Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013"

Transkript

1 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning om krav til klimaanlæg og vifter Indhold: Hvilke produkter kommer der krav til? Hvad er kravene til energimærkning? Hvad? Der er vedtaget krav om miljøvenligt design (ecodesignkrav) for klimaanlæg og komfortventilatorer (vifter), og ny energimærkning for klimaanlæg. De nye regler omfatter: revision af energimærkningsordningen for klimaanlæg bl.a. med introduktion af de nye energiklasser A +, A ++ og A +++ krav til klimaanlægs energieffektivitet krav til klimaanlægs og vifters forbrug i standby og slukket tilstand og krav om energistyring grænser for hvor meget klimaanlæg må støje krav om information for klimaanlæg og vifter Reglerne gælder fra 1. januar Kravene til energieffektivitet og støj bliver strammet 1. januar Hvilke produkter? De nye regler gælder for: klimaanlæg til tilslutning til elnettet klimaanlæg med en kuldeydelse på til og med 12 kw klimaanlæg, der kun kan levere varme, med en varmeydelse på til og med 12 kw vifter med en effekt op til 125 W I Danmark er luft til luft-varmepumper den mest udbredte type af klimaanlæg. Hvem? Du har ansvar for, at dit produkt overholder kravene, hvis du er: producent i et EU-land og producerer til EU-markedet officiel repræsentant i EU for en virksomhed hjemmehørende i et land uden for EU importør, der importerer produktet til EU, hvis der ikke findes en producent eller en officiel repræsentant for producenten i EU Hvis du er leverandør, skal du altså være opmærksom på de nye regler og være sikker på, at de produkter, du bringer på markedet, overholder reglerne. Hvorfor? Klimaanlæg står for en stor andel af elforbruget i de europæiske husholdninger. EU har derfor besluttet at begrænse elforbruget til klimaanlæg ved at indføre krav til energieffektiviteten og gøre den eksisterende energimærkning mere ambitiøs med nye energiklasser i toppen. Det vurderes at ville reducere elforbruget i EU med 11 TWh om året i Reduktionen svarer til næsten en tredjedel af Danmarks nuværende årlige elforbrug. Hvad er kravene til ecodesign Hvad er kravene til information og dokumentation? Hvem har ansvar for at overholde kravene? Hvornår skal kravene overholdes? Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? Hvor er der mere information? Hvor kan jeg få mere at vide? Kravene fremgår af EU s forordning om miljøvenligt design af klimaanlæg og vifter (EU nr. 206/2012) og EU s forordning om energimærkning af klimaanlæg (EU nr. 626/ 2011). Følg med i nye krav til produkter, og få vejledning til kravene på: Vejledningen præsenterer forordningernes indhold og henvender sig til producenter, importører og andre interesserede. Vejledningen er ikke en fortolkning af forordningerne og træder ikke i stedet for forordningerne.

2 Ecodesign og Hvilke produkter kommer der krav til? Klimaanlæg Der kommer krav til klimaanlæg: med kompressorteknologi og tilslutning til elnettet til opvarmning, køling eller begge dele med en nominel kuldeydelse 12 kw eller, hvis produktet ikke har køling, med en nominel varmeydelse 12kW med ekstrafunktioner som f.eks. affugtning, luftrensning, ventilation eller supplerende luftopvarmning med elvarmelegeme der bruger luft til at overføre varme og kulde fra fordamper og kondensator Kravene gælder mange typer klimaanlæg, herunder splitanlæg, anlæg til vinduesog vægmontering og enkelt- og dobbeltkanalanlæg. I Danmark er luft til luft-varmepumper udformet som splitanlæg den mest almindelige type af klimaanlæg. Enkelt- og dobbeltkanalanlæg Enkelt- og dobbeltkanalanlæg er klimaanlæg med kanaler til indtag og aftræk af luft: Klimaanlæg med enkeltkanal (lokale klimaanlæg): Anlæg, der er placeret indendørs. Anlægget tager luft ind fra det rum, hvor det er placeret og leder luften ud i det fri via én kanal. Anlæggene er ofte transportable Klimaanlæg med dobbeltkanal: Anlæg, der er placeret indendørs og har to kanaler til det fri: Én kanal, hvor luften tages ind, og én kanal hvor luften ledes ud Andre klimaanlæg - herunder splitanlæg Eksempler på andre klimaanlæg: Splitanlæg: Anlæg, der består af en udendørs- og en indendørsdel, der er forbundet via et rør til cirkulation af kølemiddel. Anlæg med flere indedele de såkaldte multisplitanlæg er også omfattet Anlæg til vindues- og vægmontering: En kompakt sammenbygget enhed til placering i en vinduesåbning eller et hul i væggen Der kommer forskellige krav og energimærkning for de to hovedgrupper af anlæg Enkelt- og dobbeltkanalanlæg og Andre klimaanlæg. Se pricipskitser for de forskellige typer af klimaanlæg i figur 1. Vifter Vifter skaber øget komfort ved hjælp af luftcirkulation i lokaler. De mest almindelige typer er ventilatorer til at stå på et bord, på gulvet eller til montering i loftet. Kravene omfatter vifter: med en indgangseffekt 125 W med yderligere funktioner fx. indbygget lys, typisk i loftmonterede modeller Vifter bliver kun omfattet af krav til forbrug i standby og slukket tilstand, krav om energityring og informationskrav. Vifter bliver ikke omfattet af energimærkningen. Figur 2. Eksempler på vifter Figur 1. Typer af klimaanlæg Enkeltkanal Dobbeltkanal Anlæg til vægmontering Splitanlæg 2

3 Hvad er kravene til energimærkning? Klimaanlæg, der bringes på markedet fra 1. januar 2013, skal have et nyt energimærke. Det nye energimærke bliver fremstillet som ét mærke, der kan anvendes i hele EU. Piktogrammer erstatter tekst, så samme mærke kan anvendes i hele EU. Mærket bevarer de genkendelige røde og grønne pile og A-G-skalaen. Men skalaen bliver udvidet med de nye energiklasser A +, A ++ og A +++. Det er leverandøren af klimaanlægget, der skal levere energimærket sammen med det enkelte anlæg. Se mere om det nye energimærke i Energistyrelsens folder om energimærkning. Find folderen på Energiklasser på mærket Energiklasserne på mærket afhænger af typen af klimaanlæg. For enkelt- og dobbeltkanalanlæg skal mærket fra 1. januar 2013 have energiklasserne fra A +++ til D. Bestemmelse af energiklasser For klimaanlæg med enkelt- og dobbeltkanal er energiklasserne baseret på anlæggets COP (effektfaktor) ved opvarmning og anlæggets EER (energieffektivitetsfaktor) ved køling. COP og EER skal være bestemt ved standarddriftsforhold, ligesom i den eksisterende energimærkningsordning. For andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg bygger det nye energimærke på sæsoneffektfaktoren (SCOP) for opvarmning og sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEER) for køling. SCOP og SEER er udtryk for et anlægs gennemsnitlige effektivitet i et år ved et standardklima. Dette betyder, at der skal måles ved flere kombinationer af inde- og udetemperaturer. Metoder til målinger og beregning af de forskellige faktorer er beskrevet i forordningen om energimærkning af klimaanlæg: EU nr. 626/2011 bilag VII. Det er de faktiske måleresultater uden indregning af tolerancer, der skal anvendes ved leverandørens angivelse af anlæggets energiklasse. Indtil harmoniserede standarder er på plads skal målinger gennemføres efter foreløbige målemetoder, der er offentliggjort af Kommissionen i den Europæiske Unions Tidende (2012/C 172/01). Link: Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:172:00 01:0026:DA:PDF Oplysninger på energimærket Mærkerne skal indeholde oplysninger om anlæggets energiklasse, kulde- og varmeydelse (begge dele for anlæg, der både kan levere varme og kulde), effekt- og energieffektivitetsfaktorer, årligt energiforbrug og støj. For opvarmning skal energimærket indeholde værdier (SCOP mv.) for standardklimazonen middel. Derudover er der mulighed for at oplyse værdier for klimazonerne varmere og koldere. Men det er frivilligt. Klimaet i Danmark svarer godt til klimazonen middel. Fordelingen af klimazoner vises på et Europakort på energimærket. For andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg skal mærkerne fra 1. januar 2013 have energiklasserne fra A til G. Energiklasserne A+, A++ og A+++ bliver indført løbende efter tidsplan vist i tabel 1. Tabel 1. Tidsplan for nye energiklasser på mærket for andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg Tabel 2. Krav til oplysninger på energimærkerne ud over de røde og grønne pile og angivelse af energiklassen Andre anlæg end enkelt- og dobbeltkanal Med køling kuldeydelse Med opvarmning varmeydelse Med køling og opvarmning kulde- og varmeydelse i kw Anlæg med enkelt- og dobbeltkanal Med køling kuldeydelse Med opvarmning varmeydelse Med køling og opvarmning kulde- og varmeydelse SEER SCOP SEER + SCOP EERrated COPrated EERrated +COPrated Mærkekategorier Mærke skal anvendes fra A til G 1. januar 2013 A + til F 1. januar 2015 A ++ til E 1. januar 2017 A +++ til D 1. januar 2019 Årligt energiforbrug ved sæsontype middel h/år Støj for ude- og indedele i db(a)re1 Europakort med klimazoner Europakort med klimazoner Energiforbrug per time h/60 minutter Støj for ude- og indedele i db(a)re1 EERrated: energieffektivitetsfaktor COPrated: effektfaktor SEER: Samlet årlig energieffektivitetsfaktor for køling SCOP: Samlet årlig effektfaktor for opvarmning 3

4 Figur 3. Mærkelayout for andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg fra 1. januar 2013 og angivelse af energiklassen Kun køling Kun opvarmning og opvarmning (reversibel) Figur 4. Mærkelayout for klimaanlæg med enkelt- og dobbeltkanal fra 1. januar 2013 Kun køling Kun opvarmning og opvarmning (reversibel) 4

5 Energiklasser Klimaanlæggets energiklasse afhænger af anlæggets SEER og SCOP for andre anlæg og af EER og COP for enkelt- og dobbeltkanalanlæg. Der er krav til klimaanlæggenes effektivitet, både når de anvendes til køling, og når de anvendes til opvarmning. Tabel 3. Energimærkekrav for forskellige typer af klimaanlæg og for køling og opvarmning Energiklasse Andre anlæg end enkeltog dobbeltkanalanlæg Enkeltkanalanlæg Dobbeltkanalanlæg SEER SCOP EERRated COPRated EERRated COPRated A+++ SEER 8,50 SCOP 5,10 EER > 4,10 COP 3,60 EER > 4,10 COP 4,60 A++ 6,10 SEER < 8,50 4,60 SCOP < 5,10 3,60 EER < 4,10 3,10 COP < 3,60 3,60 EER < 4,10 4,10 COP < 4,60 A+ 5,60 SEER < 6,10 4,00 SCOP < 4,60 3,10 EER < 3,60 2,60 COP < 3,10 3,10 EER < 3,60 3,60 COP < 4,10 A 5,10 SEER < 5,60 3,40 SCOP < 4,00 2,60 EER < 3,10 2,30 COP < 2,60 2,60 EER < 3,10 3,10 COP < 3,60 B 4,60 SEER < 5,10 3,10 SCOP < 3,40 2,40 EER < 2,60 2,00 COP < 2,30 2,40 EER < 2,60 2,60 COP < 3,10 C 4,10 SEER < 4,60 2,80 SCOP < 3,10 2,10 EER < 2,40 1,80 COP < 2,00 2,10 EER < 2,40 2,40 COP < 2,60 D 3,60 SEER < 4,10 2,50 SCOP < 2,80 1,80 EER < 2,10 1,60 COP < 1,80 1,80 EER < 2,10 2,00 COP < 2,40 E 3,10 SEER < 3,60 2,20 SCOP < 2,50 1,60 EER < 1,80 1,40 COP < 1,60 1,60 EER < 1,80 1,80 COP < 2,00 F 2,60 SEER < 3,10 1,90 SCOP < 2,20 1,40 EER < 1,60 1,20 COP < 1,40 1,40 EER < 1,60 1,60 COP < 1,80 G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 EER < 1,40 COP < 1,20 EER < 1,40 COP < 1,60 EERrated: energivirkningsfaktor (eller energieffektivitetsfaktor) COPrated: effektfaktor SEER: Sæson-energivirkningsfaktor SCOP: Sæson-effektfaktor 5

6 Ecodesign Hvad er kravene til ecodesign? Fra 1. januar 2013 gælder der krav til klimaanlægs energieffektivitet, forbrug i standby og slukket tilstand og støj. Kravene til standby og slukket gælder kun for enkelt- og dobbeltkanalanlæg og for vifter. Metoder til målinger og beregning af de forskellige faktorer fremgår af forordningen om miljøvenligt design af klimaanlæg bilag II. Metoden er den samme som den, der anvendes til den nye energimærkning af klimaanlæg. I 2014 bliver kravene til energieffektivitet og til forbrug i slukket og standby strammet. Der kommer også krav om, at anlægget automatisk går i standby eller slukket tilstand. Krav til energieffektivitet Energieffektivitetskravene er som for energimærkningen baseret på anlæggets SEER og SCOP for andre anlæg og på EER og COP for enkelt- og dobbeltkanalanlæg. Kravene er mere lempelige for anlæg, der anvender kølemiddel med en lav drivhuseffekt (Global Warming Potential, GWP). For anlæg med GWP 150 gives en bonus på 10 % i forhold til kravene for anlæg med GWP>150 Tabel 4. Krav til energieffektivitet. Effektiviteten skal mindst være som værdierne i tabellen GWP af kølemiddel Krav fra 1. januar 2013 Andre anlæg end enkeltog dobbeltkanalanlæg SEER SCOP (middel klimazone) Enkeltkanalanlæg EERRated COPRated Dobbeltkanalanlæg EERRated COPRated GWP > 150 3,60 3,40 2,40 1,80 2,40 2,36 GWP 150 3,24 3,06 2,16 1,62 2,16 2,12 Krav fra 1. januar 2014 For klimaanlæg mindre end 6 kw GWP > 150 4,60 3,80 2,60 2,04 2,60 2,60 GWP 150 4,14 3,42 2,34 1,84 2,34 2,34 For klimaanlæg fra 6 til 12 kw GWP > 150 4,30 3,80 2,60 2,04 2,60 2,60 GWP 150 3,87 3,42 2,34 1,84 2,34 2,34 Krav til støj Støjkravene sætter grænser for, hvor meget de enkelte dele af klimaanlægget må støje, når de leverer køling, eller hvis de ikke kan køle, når de leverer opvarmning. Der er krav til anlægsdele, der er placeret både indendørs og udendørs. Støjkravene gælder fra 1. januar Tabel 5. Krav til maksimal støj Andre anlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg Enkelt- og dobbeltkanalanlæg ydelse 6 kw 6 < ydelse 12 kw ydelse 12 kw Støj indedel Støj udedel Støj indedel Støj udedel Støj indedel 60 db (A) 65 db (A) 65 db (A) 70 db (A) 65 db (A) Standbykrav for enkeltog dobbeltkanalanlæg og vifter Standbykravene minder meget om kravene i EU s forordning om standby og slukket (EU 1275/2008). Der er derfor flere oplysninger om begreber mv. i forordningen om standby og slukket og i Energistyrelsens vejledning om standby og slukket. Standbykravene gælder dog fra et senere tidspunkt end kravene i forordningen for standby og slukket. Se mere om standbyforordningen på Tabel 6. Krav til standby og slukket for enkelt- og dobbeltkanalanlæg og vifter Forbrug i standby og slukket må højst være Krav fra 1. januar 2013 Krav fra 1. januar 2014 Slukket 1 W 0,5 W Standby 1 W 0,5 W Standby m/display 2 W 1,0 W Andre krav Tilgængelighed af standby/slukket Automatisk standby/sluk Anlægget skal have slukket og/eller standby tilstand Ingen krav Standby med display: Standbytilstand, hvor et display, viser tiden mv. Anlægget skal have slukket og/eller standby tilstand Anlægget skal have energistyring, der automatisk kan skifte til slukket eller standby efter kortest mulig tid 6

7 Ecodesign og Hvad er kravene til information og dokumentation? Energimærke og datablad Alle klimaanlæg, der bringes på markedet fra 1. januar 2013, skal være forsynet med et energimærke og et datablad. For klimaanlæg, hvor man kan vælge forskellige kombinationer af inde- og udedele, skal der være et energimærke og et datablad i udedelens emballage for mindst en kombination af inde- og udedele. Energimærke og oplysningerne i databladet skal svare til ydelsesforholdet 1, som er forholdet mellem ydelserne for alle indedele og udedelen ved standarddriftsforhold. For andre kombinationer af inde- og udedele kan energimærkets og databladets oplysninger vises på en hjemmeside. Se retningslinjer for datablade i forordningen for energimærkning af klimaanlæg bilag IV. Teknisk dokumentation Til klimaanlægget skal der høre en teknisk dokumentation, der viser, at energimærkningen af anlægget er korrekt. Dokumentationen skal kunne leveres inden for en frist på 10 dage, hvis Energistyrelsen beder om at få den udleveret. Se kravene til indhold af teknisk dokumentation i forordningen for energimærkning af klimaanlæg bilag V. Oplysninger i salgsmateriale og i reklamer Relevant salgsmateriale og reklamer for klimaanlæg skal indeholde oplysninger om klimaanlæggets energiklasse. Se mere herom i forordningen for energimærkning af klimaanlæg artikel 3. Ecodesign Teknisk dokumentation og hjemmeside Til alle klimaanlæg og vifter, der bringes på markedet fra 1. januar 2013, skal der høre en teknisk dokumentation, der viser, at produktet overholder kravene i ecodesignforordningen. Endvidere skal en række oplysninger fremgå af producentens hjemmeside. For klimaanlæg skal dokumentationen og hjemmesiden indeholde en lang række oplysninger om bl.a. anlæggenes kapacitet, ydelser og effektivitet. Forordningen om miljøvenligt design af klimaanlæg indeholder detaljerede skemaer med oversigter over de oplysninger, der skal være i dokumentationen og på hjemmesiden. Skemaerne er i bilag I punkt 3. Der er et skema for enkelt- og dobbeltkanalanlæg (tabel 2) og et skema for andre anlæg (tabel 1). For klimaanlæg med enkeltkanal er der en særlig forpligtelse, det er vigtigt at være opmærksom på. De skal have betegnelsen Lokalt klimaanlæg på emballage, dokumentationsmateriale og i alt salgsmateriale og reklamer både i elektroniske og trykte udgaver. For vifter skal der bl.a. være oplysninger om: maksimalt flow i m 3 /min indgangseffekt i W forholdet mellem maksimalt flow og indgangseffekt i (m 3 /min)/w standbyforbrug i W støj i db(a) Navn og adresse på producenten Du kan se et skema med angivelse af krævede oplysninger i forordningen for miljøvenligt design af klimaanlæg i bilag I punkt 3 (tabel 3). Dokumentation skal kunne leveres inden for en frist på 10 dage, hvis Energistyrelsen beder om at få den udleveret. CE-mærkning Klimaanlæg og vifter, der er omfattet af kravene om miljøvenligt design, skal være CE-mærkede, når de kommer på markedet i EU. Der skal endvidere være en CE-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, at produktet overholder kravene i forordningen. Det vil sige, at forordningens reference nummer EU nr. 206/2012 skal være nævnt i overensstemmelseserklæringen. 7

8 Ecodesign og Hvem har ansvar for at overholde kravene? Kravene gælder for klimaanlæg og vifter, der markedsføres i EU, uanset om det er til salg eller gratis, og uanset salgsmetode. Kravene gælder direkte for: europæiske producenter af produkter til salg i EU importører af produkter fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder, uanset om produktet er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU repræsentanter i EU for producenter uden for EU Er du producent, har du ansvaret for, at dit produkt overholder kravene. Er du importør, har du ansvaret for, at det produkt, som du sælger i EU, overholder kravene. Det kan du blandt andet sørge for ved at stille krav til din leverandør og sørge for, at produktet er CE-mærket, og at den tekniske dokumentation og energimærkningen er i orden, inden produktet kommer på markedet i EU. Repræsenterer du i EU en producent uden for EU, har du ansvaret for, at produktet overholder kravene, selvom du kun repræsenterer producenten og ikke sælger produkterne. Hvornår skal kravene overholdes? Er du producent i EU, skal dine produkter overholde de krav, der er gældende på det tidspunkt, hvor produkterne bringes på markedet. For at være bragt på markedet skal produkterne have forladt virksomheden, herunder virksomhedens lagre. Er du importør, må du gerne sælge produkterne fra dit lager, selvom de ikke overholder kravene, hvis produkterne fysisk er i et EU-land, inden de pågældende krav træder i kraft. Selve bestillingen og betalingen af produkterne har ingen betydning i denne sammenhæng. Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Myndighederne skal føre tilsyn med, at klimaanlæg og vifter overholder ecodesignkravene, og at klimaanlæg overholder reglerne om energimærkning. I Danmark er det Energistyrelsen, som står for kontrollen. Energistyrelsen kontrollerer, at produkternes overensstemmelseserklæring og tekniske dokumentation er i orden. Endvidere gennemfører Energistyrelsen kontrolmålinger for klimaanlæg. Her testes en enkelt model af et givet anlæg. Hvis produktet ikke overholder kravene, testes yderligere tre anlæg. Hvis gennemsnittet af de tre målinger ikke overholder kravene, overholder anlægget ikke lovgivningen. Kontrolproceduren er beskrevet i ecodesignforordningens bilag III og i forordningen om energimærkning bilag VIII. Kontrolprocedurerne er ens i de to forordninger. Hvis et produkt ikke opfylder kravene, skal Energistyrelsen pålægge dig som producent eller importør at bringe tingene i orden. Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, kan Energistyrelsen forbyde, at produktet bliver markedsført, og forlange, at det bliver trukket tilbage fra markedet. Producenten eller importøren skal med det samme have besked om afgørelsen. Ved forbud eller tilbagetrækning skal EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks informeres. Derefter kan Kommissionen holde samråd med de berørte parter og kan indhente teknisk rådgivning fra uafhængige eksperter. Hensigten med denne samordning er et eventuelt markedsføringsforbud i alle medlemslande. Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? Go Energis produktliste for luft til luft-varmepumper Go Energi har en produktoversigt for energieffektive luft til luft-varmepumper. Varmepumper på oversigten kan få Go Energimærket. For at komme på oversigten skal varmepumperne have energimærke A i henhold til EU s nuværende energimærkningsordning for klimaanlæg (BEK nr af 9. december 2002). Bygningsreglementet BR10 Det danske bygningsreglement har krav om, at luft til luft-varmepumper mindst skal være energimærke A (ved opvarmning) i henhold til den nuværende energimærkningsordning for klimaanlæg til husholdninger (BEK nr af 9. december 2002). 8

9 Ecodesign og Hvor er der mere information? På Energistyrelsens hjemmeside og er der mere information om reglerne, nye krav i forordninger, vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster. Ecodesignforordningen for klimaanlæg og komfortventilatorer (vifter) Kommissionens forordning EU nr. 206/2012 om krav til miljøvenligt design af klimaanlæg og komfortventilatorer. Se forordningen på dansk og engelsk på Forordningen om energimærkning af klimaanlæg Kommissionens delegerede forordning EU nr. 626/2011 om energimærkning af klimaanlæg. før 2013 (BEK nr af 9. december 2002) Den nye energimærkning, som træder i kraft fra 1. januar 2013, er mere ambitiøs end den nuværende, og der er sket justeringer af grænserne for de enkelte energiklasser. Ændringerne er størst for splitanlæg og vindues- og vægmon terede anlæg. For disse anlæg er der også indført en helt ny beregningsmetode, der bestem mer den årlige effektivitet for anlæggene ved standard klimabetingelser. I en overgangsperiode frem til 1. januar 2013 kan både den nuværende og den nye energimærkning anvendes. Krav om miljøvenligt design (ecodesign) og energimærkning Kravene om miljøvenligt design og den nye energimærkning er baseret på de samme principper og beregningsmetoder. Ordningerne gælder for de samme typer af klimaanlæg, og der gælder de samme definitioner, standardbetingelser mv. Energistyrelsen Amaliegade København K Telefon: Om ecodesign: Hvor er der hjælp og vejledning? Du kan får svar på spørgsmål og hjælp til overholdelse af kravene hos Sekretariatet for Ecodesign og af Produkter. Telefon: Mandag til torsdag fra 9.00 til Fredag fra 9.00 til Ecodesignkravene medfører, at klima-anlæg i de dårligste energiklasser bliver udfaset. Krav til ventilatorer Denne vejledning omhandler krav til komfortventilatorer også kaldet vifter. Der er også gennemført EU-krav til ventilatorer. Reglerne fremgår af Kommissionens forordning (EU) Nr. 327/2011 om miljøvenligt design af ventilatorer med en indgangseffekt mellem 125 W og 500 kw. Ecodesigndirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Se direktivet på dansk og på engelsk på sdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af standardiserede produktoplysninger. Se direktivet på dansk og på engelsk på ecodesign. Dansk lov om ecodesign Ecodesign-direktivet er gennemført i dansk lovgivning i: Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 15. september 2010 Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 19. november

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUGER - og få den helt rigtige støvsuger Gå efter bedst mulig støvsuger Fra den 1. september 2014 skal alle nye støvsugere på markedet have EU s energimærke. Det er en fordel for dig, når du skal

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 239/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 9/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen

Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund. Bjarke Hansen, Energistyrelsen Energimærkning og minimumskrav til gas- og oliekedler, varmepumper vandvarmere Gastekniske Dage 12.maj, 2015, Billund Bjarke Hansen, Energistyrelsen Disposition Ecodesign og energimærkning; To virkemidler

Læs mere

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design

Det der virkelig betyder noget. Din guide til ErP-direktivet ECO-design Det der virkelig betyder noget Din guide til ErP-direktivet ECO-design Godt informeret og klar til handling med Wolf som din partner Eco-design direktivet (ErP) - oversigt over tekniske og mærknings forpligtigelser.

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Skærpelse af effektivitetskravene til varmepumper. I lyset af det senest udførte arbejde med ECO-design er der blevet fremsat et forslag om, at effektivitetskravene

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014

Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Ecodesign og energimærkning generelt med fokus på forsyningsanlæg, vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Teknologisk Institut, 25. september 2014 Baggrund: 2

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Mitsubishi Electric SF

Mitsubishi Electric SF Mitsubishi Electric SF varmepumpe Folk vil ofte have varme i sommerhuset, også når det står tomt. Mitsubishis varmepumpe med sin +10ºC funktion er en god løsning på dette. Den passer perfekt til alle slags

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN L 301/14 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2007 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Tilpasset det nordisk

Tilpasset det nordisk Luftrensning med Su Keramiske lejer for læ Ideel til næsten alle Tilpasset det nordisk Indedel med lavt/su 10 års Allergi Alleru- Scroll kompressor / Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Vestervangsparken 16 4550 Asnæs Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2014 Til den 18. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B7: Apparatmærkning og -normer December 2008 Udarbejdet af konsortiet bestående af

Læs mere

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug

Opvarmning og køling. Klimaanlæg FTXS20-25K/CTXS15-35K FTXS35-42-50K FTXS60-71G. Vægmodel. SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Klimaanlæg Opvarmning og køling Vægmodel SEER og SCOP op til A ++ Lavt energiforbrug Diskret, moderne design Stille som en hvisken Den rette indendørs enhed til det rette rum www.daikin.dk FTXS20-25K/CTXS15-35K

Læs mere

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Hvem er jeg? Jesper Nørgaard M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi) Videnskabelig assistent AAU 2011

Læs mere

Hvad står der i energimærkerne?

Hvad står der i energimærkerne? Hvad står der i energimærkerne? - en forklaring af ikonerne på energimærker for opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Bilag til informationsbrochure om nye krav i 2015 til reklame, markedsføring

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

Logo grijs. Fuldendt komfort & design

Logo grijs. Fuldendt komfort & design Logo grijs Fuldendt komfort & design Fuldendt komfort Daikin præsenterer > KOMFORT ER NØGLEORDET Nexura gør din verden komfortabel. En svalende sommerbrise eller hyggen fra en ekstra varmekilde giver velvære

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER Regler (EU-direktiver, Cirkulære for staten, love, bekendtgørelser). Informationsindsats (sparenergi.dk, guider og vejledninger, beregningsværktøjer,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S.

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S. SIDE 1 AF 6 Adresse: Grøftestykkerne 10 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033697-001 Energikonsulent: Rasmus Ussing Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

produkt Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Information om varmepumper

produkt Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Varme fra luften for nybyggeri og sanering Udedel Indedel Fordampning Kondensering Funktionsskema

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boliger TV-Byen - Blok B Gyngemose Parkvej 2D-F 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024.

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI 2 Effektiv

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Holmebakken 14 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer 311054228

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hjortebakken 38 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer 311061822

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe

Energiløsning. Luft-luftvarmepumpe Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Luft-luftvarmepumpe I bygninger, der opvarmes med el - f.eks. sommerhuse eller parcelhuse bør det overvejes at installere en luftluftvarmepumpe.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Tofteengen 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2012 Til den 18. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Boligkontoret Århus, afd. 28 Lindholmvej 2 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2014 Til den 18. september

Læs mere