Nr årgang Januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 24. årgang Januar 2009"

Transkript

1 Stendyngen Stendyngen Nr årgang Januar 2009 Geologiens Dage, Lønstrup Klint I dette blad Forårets program Referat fra geologiens Dage På efterårstur i det nordøstjyske Referat fra Ertebølle Besøg i Höver og Misburg Boganmeldelse Side 4 Side 11 Side 12 Side 14 Side 16 Side 17

2 Stendyngen 2 Indhold: Side Formanden har ordet... Stenklubbens kommende aktiviteter... Kurser ved Folkeuniversitetet, Aalborg... Referat fra Geologiens Dage... På efterårstur i det nordøstjyske... Referat Ertebølle... Referat Rørdal... Besøg i Höver og Misburg... Boganmeldelse... Strandstensgruppens side... Fossilgruppens side... Information om Vendsyssel Stenklub... Billedsiden Stenklubbens stensav og slibemaskine Kan lejes af medlemmer i perioder på to uger ad gangen. Priserne er: stensav 100 kr., slibemaskine 50 kr. slibebåndene 20 kr. pr. stk. (korn 400 og 600). Klubben har også en poléremaskine. Interesserede kan kontakte Poul Erik Friis, tlf Klubbens mikroskop kan lejes for 100 kr. for 14 dage. Ønsker om at leje mikroskopet rettes til Allan Andersen, tlf Mikroskopet skal afhentes. Sommeren STENHUGGER-VÆRKTØJ har budt på mange dejlige sten-ture. Vandværksvej Hjørring. Tlf

3 Stendyngen Formanden har ordet 3 Nu ligger der atter et frisk og ubrugt stenår foran os, og jeg håber I alle er klar til at tage hul på det. Hvis vi skal se tilbage på noget af det nu godt brugte år, og det skal man vel her ved denne tid, så synes jeg, vi kan glæde os over mange fine ture ud i det danske landskab. Ikke mindst turen til Langeland, som jeg også nævnte i sidste nummer af Stendyngen. Jeg håber, det kommende år vil bringe lige så mange gode oplevelser. Vi har i bestyrelsen bestræbt os på at gøre udbuddet så varieret som muligt, vi vil jo gerne se rigtig mange af jer. Noget af det, jeg selv ser frem til, er turen til Norge i Kr.H.-ferien, det er jo ved at være nogle år siden, vi har været der, og jeg ved, at Henrik og Hanne har tilrettelagt en rigtig fin tur for os. Der er noget for både sten- og fossilfolkene, så husk at tilmelde jer. Der kommer også en lille weekendtur ud mod vest senere på året, det glæder jeg mig meget til. Så er det jo også snart ved at være tid til generalforsamling. Jeg vil her opfordre alle til at møde op og herved få indflydelse i foreningen. Til sidst vil jeg ønske jer alle og jeres familier et rigtig godt nytår, og jeg håber at se rigtig mange af jer på ture og møder i det kommende år. Nye kontingentsatser Det er nu tiden til indbetaling af årets kontingent. Med dette blad følger et indbetalingskort. Kontingentet bedes indbetalt på posthuset eller i banken inden generalforsamlingen d. 21. marts. Husk, at generalforsamlingen sidste år vedtog en kontingentforhøjelse. De nye satser kan ses på side 23.

4 4 Stendyngen Kommende aktiviteter Vi er nu klar med programmet for foråret HUSK: Hvis det er et problem med f.eks. kørsel, så ring til turlederen eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er altid nogen, der har en ekstra plads. 24. januar... Præparation februar... Kursus Folkeuniversitetet 26. februar og 12.marts... Fotokursus 2. marts (4 mandage 2 lørdage) Kursus Folkeuniversitetet 21. marts... Generalforsamling 25. april... Tur til Kås Hoved maj... Tur til Oslofeltet juni... Tur til Thy Mødekalender for strandstensgrupperne Strandstensgruppe 1. Tirsdag d. 20. januar kl hos Marie og Sven Madsen. Tirsdag d. 17. marts kl hos Orla Thomsen Møderne i april og maj er endnu ikke fastlagt. Strandstensgruppe 2. Torsdag d.12. februar kl hos Tove Johansen. Torsdag d. 5. marts kl hos Krista og Torben Dencher Torsdag d. 2. april kl hos Else Marie og Jørn Almeborg Torsdag d. 7. maj kl hos Henrik Arildskov Mødekalender for fossilgruppen Fossilgruppen har endnu ikke fastsat en mødekalender for foråret. Er du interesseret i at deltage i gruppen, er du meget velkommen til at tilmelde dig til: Tommy Hatting Sørensen tlf eller mail til:

5 Stendyngen 5 Præparationsdag Igen i år vil vi bruge en dag på at præparere lidt på de fossiler, vi har fundet i årets løb. Det bliver igen en form for workshop, hvor vi hjælper hinanden og deler ud af vores erfaringer. Medbring egne fossiler til at arbejde med samt det værktøj, I normalt bruger. Her nævnes nogle nyttige ting: Små pensler, gamle tandbørster, kniv, hobbykniv, tandlægeinstrumenter, små file, gravørpen el- eller trykluftdrevet, lup, luplampe, stereomikroskop og små eldrevne slibemaskiner som f.eks. Proxon. Tid: Lørdag den 24. januar kl Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg, Løkken Foto-workshop Tag gode fotos af fossiler, sten eller mineraler i din samling Vendsyssel Stenklub har gennem kontakt til Aalborg Fotoklub allieret sig med en erfaren amatørfotograf, som har tilbudt at give gode råd til fotografering af genstande i vores samlinger. Det drejer sig om opstilling, lyssætning og indstilling af kameraet, så vi får det bedst mulige billede. Endvidere får vi tips til at fotografere faste genstande ude i naturen, fx med hensyn til belysning. Workshoppen deles over to aftener for samme gruppe deltagere: én, hvor man får gennemgået teknikkerne, og én, hvor man samler op med spørgsmål og ekstra rådgivning, efter at vi har haft en mellemliggende øveperiode. Tid: Torsdag den 26. februar og torsdag den 12. marts 2009, begge aftener fra til Sted: Aalborg Fotoklubs lokaler, Lilletoften 4 i Hasseris, Aalborg. Instruktør: Cato Andersen, Aalborg Fotoklub Tilmelding: Senest 5. februar 2009 med navn og telefonnummer til Susanne Schmidt, / Medbring: Dit eget kamera (digitalt eller analogt) og gerne 5-10 objekter til fotografering Max. antal deltagere: 12 (først til mølle-princippet)

6 Stendyngen 6 Generalforsamling Vendsyssel Stenklub indkalder til ordinær generalforsamling Tid: Lørdag den 21. marts 2009 kl Sted: Hos Henrik Arildskov, Ilbjergevej 25, 9800 Hjørring Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker. Efter generalforsamlingen vil vi tage en tur til stranden ved Hirtshals. Så husk passende påklædning, det kan være koldt på denne årstid. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen Bestyrelsen foreslår to ændringer i foreningens vedtægter, se forslagene herunder. 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Fastsættelse af kontingent for Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Erik, Allan, Henrik og Tage. Alle er villige til genvalg. 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Vi håber, at medlemmerne møder talstærkt op og deltager i årets generalforsamling. Forslag til vedtægtsændring Bestyrelsen i Vendsyssel Stenklub foreslår ændring af vedtægternes 1, således at den får følgende ordlyd: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er FORENINGEN VENDSYSSEL STENKLUB stiftet den 1. september Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. Ændringen er markeret med fed. Tidligere lød teksten: Foreningens hjemsted og adresse er den til enhver tid siddende formands bopæl.

7 Stendyngen 7 Årsagen til forslaget er, at Stenklubbens bestyrelse ansøger Aalborg Kommune om udlån af faste foreningslokaler. Foreningen opfylder med sin organisation og virksomhed alle betingelser for at blive godkendt som tilskudsberettiget forening, bortset fra det ene punkt, at den skal være hjemmehørende i Aalborg Kommune (der behøver ikke være en fast adresse). Før sagen kan behandles, skal der altså denne vedtægtsændring til. Der er flere grunde til, at vi forsøger at skaffe faste lokaler til foreningens medlemmer: 1. Stenklubben får jævnligt tilbudt medlemmers samlinger, udstyr og fagbøger, som vil have stor værdi og anseelse i klubben. Der er lavet udstillinger på basis af noget materiale, men det meste står sammenpakket hos bestyrelsesmedlemmer, og det synes vi er synd og skam. Det kunne gøre meget mere fyldest ved at blive stillet frem til brug for medlemmerne. 2. Bestyrelsen har tit drøftet fordelene ved at have egne lokaler til rådighed: Ud over at få plads til foreningens samlinger kunne vi tilbyde medlemmerne flere og hyppigere aktiviteter: workshops med præparation og stenslibning, møder, studiekreds-arbejde osv. Der er lidt økonomi i at få stillet lokaler til rådighed: Kommunen afholder udgifter til skatter, afgifter, forsikring og alarmabonnement, el, vand og varme samt vedligehold og rengøring. Til gengæld betaler foreningen et årligt gebyr på 100 kr. pr. m2, et beløb, vi godt mener, klubben kan klare ved et passende beskedent pladskrav. Forslag til vedtægtsændring Bestyrelsen i Vendsyssel Stenklub foreslår ændring af vedtægternes 6, således at den får følgende ordlyd: 6 Bestyrelsen Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5-8 medlemmer. Valgene gælder for 2 år, og hvert år afgår henholdsvis 2-4 og 3-4 medlemmer (første år efter lodtrækning). Genvalg kan finde sted. Ændringerne er markeret med fed og går udelukkende på antallet af medlemmer, som vi ønsker udvidet til 8. Som konsekvens rettes antallet af medlemmer på valg til max. 4. Årsagen til forslaget er et ønske om at tilknytte en web-redaktør til bestyrelsen. Hør mere på generalforsamlingen. Mød op på generalforsamlingen og vær med til at bestemme. Bestyrelsen

8 8 Turen går til Kås Hoved Stendyngen På den vestlige side af Salling ud mod Limfjorden ligger den markante klint, Kås Hoved, der fremviser lag fra såvel Elster-, Saale- som Weichsel-istiden samt fra dele af de mellemliggende interglacialtider. Det er få steder i landet, man har en så komplet lagserie, så alene af den grund er klinten et besøg værd. Og så er der sten, så det batter. Her er der rige muligheder for at få suppleret sin samling, ikke mindst med norske ledeblokke. Fossilførende blokke kan også findes, og det er værd at bemærke, at klinten kun ligger ca. 10 km fra kendte, oligocæne lokaliteter som Brøndum med de kendte Brøndum-blokke og Sesterodde, der indtil nu har afgivet et par danekræ i form af hvalkranier. Så mød op - kære stenvenner - til en givtig aprildag på en ny og spændende lokalitet. Klinten er grundigt beskrevet i Geologisk set, Det mellemste Jylland. Turens længde er ca. 4-5 km. Husk regntøj, gummistøvler, solid hammer og mejsel samt mad og drikke. Tid: Lørdag d. 25. april kl Sted: Vi mødes på P-pladsen ved Virksund-dæmningen. Turleder: Henrik Tilbehør til slibning Vi har slibemaskiner, tromler, vibratorer, stensave Vi har slibepulver, rå sten, sten i skiver, rå rav Vi har indfatninger, både forsølvede og sterlingsølv Vi har arbejdende værksted, ravmuseum m. fossiler Vi sender gerne katalog over maskiner og tilbehør Ravsliberen Frants Kristensen Algade 12a 9300 Sæby Tlf

9 Stendyngen Turen går til Oslo-feltet 9 Vendsyssel Stenklub arrangerer i år i Kr. Himmelfartsferien en tur til det legendariske Oslo-felt. Turen tilrettelægges af Hanne Glassau og Henrik Arildskov og vil tilgodese deltagere, der interesserer sig for mineraler, fossiler og ledeblokke. Oslo-feltet er i geologisk forstand et unikt område med fossilrige, kambro-siluriske lag i kombination med permo-karbonske vulkanitter samt hydrotermiske mineraldannelser. Programmet omfatter følgende: 1. Besøg i sølvminerne og museet i Kongsberg. Selv om området ligger uden for det egentlige Oslo-felt, er det så spændende og berømt, at vi tager det med. 2. Besøg i Holmestrand-området med flotte mineral-lokaliteter. 3. Besøg i fossil-mekkaerne Slemmestad og Fiskum med muligheder for at finde forskellige typer af trilobitter, graptolitter og brachiopoder. 4. Besøg i de berømte calderaer, Bærum og Ramnes, hvor der kan indsamles blokke af rhombeporfyr, rektangelporfyr, syenitporfyr samt rariteter som sørkedalit og apotroctolit. 5. Besøg i Vestfold, hvor der kan indsamles blokke af rektangelporfyr af typerne Ende og Soa. Vi skal bo i hytter på Drammen Campingplads, der ligger centralt i forhold til ekskursionsmålene. Hytterne har plads til 4 personer, men kan også lejes af enkeltpersoner eller par. Spisning klarer vi i fællesskab, men hvis det ønskes, kan man arrangere det selv, da der er køkkenfaciliteter i alle hytter. Turen foretages i egen bil, hvor vi forsøger at fylde bilerne op og dele udgifterne. Overnatning plus færgebillet samt entre i sølvminen vil beløbe sig til ca kr pr. person, hvis man er 4 personer pr. hytte og pr. bil. Er der 2 pr. bil og pr. hytte bliver udgiften ca kr pr. person. Dertil kommer udgifter til fortæring og bilkørsel. Uanset hvilken model man vælger, lover vi fuld valuta for pengene. Tid: Vi mødes d. 20. maj kl Vi er hjemme igen den 24. maj kl Sted: Color-terminalen i Hirtshals. Tilmelding: Snarest og senest d. 10 februar til Henrik, tlf: eller

10 Stendyngen 10 Tur til Thy forvarsel om weekend-tur i forsommeren ( juni 2009) Stenklubben planlægger et sommerbesøg i Thy. Da de fleste af os har en del kilometer at tilbagelægge, før vi når så langt mod vest, vil det være praktisk at benytte lejligheden til at se flere geologiske lokaliteter. Vi forsøger bl.a. at få en aftale med NordsøRal ved Thyborøn, at få adgang til en af de kalk-grave, der findes i området, og vi har planer om at kigge på kystklinten Odby Klint på Thyholm. Det enorme område med klithede, som nu er udnævnt til nationalpark, er et yderst spændende landskab i sig selv. Der vil være emner for såvel fossilsom steninteresserede. Så mange besøg må nødvendigvis strække sig over to dage. Vi har derfor fået en aftale i stand om overnatning i et lille sommerhus ved Lyngby mellem Agger og Nørre Vorupør. Med lidt god vilje og enkle krav hos deltagerne kan det rumme ca. 8 personer. Derudover kan man opstille telt eller have camper med. Lille beløb til dækning af fælles måltider må påregnes. Det er muligt at tilmelde sig til overnatningen allerede nu. Nærmere program følger i maj-nummeret, og er man ikke lige til det med overnatning, kan man selvfølgelig kvit og frit være med på tur den ene eller den anden dag eller begge! Susanne m.fl. Kurser ved folkeuniversitetet i Aalborg I samarbejde med Vendsyssel Stenklub afholder Folkeuniversitetet følgende kurser: Bjergartsdannende mineraler ved Lektor Hans Dieter Zimmermann, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Tid: 14. februar kl og 15. februar kl Sted: AAU, Strandvejen 12-14, Plan 2, lokale 309 Jyske strandsten ved seniorforsker, lektor Palle Gravesen. Tid: 4 mandage kl (2/3, 9/3, 23/3, 30/3) og 2 lørdage kl ca (18/4, 9/5 - ekskursioner ) Sted: AAU, Strandvejen 12-14, Plan 2, lokale 309 Tilmelding og detaljeret kursusprogram: eller Folkeuniversitetet i Nordjylland, Badehusvej 20, 9000 Aalborg Tlf

11 Stendyngen Referat fra Geologiens Dage 11 Hvert andet år afholdes der Geologiens Dage. I år var det den 27. og 28. september. Vendsyssel Stenklub bidrog med et arrangement lørdag den 27. september, som vi havde kaldt: Travetur ved Lønstrup Klint. Vi mødtes ved Strandfogedgården, hvor vi først så lidt på udstillingen om Stenklubbens gøren og laden, en meget fin lille udstilling, der fortæller meget om den bredde af stenrelaterede emner, vi dækker. Derefter rykkede vi ind i Museets fine nye udstilling om netop Lønstrup Klint. Her holdt Henrik et lille foredrag om klintens opbygning og udvikling. Det er jo en dynamisk klint, som havet og vejret hele tiden forandrer. Men vi skulle jo også se lidt på den ægte vare, og nu havde vi jo kaldt det en travetur, så vi kørte op til Lønstrup, hvor vi i et frisk blæsevejr gik langs klinten ud til Mårup Kirke. Der var stranden så smal, at vi ikke havde mod på at gå længere, det ville jo være fælt at gå i vand til knæene på tilbagevejen. På det tidspunkt havde vi jo også fået et godt indtryk af klinten og naturens kræfter. De fleste fik også samlet lidt Saxicava muslinger, som findes i en sandaflejring fra istidens Yoldiahav. Vi vendte tilbage og spiste vores frokost på P-pladsen. Nogle kørte derefter hjemad, og andre tog lige en lille bytur i Lønstrup, nu vi var der. Tak til Henrik for en dejlig frisk efterårstur. Tommy

12 12 Stendyngen På efterårstur i det nordøstjyske Lørdag formiddag mødtes vi med de gæve vendelboer ved indgangen til det store hul i Rørdal. En ansat fra virksomheden skærpede vores appetit ved at vise os en flintblok med de fineste små Galerites søpindsvin som han for nylig bare lige havde samlet op! Inde på området parkerede vi ved skrænten ved transportbåndet og jagten gik straks i gang. Det var en våd og smattet omgang, men der var hurtig gevinst i form af små fine aftryk af brachiopoder og muslinger. Også større dele og enkelte hele Echinocorys søpindsvin kom frem i dagens lys, alt sammen skrøbelig og sart idet kalken de lå i, var porøs. Troels fandt et meget fint aftryk af et Stereocidaris søpindsvin, som ved forsigtig præparering viste sig at indeholde brudstykker i form af sammenhængende plader fra to søpindsvin og bagsiden af et tredie. Mit bedste fund, var da jeg flækkede en kalkblok, og der da faldt en brachiopod Carneithys ud, med hel skal. Efter fælles stående frokost ved bilerne, hvor vi naturligvis beundrede de øvrige fund, bl. a. et par store, hele Echinocorys, gik vi hen til den gamle skrænt, hvor der også blev fundet hele svin af betydelig størrelse, Troels var igen heldig, han fandt et meget stort søpindsvin, et Echinocorys 8 cm højt, og 9 cm i diameter. Der blev også fundet en del svampe, og Tage fandt en fin, større kølle siddende i flint. Da vi gik tilbage til bilerne, var det et fantastisk skue at se vandets blå farve mod de hvide skrænter, eftermiddagssolen skinnede på landskabet og vi kunne sagtens bilde os selv ind, at vi var i et fremmed land. Fra Susanne fik vi gode råd om, hvor vi kunne tage på fossilture i området, og vi tog afsked med de rare mennesker. Det er altid en fornøjelse at være i selskab med jer fra Vendsyssel Stenklub. Søndag gik turen til Mors, vejret var skiftende med heftige byger og vindstød, så sejlturen over Feggesund gav en gratis bilvask af Limfjordens salte vand. Vi kørte til Flade for at besøge Ragna og Alex, hvor vi nød formiddagskaffen med en formidabel udsigt over store dele af det sydlige Mors. Derefter gik turen til Ejerslev, dog uden de helt store fund. Da vi herefter kørte til Ejerslev Havn, kom regnen styrtende ned over os, så er det rart at sidde i en tør bil og

13 Stendyngen 13 nyde frokosten. At søge efter fossiler langs kysten var også umuligt, da det var højvande, så vi returnerede til sommerhuset. De følgende dage gik turene bl.a. til Mårup Gamle Kirke, stranden ved Hirtshals med håb om at finde Jurablokke dog uden held til Mulbjerge ved Dokkedal, rundt om Mariager Fjord med stop ved stranden ved Dania, hvor et par søpindsvin var at finde, til Mjels, hvor vi fik lov at søge i et kalkbrud. Som i Rørdal var der fedtet og smattet. Troels var dog igen heldig, han fandt et fint aftryk af en ammonit og en næsten hel Scaphites. Sejlflod Kridtø blev beset i det fineste solskinsvejr, og en dag gik turen igen nord om Limfjorden til Klim Bjerg ved et nedlagt kalkbrud. Det blev en af feriens store oplevelser: mange fine køller og bryozoer, små kalksvampe, søstjernefragmenter, brachiopodeland med mange Neoliothyrina, små fine Salenia søpindsvin og for mit vedkommende turens bedste fund i form af et perfekt Phymosoma siddende på en sokkel af flint. Jeg blev bare så glad! Næsby Dale Strand besøgte vi efter en gåtur gennem en dramatisk erosionsdal, vinden var stik vest, vandet blev pisket til skum, regn og rusk men med den rette påklædning var det en herlig tur med udsigt til Livø og flere fund af søpindsvin i flint. Skagen med det spændende Kunstmuseum, fisk til frokost og gåtur ved Grenen var en stor oplevelse. At 5 sæler i selskab med skarver og hidsige måger den dag havde valgt at lægge sig på en bunker var bare en herlig oplevelse. Der blev taget en del billeder. Lyset var også med os, sådan en dag forstår man, hvad malerne mener med det specielle lys på Skagen. Hjemturen gik over Tolne og det bakkede landskab deromkring, videre gennem dele af den jyske ås med lyngbakker, slugter, skrænter, enge og moser, alt sammen i skæret af den sene eftermiddagssol, jo, Danmark er dejlig, også i november. Aalborg blev også besøgt, vi nød udsigten til og fra Lindholm Høje, blev overrasket over, at der er bygget boligblokke ved et af de nedlagte kridtbrud i Nørresundby. Beboerne har den dejligste udsigt til den vandfyldte grav og de lyse skrænter, vi så Cimbertyren klædt i rødt og hvidt i anledning af en bestemt fodboldkamp, og kørte derefter til Gjøl, hvor landskabet er præget af flade enge og aldeles uden chancer for at lede efter fossiler! På alle vore ture havde vi følgeskab af Geologisk Set - Det Nordlige Jylland, Danmarks Fredede Områder og Susannes anvisninger. Det hele gjorde, at det blev en fantastisk oplevelse at holde ferie i denne dejlige del af vores lille land. Inge Lise og Troels Helmin

14 14 Stendyngen Referat fra Ertebølle 25. oktober På trods af en skræmmende vejrudsigt og et konkurrerende arrangement i Messehallerne i Års var 16 friske stenfolk mødt op kl. 10 i Ertebølle. Vejret var klart, frisk blæsende. Henrik gav en kort orientering inden jagten, ledeblokke til højre for trappen og fossiler til venstre. Klinten består af skiftende lag af moler, cementsten og vulkansk aske. De enkelte askelag er så karakteristiske, at nogen af dem kan genkendes på Fur og Mors. De fossilbærende lag af cementsten følger askelagene, og man kan derfor ud fra askelagets nummer opstille forventninger til fossilfund i de tilstødende lag. I de 24 år, hvor vi har boet i Farsø, har vi jævnligt besøgt klinten. Den har undergået store forandringer, idet fjordens vand har gnavet kraftigt i foden. Samtidig har kildevæld i det plastiske ler været med til at nedbryde profilet. Det er sådan, at de jernstensformationer, hvor vi tidligere indtog vores medbragte mad, nu er forsvundet langt ude i vandet. Da overfladen af klinten hælder mod øst, har nedbrydningen medført at Bjerget har tabt i højde. Skønsmæssigt mener jeg, der er gnavet 25 meter af profilet og det har tabt 5 meter i højden i den tid, vi har holdt øje med den. Det betyder så til gengæld, at der altid er nye fund at gøre. Lige meget hvor omhyggeligt man har gennemgået de tre kilometer langs foden af skrænterne, er der altid nye og gode fund at gøre dagen efter. Og turen er altid ny, fordi vandet står meget forskelligt, og lyset veksler med vejret. Der er mange norske blokke at finde, og det er til at forstå (det norske isfremstød i Weichselistiden). Der optræder også en del blokke fra Dalarne (nordøstisen) og fra Østersøen. De sidste kan vel kun forklares ved istransport under en tidligere istid, idet de baltiske isfremstød aldrig nåede vores kanter under den sidste istid. Fra Norge blev der fundet: flere typer af rhombeporfyr, larvikit, tønsbergit, nordmarkit og osloignimbrit. Fra Dalarne en flot klittberg-ignimbrit og en stor flot venjan-porfyrit. Fra Østersøen ringkvartsporfyr, prikgranit, og en ignimbritisk rød østersøkvartsporfyr. Derudover en skriftgranit, som nok ikke kan stedfæstes. Fossilfundende var tæger, fiskeskæl og et stykke træ uden brændværdi. En herlig dag med gode oplevelser. Vi mangler nogle unge arvtagere. Var det ikke en ide at invitere børn eller børnebørn med, når der bliver en passende tur? Torben Dencker

15 Stendyngen 15 Referat fra Rørdal Vejret er ikke det bedste. Men hvad betyder det? En tur til Rørdal har efterhånden udviklet sig til en integreret del af foreningens årsprogram, og den trækker fossil-nørder uanset hvordan vejrguderne arter sig. For her er der noget at komme efter. Også denne klamme novemberdag, hvor bilerne på vej ind og ud af graven forvandles fra normalt udseende køretøjer til gulhvide spøgelser, der vækker opsigt såvel i byen som på landevejen. Det er Aalborg Portlands markante visitkort, som dagen efter kræver en sveddryppende indsats med vand og børste. Pyt, det blev nemlig som sædvanlig en fin tur med mange, fine fund. Indledningsvis præsenterede en af virksomhedens medarbejdere os for en flintblok med indtil adskillige søpindsvin. Den udsendte en duft af danekræ og fik selv de mest søvnige deltagere til at spærre øjnene op og få fossilfeber. Efter en kort introduktion fra foreningens faste Rørdal-guide, Tommy, gik jagten ind. Og den var ikke forgæves. Masser af søpindsvin hvoraf flere i mega-størrelse, brachiopo-der, søliljestilke mm. så dagens lys og vakte berettiget glæde. Tunge rygsække tyngede bilerne godt ned i det smattede kridtbladder, da vi forlod kridtgraven efter endnu en storslået oplevelse i Rørdal. Henrik. Efterlysning: Vendsyssel Stenklub har et fint samarbejde med Aalborg Portland. På fabrikken har man et mini-museum. I samarbejde med museet har Vendsyssel Stenklub tilbudt at supplere museets samling med nogle af de fund, foreningens medlemmer har gjort i kridtgraven. Har du fossiler, som du kan afse til dette initiativ, hører vi gerne fra dig. Kontakt Tommy på tlf

16 16 Stendyngen Besøg i Höver og Misburg Fredag den 15. august Turen var arrangeret af Linda Lægdsmand, Jysk Stenklub, med Vendsyssel Stenklub som vedhæng. Der deltog en minibusfuld fra hver stenklub, 17 personer i alt. Aalborgbussen startede ud ca. kl. 7.00, med en lille forsinkelse, vi skulle lige have fundet de 2 sidste turdeltagere! Med Tommy som chauffør gik det rask nedover, og vi nåede Fleggaard før folkene fra Århus. Derfra videre gennem Elbtunnellen uden at holde i kø, et lille stop undervejs og vi fandt frem til B&B-hotellet i Hannover, hvor vi skulle bo. Det kunne godt betale sig at give lidt ekstra for hotellet i forhold til Formel1-hotellet, som vi plejede at bo i. Plejede?, ja for mange af især Århusfolkene havde været i området gentagne gange på Lindas fine ture. Kort efter ankom Århusbussen, og vi kunne få sagt pænt goddag til alle deltagerne. Vi blev indkvarteret, afprøvede gårdhaven og tog denne og den følgende aften hen på den græske restaurant Plaka, hvor vi både fik god og rigelig mad og udsøgt betjening. Så var der lige tid til en godnatøl og en snak, inden vi blev sendt i seng. Lørdag den 16. august Denne dag stod der kalkmergelgraven ved Höver på programmet. Vi fik morgenmad af lidt bedre kvalitet end på Formel1-hotellerne. Derefter kørte vi ind til cementfabrikken nær kalkgravene. Her kunne vi beundre og savle over en ny udstilling. Det kunne konstateres, at der stadig var mulighed for at forbedre ens samling! Der blev også handlet lidt: fossilhæfter fra Höver/Misburg-området og fossilhæfter med de flotte jurafund fra Sengenthal skiftede ejere. Så var tiden inde til at køre i graven! Kalkgraven ændrer sig hele tiden: hvor er der gravet for nylig, hvad er gravet væk siden sidst og hvor skal man i det hele taget satse/ begynde? Fundet blev der, både i det nygravede og på de steder, hvor tingene var blevet skyllet frem. Af fund kan nævnes forskellige svampe, som på denne lokalitet virkelig er forskellige, søpindsvin, både store Echinocorys og Micraster, samt små Galeola og Offaster, en del vættelys, muslinger, brakiopoder og koraller blev det også til, lidt fiskerester, og enkelte ammoniter og nautiler blev også fundet. Vi havde en god dag med godt vejr, lidt snak blev det også til, når vi ellers kunne løsrive os fra samleriet. Höver har til tider været bedre, men alt i alt var det ok, særligt for dem, som ikke havde besøgt stedet før. For dem, som ikke havde fundet nok, kunne der også købes fine, rensede fossiler, især søpindsvin, til en rimelig pris. Tilbage til hotellet var der lige tid til at beundre hinandens fund, at drikke en enkelt genstand, samt at få et tiltrængt bad. Så en lille køretur til restaurant Plaka igen, med mulighed for at blive godt fodret af. Igen en godnatøl og lidt snak, inden vi atter blev smidt i seng.

17 Stendyngen 17 Søndag den 17. august Tid til at besøge kalkmergelgraven ved Misburg. Graven er kæmpestor og bliver til stadighed større. Ned ad en stejl rampe langs med et transportbånd og videre ud i graven. Til venstre var der nygravet og chancer for ammoniter, til højre var der ikke blevet gravet i et stykke tid, men stadig med chancer for gode fund, bl.a. af solsvampe. Vi fordelte os ligeligt til begge sider og jagten kunne gå ind. Ammonitfund var det sparsomt med, til gengæld fandt Erik et flot vættelys, stort og af en sjælden type, der blev også fundet flere hele solsvampe. Derudover kan nævnes søpindsvin som Galerites og Micraster, forskellige svampe, muslinger, snegle (der ikke er så almindelige i mergelkalken), søtænder, brakiopoder, flere vættelys, plader fra langhalse, enkeltkoraller og calcitkrystaller. Mange af fossilerne lå løse i den opharvede mergelkalk, andre fossiler skulle bankes fri af kalkblokkene, f.eks. solsvampene. Efter megen indsamling og enkelte pauser samledes vi ved busserne efter den hårde opstigning fra graven. Undertegnede forlod kort herefter selskabet og tog videre til Normandiet via Antwerpen. Turen endte for mit vedkommende først lørdagen efter med en tur til Lodbjerg (se forrige nummer af Stendyngen!). Tak til Linda for en godt arrangeret tur, tak til chaufførerne og tak til deltagerne for forholdsvis god ro og orden. Tage Burholt Danekræ Danmarks bedste fossiler. Boganmeldelse af Tage Burholt Boganmeldelse Danekrælovgivningen har haft stor betydning for interessen for fossiler, positivt såvel som negativt. Inden for sidstnævnte kategori må nævnes det triste ved at afhænde ens klenodie til en uvis skæbne. Bliver fossilet væk undervejs, bliver det ødelagt under præparationen, bliver det blot gemt væk i kælderen under Geologisk Museum eller solgt i museumsbutikken? Det sidste er næppe ISBN forekommet! Danekræene har også intensiveret kampen om de bedste fossiler og til tider medført en egentlig dusørjagt. I sidste ende er strandene blevet mere fossiltomme. Det negative opvejes dog af det positive. Danekrælovgivningen har medført en øget almen interesse for fossiler og samtidig er forskningen inden for palæontologi skærpet i en tid, hvor den geologiske forskning mest synes at vedrøre olieefterforskning.

18 18 Stendyngen Ens klenodier bliver behørigt beskrevet, fotograferet og udstillet eller publiceret til en større samlerkreds og offentlighed og dermed et stort plus for alle! En flot anlagt udstilling på Geologisk Museum i 2000 med udvalgte danekræ bidrog også til at øge interessen for fossiler. Det næste skridt var så at udgive en bog om danekræ. Det er således i nogle år, vi med spænding har ventet på denne bog. Bogen har dog sandelig været værd at vente på! Bogen: Det første, jeg bemærkede ved bogen, var den flotte trykkekvalitet udført af Narayana Press i Gylling, det indbydende layout, de mange flotte billeder og det praktiske format. I bogen findes ud over en inspirerende og informativ tekst yderligere information i de mange gode bokse. Et fint eksempel er boksen på s om Mosasaurer. Der noget at hente for alle fossilinteresserede, begyndere såvel som øvede. En sjov nyskabelse er de mange stereofotos, som man roligt kan øve sig i at kigge på! Forfatterne: Det skinner igennem, at forfatterne alle er meget kyndige på hver deres felter: Niels Bonde med sit indgående kendskab til fisk og andre hvirveldyr. Stig Andersen med sit enorme kendskab til insekter, fossile såvel som nulevende. Sten Lennart Jakobsen som dygtig præparator og fotograf og med stor kendskab til krebsdyr og andre dyr fra kridt og kalk. Niels Hald har en vigtig rolle som administrator med at holde styr på alle de mange fund og foretage evalueringer af disse. Bogens inddeling: Allerførst en tidstavle og de første flotte fotos som der er i alt 450 af. De indledende afsnit består af; et forord; et afsnit omkring Danekrælovgivningens opståen (en tyskers fund betød, at lovgivningen endelig kom på plads); museumslovens betydning; under afsnittet hvilke fund er danekræ? fremgår det at i alt 60 % af danekræene er insekter og fisk, dette faktum afspejler sig naturligt nok i vægtningen af beskrevne fossiler i bogens hoveddel; derefter følger et afsnit om hvad fundene fortæller (noget om livet gennem 4 milliarder år, meteoritter, bjergarter og mineraler); lidt om forskning, f.eks. den omfattende udforskning af molerets insektfauna og om udstillinger; under afsnittet findere og fundsteder bemærkes det, at over 60 % af danekræene er fra Mors og Fur, at der er ca. 130 findere, hvoraf 2 har fundet over 40 %; i det sidste af de indledende afsnit, Jorden og tiderne, gennemgås bl.a. stratigrafi, biostratigrafi og absolutte aldre i et historisk tilbageblik. Bogens hoveddel er fund og aflejringer. Det er her, at danekræene gennemgås. Der startes traditionelt med de ældste lag først. Der gives en kort beskrivelse af de geologiske forhold ved hver tidsperiode. Dette betyder, at der foretages en geologisk vandring hen over Danmark, startende på Bornholm, bevægende sig hen

19 Stendyngen over Sjælland og Fyn, videre ind over Jylland, op mod Mors og Fur, en drejning mod sydvest, for at ende længst mod sydvest, helt nede ved grænsen. De sidste afsnit omhandler indsamling og præparation, herunder konservering af pyritholdigt materiale. Til sidst lidt afsluttende bemærkninger med kredit til bidragsydere til bogen og til danekræfinderne, der også ses listet med sidehenvisninger til alle fundene. Til sidst en omfattende litteraturliste, med en kort dansk oversættelse og til slut et skema med danske aflejringer. Ros og ris: Ligesom de udvalgte danekræ er af udsøgt kvalitet, er billederne det også. Prøv f.eks. at kigge nærmere på florvingen på s. 139, gødningsmyggen på s. 164 eller fiskehovedet på s Billederne er så skarpe, at de sagtens kan forstørres op, f.eks. med en lup! Der er dog også undtagelser: billedet af et tibenet krebsdyr, DK 469 på s. 70 tager sig ikke rigtigt ud, måske skulle det være forstørret mere op, med fokus på deludsnit? En beskrivelse af en kæbe af en makrelfisk med tilhørende billede (DK 100) s. 173 er presset ind mellem 2 andre danekræbeskrivelser. Under denne proces er billedet beskåret så meget, at det ikke ligner det egentlige danekræ, se Niels Bonde s artikel Plastisk ler, fisk og danekræ i Varv. Billedet s. 106 af en (udstoppet?) isfugl er bare kedeligt. Fossiler kan være lidet i øjnefaldene: DK 148 (s. 22), en tandplade af havmus, ligner i virkelighedens verden en fugleklat på en sandsten, og pindsvinefisken på s. 85 (DK 74) er kun 1,7 cm. Det er eksempler på fossiler, der gør sig klart bedre i en flot bog end hos en privat samler eller på en udstilling. Billedet på s. 149 viser, at det kan være svært at kløve cementsten i 2 dele! Billedet af afdøde Erik Fjeldsøe Christensen på s. 204 er noget misvisende, idet de fleste i dag anvender en smedehammer ( morshammer ) ved kløvningen af cementsten. Man kan være uenig i metoden med at udsyre fossiler og så lave aftryk, men de gør sig utroligt godt, se s. 4-5 og sammenlign med originalen s. 67 (DK 477). De andre fossiler på s er også meget vellykkede afstøbninger. Jeg håber dog, der også er bevaret et stykke af DK 477 uafsyret. På billederne er der ofte markeret sort og hvide pile og bogstaver. Brugen er ikke konsekvent, nogle af markeringerne kan være svære at få øje på, f.eks. sort på gråt på s. 187 (DK 28), i nogle tilfælde er de svære af få øje på, fordi de mangler! Se s. 113 (DK218) og s. 207 (DK 473). Sort tekst på lysviolet fossil-baggrund (litteraturlisten) er også svær at læse (for nogle). På siderne 21, 105 og til dels på 162 er der figurplancher fra perioderne. Dette er en god idé som en indledning til hver tidsperiode, 1 enkelt- eller bedre 1 dobbeltside. Men disse figurplancher mangler i øvrigt. Lidt faglige bemærkninger: På s. 147 står det at læse, at stankelben er de mest almindelige tovinger (i cementsten). Er det ikke fluer, der er det? På samme side er det anført, at dansemyg er de mest almindelige tovingede insekter i baltisk rav. Her mener jeg, det klart må være svampemyg, der er mest almindelige! I samme åndedrag må nævnes: ravet indeholder ingen typiske tropiske og subtropiske insektgrupper (s. 162). Hvad med termitter? 19

20 20 Stendyngen Udtrykket meget almindelig om fund af løvgræshoppe i moler (cementsten) s. 123 skal ikke tages alt for bogstaveligt! Ordet almindelig ville passe bedre på bredtæger, fluevinger og strømsild. For dyre- og plantegrupperne gælder, at det er lidt uklart i hvilken rækkefølge de præsenteres, desuden varierer det lidt i de forskellige afsnit. På side 207 anvendes begrebet binokulært mikroskop. Der er egentlig tale om en stereolup, det hedder den i hvert fald ofte, hvis man ønsker at købe en sådan, f.eks. hos DanFauna. Der fremkommer i bogen også lidt ris til fossilsamlerne: nogle forsømmer at nummerere og etikettere fundene, således at der kan drages tvivl om, hvor og i hvilke lag de er fundet. Så er der tilhugningen af fundene på findestedet; det går tit galt. Matrix omkring fossilet bør først fjernes under mere kontrollerede forhold. Lidt småfejl, som der i øvrigt ikke er mange af: på s. 14 er der en gal sidehenvisning (s , ej kun 224), og en overskrift fra side 186 har sneget sig delvist om på side 185. Hvad nu? Moleret, der er vægtet højt i denne bog, er internationalt en vigtig aflejring i forståelsen af fiskenes, fuglenes og insekternes udvikling i tidlig Eocæn, både fordi de 3 dyregrupper er sjældne andre steder, og fordi bevaringstilstanden er så god i cementsten. Der er f.eks. skrevet mange artikler om insekter, se litteraturlisten. Forskningen i molerets plantefossiler halter derimod noget bagefter. Det ville være ønskværdigt med en større forskningsindsats på dette område. Hvad skal så følge denne bog?? Danekræ 2 eller noget helt andet? Siden bogen var klar til trykning, er der fundet flere fossiler i topklasse, f.eks. skildpadder, fund, der sætter spørgsmålstegn ved den sidste del af bogens titel, nemlig Danmarks bedste fossiler. En anden type efterfølger til bogen kunne være en internetside med billeder og beskrivelser af alle danekræ. En sådan side vil være en stor hjælp til at vurdere, om ens flotte fund er mulige danekræ, dvs. er de allerede fundet, måske endda i en bedre kvalitet? Andre efterfølgere kunne være bøger om alle molerets fisk og insekter. Nu har vi en lovgivning omkring danekræ, der sikrer værdifulde fund. Så mangler vi blot en lovgivning, der sikrer de geologiske lokaliteter! Der er mange eksempler på ødelæggelse af disse, f.eks. opdyrkning af dele af rimme-dobbelandskabet på Skagens Odde og lukning af gamle råstofgrave, f.eks. tidligere teglværksgrave med oligocænt glimmerler. Konklusion: Bogen er fremragende, der er både en flot billedside og en spændende og inspirerende tekst. Fejl er der ikke mange af, så det er en bog, man vender tilbage til mange gange! Bogen er faktisk uundværlig, uanset om du interesserer dig lidt eller meget for fossiler! Titel: Danekræ Danmarks bedste fossiler ( ISBN ) af Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen. 225 sider, 600 illustrationer, indbundet. Gyldendals forlag. Pris kr.349

21 Stendyngen 21 Strandstensgruppen Påskallavik-porfyr - en skønhed fra Småland - Påskallavikporfyr er en såkaldt gangporfyr med hjemsted i Småland. Grundmassen er tæt-finkornet og helleflintagtig med grålig, brunlig eller rødviolet farve. Feldspatstrøkornene er ofte tabletformede og fra 5 til 30 mm store. De er tit zonare med en ring af plagioklas. Kvartsstrøkornene er 2-6 mm store og ofte med en klar, blålig farve. Mørke mineraler udgøres overvejende af biotit. Som de øvrige smålandsporfyrer har påskallavikporfyren været udsat for bjergtryk efter sin dannelse. Det viser sig ved, at feldspatstrøkornene har afrundede hjørner og ofte er knækkede. Desuden kan der være en ret udpræget stribning, især i de mørke mineraler. Påskallavikporfyr er en fortrinlig ledeblok, der særlig hyppigt findes i landets sydøstlige egne. Den er dog på ingen måde ualmindelig som strandsten i det nordjyske, hvor der jævnligt findes flotte eksemplarer langs Limfjorden og ved Hirtshals Klint. Porfyren kan forveksles med 2 andre smålandsgangporfyrer, nemlig Sjögelöporfyr og Emarp-porfyr. Ved hjælp af en lup og Per Smeds Sten i det danske landskab er det dog muligt at skelne typerne fra hinanden. Såvel påskallavikporfyr som de øvrige nævnte typer kan ses på Stenklubbens billedside: Påskallavik-porfyr 12 cm.

22 22 Stendyngen Fossilgruppen Coeloma Krabbe (Coeloma sp.) Krabber hører til de tibenede krebsdyr (Decapoda), hvor de udgør en særlig gruppe, nemlig de ægte krabber (Brachyura). De første krabber dukkede op i Juratiden, decapoderne er lidt ældre (fra Trias). Som de flest andre krebsdyr har de ikke ændret sig meget, siden de dukkede op i fortiden, og de fleste fossile former er derfor nært beslægtede med de nutidige. Slægten Coeloma ligner da også både den nulevende strandkrabbe og andre fossile krabber som Dromiopsis fra Fakse-kalken (Dan), Glyphithyreus fra det eocæne plastiske ler og andre krabbearter fra det samtidige London-ler. Coeloma kendes på det brede, næsten firkantede skjold, som deles af længdefurer og tværfurer i 5 forreste og 3 bagerste afsnit. Slægten findes både i oligocæne og i miocæne lag, hvor den kendes bedst fra de berømte krabbeboller, der bl.a. findes ved Mogenstrup. Her findes krabbebollerne løse på stranden, hvor de er vasket ud af det sorte glimmerler. Krabben kan herefter blotlægges ved et let slag med en hammer. Det kan let gå galt: krabben kan deles på en uhensigtsmæssig måde eller splintre i mange dele. Et alternativ er at præparere krabben fri med en trykluftdrevet præparernål. Det kræver tålmodighed, men giver et imponerende resultat: en krabbe med alle detaljer fuldt synlige.

23 Stendyngen Vendsyssel Stenklubs bestyrelse: 19 Formand Næstformand Kasserer Sekretær Redaktør af Stendyngen Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Tommy Hatting Sørensen tlf Erik Arentsen tlf Allan Andersen tlf Susanne Schmidt tlf Poul Erik Friis tlf Henrik Arildskov tlf Tage Burholt tlf Gerdavej 1, 9520 Skørping Fasanvej 9 1 th Brønderslev Åkandevej Hjørring Revlingebakken Aalborg Ugiltvej Hjørring Ilbjergevej 25, 9800 Hjørring Tårsvej 338, 9870 Sindal Vendsyssel Stenklubs hjemmesider findes på adresserne: Deltagelse i Vendsyssel Stenklubs arrangementer sker på eget ansvar 2009-kontingentet i Vendsyssel Stenklub: Enkeltperson kr.. Pensionist Studerende Par kr. Pensionistpar Unge under 18 år Medlemsliste kan rekvireres hos foreningens kasserer Andre stenklubbers medlemsblade bedes sendt til redaktøren af Stendyngen

24 Stendyngen Billedsiden Frokost ved Ertebølle Frokost ved Ertebølle Bare jeg kunne finde --- Frokost ved Ertebølle I kridtgraven i regnvejr Lønstrup Klint

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Stendyngen. I dette blad. Nr. 2 22. årgang Maj 2007. Stendyngen. Side 4 Side 5 Side 8 Side 10 Side 17 Side 18

Stendyngen. I dette blad. Nr. 2 22. årgang Maj 2007. Stendyngen. Side 4 Side 5 Side 8 Side 10 Side 17 Side 18 Nr. 2 22. årgang Maj 2007 Ravsamling ved Aså efter generalforsamlingen I dette blad Efterårets program Tur til Fur Formandsberetning Referat fra generalforsamlingen Strandstensgruppen Fossilgruppen Side

Læs mere

I dette blad. Nr. 3 23. årgang September 2008. Stendyngen Stendyngen

I dette blad. Nr. 3 23. årgang September 2008. Stendyngen Stendyngen Nr. 3 23. årgang September 2008 Brat nedstigning ved Louisedalen på Livø I dette blad Efterårets program Referat fra Melbjerg Hoved Udstillinger Diverse tilbud Hvad er Nørholmsperler? Nekrolog Side 4 Side

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Fossiler i Danmark. 24. November 2014

Fossiler i Danmark. 24. November 2014 Fossiler i Danmark 24. November 2014 Hvad fortæller jeg om? Hvordan bliver man et godt fossil? Danmark er et smørhul Og så er der også hindringer GEOLOGIEN Hurtig tidsrejse med eksempler på fossiler Ikke

Læs mere

Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus?

Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus? Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus? Blokkene med fossiler i denne første lille artikel kommer fra stranden ved Aarhus og stammer fra tidsperioderne Kambrium, Ordovicium og Silur. BLOKKE

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Stendyngen. Læs om årets tur til Rügen inde i bladet

Stendyngen. Læs om årets tur til Rügen inde i bladet Stendyngen Læs om årets tur til Rügen inde i bladet Nr. 1 26. årgang januar 2011 Indhold side 3 side 4 side 6 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 19 side 20 side 21 side 22 side 23 side 24 Formandens

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Dagsorden udsendt 6. november Referat udsendt 20. november

Dagsorden udsendt 6. november Referat udsendt 20. november Bestyrelsesmøde Vendsyssel Stenklub Sted Petersborgvej 61, Aalborg Dato 10. november 2014 Kl. 1900 Deltagere Torben Dencker (), Karel Alders (KA), Torben Fristrup (), Sven Madsen (), Hanne Glassau (HG)

Læs mere

S M Å L A N D. Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af:

S M Å L A N D. Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af: S M Å L A N D Geologisk set tilhører det meste af Småland det Transskandinaviske Magmatiske Bælte (TMB),der overvejende består af: Granitter - Filipstadgranit og røde smålandsgranitter Porfyrer - Gangporfyr,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen:

FAKTA Alder: Oprindelsessted: Bjergart: Genkendelse: Stenen er dannet: Oplev den i naturen: Alder: 250 mio. år Oprindelsessted: Oslo, Norge Bjergart: Magma (Vulkansk-bjergart) Genkendelse: har en struktur som spegepølse og kan kendes på, at krystaller har vokset i den flydende stenmasse/lava.

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Dagsorden udsendt 27. februar Referat udsendt 3. marts. var blevet rykket frem til kl. 16.

Dagsorden udsendt 27. februar Referat udsendt 3. marts. var blevet rykket frem til kl. 16. Bestyrelsesmøde Vendsyssel Stenklub Sted Hos KA, Petersborgvej 61, Aalborg Dato 29. februar 2016 Kl. 1600 Deltagere Torben Dencker (), Karel Alders (KA), Torben Fristrup (), Sven Madsen (SM), Hanne Glassau

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Stendyngen. I dette blad. Nr. 3 24. Årgang September 2009. Efterårets og vinterens program Nye klublokaler Referater Ny fossillokalitet. s. s. s. s.

Stendyngen. I dette blad. Nr. 3 24. Årgang September 2009. Efterårets og vinterens program Nye klublokaler Referater Ny fossillokalitet. s. s. s. s. Stendyngen Nr. 3 24. Årgang September 2009 I dette blad Efterårets og vinterens program Nye klublokaler Referater Ny fossillokalitet s. s. s. s. 4 8 10 22 2 Stendyngen Indhold Side Formanden har ordet

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe.

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe. Herunder 2016 Sir / Lyngbjerg Søndag d. 17.4 2016 kl. 13 Ca. 20 km Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. Turleder : Inger Andersen På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Stendyngen. I dette blad. Nr. 2 25. Årgang Maj 2010. Endelig mulighed for en strandtur igen!

Stendyngen. I dette blad. Nr. 2 25. Årgang Maj 2010. Endelig mulighed for en strandtur igen! Stendyngen Nr. 2 25. Årgang Maj 2010 Endelig mulighed for en strandtur igen! I dette blad Sommerens og efterårets program Generalforsamling Referater Strandsten og fossiler s. s. s. s. 4 9 14 20 2 Stendyngen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Danekræ - Danmarks bedste fossiler

Danekræ - Danmarks bedste fossiler DANEKRÆ-BOG fra 2008: Danekræ - Danmarks bedste fossiler Boganmeldelse af Søren Bo Andersen, konservator ved Geologisk Institut, Aarhus Universitet Forsiden af bogen Eksempel på et opslag i bogen Introduktion

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere