det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi"

Transkript

1 det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

2 Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi defineres i dag i bygniningsreglementet i klasser ud fra energiforbrug og varmetab. Der er mange ting, der har indflydelse, for eksempel varmekilder, placering på grunden, konstruktionsudformning og materialevalg. Her er den korte forklaring på, hvorfor du bør anvende træ til lavenergibyggeri: I mange projekter, hvor lavenergi, nulenergi, energi+, passivhusstandard bliver afprøvet, vælges der træ som bærende materiale ofte med Kerto Bjælke og Finnjoist I-bjælke som skelet. Her er eksempler på lavenergi-byggerier og de anvendte produkter: Energy Flex House hos DTI i Taastrup Villa Velfac i Lystrup Komforthusene i Skibene ved Vejle Fremtidens Parcelhuse i Herfølge Byg og Bo udstilling i Hørning, Lavenergihus SibZero+ hus i Sønderborg - Rammer og bjælker af Kerto - Stolpe- og bjælkeskelet med Finnjoist - Finnjoist og rammer af Kerto - Stolpe- og bjælkeskelet af Kerto og Finnjoist - Finnjoist mm høje Kerto TRÆ ER EN GOD ISOLATOR. STÅL OG BETON LEDER VARMEN OG HAR STØRRE RISIKO FOR KULDEBROER. Bæredygtigt byggeri og godt CO2 regnskab Bæredygtigt byggeri dækker over mange forhold og omfatter både opførelsen af bygningen og driften. Træ i byggeriet har i forhold til beton, tegl og stål det bedste totale C0 ² regnskab: Råvaren repræsenterer en bunden kulstofressource jo mere træ, der anvendes i længst mulig tid fra kontrolleret træhugst des mere CO2 fjernes fra luften. Fremstilling af træet (tilskæring og forarbejdning), transport til byggepladsen samt monteringen betyder især på grund af den lave vægt et minimalt energiforbrug og lav CO2 belastning. Træ har gode varmetekniske egenskaber, som giver et lavt energiforbrug i bygningens levetid. Levetiden afhænger af byggeriets kvalitet. Træ kan genanvendes eller afbrændes. Ved afbrænding afgives den samme mængde CO2, som der er bundet i råvaren deraf begrebet CO2-neutral. 2 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

3 Arkitektonisk frihed Træ kan formgives og tilpasses til næsten alle arkitektoniske ønsker. Fantasien kan boltre sig, både når det gælder overflader og i selve konstruktionstypen. En kombination mellem det varme træ og andre materia-lers udtryk giver ofte et spændende modspil og et fornemt slutresultat. Når vi medvirker til at skabe projekter, indgår arkitektur og konstruktion i et afbalanceret samspil. Arbejdsmiljø/indeklima Det bæredygtige byggeri omfatter også arbejdsmiljø, både under opførelse og i driften. Det fysiske arbejdsmiljø omfatter risiko for tunge løft eller dårlig luft for håndværkeren. Træ er det letteste materiale, som anvendes til bærende konstruktioner og det giver mindre løft. I udvalget af træbjælker er Kerto og FINNJOIST klart de letteste og giver derfor håndværkeren lettere og færre løft. Konstruktionerne påvirker ikke indeklimaet væsentligt, men med en korrekt anvendelse af træ, vil træhuse give dig et godt indeklima. Som et ekstra plus har træ en behagelig overfladetemperatur og træet vil samtidig være både en varme- og fugtakkumulator, som udjævner forskellene over døgnet. Det giver både komfort dag og nat for dem, der opholder sig bygningen. METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 3

4 Anvendelser uden begrænsninger Hvad med dine behov? Træ er et varmt materiale og er let at tilpasse bygningens form. Træ har en lille varmeledningsevne og er et bæredygtigt materiale og passer derfor godt ind i fremtidens byggeri. Samtidig har træ en lav vægt og er let at håndtere for håndværkeren. Vores brede udvalg af forskellige bjælkeprodukter gør det let at finde det rette træprodukt, som opfylder alle de involveredes krav og ønsker. Samfundet får et energi- og CO2 venligt byggeri Bygherren får et funktionelt og bæredygtigt byggeri Arkitekten får stor handlefrihed i formgivningen Ingeniøren får mange valgmuligheder for at opfylde de tekniske krav Håndværkeren får høj kvalitet af materialer og en lettere arbejdsdag Brugeren får et godt indeklima og så er vore produkter meget konkurrencedygtige, når de anvendes rigtigt og det kan VI hjælpe dig med 4 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

5 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 5

6 BO-ENERGY BO ENERGY BESTÅR AF 3 HOVEDDELE: Finnjoist I-Bjælke Kerto Bjælke Simpson I-Bjælke Beslag BO ENERGY anvendes til både tag, etagedæk og ydervæg. FinnJOIST I-bjælke anvendes til Tagspær Etagebjælker Stolper KERTO bjælke anvendes til Tagspær Etagebjælker Stolper Bundremme Topremme Udvekslinger Omkring åbninger Forstærkninger I-bjælke beslag anvendes som Bjælkesko - vandret eller under hældning Stolpebeslag i top og bund 6 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

7 I-bjælken Tag Tagspær med spændvidde op til 8 meter for FINNJOIST og 13 meter for KERTO giver dig stor handlefrihed i indretning af bygningen. Der anvendes bjælkehøjder på typisk 300 til 500 mm til isolerede tage. FINNJOIST I-BJÆLKES øvrige anvendelser Renovering af tag, opretning Ved opretning af tag eller ved øgning af isoleringstykkelsen flækkes I-bjælken på langs og halvdelen sømmes på de eksi-sterende spær U-værdi for tagkonstruktion med tagpap samt tilhørende krav FINNJOIST dimension U-værdi Kontruktionstykkelse bredde mm højde mm W/(m²K) mm , , , , vejledning - energiklasse 2 0,11 vejledning - energiklasse 1 0,08 Ydervæg Stolper til høje facader eller ydervægge med stor isoleringstykkelse egner sig godt til BO ENERGY S træskelet. Renovering af ydervæg, forøgelse af isolering af minimum 200 mm Påforing af I-bjælker ved renovering af ydervæg til større isoleringstykkelse U-værdi for ydervæg med indvendig forskalling samt tilhørende krav FINNJOIST dimension U-værdi Kontruktionstykkelse bredde mm højde mm W/(m²K) mm , , , , , vejledning - energiklasse 2 0,14 vejledning - energiklasse 1 0,10 Etagedæk Bjælker til etagedæk med spændvidde op til 6-7 meter for FINNJOIST og 9-10 meter for KERTO giver stor rethed og lavt fugtindhold i træet. Dette betyder knirkefri og ensartede gulve, som naturligvis opfylder de krav, der er til styrke og stivhed. Højt opklodsede gulve I stedet for mange opklodsninger på små strøer, er det nemmere at anvende få understøtninger til en I-bjælke SPÆNDVIDDE TABELLER OG TEKNISKE DATA SE METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 7

8 Hvorfor anvende systemet? Vi spørger Tømrermester Anders Sørensen Fra Tesselbølle Enterprise i Espergørde Jeg valgte systemet med Kerto og I-bjælken til både ydervægge, gulve og til tagkonstruktionen. Kerto brugte vi de steder, hvor der f.eks. var en lang gennemgående rem, som fik en stor belastning eller til remme i ydervæggen for at få en god anlægsflade til tagspærene. I-bjælker anvendte vi så mange steder som muligt for at spare nogle penge. Det viste sig faktisk, at de fleste stolper, bjælkelaget i gulvet og tagspærene alle kunne være I-bjælker og det gav store besparelser i forhold til, hvis vi havde anvendt Kerto til det hele. Team Beam hjalp os med at beslutte, hvilke bjælker, det burde være Kerto og hvilke der kunne være I-bjælker. Min ingeniør på projektet anvendte herefter beregningsprogrammet Finnwood med støtte fra Team Beam til at lave statisk beregning af hele bygningen samt sikre, at tingene blev samlet forsvarligt og godt forankret til fundamentet. I-bjælkerne er meget lette at håndtere på byggepladsen på grund af den lave vægt. Desuden er de ligesom Kerto HELT lige og det gør montagen hurtig og uden ærgrelser undervejs. Det giver ved siden af den gode kvalitet også en stor arbejdsglæde. Lettere håndtering og flere muligheder FINNJOIST udgør som regel den største del af bygningens træskelet og det giver dig flere fordele: Ned til 1/3 vægt i forhold til spærtræ. Mulighed for store huller til rørgennemføringer. Desuden har både FINNJOIST og KERTO disse karakterstika: Stor formstabilitet uden efterfølgende opretning. Spændvidder op til meter. Begrænset kuldebro på grund af lille træandel og lavt fugtindhold. Godt CO2 regnskab til bæredygtigt byggeri. Tæthed god langsigtet effekt En væsentlig del af kravet til lavenergi ligger i bygningens tæthed. Målinger af tæthed foretages normalt efter bygningens færdiggørelse, men det vil ofte være således, at tætheden reduceres gennem tiden. Det skyldes især utætheder på de svage steder som samlinger, gennemføringer og overgangen mellem loft og væg. Utæthederne skyldes ofte fugtbetingede bevægelser i det almindelige spærtræ i konstruktionen og viser sig tidligst efter et år. Ved at anvende I-bjælker, Kerto, limtræ og krydsfinér vil bevægelserne minimeres mest muligt, da de allerede er nedtørret, men også fritaget for spændinger på grund af opbygningen af mange lag. 8 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

9 Bedre totaløkonomi Montagetid og dermed totalomkostninger afhænger meget af håndteringen og dermed også af vægten. Derfor er aftaler i dag baseret på spærenes vægt og ikke som tidligere bredde x højde. Derved er den lette og materialebesparende FINNJOIST I-BJÆLKE tilgodeset. Og det giver en positiv indvirkning på økonomien: FINNJOIST I-BJÆLKER har omtrent halvt så store montageudgifter per løbende meter spær i forhold til almindeligt spærtræ FINNJOIST I-BJÆLKER udgør typisk kun ét lag konstruktion, hvorimod spærtræ skal opbygges af flere lag for at få plads til de store isoleringstykkelser FINNJOIST I-BJÆLKER kan ofte lægges med støre afstande på grund af den store bæreevne. Der betyder færre spær. Grafen til højre viser et eksempel på totaløkonomien for et tag på 150 m2 for et hus, som opfylder kravene til energiklasse 2. Totalpris = materialepris (spær) + montageudgift Større spærafstande vil også betyde færre monteringer og sømning af plader og brædder samt bredere isoleringsmateriale. Det er ikke medtaget i beregningen. Det ses, at selv for mindre spændvidder vil FINNJOIST være en totaløkonomisk bedre løsning. Og jo større spændvidde, des større besparelse. FOR STØRRE ISOLERINGSTYKKELSER ELLER SKÆRPEDE ENERGIKLASSER VIL PRISFORSKEL- LEN ØGES TIL FORDEL FOR FINNJOIST. totalpris for monteret tagspær i kroner Spærtræ C18 FINNJOIST spændvidde i meter Vi spørger Tømrermester Kurt F. Sørensen fra KFS Boligbyg i Støvring Vi har i KFS Boligbyg anvendt finnjoist I-bjælken til flere forskellige projekter. Det gælder blandt andet til Bolig for livet, som er en af VELUX og VELFAC s testhuse til lavenergi byggeri. De gode erfaringer fra tidligere byggerier tog vi med til Byg & Bo udstillingen 2010 i Malling uden for Århus. Her har vi opført et muret hus med fladt tag, hvor I-bjælken er anvendt som tagspær. Ifølge Kurt Sørensen, direktør i KFS Boligbyg, er I-bjælken et naturligt valg til lavenergi byggeri med tykke konstruktioner, men også regulære og flade tage kalder på I-bjælken. Vi har lavet et bud på et hus, som opfylder kravene til energiklasse 1, hvor det flade tag med store spændvidde sikrer, at vi ikke får en masse bærende vægge i huset. Det gør det mere fleksibelt og egnet til ændrede behov gennem tilværelsen. Så vores hus er både hvad angår energikrav og fleksibel indretning fremtidssikret. De montagemæssige fordele skyldes især vægten af bjælken. Det letter håndteringen og i sidste ende den forbrugte tid og pris på monteringen. I-bjælken kan dog også i visse situationer kræve nogle specielle samlinger og forstærkninger, som betyder lidt mere tidsforbrug på byggepladsen. Alt i alt er I-bjælken dog kommet for at blive, særligt til højisolerede bygninger, hvor der med fremtidens energikrav bliver store konstruktionstykkelser. Her kan det også i visse tilfælde være en idé med I-bjælker i ydervæggen eventuelt i nogle mindre og billigere bjælketykkelser. METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 9

10 NEMT, HURTIGT OG ENKELT Lav vægt giver nem håndtering af selv lange bjælker. Den tynde kropsplade gør bearbejdning nem. Huller på op til Ø 250 mm i en bjælke med dimensionerne 58 x 360 mm Nem NeM håndtering HÅNDTerING og lav vægt og LAV VÆGT Finnforest i-bjælke I-bjælke i 6 i meters 6 meters længde længde vejer mellem vejer 20 mellem og 25 kg. Dette svarer til ca. 1/3 af en spærtræskonstruktion. 20 og 25 kg. Dette svarer til ca. 1/3 af en spærtræskonstruktion. Dermed kan I-bjælken håndteres og monteres Dermed kan i-bjælken håndteres og monteres af én mand. af én mand. 2. NeM og enkel ForArBeJDNING 2Spærfod NeM og og -top tildannes enkel nemt ForArBeJDNING og hurtigt. Den tynde kropsplade i Finnforest I-bjælke skæres hurtigt igennem, Spærfod og -top tildannes nemt og hurtigt. Den tynde f.eks. når udhæng skal tilspidses. kropsplade i Finnforest I-bjælke skæres hurtigt igennem, f.eks. når udhæng skal tilspidses. 3. PerFeKT TIL rørgennemføringer 3I-bjælken PerFeKT perfekt, TIL hvis rørgennemføringer der skal bores store huller til I-bjælken rørgennemføringer er perfekt, og lignende. hvis der Man skal kan bores f.eks. store bore huller et hul til på Ø 250 mm i en I-bjælke med dimensionen 58 x 360 mm. rørgennemføringer Det er enestående for og træbjælker. lignende. Man kan f.eks. bore et hul på Ø 250 mm i en I-bjælke med dimensionen 58 x 360 mm. Det er enestående for træbjælker. 4. STørre SPÆNDVIDDer 4Ved STørre at vælge Moelven SPÆNDVIDDer BjælkeSystem får du konstruktioner med en unik styrke og stivhed. Det giver mulighed for store Ved at vælge Moelven BjælkeSystem får du konstruktioner med en unik styrke og stivhed. Det giver mulig- spændvidder og dermed færre bærende vægge. hed for store spændvidder og dermed færre bærende vægge. 5. LIGe og ForMSTABILe BJÆLKer Både den store rethed og den lave vægt gør det hurtigt, sikkert og nemt at montere Finnforest I-bjælke og Kerto. 5 LIGe og ForMSTABILe BJÆLKer Både den store rethed og den lave vægt gør det hurtigt, sikkert og nemt at montere Finnforest I-bjælke og Kerto. 6. energisikre KoNSTrUKTIoNer De store isoleringskrav betyder store tykkelser af taget og ydervæggen. Her er Moelvens BjælkeSystem en enkel og 6 energisikre KoNSTrUKTIoNer energisikker løsning uden lag-på-lag-konstruktioner og De med store brug isoleringskrav af færre materialer. betyder store tykkelser af taget og ydervæggen. Her er Moelvens BjælkeSystem en enkel og energisikker løsning uden lag-på-lag-konstruktioner og med brug af færre materialer. Enkle og energisikre isoleringsløsninger METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

11 Sådan gør du Du definerer projektet Send dine tegninger Beskriv dine forudsætninger, f.eks. bærende indvendige vægge, specielle laster m.m. Du kan frit hente Finnwood beregningssoftware til dokumentation Spændviddetabeller Detaljer i Autocad Vi foreslår og tilbyder en konstruktion Teknisk og økonomisk optimering Bestemmelse af bjælkemateriale Overslagsdimensionsionering med Finnwood Opmåling af leverancen af spær og beslag Pristilbud Spærplaner Styklister Forarbejdning af bjælker Detaljer til tag, ydervæg og gulv, hvor I-bjælken anvendes som konstruktionsmateriale Se mere på Finnwood er en gratis software til beregning af bjælker og stolper. Finnwood kan både beregne I-bjælker og Kerto til tagspær, gulvbjælker og ydervægsstolper i henhold til nye eurocodes. Leno massive træelementer Massive træelementer af krydslimede brædder er en udbredt byggestil i Mellemeuropa. Med synlig indvendig overflade, den bærende konstruktion og skive, dampspærre samt en enkel fastgørelse af andre byggematerialer tjener Leno mange funktioner på én gang. Spørg Metsä Danmark til råds. METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 11

12 TEAM BEAM bjælkespecialisterne Team Beam er afdelingen for bærende konstruktioner i MetsäWood Danmark og består af tekniske og kreative med-arbejdere, der kan udvikle dit projekt i den rigtige retning. Det kan være ud fra arkitektoniske, tekniske, miljømæssige eller økonomiske hensyn, men oftest kombination af disse. Efteruddannelse Team Beam har sammensat et uddannelsesprogram for dig og dine kollegaer, hvor vi tilbyder 1-2 timers uddannelse på jeres adresse. Uddannelsen kan bestå af produkt- og markedsfacts samt tekniske og økonomiske grunde til at anvende forskellige konstruktionstyper. Ring til Team Beam og aftal, hvilket indhold, I ønsker for et uddannelsesforløb, samt de praktiske detaljer. Uddannelsen er gratis. Copyright Metsä Wood 04/2013 Softwaren til beregning af bjælker og stolper, kaldet Finnwood kan du gratis hente på vores hjemmeside. Her finder du også bygningsdetaljer og andet teknisk materiale. På adressen kan du starte en dialog eller sende din forespørgsel på konstruktionsforslag og pris. METSÄ WOOD DANMARK Business Center Wing house Ørestads Boulevard København

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Bæredygtig renovering Hvad gør man med balkonen? 2 Når du vælger at renovere, så er komfort og energibesparelser med rette højt på dagsordenen.

Læs mere

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset...

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset... Bjælkehuse Byg-selv i naturens eget materiale Har du grunden, så har vi huset... Velkommen Stemningen i et Nynorm bjælkehus er noget helt specielt. Kombinationen af de naturlige materialer og et godt indeklima,

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr.

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr. Tilbydes som færdighus eller medbyg type a 57m 2 +7m 2 hems pris: 699.000 kr incl. moms type b 77m 2 +7m 2 hems pris: 819.000 kr incl. moms type b 1 1/2 plans 96 m 2 forskellige indretningsforslag Besparelser

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere