Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013"

Transkript

1 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning om krav til klimaanlæg og vifter Indhold: Hvilke produkter kommer der krav til? Hvad er kravene til energimærkning? Hvad? Der er vedtaget krav om miljøvenligt design (ecodesignkrav) for klimaanlæg og komfortventilatorer (vifter), og ny energimærkning for klimaanlæg. De nye regler omfatter: revision af energimærkningsordningen for klimaanlæg bl.a. med introduktion af de nye energiklasser A +, A ++ og A +++ krav til klimaanlægs energieffektivitet krav til klimaanlægs og vifters forbrug i standby og slukket tilstand og krav om energistyring grænser for hvor meget klimaanlæg må støje krav om information for klimaanlæg og vifter Reglerne gælder fra 1. januar Kravene til energieffektivitet og støj bliver strammet 1. januar Hvilke produkter? De nye regler gælder for: klimaanlæg til tilslutning til elnettet klimaanlæg med en kuldeydelse på til og med 12 kw klimaanlæg, der kun kan levere varme, med en varmeydelse på til og med 12 kw vifter med en effekt op til 125 W I Danmark er luft til luft-varmepumper den mest udbredte type af klimaanlæg. Hvem? Du har ansvar for, at dit produkt overholder kravene, hvis du er: producent i et EU-land og producerer til EU-markedet officiel repræsentant i EU for en virksomhed hjemmehørende i et land uden for EU importør, der importerer produktet til EU, hvis der ikke findes en producent eller en officiel repræsentant for producenten i EU Hvis du er leverandør, skal du altså være opmærksom på de nye regler og være sikker på, at de produkter, du bringer på markedet, overholder reglerne. Hvorfor? Klimaanlæg står for en stor andel af elforbruget i de europæiske husholdninger. EU har derfor besluttet at begrænse elforbruget til klimaanlæg ved at indføre krav til energieffektiviteten og gøre den eksisterende energimærkning mere ambitiøs med nye energiklasser i toppen. Det vurderes at ville reducere elforbruget i EU med 11 TWh om året i Reduktionen svarer til næsten en tredjedel af Danmarks nuværende årlige elforbrug. Hvad er kravene til ecodesign Hvad er kravene til information og dokumentation? Hvem har ansvar for at overholde kravene? Hvornår skal kravene overholdes? Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? Hvor er der mere information? Hvor kan jeg få mere at vide? Kravene fremgår af EU s forordning om miljøvenligt design af klimaanlæg og vifter (EU nr. 206/2012) og EU s forordning om energimærkning af klimaanlæg (EU nr. 626/ 2011). Følg med i nye krav til produkter, og få vejledning til kravene på: Vejledningen præsenterer forordningernes indhold og henvender sig til producenter, importører og andre interesserede. Vejledningen er ikke en fortolkning af forordningerne og træder ikke i stedet for forordningerne.

2 Ecodesign og Hvilke produkter kommer der krav til? Klimaanlæg Der kommer krav til klimaanlæg: med kompressorteknologi og tilslutning til elnettet til opvarmning, køling eller begge dele med en nominel kuldeydelse 12 kw eller, hvis produktet ikke har køling, med en nominel varmeydelse 12kW med ekstrafunktioner som f.eks. affugtning, luftrensning, ventilation eller supplerende luftopvarmning med elvarmelegeme der bruger luft til at overføre varme og kulde fra fordamper og kondensator Kravene gælder mange typer klimaanlæg, herunder splitanlæg, anlæg til vinduesog vægmontering og enkelt- og dobbeltkanalanlæg. I Danmark er luft til luft-varmepumper udformet som splitanlæg den mest almindelige type af klimaanlæg. Enkelt- og dobbeltkanalanlæg Enkelt- og dobbeltkanalanlæg er klimaanlæg med kanaler til indtag og aftræk af luft: Klimaanlæg med enkeltkanal (lokale klimaanlæg): Anlæg, der er placeret indendørs. Anlægget tager luft ind fra det rum, hvor det er placeret og leder luften ud i det fri via én kanal. Anlæggene er ofte transportable Klimaanlæg med dobbeltkanal: Anlæg, der er placeret indendørs og har to kanaler til det fri: Én kanal, hvor luften tages ind, og én kanal hvor luften ledes ud Andre klimaanlæg - herunder splitanlæg Eksempler på andre klimaanlæg: Splitanlæg: Anlæg, der består af en udendørs- og en indendørsdel, der er forbundet via et rør til cirkulation af kølemiddel. Anlæg med flere indedele de såkaldte multisplitanlæg er også omfattet Anlæg til vindues- og vægmontering: En kompakt sammenbygget enhed til placering i en vinduesåbning eller et hul i væggen Der kommer forskellige krav og energimærkning for de to hovedgrupper af anlæg Enkelt- og dobbeltkanalanlæg og Andre klimaanlæg. Se pricipskitser for de forskellige typer af klimaanlæg i figur 1. Vifter Vifter skaber øget komfort ved hjælp af luftcirkulation i lokaler. De mest almindelige typer er ventilatorer til at stå på et bord, på gulvet eller til montering i loftet. Kravene omfatter vifter: med en indgangseffekt 125 W med yderligere funktioner fx. indbygget lys, typisk i loftmonterede modeller Vifter bliver kun omfattet af krav til forbrug i standby og slukket tilstand, krav om energityring og informationskrav. Vifter bliver ikke omfattet af energimærkningen. Figur 2. Eksempler på vifter Figur 1. Typer af klimaanlæg Enkeltkanal Dobbeltkanal Anlæg til vægmontering Splitanlæg 2

3 Hvad er kravene til energimærkning? Klimaanlæg, der bringes på markedet fra 1. januar 2013, skal have et nyt energimærke. Det nye energimærke bliver fremstillet som ét mærke, der kan anvendes i hele EU. Piktogrammer erstatter tekst, så samme mærke kan anvendes i hele EU. Mærket bevarer de genkendelige røde og grønne pile og A-G-skalaen. Men skalaen bliver udvidet med de nye energiklasser A +, A ++ og A +++. Det er leverandøren af klimaanlægget, der skal levere energimærket sammen med det enkelte anlæg. Se mere om det nye energimærke i Energistyrelsens folder om energimærkning. Find folderen på Energiklasser på mærket Energiklasserne på mærket afhænger af typen af klimaanlæg. For enkelt- og dobbeltkanalanlæg skal mærket fra 1. januar 2013 have energiklasserne fra A +++ til D. Bestemmelse af energiklasser For klimaanlæg med enkelt- og dobbeltkanal er energiklasserne baseret på anlæggets COP (effektfaktor) ved opvarmning og anlæggets EER (energieffektivitetsfaktor) ved køling. COP og EER skal være bestemt ved standarddriftsforhold, ligesom i den eksisterende energimærkningsordning. For andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg bygger det nye energimærke på sæsoneffektfaktoren (SCOP) for opvarmning og sæsonenergieffektivitetsfaktoren (SEER) for køling. SCOP og SEER er udtryk for et anlægs gennemsnitlige effektivitet i et år ved et standardklima. Dette betyder, at der skal måles ved flere kombinationer af inde- og udetemperaturer. Metoder til målinger og beregning af de forskellige faktorer er beskrevet i forordningen om energimærkning af klimaanlæg: EU nr. 626/2011 bilag VII. Det er de faktiske måleresultater uden indregning af tolerancer, der skal anvendes ved leverandørens angivelse af anlæggets energiklasse. Indtil harmoniserede standarder er på plads skal målinger gennemføres efter foreløbige målemetoder, der er offentliggjort af Kommissionen i den Europæiske Unions Tidende (2012/C 172/01). Link: Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:172:00 01:0026:DA:PDF Oplysninger på energimærket Mærkerne skal indeholde oplysninger om anlæggets energiklasse, kulde- og varmeydelse (begge dele for anlæg, der både kan levere varme og kulde), effekt- og energieffektivitetsfaktorer, årligt energiforbrug og støj. For opvarmning skal energimærket indeholde værdier (SCOP mv.) for standardklimazonen middel. Derudover er der mulighed for at oplyse værdier for klimazonerne varmere og koldere. Men det er frivilligt. Klimaet i Danmark svarer godt til klimazonen middel. Fordelingen af klimazoner vises på et Europakort på energimærket. For andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg skal mærkerne fra 1. januar 2013 have energiklasserne fra A til G. Energiklasserne A+, A++ og A+++ bliver indført løbende efter tidsplan vist i tabel 1. Tabel 1. Tidsplan for nye energiklasser på mærket for andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg Tabel 2. Krav til oplysninger på energimærkerne ud over de røde og grønne pile og angivelse af energiklassen Andre anlæg end enkelt- og dobbeltkanal Med køling kuldeydelse Med opvarmning varmeydelse Med køling og opvarmning kulde- og varmeydelse i kw Anlæg med enkelt- og dobbeltkanal Med køling kuldeydelse Med opvarmning varmeydelse Med køling og opvarmning kulde- og varmeydelse SEER SCOP SEER + SCOP EERrated COPrated EERrated +COPrated Mærkekategorier Mærke skal anvendes fra A til G 1. januar 2013 A + til F 1. januar 2015 A ++ til E 1. januar 2017 A +++ til D 1. januar 2019 Årligt energiforbrug ved sæsontype middel h/år Støj for ude- og indedele i db(a)re1 Europakort med klimazoner Europakort med klimazoner Energiforbrug per time h/60 minutter Støj for ude- og indedele i db(a)re1 EERrated: energieffektivitetsfaktor COPrated: effektfaktor SEER: Samlet årlig energieffektivitetsfaktor for køling SCOP: Samlet årlig effektfaktor for opvarmning 3

4 Figur 3. Mærkelayout for andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg fra 1. januar 2013 og angivelse af energiklassen Kun køling Kun opvarmning og opvarmning (reversibel) Figur 4. Mærkelayout for klimaanlæg med enkelt- og dobbeltkanal fra 1. januar 2013 Kun køling Kun opvarmning og opvarmning (reversibel) 4

5 Energiklasser Klimaanlæggets energiklasse afhænger af anlæggets SEER og SCOP for andre anlæg og af EER og COP for enkelt- og dobbeltkanalanlæg. Der er krav til klimaanlæggenes effektivitet, både når de anvendes til køling, og når de anvendes til opvarmning. Tabel 3. Energimærkekrav for forskellige typer af klimaanlæg og for køling og opvarmning Energiklasse Andre anlæg end enkeltog dobbeltkanalanlæg Enkeltkanalanlæg Dobbeltkanalanlæg SEER SCOP EERRated COPRated EERRated COPRated A+++ SEER 8,50 SCOP 5,10 EER > 4,10 COP 3,60 EER > 4,10 COP 4,60 A++ 6,10 SEER < 8,50 4,60 SCOP < 5,10 3,60 EER < 4,10 3,10 COP < 3,60 3,60 EER < 4,10 4,10 COP < 4,60 A+ 5,60 SEER < 6,10 4,00 SCOP < 4,60 3,10 EER < 3,60 2,60 COP < 3,10 3,10 EER < 3,60 3,60 COP < 4,10 A 5,10 SEER < 5,60 3,40 SCOP < 4,00 2,60 EER < 3,10 2,30 COP < 2,60 2,60 EER < 3,10 3,10 COP < 3,60 B 4,60 SEER < 5,10 3,10 SCOP < 3,40 2,40 EER < 2,60 2,00 COP < 2,30 2,40 EER < 2,60 2,60 COP < 3,10 C 4,10 SEER < 4,60 2,80 SCOP < 3,10 2,10 EER < 2,40 1,80 COP < 2,00 2,10 EER < 2,40 2,40 COP < 2,60 D 3,60 SEER < 4,10 2,50 SCOP < 2,80 1,80 EER < 2,10 1,60 COP < 1,80 1,80 EER < 2,10 2,00 COP < 2,40 E 3,10 SEER < 3,60 2,20 SCOP < 2,50 1,60 EER < 1,80 1,40 COP < 1,60 1,60 EER < 1,80 1,80 COP < 2,00 F 2,60 SEER < 3,10 1,90 SCOP < 2,20 1,40 EER < 1,60 1,20 COP < 1,40 1,40 EER < 1,60 1,60 COP < 1,80 G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 EER < 1,40 COP < 1,20 EER < 1,40 COP < 1,60 EERrated: energivirkningsfaktor (eller energieffektivitetsfaktor) COPrated: effektfaktor SEER: Sæson-energivirkningsfaktor SCOP: Sæson-effektfaktor 5

6 Ecodesign Hvad er kravene til ecodesign? Fra 1. januar 2013 gælder der krav til klimaanlægs energieffektivitet, forbrug i standby og slukket tilstand og støj. Kravene til standby og slukket gælder kun for enkelt- og dobbeltkanalanlæg og for vifter. Metoder til målinger og beregning af de forskellige faktorer fremgår af forordningen om miljøvenligt design af klimaanlæg bilag II. Metoden er den samme som den, der anvendes til den nye energimærkning af klimaanlæg. I 2014 bliver kravene til energieffektivitet og til forbrug i slukket og standby strammet. Der kommer også krav om, at anlægget automatisk går i standby eller slukket tilstand. Krav til energieffektivitet Energieffektivitetskravene er som for energimærkningen baseret på anlæggets SEER og SCOP for andre anlæg og på EER og COP for enkelt- og dobbeltkanalanlæg. Kravene er mere lempelige for anlæg, der anvender kølemiddel med en lav drivhuseffekt (Global Warming Potential, GWP). For anlæg med GWP 150 gives en bonus på 10 % i forhold til kravene for anlæg med GWP>150 Tabel 4. Krav til energieffektivitet. Effektiviteten skal mindst være som værdierne i tabellen GWP af kølemiddel Krav fra 1. januar 2013 Andre anlæg end enkeltog dobbeltkanalanlæg SEER SCOP (middel klimazone) Enkeltkanalanlæg EERRated COPRated Dobbeltkanalanlæg EERRated COPRated GWP > 150 3,60 3,40 2,40 1,80 2,40 2,36 GWP 150 3,24 3,06 2,16 1,62 2,16 2,12 Krav fra 1. januar 2014 For klimaanlæg mindre end 6 kw GWP > 150 4,60 3,80 2,60 2,04 2,60 2,60 GWP 150 4,14 3,42 2,34 1,84 2,34 2,34 For klimaanlæg fra 6 til 12 kw GWP > 150 4,30 3,80 2,60 2,04 2,60 2,60 GWP 150 3,87 3,42 2,34 1,84 2,34 2,34 Krav til støj Støjkravene sætter grænser for, hvor meget de enkelte dele af klimaanlægget må støje, når de leverer køling, eller hvis de ikke kan køle, når de leverer opvarmning. Der er krav til anlægsdele, der er placeret både indendørs og udendørs. Støjkravene gælder fra 1. januar Tabel 5. Krav til maksimal støj Andre anlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg Enkelt- og dobbeltkanalanlæg ydelse 6 kw 6 < ydelse 12 kw ydelse 12 kw Støj indedel Støj udedel Støj indedel Støj udedel Støj indedel 60 db (A) 65 db (A) 65 db (A) 70 db (A) 65 db (A) Standbykrav for enkeltog dobbeltkanalanlæg og vifter Standbykravene minder meget om kravene i EU s forordning om standby og slukket (EU 1275/2008). Der er derfor flere oplysninger om begreber mv. i forordningen om standby og slukket og i Energistyrelsens vejledning om standby og slukket. Standbykravene gælder dog fra et senere tidspunkt end kravene i forordningen for standby og slukket. Se mere om standbyforordningen på Tabel 6. Krav til standby og slukket for enkelt- og dobbeltkanalanlæg og vifter Forbrug i standby og slukket må højst være Krav fra 1. januar 2013 Krav fra 1. januar 2014 Slukket 1 W 0,5 W Standby 1 W 0,5 W Standby m/display 2 W 1,0 W Andre krav Tilgængelighed af standby/slukket Automatisk standby/sluk Anlægget skal have slukket og/eller standby tilstand Ingen krav Standby med display: Standbytilstand, hvor et display, viser tiden mv. Anlægget skal have slukket og/eller standby tilstand Anlægget skal have energistyring, der automatisk kan skifte til slukket eller standby efter kortest mulig tid 6

7 Ecodesign og Hvad er kravene til information og dokumentation? Energimærke og datablad Alle klimaanlæg, der bringes på markedet fra 1. januar 2013, skal være forsynet med et energimærke og et datablad. For klimaanlæg, hvor man kan vælge forskellige kombinationer af inde- og udedele, skal der være et energimærke og et datablad i udedelens emballage for mindst en kombination af inde- og udedele. Energimærke og oplysningerne i databladet skal svare til ydelsesforholdet 1, som er forholdet mellem ydelserne for alle indedele og udedelen ved standarddriftsforhold. For andre kombinationer af inde- og udedele kan energimærkets og databladets oplysninger vises på en hjemmeside. Se retningslinjer for datablade i forordningen for energimærkning af klimaanlæg bilag IV. Teknisk dokumentation Til klimaanlægget skal der høre en teknisk dokumentation, der viser, at energimærkningen af anlægget er korrekt. Dokumentationen skal kunne leveres inden for en frist på 10 dage, hvis Energistyrelsen beder om at få den udleveret. Se kravene til indhold af teknisk dokumentation i forordningen for energimærkning af klimaanlæg bilag V. Oplysninger i salgsmateriale og i reklamer Relevant salgsmateriale og reklamer for klimaanlæg skal indeholde oplysninger om klimaanlæggets energiklasse. Se mere herom i forordningen for energimærkning af klimaanlæg artikel 3. Ecodesign Teknisk dokumentation og hjemmeside Til alle klimaanlæg og vifter, der bringes på markedet fra 1. januar 2013, skal der høre en teknisk dokumentation, der viser, at produktet overholder kravene i ecodesignforordningen. Endvidere skal en række oplysninger fremgå af producentens hjemmeside. For klimaanlæg skal dokumentationen og hjemmesiden indeholde en lang række oplysninger om bl.a. anlæggenes kapacitet, ydelser og effektivitet. Forordningen om miljøvenligt design af klimaanlæg indeholder detaljerede skemaer med oversigter over de oplysninger, der skal være i dokumentationen og på hjemmesiden. Skemaerne er i bilag I punkt 3. Der er et skema for enkelt- og dobbeltkanalanlæg (tabel 2) og et skema for andre anlæg (tabel 1). For klimaanlæg med enkeltkanal er der en særlig forpligtelse, det er vigtigt at være opmærksom på. De skal have betegnelsen Lokalt klimaanlæg på emballage, dokumentationsmateriale og i alt salgsmateriale og reklamer både i elektroniske og trykte udgaver. For vifter skal der bl.a. være oplysninger om: maksimalt flow i m 3 /min indgangseffekt i W forholdet mellem maksimalt flow og indgangseffekt i (m 3 /min)/w standbyforbrug i W støj i db(a) Navn og adresse på producenten Du kan se et skema med angivelse af krævede oplysninger i forordningen for miljøvenligt design af klimaanlæg i bilag I punkt 3 (tabel 3). Dokumentation skal kunne leveres inden for en frist på 10 dage, hvis Energistyrelsen beder om at få den udleveret. CE-mærkning Klimaanlæg og vifter, der er omfattet af kravene om miljøvenligt design, skal være CE-mærkede, når de kommer på markedet i EU. Der skal endvidere være en CE-overensstemmelseserklæring, hvoraf det fremgår, at produktet overholder kravene i forordningen. Det vil sige, at forordningens reference nummer EU nr. 206/2012 skal være nævnt i overensstemmelseserklæringen. 7

8 Ecodesign og Hvem har ansvar for at overholde kravene? Kravene gælder for klimaanlæg og vifter, der markedsføres i EU, uanset om det er til salg eller gratis, og uanset salgsmetode. Kravene gælder direkte for: europæiske producenter af produkter til salg i EU importører af produkter fra et land uden for EU til salg i EU. Det gælder, uanset om produktet er fra din egen eller en anden virksomheds produktion uden for EU repræsentanter i EU for producenter uden for EU Er du producent, har du ansvaret for, at dit produkt overholder kravene. Er du importør, har du ansvaret for, at det produkt, som du sælger i EU, overholder kravene. Det kan du blandt andet sørge for ved at stille krav til din leverandør og sørge for, at produktet er CE-mærket, og at den tekniske dokumentation og energimærkningen er i orden, inden produktet kommer på markedet i EU. Repræsenterer du i EU en producent uden for EU, har du ansvaret for, at produktet overholder kravene, selvom du kun repræsenterer producenten og ikke sælger produkterne. Hvornår skal kravene overholdes? Er du producent i EU, skal dine produkter overholde de krav, der er gældende på det tidspunkt, hvor produkterne bringes på markedet. For at være bragt på markedet skal produkterne have forladt virksomheden, herunder virksomhedens lagre. Er du importør, må du gerne sælge produkterne fra dit lager, selvom de ikke overholder kravene, hvis produkterne fysisk er i et EU-land, inden de pågældende krav træder i kraft. Selve bestillingen og betalingen af produkterne har ingen betydning i denne sammenhæng. Hvad sker der, hvis produktet ikke overholder kravene? Myndighederne skal føre tilsyn med, at klimaanlæg og vifter overholder ecodesignkravene, og at klimaanlæg overholder reglerne om energimærkning. I Danmark er det Energistyrelsen, som står for kontrollen. Energistyrelsen kontrollerer, at produkternes overensstemmelseserklæring og tekniske dokumentation er i orden. Endvidere gennemfører Energistyrelsen kontrolmålinger for klimaanlæg. Her testes en enkelt model af et givet anlæg. Hvis produktet ikke overholder kravene, testes yderligere tre anlæg. Hvis gennemsnittet af de tre målinger ikke overholder kravene, overholder anlægget ikke lovgivningen. Kontrolproceduren er beskrevet i ecodesignforordningens bilag III og i forordningen om energimærkning bilag VIII. Kontrolprocedurerne er ens i de to forordninger. Hvis et produkt ikke opfylder kravene, skal Energistyrelsen pålægge dig som producent eller importør at bringe tingene i orden. Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen er, kan Energistyrelsen forbyde, at produktet bliver markedsført, og forlange, at det bliver trukket tilbage fra markedet. Producenten eller importøren skal med det samme have besked om afgørelsen. Ved forbud eller tilbagetrækning skal EU-Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks informeres. Derefter kan Kommissionen holde samråd med de berørte parter og kan indhente teknisk rådgivning fra uafhængige eksperter. Hensigten med denne samordning er et eventuelt markedsføringsforbud i alle medlemslande. Hvordan spiller kravene sammen med andre krav og energimærker? Go Energis produktliste for luft til luft-varmepumper Go Energi har en produktoversigt for energieffektive luft til luft-varmepumper. Varmepumper på oversigten kan få Go Energimærket. For at komme på oversigten skal varmepumperne have energimærke A i henhold til EU s nuværende energimærkningsordning for klimaanlæg (BEK nr af 9. december 2002). Bygningsreglementet BR10 Det danske bygningsreglement har krav om, at luft til luft-varmepumper mindst skal være energimærke A (ved opvarmning) i henhold til den nuværende energimærkningsordning for klimaanlæg til husholdninger (BEK nr af 9. december 2002). 8

9 Ecodesign og Hvor er der mere information? På Energistyrelsens hjemmeside og er der mere information om reglerne, nye krav i forordninger, vejledning, kontaktinformation og links til lovtekster. Ecodesignforordningen for klimaanlæg og komfortventilatorer (vifter) Kommissionens forordning EU nr. 206/2012 om krav til miljøvenligt design af klimaanlæg og komfortventilatorer. Se forordningen på dansk og engelsk på Forordningen om energimærkning af klimaanlæg Kommissionens delegerede forordning EU nr. 626/2011 om energimærkning af klimaanlæg. før 2013 (BEK nr af 9. december 2002) Den nye energimærkning, som træder i kraft fra 1. januar 2013, er mere ambitiøs end den nuværende, og der er sket justeringer af grænserne for de enkelte energiklasser. Ændringerne er størst for splitanlæg og vindues- og vægmon terede anlæg. For disse anlæg er der også indført en helt ny beregningsmetode, der bestem mer den årlige effektivitet for anlæggene ved standard klimabetingelser. I en overgangsperiode frem til 1. januar 2013 kan både den nuværende og den nye energimærkning anvendes. Krav om miljøvenligt design (ecodesign) og energimærkning Kravene om miljøvenligt design og den nye energimærkning er baseret på de samme principper og beregningsmetoder. Ordningerne gælder for de samme typer af klimaanlæg, og der gælder de samme definitioner, standardbetingelser mv. Energistyrelsen Amaliegade København K Telefon: Om ecodesign: Hvor er der hjælp og vejledning? Du kan får svar på spørgsmål og hjælp til overholdelse af kravene hos Sekretariatet for Ecodesign og af Produkter. Telefon: Mandag til torsdag fra 9.00 til Fredag fra 9.00 til Ecodesignkravene medfører, at klima-anlæg i de dårligste energiklasser bliver udfaset. Krav til ventilatorer Denne vejledning omhandler krav til komfortventilatorer også kaldet vifter. Der er også gennemført EU-krav til ventilatorer. Reglerne fremgår af Kommissionens forordning (EU) Nr. 327/2011 om miljøvenligt design af ventilatorer med en indgangseffekt mellem 125 W og 500 kw. Ecodesigndirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Se direktivet på dansk og på engelsk på sdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af standardiserede produktoplysninger. Se direktivet på dansk og på engelsk på ecodesign. Dansk lov om ecodesign Ecodesign-direktivet er gennemført i dansk lovgivning i: Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 15. september 2010 Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, nr af 19. november

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter?

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé... 1 Hvilke produkter

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger?

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning.

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er kommer nye krav til energieffektivitet

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger?

Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du køle-/ fryseapparater til husholdninger? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning.

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder?

Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du armaturer og udstyr til styring og regulering af lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til effektiviteten af eksterne strømforsyninger til elapparater og -udstsyr. Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign), der

Læs mere

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (10) SEE / Årsrapport 2011 / Indhold

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (10) SEE / Årsrapport 2011 / Indhold Årsrapport 2011 SEE / Årsrapport 2011 / Indhold 2 Indhold Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Baggrund (4) Ecodesign Energimærkning Mål for 2011 og opfyldelse af mål (5) Mål Målopfyldelse Gennemført

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er er krav til energieffektivitet

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk.

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er krav til elforbrug i standby og slukket og krav om automatisk standby/sluk. Indhold: Resumé.......................... 1 Hvad er kravene?..................

Læs mere

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6.

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6. Producerer eller importerer du ventilatorer? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra den 1. januar 2013 Fra 1. januar 2013 er der krav om miljøvenligt design af ventilatorer. Det vil sige krav til produktudformning,

Læs mere

Producerer eller importerer du olie- eller gasfyrede kedler?

Producerer eller importerer du olie- eller gasfyrede kedler? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du olie- eller gasfyrede kedler? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet, NOx-udledning og energimærkning

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

BILAG I. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af

BILAG I. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2011 K(2011) 2875 endelig BILAG I til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 4.5.2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign

Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010. Indhold: Hvad er kravene? Ecodesign Producerer eller importerer du elapparater? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra januar 2010 Fra den 7. januar 2010 er der nye grænser for apparaters elforbrug, når de er slukkede eller på standby. Kravene

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Tilsyn i 2013 (5)

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Tilsyn i 2013 (5) Årsrapport 2013 SEE / Årsrapport 2013 / Indhold 2 Indhold Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Tilsyn i 2013 (5) Kontrol af teknisk dokumentation og laboratoriemålinger (5) Kontrol af forbrugeroplysninger

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017

Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Dansk Belysning Generalforsamling 2/3 2017 Side 1 Program Energistyrelsen Ecodesign og energimærkning Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Energimærkning af lamper/armaturer Udfasning

Læs mere

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk.

Dette dokument er skrevet parallelt med dokumentet Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825, som uddyber SCOP måle- og beregningsteknisk. Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut Rikke Næraa, Energistyrelsen 14.februar 2011 Energimærkning og minimumskrav til energieffektivitet (ecodesign krav) for varmepumper Følgende

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut

Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Dokumentationskrav til og markedsovervågning af varmepumper Emil Jacobsen, Teknologisk Institut Indhold Nyt siden sidst Generelle dokumentationskrav for varmepumper Dokumentationskrav til produkter på

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

energimærket tre nye plusser

energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Forhandler Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Bemærk: I en overgangsperiode vil det nye mærke leve side om side med det gamle. Et produkt, der er kommet

Læs mere

Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking

Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking Oktober2017 Vejledning til installatører ç~; Energistyrelsen LOVKRAV Vejledning til, hvordan du lever op til krav om energimærking Som installatør eller entreprenør er det dit ansvar og lovpligtigt at

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Indkøbsanbefalinger for professionelt udstyr til storkøkken v3.0

Indkøbsanbefalinger for professionelt udstyr til storkøkken v3.0 Offentlig E # # Søg $ % & Du er her: Offentlig Værktøjer Indkøbsanbefalinger Professionelt udstyr til storkøkken Indkøbsanbefalinger for professionelt udstyr til storkøkken v3.0 I mange institutioner og

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Notat om delegerede retsakter til Folketingets Europaudvalg Notat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret retsakt, der implementerer

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Krav til lyskilder - forhandlere

Krav til lyskilder - forhandlere Krav til lyskilder - forhandlere Ecodesign og Energimærkning Ecodesign Leverandørrettet - leverandørkrav Minimumskrav til energieffektivitet Mindstekrav til brugsegenskaber Mindstekrav til omfang af information

Læs mere

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold

Indhold. Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Bilag A (9) SEE / Årsrapport 2012 / Indhold Årsrapport 2012 SEE / Årsrapport 2012 / Indhold 2 Indhold Indledning og baggrund (3) Sekretariatets opgaver (4) Baggrund (4) Typer af tilsynsaktiviteter Gennemført tilsyn (5) Kontrol af CE-mærkning og

Læs mere

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg

Nye informationsregler for opvarmningsanlæg Nye informationsregler for opvarmningsanlæg til reklame, markedsføring og salg af opvarmningsanlæg til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vil sige kedler, varmepumper, varmtvandsbeholdere med videre

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 322 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG 11. september 2013 K O MI TES AG Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Rammenotat

Læs mere

Jes Sig Andersen

Jes Sig Andersen EU forordninger for fastbrændselskedler Præsentation af de kommende EU forordninger for energimærkning og ecodesign under TI s faglige seminar den 24. august 2016 Jes Sig Andersen jsa@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 572 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G 14. august 2012 J.nr. 3401/1001-4559 Ref. BJH Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag fra

Læs mere

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016

Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen. Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Kort status for EU-ecodesign-krav for produkter i kølebranchen Per Henrik Pedersen NVE 14. juni 2016 Agenda 1. Indledning 2. Husholdningskøleskabe 3. Små AC-anlæg (< 12 kw) (+ luft-luft-varmepumper) 4.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte 2 Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er også EU-krav til nye emhætters energieffektivitet,

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units

Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Ecodesign-krav for luftvarmeaggregater, større luft-luft varmepumper og fan-coil units Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut cnc@teknologisk.dk Indhold 1. Forordningen og omfattede produkter

Læs mere

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Bjarke Hansen, Energistyrelsen Temadag Teknologisk Institut, 25. september 2014, Aarhus Disposition Virkemidler

Læs mere

Vejledning til organisationer og forbrugere om kontrol af ecodesign-krav og produkters energimærkning

Vejledning til organisationer og forbrugere om kontrol af ecodesign-krav og produkters energimærkning Vejledning til organisationer og forbrugere om kontrol af ecodesign-krav og produkters energimærkning November 2015 INDHOLD Indhold... 2 Kontrol af overholdelse af reglerne om energiforbrug... 3 Køleskabe

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 7.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 278/2009 af 6. april 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0278 DA 17.07.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 278/2009 af 6. april 2009 om gennemførelse

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Technibel X3 DC Inverter

Technibel X3 DC Inverter Technibel X3 DC Inverter - reversible monosplits ECO Design KØLEMIDDEL R410A ENERGI KLASSE A++ ECO FUNKTION DRIFT KØL VARME INVERTER Nyhed APPLIKATIONER - Opvarmning og aircondition, i boliger og mindre

Læs mere

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug.

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 541 Offentligt KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG RESUME Notat til Folketinget om forslag fra EU-kommissionen om forordning,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY STØVSUGER. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY STØVSUGER - og få den helt rigtige støvsuger Gå efter bedst mulig støvsuger Fra den 1. september 2014 skal alle nye støvsugere på markedet have EU s energimærke. Det er en fordel for dig, når du skal

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 72/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 206/2012 af 6. marts 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af LYSKILDER TIL ALLE ANVENDELSER -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6)

Indhold. Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Årsrapport 2014 SEE / Årsrapport 2014 / Indhold 2 Indhold Indledning (3) Sekretariatets opgaver (4) Gennemførte tilsynsaktiviteter i 2014 (6) Butikskontrol (7) Anmeldelser og henvendelser (9) Internationalt

Læs mere

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Januar 2014. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Januar 2014 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2014

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder

DS-hæfte. Oktober 2015. Standarder og deres relation til de enkelte direktiver. Harmoniserede standarder DS-hæfte 1 Oktober 2015 Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Standarder og deres relation til de enkelte direktiver Harmoniserede standarder Dansk Standard 2015

Læs mere

Compress 5000 LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 5000 LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 55 C 35 C A A B C D E F G 60 53 49 54 48 47 46 db kw kw db 2015 811/2013 A A B C D E F G 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Følgende produktdata er i overensstemmelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre.

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. Side 1 Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. vil med denne skrivelse forsøge at udtrække essensen af den nye byggevareforordning, og hvad det reelt betyder for producenter

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 142 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 142 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 142 Offentligt Notat om komitésag til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag om forordning der implementerer direktiv 2009/125/EU for så vidt angår miljøvenligt

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Komiténotat til EU-specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik

Komiténotat til EU-specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - Bilag 123 Offentligt Komiténotat til EU-specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik Dato 7. december 2018 Kommissionens forordningsforslag

Læs mere

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014.

Præsenta3onen er udarbejdet i oktober 2014. De$e dokument indeholder en forklarende tekst 3l en powerpoint- præsenta3on om reglerne, når man reklamerer, markedsfører og sælger anlæg 3l rumopvarmning og brugsvandsopvarmning det vi i daglig tale kalder

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Rammeaftale bilag 1. Opgavebeskrivelse og kravspecifikation

Rammeaftale bilag 1. Opgavebeskrivelse og kravspecifikation 29. april 2016 Rammeaftale bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 2 2. Krav til produkterne... 2 2.1 Energistyrelsen... 2 3. Produkter (delaftaler)... 3 4. Ydelsen indhold...

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 252 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Side 1/5 Grundnotat om Kommissionens forslag til fælles europæiske energieffektivitetskrav

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013.

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 273 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG KOMITESAG 2. juli 2013 J.nr. 2676/1955-1007 Ref. BJH Komitésag - Rammenotat om forslag

Læs mere