Metodehæfte USAR Gennembrydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodehæfte USAR Gennembrydning"

Transkript

1 Gennembrydning Version 2.0 Gældende til

2 Metodehæfte USAR Gennembrydning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto: Beredskabsstyrelsen Foto: Beredskabsstyrelsen Opsætning: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse Datavej Birkerød Telefon: Telefax:

3 Indholdsfortegnelse Gennembrydning 4 Taktik 4 Effektiv gennembrydning 4 Kontrolleret gennembrydning 4 Inspektionshul 5 Generelle overvejelser ved valg af sted og metode 5 Organisering af skadestedet 6 Organisering af URV 7 Gennembrydning i praksis 8 Sikkerheds overvejelser 8 Operationelle overvejelser 8 Gennembrydnings ressourcer 9 Støtte ressourcer 9 Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr 9 Makker konceptet 10 Metoder 11 Inspektionshul 11 Generelt om gennembrydning af beton 11 Generelt om gennembrydning af andre bygnings materialer 13 Vandret gennembrydning af bærende væg 13 vandret gennembrydning af ikke bærende konstruktion 15 Lodret gennembrydning af beton dæk 15 Trinvis gennemembrydning af tykke betondæk 16 Gennembrydning af jern og metaller 17 Værktøjsbetjening og vedligehold 18 GT- Hydraulik 18 Diamant saven/ betonkædesav 19 Stanley CO25 hydraulisk kapsav (cutoffsaw) 20 Betonhammer 21 Cut n break sav 22 Motorskæreskive 24 Redningssav 25 Gas / Ilt skære anlæg 27 Petrogen skære anlæg 28 3

4 Gennembrydning Taktik I forbindelse med gennembrydning taler man overordnet om to taktiske tilgange: effektiv gennembrydning og kontrolleret gennembrydning. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på at kontrolleret gennembrydning ikke nødvendigvis er ineffektiv. Men ved kontrolleret gennembrydning vejer andre hensyn en benyttelse af den mest effektive metode altså højst. Det efterfølgende er beskrivelse af de to gennembrydningsmetoder. Effektiv gennembrydning Ved Effektiv gennembrydning forstås et metodevalg der udelukkende har fokus på den med effektive og hurtige gennembrydning. Ved iværksættelse af en gennembrydnings proces er det væsentligt at vurderer den byrde der skal gennembrydes og derud fra vælge det eller de mest effektive værktøjer og metoder til selve gennembrydningen. Således vil man opnå den mest effektive gennembrydning. Undervejs i selve gennembrydningsprocessen er det tilsvarende væsentligt at stoppe op og evaluerer sine valg af værktøjer og metoder og hvis nødvendigt for effektiv gennembrydning sadle om og vælge andre metoder eller værktøjer. Med det sagt er det o oplagt at en effektiv gennembrydning er afhængig af at mandskabet har grundigt kendskab til både metoder og værktøjer. Altså er det en nødvendighed at USAR mandskabet har indgående værktøjsbetjening gennem deres uddannelse. Kontrolleret gennembrydning Kontrolleret gennembrydning er baseret på værktøj og metodevalg der tager hensyn til mandskab, tilskadekomne og særlige fare. Denne form for gennembrydning kan stadig godt være både hurtig og effektiv men der kræves flere overvejelser og sikkerhedshensyn til andet end selve mandskabet. Derfor vil man altid prioriterer at gennemfører effektiv gennembrydning hvis muligt. 4

5 Inspektionshul Enhver gennembrydningsproces starter med et inspektionshul og dette kan som udgangspunkt ikke fraviges. En forudsætning for at man uden andre overvejelser og hensyn kan vælge effektiv gennembrydning som taktik er at gennembrydningsprocessen ikke bliver til gene eller farer for hverken mandskab eller tilskadekomne. Derfor er det væsentligt at hulrummet bag den byrde man ønsker at gennembryde er afsøgt så godt som overhovedet muligt inden gennembrydningen foregår. Hensyn der kan være årsag til man ville vælge kontrolleret gennembrydning frem for effektiv gennembrydning kunne være at man er nødsaget til at gennembryde i umiddelbarnærhed af en tilskadekommen. Særlige farer som f.eks. elektricitet, gas, vandrør eller lignende. Inspektisonshullet får på denne måde til formål at være støtte til beslutningen om hvorvidt og hvordan der skal gennembrydes. Hvis det lader sig gøre vil man altid vælge effektiv gennembrydning som taktik da det jo netop dækker over de mest effektive metodevalg af gennembrydning. I en situation hvor en tilskadekommen ligge lige bag ens forventede gennembrydningssted vil man således have to muligheder i følgende prioriterede rækkefølge: 1. Flytte sit gennembrydningssted og fortsætte med effektiv gennembrydning som taktik 2. Vælge at lave kontrolleret gennembrydning. Generelle overvejelser ved valg af sted og metode Gennembrydning er en fysisk hård disciplin og kræver koncentreret brug af værktøj og metode. Derfor bør enhver planlægningsfase indeholde en række overvejelser omkring arbejdsmiljø for mandskabet der skal udfører selve gennembrydningen. Principielt skal USAR mandskabet kunne arbejde 3 dimensionalt med deres gennembrydningsværktøj. Altså både lodret og vandret gennem en byrde og både oppefra og nedefra samt rebunderstøttet. Men er der ikke andre taktiske eller personredningsmæssige bevæggrunde for at vælge de vanskelige tilgange vil man altid vælge den gennembrydningsmetode der giver de bedste arbejdsmiljømæssige vilkår. Betjeningen og vægten på det valgte værktøj er også en faktor der spiller ind når man skal vælge gennembrydningssted. Men den alt afgørende faktor er selvfølgelig placeringer af det man ønsker at skabe adgang til (hulrum i bygning, tilskadekommen, osv.) 5

6 Organisering af skadestedet I forbindelse med en gennembrydningsindsats er skadestedet organiseret meget som vi ser det ved en frigørelse fra køretøjer. Som det fremgår af SOG på næste side optimerer man sin gennembrydningsproces ved at arbejde med et komplet vagthold altså 2BM+ 10 mand. Hvor vagtholdet opdeles med en gruppe på depoterne og en gruppe på arbejdsområdet. De to hjælpere på støtteholdet arbejder som runnere og bringer til og fra arbejdsområdet. 6

7 Organisering af URV 7

8 Gennembrydning i praksis Sikkerheds overvejelser Vægten af det objekt der skal fjernes og hvor skal det placeres Orienter dig om den tilskadekomnes placering samt dit udstyr(ledninger, lys, depoter osv.) CBRNE detektering Kommunikations veje (det larmer) Arbejds lys Personlig beskyttelses udstyr Mulighed for skadesudvikling pga. værktøjs vibrationer Skader pga. tilbageslag fra værktøj Spændinger i betonen Ødelæggelse af Hule betondæk Brandfare ved varmskæring Sikkerhed ved blotlagt armeringsjern med skarpe kanter Passende afstivning og sikring af arbejdsområdet Sikre dig at der altid er en sikkerhedsmand Operationelle overvejelser Adgangskontrol ud og ind af fareområdet Vælg type af gennembrydning (effektiv vs. kontrolleret) Observer indespærrede med søgeudstyr. Logistik foranstaltninger, vand til køling, ekstra klinger, brændstof værktøj, osv. Forbered for udskiftnings hold før træthed indtræder. Forbered næste skridt (håndtering af tilskadekomne) Hold om nødvendigt pauser for status på gennembrydning samt kontrol af indespærrede. 8

9 Gennembrydnings ressourcer CBRNE detektorer Øjenværn Hydraulisk hammer Petrogen skæreanlæg Hydraulisk skæreskive Hydraulisk kædesav Redningssav Cut n break sav Hilti Borehammer Hilti Slaghammer Beton ankre bolte og øjer Generatorer Arbejdslys og personligt lys Høreværn Støtte ressourcer Hydraulisk frigørelsesværktøj Spraymaling Håndværktøj Metaldetektor Værktøjsbælte Søge kamera Skæreskive Vandkølings enheder Koben Løft og flyt ressourcer til udløftning og flytning af løse bygningsdele især ved kontrolleret gennembrydning. Afstivningsudstyr til kontrol af løse bygningsdele og sikrings af bygningen under gennembrydningen Mandskabskæde til at flytte brokker væk fra arbejdsstedet. Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr Al gennembrydning skal foregå med overvågning af arbejdsstedet således evt. virkninger på bygningens stabilitet pga. arbejdet med værktøjet, kan observeres. Dette er sikkerhedsmandens arbejde. Personligt sikkerhedsudstyr varierer fra både værktøj og materialer. Men man bør altid benytte høreværn, øjenværn, heldækkende indsatsmundering, hjelm og handsker. Ved varmskæring skal mundering være varmebestandig og ved brug af kædesav skal man bære skærebukser. 9

10 Makker konceptet Ved arbejdet med værktøjerne i forbindelse med gennembrydning, kan man i kraft af personlige værnemidler og fokus på arbejdet ikke nødvendigvis varetage sin egen sikkerhed. Der arbejdes ud fra SKAF konceptet. S Sikkerhedsmand K Kommunikation A Aftalt sikkert mødested F Flugtvej SKAF kan anvendes på flere måder. Anvendelse overordnet på skadestedet er beskrevet i hæftet Indsættelse og eftersøgning Samme koncept kan anvendes i gennembrydningsarbejdet, isoleret set. Derfor arbejder man altid i makkerpar under gennembrydning. Da man som tidligere nævnt ikke kan varetage sin egen sikkerhed under arbejdet med værktøjerne, står makkeren bagved og fungere som personlig sikkerhedsmand. Makkeren har altid fysisk fat i vedkommende der arbejder med værktøjet, for hurtigt at kunne skabe kontakt og evt. støtte personen. Makkeren fungerer altså som personlig sikkerhedsmand for personen der arbejder. Makkeren skal være sikker på at have kontakt til skadestedets overordnede sikkerhedsmand. Det vil ofte være nødvendigt at have visuel kontakt grundet støj og personlige værnemidler. Altså kommunikation ud af til. Arbejdes der inde i en bygning, eller snævre rum er det også relevant for gennembrydningsholdet at vide hvor de nærmeste sikre steder er. Det kan være en del af bygningen der regnes for sikker, eller et sted der er kraftig afstivet, og hvor de vil kunne søge hen i første omgang, i tilfælde af evakuering. Altså et aftalt sikkert sted i deres nærhed frem for det store samlingspunkt uden for fareområdet. Makkerparret skal inden arbejdet gøre sig klart hvordan de nemmest kommer derfra, og det kan være nødvendigt at sørge for at evt. murbrokker osv. fjernes af nogle andre for at sikre en hurtig flugtvej fra stedet. 10

11 Metoder Inspektionshul Inspektionshul i beton og lignede, laves typisk med Hilti boremaskine og kopbor. Ved murstens mur mejsles en enkelt eller to mursten ud af konstruktionen for at skabe et hul. Ved andre bygningsmaterialer benyttes f.eks. kædesav eller redningssav. Hullet laves på baggrund af eftersøgning og forventede og eller bekræftede indespærrede i hulrum. Inspektionshullet tjener det formål at endeligt identificere placeringen af de tilskadekomne således vi kan kvalificeret beslutte vores gennembrydningssted ud fra overvejelser omkring effektiv vs. kontrolleret gennembrydning. Størrelsen af kopboret fordre at både Milwaukee kamera og Delsar searchcam kan benyttes. Ligeledes vil hullet også kunne benyttet til at forsyne indespærrede med f.eks. 0,5 l vandflasker og evt. mad og førstehjælps udstyr. Ved gennembrydnings metoder der kræver at man løfter på den byrde der frigøres ved gennembrydningen kan inspektionshullet også benyttes til montering af dropanker. Taktisk placeres gennembrydningshullet enten væk fra gennembrydningsstedet, i et hjørne hvorfra man forventeligt kan monitorerer hele hulrummet forsvarligt mens gennembrydningen står på. Alternativt placeres gennembrydningsfeltet som en integreret del af sit gennembrydningsfelt. Således udgør det et element i svækkelsen af byrdens styrke eller endeligt i byrdens tyngdepunkt således det kan bruges til et dropanker. Generelt om gennembrydning af beton Beton er et meget hyppigt bygningsmateriale som er yderst robust og kan skabe store udfordringer for gennembrydningsmandskabet. Derfor er det væsentligt at de metoder og teknikker vi benytter altid angriber betons svagheder i stedet for dets styrker. Derfor er mange metoder målrettet på at vi skal svække betonen således den bliver nemmere at gennembryde. For at forså det kan vi med nedenstående illustration vise hvordan styrkeforholdene er i beton. Man kan forestille sig at man kan påvirke beton på tre måder. Ved at trække i betonen vil man opdage at beton er svagt i træk. Derfor ser man at hvor beton som bygningselement kan blive udsat for træk armeres 11

12 betonen med jern som netop er meget stærkt i forhold til træk påvirkning. En anden påvirkning er vred eller forskydning af beton. Altså en situation hvor der er modsat gående kræfter der påvirker betonen. Her er beton tilsvarende skrøbeligt og her benytter man sig ligeledes af armerings jern for at forstærke betonen. Den påvirkning som beton er enorm stærk overfor er pres eller kompression. Altså ved en direkte ensrettet påvirkning af betonen vil beton konstruktionen være meget svær at gennembryde. Denne basale viden omkring beton er nødvendig for at kunne vælge både metode og arbejdsteknik. Det vil fremgå af metodebeskrivelserne nedenfor at netop disse forhold ligger til grund for metoderne. Overordnet kan man opstille nogle generelle teknikker til at overkommer betons styrke: Benyt skæreværktøj eller slagværktøj til at løsne mindre stykker beton således disse bliver svage Lav svage områder i betonen ved systematisk at lave snit eller huller i betonen, så kaldte aflastningsnit Arbejd med mejsel på slaghammer nær aflastningssnittene således du ved hjælp af forskydning kan slå mindre stykker beton løs Start vinkelret på din betonflade og ca. 1-2 cm nede vinkles mejslen mod et aflastningssnit således betonen løsnes pga. forskydning som aflastningsnittet netop tillader. Ved armeret beton bør man med slagværktøj blotlægge et område af armeringsjernet og herefter skære eller klippe armeringen væk. Fortsæt ved at skifte mellem at slå beton væk og fjerne armerings jern indtil gennembrydningshullet er tilstrækkeligt stort. Når man ønsker at fjerne gennembrydnings byrden i et stykke bruges skæreværktøj som skæreskive og betonkædesav 12

13 Ved bortskæring af gennembrydningsbyrden bør man altid skære minimum 3 af fire sider koniske således byrden ikke kan falde ind/ned i gennembrydningshullet Ved vandret gennembrydning må den nederste side aldrig skæres konisk da man så risikerer at byrden glide ud af hullet og dermed udgør en farer for mandskabet. Ved bortskæring af gennembrydningsbyrden kan man med fordel fastgøre byrden til løfteanordning eller blot et passende anker enten ved at fastgøre byrden med slaganker, dropanker eller fastgørelse af f.eks. rundsling omkring blotlagt armeringsjern. Generelt om gennembrydning af andre bygnings materialer Gennembrydning af mursten, gasbeton, og andre materialer i bærende konstruktioner bør så vidt muligt undgås. I sådanne tilfælde bør man arbejde via eksisterende adgangsveje, som kan være opstået både pga. sammenstyrtningen eller være oprindelige åbninger som vinduer og døre. Alternativt foreslås lodret gennembrydning gennem f.eks. kældre dæk eller tagkonstruktionen. Grunden til dette er at sådant bærende byggeri sjældent er forstærket og ved at fjerne dele af konstruktionen vil man nemt svække resten af konstruktionen. Hvis man er nødsaget til at gennembryde bærende konstruktioner, af mursten, gasbeton eller lignende, skal man altid gennembryde i en trekant med spidsen opad. Bredden i bunden af trekanten bør være minimum en båres brede, således der kan personreddes gennem åbningen. Vandret gennembrydning af bærende væg Opsummeret fra ovenstående skal man ved gennembrydning af bærende vægge være opmærksom på ikke at fjerne væggens bærende evne. Dette er som udgangspunkt ikke et problem i forbindelse med gennembrydning af armeret beton men ved gennembrydning af andet murværk skal man altid lave sit gennembrydnings hul som en trekant. Med spidsen opad. Man bør også være opmærksom på at betjening af værktøjet er hårdt fysisk arbejde og man kan med fordel lave anordninger der hjælper med at holde værktøjet. Nedenfor ses en opstilling hvor slaghammer hænger i en rundsling fra ned fra en foldestige. 13

14 Ved effektiv vandret gennembrydning vil man typisk benytte slagværktøj kombineret med skæreværktøj og eller boremaskine for at lave aflastningssnit/huller. Ved kontrolleret gennembrydning vil man benytte sig af udløft af hele byrden og typisk bruge skæreværktøj som betonkæde sav eller skæreskive. Byrden skal skæres ud ved det vandrette snit som det første og de to efterfølgende skrå sider i en trekant laves med en konisk skæring således de ikke kan falde ud/ind. Byrden kan evt. sikres ved at fastgøre byrden med et slaganker og fastgøre slagankret ved hjælp at slings, rundsling eller tovværk til et ankerpunkt over byrden. Gerne med en hejse og sænke anordning således byrden let kan sænkes til jorden efterfølgende. Ved skæring skal skæreværktøjet i denne forbindelse tilføres kølevand, både for at køle klinge eller kæde men også for at minimere støv gener for evt. indespærrede og mandskabet. Ved kontrolleret gennembrydning af en murstens mur. Bør man bruge mindre værktøjer til kontrolleret at skære hver enkel mursten fri. Det kan f.eks. være skæreskive eller bajonetsav man benyttet til at skære fuger væk således stenene forsigtigt kan fjernes. Når der er skabt et tilpas stort hul kan enkelt sten bankes ud mens man holder en hånd på bagsiden af stenen via åbningen i gennembrydningen. 14

15 Vandret gennembrydning af ikke bærende konstruktion Metoden og teknikkerne er de samme som for bærende konstruktioner, dog behøver du her ikke tage hensyn til gennembrydningshullet form. Dog skal man være opmærksom på at hvis man ikke benyttet trekantet gennem brydning i murstensbyggeri vil der være risiko for yderligere sammenstyrtning af den gennembrudte mur også selv om væggen ikke er bærende. Lodret gennembrydning af beton dæk Ved lodret gennembrydning af betondæk skal man iagttage de generelle gennembrydningsregler der er beskrevet ovenfor og her er det især væsentligt at hæfte sig ved den koniske skæring. Den geometriske form af gennembrydningshullet har i denne sammenhæng ingen betydning. Og kan derfor udformes som det findes mest hensigtsmæssigt i forhold til redningsopgaven. Lodret gennembrydning kan foregå både oppefra og nedefra. Oppefra giver de bedste betingelser og hvis man har muligheden vil man som udgangspunkt altid skabe adgang til hulrummet oppefra frem for nedefra. Hvis man ønsker at lave kontrolleret gennembrydning oppefra skal man i sin planlægning vælge en metode til at fjerne byrden der bliver gennembrudt. Dette kan f.eks. være et treben der kan løfte byrden ud hvorefter den kan placeres på ruller og trilles væk. Det kan være et, ét eller to ben hvor byrden kan både løftes og flyttes. Således skal byrden også sikres med en form for anker hvor gennemgående dropanker er et oplagt forslag. Bliver man nød til at lave kontrolleret gennembrydning nedefra, kan man ikke praktisere konisk skæring. Byrden skal derimod sikres mod nedfald på mandskabet ved opklodsning og evt. brug af løftepuder til at kunne sænke og hæve byrden. Den bedste løsning er hvis byrden kan løftes op i gennemhullet med en løftepude og skubbes ind i hulrummet. Alternativt kan der laves konstruktioner hvor man langsomt kan sænke byrden helt til jorden. Ved gennembrydning nedefra, skal man planlægge med meget korte arbejds pas for gennembrydningsmandskab da det er meget belastende arbejdsstilling. 15

16 Trinvis gennemembrydning af tykke betondæk Hvis man har betondæk der er tykkere end værktøjets skæredybde kan man lave enten kontrolleret eller effektiv gennembrydning ved at lave en trinvis proces hvor der laves adskillige aflastningssnit, i ca. 5 cm dybde, i hele gennembrydningsfeltet efterfulgt af brugen af slagværktøj til at fjerne det aflastede lag. Herefter gentages processen dog i en lidt mindre diameter, således man opnår en koniske effekt. Hvis man ønsker effektiv gennembrydning kan man fortsætte med sit slagværktøj hele vejen igennem. Alternativt kan man kontrollerer gennembrydningen ved at skære det sidste lag og lave et udløft som ovenfor beskrevet

17 Gennembrydning af jern og metaller Ved gennembrydning af jern og metal, vil der ofte være tale om en form for varmskæring uanset typen af værktøj. Dette er en faktor man skal være opmærksom på, både af hensyn til den personlige sikkerhed og en evt. brandfare. Mindre stykker jern, såsom armeringsjern i beton og mindre installationsmetal, vil typisk kunne gennembrydes ved hjælp af en bajonetsav eller boltsaks. Det armeringsjern som er pakket ind i beton, vil blive gennembrudt ved anvendelse af skærende værktøj til gennembrydning af beton. Er der tale om kraftigt metal, såsom stålkonstruktioner og kraftige stålplader, vil det være nødvendigt at anvende varmskæring. Petrogen er et effektivt og nemt værktøj at anvende til gennembrydning af kraftigt metal. Når man anvender varmskæring, skal man som tidligere nævnt være ekstra opmærksom på den personlige sikkerhed. Ved anvendelse af Petrogen skæreanlæg vil der opstå ekstremt høj varme. Alene varmen fra flammen på brænderen, vil betyde at nitrogen i luften vil spalte og derved opstår der nitrøse gasser. Ved skæring i fri luft, med en vindhastighed på mere end 3 m/s er det ikke et problem. Er der derimod vind på under 3 m/s, risikerer man at de nitrøse gasser ophober sig omkring skærestedet og udgøre en farer for mandskabet i området. Det samme gælder for mere eller mindre lukkede rum, hvor der er ingen eller dårlig ventilation. Materialet hvori der skæres, vil også under opvarmning udvikle gasser og dampe, der kan være skadelige. I disse tilfælde er det nødvendigt at vedkommende der betjener, og evt. folk i samme rum, bærer fuldt åndedrætsværn. Derudover skal man være meget opmærksom på brandfaren, grundet den meget høje temperatur der skabes fra flammen, og materialet der gennembrydes. Det anbefales at man afdækker omkringliggende materialer med et brandtæppe, og at der er et slukningsmiddel i nærheden. Dette kunne blot være en spand med vand. Der findes naturligvis alternative værktøjer end de nævnte, men med disse vil man opnå den største effektivitet. Værktøjerne, og deres betjening er beskrevet under værktøjs betjening og vedligehold. 17

18 Værktøjsbetjening og vedligehold GT- Hydraulik Opstart Start - Hydraulikpumpen skal placeres mindst en meter fra brandbare områder og bygningsdele. - Kontrolventilen til hydraulikken er sat på OFF. - Kontroller oliestand - Benzinstand kontrolleres - Hydraulikstanden kontrolleres via pinden ved siden af filter huset. Træk chokeren helt ud og drej nøglen til start. Når motoren kører trykkes chokeren gradvist ind igen. Når motoren kører jævnt, må der gives gas for at få et højere omdrejningstal. Herefter tilsluttes hydraulikværktøjet og hydraulikventilen sættes på ON. Hvis temperaturen på hydraulikolien er under 10 grader, går der lidt længere tid før maskinen er varmet op og man lader her bare motoren kører ved lave omdrejninger indtil temperaturen er over de 10 grader eller hydraulikfiltrets top føles varm. Herefter tilsluttes hydraulikslanger og værktøj. Hvis dette også er koldere end 10 grader, sættes hydraulikventilen på ON og der fortsættes i lave omdrejning indtil også disse steder overstiger de 10 grader. Herefter kan omdrejningerne skrues op og værktøjet kan nu bruges. Stop Ved stop af motoren sættes hydraulikventilen på OFF, gashåndtaget skrues ned i tomgang og herefter sættes tændingen på OFF Efter brug Skal pumpen igen efterses om den på nogen måde har taget skade. Under dette eftersyn kontrolleres for at efterfylde brændstof og diverse olier. Herefter bliver pumpen rengjort og tørret, så den er klar igen til næste gang den skal bruges. 18

19 Behandling af hydraulikslanger Hydraulikslangerne er det mest udsatte i hele GT systemet. Slangerne bliver udsat for meget slid igennem sin levetid. - Vær altid opmærksom på at kinkerne på slangerne aldrig bliver under en fodbolds størrelse. - Hold koblingerne rene. - Opbygget varmetryk i slangen og skidt på koblinger kan besværliggøre sammenkoblingen. Hydraulikslangerne er henholdsvis 5 og 15 m. Kontroller slanger for skader efter brug. Efter RETA bør slangerne rulles sammen og enderne kobles sammen, for at forhindre skidt i koblingerne. Diamant saven/ betonkædesav Betonkædesaven er vandkølet og skal derfor altid tilkobles vand, saven kan skære i beton og armeringsjern hvis dette er omsluttet af beton, hvis jernet er blottet og altså fritstående skal andet værktøj bruges Kæden skal udskiftes efter at have savet ca. 20 meter ved normal brug. Hvis den bruges til de forkerte materialer kan den kun holde til ca. 5 meter før den er sløv. Kæden kan slibes i rød teglsten eller LECA blokke, men kæden er ikke egnet til at skære i porøst materiale. Skift af kæden. Når man vil skifte kæden, skal man først og fremmest have løsnet sværdet. Dette gøres ved at skrue de to møtrikker der er at finde på siden af betonkædesaven af, og afmontere skjoldet. Når de er løsnet er der en skrue, der sidder ved udmundingen af sværdet. Denne skrue skyder enten sværdet ud eller ind alt efter hvilken vej man drejer den. Det er også denne skrue, der bruges når kæden skal opstrammes eller løsnes. Når sværdet er skudt langt nok tilbage til, at kæden klan tages af, og en ny 19

20 kan monteres. Her skal man være opmærksom på at kæden er sat rigtigt på. Opstramning af kæden Det er vigtigt for både sikkerheden og kædens levetid, at den hverken er for hårdt spændt eller for løst spændt. I og med at kæden langsomt løsnes under brugen, især med en ny kæde, skal den strammes med jævne mellemrum. Opstramning foregår ved at løsne de to skruer på siden og der skrues på skruen ved siden af sværdet så sværdet føres så langt frem at man ved svagt træk kan hive kæden ud så styretænderne på bagsiden af kæden går fri af sværdet. Anvendelse af værktøjet Bruges med fordel til: Beton, betonblokke, mursten, alm. Natursten osv. Bruges ikke til: bl.a. træ, plastik, LECA, rød teglsten, glas, løstsiddende jern. Stanley CO25 hydraulisk kapsav (cutoffsaw) Klingen er en diamantklinge, som kan anvendes til at skære i stort set alt. Saven er vandkølet, og skal derfor altid anvendes med vand monteret. Klingen skiftes som på en motorskæreskive. Cutoffsaw bruges med fordel til: - Murværk - Diverse rør - Struktureret stål - Jern både fast og løstsiddende - Beskyttede gelændere. 20

21 Betonhammer Hamre gennem beton og murværk, samt knuse/dele beton. Mejsel monteres som det ses på billedet herunder. Den er løstsiddende, hvilket betyder at den har mulighed for at hamre frem og tilbage, men samtidigt gør det også at mejsler har tendens til at falde ud af hammeren. 21

22 Cut n break sav Cut n break saven (herefter benævnt CB saven) anvendes til gennembrydning af beton, og armeret beton. Maskinen er brændstofdrevet og monteret med to parallelt monterede diamant klinger. CB saven anvendes i sammenhæng med det tilhørende brækjern. CB saven er vandkølet og skal altid anvendes med vandkøling, for ikke at ødelægge klingerne. Sikkerhed - Anvend hjelm, handsker, briller og høreværn - Støvmaske anvendes ved støvspredning - Start på fast underlag - Fastspænding af skive med stoppet motor - Bær aggregatet så skiven vender frem - Giv fuld gas før skiven sættes mod emnet - Der må ikke ændres skæreretning under arbejdet - Påfyldning af benzin med stoppet motor - Skær ind mod dig selv, eller oppefra og ned. - Ved anvendelse i mere eller mindre lukkede rum, vær opmærksom på udstødningsgas Starteftersyn Start - Efterspænd alle skruer, ved hjælp af multi nøglen - Er den for nedslidt? Har den skader? - Er kileremmen stram? Er den intakt? - Er den tanket? - Choker ved kold motor - Stopknap i stilling drift - Tryk dekompressionsknappen ind 22

23 Drift - Varm motoren op før brug - Kontroller at skæreskiven står stille ved tomgang. - Før standsning køres ½ minut i tomgang. - Maskinen bør skylles med vand undervejs, for at undgå sammenpakning af betonstøv - Undervejs skal maskinen efterspændes på samtlige bolte og møtrikker Hjemkomsteftersyn Der tankes med olieblandet benzin, derefter rengøres maskinen, evt. udskiftning af skive og efterspænding af bolte og møtrikker. Det anbefales at afmontere skiver og skjold for at kunne rengøre under der og undergå ophobning af betonstøv. Grov rengøring bør ske løbende under brug, og endelig rengøring bør ske umiddelbart efter arbejdets ophør, for ikke at betonstøv blandet med vand størkner, og sætter sig fast i maskinen. Udskiftning af klinger - Klingerne bliver drevet af et remtræk, som løber inde i sværdet. Ved udskiftning løsnes kileremmen ved at løsne boltene på skjoldet, og dreje spænde skruen ved sværdets udløb, meget lig en kædesav. - Herefter demonteres centerbolten på skiverne og disse fjernes. - De nye klinger monteres. Vær opmærksom på at sætte centerboltens to halvdele rigtigt sammen. Når centerbolten spændes drejes skiverne samtidigt for at sikre, at kileremmen ikke kommer til at sidde fast imellem klingerne, dette vil forsage skade på både rem og sværd. - Efterfølgende strammes remmen igen ved hjælpe af strammeskruen ved sværdet, og de to bolte på skjoldet spændes igen. - Slutteligt kontrolleres det at skiverne fortsat kan drejes rundt uden modstand. 23

24 Motorskæreskive Sikkerhed - Anvend hjelm, handsker, briller og høreværn - Støvmaske anvendes ved støvspredning - Start på fast underlag - Fastspænding af skive med stoppet motor - Bær aggregatet så skiven vender frem - Giv fuld gas før skiven sættes mod emnet - Der må ikke ændres skæreretning under arbejdet - Påfyldning af benzin med stoppet motor - Start ikke i lukkede rum - Skær ind mod dig selv, eller oppefra og ned. - Fuld åndedrætsbeskyttelse når der skæres i rustfrit stål eller galvaniserede materialer Starteftersyn Start - Er der monteret den rigtige skive? Er den fastspændt korrekt? - Er den for nedslidt? Har den skader? - Er kileremmen tilpas stram (fingerbredde)? Er den intakt? - Er den tanket? - Sikkerhedsskærmen indstilles korrekt - Halvgas samt choker ved kold motor - Stopknap i stilling drift - Hvis monteret: tryk dekompressionsknappen ind - Venstre hånd på håndtag, højre knæ på luftfilter, tryk choker ind efter ca. 3 forsøg 24

25 Drift - Varm motoren op før brug - Kontroller at skæreskiven står stille ved tomgang. - Før standsning køres ½ minut i tomgang. Hjemkomsteftersyn Der tankes med olieblandet benzin, derefter rengøres maskinen, luftfilter rengøres med trykluft, evt. udskiftning af skive og efterspænding af bolte og møtrikker. Redningssav Sikkerhed Drift 25 - Påklædningen skal generelt være praktisk, være heldækkende og skal være tætsiddende. - Skærebukser - Støvler med skæreindlæg - Hjelm - Briller eller evt. visir på hjelm - Høreværn - Handsker - Støvmaske hvis der skæres i et materiale der støver meget, f.eks. glas. - I lukkede eller dårligt ventilerede rum skal der anvendes fuld åndedræts beskyttelse. Sørg for at stå sikkert og stabilt før der skæres Transportér kun saven rundt i tændt tilstand med kædebremsen aktiveret. Hvis saven skal transporteres over længere afstande slukkes den. Saven må ikke bruges over skulderhøjde Sluk altid saven hvis kæden skal kontrolleres/strammes eller hvis der skal påfyldes benzin eller kædeolie. Grundet skæredybdebegrænseren arbejder man meget med spidsen af sa-

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Overskrift Topsav, TS425 Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 28 424 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER AO JOHANSEN A/S RØRVANG 3 2620 Albertslund Danmark STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER Kære kunde Vi er glade for, at du har købt WORKER s revolutionerende nye generation af forstøvere. Vi er stolte af vores

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

S I M A L F A vandbasere t lim

S I M A L F A vandbasere t lim INNOVATIVE LØSNINGER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL P R O D U K T K A T A L O G S I M A L F A vandbasere t lim For skum & polstring VANDBASERET LIM SIMALFA VANDBASERET LIM ALFA KLEBSTOFFE AG er et schweisisk

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 36 774 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere