Bilag 7 - Transskription af interview 3, d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7 - Transskription af interview 3, d. 22.1.2013"

Transkript

1 Bilag - Transskription af interview, d Bilag - Transskription af interview, d... Respondenten i dette interview har fået pseudonymet William. William forkortes i transskriptionen til W, når det markeres, at han siger noget. I forbindelse med mine egne udsagn som interviewer forkortes mit navn, Simon, på samme måde simpelthen til S. Forud for interviewet: Jeg ankommer til Williams hjem på Østerbro, hvor han venter på mig. Forud for vores aftale har William og jeg haft en korrespondance over . Vi hilser på hinanden, hvorefter vi sætter os i hans stue og taler om interviewet. Jeg giver en kort præsentation af mig selv og mit ærinde med interviewet samt af interviewets opbygning. Jeg siger til William, at jeg gerne vil have ham til at give nogle detaljerede beskrivelser ud fra mine spørgsmål om hans oplevelser med politiet, og han byder herefter ind med at tale om hans første møder med politiet. S: og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad hedder det, nogle detaljerede beskrivelser fra din side [W: ja] prøv at huske W: altså noget med oplevelser S: ja, huske nogle konkrete ting W: men altså, jeg tror sådan set jeg kan huske de fleste gange jeg har været i kontakt med politiet [S: ja], det har ikke sådan været utallige gange [S: nej], altså der været lidt dengang man var starten af teenagealderen og så begyndte at skulle drikke lidt ude i byen og sådan noget [S: ja], og der har man da også haft nogle møder med det, men altså dengang der havde jeg ikke sådan nogle negative med det [S: nej], jeg tror første gang jeg kan huske jeg var i kontakt med politiet, der var det, der var det faktisk ved et toguheld i Holte [S: ja], det var for nogle, ja jeg tror det er snart 0 år siden eller sådan noget, hvor der var en person der døde [S: ja], men der var det også sådan, der så jeg faktisk det skete, og så skulle jeg så vente og blive interviewet af politiet, men jeg så bare at den blev sådan afsporet dér, for jeg så ikke deroppe hvor det var kørt sammen [S: ja] men dér der var det også lidt, det var sådan lidt, der var det første gang hvor det virkelig var politiarbejde, ikke [S: ja], men dér der virkede de jo professionelle og engagerede, men der var det så også, der var det lyst da jeg kørte hjem [S: ja], og der bliver jeg så, ventede, og så var det så blevet mørkt i mellemtiden, og så cyklede jeg hjem, og så havde jeg jo ikke nogen lygter med [S: ja], og da jeg så cyklede hjem så var den anden ende af vejen, den var afspærret, og så kom jeg derned, og så fik jeg sådan en lille røffel af en politimand fordi at jeg ikke havde lygter på [S: ja], og der var jeg sådan lidt, det er lidt småirriterende, ikke, men når jeg så tænker efter det bagefter, så var det sådan lidt, det kan han jo ikke vide [S: nej], det er jo den måde han skal opføre sig på, der er det jo sådan lidt når man er, ikke, så bliver man lidt irriteret over det [S: ja], men altså jeg fik også lov til at køre videre fordi altså jeg sagde jo at jeg havde været dernede og hvordan det hang sammen S: men hvordan, hvad for nogle tanker havde du omkring politi på det tidspunkt ellers W: jamen politi, det har mest været igennem, hvad kan man sige, min opdragelse, mine forældre, ikke [S: ja], der var det også sådan lidt, jamen politiet, dem skal man jo lytte efter fordi det er jo dem her, ikke [S: ja], og hvis man i problemer så er det dem man ringer efter [S: ja], fordi altså, det er jo dem der skal ordne sådan nogle ting [S: ja], altså hvis der er noget galt S: hvor er du vokset op henne

2 Bilag - Transskription af interview, d W: i Holte S: i Holte, ja, ok W: enebarn af to forældre, så S: ja, har du gået på skole i Holte, og ungdomsuddannelse i Holte W: ja, Holte Skole og så Nærum Gymnasium bagefter [S: ja, ok], og så et par sabbatår her, fjumreår som det også hedder efterhånden [S: ja] og så, ja jeg er startet på RUC her til sommer () S: ja, hvad er det du læser på RUC W: Samfundsvidenskabelig Bachelor [S: ok, ja], første år hér, så er man forsøgskanin endnu engang S: ok, ja (smågriner), endnu engang, du har læst noget andet eller W: nej, ja, nej det er bare i folkeskolen der var vi forsøgskanin med IT og med der da de byggede, lavede det om i de der tre indskolinger og sådan noget, og så i gymnasiet var vi nogle af de første til gymnasiereformen og AT og alt det der, ikke [S: nåja], og så nu, der er det så første år med bacheloruddannelse i stedet for basisuddannelse, og sådan hele uddannelsen det har været sådan et eksperiment [S: ja] med det ene og det andet, men jeg tænker det er endt meget godt, på trods [S: ja], og så er det også meget fint at prøve nogle nye ting, for eksempel har jeg ikke skrevet en stil i hånden siden, ja,. klasse eller sådan noget, ja, jeg har en ikke-eksisterende håndskrift, jeg har et kodesprog (smågriner) S: det tror jeg er meget normalt for, for vores generation W: ja, det tror jeg bare giver sig selv, ikke men altså, det er bare den opdragelse jeg har fået, politiet det er dem man kommer til, fordi at hvis der er noget galt, jamen så er det dem der ordner det, eller finder ud af hvordan det skal ordnes, ikke [S: ja], så jeg har sådan set altid, eller i hvert fald størstedelen af liv har jeg altid haft en, hvad skal man sige, ubetinget tillid til at hvis der er noget galt så er det politiet, ikke [S: ja] også haft indbrud et par gange, og der har det også bare været, jamen det er jo politiet man ringer til, der er, hvad skal man sige, der er ikke noget alternativ S: ok, hvordan har du oplevet politiet dér W: øh, ahr nu har jeg jo nok været en smule uengageret, fordi altså når man ser alle de der krimiserier hvor de bare, så kommer de ind, så tager de satellitbilleder, og så kan de se hvem der har været dér og dér, og så et fingeraftryk der er helt, ikke der, altså der, igen, da har jeg været yngre, og der har det været sådan lidt, jamen, kunne de ikke gøre mere fordi de sendte en patrulje derud og så kiggede han og tog rapport og så fandt de en skuetrækker, og så sagde der kan man tage fingeraftryk og det hele, og så, der må da være nogle spor og sådan noget men jaeh det var, det er jo også et spørgsmål om ressourcer, ikke S: ja, var det i Holte W: ja, hjemme hos mine forældre, ikke [S: ja], men altså, så igen når man bliver (ældre og?) lidt mere fornuftig, så kan man godt se at det er måske ikke dér at der skal bruges flest ressourcer [S: ja], men det

3 Bilag - Transskription af interview, d er da sådan lidt vi har haft indbrud, ikke, og så finder, og så fandt de den skruetrækker som de har brugt til at brække, jeg tror det var døren eller vinduet op med [S: ja], og så de har sandsynligvis haft handsker på, ikke, men der må da være et eller andet de kan gøre, ikke [S: ja], ja men altså, nu har jeg heller ikke været igennem hele sagen, sagsforløbet, men det var min oplevelse af det, at det var sådan lidt, jamen, de må da kunne gøre mere end det S: ja, hvor gammel var du der W: der har jeg vel også været en 0-- stykker S: ok W: så det var jo dengang før fornuften rigtig indtraf (vi smågriner begge) S: ja øh jeg kigger lidt på min plan hér [W: ja], og indser at jeg lige skal bladre må jeg spørge dig hvad der gav dig lyst til at deltage i det her interview W: men det var det var lidt at få mit syn på tingene, synes jeg også, jeg føler mange gange at jeg har et lidt anderledes syn på tingene end mange har, fordi at jeg netop har været i nogle miljøer hvor folk med min baggrund typisk ikke har været så meget, så jeg synes mange gange at jeg har et, ikke for at være meget (utydeligt? Selvglad?), en sådan lidt unik indsigt i tingene, eller et unikt input [S: ja], altså virkelig noget som jeg i hvert fald føler at der ikke er så mange andre der har S: ja, det er jeg da interesseret i, fordi jeg kan godt lide at der er lidt spredning W: ja, det er også det jeg tænker, fordi jeg aldrig følt mig selv som en stereotyp person, ikke [S: nej], så det er også, vi jeg havde et par venner fra området som også kom i de miljøer, ikke [S: ja], men i miljøerne der var det jo ikke sådan normen at komme fra Nordsjælland af S: ja, hvad er det der adskiller, når du tænker på det på den måde, hvad er det der adskiller der hvor du kommer fra, fra det typiske W: øh, baggrunden, altså éns opdragelse, altså éns, altså de ting man kommer med, sådan syn på tingene, den måde man, hvad skal man sige, man plejer at gøre tingene på S: hvad kan det for eksempel være W: for eksempel den her ubetingede tillid til politiet, det er man jo bare opdraget med, altså det har der, mange af mine venner hvor de er sådan lidt, fra barnsben af der har deres forældre haft den holdning at politiet det var bare nogle der ventede på at røvrende én, ikke [S: ja], så dem kunne man ikke helt stole på, så hvis der var noget så var det måske vennerne man snakkede med om det i stedet for at ringe til politiet [S: ja], øh, så hvis man var blevet overfaldet i byen så var det måske ikke politiet, for de var alligevel ligeglade [S: ok], altså som eksempel, ikke S: de venners baggrund, hvad, hvordan vil du beskrive den W: øh, jamen altså, mindre velstillede hjem, ikke [S: ja], altså med måske hvor forældrene ikke var sammen mere, altså det altså jeg kommer jo fra en anden social klasse end dem, ikke

4 Bilag - Transskription af interview, d S: ok, og hvad betyder det når I så mødes W: jamen så er der jo nogle, hvad kan man sige, kulturelle forskelle [S: ja], men der har jeg så samtidig også, men det er netop også det som jeg synes, der gør at jeg kan give et lidt andet input, det er at jeg føler lidt at jeg er et miks af det, så har jeg jo mine forældres opdragelse og baggrunden og også mange værdier og sådan noget [S: ja], men samtidig så har jeg også haft et møde med de andre værdier og så jeg ligesom kunnet vælge dem, hvad synes jeg er rimeligt, ikke altså [S: ja] for eksempel er jeg meget rød i holdningen på trods af at have, ja min far han er meget meget liberalistisk, ikke [S: ja] så man kan sige i forhold til den sådan, altså nu er der jo mange mønstrebrydere, ikke [S: ja], men altså den der måde med at det er bare det du bliver opdraget til du ender med [S: ja], og der kan jeg meget godt lide at få input ind andre steder fra [S: ja, det lyder jo fedt, ja] så man ligesom selv kan tage og vælge [S: ja] men det er netop også det der afspejler sig i at jeg synes det er relevant i forhold til interviewet at komme med de andre input S: ok, fedt, jeg er netop på jagt efter de helt individuelle udtalelser, jeg har ikke i sinde at kategorisere nogen, hvordan venstreorienterede er, i øjeblikket er der den SFI-undersøgelse der handler om at kategorisere og beskrive ekstremister, mit ærinde er det modsatte W: men jeg synes også, hele tanken om at sætte folk i kategori den er jeg imod, men jeg kan godt se den er nødvendig [S: ja], fordi du kan jo ikke, når du har bare millioner eller og en halv million mennesker i Danmark, du kan jo ikke tage hver enkelt individs unikke historie bagtil for at skulle lave en plan, man bliver nødt til at have noget generelt at gå ud fra S: men lige nu kan jeg lave enkeltinterviews W: men lige nu kan nu, ikke men altså hvis man skal lave en større plan så bliver man nødt til at tage for hvad der bedst for størstedelen, ikke men hele idéen den er lidt modstridende for min natur S: hele idéen W: ja, med at sætte i kategorier og kategorisere S: ja hvad tænker du så om dit eget møde med politiet, hvornår begyndte det at ændre sig W: ja men det [S: hvornår skete der noget der ændrede sig] ja men det var nok omkring ungdomshus-urolighederne [S: ja], lidt før, jeg havde kommet der et par gange før det blev ryddet, men aldrig sådan helt inde i miljøet [S: nej], men mange af mine venner de kom der rigtig meget og sådan noget, så S: hvornår var det [W: jamen det var], og hvad lavede du der W: jamen det var sommeren 0 må det være [S: ja], hvor jeg rigtig begyndte at snakke med dem S: det var, var det før rydningen W: ja, det ryddet marts 0 [S: ja, det var før], så det har været lidt under et år før, jeg rigtig begyndte at snakke med dem, ikke [S: ja], det var blandt andet, det var gennem en af mine rigtig gode venner som kom der meget, hvor jeg så begyndte at være med sammen med hans venner, og så blev man, kom man ind i gruppen og sådan noget [S: ja], men det var nok der, altså, at det begyndte

5 Bilag - Transskription af interview, d (Tid: 0:) S: gik du i gymnasiet på det tidspunkt, eller W: nej, det var lige før jeg skulle starte i.g, sommeren før jeg skulle starte i.g [S: ok], imens der gik jeg så i.g indtil det blev ryddet nej, undskyld, nej jeg skulle på efterskole, det er rigtigt, nej nu får jeg blandet det sammen, det var sommeren før jeg tog på efterskole S: ok så du gik i. klasse på Nærum, nej det var Holte W: det var Holte [S: ja] og så da jeg gik ud i niende der, den sommer der da begyndte jeg at snakke rigtig meget med dem [S: ja], og så også når jeg var hjemme i hver anden weekend og så de forskellige ferier, der brugte jeg det meste, eller der brugte jeg stort set al min tid sammen med dem [S: ja] og så, ja det var hyggeligt fordi jeg har altså ikke haft den bedste folkeskoletid, så, der var en anden måde at blive accepteret på, en anden måde at opfinde sig selv på [S: ok], igennem dem eller med dem, med når man kommer ind i en ny gruppe, ikke S: ja du blev accepteret W: ja men, der var sgu ikke så meget, der var sgu højt til loftet, det var der virkelig, ikke så det var fedt for en lidt usikker teenage-knægt at komme ind, så bare sige hvad f, hvad end du gør, så kan det godt være det ser dumt ud, men så er der en eller anden der står og griner sammen med dig [S: ja] fordi det er egentlig meget fedt alligevel S: hvad, de ting du kunne gøre dér, hvad var der ved dem du ikke kunne gøre der hvor du kom fra W: jamen altså jeg følte mig meget bundet, altså i, fordi man har jo været sammen med de samme personer fra du var til - stykker, ikke [S: ja], så lige pludselig så, den rolle man var kommet i, altså man var lidt fastlåst i det, ikke så lige pludselig, så har man lyst til at gøre nogle andre ting, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi man var lidt blevet låst [S: ja], og så lige pludselig så kunne du få, hvis du havde lyst til gøre et eller andet, drikke, i stedet for de der fester hvor det var sat op på en bestemt måde, fordi skulle man drikke hjemme hos nogen, og så skulle man høre høj musik og danse, ikke [S: ja], så kunne man, vi drak blandt andet nede ved noget der hedder Frederiksdalbadet [S: ja], tror jeg det hedder, i Virum, hvor der satte vi os ned omkring lejrbålet og så drak vi til solen stod op S: der var en gruppe i Holte som havde det lidt anderledes, eller W: jamen, ej men det var sådan lidt, fra forskellige steder i Nordsjælland af og fra København af [S: ja] hvor, altså det var nogle sådan, af de lidt underlige personer, der gik i lidt anderledes tøj [S: ja] og de havde ligesom fundet sammen, det er vel meget naturligt, ikke [S: ja], og dem kom jeg så ind hos [S: ja], ja og blev accepteret ret hurtigt [S: ja], og det, og så der hvor jeg kom ind omkring, i periferien af miljøet S: ja, og de havde også lidt deres gang i Ungdomshuset, de mennesker W: der var nogle af dem der havde, nogle af dem der ikke havde [S: ja] og så kom de jo også med nogle holdninger og sådan noget, og som også med, før det der vidste (vi?) ikke rigtig hvad pokker det var, ikke og så lige pludselig så havde man et andet forhold til det fordi jamen altså, så kendte du nogle aktivister derinde fra og sådan noget [S: ja], og så får man et lidt anderledes syn på tingene

6 Bilag - Transskription af interview, d (Tid: :) S: ja hvordan det W: jamen så, altså det er ikke noget du ser på tv [S: nej], det er ikke noget du læser om, det er noget man oplever [S: ja], og det er så den, altså det er jo så en forskel S: ja, så for eksempel det at være politisk aktiv, er det det du tænker på [W: nej], eller det at demonstrere, eller møde politiet hvad er det du tænker på, i stedet for at se det på tv W: ja, nej, men det er bare også, du får en anden relation til det når du snakker med en person som er med til arrangere noget derinde, for eksempel [S: ja], fordi altså så ved du, ok, der er faktisk, det her det er mennesker, ikke [S: ja], hvor du får en anden holdning til det, det er ikke bare noget man læser og hører om, altså så det er jo mennesker, det ved man godt, men nu har man lige pludselig en personlig relation til det [S: mm], og så blive man også lidt farvet (af at få?) fortalt alle de fantastiske ting der foregår, hvor fantastisk det er, ikke S: ja, men du blev taget imod som en holte-knægt W: jaeh, nej, jamen jeg fik sådan lidt for sjov kælenavnet holte-snobben, ikke altså [S: ja] fordi, ikke [S: ja], men det var aldrig noget hvor at altså det var en fordom hvor det var noget negativt [S: nej], fordi altså der var jo forskellige personer fra, også fra Virum og sådan noget af, ikke [S: ja], så det var jo lidt nordsjællands-agtigt, ikke [S: mm], det var folk som ikke rigtig delte de værdier som dem man ville kalde snobbede gør, ikke [S: ja], øh skulle på Gammel Hellerup og det ene og det andet og skulle være rigtig fine og det rigtige tøj og sådan noget [S: ja], og det var man lidt ligeglade med, så S: hvordan havde du det med snobberne, lad os kalde dem det W: ja, lidt træt af dem, ikke [S: ja], altså det var blandt andet dem jeg har haft en meget øh, meget negativ oplevelse af i folkeskolen [S: ok], og det var virkelig ikke de værdier som jeg delte [S: nej], stadig ikke helt deler, altså mærketøj det, det kan jeg være ret ligeglad med S: så der var, det var lidt problematisk at vokse op sammen med dem i folkeskolen W: ja, altså fordi, man var jo lidt mindretallet som ikke delte værdier med største eller med flertallet [S: ja], og så bliver man lidt outsideren [S: ja] og prøver at passe ind, men så bliver man lidt låst i det [S: ja], og så igen er det jo, altså så kan man blive accepteret af nogle andre som måske deler de samme værdier, måske bare er ligeglade med det S: jeg stiller nogle spørgsmål nu, de kan virke fuldstændig banale [W: ja], men det er for at få dig til at sætte ord på det W: ja, men selvfølgelig S: hvad var det du følte var forkert ved de her snobbers værdier W: jamen det var meget overfladisk [S: ja], det var meget udseende og at det hele skulle være fint ja på trods af at det måske ikke var, ja man skulle have fint tøj på, på trods af at man måske ikke har så mange penge og sådan noget, ikke [S: ja], altså det er jo stadig noget som jeg ser nu, altså den

7 Bilag - Transskription af interview, d forestilling om at, altså facaden skal være så fin som muligt, og det skal se så flot ud, og det skal være det rigtige mærke og det hele, ikke [S: ja], men så kan man måske købe sig selv fattig for at få det rigtige tøj [S: ja], hvad er der så fedt ved det [S: ja], altså hvis man så ikke har råd til en øl fordi man har det fine tøj på, så vil jeg hellere have 0 øl og så bare have tøj på, altså [S: ja, så havde ], den prioritering i sådan ting, den kan jeg ikke se logikken i S: nej, gik du i noget anderledes tøj i folkeskoletiden W: ja, det gjorde jeg jo, øh specielt efter der, fordi så begyndte jeg jo at opdage, altså du kan jo bare have på hvad du vil [S: ja], før der prøvede man lidt at passe ind i det, men jeg kunne aldrig gøre det helhjertet, altså fordi jeg er vel heller ikke sådan en der er blevet opdraget med at få hvad man gerne vil have, så det var sådan lidt, jamen jeg havde det tøj jeg havde, og så var der måske en gang imellem jeg havde fået sparet lidt op, jamen så købte man en fin trøje eller sådan noget [S: ok] og så men det er falskt, ikke S: ja, så det var ikke fordi du havde noget, lad os sige punket udtryk i folkeskolen eller noget som helst, eller hvad W: ikke desideret, ikke i folkeskolen, men så blev det sådan lidt derhenad gennem efterskolen, og så det år hvor jeg begyndte (at drikke igennem?), ikke [S: ja], altså ja S: ja, ændrede folkeskolen, eller vrøvl, efterskolen så noget for dig, i den W: ja, det gjorde det meget, altså hvad kan man sige, der genopfandt jeg virkelig mig selv, altså der [S: ok, ja] fik man (løst rammer?), og så var det sådan, ok, hvem er du S: ok, fedt W: øh fordi du kendte jo ikke nogen, så førstehåndsindtrykket af det, der var førstehåndsindtrykket, ikke, og så kunne du bare bygge videre på det [S: mm], i stedet for hvem var du da du var [S: ja], en lille genert knægt, så kan du bruge år på at ændre det, i stedet for bare at møde nye personer, ikke [S: ja] og så var jo, jeg gik på en efterskole hvor der var 0 mennesker, ikke [S: mm], så der var, der kunne du finde hvem du gerne ville snakke med, og så være den du er [S: ja] øh S: var det nogle af de mennesker du også tog på Ungdomshuset sammen med W: nej, ikke på efterskole, jeg var på efterskole i Jylland, faktisk (griner) S: nå, ok W: nord for Aarhus, så der var et lille stykke frem og tilbage S: ja, det kan jeg godt se W: men det var mere det med jeg var hjemme i weekenden, jeg var meget sammen med min rigtig gode ven og så hans venner, og så kom man ind i den vennekreds, og så var det nogle af dem som, hvor jeg så fik interesse og så tog derind S: hvad var det det gav dig at gå i, at være i Ungdomshuset, at komme der

8 Bilag - Transskription af interview, d (Tid: : ) W: det var ikke noget specifikt, altså det var ikke sådan huset, det var mere de mennesker der og den tankegang, ikke [S: ja], altså som også, altså det var sådan set bare en udvidelse af den vennegruppe jeg havde fået, altså, med min gode ven, ikke [S: ja], altså det var noget med, det var ikke så meget hvordan du så ud og sådan noget, det var mere hvad du har at sige, og hvem du er, og så også det der med det skal ikke være så overfladisk, det skal ikke være så fint, det behøver ikke være dyrt for at være godt [S: nej], og så ja, det kunne, det tiltalte mig virkelig S: vil du betegne dig selv som et politisk menneske før du begyndte at komme i Ungdomshuset W: ØØH, jeg havde nok meget politiske holdninger men jeg havde ikke fået sat ord på dem rigtig [S: nej], jeg var ikke så vant til at ytre mig, på den måde [S: nej], jeg er i hvert fald blevet meget mere, hvad skal man sige, politisk efter det, og specielt i forbindelse med det, fordi så fandt jeg ud af, man kan ikke bare sådan, hvad kan man sige, du kan ikke bare stiltiende komme til hvad du gerne vil have [S: nej], man bliver også nødt til at ytre sig og fortælle at man gerne vil have noget, og gøre noget for det [S: ja], så det var jo nok noget som der blev sat lidt gang i der S: det var noget du måske lærte der W: jaeh, nej men jeg ved ikke om det var så meget, altså at jeg lærte af dem, men men hele den periode, altså med de ting der skete og alt sådan noget, så kunne jeg da godt se, jamen altså, det var første gang det gik op for mig, fordi før der havde jeg haft en også nok måske lidt utopisk forestilling om at hvis du vil have noget, jamen så får man det, fordi det er jo sådan et demokrati foregår [S: ja], alle kommer til ret, og alle kommer til orde [S: ja], men det finder jeg så ud af, det var måske ikke standardindstillingen på tingene [S: nej], altså, du kunne godt være en del mennesker som du, som føler de har et legitimt krav men bliver afvist S: hvad var det for et krav du tænkte på W: jamen det var med huset, altså S: det var simpelthen med huset, at det sk W: ja, at det her det var selvfølgelig sådan en case hvor man sådan tænkte, altså, for omkring alt det jeg vidste på det tidspunkt og også stadigvæk mener, altså, så lå der jo klare aftaler, og hele den proces der, den var sådan lidt, altså det var lidt ud af en eller anden konspirations-film, ikke [S: ja], og det var lidt ulækkert at følge med i, synes jeg ærligt talt, ikke S: ok, hvordan ulækkert W: jamen at, det var nok første gang jeg rigtigt kom i nærheden af politisk spin [S: ja] hvor du, hvor man havde noget hvor du følte på en måde men blev fortalt på en anden måde i medierne, ikke [S: ja], altså hvor man selv havde et billede på forhånd, og så blev der fortalt om det i medierne, hvor du sad med en følelse, og så kunne du se det i tv på en anden måde, ikke [S: ja], fordi før det der har jeg ikke været så engageret i ting som måske kom op i nyhederne, ikke, fordi der har måske mest været noget med folkeskolen, det er ikke så tit det kommer i nyhederne [S: nej] så der, lige pludselig så kunne du så se, ok jeg har altså det her billede af tingene, så er der nogle politikere eller nogen der siger noget som du måske føler du ved ikke er sandt, ikke

9 Bilag - Transskription af interview, d S: mm, hvad var det de sagde som fik dig til at føle sådan W: jamen for eksempel hele, med processen, med at, jamen med at der ikke var legitimt krav på et nyt hus [S: mm], hvor jeg så kiggede tilbage og så det jeg får fortalt, jamen altså der er jo, for det første, der, huset brændte ned omkring, jeg tror det var 0 eller sådan noget, der var en kæmpe brand, og så var det ikke, så ville kommunen ikke bruge penge på at istandsætte det, og så satte de det til salg, der, ikke, men så sagde brugerne så jamen så fikser vi det og de fik fikset det fuldstændig op, og det blev godkendt af brandmyndighederne, så det var sådan set som det skulle være [S: mm], men kommunen tog det ikke fra igen, så det var stadig til salg, og solgte det, altså [S: mm], og det var bare sådan lidt, og så lå der også en gammel aftale fra dengang de fik det, at de skulle altid have et hus, og hvis det blev solgt så skulle de have et nyt [S: ja], nu har jeg ikke set (interviewet?), men det er sådan jeg har fået fortalt det, ikke [S: mm], og bare de to kombinerede ting, altså, fordi altså, hvad kan man sige, den originale begrundelse for at sælge det var at det ikke var, man kunne ikke bruge det, ok, fint nok, så kunne man så bruge det, men så ryger begrundelsen, men så sælger man det stadigvæk, så virker det som om at der er noget bagved [S: ja], altså en eller anden politisk dagsorden, ikke [S: mm], og når man ignorerer en aftale og bare afskriver den det virkede bare virkelig underligt at man bare gjorde det [S: ja], altså at man bare kunne det, fordi ellers så har jeg altid haft det meget sådan lidt hvis man har en aftale, jamen så gælder den, det er ikke noget du bare kan sige fra, jeg vidste ikke at, altså jeg havde ikke den tanke om der skal være nogle juridiske ting (sagt med en karikeret dyb stemme) der skal være gældende før at den faktisk binder, ikke [S: mm], jeg tænkte bare en aftale det er en aftale S: ja, du snakker om den, en dagsorden der lå bagved, en politisk dagsorden [W: ja], hvad følte du lå i den W: man gad ikke have det hus [S: nej], altså man ville bare gerne feje det ind under tæppet, ikke [S: ja], det eller også så var det som om man havde fået en undskyldning for at nu kunne man slippe af, slippe af sted med det, eller sådan noget, ikke [S: ja], ikke sådan hvor jeg følte det er præcis det her de vil [S: nej], men det er bare, altså når den originale begrundelse var væk, altså med at det var, at man ikke kunne, man kunne ikke bo der, og, eller man kunne ikke bruge det, og man så stadig sælger det, jamen hvorfor [S: ja], og når man så ikke kan stille det spørgsmål, og når nogle politikere bare er så overbeviste om selvfølgelig skal det væk, så må man stille spørgsmålstegn ved det S: hvordan følte du at politikerne så så på jer, så på Ungdomshuset W: ja nu følte jeg mig stadig ikke sådan fuldstændig inde i det, fordi der følte jeg meget det var, altså dem, aktivister det virkelig stod for det, altså så langt inde var jeg aldrig, vel [S: nej], men jeg følte virkelig at der blev trådt på dem, ikke fordi altså den eneste forskel fra dem og så et forsamlingshus eller sådan noget, altså mere etableret forsamling, ikke [S: ja], det var politiske, hvad hedder det, holdninger og udseende [S: ja], altså det blev gjort på en anden måde men resultatet var det samme [S: ja], man havde en forsamling, en masse mennesker som blev drevet på frivillig basis, og som fungerede skidegodt [S: mm], og til forskel fra bingo-aften for pensionister, en masse frivillige som har det sindssygt godt og bare skal have et sted at være [S: ja], hvad er forskellen det er politiske holdninger og udseende [S: ja], det var ligesom det jeg kunne rationalisere mig frem til, og det pissede mig virkelig af, for altså [S: ja] det er ikke den forestilling om demokrati jeg havde at, at alle har ret, ikke S: ok, og det var sådan, det var det du oplevede, at du blev pisset af da du var på vej ind i det her miljø

10 Bilag - Transskription af interview, d W: jamen altså, der var jo allerede en højspændt stemning da jeg var på vej ind i det, fordi altså der har jo været en lang proces op til, ja bare op til salget og så efter salget havde der også været retssag og flere forskellige ting, så der var allerede en ophidset stemning [S: mm], hmm, jamen nogle vil kalde det militaristisk, altså [S: ja], der var sådan lidt konfrontation, ikke så det var jo allerede den holdning der var da jeg kom ind, ikke, men jeg følte stadig at det var da hyggeligt at være derinde, altså [S: ja], og de mennesker der, jamen det kunne da godt, der er jo to sider af alle mennesker, ikke altså når man virkelig bliver trådt på, så (springer man lidt fra igen?) [S: ja], og det kunne man godt mærke at det var det der var i gang med og jeg følte også mig selv trådt på fordi, jeg følte jeg identificerede mig med de mennesker [S: ja], altså fordi, det kunne da godt være mig, hvis jeg var født 0 år tidligere så havde jeg stået i den situation, fordi så havde jeg været der i 0 år og så havde jeg nok også engageret mig lidt mere i det [S: ja], så følte virkelig, altså, det var, jeg følte lidt det var mig selv der blev trådt på på den måde, og det var, det var ikke fedt, altså S: nej, nej hvordan havde du det med det militaristiske, det du kalder det militaristiske W: jamen altså, det var altså, det var jo meget delt op i at der var nogen som stod for virkelig det frivillige og så havde den ånd man snakker om, ikke, altså med at alle skulle være frie, og så var der nogle som måske bare gerne ville slås og havde en god grund til det, en god undskyldning [S: ja], men altså det var jo, det er jo lidt delt op i de to, men der var også en masse som var i gråzonen imellem, ikke [S: ja], og jo mere optrukket konflikten blev, jo mere blev gråzonen (udviklet?), og altså det, og var lidt skræmmende men samtidig så kunne jeg da også godt mærke det, altså fordi, eller jeg kunne godt forstå det og jeg kunne egentlig godt acceptere det på det tidspunkt, altså det, øh jeg ved ikke om jeg stadig kan men altså, men når man virkelig blev trampet på sådan der, så er det en naturlig reaktion synes jeg og så kan man jo ikke snakke om det er ok eller ej [S: nej], fordi hvis det er en naturlig reaktion så er der ikke så meget at gøre ved det altså fordi så, eller jo, så er der demokratiske måder at komme til en løsning på [S: ja], men de var ligesom taget væk, de var taget af bordet for længst, og så var det sådan lidt, hvad skal man så gøre, når du føler du har et legitimt krav på en ting eller på noget [S: ja], og du bare bliver fuldstændig afvist og du føler du ikke har haft en ordentlig chance, hvad gør man så [S: ja], og det er der jo ikke nogen drejebog for, og når du så er, hvad skal man sige, har færre ressourcer, du har måske ikke en højtbetalt advokat som selv kan køre en retssag, altså når man har de, når man er (streetsmart?), når det er det du øh lever på, ikke [S: ja], hvad gør man så når man står i sådan en situation, så er det måske at tage en styrthjelm på og kaste med brosten [S: ja], det er den måde man kan ytre sig på S: så du f W: jeg kunne godt forstå det S: ja, du kunne godt forstå det W: øøh, jeg ville aldrig selv, jeg nåede i hvert fald ikke så langt ud, at jeg aldrig, altså ville ty til vold [S: nej], øh jeg ville gerne, nok stiltiende, støtte op om dem der gjorde det, men jeg ville aldrig være den der rakte en brosten frem og så, kaste den i hovedet på én [S: nej] ( griner på en måde, der kan fortolkes på samme måde som eksempelvis en hovedrysten), en dybest set uskyldig mand, ikke S: så du vil ikke sige du har deltaget, du har ikke deltaget i vold W: jeg har aldrig deltaget i vold, altså [S: nej, ok] og det ligger, det er nok den del af mig som jeg har med hjemmefra [S: ja], vold, det er også den her, vold løser ingenting, men i sådan en her situation, 0

11 Bilag - Transskription af interview, d hvad gør man så, der er ikke andet tilbage end vold, altså [S: nej], alt andet er udtømt, og så er der vold tilbage, men vold løser ingenting, men hvad, altså der er jo ikke noget svar på det S: nej i løbet af denne her, hvad hedder det, sommer og det her år hvor du gik på efterskole og måske da du begyndte i gymnasiet, der begyndte du at komme mere og mere i Ungdomshuset W: ja men det blev ryddet mens jeg var på efterskolen S: nåja selvfølgelig, nå ja, selvfølgelig, det er mig der ikke kan tælle der begyndte du at komme der, hvor ofte kom du der, vil du mene W: ja men jeg var der ikke så meget derinde [S: nej], det var mere sådan miljøet omkring det, de mennesker der var der, de var ikke kun der [S: nej nej], men det var også at komme ind i, altså det var mere den tankegang, det var, eller nej kultur, altså det er en anden kultur, fordi nu er man vokset op med noget med at, altså, du har en stor bil i garagen og et hus og det ene og det andet, og så møder man folk, jamen altså, de bor hjemme på et kvadratmeters værelse næsten, ikke [S: ja] og der er ikke så meget, hjemme, altså, der er der venner der er meget mere centralt end familien, fordi familien det er måske en fraskilt alkoholisk mor, hvor du har et, en seng stående, hvor du sover der en gang imellem [S: ja], der er jo, det er et kæmpe, helt anden kultur, og S: det var de mennesker, nogle af de mennesker du lærte at kende W: ja og det var mere den kultur der var, der var andre værdier, fordi jeg tror aldrig selv jeg ville kunne føle mig så knyttet til et hus som der var nogle af dem der gjorde, for det var deres hjem, altså det var der deres [nye?] familie var, det var deres hus, ikke, og det var også det som jeg prøvede at identificere mig lidt med, for hvis der var nogen der kom og gjorde på den måde mod mine forældre og mit hus, altså med at sige, jamen det her det er brændt ned, så er det vores, altså [S: ja], fordi det er jo ikke et spørgsmål om jura, det er et spørgsmål om følelser, når det er sådan en sag, ikke, og når man reagerer på den måde, og der ville jeg da også, der ville jeg nok stå med brosten [S: ja], hvis jeg følte mig så uretfærdigt behandlet og der var nogen der kom og tog mit hus væk så ville jeg nok stå i hoveddøren med en brosten, ikke altså, fordi der forsvarer man, altså, der forsvarer man sig med hvad man har, og når al andet er brugt, jamen så er der jo vold tilbage og så kan man så snakke om passiv modstand eller kaste med brosten, ikke, men der er kun fysisk udtrykkelse tilbage [S: ja], og når du føler for noget så stærkt som man kunne mærke de gjorde, jamen så kan jeg godt forstå det S: og det var nogle af de mennesker, dem lærte du at kende, de blev måske dine venner W: nej ikke så meget venner, men man fik jo snakket med dem, fordi så sad man og drak en øl, og så snakker alle med alle, ikke, fordi, og så lige pludselig jamen altså så kan man jo høre på dem hvordan de føler, når de snakker om det [S: ja], og så kan man jo godt forstå det, altså S: ja, helt sikkert øh, så begyndte måske at deltage i nogle af de her demonstrationer, protester der var W: jamen jeg var med i et par torsdagsdemonstrationer [S: ja], efterfølgende også S: efter den oplevelse som du bemærker [W: efter ] efter den oplevelse som du synes er den væsentlige oplevelse, eller du sagde efterfølgende

12 Bilag - Transskription af interview, d (Tid: 0:) W: ja, efter rydningen S: efter rydningen W: der var jeg med på et par torsdagsdemonstrationer, og sådan noget, jeg var også med til G og til Ryd Sandholmlejren, det var nok, ja, det er de to største jeg var med til [S: ja], og så lavede vi en lille, hvad kan man sige, privat demonstration i Virum, hvor vi besatte et lille nedlagt hus som vi havde kommet i et par gange S: nå, ja W: vi fik også en lille før det fik vi også en lille dom med på det [S: ok], hvad hedder det, for husfredskrænkelse S: hvad var det i forbindelse med W: jamen det var fordi at, der var så, om sommeren der havde vi drukket meget, og så var det jo blevet vinter (smågriner), og blevet en lille smule koldt, og så skulle vi lidt, så ledte vi efter, så var der sådan en nedlagt, det var en gammel brandmandsskole [S: ja] som lå i Virum, det var kæmpestort og det var nedlagt for længst, det var et eller andet med Statoil ejede det, men de havde kigget på lokalplanen, så de måtte ikke lave det til parkeringsplads [S: nej], så de stod bare med et hus som de ikke kunne sælge, det lå ud til Kongevejen [S: ja], så det var ikke lige noget der kunne bruges, og lokalplanen sagde at det skulle være et eller andet så der stod bare et tomt hus [S: ja], så, med smadrede vinduer over det hele og graffiti og sådan noget, der kan vi være, så var vi der, ikke men så blev de så trætte af det åbenbart, eller sådan noget, og så fik de så også sat, hvad hedder sådan nogle plader, nogle træplader op for alt, for at spærre indgangen [S: ja], og det var også sådan lidt nederen fordi de brugte det jo ikke, og det var jo ikke fordi vi tog ejendomsværdien ned ved at smadre et smadret hus [S: nej], altså øh så der var det så også i forbindelse med sådan en koordineret aktion inde fra, jeg tror det var aftalt i Folkets Hus, sådan en international, eller national BZ-dag, eller sådan noget [S: ja], så lavede vi en happening hvor vi hængte et banner op på det og sagde heey, besat, eller sådan noget S: ja hvornår var det W: øh december eller november 0 [S: ok], for det var ret koldt i hvert fald (griner) S: og det havde måske også sådan lidt en relation til at man snakkede om Ungdomshuset W: jamen det var det jo, altså fordi, det var jo for at skabe opmærksomhed omkring det og der var det så at nogle af aktivisterne kaldte til det der national BZ-dag, jeg kan ikke huske hvad det hed, men det var sådan noget med at der var en masse huse der skulle besættes [S: ja], og der var det så nogle af dem jeg snakkede med som så sagde nå men lad os da prøve at gøre det med det der som, vi kaldte det Hullet [S: ja], øh som kunne være meget interessant at gøre og der var vi så nede for at kigge på det en aften, og så lige pludselig så ringede, så kom politiet så (smågriner)[s. ja], og så fik en lille tur til Hørsholm, tror jeg det var

13 Bilag - Transskription af interview, d S: ok jeg vil bare prøve lige hurtigt at skrive ned hvad det er for nogle begivenheder, nogle demonstrationer som du særligt bemærker, vi kalder det her for Hullet [W: ja], og så har vi nogle Unger, nogle Ungdomshusdemonstrationer W: ja, torsdagsdemonstrationer [S: det er torsdagsdemonstrationer], ja, men det er ikke det store, for det var hver uge, hver torsdag S: første gang du deltog i sådan en demonstration eller aktion, hvornår var det W: jamen, den første aktio aktion, demonstration det har faktisk været Hullet S: det var simpelthen Hullet, ja, ok W: øh fordi det var lidt der man kom, ikke, fordi der var også så langt at tage til Nørrebro, når man, når man boede i Nordsjælland, og så kun havde weekenderne hjemme S: ja, skal vi prøve at starte med at snakke om Hullet W: ja S: og så sidenhen, der nævnte du at der var noget Sandholm-demonstration W: ja det kan jeg faktisk ikke helt S: og G W: og G, ja S: var der andre, er der andre sådan ting som du synes, andre demonstrationer som du bemærker, det her det er altså noget, eller er der sager, som har været vigtige for dig W: ja der var andre sager [S: ja], jeg har følt for eller har haft en holdning til, men det er faktisk nok de eneste demonstrationer jeg har været til S: ja, skal vi prøve at snakke lidt mere om Hullet øh, hvem var I der blev interesseret i det her sted W: jamen det var, det var dem jeg snakkede med [S: ja], og de havde så kendt det på forhånd, jeg er ikke helt sikker på hvordan, men altså det var en nedlagt, rådden bygning, ikke [S: ja], som, ja den havde i hvert fald stået der 0 år eller sådan noget, fuldstændig tom S: på det tidspunkt gik du måske i W: det var da jeg gik på efterskole S: på efterskole, ja W: det var om sommeren der 0, og så var det så blevet vinter, så vi kunne ikke sidde udenfor og drikke, og vi skulle have, vi manglede lidt et sted, og der var ingen af os der gad tage hen til en eller anden klub for at betale 0 kroner (øllen?), vel

14 Bilag - Transskription af interview, d (Tid: :) S: så I var den her gruppe nordsjællændere W: jaeh, og forskellige folk, og der kom også mange andre dernede, altså [S: ja], fordi det var ligesom, der var stort, fint, og der var nogle der havde skraldet nogle sofaer og sat derind, og nogle stole og sådan noget [S: ja], så der var bare fyldt op med stearinlys, så kunne man holde varmen [S: ja] så det var sådan lidt, så kunne man komme derned, og så sad der, nogle pushere dernede hvis det var det, ikke (smågriner)[s: ok, ja] altså det var ligesom, ja først til mølle nærmest, ikke, hver weekend [S: ja], og i hverdagene sad de der sikkert også, ikke S: ja, jeg har aldrig hørt om Hullet før [W: nej], jeg synes det lyder fedt W: jamen vi kaldte det det bare fordi det var eddermame et hul, ikke, altså [S: ja], ja, der var, det sgu hyggeligt, der havde man det for sig selv, man bestemte selv reglerne, man behøvede ikke engang at bestemme reglerne fordi folk kunne jo godt opføre sig ordentligt, ellers fik de det at vide, ikke [S: ja], men det var ikke sådan noget med at det hele skulle sættes op firkantet for at alle skulle passe ind, altså, folk vidste jo godt selv at jamen du kan jo ikke bare begynde at smadre glas over det hele fordi så træder du selv i de senere, der er ikke nogen der kommer ud og rydder op, ikke så det var sgu hyggeligt at være dernede, ikke og så, lige pludselig så blev der sat, hvad hedder det, sådan nogle træbrædder op foran, og der var sådan lidt hvorfor,[s: ja] det er jo ikke fordi I skal bruge det til noget, hvorfor, S: var det samme vinter W: jamen, ja, det var det S: ja W: så det var møgirriterende, altså [S: ja], (at se det sådan der?), øh S: var der også nogle folk fra Folkets Hus og så videre der også kom op og hjalp jer eller var med W: ja, der var da en gang imellem hvor der var en der tog en ven med [S: ja] som, inde derfra, men det var ikke sådan at de kom op og besøgte, det var ikke sådan et etableret sted, folk de var der for at drikke, altså, det var det, ikke S: ja, og det var primært jer der havde jeres gang deroppe, som sådan gruppe W: ja, og så var der, det var andre typer eller grupper som heller ikke rigtig gad at tage på en eller anden bar og betale penge for at, og måske ikke lige kunne sidde hjemme i forældrenes kælder eller sådan noget, ikke, altså [S: ja] altså folk der bare havde brug for et tag over hovedet, ikke, for at hygge sig i weekenden med deres venner S: var det mange forskellige typer W: ja det var det, altså der var nogen som bare sad og rød fed hele tiden [S: ja] og så nogen der solgte lidt forskellige ting, og så der bare ville drikke der og var fornuftige nok [S: ja], men bare ville drikke et andet sted i weekenderne så det var jo lidt en blandet skare, ikke som kom der fra tid til tid

15 Bilag - Transskription af interview, d (Tid: :) S: ja, hvad lavede I derude uover at holde fest der og, sidde og chille W: ikke andet det var bare det, man har jo brug for et sted og drikke en øl fredag aften, eller drikke ti øl, jamen så tager vi derned fordi det var det sted man kunne være S: ja, og det var lidt noget andet, synes jeg du beskrev, end det her med at tage til en forfest med høj musik W: ja men altså, i stedet for at tage, der var man jo begyndt at tage i byen og til alt muligt andet, og det er sådan lidt, altså hvad faen, det følte jeg ikke rigtig for, og der var ikke rigtig nogen af dem som jeg snakkede med som følte for det, ikke, det var altså alt det overfladiske der det havde jeg virkelig skåret mig fra [S: ja] så var det den måde man kunne gøre det på, jeg kunne ikke se, det var præcis som man skal have det, fordi hvis du har lyst til at gøre noget, så kunne du gøre det, altså fordi der var ikke nogen regler med at du må ikke danse på, eller hoppe op på det bord, hvis det går i stykker så falder du selv ned på røven, ikke [S: ja], så er det ligesom efter konsekvens, ikke (vi smågriner begge), jamen det var jo skidehyggeligt og man passede lidt på tingene fordi at det var ikke fordi de blev erstattet S: nej, selvfølgelig W: det var jo bare hyggeligt S: talte I om jer selv som noget politisk, var sådan en politisk gruppe W: nej, overhovedet ikke, det var venner der drak, altså det var meget simpelt, altså, -årige [S: ja] som sad og drak en øl, eller 0, ikke [S: ja], så det var ikke mere end det S: snakkede I om Ungdomshuset også W: nogle gange, nogle gang ikke, altså, man snakkede ting der var relevante, eller man nu snakkede om, ikke, men mest af alt var man fulde og gjorde dumme ting, fordi at det var meget simpelt, det var bare det, ikke så snakkede man, der var nogle man også snakkede med i hverdagen, det var når man skulle have en øl hvor man ikke kunne være hjemme, eller hvor man ikke kunne være sammen 0 personer, og ikke havde plads nogen steder [S: ja], så tog man derned S: følte du, lignede I folk fra Ungdomshuset, eller W: det var der nogle der gjorde, og så nogle der ikke gjorde, altså der var nogle som havde piercinger i hale hovedet, og så var der nogle der ikke havde det mindste, som ikke kunne, som nærmest kunne ligne en bankdirektørs søn, ikke [S: ja], og det var man sgu velkommen til [S: ja], det var ikke noget med at der var noget kodeks for beklædning, og sådan noget [S: ok, nej], det var sgu som du har lyst til, ikke altså der var jo selvfølgelig en dominerende del, som var sort tøj og nitter, ikke [S: ja], men det var ikke noget krav [S: nej], det var den måde de havde lyst til det, altså S: ja hvor lang tid gik der så den her vinter der gik nogle måneder hvor I hang ud der, mens du var hjemme

16 Bilag - Transskription af interview, d W: jeg tror en - måneder eller sådan noget S: men så snakkede du om, så lavede i den her, så var der den her BZ-dag [W: ja] hvornår var det W: jamen så vidt jeg husker, så var det i december, eller sådan noget [S: ja], det tror jeg S: ja og der gik I ind, hvad gjorde I W: jamen der, det var så, der var det så blevet lukket og så gik der, jeg tror nok en måneds tid eller sådan noget, og så, så kom så snakken om alt det der, og så sagde vi, jamen så kunne det godt være godt med det hus, fordi det kunne være meget fedt at få tilbage [S: ja] og så var vi så inde en, jeg tror det var en tre dage før, om natten for at, fordi der var nogle fra København som gerne ville være med til at besætte det [S: ja], som havde lidt mere erfaring med det [S: mm], og så skulle de så med ind og se det, og lige pludselig så tropper politiet så op fordi statoil-fyren derinde han havde ringet til politiet fordi at, ja, fordi og så blev vi så anholdt og fik den der husfredskrænkelses-sigtelse [S: ja], og så gik der så de her to-tre dage, og så kom den happening så, og så lavede vi så den happening, og ja og så kom politiet så og eskorterede os væk fordi vi stod ude foran fordi, havde vi (blevet fanget?) var det nok dumt at blive fanget inde i huset S: ok, jeg skal lige forstå det rigtigt, altså, først så var der en husbesættelse hvor politiet kom forbi W: nej først så var vi bare derinde for at, ja det hedder jo nok (rekononcere?), for lige at vise de andre der ikke havde været der før hvordan det så ud [S: nåh], fordi de ville gerne være med til det, og de havde også mere erfaring med det S: ja, så I gik ind, og I fjernede måske de her plader, eller W: nej, vi havde faktisk ingenting jeg kan ikke huske om vi fandt en stige, eller nej, vi gav hinanden hestesko op på første etage [S: ja] og kom ind ad vinduet deroppe, fordi der havde de ikke sat brædder for, og kravlede ind deroppe, og så ved jeg ikke, så var der åbenbart et bræt ud for, eller en af de her plader ude foran som havde ligget og som ikke var sømmet fast [S: ja], og det havde vi ikke opdaget, og så kom politiet så igennem den vej S: ok W: så var det sådan lidt, og så lige pludselig så var der en lommelygte og sådan super (hvisker) S: ja, I fik måske en sigtelse af politiet W: der var ikke noget der, der blev vi kørt på, anholdt og så proppet ind i politibiler og kørt til Hørsholm, tror jeg det var [S: ja], langt pokker i vold på trods af at der var en station i Sorgenfri som lå kilometer derfra [S: ok], og så blev der ringet til vores forældre og, ja jeg fik lov til at sidde i timer i en avokadogrøn celle [S: ja, ok], og bare sidde og glo, for ingen verdens nytte, jeg tror de mente at vi lige skulle have en ekstra lille lærestreg der S: ja, og hvordan var det i første omgang, hvordan var det at møde betjentene ved, i huset W: ja, det var sådan lidt, det er bare ikke politiet, ikke... så ved man godt, at så er det nok ikke så smart, altså jeg vidste godt at det var dumt være derinde, ikke, det var sådan lidt æj altså ligesom

17 Bilag - Transskription af interview, d man bliver opdaget i at snyde i et eller andet, ikke, pis også [S: ok], og så var det også bare sådan nå nu kommer konsekvenserne, ikke S: hvad sagde og gjorde betjentene så W: hvad siger du S: hvad gjorde betjentene W: jamen vi stod inde i sådan en lang hal, som de havde brugt til sådan en idrætshal nærmest, eller ikke så stor, men så var der en lommelygte der, jamen det er politiet, stop, eller sådan noget, hvad de nu siger, jamen så, fint nok, så kommer han gående der, man overvejer et halvt øjeblik skulle man prøve at komme ud nej nej, lige meget eller noget derhen af, det kan jo ikke være så slemt, man vidste jo godt, man kommer ikke til, hellere tage konsekvenserne, ikke [S: ja] og så blev vi linet op, og så, jeg tror vi var en - stykker, så de skulle bruge et par biler, så stod vi der og ventede på at bilerne kom, og så var der faktisk nogle der stod og småsnakkede med dem, der var en der havde en diskussion med en betjentene om politireformen (griner), om hvordan det var personligt for ham, og sådan noget [S: nå ok], og der var egentlig en fin nok stemning, altså men så på et tidspunkt ville de så sende politihunde ind for at finde ud af om der var flere, så sagde vi at der var ikke flere derinde og lad være fordi der ligger glasskår derinde og det er sgu da megasynd for hunden, ikke [S: ja], der var så nogle af dem inde fra København der blev lidt højrøstede, at der var de virkelig med at det var synd for hundene at blive sendt ind til glasskårene [S: ja], fordi vi vidste godt at der ikke var flere derinde, ikke [S: ja], men man ved jo godt, det kan de jo ikke stole på, de skal jo afsøge [S: ja], men ja, det var sgu, det var lidt det eneste der var af dramatik [S: ja], og så kom politibilerne, og så blev vi sat ind, første gang uden håndjern, det var vi meget tilfredse med, så min rigtig gode ven som måske ikke tænker sig så meget om, så lå der en halvliters cola-flaske nede ved fødderne, som han så tager og lægger op på passagersædet før de har sat sig ind, hvor de så kigger surt ind og siger kom lige ud neej (hvisker) S: nå, de havde glemt W: jeg ved ikke om de havde glemt det eller om de bare tænkte det er sgu lige meget [S: ok], men efter det så fik vi i hvert fald lige et par håndjern på, og så kunne man sidde der ovenpå sine hænder i, hvad var det, en lille halv time, eller sådan noget S: de skulle ikke have noget af et donk i hovedet med den flaske W: nej, men kunne han ikke bare have ladt den være (griner), det var bare sådan lidt lad nu være, ikke men altså det er jo protokol, eller hvad pokker det nu hedder, at de anholdte skal have håndjern på, men det ved jeg ikke om de tænkte det er sgu nogle skræmte -årige, eller skræmte -årige, det behøver vi ikke, så ja, det ved jeg ikke S: var du skræmt W: nahr, det var en uvant situation, men altså jeg var ikke bange, men altså men jeg var nervøs vil jeg sige, fordi det var ukendt territorium, ikke, jeg vidste sgu ikke hvordan det var at blive anholdt eller sidde i en politibil, ikke [S: ja], så det var sådan lidt nå ok, og hvad skal der så ske nu og så ind og så få bæltet af og bukserne, det hedder det ikke, skoene af [S: ja], og så ind i denne her avokadogrønne celle, og så bare nå du kan sidde her i timer eller minutter [S: ja] (griner), værsgo, det er for tidligt at ligge sig til at sove, og du har et sådan her tæppe (William tegner omridset af et tæppe i luften, som

18 Bilag - Transskription af interview, d knapt ville kunne dække hans krop), og ellers så er det cement jeg var eddermame, det var jo til at blive sindssyg af S: der var kun cement, ikke, og et tæppe W: der var sådan cementen må have været kvadratmeter, eller sådan noget, så var der cement og så var der sådan en ophøjet en [S: ja], også af cement, og så lå der sådan et lille tæppe ovenpå, og det var det, altså [S: ja] ja, det var til at blive sindssyg af der var jeg inde timer S: hvad lavede du i den tid W: (griner) stirrede ud i luften, altså, øh S: der var lys på W: jamen der var lys på jamen jeg ved ikke hvad jeg lavede, hvad laver man, ja jeg tænkte [S: ja], prøver at få tiden til at gå ja og så lige pludselig så åbner de døren, eller sådan og S: ja, men du var ikke sur på politiet, på den måde W: nej, jeg var ikke sur på dem, hvis jeg var sur på nogen så var det Statoil derinde, jeg følte det var dem der virkelig var sådan [S: ja], hvad hedder det, kapitalistiske, de havde købt et hus, og så kunne de ikke bruge det til en skid [S: ja], og så måtte ingen andre bruge det, og så hvis der nogen derinde jamen så ringer de efter politiet, altså [S: ja], jeg tænkte det var sgu da spild af ressourcer fordi vi var sgu da ikke til fare for nogen, vi var ikke til gene for nogen, vi gjorde ikke skade på dem, altså, på Statoil, ikke så det var ikke politiet jeg havde noget med da jeg så tænkte det igennem bagefter så tænkte jeg vi kunne da godt have siddet der lidt mindre end timer [S: ja], fordi de havde åbenbart, der var gået et par timer før de overhovedet begyndte at behandle sagerne, så de havde bare proppet os derned så vi kunne sidde der og glo, ikke [S: ja] det var sådan lidt der jo sådan, for det er sådan udenfor retssystemet kan man sige hvor lang tid man, det er sådan en lille ekstra straf [S: mm], men jeg var ikke sur på dem, altså [S: nej], jeg var sur på Statoil over hvorfor fanden havde de ringet, altså S: hvad skete der så, du havde så siddet der i timer W: ja, og så kommer jeg så ud, og så havde de hvad hedder det socialpædagog eller sådan, når du er under så skal der være en fra børne et eller andet, der skal være én til stede fra myndighederne, og så havde de så ringet til vores mor og far, og så var min far så med deroppe med, ham min gode ven, vores fædre er gamle gode venner, eller gode venner, det er der vi kender hinanden igennem, så de havde, finder vi så senere ud af, de havde så siddet og grint røven ud af laserne hele turen derop, for da de var unger da havde de også lavet lidt sådan ikke helt lovlydige, eller ikke sådan forbrydere men de havde sgu også lavet meget lort, ikke altså S: drengestreger W: drengestreger, ja så de sad sgu og hylede lidt over det, fordi så var vi måske ikke så fine alligevel, ikke men da vi så kom ud så fik vi jo forældreansigtet og for helvede, og der var eddermame stille på turen hjem S: det var fuldstændigt surt fjæs, eller

19 Bilag - Transskription af interview, d (Tid: :) W: det var stenansigt fordi han vidste jo også godt at de var måske ikke så smart det her, det var klokken, ja hvad var den, om natten, og så skulle de, de skulle på arbejde næste dag og så sidder de i en bil for at hente deres sønner i Hørsholm eller Helsingør [S: ja], det er bare ikke den bedste situation, ikke S: men du har så senere snakket med din far om at det i virkeligheden var lidt morsomt, eller W: ja, men jeg kan ikke huske om det var kommet ud af et par øl til en eller anden familiefrokost, de havde åbenbart siddet og hygget sig meget godt over det, ikke og det er jo sådan, altså det er jo ikke fordi at vi har været ude og banke nogen ned, altså vi har været i et hus hvor vi ikke måtte [S: ja], jeg tror det er en af de mest uskyldige ting man kan lave, ikke så det, det var den der forældre-ting, vi fik at vide det er ikke ok, men så var det heller ikke slemmere [S: nej] så ja, det kan jeg egentlig godt forstå, det er meget sympatisk synes jeg men ja så et par dage senere så kom de happening så hvor der var én inde og hænge bannere op og tage nogle billeder til en hjemmeside og så stod folk ellers ud på vejen og lavede forskellige ting S: ja, men det tog ikke særlig lang tid den happening, eller W: nej, der gik ikke, jeg tror der var en time, så var der nok politi der til, fordi de havde jo godt fundet ud af at den dag ville der ske noget [S: mm], der var vel indkaldt ekstra [S: ja], så kom de og så fik vi så at vide at nu skulle vi væk herfra, så blev vi eskorteret ned mod stationen S: ok, men det gik ud på at I var nogle stykker der kom til huset, hvor mange var I cirka W: altså på den dag [S: ja], en 0- stykker S: 0- stykker, ok W: så det var ikke det store S: nej, hvad gjorde I, I hang et banner siger du W: ja men der var et par stykker inde i huset og hænge et banner ud oppe fra et vindue, og det var ud til Kongevejen, hvor at folk de (kører?) frem og tilbage hele dagen [S: ok], og så stå med par sådan nødblus, og så stå og være rigtig seje med hvad hedder det, maskering og sådan noget, ikke [S: ja], tage et par billeder og så smutte ud før politiet kom, og så ellers stå ude foran og have et banner hængende, sådan et reklameskilt, ikke [S: ja], så ja, det var ikke meget mere end det [S: nej] der var heller ikke, der blev ikke taget nogen sigtelser eller sådan noget, fordi de havde heller ikke noget, vi stod ude foran huset, vi havde været derinde men de kunne ikke se hvem det var, og så kunne de ikke gøre så meget S: nej, så I blev fjernet af politiet W: vi fik at vide at vi skulle smutte S: ok, men ikke mere end det W: nej

20 Bilag - Transskription af interview, d S: nej, så I tog selv hjem W: ja ja, men så var vi så nede ved Virum Station, så mente de vi alle sammen vi måtte jo komme inde fra Nørrebro, det var jo kun dér der var ballademagere, ikke [S: ja], så (fik vi så?) fortalt, at vi skal altså ikke til stationen fordi vi bor altså hér [S: ja], ja ja, nu tager du bare med toget her, så prøvede (jeg?) at vise jamen du kan se hvor jeg bor nå, nå, så smut S: hvordan var det W: det var lidt sjovt, for det var jo lidt at bryde, fordi man kunne jo godt se de havde en stereotyp, det var også før at der virkelig kom det store sammenstød hvor de virkelig nok kom til at kende hvilke typer det var, ikke [S: ja] før det der var det lidt en sort masse tror jeg, for politiet [S: ja], så der der var det sådan lidt nå ok, der er også nogle heroppe fra, det ved jeg ikke, jeg ved ikke hvor meget han havde taget det til efterretning men [S: nej nej], tankegangen fra start af det var fra København af S: det store sammenstød, hvad var det W: det var omkring alt det her med Ungdomshuset, [S: ok] altså der hvor det var sort blok og sådan noget de var oppe og slås med [S: ja], for jeg tror at sidste gang at de havde haft sådan nogle store sammenstød det havde nok været i [S: ja, mm], fordi i min tankegang der havde det i hvert fald været og så 0, d.. december dér, der var også slagsmål [S: ja], og så alt det efterfølgende, men derimellem der har jo ikke været de store ting så vidt jeg har forstået [S: nej] så, det kan jo have været en betjent som bare har hørt noget fra ham som han har været i lære hos, eller hvordan det foregår, at det er der er sortklædte der, de kommer fra København, det er bare, det er det, ikke [S: ja], så, det var lidt sjovt at se at man også kunne overraske S: ja, hvordan, den oplevelse med politiet, hvordan var det at opleve politiet på den måde W: det var da meget sjovt, men jeg vidste jo godt at politiet er mennesker, men det er jo samtidig også en uniform, men blandt andet der hvor man så stod, jeg blev lidt overrasket fordi en af dem som stod og snakkede dér hvor vi blev anholdt, en af dem som stod og snakkede med ham om, det var en af dem som var lidt mere inde i miljøet, altså meget mere inde i miljøet, og som også havde besat huse før og alt sådan noget så stod de og snakkede med en betjent om politireformen, ikke [S: ja], så altså, det var sgu lidt surrealistisk fordi at, både den der forestilling om at ok, BZ ere de er bare, de er voldspsykopater og det hele, ikke, men en politisk engageret ung fornuftig person som kan formulere sig [S: ja], og så en politibetjent som ja, som sgu også er lidt træt af tingene engang imellem, og de står og snakker om hvilke fordele og ulemper der er ved det, ikke [S: ja] bare to mennekser som står og snakker i en situation som man lidt føler at ingen af dem har noget engagement i, men bliver nødt til at gøre fordi det er sådan det skal gøres [S: ja] det er lidt deres job begge to, men de er jo begge to mennesker der kan snakke sammen S: så det var lidt uventet måske W: ja, det var sgu lidt sjovt, altså fordi jeg vidste da godt at det var nogle venlige personer, men at man så også kan være venlige overfor hinanden det var super rart og super fedt [S: ja] at opleve det, fordi jeg vidste jo godt at politiet de er jo venlige ved én når man ikke har lavet noget, og jeg havde jo aldrig prøvet at lave noget og så snakke med politiet [S: nej], så det var da også rart at det ikke bare, at man ikke kommer med en eller anden stereotyp, at politiet, jeg kan sgu godt være uenige i nogle af de ting de laver [S: ja], men de skal jo lave dem alligevel

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN 1 10 1. INT. S VÆRELSE. AFTEN. Vi er på et drengeværelse, der er fyldt med plakater, tegneserier og LEGO. (16 år) er ved at gøre sig klar til fest. Bertil skifter t-shirt

Læs mere

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna)

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 1. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG. Sofie (14) kommer ind i klassen, og piger og drenge griner lidt. LÆREREN Goddag og velkommen

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag A: Interview med Annette

Bilag A: Interview med Annette Bilag A: Interview med Annette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 I: Da du valgte at du skulle igennem det her forløb valgte du så at benytte dig af en anonym eller en

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt

BESAT. ANNA Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig, mine forældre er ikke hjemme. MIKKEL Det kunne være fedt BESAT Scene 1 INT. Skolegang. Dag. (15), (15), (15) og (15), kommer ud i skolegården efter time. De står med front mod hinanden og taler Skal vi lave noget i weekenden? Se film? Vi kan gøre det hos mig,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole Flygtningen (Final draft) af 8.B - Henriette Hørlück Skole SC 1- GANGEN (DAG 1) Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven) ser

Læs mere

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai?

Lars: Hva så Bøsseboy drømmer du om nogen søde mænd? Nikolai: Fuck nu af Lars. Lars: Er det det du gerne vil ha? Hva Nikolai? Nikolai 8. klasse, Byens Skole 9. Gennemskrivning, marts 2009 Scene 1: (Vi befinder os i Nikolais klasseværelse. Vi ser Nikolai sidder og falder i staver. Man hører klokken ringer til frikvarter, og de

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bilag nr. 5: Interview med Adin

Bilag nr. 5: Interview med Adin Bilag nr. 5: Interview med Adin I: Nu skal du se, jeg har den faktisk her (red. Adins tegning). Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den? 5 A: Jeg har tegnet Slenderman. I: Slenderman ja. Hvor var det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 Der var engang. Det der skete husker vi. Bare fem drengen. Derude et sted. Det var også dengang, det var det. Her eller der, ingen hjemme, stemmer som

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon:

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer1: Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jon: Hvad er det jeg skal fortælle om min baggrund? Interviewer2: Du kan fortælle os lige det du har lyst til, om dig og dit liv. Jon: Jeg

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Lille frøken himmelblå. 3. GENNEMSKRIVNING FREDENSBORG SKOLE.

Lille frøken himmelblå. 3. GENNEMSKRIVNING FREDENSBORG SKOLE. Lille frøken himmelblå. 3. GENNEMSKRIVNING FREDENSBORG SKOLE. SCENE 1. EXT. NATUR. SOLNEDGANG. Naturbilleder med uhyggelig musik/lyd. SC. 2. EXT. GÅRDRUM. SOMMER. SOLNEDGANG. De tre piger (16), ANJA (16)

Læs mere

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 1. INT. KLASSEVÆRELSE. DAG Kameraet kører rundt i klassen. Ved vinduet sidder et par piger og hvisker. Længere inde i klassen sidder et par af de

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af.

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. 1 1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG (30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. LÆGE 1 Ja, Oliver, vi kan forstå, at du er ved at gå tilbage til dine

Læs mere

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie.

Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. Hemmeligheden (Endelig gennemskrivning, januar 2012) Af 7.1, Helsinge Realskole (Jonathan T. Rasmussen & Caroline T. Pag) Opdiggtet historie. SC. 1 INT. S VÆRELSE [PLEASEINSERT\PRERENDERUNICODE{ÂĂŞ}INTOPREAMBLE]

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere