Rådgivere og grossister i godt humør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivere og grossister i godt humør"

Transkript

1 # august 2012 MEDLEMSAVIS FOR VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV rådgiverdag 2012 se bagsiden Velfærdens Årsdag 2012 > 02 Glem produktet på sociale medier Nydanskere siger nej til almisser > 09 > > 15 Ny indsigt i indkøbsmønstre Rådgivere og grossister i godt humør Trods dystre meldinger fra euro-landene tror danske servicevirksomheder fort- Den grove konklusion er, at det går godt for rådgivnings- og engrosvirksomheder og ikke så godt for detailhandels- og transportvirksomheder. På trods af den turbulente økonomiske situation i Sydeuropa forventer danske virksomheder - malet med bred pensel - ikke en umiddelbar forværring af erhvervsklimaet og afsætningsmulighederne, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv. Men lægges alle svarene i den samme sat på, at 2012 bliver et lidt vægtskål, viser undersøgelsen under bedre år end Det viser Dansk Erhvervs seneste ét, at servicevirksomhederne trods dystre meldinger fra eurozonens økonomier fortsat tror på, at 2012 medlemsundersøgelse om bliver et lidt bedre år end Bankernes kreditklemme erhvervslivets økonomiske Tallene, der dokumenterer virksom- er ikke løsnet helt. situation og forventninger. Bo Sandberg, cheføkonom, Dansk Erhverv hedernes forventninger til de kommende måneder, er virkelig meget medlemsundersøgelse afdæmpede. Mens 27 procent forventer stigende omsætning, forudser Jobløs fremgang Af Malthe Munkøe og 22 procent et fald i omsætningen i Set over et lidt længere sigte er virksomhedernes forventninger mere Kristian Kongensgaard løbet af indeværende kvartal. Tilsvarende forventer 17 procent at skulle positive. I alt forventer 44 procent Det er godt, at det går bedre. Men ansætte flere medarbejdere, og 14 af virksomhederne, at deres omsætning bliver højere i 2012 end i 2011, ifølge Storm P. vil det være bedre, at procent at de får færre. det går godt. Dermed er der en forventning i medlemskredsen om, at den økonomiske Netto er det således 21 procent, der mens 23 procent forventer et fald. Sådan kan man også replicere frem og tilbage over Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse, som 626 måneder vil forblive omkring status Det tegner dog fortsat til at blive en situation i løbet af de kommende forventer stigende omsætning. virksomheder har deltaget i. quo. ganske begrænset og tæt på jobløs fremgang, snarere end et egentligt Du bedes vurdere omsætningen de kommende tre måneder, sammenlignet med de seneste tre måneder. Du bedes så vidt muligt Sandberg. økonomisk opsving, påpeger Bo korrigere for sæsonudsving. Kun 2 procent netto af virksomhederne i medlemsundersøgelsen giver udtryk for, at de forventer en stigning i antallet af ansatte. Dermed er der ikke sket nogen væsentlig udvikling i forhold til Dansk Erhvervs foregående prognose fra februar-marts På det tidspunkt forventede netto 21 procent af virksomhederne stigende omsætning, og netto 1 procent forventede et fald i medarbejderstaben. Også forventningerne til investeringsniveauet i 2012 set i forhold til 2011 er meget afdæmpede - og det Virksomhedernes forventninger til de kommende tre måneder er meget afdæmpede. (Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, juni 2012). Blandt Dansk Erhvervs medlemmer har i hvert fald en del grossister og rådgivere grund til smil viser organisationens seneste konjunkturundersøgelse. (Illustration: Colourbox). til trods for indførelsen af det nye investeringsvindue. Netto 3 procent forventer, at de vil øge investeringerne. Blandt eksportørerne er der dog større optimisme. Ganske vist er renteniveauet helt i bund - i hvert fald hvad angår Nationalbankens rentesatser og lån til fast ejendom. Men det er andre rentesatser, de små og mellemstore virksomheder konfronteres med, og bankernes kreditklemme er ikke løsnet helt. Så kan det jo komme til at knibe for virksomhederne overhovedet at realisere deres investeringsplaner, understreger Bo Sandberg. Læs mere på side 4-5.

2 DANSK ERHVERV leder august 2012 S 2 KONFERENCE Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Ferien er forbi Sommerferien er forbi for de fleste, og nu skal formålet med dette velfærdsgode udmøntes. Nemlig at blive ladet op til at gå i lag med krævende arbejdsopgaver. Socialminister Karen Hækkerup. (Foto: Claus Bjørn Larsen). Direktør Jørgen Søndergaard, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Özlem Cekic, formand for Folketingets socialudvalg. Det gælder også politikerne. Ganske vist er der gennemført en række større og mindre reformer af blandt andet skat, efterløn og førtidspension. Det glædelige er, at det politiske indhold følger det hidtidige borgerlige spor, selv om Danmark for snart et år siden fik et nyt folketing og en ny regering. Derfor vil vi gerne kvittere for reformerne, men de er kun begyndelsen. Dagligt ser vi alvorlige symptomer på, at der er noget grundlæggende galt, når arbejdspladser fortsat flytter til udlandet. Tendensen er desværre udtryk for, at det er svært at hente flere produktivitetsforbedringer i Danmark. Løsningen ligger ikke i at opfinde nye udgiftskrævende offentlige hjælpeforanstaltninger, men i at fastholde det nuværende offentlige serviceniveau med besparelser og forbedret produktivitet. Vejen hertil er blandt andet øget offentlig-privat samarbejde. Det vil både kunne resultere i nye og varige skattelettelser, der kan lette presset på virksomhedernes omkostninger og lægge en dæmper på den offentlige sektors beslaglæggelse af kvalificeret arbejdskraft, der kan gøre bedre gavn i private virksomheder. Et nyt råderum for skattelettelser bør føre direkte til en marginalskat på 50 procent af den sidst tjente krone som et foreløbigt mål. Det vil både øge udbuddet af arbejdskraft og kunne tiltrække mere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Også på andre områder er der behov for reformer. Men det kræver mod og energi. Det bliver spændende at se, om folketingets medlemmer har brugt ferien på at lade op til udfordringerne. UDGIVES AF Børsen 1217 København K T F Annoncesalg: T Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, lisa sandager, Kathrine Læsøe Engberg design: 1508 layout og tryk: rosendahls-schultz Grafisk Oplag: Udgives 16 gange i 2012 ISNN: Titel: Dansk Erhvervsavis Velfærdens Årsdag 2012 Dansk Erhverv sætter fokus på kvalitetssikring, dokumentation og effekt på konferencen Velfærdens Årsdag. Onsdag den 12. september Kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Der er i dag mange gode resultater af det arbejde, offentlige og ikke-offentlige aktører udfører på det sociale område. Men ofte ved vi for lidt om, hvad der virker, fordi de mange sociale tilbud mangler redskaber til at måle effekten af deres arbejde. Uddrag af programmet Ministerens visioner, mål og den forestående kvalitetsreform - fokus på arbejdet med kvalitet og kvalitetssikring, dokumentation og effektmåling. v/karen Hækkerup, social- og integrationsminister. Kvalitet er mange ting, og evaluering kan give både styring og overstyring. v/peter Dahler-Larsen, professor, Syddansk Universitet. Virksomhedsbilleder med blandt andre Den Sociale Udviklingsfond og Mødrehjælpen. Hvordan kan arbejdet med dokumentation og kvalitetssikring indtænkes i Socialstyrelsens arbejde - herunder i tilbudsportalen? v/knud Aarup, direktør, Socialstyrelsen. Frokost og netværk. Dokumentation med fokus på resultater og effekt - hvor står vi i Danmark, og hvad er perspektiverne? v/jørgen Søndergaard, direktør, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Debat mellem centrale aktører om visioner for det fremtidige sociale system i Danmark: Hvordan sikrer vi kvaliteten i arbejdet? Hvilke krav stiller det til fremtidens sociale system? Hvordan kommer vi derhen? v/özlem Cekic, SF, formand for Folketingets socialudvalg. v/eyvind Vesselbo, socialordfører, Venstre. m.fl. Ordstyrere Klaus Rothstein, journalist, DR. John Veje, kommunikationsdirektør, Dansk Erhverv. Tilmelding Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig på: Sidste frist er onsdag den 5. september 2012.

3 DANSK ERHVERV POLITIK august 2012 S 3 De studerende er mere ansvarlige end deres rygte En undersøgelse fra tænketanken DEA viser, at 4 ud af 10 kandidatstuderende mener, at det er i orden at afskaffe fjumreåret. Resultatet vækker jubel i Dansk Erhverv. Af Malene Billund uddannelse Man skal have et godt hoved for at være studerende i vores dage. Med dette gode hoved har mange af de studerende indset det meningsløse i, at man i dag kan få 6 års understøttelse til noget, der kun varer 5 år, når hele resten af samfundet kæmper for at holde økonomien oven vande. Det kaldes realisme, lyder reaktionen fra politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, Dansk Erhverv. SU bør omlægges fra stipendie til lån Morten Jarlbæk Pedersen påpeger, at hvor den danske SU primært udgøres af et stipendium, så er SU en i Island, Norge og Sverige primært lån: Den danske SU er i særklasse generøs. Den overstiger både den svenske, norske og islandske - for ikke at sammenligne med resten af verden. Selv om det kan være svært at få enderne til at hænge sammen som studerende, så ved de studerende det jo godt, når det kommer til stykket, siger han. Den danske SU er i særklasse generøs. Morten Jarlbæk Pedersen, politisk konsulent, Dansk Erhverv Dansk Erhverv har tidligere foreslået at omlægge kandidat-su en til et lån på fordelagtige vilkår. 4 ud af 10 studerende mener, at det er i orden at afskaffe fjumreåret. De får et klap på skulderen af Dansk Erhverv for denne holdning. (Foto: Tao Lytzen/CBS). Tag din efteruddannelse når du vil... og hvor du vil Akademiuddannelse som fjernstudie Ledelse Kommunikation Salg og marketing Økonomi Oplevelsesøkonomi Logistik IT HR Innovation Retail Tilmeld dig nu på Nye kurser starter til September

4 DANSK ERHVERV medlemsundersøgelse august 2012 S 4 Sådan ser brancherne på den nærmeste fremtid set stigende omsætning i Netto Du bedes vurdere det samlede antal ansatte de kommende tre måneder, sammenlignet med de seneste tre måneder. Forventningerne til omsætning, regner godt hver tredje virksomhed antal ansatte og med, at omsætningen vil blive højere end i Det hænger formentlig investeringsniveau varierer sammen med, at mange af branchens i Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse virksomheder er mindre kon- junkturfølsomme end virksomheder i andre brancher. betydeligt fra branche til Der er et voksende behov for rådgivning både under lavkonjunktur og branche. højkonjunktur. Det er blot forskellige medlemsundersøgelse Af Malthe Munkøe og Kristian Kongensgaard serviceydelser, der efterspør- ges, mener cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv. Detailhandel Engros Detailhandlen er derimod en meget Engrosvirksomhedernes forventninger til 2012 er markant mere positive end de andre brancher. Det skal ses konjunkturfølsom branche, fordi omsætningen i høj grad følger privatforbruget - og ydermere er presset i lyset af, at branchen som stor underleverandør til blandt andet indu- den mindst optimistiske af de viste af den stigende grænsehandel. Det er Trods alt regner langt hovedparten af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder med, at medarbejderstaben vil forblive status quo de nærmeste måneder og endda vokse i en del af dem. strien nyder godt af mange års stærk brancher. Som den eneste er der en dansk eksportudvikling. overvægt af virksomheder, der decideret forventer en nedgang i antal (Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, juni 2012). Rådgivning Rådgivningsvirksomhederne, hvilket for eksempel indbefatter ITger sammen med, at detailsalget, Eksporten som vækstmotor løbet af de nærmeste måneder, bør ansatte og i investeringer. Det hæn- firmaer, konsulenthuse, revisorer med enkelte undtagelser, nærmest Hele 51 procent af de virksomheder, politikerne gribe ind: og advokater, forventer også samlet har stået stille efter faldet i 2008 og der har eksportsalg, regner med at Lettelserne i den nye skatteaftale øge eksporten i 2012, mens 10 procent forudser et fald. gynde at have positiv effekt på øko- vil ganske vist allerede fra 2013 be- Transport Transportbranchens forventninger Det bekræfter den generelle tendens, at der har været større økono- at påvirke den nuværende nomien. Men det vil ikke være nok til til 2012 er også meget afdæmpede. stilstand Cheføkonom Bo Mens 14 procent netto forventer stigende misk fremgang i vores nabolande og væsentligt. Så jeg kan godt forestille omsætning, regner kun 3 pro- i mange af de vigtigste samhandels- mig en mere ekspansiv finanslov end Sandberg, Dansk Erhverv: Der er et cent netto med en positiv udvikling i partnere end i Danmark. Eksporten oprindelig planlagt. voksende behov for antallet af ansatte. Det illustrerer, at har derfor til og med 2011 fungeret rådgivning både under lavkonjunktur og transportbehovet meget nøje følger som vækstmotor for dansk øko- højkonjunktur. den generelle økonomiske udvikling. nomi, konkluderer Dansk Erhvervs Medlemsundersøgelsen cheføkonom. Spørgeskemaundersøgelsen er Virksomhedernes forventninger til 2012 i forhold til 2011 gennemført i perioden juni Ekspansiv finanslov i 2013 Undersøgelsen er foretaget via Det næste store skaktræk i dansk internettet blandt et tilfældigt ud- af medlemsvirksomheder. økonomi bliver finansloven for snit Bo Sandberg vurderer, at medmindre økonomien - mod forventning 626 har svaret på de udsendte spørgeskemaer. - af sig selv viser tegn på bedring i Virksomhedernes forventninger til 2012 i forhold til 2011, udvalgte brancher Nettotallene angiver den andel, som forventer en stigning, fratrukket den andel, som forventer et fald. (Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, juni 2012). Forventningerne til omsætning, antal ansatte og investeringsniveau varierer betydeligt fra branche til branche. (Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, juni 2012).

5 DANSK ERHVERV medlemsundersøgelse august 2012 S 5 Maskincompagniet er både en grossist- og produktionsvirksomhed. (Foto: Maskincompagniet). Optimisme funkler i Odense Grossisterne hører til de mest optimistiske i Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse. Hos Maskincompagniet i Odense går det så godt, at virksomheden nu ansætter flere folk. Af Dorthe Pihl Jeg synes, at der er alt for travlt med at tale tingene ned og se dystert på fremtiden. Vi oplever faktisk, at Selvom forventningerne til fremtiden er væsentligt mere afdæmpede i transportbranchen end i andre brancher blandt Dansk Erhvervs medlemmer, er der alligevel optimisme at spore hos den århusianske vognmand Keld Larsen. Af Dorthe Pihl medlemsundersøgelse efterspørgslen er stigende. Vores forventninger er, at vi når over budget i 2012, fortæller direktør Anne- Marie Løfqvist fra Maskincompagniet i Odense. Der er med andre ord ingen krisestemning hos Maskincompagniet, der er en mindre grossistvirksomhed på syv medarbejdere, der leverer service, reparationer og værktøj til industrien i Danmark. Derudover har virksomheden også en produktion af båndsavklinger. Kunderne tæller blandt andre lokale virksomheder som Exhausto ventilation og Meneta, der er Europas femtestørste leverandør af bremsebagplader til biler. halvere omsætningen. Til gengæld har virksomheden, der transporterer blandt andet ferskvarer og pallegods for firmakunder i Danmark, de efterfølgende år kunnet vise bedre regnskaber år for år - og forventningerne til fremtiden er positive: Vi forventer en svag opadgående kurve for 2012, ligesom vores regnskab for 2011 var bedre end I forbindelse med generationsskiftet for syv år siden fik vi nogle nye friske øjne på vores forretning. Vi kunne se, at det simpelthen var en underskudsforretning at køre eksport, fortæller vognmand Keld Larsen. Fleksibilitet, viden og høj service tæller Selv mener Anne-Marie Løfqvist, at den positive udvikling skyldes, at virksomheden har et højt serviceniveau, en stor grad af fleksibilitet og know-how. Tilsammen gør det, at kunderne vender tilbage igen og igen. Det betyder, at Maskincompagniet i øjeblikket kan ansætte flere medarbejdere: Vi oplever, at der igen er gang i hjulene, men på et mere sundt niveau end lige før krisen. Prisen er ikke det altafgørende for vores kunder, kan vi se - de vil have ordentlig service. Vi sørger for hele tiden at være på forkant med udviklingen, så vi har de Direktør Anne-Marie Løfqvist, Maskincompagniet. varer, kunderne efterspørger, slutter hun. Fremgang på trods af økonomisk krise medlemsundersøgelse Før nogen var begyndt at tale om finanskrise og dystre udsigter for fremtiden satte et generationsskifte hos Vognmand Larsen i Brabrand gang i en proces, der resulterede i langt større overskud og fremgang. Da Keld Larsen for syv år siden overtog vognmandsforretningen, der havde været hans fars siden 1967, besluttede han at skære al eksportkørsel fra, halvere vognparken og Ny forretningsstrategi gav overskud Før generationsskiftet var budgetlægning og regnskaber ikke blevet benyttet til at efterse virksomhedens udviklingsmuligheder. I 1989 begyndte man med eksportkørsel, men en ny mand ved roret, en ny medarbejder på kontoret og god rådgivning fra revisionsfirmaet gjorde det altså klart, at hvis virksomheden skulle Keld Larsen forventer en svag opadgående kurve for 2012, ligesom vognmandsforretningens regnskab for 2011 var bedre end overleve, var de nødt til at ændre strategi: Selvom vi havde en fornemmelse af, at det ikke var en god forretning for os at køre eksport, så kunne vi se det sort på hvidt, da vi sammen med vores revisionsfirma efterkalkulerede vores kørsler. Hvis vi havde ventet nogle år til under finanskrisen, så havde vi tabt mange flere penge, fordi det havde været sværere at få afsat vores vogne, slutter Keld Larsen.

6 DANSK ERHVERV velfærd august 2012 S 6 Erhvervsliv skal præge Hjemmehjælpskommissionen Markedschef Jakob Scharff, Dansk Erhverv, er af socialministeren udpeget til den nye Hjemmehjælpskommission, der i begyndelsen af 2013 skal komme med forslag til forbedringer af indsatsen i hjemmeplejen. velfærd Af Kristian Kongensgaard Det er ikke idéer til nye udgiftskrævende serviceydelser i hjemmeplejen, der er opgaven for de 12 medlemmer af den nye Hjemmehjælpskommission. Socialministeren slår i kommissoriet fast, at opgaven er at komme med forslag til forbedringer af indsatsen i hjemmeplejen inden for de eksisterende økonomiske rammer. Er det de rigtige tilbud, og er de skruet rigtigt sammen? Jakob Scharff, markedschef, Dansk Erhverv Dansk Erhverv er repræsenteret i kommissionen, idet organisationens chef for offentlig-privat samarbejde, Jakob Scharff, er udpeget af socialminister Karen Hækkerup. Om tilgangen til arbejdet i kommissionen siger Jakob Scharff: I Dansk Erhverv har vi to hovedpunkter: For det første et ønske om at sikre en mere effektiv offentlig sektor, der i høj grad handler om, hvordan vi indretter velfærdstilbuddene. Er det de rigtige tilbud, og er de skruet rigtigt sammen? Hvordan kan det komme til at hænge sammen med en trængt offentlig økonomi? For det andet ønsker vi at udvikle fremtidige modeller for mere offentlig-privat samarbejde. Dels for at få flere offentlige serviceopgaver ud i konkurrence, dels for at give borgerne frit valg på flere områder, og dels for at skabe nye løsningsmuligheder på serviceopgaverne. Mere velfærdsteknologi Jakob Scharff vil også i kommissionsarbejdet lægge vægt på at udbrede velfærdsteknologi: Der er ingen tvivl om, at teknologi og IT-løsninger giver mulighed for at prioritere indsatsen dér, hvor der er brug for det. Men vi har ikke et præcist billede af hvor langt, vi kan nå, og hvordan de gode idéer kan blive omsat til handling. Jeg ser meget gerne, at vi kan finde nogle praktiske svar på, hvordan velfærdsteknologi bliver rullet ud til borgerne. Hjemmehjælpskommissionen ledes af Thomas Børner, der er formand for Fonden for Velfærdsteknologi. Blandt de øvrige medlemmer kan nævnes Ældre Sagens administrerende direktør - Bjarne Hastrup, Dansk Sygeplejeråds formand - Grethe Christensen, og LO Faglige Seniorers landsformand - Lillian Knudsen. Dansk Erhverv har etableret et netværk for de medlemsvirksomheder, der leverer offentlige serviceydelser, som borgerne frit kan vælge leverandør af. Både de virksomheder og alle andre interesserede er velkomne til at komme med input til Jakob Scharff til arbejdet i Hjemmehjælpskommissionen. Jakob Scharff kan kontaktes via: Jakob Scharff, Dansk Erhvervs chef for offentlig-privat samarbejde, udgør sammen med 11 andre medlemmer den nye Hjemmehjælpskommission. (Foto: Søren Wesseltoft). seminar På seminaret gennemgås de vigtigste overvejelser, man som fashion brand bør gøre, hvis man for alvor vil opruste til international konkurrence. (Foto: Colourbox). Løft dit modebrand til internationale højder Brancheforeningen WEAR og Dansk Erhverv inviterer til seminaret Dansk mode på nye markeder om hvordan du løfter dit brands identitet til internationale højder. Torsdag den 30. august Kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1, København K. Markedet for mode-brands er tredoblet i de seneste 20 år, og det har skærpet konkurrencen. Kun stærke brands, som fortæller en autentisk og utvetydig historie, bliver seriøse spillere globalt. Er du i tvivl om, hvordan du får sat dit brand øverst på den internationale dagsorden? Vil du gerne have et indblik i de markeder, som rykker hurtigt i øjeblikket? Er du interesseret i at høre, hvad kunderne i blandt andet Brasilien, USA, Japan og Kina forventer af dig? Program Kl. 9.00: Velkommen. v/torben E. Hoffmann Rosenstock, sekretariatschef, WEAR. Kl. 9.05: Lær fra de store. Vi ser på de konkrete udfordringer, dansk mode og livsstil står over for som spillere på et dynamisk internationalt marked, hvor identitet og kultur hører uløseligt sammen. Vi ser på en række brands fra blandt andet Sverige, Storbritannien og Japan, som er brudt igennem internationalt, blandt andre Acne, Topshop og Uniqlo. v/allan Richard Kruse, Spandet And Partners. Kl : It s All In the Detail. Vi ser på fantastiske brandidentiteter inden for både fashion og lifestyle og gennemgår de strategiske overvejelser, der har ligger bag udviklingen af identiteterne for blandt andre Noma, Bruuns Bazaar og japanske Tasaki. v/jasmi Bonnén, partner og CEO, designbureauet Kontrapunkt. v/svante Lindeburg, partner og brandstrateg, Kontrapunkt. Yderligere oplysninger Kontakt sekretariatschef Torben E. Hoffmann Rosenstock, WEAR, på: Telefon: Tilmelding Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt via Dansk Erhvervs hjemmeside: Sidste frist er tirsdag den 28. august Såfremt du har problemer med at tilmelde dig arrangementet via hjemmesiden, er du velkommen til at sende en mail til:

7 DANSK ERHVERV fakta august 2012 S 7 nyhed fra da forlag Ansæt en elev - og gerne flere KORT OM Ansættelse af elever sider Udgivet juni 2012, 18. udgave Af Kristian Kongensgaard Ansæt en elev - vi får brug for dem i fremtiden! Sådan lyder opfordringen i DA Forlags nye udgave af bogen om «Ansættelse af elever» i KORT OMserien. Det er i dag muligt at ansætte elever inden for de fleste brancher. Nogle arbejdsgivere holder sig imidlertid Ansættelse af elever Simon Neergaard-Holm 2012 K O R T O M Dansk Erhverv i telt tilbage, fordi de finder det vanskeligt at få et overblik over regler, procedurer, forpligtelser og de mange tilskudsordninger, som kendetegner området. Men det er der råd for med bogen, der gennemgår reglerne i et let tilgængeligt sprog. Den er praktisk anvendelig for arbejdsgivere, der har elever eller påtænker at ansætte elever. Ansættelse af elever behandler blandt andet: Godkendelse som praktiksted. Oprettelse af uddannelsesaftale. Løn- og ansættelsesforhold. Tilskudsmuligheder. Bogen, der er forfattet af chefkonsulent Simon Neergaard-Holm, Dansk Arbejdsgiverforening, er rig på henvisninger til relevante hjemmesider. Centrale blanketter er medtaget som bilag. Mulighederne for at ansætte unge i en Erhvervsgrunduddannelse - EGU er også beskrevet. Pris Kr. 90,00 + moms + forsendelse for medlemmer af Dansk Erhverv. Kr. 120,00 + moms + forsendelse for ikke-medlemmer. Ovenstående bog kan bestilles på: I og omkring Dansk Erhvervs centralt placerede telt på Allinge Havn under sommerens Folkemøde på Bornholm var der livlig aktivitet. Blandt andet var organisationens medlemmer på øen og samarbejdspartnere inviteret til reception, hvor der blev budt på bornholmske specialiteter. Blandt de mange øvrige aktiviteter i teltet havde Dansk Transport og Logistik inviteret til en dyst i præcisionskørsel med meterlange fjernstyrede lastbiler. Fra venstre Niels Milling - underdirektør i Dansk Erhverv og medlem af dommerpanelet, Jimmy Rygaard Hansen - repræsentant for de studerende på Erhvervsakademi Lillebælt, der stod bag Bootcamp 48 timer - innovation i praksis på en mindre virksomhed, og som vandt 2. prisen, Nicolai Christensen - vinder af I-Faktor-prisen 2012 og medstifter af Computerfriend, Tim Vang - iværksætter og dommer, Stefan Rohde - repræsentant for de studerende fra Erhvervsakademi Sjælland, der modtog 3. prisen for Solcellegadelampen, Christoffer Rutzau - administrerende direktør for Dansk Mode & Textil samt dommer, Brian Stein - iværksætter og ligeledes medlem af dommerpanelet. Computernørder matches med de uprofessionelle I-Faktor-prisen 2012: Kender du oplevelsen af, at din computer bare ikke vil det samme som dig? Som for eksempel når internettet hopper af, eller printeren strejker? Det gjorde i hvert fald nogle unge computernørders venner og bekendte. Men med den store efterspørgsel på nørdernes computerekspertise var der ikke nok tid til at kunne hjælpe alle. Betalingen bød heller ikke på andet end cola eller et måltid mad fra venner og bekendte. Fyrene besluttede sig for at gøre noget ved situationen, og det har de nu gjort med deres løsning: I forbindelse med Folkemødet på Bornholm fik medstifter og marketing manager Nicolai Christensen, Computerfriend.dk, som også er studerende på Erhvervsakademiet Sydvest, overrakt Danske Erhvervsakademiers Innovationspris I-Faktor-prisen Prisen gives til studerende fra erhvervsakademierne, der har udarbejdet innovative projekter, der kan være med til at skabe vækst i samfundet. Sammen med anerkendelsen og de rosende ord fra dommerpanelet var en check på kroner. Det giver en et boost fremad for at blive ved med at have motivationen til at stå op om morgenen og være glad for det, vi udfører, sagde Nicolai Christensen i sin takketale. Ifølge innovationseksperterne har computerfriend.dk ved sit fokus på kunden god mulighed for stor succes på supportmarkedet både i Danmark og internationalt. Det særlige ved dette projekt er dets fokus på kunderne, som giver et markant forretningspotentiale. Ikke alene i et nationalt perspektiv, men modellen kan meget vel også tænkes ind i en international sammenhæng, siger underdirektør Niels Milling, Dansk Erhverv, der var medlem af dommerpanelet. Ifølge en af de andre dommere, direktør Brian Stein, reklamebureauet Adtention, løser konceptet en række «uprofessionelle» brugeres behov via 1:1 rådgivning til en fair pris: Det er i sin enkelhed bare godt set! Computerfriend.dk tager et dagligdags problem, vi alle kender til, og får skabt en forretningsmodel, hvor man kan få tingene løst her og nu. Innovationen ligger i forretningsmodellen mere end i det «fysiske» produkt.

8 DANSK ERHVERV uddannelse august 2012 S 8 konference ErhvervsKvinderne fylder 30 ErhvervsKvinder, der er Danmarks største netværk for ambitiøse, indflydelsesrige og karriereorienterede kvinder, fejrer sit 30 års jubilæum med debat, workshops og fest. Lørdag den 8. september 2012, kl Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Også i år vil der på Dansk Erhvervs uddannelses- og detailkonference blive uddelt fagprøvepriser til unge lovende talenter. Fotoet er fra sidste års prisuddeling. (Foto: Kaj Bonne). Kompetencespring giver både udbytte og udfordringer Dansk Erhvervs konference Kompetencespring i detailhandelen - SÅDAN! sætter fokus på virksomhedernes behov for flere kompetencer til ledere og medarbejdere. Desuden hædres fremtidens supertalenter med Detailhandelens Fagprøvepris på i alt kr., der overrækkes af undervisningsminister Christine Antorini. markerer 30-års jubilæum med stor event på Børsen lørdag den 8. september 2012 Fredag den 7. september 2012, kl Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Detailhandelen er kendetegnet ved, at mange butikker og korte kæder de seneste år er blevet centraliseret og samlet i større enheder i enten en frivillig kæde eller i kapitalkæde regi. Det har været en proces, hvor kravene til effektiv drift, salg og ledelse til især butiks- og souschefer samt ledere på hovedkontoret er blevet øget betydeligt. I takt med, at kravene øges, er det naturligt at vurdere behovet for et kompetencespring for virksomhedens ledere og medarbejdere. Det har de 2 virksomheder, som er repræsenteret på denne konference, gjort. Program Kl. 9.30: Ankomst og kaffe. Kl : Velkomst & introduktion. v/laurits K. Rønn, direktør, Dansk Erhverv. Kl : Lederuddannelse på nyt niveau. v/tina Thomsen, HR-direktør, Synoptik. Kl : Kompetencespring i detailhandelen. v/kenneth Iversen, HR- & driftschef, Jem & Fix. Kl : Paneldebat: Hvordan styrkes muligheden for videregående efteruddannelse? v/rasmus Prehn, Socialdemokraterne, formand for Folketingets udvalg for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. v/esben Lunde Larsen, folketingsmedlem, Venstre. v/ingo Østerskov, formand for Erhvervsakademiernes Rektorkollegium. v/tina Thomsen, HR-direktør, Synoptik. v/kenneth Iversen, HR- & driftschef, Jem & Fix. v/niels Milling, underdirektør, Dansk Erhverv. Kl : Opsamling. Kl : Uddeling af Detailhandelens Fagprøvepris 2012 i samarbejde med Dansk Principalforening: v/repræsentant Sponsorer: for Dansk Principalforening. v/christine Antorini, børne- og undervisningsminister. Kl : Reception & networking. Tilmelding Sidste frist er fredag den 31. august 2012 på: Det er gratis at deltage. ErhvervsKvinder tæller omkring medlemmer og 11 lokalforeninger. Netværket tilbyder kvinder et fagligt og socialt samlingspunkt og er med til at sætte dagsordenen i den danske debat om erhvervslivet og kvinders styrkede rolle heri. Omdrejningspunktet for jubilæumseventen bliver en paneldebat med efterfølgende workshops, som tager udgangspunkt i følgende emner: Fra lighed til mangfoldighed. Fra vanetænkning til nytænkning. Fra afvikling til udvikling. Fra lokal til global. Kønnets koder. jubilæum Det nye ledelsesparadigme. Lev i nuet og nå større mål. Eventen skal munde ud i en hvidbog med idéer til tiltag, der skal udvikle dansk erhvervsliv. Konkret skal eventen bidrage til, at vi bliver bedre til at udnytte den samlede talentmasse, og at vi får debatteret nye forretningsmodeller og idéer, siger Charlotte Pontoppidan Wise, formand for ErhvervsKvinder. Dansk Erhverv er blandt sponsorerne bag jubilæumseventen, og alle, der ønsker at bringe dansk erhvervsliv videre, kan deltage. Flere oplysninger og tilmelding på: Pernille Aalund. På ErhvervsKvindernes event kan du møde... Bente Overgaard, koncerndirektør, Nykredit. Tine Horwitz, direktør, Consortium for Global Talent. Christian Have, kreativ direktør, Have Kommunikation. Synnøve Trygg, CEO, SEB Kort AB. Susanne Hyldelund, direktør, Invest in Denmark. Ulrik Blinkenberg, administrerende direktør, Instituttet for Fremtidsforskning. Jens Klarskov, administrerende direktør, Dansk Erhverv. Jane Sandberg, administrerende direktør, Arkitektforeningen. Lilian Mogensen, koncerndirektør, ATP. Betina Wolfgang Rennison, Ph.d., lektor, CBS. Torben Wiese, vanebryder, Habitmanager. Tina Donnerborg, formand, Dansk Kommunikationsforening. Mette Touborg, borgmester, Lejre Kommune, og næstformand for SF. Camilla Raymond, proceskonsulent, Organisator ApS. Jens Schultzer, usynlig erhvervsleder. Thomas Rée, proceskonsulent, Resonans A/S. Mai Henriksen, folketingsmedlem, Det Konservative Folkeparti. Rune Gregers Meyer, forstander, Innovationshøjskolen. Moderator: Pernille Aalund, innovationsdirektør, Aller Media A/S.

9 DANSK ERHVERV handel august 2012 S 9 Vil man som virksomhed opnå velvilje og tillid fra en gruppe mennesker på et socialt medie, skal de involveres, lød det på Dansk Erhvervs seminar Virksomhed - kend din kunde. (Foto: Colourbox). Husk kunderne og glem produktet på sociale medier På Dansk Erhvervs seminar Virksomhed - kend din kunde gav forbrugerekspert Eva Steensig med udgangspunkt i vidtgående research et indblik i, hvordan forbrugerne har udviklet sig de senere år. En af de førende pionérer i sociale medier, Jacob Bøtter, havde gode råd om, hvordan virksomheder skal gribe sociale medier an - og hvad de absolut ikke skal gøre. Af Kristian Kongensgaard Et af de seneste påhit i kategorien sociale medier er muligheden for at gå ind på Facebook og se, hvem man skal sidde ved siden af i flyet. Det er endnu et eksempel på en virksomheds evne til at involvere kunderne, uden at det direkte kommer til at dreje sig om virksomheden eller dens produkter. Eksemplet blev nævnt på Dansk Erhvervs seminar Virksomhed - kend din kunde med fokus på detailhandelens muligheder for og veje til at optimere salget. Herunder sociale medier som strategisk platform til øget efterspørgsel. Forbrugerekspert Eva Steensig, konsulentvirksomheden Lighthouse CPH, løftede sløret for, hvordan danskernes adfærd er ved at ændre sig. De nye mønstre baserer sig på en helt Eva Steensig: Forretninger, der sælger både fysisk og on-line, får svært ved at bibeholde forskellige priser. (Foto: Lighthouse CPH). ny undersøgelse og iagttagelse af adfærdsændringer: Økonomisk er danskerne ved at flytte ind i den nye virkelighed, som finanskrisen har skabt. Forbrugerne tager også afstand fra rendyrket forbrug. Det giver ikke længere samme genklang at købe noget, man ikke har brug for, blot fordi det er billigt, lød det fra Eva Steensig. Sundhed som ny religion Ny teknologi, for eksempel alle de nye apps til mobiltelefonen, skaber helt ny adfærd hos forbrugerne. For eksempel ved at de kan modtage tilbud fra butikker, som de tilfældigt kommer i nærheden af, når de er på farten. Mere polarisering hører også til den nye Danmarksorden: Det er ikke længere kun svagt funderede elever, der får specialundervisning. Det gør dygtige elever også. Eva Steensig kaldte sundhedsbølgen for det nærmeste, vi kommer en ny religion. Selv om vi konstant konfronteres med finanskrise, krig, naturkatastrofer, sygdomme og andre ulykker, der til en vis grad gør os følelsesløse og hårdhudede, så har hun også observeret en modsatrettet tendens: Mange har opgivet at redde hele verden, men de vil gerne gøre en forskel i det små. Forbrugerne honorerer gerne virksomheder med missioner, der rækker ud over bundlinjen. Men det behøver ikke at være ren og skær filantropi. Det bliver i stigende grad accepteret, at både virksomheder og privatpersoner også selv får noget ud af det. Et dyrt showroom Eva Steensig blev spurgt, om den fysiske butik er på vej ud, i og med at forbrugerne vænnes til, at varerne er billigere on-line: De vil fortsat skulle komplementere hinanden. Men forretninger, der sælger både fysisk og on-line, får svært ved at bibeholde forskellige priser. Den tid er ved at være forbi, for ellers bliver den fysiske butik blot et dyrt showroom. Den lange hale Jacob Bøtter, partner og co-founder, managementkonsulentvirksomheden Wemind A/S, rådgiver om fordele og faldgruber ved sociale medier. Han gik blandt andet i dybden med, hvordan man konkret kan benytte de sociale medier som strategisk platform til at opnå øget efterspørgsel. Ingen får succes ved blot at oprette en Facebook-side og lægge 10 videoklip ind. Facebook er stort og svært Jacob Bøtter: Hvorfor er jeres virksomheders produkter så fremragende? (Foto: Wemind A/S). handel at trænge igennem, og selv om alle nu skal have en app, så løser det ikke noget. Vil man opnå velvilje og tillid fra en gruppe mennesker på et socialt medie, skal de involveres. Det kan man opnå ved at få det til at dreje sig om andre end os selv. Han nævnte til eksempel virksomheden Threadless, der lader kunderne vælge, hvilket nyt tøj der skal lanceres: Det koster ingenting, og kunderne hjælper på den måde både med at fremstille produkterne og markedsføre dem. Jacob Bøtter talte også om begrebet den lange hale, som er den vigtige langtidseffekt eller ringe i vandet af et i starten beskedent og ret upåagtet initiativ på et socialt medie. Hvorfor? - har du glemt det? Læren om involvering praktiserede Jacob Bøtter i øvrigt også under arrangementet. Han ville have deltagerne til at forklare over for hinanden - hvad, hvordan og ikke mindst hvorfor - deres virksomheders produkter er så fremragende. Med endnu et eksempel forklarede Jacob Bøtter: Er Wikipedia et elektronisk leksikon? Nej, svaret er, at den giver os muligheden for at vide alt om verden. Svaret på hvorfor skal være helt derude, hvor det ikke kan modsiges. Ingen virksomheder eksisterer uden, at der er et svar på hvorfor - men mange har bare glemt det. Som en af de førende pionérer i sociale medier kom Jacob Bøtter dog ikke med skråsikre svar på, hvordan virksomheder får succes i disse medier: Det værste for mig er, at I kommer hjem herfra og tror, at I har fået svar på alting, sluttede han.

10 DANSK ERHVERV eksport august 2012 S 10 Nydanskere siger nej tak til almisser Hvordan kan vores højtuddannede nydanskere bidrage til at styrke dansk eksport på de fjerne vækstmarkeder i Asien, Afrika og Sydamerika? Det var genstand for en debat hos Dansk Erhverv, hvor en kreds af folketingspolitikere, handels- og investeringsministeren, nydanskere og organisationsrepræsentanter havde sat hinanden stævne. eksport Debatpanelet bestod af Brian Mikkelsen - Det Konservative Folkeparti, Inger Støjberg - Venstre, Peter Skaarup - Dansk Folkeparti, og handelsog investeringsminister Pia Olsen Dyhr med økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen, Dagbladet Børsen, yderst til højre, som ordstyrer. Fotos: Raimundas Gaizutis Af Kristian Kongensgaard Myten om, at vores højtuddannede medborgere med udenlandske navne har brug for hjælp, må gennemhulles - jo før, desto bedre. De kloge hoveder fra nær og fjern har masser at byde på, og de vil tages alvorligt og måles på det, de kan. Det stod bøjet i neon efter Vanessa Stephensens indledende oplæg om projektet Forskel gør en forskel, som bygger bro mellem eksporterhvervene og nydanskere. Hun er direktør i foreningen Novum, der består af over 500 højtuddannede nydanskere, og drivkraften i projektet. Vanessa Stephensen er ikke i tvivl om, hvad der er brug for: Novum har skabt langt flere resultater end forventet, og mange nydanskere og virksomheder har udvist stor interesse for projektet. Politikerne bør investere i de initiativer, der allerede har båret frugt. Vi har fundet en model, der virker i forhold til at få højtuddannede nydanskere ud i eksporterhvervene, sagde hun blandt andet. Vi har fundet en model, der virker i forhold til at få højtuddannede nydanskere ud i eksporterhvervene. Vanessa Stephensen, direktør, Novum Bryd sprogbarriererne ned Niels Jørgensen er administrerende direktør i spilvirksomheden IO Interactive, som blandt andet har udviklet bestselleren Hitman. Han stillede skarpt på, hvordan vi får det bedste talent til Danmark. Dybest set er IO Interactive farveblind, bare kvaliteten er i top. En af de store show-stoppere for Dansk Erhvervs forskningspolitiske chef, Jannik Schack Linnemann, arbejder for en national talentstrategi for at rekruttere og fastholde højtuddannet arbejdskraft. Niels Jørgensen i mødet mellem udenlandsk arbejdskraft og en mindre dansk virksomhed er sprog. Opfordringen fra spil-direktøren var klar: Kulturel diversitet blandt medarbejderne giver nogle klare fordele, når der skal udvikles produkter til det globale marked. Men udlændinge med mod på en dansk karriere bør lære en smule dansk samtidig med, at virksomhederne skal indstille sig på at tale mere engelsk. Debatmødet mellem politikere, nydanskere og organisationsrepræsentanter fandt sted i Dansk Erhvervs hovedsæde, Børsen i København. Eksport er jobmotor Et panel bestående af handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr samt folketingsmedlemmerne Inger Støjberg - Venstre, Peter Skaarup - Dansk Folkeparti, og Brian Mikkelsen - Det Konservative Folkeparti, debatterede ivrigt med tilhørerne om, hvilke knapper vi kan skrue på for at skabe vækst via eksport og nydanskere. Hvorfor denne fascination af eksport og nydanskere? Pia Olsen Dyhr pegede på, at eksport er helt central for vores velfærd, eftersom over 50 procent af Danmarks bruttonationalprodukt og cirka arbejdspladser skabes af vores eksport. Derfor understregede hun også: Mens danske virksomheder har knækket koden til de europæiske og nordamerikanske markeder, står det

11 DANSK ERHVERV eksport august 2012 S 11 Projekt Forskel gør en forskel Flere initiativer for højtuddannede nydanskere er allerede blomstret op rundt om i Danmark. I Novum har nydanskere taget initiativ til en landsdækkende organisation for højtuddannede nydanskere, som i dag bygger bro mellem danske virksomheder og ressourcestærke udlændinge i landet. Det sker i samarbejde med blandt andre Dansk Erhverv, Eksportrådet, Kommunikationsbureauet København og AC - Akademikernes Centralorganisation. Projekt Forskel gør en forskel har indtil videre resulteret i, at 24 nydanskere er kommet i beskæftigelse i danske SMV er - små og mellemstore virksomheder, hvor de kan bruge deres akademiske kvalifikationer optimalt og bidrage til eksportfremme. Resultatet er langt over det 15-måneders projekts oprindelige mål. trods forskellig partifarve ikke var langt fra hinanden, når det kom til stykket: Det borger godt for efterårets politiske arbejde, hvor vi i Dansk Erhverv noget mere sløjt til, når vi ser længere væk. Cirka Små to tredjedele og mellemstore virksom- af væksten frem mod 2015 foregår uden for tegi for rekruttering og fastholdelse vil arbejde for en national talentstra- Europa og Nordamerika, så vi skal af højtuddannet arbejdskraft - uanset om der er tale om expats udefra blive bedre til heder at udnytte skaber danske styrkepositioner på vækstmarkederne i eller vores egne nydanskere. de kommende vækst år. på eksportmarkeder Det politiske panel drøftede flere re på Arbejdsmarkedet tiltag, blandt andet er stiftet fire veje i 2009 til af øget en kreds Fire af uafhængige veje til øget eksport virksomhedsledelse, eksport. Særligt beskæftigelses- forslaget og om handicappolitik, en Det politiske social- panel og på debatmødet sykiatri dating-portal og kommunikation. for eksporterhverv Formålet er at udvikle om og højtuddannede formidle nydanskere rke beslutningstagere drøftede blandt andet følgende tiltag handicap til at opnå på øget eksport: og nydanskere samt blev tage fremhævet. initiativer, Enkelte tilhørere fandt dog, at portalen der fremmer ligestiling og rehabilitering af mennesker med psykosociale skal understøttes af et nyt mindset i erhvervslivet og et reelt ønske om at ville gå eksportvejen. Ligestilling, National ligeværdighed, talentstrategi rehabilitering Dansk Erhvervs forskningspolitiske chef, Jannik Schack Linnemann, rundede debatmødet af med at konstatere, at de politiske debattører cestærke annede ere forskel Administrerende direktør Niels Jørgensen, spilvirksomheden IO Interactive, stillede skarpt på, hvordan vi får de bedste talenter til Danmark. Opret en dating-portal efter svensk forbillede. Formålet er at knytte endnu flere eksportvirksomheder tættere på højtuddannede nydanskere. Gennemfør en awarenesskampagne om værdien af højtuddannede nydanskere. Formålet er at nuancere debatten og skabe folkelig opbakning. Udarbejd flere eksportfremstød og mentorordninger for mindre virksomheder. Formålet er at give eksportdebuterende virksomheder en hjælpende hånd fra større virksomheder. Planlæg en markedsføring af den eksisterende videnpilot-ordning over for eksporterhverv. Formålet er at få flere højtuddannede nydanskere ud i eksportvirksomhederne via den nuværende løntilskudsordning. konference Psykisk sårbare og arbejdsmarkedet Konference om Torsdag den 20. september 2012 Kl Sted: Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Psykisk sårbare og Falkoner Allé 9, Frederiksberg. arbejdsmarkedet Uddrag af programmet Velkomst. v/holger Kallehauge, formand, Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet. Regeringens reformplaner på beskæftigelsesområdet i et handicappolitisk perspektiv. v/poul Nyrup Rasmussen, formand, Det Sociale Netværk. Psykisk sårbar, men i arbejde. v/søren Carøe, næstformand, Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet. Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center Det kan ramme os alle at få en psykisk lidelse Falkoner Allé 9 v/repræsentanter for private og offentlige virksomheder, der giver deres bud 2000 Frederiksberg på, hvad der skal til for at fastholde mennesker, der får en psykisk lidelse, i arbejde. Paneldebat: Job til psykisk sårbare - Hvordan? Hvad skal der til? v/bente Sorgenfrey, formand, FTF. v/laurits Rønn, direktør, Dansk Erhverv. v/lennart Damsbo-Andersen, formand, Folketingets beskæftigelsesudvalg. Ordstyrer: Kommunikationsrådgiver Trine Sick. Afrunding og perspektiver. v/thomas Blach, bestyrelsesmedlem, Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet. Konferencen slutter med uformelt samvær og et let traktement. Torsdag den 20. september 2012 kl Det er gratis at deltage i konferencen, men tilmelding er nødvendigt: Fristen er tirsdag den 4. september Arrangeret af : Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet Ligestilling, ligeværdighed, rehabilitering Kædernes inspirationsog netværksdag Danske Kæder og Dansk Erhverv inviterer alle danske kæder til en inspirations- og netværksdag om salg, vækst, økonomi, uddannelse og politik. Torsdag den 13. september Kl Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 5, Middelfart. Forskel gør en forskel Vanessa Stephensen er direktør for foreningen Novum, der består af over 500 højtuddannede nydanskere. Pris Kr. 875,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv og Danske Kæder. Kr ,- + moms for ikke-medlemmer. Bindende tilmelding Sidste frist er den 1. september /01/

12 Lederinternat: Det to dages internatforløb er en foredrag, undervisning, debat og øvelser, hv lederrollen og de konkrete udfordringer du stå DANSK ERHVERV international august 2012 S 12 Sæt kursen og få medarbejderne med Johnny Willum, direktør for reklamebureauet Convince Interactive, deltager på det første hold i Vækst via Ledelse s såkaldte afklaringsforløb, og han fortæller her om indholdet. Af Kristian Kongensgaard Afrikanerne bliver mere og mere købedygtige Dansk Erhverv er partner i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, der åbner mandag den 13. august 2012 og løber i 6 uger. Af Kristian Kongensgaard Formålet med kampagnen Verdens Bedste Nyheder, der gennemføres af det danske udenrigsministeriums bistandsorganisation Danida, FN og de danske udviklingsorganisationer, er at nå ud til så mange danskere som muligt for at styrke opbakningen til at bekæmpe fattigdom. Der er stadig brug for en indsats mod global ekstrem fattigdom, men der er også lyspunkter. Kampagnens hovedbudskab i år er at Hver tredje afrikaner er nu middelklasse. Mandag den 13. august går kampagnen i gang og slutter 6 uger senere, fredag den 14. september. Fredag den 14. september bliver den helt store kampagnedag. Alt om kampagnens små og store initiativer og events findes på hjemmesiden: Som partner bakker Dansk Erhverv kampagnen op, og miljøchef Jakob Zeuthen siger: I krystalkuglen kan vi se, at vores medlemsvirksomheder i stigende grad vil blive udfordret af samfundet, når det drejer sig om at skulle håndtere en omstilling til en mere bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift. Derfor er det vigtigt, at vi som erhvervsorganisation støtter medlemmerne med konstruktiv viden, der kan benyttes til denne omstilling. Det drejer sig blandt andet om rådgivning i at omsætte principperne i FN s Global Compact til praktisk virkelighed og det at kunne håndtere og overholde miljø- og CSR-elementer i forretningsdriften. international Miljøchef Jakob Zeuthen, Dansk Erhverv: Vores medlemsvirksomheder vil i stigende grad blive udfordret af samfundet omkring omstilling til en mere bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift. Det var overskriften i en annonce Vækst via Ledelse, der vakte Johnny Willums interesse og dermed muligheden for at få strømlinet de personlige ledelsesmæssige kompetencer mod en vækstorienteret profil. Han er direktør for det digitale reklamebureau Convince Interactive i Aarhus med 6 dynamiske medarbejdere og specialister inden for individuelle kompetenceområder. Johnny Willum har arbejdet i reklamebranchen siden 87 og har en uddannelsesmæssig baggrund som merkonom i marketing, men derudover ingen teoretisk lederuddannelse. Vækst via Ledelse s såkaldte afklaringsforløb går blandt andet ud på at afdække deltagernes personlighedsprofil for at finde ud af, hvad fokus skal rettes imod i selve lederudviklingsprogrammet: Det kom ikke som en overraskelse for mig, at jeg ifølge profilen gerne vil have ting til at ske - at jeg er handlekraftig, grænsende til det utålmodige. Men i forhold til medarbejderne har jeg nok været tilbøjelig til at tage for givet, at de altid er med på meningen med de ting, vi siger og gør. De kan jo imidlertid ikke altid vide, hvad jeg tænker. Derfor skal jeg arbejde med at kommunikere mere konkret om, Direktør Johnny Willum er en af deltagerne i Vækst via Ledelse. hvilke mål vi skal nå, hvordan vi skal komme i mål, og hvilke værktøjer og processer vi skal benytte os af, siger Johnny Willum. Convince Interactive har ikke defineret konkrete handlingsplaner for sine vækstmål. Men Johnny Willum ser Vækst via Ledelse som en vej til at opnå større målrettet fokus på sammenhængen mellem vækst og ledelse i reklamebureauet: Dybest set ved vi godt, hvad vi bør gøre omkring markedsføring, HR, økonomi, administration, og hvad der ellers skal til for at drive en vækstorienteret virksomhed. Men vi bliver også indhentet af hverdagen og får det ikke altid gjort, fordi vi glemmer den overordnede strategi. Vækst via Ledelse skal hjælpe os til at få afklaret, defineret og formuleret konkrete mål og handlingsmodeller og tilrettelægge en udviklingsproces, der bygger på engagement og involvering hos både ledelse og medarbejdere. Vækst via Ledelse Det er et skræddersyet udviklingsprogram til AFKLARINGSFORLØBET? ledere i de mest ambitiøse vækstvirksomheder i Danmark. I afklaringsforløbet modtager du sparring og Du skal være motiveret for lederudvikling, og du skal være parat til at investere tid og ressourcer. række særligt udvalgte ledelseskonsulenter. Til gengæld kan du få op til kr. i tilskud til køb af for eksempel kurser eller rådgivning samt deltage i et afklaringsforløb hos nogle af Danmarks stærkeste ledelseskonsulenter for kun kr. Profilværktøj: Med udgangspunkt i et profilvæ Vækst via Ledelse består af tre faser med henholdsvis ket din personlighedsprofil. screening, afklaring og Resultaterne af videreudvikling. baggrund for et møde med den eksterne kons Læs mere om Vækst via Ledelse på næste side. dit personlige udgangspunkt for din kommen

-og inviterer erhvervsmænd, -kvinder og andre, der ønsker at blive inspireret, udvide netværket og bidrage med idéer til vækst i dansk erhvervsliv

-og inviterer erhvervsmænd, -kvinder og andre, der ønsker at blive inspireret, udvide netværket og bidrage med idéer til vækst i dansk erhvervsliv markerer 30-års jubilæum med stor event på Børsen lørdag den 8. september 2012 -og inviterer erhvervsmænd, -kvinder og andre, der ønsker at blive inspireret, udvide netværket og bidrage med idéer til vækst

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Integration som del af en vækstdagsorden. Program. Hvem er Novum? Hvad vil højtuddannede nydanskere? Hvad vil virksomheder?

Integration som del af en vækstdagsorden. Program. Hvem er Novum? Hvad vil højtuddannede nydanskere? Hvad vil virksomheder? Integration som del af en vækstdagsorden Program Hvem er Novum? Hvad vil højtuddannede nydanskere? Hvad vil virksomheder? Besparelser i den offentlige sektor Novums diagram Projektet Forskel gør en forskel

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation

stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation stærkt tilbud til ledere med vækstambitioner invitation Styrk din ledelse og skab øget vækst Vækst via Ledelse er et skræddersyet udviklingsprogram, hvor du får styrket din lederprofil lige nøjagtig der,

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse FSD Foreningen af Socialchefer i Danmark Kreds Hovedstaden Trend 14 Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014 Torsdag den 21. august 2014 Kl. 9:00 15:00

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Mangfoldighed - en nøgle til succes

Mangfoldighed - en nøgle til succes I N V I TAT I O N T I L Mangfoldighed - en nøgle til succes 8. oktober 2008 Konference på Axelborg, København Tid, sted og tilmelding Tid 8. oktober 2008 kl. 9.00-16.00 Sted Axelborg Vesterbrogade 4 A

Læs mere

INNOVATION GI R VOKSEVÆRK

INNOVATION GI R VOKSEVÆRK Et uudnyttet eksportpotentiale, høje vækstrater og et innovativt marked lige til at gribe ud efter. Tyskland er i økonomisk fremgang, og selvom landet allerede er Danmarks største eksportmarked, er der

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Tysklandseksport vejen frem

Tysklandseksport vejen frem BØRSEN TYSKLANDSKONFERENCE 2016 Tysklandseksport vejen frem Hvor findes mulighederne i fremtiden? Og hvad skal der til for at få succes på det tyske marked? For andet år i træk indbyder Børsen til eksportkonference

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel

Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Øget aktivitet i kapitalfonde kan øge væksten i danmark Løgismose Meyers bliver et godt eksempel Tirsdag 24. november 2015, Tivoli Congress Center, København På Børsen Mergers & Acquisitionskonference

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Fra fravær til fremmøde

Fra fravær til fremmøde Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Onsdag den 12. december 2012 Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K Program 9.00 Ankomst og morgenbrød 9.30-9.45 Velkomst v/ kontorchef

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere