No. 2 Oktober Fagligt. Alternativ. Frihedsbudskabet i fagforeningerne er ikke nået gennem betonen hos Portland. Danmarks Frie Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 2 Oktober 2006. Fagligt. Alternativ. Frihedsbudskabet i fagforeningerne er ikke nået gennem betonen hos Portland. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 2 Oktober 2006 Alternativ Frihedsbudskabet i fagforeningerne er ikke nået gennem betonen hos Portland

2 Idégrundlag... er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Desperationen hos NFF efter vores sejr ved Menneskerettighedsdomstolen Skønt vi vandt sagen ved Menneskerettighedsdomstolen, vokser træerne ikke ind i himmelen. LO-fagforeningerne giver ikke frivilligt slip på medlemmerne og forsøger med grov vildledning at holde medlemmerne i folden. Det viser følgende historie, som også viser, at vi desværre fortsat forveksles med Fagforening Danmark, hvis formand (Johnny Nim) er grebet i svindel med medlemmernes penge og i øvrigt har en dom på et halvt års fængsel for dagpengesvindel. Et af vores nye medlemmer, der var flyttet til os fra NNF, blev mildest talt forbløffet, da han med posten modtog en stor tyk kuvert indeholdende kopier af avisartikler, der beskriver nogle af de økonomiske skandaler i millionklassen, der har været omkring Fagforening Danmark og dens formand, Johnny Nim. I et følgebrev skriver NNF-Hobro/Aars til vort medlem: Afdelingen har modtaget begæring om overflytning til»fagforeningen Danmark«fra dig. Hvad er nu det for noget?? Har du læst i et kuponhæfte Vildledning Herefter kommer en større lektie om, hvad man mister hos NNF. I den svada kommer NFF med direkte forkerte oplysninger. De skriver bl.a.: Du mister retten til at være omfattet af en overenskomst. Det vil sige, at en arbejdsgiver selv kan bestemme, hvor meget du skal have i løn, pension etc. Længere nede i brevet fremgår det, at NNF - ud over at have vedkommende som medlem - også har styr på den enkeltes familiemæssige forhold, idet brevet, der er underskrevet af kasserer Mikael Toft, fortsætter: Morten du er gift og har to børn, du har forpligtelser over for dem. Derfor vil jeg råde dig til at overveje din beslutning endnu en gang. Efter at vi har rettet de værste forkerte oplysninger, som NNF er kommet med, skriver DFF til Mikael Toft, NNF-Hobro/Aars bl.a.: DFF svarer Vi har ikke noget imod, at der agiteres for et fortsat medlemskab af NNF, men når det sker med informationer, der er misvisende og direkte forkerte, bliver vi nødt til at reagere. For det første har Morten ikke meldt sig ind i»fagforeningen Danmark«men Danmarks Frie Fagforening. Vi vil gerne bekræfte overfor jer, at det også er vores opfattelse, at Esbjergforetagendet bestyres af en svindler. For det andet oplyser I fejlagtigt om, at Morten ved at forlade NNF ikke længere er omfattet af en overenskomst. Den overenskomst, Morten nu er ansat under, er han fortsat ansat under, selv om han nu står hos os. Derfor er jeres informationer om, at arbejdsgiveren nu selv kan bestemme, hvor meget løn Morten skal have, en forkert oplysning Vi har ikke noget ønske om at blæse denne sag op, da jeg går ud fra, at der er tale om en fejl fra jeres side. Vi skal dog bede jer bekræfte fejlen senest 8 dage fra d.d. NNF reagerede aldrig på brevet, og derfor må vi konkludere, at der er tale om bevidst vildledning fra NNF s side. Michael Pedersen Sekretariatet: Lille Borgergade Nørresundby Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Tlf Fax mail: Udgiver: Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) V. Børstingvej 20, Vroue 7800 Skive PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Jørgen Mikkelsen Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Ny sag om organisationsfrihed Aalborg Portland I januar vandt vi en overbevisende sejr ved Menneskerettighedsdomstolen, hvor det klart og utvetydigt blev fastslået, at eksklusivaftaler (fagforeningstvang) er ulovlige og strider mod menneskerettighederne. Derefter fulgte Folketinget dette op med lovgivning, så det skulle være klart for enhver, at der nu er fuld frihed for alle lønmodtagere i Danmark til at vælge den fagforening, som de ønsker at være medlem af. Der er således ikke længere nogen lov eller noget retsgrundlag, som retfærdiggør forfølgelse over for dem, der benytter sig af dette frie valg til selv at vælge. Derfor er vi i målløse over, at to af vore nye medlemmer hos Cementfabrikken Portland i Aalborg kunne afstedkomme, at 400 mand gik hjem. Dette medførte, at ledelsen på Portland flyttede vores medlemmer efter henholdsvis 9 og 10 års ansættelse bort fra det job, som både de og ledelsen var glade for og tilfredse med, at de havde. Hertil kommer, at det team, som de to arbejdede i, ikke havde noget imod, at de var medlem i en anden fagforening end de selv. Måske netop derfor skulle de nu væk. Der var tilsyneladende slået en handel af med den konfliktende gruppe med tillidsmanden i spidsen. Gruppeformand for 3F industri i Aalborg, Eddie Christensen, udtalte til Nordjyske: Når medarbejderne på Portland genoptog arbejdet, så har man opnået det resultat, som man kæmpede for. Herover ser vi de genstridige fagforeningsmedlemmer, der ikke vil være feje fyre for betonsocialisterne. De ønsker at cementere organisationsfriheden. Direktøren for Portland bekræfter over for Nordjyske, at det opståede problem drejede sig om fagforeningsmedlemskab og kunne ligeledes bekræfte, at problemet nu var løst ved, at de to var flyttet. Dansk lov og retstilstand, hår på brystet og almen anstændighed var tilsyneladende ikke at finde hos ledelsen på Portland Cement. Støvet og tågen er åbenbart så tyk, at man ikke har opdaget de nye tider anno 2006, hvor der siden 11. januar har været frit valg af fagforening i Danmark. Det må desuden vække til bekymring, at støvet fra Portland tilsyneladende har bredt sig helt ind på Christiansborg og dermed også til Bjarne Laustens (S) skrivebord. Han udtaler til DR-Nordjylland: Dengang de fik jobbet på Aalborg Portland, kendte de vilkårene. Hvis man ikke kan lide forholdene på en arbejdsplads, så står det enhver frit at finde noget andet. Det er bekymrende, at folketingsmedlem Lausten faktisk her giver udtryk for, at retstilstanden stadig er, som inden eksklusivaftalerne blev afskaffet. Endnu mere grotesk bliver det, når man på Folketingets hjemmeside opdager, at den samme Bjarne Lausten selv for nylig har stemt for eksklusivaftalernes afskaffelse. Man må knibe sig i armen. Hvad er det lige, der foregår? Ved Bjarne Lausten overhovedet, hvem han selv er? Samtidig kan man læse på DR s netside, at vores medlemmer kan se frem til at blive mobbet, og at fællestillidsmand Harry Andersen udtaler: Sådanne mennesker er uønskede på min arbejdsplads. Herefter blev vores medlemmer opsagt i deres gamle ansættelsesaftaler og blev forelagt nye til underskrivelse. Disse nye aftaler betød, at de ville gå betydeligt ned i løn grundet mistede skifteholdstillæg. Arbejdet var nu heller ikke længere procesarbejde, men rengøringsarbejde. Hertil kom, at de pågældende nu skulle arbejde isoleret og alene, som om de var spedalske. De skulle udelukkende feje og støvsuge fra morgen til aften. Vore to medlemmer ønskede ikke disse nye ansættelsesforhold. Derfor ophørte de, og som følge heraf har vi i DFF varslet stævninger mod Portland. Dette medførte, at Portlands advokat anmodede om et møde med os og forslog, at vi skulle forlige sagen. I DFF er vi naturligvis interesseret i at få løst problemet, så vi sagde ja til forslaget, der betød at Portlands advokat inden 14 dage skulle komme med et udkast til forlig. Desværre er der åbenbart så meget forvirring og kaos i Portland omkring sagen, så man end ikke er i stand til at komme med det forligsforslag, som man selv havde foreslået. Da vi erfarede, at vi var blevet holdt for nar, fremsendte vi stævningen for uberettiget afskedigelse på sammenlagt ,56 kr. Sagen er nu berammet ved retten i Aalborg til den 5. december. JM 3

4 Fakta om eksklusivaftalernes aflysning Som følge af vores sejr ved Menneskerettighedsdomstolen 11. januar 2006 blev eksklusivaftaler forbudt ved lov. Bag loven, som ses i uddrag herunder, stod næsten et samlet Folketing. Enhedslisten var det eneste parti, der ikke villle følge Menneskerettighedsdomstolens afgørelse og stemte mod lovforslaget. Der er således ikke nogen som helst tvivl om, at det er ulovligt at tvinge lønmodtagere ind i bestemte fagforeninger. Loven kommer allerede i brug 5. december 2006, hvor Portland-sagen (se side 3) kommer for byretten i Ålborg. L 153 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold. (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2006 Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold 4 c. Bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler, der forpligter en arbejdsgiver til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere, der er medlem af en forening eller en bestemt forening, er ugyldige. Tilsvarende gælder bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler, der berettiger eller forpligter en arbejdsgiver til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere, der ikke er medlem af en forening eller en bestemt forening. Stk. 2. Bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler, der forpligter en lønmodtager til udelukkende eller fortrinsvis at have beskæftigelse hos en arbejdsgiver, der er medlem af en forening eller en bestemt forening, er ugyldige. Stk. 3. Andre bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler, der giver bestemte fagforeninger eneret eller fortrinsret til at anvise arbejdskraft til arbejdsgivere, der er omfattet af den kollektive overenskomst eller aftale, er ugyldige. 4 d. Bestemmelser i vedtægter for arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, der pålægger medlemmerne udelukkende eller fortrinsvis at ansætte eller ikke at ansætte lønmodtagere, som er eller ikke er medlemmer af en forening eller en bestemt forening, eller udelukkende at indgå i ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, som er eller ikke er medlem af en forening eller en bestemt forening, er ugyldige. Det samme gælder bestemmelser i virksomheders interne reglementer, der fastsætter, at virksomheden udelukkende eller fortrinsvis ansætter eller ikke ansætter personer, der er medlemmer af en forening eller en bestemt forening. Referat fra landsmøde i Landsmødet 2006 blev i år afholdt 25. marts i s nye store lokaler i Nørresundby. Mødet indledtes med det sædvanlige kaffebord, hvorefter selve landsmødet gik i gang. Efter det obligatoriske valg af dirigent (Poul Berg) og referent (Morten Sørensen) aflagde formanden sin beretning. (Se referat af denne andetsteds i bladet). Derefter kommentarer og debat om beretningen, herunder sagen ved Menneskerettighedsdomstolen, øvrige sager i årets løb samt foreningens fremtid. Det var en god debat, hvor landsmødet bakkede op om formandens ønske om at fokusere på øget servicering af vore medlemmer og mindre græsrodsarbejde. Uændret kontingent Herefter gennemgik kasserer Marianne Therp regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. Næste punkt på dagsordenen var budgettet og fastsættelse af kontingent. Kontingentet blev for 5. år i træk fastsat uændret til 150 kr. Personvalg Da der ikke var nogen indkomne forslag, gik landsmødet direkte til personvalg, hvor Marianne Therp blev genvalgt som kasserer. Valgt til bestyrelsen blev Yth Troldvad, Peter Matzen og Bo Jensen, og til suppleanter blev Jesper Nielsen og Edyta Kurzawa valgt. De to revisorer blev Bente Bruun Rasmussen og Lennart Flydal Andersen med Poul Berg som suppleant. Under eventuelt blev Arnfred Weber, som ikke genopstillede til bestyrelsen, takket for sin store indsats i foreningen, og han blev opfordret til ikke helt at slippe foreningsarbejdet. MS Det var en god debat! Sex er dejligt - men ikke når den påføres som chikane! Foreningen har netop indgået forlig i en sag om sexchikane. Da det er en del af forligsaftalen ikke at sætte adresse på arbejdsstedet, kan vi blot nævne, at der er tale om en større arbejdsplads, og at der er tale om to kvinder, som er medlem af. Den på stedet værende afdelingschef havde i længere tid chikaneret vores medlemmer - herunder blandt andet taget billeder af vore medlemmers bagdele. Chikanerne bredte sig på andre måder og fortsatte på trods af, at vore medlemmer frabad sig chikanerne. Da vore medlemmer ikke længere ville finde sig i disse chikanerier, fik det den umiddelbare konsekvens, at deres midlertidige ansættelsesforhold ikke blev forlænget. Medlemmerne klagede herefter deres nød til os, og vi gik ind i sagen. Efter en længere forhandling med firmaet blev resultatet, at vi i DFF indgik forlig således, at hvert af vore medlemmer fik tilkendt en godtgørelse på kr Sager af denne karakter kan ofte være vanskelige, især hvis det er en lille arbejdsplads, hvis man står alene, og hvis chikanerne gradvis 4 udvikles. Den enkelte, der rammes, kan have en følelse af, at man selv har været årsag til chikanerne. Er det chefen, kan man være bange for at blive fyret osv. Hertil kommer, at der i særligt unge miljøer kan være en særdeles frisk tone og ånd, og at der deri ikke behøver at være afsendt chikaner mod nogen. Balancen mellem en frisk bemærkning og chikane kan være lille. Vi ved erfaringsmæssigt, at det kan være en vanskelig situation for den, som føler sig ramt. Vi ved også, at mange ofte ikke tør/vil betro sig til nogen med problemet og derfor bærer på en større og større byrde, der til sidst kan ende med, at man ikke længere kan bære den og går ned på det. En ting er sikkert, og det er, at ingen skal gå rundt og føle sig chikaneret på sin arbejdsplads. Det bedste er altid at tage sådan noget i starten, inden det udvikler sig og ender med en sag. Derfor er du altid velkommen til at henvende dig hos os, så vi kan vejlede dig i at tackle sådanne situationer. Vi er her til det samme. JM

5 Ansættelsesbeviser I vores faglige afdeling er der for tiden mange sager, hvoraf flere gennem vores advokat er på vej til retten. Hovedparten af sagerne har rod i manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis. Derfor har vi valgt igen at sætte fokus på dette grundlæggende element i ansættelsen. Først og fremmest er det vores håb, at medlemmerne skal opleve færre trælse episoder, men vi gør det også af hensyn til den faglige afdeling i DFF, der skal søge at rede de spegede tråde ud ved en strid og/eller afskedigelse. Det er meget vigtigt, at man i tide skriftligt får bekræftet sit aftaleforhold. Svarer den skriftlige aftale ikke til det, man først mundtligt aftalte, skal man naturligvis ikke skrive under på den skriftlige aftale. Gør man det, fanger den skriftlige aftale. Lov om ansættelsesbeviser I 1993 vedtog Folketinget en lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Lov om ansættelsesbeviser er blevet ændret fra den 1. juli Det nye er, at arbejdsgiveren i et ansættelsesbevis skal oplyse om alle forhold af væsentlig betydning for ansættelsesforholdet. Du har krav på at få bekræftet dine ansættelsesvilkår skriftligt, hvis du har været ansat i mere end 1 måned, og du som minimum har arbejdet i 8 timer om ugen. Ligeledes har du krav på at få et nyt ansættelsesbevis, eller et tillæg til ansættelsesbeviset, hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret. I så fald skal arbejdsgiveren udarbejde tillægget til ansættelsesbeviset senest en måned efter, ændringerne trådte i kraft. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes ændringer i love, kollektive overenskomster eller lignende. For ansatte, der skal udstationeres, gælder der en yderligere oplysningspligt, ligesom medarbejderen skal have modtaget ansættelsesbeviset inden afrejsen. Dine ansættelsesvilkår ikke må være i strid med Funktionær- eller Ferieloven. Ej heller mod de betingelser, der er fastsat i en evt. overenskomst. Din ansættelseskontrakt skal som minimum indeholde disse oplysninger: 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse. 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom. 8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løsdele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer. 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. 10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er. Alle væsentlige forhold? Hvad betyder det, at alle væsentlige forhold skal være beskrevet? Det dækker alle de vilkår i ansættelsen, som medarbejderen ikke må være i tvivl om, og at vilkårene skal være beskrevet skriftligt og meningsfuldt. Men derudover afhænger meget af det konkrete ansættelsesforhold. Ønsker arbejdsgiver at opfylde oplysningspligten ved eksempelvis at henvise til kollektive overenskomster, er det ikke tilstrækkeligt, at han generelt henviser til overenskomstens bestemmelser. Arbejdsgiveren skal præcisere, hvilke af overenskomstens regler, der gælder, eksempelvis ved overarbejde at henvise til overenskomstens regler herom. Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt efter loven, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsen kan vare op til 26 uger. Derfor husk: Kontakt altid DFF for at få råd og vejledning. Vi gennemgår også gerne din ansættelseskontrakt, inden du skriver under. Husk at få en ansættelseskontrakt. Du har dog kun krav på en kontrakt, hvis du har været ansat i mere end 1 måned, og du minimum har arbejdet i 8 timer om ugen. Hvis du ikke har fået en ansættelseskontrakt senest en måned efter, du er blevet ansat, anbefaler vi, at du retter henvendelse til din arbejdsgiver for at få en ansættelseskontrakt. Lykkes dette ikke, så kontakt os i DFF. JM Ansættelse? Ja, for pokker da!!! Livstid 5 5

6 Bestyrelsen blev fotograferet efter valghandlingen af mødets dirigent. Fra venstre ses: Formand Jørgen Mikkelsen, kasserer Marianne Therp, redaktør Morten Sørensen, suppleant Edyta Kurzawa, suppleantjesper Nielsen, sekretær Yth Troldvad, menigt medlem Bo Jensen og næstformand Michael Pedersen. I baggrunden ses symbolet for : den frie fugl, der har både næb og klør til angreb og forsvar. Fraværende: Menigt medlem Peter Matzen Bestyrelsesvalg Selv om de fleste er gamle kendinge, kommer der her en kort præsentation af dem alle. Formand: Jørgen Mikkelsen 58 år og medstifter af DFF 3. september 1983 efter en større batalje med Metal Aalborg, hvor han uberettiget blev slettet af a-kassen. Jørgen har en erhvervsmæssig fortid hos Flyvevåbenet/Grønlandsfly som helikoptertekniker og var inden fuldtidsjobbet i DFF ansat på Aalborg Universitetscenter som tekniker. Har investeret meget af sit liv og sin tid i DFF ikke mindst under de store konflikter, som DFF har været involveret i. Gift med Lene og bor i Hou i Nordjylland. Næstformand: Michael Pedersen 54 år og har været medlem i DFF siden 1988, heraf de sidste 9 år som næstformand. Michael er uddannet laborant og arbejder i dag bl.a. som vagtmand. Meldte sig ind i DFF, da han ikke ønskede at støtte politisk eller religiøst arbejde via fagforeningskontingentet. Privat er han fraskilt med to voksne børn. Kasserer: Marianne Therp 57 år og folkeskolelærer på Fyn, hvor hun underviser i flere fag og har speciale i idræt og dansk. Marianne har været medlem af hovedbestyrelsen længe og siden 1988 haft hvervet som kasserer i foreningen. Hun meldte sig ind i, efter at hendes daværende faglige organisation i 1984 ville fortælle hende, hvad hun skulle stemme ved folkeafstemningen om EF-pakken. 6 Marianne betaler gerne til en fagforening, der ikke bruger pengene på alt muligt, men vil hjælpe hende i faglige spørgsmål, eller hvis der skulle ske hende noget i hendes arbejdsliv. Hun er medlem af et politisk parti og har det fint med selv at betale kontingent der, frem for at fagforeningen støtter et politisk parti. Bor med sin mand på et nedlagt landbrug på Helnæs. Sekretær: Yth Troldvad 49 år og enlig mor til fire børn. Yth arbejder som eksportassistent ved Nassau Door A/S, Ringe på Fyn, som forhandler porte. Yth har været på Nassau i 21 år. Redaktør: Morten Sørensen 31 år og fysiker. Arbejder med elektromagnetisk forligelighed på en større dansk virksomhed. Morten blev medlem af DFF tilbage i 1996, da han havde et sommerferiejob på FDB s Centrallager i Århus. Han ville være medlem af en upolitisk og ikke-religiøs fagforening, og det kostede ham jobbet. Siden har DFF som bekendt ført sagen til Menneskerettighedsdomstolen, som blev vundet i januar Privat er han gift og har tre små børn. Menigt medlem: Bo Jensen 34 år og p.t. uden fast arbejde. Udlært i 1992 som maskinarbejder på Flådestationen Frederikshavn og har bl.a. arbejdet på Danyard og Ørskov Christensen Stålskibsværft. Flyttede i 1998 til Fredericia. Menigt medlem: Peter Matzen 44 år og bor i Hviding lidt udenfor Ribe sammen med Inge, som han har tre børn sammen med. Peter har tidligere været svinefodermester og er i dag buschauffør. Peter meldte sig ind i DFF i protest mod det etablerede system. Ifølge Peter er både LO og de kristelige ofte for svage, når det enkelte medlem bliver trådt på af en arbejdsgiver. Suppleant: Edyta Kurzawa 31 år og bor sammen med Jesper i Aalborg. Edyta er blomsterdekoratør. Meldte sig ind under en ansættelse på en tyrkisk restaurant, hvor lønnen udeblev efter en uberettiget fyring, men DFF hjalp med at skaffe lønnen i hus. Har været ansat i en dyrefoderbutik i over et år, hvor DFF lige nu kører sag mod arbejdsgiver for uberettiget fyring, manglende feriepenge for hele 2005 samt manglende ansættelseskontrakt. Er nu ansat som assistent i en Faktabutik i Aalborg, hvor hun trives godt. Har tidligere deltaget aktivt i flere bestyrelser. Edyta synes, DFF er det bedste fagforeningsvalg, hun kunne fortage. I fritiden går Edyta og Jesper til moderne pardans, og hun går meget op i dyrevelfærd. Suppleant: Jesper Nielsen 31 år og bor sammen med Edyta. Er uddannet svagstrømsingeniør på Aalborg Universitet i 2000 og har siden arbejdet inden for softwareudvikling af test- og måleudstyr til brug inden for mobiltelefonindustrien. Jesper blev foreslået som suppleant, hvilket han gerne ville. Sidder i en boligforenings bestyrelse samt i bestyrelsen ved en sportsdanserforening. MS

7 Nyt fra sagsmappen I kamp mod sin egen fagforening Dansk Metals opmåler har svindlet groft, udtaler Jes Jensen! Et medlem af Dansk Metal Aalborg, Jes Jensen, har søgt bistand hos os i en sag, hvor han føler sig helt og aldeles svigtet af sin fagforening. Sagen handler i korthed om en akkord, der blev indgået. Efterfølgende skulle denne akkord med hjælp fra Jes Jensens fagforening Dansk Metal være blevet udhulet ved at indføje opskruede beløb og timer, så tusindvis af kroner, som Jes Jensen havde tjent, forsvandt op i den blå luft. Politiets efterfølgende forsøg på at stille et regnskab op viste sig ligeledes at være behæftet med alvorlige fejl. Sagen kompliceres yderligere af, at den advokat, der startede med at føre sagen for Jes Jensen, begik alvorlige fejl. Han glemte at indkalde vidner, fremlagde ikke akkordregnskab, glemte at anke sagen til landsretten osv. Advokaten har i dag mistet sin bestalling. Hertil kom, at beviserne har Pas på, når du rejser ud Sørg for, at aftalerne er i orden! Arbejdsformidlingen er ikke en blåstempling af firmaet. I Fagligt Alternativ nr omtalte vi en sag, hvor et af vores ledige medlemmer af AF Esbjerg blev anvist arbejde hos Atcon i Hedensted som elektriker. Det viste sig, at jobbet bestod i, at vort medlem skulle sendes til Norge og arbejde der på et projekt for firmaet. Det skulle gå stærkt med at komme af sted, hvorfor lederen mødte op på vort medlems bopæl med et rejseforskud. Der blev mundtligt aftalt løn og en efterfølgende ansættelseskontrakt. Allerede efter ankomsten til Norge begyndte der blandt de ansatte at cirkulere rygter om, at man ikke skulle regne med nogen ansættelsesaftale, og at de penge, der var afsat til kost, ikke rakte til. Vort medlem beslutter nu sammen men en af de øvrige ansatte at rejse hjem, men han bliver overtalt til at blive med løfte om væsentlig højere timebetaling og en god cafeteriaordning og en ansættelsesaftale. Men ak! På ny blev løfterne brudt. Der kom ingen ansættelsesaftale, og lønnen udeblev. Herefter iværksatte folkene en kraftigt forlænget kaffepause. Efter denne kaffepause udbetales der delvis løn med løfte om endelig afregning. Heller ikke denne aftale overholdes. Hefter rejser vort medlem hjem fra Norge og fremsender rejse og kost-bilag til firmaet. Han hører ikke mere fra firmaet og fik aldrig sin ansættelseskontrakt. Det lykkedes DFF at få noget af betalingen ud af firmaet, således at der resterede et beløb på kr. Herefter måtte vores advokat, Jesper Anhøj, træde til. Det betød, at firmaet meldte sig som interesseret i at forlige sagen, hvilket skete med et kontant beløb på kr samt anden kompensation. I dette tilfælde gik alt galt; men som vort medlem udtaler til os: Jeg kunne ikke tro andet, end at firmaet var seriøst, da det hele forgik gennem Arbejdsformidlingen. Eksemplet viser desværre, at man kun har den sikkerhed, som man selv sørger for. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at alle aftaler vedr. ansættelsesforhold laves skriftligt - og inden ansættelsen træder i kraft. I denne sag kunne DFF heldigvis give en tilfredsstillende hjælp, så medlemmet næsten blev holdt skadesløs. Men beviset står svagt, når der kun er mundtlige aftaler, og man risikerer en lang næse. Kontakt os inden du begynder i et ansættelsesforhold. Send din ansættelsesaftale til os til faglig gennemgang. Vi er her for at hjælpe dig. Billedet viser, hvordan en fortvivlet Jes Jensen lavede en énmandsdemonstration foran Metals bygninger i Aalborg i forbindelse med Metals kongres i september. været svære at grave frem og først nu fremstår i mere klar form. Der er ingen tvivl om, at Jes Jensen er blevet snydt, og at han står i en ulykkelig situation. Spørgsmålet er nu, om toget er kørt for Jes Jensen. Vi har her i DFF ladet os påvirke af situationen, således at vi uforpligtende vil undersøge, om der findes en mulig vej i den komplicerede sag, så Jes kan få en fair afslutning på sagen. Medlem bortvist efter lønforhandling gik i hårdknude Vort medlem havde siden juni 1999 været ansat som mekaniker hos Knud Hansen Service A/S i Padborg. I september 2004 opfordrede firmaet vort medlem til at tiltræde en stilling som værkfører i firmaet. Af den ny ansættelsesaftale fremgik det, at der skulle ske en lønforhandling hvert år senest den 1. april og første gang i Det viste sig nu, at firmaet ikke ville komme vort medlem i møde under lønforhandlingen. Man kunne blot tilbyde ham, at lønnen blev indeksreguleret. Vort medlem blev skuffet og meddelte herefter firmaet, at man så heller ikke skulle forvente, at han ville arbejde ud over 37 timer i ubegrænset omfang. En uge, hvor han havde arbejdet 39,5 time, meddelte han afdelingslederen, at han ville gå hjem. Da han næste morgen mødte som vanligt, blev han ringet op af direktøren, der undrede sig over hans tilstedeværelse. Der skulle dagen før være sendt et brev til vort medlem, som han ikke havde modtaget. Herefter blev vort medlem indkaldt til et møde, og efter en kort samtale blev han bortvist. Herefter tager vores advokat, Jesper Anhøj, fat på sagen. I brevet til firmaet skriver Jesper Anhøj bl.a. følgende: Inden for arbejdsret er det et krav, at en misligholdelse for at kunne berettige til ophævelse af ansættelsesforholdet, skal være grov, hvilket i praksis betyder, at der skal være en skriftlig advarsel inden. Dette ses ikke at være tilfældet, hvorfor jeg på min klients vegne nedlægger påstand om erstatning. Knud Hansen Service A/S havde ikke til sinds at opfylde vores krav, hvorved sagen blev forelagt byretten i Gråsten. Retten behandlede sagen 14. marts 2006 og kom med en tilkendegivelse på domsvilkår, hvorefter parterne blev opfordret til at forlige sagen sådan, at sagsøgte betaler ,50 kr. til vores medlem. Advokaten for Knud Hansen Service A/S meddelte 21. marts, at man ikke ønskede at forlige sagen og anmoder om, at der afsiges dom i sagen. I slutningen af oktober afventer vi stadig dommen. Vi tror på, at den kommer til at ligne det, som retten har foreslået, at vi skulle forliges på. JM Undskyld! Du sidder nu med Fagligt Alternativ nr. 2, 2006, der af forskellige årsager desværre er blevet forsinket, hvilket vi beklager meget. Vi forventer fremover igen at kunne udsende bladet hvert kvartal. Deadline til næste nummer er fredag den 24. nov. Redaktøren 7

8 Magasinpost ID nr Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Formanden har ordet Året har været et godt år for DFF med en rolig og god udvikling. Medlemsmæssigt har vi haft en positiv udvikling, og der er stabilitet i foreningen. Sager Der har været en række sager hele spektret rundt: fyringer, arbejdsskader, feriepenge, konkurser og sager om ansættelsesbeviser. Derudover har vi haft sager, hvor vi har ageret mægler i en fastlåst situation mellem arbejdsgiveren og vort medlem. Grafo Screen Årets topscorer blev sagen mod Grafo Screen i Næstved. Retten gav os medhold i vores påstand uden store sværdslag, da modparten ikke mødte frem. Det viste sig, at der også var et syndigt rod i firmaet. Forkerte pensionsbetalinger, rod med skattemyndighederne, manglende ferieindbetalinger. Derfor var det heller ikke så overraskende, at der på vort medlems fyringsseddel stod afskediget med tre måneders varsel, selv om der i ansættelsesbrevet stod 6 mdr. Dommen var klar og retten udtalte: Thi kendes for ret: Sagsøgte Grafo Screen Aps. betaler inden 14 dage til sagsøgeren Henrik Verne Jonassen kr. med procesrente fra den 1. marts Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Formandsberetningen i uddrag Således skulle den side af sagen være ganske klar, men nu startede først vanskelighederne. Det viser sig nu, at firmaet ikke længere eksisterer, og at vi derfor begærer kompensation fra Lønmodtagernes Garantifond. (LG) LG afviser kravet under henvisning til, at tidsfristen for anmeldelse ikke er overholdt, samt at der ikke foreligger dokumentation for, at vort medlem er afskediget uberettiget, idet der alene foreligger en udeblivelsesdom Herefter må vores advokat Jesper Anhøj på banen igen. Han gør bl.a. opmærksom på, at vi har dom for, at der er tale om uberettiget afskedigelse; og hvis LG s udmelding stod fast, så ville enhver arbejdsgiver kunne komme uden om en masse berettigede krav ved blot at udeblive fra retsmøder. Det er naturligvis helt ved siden af. Herefter opper man sig en smule hos LG, idet man nu vil betale vort medlem for 3 måneders opsigelse; men man fastholder ikke at ville betale for uberettiget opsigelse. Det viser sig, at LG har bestemt sig for at graduere domme. Var modparten mødt frem og var blevet dømt, så havde vort medlem fået kompensation for uberettiget opsigelse. Nu mødte firmaet ikke frem og blev dømt, og så var der ingen godtgørelse at hente. Det lyder fuldstændig forkert, at man hos LG graduerer og udvælger de domme, man vil følge. Derfor fortsætter vi med forskellige ankemuligheder. Når de er udtømte, kan der blive tale om at indstævne Lønmodtagernes Garantifond, men vi håber, at problemet er løst inden da, idet denne retstilstand er dybt bekymrende. Menneskerettighedsdomstolen Endelig skal Morten Sørensen sagen nævnes; den ti år lange sag som endelig fandt sin afslutning her den 11. januar Vi glæder os over, at bestræbelserne gav det resultat, vi ønskede, og at vi var så heldige, at personen i centrum ikke var en ældre mand, som kunne være død, inden sagen kom for. Han var fagligt velfunderet og god til at formidle problemstillingen i medierne, så vi endte med at løbe med næsten hele medieomtalen ved domsafsigelsen. Igennem de mange år, vi har eksisteret, har det været deprimerende at måtte sige farvel til nye medlemmer, når de efterfølgende opdagede, at de var underlagt en eksklusivaftale. Aftalerne har haft den uheldige sideeffekt, at grupper, der ikke var omfattet, kunne forledes til at tro, at de var det. Vejen til sejren har været lang, og der har været modstand hele vejen. Også fra regeringen, som er eller skulle være borgerlig liberal. Der har været et stort hav af bortforklaringer og undskyldninger samt et 20 siders smædeskrift med forkerte oplysninger, halve sandheder og misvisende informationer med det formål at få vores sag afvist. Heldigvis troede Menneskerettighedsdomstolen mere på vores fremstilling end på regeringens, og derfor fik vi lov til at prøve sagen. Det er blot 10% af de sager, der begæres optaget, som bliver det. Naturligvis har vi hele tiden troet på vores sag på trods af modstanden og på trods af ekspertvældet, herunder lærde jurister, som ikke gav os en chance. Skulle vi have troet eksperternes udsagn, burde vi være løbet skrigende bort forlængst. Vi var jo ikke de lærde eksperter. Blot almindelige borgere, der ikke kunne forstå, at vi ikke havde frihed til at vælge den fagforening, vi ville være medlem af. Det hele byggede for os på tro og vilje. At vi så til sidst sejrede var næsten ikke til at fatte. Bestemt er der grund til, at vi her i dag stiller spørgsmålet: Hvad skal vi bruge sejren til? Græsrodsbevægelse DFF har på mange områder ageret som en græsrodsbevægelse. Vi har den ene gang efter den anden stået og kæmpet med noget, der nærmest kunne betegnes som en kamp mod vejrmøller. I er forud for jeres tid! sagde et af Venstres tidligere fremtrædende folketingsmedlemmer, der var gæstetaler på et af vores landsmøder mange år tilbage. Jeg tror, han havde ret. De ting, vi har kæmpet imod og for, er stille og roligt blevet gennemført med årene. Kronen på værket er sejren over eksklusivaftalerne. Nu er det op til den enkelte lønmodtager, om han eller hun vil gøre brug af dem. Kursen Kursen, som den ser ud for os i dag, er, at vi nu neddrosler virksomheden som græsrodsbevægelse og sætter turbo på det, der hedder en moderne faglig serviceorienteret organisation, som kan konkurrere med andre faglige foreninger på arbejdsmarkedet. Det handler om at udbygge vores gode samarbejde med a-kassen STA. Det handler om at være prisbevidst, at yde god faglig service på en sådan måde, at vi hver eneste morgen kan se os selv i spejlet og sige: Vi kan godt være os selv bekendt. Nøgleordet er troværdighed. Jørgen Mikkelsen

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006)

SORTBOG (Lov nr. 359 af 26. april 2006) "SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006) Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) Lovforslag nr. L 153 (Folketingsåret

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere