det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi"

Transkript

1 det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

2 Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi defineres i dag i bygniningsreglementet i klasser ud fra energiforbrug og varmetab. Der er mange ting, der har indflydelse, for eksempel varmekilder, placering på grunden, konstruktionsudformning og materialevalg. Her er den korte forklaring på, hvorfor du bør anvende træ til lavenergibyggeri: I mange projekter, hvor lavenergi, nulenergi, energi+, passivhusstandard bliver afprøvet, vælges der træ som bærende materiale ofte med Kerto Bjælke og Finnjoist I-bjælke som skelet. Her er eksempler på lavenergi-byggerier og de anvendte produkter: Energy Flex House hos DTI i Taastrup Villa Velfac i Lystrup Komforthusene i Skibene ved Vejle Fremtidens Parcelhuse i Herfølge Byg og Bo udstilling i Hørning, Lavenergihus SibZero+ hus i Sønderborg - Rammer og bjælker af Kerto - Stolpe- og bjælkeskelet med Finnjoist - Finnjoist og rammer af Kerto - Stolpe- og bjælkeskelet af Kerto og Finnjoist - Finnjoist mm høje Kerto TRÆ ER EN GOD ISOLATOR. STÅL OG BETON LEDER VARMEN OG HAR STØRRE RISIKO FOR KULDEBROER. Bæredygtigt byggeri og godt CO2 regnskab Bæredygtigt byggeri dækker over mange forhold og omfatter både opførelsen af bygningen og driften. Træ i byggeriet har i forhold til beton, tegl og stål det bedste totale C0 ² regnskab: Råvaren repræsenterer en bunden kulstofressource jo mere træ, der anvendes i længst mulig tid fra kontrolleret træhugst des mere CO2 fjernes fra luften. Fremstilling af træet (tilskæring og forarbejdning), transport til byggepladsen samt monteringen betyder især på grund af den lave vægt et minimalt energiforbrug og lav CO2 belastning. Træ har gode varmetekniske egenskaber, som giver et lavt energiforbrug i bygningens levetid. Levetiden afhænger af byggeriets kvalitet. Træ kan genanvendes eller afbrændes. Ved afbrænding afgives den samme mængde CO2, som der er bundet i råvaren deraf begrebet CO2-neutral. 2 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

3 Arkitektonisk frihed Træ kan formgives og tilpasses til næsten alle arkitektoniske ønsker. Fantasien kan boltre sig, både når det gælder overflader og i selve konstruktionstypen. En kombination mellem det varme træ og andre materia-lers udtryk giver ofte et spændende modspil og et fornemt slutresultat. Når vi medvirker til at skabe projekter, indgår arkitektur og konstruktion i et afbalanceret samspil. Arbejdsmiljø/indeklima Det bæredygtige byggeri omfatter også arbejdsmiljø, både under opførelse og i driften. Det fysiske arbejdsmiljø omfatter risiko for tunge løft eller dårlig luft for håndværkeren. Træ er det letteste materiale, som anvendes til bærende konstruktioner og det giver mindre løft. I udvalget af træbjælker er Kerto og FINNJOIST klart de letteste og giver derfor håndværkeren lettere og færre løft. Konstruktionerne påvirker ikke indeklimaet væsentligt, men med en korrekt anvendelse af træ, vil træhuse give dig et godt indeklima. Som et ekstra plus har træ en behagelig overfladetemperatur og træet vil samtidig være både en varme- og fugtakkumulator, som udjævner forskellene over døgnet. Det giver både komfort dag og nat for dem, der opholder sig bygningen. METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 3

4 Anvendelser uden begrænsninger Hvad med dine behov? Træ er et varmt materiale og er let at tilpasse bygningens form. Træ har en lille varmeledningsevne og er et bæredygtigt materiale og passer derfor godt ind i fremtidens byggeri. Samtidig har træ en lav vægt og er let at håndtere for håndværkeren. Vores brede udvalg af forskellige bjælkeprodukter gør det let at finde det rette træprodukt, som opfylder alle de involveredes krav og ønsker. Samfundet får et energi- og CO2 venligt byggeri Bygherren får et funktionelt og bæredygtigt byggeri Arkitekten får stor handlefrihed i formgivningen Ingeniøren får mange valgmuligheder for at opfylde de tekniske krav Håndværkeren får høj kvalitet af materialer og en lettere arbejdsdag Brugeren får et godt indeklima og så er vore produkter meget konkurrencedygtige, når de anvendes rigtigt og det kan VI hjælpe dig med 4 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

5 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 5

6 BO-ENERGY BO ENERGY BESTÅR AF 3 HOVEDDELE: Finnjoist I-Bjælke Kerto Bjælke Simpson I-Bjælke Beslag BO ENERGY anvendes til både tag, etagedæk og ydervæg. FinnJOIST I-bjælke anvendes til Tagspær Etagebjælker Stolper KERTO bjælke anvendes til Tagspær Etagebjælker Stolper Bundremme Topremme Udvekslinger Omkring åbninger Forstærkninger I-bjælke beslag anvendes som Bjælkesko - vandret eller under hældning Stolpebeslag i top og bund 6 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

7 I-bjælken Tag Tagspær med spændvidde op til 8 meter for FINNJOIST og 13 meter for KERTO giver dig stor handlefrihed i indretning af bygningen. Der anvendes bjælkehøjder på typisk 300 til 500 mm til isolerede tage. FINNJOIST I-BJÆLKES øvrige anvendelser Renovering af tag, opretning Ved opretning af tag eller ved øgning af isoleringstykkelsen flækkes I-bjælken på langs og halvdelen sømmes på de eksi-sterende spær U-værdi for tagkonstruktion med tagpap samt tilhørende krav FINNJOIST dimension U-værdi Kontruktionstykkelse bredde mm højde mm W/(m²K) mm , , , , vejledning - energiklasse 2 0,11 vejledning - energiklasse 1 0,08 Ydervæg Stolper til høje facader eller ydervægge med stor isoleringstykkelse egner sig godt til BO ENERGY S træskelet. Renovering af ydervæg, forøgelse af isolering af minimum 200 mm Påforing af I-bjælker ved renovering af ydervæg til større isoleringstykkelse U-værdi for ydervæg med indvendig forskalling samt tilhørende krav FINNJOIST dimension U-værdi Kontruktionstykkelse bredde mm højde mm W/(m²K) mm , , , , , vejledning - energiklasse 2 0,14 vejledning - energiklasse 1 0,10 Etagedæk Bjælker til etagedæk med spændvidde op til 6-7 meter for FINNJOIST og 9-10 meter for KERTO giver stor rethed og lavt fugtindhold i træet. Dette betyder knirkefri og ensartede gulve, som naturligvis opfylder de krav, der er til styrke og stivhed. Højt opklodsede gulve I stedet for mange opklodsninger på små strøer, er det nemmere at anvende få understøtninger til en I-bjælke SPÆNDVIDDE TABELLER OG TEKNISKE DATA SE METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 7

8 Hvorfor anvende systemet? Vi spørger Tømrermester Anders Sørensen Fra Tesselbølle Enterprise i Espergørde Jeg valgte systemet med Kerto og I-bjælken til både ydervægge, gulve og til tagkonstruktionen. Kerto brugte vi de steder, hvor der f.eks. var en lang gennemgående rem, som fik en stor belastning eller til remme i ydervæggen for at få en god anlægsflade til tagspærene. I-bjælker anvendte vi så mange steder som muligt for at spare nogle penge. Det viste sig faktisk, at de fleste stolper, bjælkelaget i gulvet og tagspærene alle kunne være I-bjælker og det gav store besparelser i forhold til, hvis vi havde anvendt Kerto til det hele. Team Beam hjalp os med at beslutte, hvilke bjælker, det burde være Kerto og hvilke der kunne være I-bjælker. Min ingeniør på projektet anvendte herefter beregningsprogrammet Finnwood med støtte fra Team Beam til at lave statisk beregning af hele bygningen samt sikre, at tingene blev samlet forsvarligt og godt forankret til fundamentet. I-bjælkerne er meget lette at håndtere på byggepladsen på grund af den lave vægt. Desuden er de ligesom Kerto HELT lige og det gør montagen hurtig og uden ærgrelser undervejs. Det giver ved siden af den gode kvalitet også en stor arbejdsglæde. Lettere håndtering og flere muligheder FINNJOIST udgør som regel den største del af bygningens træskelet og det giver dig flere fordele: Ned til 1/3 vægt i forhold til spærtræ. Mulighed for store huller til rørgennemføringer. Desuden har både FINNJOIST og KERTO disse karakterstika: Stor formstabilitet uden efterfølgende opretning. Spændvidder op til meter. Begrænset kuldebro på grund af lille træandel og lavt fugtindhold. Godt CO2 regnskab til bæredygtigt byggeri. Tæthed god langsigtet effekt En væsentlig del af kravet til lavenergi ligger i bygningens tæthed. Målinger af tæthed foretages normalt efter bygningens færdiggørelse, men det vil ofte være således, at tætheden reduceres gennem tiden. Det skyldes især utætheder på de svage steder som samlinger, gennemføringer og overgangen mellem loft og væg. Utæthederne skyldes ofte fugtbetingede bevægelser i det almindelige spærtræ i konstruktionen og viser sig tidligst efter et år. Ved at anvende I-bjælker, Kerto, limtræ og krydsfinér vil bevægelserne minimeres mest muligt, da de allerede er nedtørret, men også fritaget for spændinger på grund af opbygningen af mange lag. 8 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

9 Bedre totaløkonomi Montagetid og dermed totalomkostninger afhænger meget af håndteringen og dermed også af vægten. Derfor er aftaler i dag baseret på spærenes vægt og ikke som tidligere bredde x højde. Derved er den lette og materialebesparende FINNJOIST I-BJÆLKE tilgodeset. Og det giver en positiv indvirkning på økonomien: FINNJOIST I-BJÆLKER har omtrent halvt så store montageudgifter per løbende meter spær i forhold til almindeligt spærtræ FINNJOIST I-BJÆLKER udgør typisk kun ét lag konstruktion, hvorimod spærtræ skal opbygges af flere lag for at få plads til de store isoleringstykkelser FINNJOIST I-BJÆLKER kan ofte lægges med støre afstande på grund af den store bæreevne. Der betyder færre spær. Grafen til højre viser et eksempel på totaløkonomien for et tag på 150 m2 for et hus, som opfylder kravene til energiklasse 2. Totalpris = materialepris (spær) + montageudgift Større spærafstande vil også betyde færre monteringer og sømning af plader og brædder samt bredere isoleringsmateriale. Det er ikke medtaget i beregningen. Det ses, at selv for mindre spændvidder vil FINNJOIST være en totaløkonomisk bedre løsning. Og jo større spændvidde, des større besparelse. FOR STØRRE ISOLERINGSTYKKELSER ELLER SKÆRPEDE ENERGIKLASSER VIL PRISFORSKEL- LEN ØGES TIL FORDEL FOR FINNJOIST. totalpris for monteret tagspær i kroner Spærtræ C18 FINNJOIST spændvidde i meter Vi spørger Tømrermester Kurt F. Sørensen fra KFS Boligbyg i Støvring Vi har i KFS Boligbyg anvendt finnjoist I-bjælken til flere forskellige projekter. Det gælder blandt andet til Bolig for livet, som er en af VELUX og VELFAC s testhuse til lavenergi byggeri. De gode erfaringer fra tidligere byggerier tog vi med til Byg & Bo udstillingen 2010 i Malling uden for Århus. Her har vi opført et muret hus med fladt tag, hvor I-bjælken er anvendt som tagspær. Ifølge Kurt Sørensen, direktør i KFS Boligbyg, er I-bjælken et naturligt valg til lavenergi byggeri med tykke konstruktioner, men også regulære og flade tage kalder på I-bjælken. Vi har lavet et bud på et hus, som opfylder kravene til energiklasse 1, hvor det flade tag med store spændvidde sikrer, at vi ikke får en masse bærende vægge i huset. Det gør det mere fleksibelt og egnet til ændrede behov gennem tilværelsen. Så vores hus er både hvad angår energikrav og fleksibel indretning fremtidssikret. De montagemæssige fordele skyldes især vægten af bjælken. Det letter håndteringen og i sidste ende den forbrugte tid og pris på monteringen. I-bjælken kan dog også i visse situationer kræve nogle specielle samlinger og forstærkninger, som betyder lidt mere tidsforbrug på byggepladsen. Alt i alt er I-bjælken dog kommet for at blive, særligt til højisolerede bygninger, hvor der med fremtidens energikrav bliver store konstruktionstykkelser. Her kan det også i visse tilfælde være en idé med I-bjælker i ydervæggen eventuelt i nogle mindre og billigere bjælketykkelser. METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 9

10 NEMT, HURTIGT OG ENKELT Lav vægt giver nem håndtering af selv lange bjælker. Den tynde kropsplade gør bearbejdning nem. Huller på op til Ø 250 mm i en bjælke med dimensionerne 58 x 360 mm Nem NeM håndtering HÅNDTerING og lav vægt og LAV VÆGT Finnforest i-bjælke I-bjælke i 6 i meters 6 meters længde længde vejer mellem vejer 20 mellem og 25 kg. Dette svarer til ca. 1/3 af en spærtræskonstruktion. 20 og 25 kg. Dette svarer til ca. 1/3 af en spærtræskonstruktion. Dermed kan I-bjælken håndteres og monteres Dermed kan i-bjælken håndteres og monteres af én mand. af én mand. 2. NeM og enkel ForArBeJDNING 2Spærfod NeM og og -top tildannes enkel nemt ForArBeJDNING og hurtigt. Den tynde kropsplade i Finnforest I-bjælke skæres hurtigt igennem, Spærfod og -top tildannes nemt og hurtigt. Den tynde f.eks. når udhæng skal tilspidses. kropsplade i Finnforest I-bjælke skæres hurtigt igennem, f.eks. når udhæng skal tilspidses. 3. PerFeKT TIL rørgennemføringer 3I-bjælken PerFeKT perfekt, TIL hvis rørgennemføringer der skal bores store huller til I-bjælken rørgennemføringer er perfekt, og lignende. hvis der Man skal kan bores f.eks. store bore huller et hul til på Ø 250 mm i en I-bjælke med dimensionen 58 x 360 mm. rørgennemføringer Det er enestående for og træbjælker. lignende. Man kan f.eks. bore et hul på Ø 250 mm i en I-bjælke med dimensionen 58 x 360 mm. Det er enestående for træbjælker. 4. STørre SPÆNDVIDDer 4Ved STørre at vælge Moelven SPÆNDVIDDer BjælkeSystem får du konstruktioner med en unik styrke og stivhed. Det giver mulighed for store Ved at vælge Moelven BjælkeSystem får du konstruktioner med en unik styrke og stivhed. Det giver mulig- spændvidder og dermed færre bærende vægge. hed for store spændvidder og dermed færre bærende vægge. 5. LIGe og ForMSTABILe BJÆLKer Både den store rethed og den lave vægt gør det hurtigt, sikkert og nemt at montere Finnforest I-bjælke og Kerto. 5 LIGe og ForMSTABILe BJÆLKer Både den store rethed og den lave vægt gør det hurtigt, sikkert og nemt at montere Finnforest I-bjælke og Kerto. 6. energisikre KoNSTrUKTIoNer De store isoleringskrav betyder store tykkelser af taget og ydervæggen. Her er Moelvens BjælkeSystem en enkel og 6 energisikre KoNSTrUKTIoNer energisikker løsning uden lag-på-lag-konstruktioner og De med store brug isoleringskrav af færre materialer. betyder store tykkelser af taget og ydervæggen. Her er Moelvens BjælkeSystem en enkel og energisikker løsning uden lag-på-lag-konstruktioner og med brug af færre materialer. Enkle og energisikre isoleringsløsninger METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

11 Sådan gør du Du definerer projektet Send dine tegninger Beskriv dine forudsætninger, f.eks. bærende indvendige vægge, specielle laster m.m. Du kan frit hente Finnwood beregningssoftware til dokumentation Spændviddetabeller Detaljer i Autocad Vi foreslår og tilbyder en konstruktion Teknisk og økonomisk optimering Bestemmelse af bjælkemateriale Overslagsdimensionsionering med Finnwood Opmåling af leverancen af spær og beslag Pristilbud Spærplaner Styklister Forarbejdning af bjælker Detaljer til tag, ydervæg og gulv, hvor I-bjælken anvendes som konstruktionsmateriale Se mere på Finnwood er en gratis software til beregning af bjælker og stolper. Finnwood kan både beregne I-bjælker og Kerto til tagspær, gulvbjælker og ydervægsstolper i henhold til nye eurocodes. Leno massive træelementer Massive træelementer af krydslimede brædder er en udbredt byggestil i Mellemeuropa. Med synlig indvendig overflade, den bærende konstruktion og skive, dampspærre samt en enkel fastgørelse af andre byggematerialer tjener Leno mange funktioner på én gang. Spørg Metsä Danmark til råds. METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 11

12 TEAM BEAM bjælkespecialisterne Team Beam er afdelingen for bærende konstruktioner i MetsäWood Danmark og består af tekniske og kreative med-arbejdere, der kan udvikle dit projekt i den rigtige retning. Det kan være ud fra arkitektoniske, tekniske, miljømæssige eller økonomiske hensyn, men oftest kombination af disse. Efteruddannelse Team Beam har sammensat et uddannelsesprogram for dig og dine kollegaer, hvor vi tilbyder 1-2 timers uddannelse på jeres adresse. Uddannelsen kan bestå af produkt- og markedsfacts samt tekniske og økonomiske grunde til at anvende forskellige konstruktionstyper. Ring til Team Beam og aftal, hvilket indhold, I ønsker for et uddannelsesforløb, samt de praktiske detaljer. Uddannelsen er gratis. Copyright Metsä Wood 04/2013 Softwaren til beregning af bjælker og stolper, kaldet Finnwood kan du gratis hente på vores hjemmeside. Her finder du også bygningsdetaljer og andet teknisk materiale. På adressen kan du starte en dialog eller sende din forespørgsel på konstruktionsforslag og pris. METSÄ WOOD DANMARK Business Center Wing house Ørestads Boulevard København

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Lambda 32 3-2009. Isover lancerer den hidtil mest effektive isolering: Læs mere på siderne 4, 5, 6 og 7. Politikerne halter efter udviklingen.

Lambda 32 3-2009. Isover lancerer den hidtil mest effektive isolering: Læs mere på siderne 4, 5, 6 og 7. Politikerne halter efter udviklingen. 3-2009 Isover lancerer den hidtil mest effektive isolering: Lambda 32 Læs mere på siderne 4, 5, 6 og 7 KOMFORT HUS konferencer Side 8 Politikerne halter efter udviklingen. Leder side 2 Le logotyp Vi er

Læs mere

Træarbejde med systemudvikling

Træarbejde med systemudvikling PERFEKTION I TRÆ INDHOLDSFORTEGNELSE Systemet og grundlaget 04 Fremstilling 05 Bæredygtighed 06 Individuel arkitektur 07 Nyt byggeri 08 Overbygning 09 Byfornyelse 10 Industri- og erhvervsbyggeri 11 Indretning

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Det moderne tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg FORORD 9 FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Eksperimentet 17 Historien 18 Præfabrikationen 22 Klimapåvirkningen

Læs mere