Energitjenestens Grønne Kirker Østrup, Skeby og Gerskov Nummer: ETF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitjenestens Grønne Kirker Østrup, Skeby og Gerskov Nummer: ETF 004 002"

Transkript

1 Energitjenestens Grønne Kirker Østrup, Skeby og Gerskov Nummer: ETF Østrup-Skeby Pastorat Præstevejen 8 Østrup 5450 Otterup Telefon Præst:Keld B. Hansen Nummer: ETF Østrup, Skeby og Gerskov Nummer: ETF Østrup, Skeby og Gerskov

2 1. Formål Formålet med energi- og miljøgennemgangen er at afdække miljøspørgsmål og energibesparelser, Og at fremme gennemførelsen af disse. Menighedsråd og andre myndigheder ved kirkerne kan frit anvende de i gennemgangen beskrevne analyser og energispareforslag. Det bør kun ske efter nærmere vurdering og detailprojektering, således som de teknisk-økonomiske overslag lægger op til. Rapporten drejer sig om Østrup, Skeby og Gerskov kirker samt den tilhørende Præstegård og andre tilhørende bygninger. 2. Generelt Denne miljøgennemgang er udført af Energitjenesten Fyn Páll Dam Hansen og Vibeke Q. Harboe. Gennemgangen kirkebygningerne med tilhørende graverkontor og depot / redskabsrum / toiletbygninger. Præstegården og konfirmandstuen er også med i gennemgangen. Adresser og andre fakta: Skeby Kirke: Ørritslevgade 50, Ørritslev, 5450 Otterup Elforbrug: år 2007 var det kwh, og 2006 var det kwh. Gerskov Kirke: Gerskov Bygade 7, Gerskov, 5450 Otterup Elforbrug: år 2007 var det kwh, og 2006 var det kwh. Østrup Kirke: Klintebjergvej 73, Østrup, 5450 Otterup Elforbrug: år 2007 var det kwh, og 2006 var det kwh. Østrup Præstegård: Præstevejen 8, Østrup, 5450 Otterup Elforbrug: år 2007 var det kwh, og 2006 var det kwh. Naturgasforbrug: år 2007 var det m³; og 2006 var det m³. Der blev installeret nyt naturgasfyr sommeren Energiforbruget dækker hele ejendommen. Besøget fandt sted 3. juni Sammenlagt kan det siges at graverne og præstefamilien er obs på energiforbruget og at menighedsrådene er med på at gøre en indsats for at nedbringe det unødvendige energiforbrug. Side 1 af 8

3 Kirkerne under ét. Elprisen regnes til 1,36 kr. pr kwh uden moms og 1,70 kr. pr kwh med moms. Der holdes løbende øje med temperaturer og luftfugtighed i kirkerne. Det er graverne, der tilser kirkebygningerne på daglig basis. Det gælder for alle 3 kirkebygninger at de har tykke mure og forholdsvis små vinduer. Der er en affugter i Østrup kirke. Denne type bygninger vil føles kølige om sommeren og føles klamme mange gange når man kommer ind i dem. Om vinteren bliver de kølige men de fryser ikke indvendigt. Kirkerne opvarmes med elvarme. Der er en elvarmeflade bygget sammen med en blæser, således at varmen bliver blæst ind i kirkerummet fra en skakt, der tidligere har været en skorsten. Luften suges ud af kirkerummet, fortil i kirkerummet, ved de forreste siddepladser, nede i gulvhøjde. Det gør at luften tvinges til at bevæge sig rundt i kirkerummet, og ned til gulvet hvor den suges ind. En positiv ting med denne opsætning er at den varme luft ikke bare kan stå oppe under loftet, men cirkulerer i rummet. Dog vil der næsten altid kunne opstå gener i sådanne store bygninger. De forholdsvis kolde vægge, får luften til at bevæge sig således at det føles som træk, selv om det kun er luften inde i kirken, der bevæger sig. Uanset hvordan vi vender og drejer denne problemstilling, vil der altid kunne opstå gener af at den luften køles af ude ved væggene og dermed falder ned. En anden praktisk ting er at luftindblæsning støjer. Den generer de kirkelige handlinger, som i sagens natur bliver forbundet med stilhed. Derfor kan opvarmningen nærmest kun ske før gudstjenester og delvis medens menigheden synger. Der er en mulighed at bryde disse kolde strømme. Det er ved at lade indblæsningsluften blive blæst ind i modsat retning af disse naturlige luftstrømme. I praksis bliver opvarmningen styret som følger. Om sommeren sættes opvarmningen i gang ca. 1 time før gudstjenesten. Om vinteren sættes opvarmningen i gang helt op til 6 timer før gudstjenesten. Af de tre kirker bliver Østrup kirke brugt flest timer. Opvarmningsaggregaterne i de 3 kirker er næsten identiske. Der er en brugsvejledning i hver kirke, her skrives kun et par sætninger, som har interesse indenfor denne lille gennemgang. Når kirkens temperatur er 14 grader ved opstart af varmeanlægget anbefales at køre 1 til 2 timer. Når kirkens temperatur er 10 grader ved opstart af varmeanlægget anbefales at køre 2 til 4 timer. Når kirkens temperatur er 6 grader ved opstart af varmeanlægget anbefales at køre 4 til 7 timer. Når kirkens temperatur er 2 grader ved opstart af varmeanlægget anbefales at køre 7 til 10 timer. Side 2 af 8

4 På tegninger og datablade for Skeby kirke står at anlægget har 3 arbejdsindstillinger. Selve ventilatoren optager Watt, ved fuldt omdrejningstal. Den vurderes at bruge 1500 Watt ved lavere omdr. 1: 1400 omdr; varme Watt Watt. Totalt Watt eller 38,2 kw 2: 900 omdr; varme Watt Totalt Watt eller 24,5 kw 3: 900 omdr; varme Watt Totalt Watt eller 14,5 kw En times drift i en given position koster således: Position 1 : 38.2 kwh svarende til 65 kr. med moms Position 2 : 24,5 kwh svarende til 42 kr. med moms Position 3 : 14,5 kwh svarende til 25 kr. med moms Andre elforbrug Affugter bruger ca. 1-2 kwh i døgnet svarende til kwh pr år (kun i Østrup Kirke) Belysningen bruger ca Watt og 1 time koster således 1 kwh En kirkelig handling tager i snit 1,5 time. Koret øver en gang om ugen i vinterhalvåret. Kortlægning: Dette giver følgende kortlægning af Østrup kirkes energiforbrug under forudsætning af at der er ca. 60 kirkelige handlinger og kor øvelser på et år.: Regneeksempel med Østrup kirke: 42 gange med fuld opvarmning i 6 timer x 38,2 kw giver kwh 20 gange med laveste opvarmning i 1 time x 14,5 kw giver 290 kwh 28 gange med mellemste opvarmning i 2,5 timer x 24,5 kw giver 1715 kwh Belysning etc. 90 gange på et år giver 135 kwh Affugter vurderet 600 kwh Graverhuset varme vurderet 700 kwh Do el-vandvarmer vurderet 500 kwh Dette giver et elforbrug, der er afhængigt af brugen af kirken på kwh om året. Målt/afregnet elforbrug er kwh om året, derfor er der yderligere ca kwh elvarme Det vil sige at anlægget kører 510 timer yderligere i mellemste trin i vinterhalvåret, eller små 3 timer i døgnet. Dette sidste er en vurdering, som kommer til at gælde indtil vi får undersøgt energiforbruget og forbrugsmønsteret bedre. I Østrup kirke er der gudstjeneste hver søndag, medens der i Skeby og Gerskov er gudstjeneste hver anden søndag. Kortlægningen skal verificeres i løbet af efteråret. Side 3 af 8

5 Ved ændringer i opvarmningsformen vil det ikke være muligt at tage ventilationen bort. Derfor skal der bruges energi til ventilatoren under alle omstændigheder. Dog ses det tydeligt at det er selve varmen, der koster energien. Besparelsespotentialet skal således findes i selve elvarmen. Den udgør kwh med ventilator og ca uden ventilator. Derfor vil der være økonomiske og CO2 besparelser at hente ved at anvende en anden form for opvarmningskilde. Følgende er et skema, der viser hvad driften koster ved samme energibehov og forskellige opvarmningsformer. Bygning med et årligt forbrug på kwh Anlæg Pris/ enhed Virkningsgrad Udgift Brændværdi Pris kr/kwh Gammelt Oliefyr 9,45 kr/liter 65% kr ,45 kr/kwh Bedste træpilleanlæg 2,10 kr/kg 80% kr ,9 0,54 kr/kwh Gennemsnitligt træpilleanlæg 2,10 kr/kg 75% kr ,9 0,57 kr/kwh Træbriketter 2,04 kr/kg 70% kr ,9 0,60 kr/kwh Træ i tårne 0,42 kr/kwh 70% kr ,60 kr/kwh Fjernvarme 0,60 kr/kwh 100% kr ,60 kr/kwh Jordvarme 1,65 kr/kwh 300% kr ,55 kr/kwh VP Luft/vand 1,65 kr/kwh 280% kr ,59 kr/kwh Fastbrændsel 450 kr/m 3 70% kr ,2 0,31 kr/kwh Nyt kondenserende oliefyr 9,45 kr/kwh 97% kr ,97 kr/kwh Nyt godt oliefyr 9,45 kr/kwh 90% kr ,05 kr/kwh Rapsoliefyr 6,50 kr/liter 85% kr ,45 0,81 kr/kwh Naturgas A 8,85 kr/m 3 100% kr ,80 kr/kwh Naturgas E 8,85 kr/m 3 82% kr ,98 kr/kwh Elvarme 1,65 Kr/kWh 100% kr ,65 kr/kwh Så vidt vi, har kunne se, er der overensstemmelse mellem vejledningen og praktisk brug af opvarmnings-anlægget. En gennemsnitsbetragtning af kirkerne er som følger. Om sommeren vil der være søndage, hvor der kun blæses luft ind i kirken, uden at den bliver varmet op. Om vinteren vil der være søndage, hvor den kører med fuld varmekapacitet 6 timer før gudstjenesten. Side 4 af 8

6 Ved alle 3 kirker er der også et kombineret redskabshus/graverkontor/kaffestue/gravertoilet/offentligt toilet (ofte kaldet graverhus). Dette benyttes også til dagligt af graverne. Det er begrænset hvad der bruges af energi, kun vil der blive nævnt et par ting her. Varmt brugsvand: Der er en elektrisk varmtvandsbeholder til hver graverhus. Det fremføres at der bruges en del varmt vand i de offentlige toiletter, navnlig til håndvask. Graverne benytter sjældent varmt vand, de bor tæt ved og har derfor lille behov for varmt vand. Til kirkeligt brug er der kun brug for lunkent vand i forbindelse med dåb. Hver af disse varmtvandsbeholdere må forventes at bruge 1 til 2 kwh i døgnet til blot at holde vandet varmt. Så kommer der er et vandforbrug oveni. Elforbrug til dette formål anslås til 500 kwh. Eller ca. 850 kr. m. moms om året. Det er luksus at menighedsrådet yder varmt vand til håndvask Det beskedne forbrug kan klares ved at indkøbe en elkedel til hver kirke, og bruge efter behov. På den måde kan den elektriske vandvarmer slukkes i hvert af graverhusene. Besparelse 850 kr. m. moms om året for hver af kirkerne. Der er også kommet forslag om at sætte et ur på, såedes at de ikke kører så mange timer. Dette kan også bruges, vi mener at det kan afprøves i et af graverhusene og måles samtidigt. Opvarmningen af kaffestuen vurderes at kræve 120 kwh pr m2 elvarme. Kaffestuerne er 6 m2 hver. Det bliver gennemsnitligt forbrug på 700 kwh eller ca kr. m. moms om året. Det kan ikke blive så meget anderledes i første ombæring. Dog kan det vise sig at være en mulighed her, som kan bruges. Der sættes en solfanger op som skal varme kaffestuen op. Den kan naturligvis også varme det varme brugsvand op og ad den vej nedbringe elvarme forbruget. 1 m2 solfanger vil i Danmark yde ca. 300 kwh, og derved ville 2m2 solfanger på hvert af graverhusene stort set dække elforbruget i dem. Her er udfordringen imidlertid at udgifterne til anlæg af solfanger ikke kan dækkes af besparelsen. Med andre ord, den er ikke rentabel lige nu. Fra tabellen herover kan det ses hvor store driftsudgifterne er om året ved en given varme. Det er aftalt med graverne at de foretager aflæsninger her i efteråret. Ved hjælp af disse aflæsninger og observationer, er der mulighed for en lidt mere systematisk kontrol af energiforbruget i og ved kirkerne. Dette kaldes også energistyring. Det anbefales at menighedsråd og andre implicerede vil indføre den skik at energiforbruget bliver synliggjort på rådsmøderne. Dette vil i sig selv føre til besparelser, alene på grund af at der er fokus på området. Næste skridt er at overveje evt. anden opvarmningsform i selve kirkerne. Der er mulighed for at arbejde videre med varmepumpeløsninger eller et pillefyr / brændefyr løsninger til opvarmningen. Side 5 af 8

7 Vandbåret anlæg: Med i denne vurdering er om hvorvidt der skal bruges en form for radiatorer, som f.eks. monteres under kirkebænkene, eller der fortsat skal blæses varm luft ind i kirkerummet. Ved den varme luft skal der bygges en vandbåren varme-flade ind i det nuværende opvarmningsaggregat. Pillefyr Det næste er hvilken holdning der er til at en skorsten skal stå i forbindelse med kirken eller graverhus. Det skulle ikke være noget problem at bringe varmerørene fra graverhuset i jorden til kirken. Så er det med at opbevare piller eller flis. Evt. silo er nok ikke sagen, men at have det mere diskret som en del af graverhuset er måske muligt. Varmepumpeløsning. Ved varmepumpeløsninger menes luft til luft-; luft til vand- og jordvarme. I forbindelse med elopvarmede kirker er den relevante løsning luft til vand. Den tekniske del med vandet ligner den tekniske del a et pillefyr elle oliefyr for den sags skyld. Der er et aggregat, der varmer vandet op, der så går igennem radiatorer eller varmeflader i indblæsningsenheden. Jeg kan se i det eksemplar af Menighedsrådenes Blad, som jeg har at forskellige firmaer arbejder med nogle af de nævnte løsninger. Dog vil vi anbefale at starte ud med at spørge de håndværkere, der indtil nu har arbejdet for menighedsrådet om hvilke dele af opgaven de er interesseret at byde ind på. Derefter er det relevant at finde håndværkere, der skal løse de resterende dele af opgaven. Her er der nok også bestemte procedurer, der skal følges. Varmepumpe - løsningen og Pillefyr - løsningen vurderes at ligge i prisklassen kr. til kr. dog er der ukendte ting, så som radiatorer under bænkene, som vi ikke er i stand til at sige noget om p.t. og om det er muligt at sætte en vandbåren varmeflade på de nuværende anlæg. Fugtstyring M.h.t. Fugtstyringen vil luftsolfangere kunne supplere den nuværende affugter i Østrup kirke og kunne holde en del af fugten væk i Skeby kirke og Gerskov kirke. Luftsolfangere af den type, som benyttes til bl.a. sommerhuse vurderes at ligge i prisklassen kr. til kr. Der flere producenter, der fremstiller luftsolfangere. På er der vist hvordan den ser ud og virker. Der findes steder, hvor disse bruges i større målestok end sommerhuse. På vores hjemmeside: er den også beskrevet. Side 6 af 8

8 Forsatser Vinduerne er utætte, og der er et lags glas. Der er besparelser ved at sætte forsats vinduer i. Det skal være energiglas, og denne type opgaver har været gjort i andre kirker i Danmark. Der er store besparelser i at den opvarmede luft ikke bare siver ud ad sprækker og åbninger i vinduerne. Som tommelfingerregel er tabet gennem et 1 lags glas 364 kwh pr m² glas. Ved energiglas som forsats er tabet som udgangspunkt 24 kwh pr m² glas. Disse tal skal korrigeres for at kirkerne opvarmes på en anden måde end boliger. Det anbefales at få en vindues specialist, der har arbejdet med lignende opgaver til at beregne hvor meget energi der kan spares. Præstegården og konfirmandstuen. For at få et nøgletal på ejendommen beregner vi energiforbruget pr areal. Af praktiske grunde er tallene ikke helt korrekte, fordi fyringsanlægget er skiftet ud midt i et år. Derfor benytter vi tal, som er vurderet ud fra det reelle forbrug af naturgas. 1 m³ naturgas indeholder 11 kwh. Energiforbruget benchmarkes pr m² bolig/erhvervsareal. Naturgas forbruget var 4793 m³ gas i år 2006 og m³ gas i år Gasforbruget i 2008 vil blive endnu mindre, grundet ovennævnte udskiftning af gasfyr. Teoretisk set blev der brugt kwh i år 2006 og kwh i år 2007 Reelt energiforbrug inde i selve ejendommen vurderes til x 0,82 = kwh. Dette tal benyttes i den videre beregning. Det er fordi det gamle gasfyr vurderes til at have haft en virkningsgrad på 0,82. Boligarealet er 270m² og konfirmandstuen er 90m². Derfor benyttes tallene 360m² og 270m² i beregningen / 360 = 119 kwh pr m² pr år / 270 = 159 kwh pr m² pr år Ved gennemgangen kunne vi ikke konstatere at der bliver frådset men energien på nogen måde. Der bliver også fyret lidt med brænde til at supplere opvarmningen med. Det blev oplyst at det gamle gasfyr er skiftet ud i løbet af år Det forventes at det nye fyringsanlæg er højeffektivt, og derfor vil give en besparelse i driftsudgifter til opvarmning på mellem 15 og 20%. Dette forudsætter naturligvis samme forbrugsvaner som før. Der foretages energimærkning af ejendommen. Den vil påpege punkter, hvor forbedringer kan foretages på klimaskærmen. Side 7 af 8

9 Elforbrug Elforbruget på og kwh i hhv. år 2007 og 2006 synes lidt højt. Dog er der 2 hovedgrunde til det lidt høje elforbrug. De to grunde er at der er tale om en stor ejendom og at der er erhverv i ejendommen. Umiddelbart er der et område, som der kan gøres noget ved. Det drejer sig om standby forbruget. Såfremt der på ældre apparater, så som radio, TV, mikrobølgeovne og lignende er en lille lampe, der lyser, er der tale om standby. På ældre apparater vil en sådan lampe repræsentere måske op til 10 watt. 10 Watt bliver til 88 kwh på et år og det svarer til 150 kroner om året. Kun skal brugeren være opmærksom på hvis der er apparater, der mister deres indstilling når der slukkes for elektriciteten, så skal der ikke slukkes / apparater skiftes ud. Der måles på de apparater, der står tændt en stor del af tiden med et sparometer. De apparater, der så kan slukkes eller styres af en strømskinne får en sådan monteret.. Ikke alt IT udstyr tåler at blive slukket, men de allerfleste IT apparater så som højtalere, printere, kortlæsere, skærme, modemer, routere vil kunne slukkes. Der vil kunne skæres 500 kwh af elforbruget på denne måde. Under besøget blev der snakket om spareskinner, og de er formentligt blevet tilsluttet, og gør deres nytte nu. Hvidevarer. En type apparat, der kan ændre sit elforbrug over tid er køle/fryse apparater. Der kan opstå utætheder (på grund af slitage) inde i selve apparatet, som gør at apparatet bruger mere og mere strøm. Der måles på køle og fryse apparater, og apparater, der bruger over det tilladte, skiftes ud. Dette gælder boligen og konfirmandstuen. Belysning Der er skaffet 2 pærer til at prøve med i konfirmandstuen. (De kan naturligvis prøves af alle de steder, som de passer i med; pinde 12 Volt.) Det er ikke sikkert at det kan betale sig at skifte lige disse til LED, grundet at de ikke lyser så mange timer. Dog skal det siges at hvis der forefindes halogenlamper, der lyser ca. 5 timer i snit, hver dag i året, skal det overvejes at skifte dem med det samme til LED eller kompaktlysrør. Skiftes en 35 Watt halogen til en 3 Watt LED er simpel tilbagebetalingstid under 2 år. Hvis der benyttes skiltelys udenfor, findes der også LED løsninger. Der skrives op hvilke lamper, der er tændt flest timer i et år. Disse skiftes til lavenergi. Side 8 af 8

10 Konklusion Gennemgangen som nu er kommet til an milepæl, ved denne rapport, er ment som et arbejdsredskab til menighedsråd, præst og andre interessenter i det fremtidige arbejde med Grøn Kirke. Arbejdet består i at vælge indsatsområder fra rapporten, og sætte dem i værk. Nogle af de nævnte tiltag koster op til et par hundrede tusinde kroner, og har en simpel tilbagebetalingstid på ti femten år alt efter omstændighederne. Andre koster ikke så meget. Opvarmningen af selve kirkerne var interessant, fordi elektriciteten koster 1,72 kr. pr kwh. Opvarmningsformen er vurderet. Dog er der lidt mere undersøgelsesarbejde, der skal gøres før en endelig beslutning kan træffes, hvilken opvarmningsform, der skal vælges. Der synes indtil nu at være god grund til at undersøge priser på varmepumpe - løsninger og pillefyr - løsninger til opvarmning af selve kirkerne. Der er både vinduer og døre i kirkerne, der er utætte. Disse skal være med i energiplanen. I præstegården vil det være relevant at sikre sig viden om hvorvidt der er hulmursisoleret, og forfatningen af denne. Der er skiftet naturgasfyr i præstegården, og den vil give gode besparelser. Ros til menighedsråd og præst. Der er mulighed for at bygge et solfangeranlæg til varmt brugsvand på præstegården. Dog skal det undersøges om det kan lade sig gøre rent praktisk. Den dag det bliver tilladt at sætte solfangere og solceller på taget i kirker, vil det være relevant for mange kirker. Det kan lade sig gøre fordi tagfladerne vender mod syd og nord. Det vil muliggøre en mere miljørigtig drift. Med disse ord vil vi gerne ønske et fortsat godt samarbejde med sognets medarbejdere og andre aktører, der vil medvirke til ansvarsfuld udnyttelse af de gode ressourcer vi har fået betroet. Præst og menighedsråd er altid velkommen at henvende sig til os. Energitjenesten Fyn og Sydjylland Páll Dam Hansen Vibeke Quedens Harboe

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere

Energibesparelser og varmecirkulæret

Energibesparelser og varmecirkulæret Energibesparelser og varmecirkulæret Carsten Vejborg Energitjenesten Odense 27. jan. 2015 Kender I Energitjenesten? - ejet af foreningen Vedvarende Energi - formålet er at fremme energibesparelser og brug

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvej 10 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-017592 Energikonsulent: Leif Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bispegårdsvej 006 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-012030 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Besøg hos Jens og Gitte Simonsen Merrildvej 27 Sinding

Besøg hos Jens og Gitte Simonsen Merrildvej 27 Sinding Besøg hos Jens og Gitte Simonsen Merrildvej 27 Sinding Elforbrug: Elforbrug 2008 14.907 kwh (fælles afregningsmåler for privat og landbrug) 3 personer i husholdningen. normal årsforbrug for en familie

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

" " # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007

  # $% &'! Klaus Ellehauge Bygningsreglementets energikrav 21. november 2007 ! " " # $% &'! ( ) ) ) $ * " " # + *, -. / &&..01 20 3 1 &" * " " # +, 4. / 5..01 20 ( -4 6! 3 1 " * " " # +, '4 /..01 20 ( 4. 6! 3 1 Krav til energirammen 25000 kwh/år 20000 15000 10000 5000 Andre bygninger

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig: sommerhus:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Botoftevej 14 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-008948 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 259-023246 Energimærkning nr.: 100059973 Gyldigt 5 år fra: 18-12-2007 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 10 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-023246 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gåsebanken 17 4681 Herfølge Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. april 2013 Til den 5. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Blomstervænget 60 Postnr./by: 4550 Asnæs BBR-nr.: 306-010756-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vinkelvej 267 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. juli 2014 Til den 11. juli 2024. Energimærkningsnummer 311064503

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllestien 3 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-022912 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søvej 4 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003458 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Bovænget 3 7000 Fredericia Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energigennemgang af Harders Boghandel

Energigennemgang af Harders Boghandel 0 Energigennemgang af Harders Boghandel Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-016848 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sakskøbingvej 129 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-009907 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energigennemgang af Souranatural

Energigennemgang af Souranatural 0 Energigennemgang af Souranatural Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tjærebyvej 57 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-118917 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandgårds alle 30 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-004471 Energikonsulent: Jørgen Vingaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstemarksvej 50 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Løgstørvej 53 Postnr./by: 8832 Skals BBR-nr.: 791-213443 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frejaparken 93 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. august 2013 Til den 1. august 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skansevej 12 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-008084 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Parcelvej 3 Postnr./by: 7130 Juelsminde BBR-nr.: 766-013102 Energikonsulent: Benny P. Kristoffersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågerupvej 28 Postnr./by: 4400 Kalundborg BBR-nr.: 326-020155 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere