F Ø R S T E H A L V Å R / 1 3 S M A R T G U Y G R O U P A / S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F Ø R S T E H A L V Å R 2 0 1 2 / 1 3 S M A R T G U Y G R O U P A / S"

Transkript

1 F Ø R S T E H A L V Å R / 1 3 S M A R T G U Y G R O U P A / S 1

2 2

3 Velkommen til SmartGuy Group A/S SmartGuy Group A/S er en europæisk udbyder af modetøj på internettet med en førende position i Norden, opnået gennem kontinuerligt fokus på profitabel vækst. SmartGuy er blevet kåret som vækstgazelle seks år i træk af Dagbladet Børsen, og er blandt andet blevet hædret med E-Handelsprisen flere gange for sit stærke købmandskab og unikke position i markedet. SmartGuy ønsker at positionere sig som en førende spiller inden for online salg af modetøj i Europa med et erklæret mål om at opnå en profitabel omsætning på DKK 1 mia. indenfor en årrække. SmartGuy tilbyder over mærker med et varesortiment der omfatter tøj, sko, sportstøj og -udstyr, personlig pleje og diverse accessories, der relaterer sig til mode indenfor hovedsegmenterne herre-, dame- og børnetøj. I Danmark og på de øvrige nordiske markeder markedsfører koncernen sig via SmartGuy, SmartGirl, SmartKids og SmartSport domæneplatforme medens der i det øvrige udland introduceres en fremadrettet markedsføring via et lokalt Stylepit domæne som samlende trafik- og salgsplatform. SmartGuy koncernen var per 31. december 2012 aktiv i 14 lande med lokale betalingsløsninger, lokale forsendelsesaftaler og lokalsproget kundeservice. SmartGuy tilbyder kunder i samtlige markeder et 'fri fragt og fri retur koncept, hvor der leveres gratis til kunden fra et centralt beliggende SmartGuy distributionscenter. Ud over gratis forsendelse, kan kunder også vælge en række andre betalte leveringsmetoder og hastigheder. Produkterne kan på hovedparten af markederne også returneres af kunderne gratis. Hovedkonklusioner halvåret 2012/13 SmartGuy Group A/S øgede nettoomsætningen med 38,7% i regnskabsårets første seks måneder. Væksten er opnået gennem en kombination af forøget trafik og forbedret konvertering når der sammenholdes med samme periode sidste år. Væksten på det danske marked udgjorde 21,7% i perioden, medens nettoomsætningen på de nordiske markeder (Sverige, Norge, Finland) steg med 126,9%. Væksten på de øvrige udenlandske markeder udgjorde 39,7%. Væksten er opnået i et marked, der fortsat er presset af de økonomiske konjunkturer og øget konkurrence. Vækstraten i det øvrige udland har været påvirket af en omlægning af logistik til det russiske marked. Bruttoavancen udgjorde 47,3% sammenholdt med 48,8% i samme periode sidste år. Bruttoavancen er påvirket af tiltagende konkurrence og ændret produktmiks. Pengestrømme fra driften for de første seks måneder udgjorde DKK 10,5 mio. Resultatet før afskrivninger, EBITDA, blev for de første seks måneder DKK 12,1 mio. svarende til en EBITDA margin på 5,5%. For regnskabsåret 2012/13 fastholdes forventningerne om en samlet omsætning på DKK 450 mio. og et EBITDA resultat på mellem DKK 15 og DKK 30 mio. Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Totalindkomstopgørelse Koncernbalance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Segmentoplysninger Nettoomsætning Salgs- og distributionsomk. Anvendt regnskabspraksis Risikofaktorer Selskabsoplysninger Aktieinformation

4 Hovedtal og nøgletal for koncernen 2012/ / /12 1. halvår 1. halvår Hele året Koncern Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA EBIT Resultat af finansielle poster Årets resultat Totalindkomst Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld (NIBD) Pengestrømme fra drift (CFFO) Pengestrømme fra investeringer (CFFI) Pengestrømme fra finansiering (CFFF) Gennemsnitligt antal aktier Gennemsnitligt antal aktier, udvandet Antal aktier ultimo Nøgletal Bruttomargin (%) 47,3% 48,8% 49,0% EBITDA-margin (%) 5,5% 7,9% 6,0% Finansiel gearing -0,36 0,43 0,72 Aktuel EPS (kr.) 0,03 0,03 0,03 Udvandet EPS (kr.) 0,03 0,03 0,03 Indre værdi pr. aktie (kr.) 0,67 0,00 0,00 Pengestrøm fra primær drift pr. aktie (kr.) 0,04-0,03-0,05 Gennemsnitligt antal medarbejdere Note: Halvårsrapporten for 2012/13 er udarbejdet efter reglerne om omvendt virksomhedsovertagelses jf. IFRS 3. 4

5 Ledelsesberetning Det har været et travlt halvår hos SmartGuy, med en stærk vækst i antal ordre opnået gennem en kombination af forøget trafik og forbedret konvertering. SmartGuy kunne i perioden registrere i alt 24,2 mio. besøg (fra mere end 12,5 mio. unikke besøgende)i seks måneders perioden fra juli til december 2012 fra Danmark, Norden og det øvrige udland, hvilket repræsenterer en stigning i trafik på 19,2%. En voksende del af denne trafik blev omsat til salgsordrer gennem en forbedret konverteringsgrad, som steg med 0,4 pct.point (til 1,9%) sammenholdt med samme periode sidste år. Koncernens samlede brutto-detailomsætning (før returomsætning og ekskl. videresalg af fragt) voksede med 48,1% i regnskabsperioden. KPI udvikling* Total Danmark Norden Øvrige udland Brutto detailomsætning Vækst 48,1% 27,1% 148,1% 65,1% Returomsætning (negativ) Ændring, pct. point 3,7 2,3 5,8 10,6 Videresolgt fragt Ændring, pct. point -1,8-1,4-2,0-2,2 Nettoomsætning Vækst 38,7% 21,7% 126,9% 39,7% Total Danmark Norden Øvrige udland Gnms. værdi af indkøbskurv Vækst -1,7% -5,6% 11,1% 3,1% Gnms. antal varer pr. kurv 2,6 2,6 2,6 2,4 Vækst -5,6% -8,6% 8,1% -0,1% Gnms. pris pr. vare Vækst 5,7% 3,2% 2,8% 3,2% Unikke besøgende Vækst 19,8% 17,1% 55,2% 2,5% Totale antal besøgende Vækst 19,2% 15,4% 65,0% -1,3% Antal aktive kunder Vækst 42,7% 23,4% 116,0% 63,3% Antal salgsordrer Vækst 48,2% 30,8% 131,1% 61,9% Konverteringsrate 6 1,9% 2,2% 1,7% 1,4% Ændring, pct.point 0,4 0,3 0,5 0,5 * Vækst og ændring i KPI er udtryk for sammenligning af juli-december 2012 med juli-december Samlet brutto detailomsætning før retur og eksklusiv videresalg af fragt. 2 Varer der returneres. 3 Fragt- og porto der er betalt af kunder. 4 Den gennemsnitlige værdi indkøbskurven er opgjort inkl. moms. 5 Kunder der har handlet indenfor 6 måneder i perioden. 6 Konverteringsraten er defineret som salgsordrer i forhold til det totale globale antal besøgende. 5

6 Realiseret vækstrate Koncernens nettoomsætning for regnskabsårets første seks måneder blev DKK 221,3 mio., en stigning på 38,7 % i forhold til samme periode sidste år. Væksten på det danske marked udgjorde 21,7% i perioden, medens nettoomsætningen på de nordiske markeder (Sverige, Norge, Finland) steg med 126,9%. Væksten på de øvrige udenlandske markeder udgjorde 39,7%. Årlig vækst i perioden, pct. 160% 120% 80% Bruttoavance Bruttoavancen udgjorde 47,3% sammenholdt med 48,8% i samme periode sidste år. Bruttoavancen er påvirket af tiltagende konkurrence og ændret produktmiks. SmartGuy koncernen har i halvårsperioden lanceret eget tøjmærke under navnet Stylepit. Produktion og salg af egne brands vil på lang sigt have en positiv indvirkning på koncernens bruttoavance. Værdikæde Omkostninger til forsendelse er steget som følge af fri-fragt og fri-retur konceptets indførelse primo Omkostninger til forsendelse udgjorde som følge heraf 8,7% af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 4,3% i samme periode sidste år. 40% 0% Danmark Norden Øvrige udland Salgsfremmende omkostninger -13,0% Forsendelse Øvrige salgs- og -8,7% dist. omk. Administrationso -2,5% mkostninger -2,4% Personaleomkost ninger -15,3% Salget af fragt faldt til 1,6% af den samlede bruttoomsætning som følge af fri-fragt og fri-retur konceptet. Omsætningsandelen, der blev returneret i regnskabsperioden, udgjorde 20,4% sammenholdt med 16,7 % i samme periode sidste år. Returomsætningen er stigende, idet en relativt større andel af koncernens omsætning hidrører fra markeder, som generelt har en højere returrate end i det danske marked. Der er tiltagende konkurrence i Danmark men stadig udsigt til organisk vækst. Der opleves fortsat markant fokus på salgspriser på modetøj og selv december måned er blevet en udsalgsmåned. Finanskrise og lav vækst i privatforbruget spiller stadig ind for modebranchen som helhed. Bruttoavance 47,3% EBITDA margin 5,5% Vækstraten i de nordiske lande vidner om, at der er et stort potentiale for SmartGuys koncept i disse lande. Omsætningen i absolutte tal for Norden er fortsat relativ lav. Der er planlagt yderligere udvidelse af det nordiske team med deraf afledte forventninger til udviklingen fremover. Væksten i nettoomsætning på de øvrige udenlandske markeder udgjorde 39,7%, trods en midlertidig tilbagegang på det russiske marked. Tilbagegangen på det russiske marked er sket efter eget ønske, idet markedsføringen i Rusland blev afbrudt medens en forbedret leverancemodel er blevet indkørt. Som led i implementering af disse nye tiltag blev det besluttet at overtage 100% af datterselskabet SmartGuy Rusland ApS. Indkøring af en ny og forbedret leverancemodel indebærer, at leverance tiden til det russiske marked fremover nedbringes fra dage til 2-3 dage. Ledelsen forventer, at effekten af de gennemførte tiltag vil kunne ses på væksten på det russiske marked i andet halvår af regnskabsåret 2012/13 og frem. Salgsfremmende omkostninger udgjorde 13,0% af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 16,0% i samme periode sidste år. Personaleomkostninger udgjorde 15,3% af nettoomsætningen i perioden sammenholdt med 16,1% i samme periode sidste år. Antallet af medarbejdere i SmartGuy Group A/S er vokset til 257 personer per 31. december 2012 sammenholdt med 193 personer per 31. december Koncernens EBITDA margin udgjorde 5,5% i perioden sammenholdt med 7,9% i samme periode sidste år. Ændringen i EBITDA margin kan bl.a. tilskrives en investering i fri-fragt og fri-retur konceptet kombineret med vækstinitiativer på udenlandske markeder, hvor EBITDA marginen indledningsvis vil være lavere end i Danmark. 6

7 EBITDA margin per segment SmartGuy koncernens overskudsgrad i udlandet afviger markant fra overskudsgraden på det indenlandske marked. EBITDA marginen på det danske marked udgjorde 11,7% i perioden sammenholdt med 15,0% i samme periode sidste år. Ændringen i niveau skyldes primært effekten af fri-fragt og friretur jf. tidligere omtalte effekt på koncernens værdikæde. EBITDA marginen på de nordiske markeder (Sverige, Norge og Finland) og de øvrige udenlandske markeder blev begge forbedret sammenholdt med samme periode sidste år. EBITDA marginen på de nordiske markeder nærmede sig break-even i takt med opbygning af yderligere kritisk masse i Norden. Marginen på de øvrige udenlandske markeder afspejler fortsat omfattende investeringer i vækst. EBITDA margin, pct. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 11,7% 15,0% Balanceposter og likviditet -0,5% -3,2% H1 2012/13 H1 2011/12 Danmark Norden Øvrige udland -15,3% -20,0% Koncernens nettoarbejdskapital udgjorde DKK 47,3, mio. ved udgangen af første halvår 2012/13 sammenholdt med DKK 40,6 mio. ved udgangen af første halvår sidste år. Fremadrettet vækst Ledelsen vurderer, at SmartGuy er velpositioneret til at udnytte den forventede underliggende markedsvækst baseret på det kontinuerlige skift i forbrugsmønstre fra traditionel detailhandel hen imod e-handel. Ledelsen ser potentiale for at vokse forretningsomfanget i Danmark, Norden og det øvrige udland. Ved udgangen af regnskabsperioden blev der lanceret en række yderligere væksttiltag. Koncernen lancerede en opdateret mobil platform og der blev åbnet nye landespecifikke butikker i Ukraine, Belgien, Tjekkiet og Schweiz med lokalsproget kundeservice på samtlige markeder. Lanceringer af disse nye salgskanaler ventes først at have en mærkbar effektfra andet halvår af regnskabsåret 2012/13. Ledelsen ønsker at supplere den organiske vækst med opkøb i form af platforms-investeringer, som kan tilføre en kundebase, en organisation med lokalt markedskendskab og/eller en attraktiv portefølje af komplementerende varekategorier. Begivenheder efter statusdagen Antallet af markeder er udvidet yderligere i januar 2013 med lancering af lokale betalingsløsninger, lokale forsendelsesaftaler, lokalsproget kundeservice og lokal hjemmeside i Frankrig. Der er ligeledes gennemført et mindre virksomhedsopkøb i februar SmartGuy Group A/S erhvervede selskabet Styledelux.com jf. Selskabsmeddelelse nr. 1/2013. Købet repræsenterer en øget satsning indenfor Womens Premium Fashion segmentet og vil desuden bidrage til at teste koncernens opkøbs- og integrationsmodel. Forventninger til regnskabsåret 2012/13 7 For regnskabsåret 2012/13 fastholdes forventningerne om en samlet omsætning på DKK 450 mio. og et EBITDA resultat på mellem DKK 15 og DKK 30 mio. Arbejdskapitalbindingen steg 16,3% sammenholdt med en omsætningsfremgang på 38,7%. Varelageret udgjorde ved periodens udgang DKK 89,0 mio. sammenholdt med DKK 71,5 mio. ved udgangen af første halvår sidste år. Pengestrømme fra driften for de første seks måneder af regnskabsåret 2012/13 udgjorde DKK 10,5 mio. hvilket kan sammenholdes med pengestrømme fra driften på DKK-7,6 mio. i samme periode sidste år. Koncernens kapitalberedskab blev i perioden styrket gennem udstedelse af i alt 51 mio. nye aktier, der indbragte et nettoprovenu på DKK 108,7 mio. til finansiering af den fremadrettede vækststrategi. 7 Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn og forventninger til regnskabsåret 2012/13. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for den fremtidige udvikling og involverer risiko og usikkerhed, og de realiserede resultater vil muligvis afvige væsentligt fra dem, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn på grund af forskellige faktorer. Læserne advares om ikke at lægge unødig vægt på disse fremadrettede udsagn, der kun er gældende pr. datoen for denne meddelelse. Medmindre der er tale om et lovkrav eller tilsvarende forpligtelser, er SmartGuy Group A/S ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. 7

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli 2012 til 31. december Halvårsrapporten, der ikke er revideret af selskabets revisor, aflægges ioverensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af halvårsregnskaber" som godkendt af EU ogyderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver,passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter ogpengestrømme for perioden 1. juli december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse forudviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernensfinansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligst e risici og usikkerhedsfaktorer, Direktion Nicolai Kærgaard Christian Bjerre Kusk Marc Jeilman Peter Grand Esben Elmøe Bestyrelse Ebbe Jacobsen Morten Windfeldt Christian Stadil Formand Næstformand Poul Kusk Jacob Risgaard 8

9 Totalindkomstopgørelse 2012/ / /12 1. halvår 1. halvår Hele året Note Koncern Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Indtjeningsbidrag (EBITDA) Afskrivninger, anlægsaktiver Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder Nettodagsværdiregulering mv. af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst Fordeling af årets resultat Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Fordeling af anden totalindkomst Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) EPS (kr.) 0,03 0,03 0,03 EPS, udvandet (kr.) 0,03 0,03 0,03 9

10 Koncernbalance - aktiver 2012/ / /12 1. halvår 1. halvår Hele året Koncern Aktiver Andre immaterielle aktiver Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Deposita Finansielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger, handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

11 Koncernbalance - passiver 2012/ / /12 1. halvår 1. halvår Hele året Koncern Passiver Virksomhedskapital Overført resultat Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Anden gæld, langfristet Hensættelser til udskudt skat Gæld til realkreditinstitutter Bankgæld Selskabsskat Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld vedrørende returvarer Gæld til tilknyttet virksomhed Gæld til associeret virksomhed Selskabsskat Skyldig moms Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Forpligtelser Passiver

12 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reserve for værdiregulering af sikringsinstrumenter Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Egenkapital pr Effekt af overgang til IFRS Korrigeret egenkapital pr Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Udbetalt udbytte Egenkapital pr Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Udbetalt udbytte Egenkapital pr Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Udbetalt udbytte Kapitaludvidelse Reguleringer Minoritetsandel Egenkapital pr Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Regulering ifm. nyt moderselskab Omvendt overtagelse af børsplatform Kapitaludvidelse SmartGuy Group A/S Kursregulering, assoc. selskab Anden totalindkomst, reg. skat Omkostninger ifm. kapitaludvidelse Tilbageførsel af minoritetsandel Egenkapital pr

13 Pengestrømsopgørelse H1 2012/13 H1 2011/12 Året 2011/12 Koncern Resultat af primær drift (EBIT) Af- og nedskrivninger Gevinst/tab materielle aktiver Ændring i nettoarbejdskapital Pengestrømme fra primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra drift Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Ændring deposita Investering i associeret virksomhed Køb af andre værdipapirer og kapitalandele Salg af andre værdipapirer og kapitalandele Pengestrømme fra investeringer Udbetalt udbytte til aktionærer i selskabet Aktieprovenu /kapitalforhøjelse Omkostninger i forbindelse med emission Optagelse / Indfrielse lang bankgæld Gæld til tilknyttet virksomhed Gæld til associeret virksomhed Afdrag på prioritetsgæld Indregning Group Pengestrømme fra finansiering Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Likvider består af: Likvider Kassekreditter

14 Note 1 Segmentoplysninger Danmark Norden Øvrig Udland Total Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Segmentresultat (EBITDA) EBITDA margin 11,7% -0,5% -15,3% 5,5% Danmark Norden Øvrig Udland Total Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Segmentresultat (EBITDA) EBITDA margin 15,0% -3,2% -20,0% 7,9% SmartGuy koncernens ledelsesrapportering fordeler ikke balanceposter mellem segmenter. Segmentnoten er derfor opgjort før afskrivninger og uden fordeling af aktiver og passiver mellem rapporteringssegmenter. 14

15 Note 2 Nettoomsætning 2012/ / /12 1. halvår 1. halvår Hele året tdkk Bruttoomsætning Retur Videresolgt fragt Nettoomsætning i alt Note 3 Salgs- og distributionsomkostninger 2012/ / /12 1. halvår 1. halvår Hele året tdkk Salgsfremmende omkostninger Forsendelse Øvrige salgs- og distributionsomk Salgs- og distributionsomkostninger i alt

16 Note 4 - Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af halvårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Regler om omvendt virksomhedsovertagelse Halvårsrapporten for 2012/13 er udarbejdet efter reglerne om omvendt virksomhedsovertagelses jf. IFRS 3. SmartGuy A/S anses i denne forbindelse som værende den overtagende virksomhed og SmartGuy Group A/S den overtagne. Halvårsrapportens koncerntal for 1.juli dec omfatter SmartGuy A/S og SmartGuy Goup A/S (hvor førstnævnte i regnskabsmæssig henseende anses for værende modervirksomhed ). Sammenligningstallene for 1. juli dec omfatter alene SmartGuy A/S, da koncernforbindelsen ikke var etableret på dette tidspunkt. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten Vareforbrug Vareforbrug er opgjort uden distributionsomkostninger. Distributionsomkostninger har tidligere (årsrapporten 2012/13) været indeholdt i vareforbrug. Distributionsomkostninger betragtes nu som en andel af salgs- og distributionsomkostninger. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Udarbejdelsen af halvårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De foretagne skøn og de underliggende forudsætninger revurderes løbende. Ændringer til foretagne regnskabsmæssige skøn indregnes i den regnskabsperiode, hvori ændringen finder sted samt fremtidige regnskabsperioder, hvis ændringen både påvirker den periode, hvori ændringen finder sted, og efterfølgende regnskabsperioder. Indregning og måling af aktiver og forpligtelser er ofte afhængig af fremtidige begivenheder, hvorom der hersker en vis usikkerhed. I den forbindelse er det nødvendigt at forudsætte et hændelsesforløb e.l., der afspejler ledelsens vurdering af det mest sandsynlige hændelsesforløb. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelse af koncernens regnskabspraksis og de væsentlige skønsmæssige usikkerheder forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af denne halvårsrapport, som blev lagt til grund for udarbejdelsen af årsrapporten for 2011/12. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger omfatter salgsfremmende omkostninger, ikke videresolgte forsendelsesomkostninger, emballage, betalingsløsninge og told i forbindelse med leveringer udenfor EU. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Personaleomkostninger indeholder ligeledes honorar til medarbejdere ansat gennem tredjemand. Personaleomkostninger til medarbejdere ansat gennem tredjemand har tidligere været opstilling under administrationsomkostninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv. Afskrivning af materielle aktiver Der foretages lineære afskrivninger baseret på 25 års levetid ved vurdering af bygninger. 16

17 Note 5 Risikofaktorer Følgende risikofaktorer er vurderet som væsentlige i forbindelse drift af SmartGuy Group A/S. Hvis nogen af de nedenstående risici indtræffer, kan det få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat og fremtidige vækstmuligheder. Andre risici og usikkerhedsfaktorer, som på nuværende tidspunkt ikke er kendte eller anset som i øjeblikket anses som uvæsentlige, kan også få negativ indvirkning på SmartGuy koncernens forretningsaktiviteter og udvikling. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan indtræffe i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Risici forbundet med de markeder SmartGuy opererer på SmartGuys salg af varer er påvirket af de generelle økonomiske konjunkturer og forbrugernes købekraft. Efterspørgslen efter de varer, der sælges gennem SmartGuys internetbutikker, er påvirket af såvel de generelle økonomiske konjunkturer, forbrugernes købekraft som udviklingen i e- handelsmarkedet. Økonomisk afmatning og recession har generelt en negativ effekt på forbrugernes efterspørgsel efter modetøj. De økonomiske konjunkturer og forbrugernes købekraft er generelt påvirket af faktorer uden for SmartGuys kontrol så som renteniveau, valutakurser, inflation, skattesatser, arbejdsløshedsniveau og andre finansielle faktorer og nøgletal. Forværringer i den generelle samfundsøkonomi og forbrugernes købekraft kan begrænse efterspørgslen efter de varer, der sælges af SmartGuy, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Markedsudviklingen for e-handel kan påvirke efterspørgslen efter SmartGuys varer Befolkningernes generelle anvendelse af informationsteknologi, herunder til køb af varer på internettet, er stigende. Der kan imidlertid ikke gives nogen sikkerhed for, at markedet for e-handel fortsat vil stige, eller at SmartGuy fortsat vil drage fordel af et eventuelt stigende marked for e- handel. Den generelle tillid til handel på nettet kan påvirkes af faktorer uden for SmartGuys kontrol så som adgang til og hastighed på bredbåndsforbindelser, IT-sikkerhed, betalingssikkerhed med videre. Negative trends i markedet for e-handel og faldende efterspørgsel efter de varer, der sælges af SmartGuy, kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Indkøbsprisen på modetøj fluktuerer SmartGuy sælger varer inden for modetøj og livsstil på internettet, og SmartGuy er afhængig af at kunne levere et kvalitetsprodukt til den rigtige pris. Inden for de seneste år har der været væsentlige stigninger i indkøbspriserne på modetøj, blandt andet som følge af stigninger i prisen på råvarer og transport samt stigende lønninger i flere af de lande, hvor modetøj typisk bliver produceret. Der kan ikke gives sikkerhed for, at SmartGuy vil være i stand til at tilpasse omkostningerne eller at overføre eventuelle stigninger i indkøbspriser til salgsprisen, hvilket i begge tilfælde vil kunne resultere i et lavere salg, en lavere dækningsgrad og i givet fald have en væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy er underlagt hård konkurrence SmartGuy opererer i et særdeles kompetetivt miljø og konkurrerer med en række andre aktører på markedet for e- handel samt traditionelle detailbutikker. Markedet for e-handel i de nordiske lande er fragmenteret og karakteriseret af hård konkurrence fra konkurrerende multi-brand internetbutikker såvel som leverandørernes egne internetbutikker. SmartGuy er ligeledes underlagt konkurrence fra internationale aktører, som ikke direkte opererer i det samme geografiske marked som SmartGuy, da forbrugere som handler på internettet, tillige kan købe varer fra internationale leverandører og internetbutikker. Særligt i modebranchen er der intens konkurrence fra traditionelle detailmodebutikker, da mange forbrugere foretrækker at prøve tøj og sko inden de køber de pågældende varer. Den største konkurrence anses at komme fra de fysiske butikker, da langt størstedelen af markedet fortsat ligger her. Online konkurrence har indtil nu været præget af lokale virksomheder, hvor konkurrencen foregår på lige basis. Ledelsen forventer, at der fortsat vil være en forøgelse af online konkurrencen, både fra danske og fra udenlandske aktører. Flere stormagasiner og detailbutikker har derudover i de seneste år etableret mulighed for køb af varer på nettet, hvilket udgør en væsentlig konkurrence for SmartGuy. SmartGuy er eksponeret mod at yderligere stormagasiner og detailbutikker, der nyder fordel af et etableret og stærkt brand blandt forbrugerne, vælger at åbne eller udvide adgangen til handel på internettet. Derudover kan såvel nye som internationale aktører beslutte at åbne eller udvide deres forretning og varesortiment til de samme varer og geografiske hovedmarked som SmartGuys. Som internetbutik skaber SmartGuy sin trafik af besøgende gennem markedsføring. SmartGuy har siden sin lancering altovervejende fokuseret på online markedsføring. Konkurrencen på online markedsføring er stigende, hvilket medfører øgede omkostninger for SmartGuy. Det er endvidere Ledelsens vurdering, at en række internationale forhandlere af modetøj i nogen udstrækning indkøber på bedre vilkår og til lavere priser end de vilkår og priser, som SmartGuy kan indkøbe til, hvilket medfører øget prispres og lavere marginer for SmartGuy. Det kan ikke udelukkes, at andre aktører kan opnå bedre indkøbspriser eller på anden måde opnå bedre stordriftsfordele end SmartGuy og derfor være i stand til at tilbyde forbrugeren lavere priser eller opnå bedre indtjening. Stigende konkurrence kan dermed generelt få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Efterspørgsel efter modetøj er generelt underlagt store sæsonudsving og vejrmæssige udsving Efterspørgslen efter modetøj er underlagt store sæsonudsving. SmartGuy har traditionelt oplevet størst salg i løbet af julen på grund af salg af henholdsvis julegaver og vintertøj. Salg af modetøj er derudover generelt påvirket af vejrforholdene og uforudsete ændringer i vejret. Hvis vejret er anderledes end forudsat, da sæsonens varer blev indkøbt, kan det medføre, at SmartGuy ikke er lagerførende af de varer, der efterspørges af forbrugerne, eller at varer på lager ikke kan sælges til den forudsatte pris på indkøbstidspunktet. Sæsonudsving og vejrmæssige udsving kan således bevirke, at SmartGuy mister omsætning og indtjening, eller at SmartGuy må foretage store nedskrivninger på værdien af varelageret, hvilket i begge tilfælde kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 17

18 SmartGuy koncernen er eksponeret mod fejldisponeringer vedrørende mængde af indkøbte varer eller ændringer i forbrugerefterspørgslen som følge af skift i modetrends SmartGuys markedsposition og succes er afhængig af SmartGuys evne til at tilbyde et varesortiment, der appellerer til forbrugerne og matcher deres præferencer. SmartGuy er derfor afhængig af i tide at forudse og identificere modetrends, samt at forudse, vurdere og i tide reagere på forandringer i forbrugernes efterspørgsel. SmartGuys varesortiment skal appellere til et bredt udsnit af kunder, hvis præferencer kan være forskellige fra land til land. Der kan ikke gives sikkerhed for, at SmartGuys varesortiment fortsat vil være populært blandt kunderne, eller at SmartGuy i fremtiden vil være i stand til fortsat at forudse og identificere modetrends. Hvis SmartGuy ikke forudser et skift i forbrugernes præferencer, og derved ikke kan tilbyde et varesortiment, der appellerer til forbrugerne og matcher deres præferencer, vil SmartGuy kunne miste indtjening, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Fejldisponering vedrørende de indkøbte varer, herunder mængde af indkøbte varer eller ændringer i forbrugerefterspørgslen som følge af skift i modetrends, kan således bevirke, at SmartGuy mister omsætning og indtjening, eller at SmartGuy må foretage store nedskrivninger på værdien af varelageret. Derudover kan hvert enkelt Smartbrand lide skade, hvis kunderne opfatter SmartGuys varesortiment som værende ude af trit med tidssvarende markedstendenser for modetøj. Alle ovennævnte tilfælde kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy koncernen kan blive påvirket af handelsrestriktioner SmartGuy sælger varer inden for modetøj og livsstil på internettet til kunder i en række lande, herunder lande uden for EU. Toldtariffer, kvoter og andre handelsrestriktioner kan bevirke, at SmartGuy vil opleve øgede udgifter ved salg til kunder i visse lande, hvilket kan have væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudse, om nogle af de lande, hvor SmartGuy nu eller i fremtiden sælger sine varer, kan blive underlagt handelsrestriktioner, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy er afhængig af at opretholde sit image som et fashionsite SmartGuy er afhængig af at kunne fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye kunder. SmartGuys image som et fashionsite med den nyeste stil og kollektioner til attraktive priser har stor indflydelse på, SmartGuys mulighed for at tiltrække samt fastholde kunder. SmartGuys omdømme kan blive negativt påvirket bl.a. som følge af leveringssvigt og - forsinkelser, dårlig omtale af SmartGuy eller SmartGuys leverandører, kundernes oplevelse af at modtage dårlig service eller kundens videregivelse af dårlige oplevelser, herunder via sociale medier som Facebook eller TrustPilot. Dette vil kunne få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy er afhængig af at kunne fastholde sine leverandører, af leverandørernes egen kvalitetssikring, og af at leverandørerne lever op til aftalte leveringsbetingelser, gældende love og regler samt etiske standarder SmartGuy indkøber varer fra en række leverandører både i Danmark og udlandet til videresalg på SmartGuys hjemmesider. Det er et væsentligt konkurrenceparameter og et centralt element i SmartGuys strategi at kunne forhandle de rigtige mærker. SmartGuy forhandler omkring mærker, hvor mærkernes kollektioner inden for hvert af SmartGuys segmenter anerkendes som et individuelt mærke. SmartGuy er ikke afhængig af et enkelt mærke, men manglende mulighed for at kunne forhandle visse mærker, kan få betydning for SmartGuys image og kunders opfattelse af SmartGuy, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Uanset at hovedparten af SmartGuys leverandører vurderes at kunne erstattes, kan bortfald af visse leverandører, og særligt SmartGuys større leverandører og leverandører, hvor SmartGuy indkøber en række mærker, påvirke SmartGuy koncernens omsætning og mulighed for at sikre den rigtige blanding af mærker og dermed tiltrække kunder, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Som forhandler er SmartGuy afhængig af leverandørers udvikling, produktion, kvalitetssikring og levering af de produkter, der sælges af SmartGuy. Svigtende kollektioner, fejlbehæftede varer og leveringsforsinkelse eller leveringssvigt fra leverandørens side kan have væsentlig negativ betydning for hele distributionskæden. Det kan medføre yderligere omkostninger i forbindelse med reklamation og administration, faldende omsætning eller forøge nedskrivninger på varelager. Endvidere kan det medføre svigtende tillid blandt SmartGuys kunder, hvilket vil kunne få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy har i vidt omfang ingen skriftlige rammeaftaler med leverandører og indkøber derfor på baggrund af ordrebekræftelser i henhold til leverandørernes handelsvilkår. SmartGuy er således underlagt leverandørernes til enhver tid gældende handelsvilkår, og leverandørernes fortsatte villighed til at handle med SmartGuy. Selvom SmartGuy hidtil har været i stand til at fastholde og udbygge forholdet til leverandørerne, kan der ikke gives sikkerhed for, at dette også vil være tilfældet i fremtiden. Endvidere er SmartGuys mulighed for at gøre krav gældende mod leverandører, der ikke overholder deres forpligtelser i henhold til de aftalte vilkår, ofte begrænset, og SmartGuy kan derfor være afskåret fra at få dækket tab, som SmartGuy måtte lide som følge af leverandørens misligholdelse. Dette kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy kan utilsigtet komme til at købe og videresælge kopivarer, hvilket kan medføre erstatningskrav samt tab af image. Såfremt SmartGuys leverandører ikke driver sin virksomhed i henhold til gældende love og regler, eller af offentligheden opfattes som en part, der ikke overholder visse arbejdsretlige og etiske standarder, herunder anvender urimelige arbejdsmetoder, kan det endvidere påvirke SmartGuys omdømme, hvilket ligeledes kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy er afhængig af at opretholde en række e-handels certifikater Markedet for e-handel er i de nordiske lande og i flere andre lande fragmenteret og karakteriseret af hård konkurrence 18

19 mellem de mange aktører. Blandt de mange aktører på markedet for e-handel, er det Ledelsens vurdering, at nogle aktører er af mere tvivlsom karakter, hvilket bevirker, at der blandt forbrugerne kan forekomme en vis skepsis i forhold til e- handel. Med henblik på at skabe større gennemsigtighed og for at imødekomme forbrugernes skepsis er der på flere markeder indført mærkningsordninger, hvor de enkelte aktører, typisk på frivillig basis, gennemgår en godkendelsesproces med henblik på at opnå en såkaldt certificering som sikker internetbutik. Certificeringen som sikker internetbutik indebærer typisk, at de certificerede butikker løbende kontrolleres med henblik på at sikre, at de pågældende butikker til stadighed lever op til de oprindelige krav og eventuelle yderligere nyere krav til certificeringen. Såfremt SmartGuy ikke er i stand til at opnå godkendelse i forbindelse med nye e-handels certifikater eller opretholde eksisterende e-handels certifikater, kan dette medføre svigtende tillid blandt SmartGuys kunder, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy er afhængig af at kunne tilbyde kunderne sikre og tidssvarende betalingsmetoder SmartGuy er generelt afhængig af at kunne tilbyde kunderne sikre og tidssvarende betalingsmetoder, der svarer til kundernes ønsker og efterspørgsel i forbindelse med handel på internettet, men problemer med visse betalingsmetoder kan medføre, at SmartGuy for en tid må afskære visse betalingsmetoder. SmartGuy tilbyder i samarbejde med en række leverandører af betalingsløsninger kunderne en bred vifte af betalingsmetoder, herunder betaling med kreditkort og betaling ved brug af netbankoverførsel. Det er Ledelsens vurdering, at SmartGuy på nuværende tidspunkt tilbyder tidssvarende og sikre betalingsmetoder, der svarer til kundernes ønsker og efterspørgsel. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at SmartGuy i fremtiden vil være i stand til at tilbyde nye og tidssvarende betalingsmuligheder i samme takt, som forbrugerne måtte efterspørge disse. I forbindelse med ekspansion og opstart på nye markeder, oplever SmartGuy øget risiko for tab som følge af betalingssvindel. Såfremt SmartGuy ikke er i stand til at tilbyde de betalingsmuligheder, som kunderne efterspørger, eller oplever stigende betalingssvindel, risikerer SmartGuy at gå glip af potentiel omsætning og indtjening. SmartGuys mulighed for at tilbyde kunderne sikre og tidssvarende betalingsmetoder kan endvidere være umulig eller vanskelig som følge af leverandørsvigt, eksempelvis nedbrud i betalingssystemer og usikker drift, eller manglende adgang til leverandører mv., hvilket indebærer mistet omsætning og indtjening for SmartGuy. SmartGuy har kun i yderst begrænset omfang adgang til at få godtgjort tab i forbindelse med svigt fra leverandører af betalingssystemers side. Dette kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Indløser af kreditkortbetalinger har i visse tilfælde mulighed for at lave såkaldt charge back af foretagne betalinger, herunder i tilfælde af manglende eller påstået manglende levering. SmartGuy foretager som udgangspunkt check af indkomne ordrer, søger at sikre sig mod svindel og misbrug af kreditkort (f.eks. ved betaling gennem 3D-Secure), men oplever fra tid til anden påstået manglende levering eller kreditkort svindel. I tilfælde af charge back skal SmartGuy påvise, at en vare er leveret, hvilket er en ressourcemæssig byrdefuld og omkostningstung proces. SmartGuy er eksponeret over for risiko for, og har tidligere lidt tab forbundet med, svindel ved brug af kreditkort og overførsel via netbank. Betalingssvindel kan medføre tab og behov for anvendelse af yderligere ressourcer på undersøgelser omkring levering af varer, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy er afhængig af en god logistik i forbindelse med håndtering og distribution af solgte varer SmartGuy anvender distributører. Under visse omstændigheder kan SmartGuy i tilfælde af leveringssvigt på grund af distributørens forhold få kompenseret den manglende omsætning, mens det i andre tilfælde alene er muligt at få kompensation for indkøbsprisen. Udover den potentielle imageskade ved manglende eller forsinket levering kan leveringsproblemer imidlertid tillige medføre tab af omsætning og yderligere omkostninger for SmartGuy. SmartGuy har oplevet et antal ikke-gennemførte leverancer til kunder på det russiske marked og har taget en række tiltag for at mindske dette, herunder ved at ompakke leverancer. Alle sådanne tiltag er omkostningstunge og udfordrende for logistikken. I en række lande anvender SmartGuys distributører nationale underdistributører, som SmartGuy ikke har nogen direkte forbindelse til. Behov for ompakning og lokale tiltag for at sikre rettidig levering samt leveringssvigt og forsinkelser i hele forsyningskæden kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Som en internetbaseret virksomhed er SmartGuy særdeles afhængig af, at kunderne kan få adgang til hjemmesiden, et velfungerende IT system og software, der understøtter salg fra hjemmesiderne SmartGuys drift er i høj grad afhængig af velfungerende IT og software systemer, for at forbrugerne kan få adgang til hjemmesiderne. SmartGuy har foretaget omfattende investeringer i sofistikeret IT og software inklusive integrerede lager- og logistik systemer som for eksempel SmartGuy egenudviklede business intelligence software og software til håndholdte scannere. Herudover anvender SmartGuy softwareværktøjer, der leveres af tredjemand, samt software der udvikles af SmartGuys IT-team. IT systemer tilses, opdateres og serviceres løbende for optimal drift, men desuagtet kan fejl, nedetid og andre forstyrrelser ikke undgås. Sådanne fejl og forstyrrelser i SmartGuys IT systemer kan få negative konsekvenser for SmartGuys drift og kan medføre svækket tillid fra forbrugernes side. SmartGuy har kun i et begrænset omfang tegnet forsikring for driftsnedbrud, hvorfor SmartGuy kun i begrænset omfang kan blive kompenseret for tab i forbindelse med driftsforstyrrelser på grund af IT nedbrud mv. Hosting og vedligeholdelse af IT-systemer samt backup varetages af tredjemand. I henhold til aftalen har tredjemand væsentligt begrænset sit ansvar, hvorfor SmartGuy i meget vidt omfang ikke vil blive kompenseret for tab i forbindelse med driftsforstyrrelser på grund af IT nedbrud mv. Ophører SmartGuys leverandører med at levere de ønskede softwareværktøjer, vil SmartGuy være tvunget til at finde andre leverandører af disse værktøjer. SmartGuy kan blive tvunget til at uddanne medarbejdere til at benytte andre værktøjer, hvilket kan medføre øgede omkostninger i en periode. Endvidere vil bortfald af konsulenter, der forestår udvikling, medføre, at SmartGuy skal finde andre konsulenter med tilsvarende kompetencer, hvilket kan være vanskeligt eller medføre øgede omkostninger. Dette kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. 19

20 SmartGuy er eksponeret mod IT kriminalitet SmartGuy har været og er potentielt i fare for fjendtlige IT angreb og dermed for tab eller ødelæggelse af data med deraf følgende økonomiske såvel som prestigemæssige tab. SmartGuy har iværksat en række tiltag for at reducere risikoen for sådanne angreb, og Ledelsen forventer, at SmartGuy med sine overvågningssystemer kan reagere hurtigt ved et eventuelt angreb. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at risikoen for et angreb på SmartGuys systemer og installationer helt elimineres med deraf afledte negative økonomiske konsekvenser, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Derudover har SmartGuy været udsat for hjemmeside spoofing, hvorved tredjemand etablerer hjemmesider, som forestiller at være en SmartGuy hjemmeside, samt typosquatting, hvorved tredjemand opretter en hjemmeside med en adresse, som ligger tæt op ad en SmartGuy hjemmesideadresse. Der er risiko for, at SmartGuy også fremadrettet vil blive ramt af lignende eller anden IT kriminalitet med deraf afledte negative økonomiske konsekvenser, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy er afhængig af løbende og effektivt at beskytte immaterielle rettigheder SmartGuy anvender betydelige ressourcer på at præsentere sine varer på en attraktiv måde på sine hjemmesider for at differentiere sig fra sine konkurrenter. SmartGuy har ansatte til at fotografere og videooptage modeller iført modetøj. SmartGuy oplever i stigende grad kopiering og uberettiget brug af sine immaterielle rettigheder, herunder særligt kopiering og misbrug af billeder, videoklip og tekst fra SmartGuys hjemmesider. SmartGuy retsforfølger som udgangspunkt enhver, der uberettiget misbruger SmartGuys rettigheder uden forudgående tilladelse, herunder ved retslige skridt. Ressourcerne og omkostningerne forbundet med håndhævelse af SmartGuys rettigheder har været stigende og forventes fortsat at stige, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy kan utilsigtet komme til at overtræde tredjemands immaterielle rettigheder Ledelsen følger en offensiv strategi i forbindelse med markedsføringen af SmartGuys varer og anvender i markedsføringen i vid udstrækning de mærker, der indgår i SmartGuys sortiment, herunder gennem AdWords og domænenavne. Selvom SmartGuy har fokus på, at markedsføringen sker med respekt af tredjemands rettigheder og Ledelsen i forbindelse med oprettelsen af nye domænenavne og ibrugtagningen og registrering af varemærker tillige har fokus på dette, kan det ikke udelukkes, at der kan forekomme overtrædelser af sådanne rettigheder, som rettighedshaverne vil påtale. SmartGuys egenudvikling af software indebærer risiko for overtrædelse af tredjemands rettigheder. Overtrædelse af tredjemands rettigheder kan, selvom overtrædelser måtte være utilsigtet, medføre krav om bl.a. kompensation eller ophør af brug, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy er afhængig af fortsat at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere og konsulenter SmartGuys succes afhænger i høj grad af visse nøglemedarbejdere og konsulenters indsats og kvalifikationer, eftersom de besidder værdifuld viden og erfaring om SmartGuys varer og branche og har bidraget væsentligt til udviklingen af SmartGuys virksomhed og IT platform. Hvis SmartGuy mister en eller flere nøglemedarbejdere eller konsulenter, eller hvis disse personer ikke bruger samme tid og ressourcer, som de har gjort førhen, kan der ikke gives sikkerhed for, at SmartGuy vil være i stand til at erstatte sådanne personer med nye medarbejdere, som kan bidrage på samme måde. Tabet af en eller flere af disse medarbejderes eller konsulenters ydelser og en eventuel negativ opfattelse i branchen, som måtte opstå som følge af et sådant tab, kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy får produceret eget tøj til videresalg, hvilket medfører risiko for produktansvar eller andet tab SmartGuy får i begrænset omfang produceret egne tøjlinjer, som sælges gennem SmartGuys internetbutikker. Fejl og mangler ved disse varer kan medføre tilbagekaldelser og SmartGuy kan udsættes for produktansvar. SmartGuy har tegnet forsikring for produktansvar i Norden, men har ingen forsikring for produktansvar uden for Norden. Fejl og mangler ved egenproducerede varer kan medføre betydelige omkostninger, som der muligvis ikke er tilstrækkelig forsikringsdækning for, samt skade på SmartGuys omdømme og anseelse, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. SmartGuy er eksponeret mod tyveri af og skade på varelagre samt andre driftstab SmartGuy er udsat for risiko i relation til skade på IT systemer, tyveri og skade af varelageret og driftstab i det hele taget. Der kan ikke gives sikkerhed for, at den nuværende forsikringsdækning vil være tilstrækkelig til at dække eventuelle forsikringsbegivenheder og erstatningskrav, ligesom der ikke kan gives sikkerhed for, at en hændelse, hvor forsikringen dækker tingsskaden, ikke vil have en negativ indflydelse på driftsresultatet. SmartGuy arbejder systematisk med forebyggelse af skader. Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at disse foranstaltninger er tilstrækkelige, eller at de tegnede forsikringer er dækkende eller kan opretholdes på rentable vilkår, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på SmartGuy koncernens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Risici forbundet med SmartGuy koncernens strategi SmartGuy koncernen er afhængig af Ledelsens mulighed for og evne til at gennemføre den planlagte vækststrategi. Selvom der udarbejdes analyser, før SmartGuy foretager større investeringer i eksisterende og nye markeder, kan der ikke gives sikkerhed for, at markedet og forbrugeradfærden er som forudset. Det vil muligvis ikke lykkes SmartGuy at etablere sig på nye markeder på grund af stærk lokal konkurrence, f.eks. som følge af et højt antal lokale konkurrenter eller lignende. Derudover kan SmartGuys evne til at opnå vækst på nye markeder være mere begrænset end dets evne til at opnå vækst på eksisterende markeder. Dette kan være som følge af en række faktorer, som eksempelvis at SmartGuy har væsentligt mindre kendskab og erfaring med kundernes særlige smag og præferencer på nye markeder, end SmartGuy har på de markeder, hvor SmartGuy har en etableret position, 20

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013/14

HALVÅRSRAPPORT 2013/14 HALVÅRSRAPPORT 2013/14 HALVÅRSRAPPORT 2013/14 SMARTGUY GROUP A/S CVR-nr. 27 43 99 77 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Ledelsespåtegning 16 Totalindkomstopgørelse 19 Koncernbalance

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere