ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET"

Transkript

1 ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

2 HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i luften, når du højtryksrenser - husk åndedrætsværn > 3 timers arbejde med åndedrætsværn skal turboenhed benyttes Våde gulve og overflader kan være glatte Strømledende komponenter kan give stød Brug aldrig højtryksrenseren på mennesker eller dyr

3 KEMIKALIER Udarbejd skriftlig APB på faremærkede produkter Giftige kemikalier skal opbevares aflåst - opbevar kemikalier i originalemballage Opbevar APB hvor kemikalierne anvendes Sørg for, at medarbejderne er instrueret i brug af kemikalier Bland ikke kemikalier sammen og følg altid leverandørens anvisninger Sæt låg på efter brug og undgå afgasning

4 STIGER Stiger skal være i forsvarlig stand inden de tages i brug Lav årlige eftersyn af alle stiger - brug aldrig en defekt stige! Lej evt. en lift ved længerevarende arbejde Benyt fodmand, hvis stigen er over 5 m lang Arbejde på stiger må ikke overstige 30 min. Brug egnet fodtøj med en blød, skridsikker sål, der sidder godt fast på fødderne Stiger må kun opstilles på en vandret og fast flade hver vange skal være godt støttet Arbejd aldrig højere end fem meter på stige

5 SILOER Planlæg arbejdet i eller på siloen, så opgaven kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt Udluft siloen inden arbejde påbegyndes i silo og fortsæt om nødvendigt, mens arbejdet står på Der skal være rækværk eller anden sikring ved arbejde over to meter Er der fare for iltmangel, giftige gasser eller støv brug egnet åndedrætsværn I fodersiloer er der risiko for nedstyrtning af foder

6 MASKINER Få instruktion i hvordan maskinen og dens sikkerhedsfunktioner virker Der sker mange alvorlige ulykker med maskiner i landbruget! Nødvendige værnemidler bør være tilgængelige ved/i maskinen og skal bruges Gennemfør det årlige lovpligtige eftersyn Sluk maskinen før reparation påbegyndes Afskærmning af roterende dele skal forblive på Sørg for, at andre ikke kan starte maskinen, mens du arbejder på/i den Orienter dig om, hvor kolleger, børn og dyr opholder sig, før du kører maskinen

7 GLATTE GULVE Informer om, hvor der er glat eller bliver glat i særlige situationer Der sker stadig ulykker på grund af glatte gulve Skiltning ved områder, hvor der er glatte gulve Strøelse og opsamling hvis du spilder Våde og fugtige overflader kan være glatte Brug skridsikkert fodtøj, der sidder godt fat på foden

8 HALMBALLER Halmballer stables stabilt tænkt på højden, stables i forbandt og trappeformation Laden med halmballer er ikke en legeplads Aflås evt. halmlageret og forbyd uvedkommende adgang Ved transport skal der stropper over alle baller Brug spyd til fiksering af halmballerne Det er ofte, når halm tages ned, at ulykken sker Anvend motorredskaber med førerværn Sørg for, at der ikke er personer i det område, hvor halmballerne håndteres

9 DYR Kend dyrenes adfærd og undgå at presse/skræmme dem Gangarealer skal være fri, så dyr kan passere Ved håndtering af dyr, bør I være min. to personer Tag den nødvendige tid til arbejdet At sikre flugtveje, inden arbejdet påbegyndes Dyr kan blive stressede i uvante situationer og derfor reagere aggressivt eller uforudsigeligt Tunge og gentagne løft ved flytning og håndtering af dyr er belastende Vend aldrig ryggen til en tyr kønsmodne tyre bliver territoriale og begynder at føle ejerskab over hundyrene

10 VÆRKSTEDET Efterse maskiner/værktøj og reparer/bortskaf det ødelagte Advarselsskiltning - fx trykflasker Førstehjælpskasse og øjenskyl på værkstedet God arbejdsbelysning Brug de anbefalede værnemidler Trykflasker, traktorhjul og lignende skal fæstnes Brug procesudsugning ved svejsning og slibning

11 NØDSTOP Der skal være nødstop på de fleste større maskiner Årligt maskineftersyn Test jævnligt, at nødstoppet virker Maskinen må ikke kunne starte automatisk igen, efter nødstoppet er aktiveret Nødstoppet SKAL manuelt stilles tilbage i klarstilling Når du sammenbygger maskiner, skal der bygges nødstop på den samlede enhed Nødstop installeres af autoriseret elektriker

12 HÅNDVÆRKTØJ Brug værnemidler - også ved kortvarigt arbejde HUSK! Instruer altid nye medarbejdere Brug kun håndværktøjet til dets formål Lovpligtigt eftersyn af elektrisk håndværktøj m. dobbeltisoleret ledning min. én gang halvårligt og efter leverandørens brugsanvisning Fjern aldrig afskærmninger Reparer straks defekt værktøj og ledninger Hav værnemidler opbevaret sammen med værktøjet Vinkelsliberen er årsag til mange arbejdsulykker

13 SVEJSNING Brug handsker, svejsehjelm og svejseforklæde Fastgør trykflasker med kæde, så de ikke vælter Skiltning om opbevaring af trykflasker Førstehjælpskasse og øjenskyl i værkstedet Gennemfør lovpligtigt 26 svejsekursus inden svejsearbejdet Gasserne, der udvikles under svejsning, er kræftfremkaldende Svejs ikke i nærheden af olie- og kemiopbevaring Risiko for stød fra defekte ledninger

14 LØFT Benyt tekniske hjælpemidler og hav så få løft som muligt Tag dig tid til at planlægge opgaven med løftearbejde Bed en kollega om hjælp ved mange eller tunge løft Hold pauser og stræk ryggen ofte Træn dine mave- og rygmuskler God løfteteknik - gå ned i knæ og ret ryggen - løft med benmusklerne Løft af ting eller dyr, der vejer mere end 30 kg skal undgås Undgå vrid og skæve løft

15 ARBEJDE I HØJDEN Lav en risikovurdering, når der skal arbejdes i højden Anlæg og installationer, hvor der er regelmæssigt eftersyn/opgaver, skal indrettes forsvarligt fx med rækværk Lej evt. en lift ved arbejde i højden Er der risiko for at styrte igennem tagplader/lysplader eller lofter? Er der rækværk eller anden sikring, hvor du træder? Faldsikring skal bruges, hvis arbejde i højden ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt

16 FÆRDSEL Vær opmærksom på maksimal hastighed, bredde, længde og vægt og selvfølgelig for køretøjet At surre læsset det er dit ansvar At have bagudvendt rød reflekstrekant, der markerer langsomtgående køretøj Lys, lygter og reflekser skal være i orden og synlige også på påhængskøretøjer Synligt rotorblink når nødvendigt Hav altid styr på, hvor børn, kolleger og medtrafikanter er, når du starter og manøvrerer med køretøjet Hav øje på medtrafikanter især når du svinger

17 I FØRERHUSET Indstil sæde, rat og spejle, så du får gode arbejdsbetingelser Hold pauser på lange arbejdsdage og lav øvelser for nakke, skuldre og ryg Løse ting skal fastgøres eller være i opbevaringsrum Spring ikke ned fra førerhuset risiko for skader i ryg, på ben og fødder Sørg for godt udsyn Sæt dig ind i maskinens tekniske data Benyt sædets drejefunktion, så du skåner ryg og nakke Brug håndfri telefon hav hænderne på rattet Børn bør ikke transporteres i traktoren, hvis der ikke er sæde og sikkerhedssele til dem

18 GYLLE Gylle kan udskille svovlbrinte - få indåndinger af gassen kan være livsfarligt HUSK! Spalter, riste og overdækninger skal være sikre at færdes på Hav aldrig dæk og halmballer stående op ad gylletanken Opsæt advarselsskilte om livsfarlig gyllegas og opslag om førstehjælp ved gylleanlæg Gå aldrig ned i tanke eller kanaler uden luftforsynet åndedrætsværn og sikkerhedsline Ingen færden på presenningen Der findes gasdetektorer, der kan give varsel om sundhedsskadeligt niveau af gas

19 BØRN PÅ GÅRDEN Fortæl børnene, hvor man må lege på gården HUSK! Vis og fortæl dine medarbejdere, hvor der er farligt for børnene, og hvilke regler der gælder for børnene Børn prøver grænser af indret derfor, så faren nedsættes Stil aldrig dæk, halmballer op ad gylletanken og fjern stiger og lignende, så børn ikke kan kravle op, hvor de ikke må være Indret et sikkert område, hvor børnene må lege Børn under 15 år må ikke køre traktor heller ikke i markerne Dyr er søde, men kan være farlige for børn lav regler for, hvornår børnene må hjælpe.

20 ELEVER PÅ GÅRDEN Instruer elever grundigt før en ny opgave Elever bør ikke arbejde alene Elever har ingen dårlige vaner fra start, så giv dem kun de gode Vær gode rollemodeller og vis eleven fx, at I holder orden og har tingene i system Mange ulykker sker for elever og nyansatte Sæt ikke eleven til arbejde du ikke selv føler dig sikker på Arbejde med dyr kræver oplæring og erfaring

21 ARBEJDE ALENE Nyansatte og elever bør ikke arbejde alene Vær opmærksom på hinanden, og hold kontakt på mobiltelefonen flere gange dagligt Ved særlig risikofyldt arbejde bør I overveje, om I skal være to til at løse opgaven Det er ikke tilladt at arbejde alene i siloer, lifte, brønde og gylletanke Fortæl andre, hvor du er, hvad du laver og hvor længe lav på forhånd ringeaftaler Oplad mobiltelefonen, inden du tager afsted

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Indhold Side Forord..........................................4 Traktorer........................................6 Hvad er en traktor?...........................6

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere