Metodehæfte USAR Gennembrydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodehæfte USAR Gennembrydning"

Transkript

1 Gennembrydning Version 2.0 Gældende til

2 Metodehæfte USAR Gennembrydning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto: Beredskabsstyrelsen Foto: Beredskabsstyrelsen Opsætning: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse Datavej Birkerød Telefon: Telefax:

3 Indholdsfortegnelse Gennembrydning 4 Taktik 4 Effektiv gennembrydning 4 Kontrolleret gennembrydning 4 Inspektionshul 5 Generelle overvejelser ved valg af sted og metode 5 Organisering af skadestedet 6 Organisering af URV 7 Gennembrydning i praksis 8 Sikkerheds overvejelser 8 Operationelle overvejelser 8 Gennembrydnings ressourcer 9 Støtte ressourcer 9 Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr 9 Makker konceptet 10 Metoder 11 Inspektionshul 11 Generelt om gennembrydning af beton 11 Generelt om gennembrydning af andre bygnings materialer 13 Vandret gennembrydning af bærende væg 13 vandret gennembrydning af ikke bærende konstruktion 15 Lodret gennembrydning af beton dæk 15 Trinvis gennemembrydning af tykke betondæk 16 Gennembrydning af jern og metaller 17 Værktøjsbetjening og vedligehold 18 GT- Hydraulik 18 Diamant saven/ betonkædesav 19 Stanley CO25 hydraulisk kapsav (cutoffsaw) 20 Betonhammer 21 Cut n break sav 22 Motorskæreskive 24 Redningssav 25 Gas / Ilt skære anlæg 27 Petrogen skære anlæg 28 3

4 Gennembrydning Taktik I forbindelse med gennembrydning taler man overordnet om to taktiske tilgange: effektiv gennembrydning og kontrolleret gennembrydning. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på at kontrolleret gennembrydning ikke nødvendigvis er ineffektiv. Men ved kontrolleret gennembrydning vejer andre hensyn en benyttelse af den mest effektive metode altså højst. Det efterfølgende er beskrivelse af de to gennembrydningsmetoder. Effektiv gennembrydning Ved Effektiv gennembrydning forstås et metodevalg der udelukkende har fokus på den med effektive og hurtige gennembrydning. Ved iværksættelse af en gennembrydnings proces er det væsentligt at vurderer den byrde der skal gennembrydes og derud fra vælge det eller de mest effektive værktøjer og metoder til selve gennembrydningen. Således vil man opnå den mest effektive gennembrydning. Undervejs i selve gennembrydningsprocessen er det tilsvarende væsentligt at stoppe op og evaluerer sine valg af værktøjer og metoder og hvis nødvendigt for effektiv gennembrydning sadle om og vælge andre metoder eller værktøjer. Med det sagt er det o oplagt at en effektiv gennembrydning er afhængig af at mandskabet har grundigt kendskab til både metoder og værktøjer. Altså er det en nødvendighed at USAR mandskabet har indgående værktøjsbetjening gennem deres uddannelse. Kontrolleret gennembrydning Kontrolleret gennembrydning er baseret på værktøj og metodevalg der tager hensyn til mandskab, tilskadekomne og særlige fare. Denne form for gennembrydning kan stadig godt være både hurtig og effektiv men der kræves flere overvejelser og sikkerhedshensyn til andet end selve mandskabet. Derfor vil man altid prioriterer at gennemfører effektiv gennembrydning hvis muligt. 4

5 Inspektionshul Enhver gennembrydningsproces starter med et inspektionshul og dette kan som udgangspunkt ikke fraviges. En forudsætning for at man uden andre overvejelser og hensyn kan vælge effektiv gennembrydning som taktik er at gennembrydningsprocessen ikke bliver til gene eller farer for hverken mandskab eller tilskadekomne. Derfor er det væsentligt at hulrummet bag den byrde man ønsker at gennembryde er afsøgt så godt som overhovedet muligt inden gennembrydningen foregår. Hensyn der kan være årsag til man ville vælge kontrolleret gennembrydning frem for effektiv gennembrydning kunne være at man er nødsaget til at gennembryde i umiddelbarnærhed af en tilskadekommen. Særlige farer som f.eks. elektricitet, gas, vandrør eller lignende. Inspektisonshullet får på denne måde til formål at være støtte til beslutningen om hvorvidt og hvordan der skal gennembrydes. Hvis det lader sig gøre vil man altid vælge effektiv gennembrydning som taktik da det jo netop dækker over de mest effektive metodevalg af gennembrydning. I en situation hvor en tilskadekommen ligge lige bag ens forventede gennembrydningssted vil man således have to muligheder i følgende prioriterede rækkefølge: 1. Flytte sit gennembrydningssted og fortsætte med effektiv gennembrydning som taktik 2. Vælge at lave kontrolleret gennembrydning. Generelle overvejelser ved valg af sted og metode Gennembrydning er en fysisk hård disciplin og kræver koncentreret brug af værktøj og metode. Derfor bør enhver planlægningsfase indeholde en række overvejelser omkring arbejdsmiljø for mandskabet der skal udfører selve gennembrydningen. Principielt skal USAR mandskabet kunne arbejde 3 dimensionalt med deres gennembrydningsværktøj. Altså både lodret og vandret gennem en byrde og både oppefra og nedefra samt rebunderstøttet. Men er der ikke andre taktiske eller personredningsmæssige bevæggrunde for at vælge de vanskelige tilgange vil man altid vælge den gennembrydningsmetode der giver de bedste arbejdsmiljømæssige vilkår. Betjeningen og vægten på det valgte værktøj er også en faktor der spiller ind når man skal vælge gennembrydningssted. Men den alt afgørende faktor er selvfølgelig placeringer af det man ønsker at skabe adgang til (hulrum i bygning, tilskadekommen, osv.) 5

6 Organisering af skadestedet I forbindelse med en gennembrydningsindsats er skadestedet organiseret meget som vi ser det ved en frigørelse fra køretøjer. Som det fremgår af SOG på næste side optimerer man sin gennembrydningsproces ved at arbejde med et komplet vagthold altså 2BM+ 10 mand. Hvor vagtholdet opdeles med en gruppe på depoterne og en gruppe på arbejdsområdet. De to hjælpere på støtteholdet arbejder som runnere og bringer til og fra arbejdsområdet. 6

7 Organisering af URV 7

8 Gennembrydning i praksis Sikkerheds overvejelser Vægten af det objekt der skal fjernes og hvor skal det placeres Orienter dig om den tilskadekomnes placering samt dit udstyr(ledninger, lys, depoter osv.) CBRNE detektering Kommunikations veje (det larmer) Arbejds lys Personlig beskyttelses udstyr Mulighed for skadesudvikling pga. værktøjs vibrationer Skader pga. tilbageslag fra værktøj Spændinger i betonen Ødelæggelse af Hule betondæk Brandfare ved varmskæring Sikkerhed ved blotlagt armeringsjern med skarpe kanter Passende afstivning og sikring af arbejdsområdet Sikre dig at der altid er en sikkerhedsmand Operationelle overvejelser Adgangskontrol ud og ind af fareområdet Vælg type af gennembrydning (effektiv vs. kontrolleret) Observer indespærrede med søgeudstyr. Logistik foranstaltninger, vand til køling, ekstra klinger, brændstof værktøj, osv. Forbered for udskiftnings hold før træthed indtræder. Forbered næste skridt (håndtering af tilskadekomne) Hold om nødvendigt pauser for status på gennembrydning samt kontrol af indespærrede. 8

9 Gennembrydnings ressourcer CBRNE detektorer Øjenværn Hydraulisk hammer Petrogen skæreanlæg Hydraulisk skæreskive Hydraulisk kædesav Redningssav Cut n break sav Hilti Borehammer Hilti Slaghammer Beton ankre bolte og øjer Generatorer Arbejdslys og personligt lys Høreværn Støtte ressourcer Hydraulisk frigørelsesværktøj Spraymaling Håndværktøj Metaldetektor Værktøjsbælte Søge kamera Skæreskive Vandkølings enheder Koben Løft og flyt ressourcer til udløftning og flytning af løse bygningsdele især ved kontrolleret gennembrydning. Afstivningsudstyr til kontrol af løse bygningsdele og sikrings af bygningen under gennembrydningen Mandskabskæde til at flytte brokker væk fra arbejdsstedet. Sikkerhed og Personligt Beskyttelsesudstyr Al gennembrydning skal foregå med overvågning af arbejdsstedet således evt. virkninger på bygningens stabilitet pga. arbejdet med værktøjet, kan observeres. Dette er sikkerhedsmandens arbejde. Personligt sikkerhedsudstyr varierer fra både værktøj og materialer. Men man bør altid benytte høreværn, øjenværn, heldækkende indsatsmundering, hjelm og handsker. Ved varmskæring skal mundering være varmebestandig og ved brug af kædesav skal man bære skærebukser. 9

10 Makker konceptet Ved arbejdet med værktøjerne i forbindelse med gennembrydning, kan man i kraft af personlige værnemidler og fokus på arbejdet ikke nødvendigvis varetage sin egen sikkerhed. Der arbejdes ud fra SKAF konceptet. S Sikkerhedsmand K Kommunikation A Aftalt sikkert mødested F Flugtvej SKAF kan anvendes på flere måder. Anvendelse overordnet på skadestedet er beskrevet i hæftet Indsættelse og eftersøgning Samme koncept kan anvendes i gennembrydningsarbejdet, isoleret set. Derfor arbejder man altid i makkerpar under gennembrydning. Da man som tidligere nævnt ikke kan varetage sin egen sikkerhed under arbejdet med værktøjerne, står makkeren bagved og fungere som personlig sikkerhedsmand. Makkeren har altid fysisk fat i vedkommende der arbejder med værktøjet, for hurtigt at kunne skabe kontakt og evt. støtte personen. Makkeren fungerer altså som personlig sikkerhedsmand for personen der arbejder. Makkeren skal være sikker på at have kontakt til skadestedets overordnede sikkerhedsmand. Det vil ofte være nødvendigt at have visuel kontakt grundet støj og personlige værnemidler. Altså kommunikation ud af til. Arbejdes der inde i en bygning, eller snævre rum er det også relevant for gennembrydningsholdet at vide hvor de nærmeste sikre steder er. Det kan være en del af bygningen der regnes for sikker, eller et sted der er kraftig afstivet, og hvor de vil kunne søge hen i første omgang, i tilfælde af evakuering. Altså et aftalt sikkert sted i deres nærhed frem for det store samlingspunkt uden for fareområdet. Makkerparret skal inden arbejdet gøre sig klart hvordan de nemmest kommer derfra, og det kan være nødvendigt at sørge for at evt. murbrokker osv. fjernes af nogle andre for at sikre en hurtig flugtvej fra stedet. 10

11 Metoder Inspektionshul Inspektionshul i beton og lignede, laves typisk med Hilti boremaskine og kopbor. Ved murstens mur mejsles en enkelt eller to mursten ud af konstruktionen for at skabe et hul. Ved andre bygningsmaterialer benyttes f.eks. kædesav eller redningssav. Hullet laves på baggrund af eftersøgning og forventede og eller bekræftede indespærrede i hulrum. Inspektionshullet tjener det formål at endeligt identificere placeringen af de tilskadekomne således vi kan kvalificeret beslutte vores gennembrydningssted ud fra overvejelser omkring effektiv vs. kontrolleret gennembrydning. Størrelsen af kopboret fordre at både Milwaukee kamera og Delsar searchcam kan benyttes. Ligeledes vil hullet også kunne benyttet til at forsyne indespærrede med f.eks. 0,5 l vandflasker og evt. mad og førstehjælps udstyr. Ved gennembrydnings metoder der kræver at man løfter på den byrde der frigøres ved gennembrydningen kan inspektionshullet også benyttes til montering af dropanker. Taktisk placeres gennembrydningshullet enten væk fra gennembrydningsstedet, i et hjørne hvorfra man forventeligt kan monitorerer hele hulrummet forsvarligt mens gennembrydningen står på. Alternativt placeres gennembrydningsfeltet som en integreret del af sit gennembrydningsfelt. Således udgør det et element i svækkelsen af byrdens styrke eller endeligt i byrdens tyngdepunkt således det kan bruges til et dropanker. Generelt om gennembrydning af beton Beton er et meget hyppigt bygningsmateriale som er yderst robust og kan skabe store udfordringer for gennembrydningsmandskabet. Derfor er det væsentligt at de metoder og teknikker vi benytter altid angriber betons svagheder i stedet for dets styrker. Derfor er mange metoder målrettet på at vi skal svække betonen således den bliver nemmere at gennembryde. For at forså det kan vi med nedenstående illustration vise hvordan styrkeforholdene er i beton. Man kan forestille sig at man kan påvirke beton på tre måder. Ved at trække i betonen vil man opdage at beton er svagt i træk. Derfor ser man at hvor beton som bygningselement kan blive udsat for træk armeres 11

12 betonen med jern som netop er meget stærkt i forhold til træk påvirkning. En anden påvirkning er vred eller forskydning af beton. Altså en situation hvor der er modsat gående kræfter der påvirker betonen. Her er beton tilsvarende skrøbeligt og her benytter man sig ligeledes af armerings jern for at forstærke betonen. Den påvirkning som beton er enorm stærk overfor er pres eller kompression. Altså ved en direkte ensrettet påvirkning af betonen vil beton konstruktionen være meget svær at gennembryde. Denne basale viden omkring beton er nødvendig for at kunne vælge både metode og arbejdsteknik. Det vil fremgå af metodebeskrivelserne nedenfor at netop disse forhold ligger til grund for metoderne. Overordnet kan man opstille nogle generelle teknikker til at overkommer betons styrke: Benyt skæreværktøj eller slagværktøj til at løsne mindre stykker beton således disse bliver svage Lav svage områder i betonen ved systematisk at lave snit eller huller i betonen, så kaldte aflastningsnit Arbejd med mejsel på slaghammer nær aflastningssnittene således du ved hjælp af forskydning kan slå mindre stykker beton løs Start vinkelret på din betonflade og ca. 1-2 cm nede vinkles mejslen mod et aflastningssnit således betonen løsnes pga. forskydning som aflastningsnittet netop tillader. Ved armeret beton bør man med slagværktøj blotlægge et område af armeringsjernet og herefter skære eller klippe armeringen væk. Fortsæt ved at skifte mellem at slå beton væk og fjerne armerings jern indtil gennembrydningshullet er tilstrækkeligt stort. Når man ønsker at fjerne gennembrydnings byrden i et stykke bruges skæreværktøj som skæreskive og betonkædesav 12

13 Ved bortskæring af gennembrydningsbyrden bør man altid skære minimum 3 af fire sider koniske således byrden ikke kan falde ind/ned i gennembrydningshullet Ved vandret gennembrydning må den nederste side aldrig skæres konisk da man så risikerer at byrden glide ud af hullet og dermed udgør en farer for mandskabet. Ved bortskæring af gennembrydningsbyrden kan man med fordel fastgøre byrden til løfteanordning eller blot et passende anker enten ved at fastgøre byrden med slaganker, dropanker eller fastgørelse af f.eks. rundsling omkring blotlagt armeringsjern. Generelt om gennembrydning af andre bygnings materialer Gennembrydning af mursten, gasbeton, og andre materialer i bærende konstruktioner bør så vidt muligt undgås. I sådanne tilfælde bør man arbejde via eksisterende adgangsveje, som kan være opstået både pga. sammenstyrtningen eller være oprindelige åbninger som vinduer og døre. Alternativt foreslås lodret gennembrydning gennem f.eks. kældre dæk eller tagkonstruktionen. Grunden til dette er at sådant bærende byggeri sjældent er forstærket og ved at fjerne dele af konstruktionen vil man nemt svække resten af konstruktionen. Hvis man er nødsaget til at gennembryde bærende konstruktioner, af mursten, gasbeton eller lignende, skal man altid gennembryde i en trekant med spidsen opad. Bredden i bunden af trekanten bør være minimum en båres brede, således der kan personreddes gennem åbningen. Vandret gennembrydning af bærende væg Opsummeret fra ovenstående skal man ved gennembrydning af bærende vægge være opmærksom på ikke at fjerne væggens bærende evne. Dette er som udgangspunkt ikke et problem i forbindelse med gennembrydning af armeret beton men ved gennembrydning af andet murværk skal man altid lave sit gennembrydnings hul som en trekant. Med spidsen opad. Man bør også være opmærksom på at betjening af værktøjet er hårdt fysisk arbejde og man kan med fordel lave anordninger der hjælper med at holde værktøjet. Nedenfor ses en opstilling hvor slaghammer hænger i en rundsling fra ned fra en foldestige. 13

14 Ved effektiv vandret gennembrydning vil man typisk benytte slagværktøj kombineret med skæreværktøj og eller boremaskine for at lave aflastningssnit/huller. Ved kontrolleret gennembrydning vil man benytte sig af udløft af hele byrden og typisk bruge skæreværktøj som betonkæde sav eller skæreskive. Byrden skal skæres ud ved det vandrette snit som det første og de to efterfølgende skrå sider i en trekant laves med en konisk skæring således de ikke kan falde ud/ind. Byrden kan evt. sikres ved at fastgøre byrden med et slaganker og fastgøre slagankret ved hjælp at slings, rundsling eller tovværk til et ankerpunkt over byrden. Gerne med en hejse og sænke anordning således byrden let kan sænkes til jorden efterfølgende. Ved skæring skal skæreværktøjet i denne forbindelse tilføres kølevand, både for at køle klinge eller kæde men også for at minimere støv gener for evt. indespærrede og mandskabet. Ved kontrolleret gennembrydning af en murstens mur. Bør man bruge mindre værktøjer til kontrolleret at skære hver enkel mursten fri. Det kan f.eks. være skæreskive eller bajonetsav man benyttet til at skære fuger væk således stenene forsigtigt kan fjernes. Når der er skabt et tilpas stort hul kan enkelt sten bankes ud mens man holder en hånd på bagsiden af stenen via åbningen i gennembrydningen. 14

15 Vandret gennembrydning af ikke bærende konstruktion Metoden og teknikkerne er de samme som for bærende konstruktioner, dog behøver du her ikke tage hensyn til gennembrydningshullet form. Dog skal man være opmærksom på at hvis man ikke benyttet trekantet gennem brydning i murstensbyggeri vil der være risiko for yderligere sammenstyrtning af den gennembrudte mur også selv om væggen ikke er bærende. Lodret gennembrydning af beton dæk Ved lodret gennembrydning af betondæk skal man iagttage de generelle gennembrydningsregler der er beskrevet ovenfor og her er det især væsentligt at hæfte sig ved den koniske skæring. Den geometriske form af gennembrydningshullet har i denne sammenhæng ingen betydning. Og kan derfor udformes som det findes mest hensigtsmæssigt i forhold til redningsopgaven. Lodret gennembrydning kan foregå både oppefra og nedefra. Oppefra giver de bedste betingelser og hvis man har muligheden vil man som udgangspunkt altid skabe adgang til hulrummet oppefra frem for nedefra. Hvis man ønsker at lave kontrolleret gennembrydning oppefra skal man i sin planlægning vælge en metode til at fjerne byrden der bliver gennembrudt. Dette kan f.eks. være et treben der kan løfte byrden ud hvorefter den kan placeres på ruller og trilles væk. Det kan være et, ét eller to ben hvor byrden kan både løftes og flyttes. Således skal byrden også sikres med en form for anker hvor gennemgående dropanker er et oplagt forslag. Bliver man nød til at lave kontrolleret gennembrydning nedefra, kan man ikke praktisere konisk skæring. Byrden skal derimod sikres mod nedfald på mandskabet ved opklodsning og evt. brug af løftepuder til at kunne sænke og hæve byrden. Den bedste løsning er hvis byrden kan løftes op i gennemhullet med en løftepude og skubbes ind i hulrummet. Alternativt kan der laves konstruktioner hvor man langsomt kan sænke byrden helt til jorden. Ved gennembrydning nedefra, skal man planlægge med meget korte arbejds pas for gennembrydningsmandskab da det er meget belastende arbejdsstilling. 15

16 Trinvis gennemembrydning af tykke betondæk Hvis man har betondæk der er tykkere end værktøjets skæredybde kan man lave enten kontrolleret eller effektiv gennembrydning ved at lave en trinvis proces hvor der laves adskillige aflastningssnit, i ca. 5 cm dybde, i hele gennembrydningsfeltet efterfulgt af brugen af slagværktøj til at fjerne det aflastede lag. Herefter gentages processen dog i en lidt mindre diameter, således man opnår en koniske effekt. Hvis man ønsker effektiv gennembrydning kan man fortsætte med sit slagværktøj hele vejen igennem. Alternativt kan man kontrollerer gennembrydningen ved at skære det sidste lag og lave et udløft som ovenfor beskrevet

17 Gennembrydning af jern og metaller Ved gennembrydning af jern og metal, vil der ofte være tale om en form for varmskæring uanset typen af værktøj. Dette er en faktor man skal være opmærksom på, både af hensyn til den personlige sikkerhed og en evt. brandfare. Mindre stykker jern, såsom armeringsjern i beton og mindre installationsmetal, vil typisk kunne gennembrydes ved hjælp af en bajonetsav eller boltsaks. Det armeringsjern som er pakket ind i beton, vil blive gennembrudt ved anvendelse af skærende værktøj til gennembrydning af beton. Er der tale om kraftigt metal, såsom stålkonstruktioner og kraftige stålplader, vil det være nødvendigt at anvende varmskæring. Petrogen er et effektivt og nemt værktøj at anvende til gennembrydning af kraftigt metal. Når man anvender varmskæring, skal man som tidligere nævnt være ekstra opmærksom på den personlige sikkerhed. Ved anvendelse af Petrogen skæreanlæg vil der opstå ekstremt høj varme. Alene varmen fra flammen på brænderen, vil betyde at nitrogen i luften vil spalte og derved opstår der nitrøse gasser. Ved skæring i fri luft, med en vindhastighed på mere end 3 m/s er det ikke et problem. Er der derimod vind på under 3 m/s, risikerer man at de nitrøse gasser ophober sig omkring skærestedet og udgøre en farer for mandskabet i området. Det samme gælder for mere eller mindre lukkede rum, hvor der er ingen eller dårlig ventilation. Materialet hvori der skæres, vil også under opvarmning udvikle gasser og dampe, der kan være skadelige. I disse tilfælde er det nødvendigt at vedkommende der betjener, og evt. folk i samme rum, bærer fuldt åndedrætsværn. Derudover skal man være meget opmærksom på brandfaren, grundet den meget høje temperatur der skabes fra flammen, og materialet der gennembrydes. Det anbefales at man afdækker omkringliggende materialer med et brandtæppe, og at der er et slukningsmiddel i nærheden. Dette kunne blot være en spand med vand. Der findes naturligvis alternative værktøjer end de nævnte, men med disse vil man opnå den største effektivitet. Værktøjerne, og deres betjening er beskrevet under værktøjs betjening og vedligehold. 17

18 Værktøjsbetjening og vedligehold GT- Hydraulik Opstart Start - Hydraulikpumpen skal placeres mindst en meter fra brandbare områder og bygningsdele. - Kontrolventilen til hydraulikken er sat på OFF. - Kontroller oliestand - Benzinstand kontrolleres - Hydraulikstanden kontrolleres via pinden ved siden af filter huset. Træk chokeren helt ud og drej nøglen til start. Når motoren kører trykkes chokeren gradvist ind igen. Når motoren kører jævnt, må der gives gas for at få et højere omdrejningstal. Herefter tilsluttes hydraulikværktøjet og hydraulikventilen sættes på ON. Hvis temperaturen på hydraulikolien er under 10 grader, går der lidt længere tid før maskinen er varmet op og man lader her bare motoren kører ved lave omdrejninger indtil temperaturen er over de 10 grader eller hydraulikfiltrets top føles varm. Herefter tilsluttes hydraulikslanger og værktøj. Hvis dette også er koldere end 10 grader, sættes hydraulikventilen på ON og der fortsættes i lave omdrejning indtil også disse steder overstiger de 10 grader. Herefter kan omdrejningerne skrues op og værktøjet kan nu bruges. Stop Ved stop af motoren sættes hydraulikventilen på OFF, gashåndtaget skrues ned i tomgang og herefter sættes tændingen på OFF Efter brug Skal pumpen igen efterses om den på nogen måde har taget skade. Under dette eftersyn kontrolleres for at efterfylde brændstof og diverse olier. Herefter bliver pumpen rengjort og tørret, så den er klar igen til næste gang den skal bruges. 18

19 Behandling af hydraulikslanger Hydraulikslangerne er det mest udsatte i hele GT systemet. Slangerne bliver udsat for meget slid igennem sin levetid. - Vær altid opmærksom på at kinkerne på slangerne aldrig bliver under en fodbolds størrelse. - Hold koblingerne rene. - Opbygget varmetryk i slangen og skidt på koblinger kan besværliggøre sammenkoblingen. Hydraulikslangerne er henholdsvis 5 og 15 m. Kontroller slanger for skader efter brug. Efter RETA bør slangerne rulles sammen og enderne kobles sammen, for at forhindre skidt i koblingerne. Diamant saven/ betonkædesav Betonkædesaven er vandkølet og skal derfor altid tilkobles vand, saven kan skære i beton og armeringsjern hvis dette er omsluttet af beton, hvis jernet er blottet og altså fritstående skal andet værktøj bruges Kæden skal udskiftes efter at have savet ca. 20 meter ved normal brug. Hvis den bruges til de forkerte materialer kan den kun holde til ca. 5 meter før den er sløv. Kæden kan slibes i rød teglsten eller LECA blokke, men kæden er ikke egnet til at skære i porøst materiale. Skift af kæden. Når man vil skifte kæden, skal man først og fremmest have løsnet sværdet. Dette gøres ved at skrue de to møtrikker der er at finde på siden af betonkædesaven af, og afmontere skjoldet. Når de er løsnet er der en skrue, der sidder ved udmundingen af sværdet. Denne skrue skyder enten sværdet ud eller ind alt efter hvilken vej man drejer den. Det er også denne skrue, der bruges når kæden skal opstrammes eller løsnes. Når sværdet er skudt langt nok tilbage til, at kæden klan tages af, og en ny 19

20 kan monteres. Her skal man være opmærksom på at kæden er sat rigtigt på. Opstramning af kæden Det er vigtigt for både sikkerheden og kædens levetid, at den hverken er for hårdt spændt eller for løst spændt. I og med at kæden langsomt løsnes under brugen, især med en ny kæde, skal den strammes med jævne mellemrum. Opstramning foregår ved at løsne de to skruer på siden og der skrues på skruen ved siden af sværdet så sværdet føres så langt frem at man ved svagt træk kan hive kæden ud så styretænderne på bagsiden af kæden går fri af sværdet. Anvendelse af værktøjet Bruges med fordel til: Beton, betonblokke, mursten, alm. Natursten osv. Bruges ikke til: bl.a. træ, plastik, LECA, rød teglsten, glas, løstsiddende jern. Stanley CO25 hydraulisk kapsav (cutoffsaw) Klingen er en diamantklinge, som kan anvendes til at skære i stort set alt. Saven er vandkølet, og skal derfor altid anvendes med vand monteret. Klingen skiftes som på en motorskæreskive. Cutoffsaw bruges med fordel til: - Murværk - Diverse rør - Struktureret stål - Jern både fast og løstsiddende - Beskyttede gelændere. 20

21 Betonhammer Hamre gennem beton og murværk, samt knuse/dele beton. Mejsel monteres som det ses på billedet herunder. Den er løstsiddende, hvilket betyder at den har mulighed for at hamre frem og tilbage, men samtidigt gør det også at mejsler har tendens til at falde ud af hammeren. 21

22 Cut n break sav Cut n break saven (herefter benævnt CB saven) anvendes til gennembrydning af beton, og armeret beton. Maskinen er brændstofdrevet og monteret med to parallelt monterede diamant klinger. CB saven anvendes i sammenhæng med det tilhørende brækjern. CB saven er vandkølet og skal altid anvendes med vandkøling, for ikke at ødelægge klingerne. Sikkerhed - Anvend hjelm, handsker, briller og høreværn - Støvmaske anvendes ved støvspredning - Start på fast underlag - Fastspænding af skive med stoppet motor - Bær aggregatet så skiven vender frem - Giv fuld gas før skiven sættes mod emnet - Der må ikke ændres skæreretning under arbejdet - Påfyldning af benzin med stoppet motor - Skær ind mod dig selv, eller oppefra og ned. - Ved anvendelse i mere eller mindre lukkede rum, vær opmærksom på udstødningsgas Starteftersyn Start - Efterspænd alle skruer, ved hjælp af multi nøglen - Er den for nedslidt? Har den skader? - Er kileremmen stram? Er den intakt? - Er den tanket? - Choker ved kold motor - Stopknap i stilling drift - Tryk dekompressionsknappen ind 22

23 Drift - Varm motoren op før brug - Kontroller at skæreskiven står stille ved tomgang. - Før standsning køres ½ minut i tomgang. - Maskinen bør skylles med vand undervejs, for at undgå sammenpakning af betonstøv - Undervejs skal maskinen efterspændes på samtlige bolte og møtrikker Hjemkomsteftersyn Der tankes med olieblandet benzin, derefter rengøres maskinen, evt. udskiftning af skive og efterspænding af bolte og møtrikker. Det anbefales at afmontere skiver og skjold for at kunne rengøre under der og undergå ophobning af betonstøv. Grov rengøring bør ske løbende under brug, og endelig rengøring bør ske umiddelbart efter arbejdets ophør, for ikke at betonstøv blandet med vand størkner, og sætter sig fast i maskinen. Udskiftning af klinger - Klingerne bliver drevet af et remtræk, som løber inde i sværdet. Ved udskiftning løsnes kileremmen ved at løsne boltene på skjoldet, og dreje spænde skruen ved sværdets udløb, meget lig en kædesav. - Herefter demonteres centerbolten på skiverne og disse fjernes. - De nye klinger monteres. Vær opmærksom på at sætte centerboltens to halvdele rigtigt sammen. Når centerbolten spændes drejes skiverne samtidigt for at sikre, at kileremmen ikke kommer til at sidde fast imellem klingerne, dette vil forsage skade på både rem og sværd. - Efterfølgende strammes remmen igen ved hjælpe af strammeskruen ved sværdet, og de to bolte på skjoldet spændes igen. - Slutteligt kontrolleres det at skiverne fortsat kan drejes rundt uden modstand. 23

24 Motorskæreskive Sikkerhed - Anvend hjelm, handsker, briller og høreværn - Støvmaske anvendes ved støvspredning - Start på fast underlag - Fastspænding af skive med stoppet motor - Bær aggregatet så skiven vender frem - Giv fuld gas før skiven sættes mod emnet - Der må ikke ændres skæreretning under arbejdet - Påfyldning af benzin med stoppet motor - Start ikke i lukkede rum - Skær ind mod dig selv, eller oppefra og ned. - Fuld åndedrætsbeskyttelse når der skæres i rustfrit stål eller galvaniserede materialer Starteftersyn Start - Er der monteret den rigtige skive? Er den fastspændt korrekt? - Er den for nedslidt? Har den skader? - Er kileremmen tilpas stram (fingerbredde)? Er den intakt? - Er den tanket? - Sikkerhedsskærmen indstilles korrekt - Halvgas samt choker ved kold motor - Stopknap i stilling drift - Hvis monteret: tryk dekompressionsknappen ind - Venstre hånd på håndtag, højre knæ på luftfilter, tryk choker ind efter ca. 3 forsøg 24

25 Drift - Varm motoren op før brug - Kontroller at skæreskiven står stille ved tomgang. - Før standsning køres ½ minut i tomgang. Hjemkomsteftersyn Der tankes med olieblandet benzin, derefter rengøres maskinen, luftfilter rengøres med trykluft, evt. udskiftning af skive og efterspænding af bolte og møtrikker. Redningssav Sikkerhed Drift 25 - Påklædningen skal generelt være praktisk, være heldækkende og skal være tætsiddende. - Skærebukser - Støvler med skæreindlæg - Hjelm - Briller eller evt. visir på hjelm - Høreværn - Handsker - Støvmaske hvis der skæres i et materiale der støver meget, f.eks. glas. - I lukkede eller dårligt ventilerede rum skal der anvendes fuld åndedræts beskyttelse. Sørg for at stå sikkert og stabilt før der skæres Transportér kun saven rundt i tændt tilstand med kædebremsen aktiveret. Hvis saven skal transporteres over længere afstande slukkes den. Saven må ikke bruges over skulderhøjde Sluk altid saven hvis kæden skal kontrolleres/strammes eller hvis der skal påfyldes benzin eller kædeolie. Grundet skæredybdebegrænseren arbejder man meget med spidsen af sa-

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Afstivninger Forfatter: Jesper Rossen, Nikolas Hove, Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by

F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E. developed by F A L D S I K R I N G T I L F L A D E T A G E developed by Faldsikring til flade tage Risikoen for fald er stor, når der arbejdes på flade tage. De skal dog jævnligt betrædes i forbindelse med eftersyn

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER Byg EN HULE SOLFANGER Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Seks dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere