det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi"

Transkript

1 det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

2 Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi defineres i dag i bygniningsreglementet i klasser ud fra energiforbrug og varmetab. Der er mange ting, der har indflydelse, for eksempel varmekilder, placering på grunden, konstruktionsudformning og materialevalg. Her er den korte forklaring på, hvorfor du bør anvende træ til lavenergibyggeri: I mange projekter, hvor lavenergi, nulenergi, energi+, passivhusstandard bliver afprøvet, vælges der træ som bærende materiale ofte med Kerto Bjælke og Finnjoist I-bjælke som skelet. Her er eksempler på lavenergi-byggerier og de anvendte produkter: Energy Flex House hos DTI i Taastrup Villa Velfac i Lystrup Komforthusene i Skibene ved Vejle Fremtidens Parcelhuse i Herfølge Byg og Bo udstilling i Hørning, Lavenergihus SibZero+ hus i Sønderborg - Rammer og bjælker af Kerto - Stolpe- og bjælkeskelet med Finnjoist - Finnjoist og rammer af Kerto - Stolpe- og bjælkeskelet af Kerto og Finnjoist - Finnjoist mm høje Kerto TRÆ ER EN GOD ISOLATOR. STÅL OG BETON LEDER VARMEN OG HAR STØRRE RISIKO FOR KULDEBROER. Bæredygtigt byggeri og godt CO2 regnskab Bæredygtigt byggeri dækker over mange forhold og omfatter både opførelsen af bygningen og driften. Træ i byggeriet har i forhold til beton, tegl og stål det bedste totale C0 ² regnskab: Råvaren repræsenterer en bunden kulstofressource jo mere træ, der anvendes i længst mulig tid fra kontrolleret træhugst des mere CO2 fjernes fra luften. Fremstilling af træet (tilskæring og forarbejdning), transport til byggepladsen samt monteringen betyder især på grund af den lave vægt et minimalt energiforbrug og lav CO2 belastning. Træ har gode varmetekniske egenskaber, som giver et lavt energiforbrug i bygningens levetid. Levetiden afhænger af byggeriets kvalitet. Træ kan genanvendes eller afbrændes. Ved afbrænding afgives den samme mængde CO2, som der er bundet i råvaren deraf begrebet CO2-neutral. 2 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

3 Arkitektonisk frihed Træ kan formgives og tilpasses til næsten alle arkitektoniske ønsker. Fantasien kan boltre sig, både når det gælder overflader og i selve konstruktionstypen. En kombination mellem det varme træ og andre materia-lers udtryk giver ofte et spændende modspil og et fornemt slutresultat. Når vi medvirker til at skabe projekter, indgår arkitektur og konstruktion i et afbalanceret samspil. Arbejdsmiljø/indeklima Det bæredygtige byggeri omfatter også arbejdsmiljø, både under opførelse og i driften. Det fysiske arbejdsmiljø omfatter risiko for tunge løft eller dårlig luft for håndværkeren. Træ er det letteste materiale, som anvendes til bærende konstruktioner og det giver mindre løft. I udvalget af træbjælker er Kerto og FINNJOIST klart de letteste og giver derfor håndværkeren lettere og færre løft. Konstruktionerne påvirker ikke indeklimaet væsentligt, men med en korrekt anvendelse af træ, vil træhuse give dig et godt indeklima. Som et ekstra plus har træ en behagelig overfladetemperatur og træet vil samtidig være både en varme- og fugtakkumulator, som udjævner forskellene over døgnet. Det giver både komfort dag og nat for dem, der opholder sig bygningen. METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 3

4 Anvendelser uden begrænsninger Hvad med dine behov? Træ er et varmt materiale og er let at tilpasse bygningens form. Træ har en lille varmeledningsevne og er et bæredygtigt materiale og passer derfor godt ind i fremtidens byggeri. Samtidig har træ en lav vægt og er let at håndtere for håndværkeren. Vores brede udvalg af forskellige bjælkeprodukter gør det let at finde det rette træprodukt, som opfylder alle de involveredes krav og ønsker. Samfundet får et energi- og CO2 venligt byggeri Bygherren får et funktionelt og bæredygtigt byggeri Arkitekten får stor handlefrihed i formgivningen Ingeniøren får mange valgmuligheder for at opfylde de tekniske krav Håndværkeren får høj kvalitet af materialer og en lettere arbejdsdag Brugeren får et godt indeklima og så er vore produkter meget konkurrencedygtige, når de anvendes rigtigt og det kan VI hjælpe dig med 4 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

5 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 5

6 BO-ENERGY BO ENERGY BESTÅR AF 3 HOVEDDELE: Finnjoist I-Bjælke Kerto Bjælke Simpson I-Bjælke Beslag BO ENERGY anvendes til både tag, etagedæk og ydervæg. FinnJOIST I-bjælke anvendes til Tagspær Etagebjælker Stolper KERTO bjælke anvendes til Tagspær Etagebjælker Stolper Bundremme Topremme Udvekslinger Omkring åbninger Forstærkninger I-bjælke beslag anvendes som Bjælkesko - vandret eller under hældning Stolpebeslag i top og bund 6 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

7 I-bjælken Tag Tagspær med spændvidde op til 8 meter for FINNJOIST og 13 meter for KERTO giver dig stor handlefrihed i indretning af bygningen. Der anvendes bjælkehøjder på typisk 300 til 500 mm til isolerede tage. FINNJOIST I-BJÆLKES øvrige anvendelser Renovering af tag, opretning Ved opretning af tag eller ved øgning af isoleringstykkelsen flækkes I-bjælken på langs og halvdelen sømmes på de eksi-sterende spær U-værdi for tagkonstruktion med tagpap samt tilhørende krav FINNJOIST dimension U-værdi Kontruktionstykkelse bredde mm højde mm W/(m²K) mm , , , , vejledning - energiklasse 2 0,11 vejledning - energiklasse 1 0,08 Ydervæg Stolper til høje facader eller ydervægge med stor isoleringstykkelse egner sig godt til BO ENERGY S træskelet. Renovering af ydervæg, forøgelse af isolering af minimum 200 mm Påforing af I-bjælker ved renovering af ydervæg til større isoleringstykkelse U-værdi for ydervæg med indvendig forskalling samt tilhørende krav FINNJOIST dimension U-værdi Kontruktionstykkelse bredde mm højde mm W/(m²K) mm , , , , , vejledning - energiklasse 2 0,14 vejledning - energiklasse 1 0,10 Etagedæk Bjælker til etagedæk med spændvidde op til 6-7 meter for FINNJOIST og 9-10 meter for KERTO giver stor rethed og lavt fugtindhold i træet. Dette betyder knirkefri og ensartede gulve, som naturligvis opfylder de krav, der er til styrke og stivhed. Højt opklodsede gulve I stedet for mange opklodsninger på små strøer, er det nemmere at anvende få understøtninger til en I-bjælke SPÆNDVIDDE TABELLER OG TEKNISKE DATA SE METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 7

8 Hvorfor anvende systemet? Vi spørger Tømrermester Anders Sørensen Fra Tesselbølle Enterprise i Espergørde Jeg valgte systemet med Kerto og I-bjælken til både ydervægge, gulve og til tagkonstruktionen. Kerto brugte vi de steder, hvor der f.eks. var en lang gennemgående rem, som fik en stor belastning eller til remme i ydervæggen for at få en god anlægsflade til tagspærene. I-bjælker anvendte vi så mange steder som muligt for at spare nogle penge. Det viste sig faktisk, at de fleste stolper, bjælkelaget i gulvet og tagspærene alle kunne være I-bjælker og det gav store besparelser i forhold til, hvis vi havde anvendt Kerto til det hele. Team Beam hjalp os med at beslutte, hvilke bjælker, det burde være Kerto og hvilke der kunne være I-bjælker. Min ingeniør på projektet anvendte herefter beregningsprogrammet Finnwood med støtte fra Team Beam til at lave statisk beregning af hele bygningen samt sikre, at tingene blev samlet forsvarligt og godt forankret til fundamentet. I-bjælkerne er meget lette at håndtere på byggepladsen på grund af den lave vægt. Desuden er de ligesom Kerto HELT lige og det gør montagen hurtig og uden ærgrelser undervejs. Det giver ved siden af den gode kvalitet også en stor arbejdsglæde. Lettere håndtering og flere muligheder FINNJOIST udgør som regel den største del af bygningens træskelet og det giver dig flere fordele: Ned til 1/3 vægt i forhold til spærtræ. Mulighed for store huller til rørgennemføringer. Desuden har både FINNJOIST og KERTO disse karakterstika: Stor formstabilitet uden efterfølgende opretning. Spændvidder op til meter. Begrænset kuldebro på grund af lille træandel og lavt fugtindhold. Godt CO2 regnskab til bæredygtigt byggeri. Tæthed god langsigtet effekt En væsentlig del af kravet til lavenergi ligger i bygningens tæthed. Målinger af tæthed foretages normalt efter bygningens færdiggørelse, men det vil ofte være således, at tætheden reduceres gennem tiden. Det skyldes især utætheder på de svage steder som samlinger, gennemføringer og overgangen mellem loft og væg. Utæthederne skyldes ofte fugtbetingede bevægelser i det almindelige spærtræ i konstruktionen og viser sig tidligst efter et år. Ved at anvende I-bjælker, Kerto, limtræ og krydsfinér vil bevægelserne minimeres mest muligt, da de allerede er nedtørret, men også fritaget for spændinger på grund af opbygningen af mange lag. 8 METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

9 Bedre totaløkonomi Montagetid og dermed totalomkostninger afhænger meget af håndteringen og dermed også af vægten. Derfor er aftaler i dag baseret på spærenes vægt og ikke som tidligere bredde x højde. Derved er den lette og materialebesparende FINNJOIST I-BJÆLKE tilgodeset. Og det giver en positiv indvirkning på økonomien: FINNJOIST I-BJÆLKER har omtrent halvt så store montageudgifter per løbende meter spær i forhold til almindeligt spærtræ FINNJOIST I-BJÆLKER udgør typisk kun ét lag konstruktion, hvorimod spærtræ skal opbygges af flere lag for at få plads til de store isoleringstykkelser FINNJOIST I-BJÆLKER kan ofte lægges med støre afstande på grund af den store bæreevne. Der betyder færre spær. Grafen til højre viser et eksempel på totaløkonomien for et tag på 150 m2 for et hus, som opfylder kravene til energiklasse 2. Totalpris = materialepris (spær) + montageudgift Større spærafstande vil også betyde færre monteringer og sømning af plader og brædder samt bredere isoleringsmateriale. Det er ikke medtaget i beregningen. Det ses, at selv for mindre spændvidder vil FINNJOIST være en totaløkonomisk bedre løsning. Og jo større spændvidde, des større besparelse. FOR STØRRE ISOLERINGSTYKKELSER ELLER SKÆRPEDE ENERGIKLASSER VIL PRISFORSKEL- LEN ØGES TIL FORDEL FOR FINNJOIST. totalpris for monteret tagspær i kroner Spærtræ C18 FINNJOIST spændvidde i meter Vi spørger Tømrermester Kurt F. Sørensen fra KFS Boligbyg i Støvring Vi har i KFS Boligbyg anvendt finnjoist I-bjælken til flere forskellige projekter. Det gælder blandt andet til Bolig for livet, som er en af VELUX og VELFAC s testhuse til lavenergi byggeri. De gode erfaringer fra tidligere byggerier tog vi med til Byg & Bo udstillingen 2010 i Malling uden for Århus. Her har vi opført et muret hus med fladt tag, hvor I-bjælken er anvendt som tagspær. Ifølge Kurt Sørensen, direktør i KFS Boligbyg, er I-bjælken et naturligt valg til lavenergi byggeri med tykke konstruktioner, men også regulære og flade tage kalder på I-bjælken. Vi har lavet et bud på et hus, som opfylder kravene til energiklasse 1, hvor det flade tag med store spændvidde sikrer, at vi ikke får en masse bærende vægge i huset. Det gør det mere fleksibelt og egnet til ændrede behov gennem tilværelsen. Så vores hus er både hvad angår energikrav og fleksibel indretning fremtidssikret. De montagemæssige fordele skyldes især vægten af bjælken. Det letter håndteringen og i sidste ende den forbrugte tid og pris på monteringen. I-bjælken kan dog også i visse situationer kræve nogle specielle samlinger og forstærkninger, som betyder lidt mere tidsforbrug på byggepladsen. Alt i alt er I-bjælken dog kommet for at blive, særligt til højisolerede bygninger, hvor der med fremtidens energikrav bliver store konstruktionstykkelser. Her kan det også i visse tilfælde være en idé med I-bjælker i ydervæggen eventuelt i nogle mindre og billigere bjælketykkelser. METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 9

10 NEMT, HURTIGT OG ENKELT Lav vægt giver nem håndtering af selv lange bjælker. Den tynde kropsplade gør bearbejdning nem. Huller på op til Ø 250 mm i en bjælke med dimensionerne 58 x 360 mm Nem NeM håndtering HÅNDTerING og lav vægt og LAV VÆGT Finnforest i-bjælke I-bjælke i 6 i meters 6 meters længde længde vejer mellem vejer 20 mellem og 25 kg. Dette svarer til ca. 1/3 af en spærtræskonstruktion. 20 og 25 kg. Dette svarer til ca. 1/3 af en spærtræskonstruktion. Dermed kan I-bjælken håndteres og monteres Dermed kan i-bjælken håndteres og monteres af én mand. af én mand. 2. NeM og enkel ForArBeJDNING 2Spærfod NeM og og -top tildannes enkel nemt ForArBeJDNING og hurtigt. Den tynde kropsplade i Finnforest I-bjælke skæres hurtigt igennem, Spærfod og -top tildannes nemt og hurtigt. Den tynde f.eks. når udhæng skal tilspidses. kropsplade i Finnforest I-bjælke skæres hurtigt igennem, f.eks. når udhæng skal tilspidses. 3. PerFeKT TIL rørgennemføringer 3I-bjælken PerFeKT perfekt, TIL hvis rørgennemføringer der skal bores store huller til I-bjælken rørgennemføringer er perfekt, og lignende. hvis der Man skal kan bores f.eks. store bore huller et hul til på Ø 250 mm i en I-bjælke med dimensionen 58 x 360 mm. rørgennemføringer Det er enestående for og træbjælker. lignende. Man kan f.eks. bore et hul på Ø 250 mm i en I-bjælke med dimensionen 58 x 360 mm. Det er enestående for træbjælker. 4. STørre SPÆNDVIDDer 4Ved STørre at vælge Moelven SPÆNDVIDDer BjælkeSystem får du konstruktioner med en unik styrke og stivhed. Det giver mulighed for store Ved at vælge Moelven BjælkeSystem får du konstruktioner med en unik styrke og stivhed. Det giver mulig- spændvidder og dermed færre bærende vægge. hed for store spændvidder og dermed færre bærende vægge. 5. LIGe og ForMSTABILe BJÆLKer Både den store rethed og den lave vægt gør det hurtigt, sikkert og nemt at montere Finnforest I-bjælke og Kerto. 5 LIGe og ForMSTABILe BJÆLKer Både den store rethed og den lave vægt gør det hurtigt, sikkert og nemt at montere Finnforest I-bjælke og Kerto. 6. energisikre KoNSTrUKTIoNer De store isoleringskrav betyder store tykkelser af taget og ydervæggen. Her er Moelvens BjælkeSystem en enkel og 6 energisikre KoNSTrUKTIoNer energisikker løsning uden lag-på-lag-konstruktioner og De med store brug isoleringskrav af færre materialer. betyder store tykkelser af taget og ydervæggen. Her er Moelvens BjælkeSystem en enkel og energisikker løsning uden lag-på-lag-konstruktioner og med brug af færre materialer. Enkle og energisikre isoleringsløsninger METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri

11 Sådan gør du Du definerer projektet Send dine tegninger Beskriv dine forudsætninger, f.eks. bærende indvendige vægge, specielle laster m.m. Du kan frit hente Finnwood beregningssoftware til dokumentation Spændviddetabeller Detaljer i Autocad Vi foreslår og tilbyder en konstruktion Teknisk og økonomisk optimering Bestemmelse af bjælkemateriale Overslagsdimensionsionering med Finnwood Opmåling af leverancen af spær og beslag Pristilbud Spærplaner Styklister Forarbejdning af bjælker Detaljer til tag, ydervæg og gulv, hvor I-bjælken anvendes som konstruktionsmateriale Se mere på Finnwood er en gratis software til beregning af bjælker og stolper. Finnwood kan både beregne I-bjælker og Kerto til tagspær, gulvbjælker og ydervægsstolper i henhold til nye eurocodes. Leno massive træelementer Massive træelementer af krydslimede brædder er en udbredt byggestil i Mellemeuropa. Med synlig indvendig overflade, den bærende konstruktion og skive, dampspærre samt en enkel fastgørelse af andre byggematerialer tjener Leno mange funktioner på én gang. Spørg Metsä Danmark til råds. METSÄ WOOD Vælg det optimale TRÆSKELET til moderne LAVENERGI byggeri 11

12 TEAM BEAM bjælkespecialisterne Team Beam er afdelingen for bærende konstruktioner i MetsäWood Danmark og består af tekniske og kreative med-arbejdere, der kan udvikle dit projekt i den rigtige retning. Det kan være ud fra arkitektoniske, tekniske, miljømæssige eller økonomiske hensyn, men oftest kombination af disse. Efteruddannelse Team Beam har sammensat et uddannelsesprogram for dig og dine kollegaer, hvor vi tilbyder 1-2 timers uddannelse på jeres adresse. Uddannelsen kan bestå af produkt- og markedsfacts samt tekniske og økonomiske grunde til at anvende forskellige konstruktionstyper. Ring til Team Beam og aftal, hvilket indhold, I ønsker for et uddannelsesforløb, samt de praktiske detaljer. Uddannelsen er gratis. Copyright Metsä Wood 04/2013 Softwaren til beregning af bjælker og stolper, kaldet Finnwood kan du gratis hente på vores hjemmeside. Her finder du også bygningsdetaljer og andet teknisk materiale. På adressen kan du starte en dialog eller sende din forespørgsel på konstruktionsforslag og pris. METSÄ WOOD DANMARK Business Center Wing house Ørestads Boulevard København

rammekonstruktioner BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem

rammekonstruktioner BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem rammekonstruktioner i træ BOFLEX Design og energioptimering med et fleksibelt byggesystem kerto rammerne omfatter HELE løsningen DE ENKELTE KERTO DELE SAMLES FRA FABRIKKEN SÅLEDES, AT DE LEVERES SOM ET

Læs mere

Moelven BjælkeSystem

Moelven BjælkeSystem r og r Moelven BjælkeSystem Fremtidens energisikre bjælke- og søjleløsninger Retouchéres To produkter. et samlet system Denne brochure omhandler bjælke- og søjleløsninger, der bl.a. anvendes til husets

Læs mere

Moelven Lamelspær. Rammekonstruktioner i træ. Design og energioptimering med fleksible byggesystemer

Moelven Lamelspær. Rammekonstruktioner i træ. Design og energioptimering med fleksible byggesystemer Moelven Lamelspær Rammekonstruktioner i træ Design og energioptimering med fleksible byggesystemer Moelven Lamelspær omfatter Ramme systemet Løsningen med rammer af træ er kendt fra almindelige gitterspær

Læs mere

...INNOVATIVE TRÆKONSTRUKTIONER....Innovative Trækonstruktioner

...INNOVATIVE TRÆKONSTRUKTIONER....Innovative Trækonstruktioner ...Innovative Trækonstruktioner SmartWood s bjælkeprodukter SmartWood s bjælkeprodukter anvendes til alle mulige konstruktioner. Ofte styres dimensionerne af isoleringstykkelsen. I de tilfælde vil dimensionen

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion En verden af træ Udvikling Samarbejde Produktion HISTORIE Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster, summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser gennem træet. Flexwood har fulgt

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i praksis

Miljørigtigt byggeri i praksis Miljørigtigt byggeri i praksis Præsentation ArkitektGruppen Hvorfor gik AG ind i lavenergibyggeri? Erfaringer lavenergibyggeri Stenløse Syd AGs holdning til lavenergibyggeri NU! Hvordan sikres lavenergibyggeris

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset...

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset... Bjælkehuse Byg-selv i naturens eget materiale Har du grunden, så har vi huset... Velkommen Stemningen i et Nynorm bjælkehus er noget helt specielt. Kombinationen af de naturlige materialer og et godt indeklima,

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 70mm huse Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Højisolerede betonelementer

Højisolerede betonelementer Højisolerede betonelementer En ny måde at opnå lavenergi på Generelt Da 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning, ventilation og elektricitet i vore boliger, bliver kravene stadig større fra de

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Fremgangsmåde i brug af mursko

Fremgangsmåde i brug af mursko Fremgangsmåde i brug af mursko Revision 25.06.2014 Udarbejdet af Claus Jessen FBJ Rådg. Ingeniører A/S Merkurvej 5 6000 Kolding Tlf.: +45 75 26 46 11 Fax: +45 75 26 46 12 CVR nr. 32 76 34 05 www.fbj.dk

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Isokorb referencer WE KNOWHOW

Isokorb referencer WE KNOWHOW Isokorb referencer KNOWHOW WE Lighthouse Lighthouse er et byggeprojekt egnet til beboelse og erhverv, opført på Aarhus havnefront. Byggeriet består af 3 faser. Fase 1 og 2 omfatter almene boliger samt

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System (svalehalesytem) 01/2016 ETAGEDÆK / OMEGA SYSTEM STØBT UNDERGULV Et velkendt og gennemprøvet system Knauf Omegapladen er den helt

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk

JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER. Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere. jyskeudestuer.dk KVALITET - Når det er bedst JYSKE UDESTUER VINTERHAVER & KARNAPPER Vi forlænger sommeren - og gør vinteren lunere jyskeudestuer.dk Inspiration Få naturen ind i dine egne stuer og forlæng sommeren! med

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Der findes ikke dårligt vejr

Der findes ikke dårligt vejr Der findes ikke dårligt vejr HAKITEC beskytter din arbejdsplads mod dårligt vejr! Regn og rusk, kulde og blæst. Der findes ikke dårligt vejr. HAKITEC beskytter din arbejdsplads og det lønner sig. I dag

Læs mere

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Bæredygtig renovering Hvad gør man med balkonen? 2 Når du vælger at renovere, så er komfort og energibesparelser med rette højt på dagsordenen.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere