis montering er vanskelig, drejes det ydre rør eller drivakslen lidt, indtil du mærker, at drivakslens noter gå i indgreb med gearkassen. 5. Anbring det ydre rør, således at nålehullet på det ydre rør er rettet ind efter nåleskruen på gearkassens rørklemme. 6. Tryk kun med en finger for at føre nåleskruen ind i nålehullet, der findes på det ydre rør, indtil den når bunden. 7. Stram nåleskruen og klemmeskruen til. FORSIGTIG Akselrøret må ikke tvinges ind i gearkassen. For stor kraft kan beskadige akselrøret og drivakslen. BEMÆRK Det kan blive nødvendigt at dreje det ydre rør lidt, så nåleskruen kan føres helt ind. 15

16 Før start Sæt håndtaget sammen med det ydre rør FORSIGTIG Montér håndtaget således, at det ikke skjuler sikkerhedsmærkaterne. Hækkeklipperen leveres med håndtaget monteret. Det kan indstilles, så det er mere bekvemt for brugeren, på følgende måde. 1. Skru bolten løs. 2. Drej/før håndtagsaggregatet hen i den bedste position for brugeren. 3. Stram bolten. 1. Håndtag 2. Bolt 3. Ydre rør 4. Pil VIGTIGT Sørg for, at pilen på håndtaget vender mod gearkassen. Justering af klippevinkel FARE Klippeaggregatet må aldrig justeres, mens motoren kører. Gør man det alligevel, kan det føre til en læsion eller alvorlig ulykke. ADVARSEL Hækkeklipperklinger er skarpe. Brug altid handsker, når du justerer klippeaggregatet. Brug kraftige handsker, når du arbejder med hækkeklipperklingerne. Når du udskifter hækkeklipperklingerne, mens du arbejder på et område, skal du sørge for, at motoren er slukket, og at klingerne er standset. Stil ikke hækkeklipperen på hovedet, når du justerer klippevinklen, da der ellers kan få alvorlige læsioner. Gearkasseenheden bliver VARM i brug. Grib altid enheden i klingejusteringshåndtaget, når du justerer klippevinklen, da du ellers kan få alvorlige læsioner. Gør man det alligevel, kan det føre til en læsion eller alvorlig ulykke. Justering af hækkeklipperenheden 1. Anbring hækkeklipperen på en flad, plan flade, og lad motoren hvile på benzintankskærmen. Sørg for, at klingebeskytteren sidder på plads på klingerne. 1. Justeringshåndtag 2. Låsudløser 3. Rigellås 2. Brug højre hånd til at gribe det ydre rør i nærheden af håndtaget. Brug venstre hånd til at gribe justeringshåndtaget på klippeaggregatet. Tryk på låsudløseren med pegefingeren på venstre hånd. Brug venstre tommel til at trykke på rigellåsen. 16

17 Før start 3. Mens låsudløseren holdes nede, drejes klippeaggregatet ved brug af justeringshåndtaget, indtil det befinder sig i den ønskede klippevinkel. 4. Slip rigellåsen og låsudløseren. Sørg for at rigellåsen og låsudløseren vender sikkert tilbage til positionen lige fremad. 5. Tag klingebeskytteren af klingerne. Nu kan motoren startes. 1. Vandringsstop VIGTIGT Låsen udgør en sammenlåsning som hjælper med at forebygge utilsigtet tryk på rigellåsen. Klippeudstyrets position Klippeaggregatet kan indstilles i 10 forskellige positioner lige fra 90 til 225 fra det ydre rør som vist. Sørg altid for, at rigellåsen er sikkert låst efter hver justering. Justering til opbevaring eller transport 1. Sæt klingebeskytteren på klingerne, mens motoren er slukket. 2. Drej klippeaggregatet, så det er ligger langs med røret. 3. Sørg for, at klingebeskytteren sidder på plads på klingerne før opbevaring eller transport. BEMÆRK Leddelte hækkeklippere er udstyret med et vandringsstop, der forhindrer klippeaggregatet i at dreje uden for området

18 Før start Forberedelse af brændstoffet FARE Brændstof er letantændeligt, og der er risiko for brand, hvis det håndteres forkert. Læs og følg nøje forholdsreglerne i det afsnit i manualen der benævnes "Sikker brug af produktet". Når først påfyldning er foretaget, strammes brændstofdækslet. Glem ikke at tjekke, om der er brændstofutætheder eller -udslip fra brændstofrøret, brændstofsystemets flanger eller omkring brændstofdækslet. Hvis du finder brændstofutætheder eller -udslip, skal du straks holde op med at bruge produktet og kontakte en forhandler for at få det repareret. Hvis brændstoffet antændes, kan det give forbrændinger eller starte en brand. FORSIGTIG Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen. I modsat fald kan brændstof sprøjte ud. BEMÆRK Opmagasineret brændstof ældes. Bland ikke mere brændstof end det, der forventes brugt på tredive (30) dage. Bland ikke direkte i brændstoftanken. Brændstof Brændstoftilførsel 1. Brændstoftank 2. Fremspringsniveau Det brændstof, der anvendes, er en blanding af almindelig benzin og 2-takts motorolie af et anerkendt mærke til luftkølede motorer. Der anbefales minimum 89 oktan blyfri benzin. Brug ikke brændstof, der indeholder metylalkohol eller mere end 10 % ætylalkohol. Det anbefalede blandingsforhold er 50: 1 (2 %) for ISO-L-EGD Standard (ISO/CD 13738), JASO FC,FD kvalitet og ECHO Premium 50 : 1 olie. - Bland ikke direkte i brændstoftanken. - Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt brændstof skal altid tørres op. - Håndtér brændstoffet med forsigtighed, da det er yderst brændbart. - Opbevar altid brændstoffet i en godkendt beholder. Påfyld altid brændstof på et sted med god udluftning. Påfyld aldrig brændstof indendørs. Læg produktet og påfyldningstanken på jorden, når du påfylder brændstof. Trimmeren må ikke påfyldes på ladet af en lastbil eller lignende steder. Sørg altid for, at brændstofstanden forbliver under fremspringsniveauet på brændstoftanken ved påfyldning. Trykket i brændstoftanken er forskelligt fra trykket i luften uden for tanken. Når der påfyldes brændstof, skal brændstoftankdækslet løsnes let for først at udligne trykforskellen. Tør altid evt. brændstofspild op. Flyt mindst 3 m væk fra, hvor du påfyldte brændstof, før du starter motoren. Opbevar påfyldningsbeholderen i skygge og væk fra åben ild. 18

19 Motorbetjening Start af motoren Motorbetjening ADVARSEL Når motoren startes, skal du følge forsigtighedsreglerne, der beskrives på side 4i afsnittet "Sikker brug af produktet" for at sikre, at du betjener produktet korrekt. Udstyret vil straks gå i gang, når motoren starter, og det kan føre til tab af herredømmet og endda alvorlige kvæstelser. Hold udstyrets bevægelige dele fri af jorden og væk fra genstande, der kan blive viklet ind i dem eller blive kastet omkring. Hvis klingerne kører, selv om gasgiveren er i tomgangsindstilling, når motoren startes, skal karburatoren justeres, før maskinen bruges. Klingerne begynder at bevæge sig, når motorens tilkoblingshastighed nås. Undlader man at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv. BEMÆRK Træk forsigtigt i starterhåndtaget til at begynde med, og derpå hurtigere. Startersnoren må ikke trækkes længere ud end 2/3 af fuld længde. Giv ikke slip på starterhåndtaget, når snoren vender tilbage. Start af kold motor (Sæt tændrørshætten på, hvis produktet har været opbevaret i længere tid) Startproceduren afhænger af, om motoren er kold eller varm. En kold motor startes således: 1. Tændingskontakt 2. Gasgiver 3. Gasgiverspærring 4. Start 1. Tag klingebeskytteren af, og undersøg klingerne. Hvis der er noget galt, skal den udskiftes med nye. 2. Anbring produktet på et plant underlag og se efter, at klingerne ikke kommer i kontakt med underlaget eller anden hindring ved at bruge en planke eller lignende. 3. Kontrollér, at der ikke lækker benzin. 4. Flyt tændingskontakten til startindstillingen. 5. Flyt chokerhåndtaget til koldstartindstilling. 6. Eller tryk på og slip rensekolben, indtil benzinen suges op i den. 1. Rensekolbe 2. Chokerhåndtag 3. Koldstart 4. Kør 1. Starterhåndtag 7. Sørg for, at området omkring dig er sikret, hold godt fast i bageste håndtag med venstre hånd som vist på tegningen, og træk i starterhåndtaget flere gange. 8. Hvis du hører en eksplosionsagtig lyd, og motoren straks standser, skal du flytte chokerhåndtaget til køreindstillingen og fortsætte med at trække i starterhåndtaget for at starte motoren. 9. Hvis motoren starter, så snart du udfører trin 7 ovenfor, skal du forsigtigt returnere chokerhåndtaget til køreindstilling. 10. Lad motoren varme op i tomgang et stykke tid. 11. Tryk gasgiverlåsen ned, og tryk gradvist på gasgiveren. 19

20 Motorbetjening Opvarmning af motoren 1. Når først motoren er startet, skal du lade den varme op i 2 til 3 minutter ved tomgang (dvs. lav hastighed). 2. Opvarmning af motoren hjælper til at smøre dens indvendige dele. Lad motoren varme helt op, især hvis den var kold. Start med varm motor 1. Flyt tændingskontakten til startindstillingen. 2. Sørg for, at gasgiveren er i tomgangsindstilling. 1. Tændingskontakt 2. Gasgiver 3. Gasgiverspærring 4. Start 3. Se efter, at chokerhåndtaget er i "Kør" stilling. 4. Hvis benzintanken ikke er tom, skal du trække i starterhåndtaget for at starte motoren. 5. Hvis der ikke ses brændstof i rensekolben, så tryk på og slip rensekolben, indtil der trækkes brændstof op i den. 6. Sørg for, at området omkring dig er sikkert, og træk i starterhåndtaget for at starte motoren. 1. Chokerhåndtag 2. Koldstart 3. Kør Slukning af motoren 1. Slip gasgiveren, og indstil motoren til tomgang (dvs. lav hastighed). 2. Flyt tændingskontakten hen på Stop. 3. I tilfælde af en nødsituation, slukkes motoren straks med tændingskontakten. 4. Hvis motoren ikke standser, flyttes chokerhåndtaget til koldstart-indstilling. Motoren vil gå i stå og standse (chokerstop). Hvis motoren ikke standser, når tændingskontakten bruges, skal tændingskontakten efterses og repareres af en forhandler, før du bruger produktet igen. 1. Tændingskontakt 2. Gasgiver 3. Stop ADVARSEL Klippeudstyret kan fortsat bevæge sig, efter at motoren er standset. 20

21 Klipning af hæk og buske Grundlæggende klipning Klipning af hæk og buske BEMÆRK Denne maskine er beregnet til klipning af hække og buske med grene med en maksimal diameter på 6 mm. Lad motoren køre med fuld gas, når du begynder at klippe. Skæring ved lavere motorhastighed kan få koblingen til at glide og dermed beskadige den. Du må ikke køre motoren med fuld gas, når du ikke udfører trimning eller klipning. Hvis du trykker på gasgiveren, efter at motoren er startet, stiger motorhastigheden, og klingerne begynder at køre. Justér motorhastigheden så den passer f.eks. til hvor meget hæk, der skal klippes. 1. Gasgiver 2. Høj hastighed 3. Tomgang 21

22 Vedligeholdelse og pleje Vedligeholdelse og pleje Vedligeholdelse og pleje Hvis du har spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte forhandleren. Generel vedligeholdelse VIGTIGT Vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af emissionskontrolanordninger og -systemer kan foretages af et hvilket som helst værksted eller en enkeltperson. Garantireparationer skal dog foretages af en forhandler eller et servicecenter autoriseret af YAMABIKO CORPORATION, og brug af dele, der ikke svarer til autoriserede deles ydelse og holdbarhed kan forringe emissionskontrolsystemets effektivitet og have følger for udkommet af et garantikrav. Karburatorjustering ADVARSEL Tilbehør, skæreklinger eller reservedele, der ikke er standard, vil evt. ikke fungere korrekt med enheden og kan forårsage skade samt medføre personskade. Før udførelse af vedligeholdelse, reparation eller rengøring af enheden skal du sikre dig, at motoren og skæreklingen er helt standset. Afbryd tændrørstråden, før du foretager service eller vedligeholdelse. Betjening af motoren uden lyddæmper, eller med en lyddæmper, der er beskadiget eller forkert monteret, kan øge motorstøjen tilstrækkeligt til at give høretab. Lyddæmper Enheden må aldrig betjenes, hvis gnistfangeren eller lyddæmperen er defekt eller mangler. Sørg for, at lyddæmperen sidder godt fast og er i god stand. En slidt eller beskadiget lyddæmper er en brandfare og kan også forårsage høretab. Tændrør Hold tændrøret og ledningsforbindelserne stramme og rene. Befæstelser Sørg for at møtrikker, bolte og skruer (undtaget karburatorjusteringsskruer) er stramme. ADVARSEL Når karburatorjusteringen er udført, skulle klingen ikke køre i tomgang, da der ellers kan ske alvorlig kvæstelse. FORSIGTIG Når motoren startes, skal tomgangsjusteringen (T) indstilles til ikke at køre klingen. Kontakt forhandleren, hvis du har problemer med karburatoren. Hver eneste enhed testkøres på fabrikken, og karburatoren finindstilles for at opnå optimal ydelse. Før justering af karburatoren: rengør eller udskift luftfilteret, start motoren og lad den køre i flere minutter for at bringe den op på driftstemperatur. T: Tomgangsjustering 1. Tomgangsjustering. Start motoren, og drej tomgangsjusteringsskruen (T) med uret, indtil klingen begynder at køre. Drej derefter skruen (T) mod uret, indtil klingen er standset. Drej skruen (T) yderligere en halv omgang mod uret. 2. Accelerér op til fuld gas i 2-3 sekunder for at udtømme overskydende brændstof fra motoren, og lad den så køre i tomgang igen. Accelerér op til fuld gas igen for at kontrollere, at der er en glidende overgang mellem tomgang og fuld gas. 22

23 Vedligeholdelse og pleje Justering af klingen 1. Klingestang 2. Låsemøtrik 3. Klinger 4. Ansatsbolt 5. Spændeskive 6. Plade ADVARSEL Klingerne er meget skarpe. Brug altid handsker, når du arbejder omkring klippeaggregatet. Undlader man at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv. Hækkeklipperens klippeevne afhænger en hel del af, om klingerne er korrekt indstillet. Korrekt indstillede klinger vil svinge frit og samtidig hjælpe med at forebygge, at det afklippede fanges mellem klingerne. Indstil klingerne således: 1. Skru alle klingernes låsemøtrikker mindst en hel omgang løs. 2. Stram hver klingeansatsbolt til, og skru ansatsbolten 1/4 til 1/2 omgang løs. 3. Begynd fra gearkasseenden med at låse hver bolt på plads ved at stramme låsemøtrikken til, samtidig med at du forhindrer ansatsbolten i at dreje. Når ansatsboltjusteringen er korrekt, skal der være en afstand på 0,25-0,50 mm mellem klingerne og de flade spændeskiver, og den flade spændeskive under hver enkelt bolt skal kunne dreje frit. FORSIGTIG Betjening af hækkeklipperen med slidte eller forkert justerede klinger vil reducere ydelsen og kan også beskadige maskinen. Maskinen må aldrig betjenes med beskadigede eller slidte klinger. Daglig vedligeholdelse 1. Køleribber Før hver arbejdsdag udføres følgende: Fjern al snavs og rester fra motoren, se efter om køleribberne og luftfilteret er tilstoppet, og rengør efter behov. Fjern forsigtigt akkumuleret snavs og affald fra lyddæmperen og brændstoftanken. Kontrollér luftindsugningen nederst på krumtaphuset. Fjern alle rester. Snavs, der har samlet sig i disse områder, kan få motoren til at overophede, gå i brand eller blive slidt hurtigt. Smør klingerne før brug og efter opfyldning af brændstof. Se efter, om klippeudstyret er beskadiget eller forkert indstillet. ADVARSEL Brug altid handsker, når du arbejder omkring skæreenheden. Undlader man at følge forsigtighedsreglerne, kan det forårsage en ulykke eller tilskadekomst og endda koste liv. Rens affald eller snavs fra trimmeudstyret. Se efter, om der mangler eller er løse skruer og komponenter. Sørg for, at klippeudstyret sidder godt fast. Se efter, om hele enheden lækker brændstof eller fedt. Sørg for, at møtrikker, bolte og skruer (undtaget karburatorens tomgangsjusteringsskruer) er stramme. 23

24 Vedligeholdelse og pleje 10-timers vedligeholdelse 1. Luk choker. Løsn håndtaget til luftrenserdækslet, og tag luftrenserdækslet og luftfilteret ud. 2. Børst forsigtigt snavs af filtret, eller rengør det med et ikkebrændbart opløsningsmiddel efter behov. Tør det helt, før det sættes i. 3. Udskift luftfilter og luftrenserdæksel. FORSIGTIG Enheden må aldrig bruges, hvis luftrenserenheden er beskadiget eller mangler. 1. Luftfilter 2. Luftrenserdæksel 3. Håndtag til luftrenserdæksel 10/15-timers vedligeholdelse Fjern og rengør eller udskift tændrøret. Tjek elektrodeafstanden. Korrekt afstand er fra 0,6 mm til 0,7 mm Efterse elektroden for slid. Efterse isolatoren for olie og øvrige aflejringer. Udskift tændrøret efter behov, og stram med 15 Nm - 17 Nm (150 kgfcm til 170 kgfcm). a: 0,6-0,7 mm 15/25-timers vedligeholdelse Smøring af gearkassen Smør klippeaggregatets gearkasse ved at pumpe et eller to skud lithiumbaseret fedt ind i fedtpunkterne med en smørepistol af håndtagstypen. FORSIGTIG Oversmøring kan få gearkassen til at køre langsomt, og kan også få fedt til at lække. 1. Gearkassens smørepunkter 24

25 Vedligeholdelse og pleje Smøring af drivaksel 1. Skru gearkassens klemmebolt løs. 2. Tag nålebolten ud af gearkassen. 3. Tag det ydre rør af gearhuset. 1. Ydre rør 2. Gearkassens klembolt 3. Gearkasse 4. Nålebolt 4. Træk drivakslen ud af det ydre rør, og tør den ren. Smør den igen med et tyndt lag fedt på 15 ml. 5. Før drivakslen tilbage i det ydre rør, og pas på ikke at få snavs på drivakslen. 6. Anbring skruehullet i gearkassen ud for styrehullet i det ydre rør. Montér og stram nålebolten, stram også gearkassens klemmebolt. 1. Drivaksel 50-timers vedligeholdelse Cylinderens køleribber Fjern og rengør cylinderdækslet, og rens snavs og det afklippede af cylinderens køleribber. Fjern og udskift brændstoffiltret Brug et stykke metaltråd eller lignende til at løfte brændstoffiltret op gennem tankens åbning. Træk det gamle filter af brændstofslangen. Sæt et nyt filter i. BEMÆRK Hvis filtret er meget snavset eller ikke længere passer ordentligt, skal det udskiftes. 1. Brændstoffilter 2. Brændstofslange 25

26 Vedligeholdelse og pleje Smøring af gearkassen Dette kan først gøres, når gearkassen er taget af det ydre rør således: 1. Skru gearkassens klemmebolt løs. 2. Tag nålebolten ud af gearkassen. FORSIGTIG Den D-formede passkive må ikke tages af gearkasseklemmen. Passkiven forhindrer skade i tilfælde af overstramning af rørets klemmebolt. 1. Ydre rør 2. Gearkassens klembolt 3. Gearkasse 4. Nålebolt 3. Før gearkassen ud af røret. Brug en smørepistol til at pumpe lithiumbaseret fedt (ca. 10 g) ind i smørepunkterne på gearkassen. 4. Aftør overskydende fedt, og saml gearkassen igen på det ydre rør. Sørg for, at nålebolten passer ind i hullet i det ydre rør. Stram begge bolte godt til. 1. Gearkassens smørepunkter Rengøring af lyddæmperen ADVARSEL Buskrydderen må aldrig betjenes, hvis lyddæmperen eller gnistfangeren er beskadiget eller mangler. Betjening af produktet, hvis gnistfangeren mangler eller er beskadiget, udgør en brandfare og kan også beskadige din hørelse. Kulstofaflejringer i katalysatoren vil medføre et fald i motoreffekten samt overophedning. Gnistfangerskærmen skal efterses regelmæssigt. Fjern aflejringer fra lyddæmperen. VIGTIGT Lyddæmperdækslet må ikke afmonteres. Hvis det er nødvendigt, skal du henvende dig til en forhandler. 26

27 Vedligeholdelse og pleje Vedligeholdelse af klinger FORSIGTIG Brug handsker for at beskytte hænderne mod skarpe klinger. Hvis du har problemer med at slibe klingen, anbefaler vi, at du indleverer maskinen til en forhandler. Undlades det at følge disse forsigtighedsregler, kan det medføre kvæstelser Smøring af klinger (med intervaller på fire timers drift) Dryp et par dråber olie i hver boltrille nederst på klingerne. 1. Boltriller Slibning af klinger (Efter behov) BEMÆRK Brug en skivesliber eller en glat, flad fil. 1. Fjern alle møtrikker og bolte, der fastgør klingerne til stangen på stellet. 2. Fjern klingerne. 3. Sæt en klinge i en skruetvinge. 4. Fil og gendan skærekanterne som vist. 5. Hvis stelstangen er deform eller beskadiget, skal den udskiftes med en ny. (A):10 mm radius (B):100 (ca.) (C):35 (D):45 (E):Forlængerblad FORSIGTIG Forlængerbladet i spidsen af klingen må ikke slibes. 27

28 Vedligeholdelse og pleje Fejlfindingsoversigt Problem Fejl Årsag Løsning Motoren starter ikke Motoren er vanskelig at starte, ujævn rotation Motoren starter men accelererer ikke Der er ingen brændstof i tanken Tændingskontakten står på Stop For kraftig brændstofopsugning Elektrisk fejl Karburatorfejl eller indvendig fastløbning Indvendig motorfejl Brændstof i overløbsrøret Forringelse af brændstoffet Karburatorproblem Intet brændstof i overløbsrøret Tændrøret er snavset eller fugtigt Brændstoffilter tilstoppet Brændstofsystem tilstoppet Indvendige karburatordele sidder fast Forringelse af brændstoffet Forkert elektrodeafstand Koksaflejringer Elektrisk fejl Snavset luftfilter Snavset brændstoffilter Blokeret brændstofpassage Problem med justering af karburator Blokeret udstødningsudluftning eller lyddæmperudluftning Motoren standser Problem med justering af karburator Elektrisk fejl Motoren standser ikke Klingen kører, når motoren kører i tomgang Klingen er blevet sløv Brændstoftilførsel Gå til Start-indstillingen Start motoren efter service Kontakt en forhandler Kontakt en forhandler Kontakt en forhandler Udskift med nyt brændstof. Kontakt en forhandler Rengør eller udskift Kontakt en forhandler Kontakt en forhandler Udskift Udskift Udskift Kontakt en forhandler Rengør eller udskift Rengør eller udskift Kontakt en forhandler Justér Rengør Justér Kontakt en forhandler Tændingskontakten fejlfungerer Foretag et nødstop og kontakt en forhandler Problem med justering af karburator Beskadiget koblingsfjeder Slidt klinge Stor afstand mellem øvre og nedre klinge Koblingen glider Justér Kontakt en forhandler Kontakt en forhandler Kontakt en forhandler Kontakt en forhandler Tjekning og vedligeholdelse kræver specialviden. Hvis du ikke kan tjekke og vedligeholde produktet eller selv reparere en fejl, skal du kontakte en forhandler. Gør ikke forsøg på at adskille produktet. Kontakt en forhandler i tilfælde af et problem, der ikke er dækket af tabellen ovenfor eller andre lignende problemer. Sørg for kun at bruge originale dele og specificerede produkter og komponenter. Hvis der bruges dele fra andre producenter eller komponenter, der ikke er beregnet til produktet, kan det medføre fejlfunktion. BEMÆRK "ES"-START (se side 2) Hvis starthåndtaget ikke kan trækkes i let, er problemet som regel en fejl inde i motoren. Du bedes konsultere forhandleren. Hvis den adskilles utilsigtet, kan det forårsage læsioner. 28

29 Opbevaring Længere opbevaring (mere end 30 dage) Opbevaring ADVARSEL Må ikke opbevares på tillukkede steder fyldt med brændstofgas eller tæt på åben ild eller gnister. Det kan forårsage en brand. Når produktet opbevares i længere tid (30 dage eller længere), skal det sikres, at følgende forholdsregler for opbevaring følges. 1. Tøm benzintanken helt. A. Tøm brændstoftanken helt. B. Eller tryk på og slip gummibenzinpumpen flere gange for at fjerne brændstof fra gummibenzinpumpen. C. Start motoren, og kør den i tomgang, indtil den standser af sig selv. 2. Flyt tændingskontakten til Stop-indstillingen. 3. Tør evt. smørefedt, olie, støv, snavs og andet materiale af hækkeklipperen udvendig. 4. Foretag de regelmæssige eftersyn som foreskrevet i denne manual. 5. Kontrollér, at skruerne og møtrikkerne er strammet til. Stram de løse til. 6. Fjern tændrøret, og hæld den rette mængde (10 ml) ren, ny 2-takts motorolie på cylinderen via installationsfatningen. 1. Tændingskontakt 2. Gasgiver 3. Stop A. Anbring et rent stykke klæde over tændrørets tændrørshul. B. Træk 2 eller 3 gange i startgrebet for at fordele motorolien i cylinderen. C. Tjek stemplets placering gennem tændrørets hul. Træk langsomt i trækstarterens håndtag, indtil stemplet når toppen af dets stempelslag, og lad det blive dér. 7. Sæt tændrøret i. (Sæt ikke tændhætte på. ) 8. Smør klingerne med et tykt lag olie for at forebygge rustdannelse. 9. Sæt klingebeskytteren på klingerne, når maskinen er tilstrækkeligt afkølet og tør, og pak motordelen ind i en plastikpose eller lignende, inden maskinen stilles til opbevaring. 10. Opbevar maskinen på et tørt og støvfrit sted uden for børns og andre uvedkommendes rækkevidde. 29

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCR-1501

BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCR-1501 1Øverste dæksel DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER HCR-1501 ADVARSEL LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVIS- NINGERNE FOR SIKKER BETJENING. UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

PB-770 BETJENINGSVEJLEDNING

PB-770 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING PB-770 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SRM-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING SRM-420ES BETJENINGSVEJLEDNING SRM-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING BCLS-510ES LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING BCLS-510ES LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING BCLS-510ES ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

GT-220ES BETJENINGSVEJLEDNING

GT-220ES BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING GT-220ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

BRUGERMANUAL BÆRBAR BUSKRYDDER RM-510ES

BRUGERMANUAL BÆRBAR BUSKRYDDER RM-510ES 1Forside DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERMANUAL BÆRBAR BUSKRYDDER RM-510ES ADVARSEL LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM OG FØLG ANVISNINGERNE FOR SIKKER BETJENING. UNDLADES DETTE, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE

Læs mere

ES-255ES BETJENINGSVEJLEDNING

ES-255ES BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING ES-255ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

SRMF-250 BETJENINGSVEJLEDNING

SRMF-250 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING SRMF-250 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Vigtig information 2Vigtig information

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI

BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Tillykke

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ES-2400 BETJENINGSVEJLEDNING

ES-2400 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING ES-2400 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion ECHO

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING PB-755 LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING PB-755 LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING PB-755 ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Introduktion 2Introduktion Tillykke med købet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HCA-265ES

BETJENINGSVEJLEDNING HCA-265ES BETJENINGSVEJLEDNING HCA-265ES FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER 2 INTRODUKTION Velkommen til ECHO-familien.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Overskrift Topsav, TS425 Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 28 424 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052524 2-takts benzindrevet pælehammer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Pælehammer - Varenr. 9052524 Beskrivelse: Benzindrevet pælehammer,

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CS-3501 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING ECHO HCAS-2200 HCAS-235ES

BETJENINGSVEJLEDNING ECHO HCAS-2200 HCAS-235ES BETJENINGSVEJLEDNING ECHO HCAS-2200 HCAS-235ES LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT 2 INDLEDNING Velkommen til ECHO-familien. Dette redskab fra ECHO er konstrueret og fremstillet til at have en lang levetid

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV

SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV 1Øverste dæksel Dansk (Originalvejledning) SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for sikker betjening. Undlades dette, kan det forårsage alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere