СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Општине Оштра Лука

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Општине Оштра Лука"

Transkript

1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Општине Оштра Лука Петак, године Број: 1/2017

2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: год. На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на 2. Редовној сједници одржаној дана године, донијела је: З А К Љ У Ч А К Усваја се Извод из записника са 1. Редовне сједнице СО-е одржане дана г. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: Начелнику, Предсједнику СО-е, а/а. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: год. На основу члана 10. Пословника о раду СОе (,,Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), и члана 35. Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на 2. Редовној сједници одржаној дана године, доноси следеће: Р Ј Е Ш Е Њ Е о верификацији мандата Ђукић Раденка одборника СНСД-а у Скупштини општине Оштра Лука сједници одржаној дана године изабран на мјесто Замјеника начелника општине Оштра Лука, и због сукоба интереса поднио је и прихваћена је његова оставка на мјесто одборника у Скупштини општине Оштра Лука. Одлуком ЦИК-а Сарајево прихваћена је оставка Мастикоса Драгана на мјесто одборника и одлучено је од стране ЦИК-а (увјерење ЦИК /16) да се његово мјесто испред СНСД-а попуни слиједећим на листи СНСД-а а то је Ђукић Раденко. ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ Тркуља Љубомир Доставити: 1. Именованом, 2. Начелнику општине, 3. Предсједнику СО-е, 4. а/а. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: год. На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на 2. Редовној сједници одржаној дана године, донијела је: З А К Љ У Ч А К Приједлог да се стипендије у буџету општине Оштра Лука повећају са КМ на КМ није добио потребну већину за изгласавање. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: Начелнику Предсједнику СО-е, а/а 1. Верификује се Ђукић Раденку мандат одборника СНСД-а у Скупштини општине Оштра Лука са даном године 2. Одборник ће своју одборничку функцију вршити у складу са одредбама Статута и Пословника о раду Скупштине општине Оштра Лука. 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Оштра Лука. О б р а з л о же њ е Одборник Мастикоса Драган који је изабран са листе СНСД-а је на конститутивној СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: год. На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на 2. Редовној сједници одржаној дана године, донијела је: 1

3 З А К Љ У Ч А К 5)Поповић Милан члан Скида се са данашњег дневног реда Скупштине општине тачка 3 - Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о усвајању плана утрошка средстава од надокнаде за развој неразвијених дијелова општине остварених продајом дрвних сортимената, због недобијања потребне сагласности ресорног Министарства, и биће поново стављена на д.р. када се добије потребна сагласност Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: Начелнику Предсједнику СО-е, а/а СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: год. На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука ( Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Међустраначког договора на сједници Колегијума, Скупштина општине Оштра Лука на својој Другој редовној сједници одржаној дана године донијела је: о саставу Сталних радних тијела Скупштине општине Оштра Лука У стална радна тијела СО-е Оштра Лука именују се: 1. Комисија за избор и именовање, награде и признања: 1)Плавшић Драган предсј. 2)Бундало Драго члан, 3)Дошеновић Брано-члан, 4)Кантар Драган члан, 5)Родић Бране члан. 2. Мандатно -имунитетска комисија: 1) Поповић Милан-предсј. 2)Тркуља Љубомир -члан 3)Бундало Драго -члан 3. Комисија за статутарна питања, пословник, прописе, представке и притужбе грађана: 1) Дошеновић Душко предсј. 2)Тркуља Љубомир -члан 3) Ђукић Раденко -члан 4) Кантар Драган -члан 4. Етички одбор: (није изабран на конститутивној сједници) 5. Комисија за буџет и финансије: 1)Дошеновић Душко предсј. 2)Куриџа Дрена -члан 3)Станар Вељко - члан 4)Топић Милан -члан 5)Родић Бране члан 6. Комисија за вјерска питања: 1) Мастикоса Драго предсј. 2)Дошеновић Брано -члан 3) Бундало Драго члан 7. Комисија за једнакост и равноправност полова у општини: 1) Стојнић Ђурађ-предсј. 2) Куриџа Дрена -члан 3)Половина Перица -члан 4)Станар Вељко -члан 5)Кантар Драган -члан 8. Надзорни одбор: (није изабран на конститутивној сједници) 9. Одбор за заштиту људских права, дрштвени надзор и представке: 1) Тркуља Љубомир-предсј. 2) Половина Перица -члан 3)Кантар Драган -члан 4)Ђукић Раденко -члан 5)Стојнић Ђурађ- члан 10. Одбор за регионалну и међународну сарадњу: 1) Топић Милан предсј. 2)Станар Вељко -члан 3)Ђукић Раденко -члан 4)Родић Бране -члан 5) Дошеновић Душко члан 11. Савјет за спорт и културу: 1) Куриџа Дрена предсј. 2) Родић Бране - члан 3)Дошеновић Душко члан 4)Мастикоса Драго - члан 5) Јефтић Славко -члан Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука, а о њеном извршењу стараће се Предсједник скупштине општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: Именованим, Предсједнику СО-е, Начелнику, а/а. 2

4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: год. Број: /16 Датум: године На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука ( Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на 2. Редовној сједници одржаној дана године, донијела је: З А К Љ У Ч А К Усваја се Извјештај о реализацији јесење сјетве у општини Оштра Лука за г. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: Општинској управи, Начелнику, Предсједнику СО-е, а/а. 3 На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука ( Службени гласник општине Оштра Лука, број : 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на својој Другој редовној сједници одржаној дана године донијела је : Усваја се Програм санације и одржавања локалних путних праваца на подручју општине Оштра Лука за г. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: Општинској управи Начелнику Предсједнику СО-е а/а На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број: 97/16), члана 18. став 2. Закона о јавним путевима-пречишћен текст ( Службени гласник Републике Српске, број: 16/10), Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Оштра Лука број: /04 од: године и Одлуке о измјени и допуни одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Оштра Лука број: /10 од: године, Скупштина општине Оштра Лука, на 2. редовној сједници, одржаној године, донијела је: I У В О Д П Р О Г Р А М санације и одржавања локалних путних праваца на подручју општине Оштра Лука у години У надлежности Општинске управе, општине Оштра Лука, је праћење стања, управљања, грађење и заштита мреже локалних путева. У складу са наведеним Општинска управа, општине Оштра Лука је снимила стање путне мреже, наведена оштећења коловоза и путних елемената, те на основу сугестија путем информација из мјесних заједница сачинило приједлог овог Програма. Законом о јавним путевима-пречишћен текст ( Службени гласник Републике Српске, број: 16/10), Правилником о одржавању јавних путева и објеката ( Службени гласник Републике Српске, број: 23/05), Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Оштра Лука број: /04 од: године и Одлуке о измјени и допуни одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Оштра Лука број: /10 од: године, дефинисано је одржавање јавних путева и објеката, обављање сталног надзора над стањем јавних путева и објеката, начин и услови за обављање надзорне службе као и услови које мора испуњавати извођач који се бави одржавањем и заштитом јавних путева и објеката, заштита и финансирање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Оштра Лука. Наведеним прописима дефинисано је одржавање јавних путева које обухвата радове на: коловозу, банкинама, косинама насипа, усјека и засјека, трупа пута, облогама, обложним и потпорним зидовима, објектима за одводњавање, пропустима, мостовима, тунелима, галеријама, саобраћајној сигнализацији и путној опреми, као и радове у путном појасу и пружним прелазима. Такође је прописано да се јавни путеви морају одржавати у таквом стању које омогућава вршење трајног, безбједног и несметаног саобраћаја за који су путеви намјењени, као и план зимске службе.

5 Обим, врста, вриједност и динамика извођења радова на одржавању јавних путева, утврђује се (у складу са планираним буџетским средствима), Програмом санације и одржавања локалних путних праваца на подручју општине Оштра Лука у години који усваја Скупштина општине Оштра Лука. II ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА Материјали који се употребљавају за одржавање јавних путева морају у цијелости одговарати важећим техничким прописима и стандардима, односно за одржавање асфалтних коловоза морају се употребљавати материјали од којих су изграђени коловози, а за оправку оштећених дијелова шљунчаног, туцаничког, макадамског или земљаног коловоза употребљавају се туцаник, камена ситнеж, шљунак и камена дробина. Шљунак мора одговарати техничким прописима и стандардима, а камена дробина мора да садржи камени материјал различитих величина зрна са максималном величином зрна 60 mm и глиновитих примјеса до 5%. Неопходно је одржавати објекте за одводњу, односно мора се обезбједити нормално прихватање и одвођење површинских и подземних вода до реципијента, уз редовно кошење траве и уклањање растиња. Објекти на путевима се морају одржавати како би се обезбиједило нормално и безбједно одвијање саобраћаја на путу. III ОДРЖАВАЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора бити уочљива и функционална, а у радове на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације спадају: уграђивање знакова који недостају, замјена дотрајалих и порушених знакова, постављање одговарајућих знакова у случају промјене на путу. Што се тиче саобраћајне сигнализације на подручју наше општине стање је незадовољавајуће. У протеклом периоду постојећа сигнализација је слабо одржавана, те је неопходно извршити замјене оштећених саобраћајних знакова, као и постављање нових адекватних знакова вертикалне саобраћајне сигнализације. IV ЗИМСКА СЛУЖБА Законским прописом дефинисано је да зимски период одржавања путева траје од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне године, а под одржавањем се подразумијева: - неутралисање поледице и уклањање снијега са коловоза и путних објеката, - спречавање стварања поледице на коловозу, - посипање залеђених и засњежених коловоза абразивним и другим материјалима. Извођач радова зимског одржавања путева обавезан је започети са чишћењем снијега прије него што се накупи 7 (седам) cm снијега на коловозу и прије него што се снијег сабије. У случају сусњежице, ледене кише и настанка поледице, извођач на радовима одржавања путева мора одмах реаговати са одговарајућим начином посипања. Планом зимске службе утврђен је приоритет одржавања путних праваца до центра мјесних заједница, до школа и путни правци на којима се одвија аутобуски саобраћај. V ЛОКАЛНИ ПУТНИ ПРАВЦИ Ознака пута Путна релација Дужина пута у километрима Укупна дужина (Кm) асфалт макадам земља Л1 М15-Јовановићи 1,664 1, ,9 Л2 М15- Бришево 2,157 3, ,0 Л3 М15-Мост-Усорци 0, ,846 Л4 Раскршће-Стојнићи 0,4435 0, ,6 Л5 М15-Божићи-Гробље 0,482 0, ,9 Л6 Поток-Црква -- 0,3 -- 0,3 Л7 М15-Кленик-Љубоје 0,135 2, ,8 Л8 Раскршће(Далан)-Гајићи-Г.Баре-Јовановићи -- 0,57 2,0 2,57 Л2А Л2-Ловачка кућа-централни плато 0, ,231 Л2Б Л2-Централни плато-л7 0, ,359 Л2Ц Л2-Станари-М15 0,12 0,1 -- 0,22 Л2Д Л2-Вулини-Полицијска станица 0,078 0, ,2 Л2Е Л2-Полицијска станица-марјановићи Л3А М15-Црква-Ново насеље 0, ,245 Л3Б М15-Центар-Ријека Сана 0, ,377 Л3Ц М15-Јаруге 0, ,396 4

6 Л1А Л1-Топићи 0, ,42 Л1Б М15-Полицијска станица 0, ,08 Л1Ц Л1-Кнежевићи -- 0,3 -- 0,3 Л1Д Л1-Станићи-Ђукићи -- 0,6 -- 0,6 Л7А Л7-М15-водоводна станица -- 0,3 -- 0,3 Л4А Л4-Топићи-Ђукићи Л9 Зечевица-Јапар -- 4,5 -- 4,5 Л9А Л9-Зечевица-Тополићи -- 0,5 -- 0,5 Л10 Центар-Раскршће-Слатина-Оканова буква 0,85 10, ,0 Л10А Р404-Павићи 0, ,45 Л10Б Р404-Радоши -- 0,5 -- 0,5 Л10Ц Л10-Милинковићи-Луке -- 3,0 -- 3,0 Л11 Марини-Овањска-Шарчевића брдо 1,137 5, ,0 Л12 Марков пут-овањска -- 2,5 -- 2,5 Л11А Л11-Стара црква-марини -- 3,0 -- 3,0 Л11Б Л11-Марини-Чорокале -- 1,6 -- 1,6 Л11Ц Л11-Православно гробље -- 1,7 -- 1,7 Л12А Л12-Дидовићи-Нишанаљка -- 1,7 -- 1,7 Л13 Јапар-Пухалићи -- 1,5 -- 1,5 Л14 Луке-Хадровци -- 3,0 -- 3,0 Л15 Луке-Божићи -- 1,5 -- 1,5 Л16 Луке-Дуге Њиве -- 2,0 -- 2,0 Л17 Халиловци-Живкова Коса -- 1,5 -- 1,5 Л18 Халиловци-ПустаЊива -- 2,0 -- 2,0 Л19 Раскршће-Хадровци -- 3,0 -- 3,0 Л20 Р404-Гараче-Извор Илиџе -- 0,4 -- 0,4 Л21 Марков пут-војиновићи -- 4,0 -- 4,0 Л22 Мост-Ђурновача-Вујини -- 1,0 -- 1,0 Л23 Р404-Баје-Кецмани -- 0,5 -- 0,5 Л24 Халиловци-Дедићи -- 0,5 -- 0,5 Л25 Батковци-Стара ријека 2, ,745 Л26 Стара Ријека-Редак 6, ,1 Л27 Батковци-Милојице 0,4 1,6 -- 2,0 Л28 Гробље-Дошеновићи 0, ,35 Л26А Л26-СтараРијека-Џигалевац-Литица -- 2,2 -- 2,2 Л26А1 Л26А-Џигалевац-Бегићи -- 1,5 -- 1,5 Л27А Л27-Мршићи-Плавшићи -- 4,0 -- 4,0 Л28А Л25-Томићи-Сапотница 0,06 0, ,0 Л28Б Л28-Дошеновићи-Гаревица -- 5,0 -- 5,0 Л29 М15-Ријека 2,667 1, ,9 Л30 М15-Поље 0,758 0, ,5 Л31 М15-Збјег 1,405 0, ,0 Л32 Гробље-Ријека -- 0, ,61 Л29А Л29-Кнежевићи 0, ,191 Л29Б Л29-Маринковићи-Новаковићи-М15 0, ,382 Л30А Л30-Грујичићи 0, ,139 Л30Б М15-Кантари-Поље 0, ,2165 Л29Ц Л29-Тодоровићи 0, ,2 Л29Д Л29-Лазићи 0,1 0,1 -- 0,2 Л30Ц М15-Ребићи-игралиште -- 0,3 0,3 0,6 Л29Е Л29-Дамјановића -- 0,2 -- 0,2 Л29И Л29-Грујичићи -- 0,2 -- 0,2 Л33 ДоњаКозица-Хазићи 3,097 8, ,0 Л34 Д.Козица-Крејићи-Тукови-Бореновићи -- 6,0 -- 6,0 Л35 Доња Козица-Дринићи -- 1,0 -- 1,0 Л35А Брдо Козица-Ћујића раскршће 0, ,6595 Л33А Л33-Поповићи -- 0,5 -- 0,5 Л33Б Л33-Ратковићи-Грачаница -- 2,5 -- 2,5 Л36 Трамошња(школа)-Бореновићи 0,3 3,7 -- 4,0 Л37 Трамошња(школа)-Гробови 0,2985 8, ,0 Л38 Гробови-Ђаковићи -- 4,0 -- 4,0 5

7 Л39 Трамошња (школа)-ријека-дејановићи -- 3,0 -- 3,0 Л40 Мост-Школа-Липа-Гвоздени 2,952 1, ,68 Л41 Мост-Трнова 2,554 1, ,4 Л42 Мост-Трзна 1, ,5185 Л43 Трзна-Вујковићи -- 1, ,25 Л44 Трзна-Роквићи-Сасина 0,107 3, ,0 Л45 Ћуприја-Башићи-Приједор 1,188 0, ,6 Л40А Л40-Родићи-Савића гробње-ранка Вујковић 0, ,109 Л40Б Л40-Централно гробље-кецмани 0, ,412 Л40Ц Л40-Антонићи-Вилимир Црнобрња 0, ,286 Л40Д Л40-Подручна школа 0, ,097 Л41А Мост-пекара-Гончинов поток-вигњевићи 0, ,9 Л41Б Л41-Мајкићи-Варда -- 2,2 -- 2,2 Л41Ц Л41-Вујковићи-Варда -- 1,8 -- 1,8 Л45А Л45-Рајко Кајтез -- 0,3 -- 3,3 УКУПНО: 39, ,207 10,3 186,5925 V 1. ПЛАН ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА План одржавања, заштите, реконструкције и изградње путева има за циљ да омогући сигурну и несметану саобраћајну комуникацију за све грађане. Сходно члану 11. став 1. ЗООБС-а на путевима у БиХ, путеви као основ на којем се одвија саобраћај морају се опремати и одржавати тако да одговарају својој намјени и захтјевима безбједности саобраћаја ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА Буџетом општине Оштра Лука за годину планирана су средства за редовно одржавање, зимско одржавање, реконструкцију, изградњу и заштиту локалних и некатегорисаних путева од значаја за општину Оштра Лука у укупном износу од ,00 ковертибилних марака ПЛАН РАСХОДА Средства планирана за редовно одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева од значаја за општину Оштра Лука биће распоређено како слиједи: 1. Редовно одржавање путева са асфалтним коловозним застором ,00 КМ 2. Редовно одржавање путева са макадамским коловозним застором ,00 КМ 3. Одржавање путних објеката ,00 КМ 4. Заштита путева хитне интервенције ,00 КМ 5. Зимско одржавање путева и улица ,00 КМ 6. Реконструкција путева и улица ,00 КМ 7. Изградња путева и улица ,00 КМ УКУПАН РАСХОД: ,00 КМ 1.3. Редовно одржавање Редовно одржавање мреже јавних путева и објеката подразумијева скуп планираних активности којима се обезбјеђује несметан и безбједан саобраћај без обзира на временске услове, и којима се чува употребна вриједност пута. Редовно одржавање путева се обавља у континуитету током читаве године. Иако је подручје општине Оштра Лука јединствено, због сложености посла, различитости услова на терену и ограничених финансијских средстава путни правци су подјељени на путне правце 1. и 2. приоритета. Приоритети се одређују на основу категорије пута утврђене Одлуком, интензитета саобраћаја, одвијања аутобуских линија, значаја пута за мјесну заједницу, досадашњих улагања у одржавање, значаја путног правца у смислу стварања нових функционалних путних веза са локалним, регионалним и магистралним путевима, као и између мјесних заједница. Због специфичности радова редовно одржавање се дијели на редовно одржавање путева са асфалтним коловозним застором и редовно одржавање путева са макадамским коловозним застором. 6

8 Редовно одржавање путева са асфалтним коловозним застором Редовно одржавање путева са асфалтним коловозним застором подразумијева радове на крпању ударних рупа и пресвлачење краћих дионица путева који су у значајној мјери оштећене да крпање нема смисла. Планирана средства у износу од 5.000,00 КМ биће утрошена у складу са наредном табелом. Редни Приоритет и локација Вријеме извођења радова Износ средстава број 1. Л29 (М15-Ријека) крпање хладном масом 6 00,00 КМ април-новембар 2. Л29Б (Л29-Маринковићи-Новаковићи-М15) крпање хладном масом 1.200,00 КМ април-новембар 3. Л40 (Мост-Школа-Липа-Гвоздени) крпање хладном масом 800,00 КМ април-новембар 4. Л3 (М15-Мост-Усорци) крпање хладном масом 400,00 КМ април-новембар 5. Л40А (Л40-Родићи-Савића гробље-ранка крпање хладном масом 300,00 КМ Вујковић) април-новембар 6. Л41 (Мост-Трнова) крпање хладном масом 300,00 КМ април-новембар 7. Л2 (М15-Бришево) крпање хладном масом 1.000,00 КМ април-новембар 8. Л1 (М15-Јовановићи) крпање хладном масом април-новембар 400,00 Наведени путни правци су путни правци на којима постоји потреба наведених радова док за оштећења на осталим путевима (асфалтне коловозне конструкције) није могуће предвидјети, а прије свега настанак оштећења зависи од температура у зимском периоду, количине падавина, саобраћајног оптерећења и других фактора. Сходно томе, планирани износ средстава није могуће разрадити по појединим путним правцима. Планирана средства ће бити распоређена на основу извјештаја надлежних органа (надзорног органа, полиције и саобраћајне инспекције) те сталног праћења стања на терену Редовно одржавање путева са макадамским коловозним застором Редовно одржавање путева са макадамским коловозним застором подразумијева радове на санацији (насипању) и профилисању трасе путева. Како се годишње одржава преко 150 километара путева (макадамски, земљани), путни правци су подјељени на путне правце 1. и 2. приоритета. Планирана средства у износу од ,00 КМ биће утрошена у складу са наредном табелом. Редни Приоритет и локација Вријеме извођења радова Износ средстава број Локални категорисани путеви март-децембар ,00 КМ Локални некатегорисани путеви март-децембар 2.000,00 КМ Под редним бројем 2. Локални некатегорисани путеви приоритети ће се распоредити на основу указаних потреба, односно оправданих захтјева Одржавање путних објеката Одржавање путних објеката подразумијева поправке поломљених цијеви и крила на пропустима, мање поправке на мостовима (заштита стубова, ограда и слично), замјену оштећених дијелова заштитне ограде, санацију оштећења на потпорним зидовима и сличне послове. За ову намјену планирана су средства у износу од 3.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на бази указаних потреба, односно оправданих захтјева Заштита путева и хитне интервенције Заштита путева подразумијева радове којима се спрјечавају оштећења трупа пута, оштећења путних објеката, грађевинских објеката и опреме јавног пута (саобраћајна сигнализација). Заштита путева обухвата ископе путних канала, уградња пропуста и изградњу мањих мостова, чишћење корита потока и рјечица узводно и низводно у циљу спречавања заштопавања пропуста и мостова, санацију банкина, санацију одрона и клизишта, изградњу потпорних зидова, уређење путног појаса, постављање саобраћајне сигнализације и сјечу растиња поред коловоза и т.д. 7

9 Хитне интервенције подразумијевају радове који могу бити потребни услед непредвидивих догађаја на путу или путном појасу, а односе се на санацију клизишта или одрона, поправке путева након поплава, успостављање саобраћаја након елементарних непогода и т.д. У циљу заштите путева и омогућавања несметаног и безбједног одвијања саобраћаја на истим, за горе описане радове планирана су средства у укупном износу од 4.000,00 КМ. У оквиру горе наведеног, за радове у циљу заштите путева планира се утрошити средства у износу од 3.000,00 КМ у складу са наредном табелом. Редни Приоритети и локација Вријеме извођења радова Износ средстава број Локални путеви са савременим март-децембар 1.500,00 КМ застором (асфалтом) Локални категорисани путеви март-децембар 1.000,00 КМ Локални некатегорисани путеви март-децембар 500,00 КМ За хитне интервенције планирана су средства у износу од 1.000,00 КМ Зимско одржавање путева За зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева предвиђен је износ од 8.000,00 КМ. Планом зимске службе у наведеном износу биће детаљно одређени путни правци и приоритети приликом чишћења снијега и спрјечавања поледице за зимску 2017./2018. годину Реконструкција путева и улица Под реконструкцијом путева и улица подразумијева се пресвлачење (замјену асфалтне површине, кад се оштећења не могу санирати санацијом ударних рупа). За ову намјену нису планирана средства у години за коју се доноси Програм, те обавезно је праћење стања ових површина Изградња путева и улица Под изградњом путева и улица подразумијева се изградња (асфалтирање) нових путева, улица, тротоара, прилазних путева, паркиралишта и изградња пратеће инфраструктуре. За ову намјену нису планирана средства у години за коју се доноси Програм, те обавезно је праћење стања оправданих потреба за истим. У оквиру ове ставке уколико се обезбједе новчана средства (донаторска средства или неки други вид средстава) иста утрошити за ту намјену, а у складу са Одлуком о локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Оштра Лука број: /04 од: године и Одлуком о измјени и допуни одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Оштра Лука број: /10 од: године VI СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА Стратешки циљеви годишњег Програма санације и одржавања локалних путни праваца на подручју општине Оштра Лука су: - квалитетно одржавање свих локалних и некатегорисаних путева и улица, - побољшано одржавање свих локалних путева са аспекта уређења путног појаса и рјешавања проблема одводње површинских вода, - безбједније одвијање саобраћаја. VII ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 1. У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу пропорционално ће се вршити смањење радова по свим ставкама. 2. Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог образложења односно указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучиће Начелник општине Оштра Лука. 3. Ако по реализацији овог програма преостане средстава иста ће бити распоређена на располагање мјесним заједницама за санацију приоритетних путних праваца. О прерасподјели ових средстава 8

10 одлучиће Начелник општине Оштра Лука на бази оправданих предлога од стране Савјета мјесних заједница. 4. Општинска управа општине Оштра Лука задужиће се за разрађивање расподјеле појединих ставки по путним релацијама, односно по путевима појединачно на основу континуираног надзора истих. 5. Спроводити надзор у складу Одлуком о локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Оштра Лука број: /04 од: године и Одлуком о измјени и допуни одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на подручју општине Оштра Лука број: /10 од: године, те придржавати се свих одредби наведених Одлука. Број: /16 Датум: г. Предсједник СО-е Љубомир Тркуља СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /17 Датум: год. На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на 2. Редовној сједници одржаној дана, године, донијела је: а/а. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: године На основу члана 35.Статута општине Оштра Лука ( Службени гласник општине Оштра Лука, број : 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на својој Другој редовној сједници одржаној дана године донијела је : Др Бунчић Нада није добила потребан број гласова за именовање на мјесто директора ЈЗУ ДЗ Свети Сава Оштра Лука и иста остаје вршилац дужности директора у техничком мандату, док Скупштина не распише нови јавни конкурс и одлучи другачије. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: Именованој, ЈЗУ ДЗ Свети Сава О. Лука, УО ЈЗУ ДЗ Свети Сава О.Лука, Начелнику, Предсједнику СО-е, Усваја се Програм редовног одржавања и проширења уличне расвјете на подручју општине Оштра Лука за 2017.г. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: Општинској управи Начелнику Предсједнику СО-е а/а На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним дјелатностима ( Службени гласник Републике Српске, број: 124/11), члана 65., 66., 67. и 68. Одлуке о комуналном реду ( Службени гласник општине Оштра Лука, број: 11/14), члана 59. тачка (1) став 2) и члана 20. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број: 97/16) и члана 35. Статута општине Оштра Лука ( Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука, на 2. редовној сједници, одржаној године, донијела је: П Р О Г Р А М редовног одржавања и проширења уличне расвјете на подручју општине Оштра Лука у години 9

11 I У В О Д Комуналне дјелатности регулисане су Законом о комуналним дјелатностима ( Службени гласник Републике Српске број: 124/11) као дјелатност од посебног друштвеног интереса, организацију обављања комуналних дјелатности и начин финансирања. Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности. Програмом заједничке комуналне потрошње а која се односи на уличну расвјету за годину утврђује се обим и начин обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја, те потребна средства за остваривање циљева предвиђених програмом. Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се у буџету јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из: а) комуналне накнаде, б) дијела накнаде за коришћења добара од општег интереса, в) дијела прихода од пореза на непокретности, г) дијела накнада за дате концесије. II ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ Чланом Одлуке о комуналном реду ( Службени гласник општине Оштра Лука број: 11/14) је дефинисано одржавање уличне расвјете на подручју општине Оштра Лука. - У складу са наведеном Одлуком, јавну расвјету чине: расвјетна тијела постављена на улицама и трговима, свијетлећа тијела око јавних објеката, објеката културне и историјске вриједности као и око вјерских објеката те око мостова, степеништа и сл. - Јавна расвјета се мора редовно одржавати у стању функционалне исправности (прати, бојити, мијењати уништене или оштећене дијелове, сијалице и сл.). О одржавању јавне расвјете брине орган управе надлежан за комуналне послове - Јавна расвјета мора свијетлити цијелу ноћ. Вријеме укључивања и искључивања јавне расвјете мора се ускладити са годишњим добом и атмосферским приликама. - Објекти историјске и културне вриједности морају се освијетлити тако да њихове архитектонске и друге вриједности долазе до изражаја, на начин да извор свјетлости буде заштићен од пролазника На расвјетне стубове могу се постављати државне и украсне заставице, рекламне заставице и рекламни панои, уз одобрење органа управе надлежног за комуналне послове, а забрањено је прикључивање електричних потрошача на расвјетна тијела и стубове без одобрења надлежног органа. III ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА Редни број Јавну расвјету на подручју општине Оштра Лука чине: Ознака пута Путни правац Број расвјетних тијела укупно 1. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОШТРА ЛУКА Број дуплих расвјетних тијела по једном стубу 1.1. М15 Сански Мост-Приједор, (Бензинска 51 9 пумпа Нестро петрол-граница са Градом Приједором+продужетак цца 200 метара) 1.2. Л2 М15-Бришево, (од М15-скретања 12 1 према Бошку Маријановићу) 1.3. Л2Ц Л2-Станари-М15, (од Л2-стамбеног 3 0 објекта Душана Станара) 1.4. некатегорисан Од Л2Ц-до стамбеног објекта Милана 2 0 Гајића 1.5. Л2Д Л2-Вулини-Полицијска станица МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСОРЦИ 2.1. Л40 Мост-Школа-Липа-Гвоздени, (од стамбеног објекта Стојана Црнобрњестамбеног објекта Остоје Црнобрње) 3. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОПРИВНА

12 3.1. М15 Сански Мост-Приједор, (од сретања 16 0 Л30-граница са Федерацијом БиХ) 3.2. Л30 М15-Поље, (од М15-стамбеног објекта 17 0 Милана Васиљевића) 3.3. некатегорисан Од Л30-стамбеног објекта Душана Грујичића некатегорисан Од Л30-стамбеног објекта Пере 2 0 Тркуље 3.5. Л29 М15-Ријека, (од М15-скретања Л29Б) МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУДИМЛИЋ ЈАПРА 4.1. Р404 Благај-Б.Јапра-Подвидача, (од стамбеног објекта Кантаревић Рифетаскретања Л23) 5. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАТКОВЦИ 5.1. Л25 Батковци-Стара Ријека, (од Друштвеног дома-скретања Л28) 5.2. Л28 Гробље-Дошеновићи, (од Л25- стамбеног објекта Драженка Дошеновића) IV ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И ПРОШИРЕЊА УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА У ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ IV.1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА Буџетом општине Оштра Лука за годину планирана су средства за редовно одржавање и проширење уличне расвјете на подручју општине општину Оштра Лука у укупном износу од ,00 ковертибилних марака. IV.2. ПЛАН РАСХОДА Средства планирана за редовно одржавање и проширење уличне расвјете на подручју општину Оштра Лука биће распоређено како слиједи: 1. Потрошња електричне енергије ,00 КМ 2. Редовно одржавање ,00 КМ 3. Проширење уличне расвјете ,00 КМ УКУПАН РАСХОД: ,00 КМ IV.2.1. Потрошња електричне енергије Планираних ,00 КМ за потрошњу електричне енергије подразумијева предвиђени утрошак електричне енергије у току године. Планирана средства није могуће предвидјети у тачном износу. У зависности од тренутне цијене електричне енергије или евентуалне промјене цијене електричне енергије зависиће и расход за ову намјену. IV.2.2. Редовно одржавање Редовно одржавање у планираном износу од 1.000,00 КМ подразумијева текуће одржавање расвјете у години. Под текућим одржавањем се подразумијева замјена сијалица различите снаге и израде, осигурача, пригушница, каблова одговарајућих пресјека, и осталог потрошног материјала. IV.2.3. Проширење уличне расвјете Проширење уличне расвјете подразумијева: - Израда пројекта постојећег стања уличне расвјете, 11

13 - Израду Пројекта проширења уличне расвјете, - Обављање радова проширења уличне расвјете у складу са претходно прибављеним Пројектом, - Демонтажа одређених дијелова постојеће уличне расвјете и освјетљење нових дијелова улица демонтираним свјетиљкама. Проширење уличне расвјете планирати у оквиру планираних средстава од 9.000,00 КМ. Проширење уличне расвјете подразумијева освјетљење нових улица која се планирају освијетлити у години. У години планирано је проширење уличне расвјете улица: 1. Л 3Б (М15-Центар-ријека Сана) у складу са Закључком Скупштине општине Оштра Лука број: /13 од: године. 2. Л 1 (М15-Јовановићи). 3. М15 (демонтажа расвјетних тијела која се налазе у М.З. Алишићима / Град Приједор, а која су постављена и за коју се плаћа утрошена електрична енергија од стране општине Оштра Лука, те проширење истих на правцу од Бензинске пумпе Нестро петрол /Оштра Лука према М.З. Копривна). Уколико преостане средстава или се обезбједе средства из неких других извора (н.п.р. донаторска средства и сл.), планирати проширење уличне расвјете у складу са висином обезбјеђених средстава. Одлуку о освјетљавању нових улица као и могућности корекције постојећег стања (које улице и количине расвјетних тјела), одлучиће Начелник општине у сладу са праћењем стања на терену и на бази оправданих разлога за проширењем уличне расвјете. V СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА Стратешки циљеви годишњег Програма редовног одржавања и проширења уличне расвјете на подручју општине Оштра Лука су: - квалитетно одржавање уличне расвјете, - безбједније кретање пјешака са аспекта безбједности учесника у саобраћајају. VI ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 1. У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу пропорционално ће се вршити смањење радова по свим ставкама. 2. Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог образложења односно указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучиће Начелник општине Оштра Лука. 3. Обавезује се општинска управа да на основу континуираног праћења стања уличне расвјете утврди количине за набавку и уградњу расвјетних тјела, свјетиљки и другог потрошног материјала у циљу текућег одржавања уличне расвјете.. 4. Спроводити надзор у складу Одлуком о комуналном реду на подручју општине Оштра Лука број: /14 од: године, те придржавати се свих одредби наведене Одлуке. Број: /16 Датум: г. Предсједник СО-е Љубомир Тркуља СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске број: 97/16), члана 35. Статута општине Оштра Лука ( Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на II редовној сједници одржаној дана: године, д о н о с и: O Д Л У К У о учешћу општине у суфинансирању превоза ученика основних школа у години ЧЛАН 1. Овом Одлуком одређује се начин исплате и износ финансијске помоћи Општине Оштра Лука у суфинансирању трошкова превоза ученика основних школа на подручју општине Оштра Лука на путним правцима гдје не постоји јавни линијски превоз. ЧЛАН 2. Путни правци на којима се врши превоз ученика, а који су предмет финансијске помоћи су они путни правци на којима мјеста становања ученика од 12

14 основне школе у којој похађају наставу износи више од 4 км удаљености у једном правцу. Ти путни правци су сљедећи: 1. Ђаковићи О.Ш. Јосиф Панчић Доња Козица Ђаковићи; 2. Вучај - О.Ш. Јосиф Панчић Доња Козица Вучај; 3. Батковци О.Ш. Десанка Максимовић Оштра Лука Батковци; 4. Оканова буква Подвидача Овањска Марини Ћеле О.Ш. Петар Шкундрић Будимлић Јапра - Оканова буква Подвидача Овањска Марини Ћеле. ЧЛАН 3. Финансијска помоћ ће бити исплаћивана у мјесечним ратама за мјесеце фебруар, март, април, мај, септембар, октобар, новембар и децембар у години, распоређене у зависности од путног правца: 1. Ђаковићи О.Ш. Јосиф Панчић Доња Козица Ђаковићи и Вучај -О.Ш. Јосиф Панчић Доња Козица Вучај: износ за један мјесец 500, 00 КМ; 2. Батковци О.Ш. Десанка Максимовић Оштра Лука Батковци: износ за један мјесец 690,00 КМ; 3. Оканова буква Подвидача Овањска Марини Ћеле О.Ш. Петар Шкундрић Будимлић Јапра - Оканова буква Подвидача Овањска Марини Ћеле : износ за један мјесец 630, 00 КМ. ЧЛАН 4. Мјесечни финансијски износ ће се исплаћивати на жиро рачун Јавни превоз Кнежевић СП за вршење услуге превоза ученика на путном правцу: Ђаковићи О.Ш. Јосиф Панчић Доња Козица Ђаковићи и Вучај - О.Ш. Јосиф Панчић Доња Козица Вучај. Мјесечни финансијски износ исплаћиваће се на текући рачун родитеља ученика у вриједности пропорционалној броју ученика који путују на путном правцу: Батковци О.Ш. Десанка Максимовић Оштра Лука Батковци. Мјесечни финансијски износ исплаћиваће се на текући рачун родитеља ученика у вриједности пропорционалној броју ученика који путују на путном правцу: Оканова буква Подвидача Овањска Марини Ћеле О.Ш. Петар Шкундрић Будимлић Јапра - Оканова буква Подвидача Овањска Марини Ћеле. ЧЛАН 5. Обавеза родитеља ученика је да доставе бројеве текућег рачуна руководству основне школе у којој ученик похађа наставу, те да благовремено уплаћује предвиђени мјесечни износ превознику. ЧЛАН 6. Обавеза руководства основне школе је да најкасније 15 дана од дана почетка наставе у 13 школској години, Општинској управи општине Оштра Лука достави копије текућих рачуна родитеља, те да врши координацију договора превоза између превозника и родитеља. ЧЛАН 7. Овом Одлуком престаје да важи Одлука о учешћу општине о суфинансирању превоза ученика основних школа у години, број: /15 од: године. ЧЛАН 8. Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука, a примјењиваће се до краја године. ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ Љубомир Тркуља ДОСТАВИТИ: - Начелнику; - Предсједнику СО-е; - Основним школама; - Служби за друштвене дјелатности; - Служби за финансије; - а/а СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: год. СКУПШТИНЕ На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на 2. Редовној сједници одржаној дана године, донијела је: З А К Љ У Ч А К Усваја се Извјештај о раду одбора за жалбе у г. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: Одбору за жалбе Начелнику Предсједнику СО-е, а/а

15 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: године На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука ( Службени гласник општине Оштра Лука, број : 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на својој Другој редовној сједници одржаној дана године донијела је одлуку о: ПРОГРАМУ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА ЗА ГОДИНУ ЈАНУАР 1. Разматрање извјештаја о изради Стратегије развоја општине Оштра Лука ОБРАЂИВАЧ: - Општински развојни тим 2. Извјештај о раду комуналног полицајца општине Оштра Лука ОБРАЂИВАЧ: - Комунални полицајац 3. Информација о безбједносној ситуацији на подручју општине Оштра Лука у првој половини 2016.године ОБРАЂИВАЧ: - Полицијска станица 4. Извјештај о реализацији закључака, одлука и препорука у првој половини г. ОБРАЂИВАЧ: - Скупштинска служба 5. Доношење Одлуке о додјели јавних признања ОБРАЂИВАЧ: - Скупштинска служба 6. Извјештај о реализацији обиљежавања важнијих датума и манифестација на подручју општине Оштра Лука у г. - Пјесничко вече Шушњар, - Слава општине Свети Пророк Илија - Традиционална манифестација 244. Грмечка корида ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа 7. Информација о раду основних школа на подручју општине Оштра Лука - ОШ Десанка Максимовић О. Лука - ОШ Јосиф Панчић Козица - ОШ Петар Шкундрић Б. Јапра ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа 8. Разматрање и усвајање Плана капиталних инвестиција на подручју општине О. Лука за г. ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа 9. Информација о броју и стуктури привредних субјеката (правних и физичких) на подручју општине Оштра Лука ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа 10. Разматрање и усвајање приједлога Плана и програма епидемиолошке службе за г ОБРАЂИВАЧ: - Дом здравља Свети Сава О. Лука 11. Разматрање и усвајање приједлога Плана и програма имунизације за г. ОБРАЂИВАЧ: - Дом здравља Свети Сава О. Лука 12. Извјештај о раду Управног одбора Ј.З.У. Дом здравља Свети Сава О.Лука за годину ОБРАЂИВАЧ: Управни одбор ФЕБРУАР 1. Извјештај о раду мјесних заједница општине Оштра Лука ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа - кординатор мјесних заједница и савјети мјесних заједница, 2. Одлука о локалним категорисаним и некатегорисаним путевима на територији општине Оштра Лука ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа 14

16 3. Извјештај о стању и проблемима аграра на подручју општине Оштра Лука, ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа 4. Разматрање и усвајање Плана прољетне сјетве за 2017 годину, ОБРАЂИВАЧ: - Општинака управа 5. Информација о безбједоносној ситуацији на подручју општине Оштра Лука за годину. ОБРАЂИВАЧ: -Полицијска станица Оштра Лука 6. Извјештај о реализацији Закључака, Одлука, препорука донесених у другој половини године ОБРАЂИВАЧ:-Скупштинска служба МАРТ 1. Извјештај о раду Начелника општине Оштра Лука за 2016 годину, ОБРАЂИВАЧ: - Начелник општине 2. Извјештај о стању објеката капиталних инвестиција на територији општине Оштра Лука ОБРАЂИВАЧ:- Општинска управа 3. Информација о програму управљања чврстим отпадом на подручју општине Оштра Лука. ОБРАЂИВАЧ:- Општинска управа. 4. Информација о одвозу, ефектима и проблемима одвоза смећа на подручју општине Оштра Лука. ОБРАЂИВАЧ:- Општинска управа и Комунално предузеће Приједор 5. Разматрање и усвајање реализације програма одржавања путне мреже на подручју општине Оштра Лука за 2016.г. ОБРАЧИВАЧ:- Општинска управа. АПРИЛ 1. Извјештај о имовини покретној и непокретној у власништву Општинске управе општине Оштра Лука ОБРАЂИВАЧ:- Општинска управа 2. Информација о раду и финансијском стању институција и јавних предузећа на подручју општине Оштра Лука : а) Дом здравља Свети Сава б) Шумска управа Оштра Лука ОБРАЂИВАЧ: Институције и предузећа 3. Извјештај о раду, стању и проблемима општинске службе БиЗ-а, ОБРАЂИВАЧ: -Општинска управа 4. Информација о стању спорта и омладине на подручју општине Оштра Лука, ОБРАЂИВАЧ:- Општинска управа МАЈ 1. Извјештај о извршеном Буџету општине Оштра Лука за годину. ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа, 2. Информација о стању запослености на подручју општине Оштра Лука. ОБРАЂИВАЧ: -Пореска управа, Филијала Приједор, Канцеларија О. Лука 3. Информација о стању електро мреже и електро објеката у изградњи и реконструкцији истих на подручју општине Оштра Лука. ОБРАЂИВАЧ:- Надлежне Радне јединице Екекрокреајине. 4. Извјештај о заштити животне средине, ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа. ЈУН 1. Извјештај о изради Просторног плана општине Оштра Лука, ОБРАЂИВАЧ:- Општинска управа. 2. Извјештај о стању социјалне и дјечије заштите на подручју општине Оштра Лука, ОБРАЂИВАЧ:- Општинска управа. 3. План обиљежавања важнијих датума (манифестација) на подручју општине Оштра Лука за годину: - Пјеснички сусрети Шушњар, - Слава општине Свети пророк Илија, - Традиционална манифестација 245. Грмечка корида ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа 15

17 ЈУЛ 1. Извјештај о реализацији прољетне сјетве за 2017 годину, ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа 2. Разматрање и усвајање Плана јесење сјетве за 2017 годину, ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа. 3. Разматрање извјештаја о изради Стратегије развоја општине Оштра Лука, ОБРАЂИВАЧ:-Општински развојни тим. 4. Извјештај о раду Комуналног полицајца општине Оштра Лука, ОБРАЂИВАЧ:- Комунални полицајац. 5. Информација о безбједоносној ситуацији на подручју општине Оштра Лука у првој половини године, ОБРАЂИВАЧ: -Полицијска станица Оштра Лука. 6. Извјештај о реализацији закључака, одлука и препорука донесених у првој пловини године, ОБРАЂИВАЧ: -Скупштинска служба, АВГУСТ 1. Свечана сједница Скупштине општине Оштра Лука и Слава општине ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа СЕПТЕМБАР 1. Извјештај о извршењу Буџета општине Оштра Лука за прво полугодиште године, ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине. 2. Извјештај о реализацији обиљежавања важнијих датума и манифестација на подручју општине Оштра Лука: - Пјеснички сусрети Шушњар, - Слава општине Свети пророк Илија, - Традицион.манифестација 245. Грмечка корида ОБРАЂИВАЧ: - Општинска управа. 3. Информација о раду основних школа на подручју општине Оштра Лука - О.Ш. Десанка Максимовић Оштра Лука, - О.Ш. Јосиф Панчић Козица, - О.Ш. Петар Шкундрић Будимлић Јапра. ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа 4. Разматрање и усвајање Плана капиталних инвестиција на подручју општине Оштра Лука за годину, ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа ОКТОБАР 1. Програм санације и одржавања локалних путева на подручју општине О. Лука у години ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа 2. Информација о броју и структури привредних субјеката (правних и физичких) на подручју општине Оштра Лука, ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа. 3. Програм редовног одржавања и проширења уличне расвјете на подручју општине Оштра Лука у 2018.г. ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа 4. План зимског чишћења локалних путева и улица на подручју општине Оштра Лука за 2017/2018 годину ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа НОВЕМБАР 1. Изјашњавање о нацрту Одлуке о усвајању буџета општине Оштра Лука за годину и упућивање истог у јавну расправу ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине. 2. Разматрање извјештаја о раду сталних и повремених радних тијела Скупштине општине Оштра Лука, ОБРАЂИВАЧ: Радна тијела Скупштине општине, 3. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о суфинансирању превоза ученика (основних школа) тамо гдје не постоји јавни линијски превоз за 2018.годину. ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа. 16

18 4. Извјештај о реализацији јесење сјетве за годину, ОБРАЂИВАЧ: Општинска управа ДЕЦЕМБАР 1. Извјештај о раду Одбора за жалбе, ОБРАЂИВАЧ: Предсједник одбора за жалбе 2. Разматрање и усвајање приједлога програма рада Скупштине општине Оштра Лука за годину, ОБРАЂИВАЧ: Скупштинска служба, 3. Изјашњење о приједлогу одлуке о усвајању Програма утрошка средстава од накнада за развој неразвијених дијелова општине остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Оштра Лука за г. ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 4. Изјашњавање о приједлогу Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине О. Лука за 2018.г. ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 5. Изјашњавање о приједлогу Одлуке о утрошку средстава од накнаде за заштиту од пожара за 2018.г. ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 6. Изјашњавање о приједлогу Одлуке о утрошку средстава од накнаде за воде за г. ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 7. Изјашњавање о приједлогу Одлуке о усвајању буџета општине Оштра Лука за годину ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 8. Изјашњавање о приједлогу Одлуке о извршењу буџета општине Оштра Лука за 2018.годину ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСТАЈЕ ОТВОРЕН ЗА СВА АКТУЕЛНА ПИТАЊА КОЈА СЕ ПОЈАВЕ У ТОКУ ГОДИНЕ, А БИТНА СУ ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ГРАЂАНА, ОРГАНА, ИНСТИТУЦИЈА И ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА ОПШТИНЕ ОШТРА ЛУКА. Доставити: 1. Начелнику ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 2. Одборницима Тркуља Љубомир 3. а/а СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /16 Датум: год. Нa oснову чланa 89. став 1. тачкa 8. Законa o шумамa ( Службени гласник Републикe Српскe, брoj: 75/08, 60/13), чланa 39. Законa o локалнoj самоуправи ( Службени гласник Републике Српске брoj: 97/16) и чланa 35. и 78. Статутa oпштинe Oштрa Лукa ( Службени гласник oпштинe Oштрa Лукa, брoj: 6/15), Скупштинa oпштинe Oштрa Лукa нa сједници oдржанoj данa годинe, доноси: ОДЛУКУ o усвајању Планa утрошкa средставa oд накнадa зa развoj неразвијених дијеловa oпштинe oстварених продајом шумских дрвних сортимената нa подручју oпштинe Oштрa Лукa зa годину Усвaja сe План утрошкa средставa oд накнадa зa разoj неразвијених дијеловa општинe oстварених продајом шумских дрвних сортименатa нa подручју oпштинe Oштрa Лукa зa годину у износу oд ,00 КМ. 17 План утрошкa средставa oд накнадa зa развoj неразвијених дијеловa oпштинe oстварених продајом шумских дрвних сортименатa нa подручју oпштинe Oштрa Лукa зa 2017.годину брoj: /16 od годинe који je дониo Начелник oпштинe, саставни je диo овe Oдлукe. Oвa Oдлукa ступa нa снагу oсмог данa oд данa oбјављивањa у Службеном гласнику oпштинe Oштрa Лукa. Члан 4. O извршењу oвe Oдлукe стараћe сe Начелник oпштинe и Oпштинскa управa (Службa зa финансијe) oпштинe Oштрa Лукa. ПРЕДСЈЕДНИК СO-е Тркуљa Љубомир На основу члана 89. став 1. тачка 8. Закона о шумама ( Службени гласник Републике Српске,број: 75/08, 60/13) члана 59. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број: 97/16) и члана 60. Статута општине Оштра Лука ( Службени гласник општине

19 Оштра Лука број: 6/15) Начелник општине Оштра Лука, доноси: П Л А Н утрошка средстава од накнада за развој неразвијених дијелова општине остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Оштра Лука за годину 1. Планирана средства од накнада за развој неразвијених дијелова општине остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине у Буџету општине Оштра Лука за годину у износу од ,00 КМ утрошиће се у слиједеће намјене и то: Ред. НАМЈЕНА УТРОШКА бр. НАКНАДЕ 1. Текуће одржавање локалних путева и сличне намјене 2. Отплата главнице (дио) по кредитним задужењима за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре у руралним дијеловима општине ИЗНОС У КМ Средства утврђена тачком 1. ове Одлуке трошиће се сразмјерно степену извршења у односу на план. У случају да остварена средства од продатих дрвних сортимената у години буду остварена у већем износу у односу на утврђена овим Планом, више остварена средства утрошиће се у остале расходе за текуће одржавање. на 3. Редовној сједници одржаној дана године, донијела је: Распушта се Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Свети Сава Оштра Лука због неподношења извјештаја о раду и исти Управни одбор остаје да обавља дужност у техничком мандату до именовања новог Управног одбора ЈЗУ. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: УО Дома здр. О. Лука (3 пута) Начелнику Предсједнику СО-е, а/а СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /17 Датум: год. На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука,, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука на 3. Редовној сједници одржаној дана године, донијела је: 3. Извјештај о утрошку средстава по овом Плану Начелник општине ће поднијети Скупштини општине Оштра Лука, најкасније до године у оквиру Извјештаја о извршењу буџета општине Оштра Лука за годину. 4. Овај План ће се објавити у Службеном гласнику општине Оштра Лука. Број: /16 Датум: године СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /17 Датум: год. ОПШТИНЕ Станар Драган На основу члана 35. Статута општине Оштра Лука (,,Службени гласник општине Оштра Лука, број: 6/15), Скупштина општине Оштра Лука 18 о расписивању Јавног конкурса Расписује се Јавни конкурс за три (3) члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Свети Сава Оштра Лука у складу са позитивним законским прописима. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Оштра Лука. ПРЕДСЈЕДНИК СО-е Тркуља Љубомир Доставити: УО Дома здр. О. Лука, Начелнику, Предсједнику СО-е, а/а. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /17 Датум: год.

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ИНФОПЛАН Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ Краља Петра Првог 29, 34300 Аранђеловац телефон/факс 034/720-081 / 720-082, е-mail:urbanizam@infoplan.rs 2013. година ПРЕДМЕТ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 34/17 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ Светозара Марковића бр. 27, Ниш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка услуге одржавања хидрауличних механизама на специјалним Паук возилима и подизним платформама

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД Паркинг www.parkingns.rs Децембар 2014. Број 17 РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Сећам се времена почетка рада нашег Предузећа, када су нас сви ословљавали

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe

Број/Broj. Godina XIX Ponedjeljak, 23. marta/ožujka godine. Година XIX Понедјељак, 23. марта годинe Година XIX Понедјељак, 23. марта 2015. годинe БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ 184 На основу члана 15. Закона о Управи за индиректно опорезивање ("Службени гласник БиХ", број 89/05)

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

Владимир Драговић Бисерка Ровчанин Наташа Газивода У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ. Приручник за наставнике за четврти разред основне школе

Владимир Драговић Бисерка Ровчанин Наташа Газивода У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ. Приручник за наставнике за четврти разред основне школе Владимир Драговић Бисерка Ровчанин Наташа Газивода У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ 4 Приручник за наставнике за четврти разред основне школе Завод за уџбенике и наставна средства ПОДГОРИЦА, 2012. др Владимир Драговић

Læs mere